Historie a ekonomický růst firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a ekonomický růst firmy"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Historie a ekonomický růst firmy Miloslav Thon Český Krumlov 2004

2 2 Tuto publikaci věnuji své přítelkyni Janě.

3 3

4 Obsah Obsah... 4 Slovo na úvod... 5 Anotace... 6 Od vzniku IBM... 7 Ekonomický růst... 9 Období 40. a 50. let Ekonomický růst Období 60. a 70. let Ekonomický růst Období 80. let Ekonomický růst Období 90. let Ekonomický růst IBM v České republice Přílohy Tabulky ekonomického vývoje firmy IBM po desetiletích Použité zdroje

5 Slovo na úvod Tato stručná publikace vznikla jako semestrální práce z předmětu Mikroekonomie. Hlavním cílem mé práce bylo pohlédnout na firmu IBM, jako na velkou a ekonomicky velmi silnou součást světové ekonomiky. Asi se ptáte, proč tedy nejde spíše o práci z oblasti Makroekonomie. Odpověď je velice jednoduchá. Tato práce není zaměřena na mezinárodní obchody a vztahy IBM s jinými firmami v různých zemích světa. Zaměřuji se převážně na vnitřní strukturu firmy a na její technologický a ekonomický vývoj. A otázky chování a fungování firmy v tržním prostředí řeší právě Mikroekonomie. To, zda se mi podařilo postihnout nejvýznamnější události z celé dlouhé historie této firmy, posuďte prosím sami. Děkuji svému bratrovi Láďovi za pomoc při výběru tématu a při konečné úpravě textu. 5

6 Anotace Pracovní název projektu: Vývoj a ekonomický růst firmy IBM Hlavním cílem projektu je komplexní pohled na firmu IBM, z většího časového horizontu, nikoliv detailní rozpracování určité konkrétní události. Neměla by chybět ani zmínka o pobočce firmy IBM v české republice. Pracovní osnova: Tématická osnova je nahrazena chronologickým uspořádáním dat. Každá část sestává z: 1) technologického rozvoje firmy (nové produkty, technologie, atp.) 2) ekonomických přírůstků v daném časovém období. 6

7 Od vzniku IBM Prvopočátky firmy IBM se datují k 15. červnu Toho dne bychom ovšem nikde na světě nenašli žádnou firmu pod tímto názvem. Jak je to možné? Vezměme vše popořádku. Ještě před zrodem IBM hrál ve stejném odvětví podnikání významnou roli němec Dr. Hermann Hollerith, který se stal vítězem soutěže vyhlášené statistickým úřadem Spojených států amerických. Podstatou soutěže bylo najít výkonnější a efektivnější metody pro sčítání velkého množství dat. V tomto konkrétním případě šlo o sčítání lidu ve Spojených státech, na kterém se doposud muselo podílet zhruba pracovníků. Hlavní myšlenkou Holleritha bylo vytvořit obraz každého jedince v podobě děrného štítku a samotné zpracování přenechat stroji. Dr. Hollerith se svým strojem, tzv. tabulátorem, založil roku 1896 společnost Tabulating Machine Company (TCM). Tato společnost se po 15 letech stala jádrem společnosti Computing-Tabulating-Recording (CTR) vznikla sloučením firem Tabulating Machine Company, International Time Recording Co. a Computing Scale Co. of America, poté co TCM koupil investor Charless R. Flint. V této době CTR vyráběla např. obchodní váhy a samozřejmě děrné štítky, měla již více než zaměstnanců a několik poboček a kanceláří ve spojených státech a jednu dokonce v Kanadě v Torontu. Dr. Herman Hollerith Stroj Dr. Hollreitha načítá data z děrných štítků a pro sčítání využívá elektrických obvodů Úřadující šéf Flint roku 1914 jmenoval do funkce generálního ředitele Thomase J. Watsona, který právě odcházel z firmy National Cash Register Co. pro neshody se svým nadřízeným, J. H. Pattersonem. Po jedenácti měsících se stal Thomas J. Watson prezidentem firmy CTR. 7

8 T. J. Watson, syn skotských přistěhovalců, byl obdivuhodnou osobností. Přes všechny neshody přijal za své některé úspěšné rysy Pattersonovy obchodní taktiky velkorysý pobídkový systém pro obchodníky, po kterých ale striktně vyžadoval dokonalou přípravu a solidní vzhled (včetně kvalitního tmavého obleku), až po téměř evangelický zápal pro pěstování hrdosti a věrnosti k firmě u každého zaměstnance. Pro podporu firemního ducha nechával Watson organizovat řadu firemních sportovních utkání, rodinných výletů zaměstnanců, podporoval firemní kapely. Hlásal pozitivní přístup k práci i životu a jeho oblíbené heslo THINK bylo nejdůležitějším krédem pro všechny zaměstnance CTR. Stejně tak důležitou zásadou byl přístup k zákazníkům. Watson zdůrazňoval, že pouze úspěch zákazníka je úspěchem CTR a proto byl dobrý vztah se zákazníky prioritou společnosti. Vytaženo z Historie IBM 2002 Během pěti let svého působení Watson zdvojnásobil celkové jmění firmy na cca dolarů a rozšířil firmu o pobočky v Jižní Americe, Asii, Africe a Evropě. Po těchto úspěších se roku 1924 společnost CTR přejmenovala na International Business Machines Corp. (IBM). Počátkem 30. let uvedla na trh řadu děrnoštítkových strojů, načeš zaznamenala největší pokrok v kancelářské technice. Tento pokrok trval až do 50. let, kdy byly na trh uvedeny první počítače. Děrnoštítkové stroje se využívaly k vedení kompletní podnikové IBM, 1924 agendy, tj. účetnictví, mzdy a skladové hospodářství. IBM však tyto stoje neprodávala, nýbrž pronajímala. Velké zisky firmy zajišťoval prodej spotřebního materiálu, hlavně děrných štítků. Ve 30. letech se stává firma IBM největší firmou zabývající se výpočetní a kancelářskou technikou na světě. 8

9 Ekonomický růst Z úvodu kapitoly víme, že počet zaměstnanců firmy byl již v době jejího vzniku více než Po pěti letech působení Thomase J. Watsona byl tento stav více než dvojnásobný, tzn. již na konci 10. let překročil počet zaměstnanců hranici Jak již také bylo uvedeno, za Watsonova působení vzrostlo celkové jmění firmy zhruba na dvojnásobek, tj. na dolarů. Celkové příjmy však byly mnohem vyšší. Z původních 4 milionů se vyšplhaly na více než 11 milionů dolarů. Během 20. a 30. let došlo k dalšímu růstu příjmů, který však nebyl tak prudký, jako v minulých 10 letech. Dokonce začátkem 20. let došlo i k jejich mírnému poklesu a až koncem 30. let hrubé příjmy firmy výrazně vzrostly téměř na 40 mil. dolarů. Pro porovnání: během prvních 6 let fungování firmy vzrostly celkové příjmy o 175%, za celých dalších 10 let o necelých 29%. Zanedbatelný nebyl ani růst počtu zaměstnanců. Ten koncem 30. let překročil hranici Jak již bylo zmíněno, na tento úspěch měla nemalý vliv i dobře zavedená obchodní politika firmy. IBM až do konce 50. let své stroje pouze pronajímala. Tím měla zajištěno, že již po několika málo letech byl daný stroj zaplacen a dále přinášel jen zisky. Na velké zisky měl ale významný vliv i velký prodej spotřebního materiálu, zejména pak děrných štítků. Růst počtu zaměstnanců Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy

10 12000 Růst počtu zaměstnanců Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy

11 Období 40. a 50. let Počátkem 2. světové války poskytla IBM svá zařízení k dispozici vládě a její produkce se rozšířila i na vojenskou techniku, např. zaměřovače pro bombardéry, pušky, části motorů letadel, atd. Automatic Sequence Controlled Calculator Mark 1 Už před válkou spolupracovala IBM s Harvardskou univerzitou na vývoji automatického sekvenčně řízeného kalkulátoru (Automatic Sequence Controlled Calculator). Vývoj byl úspěšně ukončen roku 1944 po šesti letech usilovné práce. Tento stroj, nazývaný Mark 1, pracoval na bázi elektromechanických převodů. Byl to první počítač schopný automaticky provádět složité výpočty. Součet dvou čísel provedl Mark 1 za necelou sekundu, ale na násobení už potřeboval více než 5 sekund a dělení bylo ještě asi dvakrát pomalejší. Mark 1 by si ovšem domu jen tak někdo nepořídil. Vážil totiž téměř 5 tun, jeho délka přesáhla 15 metrů a výška jen 2,5 metru. Až do konce války byl využíván americkou armádou. V roce 1945 vybudovala IBM Vědecké laboratoře Thomase J. Watsona. Zde našla práci řada významných odborníků, kteří se soustředily především na oblast matematiky a fyziky a její využití ve výpočetní technice. V roce 1952 představila IBM svůj první elektronkový počítač. Nesl označení IBM 701 a byl schopen provést operací za vteřinu. Z počátku sice byly tyto počítače využívány výhradně vládou a výzkumnými organizacemi, ale využití elektronek se rychle IBM 701 objevilo i v komerční sféře. Rok 1956 přinesl firmě IBM velkou změnu, která se týkala nejvyššího výkonného postu IBM. Thomas J. Watson předal post prezidenta IBM svému synovi Thomasu J. Watsonovi Jr. Učinil tak ve svých 82 letech, 6 týdnů před svou smrtí. Thomas J. Watson Jr. působil v této funkci až do roku 1970 a za tu dobu se stal z IBM průmyslový gigant. Od

12 let téměř desetinásobně vzrostl celkový obrat firmy a téměř čtyřikrát se zvýšil počet zaměstnanců. V tomto roce také IBM otevřela nové laboratoře v Curychu. Roku 1957 byl na trh uveden diskový paměťový systém IBM 305 Random Access Method of Accounting and Control (RAMAC). Od té doby se počítače staly základním paměťovým médiem použitelným k úschově velkého množství dat, které byly vždy snadno, a hlavně rychle, přístupné. Tohoto roku také firma IBM uvedla legendární programovací jazyk FORTRAN (FORmula TRANslation), který byl až do konce 80. let nejpoužívanějším jazykem pro vědecké a technické výpočty. Thomas J. Watson Sr.(vpravo) a Thomas J. Watson Jr. IBM 305 (RAMAC) O rok později obdržela firma IBM objednávku od Ministerstva obrany Spojených států, načeš IBM staví počítač SAGE (Semi-Automatic Ground Environment). Jde o první počítač, který provádí složité početní operace v reálném čase, tzn. z pohledu lidského vnímání času prakticky okamžitě. Semi-Automatic Ground Environment V posledním roce 50. let začíná IBM využívat při výrobě počítačů úplně nové technologie. Elektronky jsou nahrazeny tranzistorovými obvody. První plně tranzistorový počítač IBM 7090 byl schopen vykonat operací za sekundu. Tento počítač našel využití v obraném systému pro sledování balistických raket. O několik let později našel i využití pro rezervační systém amerických aerolinií. V tomto případě šlo o dvě IBM 7090, které byly spojeny s prodejními místy v 65 městech. Ekonomický růst I další období přinášelo firmě IBM stále větší růst. Šlo zejména o otevření nových laboratoří, kde vznikla příležitost spousty pracovních míst. Ale zejména nové výzkumy dokázaly činnost firmy velmi rozšířit. Jelikož se výpočetní technika v této době využívala zejména pro účely armády a vlády, měla firma zajištěno prudké zvýšení hrubého zisku. Jen za 12

13 období 2. světové války vzrostly celkové příjmy IBM o více než 200%. Na čistých příjmech se to projevilo až o několik let později, protože prudký růst také znamenal vyšší náklady na provoz a také na výzkum. Poměrně velké úspěchy IBM, trvající už od 30. let, vzbudily řadu diskusí. Objevily se názory, že IBM získává monopol na trhu s výpočetní technikou. Roku 1952 byla firma donucena Ministerstvem spravedlnosti k přerušení svého systému pronajímání výpočetních strojů a musela začít své stroje prodávat. To však nemělo téměř žádný dopad na finanční situaci ve firmě. Bylo tomu spíše naopak. Se zvyšující se poptávkou firma dále rozšiřovala svou působnost a tím zajistila ke konci 50. let velký nárůst pracovních příležitostí. Počet zaměstnanců byl od konce války více než pěti-násobný. V roce 1959 překročil hranici Čisté příjmy vzrostly od konce války více než desetkrát Růst počtu zaměstnanců

14 Příjmy (v mil. dolarů) Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy Celkové příjmy Čisté příjmy

15 Období 60. a 70. let Období 60. let bylo skutečně revolucí pro vývoj oblasti výpočetní techniky. Někdy je toto období označováno jako Novověk informačních technologií. Nepochybně největším dílem se o to zasloužila firma IBM, která 7. dubna 1964 uvedla na trh zbrusu novou řadu počítačů označenou System/360. Šlo o první stroje v historii, které byly založeny na tzv. stavebnicové koncepci. To byl zásadní zlom, protože do té doby byly počítače nekompatibilní. To v podstatě znamenalo koupit, resp. nechat si sestavit, nový počítač, pokud se výrazně změnily požadavky uživatele. U nové System/360 řady S/360 bylo možno různě kombinovat součásti počítače. Na výběr bylo hned z pěti různých typů procesorů a celkem šlo sestavit 19 kombinací výkonu, rychlosti a velikosti paměti. Přestal být rovněž problém z přenosem dat. Jelikož celá tato řada počítačů používala kompatibilní záznamová média, nebyl problém s přenesením dat i do méně výkonných sestav. Byl to totální odchod od monolitických strojů, tzv. mainframů. Nebyl to však jediný faktor, který ovlivnil vzrůstající zisky firmy. Thomas J. Watson Jr. provedl i některé marketingové změny ve strategii prodeje. Do roku 1969 se prodávaly hardware, software a případné služby zákazníkům jen dohromady. V tomto roce přišla změna. Uživatel, který již vlastnil počítač si klidně mohl dokupovat nový software a ušetřil tak nemalé finanční prostředky na údržbu počítače. Dalším výrazným pokrokem, co se týče výkonnosti počítačů, bylo využití integrovaných obvodů. Začaly se využívat nové typy tranzistorů, které měly díky nové technologii SLT (Solid Logic Technology) výrazně vyšší výkon než předchozí typy. Další nová řada počítačů System/390 znamenala opět další zlom v architektuře počítačů. Tyto počítače používaly jako základní adresovanou jednotku paměti jeden bajt (1 B) tvořenou osmi bity (8 bit). Každá adresa měla velikost 3 bajty, neboli 24 bitů, čímž bylo umožněno adresovat až 16 MB paměti počítače. 15

16 V roce 1971 se objevila nová řada System/370. Šlo o rozšíření řady S/360 o některé nové prvky, jako např. vyrovnávací paměť (cache). V operačním systému OS S/370 mohly pracovat i další operační systémy, což mělo velký význam pro zvýšení kompatibility softwaru. Také v tomto roce IBM uvedla na trh tzv. pružný disk (floppy disk), který se velmi rychle stal standardem pro uchovávání a přenášení System/370 dat. Rok 1971 přinesl i další neméně významnou změnu ve firmě IBM. Po více než 50 letech končí etapa otce a syna Watsonových, kteří dokázali vybudovat největší podnik v oblasti výpočetní techniky na světě. Thomas J Watson Jr. odstoupil. Dva roky vedl firmu jako prozatímní šéf T. Vincent Learson, kterého v roce 1973 vystřídal Frank T. Cary. Thomas J. Watson Jr. byl členem vedení IBM až do roku Zemřel v roce 1993 ve věku 79 let. Za Caryho vedení se výpočetní technika velice rozšířila a našla uplatnění i v obyčejném životě. Počítače se začaly používat v supermarketech jako pokladní systémy, v bankovnictví pro nejrůznější finanční operace a ve spoustě dalších odvětvích. Další ze svých úspěchů slavila IBM v roce 1976 po obdržení Nobelovy ceny za fyziku. Byly to laboratoře v Curychu, otevřené před 20 lety, které se o ni zasloužily. Aby toho nebylo málo, o rok později slavili opět. A opět v Curychu. Byla to druhá Nobelova cena za fyziku. Koncem 70. let představila IBM tenkovrstvé záznamové hlavy, které umožňovaly vysokou hustotu záznamu dat. Tím došlo k dalšímu snížení nákladů a zvýšení kapacity záznamového média. Ekonomický růst I v tomto období došlo k mnoha událostem, které znamenaly obrovský nárůst zisků firmy. Uvedení zcela nové koncepce stavebnicových počítačů znamenalo veliký pokrok. Díky snížení obrovských investic do výpočetní techniky se mnohonásobně zvýšila poptávka firmy, a také se velice snížily náklady na výrobu. Od uvedení této koncepce, tedy od roku 1964, rostly celkové příjmy každým rokem o zhruba 20% až do konce 60. let. 16

17 V roce 1972 byly otevřeny nové výzkumné laboratoře, tentokrát v Izraeli. To opět zajistilo další pracovní místa. Již začátkem 70. let se blížil celkový počet zaměstnanců IBM k hranici a roce 1977 byla tato hranice překonána. Další nárůst všech příjmů firmy samozřejmě trval i nadále. V roce 1973 překročily hranici 10 miliard dolarů a v roce 1978 dokonce 20 miliard dolarů Růst počtu zaměstnanců Příjmy (v mil. dolarů) Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy Celkové příjmy Čisté příjmy

18 Období 80. let Toto období znamenalo nástup další nové éry ve světě výpočetní techniky. Firma IBM začala vyrábět osobní počítače IMB Personal Computer (PC). Od té doby se staly zákazníky této firmy i malí podnikatelé, školy, a poprvé i domácnosti. IBM se povedlo dostat všechny důležité části počítače do velice malého zařízení, ke kterému se snadno IBM PC připojovaly vstupní (např. klávesnice) a výstupní (monitor, tiskárna) zařízení. Tyto počítače byly obdařeny 16 kilobajty paměti, rozšiřitelné až na 256 KB, jednou nebo dvěma disketovými mechanikami a barevným monitorem. Poprvé v historii začala IBM v této době spolupracovat i s jinými firmami, které se spolupodíleli na výrobě osobních počítačů. Procesory vyráběla firma Intel a operační systém DOS (Disk Operating System) vyráběla firma Microsoft. V roce 1985 přišla IBM s novým zařízením, které umožňovalo propojení počítačů do sítě. Technologie token-ring (kruhová síť) umožňovala sdílet data a některá periferní zařízení všem počítačům připojených do sítě. Toho roku také měla IBM opět důvod k oslavě. Dočkala se další Nobelovy ceny za fyziku. Toto ocenění si zasloužili vynálezci speciálního mikroskopu, kterým bylo možno sledovat a modelovat povrch na atomární úrovni, Gerd K. Binning a H. Rohrer. Zmíněný mikroskop byl ale představen už o 4 roky dříve. Nebylo to ale naposledy. Další Nobelova cena přišla roku 1987 vynálezcům J. Georgu Bednorzovi a K. Alexu Mullerovi, kteří o rok dříve představili keramické oxidy vodivé i při vyšších teplotách. Do té doby se používalo kapalné helium, jehož nevýhodou byla právě klesající vodivost s rostoucí teplotou. Roku 1988 představila IBM počítač nazvaný Zumbro River (nebo také AS/400). Šlo o počítač vyvinutý pro obchodní a výrobní aplikace. Došlo u něj ke značnému zjednodušení jak po technické stránce, tak i po stránce ovladatelnosti a hlavně ke zvýšení spolehlivosti. Období 80. let znamenalo pro firmu IBM i další změny, a sice změny prezidentského postu. V roce 1981 byl šéfem IBM jmenován John R. Opel, který působil v této funkci 4 roky. 18

19 V roce 1985 ho vystřídal John F. Akers, který část firmy zabývající se výrobou psacích strojů, klávesnic a tiskáren prodal firmě Dubilier & Rice Inc., která se poté změnila na firmu Lexmark Inc. Ekonomický růst V roce 1982 dala IBM opět prostor vzniku novým pracovním příležitostem otevřením výzkumných laboratoří v Tokiu. V polovině 80. let dokonce celkový počet zaměstnanců IBM překročil hranici Byl to historický rekord, který však netrval dlouho. Koncem 80. let začala IBM stagnovat a zvyšovaly se náklady firmy. To se v této době projevilo zásadním snížením stavu pracovních sil. Vážnější finanční situace však nastala až začátkem 90. let. To je ale obsahem další kapitoly, proto zde nebudeme finanční stránku podrobněji rozebírat. Za zmínku ale stojí upozornit na čisté příjmy firmy, které začaly mírně klesat již v tomto období. Růst počtu zaměstnanců Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy

20 Období 90. let Rok 1992 znamenal nástup nové řady přenosných počítačů, chcete-li notebooků, zvané ThinkPad. První model této řady, typ 700C, měl procesor Intel 486 s frekvencí 25 MHz, operační paměť s kapacitou 4 MB a deseti-palcový displej. Tyto počítače se velmi rychle rozšířily a během 8 let se jich prodalo více než 10 milionů. I tato řada počítačů našla velké uplatnění pro policii a armádu spojených států. Tyto počítače také využívala NASA při kosmických projektech. ThinkPad 700C ThinkPad dubna 1993 nastoupil do funkce prezidenta společnosti Louis V. Gerstner Jr. Byl to poprvé v historii člověk, který dosud nebyl zaměstnancem IBM. Gerstner vedl poslední 4 roky potravinářskou společnost RJR Nabisco a předtím byl 11 let šéfem společnosti American Express. Louis V. Gerstner Vzhledem k velkému rozšíření internetu zaznamenala firma významný posun v požadavcích zákazníků. V roce 1995 prezentoval Gerstner myšlenku, která označovala právě network computing, neboli komunikaci počítačů prostřednictvím sítí, za nosnou strategii firmy. Ta by měla do budoucna zajišťovat ekonomický růst. Tohoto roku se také IBM podařilo odkoupit společnost Lotus Development Corp. a o rok později Tivoli Systems Inc. V této době se staly služby nejvíce rostoucí částí trhu IBM. V květnu 1997 ukázala výpočetní technika své možnosti. Počítač IBM RS/6000 SP, zvaný Deep Blue, který byl programovaný pro hraní šachů dokázal poprvé v historii porazit člověka v této hře. Během 6 zápasů porazil Deep Blue světového šachistu Garry Kasparova. Deep Blue si dokázal rozmyslet 200 milionů tahů za jedinou sekundu. Tato událost zaujala pozornost lidí z celého světa a rozpoutal debatu o tom, jak by se mohl počítač přiblížit lidské inteligenci. 20

21 Téhož roku představila IBM zcela novou technologii výroby procesorů. Firma začala vyrábět čipy, ve kterých nahradila hliník mědí. To přineslo procesorům značné zrychlení, zlevnění, snížení spotřeby a zvýšení spolehlivosti. O rok později se podařilo vyvinout procesor, který svou frekvencí překročil hranici 1 GHz. Dalším významným pokrokem v oblasti výpočetní techniky, respektive v komunikaci počítačů, byla nová technologie pro bezdrátovou komunikaci s názvem Bluetooth. Na tomto projektu se podílely firmy Ericsson, IBM, Intel, Nokia a Toshiba. Hlavním cílem bylo zajistit rychlou a bezpečnou komunikaci po celém světě. Na veletrhu COMDEX v roce 2000 byly již představeny první aplikace využívající technologii Bluetooth. Tento rok byl také příchodem nové řady notebooků IBM. Notebooky ThinkPad T20 a ThinkPad A20p mají silnou podporu síťové a bezdrátové komunikace, port pro připojení videokamery a spoustu dalších technických novinek. Ekonomický růst Přestože byla IBM stále rostoucí firmou světového významu, byl pro ní začátek 90. let velmi těžkým obdobím. Jelikož se v této době výrazně zvýšila poptávka po osobních počítačích, a po výpočetní technice vůbec, snažila se IBM co nejvíce rozvinout svojí činnost a působnost. To však bylo doprovázeno nemalými problémy v organizaci celé firmy. Společnost nedokázala koordinovat činnost všech oddělení tak, aby odpovídala jejím dlouhodobým plánům. Těžká finanční situace trvala zhruba 4 roky. Čisté ztráty za rok 1993 přesáhly 8 miliard dolarů. To bylo také nejvíce za poslední 3 roky. Spolu s tím pochopitelně klesal i stav zaměstnanců. Ten se od poloviny 80. let blížil ke 400 tisícům zaměstnanců a v roce 1994 klesl těsně pod V IBM se objevovali nátlaky, které měli vést k rozdělení firmy na několik menších společností. Celou situaci vyřešil čerstvě zvolený šéf Louis V. Gerstner, který se svým strategickým myšlením a orientací na zákazníka dokázal udržet celou společnost pohromadě a nedovolil tak zánik jejího klíčového postavení na trhu. 21

22 Netrvalo ale dlouho a firma IBM začala po nutných organizačních změnách opět růst. Čisté zisky rostly velmi rychle a ke konci 90. let přesahovaly 8 miliard dolarů Růst počtu zaměstnanců Příjmy (v mil. dolarů) Celkové příjmy Čisté příjmy

23 IBM v České republice Pobočka IBM v české republice byla založena v roce 1932 v Praze. Tehdejší Československo se stalo šestou zemí v Evropě, kde měla IBM zastoupení. Její působení na českém trhu trvalo pouze do roku 1948, kdy byla znárodněna. IBM se začala svojí působností vracet do Československa až v 60. letech prostřednictvím Regionální pobočky pro střední a východní Evropu. Její sídlo bylo ve Vídni. Po pádu komunistického režimu se opět začalo pracovat na vybudování samostatné organizace v Československu. V roce 1991 vznikla na našem trhu společnost IBM ČSFR. O dva roky později došlo k oddělení IBM Slovensko. V roce 1996 se stal generálním ředitelem IBM ČR Ing. Zdeněk Přibyl. V této době měla česká pobočka IBM okolo 500 zaměstnanců. IBM Česká republika má sídlo v Praze a dvě další pobočky, v Brně a Ostravě. V lednu roku 2003 byl jmenován generálním ředitelem české pobočky IBM Ing. Aleš Bartůněk, který působil v této firmě již od roku 1998 v pozici obchodního ředitele. IBM je i v Čechách vedoucí firmou na trhu informačních technologií. Vzhledem ke svým ziskům a široké nabídce zboží a služeb získává IBM v Čechách stejné postavení jako získala po celém světě. 23

24 Přílohy Tabulky ekonomického vývoje firmy IBM po desetiletích Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů)

25 Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů)

26 Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů) Rok Počet zaměstnanců Celkový příjem (mil. dolarů) Čistý příjem (mil. dolarů)

27 Použité zdroje Publikace IBM Highlights, IBM, Internetové zdroje

28 Historie a ekonomický růst firmy IBM Miloslav Thon Copyright

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

Jak to celé vlastně začalo

Jak to celé vlastně začalo Historie počítače Jak to celé vlastně začalo Historie počítačů, tak jak je známe dnes, začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO HISTORIE NULTÁ GENERACE Základ - reléové obvody 30. a 40. let minulého století. Typičtí představitelé: Harvard Mark I, Harvard Mark II či stroje německého inženýra Konráda Zuseho Z2 a Z3. Čechy - první

Více

Trocha obrázků na začátek..

Trocha obrázků na začátek.. Trocha obrázků na začátek.. Elementární pojmy LCD panel tower myš klávesnice 3 Desktop vs. Tower tower desktop 4 Desktop nebo Tower? 5 Obraz jako obraz? 6 A něco o vývoji.. Předchůdci počítačů Počítadlo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

Základní pojmy a historie výpočetní techniky Základní pojmy a historie výpočetní techniky Vaše jméno 2009 Základní pojmy a historie výpočetní techniky...1 Základní pojmy výpočetní techniky...2 Historický vývoj počítačů:...2 PRVOHORY...2 DRUHOHORY...2

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P.

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P. Blue Gene Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava 24. 11. 2009 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 Trocha pojmů a historie FLOPS FLoating point Operations Per Second. Někdy se zapisuje jako flop, flop/s.

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp

Historie výpočetní techniky. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Historie výpočetní techniky Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1121_Histrorie výpočetní techniky_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II.

VY_32_INOVACE_INF.15. Dějiny počítačů II. VY_32_INOVACE_INF.15 Dějiny počítačů II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 První programovatelné stroje V roce

Více

SÁLOVÉ POČÍTAČE. Principy počítačů. Literatura. Harvard Mark I 1944-1959. Grace Murray Hopper ENIAC

SÁLOVÉ POČÍTAČE. Principy počítačů. Literatura. Harvard Mark I 1944-1959. Grace Murray Hopper ENIAC Principy počítačů SÁLOVÉ POČÍTAČE Literatura www.computerhistory.org C.Wurster: Computers An Ilustrated History R.Rojas, U.Hashagen: The First Computers History and Architectures Myslím, že na světě je

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Procesory nvidia Tegra

Procesory nvidia Tegra VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Procesory nvidia Tegra Petr Dostalík, DOS140 Pokročilé architektury počítačů Představení nvidia Tegra V únoru roku 2008 představila společnost nvidia

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Úvod Jan Outrata (Univerzita Palackého v Olomouci) Úvod do informačních technologií Olomouc, září

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY REFERÁT Z PŘEDMĚTU POKROČILÉ ARCHITEKTURY POČÍTAČŮ Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura Školní

Více

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace

Historie počítačů 1. Předchůdci počítačů Počítače 0. a 1. generace Historie počítačů 1 Počítače 0. a 1. generace Snaha ulehčit si počítání vedla už daleko v minulosti ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek Následoval vývoj mechanických počítacích strojů, který

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů

Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů Vzpomínky na Commodore: Modely počítačů V prvním dílu tohoto seriálu jsme si představili samotnou firmu Commodore a nahlédli jsme do její historie. Dnes si řekneme více o vývojových řadách výrobků CBM

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Obsah: Historie počítačů Počítačové generace Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Klasifikace počítačů

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.05 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Jméno autora: Třída/ročník: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Stručná historie výpočetní techniky část 1

Stručná historie výpočetní techniky část 1 Stručná historie výpočetní techniky část 1 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_1_1 IKT Stručná historie výpočetní techniky 1. část Mgr. Radomír Soural Za nejstaršího předka počítačů je považován abakus,

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače.

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. 1 Architektura počítačů Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. Neurčuje jednoznačné definice, schémata či principy. Hovoří o tom, že počítač se skládá z měnších částí

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika

Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Přednášející: Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Jiří Tupa EK 414 kl. 4531 tupa@ket.zcu.cz home.zcu.cz/~tupa/tase Konzultace po domluvě Rámcová osnova přednášek Úvod do předmětu,

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Historie výpočetní techniky 4. část ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Počítače čtvrtohor se dále dělí na jednotlivé generace, pro které je typická hlavní součástka : - elektromagnetické relé

Více

Případová studie SEN Market. Úvod do problematiky

Případová studie SEN Market. Úvod do problematiky Případová studie SEN Market Úvod do problematiky Obsah Co je případová studie a k čemu nám slouží? Důvody výběru případové studie SEN MARKET Volba podnikatelské příležitosti Organizace firmy Podnikatelská

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Historie výpočetní techniky 1. část. PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky

Historie výpočetní techniky 1. část. PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky Historie výpočetní techniky 1. část PRVOHORY Staré výpočetní pomůcky Staré výpočetní pomůcky Základem pro počítání je zaznamenávání čísel. V minulosti k tomu sloužily předměty, kam bylo možno dělat zářezy

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Intel Centrino 2 - Úvod a procesory

Intel Centrino 2 - Úvod a procesory Intel Centrino 2 - Úvod a procesory Mobilní řešení Intel Centrino letos oslaví páté narozeniny. V roce 2003, kdy s ním Intel přišel na trh to způsobilo menší revoluci, protože jedna společnost nabízela

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Elektrotechnické zboží 3 oblast DUM č. 32_J06_3_15

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.2 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 24. 11. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více