ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983"

Transkript

1 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KLADORUBKY KM 0,000 0,983 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TŘEBĚTÍNKY KM 0,000 1,716 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací: Ing. Iva Jelínková Vypracoval: Ing. Gimun, Pešková Datum: 2014 Č.z.: S 2012/013

2 Název studie : Záplavové území Kladorubky km 0,000 0,983 Záplavové území Třebětínky km 0,000 1,716 Objednatel : Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : A.1-2 A.Z.1-2 A.R.1 B.1-2 C.1-2 Průvodní zpráva Situace Situace aktivní zóny Mapa povodňového ohrožení a rizika Podélné profily Příčné profily - 1 -

3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1.1. Základní údaje 1.2. Účel studie 1.3. Podklady 1.4. Všeobecný popis zájmového území 1.5. Popis stávajícího stavu koryta a objektů Úpravy na toku Kladorubky a Třebětínky Současný stav koryta Kladorubky Současný stav koryta Třebětínky 2. Hydrotechnické výpočty 2.1. Popis modelu 2.2. Okrajové podmínky a popis simulovaných variant průtoků 2.3. Výsledky výpočtů 2.4. Zhodnocení povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika 2.5. Posouzení objektů na toku 2.6. Kapacita koryta 2.7. Rozsah záplavového území 3. Doporučení na zlepšení odtokových poměrů a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Profily pro trvalé sledování vývoje koryta a sledování vodních stavů 3.2. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3.3. Návrh protipovodňové ochrany 3.4. Závěr - 2 -

4 1.1. Základní údaje Název: Záplavové území Kladorubky km 0,000 0,983 Záplavové území Třebětínky km 0,000 1,716 Tok: Kladorubka, Třebětínka Číslo hydrologického pořadí: Kladorubka : Třebětínka : , Kraj: Správce toku: 1.2. Účel studie Jihomoravský Povodí Moravy s.p., závod Dyje, provoz Blansko Účelem studie bylo sestavení matematického modelu umožňujícího výpočet průběhu hladin pro jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území při dnešním stavu pro povodeň Q5, Q20, Q100 a pro budoucí posouzení vlivu navrhovaných opatření na zvýšení ochrany před povodněmi na odtokové poměry Podklady Záplavové území toku Svitavy, zpracovatel Povodí Moravy s.p., útvar hydroinformatika Hydrologické údaje ČHMÚ z r Základní mapy zájmového území v měřítku 1: Geodetické zaměření, Povodí Moravy s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací v roce Místní šetření, fotodokumentace Hydrologická data N leté průtoky : Kladorubka Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 GW100 Q500 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s pod Letovickým rybníkem 1, pod Třebětínkou 2 3,9 5,9 9,1 15,8 23,5 27,5 43 Třebětínka Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 GW100 Q500 m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s m 3 /s nad Kladorubkou 1,6 3,5 5,3 8 13,5 19, nad obcí Třebětín 1 3 4,8 7,2 11,8 16,5 19,5 31 Geodetické zaměření toku pro studii odtokových poměrů Výškový systém uvedený ve studii je Balt po vyrovnání

5 Geodetické zaměření provedlo Povodí Moravy, s.p., geodetických informací v roce útvar hydroinformatiky a Místní šetření a fotodokumentace Místní šetření a zpracování fotodokumentace bylo provedeno útvarem hydroinformatiky a geodetických informací v roce 2012, Povodí Moravy s.p Všeobecný popis zájmového území Kladorubka pramení severozápadně od obce Drvalovice na k.ú. Drvalovice v nadmořské výšce cca 455 m n. m. Protéká obcemi Kochov, Kladoruby a Třebětín, kde po soutoku s Třebětínkou zaúsťuje do Svitavy. Záplavové území Kladorubky je řešeno v úseku pod Letovickým rybníkem po zaústění do Svitavy. Třebětínka pramení východně od obce Chlum na k.ú. Chlum u Letovic v nadmořské výšce cca 516 m n.m. Od svého pramene protéká tok jedinou obcí Třebětín (místní část města Letovice) a to před svým zaústěním do Kladorubky. Záplavové území Třebětínky je řešeno v úseku nad obcí Třebětín po zaústění do Kladorubky Popis stávajícího stavu koryta a objektů Úpravy na toku Kladorubky a Třebětínky V současné době není ve správě Povodí Moravy, s.p. žádný dlouhodobý hmotný majetek Současný stav koryta Kladorubky Svitava Kladorubka Zaústění Kladorubky do Svitavy km 0,000. Kladorubka nad zaústěním, proti toku

6 Shybka km 0,030, pohled z PB. Pohled z lávky km 0,070 po toku. Km 0,070 - k.ú. Letovice Lávka km 0,070, po toku. Vrch mostovky : 332,55 m.n.m Spodek mostovky : 332,18 m.n.m Hladina Q100 = 332,10 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = 0,08 m Lávka je kapacitní Provede hladinu Q100 bez normového převýšení Pohled z lávky km 0,070 proti toku. Pohled z mostu km 0,093 po toku. Km 0,093 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 332,00 m.n.m Spodek mostovky : 331,30 m.n.m Hladina Q100 = 332,54 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -1,24 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Most km 0,093, po toku

7 Pohled z mostu km 0,093 po toku. Pohled z mostu km 0,093 proti toku. Pohled z PB na most km 0,093. PB výust DN 300 km 0,096. Pohled proti toku na most km 0,204. LB inundace proti toku v PF 6. LB inundace po toku v PF 6. Silniční most km 0,204 po toku

8 Km 0,204 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 333,79 m.n.m Spodek mostovky : 333,04 m.n.m Hladina Q100 = 333,78 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -0,74 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Silniční most km 0,204 proti toku. Pohled ze silničního mostu km 0,204 po toku. PB inundace z mostu po toku. Pohled z mostu proti toku. PB inundace z mostu. LB inindace z mostu. LB výust DN 300 km 0,

9 Pohled z PB po toku. Pohled z PB proti toku. Km 0,305 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 333,44 m.n.m Spodek mostovky : 333,14 m.n.m Hladina Q100 = 334,17 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -1,03 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Lávka km 0,305 proti toku. Třebětínka Lávka km 0,305, pohled z PB. Zatrubnění Kladorubky DN 1000 km 0,312, PB zaústění Třebětínky km 0,308. Pohled z lávky km 0,305 po toku. Pohled z lávky km 0,305 na Třebětínku

10 Kladorubka LB inundace z lávky km 0,305, po toku. Pohled proti toku na zatrubněný tok. Nátok do zatrubnění DN 1000 km 0,821. PB výust DN 300 km 0,846 proti toku. Pohled proti toku na stupně pod přepadem. PB výust DN 600 km 0,929. Lávka km 0,956 v hrázi Letovického Bezpečnostní přepad Letovického r. rybníka, proti toku

11 Letovický rybník. Letovický rybník. Bezpečnostní přepad Letovického rybníka. Bezpečnostní přepad Letovického rybníka

12 Současný stav koryta Třebětínky Kladorubka Třebětínka Zaústění Třebětínky do Kladorubky km 0,000. Pohled z lávky na Kladorubce proti toku Třebětínky. Km 0,044 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 333,73 m.n.m Spodek mostovky : 333,63 m.n.m Hladina Q100 = 334,68 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -1,05 m Lávka není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Lávka km 0,044 po toku. Práh km 0,043 pod lávkou, pohled z PB. LB výust DN 400 km 0,109 pod mostem km 0,113, proti toku. Km 0,113 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 335,00 m.n.m Spodek mostovky : 334,48 m.n.m Hladina Q100 = 335,52 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -1,04 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Most km 0,113, pohled po toku

13 Pohled po toku z mostu km 0,113. Pohled proti toku z mostu km 0,113. Pohled proti toku. PB výust DN 500 km 0,194, proti toku. Km 0,217 - k.ú. Letovice Vrch mostovky : 336,12 m.n.m Spodek mostovky : 335,66 m.n.m Hladina Q100 = 336,06 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -0,4 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Most km 0,217, po toku. Most km 0,217, pohled z PB. Pohled po toku z mostu km 0,

14 Pohled proti toku z mostu km 0,217. PB inundace proti toku v km 0,317. PB inundace po toku v km 0,317. Pohled po toku km 0,438. Pohled proti toku km 0,438. Pohled po toku km cca 0,534. Km 0,531 - k.ú. Třebětín Vrch mostovky : 338,36 m.n.m Spodek mostovky : 338,26 m.n.m Hladina Q100 = 339,38 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -1,12 m Lávka není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Lávka km 0,531 proti toku

15 Lávka km 0,531 po toku. Km 0,589 - k.ú. Třebětín Vrch mostovky : 338,93 m.n.m Spodek mostovky : 338,83 m.n.m Hladina Q100 = 339,63 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = -0,8 m Lávka není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Ocelová lávka km 0,589 po toku. Ocelová lávka km 0,589 pohled z PB. Pohled z ocel. lávky po toku. Pohled z ocel. lávky proti toku. Pohled po toku km 0,

16 Pohled proti toku km 0,666. Pohled po toku km 0,784. Pohled proti toku km 0,666. Silniční most km 0,838, pohled z PB. Km 0,838 - k.ú. Třebětín Vrch mostovky : 345,63 m.n.m Spodek mostovky : 344,99 m.n.m Hladina Q100 = 342,62 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = 2,37 m Most není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Silniční most km 0,838, proti toku. Silniční most km 0,838, po toku Pohled z mostu km 0,838, po toku

17 Pohled z mostu km 0,838, proti toku. Km 0,899 - k.ú. Třebětín Vrch mostovky : 345,34 m.n.m Spodek mostovky : 345,16 m.n.m Hladina Q100 = 343,19 m.n.m Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny Q100 = 1,97 m Lávka není kapacitní Neprovede hladinu Q100 Lávka km 0,899, pohled z PB

18 2. Hydrotechnické výpočty 2.1. Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo - dvojrozměrného proudění v toku a inundacích. Program řeší výpočet rovnice kontinuity : dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) Modelem jsme popsali vlastní koryto Kladorubky, Třebětínky a souvisejícího úseku Svitavy nad a pod soutokem, včetně inundací i veškerých objektů na toku. Drsnosti jednotlivých úseků Kladorubky a Třebětínky byly zadány na základě pochůzek v terénu a při nich pořízených fotodokumentací charakteru dna i svahů jednotlivých úseků toku Kladorubky a Třebětínky

19 2.2. Okrajové podmínky a popis simulovaných variant průtoků Dolní okrajovou podmínkou byla konzumční křivka Svitavy, převzatá ze záplavového území Svitavy aktualizovaného po výstavbě protipovodňové ochrany v roce Horní okrajovou podmínkou byla časová závislost průtoků v Kladorubce, Třebětínce a Svitavě, doplněná o průtoky na přítocích do příslušné hodnoty N - letých povodní Q1 - Q100. Rozdělení povodí Kladorubky a Třebětínky Zalesněnost povodí Reliéf povodí Sklonitost povodí Sklony svahů povodí jsou značně strmé a zalesněnost není dostatečná, takže v povodí jsou ideální podmínky pro vznik bleskových povodní

20 2.3. Výsledky výpočtů Výsledky výpočtu jednotlivých N - letých průtoků Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 jsou uvedeny v příloze Podélné profily a Příčné profily. Kapacity koryta a mostních objektů jsou uvedeny v kapitole 2.6. a 2.5. Rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1: pro povodně Q100, Q20 a Q5. Rozsah záplavy Q500 je zřejmý z mapy povodňového ohrožení a rizika. Q5 - zelená plocha Q20 - červená plocha Q100 - modrá plocha Q500 - žlutá plocha Rozsah zaplaveného území činí : Q5-0,03 km 2 Q20-0,147 km 2 Q100-0,331 km 2 Kromě stoleté povodně udávané v jednotlivých profilech ČHMÚ Brno, jsme provedli i výpočet pro předpokládanou budoucí stoletou povodeň, která se zvýší v důsledku globálního oteplení. Podle studie Meteorologického úřadu z Velké Británie současné prognózy pro globální oteplení podhodnocují riziko povodní a nadhodnocují účinek sucha tím, že neberou do úvahy účinek rostlin v pohlcování CO

21 Vědci poukazují na to, že vyšší obsah skleníkových plynů předpovídaná ke konci tohoto století, povede ke zvýšení množství vody, kterou rostliny drží v půdě. Během fotosyntézy vlivem vyššího obsahu CO ve vzduchu se malé póry, kterými proces probíhá, tolik neotevřou a tudíž méně vody bude evapotranspirováno a více jí zůstane v půdě. To způsobí další zvýšení odtoku o 6% proti původně předpokládanému zvýšení 11%. Ve výpočtu označeném v grafických přílohách GW100 jsme proto uvažovali se zvýšením hodnoty stoleté povodně o 17% Zhodnocení povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika Pro vyhodnocení map povodňového nebezpečí a map povodňového rizika v úseku Třebětínky a Kladorubky byl proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy intenzity povodně a mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. V mapě povodňového rizika zpracované přímo na mapě povodňového ohrožení byly vyznačeny ohrožené citlivé objekty podle typu zástavby

22 Ohrožení - riziko bylo stanoveno podle vztahu: RI=IP.P P=1/N N= doba opakování povodně

23 Max. rychlosti v korytě při Q5 Max. rychlosti v korytě při Q20 Max. rychlosti v korytě při Q

24 Max. rychlosti v korytě při Q500 Rychlosti v korytě dosahují při povodních hodnot 2 4 m/s, zejména u objektů. Rychlosti v inundacích dosahují hodnot do 1 m/s. Mapa hloubek při Q5 Mapa hloubek při Q

25 Mapa hloubek při Q100 Mapa hloubek při Q500 Mapa intenzity povodně při Q

26 Mapa povodňového ohrožení při Q100 Výsledná mapa povodňového ohrožení (z povodní Q5-Q500) U staveb v červené a modré ploše je překročeno maximálně přijatelné riziko! Citlivé objekty - školy, školky, hasičské zbrojnice, nemocnice by měly být přemístěny alespoň do žluté - reziduální zóny. Maximální přijatelné riziko pro zástavbu pro bydlení a průmysl je nízké riziko vyznačené oranžovou plochou. To znamená, že u zástavby situované v modré a červené ploše je překročeno přijatelné riziko. Pro sport a rekreaci je přijatelné střední riziko vyznačené modrou plochou. V mapách jsou vyznačeny zóny s reziduálním, nízkým, středním a vysokým rizikem a dále další rizika jako např. zátarasy na objektech za povodní, přelévané mosty, zanášení koryta, vyústění kanalizace, rozlivy z koryta. Rovněž jsou vyznačeny objekty, které jsou nevhodně umístěny vzhledem k rozlivu povodní (např. školy, nemocnice, průmysl, benzinové ČS, čistírny odpadních vod apod.)

27 Mapa zranitelnosti území Mapa povodňového ohrožení a rizika (u zástavby situované nebo navržené v červeně a modře vybarvených plochách je překročeno přijatelné riziko) 2.5. Posouzení objektů na toku Výustní objekty: U výustních objektů v zastavěných částech obcí doporučujeme osazení zpětné klapky a stavítek v kanalizačních šachtách. Důvodem je zabránění nátoku vody do přilehlé zástavby při zvýšených průtocích v korytě

28 Mosty a lávky: Obecně lze říci, že průtokově nevhodné objekty jsou veškeré objekty, které mají v průtočném profilu různé podpěrné a dělící konstrukce, na nichž se mohou zachytávat plovoucí předměty (větve, kmeny keře, trávy,listy, odpady apod.) Rovněž průtokově nevhodné objekty jsou ty, které nemají převýšení od hladiny po spodní mostovku dostatečné pro provedení plovoucích předmětů (min. 0,5 m). Z těchto důvodů je při povodní nutné věnovat zvýšenou pozornost čištění mostních objektů, lávek a jezů od zachycených naplavenin. Pro mosty a lávky, které se za povodni přelévají, se doporučuje odstranit zábradlí, aby se na něm nezachytávaly plovoucí předměty a ještě více vodu nevzdouvaly. Kladorubka Mostní objekty, které povodeň Q100 neprovedou : Most km 0,093 Silniční most km 0,204 Lávka km 0,305 Mostní objekty, které povodeň Q100 provedou, ale bez normového převýšení : Lávka km 0,070 Třebětínka Mostní objekty, které povodeň Q100 neprovedou : Lávka km 0,044 Most km 0,113 Most km 0,217 Lávka km 0,531 Lávka km 0,589 Silniční most km 0,838 Lávka km 0,

29 2.6. Kapacita koryta Kapacita koryta Kladorubky v jednotlivých příčných profilech. PF KM LB-Q PB-Q 1 0, , , , , , , , , , ,306 <1 <1 12 0,312 <1 <1 13 0,821 <1 <1 14 0, , , , Kapacita koryta Třebětínky v jednotlivých příčných profilech. PF KM LB-Q PB-Q 22 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

30 2.7. Rozsah záplavového území Rozsah záplavového území je zakreslen v situaci záplavového území do map 1: pro průtoky Q5 (zeleně), Q20 (červeně), Q100 (modře) příloha Situace A.1. A.2. Kóty hladin v korytě pro průtoky Q1 Q500 jsou zakresleny v podélných a příčných profilech přílohy Podélný profil B.1. B.2. a Příčné profily C.1. C.2. Řešené záplavové území Třebětínky začíná nad obcí Třebětín, kde jsou v důsledku vzdutí hladiny Q100 nad silničním mostem v km 1,674 zaplaveny na pravém břehu obytné domy. Pod hospodářským mostem v km 1,509 se hladina Q100 vrací zpět do koryta. Hospodářský most v km 1,065 opět vzdouvá hladinu Q100 a Q20, dochází zde k zaplavení domů na přilehlém pravém břehu, pod mostem se voda vrací zpět do koryta. Pod lávkou v km 0,531 vybřežuje hladina Q100 na pravém břehu a částečně zaplaví rodinné domy na ulici V domkách. Pod hospodářským mostem v km 0,217 zaplavuje hladina Q100 a Q20 průmyslový areál na pravém břehu až k toku Svitava, hladina Q5 zůstává v korytě. Řešené záplavové území Kladorubky začíná pod Letovickým rybníkem kde dochází k pravobřežnímu rozlivu hladiny Q100, Q20 a Q5 a částečné zaplavení areálu koupaliště. V úseku pod Letovickým rybníkem až po soutok s Třebětínkou je Kladorubka zaklenutá. Na levém břehu jsou zaplaveny hladinou Q100 objekty nad silničním mostem v km 0,204. Pod silničním mostem v km 0,204 dochází k rozlivu Q100 na obou březích. Na pravém břehu vybřežuje i hladina Q20 a zaplavuje průmyslový areál. Na levém břehu jsou zaplaveny pozemky mezi Svitavou a silnicí Letovice Svitavy

31 3. Doporučení na zlepšení odtokových poměrů a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Profily pro trvalé sledování vývoje koryta a sledování vodních stavů Pro varovný systém je nutné vytvořit síť srážkoměrných stanic tak, aby na základě skutečně zaměřené srážky a předpovědi počasí mohla být provedena prognóza průtoků v povodí toku a s ní spojená varovná protipovodňová služba v obcích nacházejících se v záplavovém území. Změny morfologie dna lze nejlépe pozorovat a měřit pod mostními objekty na toku v rámci cyklického měření toku Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy, mobilní zařízení, dopravní prostředky a osoby

32 V souladu s návrhem Metodiky Mze ČR pro Stanovení aktivní zóny záplavového území, doporučujeme stanovit za aktivní zónu záplavového území plochu vycházející zhruba z rozsahu povodně Q20, doplněného o území nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA. Při zpracování bylo přihlédnuto i k výsledků povodňového ohrožení

33 Návrh aktivní zóny záplavového území podle našeho doporučení vycházející z hloubek vody a zpracované mapy intenzity povodní zobrazuje příloha Aktivní zóny záplavového území, v níž je aktivní zóna vybarvena fialově a zbývající území záplavového území zeleně. Fialově vymezené území aktivní zóny považujeme pro výstavbu za nevhodné a v územních plánech by se do těchto území neměla plánovat výstavba, ale tato území je možné určit pro rekreaci, sport, parkové plochy a podobně. Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny, považujeme za území mimo aktivní zónu

34 3.3. Návrh protipovodňové ochrany Zvýšení stupně ochrany před povodněmi nelze dosáhnout bez rekonstrukce nekapacitních mostních objektů. Pro lepší zvládání povodní doporučujeme doplnit srážkoměrnou síť tak, aby byly věrohodně monitorovány srážky v jednotlivých dílčích povodích a zdokonalen varovný systém pro povodňové plány obcí na toku Třebětínka a Kladorubka Nad soutokem Kladorubky se Svitavou doporučujeme výstavbu ochranných hrází případně zdí tak, aby voda z přítoku nemohla zatéci při povodních vně dokončených hrází podél Svitavy v Letovicích

35 Nad obcí Třebětín doporučujeme výstavbu poldru, který by transformoval povodňové průtoky nad soutokem s Kladorubkou. Obecně lze říci, že nevhodné objekty jsou veškeré objekty, které mají v průtočném profilu různé podpěrné a dělící konstrukce zasahující do průtočného profilu, na nichž se mohou zachytávat plovoucí předměty a objekty, u nichž není dodrženo normové převýšení spodní konstrukce nad hladinou stoletého průtoku. Velké naplaveniny pak podstatně zužují původní průtočný profil a způsobují velké vzdutí nad nevyhovujícími objekty. Proto doporučujeme provést rekonstrukci těchto objektů. Pro lepší zvládání povodní doporučujeme doplnit srážkoměrnou síť tak, aby byly monitorovány srážky v jednotlivých povodích a aby umožnila zdokonalení varovného systému pro povodňový plán Závěr Definice záplavového území podle zákona: Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Definice záplavového území podle odvětvové normy TNV Navrhování záplavových území : Záplavové území je hranicí určené území, které se nachází pod úrovní kulminační hladiny návrhové povodně a které může být při výskytu povodně přímo nebo nepřímo zaplaveno vodou. Účel stanovení záplavového území: Předcházení a snížení škod způsobených povodněmi

36 Záplavu členíme na: - Přímé zaplavení koryta a přilehlého území - Nepřímé zaplavení způsobují: průsaky zpětná voda ze stokové sítě prolomení hráze Přesnost rozsahu záplavového území je ovlivněna: - přesností a úplností geodetických podkladů použitých pro hydrotechnické výpočty a zejména pro vyhodnocení rozsahu záplavového území - přesností hydrologických dat - nemožností předvídat události, ke kterým na toku může během skutečné povodně dojít (ledové jevy, vznik nánosů, ucpání objektů, průlomy hrází, průsaky atd.) Vzhledem k výše uvedeným nejistotám nelze stanovit záplavové území absolutně přesně a vždy bude nutno případnou novou výstavbu v území posoudit individuálně z hlediska možného ovlivnění odtokových poměrů. Cílem stanovení záplavového území je upozornit na potenciální rizika a varovat před neuváženou činností v území. V Brně, leden 2014 Zpracoval: Ing. Vladislav Gimun Sonja Pešková

37 - 36 -

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území 3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro budovy,

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce Objednatel: Povodí Moravy, s.p.- útvar VH dispečinku Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. - útvar hydroinformatiky, Brno, Dřevařská 11 ISPROFIN :

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Boskovice na Bělé

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Boskovice na Bělé Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Boskovice na Bělé Objednatel: Povodí Moravy, s.p. - útvar VH dispečinku Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. - útvar hydroinformatiky, Brno, Dřevařská 11 ISPROFIN : 229

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Změny oproti předchozí vyhlášce 236/2002 Sb. Způsob stanovení AZZÚ Obsah návrhu záplavového území Změny oproti

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Více

MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Strana 1026 Sbírka zákonů č. 79 / 2018 79 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Ministerstvo životního prostředí stanoví

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Naše č. j.: Spisová zn.: MUUH-SŽP/11065/2018/KanR Spis/ 14399/2017 Vyřizuje: Ing. Radka Kaňovská

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn. : KÚOK/18095/2010/OŽPZ/426 Č. j. : KUOK 18095/2010 Povodí Moravy, s. p. sp. a skart. znak: 230.15

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta Kraj : Jihomoravský Číslo akce: Zpracoval: Zdeněk Vajbar, úsekový technik provozu D. Věstonice Datum

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn. : KÚOK/31987/2011/OŽPZ/426 Č. j. : KUOK 57559/2011 Povodí Moravy, s. p. Sp. a skart. znak: 230.15-A/20

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří ř.km 1,352 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie VT Suchý potok - studie

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 39829/2017 Olomouc 27. 4. 2017 Sp. zn.: KÚOK/25905/2017/OŽPZ/7108 Sp. a skart. znak: 231.9

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY VELIČKA 10100391_1 (PM-121) - Ř. KM 5,145 6,302 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 49812/2011 V Olomouci dne 12. 5. 2011 Sp. zn.: KÚOK/49732/2011/OŽPZ/7206 Sp. a skart. znak:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část JEZ CACOVICE - NÁVRH RYBÍHO PŘECHODU A VODÁCKÉ PROPUSTI SO 18.3.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU...

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

Mariánské Lázně. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Mariánské Lázně. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 691585_4 : Obec: ORP: Souřadnice GPS (ve stupních): N 49.9833 E 12.77519 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU Vypracoval: Ing. Martin Jakoubek Ing. Mikuláš Exner Filip Soudek Objednatel: Obec Dobříň Shrnutí dosavadní činnosti Dosavadní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. září 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 56948/2015 KUSP

Více

N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne

N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne V Odrách dne 15.6.2009 N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 24.6.2009 Věc: Revitalizace lokality Vladař suchý poldr Předkládá: Zpracoval: Příloha: Rada města Odbor

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MÍROVKA (PM-110) - Ř. KM 1,488 3,306 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Krásná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Krásná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu ID plochy: 673358_1 : Obec: ORP: Aš Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.242303 E 12.183834 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria B NG střední nebezpečí Nová dle GIS

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BŘEZNICE 10100214_1 (PM-51) - Ř. KM 5,459 8,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE DANÍŽ _1 (PM-107) - Ř. KM 20,127 20,944 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE ROKYTNÁ (PM-97) - Ř. KM 12,938 15,492 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 72641_4 : Obec: Vysoká Pec ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 5.353133 E 12.685271 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 06 (staničení 2134-2318 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích betonovými panely. Ve svahu levého břehu vede velké množství inženýrských sítí. Pravý břeh je součástí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JEVIŠOVKA 10100035_1 (PM-108) - Ř. KM 52,946 55,356 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p.

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Copyright AQUATIS a.s. Leskava STZ.doc strana 1

Copyright AQUATIS a.s. Leskava STZ.doc strana 1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - LESKAVA OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...2 2 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI...2 2.1 Podklady...3 2.1.1 Místní šetření, fotodokumentace...3 2.1.2 Hydrologické údaje...3 2.2 Všeobecný popis

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SVITAVA 10100024_3 (PM-32) - Ř. KM 32,958 35,772 SVITAVA 10100024_5 (PM-91) - Ř. KM 49,400

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE DANÍŽ _1 (PM-107) - Ř. KM 20,127 20,944 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Předpisy, dle kterých bude studie vypracována. Studie musí obsahovat. Struktura studie

Předpisy, dle kterých bude studie vypracována. Studie musí obsahovat. Struktura studie Předpisy, dle kterých bude studie vypracována Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/ES) Směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Obec Troubky. Dopracování studie odtokových poměrů

Obec Troubky. Dopracování studie odtokových poměrů Obec Troubky Dopracování studie odtokových poměrů V Brně, únor 2019 OBS AH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PŘEDMĚT PRÁCE A METODA ZPRACOVÁNÍ... 3 2.1 PŘEDMĚT PRÁCE... 3 2.2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ...

Více

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice Závazným podkladem je Vodohospodářská studie Srbská Kamenice a dotčené okolí zpracovaná společností VRV a.s. v

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji Vysočina Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Jihlava, 27.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Kraji

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

VT Suchý potok - studie záplavového území

VT Suchý potok - studie záplavového území Příčný profil: P02L ř.km 0.037 Lávka Profil: P02L Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Průtok[m3/s] Kapacita objektu Q100 415.13 1.74 14.9 nekapacitní, přelévaná mostovka Q20 414.71 1.32 10.1 nekapacitní, zatápěná

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE BRTNICE 10100156_1 (PM-93) - Ř. KM 9,540 12,117 BRTNICE 10100156_2 (PM-61) - Ř. KM 16,117

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE DYJE (PM-106) - Ř. KM 126,228 132,683 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BRANNÁ 10100234_1 (PM-17) - Ř. KM 0,000 0,690 MORAVA (PM-123) - Ř. KM 327,314 328,586

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY LUTONINKA 10100497_1 (PM-66) - Ř. KM 2,320 3,360 LUTONINKA 10100497_2 (PM-117) - Ř.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SLAVKOVSKÝ POTOK 10200790_1 (PM-70) - Ř. KM 0,000 1,501 LITAVA 10100046_5 (PM-71) -

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE ROKYTNÁ (PM-98) - Ř. KM 70,995 72,770 ŠTĚPÁNOVICKÝ POTOK 10185975_1 (PM-99) - Ř. KM

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVSKÁ SÁZAVA 10100059_2 (PM-19) - Ř. KM 15,207 17,866 BŘEZNÁ 10100154_1 (PM-18) -

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVSKÁ SÁZAVA 10100059_3 (PM-22) - Ř. KM 33,232 41,917 OSTROVSKÝ POTOK - 10100756_1

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY DESNÁ 10100090_2 (PM-15) - Ř. KM 28,324 32,032 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

Olšová Vrata. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Olšová Vrata. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 663654_2 Olšová Vrata : Obec: Karlovy Vary ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.19369 E 12.880389 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 72330/2014 V Olomouci 31. 07. 2014 SpZn.: KÚOK/54081/2014/OŽPZ/7124 Sp. a skart. znak:

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BRANNÁ 10100234_1 (PM-17) - Ř. KM 0,000 0,690 MORAVA 10100003_9 (PM-123) - Ř. KM 327,314

Více

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 629871_1 Boučí : Obec: Dolní Nivy ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.234754 E 12.591004 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE MORAVSKÁ DYJE (PM-62) - Ř. KM 21,074 24,898 VÁPOVKA 10100184_1 (PM-63) - Ř. KM 0,000

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA 10100020_3 (PM-101) - Ř. KM 58,740 62,172 BALINKA 10100155_1 (PM-102) - Ř. KM

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Ohrazenický potok ID toku: 136 640 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 101 492 Recipient: Litavka ID recipientu: 136 510 000 100 Úsek

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY DESNÁ (PM-15) - Ř. KM 28,324 32,032 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Pavla Hynčicová; Odbor stavební úřad, životního

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) POVODÍ LUČINY LUČINA POD-1 - Ř. KM 0.0 10.955 BŘEZEN 2013 Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA)

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA) PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 3.část SO 18.3.1. JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA) NÁVRH BYL ZPRACOVÁN VE DVOU VARIANTÁCH JAKO JEZ KLAPKOVÝ A

Více

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Datum: 03/2014 Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 03/2014 Vypracoval: Ing. Miroslav Staněk Změna: 1 Akce: Název části: Část: HG partner

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 88954/2016 V Olomouci dne 6. 9. 2016 Sp. zn.: KÚOK/79322/2016/OŽPZ/7206/2 Sp. a skart.

Více

Příloha P.9.4 POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PODSYCHROVSKÉHO RYBNÍKA

Příloha P.9.4 POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PODSYCHROVSKÉHO RYBNÍKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 Praha 6 POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ

Více