ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři"

Transkript

1 Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti nekončí

2 2 Co nového Léto budiž pochváleno Vážení čtenáři! Blíží se léto. Pro mnohé čas odpočinku a dovolených. A dětem začínají dva měsíce prázdnin, které budou trávit na táborech, soustředěních nebo u babiček a dědečků či se svými rodiči. Jistě se chystáte poznávat české kraje a mnozí z vás plánují i zahraniční cestu k moři. Přeji vám, aby se vám splnily vaše sny, dovolené jste si užili a odpočatí se ve zdraví zase vrátili do naší krásné krajiny, kde je také co objevovat. Zkuste třeba novou cestu mezi Českým Brodem a Štolmíří. Ve Štolmíři můžete pokračovat dál, přejedete-li silnici a podél bývalého statku se dostanete až do Břežan nebo podél Štolmířského a následně Kounického potoka na cestu do Kounic. Projektově se připravuje i cesta z Českého Brodu podél areálu Kutilka k Podviničnímu rybníku. Snad se v blízké budoucnosti splní sen mnoha generací o propojení města a Zahrad bez potřeby přejíždět státní silnici vedoucí z Prahy do Kolína. Ne všichni opouští v létě své domovy. Proto bychom chtěli navázat na úspěšnou kulturní sezónu v českobrodském kině a i v letních měsících vám nabídnout kulturní vyžití. Srdečně vás chci pozvat na Podlipanské kulturní slavnosti, které začínají v červnu v Českém Brodě a končí v půlce července koncertem v Kostelci nad Černými lesy. Na konci července do našeho městečka zavítá Kinematograf bratří Čadíků. V srpnu pak společně oslavíme 20 let původně českobrodského festivalu Rock for People. Na Kutilce se sejdou kapely z československé špičky v čele se Zlatým slavíkem - skupinou Kryštof. Léto bude také ve znamení mohutné stavební činnosti. Rozjíždí se stavební práce na prodloužení podchodu a bezbariérových přístupů k nástupištím na českobrodském nádraží. Do nového se také obléknou silnice a chodníky v ulicích V Chobotě a Jatecká. Proto dbejte zvýšené opatrnosti při procházení v okolí probíhajících stavebních prací. Zároveň se vám omlouváme za nepříjemnosti způsobené stavební činností. O rozsáhlé projektové činnosti města se více dozvíte uvnitř čísla v rozhovoru s vedoucí odboru rozvoje, Mgr. Hanou Dočkalovou. O prázdninách budou mnohá sdružení pořádat letní tábory, příměstské tábory a sportovní soustředění, které dětem mohou zpestřit jejich prázdniny. Divácky budou určitě zajímavá mistrovství v nohejbalu dorostu a žen, která se konají v Českém Brodě. V tomto čísle zpravodaje se vám dostává do rukou opět po dvou letech dotazník, o jehož vyplnění bych vás chtěl závěrem moc poprosit. Dotazník by měl městu sloužit pro zjištění názoru veřejnosti na život ve městě a pomoci zjistit, co vás těší a co naopak trápí. Též nám vyhodnocení dotazníku přinese nástin trendů ve vývoji jednotlivých oblastí, a jak se problematika vyvinula ve vnímání lidí za sedm let, kdy bylo v Českém Brodě uspořádáno první dotazníkové šetření. Přeji vám krásné léto, slunce a pohodu! Jakub Nekolný ČESKOBRODSKÝ ZPRAVODAJ Českobrodský zpravodaj je periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Město Český Brod (IČ: ) ve spolupráci s ICM. Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje firma Profi-tisk group s.r.o., tel: Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Kristýna Šílová a Eva Vedralová. Titulní strana: Recyklohraní v Kubu Zvonice autor: Dita Nekolná Adresa redakce: Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod Tel.: , Fax: Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte redakci na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně MěÚ v budově na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod. Upřednostňujeme autorské příspěvky v elektronické podobě a fotografie přijímáme ve všech formátech, oddělené od textu. Texty procházejí jazykovou a redakční úpravou. Za jejich obsah ručí autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků, případně jejich neuveřejnění nebo odložení a na tvorbu titulků, vyžaduje-li to celkové zpracování příspěvku. Nevyžádané příspěvky, fotografie, případně kresby se nevracejí. Fotografie, pokud není uvedeno jinak, archiv ČBZ a města. Zpravodaj vychází 11x ročně a je doručen zdarma do všech schránek v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři a Zahradech. Zpravodaj je možné rozesílat i mimo Český Brod a městské části, pokud zájemce uhradí poštovné Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E Tisk: Profi-tisk group s.r.o., (IČ: ), Krakovská 14, Olomouc Toto číslo vyšlo v červnu 2014 v nákladu 3000 ks. Uzávěrka pro prázdninové číslo červenec/srpen je v pondělí

3 Krátce z města 3 Pracovníci ČEZu a TS zahájili v lokalitě za nemocnicí první etapu prací na pokládce elektrického vrchního vedení do země a na novém veřejném osvětlení. Veřejné osvětlení vyroste do konce června a práce na přepojování nemovitostí včetně úprav povrchů chodníků by měly být ukončeny do konce července. Druhá etapa zahrnující část ulice Svatopluka Čecha a ulici Boženy Němcové zatím není zahrnuta do plánu investice ČEZu a bude patrně odložena až na příští rok. S ČEZem budeme ještě o pokračování prací jednat, protože technické služby již mají nakoupený materiál na nové veřejné osvětlení právě i pro ulice plánované v druhé etapě. Začala se stavět nová polní cesta s asfaltovým povrchem ze Štolmíře do Českého Brodu. Kvůli vydatným dešťům na konci května však musela být akce na týden přerušena, nyní se již opět stavaři vrátili a měli by práce na polní cestě ukončit do konce tohoto měsíce a následně předat do užívání. Osobním automobilům nebude vjezd povolen. Středočeský kraj bude předávat do majetku města pozemky a komunikace v části ulice Žitomířská mezi křižovatkami s ulicí Palackého a Komenského. Než k tomu dojde, dohodli se zástupci kraje a města na rekonstrukci vodovodu a kanalizace a opravě povrchů silnice. Město získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1,4 mil. Kč na opravu šesti lesních cest po loňských povodních. Výběrové řízení na rekonstrukci ulic V Chobotě a Jatecká bylo ukončeno. Vítězem na část V Chobotě se stala firma HALKO stavební společnost s nabídnutou cenou 7 mil. Kč a u části Jatecká zvítězila firma M-silnice a.s. s nabídkou 3,4 mil. Kč. K předání staveniště dojde do konce června a práce by měly skončit v polovině listopadu. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2013 a rada města schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření všech svých příspěvkových organizací za minulý rok. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok Rada města schválila vymáhání pohledávek na nájemném za rok 2011 za Českobrodskou nemocnicí s.r.o. soudní cestou, aby nedošlo k jejich promlčení. Město zpracovalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Jungmannově ulici a bude se snažit zařadit částku ve výši 2,9 mil. Kč do návrhu rozpočtu na rok Rada města a následně i zastupitelstvo města schválily finanční příspěvky nestátním neziskovým organizacím na zabezpečení pravidelné činnosti a provozu z Fondu na podporu sportu, kultury a volného času ve výši 1,2 mil. Kč. Rada města a následně i zastupitelstvo města schválily finanční příspěvky nestátním neziskovým organizacím v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 350 tis. Kč. Město obdrželo akceptaci žádostí na zateplení fasády, střech a výměnu oken u objektů kina, budovy čp. 56 městského úřadu a budovy bývalé gynekologie v areálu nemocnice. Město nabízí k prodeji dva byty ve věžáku č. p v Palackého ulici o velikosti 1+1 a 42 m², formou obálkové metody s minimální cenou 900 tis. Kč. V případě Vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové na u: nebo na tel Konkurz na ředitele ZŠ Žitomířská proběhne 25. června, první kolo konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Kollárova proběhne 3. července a následně 25. července se uskuteční konkurz. Rada města schválila Generel cyklodopravy, který je k dispozici na oficiálních stránkách města. Rada města a následně i zastupitelstvo města Rada města schválila záměr na prodej budovy rozestavěné polikliniky v areálu nemocnice. Ve středu 25. června se v obřadní síni městského úřadu uskuteční mimořádné jednání zastupitelstva města na téma dalšího postupu po výpovědi nájemní smlouvy s provozovatelem Českobrodskou nemocnicí s.r.o., všichni občané jsou srdečně zváni. schválily půjčku T.J. Sokol Český Brod ve výši 0,5 mil. Kč se splatností 5 let na zajištění rekonstrukce suterénu místní sokolovny.

4 Co nového Fotíte rádi? Reprezentujte Český Brod! Brody v Čechách spojily své síly a uspořádaly již druhý ročník fotografické soutěže s názvem Brody v Brodě. Soutěž je tematicky zaměřena na život a krásy měst jménem BROD - Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. Pro koho je soutěž určena? Pro všechny občany České republiky, kteří žijí nebo navštívili některý z Brodů. Pořadatelé vyhlásili tři soutěžní kategorie: Krásy města, Život ve městě a Život ve škole. Uzávěrka soutěže je 6. srpna 2014! Fotografie posílejte buď přes na nebo poštou (v digitálním formátu na CD, DVD) na adresu Jaroslav Kadlec, Vančurova 2599, Havlíčkův Brod. Jeden soutěžící může přihlásit až tři fotografie v každé kategorii. Výsledkem soutěže je katalog fotografií a putovní výstava Brody v Brodě, jež postupně doputuje do všech pěti Brodů. Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy proběhne 6. září v Havlíčkově Brodě. Hlavní cenou je finanční hotovost. Dále budou uděleny věcné ceny jednotlivých měst, ceny pro soutěžící do 20 let a čestná uznání. Více informací na www. fotobrody.cz. Zdenka Bočková, IC Český Brod Uherský Brod versus Barcelona (František Blaha) Letní idyla ve Vyšším Brodě (Hana Palečková) Nedělní ulice (Jana Králová)

5 Co nového 5 Čas oběda (Oldřich Doložílek) Po dešti (Vladimír Kunc) Zrcadlení (Petra Chaloupková) U mlýna (Jaroslav Kadlec)

6 Co nového Zpravodaj nikdy nebyl levnější Českobrodský zpravodaj má dlouholetou tradici. Za dobu jeho existence se na zpracování vystřídalo již několik grafiků a tiskáren. Jen pro zajímavost, první číslo Českobrodského kulturního zpravodaje vyšlo roku Grafickou přípravu v té době zajišťovala Školská a kulturní komise MěNV v Českém Brodě. Zpravodaj vycházel v nákladu 1000 ks a čtenáři si mohli zakoupit výtisk za 25 hal. Přeskočme 51 let a dostaneme se do roku 2012, kdy začal Zpravodaj vycházet v novém formátu A5, v plnobarevném tisku, s přitažlivějším grafickým vzhledem a obsahem. Zpravodaj je roznášen zdarma do všech schránek v Českém Brodě, Liblicích, Zahradách a Štolmíři. Na vzniku této podoby se podílela firma Yeti-studio, která vyhrála v prosinci 2011 výběrové řízení, a tak město na základě smluvních podmínek uzavřelo s firmou smlouvu na jeden rok. Po vypršení této doby vyhlásilo město druhé výběrové řízení, které vyhrála firma Profitisk group s.r.o. S firmou Profi-tisk byla uzavřena v červenci 2013 smlouva na zajištění grafických a tiskařských prací, na dobu neurčitou a smlouva byla na základě předešlých zkušeností s firmou Yeti-studio náležitě upravena. S firmou Profi-tisk jsou nastaveny smluvní podmínky tak, aby bylo vidět na příjmy z inzerce a hlavně, 70 % příjmů z inzerce jde městu, vysvětlila Jaroslava Sahulová, vedoucí finančního odboru. Díky proaktivnímu týmu lidí, kteří pracují na redakční a grafické přípravě Zpravodaje, se daří náklady spojené s jeho vydáváním neustále snižovat. Náklady na poslední tři čísla, březnové, dubnové a květnové jsou nižší než na poslední tři čísla vydaná ve spolupráci s předchozím partnerem. Např. u květnového čísla, při porovnání nákladů na přípravu a tisk s provizí získané z inzerce, je konečná částka, která je nákladem města, Kč. Za poslední číslo, které připravovala v roce 2013 firma Yeti-studio, město zaplatilo Kč, uvedla Jaroslava Sahulová a dodala, a pokud byste chtěli vědět, jaké byly příjmy z inzerce, tak na to Vám nejsem schopna odpovědět. Zpravodaj je nyní nejčtenější vůbec v celé své historii! Pomozte nám ještě více zlepšit jeho obsah. Zajímá nás, co byste rádi ve Zpravodaji četli? Jakou byste třeba chtěli přidat rubriku? Co se Vám na Zpravodaji nelíbí? Foťte, pište na cesbrod.cz a my to otiskneme! Kristýna Šílová, PR manažerka

7 Co nového Den otevřených dveří v ICM V přátelské atmosféře proběhly v českobrodském Informačním centru pro mládež (ICM) dny otevřených dveří. Na úterý, 6. května jsme pozvali studenty gymnázia. Vystřídalo se u nás několik tříd, a protože není íčko nafukovací, rozdělili jsme třídy na poloviny. Jedna skupina diskutovala s námi v íčku a druhá v počítačové učebně s místostarostou Mgr. Pavlem Janíkem, který si vzal na starost webovou prezentaci ICM a zároveň představil chod úřadu. Vyzvídali jsme na studentech, kolik toho vědí o ICM, jak často navštěvují webové stránky města (www. cesbrod.cz), co na nich nejčastěji hledají, zda jsou přihlášeni na Facebooku Město Český Brod, kam se hlásí na VŠ, jaké mají brigády, atd. S brigádami je to špatné, shodli se jednohlasně studenti. Nabídek je málo, brigády jsou špatně placené a úplně nejhorší je, když Vám ještě není ani 18. Dozvěděli jsme se, že studenti mají dobré jazykové znalosti, na čemž mají zásluhu nejen učitelé a jejich píle, ale i partnerské výměny se zahraničními školami. Potěšila nás také jedna studentka, která o prázdninách pracovala jako dobrovolník pro sdružení Člověk v tísni. Několik studentů se rovněž pochlubilo návštěvou pražského ICM, např. zakoupení vstupenek na studentskou oslavu Majáles. Jsme rádi, že se nám podařilo mezi studenty získat dalšího Jimmyho. Ptáte se, kdo je to Jimmy? Jimmy je šikovný dobrovolník, který rád pracuje s mladými lidmi a spolupracuje s místním ICM. A tak máme dalšího dobrovolníka, který nám pomůže v komunikaci se školou a studenty. Ivana Nývltová, ICM Český Brod BLAHOPŘEJEME! Významné životní výročí oslavili tito českobrodští občané: paní Hanička Turecká, pan Vlastimil Kovář, paní Eva Vladyková, paní Marie Pohořalová a pan Bohumil Kratochvíl. Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

8 8 Co nového Představujeme vám další odbor MěÚ Český Brod Odbor rozvoje je téměř jediným čistě samosprávným odborem města. Zajišťuje správu a nakládání s nemovitým majetkem města (pozemky, byty, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, stromy, zelené plochy, mobiliář atd.). Na úseku správy majetku odbor provádí nájmy a převody pozemků, věcná břemena, prodeje bytů, opravy závad v domech, bytech i kancelářích, zajišťuje revizní prohlídky a odborné posudky. Odbor rozvoje se vyjadřuje i ke všem stavebním záměrům a veřejným akcím v katastrálním území města. Rozsáhlou kompetencí odboru je investiční činnost od přípravy zajištění projektových dokumentací, zajištění příslušných povolení, organizaci výběrových řízení na dodavatele či poskytovatele, až po samotnou realizaci staveb a zajištění kolaudací a uvedení do provozu. V poslední době je velmi rozsáhlá aktivita odboru v oblasti dotační agendy. Pracovnice odboru zajišťují kompletní administraci dotačních projektů, vytvoření žádostí o dotaci, kontrolu a dodržování podmínek dotace v průběhu realizace akcí, závěrečná vyhodnocení a monitorovací zprávy i v době udržitelnosti projektů. Do náplně odboru rozvoje patří i strategický plán, aktivity místní Agendy 21, regenerace městské památkové zóny, administrace uzavírání smluv a objednávek a finanční kontrola rozpočtovaných akcí města i jiných činností. Samozřejmostí v rámci činnosti odboru je i předkládání návrhů materiálů do orgánů města a poradních orgánů, naplňování usnesení těchto orgánů, spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a s orgány státní správy. Vedoucí odboru rozvoje je Mgr. Hana Dočkalová, která odpověděla na několik otázek. Kolik pracovníků má odbor rozvoje a jaké jsou jejich agendy? Odbor má 11 pracovníků. Já se podílím na zajištění a přípravách několika agend: projektová činnost, finanční administrace, veřejné zakázky, smlouvy, předkládání materiálů do rady města. Ing. Eva Čokrtová je zástupce vedoucí a má na starosti: vodohospodářský fond, investice města, vydání vyjádření k záměrům na území města, veřejné zakázky, finanční administrace odboru. Petr Kostkan: investice města, opravy majetku města. Jitka Kocourková: investice města, investice do památek na území města, revizní zprávy. Lenka Hoffmannová: pozemková agenda, nájemní smlouvy na pozemky, převody pozemků, finanční administrace odboru, administrace oprav. Edita Suchanová: pozemková agenda, věcná břemena, převody pozemků, prodeje bytů, administrace oprav. Ing. Irena Vomáčková: projektová manažerka, podávání a administrace žádostí města o dotaci, MA 21, Zdravé město. Ing. Lucie Tlamichová: projektová manažerka, podávání a administrace žádostí města o dotaci, pasportizace, meziobecní spolupráce. Bc. Dagmar Ruferová: projektová manažerka, podávání a administrace žádostí města o dotaci, strategický plán, akční plán, meziobecní spolupráce. Helena Vavreková: meziobecní spolupráce. PhDr. Alena Bauerová: meziobecní spolupráce a Ing. Jiřina Soukupová: Radosti strasti žáků základních škol v ORP Český Brod. Poslední dvě uvedené jsou zaměstnány na dobu určitou, po dobu trvání projektů. Zmínila jste projektovou sekci, na jakých projektech se v současnosti pracuje a jaké se připravují? V současné době je vysoká rozpracovanost projektů, hraničící s kapacitními možnostmi odboru. Těsně před realizací, nebo již zahájená realizace je u projektů Rekonstrukce komunikace ulice V Chobotě a Jatecká z finančního příspěvku regionálního operačního programu Střední Čechy, projekt podporující žáky ohrožené školním neúspěchem Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod podpořený z MŠMT. Z prostředků Ministerstva kultury bude financována Revitalizace středověkých hradeb a oprava fasády vstupní brány Masných krámů. Z fondů Středočeského kraje jsou podpořeny projekty na výstavbu kolostavů na hřbitově a u ZŠ Žitomířská a podpora právních služeb v rámci komunitního plánování. Státní zemědělský intervenční fond podpořil projekt Odstranění povodňových škod v městských lesích. Operační program Životního prostředí již zaslal akceptaci na projekty: Zateplení budovy městského úřadu čp. 56, Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod čp. 297, Zateplení budovy kina čp. 332, Sběrný dvůr v Liblicích. Do Regionálního operačního programu jsou podány žádosti o dotaci na Parkoviště P+R v ulici Klučovská a na obnovu zařízení a technologií v kině Svět - Kulturní a společenské centrum v Čes-

9 Co nového kém Brodě. Na Ministerstvo financí je podána žádost o podporu rekonstrukce školní jídelny. Dále se připravuje napojení podchodu a vybudování částí chodníků v ulici Klučovská. Z vlastních zdrojů se dokončí rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti za nemocnicí. Zpracovává se generel vodovodů a kanalizací. Dále jsou připravovány projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace v části ulice Žitomířská, chodníky v ulici Jungmannova, chodníky v ulicích Masarykova a Komenského, rekonstrukce kanalizace pod bytovkou v ulici Jungmannova, rekonstrukce části vodovodu v ulici Žižkova, výměna oken v čp. 1 a další. Co si můžeme představit pod projektem Meziobecní spolupráce? Cílem tohoto projektu podpořeného ze Svazu města a obcí je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti. Svaz měst a obcí ČR předem určil tři oblasti pro spolupráci. Předškolní výchova a základní školství, zajištění sociálních služeb a odpadové hospodářství. Týmy pracovníků v území zpracují pod metodickým vedením Svazu základní dokumenty, ve kterých popíší, jaká je současná situace u jednotlivých územních správních obvodů ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. Dále definují potřeby, které vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétního území a nastíní možné varianty řešení v oblasti meziobecní spolupráce. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuse zástupců obcí nad možnými variantami spolupráce. Jak se realizuje péče o památky? Památkám je věnován velký důraz. V loňském roce se podařilo opravit sousoší svaté Rodiny a sochu sv. Jana Nepomuckého na náměstí Arnošta z Pardubic. Byla restaurována původní pamětní deska k pomníku Jana Husa, která byla umístěna do depozitáře Podlipanského muzea a v městském parku ji nahradila zhotovená kopie. Díky podpoře Ministerstva kultury byla opravena část hradeb v soukromém vlastnictví, město přispělo i na další etapu rekonstrukce střechy kostela sv. Gottharda a opravu fasády kostela Nejsvětější Trojice v městském parku. V letošním roce budou opravena Boží muka v ulici Žižkova, probíhá výroba a instalace informačních tabulek na významné nemovitosti v městské památkové zóně, za podpory Ministerstva kultury se započalo s revitalizací městských hradeb, a také proběhne oprava fasády Masných krámů. Město spolufinancuje dotaci z Ministerstva kultury na odvodnění zdiva v Podlipanském muzeu a poslední etapu rekonstrukce střechy sv. Gotharda. Město se také opakovaně snaží získat dotaci na rekonstrukci fasády, obrazu a výkladce domu čp. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic, stejně jako na zbývající 2 etapy rekonstrukce náměstí. A také je zpracován restaurátorský záměr na opravu sousoší Prokopa Holého na Husově náměstí. Kristýna Šílová, PR manažerka

10 10 Co nového Jaké problémy trápí občany Českého Brodu? Na tuto otázku měli možnost odpovědět účastníci veřejného setkání Fórum města 2014, které se konalo v pozdních odpoledních hodinách v pondělí 19. května v Domově pro seniory - Anna. Všichni přítomní měli možnost formulovat problémy, na jejichž řešení se město v nejbližší době soustředí. Program Fóra 2014 byl po vyhodnocení zkušeností z předchozích ročníků upraven. Více času tentokrát dostali účastníci setkání z řad veřejnosti. Stanovení 10 P (10 problémů) předcházelo úvodní slovo a prezentace návrhu Výroční zprávy za rok Místostarosta Mgr. Pavel Janík s tajemníkem úřadu Ing. Alešem Kašparem představili přítomným výroční zprávu města a vyzvali je k případným připomínkám před závěrečnými redakčními úpravami. Výroční zprávu jsme letos připravili poprvé, jedná se o jeden z komunikačních nástrojů města a doufáme, že přinese občanům další náhled do naší činnosti, uvedl Aleš Kašpar a dodal, na výroční zprávě pracovaly všechny odbory města a představily v ní činnosti přenesené státní správy i ty samosprávné. S výroční zprávou se můžete seznámit na internetových stránkách města Vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová pak v obsáhlé prezentaci seznámila přítomné s významnými projekty, které město dokončilo v roce 2013 i s těmi, které město chystá k realizaci v nejbližším období. Ing. Radana Marešová, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, následně seznámila účastníky s procedurou dalšího projednávání územního plánu města, který vzniká ve spolupráci města, odboru stavebního a územního plánování, projektanta i veřejnosti. Ještě před tím, než se rozproudila diskuse, zhodnotil starosta města Bc. Jakub Nekolný, do jaké míry se město vyrovnalo s problémy, které vybrali účastníci loňského jednání. Starosta také pohotově reagoval na vznesené připomínky. Diskuse probíhala v 8 tematicky rozdělených skupinách, podle metodiky Národní sítě zdravých měst. Témata vycházela z klíčových oblastí rozvoje města, sledovaných v rámci strategického plánování: Vzhled města, životní prostředí a zeleň + bydlení Podnikání, zaměstnanost, služby + cestovní ruch a památky Doprava Zdravotnictví a sociální služby Bezpečnost + řízení rozvoje, správa města a spolupráce Vzdělávání Rekreace, sport, kultura a aktivity volného času Nechyběl ani stůl mladých, u něhož studenti formulovali problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi. Hlavním společným výstupem večera byla definice dvanácti nejpalčivějších problémů města, poslední tři problémy získaly totiž shodný počet bodů. Tyto náměty jsou v současné době ověřovány veřejnou anketou, po jejímž vyhodnocení odpovědné odbory úřadu zpracují návrh postupu řešení stanovených problémů. Kristýna Šílová, PR manažerka Výsledky hlasování: Pořadí Problém Hlasy 1. Komplexně řešit rekonstrukce vodovodních rozvodů, kanalizace a další infrastruktury 18 (včetně komunikací) 2. Dopracovat koncepci městské policie, tak aby byla více v ulicích ve večerních 9 hodinách s psovody 3. Dobudování sítě cyklostezek, napojení na okolní síť včetně vybavení (stojany) 8 4. Zajistit odpovídající prostory pro předškolní a školní zařízení včetně SŠ i ve spolupráci s KÚ (školní jídelna, prostory 7 SOŠ) Vybudovat informační systém o turistických cílech (infocentrum) Dořešení rekonstrukce a provozovatele kina Místo pro setkávání mladých 6 8. Zajistit udržitelnost a rozvoj soc. služeb a odborného poradenství 5 9. Opravit střechu penzionu Anna Prezentace města/památek Parkování na chodnících a zeleni 1 Podpora městských akcí + sladění termínů

11 Co nového 11 Žhavý srpen v galerii Šatlava Výstava V korunách stromů zrozená vzniká na základě spolupráce dvou lidí, otce a dcery, Romana Čerňáka a Viktorie Stodolové, kteří se navzájem doplňují a společně proplétají své nápady, které pak přenášejí do svých děl. Díla vznikají na plátně nebo na jiném materiálu zejména na dřevu, které evokovalo i vznik titulního názvu výstavy. Roman Čerňák o své tvorbě říká: Existuje mnoho technik, každý materiál potřebuje své a každý výrobek prochází nějakou fází, která musí být připravena s velkou péčí a láskou a o tom ta ruční práce je. Dřevo je krásný a příjemně hřejivý materiál, se kterým velmi rád pracuji, pro mě je to jedinečné a nevšední, zvlášť ve své přirozené formě. Mgr. Roman Čerňák se narodil v roce 1958, v roce 1981 úspěšně ukončil studium na Vysoké škole umění a designu, realizoval výstavy i v Německu, Polsku, Moldávii a některá díla se nacházejí v soukromých sbírkách. Snaží se dodávat svým dřevořezbám jedinečnost a originalitu. Viktorie Stodolová se narodila v roce 1981, od dětství šla ve stopách svého otce, byla vychovávána a vedena uměleckým směrem. Veškerá ruční práce je jí velmi blízká, naplňuje ji a inspiruje. Viktorie se věnuje malbě na plátno, papír a výrobě šitých výrobků. Návštěvníci výstavy v Českém Brodě se mohou těšit na ručně vyřezané dřevo - plastiku a obrazy. Nápady jsou čerpány z přírody, což je nekonečný příběh sama sebe. Zdenka Bočková, IC Český Brod

12 12 Ze společnosti Přijeďte na festival pár kilometrů od Prahy Do obce Hradešín se už po sedmé sjedou fanoušci bluegrassu a country music z celé republiky, aby si poslechli a viděli to nejlepší, co nám naše česká country a bluegrassová scéna nabízí. Hradešínské Struny 2014 odstartují v sobotu 19. července ve 12 hodin a celým festivalem nás bude provázet moderátor Country Rádia. Sobotní program zahájí kapela, o které musím říct, že bez její pomoci by se festival jen těžko obešel, Monogram CW Neratovice. Na Hradešíně už po několikáté vystoupí dámská kapela z Litoměřic Od plotny skok. Dále se pak můžete těšit na skupinu Jiří Holoubek Trio, jedná se o sólový projekt kytaristy a zpěváka legendárního Spirituál kvintetu Jiřího Holoubka. Jistojistě Vás pobaví svou virtuozitou skupina Cimpr Campr. Energickým a moderním bluegrassem diváky jistě potěší skupiny Monogram a G - Runs n Roses, obě tyto skupiny patří k současné evropské bluegrassové špičce. Z Plzně k nám už popáté přijede skupina COP v čele s Míšou Leichtem, skupina, která letos slaví už neuvěřitelných 36 let na scéně. boku uvidíte vynikající zpěvačku a kytaristku Kláru Tibitanzlovou, bývalou členku skupiny Country Sisters, se kterou Klára po dobu šesti let vystupovala na velkých pódiích po celém světě. Myslíme, že se máte opravdu na co těšit! Na místě je možnost stanování, občerstvení jak ve stáncích, tak i v přilehlých restauracích, kde budou už od pátečního večera probíhat jamsessions. I děti si přijdou na své. Mohou se mimo jiné projet na koních pod dohledem zaručeně opravdových kovbojů. Více na Roman, Petr a Silvie Pro milovníky české bluegrassové klasiky večer zahraje dnes už legenda českého bluegrassu skupina BLANKET. Jednou z hlavních hvězd festivalu bude určitě ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA. A Hradešínské Struny 2014 uzavře jedna z nejlepších country kapel v ČR, skupina BlueGround & Klára, v čele se zpěvákem Martinem Mikulášem. Martina určitě všichni znáte jako Prdelku z kultovního filmu Karla Kachyni Zlatí úhoři, anebo jako šíleného rošťáka Kozelku ze seriálu Arabela). A po jeho

13 Ze společnosti 13 Výlet do Mirakula V pátek 6. června jsme společně vyrazili na exkurzi do Mirakula v Milovicích. Na tento den jsme se všichni moc těšili. Týden před výletem jsme se báli, aby nepršelo. Celý pátek ale svítilo sluníčko, a tak jsme přijeli domů i trochu opálení. Ráno jsme se sešli ve škole, ukázali jsme si, co máme ke svačině, a už na nás čekal autobus. Vzorně, tak jak my umíme, jsme nastoupili do autobusu a mohlo se vyjet. Poslední zamávání škole a jedeme! Cesta byla jako vždy velké dobrodružství. Pozorovali jsme z okýnek, kudy jedeme, vyměňovali jsme si sušenky a napjatě čekali, jestli se někomu neudělá špatně. Mirakulum Milovice! První směrovka, teď už se neztratíme! Za pár minut jsme zaparkovali na velkém parkovišti. Nejdříve jsme zamířili k dřevěnému hradu. Houpačky, trampolíny, bludiště, bylo toho tolik, že jsme nevěděli kam dříve koukat. V dřevěném hradu na nás čekala obří skluzavka, která končila až v podzemních chodbách. Jaký to byl šok, když jsme dojeli do úplné tmy. Tady je čas na naše baterky! Ještě, že jsme si je sbalili s sebou. Bloudíme tmavou chodbou. Navzájem se strašíme, honíme se. Dokonce jsme i udělali dobrý skutek. Pomohli jsme malému klukovi najít cestu ven a jeho paní učitelku. Konečně světlo! Po tomto zážitku jsme zamířili do bludiště. Dali jsme si závod, kdo první najde cestu ven. Po deseti minutách se to prvním z nás skutečně podařilo. Odměnou byl stánek s ledovou tříští, modrou. Pak naše modroústá skupina vyrazila na obří trampolínu. Udržet se na nohou bylo mistrovské dílo. Po pár minutách už z nás kapal pot. Teď si zasloužíme zmrzlinu! Abychom si odpočinuli, vydali jsme se k lesní stezce. Někteří z nás zde viděli poprvé lišku, srnu, jezevce. Co to zahoukalo? Výr velký. Další obyvatel lesní ZOO. Pak jsme došli ke zvláštní hromadě dřívek, šuplíků. Co to je? Hmyzí hotel! Luxusní ubytování pro brouky všeho druhu. Vyšli jsme přímo u vstupu do podzemí. Vytahujeme opět baterky a vyrážíme. Tady jsou už chodby menší. Ti větší z nás dokonce lezou po kolenou! Z podzemí vylézáme jako krtci, krásné letní sluníčko nás skoro oslepilo. Pár minut na vzpamatování, kousnutí do svačiny a jdeme dál! Je toho tolik, co chceme ještě stihnout, a čas závěrečného focení u hradu se nebezpečně blíží! Kde to jsme? U obřích houpaček! Vystát frontu a už nás chladí vítr na houpačkách. Ale už je čas na návrat k hradu. Cílem je hromadná fotka. Důkaz, že jsme tu opravdu byli. Cvak! Do školy se vracíme plni krásných zážitků. žáci V. třídy ZŠ a PrŠ Český Brod

14 14 Ze společnosti Studenti gymnázia opět navštívili Lichtenfels V posledním dubnovém týdnu se skupina 20 studentů Gymnázia Český Brod zúčastnila již 22. ročníku studentské výměny s Meranier-Gymnasiem v Lichtenfelsu (Bavorsko). V sobotu ráno jsme vyrazili autobusem na cestu. Při příjezdu do Lichtenfelsu už na nás čekali studenti, v jejichž rodinách jsme měli strávit celý týden. Víkendový program byl individuální s novou rodinou. Někteří navštívili termální lázně v Bad Stafellsteinu, jiní podnikli výlet na Staffelberg. V týdnu jsme už měli jasně dané cíle. Pondělí bylo vyhrazeno návštěvě města Coburg, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku, a středověkého městečka Seßlach. Po prohlídce jsme společně poobědvali v jedné z místních restaurací. V úterý jsme odcestovali vlakem z Lichtenfelsu směrem na jih, do krásného města Norimberk. Prohlídka bývalého podzemního vězení a hradu se nám všem moc líbila. Středu jsme využili k prohlídce gymnázia a okusili jsme, jak probíhá výuka ve zdejší škole. Poté jsme byli přijati na Landratsamtu panem hejtmanem, který nám řekl základní informace o Lichtenfelsu a dokonce nás všechny spontánně pozval na pizzu. Večer nás již čekala rozlučková večeře, které se účastnili i rodiče německých studentů. Závěrečný den byl dnem slavnostním a nesl se hlavně v duchu prvomájového pochodu. Cílem bylo městečko Nedensdorf, kde se konaly velkolepé oslavy s tradičními hudebníky, jídlem i pitím. Všichni účastníci akce hodnotíme pobyt v Lichtenfelsu velice pozitivně. Rodiny, ve kterých jsme byli ubytováni, se k nám chovaly vstřícně a jejich péče byla obdivuhodná. Profesoři, měli všechno skvěle zorganizované a připravené. Výměnný pobyt nám přinesl spoustu zábavy, nové kamarády, zkušenosti s německým jazykem, poznání nových míst a mnoho dalšího. Doufáme, že v následujícím roce bude výměna v Českém Brodě alespoň stejně tak úspěšná, jako letos v Lichtenfelsu. Poděkování patří především českým a německým pedagogům, kteří pro nás výměny organizují: paní učitelce Kantové a Čechové, panu Christofovi a paní Kirsch, ale i městu Český Brod a Česko-německému fondu budoucnosti, kteří již poněkolikáté finančně podpořili výměnné pobyty našich partnerských škol. M. Balvínová, Gymnázium Český Brod, 6A8

15 Ze společnosti 15 Proběhl poslední seminář na téma lokální ekonomika Na téma lokální ekonomika se zaměřili realizátoři semináře s diskusí, který uzavřel 3. června 2014 sérii seminářů projektu Učíme se filmem. Téma účastníkům přiblížil pan Mgr. Tomáš Tožička, teoretik a praktik regionálního rozvoje u nás i v zahraničí, spolupracovník Ekumenického týmu při OSN v New Yorku se zaměřením na mezinárodní finanční reformu, koordinátor projektů EDUCON, technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Vysvětlil principy toho nástroje pro rozvoj ekonomiky se zaměřením na venkov, uvedl několik inspirací ze zahraničí a ukázal možnou cestu využití i pro náš region, což vedlo k bohaté a plodné diskusi. Díky panu Kosíkovi, zakladateli stavební společnost BEK s.r.o., která působí na trhu již řadu let, byla debata obohacena o praktické zkušenosti a postřehy. Během semináře došlo i na krátké dokumentární filmy týkající se dané oblasti, které dokreslily atmosféru. v českobrodském kině Svět. Největším lákadlem je film s titulem Farmář a jeho princ. Vypráví o způsobu využití ekologického zemědělství v očích prince Charlese a farmáře Davida Wilsona, kteří spolu dlouhá léta farmaří. Pozvánka na film je unikátní také tím, že rodina prince Charlese souhlasila jen se čtyřmi veřejnými produkcemi filmu v celé naší zemi. Je to tedy jedinečná šance, jak film zhlédnout. Jste srdečně zváni! Těšíme se na vás! Petra Ištvániková Akci uzavírala pozvánka na Filmový festival krátkých filmů, které přinesou inspiraci nejen pro region Pošembeří. Festival proběhne v sobotu 20. září SEDM PRÁZDNINOVÝCH ČTENÍ Městská knihovna zve všechny děti, které se budou doma nudit, na živé prázdninové čtení. Těšíme se na vás ve středu 2. července, 9. července, 30. července, 6. srpna, 13. srpna, 20. srpna a 27. srpna vždy ve hod. Jsou pro vás připraveny pohádkové, veselé i napínavé příběhy, vstup je volný. Čtení sluší každému!

16 16 Ze společnosti Hurá na prázdniny Malé ohlédnutí, co se u nás vlastně všechno stalo. Je tu konec dalšího školního roku. Pro mateřskou školu Letadýlko to byl rok úspěšného dokončení projektu Zahrada hrou. Rok plný různých divadel, různorodých akcí, výletů a brigád, při kterých nám pilně pomáhal i Klub rodičů a přátel školy. Během tohoto školního roku jsme také opakovaně pořádali sběr papíru, navštívili knihovnu, místní hasiče, solnou jeskyni, pořádali jsme opět vánoční akci Betlémské světlo, akci Otevřená zahrada, čarodějnice, dětský den... Pilně jsme se také připojili k akci Ukliďme Pošembeří a děti z naší mateřské školy vyhrály v Eko soutěži pořádané Základní a praktickou školou. Ve spolupráci s klubem rodičů a sdružením Magráta proběhlo i několik výtvarných dílniček (např. vánoční a velikonoční). Navštívili nás také žáci Základní umělecké školy Český Brod a uspořádali krásný výchovný koncert. Každoroční malování triček s předškoláky pořádané klubem rodičů si všichni účastníci náležitě užívali. Mezi téměř poslední akce patřilo Spaní předškoláků, které nám již po několik let zaštiťují skauti ze střediska Ládi Nováka. Třešničkou na našem školním dortu bylo Rozloučení s předškoláky v místním divadle J. K. Tyl. Vidíte sami, že jsme měli celý rok pěkně napilno. Už teď se ale těšíme na příští rok, který nám určitě přinese opět spoustu nových a nezapomenutelných zážitků. Za celý kolektiv naší mateřské školy Vám přeji krásné a slunečné prázdniny. Jiřina Zumrová

17 Ze společnosti 1 Květinový den v Českém Brodě Stejně jako v minulosti, i letos se naše skautské středisko Ing. Ládi Nováka připojilo ve středu 14. května k celostátní sbírce Květinový den, kterou pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině Praha. Letošní ročník byl zaměřen na programy prevence nádorů plic, zejména pak na podporu programů proti kouření. Obyvatelé a možná i návštěvníci Českého Brodu si letos od našich skautů zakoupili celkem 877 kytiček - květů měsíčku lékařského, symbolu boje proti nádorovým onemocněním, a věnovali tak na konto sbírky celkem Kč, za což patří všem velký dík! Zajímá vás, na co jste přispěli? Organizace zajišťuje prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů a podporuje onkologický výzkum a přístrojové vybavení onkologických pracovišť. Neméně důležitá je ovšem skutečnost, že současně s kytičkou dostal každý dárce letáček s informacemi o nádorových onemocněních a o tom, jak jim předcházet, což je možná důležitější než samotná kytička. Protože věříme, že touto činností pomáháme dobré věci a protože nás letos účast na Květinovém dnu bavila, počítáme s tím, že i napřesrok se do této sbírky zapojíme. Pavel Corradini - Korádo, skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod

18 18 Ze společnosti Recyklohraní v Klubu Zvonice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě se přidalo k výzvě školního vzdělávacího programu Recyklohraní pod záštitou MŠMT České republiky. Co to vlastně Recyklohraní je? Je to školní vzdělávací program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilá drobná elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění. Recyklohraní nabízí spousty tematických her, kvízů a menších projektů zaměřených na rozvíjení vztahu dětí k životnímu prostředí. Je zde také zakomponována přímá činnost dětí ve formě sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají účastníci body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny ve formě výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo. jsme se vrhli na další úkol. Následně jsme si měli zahrát na reportéry a obejít sběrné dvory a elektra. Každému jsme položili 5 otázek, vyfotili jsme se a bylo opět hotovo. Na závěr jsme zmapovali místa zpětného odběru elektrozařízení v Českém Brodě. Vzali jsme foťák a obešli město. Fotili jsme u Penny, v nemocnici, na sídlišti, v Informačním centru pro mládež, v elektru, v technických službách i na sběrném dvoře a dokonce jsme si vyfotili i naší popelnici na sběr drobného elektrozařízení, kterou máme v klubu. Vše jsme zpracovali a poslali mailem na Recyklohraní. Za odměnu získáme body a teď už víme, jak správně a rozumně nakládat se starými a rozbitými elektrospotřebiči a kde všude je můžeme u nás ve městě odkládat tak, abychom chránili naše životní prostředí. Hanka Houšková, O.s. LECCOS NZDM Klub Zvonice My jsme se s chutí zapojili hned do první výzvy, která byla nabídnuta po naší registraci. Úkol se jmenoval Zpravodaj a probíhal v měsíci dubnu a květnu. Tématem zadání byl zpětný odběr elektrozařízení/ elektrospotřebičů. Nejprve jsme si měli vysvětlit, co to elektrozařízení a elektrospotřebič vůbec je, jaké zařízení a spotřebiče známe a zda víme, co s takovým starým, vysloužilým zařízením či spotřebičem dělat? Proč je dobré ho recyklovat a nenechávat odložený někde doma, či dokonce pohozený někde venku. První část nám nedala moc zabrat a tak DESTINACZE 2014 Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism vyhlásila soutěž o nejkrásnější místa ČR DestinaCze Oblast Zlatého Pruhu Polabí je přihlášena do kategorie trendy destinace. Podpořte svoji oblast a hlasujte na a vyhrajte jednu z mnoha zajímavých cen. VSTUPENKY V IC Informační centrum nabízí v předprodeji vstupenky na koncert 20. narozenin Rock for People (areál na Kutilce ), se slevou pro obyvatele Českého Brodu, Liblic, Zahrad, Vrátkova, Tuchoraze a Přistoupimi s trvalým bydlištěm, které je uvedeno v OP. Dále nabízíme vstupenky v síti Ticketportal, přijímáme i platby platební kartou.

19 Ze společnosti 19 Den dětí s městskými psovody i Luisem Armstrongem V pátek 30. května proběhl na zahradě českobrodského gymnázia Den dětí pořádaný Občanským sdružením LECCOS, s velkou podporou Města Český Brod, jeho Informačního centra pro mládež (ICM) a Gymnázia Český Brod, vše v rámci projektu Zdravé město a MA21. Tradiční oslava tohoto svátku pro děti nabídla sportovní, tvořivé i vzdělávací disciplíny všem malým návštěvníkům. Nechyběla kimovka, opičí dráha s molitanovou žížalou, hod mince do sklenice, chůze podél lana poslepu, koulení obručí či vázání balíčku na rychlost. V malé výtvarné dílně si děti vyrobily veselou hlavu z nafukovacího balónku. Jedno ze stanovišť nabídl také Český červený kříž, u kterého se děti dozvěděly základní pravidla první pomoci. Mezitím, co si děti vyzkoušely oživování a masáž srdce na tzv. Andule, změřily pracovnice ČČK rodičům hladinu cholesterolu a cukru v krvi. U auta místního hasičského sboru mohly děti klást záludné otázky a prohlédnout si plně vybavený záchranný vůz s pomůckami potřebnými pro práci hasiče. Ukázky z výcviku služebních psů představili strážníci městské policie. Na rozlehlém trávníku gymnaziální zahrady předvedli výcvik poslušnosti a dokonce zahráli lapení zloděje jedné z českobrodských bank. Odpoledne zakončilo loutkové představení Divadla Narcis. Než začal zahradu skrápět déšť, tak dětem loutkoherci ukázali, co všechno dovedou s velkými marionetami černošskými jazzovými muzikanty v čele s Luisem Armstrongem, malým harmonikářem nebo skvělou orangutanní slečnou. Pro každého dětského účastníka byla připravena malá odměna. Žádné z dětí, které splnilo alespoň 7 disciplín z celkových 14, neodcházelo s prázdnou. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Velké dík patří dobrovolníkům a studentům gymnázia pod vedením paní učitelky Markéty Kallupové, kteří vymysleli a pro děti připravili řadu disciplín. Více o akci najdete na Dita Nekolná, O.s. LECCOS

20 20 Ze společnosti Prázdniny ve znamení hudby a kváskového chleba Přemýšlíte, jak se pobavit během letních dní? Přijďte do Štolmíře za kulturou, zábavou, tradicemi a dobrým jídlem. Poslední červnový víkend, zveme všechny milovníky rockové hudby na ŠtokFEST. Tento rockový svátek pořádáme ve spolupráci s městem Český Brod a za finanční i věcné podpory řady místních partnerů. Tímto bychom chtěli všem moc poděkovat. Představí se zde nejen mladé a talentované regionální kapely, ale i různé alternativní projekty, workshopy nebo tanečníci. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, kterým jsme přizpůsobili páteční program. Mimo jiné si zájemci budou moci vyzkoušet žonglování nebo hru na bicí. S krátkým programem se během odpoledne a večera představí i kolínská taneční skupina Rasputin. V sobotu ovládnou stage hudební kapely z Prahy, Českého Brodu, Kolína, Říčan a Plzně. Večer vyvrcholí koncertem kapel Alžbětiny Sosny, Last Station a CZ. Během celého festivalu bude probíhat Velká pivní soutěž. Těšit se můžete na zajímavé ceny přichystané partnery festivalu. Vstupné zdarma. Bližší informace o celé akci najdete na Druhým hudebním svátkem bude zcela jistě vystoupení newyorské kapely Bee and Flower v kostele sv. Havla, v pátek od hodin. Kapela pořádá v Čechách pouze dva koncerty! Máte tedy jedinečnou příležitost poslechnout si okouzlující hlas Dany Schechter. Jako předskokan se představí Lucie Čurgaliová ze Štolmíře, diváky potěší svým zpěvem a hrou na kytaru. Vstupenky lze po předchozí telefonické domluvě, tel.: , zakoupit v předprodeji za 200 Kč v Kulturněenvironmentálním centru M am alocy (Havelská 3, Štolmíř) nebo za 300 Kč na místě v den pořádání koncertu. Pozor! Kapacita omezená, v prodeji pouze 100 ks vstupenek! Během léta se Štolmíř provoní čerstvým kváskovým chlebem. Veřejná pec na chleba, která byla z velké části podpořena dotací z MAS Pošembeří, program Leader, je již zcela hotova. Pokud nám bude přát počasí, pec musí totiž před prvním roztopením pořádně vyschnout, plánujeme první veřejné pečení na pátek Předem budeme o tomto i následných termínech pečení informovat na Facebooku a prostřednictvím plakátů. Jiří Stuchl

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení Ročník 51. / září 2012 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly Z knihovny Knižní novinky Z historie Posvícení Podnikáme Úklid od profesionálů 15 28

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového I Žižkova ulice prokoukne. Ze společnosti Bitva u Lipan. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového I Žižkova ulice prokoukne. Ze společnosti Bitva u Lipan. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového I Žižkova ulice prokoukne Ze společnosti Bitva u Lipan Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti Ze sportu Pošemberský Ultra

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková.

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková. Ročník 52. / listopad 2013 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového www.cesbrod.cz Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková Píšete nám Petice 7 24 35 38 Foto: Zdenka

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Husiti v Českém Brodě. Ze společnosti Tříkrálová sbírka. Osobnosti Stanislava Jarolímková

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Husiti v Českém Brodě. Ze společnosti Tříkrálová sbírka. Osobnosti Stanislava Jarolímková Ročník 52. / únor 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Husiti v Českém Brodě Ze společnosti Tříkrálová sbírka Osobnosti Stanislava Jarolímková Píšete nám Jak se žije ve Štolmíři

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří!

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014. Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Město zná své osobnosti za rok 2014 Ze společnosti Ukliďmě Pošembeří! Ze společnosti Masopust opět po roce prošel centrem města Ze

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 5/2011 9 Kč Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 5/2011 9 Kč Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Ročník 50. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 5/2011 9 Kč Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Novorenesanční budova

Více

7/ 2014 STRAKONICKÁ TELEVIZE JE UŽ PŘES 10 LET ŽIVOU KRONIKOU MĚSTA. Oblíbený pořad Strakonice v proměnách času bude pokračovat

7/ 2014 STRAKONICKÁ TELEVIZE JE UŽ PŘES 10 LET ŽIVOU KRONIKOU MĚSTA. Oblíbený pořad Strakonice v proměnách času bude pokračovat 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 7 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 7/ 2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD OD 1. 7. 2014 3 ZASTUPITELSTVO

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více