Bohumil Konečný. Zapomenutý český malíř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohumil Konečný. Zapomenutý český malíř"

Transkript

1 Bohumil Konečný Zapomenutý český malíř

2 Virtuální průvodce výstavou zapomenutý malíř Bohumil Konečný

3

4 Západočeské muzeum v Plzni Pro Photo Praha HARTOLA Film Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 a Středoškolský klub při Gymnáziu

5 Kurátoři výstavy: Jan Hosnedl a František Ulč Architektonické řešení, instalace: Ludmila Kristová a pracovníci Západočeského muzea, Jaroslav Holub Záštita: radní pro kulturu a památkovou péči Plzeňského kraje Martin Baxa a náměstek primátora Plzně Petr Náhlík

6 1 Rodina a škola Ilustrátor dobrodružnéliteratury, reklamní grafik a malíř Bohumil Konečnýse narodil 19. dubna 1918 v Plzni. Už vdětstvízískal přezdívku Bimba, kterou později podepisoval svádíla. Od dětství nebylo pochyb o jeho výtvarném talentu, kresbami později přispíval do školního časopisu. Varchívu reálky (dnešní gymnázium na Mikulášském nám.) se zachovala velkákarikaturní kresba profesorského sboru nazvanákulometnárota. Konečnýsi za ni vysloužil dvojku z chování na pololetním vysvědčení. Vedle karikatur vytvářel kresby inspirovanésvětem dobrodružnéliteratury a filmu. Obdivoval Zdeňka Buriana, se kterým si dopisoval.

7 1 Rodina a škola

8 Kulometná rota karikatura profesorského sboru z II. čs. reálky

9 1 Rodina a škola dokumenty z dětských dětské kresby, deníky, vysvědčení

10 dokumenty ze školních let a maturitní tabla

11 dokumenty ze školních let školní kresby, vysvědčení, dopis Z.Buriana, kresby z Akademie...

12 2 Pražská školení Po maturitě zamířil Bohumil Konečnýdo Prahy na Vysokéučení technické. Nepřestal však kreslit a navázal spolupráci s časopisem Ahoj. Začal ilustrovat dobrodružnépovídky a romány na pokračování. Jeho práce si brzy povšimli redaktoři z ostatních časopisů nakladatelstvímelantrich a začali u něj objednávat ilustrace pro časopisy Hvězda, Mladýhlasatel a Rozruch. Pro ten Konečnývytvořil asi šedesát barevných obálek s náměty zdivokého západu. Ilustroval též Humoristickélisty. Vroce 1938 přestoupil na Akademii výtvarných umění do ateliéru Jakuba Obrovského.

13 2 Pražská školení

14 Hvězda Československých paní a dívek

15 Humoristické listy

16 časopis Humoristické listy a další

17 3 Válka Po uzavření vysokých škol Bohumil Konečnývyhrál konkurs u obuvnického koncernu Baťa. Od února 1941 pro něj navrhoval plakáty, letáky a reklamy, kreslil do dětského časopisu Malénoviny. Jeho styl vycházel z dobovéreklamní kresby. Práce pro Baťu představovala existenčnízajištění, ale jeho vlastnízájem ho táhl jinam. Pokud mu to čas dovolil, nadále ilustroval pražské časopisy, stále přispíval do Humoristických listů. Navázal takékrátkodobou spolupráci s německým humoristickým časopisem Lustige Blätter, kde se jeho kresby žen objevovaly pod pseudonymem Wiko. Ze Zlína odešel v roce 1942 a usadil se u Liblína.

18 3 Válka

19

20 dokumenty ze Zlína doba zaměstnání pro firmu Baťa

21 válečná korespondence a dokumenty

22 reklama pro firmu Baťa

23 časopisy Lustige Blatter

24 3 Válka časopisy Rozruch

25 časopisy Rozruch

26 časopisy Rozruch

27

28 4 Časopis Mladý hlasatel Od září 1939 Bohumil Konečnýspolupracoval i s časopisem Mladý hlasatel, kde se seznámil s Jaroslavem Foglarem. Pro Mladého hlasatele vytvářel obálky, pérovky nebo kvaše, kterévsobě nesly energii zachyceného dramatického okamžiku. Jen málo čísel V. a VI. ročníku Mladého hlasatele neobsahovalo alespoň jednu povídku sjeho ilustracemi. Vkaždém čísle Hlasatele vycházela i povídka Otakara Batličky. Povídky byly ilustrovány a z autorů, kteří se na jejich výtvarném doprovodu podíleli, mě okamžitě zaujal Bimba. Zdálo se mi, že text tékteréepizody se za jeho přispění stal dynamičtější a vzrušivější. Karel Toman, ilustrátor

29 4 Časopis Mladý hlasatel

30 časopis Mladý hlasatel

31 časopis Mladý hlasatel

32 časopis Mladý hlasatel

33 časopis Mladý hlasatel

34 5 První české pin-up girls Žánr kreslených pin-up girls dráždivě podaných a idealizovaných dívčích modelů většinou spojujeme s americkými časopisy a kalendáři čtyřicátých a padesátých let. Pin-up girls jsou jedním ze způsobů, jakým si populární kultura přisvojila žánr aktu a manifestovala dobovépředstavy o ženskékráse. Jestli někdo u nás ve čtyřicátých letech kreslil pin-up girls, tak to byl Bohumil Konečný. Zjeho kreseb vidíme, že byl dobře obeznámen spodobnou tvorbou americkou a britskou nebo s jejími ohlasy vreklamách a karikaturách německých.

35 5 První české pin-up girls

36

37

38

39 6 Rodina Přátelépopisují Bohumila Konečného jako přátelského muže se smyslem pro humor. Hodně se stýkal se s lidmi z kruhu ilustrátorů. Roku 1940 se na Boreckém mlýně na řece Střele seznámil se svou budoucí ženou Evou, jejich svatba se konala v srpnu Kraj okolo Střely, řeka a její strmébřehy se staly jeho zamilovaným místem a vracel se sem pravidelně až do konce života. Ze zdejších pobytů se dochovala celá řada fotografií, kteréilustrují bezstarostnou prázdninovou náladu, kterou tu spolu s přáteli arodinou prožíval. Po válce se Konečných přestěhovali do Prahy, vroce 1952 se jim narodila dcera Eva.

40 rodinné portréty

41 rodinné portréty, obrazy z Borku

42 rodinné obrazy a fotky

43 korespondence, fotky pohádka pro dceru

44 karikatury přátel: Miloš Novák, Zdeněk Burian, Jan Černý-Klatovský...

45 7 Časopis Vpřed V říjnu roku 1943 Jaroslav Foglaroslovil přátele včetně Bohumila Konečného s otázkou, zda by byli ochotni spolupracovat na podobě budoucího poválečného Mladého hlasatele. Konečnýměl připravit obálku ohlašujícínávrat Rychlých šípů. Mladýhlasatel však obnoven nebyl. Foglarpřešel do časopisu Vpřed, kterýpřetvořil podle svých představ. Zde byla 9. dubna 1946 otištěna Konečného obálka, na kterépoprvé pracoval již vroce Pro Vpřed, později po sloučení sjunákem přejmenovanýna Junáci vpřed, Konečnýnamaloval desítky obálek a vytvořil stovky ilustrací.

46

47 obálky časopisu Vpřed

48 slavná obálka s RŠ (kopie) a její objednávka od J.Foglara z roku 1943

49 ilustrace časopisu Vpřed

50 obálky časopisu Vpřed

51 8 Nová doba Po válce Konečnýnepracoval jen pro Vpřed. Stal se ilustrátorem odborářského nakladatelství Práce, kterévydávalo stejnojmenné noviny a časopisy Svět práce, Květen a Mladémódy. S velkým ohlasem publika se setkal komiks Zuzanka a její svět, který vycházel v letech v časopise Květen. Reklamní kreslíř a ilustrátor dobrodružných příběhů byla klasifikace, kterápo únoru 1948 ztratila perspektivu. Bohumil Konečnýmusel vytvářet i ideologizovanéilustrace, kterési tehdejší doba žádala. Sdobrodružstvím alespoň částečně souvisela jeho práce pro časopis Mladýtechnik.

52

53 budovatelské kresby

54 slavný komiks Zuzanka budovatelské kresby

55 9 Kresby pro Slovensko Od počátku padesátých let Bohumil Konečnýnacházel stále častěji práci na Slovensku, kde měl v několika vydavatelstvích přátele a kde vládla liberálnější situace než včechách. Množství povídek ilustroval pro časopis Slovenka a Svet socialismu. Na Slovensku Bohumil Konečnýilustroval i knihy, obálka a ilustrace k románu Sám vojak vpoli pro nakladatelství Práca předznamenávázměnu Konečného stylu. Až do konce svého života ilustracemi přispíval do mysliveckého časopisu Magazín polovníka

56

57 kresby do slovenských časopisů

58 10 Reklamní tvorba Po únoru 1948 byl v Československu zrušen svobodnýtrh a reklamní kresby ztratily smysl. Bohumil Konečnýale i v této době získal příležitost, jak využít svých schopností reklamního kreslíře. Vytvořil sérii plakátků, prospektů a kalendářů, kterési objednaly tehdejší podniky zahraničního obchodu pro propagaci československých výrobků vcizině. Ve stejnédobě, kdy doma musel kvůli obživě malovat budovatelsképlakáty, vytvořil přes dvě stě plakátů pro kapitalistickou cizinu, většinou zobrazující svět luxusních požitků velice vzdálených oficiální domácí ideologii.

59

60

61 budovatelské plakáty

62 budovatelské plakáty i plakáty pro export

63

64

65 originály a návrhy plakátů

66 11 Knihy J.Foglara SJaroslavem Foglarem se Konečnýznal z jižzdob Melantrichu a vroce 1942 ilustroval jeho knihu Přístav volá. Ilustrace vznikaly téměř jako týmovápráce. Foglarměl přesnou představu o tom, co a jak by mělo být ilustrováno. Na sklonku šedesátých let začaly Foglarovyknihy znovu vycházet. Ilustrace pro tato vydání vznikly vtýmové spolupráci mezi Bohumilem Konečným agustavem Krumem. Ten obvykle připravil pozadí bujnou vegetaci nebo tajemnéměstsképrostředí do kterých Bohumil Konečnýzasadil figury.

67 11 Knihy J.Foglara

68 originály z knihy Přístav volá (nakl. Jan Kobes 1941)

69 foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)

70 foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)

71 foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)

72 foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)

73 12 Knihy Otakara Batličky Konec šedesátých let Bohumilu Konečnému přinesl novépracovní příležitosti. Ostravskénakladatelství Profil začalo vydávat knižní výběry povídek Otakara Batličkya Bohumila Konečného oslovilo, aby se ujal jejich výtvarného doprovodu. S ilustrováním Batličky měl Konečnýzkušenosti zejména z Mladého hlasatele a úkolu se rád ujal. Na konci šedesátých let tak vyšly celkem tři výběry Batličkových povídek, čtvrtýdíl byl na počátku let sedmdesátých zastaven. Na další výbor si museli čtenáři počkat až do roku 1987.

74 12 Knihy Otakara Batličky

75 knihy Otakara Batličky z nakl. Profil

76

77 knihy Otakara Batličky z nakl. Profil

78 knihy Otakara Batličky i jiných autorů

79 13 Ilustrace 70.léta Vdruhépolovině šedesátých let Bohumil Konečnýilustroval šest knih pro českobudějovickénakladatelství Růže, jako příloha časopisu Ahoj vyšel román Zane GreyeWestern Union. S nástupem normalizace v letech sedmdesátých však další zakázky získával jen obtížně. Jeho obrázky se objevovaly v Pionýrskéstezce, v roce zde vycházel komiks Král Madagaskaru, kterýnakreslil společně sg. Krumem. Kresbami doprovázel povídky v časopisech Svět v obrazech a Ahoj na sobotu, dvacet let spolupracoval se Světem motorů.

80 13 Ilustrace 70.léta

81 knihy z nakl. Růže, ilustrace pro Svět motorů...

82 Western Union od Zane Greye, komiks Král Madagaskaru

83 14 Kauza Sadecký... Za Bohumilem Konečným začal od padesátých let docházet obdivovatel Petr Sadecký. Vroce 1965 ho přesvědčil, aby s ním vytvořil komiks o hrdince jménem Amazona, objednal si u něj také asi 30 obálek ke knihám Karla Maye. Odnášel si od Konečného stovky kreseb, se kterými v roce 1967 emigroval do Německa. Zde je v nakladatelství Karla Maye vydával za vlastnídíla. Některé knihy Karla Mayedodnes vycházejí vněmecku s Konečného ilustracemi pod pseudonymem Petra Sadeckého -Paul Drake.

84

85 návrhy obálek knih Karla Maye

86 výsledné obálky knih Karla Maye karikatura P.Sadeckého

87 15... a Octobriana Ukradenýkomiks o Amazoně se Sadeckému nepodařilo v Německu uplatnit. Vroce 1968 se hlavní hrdinku rozhodl zpolitizovat a vydával ji za dílo sovětských disidentů. Mystifikační kniha Octobrianaa ruskýunderground vyšla v roce 1971 v Londýně a stala se mediální událostí. Ačkoliv se Konečnýod roku 1967 domáhal vrácení kreseb, byl v Československu považován za spoluautora této provokace. Kauzou s Octobrianou se trápil až do konce života. Obrázky, kterésadeckýpro Octobrianu použil, se dočkaly paradoxního úspěchu. Obdivoval jí i David Bowie, dodnes sní pracují různí komiksoví autoři světa.

88 Amazona - Octobriana Billy Idol a Octobriana

89 Kauza Sadeckýa Octobriana... Dokumenty, dopisy, knihy...

90 16 Ilustrace 80.léta V80. letech vytvořil pro výrobní družstvo Směr obrázky na krabice slepovacích plastových modelů, ilustroval sešitovédetektivky. Dále kreslil pro Svět motorů. Vedruhépolovině 80. let vyšlo několik knih s jeho ilustracemi od M. Zapletala, J.Voláka, po dlouhédobě vyšel v roce 1987 v nakladatelství Profil výbor O.BatličkyNa vlnách odvahy a dobrodružství. Pro časopis Pionýr nakreslil seriál na pokračování o atentátu na Heydricha. Za čtyřicet let práce ilustroval stovky povídek a něco přes čtyřicet knih.

91

92 knihy a ilustrace 80. léta

93 knihy a ilustrace 80. léta

94 17 Podoby žen I když pro eroticky laděnékresby nemohl Konečnýpo roce 1948 najít uplatnění vtisku, vkresbách žen pokračoval pro vlastní potěšení. Věnoval se realistickým aktům kresleným podle modelu, současně si pro sebe kreslil výrazně stylizovanédívčí podoby vyjadřující změnu dobového ideálu krásy. Jižto nebyly pečlivě upravenékrásky čtyřicátých let, ale dlouhovláskyve stylu Brigitte Bardot. Kresby někdy vznikaly jako podklady pro reklamní plakáty nebo hrací karty. Jeho skicáky jsou vzorníkem nejrůznějších eroticky a pohybově vypjatých poloh ženského těla.

95 17 Podoby žen

96 podoby žen

97 podoby žen

98 18 Obrazy s westernovou tematikou a krajiny Vosmdesátých letech Bohumil Konečnýmaloval volnéobrazy swesternovou tematikou nebo krajiny. Ty vznikaly paralelně sjeho ilustrátorskou a reklamnítvorbou již od čtyřicátých let a stačil jich vytvořit asi dvě stovky. Konečnýsi jejich prodejem přivydělával knevelképenzi. Řada knih a povídek, kterébohumil Konečnýilustroval, se neuzavřela jeho smrtí vlednu Vposledních patnácti letech vyšlo dvacet knih, kteréjako ilustrační doprovod využily jeho starší obrázky.

99 18 Obrazy s westernovou tematikou a krajiny

100 westernové obrazy

101 westernové obrazy

102 westernové obrazy

103 Mexikánská svatba -1943

104 krajina

105 krajina

106 poslední obrazy poslední obálka

107 konec života a posmrtná vydání knih

108 Můj osud aneb vše co jsem měl rád a komunisti mi zakazovali poslední obraz

109

110 Jan Hosnedl

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH!

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 26. 11. 9. 12. 2012 23 Vaše knihkupectví KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Vaše internetové knihkupectví Listopadové interaktivní

Více

BIMBA zapomenutý ilustrátor Libuše Hynková známá choreografka a její dílo

BIMBA zapomenutý ilustrátor Libuše Hynková známá choreografka a její dílo Sanace bytu jak postupovat po požáru Život mezi Laponci Nelly Rasmussenová rozhovor La Fabrika bývalá slévárna žije avantgardou Komenský v komiksu tip na knížku BIMBA zapomenutý ilustrátor Libuše Hynková

Více

Plzeň město krásné knihy. Literární i výtvarné harmonie formy a textu

Plzeň město krásné knihy. Literární i výtvarné harmonie formy a textu Plzeň město krásné knihy Literární i výtvarné harmonie formy a textu Plzeň město krásné knihy Literární i výtvarné harmonie formy a textu Plzeň 2011 Knihovna města Plzně, 2011 Plzeň a počátky knihtisku

Více

Magazín České Unie Karikaturistů * XII. ročník (Zprávy ČUK č. 601/605)

Magazín České Unie Karikaturistů * XII. ročník (Zprávy ČUK č. 601/605) Předsedou ČUK bude Srna / GAG končí! 13. 11. 2014 púvodník / e-gag: Končíme! * ČUK / Pozvánka a program Valné hromady * KdoKdyKde(a)Co / Výstavy: Slíva, Ševčík, Plotěná, Morávek, Starý, Hlavatý, Frýba,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Současné slovinské spisovatelky ženy jako autorky Pavlína Ježková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji, že: Jsem tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné Evropy

Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné Evropy galerie Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné Evropy Prokop Tomek Letáky Svobodné Evropy z padesátých let představují unikát. Jak svou originální formou a obsahovou pestrostí, tak tím, že se přes

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 3/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 73 Gennadij Alexandrov, Praha, C3+C5, 2003 Naši jubilanti BAREVNÁ POEZIE GRAFIKY DANIELY BENEŠOVÉ Krásné a poetické jsou grafické listy akademické

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Bohumila RÁZKOVÁ Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. První česká samostatná cestovatelka, její život a literární dílo Ve své stati bych ráda shrnula svůj

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 16. 6. 6. 7. 2014 12 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový systém

Více

Životní osudy Jindřicha Eckerta

Životní osudy Jindřicha Eckerta Životní osudy Jindřicha Eckerta Jindřich Eckert se narodil 22. dubna 1833 na Malé Straně, kde rodina žila v domě U zlatého šneka na Újezdě. Jeho otec pracoval při výrobě forem na potiskování kartounů v

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 24 č. 2/2014

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 24 č. 2/2014 1 EDITORIAL Vážení přátelé betlemáři, v tomto čísle jsou vloženy dvě samostatné přílohy. Jeden letáček nás zve na Konferenci o skleněných betlémech, která se koná v Železném Brodě 9. ledna příštího roku

Více

EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení

EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení 1 EDITORIAL Úvodní slovo nového předsedy sdružení Vážení přátelé betlémů, dámy a pánové, je obecným zvykem a domnívám se i mou povinností, abych vám v krátkosti nastínil své představy o další činnosti

Více

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014)

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) AMINOV, AMRI (*1966, Tádžikistán / Francie) Umělecké ambice a touhy zavedly francouzského sochaře tádžického původu Amri Aminova

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XIV. (XXXVI.) č. 4 2010 Pravonín. Kreslil Ed. Herold

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2013

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2013 www.sspe.cz Vlastimil Sobota, L1/5, 148:72, 2013 Vážení přátelé, silvestrovskou nocí jsme se rozloučili s rokem 2013 a vpluli jsme, jak už to bývá, s mnohými předsevzetími do nového roku 2014. Zcela jistě

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2013. www.ostravainfo.cz Ostravská NEJ 2013 ROČENKA 2013 ROČNÍK III rozhovory Martin Chodúr zlata holušová eduard ovčáček Hana puchová igor orozovič 1 www.railreklam.cz Pořádáte kulturní, společenské a charitativní akce? Divadelní

Více

Při citování této práce musí být uvedeno, že jde o závěrečnou teoretickou práci na katedře fotografie FAMU.

Při citování této práce musí být uvedeno, že jde o závěrečnou teoretickou práci na katedře fotografie FAMU. Filmová a televizní fakulta AMU Katedra fotografie Závěrečná teoretická práce - matriční číslo 280 Jaroslav Hollan: Vývoj fotografického školství v Československu a výuky fotografie na FAMU. Vedoucí práce

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

Měsíčník autorů a přátel české karikatury

Měsíčník autorů a přátel české karikatury Máj - humoru ráj! (str. 19-24) 15. 5. 2015 púvodní snímek / Simon si dojel pro uznání do Turecka * Portréty / Pořád Putin a Zeman / Jan Hus a Husiti * Událost / Č.S. NC zůstala na Slovensku! * Časopisy

Více

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK OSOBNÍ FOND (1902) 1942 1992 Inventář číslo AP 101 NAD 628 Aleš Drahotušský a Eva Mrázová Ústí nad Labem 2004 1 Schvalovací doložka Schvaluji níže uvedený

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Havlíčkův Brod, únor 2003 1. Základní údaje: Zřizovatel: Kraj Vysočina Ekonomické uspořádání: příspěvková organizace Adresa: Havlíčkovo

Více