prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými"

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR Kohoutovičtí umělci se sešli na radnici Ve čtvrtek 21. května 2009 se uskutečnilo v zasedací síni radnice ÚMČ Brno-Kohoutovice slavnostní vyhlášení výsledků ankety Talent Kohoutovice, kterou pořádá společensko-kulturní komise RMČ. Moderátorem slavnostního večera byl Stanislav Tetur ze ZŠ Chalabalova a poděkování si zaslouží také Petr Holánek a žáci této školy, kteří fungovali jako zvukoví technici. Na uvítanou řekl pár slov starosta Jiří Zorník, místostarosta Petr Šafařík a poté již Veronika Syrková přebírá ocenění za výsledky v pěvecké soutěži od starosty Jiřího Zorníka. Denisa Přikrylová byla oceněná v oboru poezie. defilovali vyhodnocení kohoutovičtí umělci. Všem oceněným upřímně blahopřejeme! Podrobný přehled přinášíme na straně 5. Večer byl velice vydařený, za což patří poděkovat Danuši Smolíkové, vedoucí odboru sociální péče, školství a kultury a předsedkyni společenskokulturní komise Jitce Bartoníkové, jakož i všem členům této komise. Byla radost sledovat, jak šikovní lidé žijí mezi námi v Kohoutovicích. (hs) Hody, milé hody Když začaly na dlažbu dopadat první dešťové kapky, hned jsme si řekli: jako loni! Hodovníci měli parádně rozehranou Moravskou besedu a obloha se začala hrozivě černat. Nakonec to dobře dopadlo. Stejně jako loni a řadu let před tím, mladé hody v Kohoutovicích se 6. června 2009 opět vydařily. Letos byl hlavním stárkem Jakub Hruška a mimořádně mu to slušelo se stárkou, která měla věneček z lučního kvítí ve vlasech. 6/2009 Hlavním stárkem letošních hodů byl Jakub Hruška, jenž společně s ostatními chlapci, kteří hody připravují, byl také oceněn v anketě Talent Kohoutovice. Trénink na hody začal několik měsíců předem, kdy se v centru volného času Legato nacvičovaly tance a zpěv. Ale intenzívní přípravu odmávnul až ve středu pan Jaroslav Plšek, bez kterého by hody nebyly hodami. Pomohl zajistit májku, smrk vysoký 34 metrů z lesů někde nad Farinovou zatáčkou. Ale hlavně řídil zkušeným zrakem a radami samotné stavění májky, kterou chlapci zakopali 3 metry hluboko. Pokračovaní na str. 2 Když se řekne pes, každý jedním dechem dodá: přítel člověka. Kdo někdy psa měl nebo má, dá mi jistě za pravdu. Každé soužití však přináší jisté problémy. Chov psů je tak již několik let předmětem častých diskuzí. Nekázeň majitelů psů bývá příčinou stížností na znečišťování ulic a parků a pokud není chov správně veden, může pes pro své okolí představovat nebezpečí a může i zaútočit. Už před pěti lety byl počet psů v České republice odhadován až na 2 miliony a zájem o jejich chov od té doby nepřestal stoupat. Zjistit skutečný počet psů v ČR nelze, centrální databáze neexistuje a legislativa týkající se chovu a povinností majitelů psů je rozdrobena do mnoha zákonných norem. Nechci zde rozebírat jednotlivé zákony, vyhlášky a předpisy. Nechci srovnávat přístupy k tomuto problému v jednotlivých zemích či městských částech. Nechci se zabývat náklady, např. na čipování či jinou registraci. Jednotný zákon k režimu pohybu psů na veřejném prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými vyhláškami obecních zastupitelstev. V Kohoutovicích jsme tak také učinili. Máme zde přes tisíc evidovaných psů. Vyhláška nařizuje pro psy na veřejném prostranství buď náhubek nebo vodítko. Slovo starosty Pes musí být v každém případě vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně na Úřadu městské části příslušné podle místa trvalého pobytu. Psi vodící a asistenční mají výjimku: musí být pouze vybaveni známkou s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován. Snažíme se vyjít vstříc majitelům psů, kteří volají po plochách pro volný výběh psů. V minulosti bylo v naší obci pět lokalit s tímto označením, ale protože nebylo možné dodržet podmínky bezpečnosti, musely být v r zrušeny. Taková plocha musí být oplocena či jinak vymezena. Stále se nám nedaří takovou plochu najít. Máte-li nějaký tip, budu rád, ozvete-li se. Samostatnou kapitolou jsou psí výkaly. Psí metabolismus nelze žádnou vyhláškou ovlivnit. Platí pro něj jediný zákon, a to přírodní. Apelujeme proto na majitele psů, aby nenechávali psí výkaly na chodnících ani trávnících. Letos jsme zavedli novinku. Sáčky na psí exkrementy dostane každý platící majitel psa. Přestože jim vycházíme vstříc a nákup sáčků a svoz odpadkových košů nás stojí nemalé peníze, stále je dost pejskařů, kteří je nevyužívají a pozůstatků po psech je na ulici i na trávnících vidět stále dost. Stále ale platí, že na úklid psích výkalů nejvíce platí strážnická uniforma. Nechceme ale přece mít městskou policii zaneprázdněnou pouze těmito problémy! Přál bych si, aby nejen vzájemné soužití lidí a psů bylo v souladu, ale aby i soužití majitelů psů s lidmi, kteří psa nemají, bylo bez problémů. Jiří Zorník, starosta MČ

2 Z jednání Zastupitelstva a Rady městské části Brno-Kouhoutovice Dne 6. května 2009 se konala 63. schůze RMČ, která projednala: schválila uspořádání Koncertu pod širým nebem; schválila pořádání Mladých hodů, jejichž pořadatelem je RMČ ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže Brno-Kohoutovice; jmenovala hodový výbor ve složení: Petr Šafařík, Jitka Bartoníková, Danuše Smolíková, Jakub Hruška a Ondřej Valeš; projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce malířské a natěračské v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související se stolařskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související s vodoinstalatérskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související s topenářskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Výměnu Hody, milé hody oken a balkónových dveří v bytových domech Voříškova 2, 4, U Velké ceny 10, 12, 14 a Jírovcova 1, 3, 5, 8, 10, 12; schválila plán oprav místních komunikací pro rok 2009; schválila Návrh zadání změny Aktualizace ÚpmB; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Rekonstrukce podlahy v kuchyni ZŠ Brno, Pavlovská 16; schválila konání závodu Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár primátora města Brna 2009 s uzavírkou ulice Žebětínské dne od 6 do 19 hodin; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Výroba, dodávka a montáž plastových oken v ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; projednala dispozice s byty v majetku města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice. Dne 20. května 2009 se konala 64. schůze RMČ, která projednala: schválila pořádání akce Ocenění pedagogických pracovníků kohoutovických škol v roce 2009; uložila finančnímu odboru navýšit formou rozpočtového opatření finanční prostředky na činnost KTv RMČ v celkové výši 25 tis. Kč, z toho 10 tisíc Kč poskytnout jako dotaci typu C občanskému sdružení Dokončení ze str. 1 Pořadatelem hodů byla RMČ ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže. Zahajovalo se požehnáním v Kapli Svaté rodiny, potom šli stárci požádat starostu Jiřího Zorníka o hodové právo. Bylo uděleno a průvod krojovaných stárků a stárek v doprovodu kapely Silvanka se vydal na cestu obcí. Zvláště milé bylo zastavení před domem s pečovatelskou službou na Libušině třídě. Tancovalo se na trávě i na chodníku a dobrá nálada proudila všem obyvatelům až do jejich příbytků. Tradiční zakončení průvodu bývá před restaurací Montána. Nejprve vystupovaly děti z folklórního souboru Šafránek, které sklidily veliký potlesk, a potom tancovali krojovaní chlapci a děvčata Moravskou besedu. Hlavní stárek pozval všechny na večerní zábavu a kdo chtěl, přišel a mohl se bavit až do rána. Děkujeme hodovníci, bylo to pěkné! Helena Sedláčková SK MANTILA na přípravu seniorského družstva na mistrovství světa ESG Rusko; schválila návrh programu na XV. Zasedání ZMČ dne ; doporučila ZMČ schválit dodatky č. 1 zřizovacích listin MŠ Brno, Bellova 2, MŠ Brno, Libušina tř. 29, MŠ Adélka Brno, U Velké ceny 8, ZŠ Brno, Pavlovská 16 a ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; schválila dodatek č. 1 Zásad vztahu SMB, MČ Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím; vzala na vědomí materiál R 1157 Přehled mládežnických organizací a sportovních organizací v MČ Brno-Kohoutovice; doporučila ZMČ schválit uvedení Jiřího Hausnera do Síně slávy MČ Brno-Kohoutovice; schválila rozpočtová opatření č 9,10,12/2009 a doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření 11/2009; vzala na vědomí materiál R 1148 Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno- -Kohoutovice od do ; souhlasila s přijetím sponzorského daru-lavičky na MŠ Adélka Brno, U Velké ceny 8; doporučila ZMČ schválit Závěrečný účet MČ Brno-Kohoutovice za rok 2008 a souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením MČ Brno-Kohoutovice; schválila dotaci typu C z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice SK MAN- TILA ve výši Kč na Oblastní přebor nadějí nejmladších s využitím na ceny a pronájem tělocvičny; schválila spolupořadatelství KTv RMČ na streetballovém turnaji, který se uskuteční ve dnech září v tělocvičně ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 a částku Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem tělocvičny a nákupu věcných cen pro družstva; schválila podání žádosti ZMB na změnu účelu využítí neinvestičního transferu na výměnu oken z pavilonu A2 na pavilony B a C ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova; zrušila výběrové řízení na akci Výměna oken v pavilonu A2 ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Výroba, dodávka a montáž plastových oken v ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 v pavilonech B a C. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta MČ Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. Na našem snímku členové volební komise v CVČ Legato těsně před uzavřením volební místnosti. Děkujeme všem členům volebních komisí za jejich práci, kterou odvedli pro zdárný průběh voleb v Kohoutovicích. Foto: Helena Sedláčková Koncert pod širým nebem se líbil Velice milou akci uspořádala Společensko-kulturní komise RMČ ve čtvrtek 4. června Na prostranství na Voříškově ulici hrál orchestr Brno Brass Band pod vedením Evžena Zámečníka skladby Jaroslava Ježka. Bylo to poprvé, co se tady něco takového konalo a pořadatelé sbírali zkušenosti. Asi mohlo být víc laviček a také větší propagace, aby přišlo více lidí. Ale i tak to bylo příjemné. Tak renomovaný a věhlasný orchestr je sice zvyklý hrát před širším publikem, ale co se nepodařilo tentokrát, může se zdařit příště. Největší zásluhu na uspořádání této akce, která měla v podtitulu na počest 799. výročí první zmínky o Kohoutovicích, měl Jaroslav Kalčík, profesionální hudebník, který má s těmito umělci osobní vztahy a na jeho přímluvu sem přijeli zahrát. Mezi posluchači jsme viděli jak starostu Jiřího Zorníka, tak náměstka primátora města Brna a zastupitele Ladislava Macka, ale i další občany, kteří si šli zrovna nakoupit. A všem se to líbilo. Nakonec zazněla slavná polka Jaroslava Vejvody Škoda lásky a k dokonalosti již chybělo jenom to, aby se pod pódiem někdo pustil do tance. (hs) 2

3 V sobotu 16. května 2009 se uskutečnilo v DPS Libušina tř. 8 setkání spolužáků Kohoutovic a Nového Lískovce ročníku 1945 u příležitosti 50 let ukončení školní docházky. Vzpomenuli jsme jak školní léta, první lásky, učitele, tak také naše spolužáky, kteří již opustili naše řady. Naše vzpomínky zaletěly také do prostor dnešní radnice, kde jsme chodili do ročníku základní školy. Děkujeme vedení kohoutovické radnice, že nám setkání umožnilo a věříme, že nám bude dále nakloněno v našich aktivitách. Miroslav Kolář Zahájení provozu Family Point V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otevřen Family Point místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti zřizuje Magistrát města Brna a provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Family Point je financován z loňské výhry města Brna v soutěži Město přátelské rodině. Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace. Na pomoc osobám zdravotně postiženým Český červený kříž Brno-město nově otevírá zařízení poskytující odlehčovací služby podle 44 zákona 108/2006 Sb. Středisko najdete v Brně-Slatině v ulici Ondřeje Veselého 5a. Komu je služba určena: seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotní postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Uživatelům bude k dispozici: 6 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyně, jídelna, společenská místnost, sociální zařízení a zahrada. Pro informace kontaktujte pobočku Českého červeného kříže, , nebo Žádost o poskytování pobytové sociální služby je možné získat na internetových stránkách: Ivana Holásková, ředitelka Ú OS ČČK Brno-město Poděkování Tříkrálovým koledníkům V sobotu 9. května 2009 proběhlo poděkování koledníkům a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky ve městě Brně. Akce se tentokrát konala ve spolupráci s Českými dráhami, které z brněnského Hlavního nádraží vypravily parní vlak do Lednice. Výletu se zúčastnilo přibližně 480 koledníků. Oblastní charita děkuje všem dobrovolníkům, kteří se do letošní Tříkrálové sbírky zapojili. Na snímku skauti z Kohoutovic, kteří se Tříkrálové sbírky také účastnili. Mgr. Pavel Hruban Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí. Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit. Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti. Family Point je otevřen každý pracovní den v době od 9.30 do hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family Pointu sledovat na stránkách (red) INZERCEINZERCE Prodám chatu v Jundrově pod Jurankou, 1+KK+terasa, z. p. 23 m2 na teras. pozemku, s.z. 530 m, městský vodovod do chaty, cena Kč, tel.: Vyměním OB 2+1 Židenice, po rekonstrukci, pl. okna, zateplení, pl. podlahy, nová KL, zděné jádro za OB 1+1 Kohoutovice. Kontakt: Všechno, co se týká němčiny. Tel.: Mladá rodina hledá byt 3+1 v Kohoutovicích. Máme k dispozici hotovost. Zn.: Spěchá. Tel.: , Bolí Vás záda? Pomohu ráda! Mohu i dojet! Tel.: nebo Vinotéka, Voříškova 5, Brno- Kohoutovice nabízí široký sortiment kvalitních vín z jižní Moravy. Otevřeno: Po-Čt ; Pá , tel.: Přijmeme paní na úklid pro objekt v Brně-Kohoutovicích, prac. doba hod. Vhodné pro star. důchodkyně, ČID, MD. Info na tel Prodám luxusní byt 3+KK+ galerie, krb, sauna, 185 m2, 5/5, ul. Chopinova, nutno vidět. Tel.: Braňte se nemocem zelenými potravinami. Mladý ječmen a Chlorella pyrenoidosa, to je zelená pro vaše zdraví. Pro více informací volejte: Také můžete navštívit můj web: PALAPALINA (obchodní pasáž nad restaurací KiKi) VŠE PRO VAŠE DĚTI A MIMINKA Postýlky, kočárky atd. Oblečení např. zn. Wolf až do velikosti 128. U nás znovu otevřena čistírna, prádelna a vše, co se týká peří. Otevřeno Po Pá Tel.: Vyměním OB 1+1 v Kohoutovicích za větší OB v Kohoutovicích. Může být i s dluhem. Tel.: Vyměním byt 3+1 v Kohoutovicích, není v os. vl. za menší, Kohoutovice Žebětín Bystrc. Tel.: Pedikúra, , modeláž nehtů, , masáže, , Voříškova 43. Těšíme se na Vás! Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Přepisy 8mm filmů telefon: Koupím garáž, telefonní číslo: Dětské tábory sportovní, jazykové, výtvarné, cyklistické. Minitábory pro rodiče s dětmi. Tel.: , Vyměníme obecní byt 1+1 (37m2), lodžie, 4. patro, klid, zeleň, nízký nájem, v Boskovicích za obecní byt v Brně. Tel.: Koupím garáž v Kohoutovicích, tel.: Jiří Nový Labská 5, Brno Opravy automatických praček a myček Tel.: , Herna Piranha areál Lipsko (vedle restaurace KiKi) Vás zve na nejlevnější pivo v Brně za neuvěřitelných 20 Kč Po Čt

4 Čištění lesa potřetí Již potřetí upořádalo Společenství křesťanské mládeže akci Čistý les. Dne 20. května se v bývalém lesoparku sešlo 51 ochotných párů rukou, aby společně vyčistily další kousek lesa a naše Kohoutovice byly zase o něco hezčí. Přálo nám počasí, a tak jsme během tří hodin naplnili kontejner odpadky všeho druhu téměř po okraj, a to díky skautkám z 26. oddílu, skautům z 91. oddílu, pionýrům z oddílu Stopaři a ochotným ro- Básnická soutěž Brněnská sedmikráska Časopis a nakladatelství Host vyhlašují básnickou soutěž Brněnská sedmikráska nejlepší oslavná báseň o Brně. Vítěz obdrží prémii Kč a další hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 3. října 2009 v rámci prvního ročníku festivalu Brněnského kulturní HOSTování. Básně v rozsahu nejvýše 100 veršů posílejte em na adresu: nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je 1. září (red) Hody a zábavy v obci Jednu z nejstarších dochovaných zmínek o taneční zábavě obsahuje obecní protokol č. 27 z roku 1886: Představenstvo obce Kohoutovské udělylo povolení na ústní žádost chase Kohoutovské tanečný zábavu v Hostinci Ludmily Parové na den 16. května 1886 od 4 hodin odpoledne až do dvouch hodin do rána.... Z obecních protokolů lze usoudit, že plesy, hody, dožínky nebo zábavy se v obci konaly i vícekrát v měsíci. První dochované fotografie jsou z dožínek v roce Hodů bývalo vícero - Svatodušní zpravidla v květnu, Babské, Svatováclavské a Dožínky v září a Martinské v listopadu. Plesy, merendy a Ostatky pak nejčastěji v lednu či únoru. Hody většinou pořádala různá politická uskupení, avšak v roce 1945 byla radost z osvobození tak veliká, že všichni lidé z obce chtěli jen tančit a radovat se. Tehdy se konaly slavné společné dožínky všech politických stran. Dochované fotografie i starousedlíci potvrzují, že hody bývaly neodmyslitelnou součástí života obce až do r. 1976, kdy se schylovalo k likvidaci nejstaršího jádra obce. V roce 1981 bylo dílo zkázy vykonáno. Asanace Bašného ulice od kaple dolů včetně kulturního domu bez náhrady způsobila, že ještě následujících 10 let se obec z tak necitlivého zásahu vzpamatovávala. Přes všechny překážky se však lidové tradice udržely až dodnes. Kohoutovská chasa naštěstí stále žije a představenstvo obce Kohoutovské musí i v 21. století 4 dinám s dětmi. Za příkladnou pomoc a poskytnutí mechanizace patří dík lesní stráži, a to Jaroslavu Plškovi. Za materiální zajištění akce a likvidaci odpadu patří poděkování ÚMČ Brno-Kohoutovice. Pracovní rukavice darovala místní KDU-ČSL. Jsem rád, že se našli ochotní pomocníci, kteří o ochraně přírody jenom nemluví, ale dokazují to rukama. Martin Kyselák Klub seniorů připravuje na červen 2009 Akce v klubovně na Libušině tř. 27 objekt Knihovny J. Mahena Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se schází každou středu ve hodin. Hudební odpoledne dne h - Paul Robeson, zde se můžete přihlásit do Klubu seniorů. Dále zde dostanete informace o zářijovém zájezdu do Olomouce a dalších připravovaných akcích Klubu. Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova se koná každý týden ve čtvrtek. Plavání v plaveckém stadionu Senioři na výletě v Novém Městě nad Metují, kde bylo opravdu nádherně. na svých zasedáních povolovat taneční zábavy Mladých hodů konaných v měsíci červnu a Babských hodů v září. Zajímavé je, že počet návštěvníků hodů se během století prakticky nezměnil, přestože počet obyvatel obce je více než desetinásobný. Kohoutovský lidový kroj je ve srovnání s jinými poměrně skromný, což svedčí o chudých poměrech v obci. Ochota lidí je však dodnes veliká, péče o kroje a starosti s přípravou máje a vším kolem hodů jsou toho svědkem. Podle vyprávění starousedlíků, obecních kronik a zápisů výboru obce sestavil Martin Kyselák Za Lužánkami, pouze pro plavce, každé pondělí od do hodin, sraz mezi až hodin ve vestibulu plaveckého stadionu. Před prázdninami naposled Po prázdninách pokračujeme! Výbor klubu seniorů přeje všem svým členům krásné prázdniny! Dále jsou informace o připravovaných akcích uveřejněny na nástěnce v Klubu, ve vitríně na objektu knihovny J. Mahena, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách radnice na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy, připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher Prázdniny plné zábavy ve Vesněnce Nově otevřené centrum Vesněnka a občanské sdružení Vesna připravily na prázdniny pro děti ve věku 3 7 let tři turnusy letní školičky s pestrým programem pod vedením kvalifikovaného personálu, vždy od pondělí do pátku od 8.00 do hodin. Každý den se mohou děti těšit na program plný zábavy. Pondělí bude kreativní (kreslení a čarování s keramickou hlínou), úterý jako Den se zvířátky, středa hudebně-tanečně hravá ( Zpíváme, hrajeme a tančíme ), čtvrtek jako Sportovní den a pátek procházka Brnem spojená s návštěvou Dětského muzea ( Poznáváme nové věci ). V programu je pamatováno na dodržování denního režimu, včetně odpočinku po obědě. Termíny: července, srpna a srpna Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity školičky, nejpozději do Další informace na tel. č.: nebo osobně ve Vesněnce, Brno, Údolní 10 denně v době od 8.00 do hodin. Mgr. Gabriela Hrázská

5 Po boku celebrit na filmovém festivalu Žákyně sedmé třídy ZŠ Pavlovská Barbora Kurečková, Michaela Mžiková, Eva Novotná a Markéta Šmídová získaly ve věkové kategorii let 1. místo ve výtvarné soutěži s názvem Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!. Soutěž pořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. O tom, o jak cenné vítězství se jedná, svědčí počet zaslaných soutěžních prací 337. Za svou práci získala děvčata hodnotné ceny, které si převzaly ve Zlíně v rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Gratulujeme! A jak to všechno bylo? V neděli 31. května přijíždíme já, Bára a moje kamarádky Eva, Míša a Markéta s paní učitelkou do Zlína. Úkol číslo jedna - potřebujeme najít akreditační centrum. Tam se dozvíme, kde budeme bydlet, kde seženeme lístky do kina a hlavně jak se dostaneme do ZOO Zlín (Lešná), kde nám předají ceny za 1. místo v kategorii let (výtvarná technika). Akce byla součástí Zlínského festivalu filmů pro děti a mládež a tak jsme doufaly, že se ukážou celebrity. Naše prosby byly vyslyšeny hned při vstupu do akreditačního centra. Byly jsme nadšené. A to jsme netušily, co nás ještě dále čeká. Shánění informací bylo náročné nejen na čas. Hodně nám v tom pomohla naše paní učitelka Gabriela Fišarová. Zatímco ona zjišťovala vše potřebné, vydaly jsme se prozkoumat terén. V nevelkém akreditačním centru jsme objevily i zajímavou výstavu umělecky ztvárněných filmových klapek a všech příspěvků zaslaných do soutěže. Výstava nás velmi zaujala. Zbytek neděle jsme strávily v kině a plněním úkolu číslo dvě: získat podpisy a ještě vyfotit co nejvíce celebrit. A nebylo jich málo! Druhý den jsme začaly vydatnou snídaní v hotelu ve společnosti celebrit a další návštěvou kina. Ale čas byl neúprosný a představení jsme musely opustit před koncem, abychom stihly slavnostní ceremoniál. Do ZOO nás odvezl speciální autobus. To už jsme si taky připadaly jako celebrity. Kdo by to byl řekl před několika týdny! Vše začalo nenápadnou hodinou výtvarky, ve které jsme vyrobily model domečku. Pak jsme se dozvěděly o soutěži. Kulisu domečku jsme využily k natočení krátkého filmu o,,soužití celebrit s novináři jako příklad nedobrovolné ztráty soukromí. A toto byl výsledek! Za 1. místo v soutěži jsme si každá odnesla kvalitní foťák či Mp3 přehrávač a spoustu dalších drobných cen. Bylo velmi příjemné vidět náš krátký film na všech obrazovkách, které na festivalu byly. Po malém občerstvení jsme se snažily užít poslední chvíle v ZOO, jak jen se dalo Večer nás autobus vyklopil i se spoustou zážitků v Brně na Zvonařce. Mgr. Gabriela Fišarová a Barbora Kurečková Společná fotografie vyhodnocených umělců. Talent Kohoutovice vyhodnocení výsledků ankety V tomto přehledu přinášíme výsledky ankety Talent Kohoutovice, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 21. května 2009 v zasedací síni ÚMČ Brno-Kohoutovice. Článek z průběbu této akce je zveřejněn na straně 1. Výsledky: Hudební kategorie do 18 let: Veronika Syrková, zpěv; Štěpánka Cvrkalová, Alena Poláčková, členky folklorního souboru Púčik. Hudební kategorie nad 18 let: Kristýna Šebíková, zpěv. Výtvarný obor nad 18 let: René Stodůlka, plastiky ze dřeva a ze skla, Judita Kopotová, malba. Literární obor nad 18 let: Denisa Přikrylová, poezie. Divadelní obor: Divadelní soubor žáků ZŠ Pavlovská, představení Čaroděj ze země Oz. Divadelní soubor žáků ZŠ Pavlovská, představení Štěstí v barvě rubínu. Hudební obor: Album Dobrou noc kapela Budoár staré dámy. Taneční obor: Hiphopová skupina Systém beatu. Zvláštní cena: Za udržování kulturních a lidových tradic kolektiv hlavních stárků Mladé hody Kohoutovice. Poděkování za celoživotní práci: Jan Bartoš, kronikář Kohoutovic. Na dětském odpoledni nechybělo nic Chyběl skákací hrad? Nechyběl. Bylo chytání rybiček, skákání v pytli, koloběžkový slalom, hod míčkem na cíl atd. Všechny pěkné a zajímavé disciplíny, které mají děti rády, byly pro ně opět připraveny, a proto se Dětský den, který se konal 2. června 2009 před restaurací Montána v Kohoutovicích, opět vydařil. Pořadatelem bylo občanské sdružení PS Ozvěna ve spolupráci s místní organizací ČSSD. Děti dostávaly za splnění úkolů žetony, které si mohly v kiosku vyměnit za sladkosti a jiné drobné odměny. A samozřejmě se zpívalo v pěvecké soutěži O kohoutovického kohouta. Dozor nad soutěží si vzal Ladislav Macek, náměstek primátora města Brna a dort věnoval jako každý rok Jan Martínek. Domů si jej tentokrát odnesla malá zpěvačka Petra Dítětová. Velmi zajímavé disciplíny připravili také strážníci městské policie, kteří kontrolovali helmy malým cyklistům a zkoušeli je z dopravních předpisů. Pořadem provázel Zdeněk Krutek, hrála hudební skupina CW Pouto s Františkem Prchalem a nechybělo ani občerstvení pro účastníky. Dětské odpoledne po jedenácté a opět na jedničku! (hs) Dětské odpoledne v Kohoutovicích se líbilo. Více čtěte v článku nahoře. Foto: Helena Sedláčková 5

6 Co se děje na Chalabalce V současném globalizovaném světě se dennodenně setkáváme s jinými kulturami. Měli bychom se snažit porozumět odlišným tradicím a zvykům, stejně jako se imigranti musí přizpůsobit místům, do kterých se přistěhují. V rámci lepšího pochopení cizích etnik jsme propojili učivo zeměpisu a výchovy k občanství a připravili pro žáky devátých tříd zážitkový kurz s názvem Den Multikulturality, který proběhl ve dnech 13. a 14. května. Žáci se během kurzu seznámili se základními pojmy tématu (rasa, národ, etnikum), s pomocí her, aktivit a úkolů se dozvěděli informace o předsudcích a stereotypech. Atmosféru během dne dokreslovala etnická hudba. Cílem Dne Multikulturality bylo umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Toto téma je velmi důležité, protože rozvíjí smysl pro spravedlnost, toleranci a vede k chápání a respektování odlišných národnostních skupin. Mgr. Michaela Sobotková, Mgr. Petr Holánek Média kolem nás silně ovlivňují naše jednání, chování a prožívání. V rámci této oblasti jsme pro žáky 7. a 8. tříd přichystali Filmovou noc, která se konala z 28. na 29. května na naší škole. Zájemci poznávali diskuzí, hrou (kvíz, práce s filmovými 6 Den Multikulturality Filmová noc Děti z Pavlovské se v Londýně neztratily Ve dnech od 16. do 22. května se 35 žáků naší školy zúčastnilo studijně poznávacího pobytu v Londýně. V deštivé sobotní odpoledne jsme se začali scházet před školou se svými zavazadly a netrpělivě očekávali příjezd známého žlutého autobusu Student Agency. Cesta tam, zvláště v noci, rychle ubíhala. Brzy ráno jsme se nalodili ve francouzském Calais na palubu a pak se nám v Doveru otevřel vytoužený týden v Anglii. Jak jinak než s deštníkem jsme si prohlédli centrum Londýna, uchvátila nás gotika Westmister Abbey, monumentálnost Houses of Parlament a hlasitý zvon Big Ben. Již z dálky jsme viděli pověstné Londýnské oko. A výhled ze skleněné kabiny byl opravdu báječný. Z výšky 135 m je vidět celý Londýn, škoda jen, že pršelo. Následovaly další památky. Den jsme ukončili prohlídkou bohémské čtvrti Covent Garden. Po celodenní prohlídce Londýna již všichni netrpělivě očekávali své hostitelské rodiny v jižní části Londýna. Ani dopoledne jsme nezaháleli a každý den navštěvovali lekce angličtiny. Odpoledne jsme se seznamovali s historií, tentokrát jsme vyjeli na Greenwich prohlédnout si Královskou Observatoř, Námořní muzeum a samozřejmě nultý poledník. Na další den jsme se hodně těšili, jeli jsme se totiž vyřádit do Legolandu. Zdálo se, že odpoledne strávené na rozmanitých atrakcích bylo opravdu málo. Asi nejlepším zážitkem byla návštěva Madame Tussaud s, kde voskové figuríny vypadaly jako živé. Snad každý si mohl najít svou osobnost a pořídit si tak fotku s ní. Nezapomenutelná byla rovněž návštěva kabiny Big brothera. Neopomenuli jsme ani nákupy na Oxford Street a návštěvu známého Hyde Parku. Týden se pomalu blížil ke konci, ráno jsme se rozloučili se svými rodinami, které hláškami, poznávání filmových ukázek) a dramatizací rysy filmu. Sami si zkoušeli vytvářet krátké ukázky různých filmů (Pat a Mat, Matrix, James Bond, Slunce seno), ve kterých oblečeni do kostýmů předváděli velice solidní výkony. Poté následovala diskotéka a výstup breakové skupiny System Beatu, kdy si děti trénovaly tento způsob tance. Za pomocí bývalých žáků naší školy hledali i poklad, který nalezli po absolvování důmyslné stezky odvahy. Na dobrou noc zhlédli ještě film (dle výběru) a pak, věřme tomu, že znaveni spánkem, spali až do rána Děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomáhali. Tři češtináři z Chalabalky Úspěch v Zeměpisné olympiádě 18. března 2009 se zúčastnili 3 žáci ze ZŠ Chalabalova okresního kola Zeměpisné olympiády. Jiří Kabela z 9. B vybojoval 21. místo, Dominik Lob ze 7. A obsadil 4. místo a nejlépe se dařilo Lucii Sedláčkové ze 6. A, která stanula na 1. místě. Své želízko v ohni jsme měli také v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo 14. nám vytvářely atmosféru vskutku jako doma. Měli jsme před sebou poslední den strávený v Londýně. Ten den jsme už nešli do školy, ale vyrazili jsme rovnou do města. Prohlédli jsme si St. Pauls s Cathedral z výšky, navštívili jsme slavnou galerii moderního umění Tate Modern, prošli se kolem Temže kolem Shakespearovo divadla Globe k bojové lodi ze 2. světové války - křižníku Belfast. Další cesta směřovala k Tower Bridge, který jsme prozkoumali i uvnitř a měli tak možnost poznat mechanismus otvírání tohoto unikátního mostu. Celí zmožení, ale obohaceni o nové zážitky a dojmy, jsme usedli do autobusu a ujížděli ke svému dalekému domovu. Pobyt v rodinách a konverzace přispěla jistě nejen k prohloubení jazykových znalostí, ale neocenitelnou zkušeností bylo poznání běžného života Angličanů. I tak krátký čas stačil k tomu, abychom nahlédli do života tohoto pulzujícího velkoměsta, seznámili se s historií a kulturou země, o které se tolik učíme. Po celou dobu žáci komunikovali v angličtině a reprezentovali naši školu na velmi dobré úrovni. Jejich chování ocenily jednak rodiny, ale i my učitelé. Pro mnohé to byl první pohled do světa - prozatím se školou, příště možná najdou odvahu vyrazit sami. Lenka Esterková dubna. V něm naši školu reprezentovala Lucka Sedláčková, která se v tvrdé konkurenci umístila na krásném 9. místě. Všem soutěžícím k dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Michaela Sobotková Děti malují Žáci 1. a. 2. ročníku ZŠ a MŠ Chalabalova 2, kteří navštěvují esteticko-výtvarný kroužek, byli oceněni dne 1. června 2009 ve Špalíčku senátorem Richardem Svobodou za výtvarné práce Jošt Moravský. Jednotlivci si odnesli zajímavé dárkové tašky a kolektiv získal zájezd po moravských památkách od Student Agency. Mgr. Vlasta Hlavičková Branný den V pondělí 1. červn a 2009 se na ZŠ Pavlovská ke Dni dětí konal Branný den pro žáky tříd. Deváťáci pomáhali učitelům na stanovištích. Skupinky byly po devíti žácích z každého ročníku. Starší pomáhali mladším a někdy to bylo i naopak. Trasa vedla lesem, který se nachází za naší školou, bylo celkem 11 stanovišť, kde si žáci vyzkoušeli dovednosti, např. přenášení raněného na nosítkách, střílení ze vzduchovky, práci s morseovkou, obvazování raněného a další. Obloha byla zatažená, foukal studený vítr, ale žáky ani učitele to od dobré nálady neodradilo. Ke zlepšení nálady nám v místě startu a cíle hrála hudba. Z Branného dne odcházeli žáci plni dojmů a sladkostí, které dostali při vyhlašování výsledků. Romana Gruntová, Robert Čechman Výlet do Řícmanic V sobotu 23. května 2009 se sešly děti z 1. a 3. třídy ze školní družiny na Pavlovské a vydaly se na výlet. Čekala je průzkumná výprava nádhernými lesy mezi Řícmanicemi a Bílovicemi. Počasí bylo jako na objednávku, všichni měli dobrou náladu a tak nám cesta pěkně ubíhala. Hned na začátku musely děti od starousedlíků zjistit, kudy se mají vypravit a najít první úkol. A pak už to šlo ráz na ráz. Vyrobily si talisman, postavily domečky lučním vílám, ulovily pár ryb v rybníčku a musely prokázat fyzickou zdatnost při plnění některých dalších úkolů. Vyvrcholením výpravy bylo vykopání pokladu ukrytého hluboko v tmavých lesích. Cestou zpět jsme se všichni posílili v malé cukrárně, pak naskočili do vláčku a hurá domů. Ivana Gruberová

7 Konec sezóny se pomalu blíží. Pro nás byla obzvlášť významná. Jednak zahájila 2. dekádu naší činnosti v Kohoutovicích a jednak jsme oslavili 60. výročí založení SVČ Lužánky. Každé kulaté výročí s sebou nese ohlédnutí a bilancování. Přehlídkou výsledků aktivit našich zájmových útvarů souborů - byla jejich vystoupení v rámci oslav 60. narozenin, a to ať už na Moravském náměstí, kde zahrála kapela Budoár staré dámy a Japka, nebo v divadle Radost, kde vystoupily tradiční soubory Virginia a LaQuadrilla spolu s novými seskupeními Stickers crew a Systém beatu. Radost jsme měli i ze získaných cen Talentu Kohoutovic, který si odnesl Budoár staré dámy, který je s námi spjat pupeční šňůrou již od svých počátků a skupina mladých tanečníků break dance Systém beatu, kteří se pílí, vytrvalostí, houževnatostí v Legatu vypracovali ve velmi zajímavé seskupení. Cirkus LeGrando se svými aktivitami stal již nedílnou součástí brněnského kulturního života má své místo při Muzejní noci, Noci kejklířů, byl pozván i do průvodu masek a se svým novým představením Kolotoč realizuje a plánuje četná představení, např. v Dietrichšteinském paláci atd. V minulém měsíci jsme ukončili některé mezinárodní projekty. V květnovém čísle jsme již zmínili účast na cirkusovém festivalu v německém Göppingenu, který znamenal pro Cirkus Legrando velký úspěch a povzbudil trenéry k další práci a zároveň byl velkou zkušeností. Pro mě byl ohromným zážitkem pobyt v poměrně malém městečku cca 100 km od francouzských hranic, kde se na příjemném náměstíčku v odpoledních hodinách potkávaly různé generace, od stařečků o holích přes skateborďáky po maminky s dětmi, které Tatran nadále boduje Fotbalisté Tatranu mají výsledky jako na houpačce. Když už porazí Rajhrad na jeho půdě, tak nedokáží zopakovat dobrý výkon i doma a prohrají s Veverskou Bítýškou 1:0. V následujícím zápase na hřišti Slovanu Brno vyhrají 2:1, když se jim za sedm minut podaří otočit ze stavu 0:1, a pak doma prohrají s IE Znojmo 5:0. Mužstvo se pod vedením Ludevíta Grmely i přes nevyrovnané výsledky dává dohromady a bojuje o udržení v soutěži ze všech sil. Dorostenecké družstvo je nyní na 2. místě tabulky. V rozhodujícím zápase totiž remizovalo na půdě Starého Lískovce 0:0. Kohoutovické žákovské týmy si udržují svůj vysoký standard už delší dobu. O kvalitách našeho družstva hovoří i to, že jak Matěj Severa s Tomášem Brabcem z mladších, tak Milan Hošek s Miroslavem Karpíškem ze starších žáků dostávají pravidelně pozvánku na výběry MěFS Brno. Na turnaji v Bratislavě byl dokonce kohoutovický brankář Matěj Severa zvolen nejlepším golmanem turnaje. Oba dva naše žákovské týmy se ve svých soutěžích drží na medailových příčkách, ovšem bez možnosti postupu. Přípravkářské týmy už v poklidu dohrávají své soutěže. Starší jsou v lepší polovině tabulky a mladší je druhá, když v zápase s lídrem (1. FC Brno) prohráli kluci 3:1 a ztrácí nyní na tento tým šest bodů. Naši fotbalisté však nemyslí jen na sebe. Důkazem toho je například hráč našich mužů Patrik Vévoda. Trénuje žákyně 1. FC Brno, za které výborně chytá jeho dcera Alice Vévodová. Dalším příkladem je účast našich přípravkářů na Běhu pro život, jehož výtěžek jde na konto nadace dětské onkologie Krtek. No a protože dobrých fotbalistů není nikdy dost, tak pokud má Váš syn zájem hrát fotbal, tak není nic jednodušího než zavolat na tel.: a nebo poslat na a zde už Vám podají další informace. Přejeme Vám příjemnou dovolenou zalitou sluncem a odpočinkem podle Vašich představ. Jan Sadílek předseda FO TJ Tatran Kohoutovice si navzájem nepřekážely, tolerovaly se a vůbec nikomu ani nepřišlo, že jsou to Evropané, Asiaté i Afričané a zcela zřejmě různých vyznání (křesťané, muslimové a další ). Taková trochu sci-fi, která byla podtržena samozřejmostí, s jakou přistupovali k třídění odpadu, všechny láhve byly vratné a všichni je poctivě vraceli a ze všeho dýchala pohoda, žádný befel a ordnung. Nezapomenutelnou zkušeností byla rovněž realizace projektu Viking voyage, který vyvrcholil setkáním našich klubáků ve Švédsku s mládeží z různých zemí Afgánistánu, Íráku, Kosova apod. I zde se potkala křesťanská kultura s muslimskou bez konfliktu. V květnu skončil projekt dobrovolníka z Bosny Obrena Bjeloševiče a my jsme se s ním rozloučili na Balkánském večírku, na kterém se podávaly speciality balkánské kuchyně: ajvar, sarma pljeskavice, musaka, džuveč atd. Kdo propásl příležitost, bude mít šanci v září, kdy končí projekt našeho bulharského dobrovolníka Lyubena Petrova. Toto sezónní bilancování bych ráda Knihovna informuje CESTA ZA POKLADEM a ROS- TEME S KNIHOU. V měsíci květnu proběhlo závěrečné vyhodnocení projektů Cesta za pokladem a Rosteme s knihou, určených pro děti prvního stupně základních škol. Všechny děti, které k nám od září pravidelně docházely se školní družinou ZŠ Pavlovská a Chalabalova, byly odměněny drobnými dárky a nejpilnější školáci dostali zvláštní ceny. Cílem těchto projektů je poučení v oblasti dětské literatury, zábava a hra. Od září nového školního roku začne běžet opět další pokračování těchto projektů. Půjčovní doba o prázdninách: Pondělí: 9 12; hodin; Čtvrtek: 9 12; hodin; Tenisová mládež bojuje o body Tenisovému oddílu TJ Tatran Kohoutovice chyběla donedávna mládež. Dnes už je tomu jinak. Nově totiž byla založena družstva babytenisu a starších žáků: Matěj Brabec, Tomáš Chaloupka, Štěpán Šmíd, Josiah Gascho, Adam Bernard a Jiří Zoufalý. Jde o kluky, které jste mohli vidět i v dresu kohoutovických fotbalistů. Jak vedení fotbalového, tak tenisového, oddílu si je vědomo, že kombinací obou sportů mohou mít kluci komplexnější fyzickou a sportovní průpravu. Proto oba oddíly vítají u svých svěřenců kombinaci těchto sportů a jsou rády, že se kohoutovická mládež zajímá o sport místo různých novodobých lákadel. Předvedená hra mladých tenistů poukazuje na to, že se kohoutovickému tenisu blýská na lepší časy. Kluci bojují o každý míček a v jejich zápasech jsou vidět výměny, za které ukončila poděkováním ÚMČ Kohotouvice za to, že podporuje naši činnost a pomáhá rozvíjet aktivity zájmového vzdělávání. Léto příměstské tábory Cirkusu LeGrando pro děti od 8 let v termínech jsou ještě volné: Legato Kohoutovice Louka Vinohrady Labyrint Bohunice Další nabídku letní činnosti najdete na Milada Jovanovská, vedoucí Centra volného času Legato Foxymon vyhrál i v Praze Filmová společnost Foxymon, jejichž několik členů žije v Kohoutovicích, zabodovala v soutěži amatérských filmů PAF Praha, která se konala ve dnech května 2009 v pražském kině Atlas. Za svůj snímek Převleč se do smradlavýho příteli autorů Martina Láníka a Michala Panduly získala cenu za dokument. Blahopřejeme! (hs) Čtení na prázdniny: Zdeněk Šmíd: Proč bychom se netopili, Proč bychom se nepotili, Miloslav Švandrlík: Mořský vlk a veselá vdova, František Nepil: Dobrá a ještě lepší jitra, Srpen s bejbinkou, Pawlowská: Zanzibar, aneb, První světový průvodce Haliny Pawlowské, Vladimír Michal: Už chalupáři jedou, Arthur Ransome: Trosečníci z vlaštovky, Jules Verne: Lodivod dunajský... a jiné pohodové čtení. Přejeme Vám krásné prázdniny s pěknou knihou! Vaše knihovnice by se nemuseli stydět ani mnohem starší tenisti. Pvní zápas na půdě TC MJ-Tenis B sice skončil 6:0 pro domácí. Už druhý zápas (TC MJ-Tenis C), který se už odehrál v Kohoutovicích, byl mnohem lepší. Tomáš Chaloupka si totiž nejdříve připsal vítězství v singlu, a pak i v deblu společně s Matějem Brabcem. Premiérové kohoutovické tenisové body tak byly na světě. Nezbývá než doufat, že kluci u tenisu vydrží a budou rozvíjet svůj talent. Pokud řešíte kam s Vašimi dětmi (5 15 let) o prázdninách, tak vězte, že mohou hrát tenis. Na kurtech TJ Tatran Kohoutovice se totiž od 20. do a od 10. do uskuteční příměstský tenisový tábor. Více informací najdete na Beáta Steinová trenérka mládežnických týmů TO TJ Tatran Kohoutovice 7

8 INZERCE Dovolená na Vysočině, pronájem stylové chalupy k víkendovým či týdenním pobytům, krásné prostředí. Info: nase-chalupa, tel odp. Výtvarné a jazykové kroužky pro děti i dospělé. Centrum Saphira nabídne od září v Kohoutovicích nové odborné kurzy: aktivní angličtinu a francouzštinu, výtvarný a sochařský kroužek, keramiku. Nabízí otevřené a tvůrčí prostředí s individuálním přístupem ke každému studentovi. Více na Českomoravská stavební spořitelna, a.s. rozšiřuje tým spolupracovníků, a to na pozice: Finanční poradce Obchodní ředitel Chcete-li spojit svoji kariéru s vedoucí firmou na trhu stavebního spoření, která má klientů, informujte se o možnostech spolupráce na níže uvedené adrese. Jsme tu stále pro vás 90 x 40 mm Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Ivana Křikavová, Mendlovo nám. 17, Brno Tel.: Jiří Hulák Tel.: Autonova :Autonova _cmyk.qxd :44 Stránka 1 ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA SIMPLY CLEVER PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM! Nabízíme Vám vyčištění klimatizač ního systému za mimořádnou akční cenu. Používáním klimatizace totiž dochází ke kondenzaci vody v oblasti výparníku, což může podporovat vznik plísní a bujení bak terií. To může způsobit nežádoucí zápach, výrazně snížit účinnost klimatizace a také zvýšit spotřebu paliva. Vyčištění provedeme nejmo - dernějšími přípravky doporučenými výrobcem. Naše speciální nabídka platí pouze do ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE? Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Masná 20, Brno tel.: Kouhoutovický kurýr 6/2009, šéfredaktorka Mgr. Helena Sedláčková. Sazba SVIDA, s.r.o. grafická dílna, Potocká 3. Tisk ISŠ Polygrafická, Brno. Vydává ZMČ Kohoutovice, Bašného 36, Brno. Registrováno u MMB pod č Schváleno dne Uzávěrka č. 7-8/09 je Vyjde do

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN KRONIKA ZÁŘÍ 2015 HURÁ DO ŠKOLY PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2015 Do školních lavic v nově vymalované třídě usedlo 14 nových prvňáčků. Děti ve škole přivítala paní ředitelka Ilona Kummerová s panem místostarostou

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Anglie 2014 18. 23. 5. 2014 (NEDĚLE PÁTEK)

Anglie 2014 18. 23. 5. 2014 (NEDĚLE PÁTEK) Anglie 2014 18. 23. 5. 2014 (NEDĚLE PÁTEK) Obecné informace Kontrola úplnosti cestovních dokladů předloží žáci ke kontrole platný cestovní pas (nebo OP) paní Tillhonové (do 25. dubna). DEN ODJEZDU 18.

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více