prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými"

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR Kohoutovičtí umělci se sešli na radnici Ve čtvrtek 21. května 2009 se uskutečnilo v zasedací síni radnice ÚMČ Brno-Kohoutovice slavnostní vyhlášení výsledků ankety Talent Kohoutovice, kterou pořádá společensko-kulturní komise RMČ. Moderátorem slavnostního večera byl Stanislav Tetur ze ZŠ Chalabalova a poděkování si zaslouží také Petr Holánek a žáci této školy, kteří fungovali jako zvukoví technici. Na uvítanou řekl pár slov starosta Jiří Zorník, místostarosta Petr Šafařík a poté již Veronika Syrková přebírá ocenění za výsledky v pěvecké soutěži od starosty Jiřího Zorníka. Denisa Přikrylová byla oceněná v oboru poezie. defilovali vyhodnocení kohoutovičtí umělci. Všem oceněným upřímně blahopřejeme! Podrobný přehled přinášíme na straně 5. Večer byl velice vydařený, za což patří poděkovat Danuši Smolíkové, vedoucí odboru sociální péče, školství a kultury a předsedkyni společenskokulturní komise Jitce Bartoníkové, jakož i všem členům této komise. Byla radost sledovat, jak šikovní lidé žijí mezi námi v Kohoutovicích. (hs) Hody, milé hody Když začaly na dlažbu dopadat první dešťové kapky, hned jsme si řekli: jako loni! Hodovníci měli parádně rozehranou Moravskou besedu a obloha se začala hrozivě černat. Nakonec to dobře dopadlo. Stejně jako loni a řadu let před tím, mladé hody v Kohoutovicích se 6. června 2009 opět vydařily. Letos byl hlavním stárkem Jakub Hruška a mimořádně mu to slušelo se stárkou, která měla věneček z lučního kvítí ve vlasech. 6/2009 Hlavním stárkem letošních hodů byl Jakub Hruška, jenž společně s ostatními chlapci, kteří hody připravují, byl také oceněn v anketě Talent Kohoutovice. Trénink na hody začal několik měsíců předem, kdy se v centru volného času Legato nacvičovaly tance a zpěv. Ale intenzívní přípravu odmávnul až ve středu pan Jaroslav Plšek, bez kterého by hody nebyly hodami. Pomohl zajistit májku, smrk vysoký 34 metrů z lesů někde nad Farinovou zatáčkou. Ale hlavně řídil zkušeným zrakem a radami samotné stavění májky, kterou chlapci zakopali 3 metry hluboko. Pokračovaní na str. 2 Když se řekne pes, každý jedním dechem dodá: přítel člověka. Kdo někdy psa měl nebo má, dá mi jistě za pravdu. Každé soužití však přináší jisté problémy. Chov psů je tak již několik let předmětem častých diskuzí. Nekázeň majitelů psů bývá příčinou stížností na znečišťování ulic a parků a pokud není chov správně veden, může pes pro své okolí představovat nebezpečí a může i zaútočit. Už před pěti lety byl počet psů v České republice odhadován až na 2 miliony a zájem o jejich chov od té doby nepřestal stoupat. Zjistit skutečný počet psů v ČR nelze, centrální databáze neexistuje a legislativa týkající se chovu a povinností majitelů psů je rozdrobena do mnoha zákonných norem. Nechci zde rozebírat jednotlivé zákony, vyhlášky a předpisy. Nechci srovnávat přístupy k tomuto problému v jednotlivých zemích či městských částech. Nechci se zabývat náklady, např. na čipování či jinou registraci. Jednotný zákon k režimu pohybu psů na veřejném prostranství neexistuje. Vodítka, náhubky a jiná omezení lze nařídit v místních podmínkách samostatnými vyhláškami obecních zastupitelstev. V Kohoutovicích jsme tak také učinili. Máme zde přes tisíc evidovaných psů. Vyhláška nařizuje pro psy na veřejném prostranství buď náhubek nebo vodítko. Slovo starosty Pes musí být v každém případě vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně na Úřadu městské části příslušné podle místa trvalého pobytu. Psi vodící a asistenční mají výjimku: musí být pouze vybaveni známkou s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován. Snažíme se vyjít vstříc majitelům psů, kteří volají po plochách pro volný výběh psů. V minulosti bylo v naší obci pět lokalit s tímto označením, ale protože nebylo možné dodržet podmínky bezpečnosti, musely být v r zrušeny. Taková plocha musí být oplocena či jinak vymezena. Stále se nám nedaří takovou plochu najít. Máte-li nějaký tip, budu rád, ozvete-li se. Samostatnou kapitolou jsou psí výkaly. Psí metabolismus nelze žádnou vyhláškou ovlivnit. Platí pro něj jediný zákon, a to přírodní. Apelujeme proto na majitele psů, aby nenechávali psí výkaly na chodnících ani trávnících. Letos jsme zavedli novinku. Sáčky na psí exkrementy dostane každý platící majitel psa. Přestože jim vycházíme vstříc a nákup sáčků a svoz odpadkových košů nás stojí nemalé peníze, stále je dost pejskařů, kteří je nevyužívají a pozůstatků po psech je na ulici i na trávnících vidět stále dost. Stále ale platí, že na úklid psích výkalů nejvíce platí strážnická uniforma. Nechceme ale přece mít městskou policii zaneprázdněnou pouze těmito problémy! Přál bych si, aby nejen vzájemné soužití lidí a psů bylo v souladu, ale aby i soužití majitelů psů s lidmi, kteří psa nemají, bylo bez problémů. Jiří Zorník, starosta MČ

2 Z jednání Zastupitelstva a Rady městské části Brno-Kouhoutovice Dne 6. května 2009 se konala 63. schůze RMČ, která projednala: schválila uspořádání Koncertu pod širým nebem; schválila pořádání Mladých hodů, jejichž pořadatelem je RMČ ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže Brno-Kohoutovice; jmenovala hodový výbor ve složení: Petr Šafařík, Jitka Bartoníková, Danuše Smolíková, Jakub Hruška a Ondřej Valeš; projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce malířské a natěračské v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související se stolařskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související s vodoinstalatérskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Práce související s topenářskými pracemi v bytových domech MČ Brno-Kohoutovice; schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na Výměnu Hody, milé hody oken a balkónových dveří v bytových domech Voříškova 2, 4, U Velké ceny 10, 12, 14 a Jírovcova 1, 3, 5, 8, 10, 12; schválila plán oprav místních komunikací pro rok 2009; schválila Návrh zadání změny Aktualizace ÚpmB; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Rekonstrukce podlahy v kuchyni ZŠ Brno, Pavlovská 16; schválila konání závodu Vzhůru Farinovou zatáčkou o pohár primátora města Brna 2009 s uzavírkou ulice Žebětínské dne od 6 do 19 hodin; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Výroba, dodávka a montáž plastových oken v ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; projednala dispozice s byty v majetku města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice. Dne 20. května 2009 se konala 64. schůze RMČ, která projednala: schválila pořádání akce Ocenění pedagogických pracovníků kohoutovických škol v roce 2009; uložila finančnímu odboru navýšit formou rozpočtového opatření finanční prostředky na činnost KTv RMČ v celkové výši 25 tis. Kč, z toho 10 tisíc Kč poskytnout jako dotaci typu C občanskému sdružení Dokončení ze str. 1 Pořadatelem hodů byla RMČ ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže. Zahajovalo se požehnáním v Kapli Svaté rodiny, potom šli stárci požádat starostu Jiřího Zorníka o hodové právo. Bylo uděleno a průvod krojovaných stárků a stárek v doprovodu kapely Silvanka se vydal na cestu obcí. Zvláště milé bylo zastavení před domem s pečovatelskou službou na Libušině třídě. Tancovalo se na trávě i na chodníku a dobrá nálada proudila všem obyvatelům až do jejich příbytků. Tradiční zakončení průvodu bývá před restaurací Montána. Nejprve vystupovaly děti z folklórního souboru Šafránek, které sklidily veliký potlesk, a potom tancovali krojovaní chlapci a děvčata Moravskou besedu. Hlavní stárek pozval všechny na večerní zábavu a kdo chtěl, přišel a mohl se bavit až do rána. Děkujeme hodovníci, bylo to pěkné! Helena Sedláčková SK MANTILA na přípravu seniorského družstva na mistrovství světa ESG Rusko; schválila návrh programu na XV. Zasedání ZMČ dne ; doporučila ZMČ schválit dodatky č. 1 zřizovacích listin MŠ Brno, Bellova 2, MŠ Brno, Libušina tř. 29, MŠ Adélka Brno, U Velké ceny 8, ZŠ Brno, Pavlovská 16 a ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; schválila dodatek č. 1 Zásad vztahu SMB, MČ Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím; vzala na vědomí materiál R 1157 Přehled mládežnických organizací a sportovních organizací v MČ Brno-Kohoutovice; doporučila ZMČ schválit uvedení Jiřího Hausnera do Síně slávy MČ Brno-Kohoutovice; schválila rozpočtová opatření č 9,10,12/2009 a doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření 11/2009; vzala na vědomí materiál R 1148 Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno- -Kohoutovice od do ; souhlasila s přijetím sponzorského daru-lavičky na MŠ Adélka Brno, U Velké ceny 8; doporučila ZMČ schválit Závěrečný účet MČ Brno-Kohoutovice za rok 2008 a souhlasit bez výhrad s celoročním hospodařením MČ Brno-Kohoutovice; schválila dotaci typu C z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice SK MAN- TILA ve výši Kč na Oblastní přebor nadějí nejmladších s využitím na ceny a pronájem tělocvičny; schválila spolupořadatelství KTv RMČ na streetballovém turnaji, který se uskuteční ve dnech září v tělocvičně ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 a částku Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem tělocvičny a nákupu věcných cen pro družstva; schválila podání žádosti ZMB na změnu účelu využítí neinvestičního transferu na výměnu oken z pavilonu A2 na pavilony B a C ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova; zrušila výběrové řízení na akci Výměna oken v pavilonu A2 ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2; schválila znění vyzývacího dopisu na předložení nabídky na zakázku Výroba, dodávka a montáž plastových oken v ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 v pavilonech B a C. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta MČ Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. Na našem snímku členové volební komise v CVČ Legato těsně před uzavřením volební místnosti. Děkujeme všem členům volebních komisí za jejich práci, kterou odvedli pro zdárný průběh voleb v Kohoutovicích. Foto: Helena Sedláčková Koncert pod širým nebem se líbil Velice milou akci uspořádala Společensko-kulturní komise RMČ ve čtvrtek 4. června Na prostranství na Voříškově ulici hrál orchestr Brno Brass Band pod vedením Evžena Zámečníka skladby Jaroslava Ježka. Bylo to poprvé, co se tady něco takového konalo a pořadatelé sbírali zkušenosti. Asi mohlo být víc laviček a také větší propagace, aby přišlo více lidí. Ale i tak to bylo příjemné. Tak renomovaný a věhlasný orchestr je sice zvyklý hrát před širším publikem, ale co se nepodařilo tentokrát, může se zdařit příště. Největší zásluhu na uspořádání této akce, která měla v podtitulu na počest 799. výročí první zmínky o Kohoutovicích, měl Jaroslav Kalčík, profesionální hudebník, který má s těmito umělci osobní vztahy a na jeho přímluvu sem přijeli zahrát. Mezi posluchači jsme viděli jak starostu Jiřího Zorníka, tak náměstka primátora města Brna a zastupitele Ladislava Macka, ale i další občany, kteří si šli zrovna nakoupit. A všem se to líbilo. Nakonec zazněla slavná polka Jaroslava Vejvody Škoda lásky a k dokonalosti již chybělo jenom to, aby se pod pódiem někdo pustil do tance. (hs) 2

3 V sobotu 16. května 2009 se uskutečnilo v DPS Libušina tř. 8 setkání spolužáků Kohoutovic a Nového Lískovce ročníku 1945 u příležitosti 50 let ukončení školní docházky. Vzpomenuli jsme jak školní léta, první lásky, učitele, tak také naše spolužáky, kteří již opustili naše řady. Naše vzpomínky zaletěly také do prostor dnešní radnice, kde jsme chodili do ročníku základní školy. Děkujeme vedení kohoutovické radnice, že nám setkání umožnilo a věříme, že nám bude dále nakloněno v našich aktivitách. Miroslav Kolář Zahájení provozu Family Point V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otevřen Family Point místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti zřizuje Magistrát města Brna a provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Family Point je financován z loňské výhry města Brna v soutěži Město přátelské rodině. Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace. Na pomoc osobám zdravotně postiženým Český červený kříž Brno-město nově otevírá zařízení poskytující odlehčovací služby podle 44 zákona 108/2006 Sb. Středisko najdete v Brně-Slatině v ulici Ondřeje Veselého 5a. Komu je služba určena: seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotní postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Uživatelům bude k dispozici: 6 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, kuchyně, jídelna, společenská místnost, sociální zařízení a zahrada. Pro informace kontaktujte pobočku Českého červeného kříže, , nebo Žádost o poskytování pobytové sociální služby je možné získat na internetových stránkách: Ivana Holásková, ředitelka Ú OS ČČK Brno-město Poděkování Tříkrálovým koledníkům V sobotu 9. května 2009 proběhlo poděkování koledníkům a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky ve městě Brně. Akce se tentokrát konala ve spolupráci s Českými dráhami, které z brněnského Hlavního nádraží vypravily parní vlak do Lednice. Výletu se zúčastnilo přibližně 480 koledníků. Oblastní charita děkuje všem dobrovolníkům, kteří se do letošní Tříkrálové sbírky zapojili. Na snímku skauti z Kohoutovic, kteří se Tříkrálové sbírky také účastnili. Mgr. Pavel Hruban Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí. Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit. Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti. Family Point je otevřen každý pracovní den v době od 9.30 do hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family Pointu sledovat na stránkách (red) INZERCEINZERCE Prodám chatu v Jundrově pod Jurankou, 1+KK+terasa, z. p. 23 m2 na teras. pozemku, s.z. 530 m, městský vodovod do chaty, cena Kč, tel.: Vyměním OB 2+1 Židenice, po rekonstrukci, pl. okna, zateplení, pl. podlahy, nová KL, zděné jádro za OB 1+1 Kohoutovice. Kontakt: Všechno, co se týká němčiny. Tel.: Mladá rodina hledá byt 3+1 v Kohoutovicích. Máme k dispozici hotovost. Zn.: Spěchá. Tel.: , Bolí Vás záda? Pomohu ráda! Mohu i dojet! Tel.: nebo Vinotéka, Voříškova 5, Brno- Kohoutovice nabízí široký sortiment kvalitních vín z jižní Moravy. Otevřeno: Po-Čt ; Pá , tel.: Přijmeme paní na úklid pro objekt v Brně-Kohoutovicích, prac. doba hod. Vhodné pro star. důchodkyně, ČID, MD. Info na tel Prodám luxusní byt 3+KK+ galerie, krb, sauna, 185 m2, 5/5, ul. Chopinova, nutno vidět. Tel.: Braňte se nemocem zelenými potravinami. Mladý ječmen a Chlorella pyrenoidosa, to je zelená pro vaše zdraví. Pro více informací volejte: Také můžete navštívit můj web: PALAPALINA (obchodní pasáž nad restaurací KiKi) VŠE PRO VAŠE DĚTI A MIMINKA Postýlky, kočárky atd. Oblečení např. zn. Wolf až do velikosti 128. U nás znovu otevřena čistírna, prádelna a vše, co se týká peří. Otevřeno Po Pá Tel.: Vyměním OB 1+1 v Kohoutovicích za větší OB v Kohoutovicích. Může být i s dluhem. Tel.: Vyměním byt 3+1 v Kohoutovicích, není v os. vl. za menší, Kohoutovice Žebětín Bystrc. Tel.: Pedikúra, , modeláž nehtů, , masáže, , Voříškova 43. Těšíme se na Vás! Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Přepisy 8mm filmů telefon: Koupím garáž, telefonní číslo: Dětské tábory sportovní, jazykové, výtvarné, cyklistické. Minitábory pro rodiče s dětmi. Tel.: , Vyměníme obecní byt 1+1 (37m2), lodžie, 4. patro, klid, zeleň, nízký nájem, v Boskovicích za obecní byt v Brně. Tel.: Koupím garáž v Kohoutovicích, tel.: Jiří Nový Labská 5, Brno Opravy automatických praček a myček Tel.: , Herna Piranha areál Lipsko (vedle restaurace KiKi) Vás zve na nejlevnější pivo v Brně za neuvěřitelných 20 Kč Po Čt

4 Čištění lesa potřetí Již potřetí upořádalo Společenství křesťanské mládeže akci Čistý les. Dne 20. května se v bývalém lesoparku sešlo 51 ochotných párů rukou, aby společně vyčistily další kousek lesa a naše Kohoutovice byly zase o něco hezčí. Přálo nám počasí, a tak jsme během tří hodin naplnili kontejner odpadky všeho druhu téměř po okraj, a to díky skautkám z 26. oddílu, skautům z 91. oddílu, pionýrům z oddílu Stopaři a ochotným ro- Básnická soutěž Brněnská sedmikráska Časopis a nakladatelství Host vyhlašují básnickou soutěž Brněnská sedmikráska nejlepší oslavná báseň o Brně. Vítěz obdrží prémii Kč a další hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 3. října 2009 v rámci prvního ročníku festivalu Brněnského kulturní HOSTování. Básně v rozsahu nejvýše 100 veršů posílejte em na adresu: nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je 1. září (red) Hody a zábavy v obci Jednu z nejstarších dochovaných zmínek o taneční zábavě obsahuje obecní protokol č. 27 z roku 1886: Představenstvo obce Kohoutovské udělylo povolení na ústní žádost chase Kohoutovské tanečný zábavu v Hostinci Ludmily Parové na den 16. května 1886 od 4 hodin odpoledne až do dvouch hodin do rána.... Z obecních protokolů lze usoudit, že plesy, hody, dožínky nebo zábavy se v obci konaly i vícekrát v měsíci. První dochované fotografie jsou z dožínek v roce Hodů bývalo vícero - Svatodušní zpravidla v květnu, Babské, Svatováclavské a Dožínky v září a Martinské v listopadu. Plesy, merendy a Ostatky pak nejčastěji v lednu či únoru. Hody většinou pořádala různá politická uskupení, avšak v roce 1945 byla radost z osvobození tak veliká, že všichni lidé z obce chtěli jen tančit a radovat se. Tehdy se konaly slavné společné dožínky všech politických stran. Dochované fotografie i starousedlíci potvrzují, že hody bývaly neodmyslitelnou součástí života obce až do r. 1976, kdy se schylovalo k likvidaci nejstaršího jádra obce. V roce 1981 bylo dílo zkázy vykonáno. Asanace Bašného ulice od kaple dolů včetně kulturního domu bez náhrady způsobila, že ještě následujících 10 let se obec z tak necitlivého zásahu vzpamatovávala. Přes všechny překážky se však lidové tradice udržely až dodnes. Kohoutovská chasa naštěstí stále žije a představenstvo obce Kohoutovské musí i v 21. století 4 dinám s dětmi. Za příkladnou pomoc a poskytnutí mechanizace patří dík lesní stráži, a to Jaroslavu Plškovi. Za materiální zajištění akce a likvidaci odpadu patří poděkování ÚMČ Brno-Kohoutovice. Pracovní rukavice darovala místní KDU-ČSL. Jsem rád, že se našli ochotní pomocníci, kteří o ochraně přírody jenom nemluví, ale dokazují to rukama. Martin Kyselák Klub seniorů připravuje na červen 2009 Akce v klubovně na Libušině tř. 27 objekt Knihovny J. Mahena Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se schází každou středu ve hodin. Hudební odpoledne dne h - Paul Robeson, zde se můžete přihlásit do Klubu seniorů. Dále zde dostanete informace o zářijovém zájezdu do Olomouce a dalších připravovaných akcích Klubu. Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova se koná každý týden ve čtvrtek. Plavání v plaveckém stadionu Senioři na výletě v Novém Městě nad Metují, kde bylo opravdu nádherně. na svých zasedáních povolovat taneční zábavy Mladých hodů konaných v měsíci červnu a Babských hodů v září. Zajímavé je, že počet návštěvníků hodů se během století prakticky nezměnil, přestože počet obyvatel obce je více než desetinásobný. Kohoutovský lidový kroj je ve srovnání s jinými poměrně skromný, což svedčí o chudých poměrech v obci. Ochota lidí je však dodnes veliká, péče o kroje a starosti s přípravou máje a vším kolem hodů jsou toho svědkem. Podle vyprávění starousedlíků, obecních kronik a zápisů výboru obce sestavil Martin Kyselák Za Lužánkami, pouze pro plavce, každé pondělí od do hodin, sraz mezi až hodin ve vestibulu plaveckého stadionu. Před prázdninami naposled Po prázdninách pokračujeme! Výbor klubu seniorů přeje všem svým členům krásné prázdniny! Dále jsou informace o připravovaných akcích uveřejněny na nástěnce v Klubu, ve vitríně na objektu knihovny J. Mahena, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách radnice na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy, připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher Prázdniny plné zábavy ve Vesněnce Nově otevřené centrum Vesněnka a občanské sdružení Vesna připravily na prázdniny pro děti ve věku 3 7 let tři turnusy letní školičky s pestrým programem pod vedením kvalifikovaného personálu, vždy od pondělí do pátku od 8.00 do hodin. Každý den se mohou děti těšit na program plný zábavy. Pondělí bude kreativní (kreslení a čarování s keramickou hlínou), úterý jako Den se zvířátky, středa hudebně-tanečně hravá ( Zpíváme, hrajeme a tančíme ), čtvrtek jako Sportovní den a pátek procházka Brnem spojená s návštěvou Dětského muzea ( Poznáváme nové věci ). V programu je pamatováno na dodržování denního režimu, včetně odpočinku po obědě. Termíny: července, srpna a srpna Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity školičky, nejpozději do Další informace na tel. č.: nebo osobně ve Vesněnce, Brno, Údolní 10 denně v době od 8.00 do hodin. Mgr. Gabriela Hrázská

5 Po boku celebrit na filmovém festivalu Žákyně sedmé třídy ZŠ Pavlovská Barbora Kurečková, Michaela Mžiková, Eva Novotná a Markéta Šmídová získaly ve věkové kategorii let 1. místo ve výtvarné soutěži s názvem Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!. Soutěž pořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. O tom, o jak cenné vítězství se jedná, svědčí počet zaslaných soutěžních prací 337. Za svou práci získala děvčata hodnotné ceny, které si převzaly ve Zlíně v rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Gratulujeme! A jak to všechno bylo? V neděli 31. května přijíždíme já, Bára a moje kamarádky Eva, Míša a Markéta s paní učitelkou do Zlína. Úkol číslo jedna - potřebujeme najít akreditační centrum. Tam se dozvíme, kde budeme bydlet, kde seženeme lístky do kina a hlavně jak se dostaneme do ZOO Zlín (Lešná), kde nám předají ceny za 1. místo v kategorii let (výtvarná technika). Akce byla součástí Zlínského festivalu filmů pro děti a mládež a tak jsme doufaly, že se ukážou celebrity. Naše prosby byly vyslyšeny hned při vstupu do akreditačního centra. Byly jsme nadšené. A to jsme netušily, co nás ještě dále čeká. Shánění informací bylo náročné nejen na čas. Hodně nám v tom pomohla naše paní učitelka Gabriela Fišarová. Zatímco ona zjišťovala vše potřebné, vydaly jsme se prozkoumat terén. V nevelkém akreditačním centru jsme objevily i zajímavou výstavu umělecky ztvárněných filmových klapek a všech příspěvků zaslaných do soutěže. Výstava nás velmi zaujala. Zbytek neděle jsme strávily v kině a plněním úkolu číslo dvě: získat podpisy a ještě vyfotit co nejvíce celebrit. A nebylo jich málo! Druhý den jsme začaly vydatnou snídaní v hotelu ve společnosti celebrit a další návštěvou kina. Ale čas byl neúprosný a představení jsme musely opustit před koncem, abychom stihly slavnostní ceremoniál. Do ZOO nás odvezl speciální autobus. To už jsme si taky připadaly jako celebrity. Kdo by to byl řekl před několika týdny! Vše začalo nenápadnou hodinou výtvarky, ve které jsme vyrobily model domečku. Pak jsme se dozvěděly o soutěži. Kulisu domečku jsme využily k natočení krátkého filmu o,,soužití celebrit s novináři jako příklad nedobrovolné ztráty soukromí. A toto byl výsledek! Za 1. místo v soutěži jsme si každá odnesla kvalitní foťák či Mp3 přehrávač a spoustu dalších drobných cen. Bylo velmi příjemné vidět náš krátký film na všech obrazovkách, které na festivalu byly. Po malém občerstvení jsme se snažily užít poslední chvíle v ZOO, jak jen se dalo Večer nás autobus vyklopil i se spoustou zážitků v Brně na Zvonařce. Mgr. Gabriela Fišarová a Barbora Kurečková Společná fotografie vyhodnocených umělců. Talent Kohoutovice vyhodnocení výsledků ankety V tomto přehledu přinášíme výsledky ankety Talent Kohoutovice, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 21. května 2009 v zasedací síni ÚMČ Brno-Kohoutovice. Článek z průběbu této akce je zveřejněn na straně 1. Výsledky: Hudební kategorie do 18 let: Veronika Syrková, zpěv; Štěpánka Cvrkalová, Alena Poláčková, členky folklorního souboru Púčik. Hudební kategorie nad 18 let: Kristýna Šebíková, zpěv. Výtvarný obor nad 18 let: René Stodůlka, plastiky ze dřeva a ze skla, Judita Kopotová, malba. Literární obor nad 18 let: Denisa Přikrylová, poezie. Divadelní obor: Divadelní soubor žáků ZŠ Pavlovská, představení Čaroděj ze země Oz. Divadelní soubor žáků ZŠ Pavlovská, představení Štěstí v barvě rubínu. Hudební obor: Album Dobrou noc kapela Budoár staré dámy. Taneční obor: Hiphopová skupina Systém beatu. Zvláštní cena: Za udržování kulturních a lidových tradic kolektiv hlavních stárků Mladé hody Kohoutovice. Poděkování za celoživotní práci: Jan Bartoš, kronikář Kohoutovic. Na dětském odpoledni nechybělo nic Chyběl skákací hrad? Nechyběl. Bylo chytání rybiček, skákání v pytli, koloběžkový slalom, hod míčkem na cíl atd. Všechny pěkné a zajímavé disciplíny, které mají děti rády, byly pro ně opět připraveny, a proto se Dětský den, který se konal 2. června 2009 před restaurací Montána v Kohoutovicích, opět vydařil. Pořadatelem bylo občanské sdružení PS Ozvěna ve spolupráci s místní organizací ČSSD. Děti dostávaly za splnění úkolů žetony, které si mohly v kiosku vyměnit za sladkosti a jiné drobné odměny. A samozřejmě se zpívalo v pěvecké soutěži O kohoutovického kohouta. Dozor nad soutěží si vzal Ladislav Macek, náměstek primátora města Brna a dort věnoval jako každý rok Jan Martínek. Domů si jej tentokrát odnesla malá zpěvačka Petra Dítětová. Velmi zajímavé disciplíny připravili také strážníci městské policie, kteří kontrolovali helmy malým cyklistům a zkoušeli je z dopravních předpisů. Pořadem provázel Zdeněk Krutek, hrála hudební skupina CW Pouto s Františkem Prchalem a nechybělo ani občerstvení pro účastníky. Dětské odpoledne po jedenácté a opět na jedničku! (hs) Dětské odpoledne v Kohoutovicích se líbilo. Více čtěte v článku nahoře. Foto: Helena Sedláčková 5

6 Co se děje na Chalabalce V současném globalizovaném světě se dennodenně setkáváme s jinými kulturami. Měli bychom se snažit porozumět odlišným tradicím a zvykům, stejně jako se imigranti musí přizpůsobit místům, do kterých se přistěhují. V rámci lepšího pochopení cizích etnik jsme propojili učivo zeměpisu a výchovy k občanství a připravili pro žáky devátých tříd zážitkový kurz s názvem Den Multikulturality, který proběhl ve dnech 13. a 14. května. Žáci se během kurzu seznámili se základními pojmy tématu (rasa, národ, etnikum), s pomocí her, aktivit a úkolů se dozvěděli informace o předsudcích a stereotypech. Atmosféru během dne dokreslovala etnická hudba. Cílem Dne Multikulturality bylo umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Toto téma je velmi důležité, protože rozvíjí smysl pro spravedlnost, toleranci a vede k chápání a respektování odlišných národnostních skupin. Mgr. Michaela Sobotková, Mgr. Petr Holánek Média kolem nás silně ovlivňují naše jednání, chování a prožívání. V rámci této oblasti jsme pro žáky 7. a 8. tříd přichystali Filmovou noc, která se konala z 28. na 29. května na naší škole. Zájemci poznávali diskuzí, hrou (kvíz, práce s filmovými 6 Den Multikulturality Filmová noc Děti z Pavlovské se v Londýně neztratily Ve dnech od 16. do 22. května se 35 žáků naší školy zúčastnilo studijně poznávacího pobytu v Londýně. V deštivé sobotní odpoledne jsme se začali scházet před školou se svými zavazadly a netrpělivě očekávali příjezd známého žlutého autobusu Student Agency. Cesta tam, zvláště v noci, rychle ubíhala. Brzy ráno jsme se nalodili ve francouzském Calais na palubu a pak se nám v Doveru otevřel vytoužený týden v Anglii. Jak jinak než s deštníkem jsme si prohlédli centrum Londýna, uchvátila nás gotika Westmister Abbey, monumentálnost Houses of Parlament a hlasitý zvon Big Ben. Již z dálky jsme viděli pověstné Londýnské oko. A výhled ze skleněné kabiny byl opravdu báječný. Z výšky 135 m je vidět celý Londýn, škoda jen, že pršelo. Následovaly další památky. Den jsme ukončili prohlídkou bohémské čtvrti Covent Garden. Po celodenní prohlídce Londýna již všichni netrpělivě očekávali své hostitelské rodiny v jižní části Londýna. Ani dopoledne jsme nezaháleli a každý den navštěvovali lekce angličtiny. Odpoledne jsme se seznamovali s historií, tentokrát jsme vyjeli na Greenwich prohlédnout si Královskou Observatoř, Námořní muzeum a samozřejmě nultý poledník. Na další den jsme se hodně těšili, jeli jsme se totiž vyřádit do Legolandu. Zdálo se, že odpoledne strávené na rozmanitých atrakcích bylo opravdu málo. Asi nejlepším zážitkem byla návštěva Madame Tussaud s, kde voskové figuríny vypadaly jako živé. Snad každý si mohl najít svou osobnost a pořídit si tak fotku s ní. Nezapomenutelná byla rovněž návštěva kabiny Big brothera. Neopomenuli jsme ani nákupy na Oxford Street a návštěvu známého Hyde Parku. Týden se pomalu blížil ke konci, ráno jsme se rozloučili se svými rodinami, které hláškami, poznávání filmových ukázek) a dramatizací rysy filmu. Sami si zkoušeli vytvářet krátké ukázky různých filmů (Pat a Mat, Matrix, James Bond, Slunce seno), ve kterých oblečeni do kostýmů předváděli velice solidní výkony. Poté následovala diskotéka a výstup breakové skupiny System Beatu, kdy si děti trénovaly tento způsob tance. Za pomocí bývalých žáků naší školy hledali i poklad, který nalezli po absolvování důmyslné stezky odvahy. Na dobrou noc zhlédli ještě film (dle výběru) a pak, věřme tomu, že znaveni spánkem, spali až do rána Děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomáhali. Tři češtináři z Chalabalky Úspěch v Zeměpisné olympiádě 18. března 2009 se zúčastnili 3 žáci ze ZŠ Chalabalova okresního kola Zeměpisné olympiády. Jiří Kabela z 9. B vybojoval 21. místo, Dominik Lob ze 7. A obsadil 4. místo a nejlépe se dařilo Lucii Sedláčkové ze 6. A, která stanula na 1. místě. Své želízko v ohni jsme měli také v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo 14. nám vytvářely atmosféru vskutku jako doma. Měli jsme před sebou poslední den strávený v Londýně. Ten den jsme už nešli do školy, ale vyrazili jsme rovnou do města. Prohlédli jsme si St. Pauls s Cathedral z výšky, navštívili jsme slavnou galerii moderního umění Tate Modern, prošli se kolem Temže kolem Shakespearovo divadla Globe k bojové lodi ze 2. světové války - křižníku Belfast. Další cesta směřovala k Tower Bridge, který jsme prozkoumali i uvnitř a měli tak možnost poznat mechanismus otvírání tohoto unikátního mostu. Celí zmožení, ale obohaceni o nové zážitky a dojmy, jsme usedli do autobusu a ujížděli ke svému dalekému domovu. Pobyt v rodinách a konverzace přispěla jistě nejen k prohloubení jazykových znalostí, ale neocenitelnou zkušeností bylo poznání běžného života Angličanů. I tak krátký čas stačil k tomu, abychom nahlédli do života tohoto pulzujícího velkoměsta, seznámili se s historií a kulturou země, o které se tolik učíme. Po celou dobu žáci komunikovali v angličtině a reprezentovali naši školu na velmi dobré úrovni. Jejich chování ocenily jednak rodiny, ale i my učitelé. Pro mnohé to byl první pohled do světa - prozatím se školou, příště možná najdou odvahu vyrazit sami. Lenka Esterková dubna. V něm naši školu reprezentovala Lucka Sedláčková, která se v tvrdé konkurenci umístila na krásném 9. místě. Všem soutěžícím k dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Michaela Sobotková Děti malují Žáci 1. a. 2. ročníku ZŠ a MŠ Chalabalova 2, kteří navštěvují esteticko-výtvarný kroužek, byli oceněni dne 1. června 2009 ve Špalíčku senátorem Richardem Svobodou za výtvarné práce Jošt Moravský. Jednotlivci si odnesli zajímavé dárkové tašky a kolektiv získal zájezd po moravských památkách od Student Agency. Mgr. Vlasta Hlavičková Branný den V pondělí 1. červn a 2009 se na ZŠ Pavlovská ke Dni dětí konal Branný den pro žáky tříd. Deváťáci pomáhali učitelům na stanovištích. Skupinky byly po devíti žácích z každého ročníku. Starší pomáhali mladším a někdy to bylo i naopak. Trasa vedla lesem, který se nachází za naší školou, bylo celkem 11 stanovišť, kde si žáci vyzkoušeli dovednosti, např. přenášení raněného na nosítkách, střílení ze vzduchovky, práci s morseovkou, obvazování raněného a další. Obloha byla zatažená, foukal studený vítr, ale žáky ani učitele to od dobré nálady neodradilo. Ke zlepšení nálady nám v místě startu a cíle hrála hudba. Z Branného dne odcházeli žáci plni dojmů a sladkostí, které dostali při vyhlašování výsledků. Romana Gruntová, Robert Čechman Výlet do Řícmanic V sobotu 23. května 2009 se sešly děti z 1. a 3. třídy ze školní družiny na Pavlovské a vydaly se na výlet. Čekala je průzkumná výprava nádhernými lesy mezi Řícmanicemi a Bílovicemi. Počasí bylo jako na objednávku, všichni měli dobrou náladu a tak nám cesta pěkně ubíhala. Hned na začátku musely děti od starousedlíků zjistit, kudy se mají vypravit a najít první úkol. A pak už to šlo ráz na ráz. Vyrobily si talisman, postavily domečky lučním vílám, ulovily pár ryb v rybníčku a musely prokázat fyzickou zdatnost při plnění některých dalších úkolů. Vyvrcholením výpravy bylo vykopání pokladu ukrytého hluboko v tmavých lesích. Cestou zpět jsme se všichni posílili v malé cukrárně, pak naskočili do vláčku a hurá domů. Ivana Gruberová

7 Konec sezóny se pomalu blíží. Pro nás byla obzvlášť významná. Jednak zahájila 2. dekádu naší činnosti v Kohoutovicích a jednak jsme oslavili 60. výročí založení SVČ Lužánky. Každé kulaté výročí s sebou nese ohlédnutí a bilancování. Přehlídkou výsledků aktivit našich zájmových útvarů souborů - byla jejich vystoupení v rámci oslav 60. narozenin, a to ať už na Moravském náměstí, kde zahrála kapela Budoár staré dámy a Japka, nebo v divadle Radost, kde vystoupily tradiční soubory Virginia a LaQuadrilla spolu s novými seskupeními Stickers crew a Systém beatu. Radost jsme měli i ze získaných cen Talentu Kohoutovic, který si odnesl Budoár staré dámy, který je s námi spjat pupeční šňůrou již od svých počátků a skupina mladých tanečníků break dance Systém beatu, kteří se pílí, vytrvalostí, houževnatostí v Legatu vypracovali ve velmi zajímavé seskupení. Cirkus LeGrando se svými aktivitami stal již nedílnou součástí brněnského kulturního života má své místo při Muzejní noci, Noci kejklířů, byl pozván i do průvodu masek a se svým novým představením Kolotoč realizuje a plánuje četná představení, např. v Dietrichšteinském paláci atd. V minulém měsíci jsme ukončili některé mezinárodní projekty. V květnovém čísle jsme již zmínili účast na cirkusovém festivalu v německém Göppingenu, který znamenal pro Cirkus Legrando velký úspěch a povzbudil trenéry k další práci a zároveň byl velkou zkušeností. Pro mě byl ohromným zážitkem pobyt v poměrně malém městečku cca 100 km od francouzských hranic, kde se na příjemném náměstíčku v odpoledních hodinách potkávaly různé generace, od stařečků o holích přes skateborďáky po maminky s dětmi, které Tatran nadále boduje Fotbalisté Tatranu mají výsledky jako na houpačce. Když už porazí Rajhrad na jeho půdě, tak nedokáží zopakovat dobrý výkon i doma a prohrají s Veverskou Bítýškou 1:0. V následujícím zápase na hřišti Slovanu Brno vyhrají 2:1, když se jim za sedm minut podaří otočit ze stavu 0:1, a pak doma prohrají s IE Znojmo 5:0. Mužstvo se pod vedením Ludevíta Grmely i přes nevyrovnané výsledky dává dohromady a bojuje o udržení v soutěži ze všech sil. Dorostenecké družstvo je nyní na 2. místě tabulky. V rozhodujícím zápase totiž remizovalo na půdě Starého Lískovce 0:0. Kohoutovické žákovské týmy si udržují svůj vysoký standard už delší dobu. O kvalitách našeho družstva hovoří i to, že jak Matěj Severa s Tomášem Brabcem z mladších, tak Milan Hošek s Miroslavem Karpíškem ze starších žáků dostávají pravidelně pozvánku na výběry MěFS Brno. Na turnaji v Bratislavě byl dokonce kohoutovický brankář Matěj Severa zvolen nejlepším golmanem turnaje. Oba dva naše žákovské týmy se ve svých soutěžích drží na medailových příčkách, ovšem bez možnosti postupu. Přípravkářské týmy už v poklidu dohrávají své soutěže. Starší jsou v lepší polovině tabulky a mladší je druhá, když v zápase s lídrem (1. FC Brno) prohráli kluci 3:1 a ztrácí nyní na tento tým šest bodů. Naši fotbalisté však nemyslí jen na sebe. Důkazem toho je například hráč našich mužů Patrik Vévoda. Trénuje žákyně 1. FC Brno, za které výborně chytá jeho dcera Alice Vévodová. Dalším příkladem je účast našich přípravkářů na Běhu pro život, jehož výtěžek jde na konto nadace dětské onkologie Krtek. No a protože dobrých fotbalistů není nikdy dost, tak pokud má Váš syn zájem hrát fotbal, tak není nic jednodušího než zavolat na tel.: a nebo poslat na a zde už Vám podají další informace. Přejeme Vám příjemnou dovolenou zalitou sluncem a odpočinkem podle Vašich představ. Jan Sadílek předseda FO TJ Tatran Kohoutovice si navzájem nepřekážely, tolerovaly se a vůbec nikomu ani nepřišlo, že jsou to Evropané, Asiaté i Afričané a zcela zřejmě různých vyznání (křesťané, muslimové a další ). Taková trochu sci-fi, která byla podtržena samozřejmostí, s jakou přistupovali k třídění odpadu, všechny láhve byly vratné a všichni je poctivě vraceli a ze všeho dýchala pohoda, žádný befel a ordnung. Nezapomenutelnou zkušeností byla rovněž realizace projektu Viking voyage, který vyvrcholil setkáním našich klubáků ve Švédsku s mládeží z různých zemí Afgánistánu, Íráku, Kosova apod. I zde se potkala křesťanská kultura s muslimskou bez konfliktu. V květnu skončil projekt dobrovolníka z Bosny Obrena Bjeloševiče a my jsme se s ním rozloučili na Balkánském večírku, na kterém se podávaly speciality balkánské kuchyně: ajvar, sarma pljeskavice, musaka, džuveč atd. Kdo propásl příležitost, bude mít šanci v září, kdy končí projekt našeho bulharského dobrovolníka Lyubena Petrova. Toto sezónní bilancování bych ráda Knihovna informuje CESTA ZA POKLADEM a ROS- TEME S KNIHOU. V měsíci květnu proběhlo závěrečné vyhodnocení projektů Cesta za pokladem a Rosteme s knihou, určených pro děti prvního stupně základních škol. Všechny děti, které k nám od září pravidelně docházely se školní družinou ZŠ Pavlovská a Chalabalova, byly odměněny drobnými dárky a nejpilnější školáci dostali zvláštní ceny. Cílem těchto projektů je poučení v oblasti dětské literatury, zábava a hra. Od září nového školního roku začne běžet opět další pokračování těchto projektů. Půjčovní doba o prázdninách: Pondělí: 9 12; hodin; Čtvrtek: 9 12; hodin; Tenisová mládež bojuje o body Tenisovému oddílu TJ Tatran Kohoutovice chyběla donedávna mládež. Dnes už je tomu jinak. Nově totiž byla založena družstva babytenisu a starších žáků: Matěj Brabec, Tomáš Chaloupka, Štěpán Šmíd, Josiah Gascho, Adam Bernard a Jiří Zoufalý. Jde o kluky, které jste mohli vidět i v dresu kohoutovických fotbalistů. Jak vedení fotbalového, tak tenisového, oddílu si je vědomo, že kombinací obou sportů mohou mít kluci komplexnější fyzickou a sportovní průpravu. Proto oba oddíly vítají u svých svěřenců kombinaci těchto sportů a jsou rády, že se kohoutovická mládež zajímá o sport místo různých novodobých lákadel. Předvedená hra mladých tenistů poukazuje na to, že se kohoutovickému tenisu blýská na lepší časy. Kluci bojují o každý míček a v jejich zápasech jsou vidět výměny, za které ukončila poděkováním ÚMČ Kohotouvice za to, že podporuje naši činnost a pomáhá rozvíjet aktivity zájmového vzdělávání. Léto příměstské tábory Cirkusu LeGrando pro děti od 8 let v termínech jsou ještě volné: Legato Kohoutovice Louka Vinohrady Labyrint Bohunice Další nabídku letní činnosti najdete na Milada Jovanovská, vedoucí Centra volného času Legato Foxymon vyhrál i v Praze Filmová společnost Foxymon, jejichž několik členů žije v Kohoutovicích, zabodovala v soutěži amatérských filmů PAF Praha, která se konala ve dnech května 2009 v pražském kině Atlas. Za svůj snímek Převleč se do smradlavýho příteli autorů Martina Láníka a Michala Panduly získala cenu za dokument. Blahopřejeme! (hs) Čtení na prázdniny: Zdeněk Šmíd: Proč bychom se netopili, Proč bychom se nepotili, Miloslav Švandrlík: Mořský vlk a veselá vdova, František Nepil: Dobrá a ještě lepší jitra, Srpen s bejbinkou, Pawlowská: Zanzibar, aneb, První světový průvodce Haliny Pawlowské, Vladimír Michal: Už chalupáři jedou, Arthur Ransome: Trosečníci z vlaštovky, Jules Verne: Lodivod dunajský... a jiné pohodové čtení. Přejeme Vám krásné prázdniny s pěknou knihou! Vaše knihovnice by se nemuseli stydět ani mnohem starší tenisti. Pvní zápas na půdě TC MJ-Tenis B sice skončil 6:0 pro domácí. Už druhý zápas (TC MJ-Tenis C), který se už odehrál v Kohoutovicích, byl mnohem lepší. Tomáš Chaloupka si totiž nejdříve připsal vítězství v singlu, a pak i v deblu společně s Matějem Brabcem. Premiérové kohoutovické tenisové body tak byly na světě. Nezbývá než doufat, že kluci u tenisu vydrží a budou rozvíjet svůj talent. Pokud řešíte kam s Vašimi dětmi (5 15 let) o prázdninách, tak vězte, že mohou hrát tenis. Na kurtech TJ Tatran Kohoutovice se totiž od 20. do a od 10. do uskuteční příměstský tenisový tábor. Více informací najdete na Beáta Steinová trenérka mládežnických týmů TO TJ Tatran Kohoutovice 7

8 INZERCE Dovolená na Vysočině, pronájem stylové chalupy k víkendovým či týdenním pobytům, krásné prostředí. Info: nase-chalupa, tel odp. Výtvarné a jazykové kroužky pro děti i dospělé. Centrum Saphira nabídne od září v Kohoutovicích nové odborné kurzy: aktivní angličtinu a francouzštinu, výtvarný a sochařský kroužek, keramiku. Nabízí otevřené a tvůrčí prostředí s individuálním přístupem ke každému studentovi. Více na Českomoravská stavební spořitelna, a.s. rozšiřuje tým spolupracovníků, a to na pozice: Finanční poradce Obchodní ředitel Chcete-li spojit svoji kariéru s vedoucí firmou na trhu stavebního spoření, která má klientů, informujte se o možnostech spolupráce na níže uvedené adrese. Jsme tu stále pro vás 90 x 40 mm Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Ivana Křikavová, Mendlovo nám. 17, Brno Tel.: Jiří Hulák Tel.: Autonova :Autonova _cmyk.qxd :44 Stránka 1 ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA SIMPLY CLEVER PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM! Nabízíme Vám vyčištění klimatizač ního systému za mimořádnou akční cenu. Používáním klimatizace totiž dochází ke kondenzaci vody v oblasti výparníku, což může podporovat vznik plísní a bujení bak terií. To může způsobit nežádoucí zápach, výrazně snížit účinnost klimatizace a také zvýšit spotřebu paliva. Vyčištění provedeme nejmo - dernějšími přípravky doporučenými výrobcem. Naše speciální nabídka platí pouze do ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE? Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Masná 20, Brno tel.: Kouhoutovický kurýr 6/2009, šéfredaktorka Mgr. Helena Sedláčková. Sazba SVIDA, s.r.o. grafická dílna, Potocká 3. Tisk ISŠ Polygrafická, Brno. Vydává ZMČ Kohoutovice, Bašného 36, Brno. Registrováno u MMB pod č Schváleno dne Uzávěrka č. 7-8/09 je Vyjde do

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova. KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více