Český svaz ochránců přírody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Výroční zpráva 00 Český svaz ochránců přírody Základní organizace 0/0, Pátek, 0 0 Poděbrady Strana

2 Výroční zpráva 00 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Ing. Marta Bryndová, Jitka Kupecká, Kateřina Soukupová, Michal Hradecký, Mgr. Petra Ziková, MVDr. Vladimír Šoltys, MVDr. Jan Bartoněk, DDM Mladá Boleslav, Pavel Kverek Pro zkvalitnění péče o živočichy a pro zjednodušení předaní živočichů občany má zřízenu síť odběrných míst. Pobočky stanice a odběrná místa jsou zřízena v Choťánkách u paní Jitky Kupecké, v Brandýse nad Labem u pana Michala Hradského, DDM Mladá Boleslav a v Robousích u Jičína u Mgr. Petry Zikové, v Kojících u manželů Soukupových a v Kněžmostě u pana Kverka. V Choťánkách jsou umístěny chovy krmných živočichů, další karanténní prostory, voliéry pro zpěvné ptactvo, voliéry pro savce a vodní plochy pro vodní ptactvo. Stálou veterinární péči stanici zabezpečují MVDr. Jan Bartoněk a MVDr. Vladimír Šoltys. Při složitějších léčebných zákrocích spolupracuje stanice s Veterinárními klinikami v Jičíně a Českém Brodě. Vedoucí stanice pan Luboš Vaněk při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Polabí vznikla v roce. Je jednou ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR a garantuje péči o volně žijící živočichy v působnosti měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Vedoucím stanice je pan Luboš Vaněk. Stanice je v současné době umístěna na pronajatých pozemcích a členěna dle specializací na jednotlivé skupiny živočichů. V sídle stanice je mimo zázemí zahrnující vybavenou ordinaci a karanténní místnosti i přípravna a sklad krmení včetně technického vybavení pro odchyt a převoz zvířat. Ve venkovních prostorách je umístěno voliér, včetně rozletové voliéry. Veterinární péče - MVDr. Bartoněk Díky ověřenému a funkčnímu systému jsou pracovníci stanice schopni do hodin od nahlášení případu na kontaktní telefon rychle a kvalitně ošetřit zraněné živočichy v celé oblasti své působnosti. Sídlo stanice je v Pátku č.p. Strana

3 Výroční zpráva 00 Novinky v roce 00 V roce 00 byla nově vybudovaná velká voliéra ve specializované stanici pro veverky v Kojicích, která slouží pro přípravu veverek před vypuštěním do volné přírody. Vyměnili jsme sítě a zastřešení na jednotlivých voliérách zničených po jarní větrné smršti. Ordinace byla dovybavena veterinárními pomůckami a zařízením. Získali jsme i nové boxy pro mláďata veverek při kojení. V letošním roce opět narostl počet přijatých živočichů ve stanici. Velkým úspěchem v porovnání s minulými lety je i úspěšnost odchovu savčích mláďat a jejich přežití v kritických dnech při přechodu z mateřského mléka na přirozenou stravu (veverky, srnky, malé šelmy). Specializovaná stanice pro veverky v Kojicích pracuje na velké profesionální úrovni a dosahuje velmi vysoké úspěšnosti při odchovu mláďat. V souvislosti s tím byla vydána i publikace ve formě brožury Veverka a lidská péče. Jedna z voliér pro veverky v Kojicích Brožura Veverka a lidská péče Strana

4 Výroční zpráva 00 Graf : Celkový počet přijatých živočichů podle druhů za rok 00 Péče o živočichy v roce 00 V roce 00 bylo do záchranné stanice přijato celkem jedinců zahrnujících druhů ( druhů ptáků, druhů savců a druhy plazů). V porovnání s rokem 00 došlo k nárůstu o živočichů (v roce 00 celkem jedinců) a druhová rozmanitost se snížila o druhy. Podrobné druhové složení všech přijatých živočichů je uvedeno v Grafu. Z Grafu je patrné, že mezi nejvíce frekventované druhy přijaté do stanice patřil ježek východní, káně lesní, poštolka obecná a veverka obecná, jejich počet byl vyšší než 0 jedinců u jednoho druhu. Součet všech těchto druhů tvoří jedinců z celkového počtu přijatých živočichů. Další nezanedbatelná pozice patří i dalším druhům, jejichž počet se blíží k 0 ti jedincům: ježek západní, kos černý a rorýs obecný. Mláďata výrů velkých Záchrana káně elektrického vedení lesní zamotané do Strana

5 Výroční zpráva 00 V letošním roce, stejně jako v minulých letech, převládá jako hlavní důvod příjmu živočichů do stanice nález mláďat nebo zraněných jedinců. Procentuální zastoupení jednotlivých důvodů můžeme vidět v Grafu a Tabulce. Největší procento z celkového počtu mláďat zaujímali: ježek západní, ježek východní, zajíc polní, jiřička obecná, káně lesní, kos černý, poštolka obecná, rehek domácí, rorýs obecný, srnec obecný, sýkora koňadra, veverka obecná, vrabec domácí a bažant obecný. Největší počet zranění (celkem případů) byl zaznamenán u káněte lesního, poštolky obecné a kalouse ušatého. V Grafu a Tab. je možné sledovat důvody vyřazení jednotlivých živočichů resp. jejich další pobyt ve stanici. Z celkového počtu přijatých živočichů do stanice bylo jedinců plně vyléčeno a úspěšně vráceno do volné přírody, jich uhynulo, muselo být utraceno, trvale handicapovaných živočichů bylo předáno do jiné stanice, organizaci, či fyzické osobě, jedinců zůstává v léčebném procesu a zimování. Graf : Hlavní důvody přijmu živočichů a jejich procentuelní zastoupení Tab. : živočichů Důvod vyřazení Předání Úhyn Utracení V držení Vypuštění Celkem Hlavní důvody vyřazení Počet vyřazených Počet vyřazených zvířat zvířat (%),,,,, 00 Graf : Hlavní důvody vyřazení živočichů a jejich procentuelní zastoupení Tab. : Hlavní důvody přijmu živočichů Důvod příjmu Infekce Mláďata Odchyt Ostatní Otrava Transfer Vysílení Zranění Celkem Počet přijatých Počet přijatých zvířat zvířat (%) 0,,, 0,,, 0,0,0 00 Strana

6 Výroční zpráva 00 Příjem všech živočichů byl největší měrou zastoupen z měst působnosti: Poděbrady, Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Brandýs nad Labem. Menší procento zaujímali města Jičín, Český Brod, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradiště a Praha, která také spadají pod naši působnost. Graf : Procentuální zastoupení všech přijatých živočichů dle jednotlivých krajů Graf :Celkový počet všech přijatých živočichů za rok 00 v jednotlivých obcích Největší procentuální zastoupení přijatých živočichů spadá, jak se dá očekávat, do kraje středočeského a to celých, %. Další příčku zaujímá Praha (,0 %) a kraj královéhradecký (, %). Ostatní procenta jsou zcela zanedbatelná. Strana

7 Výroční zpráva 00 Ptáci Největší skupinou živočichů ošetřovaných ve stanici jsou ptáci. V roce 00 to bylo jedinců, což tvoří, % (v porovnání s rokem 00 celkem. %) z celkového počtu přijatých živočichů. Nejčastější příčinou zranění jsou kolize s elektrickým vedením. Takto postižení ptáci mají mimo zlomenin křídel, které jsou relativně snadněji léčitelné, i rozsáhlé popáleniny. Orel mořský při vyšetření na veterinární klinice v Českém Brodu Mláďata Orel mořský v léčbě po poranění křídla a celkovém vyslábnutí Léčení těchto poranění je velmi komplikované, trvá několik měsíců a ne vždy se podaří případ dotáhnout do zdárného konce. Po úspěšné léčbě pak následuje celková rehabilitace v rozlétavací voliéře. Ve většině případů však dochází k nekrózám tkání a následným nutným amputacím křídel. Poté již pak zůstávají tito jedinci jako trvale handicapovaní a bývají umisťováni v rámci ekologické výchovy do zookoutků, případně jiným zájemcům z řad občanů nebo organizací. Vzácnější druhy pak bývají využívány pro záchranné programy. Mimo poraněných dospělých živočichů se do stanice dostávají také mláďata nejrůznějších druhů ptáků a savců. V roce 00 to bylo celkem jedinců, % (v roce 00 to bylo celkem 0 jedinců. %) všech přijatých zvířat. Jedná se zpravidla o jedince či celé vrhy, kdy v důsledku stavebních prací, povětrnostních podmínek, kácení stromů nebo úhynu některého z rodičů dojde k situaci, kdy je potřeba se o ně postarat. Úspěšnost repatriace (navrácení zpět do přírody a zapojení se do volně žijících populací) je pro tyto jedince i přes vysokou časovou náročnost a úzce specifické nároky jednotlivých druhů velmi vysoká. Krmení vlaštovek obecných moučnými červy Strana

8 Výroční zpráva 00 Záchranné přenosy Záchranné přenosy transfery jsou tradiční činností stanice pro handicapované živočichy. V roce 00 bylo odchyceno a přeneseno na náhradní lokalitu celkem jedinců. Jedná se zpravidla o případy, kdy jsou jedinci přenášeni z míst, kde jim hrozí nebezpečí, nebo v případech, kdy se dostávají do konfliktu s lidmi. Většinou se jedná o obojživelníky, na které působí migrační bariéry například náspy silnic a železnic, nebo pasti, jakými jsou jímky, či šachty. Vypuštění dudka chocholatého Odchyt labutě velké z nádrže čističky odpadních vod V roce 00 byl proveden transfer ropuch obecných a ropuch zelených. Dále pak byly provedeny transfery ks netopýrů pestrých, ks užovky hladké a ks užovek obojkových. Vydra říční Vypouštění živočichů Z celkového počtu přijatých živočichů bylo jedinců plně vyléčeno a úspěšně vráceno do volné přírody, v procentuálním zastoupení toto tvoří necelých % úspěšnosti (resp., %). V letošním roce se nám podařilo navrátit zpět do volné přírody i vzácného dudka chocholatého, který prodělal těžké zranění křídla, a vydru říční. Největší procento vypuštěných zvířat pak tvoří káně lesní, poštolka obecná, ježek západní, kos černý, netopýr pestrý, veverka obecná a rorýs obecný. Strana Vypouštění káně lesní zpět do volné přírody

9 Výroční zpráva 00 Přednášky a exkurze Naše organizace se zabývá environmentální výchovou a osvětou dětí a mládeže i široké a odborné veřejnosti, teoretickou i praktickou ochranou přírody, životního prostředí a ekologickým poradenstvím vycházející ze schválené Krajské koncepce EVVO. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta probíhala v rámci činnosti stanice pro handicapované živočichy od roku. V roce 00 provedla stanice přednášek po základních a středních školách a školkách pro 00 dětí a studentů. Výstava Myslivost rybářství a ochrana přírody v Kolíně Zúčastnili jsme se vypouštění uzdravených živočichů do volné přírody při akci Vítání ptačího zpěvu v Rožďalovicích a v Mladé Boleslavi (0 účastníků). Stanice byla také prezentována na výstavě Myslivost rybářství a ochrana přírody v Kolíně, které se zúčastnilo lidí. Spolupracovali jsme s různými firmami (např. Den pro neziskovku). Letos jsme poprvé uspořádali akci pro veřejnost s názvem Vánoce ve stanici, kdy měli lidé možnost donést krmení pro zvířata a zároveň dostat i malý dárek. Exkurze ve stanici Prezentace stanice v mediích Stanice se několikrát objevila v souvislosti se svojí činností v hlavních zprávách televize Prima, v České televizi a ve vstupech místní kabelové televize. Pravidelně publikujeme články v Deníku Bohemia, Kolínský Pres, Dnes a Blesk. Stanicí prošlo v roce 00 kolem 00 návštěvníků s odborným doprovodem a výkladem pracovníků stanice. Dary pro zvířátka od žáků ZŠ Pečky Strana

10 Výroční zpráva 00 Telemetrické sledování vypuštěných zvířat. V naší stanici v roce 00 probíhal projekt monitoringu vypuštěných uzdravených zvířat zpět do volné přírody ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze. Ke sledování se používají miniaturní vysílačky, které se připevní na tělo živočicha, tak aby mu nepřekážely v pohybu (na záda ve formě batůžku, na ocasní pera, jako obojek na krk a podobně). Jejich signál se pak zachytí pomocí antény a přijímače. Tím se sleduje úspěšnost plnohodnotného začlenění zpět v přírodě. Poštolka obecná s vysílačkou Celkem byli vypuštěni živočichové: káňata lesní a poštolka obecná. Doba sledování byla daná životností baterie ve vysílačce od do 0 dnů dle typu. Káně lesní s vysílačkou Strana 0

11 Výroční zpráva 00 Příjem živočichů v roce 00 Druh infekce mláďata odchyt ostatní Bažant obecný 0 Berneška velká Brhlík lesní Budníček menší Červenka obecná Dlask tlustozobý Drozd zpěvný Dudek chocholatý Fretka tchořovitá Havran polní Holub domácí Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní Jelen lesní Jestřáb lesní Ježek východní 0 Ježek západní Jiřička obecná Kachna divoká Kalous pustovka Kalous ušatý Káně lesní 0 Káně rousná Kavka obecná Konipas bílý Konopka obecná Kos černý 0 Krahujec obecný Králík domácí Krkavec velký Kuna skalní Labuť velká Ledňáček říční Lejsek šedý Liška obecná Lyska černá Moták pochop Netopýr pestrý Netopýr rezavý Nosál červený Nutrie říční Orel mořský Pěnice černohlavá Pěnkava obecná Plšík lískový Poštolka obecná Potápka malá Puštík obecný Racek chechtavý Rehek domácí Rorýs obecný Slípka zelenonohá Sluka lesní Sojka obecná Sova pálená Srnec evropský Stehlík obecný Straka obecná Strakapoud velký Sýkora koňadra Sýkora modřinka Špaček obecný Tchoř tmavý Užovka hladká Užovka obojková Veverka obecná Vlaštovka obecná Volavka popelavá Vrabec domácí Vrabec polní Vrána obecná černá Vydra říční Zajíc polní Zvonek zelený Želva nádherná Žluna zelená Žluva hajní Celkový součet Celkový otrava transfer vysílení zranění součet Strana

12 Výroční zpráva 00 Důvod vyřazení živočichů v roce 00 Druh Bažant obecný Berneška velká Brhlík lesní Budníček menší Červenka obecná Dlask tlustozobý Drozd zpěvný Dudek chocholatý Fretka tchořovitá Havran polní Holub domácí Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní Jelen lesní Jestřáb lesní Ježek východní Ježek západní Jiřička obecná Kachna divoká Kalous pustovka Kalous ušatý Káně lesní Káně rousná Kavka obecná Konipas bílý Konopka obecná Kos černý Krahujec obecný Králík domácí Krkavec velký Kuna skalní Labuť velká Ledňáček říční Lejsek šedý Liška obecná Lyska černá Moták pochop Netopýr pestrý Netopýr rezavý Nosál červený Nutrie říční Orel mořský Pěnice černohlavá Pěnkava obecná Plšík lískový Poštolka obecná Potápka malá Puštík obecný Racek chechtavý Rehek domácí Rorýs obecný Slípka zelenonohá Sluka lesní Sojka obecná Sova pálená Srnec evropský Stehlík obecný Straka obecná Strakapoud velký Sýkora koňadra Sýkora modřinka Špaček obecný Tchoř tmavý Užovka hladká Užovka obojková Veverka obecná Vlaštovka obecná Volavka popelavá Vrabec domácí Vrabec polní Vrána obecná černá Vydra říční Zajíc polní Zvonek zelený Želva nádherná Žluna zelená Žluva hajní Celkový součet předání úhyn utracení v držení vypuštění Strana Celkový součet 0 0 0

13 Výroční zpráva 00 Příjem živočichů dle územní působnosti v roce 00 Druh Bažant obecný Berneška velká Brhlík lesní Budníček menší Červenka obecná Dlask tlustozobý Drozd zpěvný Dudek chocholatý Fretka tchořovitá Havran polní Holub domácí Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hrdlička zahradní Jelen lesní Jestřáb lesní Ježek východní Ježek západní Jiřička obecná Kachna divoká Kalous pustovka Kalous ušatý Káně lesní Káně rousná Kavka obecná Konipas bílý Konopka obecná Kos černý Krahujec obecný Králík domácí Krkavec velký Kuna skalní Labuť velká Ledňáček říční Lejsek šedý Liška obecná Lyska černá Moták pochop Netopýr pestrý Netopýr rezavý Nosál červený Nutrie říční Orel mořský Pěnice černohlavá Pěnkava obecná Plšík lískový Poštolka obecná Potápka malá Puštík obecný Racek chechtavý Rehek domácí Rorýs obecný Slípka zelenonohá Sluka lesní Sojka obecná Sova pálená Srnec evropský Stehlík obecný Straka obecná Strakapoud velký Sýkora koňadra Sýkora modřinka Špaček obecný Tchoř tmavý Užovka hladká Užovka obojková Veverka obecná Vlaštovka obecná Volavka popelavá Vrabec domácí Vrabec polní Vrána obecná černá Vydra říční Zajíc polní Zvonek zelený Želva nádherná Žluna zelená Žluva hajní Celkový součet A B C E H L M S 0 0 T U J Z P JM O H 0 Strana Celkový součet B

14 Výroční zpráva 00 Naši činnost významně podpořili: Poděbrady Nymburk Kolín Jičín Mnichovo Hradiště Strana Lysá nad Labem Mladá Boleslav

15 Výroční zpráva 00 Text: Luboš Vaněk, Ing. Marta Bryndová Foto: Luboš Vaněk Radko Text: Samek, Radko Luboš Luboš Ing. Vaněk, Marta Ing.Bryndová Marta Bryndová GrafickéText: zpracování: LubošSamek, Vaněk,Vaněk, Ing. Marta Bryndová, Martin Dukay Foto: Luboš Foto: Vaněk Luboš, Vaněk Strana Grafické Grafickézpracování: zpracování:radko Luboš Samek, Vaněk, Ing. Luboš Marta Vaněk, Bryndová, Martin Martin Dukay Dukay ZO ČSOP Polabí 00 ZO ZOČSOP ČSOPPolabí Polabí00 00

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Výroční zpráva 00 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendhvá, Michal Hradecký, Mgr. Petra Ziková,,MVDr. Vladimír Šoltys, MVDr. Jan Bartoněk zřízenu

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, Poděbrady

Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, Poděbrady Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Strana 1 Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy při základní organizaci

Více

Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, Poděbrady

Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, Poděbrady Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Strana 1 Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy Stanice pro handicapované ţivočichy při základní organizaci

Více

Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, Poděbrady

Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, Poděbrady Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Strana 1 Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy při základní organizaci

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, Poděbrady

Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, Poděbrady Český svaz ochránců přírody Základní organizace Polabí, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Strana 1 Záchranná stanice pro zraněné a handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy při základní organizaci

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci )

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci ) PTÁCI (Aves) Cíl: - získání dovedností determinace našich druhů ptáků - rozvinutí pozorovacích schopností pro rozlišení determinačních znaků - utřídění bionomických poznatků typických pro jednotlivé druhy

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2014 Kroužkování mladého čápa černého v Chřibech 2 Milí přátelé, držíte v rukou již dvanáctou zprávu o činnosti organizace, která se pravděpodobně do vašeho zorného pole dostala zejména

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Vážení a milí přátelé,

Vážení a milí přátelé, Z činnosti organizace 2012 Vážení a milí přátelé, s koncem roku 2012 uplynulo 10 let od formálního založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice. Držíte tedy v ruce již desátou,

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2011 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně kuna skalní) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem Vážení

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Základní škola a Mateřská škola. G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola. G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Pátku Jméno a příjmení: Třída: Pavel Burian 9. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Jaroslava

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Vypouštění dorostlých mláďat kalouse ušatého

Vypouštění dorostlých mláďat kalouse ušatého Z činnosti organizace 2015 Vypouštění dorostlých mláďat kalouse ušatého 2 Vážení a milí, čas plyne jako voda, i když v roce loňském tomu na mnoha místech díky suchu tak nebylo, a je třeba informovat Vás

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

VY_32_INOVACE_13_OPAKOVANI_PTACI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

VY_32_INOVACE_13_OPAKOVANI_PTACI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_OPAKOVANI_PTACI Opakování - ptáci Předmět: Přírodopis Ročník: 7. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 19. 3. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace

10. Přílohy. Příloha 1. Fotodokumentace 10. Přílohy Příloha 1. Fotodokumentace Reprodukce Z přiložených fotografií č. 1-2 je patrné, že u zkoumaných úhynů zaječek bylo podle gravidity nebo podle mléčných žláz zjištěno, že se účastnily reprodukce.

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm.

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Ptáci do 15 cm Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Jak napovídá její jméno, malá sýkora modřinka má peří částečně zbarvené do modra: hlavu má modrobílou, křídla a ocas

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová,

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranné programy zvláště chráněných druhů Problematika záchranných programů je upravena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. K ochraně zvláště chráněných

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07. Ptáci

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07. Ptáci Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07 Ptáci Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Jméno: Vylušti slovo napsané morseovkou a napiš ho na volný řádek.

Jméno: Vylušti slovo napsané morseovkou a napiš ho na volný řádek. č. 9 název Ptáci anotace V pracovních listech žáci poznávají ptáky, charakterizují hlavní druhy a poznávají zástupce. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Slovo na úvod nové Columby

Slovo na úvod nové Columby Slovo na úvod nové Columby Libor Schröpfer Vážení přátelé, druhé číslo XIII. ročníku informačního zpravodaje Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Columba vychází

Více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V PLZNI VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V ROKYCANECH VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V HOLÝŠOVĚ

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V PLZNI VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V ROKYCANECH VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2005 V HOLÝŠOVĚ C O L U M B A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZÁPADOČESKÉ POBOČKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI ORNITOLOGICKÉ PŘI ZÁPADOČESKÉM MUZEU V PLZNI ROČNÍK: XI (2005) ČÍSLO: 2 (listopad) Vážení přátelé, ÚVODEM dostáváte do rukou druhé

Více

OBSAH: 1. Obecné údaje

OBSAH: 1. Obecné údaje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH: 1. Obecné údaje 1.1. Základní údaje 1.2. O sdružení 1.3. Členové a zaměstnanci 1.4. Náš cíl 2. Zpráva o činnosti 2.1. Obecné informace 2.2. Přehled psi 2.3. Přehled kočky 2.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům z. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

ZÁCHRANNÁ STANICE BUCHLOVICE

ZÁCHRANNÁ STANICE BUCHLOVICE ZÁCHRANNÁ STANICE BUCHLOVICE Z ČINNOSTI ORGANIZACE 2016 SRNČE SE ZLOMENINOU NOHY PO SRÁŽCE S AUTEM VYPOUŠTĚNÍ DOROSTLÝCH MLÁĎAT KALOUSE UŠATÉHO 2 Vážení přátelé, Zní to jako klišé, ale opět se sešel rok

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Chráněné druhy živočichů

Chráněné druhy živočichů Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

TEST PTÁCI III (správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak)

TEST PTÁCI III (správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) TEST PTÁCI III (správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) 1. Většina našich ptáků žije: a) na polích b) ve městech c) na loukách a pastvinách d) v lese 2. Zakroužkuj vhodné slovo:

Více

114/2010 Sb. VYHLÁŠKA

114/2010 Sb. VYHLÁŠKA 114/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2010 o ochraně handicapovaných zvířat při chovu Změna: 22/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti

Více

Příprava na hodinu prvouky

Příprava na hodinu prvouky Příprava na hodinu prvouky Cíl: Určeno pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ Realizováno s 19 žáky Pozorování života živočichů v ročních obdobích, popis známých živočichů, význam živočichů v přírodě a pro člověka,

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK 2010 Základní údaje o organizaci Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody

Více

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu

Dětský koutek 5. Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Dětský koutek 5 Úvodní menu Spustit Dětský koutek, Katalog, Nastavení, Nápověda, Konec Hlavní menu Zvířátka se představují Domácí mazlíčci základní informace o 8 zvířátkách o Pes o Kočka o Křeček o Morče

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům o. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

III. skupina - Myslivecká zoologie

III. skupina - Myslivecká zoologie III. skupina - Myslivecká zoologie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) Jelen evropský popis, zpsob života, rozšíení, význam b) Koroptev polní popis, zpsob života, rozšíení, význam c) Vysvtlení pojmu zv a

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Opakování učiva za I. pololetí

Opakování učiva za I. pololetí Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Opakování

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Cíl Proces akreditace lektorů Sjednocení úrovně znalostí Vytvoření závazných okruhů Novinky a nové trendy (vydání nových

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice SOKOLÍCI Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice Návštěva pozorovacího srubu volně žijící zvěře v NP Šumava Na návštěvě v NP Šumava lovecká chata, kde jsme bydleli a rybí líheň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK 2011 Základní údaje o organizaci Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Text výroční zprávy: P. Orel, J. Kašinský Grafická úprava: J. Šamaj Foto: P. Orel, J. Kašinský, M. Majda, O. Závalský, archiv stanice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2 0 0 5 Ostříž lesní. Poděkování g Naplňování

Více

VÝROČNÍ ZPRAVA. Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín ZÁCHRANNÁ STANICE CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRAVA. Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín ZÁCHRANNÁ STANICE CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval v roce 2006 v tomto složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková

Více

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm Kos černý velikost 25 cm Drozd zpěvný velikost 23 cm Za ranního šera přináší kos hvízdavě flétnový zpěv, který je velmi bohatý na motivy. Pokud je kos vyrušen, vydává (varuje) velmi pronikavým,, tix tix.

Více

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Sokolnictví není upraveno 1 právním předpisem, právní předpisy, které ho upravují lze rozdělit do 3 skupin podle oblasti, kterou upravují a)

Více

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci PTÁCI zástupci 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci Běžci zakrnělá křídla (nelétají) prapory obrysových per nedrží pohromadě na vejcích často sedí Pštros dvouprstý

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI Kmen: STRUNATCI -struna hřbetní -podkmeny: pláštěnci, bezlebeční -OBRATLOVCI - páteř, obratle -ZNAKY: hlava, trup, (ocas) - dva páry končetin / ploutve

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní údaje o organizaci aše občanské sdružení bylo založeno v roce 1980, od Npočátku roku 1992 provozujeme záchrannou stanici, od roku 2000 také centrum ekologické výchovy a od roku

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA LOV ZVĚŘE V NAŠICH HONITBÁCH JOSEF DRMOTA Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY UČME SE PŘÍRODOU! EKOCENTRUM HUSLÍK Na Zálesí 1473, Poděbrady kontaktní osoba: Ing. Marta Bryndová Ph.D. tel: +420 734 616 098

Více

VY_52_INOVACE_PR5_2_18. Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd OBOJŽIVELNÍCI

VY_52_INOVACE_PR5_2_18. Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd OBOJŽIVELNÍCI VY_52_INOVACE_PR5_2_18 Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd OBOJŽIVELNÍCI VY_52_INOVACE_PR5_2_18 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona:

Více

Zápis z jednání č. 5/2015

Zápis z jednání č. 5/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 VÝBOR PRO BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 Zápis z jednání č. 5/2015 Datum konání: 30. 7. 2015 od 16.00 do 19.10 hodin v 9. patře, zasedací místnost, budova ÚMČ Praha

Více

Autekologie. Ekologická nika. Vladimír Láznička, ZF MZLU v Brně

Autekologie. Ekologická nika. Vladimír Láznička, ZF MZLU v Brně Autekologie Ekologická nika Vladimír Láznička, ZF MZLU v Brně Autekologie studuje ekologickou problematiku na úrovni jedince (druhu). Vlivy ekologických faktorů (podmínky prostředí nebo zdroje) Člověk

Více

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Samostatná příloha Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje ŘÍJEN 2010 ISES, s.r.o. M.J.

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

LP los postava. LP kachny v letu. LP letící holub. LP sluka. LP kulovnice s optikou. LP 09.

LP los postava. LP kachny v letu. LP letící holub. LP sluka. LP kulovnice s optikou. LP 09. LP 09 - Odznaky na klobouk 60,- Kč LP 09.01 Svatý Hubert LP 09.02 hlava jelena levá LP 09.03 hlava jelena + lístky LP 09.05 jelen postava LP 09.05 jelen postava LP 09.06 jelen postava zezadu LP 09.07 jelení

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Personální zajištění aktivit ZO ČSOP Nový Jičín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Personální zajištění aktivit ZO ČSOP Nový Jičín Personální zajištění aktivit ZO ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2009 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

VY_52_INOVACE_PR5_2_19. Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd PLAZI

VY_52_INOVACE_PR5_2_19. Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd PLAZI Šablona V/2- Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd PLAZI Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona: V/2 Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací Zpracoval:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více