nem ne l mlib. ib cz.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nem ne l mlib. ib cz.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007"

Transkript

1 nemlib.cz www. NEPRODEJNÉ ČÍSLO 1/2007

2 OKB má unikátní přístroj na třídění vzorků Oddělení klinické biochemie (OKB) Krajské nemocnice Liberec začalo v praxi využívat unikátní přístroj sloužící ke třídění vzorků krve a moči. Okolo zkumavek, které denně přijme, urychlí jejich zpracování až o hodinu. Přístroj jsme získali do užívání letos v lednu, a díky němu se tak všechny výsledky ráno odebraných vzorků dostávají nejen na jednotlivá pracoviště nemocnice, ale i do privátních ordinací, do desáté hodiny dopolední, prozrazuje RNDr. Iva Ouhrabková, zástupkyně primáře OKB. Alliquot, tak se robot nazývá, má v současné době pouze pět pracovišť v republice. Kromě dvou soukromých laboratoří na něj spoléhají fakultní nemocnice v Plzni a Hradci Králové. Přístroj přiřadí ke každé přijaté zkumavce příslušný čárový kód, případně ho rozdělí k dalšímu zpracování a jeden vzorek archivuje, popisuje současnou praxi v laboratoři RNDr. Pavel Škrabálek, od něhož jsme se také dozvěděli, že zastane práci, kterou dříve musely provést 4 laborantky. Jeho předností je také přesnost, uvádí RNDr. Ouhrabková, podle níž je záměna vzorků nemožná. Těch, jak jsme již uvedly, zpracovává oddělení denně až 1 500, pryč jsou tedy doby, které přibližuje RNDr. Škrabálek následovně: Nastupoval jsem v roce 1988, a to jsme zpracovávali pouze 300 vzorků, jejichž vyhodnocení nám trvalo jeden a půl dne! Připomeňme, že zaměstnanci OKB Krajské nemocnice Liberec provádí i celou řadu specializovaných rozborů, která se v dalších laboratořích Libereckého kraje neprovádí. Jedná se například o vyšetření genetických mutací, prenatální screening a vrozené poruchy srážlivosti. (saš) Když je nejhůře Ambulance akutní péče dospělí: tel.: Poskytuje akutní ošetření nemocným, kteří vzhledem k denní době již nemohou navštívit svého praktického lékaře! Ambulanci naleznete v přízemí budovy ubytovny zdravotnického personálu, v Jablonecké ulici 14 (naproti budově LDN) Ordinační hodiny: po pá hodin sobota, neděle, svátky hodin Ambulance zubní (stomatologické) pohotovostní služby: tel: Ambulanci zubní pohotovostí služby naleznete v přízemí budovy Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), vstup hlavním vchodem. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky: hodin Toto pracoviště neřeší chronické problémy. Řeší náhle vzniklé, závažné a život ohrožující stavy. Ambulance dětské pohotovostní služby: tel.: Ambulanci naleznete v přízemí Pavilonu péče o matku a dítě (PPMD). Ordinační hodiny: po pá hodin sobota, neděle, svátek hodin Akutní ošetření dětí po 22. hodině zajišťují lékaři vykonávající službu na dětském oddělení.

3 Krajskou nemocnici Liberec vede Ing. Miloslava Tanečková v dopoledních hodinách na telefonním čísle: Nejčastější závislostí na oddělení Detoxu Krajské nemocnice Liberec je alkohol. Dozvěděli jsme se to od MUDr. Veroniky Kotkové, vedoucí lékařky tohoto pracoviště, která nám také prozradila, že druhé místo zaujímá heroin a třetí jsou závislosti kombinované. Závislost na alkoholu se týká ve většině případů lidí starších 30 let, zatímco drogu užívají častěji osoby mladší, i když i tady prý existují výjimky. (saš) Od nás bude odcházet jen spokojený pacient, úsporná opatření nesmějí být na úkor pacientů to jsou slova, za kterými si stojí Ing. Miloslava Tanečková, která převzala vedení Krajské nemocnice Liberec po MUDr. Radko Janouškovi. Dosavadní ekonomická náměstkyně byla jmenována do funkce krajskou radou 4. května Stručně, krátce... Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace, změní v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje z března 2007 svou právní formu na akciovou společnost. Od 1. července tak převezme veškeré činnosti včetně zdravotnické péče od Krajské nemocnice Liberec stejnojmenná akciová společnost. V Domě kultury Liberec se uskutečnily v pořadí již 14. Liberecké dny sester. Tentokrát připadly na termín května a zájem projevilo více jak 350 účastníků zdravotních sester, lékařů a nově i celá řada odborníků z nelékařských profesí (zdravotní a radiologičtí laboranti). Za branami naší nemocnice hořelo. Konkrétně u vchodu do Pavilonu péče o matku a dítě, kde se vznítilo plastové ukončení okapu. Naštěstí se podařilo ihned odpojit vnitřní elektrické svody, takže neštěstí bylo zažehnáno. Jelikož se na místě požáru našel popelník a oharky, je více než jisté, že škodu vyčíslenou na tři tisíce korun způsobil kuřák(čka)! Doufejme jen, že plameny nebudou šlehat i na dalších budovách, jakými jsou např. Pavilon interních oborů, chirurgie, onkologie, ano, tam všude, a leckdy i v županech, se postává u vchodu a kouří... Centrum léčby závislosti na tabáku zajišťuje v KNL plicní oddělení, vedené primářem MUDr. Jiřím Vytiskou. Ordinace je umístěna v budově ubytovny personálu KNL, v prostorách bývalé lékárny Bohemia (Jablonecká ul. 1344/14) a vede ji MUDr. Milada Šípková každé pondělí a čtvrtek od do hodin. Pacienti se mohou objednat přímo na místě nebo Zdravotníci zápasí s obezitou...2 Zvyšuje se zájem o stravování v nemocnici...6 Když se řekne lineární urychlovač...8 Urologickou ambulántní péči bude třeba posílit..8 Co nejvíce zajímá budoucí maminky...10 www. nemlib.cz časopis Krajské nemocnice Liberec Husova 10, Liberec 1 IČO: Vydavatel: Krajská nemocnice Liberec Redakční rada: PhDr. Alena Riegerová Ing. Česta Havrda MUDr. Lenka Nedbalová Datum vydání: Redaktor: Alexandra Bednárková Náklad: výtisků Evidenční číslo: MK ČR E Lito: Kalendář Liberecka spol. s r. o. Tisk: Geoprint Liberec

4 2 Jedno staroegyptské přísloví říká: Polovina z toho, co sníme, Obezita z pohledu těch, kdo s ní zápasí... Stále více lidí trpí nadváhou. Ti soudní ví proč, připouštějí si špatné návyky při stravování i absenci pohybu, proto se snaží o odstranění nadbytečných kil. Ti méně soudní nedělají nic. Svou nevzhlednou figuru a dýchavičnost velmi často svádějí na genetiku... Jak narušuje obezita práci anesteziologa? MUDr. Dušan MORMAN primář ARO Návodů a rad na to, jak zatočit s obezitou vyšlo v různých médiích spoustu. I lékaři samotní vysílají dnes a denně vzkazy všem lidem s nadváhou Zhubněte, prospěje to vašemu zdraví... I přes tento fakt se zdravotníci ve všech nemocnicích setkávají s celou řadou pacientů, u nichž léčí následky obezity, jakými jsou zvýšený krevní tlak, bolesti kloubů, cukrovka atd. Přitom by leckdy stačilo tak málo! Podívejte se s námi na obezitu z pohledu zdravotníků, vždyť ti s ní v praxi doslova zápasí, a to nejen vypisováním receptů! Obezita je významný rizikový faktor při poskytování anestézie jak celkové, tak svodné. Zajištění dýchacích cest je komplikovanější a ventilace obézních pacientů je též zatížena více komplikacemi. Obézní pacienti na lůžkové stanici ARO jsou též více rizikoví, a to nemluvím o těch obézních pacientech, kteří se na naše lůžkové oddělení dostávají primárně pro dechovou nedostatečnost při monstrózní obezitě. Z historie uvedu jednu perličku: obézní pacient se dostal při své aktivitě z postele na podlahu, ale nebyl schopen se sám zvednout. Na jeho zpětný transport na lůžko museli být přivoláni hasiči, kteří nám ho pomohli přemístit zpět na lůžko. Bylo jich osm a měli plné ruce práce! Obezita je protrahovaná sebevražda jídlem. Jak narušuje obezita práci chirurga operatéra? MUDr. Jiří ŠKACH lékař chirurgického oddělení Obézní, a zejména extrémně obézní pacient, je pro každého břišního chirurga tlustou noční můrou. Tloušťka břišní stěny rovná se minimální hloubce operačního pole. Pro lepší představivost pokud jste někdy jedli čínskými hůlkami, je samozřejmě jednodušší a rychlejší jíst z mělkého talíře než ze dna vázy. Když k tomu přičteme povšechnou mastnotu, která začne postupně zachvacovat veškeré operační nástroje, rukavice, plášť až po lokty, operatérovy brýle a vůbec celé okolí operační rány, stává se pak již takový, třeba i benigní nález, technicky téměř inoperabilní (neoperovatelný). Na přepjatou nervovou soustavu operatéra se tím pak ještě zvyšuje nápor a dochází k momentům, kdy si chirurg musí ulevit, a bývá pak, ačkoli je to proti jeho naturelu, nezdvořilý. Sekundáři držící háky a rozšiřující tak několik hodin operatérův výhled, by také mohli vyprávět své! Vždyť přetahovat se o klacek s čivavou je sakra méně unavující než s bernardýnem. Vzhledem k tomu, že je tuková tkáň relativně velmi špatně prokrvena, všechny hojivé procesy zde probíhají mnohem pomaleji, a častokrát tak dochází ke zbytečným komplikacím, zejména k rozvoji infekce v ráně po operaci, tvorbě abscesů, flegmón, urputných píštělí a následné tvorbě nevzhledných jizev. V neposlední řadě je velký problém, pokud nadměrnou obezitou trpí jak pacient, tak i operatér. Při operaci pak dochází k nepříjemné situaci, z literatury známé jako fenomén krátkých rukou. Také je nutno se zmínit o tom, že stále více obézních lidí vyhledává chirurga, aby jim provedl takzvanou bandáž žaludku. Operačně tak dojde ke zmenšení kapacity žaludku, u pacienta se dostaví dříve po-

5 udržuje naživu nás, druhá lékaře. cit nasycení a supluje se tak to, co většině obézních lidí chybí, a to je vůle. Chtějí výsledky rychle, ale neuvědomují si rizika všech komplikací, které mohou nastat. Měli by nejdříve vyhledat dietologa a pod jeho odborným vedením upravit svou životosprávu. Operace by měla nastoupit až jako poslední řešení. Závěrem bych podotkl, že rčení našich prababiček: Až tlustý budou hubený, hubený budou studený, je opravdu velmi relativní. U nás na onkochirurgickém oddělení lze najít spíše pacienty, jejichž pooperační průběh je přidruženými onemocněními, které jdou ruku v ruce s obezitou, spíše komplikován, než pacienty, kteří by si v případě pokročilého chirurgicky neřešitelného onemocnění svými rezervami výrazněji prodloužili kvalitní život. Jak narušuje obezita práci ortopeda? MUDr. Jiří JANATA primář oddělení ortopedie Jak narušuje obezita práci zdravotním sestrám? Pavla BÁRTOVÁ vrchní sestra traumatologického oddělení S obézními pacienty se setkáváme stále častěji. Pokud to jsou lidé upoutaní na lůžko, k jejich manipulaci je zapotřebí dostatek personálu. K přesunu pacienta z lůžka na lůžko Krajská nemocnice Liberec (KNL) zvyšuje rok od roku kvalitu poskytované péče. A to například tím, že ambulantní i hospizalizovaní pacienti mohou vyjádřit svůj názor na zkušenosti získané v nemocnici ve speciálním dotazníku. Vyhodnocením se zabývá Rada pro kvalitu, která v KNL vznikla již v roce Její předseda, MUDr. Jan Mečl, říká: Zajímají nás názory pacientů, chceme zlepšovat nejen jejich péči, ale i bezpečnost. Jeho slova potvrzuje fakt, že v březnu uplynulého roku získala Krajská nemocnice Liberec certifikát kvality jakosti ISO, a zároveň se zapojila do projektu monitorujícího výskyt nozokomiálních (nemocničních) infekcí. Již šest let se systematicky věnuje statistice proleženin a pádů. Tato agenda pomáhá předcházet jejich vzniku, tvrdí náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Alena Riegerová a pro srovnání uvádí několik zajímavých údajů: Zatímco Na obezitu se všude nadává, jak ničí cévy, postavy, jak se obézní člověk špatně pohybuje, nepopadne dech. Prostě obézní člověk je chudák. Přitom člověk s nadváhou by měl být naším přítelem. Toho bychom si měli vážit a hýčkat. Vždyť nám dává práci! Bez obézních lidí bychom neměli dlouhé čekací doby na kloubní náhrady. Kardiologové, internisti by měli poloviční stavy na lůžkách, nebyly by pooperační komplikace atd. Važme si obézních lidí a chraňme je! Obezita nám práci nenarušuje, ta nám ji dává! používáme tzv. transportní podložku ROLLBORD. K provádění osobní hygieny je třeba sprchovacího pojízdného lehátka, kde je maximální hmotnost zátěže 173 kg. U personálu ošetřujícího tyto klienty se pak velmi často setkáváme s bolestí zad, která v mnoha případech vyžaduje rehabilitační péči. (saš) Krajská nemocnice Liberec se zajímá o názory v roce 2000 přijala KNL 26 tisíc pacientů, v roce 2005 jich bylo o 11 tisíc více. Počet proleženin se však podařilo, i přes značný nárůst rizikových pacientů, redukovat na polovinu. (saš)

6 4 Kongres European Society for Vascular Surgery byl v pořadí 20. jubilejním kongresem této společnosti, poprvé konaný v České republice, a to v termínu od 20. do 24. září loňského roku v pražském hotelu Hilton. Kongres navštívil rekordní počet lékařů v dosavadní historii společnosti, když do Prahy přijelo odborníků na problematiku periferní cévní chirurgie, angiologie a intervenční radiologie. Záštitu nad kongresem převzali předseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka společně s primátorem hlavního města Prahy MUDr. Pavlem Bémem. Jaká měl kongres specifika, jaká témata řešil, nejen toto se dozvíte v rozhovoru s primářem cévní chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a zároveň i prezidentem organizačního vý boru zmíněného kongresu, MUDr. Janem Marušiakem, PhD. V čem byl dvacátý, jubilejní kon gres odlišný od předešlých? Letošní ročník byl specifický svým programem hned z několika důvodů. Výbor ESVS se dohodl s americkou společností cévních chirurgů na vzájemné aktivní prezentaci během kongresu. Některé novinky v cévní chirurgii jsou totiž větší měrou zaváděny do klinické praxe v USA, jiné v Evropě. Během našeho evropského kongresu tak byla vřazena sekce Na odborné téma Evropská společnost pro cévní chirurgii měla poprvé v historii kongres v České republice přednášek amerických předních odborníků. Naopak naše evropská společnost vystoupila s posledními poznatky v rámci kongresu SVS ve Philadelphii. Další zajímavostí našeho kongresu bylo zařazení workshopu o možnostech laparoskopie a využití robotu Da Vinci v cévní chirurgii. Tento workshop byl pořádán kolegy z Nemocnice Na Homolce pod vedením Doc. MUDr. Pavla Šebesty, CSc., společně s předními evropskými specialisty. Novinkou bylo i nové symposium, věnované specifické problematice nemocem žilního systému. Zejména pro mladé lékaře pak byly zajímavé čtyři praktické workshopy, kde měli možnost vyzkoušet si nové typy operací, a především zkoušky za přítomnosti evropské komise. I zde museli prokázat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické znalosti a technickou zručnost při operacích. I organizaci workshopů a zkoušek mělo naše pracoviště na starost, a tak při nich asistovali dva lékaři Krajské nemocnice Liberec MUDr. Škaryd a MUDr. Skačkov. Rád bych jim touto cestou za jejich pomoc znovu poděkoval. Pane primáři, co všechno obnáší funkce prezidenta organizačního výboru kongresu, a jak jste se jím stal? Je to historie stará více než pět let. Na jaře v roce 2001 jsem byl zvolen českými kolegy jako zástupce ČR do výboru ESVS. Hned na jaře 2001 jsem na první schůzi výboru v Londýně podal návrh na pořádání kongresu v ČR. V následném hlasování výboru Praha zvítězila před Rotterdamem a Madridem. První volný nerezervovaný termín byl rok Následovala vlastní příprava kongresu, tender na profesionální organizaci, výběr místa a řada dalších věcí. Každých šest měsíců pak bylo nutné podávat výboru ESVS zprávy o přípravě při pravidelných schůzích výboru, většinou v Londýně, ale i v Praze a jiných městech. K nominaci Prahy přispělo zejména všeobecné povědomí o kvalitě tohoto oboru v ČR. Jména jako prof. Hejnal, doc. Krajíček, prof. Černý, prof. Pirk, doc. Šebesta, prof. Třeška a mnoho dalších jsou v Evropě známá. Již v 80. a 90. letech patřil obor vaskulární chirurgie u nás k evropské špičce a je tomu tak dosud. Můžete přiblížit nejvýznamnější pokroky v oborech cévní chirurgie a angiologie, jichž bylo dosaženo v posledních letech? Především po období tzv. atomizace medicíny dochází k tendenci užší spolupráce mezi jednotlivými obory (chirurgie, interna, rentgen), jejichž specialisté léčí stejné pacienty. V Evropě vznikají cévní centra (Vascular Center), kde pod jednou střechou pracují cévní specialisté. Přínosem je to především pro pacienty. Obrovský rozmach

7 Na odborné téma zažívají endovaskulární intervence, miniinvazivní přístupy, angioplastiky, které se na řadě pracovišť nyní učí dělat mladí cévní chirurgové. Ti musejí své znalosti a technickou zručnost neustále zdokonalovat obor má nyní možnost absolvování zkoušky a získání certifikace u evropské komise. Jak jsem již naznačil, i v Praze bylo takto přezkoušeno cca třicet zájemců. Jak se vyrovnáváte s tím, že krajská nemocnice má jiné podmínky na špičkovou medicínu a výzkum, než jaké mají fakultní nemocnice či vrcholná klinická pracoviště? S podmínkami na výzkum to je v Evropě horší než např. v USA či Japonsku a my, jako bývalá země východního bloku, s podmínkami pro výzkum pokulháváme bohužel i za Evropou. I když situace se stále zlepšuje. Nahlíženo touto optikou je dobře, pokud se podaří uvést v život projekt spolupráce s Mayo klinikou, a to výstavbou vědecko-výzkumné základny v Brně. Fakultním nemocnicím a vrcholným klinikám nezávidím nic, kro mě každoročního oddlužení, kterým je stát podrží v jejich dluzích. Krajské pracoviště musí držet rozpočet vyrovnaný, na dotace od státu spoléhat nemůže. Na co konkrétně se v rámci oboru specializujete? Při aspirantuře jsem se zaměřil na problematiku kritické končetinové ischemie a nereversovaných žilních bypassů. Tato metoda cévní rekonstrukce v případě crurálních a pedálních bypassů byla známa již dříve, v ČR se bohužel málo využívala. Metoda doznala značného rozšíření zejména v několika posledních letech. Pro obor je podstatné významně spolupracovat s angiology a intervenčními radiology, což se nám v Liberci daří. Spektrum zákroků se tak neliší od jiných větších pracovišť v ČR. (saš) Světloléčba není solárium Zejména při léčbě lupénky je vhodná tzv. světloléčba. Od roku 2005 ji na kožním oddělení KNL zajišťuje nový, celotělový zářič, který ozařuje ve spektru úzkopásmového UVB záření. Světloléčba je vhodná na celou řadu kožních onemocnění, například k léčbě lupénky, ekzémových onemocnění, při chronickém svědění kůže bez zjištěné příčiny, na atopickou dermatitidu a také na lichenová onemocnění. Tato léčba je efektní, pacienti jsou většinou spokojeni, oproti starším přístrojům je zajištěna větší bezpečnost personálu i klientů, hodnotí téměř dvouroční praxi s novým zářičem MUDr. Dana Frydrychová, primářka kožního oddělení KNL a upozorňuje: Nemocní jsou k této léčbě indikováni ošetřujícím kožním lékařem, u nás jsou následně vyšetřeni lékařkou, která zhodnotí případná rizika léčby a určí individuální dávkování. Chtěla bych však zdůraznit, že se nejedná o solárium. Léčba probíhá za jasně daných pravidel a samozřejmě pod dohledem zdravotnického personálu. (saš) Nejvíc trápí lupénka S jakým kožním onemocněním se specialisté z kožního oddělení Krajské nemocnice Liberec setkávají nejčastěji? Podle statistiky se jedná o lupénku, atopický ekzém, následují bércové vředy, kopřivka, infekční onemocnění kůže jako je erysipel a pásový opar, dále kožní nádory, prekancerosy a maligní melanom. Ne vždy jsou u zmíněných onemocnění pacienti hospitalizování. Důvodem k přijetí na lůžkové oddělení kožního oddělení je vždy rozsah a závažnost postižení kůže, interní komplikace, vysoký věk a v neposlední řadě i neschopnost provádět samostatně ošetření. (saš)

8 6 Tak jde čas v nově zrekonstruovaném stravovacím provozu aneb Kde všude se mohou lidé v liberecké nemocnici najíst Rekonstrukci a dostavbu stravovacího provozu za více než Kč dokončila Krajská nemocnice Liberec 31. srpna loňského roku. První etapa zprovoznění zahrnovala výdej stravy pouze pacientům (od 8. listopadu 2006), ve druhé etapě, od 4. prosince 2006, začali prostory nové jídelny využívat jak zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, tak i další zájemci, držitelé Liberecké městské karty (LMK). Podle předpokladu se zvýšil zájem zaměstnanců KNL o stravování. Denně se v této souvislosti vydává zhruba o 400 obědů více. Výrazně vzrostl i počet ostatních občanů Liberce, kteří využívají nejen samotnou jídelnu, ale i v únoru letošního roku zprovozněný bufet s provozní dobou 7 dnů v týdnu od 8 do 18 hodin. Kapacita jídelny: 260 míst Kapacita bufetu: 20 míst a 44 míst na terase Kapacita vydávaných jídel: 1 200/den ( závodní stravování) 800/den (strava pro pacienty) Výdejní doba jídelny: hodin Vydaných obědů v těchto dnech: 910/den bufet restaurace U Kláštera Jídelna Zdravotníci i další zájemci mohou volit mezi šesti pokrmy, přičemž jeden je vždy vegetariánský, jeden studený (salát) a dva minutkové (s příplatkem). Součástí každodenní nabídky je salátový bar, teplé i studené nápoje a moučníky. Management stravovacího provozu zpestřuje nabídku jídel mezinárodní kuchyní. Z průzkumu vyplynulo, že zdravotníci upřednostňují před minutkovou kuchyní klasická jídla (vždy z menu č. 1 a 2), nemenší zájem je o zeleninové saláty. V závodní jídelně lze platit pouze Libereckou městskou kartou aktivovanou v KNL. Pokladna stravovacího odboru je přímo v budově stravovacího provozu a je otevřena od pondělí do pátku: a hodin. Bufet Je umístěn vedle jídelny a nabízí svačinové polévky, lahůdky, pečivo, uzeniny, moučníky, nápoje. Od 11 do 14 hodin jsou v bufetu vydávány obědy za příznivé ceny. Jeho součástí je letní terasa s kapacitou 44 míst. V bufetu lze platit veškerými stravenkami a také Libereckou městskou kartou. Restaurace Další z možností stravování v Krajské nemocnici Liberec je Restaurace U Kláštera, jejímž provozovatelem je od Krajská nemocnice Liberec. Strávníci vybírají z 25 jídel, přičemž vždy dvě menu jsou v hodnotě 50 Kč i s nápojem. K restauraci patří terasa s obsluhou, kde se při přízni počasí griluje. Celá restaurace i terasa je bezbariérová, je plně klimatizovaná a má 92 míst, včetně dvou salonků. Kromě hotovosti přijímá restaurace veškeré stravenky a platební karty. Bistro na Husovce Od pondělí do pátku nabízí bistro již od 5.30 hodin čerstvé pečivo, chlebíčky, bagety, saláty, nápoje, polotovary, moučníky. Pondělí až pátek hodin Sobota a neděle hodin V bistru lze platit veškerými stravenkami. (saš)

9 Chvála kuchaři i zeleninovým salátům Zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec dostali v závěru uplynulého roku novou jídelnu s kapacitou 200 míst a možností výběru ze šesti jídel. V únoru doplnil její nabídku nově zprovozněný bufet, kde je také z čeho vybírat... Vypravili jsme se za některými strávníky a položili jim otázku: Chutná vám v nové jídelně? Pokud ano, tak co? Renata ŘÍHOVÁ, vrchní sestra ORL Jím hlavně saláty a jsou velmi chutné. Musím pochválit také máslovou rybu na rajčatech se sýrem. Ta se naprosto vymykala závodnímu stravování. Taky jsem obratem kuchaři osobně udělila Řád zlaté vařečky. Hana PUHALOVÁ, sekretariát ředitele Krajské nemocnice Liberec Líbí se mi prostory nové jídelny i jídelníček, který je slušný, vždy je z čeho vybírat. Oceňuji možnost doplňovat si oběd podle chuti např. o colu, koláč, kávu... Prostředí je příjemné, lidi v pohodě. A co se nejoblíbenějšího jídla týká, tak přiznávám, že některé mi stačí jednou za život, některé jednou za rok a některé jenom když musím... Nejraději si k obědu dávám saláty. Jenom tomu celerovému se budu dost dlouho vyhýbat... MUDr. Dana FRYDRYCHOVÁ, primářka kožního oddělení Když nemusím vařit, tak mi chutná skoro všechno. Zpočátku jsem byla nadšená změnou jídelníčku a novými jídly. Teď bych se docela ráda vrátila k tomu, na co jsem byla zvyklá od pana Kose a jeho děvčat. Chybí mi jejich klasické polévky a mohlo by být více sladkých jídel. Velká chvála za zeleninové saláty. Zora BUŇATOVÁ, vrchní fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Odpovím, že někdy ano a někdy ne, obzvláště pro podivné koření. Je znát, že vaří jiný kuchař. Už jsme byli za ta léta zvyklí na stejný styl. V každém případě je příjemný výběr z tolika jídel, týden italské kuchyně byl moc dobrý. Někdy dle názvu očekávám jídlo úplně jiné, než je na talíři, ale právě chuťově. Dnes jsem měla krůtí maso s olivami a těstovinami, bylo to výborné. Takže myslím, že si zvyknu a hlavně jsem ráda, že mohu chodit do příjemného prostředí a vše je uvařeno. MUDr. Jan MEČL, přednosta urologického oddělení Chutná mi, když si správně objednám a v rámci zlepšení svého BMI sním tak polovinu porce. Nejradši jsem vždy míval vdolky a také...) Milena DUDOVÁ, vrchní sestra neurochirurgie Na obědy do jídelny chodím nepravidelně. Jídelnu jsem navštívila asi pětkrát a oběd mi chutnal. Ráda si vybírám z nabídky vegetariánské stravy. Bramborová kaše a mrkvový salát z bufetu je také výborný. Miroslava LOCHMANNOVÁ, laborantka hematologického oddělení Nové stravování se mi velmi zamlouvá. A pokud mi zrovna nechutná, tak to mohu napravit v přilehlém bufetu:o)). Nikdy se nedá zavděčit všem, i v sebelepší restauraci se občas napálíte... Věra KUBELKOVÁ, vrchní sestra LDN Několik let jsem se nestravovala v závodní jídelně. Nyní jsem začala chodit pravidelně, protože je to pěkné, příjemné prostředí s dobrým a dostatečným jídlem (to se nedá přirovnat). Nečeká se nikde na volné místo, provoz je rychlý. Zároveň je skvělá objednávka přes počítač. Nemá to prozatím chybičku. Mgr. Iva ŠKODOVÁ, vrchní sestra interního oddělení V nové jídelně mi chutná velmi. Je to určitě dáno nejen širokým výběrem nabízeného menu, ze kterého nemám problém si vybrat, ale hlavně prostředím, které je příjemné a kulturní. Je to takový pozitivní bod v každém našem uspěchaném pracovním dni. Především vítám nabídku salátů. MUDr. Jan NEDVÍDEK, primář všeobecné interny Mně chutná vždycky a v naší jídelně obzvlášť! Týden italské kuchyně byl výborný nápad. (saš)

10 8 Když se řekne lineární urychlovač Krajská nemocnice Liberec využívá v praxi tzv. lineární urychlovače, které se řadí do skupiny nejmodernějších ozařovacích přístrojů. Dává tak velkou naději stovkám onkologicky nemocných pacientů, kteří sem docházejí či dojíždějí z velmi rozsáhlé spádové oblasti. MUDr. Jiřího Chalupy, člena specialistů týmu odborných lékařů Centra pro klinickou a radiační onkologii Krajské nemocnice Liberec, jsme se zeptali na to, jak takový lineární urychlovač funguje v praxi? Konkrétně ten novější urychlovač plně nahrazuje kobaltové ozařovače, s nimiž se zde pracovalo v 80. letech minulého století. Všeobecně lineární urychlovače šetří tkáně na povrchu a potřebná dávka záření se dopravuje přímo do nádorového ložiska. Nezanedbatelnou součástí ozáření je jeho plánování. O tom, jak je to složitý proces, svědčí skutečnost, že od rozhodnutí o ozařování k první dávce uběhne týden. Během této doby individuálně a co nejpřesněji určujeme, kam budeme paprsky směřovat. K dokonalému naplánování je potřeba vyšetření na počítačovém tomografu, známém cétečku. Lékař pomocí CT řezů zakreslí na plánovací stanici do počítače ozařovaný objem a počítač vypočítá ideální způsob, jak nádor ozářit, a přitom se vyhnout orgánům v blízkosti, které ozářit nechceme. Záleží na tom, jak je nádor hluboko. Čím je hlouběji, tím je nutno použít větší energie, aby se k němu ozařovací částice dostaly. Vše je vymyšleno tak, aby záření ani při vysokých dávkách nepoškodilo povrchové partie těla. MUDr. Jan Mečl: Urologickou ambulantní péči bude třeba v dalších letech posílit Urologická ambulance patří k nejvytíženějším pracovištím Krajské nemocnice Liberec (KNL). Jen za uplynulý rok provedli zdejší specialisté ošetření u pacientů. Urologické oddělení KNL jako takové poskytuje kromě ambulance i vysoce specializované služby pacientům s nádorovými diagnózami a lidem s chronickým nezhoubným onemocněním ledvin a močových cest. Nároky na něj stoupají. A to nejen z důvodu demografických změn v populaci, kdy se neustále prodlužuje věk pacientů, ale i tím, že kromě urologie v KNL fungují v okrese Liberec pouze dvě urologické privátní ambulance. Urologickou ambulantní péči v Liberci bude třeba v dalších letech posílit. Naše oddělení je totiž pro svou vysoce specializovanou, efektivní a kvalitní péči vyhledáváno pacienty nejen Libereckého kraje. Tím se pochopitelně objednací doby k plánovaným vyšetřením prodlužují, v současné době jsou téměř dvouměsíční, popisuje současnou situaci přednosta urologického oddělení KNL prim. MUDr. Jan Mečl a dodává: Akutní stavy ošetřujeme samozřejmě okamžitě, stejně postupujeme u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, ty objednáváme přednostně. Právě pod vedením MUDr. Jana Mečla, který je zároveň v Krajské nemocnici Liberec předsedou Rady pro kvalitu, zahájilo urologické oddělení před více než čtyřmi lety aktivní komunikaci s pacienty a to tím, že na svých webových stránkách (urologické oddělení sekce informace pro pacienty) zavedlo ovou adresu: Jsme si vědomi toho, že počet pacientů užívajících internet stoupá, a že tímto způsobem mohou velmi pohodlně a rychle řešit např. změny termínů při objednávání, mohou si leckdy ujasnit, čemu při návštěvě specialisty v ambulanci nerozuměli apod., vysvětluje MUDr. Mečl,

11 od něhož jsme se také dozvěděli, že se za dobu využívání tohoto způsobu komunikace obrátily na zdejší specialisty stovky lidí. Týdně odpovídám několika pacientům, kteří žádají odbornou radu, vyskytují se také dotazy, zda bychom nepřevzali do péče pacienty z jiných oblastí ČR. Výjimkou nejsou ani zájemci o konzultaci léčebného postupu, který jim nabídl jejich ošetřující urolog, dochází k vymazávání vzdáleností mezi lidmi. Co je zajímavé, namísto rodičů, kteří nemají přístup k internetu či ho neovládají, komunikují se specialisty jejich děti nebo blízcí příbuzní. Jak také z praxe vyplynulo, elektronický a anonymní kontakt se zdravotnickým zařízením odbourává i ostych některých pacientů, neboť urologie odpovídá i na spoustu dotazů z intimní oblasti. Praxe je bohužel i taková, že občas nestíháme odpovídat nebo se i vyjadřovat ke zdravotnímu problému, a to zejména v případě, že dotaz žadatele nemáme nijak více podložen, tvrdí primář Mečl, který si je zároveň vědom, že osobní kontakt pacienta a lékaře je i v době moderních technologií nenahraditelný! Rádi bychom tuto službu v budoucnu rozšiřovali, ale doposud nevyjasněným problémem je otázka financování. Zdravotní pojišťovny hradí pouze telefonický kontakt. SMS zprávy od urologů K výše popsané komunikační aktivitě přibude v těchto dnech další! Urologické oddělení KNL zprovozňuje totiž v těchto dnech dorozumívání s pacienty pomocí mobilního telefonu. Ten by měla mít k dispozici ambulance, jež bude zasílat informace a vzkazy klientům pomocí SMS zpráv. Jednat se bude zejména o termíny vyšetření v ambulanci, dále o změny v termínech (pacienti se objednávají v 15minutových intervalech a snahou je, aby čekali co nejméně), ale i další aktuální organizační údaje z oddělení. Z denní praxe vyplynulo, že mobilním telefonem jsou vybaveni téměř všichni naši pacienti bez ohledu na věk, což se o internetu říci nedá. Na urologické ambulanci nám trvale vyzvání pevná linka a odvádí od práce nejen zdravotní sestru, ale často i lékaře, odůvodňuje další zlepšovák v praxi MUDr. Mečl a pro zajímavost uzavírá slovy: Za jednu pracovní směnu, tedy od 7.00 do hodin, zazvoní pevná linka až 70x (!). To je jeden z mnoha důvodů, proč se snažíme měnit zažité stereotypy a využívat výhod moderních komunikačních technologií. Alexandra Bednárková Vzpomínka na zimní pohodový den Slunečný a hlavně pohodový byl další, již 33. ročník lyžařských běžeckých závodů zdravotníků na Bedřichově, známý pod názvem Memoriál MUDr. Jiřího Chocholouška a Blanky Kottnauerové. Jako tradičně ho v polovině února zorganizoval MUDr. Radko Janoušek s partou obětavců a ti všichni se o závodníky v průběhu memoriálu, ale i po něm, bezvadně starali... Letošní ročník znovu potvrdil, že nadšencům soutěžícím v bílé stopě nešlo ani tak o výkony, jako o přátelské setkání s kolegy a kamarády v jiném, zdravějším prostředí hor, na které se pak ve večerních hodinách vzpomínalo v hospůdce... Letošní los padl na Březovou alej, která poskytla vlídné zázemí s jídlem a pitím, živou hudbou, a v neposlední řadě i velmi populární tombolou. Byl to prima den, při němž si všichni přítomní slíbili, že si ho za rok rádi zopakují. (saš) 9

12 Evropský den melanomu Vyšetření kožních projevů, které klienta znepokojují, nebo i celkové preventivní vyšetření kůže s ohledem na aktivní vyhledávání kožních nádorů, je prováděno celoročně v každé ordinaci kožního lékaře, a to bez nutnosti doporučení praktickým lékařem. Je hrazeno ze zdravotního pojištění. Zároveň však jednou ročně vyhlašují specialisté tzv. Euro melanoma day (EMD), který letos připadl na 7. květen. V rámci něho bylo v předem stanovené ordinační době od 8 do 17 hodin vyšetřeno 98 zájemců 54 žen a 44 mužů. O vyšetření kůže byl velký zájem. První pacienti přicházeli již v 7.15 hodin. Šest z celkových 98 navštívilo naši ordinaci opakovaně, přibližuje průběh EMD za branami Krajské nemocnice Liberec primářka kožního oddělení MUDr. Dana Frydrychová a pokračuje: Odhalili jsme jeden klinicky neobvyklý melanom, u čtyř vyšetřených jsme diagnostikovali basaliom (melanom nejzhoubnější forma rakoviny kůže, basaliom epidermální karcinom, nejrozšířenější kožní nádor.) Převážná část vyšetřených měla pigmentové névy, u starších osob byla častějším důvodem k vyšetření seborhoická veruka, která může být laikem vnímána podobně jako pigmentový névus. Celkem 37 osobám bylo doporučeno odstranění pigmentového névu a dalším 27 osobám bylo doporučeno preventivní sledování kožním lékařem. V průběhu následujícího týdne jsem v běžné ordinaci vyšetřila tři osoby s maligním melaninem, uzavírá primářka Frydrychová, od níž jsme se také dozvěděli, že ještě s dozvukem přicházejí na kožní oddělení Krajské nemocnice Liberec další zájemci na preventivní vyšetření kůže, kteří se o EMD dozvěděli později nebo se ve stanovený termín nemohli do ordinace dostavit. (saš) Co nejvíce zajímá budoucí maminky Odpovědi na následující otázky jistě potěší každou ženu, která se rozhodne přivést na svět svého potomka právě u nás, tedy v Krajské nemocnici Liberec, konkrétně na porodnickém oddělení. Jaké způsoby porodu umožňujete (např. nějaké alternativní), a jak vypadají porodní sály? Porodnické oddělení Krajské nemocnice Liberec je zařazeno v současném systému perinatální péče mezi tzv. intermediální centra. Kromě tzv. termínových rodiček pečuje tedy především o ženy rodící předčasně od dokončeného 31. týdne (event. porodní hmotnosti od g). Oddělení rizikového těhotenství v návaznosti na činnost poradny pro riziková těhotenství pečuje o pacientky s hrozícím předčasným porodem i s dalšími patologiemi v graviditě. Jako jedna z mála porodnic v ČR nabízí společně s anesteziology možnost tzv. bezbolestného porodu prostřednictvím mobilní epidurální analgezie 24 hodin denně. Samozřejmostí je pořádání psychoprofylaktických kursů pro rodičovské páry, kursů cvičení těhotných a samozřejmě i bezplatná účast rodinných příslušníků u porodu. Ambulantní část spolu s ultrazvukovým pracovištěm se zaměřuje na péči o patologicky probíhající gravidity zejména o pacientky s rizikem předčasného porodu a s intrauterinní růstovou retardací plodu a pacientky s prodlouženým těhotenstvím. Od května1999 byla zahájena činnost genetické poradny a poradny prenatální diagnostiky, kde jsou prováděna vyšetření k včasné diagnostice vrozených vývojových vad plodu, včetně invasivních výkonů. V případě pozitivního nálezu je po konzultaci s rodičovským párem prováděno event. ukončení gravidity. Gynekologicko-porodnické oddělení se nachází v zrekonstruované budově (od r. 2002), která se jmenuje Pavilon péče o matku a dítě, v němž jsou soustředěna všechna oddělení zajišťující zdravotnickou péči o ženy a děti. Gynekologicko-porodnické oddělení je pracoviště regionální úrovně, poskytující zdravotní péči pacientkám z celé oblasti severovýchodních Čech

13 V liberecké porodnici jsou maminkám k dispozici tři samostatné porodní sály, vybavené porodními lůžky, porodnickými vaky, míči a žíněnkami, drobnými masážními pomůckami, aromalampou a CD přehrávačem. Na dvou sálech je k dispozici vana a porodní lano. V prostoru porodních sálů se nachází i po případ potřeby operační sál pro císařské řezy. Alternativní metody se v porodnici KNL nevyužívají, ale rodičky si mohou samy připravit tzv. porodní plán, který je-li rozumný a realizovatelný, je plně akceptován ošetřujícím personálem. K porodu si může každá rodička přizvat doprovázející osobu, ať už se jedná o partnera, blízkou osobu nebo dulu. Pro doprovod na porodní sál platí, že musí využívat jednorázové oblečení, které mu je poskytováno za úhradu. K dispozici je i dvoulůžkový pokoj pro maminky čekatelky a ženy s akutními těhotenskými komplikacemi. Kolik stojí nadstandardní pokoj a jaká je jeho dostupnost? Porodnické oddělení disponuje třemi jednolůžkovými pokoji s nadstandardním vybavením. V žádném případě se nejedná o nadstandardní péči. Jedna noc vyjde na 500 Kč, a pokud si přeje zůstat s rodičkou v nemocnici doprovod, pro něj platí 250 Kč beze stravy, se stravou hradí doprovod 388 Kč. Kapacita nadstandardních pokojů na gynekologicko-porodnickém oddělení je dostačující. Rodička si ho vyžádá u sestry po příchodu do ambulance. Co vlastně nadstandard obsahuje? Samostatné sociální zařízení, osobní telefon, TV, výběr stravy, pobyt rodinného příslušníka. Máte novorozenecké JIP, když ne, jak řešíte komplikace? Ano. Kapacita tohoto oddělení je deset lůžek, z toho jsou čtyři určená pro resuscitační péči a šest lůžek je pro intenzívní péči. Na novorozeneckou JIP se hospitalizují novorozenci, u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku předčasného porodu, v průběhu komplikovaného porodu nebo prenatálně. Diagnostika a léčba je prováděna dle současných doporučení a poznatků lékařské vědy. Ošetřovatelská péče je poskytována v souladu s novými ošetřovatelskými trendy. Na novorozenecké JIP pracují pediatři se specializací neonatolog a dětské sestry specializované v oboru intenzivní péče v pediatrii a neonatologii. Toto oddělení přijímá patologické novorozence ze spádových porodnic, např. Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, Turnov, Jilemnice, Spolupracuje s perinatologickými centry v Ústí nad Labem a v Praze. Převozy patologických novorozenců zajišťují sestry specialistky ve spolupráci s vozem RZS. Oddělení je vybaveno moderní technikou, která je nutná pro léčení, diagnostiku a ošetřovatelskou péči. Hospitalizace matky s dítětem je samozřejmostí. Maminka je přijímána po domluvě s ošetřujícím lékařem k miminku a pod dohledem sester se naučí pečovat o své předčasně narozené dítě. Návštěvy rodičů: denně hod. Může být na běžných pokojích dítě s matkou nebo je to individuálně na přání matky? Matkám je umožněn pobyt s dítětem na oddělení. Vždy záleží na domluvě a daných podmínkách oddělení. Co si vzít s sebou do nemocnice a do porodnice? Doporučujeme vzít si s sebou: občanský průkaz, legitimaci zdravotní pojišťovny výsledky laboratorních a jiných vyšetření doklad pracovní neschopnosti, pokud máte vystavený seznam léků, které užíváte zdravotní pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protézy) v případě plánované hospitalizace osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby, děti svou oblíbenou hračku) na porodnické oddělení KNL je vhodné zajistit si balení hygienických vložek, plenkové kalhotky, vlhčené ubrousky, základní výbavu pro novorozence (ponožky, čepička, rukavičky,...), neperlivou vodu, na porodní sál si mohou maminky vzít např. aromalampy či CD podle své volby. Jak si zajistit porodnici? Rodička má svobodnou volbu, tzn. může si vybrat, v jakém zařízení přivede dítě na svět. Může se o tom poradit se svým ošetřujícím gynekologem. Pokud si zvolí naše pracoviště, dostaví se na ambulanci, kde jí je zavedena potřebná dokumentace, která ji provází až do porodu. Je sledována a popřípadě i odesílána na jednotlivá pracoviště, např. k odběru plodové vody, na ultrazvukové vyšetření, genetické vyšetření 11

14 Je zařazena do kartotéky, kde je uveden i předpokládaný termín porodu. Je možné se domluvit na porodu s konkrétním lékařem? Jedná se o běžnou praxi. Vždy záleží na domluvě s lékařem, který může k porodu dojít i mimo službu. Co se účasti privátních gynekologů u porodů týká, ne všichni jsou oprávnění k výkonům na porodním sále. Jaké je riziko, že budete mít plno a rodičku nevezmete, co se pak má dělat? Pokud taková situace nastane, jsou rodičkám doporučovány další podobná zdravotnická zařízení nejbližší je v Jablonci nad Nisou, a pak ve Frýdlantu v Čechách. Obě pracoviště jsou v těchto momentech vždy včas informována. Dáváte dítěti po narození něco zdarma (např. plínky)? Před odchodem dostává každá maminka tzv. klinik box, v němž jsou vzorečky dětské kosmetiky, toaletní mýdlo pro maminku s neutrálním ph, plenka, vložky do podprsenek, hračka (většinou se jedná o chrastítko), brožury o vývoji dítěte, vzorek mateřského čaje a fenyklová mast. Novorozenecké oddělení věnuje každému miminku mast proti opruzeninám. Jakou má porodnice kapacitu? Počet lůžek? 24 lůžek standard a 6 JIP. Kdy jsou termíny prohlídek porodnice pro případné zájemce? Předem stanovené termíny nemáme. Prohlídky se organizují podle zájmu rodiček (vyčká se do určitého počtu lidí a pak se stanoví termín). (saš) Energie na talíři... Tentokrát se s vámi podělíme o recepty, které se nejen zaručeně povedou, ale zaručeně budou i chutnat! Bábovka se Studentskou pečetí 400 g polohrubé mouky, 1 pečivový prášek 1 čokoládu Studentská pečeť (200 g) 250 g Hery 200 g cukru 1 vanilkový cukr 4 vejce ml mléka Našleháme vejce s cukrem a vanilkovým cukrem, a poté přidáváme další suroviny rozehřátý vlahý tuk, mouku s pečivovým práškem, mléko a nakonec lehce vmícháme na kousky rozkrájenou čokoládu. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 C asi 45 minut Kuřecí prsa s olomouckými tvarůžky 500 g kuřecích prsou sůl, mletý pepř Těstíčko: 1 hrnek polohrubé mouky 1 balíček olomouckých tvarůžku Sušený česnek (1/2 balíčku), sůl 1 vejce, 2 dl mléka, bazalka Kuřecí prsa podle potřeby očistíme. Omyjeme, osušíme a nakrájíme na menší kousky. Ty opravdu jen mírně naklepeme, osolíme a necháme chvilku uležet. Mezitím si připravíme těstíčko. Mouku lehce osolíme. Vmícháme do ní vajíčko, mléko, sušený česnek, bazalku a promícháme. Nakonec do těstíčka nastrouháme tvarůžky a důkladně promícháme. Těstíčko by mělo mít hustší konzistenci. Do těstíčka naložíme kuřecí kousky. Připravíme si hrnec nebo vyšší pánev. Vlijeme do ní olej na smažení a necháme ho na plotně rozpálit. Když máme olej v hrnci rozpálený, vkládáme do něj naložené maso a podle potřeby obracíme. Kuřecí prsa s olomouckými tvarůžky smažíme dozlatova. Zlatavá kuřecí prsa s olomouckými tvarůžky podáváme s vařeným bramborem nebo hranolky a tatarskou omáčkou. S oblohou, kterou si podle chuti můžeme připravit. (saš) 12 12

15 Zimní radovánky Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami žili byli veselí zdravotníci, kteří si v zimě uspořádali lyžařské závodění. Nakoupili dobrůtky, namazali své ski a vyrazili do Jizerských hor. Před startem se posilnili iontovými nápoji, na startu fandili jedni druhým, na trati neznali bratra a v cíli se vrhali na zaslouženou odměnu, občerstvení a ferneta. Dobrůtky připravili a znaveným lyžníkům podávali nelyžující kolegové (no většinou kolegyně). Po skončení klání se všichni přesunuli do příjemné krčmy, ve které se vyhlášení nejlepších konalo a pak již se bezuzdné veselí za zvuků ryčné muziky rozpoutalo a do pozdních hodin trvalo.

16 OLYMPUS MEDICAL SYSTEM PRO MALÉ I VELKÉ ZÁZRAKY ÎIVOTA... V Krajské nemocnici Liberec se s na imi v robky setkáte na následujících oddûleních: Chirurgie Urologie Gynekologie Ortopedie ORL ARO Plicní Gastroenterologie BEZPEâNùJ Í A RYCHLEJ Í LÉKA SKÉ ZÁKROKY více informací na

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizační struktura garantů předrigorózních stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava: Prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D. proděkan pro výuku v klinických oborech

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE.

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2016 Zdravotní programy 2016 Zdravotní programy 2016 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Příručka pacienta strana 1 NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘÍRUČKA PACIENTA

Příručka pacienta strana 1 NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘÍRUČKA PACIENTA Příručka pacienta strana 1 NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘÍRUČKA PACIENTA Nemocnice Frýdek-Místek strana 2 Pobyt v nemocnici Co si vzít s sebou do nemocnice str. 3 Co si nebrat do nemocnice str. 4 Jak probíhá

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

PORODNICE. Průvodce porodnicí. Informace pro nastávající maminky

PORODNICE. Průvodce porodnicí. Informace pro nastávající maminky PORODNICE Průvodce porodnicí Informace pro nastávající maminky Milá nastávající maminko, dovolte mi, abych Vám představil naši porodnici ve Frýdku- -Místku. Naše porodnice je s počtem okolo jednoho tisíce

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI ŽLUČNÍKU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI ŽLUČNÍKU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI ŽLUČNÍKU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI ŽLUČNÍKU Vážená paní, vážený pane, do rukou dostáváte brožurku, ve

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Provozní řád a další informace o ordinaci praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masouda Faala Papírová 525/10, Liberec 460 01 2.

Provozní řád a další informace o ordinaci praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masouda Faala Papírová 525/10, Liberec 460 01 2. 2 Provozní řád a další informace o ordinaci praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masouda Faala Papírová 525/10, Liberec 460 01 2. patro 2. vydání: duben 2013 3 4 Fixní ordinační hodiny: Pondělí 07:30 12:30

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více