První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk"

Transkript

1 7 První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk Cena 3 Kč Červenec 2007 Nápovědník První kolo nového územního plánu se rozběhlo V červenci a srpnu má hudební klub Bažina a výstavní síň MěÚ prázdniny. Pokračovat budou v září, kdy se můžete těšit opět na koncert Spirituál Kvintetu v kostele sv. Václava, výstavy i akce ke Dnům kulturního dědictví, ale nebudeme předbíhat a nechte se překvapit. Mezitím přejeme příjemné a krásné prožití prázdnin jak dětem, tak i dospělým v možná se bude konat zasedání městského zastupitelstva v zasedací síni MěÚ od do hod. Den pro přírodu Českého ráje V kempu v Sedmihorkách se uskuteční druhý ročník této akce, jejímž cílem je poznávání přírody hravou a zážitkovou formou. Především pro rodiny s dětmi bude připravena řada zábavných aktivit zaměřených zejména na pocitové vnímání přírody. V případě nepříznivého počasí budou v kempu zajištěny i kryté prostory. Akce bude doplněna zajímavým doprovodným programem, jako je vycházka s průvodcem po lesní naučné stezce, keramická dílna, ochutnávka bylinných čajů, návštěva zvířátek v ohradě, batikování látek přírodními barvami, vystoupení taneční skupiny Irské sestry, aktivity a tvořivé dílny zaměřené na poznávání přírody. V minulých dnech odevzdal urbanista ing. arch. Štěpánek takzvané Průzkumy a rozbory, což je podkladové dílo pro první kolo projednávání nového územního plánu města Rychnova, tedy návrh zadání územního plánu. Za několik měsíců čeká zastupitelstvo hlasování o tomto návrhu zadání. Schválení návrhu zadání je v podstatě návodem, jak má nový územní plán vypadat. Ten se pak zpracuje do konceptu územního plánu a po jeho schválení se zpracuje návrh, který projde posledním kolem schvalování, na jehož konci už bude platný nový územní plán. Aby v těch dalších kolech už bylo minimum nejasností, sporů či nedorozumění, je třeba, aby nejen zastupitelé, ale všichni občané, kterým leží na srdci zdra- vý rozvoj města, věnovali Průzkumům a rozborům maximální pozornost. Je totiž třeba odhalit všechny případné nedostatky tohoto materiálu, přehlédnutí v avizovaných záměrech, chyby v hodnocení současného stavu nebo problémy. Ty je pak nutné do podkladů zapracovat. Průzkumy a rozbory jsou v tištěné podobě k dispozici na stavebním úřadě v Rychnově. Nejdůležitější výkresy jsou pokračování na straně 7

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke A u s d e r R e g i o n Pintschei Schumburg: Die öffentliche Projektion des Filmes Eleazar Kittel genoss grosses Interesse des Publikums in Pinschei, wo dieser Amateurfilm vorgestellt wurde. Der Film musste wegen großem Interesse dreimal ausgestrahlt werden. Die Verfilmung der Geschichte des berühmten Wundarztes und Heilpraktikers wurde von amateurischen Filmmachern aus Dessendorf produziert, so der Pintschauer Bürgermeister Richard Hübel. Bautzen/Oberlausitz: Das Sicherheitsforum FOR-BE-S-2007 fand in sächsischen Bautzen in der letzten Juli-Woche statt. Am Forum nahmen die Vertreter aus allen drei Ländern der Euroregion Neiße teil. Es ging vor allem um gemeinsame Koordination der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Krisenzentren der höheren Verwaltungsgebiete (Landkreise, Bezirke, Wojwodschaften). Zum Schluß der Tagung wurde ein gemeinsames Memorandum, das sgn. Einsatzdokument unterzeichnet. Gablonz/Neiße: Dreizehn Studenten aus dem Partnergymnasium Jakob Bruckner busuchten ihre gablonzer Freunde, Studenten des Dr.Randa - Gymnasium in Gablonz. Empfangen wurden die Gäste auch vom Gablonzer Bürgermeister Tulpa, der betonte, daß solche Kontakte von großer Bedeutung sind, da sie den Glauben in Zukunft ohne Geschichtsbelastung versprechen. Neben dem bunten Programm, das von tschechischen Studenten vorbereitet wurde, ist auch ein Wokshop zum Thema Vertreibung der Sudeten- Rychnovský zpravodaj 2 deutchen in Reichenberger Bibliothek eingeplant. T a n n - wald: Die Eisenbahnverbindung der Zahnradbahn Tannwald Wurzelsdorf- Harrachsdorf feiert ihr 105 stes Bestehen. Diesbezüglich finden am 1. Juli d.j. Feierlichkeiten, organisiert von Verbänden und der Stadt, statt. Ursprünglich sollten die Dampflokzüge bis ins schlesische Schreiberhau fahren. Es gelang jedoch nicht mit der polnischen Seite dies auszuhandeln. Am Aben fand noch ein Vorlesungsabend mit Ausstellung der Fotografien zum Thema im Tannwalder Kino ALFA. Harrachsdorf: Die Harrachsdorfer Glashütte Novosad und Sohn hat sich vorgenommen ein Bier-Kurbad aufzubauen. Die Eröffnung findet am 21. Juli statt. Ca. 25 Minuten lang sollen die Gäste im Bier eingelegt bleiben. Biertreibe haben besonders für Haut und ischemische Krankheiten eine heilende Wirkung. Reichenauer Bahnhof Der Bahnhof in Reichenau wird saniert. Besser gesagt das Bahnhofsgebäude wird saniert. Die Leitung der Tschechischen Staatsbahnen hatte beschlossen sich damit ausseinanderzusetzen und dabei wurde auch das nichtsbringende Lokal der einstigen Bahnhofsgaststätte weggerissen. Ein Stück der Geschichte ist wieder weg. Durch den Abriss enthüllt sich das einstige Gebäude im ursprünglichen Maße. So hat es auch der Kaiser Franz Josef I. im Jahre 1906 besucht. Wenn man mit alten Dingen umgeht, stösst man zwangsweise auf die zwar nicht immer sichtbare jedoch immer präsente Vergangenheit. So wurde auch die ursprüngliche Inschrift Reichenau bei Gablonz wieder entdeckt. Es bedeutet eigentlich mehr. Die Geschichte ist ein grosses Reservat der Fakten, die aber unterschiedlich aufgeklärt werden können. Auf jeden Fall ist es aber immer noch nur die eine und die selbe Geschiche ABM gieht ömmr wiedr uf Dos ejne ös gewiss, vrlosst euch druf: Mog s ane Weile noch su triebe sein, s gieht ömmr wiedr doch de Sunne uf und schenkt dr Are ihrn halln Schein. Und wenn se mir ou amoul nemieh schannt, word se doch wettr schann noch Juhr öm Juhr, word schann of Pusch und Boum und Wiesnrand, bös längst vrklungn mei Lied, vrweht die Spur. Olles hout seine Zeit. Und Harrgouts Ruf tröfft jedn. Obr ejs stömmt unbedingt: De Sunne, die gieht ömmr wiedr uf, ou wenn dr Mensch ei s Zeitnluse sinkt. vu Heinz Kleinert

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 460, 462 a 463 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Tauchmanovým na stavbu rodinného domu. Podmínkou je prodej všech tří pozemků současně. zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Vagenknechtovým na stavbu rodinného domu a zároveň rozhodlo oddělit pětimetrový koridor pro budoucí komunikaci, se kterou počítá územní plán města. Geometrický plán uhradí město. zastupitelstvo ve věci žádosti manželů Geislerových o prodej pozemku 1146 v k.ú. Rychnov ukládá odboru výstavby nechat zpracovat návrh geometrického plánu a zaměřit na pozemku 2 body, tak aby byly patrné skutečné hranice pozemku v přírodě. zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice p. Svobodovi, geometrický plán bude hradit žadatel. zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov manželům Boškovým. Ve smlouvě o prodeji pozemku budou uvedeny inženýrské sítě, které vedou přes tento pozemek a povinnost majitele umožnit přístup po tomto pozemku majitelům pozemku zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro majitele nemovitosti čp. 243 na vedení kanalizační přípojky přes pozemek č v k.ú. Rychnov. zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov firmě ASA- NO s tím, že žadatel si vyřeší přístupovou komunikaci k tomuto pozemku na vlastní náklady. zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro SČP, a.s. v rámci umístění plynovodní přípojky do komunikace ulice Občanská k domu čp. 246 dle návrhu, přiloženého k materiálu k jednání zastupitelstva č. 175, a v rámci umístění plynovodní přípojky do komunikace Nádražní k domu čp. 442 dle návrhu, přiloženého k materiálu k jednání zastupitelstva č zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 771/3 v k.ú. Rychnov p. Janatovi s tím, že bude současně uzavřena smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků č. 771/3 a č. 768/2 mezi p. Janatou a manželi Malými s podmínkou, že tento prodej se uskuteční nejpozději do za stejnou cenu, za jakou prodává pozemek město. Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 48/07 zastupitelstvo schválilo prodej příslušné části pozemku č. 15/2 v k,.ú. Rychnov p. Bubeníkovi po oddělení koridoru o šířce 3 m podél pozemku č a 1286 s podmínkou, že získá-li město pozemek 15/1 v termínu do pan Bubeník tento pozemek od města zakoupí. zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č. 856/1, 856/2 a 856/3 v k.ú. Rychnov Ing. Klímovi pro výstavbu bytového domu s tím, že složená záloha na koupi těchto pozemků bude započítána do nové zálohy, s tím, že se žadatel ve smlouvě zaváže dodržet následující termíny: zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, obstarání vyjádření a stanovisek orgánů a organizací nutných pro podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí, obstarání vyjádření a stanovisek orgánů a organizací nutných pro vydání Žádosti o vydání stavebního rozhodnutí, zahájení stavební činnosti. Prodej pozemků se uskuteční po nabytí právní moci stavebního povolení. Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 48/06. zastupitelstvo ukládá odboru výstavby vyzvat firmu Silkom k vyjádření ve věci kvality odvedené práce na komunikaci Březová. a k odbornému vyjádření předloženému manželi Šiftovými. Zastupitelstvo po projednání věci s firmou Silkom zváží projednání dalšího postupu ve věci návrhu na smír manželů Šiftových. zastupitelstvo ukládá odboru výstavby vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci stavby sedlové střechy na budově mateřské školy. zastupitelstvo pověřuje zastupitele p. Pivrnce ve spolupráci se zastupitelem Ing. Hofrichterem k zajištění dalších nabídek na provedení studie na vybudování obytné zóny vymezené ulicemi Husova- -Kokonínská-Smetanova. zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2006 dle předloženého závěrečného účtu města včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě. zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o splácení dluhu na nájemném z nebytových prostor s panem Romanem Suhradou pod ztrátou výhody splátek. O žádosti p. Suhrady o prominutí úroku z prodlení bude rozhodnuto později. zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o splácení dluhu na nájemném a zálohách na služby s p. I. Hiresovou. O prominutí úroku z prodlení bude rozhodnuto později. zastupitelstvo neschválilo žádost obce Pulečný na snížení příspěvku na neinvestiční náklady na žáky navštěvující základní školu v Rychnově pro rok Zastupitelstvo neschválilo návrh na to, že nebude účtovat obci Pulečný neinvestiční náklady na dítě navštěvující mateřskou školu v Rychnově. - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 (přesun v mzdových prostředcích z hlavních mezd ve správě a DPS do vedlejších mezd, celkem ,- Kč) Rychnovský zpravodaj 3

4 Pranostiky a jména Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. PROKOP jméno řeckého původu, vykládá se buď z řec. prokoptó jako cestu razící, průkopník, nebo z řec. prokópos jako připravený k boji, pohotový. Latinské Procopius obráží řecké Prokopios (cařihradský dějepisec v 6. stol.). Slovensky, maďarsky, polsky Prokop, francouzsky Procope, španělsky, italsky Procopio, rusky Prokopij, srbsky Prokopije. Svatý Prokop, pověstmi opředený muž a zakladatel sázavského kláštera, jehož dějiny se píší od roku Tehdy prý do nehostinných sázavských končin na lovu zabloudil kníže Oldřich a vystřelil svůj šíp na ochočenou bílou laň poustevníka Prokopa. Zbožný muž se nedokázal hněvat a tak knížeti podal dřevěný pohár s vodou, která se proměnila ve víno. Za odměnu tady Oldřich pomohl založit poustevnickou osadu. Vznikl tu i klášter, jehož opatem se stal Prokop. Klášter byl centrem slovanského písemnictví a vzdělanosti, při obřadech se používala východní liturgie, navazující na cyrilometodějskou tradici Velké Moravy. V roce 1080 papež slovanskou liturgii zakázal, roku 1097 přišli do Sázavy benediktini a s nimi latina. Dnes je jméno užíváno řídce. K tomuto datu se váže pranostika: Svatý Prokop seje houby. Jmeniny 4. července. OLGA ruské jméno severského původu (islandské Helga) znamená svatá (spásu přinášející), zdravá. Souvisí s německým heilig svatý. Za českou obdobu jména se někdy považovala Svatava. Slovensky Oľga, německy, anglicky, španělsky, bulharsky, polsky, rusky, srbochorvatsky Olga, norsky Helge, švédsky Helga. Jméno je oblíbeno. Jmeniny 11. července. ČENĚK je domácká forma k Vincenc, opírá se o konec latinské podoby Vincentius, italsky Vincenzo. Obdobou Čeňka je tedy Vincent i Vítězslav, tj. vítězný. Užíváno zřídka. Jmeniny 19. července. MARTA (v bibli pečlivá hospodyně), jméno aramejského (syrského) původu z aramej. Már (a)thá, znamená paní domu, hospodyně. Slovensky, srbochorvatsky, bulharsky, polsky, italsky, španělsky, rumunsky Marta, anglicky Martha, německy Martha i Marthe, rusky Marta i Marfa, maďarsky Márta. Dnes oblíbeno. Jmeniny 29. července. - AT - Městská knihovna informuje Výběr z nových knih Rita L. Aktinsonová: Psychologie - jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků, včetně nových výsledků výzkumu Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách podrobná studie o životě Keltů na našem území Suusanna Clarke: Jonathan Strange & pan Norrell jedna z nejočekávanějších knih fantasy poslední doby Andrej Sapkowski: Zaklínač 1 Poslední přání první díl slavné polské sci-fi C.S. Simak: Předivo času nejpůvabnější sci-fi román o osudu a cestování v čase Dmitrij Jemec: Čaroděj půlnoci - první kniha ze vtipné fantasy cyklu o Mefodiji Buslajevovi Ivan Klíma Miláčkové chřestýši nová povídková tvorba věnovaná ženským hrdinkám Ivan Kraus Muž na vlastní stopě knize Rychnovský zpravodaj 4 nechybí humor a nadhled Dušan Zbavitel : O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách rozpustilé příběhy ze starých sanskrtských a palijských knih Mika Waltari: Tanec na hrobech - historický román z období připojení Finska k Rusku na počátku 19. století Karen Essexová: Kleopatra, Královna králů historický životopisný román Chris Ryan: Jediný unikl - Vzpomínky příslušníka tajné britské letecké zpravodajské organizace SAS Wilbur Smith: Řeka bohů 4. díl pokračování slavného románu ze starověkého Egypta J.S. Kupka: Záhadný mistr Theodorik historický román o stavbě hradu Karlštejna Miloš Velemínský: Dítě 3x333 otázek pro dětského lékaře Tom Stoppard: Rosk n roll - - divadelní hra britského autora českého původu mapuje politickou situaci v Čechách v letech Pro mládež Malá škola fotbalu pravidla fotbalové hry názorně v obrazech Albert Uderzo: Obelix a Caesarova galéra, Asterix, nebe mu padá na hlavu Nick Arnold: Příšerně velká kniha kvízů kniha kvízů od autora Děsivých dějin Philips Ardagh: Cesta na Hrozný konec další bláznivé příběhy Edy Nerudy Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky nové vydání v komiksové podobě Sandra Lanczová: Z deníčku neobyčejné patnácky příběh pro dívky Jaromír Palme: Tadeáš a hradní tajemství - příběh o Tadeášově rodině a tajemném hradu Prázdninový provoz v knihovně zavřeno otevřeno zavřeno

5 Za správná řešení z minulého čísla získávají ceny Lenka Hauerová, Anastázie Cenarová, Kateřina Hornová a Katarina Honcová. Gratulujeme. A zde jsou správné výsledky: Pro chytré hlavičky Dvě zápalky, které jsou až na konci (jedno z které strany ) odebereme, položíme je vodorovně nahoru a máme 4 rovnostranné trojúhelníky. Dnešní hádanka je opět ze zápalek a to řešení rovnice: Přemísti dvě zápalky tak, aby rovnice vycházela. /10+5 není 9/ Správnou odpověď a vyluštěnou sudoku můžete dodat osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, Rychnov, em na Pospěšte si. Na čtyři nejrychlejší úspěšné luštitele čeká dobrá instantní káva. (Arnikó Gergely: Culinaria Hungaria, Cologne 1999) Lecsó neboli lečo - je typické maďarské jídlo připravované z rajčat, paprikových lusků a cibule. Jednotlivé pokrmy se mohou od sebe odlišovat typem použitých paprik. Někteří přísahají na palčivě pálící druh bogyiszlói (banana chili), jiní dávají přednost sladším nebo mírně pálivým odrůdám. Nejčastějším výsledkem bývá kompromis, kdy se použije jen několik ostrých ve větším množství nepálivých sladkých druhů. Avšak výběr musí být dělán odpovědně, protože i jedna velmi pálivá paprika může chuť pokrmu znehodnotit. K uchování se ještě horké lečo nacpe do sterilizovaných sklenic. Na povrch se nalije jedna lžíce tuku. Sklenice jsou ihned uzavřeny, zabaleny do papíru a tak uchovávány. Malé sklenice jsou využívány i během sezóny pro ochucení různých pokrmů; velké sklenice jsou ponechány až na zimu jako zásobárna pro přípravu kompletního pokrmu - leča. Ke zmrazení je lečo připraveno podle základního receptu, pak je rozděleno do dobře uzavíratelných obalů vhodných k uskladnění v mrazáku. Lečo - základní předpis Suroviny: 1 kg paprik, bez stonků a semínek, na pásky nebo na kolečka, 500 g rajských jablíček, Maďarské lecsó - lečo (6x jinak) nakrájená nebo rozmačkaná, 1 velká cibule, nakrájená najemno, 4 lžíce oleje, 1 vrchovatá lžíce mleté papriky, sůl Postup přípravy: V kastrolu na rozpáleném oleji osmahneme za stálého míchání cibulku do sklovita. Nádobu sejmeme z ohně a vmícháme papriku. Přidáme nakrájené paprikové lusky, sůl a zakryjeme poklicí. Dusíme na mírném ohni asi 10 minut, přidáme rajčata a pokračujeme v dušení dokud není zelenina měkká. Lečo s uzenkou Suroviny:,lečo dle základního předpisu, 200 g uzenky, nakrájené na kolečka (např. debrecínské párky) Postup přípravy: Téměř před koncem přípravy leča základním postupem přidáme do hrnce nakrájenou uzenku a podusíme spolu několik minut - jen ji prohřejeme. Do leča můžeme vložit uzenky vcelku; počítejme vždy jeden pár na jednoho strávníka. Lečo s rýží Suroviny: lečo dle základního předpisu, 80 g rýže, olej, voda a sůl, nejsou nezbytné. Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, pak přidáme rýži a necháme ji nabobtnat v rostlinné šťávě. Pokud je jí málo přidáme trochu vody a pak budeme muset pravděpodobně pokrm malinko dochutit solí. Lečo s těstovinovou rýží Suroviny: lečo dle základního předpisu, 80 g těstovinové rýže (případně jiných drobných těstovin) Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, pak přidáme těstovinu a necháme ji v zeleninové šťávě uvařit al dente. Pokud je to nutné přidáme přiměřené množství vody a pokrm dosolíme. Lečo na tuku vypečeném ze slaniny Suroviny: lečo dle základního předpisu, 150 g uzené slaniny (na kostky) Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, ale místo oleje použijeme tuk vypečený ze slaniny. Před přidáním zeleniny škvarečky z tuku vyjmeme. Lečo s vejci Suroviny: lečo dle základního předpisu, 1-2 vajíčka na osobu, sůl Postup přípravy: Vajíčka rozbijeme a rozšleháme s přídavkem malého množství soli. Směs přidáme na připravené lečo dle základního receptu, zahříváme za míchání až se vejce srazí. Pro tuto variantu je vhodný i předpis s vypečenou slaninou. Rychnovský zpravodaj 5

6 Co o stromech znali druidové prokračování z minulého čísla Vrba a Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve vrbě se spojují dvě povahy - první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit se jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Prožívá mnoho trpkostí, ale často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Lípa a Krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jejím znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je lípa velmi silná a dokáže se přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup, mimo jiné proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé ve znamení lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce ovšem bývá nešťastná, je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu. Rychnovský zpravodaj 6 Stromový horoskop Dub Statný odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu slabších. Pomáhá druhým v nouzi nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí na jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, kdy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Bývá stejně zdravý jako je zdravé a pevné dřevo dubu. Oliva Oliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: S úsměvem jde všechno líp! Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost. Líska a Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty, přesto mají na ostatní úžasný vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosáhnout životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Líska ráda působí na veřejnosti, miluje společnost a společnost miluje ji. Její intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata. Jeřáb a Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filosofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu. Javor a Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený v tomto znamení je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se jen tak nezapomíná. Ořešák a Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. S lidmi jedná zdvořile, ovšem záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý ořechový člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho očích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o svou existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Jeho stinnou stránkou je, že nenechává odpočinout ani druhé. pokračování příště

7 První kolo územního plánu se rozběhlo pokračování ze strany 1 instalovány na panelu v chodbě matriky. Aby však byl k materiálu co nejširší přístup, rozhodli jsme se zveřejnit Průzkumy a rozbory také na internetu. Celé dílo se skládá z pěti výkresů a textové části. Výkres hodnot území a údaje o území mají v podstatě rekapitulovat současný stav území a jeho možnosti. Výkres limitů využití území rekapituluje všechna známá omezení, tj. ochranná pásma energetických sítí, kabelových datových sítí a železnice, biokoridory a biocentra, chráněná území apod. Výkres záměrů na provedení změn v území popisuje všechny záměry využití pozemků ať už pro výstavbu, rekreaci, průmysl nebo další účely. Tento výkres obsahuje nejen záměry nově formulované, ale i záměry, uváděné ve stávajícím územním plánu, které dosud nebyly realizovány. Posledním z pětice výkresů je problémový výkres. Ten poukazuje na některé obtíže, které mohou při realizaci záměrů nastat. Jako typický příklad problémů v územním plánu může sloužit záměr rekreační oblasti na louce naproti kostelu (nad Taxusem), kde je již v současném územním plánu vymezena plocha pro koupaliště a další rekreační aktivity, pozemek však patří do tzv. církevní restituce, tedy do pozemků vlastnicky nevyjasněných, u nichž je zákonem zablokována jakákoli manipulace a přitom jednání státu s církvemi nenaznačuje, že by se v brzké době problém vyjasnil a objevil se nezpochybnitelný vlastník. K průzkumům a rozborům můžete přistoupit v zásadě dvojím způsobem. Buď si ve výkresech a v textové části překontrolujete, zda vaše záměry, připomínky či námitky byly v díle akceptovány, případně zda vaše zájmové území je zpracováno v souladu s vašimi znalostmi a názory, nebo můžete věc pojmout důkladněji. Pročíst si textovou část a poté důkladně prohlédnout výkresy a vycházeje ze znalosti místa upozornit na chyby a nedostatky. Oba způsoby jsou důležité a rozhodně lepší než třetí možnost, rezignovat a nedělat nic. Asi není třeba zdůrazňovat, že více očí více vidí. A každé přehlédnutí v této fázi se projeví později několikanásobně. František Chlouba Strom Jablonecka ročník soutěže Nominujte svůj oblíbený strom na ocenění Strom roku. Vaše návrhy přijímáme do V Jablonci a v jeho okolí roste nepřeberné množství stromů, které zasluhují náš obdiv. Potkáváme je každý den na cestě do práce, vyrůstali jsme mezi nimi, můžeme je na ulici před domem nebo v parku ukázat svým dětem, můžeme se kochat jejich krásou, lézt po nich, česat z nich ovoce, sáhnout si na ně Oproti minulému roku se navrhovaný strom nemusí nacházet na území Jablonce nad Nisou, ale může vyrůstat i na území měst a obcí v jeho správním obvodu, tzn. Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Maršovice, Dalešice, Janov nad Nisou, Bedřichov a Josefův Důl. Pravidla soutěže Strom roku: Jaký strom navrhnout? o Může jít o jakýkoliv druh stromu, libovolného stáří, libovolných rozměrů, Kdo může navrhnout svůj oblíbený strom? o Každý jednotlivci (všech věkových kategorií), rodiny, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace či instituce Co by měl návrh obsahovat? Telefonní seznam Přikládáme telefonní čísla doposud zjištěná (z minulého čísla i další), můžete si je vystřihnout a vložit do nového telefonního seznamu, který byl v květnovém zpravodaji. Zrušená telefonní čísla: Patka Bohuslav Komenského 641, Rychnov Penzion AURES Vejvoda J. Husova 761, Rychnov Žampa Zdeněk Lesní 532, Rychnov Nová telefonní čísla: Firmy a organizace AUTOŠKOLA Rybář Požárnická 714, Rychnov MASÉRNA, Svobodová Zdeňka Husova 172, Rychnov Penzion AURES Vejvoda J. Husova 761, Rychnov Restaurace U Hasičárny J+J Sokolská 547, Rychnov Bytové stanice Patková Jarmila Zahradní 528, Rychnov Rybář Jiří Požárnická 714, Rychnov Vašíček Jiří Mlýnská 43, Rychnov Vopřadová Jiří Čechova 556, Rychnov o Příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst či historická fakta, či jen pár řádků, proč právě tento strom by se měl stát Stromem roku) o Fotografii nebo obrázek stromu o Lokalitu, kde strom roste (ulici, část obce, příp. zákres do mapy) o Druh stromu o Parametry stromu - odhadované stáří, obvod ve výšce 130 cm nad zemí, výška (přibližně) o Údaje o navrhovateli (jméno, adresa, apod.) Kde je možné návrh odevzdat? o Na Městském úřadu v Jablonci nad Nisou (podatelna, vnitřní informační středisko nebo oddělení životního prostředí) případně na městských či obecních úřadech obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou o Návrh lze rovněž zaslat poštou na adresu: Městský úřad v Jablonci nad Nisou, oddělení životního prostředí, Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou o Nebo pomocí elektronické pošty na adresu: Do kdy lze návrhy podávat? pokračování na straně 7 Rychnovský zpravodaj 7

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více