První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk"

Transkript

1 7 První kolo nového územního plánu se rozběhlo Letní festivaly v okolí - Mateřská škola na výletě Internet a varovný systém - Farář Alois Schalk Cena 3 Kč Červenec 2007 Nápovědník První kolo nového územního plánu se rozběhlo V červenci a srpnu má hudební klub Bažina a výstavní síň MěÚ prázdniny. Pokračovat budou v září, kdy se můžete těšit opět na koncert Spirituál Kvintetu v kostele sv. Václava, výstavy i akce ke Dnům kulturního dědictví, ale nebudeme předbíhat a nechte se překvapit. Mezitím přejeme příjemné a krásné prožití prázdnin jak dětem, tak i dospělým v možná se bude konat zasedání městského zastupitelstva v zasedací síni MěÚ od do hod. Den pro přírodu Českého ráje V kempu v Sedmihorkách se uskuteční druhý ročník této akce, jejímž cílem je poznávání přírody hravou a zážitkovou formou. Především pro rodiny s dětmi bude připravena řada zábavných aktivit zaměřených zejména na pocitové vnímání přírody. V případě nepříznivého počasí budou v kempu zajištěny i kryté prostory. Akce bude doplněna zajímavým doprovodným programem, jako je vycházka s průvodcem po lesní naučné stezce, keramická dílna, ochutnávka bylinných čajů, návštěva zvířátek v ohradě, batikování látek přírodními barvami, vystoupení taneční skupiny Irské sestry, aktivity a tvořivé dílny zaměřené na poznávání přírody. V minulých dnech odevzdal urbanista ing. arch. Štěpánek takzvané Průzkumy a rozbory, což je podkladové dílo pro první kolo projednávání nového územního plánu města Rychnova, tedy návrh zadání územního plánu. Za několik měsíců čeká zastupitelstvo hlasování o tomto návrhu zadání. Schválení návrhu zadání je v podstatě návodem, jak má nový územní plán vypadat. Ten se pak zpracuje do konceptu územního plánu a po jeho schválení se zpracuje návrh, který projde posledním kolem schvalování, na jehož konci už bude platný nový územní plán. Aby v těch dalších kolech už bylo minimum nejasností, sporů či nedorozumění, je třeba, aby nejen zastupitelé, ale všichni občané, kterým leží na srdci zdra- vý rozvoj města, věnovali Průzkumům a rozborům maximální pozornost. Je totiž třeba odhalit všechny případné nedostatky tohoto materiálu, přehlédnutí v avizovaných záměrech, chyby v hodnocení současného stavu nebo problémy. Ty je pak nutné do podkladů zapracovat. Průzkumy a rozbory jsou v tištěné podobě k dispozici na stavebním úřadě v Rychnově. Nejdůležitější výkresy jsou pokračování na straně 7

2 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke A u s d e r R e g i o n Pintschei Schumburg: Die öffentliche Projektion des Filmes Eleazar Kittel genoss grosses Interesse des Publikums in Pinschei, wo dieser Amateurfilm vorgestellt wurde. Der Film musste wegen großem Interesse dreimal ausgestrahlt werden. Die Verfilmung der Geschichte des berühmten Wundarztes und Heilpraktikers wurde von amateurischen Filmmachern aus Dessendorf produziert, so der Pintschauer Bürgermeister Richard Hübel. Bautzen/Oberlausitz: Das Sicherheitsforum FOR-BE-S-2007 fand in sächsischen Bautzen in der letzten Juli-Woche statt. Am Forum nahmen die Vertreter aus allen drei Ländern der Euroregion Neiße teil. Es ging vor allem um gemeinsame Koordination der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Krisenzentren der höheren Verwaltungsgebiete (Landkreise, Bezirke, Wojwodschaften). Zum Schluß der Tagung wurde ein gemeinsames Memorandum, das sgn. Einsatzdokument unterzeichnet. Gablonz/Neiße: Dreizehn Studenten aus dem Partnergymnasium Jakob Bruckner busuchten ihre gablonzer Freunde, Studenten des Dr.Randa - Gymnasium in Gablonz. Empfangen wurden die Gäste auch vom Gablonzer Bürgermeister Tulpa, der betonte, daß solche Kontakte von großer Bedeutung sind, da sie den Glauben in Zukunft ohne Geschichtsbelastung versprechen. Neben dem bunten Programm, das von tschechischen Studenten vorbereitet wurde, ist auch ein Wokshop zum Thema Vertreibung der Sudeten- Rychnovský zpravodaj 2 deutchen in Reichenberger Bibliothek eingeplant. T a n n - wald: Die Eisenbahnverbindung der Zahnradbahn Tannwald Wurzelsdorf- Harrachsdorf feiert ihr 105 stes Bestehen. Diesbezüglich finden am 1. Juli d.j. Feierlichkeiten, organisiert von Verbänden und der Stadt, statt. Ursprünglich sollten die Dampflokzüge bis ins schlesische Schreiberhau fahren. Es gelang jedoch nicht mit der polnischen Seite dies auszuhandeln. Am Aben fand noch ein Vorlesungsabend mit Ausstellung der Fotografien zum Thema im Tannwalder Kino ALFA. Harrachsdorf: Die Harrachsdorfer Glashütte Novosad und Sohn hat sich vorgenommen ein Bier-Kurbad aufzubauen. Die Eröffnung findet am 21. Juli statt. Ca. 25 Minuten lang sollen die Gäste im Bier eingelegt bleiben. Biertreibe haben besonders für Haut und ischemische Krankheiten eine heilende Wirkung. Reichenauer Bahnhof Der Bahnhof in Reichenau wird saniert. Besser gesagt das Bahnhofsgebäude wird saniert. Die Leitung der Tschechischen Staatsbahnen hatte beschlossen sich damit ausseinanderzusetzen und dabei wurde auch das nichtsbringende Lokal der einstigen Bahnhofsgaststätte weggerissen. Ein Stück der Geschichte ist wieder weg. Durch den Abriss enthüllt sich das einstige Gebäude im ursprünglichen Maße. So hat es auch der Kaiser Franz Josef I. im Jahre 1906 besucht. Wenn man mit alten Dingen umgeht, stösst man zwangsweise auf die zwar nicht immer sichtbare jedoch immer präsente Vergangenheit. So wurde auch die ursprüngliche Inschrift Reichenau bei Gablonz wieder entdeckt. Es bedeutet eigentlich mehr. Die Geschichte ist ein grosses Reservat der Fakten, die aber unterschiedlich aufgeklärt werden können. Auf jeden Fall ist es aber immer noch nur die eine und die selbe Geschiche ABM gieht ömmr wiedr uf Dos ejne ös gewiss, vrlosst euch druf: Mog s ane Weile noch su triebe sein, s gieht ömmr wiedr doch de Sunne uf und schenkt dr Are ihrn halln Schein. Und wenn se mir ou amoul nemieh schannt, word se doch wettr schann noch Juhr öm Juhr, word schann of Pusch und Boum und Wiesnrand, bös längst vrklungn mei Lied, vrweht die Spur. Olles hout seine Zeit. Und Harrgouts Ruf tröfft jedn. Obr ejs stömmt unbedingt: De Sunne, die gieht ömmr wiedr uf, ou wenn dr Mensch ei s Zeitnluse sinkt. vu Heinz Kleinert

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 460, 462 a 463 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Tauchmanovým na stavbu rodinného domu. Podmínkou je prodej všech tří pozemků současně. zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Vagenknechtovým na stavbu rodinného domu a zároveň rozhodlo oddělit pětimetrový koridor pro budoucí komunikaci, se kterou počítá územní plán města. Geometrický plán uhradí město. zastupitelstvo ve věci žádosti manželů Geislerových o prodej pozemku 1146 v k.ú. Rychnov ukládá odboru výstavby nechat zpracovat návrh geometrického plánu a zaměřit na pozemku 2 body, tak aby byly patrné skutečné hranice pozemku v přírodě. zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 1100/1 v k.ú. Pelíkovice p. Svobodovi, geometrický plán bude hradit žadatel. zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov manželům Boškovým. Ve smlouvě o prodeji pozemku budou uvedeny inženýrské sítě, které vedou přes tento pozemek a povinnost majitele umožnit přístup po tomto pozemku majitelům pozemku zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro majitele nemovitosti čp. 243 na vedení kanalizační přípojky přes pozemek č v k.ú. Rychnov. zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č v k.ú. Rychnov firmě ASA- NO s tím, že žadatel si vyřeší přístupovou komunikaci k tomuto pozemku na vlastní náklady. zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro SČP, a.s. v rámci umístění plynovodní přípojky do komunikace ulice Občanská k domu čp. 246 dle návrhu, přiloženého k materiálu k jednání zastupitelstva č. 175, a v rámci umístění plynovodní přípojky do komunikace Nádražní k domu čp. 442 dle návrhu, přiloženého k materiálu k jednání zastupitelstva č zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 771/3 v k.ú. Rychnov p. Janatovi s tím, že bude současně uzavřena smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků č. 771/3 a č. 768/2 mezi p. Janatou a manželi Malými s podmínkou, že tento prodej se uskuteční nejpozději do za stejnou cenu, za jakou prodává pozemek město. Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 48/07 zastupitelstvo schválilo prodej příslušné části pozemku č. 15/2 v k,.ú. Rychnov p. Bubeníkovi po oddělení koridoru o šířce 3 m podél pozemku č a 1286 s podmínkou, že získá-li město pozemek 15/1 v termínu do pan Bubeník tento pozemek od města zakoupí. zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č. 856/1, 856/2 a 856/3 v k.ú. Rychnov Ing. Klímovi pro výstavbu bytového domu s tím, že složená záloha na koupi těchto pozemků bude započítána do nové zálohy, s tím, že se žadatel ve smlouvě zaváže dodržet následující termíny: zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, obstarání vyjádření a stanovisek orgánů a organizací nutných pro podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí, obstarání vyjádření a stanovisek orgánů a organizací nutných pro vydání Žádosti o vydání stavebního rozhodnutí, zahájení stavební činnosti. Prodej pozemků se uskuteční po nabytí právní moci stavebního povolení. Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 48/06. zastupitelstvo ukládá odboru výstavby vyzvat firmu Silkom k vyjádření ve věci kvality odvedené práce na komunikaci Březová. a k odbornému vyjádření předloženému manželi Šiftovými. Zastupitelstvo po projednání věci s firmou Silkom zváží projednání dalšího postupu ve věci návrhu na smír manželů Šiftových. zastupitelstvo ukládá odboru výstavby vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci stavby sedlové střechy na budově mateřské školy. zastupitelstvo pověřuje zastupitele p. Pivrnce ve spolupráci se zastupitelem Ing. Hofrichterem k zajištění dalších nabídek na provedení studie na vybudování obytné zóny vymezené ulicemi Husova- -Kokonínská-Smetanova. zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2006 dle předloženého závěrečného účtu města včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rychnova u Jablonce nad Nisou za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě. zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o splácení dluhu na nájemném z nebytových prostor s panem Romanem Suhradou pod ztrátou výhody splátek. O žádosti p. Suhrady o prominutí úroku z prodlení bude rozhodnuto později. zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o splácení dluhu na nájemném a zálohách na služby s p. I. Hiresovou. O prominutí úroku z prodlení bude rozhodnuto později. zastupitelstvo neschválilo žádost obce Pulečný na snížení příspěvku na neinvestiční náklady na žáky navštěvující základní školu v Rychnově pro rok Zastupitelstvo neschválilo návrh na to, že nebude účtovat obci Pulečný neinvestiční náklady na dítě navštěvující mateřskou školu v Rychnově. - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 (přesun v mzdových prostředcích z hlavních mezd ve správě a DPS do vedlejších mezd, celkem ,- Kč) Rychnovský zpravodaj 3

4 Pranostiky a jména Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní jména, na každý týden jedno Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. PROKOP jméno řeckého původu, vykládá se buď z řec. prokoptó jako cestu razící, průkopník, nebo z řec. prokópos jako připravený k boji, pohotový. Latinské Procopius obráží řecké Prokopios (cařihradský dějepisec v 6. stol.). Slovensky, maďarsky, polsky Prokop, francouzsky Procope, španělsky, italsky Procopio, rusky Prokopij, srbsky Prokopije. Svatý Prokop, pověstmi opředený muž a zakladatel sázavského kláštera, jehož dějiny se píší od roku Tehdy prý do nehostinných sázavských končin na lovu zabloudil kníže Oldřich a vystřelil svůj šíp na ochočenou bílou laň poustevníka Prokopa. Zbožný muž se nedokázal hněvat a tak knížeti podal dřevěný pohár s vodou, která se proměnila ve víno. Za odměnu tady Oldřich pomohl založit poustevnickou osadu. Vznikl tu i klášter, jehož opatem se stal Prokop. Klášter byl centrem slovanského písemnictví a vzdělanosti, při obřadech se používala východní liturgie, navazující na cyrilometodějskou tradici Velké Moravy. V roce 1080 papež slovanskou liturgii zakázal, roku 1097 přišli do Sázavy benediktini a s nimi latina. Dnes je jméno užíváno řídce. K tomuto datu se váže pranostika: Svatý Prokop seje houby. Jmeniny 4. července. OLGA ruské jméno severského původu (islandské Helga) znamená svatá (spásu přinášející), zdravá. Souvisí s německým heilig svatý. Za českou obdobu jména se někdy považovala Svatava. Slovensky Oľga, německy, anglicky, španělsky, bulharsky, polsky, rusky, srbochorvatsky Olga, norsky Helge, švédsky Helga. Jméno je oblíbeno. Jmeniny 11. července. ČENĚK je domácká forma k Vincenc, opírá se o konec latinské podoby Vincentius, italsky Vincenzo. Obdobou Čeňka je tedy Vincent i Vítězslav, tj. vítězný. Užíváno zřídka. Jmeniny 19. července. MARTA (v bibli pečlivá hospodyně), jméno aramejského (syrského) původu z aramej. Már (a)thá, znamená paní domu, hospodyně. Slovensky, srbochorvatsky, bulharsky, polsky, italsky, španělsky, rumunsky Marta, anglicky Martha, německy Martha i Marthe, rusky Marta i Marfa, maďarsky Márta. Dnes oblíbeno. Jmeniny 29. července. - AT - Městská knihovna informuje Výběr z nových knih Rita L. Aktinsonová: Psychologie - jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků, včetně nových výsledků výzkumu Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách podrobná studie o životě Keltů na našem území Suusanna Clarke: Jonathan Strange & pan Norrell jedna z nejočekávanějších knih fantasy poslední doby Andrej Sapkowski: Zaklínač 1 Poslední přání první díl slavné polské sci-fi C.S. Simak: Předivo času nejpůvabnější sci-fi román o osudu a cestování v čase Dmitrij Jemec: Čaroděj půlnoci - první kniha ze vtipné fantasy cyklu o Mefodiji Buslajevovi Ivan Klíma Miláčkové chřestýši nová povídková tvorba věnovaná ženským hrdinkám Ivan Kraus Muž na vlastní stopě knize Rychnovský zpravodaj 4 nechybí humor a nadhled Dušan Zbavitel : O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách rozpustilé příběhy ze starých sanskrtských a palijských knih Mika Waltari: Tanec na hrobech - historický román z období připojení Finska k Rusku na počátku 19. století Karen Essexová: Kleopatra, Královna králů historický životopisný román Chris Ryan: Jediný unikl - Vzpomínky příslušníka tajné britské letecké zpravodajské organizace SAS Wilbur Smith: Řeka bohů 4. díl pokračování slavného románu ze starověkého Egypta J.S. Kupka: Záhadný mistr Theodorik historický román o stavbě hradu Karlštejna Miloš Velemínský: Dítě 3x333 otázek pro dětského lékaře Tom Stoppard: Rosk n roll - - divadelní hra britského autora českého původu mapuje politickou situaci v Čechách v letech Pro mládež Malá škola fotbalu pravidla fotbalové hry názorně v obrazech Albert Uderzo: Obelix a Caesarova galéra, Asterix, nebe mu padá na hlavu Nick Arnold: Příšerně velká kniha kvízů kniha kvízů od autora Děsivých dějin Philips Ardagh: Cesta na Hrozný konec další bláznivé příběhy Edy Nerudy Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky nové vydání v komiksové podobě Sandra Lanczová: Z deníčku neobyčejné patnácky příběh pro dívky Jaromír Palme: Tadeáš a hradní tajemství - příběh o Tadeášově rodině a tajemném hradu Prázdninový provoz v knihovně zavřeno otevřeno zavřeno

5 Za správná řešení z minulého čísla získávají ceny Lenka Hauerová, Anastázie Cenarová, Kateřina Hornová a Katarina Honcová. Gratulujeme. A zde jsou správné výsledky: Pro chytré hlavičky Dvě zápalky, které jsou až na konci (jedno z které strany ) odebereme, položíme je vodorovně nahoru a máme 4 rovnostranné trojúhelníky. Dnešní hádanka je opět ze zápalek a to řešení rovnice: Přemísti dvě zápalky tak, aby rovnice vycházela. /10+5 není 9/ Správnou odpověď a vyluštěnou sudoku můžete dodat osobně na městský úřad, písemně poštou na Husova 490, Rychnov, em na Pospěšte si. Na čtyři nejrychlejší úspěšné luštitele čeká dobrá instantní káva. (Arnikó Gergely: Culinaria Hungaria, Cologne 1999) Lecsó neboli lečo - je typické maďarské jídlo připravované z rajčat, paprikových lusků a cibule. Jednotlivé pokrmy se mohou od sebe odlišovat typem použitých paprik. Někteří přísahají na palčivě pálící druh bogyiszlói (banana chili), jiní dávají přednost sladším nebo mírně pálivým odrůdám. Nejčastějším výsledkem bývá kompromis, kdy se použije jen několik ostrých ve větším množství nepálivých sladkých druhů. Avšak výběr musí být dělán odpovědně, protože i jedna velmi pálivá paprika může chuť pokrmu znehodnotit. K uchování se ještě horké lečo nacpe do sterilizovaných sklenic. Na povrch se nalije jedna lžíce tuku. Sklenice jsou ihned uzavřeny, zabaleny do papíru a tak uchovávány. Malé sklenice jsou využívány i během sezóny pro ochucení různých pokrmů; velké sklenice jsou ponechány až na zimu jako zásobárna pro přípravu kompletního pokrmu - leča. Ke zmrazení je lečo připraveno podle základního receptu, pak je rozděleno do dobře uzavíratelných obalů vhodných k uskladnění v mrazáku. Lečo - základní předpis Suroviny: 1 kg paprik, bez stonků a semínek, na pásky nebo na kolečka, 500 g rajských jablíček, Maďarské lecsó - lečo (6x jinak) nakrájená nebo rozmačkaná, 1 velká cibule, nakrájená najemno, 4 lžíce oleje, 1 vrchovatá lžíce mleté papriky, sůl Postup přípravy: V kastrolu na rozpáleném oleji osmahneme za stálého míchání cibulku do sklovita. Nádobu sejmeme z ohně a vmícháme papriku. Přidáme nakrájené paprikové lusky, sůl a zakryjeme poklicí. Dusíme na mírném ohni asi 10 minut, přidáme rajčata a pokračujeme v dušení dokud není zelenina měkká. Lečo s uzenkou Suroviny:,lečo dle základního předpisu, 200 g uzenky, nakrájené na kolečka (např. debrecínské párky) Postup přípravy: Téměř před koncem přípravy leča základním postupem přidáme do hrnce nakrájenou uzenku a podusíme spolu několik minut - jen ji prohřejeme. Do leča můžeme vložit uzenky vcelku; počítejme vždy jeden pár na jednoho strávníka. Lečo s rýží Suroviny: lečo dle základního předpisu, 80 g rýže, olej, voda a sůl, nejsou nezbytné. Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, pak přidáme rýži a necháme ji nabobtnat v rostlinné šťávě. Pokud je jí málo přidáme trochu vody a pak budeme muset pravděpodobně pokrm malinko dochutit solí. Lečo s těstovinovou rýží Suroviny: lečo dle základního předpisu, 80 g těstovinové rýže (případně jiných drobných těstovin) Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, pak přidáme těstovinu a necháme ji v zeleninové šťávě uvařit al dente. Pokud je to nutné přidáme přiměřené množství vody a pokrm dosolíme. Lečo na tuku vypečeném ze slaniny Suroviny: lečo dle základního předpisu, 150 g uzené slaniny (na kostky) Postup přípravy: Připravujeme lečo dle základního receptu, ale místo oleje použijeme tuk vypečený ze slaniny. Před přidáním zeleniny škvarečky z tuku vyjmeme. Lečo s vejci Suroviny: lečo dle základního předpisu, 1-2 vajíčka na osobu, sůl Postup přípravy: Vajíčka rozbijeme a rozšleháme s přídavkem malého množství soli. Směs přidáme na připravené lečo dle základního receptu, zahříváme za míchání až se vejce srazí. Pro tuto variantu je vhodný i předpis s vypečenou slaninou. Rychnovský zpravodaj 5

6 Co o stromech znali druidové prokračování z minulého čísla Vrba a Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. Ve vrbě se spojují dvě povahy - první je snivá, zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit se jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Prožívá mnoho trpkostí, ale často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství. Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím. Lípa a Krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jejím znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný boj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je lípa velmi silná a dokáže se přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup, mimo jiné proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé ve znamení lípy uvědomí, dokážou skály lámat. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým. V lásce ovšem bývá nešťastná, je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu. Rychnovský zpravodaj 6 Stromový horoskop Dub Statný odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní - to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu slabších. Pomáhá druhým v nouzi nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledí na jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, kdy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Bývá stejně zdravý jako je zdravé a pevné dřevo dubu. Oliva Oliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: S úsměvem jde všechno líp! Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu stáhnout se do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě i okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost. Líska a Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty, přesto mají na ostatní úžasný vliv. Jejich osobitý půvab jim pomáhá dosáhnout životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Líska ráda působí na veřejnosti, miluje společnost a společnost miluje ji. Její intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnoučata. Jeřáb a Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filosofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí stejně jako plody jeřábu. Javor a Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený v tomto znamení je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se jen tak nezapomíná. Ořešák a Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. S lidmi jedná zdvořile, ovšem záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý ořechový člověk je plný rozporů - na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho očích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o svou existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularitě zrovna nepřidá. Přesto bývá obdivován a těší se značné autoritě. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Jeho stinnou stránkou je, že nenechává odpočinout ani druhé. pokračování příště

7 První kolo územního plánu se rozběhlo pokračování ze strany 1 instalovány na panelu v chodbě matriky. Aby však byl k materiálu co nejširší přístup, rozhodli jsme se zveřejnit Průzkumy a rozbory také na internetu. Celé dílo se skládá z pěti výkresů a textové části. Výkres hodnot území a údaje o území mají v podstatě rekapitulovat současný stav území a jeho možnosti. Výkres limitů využití území rekapituluje všechna známá omezení, tj. ochranná pásma energetických sítí, kabelových datových sítí a železnice, biokoridory a biocentra, chráněná území apod. Výkres záměrů na provedení změn v území popisuje všechny záměry využití pozemků ať už pro výstavbu, rekreaci, průmysl nebo další účely. Tento výkres obsahuje nejen záměry nově formulované, ale i záměry, uváděné ve stávajícím územním plánu, které dosud nebyly realizovány. Posledním z pětice výkresů je problémový výkres. Ten poukazuje na některé obtíže, které mohou při realizaci záměrů nastat. Jako typický příklad problémů v územním plánu může sloužit záměr rekreační oblasti na louce naproti kostelu (nad Taxusem), kde je již v současném územním plánu vymezena plocha pro koupaliště a další rekreační aktivity, pozemek však patří do tzv. církevní restituce, tedy do pozemků vlastnicky nevyjasněných, u nichž je zákonem zablokována jakákoli manipulace a přitom jednání státu s církvemi nenaznačuje, že by se v brzké době problém vyjasnil a objevil se nezpochybnitelný vlastník. K průzkumům a rozborům můžete přistoupit v zásadě dvojím způsobem. Buď si ve výkresech a v textové části překontrolujete, zda vaše záměry, připomínky či námitky byly v díle akceptovány, případně zda vaše zájmové území je zpracováno v souladu s vašimi znalostmi a názory, nebo můžete věc pojmout důkladněji. Pročíst si textovou část a poté důkladně prohlédnout výkresy a vycházeje ze znalosti místa upozornit na chyby a nedostatky. Oba způsoby jsou důležité a rozhodně lepší než třetí možnost, rezignovat a nedělat nic. Asi není třeba zdůrazňovat, že více očí více vidí. A každé přehlédnutí v této fázi se projeví později několikanásobně. František Chlouba Strom Jablonecka ročník soutěže Nominujte svůj oblíbený strom na ocenění Strom roku. Vaše návrhy přijímáme do V Jablonci a v jeho okolí roste nepřeberné množství stromů, které zasluhují náš obdiv. Potkáváme je každý den na cestě do práce, vyrůstali jsme mezi nimi, můžeme je na ulici před domem nebo v parku ukázat svým dětem, můžeme se kochat jejich krásou, lézt po nich, česat z nich ovoce, sáhnout si na ně Oproti minulému roku se navrhovaný strom nemusí nacházet na území Jablonce nad Nisou, ale může vyrůstat i na území měst a obcí v jeho správním obvodu, tzn. Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Maršovice, Dalešice, Janov nad Nisou, Bedřichov a Josefův Důl. Pravidla soutěže Strom roku: Jaký strom navrhnout? o Může jít o jakýkoliv druh stromu, libovolného stáří, libovolných rozměrů, Kdo může navrhnout svůj oblíbený strom? o Každý jednotlivci (všech věkových kategorií), rodiny, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace či instituce Co by měl návrh obsahovat? Telefonní seznam Přikládáme telefonní čísla doposud zjištěná (z minulého čísla i další), můžete si je vystřihnout a vložit do nového telefonního seznamu, který byl v květnovém zpravodaji. Zrušená telefonní čísla: Patka Bohuslav Komenského 641, Rychnov Penzion AURES Vejvoda J. Husova 761, Rychnov Žampa Zdeněk Lesní 532, Rychnov Nová telefonní čísla: Firmy a organizace AUTOŠKOLA Rybář Požárnická 714, Rychnov MASÉRNA, Svobodová Zdeňka Husova 172, Rychnov Penzion AURES Vejvoda J. Husova 761, Rychnov Restaurace U Hasičárny J+J Sokolská 547, Rychnov Bytové stanice Patková Jarmila Zahradní 528, Rychnov Rybář Jiří Požárnická 714, Rychnov Vašíček Jiří Mlýnská 43, Rychnov Vopřadová Jiří Čechova 556, Rychnov o Příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst či historická fakta, či jen pár řádků, proč právě tento strom by se měl stát Stromem roku) o Fotografii nebo obrázek stromu o Lokalitu, kde strom roste (ulici, část obce, příp. zákres do mapy) o Druh stromu o Parametry stromu - odhadované stáří, obvod ve výšce 130 cm nad zemí, výška (přibližně) o Údaje o navrhovateli (jméno, adresa, apod.) Kde je možné návrh odevzdat? o Na Městském úřadu v Jablonci nad Nisou (podatelna, vnitřní informační středisko nebo oddělení životního prostředí) případně na městských či obecních úřadech obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou o Návrh lze rovněž zaslat poštou na adresu: Městský úřad v Jablonci nad Nisou, oddělení životního prostředí, Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou o Nebo pomocí elektronické pošty na adresu: Do kdy lze návrhy podávat? pokračování na straně 7 Rychnovský zpravodaj 7

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více