Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007"

Transkript

1 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová. Zasedání zahájil a řídil prezident asociace J.Jančálek. V úvodu seznámil všechny přítomné s organizací dvoudenního programu (zasedání VV, STK, KR, aktiv, 100 v Zábřehu). 2. Kontrola zápisu a plnění úkolů Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek, opraven překlep u data konání seminářů rozhodčích. Plnění úkolů 3/06 trvá (tisk metodických dopisů probíhá jednání o zajištění reklam) 100/06 trvá (realizační skupina pro ALMANACH) 32/07 trvá (evidence neregistrovaných ) 37,41,43,45,47//07 splněno 38,39,40,42/07 splněno 48/07 trvá (anketa ČOV Trenérka roku ) 49,50,51,52,53,54,55/07s splněno 56/07 trvá (příprava seminářů rozhodčích). 3. Zprávy z MS 2007 Podrobné zprávy a hodnocení účasti na MS dorostu i MS družstev seniorů jsou uveřejněny na webu i v KuLi. Tyto zprávy byly doplněny členy vedení výprav a rozbory trenérů. Přijetí reprezentací se uskuteční v Náchodě v rámci KS Návrhy odměn za umístění předložil předseda KSR P.Dobeš písemně po diskuzi návrh schválen. Schváleno udělení Zlaté plakety ČKA za reprezentaci pro J.Kotyzu a H.Wiedermannovou, Bronzové plakety ČKA ZZ L.Musilovi, Stříbrné plakety ČKA ZZ J.Slabákovi a J.Dobešovi. Rekordy ČR dosažené na MS dorostu a seniorů: družstvo dorostenců 4 x 120 hs b. dvojice dorostenek 2 x 120 hs b dvojice dorostenců 2 x 120 hs b. jednotl.dorostenců - M.Stloukal 1 x 120 hs 642 b. 1

2 jednotl.dorostenců - F.Dejda 3 x 120 hs b. smíšený tandem (J.Kotyza, H.Wiedermannová) 1 x 60 hs 314 b. 4. Zprávy z M ČR 2007 Mistrovství ČR jednotlivců všech kategorií byla mimořádně úspěšná především díky pořadatelům. Jediný problém se vyskytl v Jihlavě, kde souběžně v areálu probíhala jiná akce a průběh M ČR žáků byl narušován. Jednoznačně se osvědčilo nasazování účastníků na sobotní kvalifikaci a konání oficiálního zahájení až před finálovou soutěží. Pořádajícím oddílům byly zaslány děkovné dopisy. 5. Příprava aktivu STK Projednána organizační i obsahová příprava vše zajištěno. U příležitosti životních jubileí doporučeno udělení plaket ČKA (včetně dárkových balíčků) v průběhu aktivu funkcionářům ČKA J.Svobodovi, J.Dobiášovi, J.Dynterovi, J.Kupovi a J.Jakešovi. 6. Příprava Rozpisu KL 2007/2008 Rozpis připraven, projednány poslední připomínky a návrhy, konečná verze rozpisu bude předložena aktivu STK a uveřejněna na webu. 7. Termínový kalendář pro rok 2007/2008 Na základě podkladů komisí ČKA návrhy zpracovány předsedou STK H.Slavíkem do dvou verzí. Podrobně projednány obě varianty včetně požadavků KSR na akce reprezentace. Schválená termínová listina bude předložena aktivu STK a uveřejněna. 8. Hodnocení Májového turnaje žactva Ihned po skončení bylo hodnocení včetně výsledků uveřejněno, zpráva doplněna J.Johnem, který ocenil podíl KO TJ Start Rychnov nad Kněžnou na velmi dobrém zajištění i účast výběrů všech krajských svazů. 9. Zpráva z průběhu Poháru ČKA Zpravodaj vydán, zbývá dohrát finálová utkání (muži: Jihlava-Č.Třebová, ženy: Jičín-Kolín), další pořadí známé. Medaile připraveny k předání, finalistům pro informaci zaslán rozpis Poháru NBC. 10. Příprava akcí KSR na II.pololetí 2007: KS dorostu a seniorů zajištěn Mezinárodní soutředění repr.výběrů dorostu GER-SVK-CZE v Hagenwerdenu nutno zahájit přípravu, KS juniorů v Blansku příprava probíhá Pohárové soutěže NBC (SP,EP,Pohár NBC) rozpisy postupujícím předány včetně překladů do češtiny. SP se zúčastní družstva Náchoda a Zábřehu, EP družstva Slavoje Praha a Slavie Praha, postupující na Pohár NBC budou známé po dokončení Poháru ČKA. Nutno odeslat přihlášky a rozhodnout 2

3 o možnostech příspěvků na účast. MU Polsko-ČR juniorů v Gostyni, MU výběrů ligy CZE-SVK Zprávy předsedů komisí MMK Š.Koblížek Informace z průběhu kvalifikací na M ČR neregistrovaných a přípravě finále, příprava utkání výběrů ligy ČR a SR v rámci oslav 70.výročí na KSR P.Dobeš jednání o MU na r , ukončení smluv repr.trenérů seniorů a dorostu nutnost vypsat výběrové řízení na nové složení realizačního týmu. Bude řešeno ovým hlasováním tak, aby s dorostem na soustředění do SRN již cestovali noví RT. KM J.John příprava PMN 2007/2008 schválen rozpis, nutno uzavřít smlouvy s KO, návrh na uspořádání Vánočního turnaje krajských výběrů dorostu schváleno konání TMK L.Matyášová příprava semináře trenérů II.třídy na v Jihlavě, udělení kvalifikace trenéra II.třídy Mgr.Martinovi Švorbovi na základě studia FTVS schváleno. DK J.Němec informace z průběhu disciplinárního řízení jednání v kauze Chomutov a konečné rozhodnutí, ověřování a závěr kauzy Kroměříž. KR M.Jakoubek příprava seminářů rozhodčích KL v Praze a v Ústí nad Orlicí, příprava školení rozhodčích II.tř Matriční komise J.John V návaznosti na změnu v mezinárodních předpisech, týkajících se startů hráčů v zahraničí, je nutno změnit i tuto část našich předpisů. Předloženy varianty změn vůči Registračnímu řádu ČKBF a předpisům ČKA. ČKBF doporučeno schválit zrušení č.8.3 reg.řádu. 12. Zpráva prezidenta Konference NBC pozvánka, projednání účasti, za ČKA se zúčastní J.Jančálek (+ tlumočník V.Kučera). 13. Zpráva sekretářky Žádost KO PSJ Jihlava o příspěvek na Letní kuželkářskou školu, 3

4 Pozvánka pro R.Parkana na schůzi sportovního výboru NBC v Rakousku, Pozvánky na VH Olomouckého a Moravskoslezského KS ( ), Ústeckého KKS ( ) a Pardubického KKS ( ), Pozvánka na turnaj SERBIA OPEN zaslána omluva, Odměny pro členy VV a komisí projednány a schváleny návrhy odměn za I.pol.2007, DOPING aktualizovaný seznam zakázaných látek (předán KSR), Strojní investice získána dotace ve výši Kč na zakoupení ASK pro Olomouc. Nutno řešit s ČKBF a zajistit vyhlášení veřejné zakázky. U s n e s e n í VV ČKA schvaluje: hodnocení účasti na MS seniorů a MS dorostu, odměny členům repr.družstev za umístění na MS 2007, udělení Zlaté plakety ČKA Za reprezentaci Janu Kotyzovi a Haně Wiedermannové, Stříbrné plakety ČKA Za zásluhy Jaroslavu Slabákovi a Jaroslavu Dobešovi a Bronzové plakety ČKA Za zásluhy Ladislavu Musilovi, rekordy ČR dosažené na MS dorostu a seniorů, udělení Stříbrné plakety ČKA ZZ Jindřichu Svobodovi a Bronzové plakety ČKA ZZ Jaroslavu Dobiášovi, Jaroslavu Dynterovi, Jaroslavu Kupovi a Jiřímu Jakešovi, rozpis KL 2007/2008, termínový kalendář pro rok 2007/2008, rozpis a místa konání PMN 2007/2008, změnu předpisů pro start hráčů v zahraničí, účast J.Jančálka na konferenci NBC, příspěvek na letní Kuželkářskou školu ve výši Kč. VV ČKA ukládá: 57/07 na webových stránkách ČKA uveřejnit Rozpis a rozlosování KL 07/08 a termínový kalendář z:koblížek t: /07 na web umístit Směrnici ČKA o cestovních náhradách z:jančálek 59/07 zaslat poděkování KO Start Rychnov n.kněžnou za uspořádání Májového turnaje žactva t: /07 odeslat finanční ceny družstvům, která se umístila na 1.-4.místě v Poháru ČKA t:

5 61/07 zajistit přípravu účasti na mezinárodním soustředění dorostu v SRN z:dobeš t: /07 ve stanovených termínech odeslat přihlášky A a B družstev na pohárové soutěže NBC t:5.7. a /07 ke schválení připravit návrh příspěvků klubovým družstvům na účast v pohárových soutěžích NBC z:janč.,kup. t: /07 odeslat objednávku na KS juniorů v Blansku t: /07 zahájit jednání o místě konání utkání ČR-SR a vyhlašování Kuželkáře 2007 dne /07 vyhlásit výběrová řízení na repr.trenéry družstev seniorské a dorostenecké reprezentace 67/07 s navrženými pořadateli turnajů PMN 2007/2008 uzavřít dohody o uspořádání 68/07 připravit návrh na uspořádání Vánočního turnaje krajských výběrů dorostu /07 zajistit organizační a obsahovou přípravu semináře trenérů v Jihlavě 70/07 zpracovat a na MŠMT ČR zaslat zprávu a výsledky MS /07 zajistit organizační a obsahovou přípravu školení rozhodčích II.třídy z:janč.,kobl. t: z:dobeš t: z:john t: z:matyášová t: z:pal. t: z:jakoubek t:

6 72/07 dopracovat úpravu podmínek pro start hráčů v zahraničí do předpisů ČKA a reg.řádu ČKBF z:jančálek 73/07 dořešit formu příspěvku na Letní kuželkářskou školu v Jihlavě 74/07 řešit čerpání příspěvku na strojní investice včetně vyhlášení výběrového řízení z:kupová t:ihned 75/07 připravit návrh termínů zasedání VV ČKA na II.pol.07 z:jančálek Zapsala:Ivana Palánová Schválil:Jiří Jančálek 6

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 25. 2. 2015 v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 25. 2. 2015 v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 25. 2. 2015 v Praze Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 Podklad pro VH ČSOS 7. 12. 2013 Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P.

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze 1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců P ČKS schvaluje konečnou verzi dvou dokumentů (Stanovisko

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str.

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str. 3/08 17. duben 2008 Zleva: H. Vrecková, T. Stursová, M. Semelová, P. Hendrych, L. Prkna, D. Laušman, D. Křížová, H. Prokšová, K. Doubková, M. Schejbal, L. Urban a P. Cahlík V Olomouci rekord nepadl Dvanáctý

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Vrchlabští muži prvoligoví

Vrchlabští muži prvoligoví Ve zkratce... Více jak dva měsíce trvalo nově zvolenému prezidentovi České kuželkářské asociace Jiřímu Jančálkovi jmenování nových členů výkonného výboru. Oficiální akt jmenování se odehrál na schůzi VV

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E

E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více