KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP"

Transkript

1 KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP Bc. Filip ŘEZÁČ pracoviště: CESNET, zájmové sdružení právnických osob; mail: Abstrakt: Tento článek obsahuje přehled a vysvětlení technických parametrů VoIP koncových zařízení(hw a SW IP telefonů, WiFi telefon, VoiceGateway, Telefony pro videokonference...) a uvedení příkladů těchto zařízení nabízených na českém trhu. Dále pak rozdělení zařízení podle popsaných parametrů do jednotlivých kategorií, popis požadavků a potřeb na jednotlivá zařízení podle jejich praktického použití a zdůraznění užitečných parametrů a vlastností koncových zařízení. 1 Úvod Stejně jako v PSTN telefonii, existují i pro technologii VoIP různá koncová zařízení. Kromě klasických hardwarových telefonů existuje i nepřeberné množství telefonů tzv. softwarových, kde je telefon nahrazen příslušným softwarem v počítači a účastník hovoří pomocí sluchátek a mikrofonu. Do koncových zařízení VoIP můžeme také zařadit tzv. Voice brány, jejichž hlavním úkolem je připojení klasických PSTN telefonů do paketové sítě. Tato a mnohá další zařízení obsahují spoustu technických parametrů, které jsou převážně reprezentovány zkratkami, a je opravdu občas těžké se v nepřeberném množství těchto zkratek vyznat a pochopit jejich správnou funkci. K alespoň částečnému pochopení a k orientaci v tomto moři technických parametrů slouží tento článek. Cílem tohoto článku není srovnávat jednotlivá zařízení či aplikace mezi sebou, což by vzhledem k často velkému cenovému rozdílu nebylo objektivní, ale spíše popsat obecněji technické možnosti, praktické využití a případné nedostatky jednotlivých komponent. 2 Technické parametry Pod těmito slovy si můžeme představit veškeré vlastnosti a parametry, jaké se o zařízení či aplikaci můžeme dozvědět. V tomto článku se spíš než na velikost displeje, váhu či design zařízení zaměřím na parametry, které nejsou na první pohled viditelné. A to jsou takzvané vlastnosti či parametry programové nebo softwarové. Znamená to, že tyto parametry můžeme více či méně měnit nahráním softwaru (u VoIP telefonů firmwaru), který tyto vlastnosti podporuje. Následující podkapitoly obsahují přehled těchto parametrů rozdělených do jednotlivých kategorií. 2.1 Protokoly V internetové telefonii, kde je hlas přenášen pomocí paketů, je podpora příslušných protokolů alfou a omegou každého VoIP koncového zařízení [1, 2]. Pro přenos hlasu v IP telefonii se využívá protokol RTP, který je přenášen pomocí UDP paketů. Kromě tohoto protokolu využívá VoIP spousty dalších internetových protokolů. Ty řídí přenos, nesou telefonní signalizaci, ověřují dostupnost komunikujících zařízení atd. V IP telefonii je pro nás nejdůležitější podpora tzv. signalizačních a transportních protokolů. Signalizační protokoly: H.323 Jedná se o nejstarší standard z rodiny protokolu VoIP. Jelikož patří do rodiny protokolů H.32x, má blízkou návaznost k technologiím ISDN. H.323 definuje čtyři základní komponenty sítě: Terminál, Gateway, Gatekeeper, MCU. H.323 také zahrnuje a odkazuje na množství jiných protokolů. Tento protokol je již na ústupu a nahrazuje ho perspektivnější SIP. SIP Session Initiation Protocol vyvinula organizace IETF. SIP je textový protokol, což napomáhá nejen jednoduchému ladění, ale především je snadno rozšiřitelný. Protokol SIP je typu klient-server, to znamená, že komunikace probíhá výměnou dvou typů zpráv, požadavků a odpovědí. Pod slovem klient si můžeme představit VoIP telefon a pojmem server je označen aplikační server služeb. Momentálně nejvíce prosazovaný v IP telefonii a podporovaný téměř všemi moderními koncovými zařízeními. IAX - Inter-Asterisk exchange Protocol byl vyvinut jako reakce na problémy s NAT u jiných signalizačních protokolů. Tento protokol je využíván převážně při komunikaci s open-source PBX Asterisk. Protokol je specifický tím, že spojuje signalizaci a hlasový přenos do jednoho UDP toku a nevyužívá protokolu RTP. strana 45

2 SCCP - Skinny Call Control Protocol je patentovaný protokol původně vytvořený společností Selsius. Na rozdíl od všech výše uvedených volně šiřitelných protokolů je SCCP vlastněn společností Cisco a tento protokol slouží pro komunikaci mezi SCCP klientem (Cisco telefony) a Cisco CallManagerem. CallManager je IP ústředna společnosti Cisco. Tento protokol je často označován také jako Skinny. Setkáme se s ním u všech IP produktů firmy Cisco. Transportní protokoly: RTP - Real-time Transport Protocol byl přímo navržen pro přenos audio/video dat přes Internet. Z pohledu OSI modelu se jedná o protokol aplikační vrstvy. RTP je postaven na UDP a oproti tomuto protokolu mu byly přidány vlastnosti pro lepší přenos audio/video dat. Tento protokol podporuje drtivá většina koncových VoIP zařízení. RTCP - Real-time Transport Control Protocol je doplňkový protokol pro RTP, který zajišťuje zpětnou kontrolu dat, zda dorazila v pořádku od odesílatele k příjemci. Odesilatel může tedy sledovat, v jaké kvalitě je signál přijímán, nebo jak velká byla ztráta paketů na trase. Pomocí tohoto protokolu se dá sledovat i QoS. Kromě signalizačních a transportních protokolů podporují koncová zařízení ještě spoustu jiných protokolů, které využívají pro správnou funkci poskytovaných služeb. Mezi takové patří například: HTTP/HTTPS Hypertext Transfer Protocol. Tento protokol je koncovými zařízeními podporován často z důvodu vlastnosti webového rozhraní. Zařízení má v sobě webový server a jeho konfiguraci lze nastavovat pomocí webové stránky a prohlížeče. HTTPS je zabezpečená forma protokolu HTTP. ARP/RARP Address Resolution Protocol se v paketových sítích používá k získání ethernetové (MAC) adresy zařízení z jeho IP adresy. Používá se v situaci, kdy je třeba odeslat IP datagram na adresu ležící ve stejné podsíti jako odesilatel. RARP je obrácený (Reverse) ARP, to znamená, že z MAC adresy zařízení zjišťuje dotazem jeho IP adresu. ICMP Internet Control Message Protocol. Pomocí tohoto protokolu se posílají chybová hlášení síťových prvků, tzn. i VoIP zařízení. Pomocí tohoto protokolu se posílá i příkaz ping, který slouží pro zkoušku dosažitelnosti a funkčnosti zařízení v síti. DNS Domain Name System je další velice důležitý internetový protokol, který je často koncovými zařízeními VoIP podporován. Pro zařízení se SIP je hlavní úlohou DNS serveru překládat namapovaná telefonní čísla podle e164 na SIP URI, což je tzv. e164 resolving, pro směrování SIP URI musí potom zařízení umět SRV záznamy. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Podpora tohoto protokolu u VoIP koncových zařízení je téměř standardem. Umožňuje, aby zařízení dostalo od DHCP serveru v síti IP adresu. Nemusíme tak zadávat adresu ručně. NTP/SNTP - Network Time Protocol. Už z názvu můžeme poznat, že se jedná o protokol pro synchronizaci času v paketových sítích. Byl navržen tak, aby všechna zařízení v síti měla stejný čas i při zpoždění paketu průchodem sítě. SNTP je to zjednodušená verze NTP. SNTP umí získávat čas pouze z jednoho serveru a SNTP klient nemůže být zároveň SNTP serverem. TFTP Trivial File Transfer Protocol je velice jednoduchým protokolem pro přenos souborů po síti a je využíván právě u síťových zařízení s omezenou pamětí, jako jsou např. VoIP telefony. Pomocí tohoto protokolu si mohou zařízení stahovat nový firmware, různé konfigurace, nebo telefonní seznamy z TFTP serveru. TLS Transport Layer Security je kryptografický protokol využívaný pro zabezpečení přenosu po síti. U popisů technických parametrů koncového VoIP zařízení se můžeme setkat ještě s jeho předchůdcem SSL. TLS využívá pro šifrování přenosu různé typy šifrovacích algoritmů. Popis těchto algoritmů bude uveden v podkapitole Bezpečnost. 2.2 Kodeky Dalším neméně důležitým technickým parametrem je podpora kodeků [1]. Na použitém kodeku závisí, jaká bude kvalita probíhajícího hovoru a jaké bude zatížení sítě při probíhajícím hovoru. Kvalita probíhajícího hovoru se stanovuje pomocí MOS (Mean Opinion Score) a požadovanou šířku pásma sítě zobrazuje počet kbit za sekundu. V tabulce je uveden seznam nejpoužívanějších kodeků pro VoIP, včetně typu použitého kódování, jejich rychlosti a MOS, MIPS hodnot (tab. 1). strana 46

3 Tab. 1: Tabulka kodeků G Je základní kodek, který se používá i v klasické telefonní síti. Kvalita přenášeného hlasu je totožná s kvalitou hlasu při běžném telefonním hovoru, MOS je asi 4.1. Tento kodek podporují všechna VoIP koncová zařízení. Existují dva typy G.711. µ-law používaný v Severní Americe a v Japonsku a A-law využívaný v Evropě a zbytku světa. A-law je jednodušší a nemá takové nároky na výpočetní výkon. G Používá buď kódování MP-MLQ nebo ACELP. První typ kódování vyžaduje šířku pásma 6.3 kbit/s, druhý typ 5.3 kbit/s. Doba trvání jednoho rámce je 30 ms a MOS skóre je 3.9 při použití kódování MP- MLQ a 3.65 při použití ACELP. G Kodek používá kódování ADPCM, potřebná šířka pásma je 16, 24, 32 a 40 kbit/s. Kodek může zpracovávat bloky různé délky podle toho, jak velké zpoždění je požadováno. G Používá kódování LD-CELP. Potřebná šířka pásma je 16 kbit/s, MOS skóre je přibližně 3.9. G Použité kódování je CS-ACELP - Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction. Potřebná šířka pásma je 8 kbit/s, kvalita je podobná jako 32 kbit ADPCM. Tento kodek je nejpoužívanější v IP telefonii. Spolu s G.711 je nejčastěji podporován koncovými zařízeními. Můžeme se setkat ještě s G.729a, což je dodatek k G.729. Tento kodek snižuje nároky na výpočetní výkon asi o 20%, ale je zhoršena kvalita hovoru. GSM - Kodek, šířka pásma je 13 kbit/s. GSM je rychlejší než metody založené na slovníku (CELP), ilbc - Internet Low Bit Rate Codec, tento kodek byl vyvinut firmou Global IP Sound, potřebná šířka pásma je kbit/s, délka rámce je 30 ms. Kodek umožňuje elegantní snížení kvality přenášeného signálu v případě zpoždění nebo ztráty paketů. Použitý algoritmus je Block Independent Linear Predictive Coding. Obr. 1: Zobrazení závislosti rychlosti kodeku na MOS Důvod používání kodeků G.711 a G.729 můžeme vidět na prvním obrázku. Hledáme kompromis mezi vyžadovanou šířkou pásma a největším MOS (obr. 1). 2.3 Quality of Service QoS Často zmiňovanou zkratkou uváděnou společně s VoIP je QoS [3]. Quality of Service je vlastnost poskytovat různou prioritu různým aplikacím, uživatelům, nebo datovým tokům. Pomocí QoS můžeme také garantovat určitou úroveň nebo nastavení pro datový tok. U IP koncových zařízení se tato vlastnost používá pro určování priority paketům tak, aby ostatní datové toky v síti neomezovaly hovory a spojení bylo kvalitní. Pokud strana 47

4 si budeme vybírat koncové VoIP zařízení, mělo by zcela jistě podporovat tuto službu. K zajištění QoS jsou používány tři modely obsluhy: Best Effort (max. úsilí) Integrated services - Intserv (integrované služby) Differentiated services - Diffserv (rozlišované služby) U koncových zařízení je momentálně nejvíce podporován posledně jmenovaný model: Differentiated services (rozlišované služby). Na zařízení můžeme nalézt informaci, že zařízení podporuje DSCP na třetí vrstvě (L3) a 802.1Q/p na druhé (L2). Jedná se právě o model Diffserv. 2.4 Síť/Připojení Není asi třeba se příliš rozepisovat o tom, že kvalita připojení má zásadní vliv na kvalitu hovoru z daného koncového zařízení. Seznam poskytovatelů jak internetu, tak VoIP služeb, by vystačil na další celý článek, proto toto téma přenechám jiným přispěvatelům. V této podkapitole bych se chtěl hlavně zaměřit na vlastnosti jednotlivých zařízení a požadavků na připojení, které souvisí s připojením do sítě. Rychlost přípojky Jak už bylo uvedeno výše, je nutné zaručit určitou přenosovou rychlost, aby byl hovor kvalitní. Pokud si vezmeme použití nejnáročnějšího kodeku G.711, ten vyžaduje šířku pásma 64 kbit/s, v reálu je to asi 90 kbit/s (hlavičky RTP paketu atd.). Od je v ČR nejpomalejší ADSL připojení 8192/512Kbit, tedy problém je vyřešen [4]. Horší je to u Wi-Fi IP telefonů. Proto je dobré vyžádat si od Wi-Fi poskytovatele minimální poskytovanou šířku pásma a ztrátu paketů. Připojení Softwarová VoIP koncová zařízení vždy využívají síťové karty počítače, problém se zásuvkami nemusíme řešit ani u Wi-Fi telefonů. Menší zádrhel můžeme nalézt u hardwarových VoIP telefonů. Drtivá většina z nich využívá ethernetové přípojky (RJ45) pro připojení do sítě. Ovšem ne každý má například v kanceláři dvě volné zásuvky pro připojení dvou zařízení. Jeden pro počítač a jeden pro IP telefon. Proto už dnes většina HW telefonů obsahuje dvě ethernet přípojky tak, aby se dal IP telefon sériově připojit s počítačem. Dále bych rád zmínil, že některé z HW IP telefonů podporují napájení přímo přes ethernetový kabel (PoE), odpadá tak další kabel na stole v podobě napájecí šňůry. V tomto případě však musíte mít tzv. Power-switch, který bude napájení do ethernetového kabelu dodávat. Tyto switche jsou dražší, než ty klasické. Síťové služby Při výběru koncového VoIP zařízení bychom měli brát ohled i na podporu síťových služeb. Mezi základní patří podpora dynamického přidělovaní adres (DHCP), webové rozhraní pro konfiguraci (HTTP), dále pak podpora průchodu přes NAT s využitím STUN, podpora QoS, stahování firmwaru, konfigurací či telefonních seznamů do zařízení pomocí TFTP serveru, podpora DNS SRV a v neposlední řadě také podpora bezpečnostních protokolů, metod a algoritmů (TLS,DIGEST authetnication, SRTP,AES). 2.5 Bezpečnost Stejně jako jakákoliv jiná internetová služba podléhá i VoIP určitým bezpečnostním rizikům, jako jsou podvržení autentizace, krádež identity, porušení integrity dat, odposlouchávání hovorů, DoS a SPIT útoky atd. [5]. Samozřejmě existují mechanismy a metody, jak se před těmito útoky bránit. Nyní bych rád popsal některé nejčastější mechanismy, které jsou podporovány koncovými zařízeními VoIP. Stejně, tak jako jsme mohli rozdělit VoIP protokoly na signalizační a transportní, můžeme rozdělit i jejich zabezpečení. Pro signalizační protokoly: H.323 Zde bezpečnost zaručuje protokol H.235 a bezpečnostní profily. SIP - U SIPu se pro ověření autentizace používá HTTP Digest Authentication, využívající hashovací funkce MD5. Často je podporován koncovými zařízeními i SIPS URI (TLS). Pro transportní protokoly: RTP Pro transportní protokol RTP bylo vyvinuto rozšíření zvané SRTP, využívající algoritmů AES pro zachování důvěry a SHA1-HMAC pro autentizaci. U některých softwarových telefonů se můžeme ještě setkat s rozšířením ZRTP. Tento protokol byl navrhnut Phillem Zimmermannem a nebyl ještě standardizován. Proto ho v HW telefonech zatím nečekejme. Tento protokol by měl rozšiřovat SRTP proti útokům Man-in-the-middle. SCCP Protokol používaný firmou Cisco obsahuje své vlastní metody a nastavitelné bezpečnostní profily. Rád bych se ještě zmínil o bezpečném připojení přes Wi-Fi. Zde mohou Wi-Fi koncová zařízení podporovat jednu z metod šifrování dat WEP (64bit, 128bit), nebo bezpečnější a stále více doporučovaný WPA a WPA2, kde je zdokonalený mechanismus práce s klíči. strana 48

5 2.6 Služby Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář Stejně jako digitální telefony způsobily obrovský skok v podpoře doplňkových služeb oproti analogovým telefonům, které prakticky plnily pouze základní funkci telefonie, tak úplně stejně působí nové služby IP telefonů ve srovnání s těmi digitálními. Vypsat zde všechny možné služby a funkce, které by mohly být podporovány koncovými zařízeními VoIP, je téměř nemožné, ale seznam těch nejzákladnějších a nejdůležitějších zde uvedu. Funkce pro hovor: Přidržení hovoru, funkce nerušit, přesměrování hovoru, odmítnutí hovoru, vypnutí vyzvánění, opětovné vytočení čísla (redial), seznam příchozích, odchozích a nepřijatých volání včetně LED indikace, čekání hovoru, zobrazení ID volajícího, třístranná konference, indikace příchozí hlasové zprávy, potlačení ticha (neposílá se při spojení), VAD Voice Activation Detection aktivace hovoru při hlasovém projevu, CNG Comfort Noise Generation generování šumu. Funkce telefonního seznamu: Možnost stáhnutí telefonního seznamu z TFTP serveru ve formátu XML,LDAP, multijazyková verze, možnost uložení fotografie volajícího k číslu. Funkce telefonu: Webové konfigurační rozhraní, stažení nového a záloha firmwaru telefonu pomocí TFTP serveru, jednoduché grafické menu na displeji, možnost stažení vyzváněcích melodií, možnost stáhnout jiná pozadí a skin menu na telefonu, stažení konfigurace telefonu ve formátu XML, u videokonferenčních telefonů možnost sledovat vlastní obraz a funkce PIP - Picture in picture. Pojďme se nyní podívat, jaká je realita, a jaké výše uvedené parametry obsahuje několik vybraných koncových zařízení rozdělených do kategorií podle jejich funkce. 3 Koncová zařízení Při volbě vhodných VoIP zařízení, nebo programů a jejich vlastností byl brán zřetel na to, aby vybraná zařízení prezentovala určitou skupinu na trhu, ať už z pohledu dostupnosti, ceny, podpory či technických vlastností. Byli vybráni zástupci v jednotlivých kategoriích, u kterých budou rozebrány a popsány výše zmíněné technické parametry a vlastnosti. 3.1 HW IP telefony Hardwarové telefony podporující VoIP vypadají většinou naprosto stejně jako klasické digitální, s tím rozdílem, že přípojka VoIP telefonu se připojuje klasicky do počítačové sítě jako například PC. Níže jsou uvedeny tři zástupci HW IP telefonů. Ti byli vybrání tak, aby zastupovali každý určitou kategorii a obsahovali co možná nejvíce výše uvedených parametrů a vlastností. Grandstream GXP Tento IP telefon je velice oblíbený a rozšířený, jelikož jeho pořizovací cena je nízká a vlastnosti a parametry, kterými disponuje, jsou obrovské. Uvádím zde alespoň ty nejdůležitější: Podpora až 4 SIP účtů. Protokoly: SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, SRTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (záznam a SRV), DHCP (klient i server), PPPoE, TFTP, NTP/SNTP, TLS. Kodeky: G.711 µ/a, G.723,1, G.729 A/B, G.726, G.722, GSM, ilbc. QoS: na třetí vrstvě DSCP(ToS), DiffServ a na druhé 802.1p/Q. Síť/Připojení: 2x Ethernetová přípojka (autodetekce křížený/přímý) s podporou PoE, HTTP (webová konfigurace), statická IP nebo DHCP, podpora NAT pomocí STUN, stahování konfigurace a firmware přes TFTP a HTTP, podpora DNS SRV. Bezpečnost: Digest Authentication s podporou MD5 hashe, SIP přes TLS, podpora SRTP a AES algoritmu. strana 49

6 Služby: Automatický redial, mute, 3Way konference, Call Transfer, Přepojení hovoru, Call Waiting, DTMF Dialing, Caller ID, Hold, Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB), Voice Activity Detection (VAD), Identifikace čekající zprávy (MWI), Identifikace Voice Mailu (VMWI), Přepínání mezi hovory, Podpora USI (IP) vytáčení, Tel. adresář - počet čísel a jmen osob atd. Cisco Unified IP Phone 7941G - Jedná se o typického zástupce z řady Cisco IP telefonů. Tento telefon má velký displej a elegantní design. Jaké jsou ale jeho parametry a funkce? Velký displej s dobrým rozlišením (320x222), vyžaduje Cisco CallManager PBX. Protokoly: SCCP (NEPODPORUJE SIP, nutno nahrát jiný firmware), TCP/IP/UDP, RTP, SRTP, HTTP, DHCP, TFTP, CDPKodeky: G.711µ/A, G.729a. QoS: na třetí vrstvě DSCP(ToS), DiffServ a na druhé 802.1p/Q. Síť/Připojení: 2x Ethernetová přípojka s podporou PoE, HTTP (webová konfigurace), statická IP nebo DHCP, stahování konfigurace a firmware přes TFTP, podpora VLAN 802.1q. Bezpečnost: SCCP - vlastní bezpečnostní profily a autentizace, SRTP s podporou AES. Služby: Pomocí XML a připojení na web Cisco - zjišťování různých informací (počasí, akcie atd..), Multijazyková podpora, Automatický redial, mute, Přepojení hovoru, Call Waiting, DTMF Dialing, Caller ID, Hold, Voice Activity Detection (VAD), Vytáčení čísla při zavěšeném sluchátku, Přepínání mezi hovory, Tel. adresář - počet čísel a jmen osob (LDAP3), Paměť, Stahování konfigurace a telefonního seznamu ve formátu XML z TFTP serveru atd... Siemens Gigaset C450 IP - Tento telefon je zajímavý především tím, že kombinuje PSTN síť a VoIP. Jedná se o bezdrátový telefon s podporou technologie DECT. Možnost přepínání klasické PSTN sítě a VoIP. Pevné propojení se základnou, pro telefonování slouží přenosné zařízení. Protokoly: DECT, SIP, TCP/IP/UDP, RTP, DHCP, HTTP. Kodeky: G.711 µ/a, G.729A/B, G.726. QoS: na třetí vrstvě DSCP(ToS), DiffServ. Síť/Připojení: Základna: 1x Ethernetová přípojka, 1x Telefonní zástrčka. Přenosná část: technologie DECT (60 duplexních kanálů, pásmo: MHz). Dosah až 300 m ve volném terénu a 50 m v budovách. HTTP (webová konfigurace), statická IP nebo DHCP, podpora NAT pomocí STUN. Bezpečnost: Autentizace k základně pomocí PIN. Služby: Možnost 1 hovoru po pevné síti a 1 přes VoIP, přepínání mezi sítěmi pomocí jedné klávesy, možnost psaní SMS (záleží na poskytovateli), zobrazení data a času, hlasité telefonování, budík, paging, multijazyčné menu, opakované volání, adresář v telefonu, příprava voleného čísla, automatické opakování volby, správa telefonních čísel (ISDN), zabezpečený telefonní systém (ISDN), CLIP (ISDN), záznamník, vzdálený přístup záznamníku, zabezpečení schránky PIN atd... Obr. 2: HW IP Telefony: Grandstream GXP 2000, Cisco IP Phone 7941G, Siemens Gigaset C450IP 3.2 SW IP telefony Už z názvu vyplývá, že softwarové IP telefony jsou pouze aplikace využívající počítač a jeho síťovou kartu k připojení do sítě, monitoru jako displeje a reproduktorů a mikrofonu místo sluchátka. Pro softwarové IP telefony je specifická jejich modifikovatelnost. Jednoduše nahrajeme novější verzi aplikace, která obsahuje nové parametry a funkce. Stejně jako u HW IP telefonů uvedu tři zástupce z řad softwarových. strana 50

7 SJ phone - [6] Jedná se o velice oblíbený SW IP telefon vyvíjený společností SJ LAbs s podporou H.323 a SIP. Je zdarma stažitelný pro operační systémy Windows, Linux a Mac. Dále pro PDA s Windows CE, nebo s PocketPC 2003 a lze stáhnout i ovladače pod Windows pro USB telefony. V době psaní článku byla aktuální verze pro Windows: Protokoly: H.323, SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, TLS. Kodeky: G.711 µ/a, G.729, GSM, Speex, ilbc. QoS: není podporováno. Síť/Připojení: závisí na síťové kartě počítače, IP adresa počítače, podpora NAT pomocí STUN. Bezpečnost: SIP přes TLS, RTP nešifrováno Služby: podpora Instant Messagingu (Jabber), Multi-way volání, hold, mute, logy volání, telefonní seznam, lokátor sousedů, rychlé vytáčení, hot keys, call forward, různé vyzváněcí tóny, podpora VAD. Ekiga [7] Tento softwarový IP klient může vyvíjet v podstatě kdokoliv, kdo by měl zájem. Jedná se o open-source H.323 a SIP klienta, který v poslední verzi nabízí už i podporu video hovorů. Ekiga je známá i pod starším jménem GnomeMeeting a byla původně vyvíjena pouze pro Linux OS. Nyní funguje už i na ostatních operačních systémech, Windows nevyjímaje. Klient je samozřejmě poskytován zdarma. V době psaní článku byla aktuální verze pro Windows: Protokoly: H.323, SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, SRTP. Kodeky: ilbc, GSM, G.711 µ/a, G.726, G.721, Speex, H.261, H.264, H.263+, MPEG4, THEORA. QoS: není podporováno. Síť/Připojení: závisí na síťové kartě počítače, IP adresa počítače, podpora NAT pomocí STUN. Bezpečnost: SIP přes TLS, RTP přes SRTP. Služby: video hovory, video konference, instant messaging na SIP, Multi-way volání, hold, mute, nerušit, logy volání, telefonní seznam s podporou LDAP, monitorování hovoru, rychlé vytáčení, hot keys, call forward, podpora VAD, podpora ENUM... X-Lite - Tento SW IP telefon vyvíjí společnost Counter-Path. Xlite je stejně jako SJphone poskytován pro nejpoužívanější OS - Windows, Linux, Mac zdarma. Xlite se dá rozšířit na aplikaci Bria, ta je však už placená a podporuje více funkcí. I tak se ale Xlite může pochlubit slušnými vlastnostmi. Protokoly: SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, SRTP, TLS. Kodeky: ilbc, GSM, G.711 µ/a, H.263, H QoS: na třetí vrstvě DSCP(ToS), GqoS. Síť/Připojení: závisí na síťové kartě počítače, IP adresa počítače, podpora NAT pomocí STUN a ICE. Bezpečnost: SIP přes TLS, RTP přes SRTP. Služby: video hovory, tří-stranná audio i video konference, nahrávání hovorů, Multi-way volání, hold, mute, nerušit, logy volání, telefonní seznam s podporou sdílení do jiných aplikací, monitorování hovoru, rychlé vytáčení, hot keys, call forward... Možná se někteří čtenáři ptají, proč nebyla zmíněna momentálně nejužívanější SW telefonní aplikace Skype. Skype, i když je nejvíce používaným programem pro hlasovou komunikaci na Internetu, tak paradoxně není VoIP klientem jako takovým. VoIP telefonie je standardně založena na modelu typu klient-server, ale Skype pracuje s modelem peer-to-peer (P2P). Proto není považován za právoplatný SW IP telefon. Navíc Skype používá vlastní upravené protokoly a vlastní kodeky pro přenos dat, a tyto nejsou ještě tak úplně popsány. 3.3 Voice brány Voice brány v IP telefonii slouží jako převodníky mezi dvěmi technologiemi. Pokud už máme například zavedenou ISDN ústřednu a chtěli bychom ji rozšířit o VoIP technologii, využijeme právě Voice bránu. Ten samý případ můžeme použít pro rozšíření analogové ústředny a telefonů. Patton SmartNode SN Jedná se o bránu mezi IP a ISDN sítí. Tato brána umožňuje připojit libovolné zařízení s rozhraním ISDN2/S0 k VoIP pro 2 současné hovory a rozšířit tak ISDN síť o VoIP strana 51

8 technologii. Brána plně podporuje VoIP protokoly SIP a H.323, dále pak protokoly T.38 fax, kodeky G.729, G atd. Zachovává doplňkové služby ISDN jako jsou CLIP,CLIR, přidržení hovoru, čekání atd.. Brána dále obsahuje 4 LAN porty s podporou NAT, firewall, PPPoE, DHCP a DynDNS. Zařízení dále umožňuje VPN tunely, což zajišťuje bezpečnost přenášených dat, dále pak web konfiguraci a podporu QoS. Je garantovaná kompatibilita faxových služeb s VoIP PBX Asterisk. Grandstream GXW Tato brána je řešením pro ty, kteří by chtěli připojit své analogové telefony do sítě VoIP. Obsahuje 8 FXS portů pro analogové telefony, dále pak 2 RJ-45 porty pro Ethernet a port pro video dozor, umožňuje několik SIP účtů, upgrade firmwaru přes TFTP, nebo HTTP, programovat PSTN linky pro různé země či regiony, podporuje Caller ID, G.168, T.38 Fax, VAD, CNG, flexibilní DTMF přenos: audio, SIP info, RFC2833. Obr. 3: Voice brány: Patton SmartNode SN4562 a Grandstream GXW Wi-Fi IP telefony Jedná se o kategorii HW IP telefonů, které pro připojení do sítě využívají technologii Wi.fi. Dále pak VoIP komunikace probíhá jako u normálního VoIP telefonu. Většinou tato zařízení vypadají jako mobilní telefony a některé z nich i modul GSM mají. ZyXEL P2000WV2 VoIP Wi-Fi Phone - Tento telefon podporuje standard b, tzn. rychlost připojení do 11Mb/s. Pro VoIP hovory je to dostatečné. Podpora protokolů: SIP, SDP, RTP, DHCP, PPPoE, HTTP, TFTP, TCP, UDP, DNS, ARP, ICMP. Kodeky: G.711 µ/a, G.729a. Bezpečnost pomocí 64/128 bit WEP. Podpora QoS DSCP/DiffServ, G.168, VAD, CNG, indikátor příchozí hlasové zprávy, telefonní seznam, pohotovostní doba : hodin (záleží na Wi-Fi dosahu), doba hovoru: 3-4 hodiny. 3.5 Videokonferenční telefony Tyto telefony kromě všech výše zmíněných parametrů a funkcí IP telefonu podporují i video přenos přes paketové sítě. Princip je stejný jako u web kamer, musíme však počítat s nárůstem požadované šířky pásma. Grandstream GXV Toto zařízení obsahuje veškeré vlastnosti svého výše popsaného předchůdce Grandstream GXP- 2000, proto je již zde nebudu rozepisovat. Zaměřím se spíše na funkce nové. Největší rozdíl oproti staršímu modelu je podpora video telefonie. S tím souvisí i velikost displeje: 5.6 otočný TFT LCD, podpora video kodeků: H.263/H.263+, H.264 větší šířka pásma: 32kbps - 1Mbps, CMOS sensor, auto focus, auto expozice, zoom, PIP (Picture-in-picture), audio mute a kamera blok (pro soukromí), video telefonní seznam a vyfocení/uložení snímku (VGA rozlišení). Telefon má navíc video/audio jack výstupy a dva USB porty pro připojení např. flash pro stáhnutí obrázků, nebo pro připojení klávesnice a myši k ovládání implementovaného mini web prohlížeče. Obr. 4: Wi-Fi a Videokonferenční telefony: ZyXEL P2000WV2 Wi-Fi Phone a Grandstream GXV strana 52

9 4 Požadavky na praktické použití Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář Jak jste se již mohli dočíst výše, koncových zařízení VoIP je opravdu celá řada a myslím, že každý si najde ten typ zařízení, který nejvíce splňuje podmínky pro jeho práci. Nechci zde vypisovat požadavky podle jejich praktického použití pro konkrétní zařízení, ale několik základních vlastností a funkcí, které by měla zařízení v jednotlivých kategoriích obsahovat, zde přesto uvedu: HW IP telefony: Zde je asi nejdůležitější podpora protokolů a kodeků. Pokud hodláte svou VoIP síť stavět na otevřených řešeních s využitím open-source ústředen jako např. Asterisk, přesvědčete se, že Váš telefon podporuje signalizační protokol SIP, a že umí kodeky G.711, nebo G.729. Dále by zařízení mělo podporovat QoS a zabezpečení jak signalizace, tak samotných hlasových dat například pomocí HTTP Digest, TLS či SRTP. Podpora protokolů DHCP, HTTP, TFTP je také užitečná, k tomu se váže i možnost přeinstalování firmwaru. Co se týče hardwarových vlastností, je dobré vybírat telefon se dvěma RJ-45 přípojkami z důvodu zapojení počítače i telefonu do jedné síťové zásuvky. SW IP telefony: Softwarové IP telefony mají tu výhodu, že pokud nějaká důležitá funkce, vlastnost či parametr danému programu chybí, může se co nevidět objevit v další verzi aplikace. To samé můžeme říct i o firmwaru HW telefonu, ale nové verze pro SW telefony vycházejí zpravidla častěji než pro ty HW. U softwarových VoIP aplikací bych asi nejvíce vyzdvihnul potřebu podpory QoS a bezpečnostních mechanismů, které hlavně opensource vyvíjené produkty často neobsahují. Naopak za výhodu oproti hardwarovým zařízením bych považoval možnost výběru libovolného mikrofonu, sluchátka (reproduktorů) či případně video kamery. Voice brány: U Voice bran bych za nejdůležitější požadavek v rámci praktického využití považoval kompatibilitu služeb mezi jednotlivými sítěmi. Pokud například rozšiřujeme digitální síť ISDN o VoIP technologii, měla by brána podporovat přenos faxových služeb i do VoIP sítě. Určitě by dále měla brána podporovat doplňkové protokoly a funkce, jako je VPN pro zabezpečení dat, TFTP pro umožnění přehrání firmwaru za novější, podpora NAT, QoS atd. Wi-Fi IP telefony: U Wi-Fi telefonů by případný zájemce měl brát určitě v potaz výdrž baterie tohoto telefonu, jak v pohotovostním režimu, tak při hovoru. Aby byl hovor kvalitní je dobré si od poskytovatele zjistit garantovanou šířku pásma a ztrátovost paketů. Zde stejně jako u HW IP telefonu platí, že zařízení by mělo podporovat nejvíce používané protokoly a kodeky (SIP, G.711, G.729) a služby jako QoS, podporu DHCP a podporu HTTP (webové rozhraní pro konfiguraci). Rád bych zmínil ještě jeden velice důležitý požadavek a tím je podpora bezpečnostních metod při připojení. Telefon by určitě měl umět zabezpečení pomocí 64/128 bit WEP a také novější WPA případně WPA2. Videokonferenční telefony: Zde platí úplně stejné požadavky na funkce a vlastnosti jako u HW IP telefonů. Spíše bych se zaměřil na požadavky pro přenos samotného videa. Zde je na prvním místě určitě podpora nejpoužívanějších video kodeků (H.263/H.263+, H.264, MPEG), dále potom funkce PIP (Picture-in-picture), která nám umožňuje rozdělit obraz na více segmentů, kde každý zobrazuje jiný video hovor. Určitě bych rád ještě zmínil, že video telefonie vyžaduje větší šířku pásma (32kbit/s - 1Mbit/s) ve srovnání s klasickou IP telefonií (30kbit/s 90kbit/s), je proto nutné počítat s většími nároky na internetovou přípojku. strana 53

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč Nabídka připojení služba internet 1. Připojení smlouva na dobu určitou 12 měsíců Rodinný dům - Cena instalace od 1,- Kč vč. DPH (dle potřebné technologie) - zaměření zdarma (upřesnění ceny instalace) -

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT. Uživatelský manuál

SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT. Uživatelský manuál SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1: Úvod... 1 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 Popis zadního panelu...

Více

SIEMENS GIGASET C530 IP

SIEMENS GIGASET C530 IP SIEMENS GIGASET C530 IP Funkce VoIP: multilinka až pro:6 SIP čísel (i s odlišnými operátory) a 1 připojení přes pevnou linku (analog) - individuální přidělení linky podle sluchátka (pro příchozí a odchozí

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Yealink VC110 videokonferenční endpoint

Yealink VC110 videokonferenční endpoint Yealink VC110 videokonferenční endpoint Full HD obraz + HD zvuk Plug & Play - zapojeno do 3 minut od vybalení Lze napojit dva monitory / TV Podpora lokálního nahrávání Koncový terminál VC110 pro propojení

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování -

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Přehled SIP telefonů. Aastra 5000 a Aastra 400. Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Přehled SIP telefonů Aastra 5000 a Aastra 400 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení SIP telefony Aastra Aastra 6730i» 3-řádkový LCD displej (16 znaků na řádek)» vynikající poměr cena/výkon» podpora

Více

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku HDSPTM pro vynikající kvalitu zvuku, soubor podpory konfigurace ke stažení.zabezpečení SRTP/TLS, integrovaný router (PPPoE), funkční

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 NOVINKY Siemens Gigaset DA210 Gigaset DA210 je malý kompaktní telefon, který vám ušetří místo. Špičkový ergonomický design, velikost vhodná pro omezené prostory a také jako 2. telefon do domácnosti. Funkce:

Více

Provisioning VoIP koncových zařízení

Provisioning VoIP koncových zařízení Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze Pavel.Bezpalec@fel.cvut.cz VoIP koncová zařízení IP telefon telefon pro VoIP IP GW IP brána adaptér pro připojení analog. telefonu

Více

IP telefonie VoIP. Přenos hlasu po Internetu dnes považujeme za samozřejmost. Přenášíme hlas po Síti. Komfort. Zjednodušená infrastruktura

IP telefonie VoIP. Přenos hlasu po Internetu dnes považujeme za samozřejmost. Přenášíme hlas po Síti. Komfort. Zjednodušená infrastruktura Přenášíme hlas po Síti IP ie VoIP Přenos hlasu po Internetu dnes považujeme za samozřejmost a pro úsporu telekomunikačních poplatků ji běžně využíváme. Technologie skrytá za akronymem VoIP (Voice over

Více

Yealink VC400 videokonferenční systém

Yealink VC400 videokonferenční systém Yealink VC400 videokonferenční systém Full HD video s 18x optickým zoomem Prostorový HD zvuk Podpora vícebodového spojení Jednoduché ovládání v českém prostředí Ceny jsou pouze orientační. Doporučujeme

Více

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj INTERNET HLAS DATA Poskytovatel telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj Obsah 1. VoIP telefonie telefon přes internet... 2 1.1. Popis funkce... 2 1.2. Hodí se pro Vás služba VoIP?... 2 1.3. VoIP

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku

Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku HDSPTM pro vynikající kvalitu zvuku, soubor podpory konfigurace ke stažení.zabezpečení SRTP/TLS, integrovaný router (PPPoE), funkční

Více

Vynikající výkon v každém směru. Řada stolních SIP telefonů KX-HDV

Vynikající výkon v každém směru. Řada stolních SIP telefonů KX-HDV Vynikající výkon v každém směru Řada stolních SIP telefonů KX-HDV Úspora nákladů bez kompromisů Inovativní řada stolních SIP telefonů KX-HDV vám zprostředkuje výjimečný komunikační výkon, bezchybnou spolehlivost

Více

SIP terminály Aastra 67xxi

SIP terminály Aastra 67xxi SIP terminály Aastra 67xxi Aastra 5000 a Aastra IntelliGate Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Vstupte do světa IP telefonie Kvalitní a spolehlivé terminály tvoří základ moderní komunikace, která

Více

Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14

Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14 Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14 Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE 4 2.1 OBSAH BALENÍ.. 4 2.2 PŘIPOJOVÁNÍ TELEFONU....

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky

Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky Základy Voice over IP (VoIP) pro IT techniky Souhrn IP telefonie přichází - nebo už přišla - do vašich kanceláří. Voice over IP (VoIP) představuje pro síťové techniky nové prostředí, které vyžaduje znalosti

Více

SIP PoE IP Telefon. Uživatelský návod

SIP PoE IP Telefon. Uživatelský návod SIP PoE IP Telefon VIP-153PT / VIP-153T / VIP-153M Uživatelský návod 1. Přehled vlastností IP telefonu Telefonní aparát s přímou podporou VoIP, 2x Ethernet, SIP standard. Určen pro budování a nahrazení

Více

Návod pro uživatele. Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér

Návod pro uživatele. Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér Návod pro uživatele Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér Obsah Seznámení s HandyTone-486...3 Obsah balení...4 Bezpečnostní pokyny...4 Technická specifikace výrobku...4 Představení

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně

Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně Schéma zapojení Tento dokument popisuje konfiguraci Linksys SPA3102 pro připojení nebo PSTN lince. 2N Helios IP k analogové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

vysokých škol na projektu IP telefonie

vysokých škol na projektu IP telefonie Spolupráce vysokých škol na projektu IP telefonie Miroslav Vozňák Michal Neuman řešitelé projektu "IP telefonie" sdružen ení CESNET http://www.cesnet.cz/iptelefonie.html Vysokorychlostní sítě 2004 Praha,

Více

Epygi Technologies PŘEHLED VÝROBKŮ. VoIP ústředny VoIP gateways VoIP konferenční server

Epygi Technologies PŘEHLED VÝROBKŮ. VoIP ústředny VoIP gateways VoIP konferenční server Epygi Technologies PŘEHLED VÝROBKŮ VoIP ústředny VoIP gateways VoIP konferenční server O firmě Firma Epygi byla založena v lednu 2000 panem Samem Simonianem, zakládajícím předsedou Inet Technologies (NASDAQ:

Více

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU!

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! Obchodní nabídka telefonní ústředny 2N OMEGA Číslo zakázky NPT-12143 PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! 2N TELEKOMUNIKACE a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2N Helios IP. produktová prezentace

2N Helios IP. produktová prezentace 2N Helios IP produktová prezentace Základní vlastnosti Kompletní řešení dveřní komunikace hlas, video, klávesnice a přístupový systém v jedné krabici IP prostředí LAN podporující SIP PoE podpora Vzdálený

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

2N Helios IP. Elektronický vrátnik na bázi čistě IP prostředí

2N Helios IP. Elektronický vrátnik na bázi čistě IP prostředí 2N Helios IP Elektronický vrátnik na bázi čistě IP prostředí IP Video Door Phone (IP domovní videotelefon) představuje snadný a cenově dostupný způsob komunikace pro účely řízení vstupu od vchodu na jakoukoli

Více

Manuál IP telefon SIP-T9CM

Manuál IP telefon SIP-T9CM Manuál IP telefon SIP-T9CM 0 Obsah 1 Vítejte... 2 2 Instalace... 2 2.1 Seznam položek v balení... 2 2.2 Bezpečnostní upozornění... 2 3 Seznámení s výrobkem... 3 3.1 Hlavní vlastnosti... 4 3.3 Instalace

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Page 1 of 25 VoIP gateway INTERBELL IBG-130 - Návod Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití dříve než začnete přístroj používat! Obsah Seznámení s přístrojem Úvod Obsah dodávky Bezpečnostní pokyny

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Nabídka IP telefonie - VoIP

Nabídka IP telefonie - VoIP Nabídka IP telefonie - VoIP Číslo nabídky: Za nabídku odpovídá: Nabídka vytvořena dne: Nabídku vypracoval/i: Barša Ondřej 1 Úvod Podnikatelský subjekt JON Computers Kolín Jonáš Meduna (dále též JON.CZ)

Více

Školení innovaphone 2011 innovaphone produktové portfolio Applikace CTI, Operátorská konzole Tarifikace Import... Tel. přístroje IP telefony Speciální telefony IP DECT WLAN PBX MGW/PBX Compact PBX VoIP

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Uživatelský návod GXP-2000

Uživatelský návod GXP-2000 Uživatelský návod GXP-2000 firemní IP telefon pro verzi firmwaru 1.0.1.9 Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Telefon GXP-2000 je pro volání se službou VoISNET již předem nastavený. V závislosti

Více

VoIP telefonie je komplexní řešení

VoIP telefonie je komplexní řešení VoIP telefonie je komplexní řešení IP telefony 2015 RTX 8830 RTX 8630 W52H W52P Videokonferenční řešení VC400 CP860 a CPE80 VP530 EXP40 SIP-T41P SIP-T42G SIP-T46G SIP-T48G 39PK VC120 SIP-T19/19P SIP-T21

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Řada Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Pracovní místa se dnes vyznačují stále větší mobilitou, a to i v rámci jednoho podniku. Sdílením pracoviště vzniká nové, moderní a především stále flexibilnější

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení

Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení Miroslav Vozňák Bakyt Kyrbashov VŠB - Technical University of Ostrava Department of Telecommunications Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Více

SYSTEL IP 12 SYSTEL IP 4

SYSTEL IP 12 SYSTEL IP 4 SYSTEL IP 12 SYSTEL IP 4 IP TELEFONIE PRO ŽIVÁ ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ TALK- SHOW A MULTIKONFERENČNÍ APLIKACE HD VoIP TELEFONNÍ SYSTÉMY Systémové požadavky Systel IP je systém typu call-in s multikonferenčními

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

Software SMART Bridgit

Software SMART Bridgit Specifikace Software SMART Bridgit Verze 4.5 Popis produktu Konferenční software SMART Bridgit je cenově přístupnou aplikací typu klient/server, která umožňuje snadné plánování schůzek a připojení, sdílení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_15_IKT_Počítačové sítě IP telefonie_voip Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Informace o protokolu SIP

Informace o protokolu SIP 1 Informace o protokolu SIP OBSAH Informace o telefonním systému IP PBX / VOIP / SIP... 3 Jaké různé typy KODEKŮ jsou obsaženy?... 3 Co to znamená ENUM?... 3 Jak funguje FAX v prostředí VOIP?... 3 Jaké

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Uživatelský návod GXP-2000. Firemní IP telefon. Pro verzi firmwaru 1.0.1.9. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský návod GXP-2000. Firemní IP telefon. Pro verzi firmwaru 1.0.1.9. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský návod GXP-2000 Firemní IP telefon Pro verzi firmwaru 1.0.1.9 Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Telefon GXP-2000 je pro volání se službou VoIPEX již předem nastavený. V závislosti

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858

Tel. : +420 38 702 34 59 Fax : +420 38 702 34 60 E-mail : info@t21cb.cz. TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích,oddíl C,vložka 6858 Panasonic KX-TGC210FXB/FXW Cenově výhodný digitální bezdrátový telefon s jednořádkovým displejem 1,6", CLIP, podsvícený displej, telefonní seznam na 50 jmen, seznam 30 zmeškaných hovorů, hlasitý telefon,

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Technologie VoIP. Od historie po současnost

Technologie VoIP. Od historie po současnost Technologie VoIP VoIP je zkratka z Voice over Internet Protocol. Označují se tak technologie přenosu hlasu prostřednictvím protokolu IP primárně užívaného v Internetu a v lokálních počítačových sítích.

Více

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti

Řada optipoint 420 Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Řada Již dnes připravena pro kancelář budoucnosti Pracovní místa se dnes vyznačují stále větší mobilitou, a to i v rámci jednoho podniku. Sdílením pracoviště vzniká nové, moderní a především stále flexibilnější

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

optipoint 410 Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase

optipoint 410 Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase Nová řada IP telefonů pro IP systémy v reálném čase je nová řada IP telefonů, která zahrnuje přístroje od entry pro základní telefonní funkce až k advance s aplikačním nebo displejovým modulem pro náročné

Více

Asterisk a ENUM Ondřej Surý Co je to VoIP? Jaké se používají protokoly? Co je to Asterisk? Co je to ENUM? Konfigurace Demo Otázky a

Asterisk a ENUM Ondřej Surý <ondrej@sury.org> Co je to VoIP? Jaké se používají protokoly? Co je to Asterisk? Co je to ENUM? Konfigurace Demo Otázky a Asterisk a ENUM Ondřej Surý Co je to VoIP? Jaké se používají protokoly? Co je to Asterisk? Co je to ENUM? Konfigurace Demo Otázky a odpovědi Co je to VoIP? VoIP je akronym pro Voice over

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006)

B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 5. Síťové technologie videokonference a multimediální přenosy, IP telefonie, IP verze 6. Vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu a výzkum

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36 Poděkování 9 Úvod 11 KAPITOLA 1 Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17 Rozbor telefonní sítě 17 Veřejná komutovaná telefonní sí : telefonní systém, s nímž jste vyrůstali 20

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více