Školní akademie rodiče nadchla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní akademie rodiče nadchla"

Transkript

1 červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli podívat na vystoupení dětí v rámci školní akademie. Ve více jak dvouhodinovém programu svá nacvičená vystoupení předvedli žáci třídy. Foto: J. Endler

2 AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhodnutí České spořitelny se mi vyvrátit nepodařilo, říká starostka Harrachova Eva Zbrojová Poslední týdny zbývají do uzavření pobočky České spořitelny, a.s., v Harrachově. Na konci dubna jsem zaslechla informace, že vedení spořitelny chce zavřít pobočku v Harrachově. Ihned jsem vyvolala jednání s Českou spořitelnou, které se uskutečnilo 6. května, říká starostka Harrachova Eva Zbrojová, kterou rozhodnutí vedení společnosti rozzlobilo. Jednání se uskutečnilo mezi Evou Zbrojovou a Radkou Froňkovou regionální ředitelkou pobočkové sítě, Region severozápadní Čechy, Česká spořitelna, a.s. Bylo mi sděleno, že v Harrachově zavřou pobočku k bez náhrady, v místě zůstane pouze bankomat. společnosti, jak mi bylo řečeno, je neměnné, sdělila starostka, která i nadále s vedením společnosti jedná, ale ve změnu jejich rozhodnutí příliš nevěří. I proto vstoupila Eva Zbrojová ihned do jednání s ČSOB, jejíž dceřinou společností je Poštovní spořitelna, a která má v Harrachově svoji pobočku. Řada našich spoluobčanů upřednostňuje osobní kontakt na bance, brání se používání internetového bankovnictví, nebo platebním kartám. Má raději hotovostní transakce, a proto jsme vstoupili do jednání s Poštovní spořitelnou, která pro Harrachovany udělala nabídku. Každý, kdo přejde k novému bankovnímu ústavu, bude první rok osvobozen od měsíčních poplatků za vedení účtu. V dalších letech pak například senioři zaplatí za vedení účtu 8,- korun za měsíc. Zároveň jim umožní jeden hotovostní měsíční výběr zdarma, prozradila výsledky jednání s jiným bankovním domem Zbrojová. Noví klienti Poštovní spořitelny budou osloveni prostřednictvím placené inzerce ve zpravodaji a na začátek června je připravena letáková kampaň v Harrachově. Eva Zbrojová ví, že nové řešení není ideální, ale podle ní jde o jednu z posledních možností Harrachovanů, aby nemuseli cestovat do poboček mimo Harrachov. Nejlepší by bylo, kdyby byla pobočka České spořitelny, a.s., zachována, ale bohužel, s rozhodnutím soukromé společnosti nedokáže starosta ani nikdo jiný nic udělat, stejně jako to bylo s rozhodnutím Libereckého kraje se zrušením učiliště. Jsme si vědomi, že to spoluobčanům, kteří jsou imobilní, přinese starosti, ale jedním z ulehčení může být změna bankovního domu, tvrdí Zbrojová. J.Endler Věc: Uzavření pobočky ČS, a.s. v Harrachově Byla jsem rozhořčena postupem společnosti. Myslím, že v takovém případě by vedení města a klienty měla instituce informovat minimálně rok nebo půl roku před tím, než své rozhodnutí učiní, nikoli necelé dva měsíce, jak tomu bylo v tomto případě, pravila starostka. Město v případě zachování pobočky v Harrachově nabízelo České spořitelně, a.s., spolupráci. Upozornila jsem paní ředitelku na to, že zde budeme mít MS v letech na lyžích, že se zde plánuje i výstavba národního sportovního centra, což by mohlo spořitelně navrátit zisky, ovšem rozhodnutí vedení 2 Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: D. Hloušek Vážená paní starostko, chtěli bychom Vám vysvětlit, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro uzavření naší pobočky v Harrachově. Naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí, a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček. Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Harrachově k 30. červnu Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících dnech a sdělíme jim také to, že jejich účty i další

3 AKTUÁLNÍ TÉMA sjednané produkty automaticky převedeme do pobočky v Tanvaldu, na kterou se budou moci obracet v jakýchkoli záležitostech. Obyvatelé Harrachova budou moci i nadále využívat náš bankomat, který je volně přístupný a dostupný 24 hodin denně. Naše bankomaty umožňují vedle výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny. K pohodlnému přístupu ke svému účtu mohou klienti využívat také službu přímého bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon) s nepřetržitým provozem. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny Děkuji za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň. Ing. Froňková Radka regionální ředitelka pobočkové sítě, Region Severozápadní Čechy Česká spořitelna, a.s. Dražba energií se uskuteční v červenci V úterý 14. května se v hotelu Sklář uskutečnila první informativní schůzka občanů Harrachova se zástupci společnosti ecentre, na které byli zájemci informováni o dražbě energií, která se uskuteční v červenci. Na setkání přišlo asi 30 lidí, kteří se ptali na vše co je zajímá, řekla starostka Eva Zbrojová. Nyní mají zájemci, kteří se chtějí zúčastnit dražby, měsíc na to, aby se do aukce přihlásili. Každé pondělí od hodin a úterý od 9 12 hodin bude v obřadní síni městského úřadu pracovník společnosti, který bude evidovat zájemce, kteří v tyto dny musí donést platné smlouvy se současnými dodavateli a poslední vyúčtování, vysvětluje Zbrojová. Poté bude proveden součet všech položek a následně bude společná dražba. Ta bude zcela anonymní a dražit se bude celý objem položek. Nutno dodat, že pokud se nepodaří vysoutěžit nižší cenu některému ze zájemců, nenastane povinnost podepsat pro něj novou smlouvu s novým dodavatelem, upozorňuje Zbrojová. Důležité je, že do dražby mnohou Harrachované přihlásit i nemovitosti, které nejsou v katastru města. Do dražby se mohou hlásit i majitelé nemovitostí v Harrachově, kteří nemají trvalý pobyt ve městě. Výsledky jednotlivých aukcí najdete na: INZERCE Era osobní účet Neplaťte víc, než musíte Ve spolupráci s městem Harrachov jsme pro harrachovské občany připravili výhodnou nabídku finančních služeb. Pokud si založíte v termínu do na poště Harrachov Era osobní účet získáte vedení účtu bez poplatku po dobu 12 měsíců a další výhody ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB 6/2013 Harrachovský zpravodaj 3

4 KRÁTKÉ ZPRÁVY Výstava Ekotvor V rámci environmentálního vzdělávání probíhá v harrachovské základní škole výstava s názvem Ekotvor. Žáci měli za úkol co nejoriginálnějším způsobem zpracovat recyklovatelný materiál a vytvořit abstraktní nebo konkrétní výtvor. Sami žáci ze 7. třídy tuto soutěž popsali takto: Od začátku dubna se děti ze základní školy snažily vytvořit ekologické výrobky. Jejich krásné výtvory můžete vidět na chodbě naproti počítačové učebně a sborovně. K vidění je například výtvor s názvem Socha svobody, Mrakodrap, Jednorožec, Auto Mufíček, Lodě z moře atd. Výstava probíhá v průběhu měsíce května a pro výrobky je možno hlasovat v pracovním týdnu vždy od 8.00 do hodin. Slavnostní vyhlášení se bude konat 31. května na Den dětí v areálu Kempu. Barbora Vocelová Hlídky mladých zdravotníků V úterý 7. května 2013 se v Jablonci nad Nisou konala soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Z 2. stupně naší základní školy se klání zúčastnilo jedno družstvo ve složení E. Krčková, M. Šrámková, S. Ráková, J. Vytrval, O. Biemann a jako náhradnice N. Moravcová. Družstvo mělo za úkol na sedmi připravených stanovištích poskytnout první pomoc zraněným - namaskovaným figurantům. Výkon družstva byl hodnocen body. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na 10. místě, družstvo složené z náhradníků, kde byla i naše náhradnice, se umístilo na 5. místě. I. Bohatý Sv. Jan Nepomucký z Anenského údolí je již u restaurátora Již v loňském roce jsme vás informovali o tom, že se vedení města rozhodlo zrealizovat již potřebnou rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v části zvané Anenské údolí. Dne 24. září 2012 byla za tímto účelem oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně jejího podstavce. Dobrovolným příspěvkem mohou zájemci ještě stále podpořit veřejnou sbírku, a to dvěma způsoby: do pokladničky, která je umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně u Vlaďky Polyákové na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel: Dne 18. května 2013 byla socha odevzdána do rukou harrachovského uměleckého kováře Jana Krajčoviče, díky kterému bude zanedlouho náš sv. Jan opět chloubou Anenského údolí. Všem, kteří přispěli nebo se chystají přispět na tuto opravu - termín ukončení veřejné sbírky je 31. srpen velice děkujeme a věříme, že se už všichni těšíte na okamžik, kdy bude socha odhalena v novém kabátu. A zde je ještě několik informací, které se podařilo nalézt v kronikách města Harrachov (tyto použité údaje jsou přepsány z kroniky doslova): Léčivé prameny Osvěžení na horách způsobují bohaté lesy, které zabírají přes 70 % výměry půdy. Také různé léčivé prameny vytékají z nitra hor. V Harrachově v Anenském údolí u svatého Jana a pod letohradem prýští radioaktivní prameny. Úprava mohyly u sv. Jana Ve dnech 18. až 20. července 1960 byla provedena úprava prostoru u sv. Jana v Anenském údolí. Původní mohyla, která hrozila již sesutím, byla rozbourána, pramen vyčištěn a mohyla byla znovu postavena. Brzy po této úpravě neznámý ctitel natřel celou sošku sv. Jana bílým bronzem. Letní hosté, kteří při opravě procházeli kolem, měli hlavní zájem, zda bude místo zachováno v původním stavu i se soškou sv. Jana, aby stará tradice místa byla zachována. Jejich přání bylo splněno. Práce byla provedena místními občany brigádnicky. Za město Harrachov Lenka Stehlíková Lupič z harrachovské spořitelny dopaden Semilští policisté již znají totožnost muže, který 12. dubna přepadl pobočku České spořitelny v Harrachově. Na základě zveřejnění záběrů průmyslové kamery v médiích byl pachatel vypátrán a zatčen. Nyní je již ve vazbě a čelí obvinění z loupeže a dalších trestných činů. Upozornění občanům Změna při odevzdávání velkoobjemového odpadu Od do je možné odevzdání velkoobjemového odpadu do sběrného dvora pouze prostřednictvím kuponů, které obdržíte při zaplacení místního poplatku za komunální odpad. Na rok 2013 je 100 kg na osobu zdarma. Kupony na rok 2012 jsou neplatné. Provozní doba AVE HARRACHOV a.s. na odevzdávání velkoobjemového odpadu prostřednictvím kuponů: úterý od hod. do hod. sobota od 8.00 hod. do hod. č. ú. je: / Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: D. Hloušek Výměna řidičských průkazů Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do dvaceti pracovních dnů.

5 Cyklobusy letos poprvé vyjely 25. května. Provoz ukončí 29. září 2013 KRÁTKÉ ZPRÁVY V červnu provoz o víkendech, v červenci a srpnu denně, v září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek. Zahájení cyklistické sezony a 10. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhlo 25. května Odjezd cyklobusem z Vrchlabí v 9.15 hod. na Horní Malou Úpu. První milovníci horské cykloturistiky vyjeli s průvodcem z Horní Malé Úpy dlouhým sjezdem do Vrchlabí. Jízdní řády naleznete na na autobusových zastávkách nebo získáte zdarma v krkonošských informačních centrech. Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova, dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Horní Malou Úpu a zpět. Ranní spoj z Harrachova a odpolední z Horní Malé Úpy zajišťuje přepravní společnost autobusem se 45 místy pro cestující a s přívěsem na 38 jízdních kol. Ranní spoj z Horní Malé Úpy a odpolední z Harrachova je zajištěn upraveným dopravním prostředkem pro 30 osob a minimálně 15 kol. Délka jedné trasy je 126 km. V letošním roce cyklobus vzhledem k opravě silnice do poloviny července nezajíždí do Černého Dolu a na Hoffmanovy boudy. Zastávky v Kořenově budou pro nástup obsluhovány na poptávku. * Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je v provozu pouze o letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu. Linkou se ještě více přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomeraci. Turisté ubytovaní v Krkonoších mohou navštívit a poznat zajímavá místa v Podkrkonoší. Jízdní řád je připraven tak, aby byl cestujícím umožněn přestup ve Vrchlabí na páteřní linku Krkonošských cyklobusů na obě strany i do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu. Denně najede linka 312 km. Dopravní společnost nasadila nízkopodlažní autobus upravený pro 15 jízdních kol. * Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa jezdí po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. O sobotách a nedělích a svátcích linka jezdí z Úpice, tím dojde k propojení s územím Svazku obcí Jestřebí hory. V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru Stará Paka), napojeno je i město Žacléř. Jezdí autobus s přívěsem pro 37 jízdních kol. * Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn je protažena na Špindlerovu boudu. Ve Vrchlabí je přestupní místo na ČD směr Hostinné či Stará Paka. Dopravce zajišťuje přepravu autobusem s přívěsem pro 20 kol. * Linka z Jilemnice na Horní Mísečky je obsloužena autobusem s vnitřní úpravou pro přepravu 15 jízdních kol a vyveze cyklisty do nadmořské výšky 1000 m n.m. Foto: D. Hloušek Výzva pro svobodné muže od 20 do 50 let hledající lásku Společnost JOY DEPARTMENT ve spolupráci s TV Prima oslovila město Harrachov o pomoc při výrobě nového televizního pořadu. Připravovaný projekt je první televizní seznamkou svého druhu v České republice. Pořad slavil úspěch již ve více zemích po celé Evropě Francii, Holandsku, Rakousku a výraznou měrou přispěl k propagaci zajímavostí a krás daných států. Cílem projektu je představit rozdílné české oblasti a prezentovat tamní zvyky, pamětihodnosti i přírodní krásy. Hledají se: Zajímavá malebná městečka, vesnice v České republice Svobodní muži (20-50 let), hledající lásku A zde, pro představu, je odkaz na krátký sestřih z francouzské verze pořadu. Harrachov se jistě řadí mezi městečka, která jsou zajímavá nejen přírodní krásou a bohatou historií, ale i širokou nabídkou volnočasových aktivit pro každou věkovou kategorii a pro každé roční období. Takže nyní máme jedinečnou možnost to světu tímto originálním způsobem ukázat, jen nám k tomu chybí ti svobodní muži (20-50 let), kteří by nám v tom pomohli. Pokud splňujete výše uvedená kritéria a chcete nám pomoci Harrachov tímto způsobem zviditelnit a přitom využít šance na seznámení se, pište na harrachov.cz, nebo volejte na tel. č (mapa na int. stránkách města) 6/2013 Harrachovský zpravodaj 5

6 ŽIVOT VE MĚSTĚ Dětský karneval A opět tady byl, aby dětským smíchem žil. Neděle dvanáctého května patřila dětskému karnevalu, který se konal v Music Clubu APACHE v centru města. Když se parket začal plnit dětmi, byl karneval zahájen. Tanec střídaly soutěže, nechyběla bohatá tombola. Překvapením pro děti bylo čtyřicetiminutové vystoupení kouzelníka a jeho pomocníka klauna. Děti je s nadšením sledovaly po celou dobu a byly vtaženy do vtipné a napínavé zábavy. Komise ve složení Kateřina Grulišová, Pavlína Němcová a Soňa Klikarová, vybírala nejkrásnější masky a za zvuku slavnostních famfár se oceňovalo ve třech kategoriích jednotlivců a ve skupinách. Jako skupina loni excelovali černoši, letos běloši. Ale vtipnost a nápaditost se nedala upřít žádné masce a všem patří poklona za jejich vynalézavost. Je velmi těžké najít disko prostor sál, kde by byl taneční parket, technika pro DJ i posezení pro rodiče s možností občerstvení. A tak bych tímto ráda poděkovala panu Lahodovi a panu Michaličkovi, kteří zcela zdarma a ochotně poskytli sál Music Clubu APACHE a nejen to, zajistili na své náklady i DJ, který dětem celé odpoledne hrál. Město prostřednictvím kulturní komise uhradilo bohatou tombolu, dárky pro nejlepší masky, sladkosti, výzdobu, kouzelníka a klauna. Finanční příspěvek na akci věnovala paní Střelcová a paní Vacková. Musím poděkovat všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a skutečně odvést viditelnou práci. A tak už od rána se uklízelo, zdobilo, chystala se tombola, aby na odpoledne bylo vše připraveno. Společně se mnou dopolední maratón příprav absolvovala Vlaďka Polyáková, Alena Benešová, Lenka Stehlíková, Eva Zbrojová,Petr Bališ, Jarda Šťástka, Pepa Tulka, Pavel Sklenář. A celé odpoledne, tedy průběh karnevalu i úklid po něm jsme zvládli v partě já, Vlaďka Polyáková, Ála Benešová, Lucka Remerová, Káťa Grulišová. Ještě jednou velké DĚKUJI patří všem jmenovitě zmíněným, kteří přispěli prací, finančním či jiným příspěvkem. Odměnou za tuto dobrovolnou práci nám je radost dětí, pro které tuto akci každoročně chystám a která by se bez pomoci zmíněných lidí neobešla. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Dne: od hodin Místní část: Od Krnapu k autobusovému nádraží a okolí cesty k Mumlavě Areál Rudných dolů Dne: od hodin Místní část: Od čp. 217 (Hotel Inn) k Čerťáku a okolí kina a zdravotního střediska Dne : od hodin Místní část: Od hotelu Praha k České spořitelně pravá strana Od čp. 217 (Hotel Inn) k Dětské ozdravovně Bývalá Pila Janov Dne: od hodin Místní část: Anenské údolí a Anenský dvůr Sachrův kopec, restaurace Motejlek a dolů podél silnice Foto: R. Konvalinková Radka Bališová Zamlarová Dne: od hodin Místní část: Od benzinové pumpy k hotelu Karolína, muzeum skla a dolů zpět k benzinové p Dne: od hodin Místní část: Pod sklárnou, za sklárnou a celnice Dne: od hodin 6 Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: P. Kmoníčková Místní část: Klondajk, hasičárna, MěÚ, obchodní centrum, Bílý Hořec a zpět Klondajk Dne: od hodin Místní část: V obvodu Bílý Hořec, penzion Vinkl, Hřebenka a okolí Bílého potoka V případě dotazů kontaktujte tel. linku

7 Jan Krajčovič: Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny OSOBNOST Harrachovský rodák Jan Krajčovič je vyučený umělecký kovář. Školu absolvoval v Hradci Králové. Poté rok studoval na tzv. šperkárně SUPŠ a VOŠ v Turnově. Rok pracoval v Kolíně a následně pracoval v Troskovicích u Michala Marka, syna sochaře Jaroslava Marka. Jste umělecký kovář. Máte v rodině kořeny tohoto řemesla, nebo osud vás k tak trochu čertovskému řemeslu přivál? Kovářské kořeny v rodině nemáme. Ale od malička jsem pomáhal tátovi v dílně, který uměl prakticky všechno a já se od něj mnohé přiučil. Táta je v Harrachově takový všeuměl, kdo něco potřebuje, chodí za ním a on si vždy ví rady. Ke kovařině mě ale přivedl kamarád Vojta Paseka, který chodil na šperkárnu na odlévání kovů. Často jsme se o tom bavili a mě to zaujalo natolik, že jsem se vydal cestou uměleckého kováře. V současné době pracujete na opravě sochy Jana Nepomuckého. Jak jste se k této práci dostal? Rád jezdím na různé workshopy, předváděcí akce kovářů na hrady a zámky a pravidelně jezdím i do Františkova, kde díky Janě Brožové, vedle tradičního dřevosochání již několik let probíhá i setkání kovářů pod názvem kovosochání. Byl jsem osloven referentkou cestovního ruchu v Harrachově Lenkou Stehlíkovou, zda bych v rámci příjezdu Krakonoše nechtěl kovářské řemeslo předvést i v Harrachově. Slovo dalo slovo a letos jsem byl na akci již podruhé. V březnu mě Lenka Stehlíková a část zastupitelů oslovila znovu, zda bych neměl zájem zúčastnit se výběrového řízení na rekonstrukci sochy sv. Jana v Anenském údolí. Přihlásil jsem se tedy. Některé body výběrového řízení jsem předem konzultoval se sochařem Jaroslavem Markem. Spolu s přihláškou do výběrového řízení jsem na městský úřad napsal dopis, ve kterém jsem upozornil na detaily a možná úskalí některých postupů a navrhl alternativní řešení. Výběrové řízení jsem vyhrál. Čím jste rekonstrukci začal? Nejprve jsem musel sochu sejmout z podstavce. Jan Nepomucký byl přidělán šrouby a částečně zabetonován do soklu, takže jsem musel postupovat velmi opatrně. Na místo sice město dalo ceduli, že Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky, říká Jan Krajčovič je socha v rekonstrukci, i tak mnozí spoluobčané volali, že byla socha zcizena, což osobně považuji za velmi dobré, neboť jsem zjistil, že si lidé detailů v Harrachově všímají a nejsou k městu lhostejní. V dílně jsem sochu očistil, sice byl návrh sochu opískovat, ale tím by se litina mohla poškodit, proto jsem celou sochu opatrně čistil drátěným kartáčem a jemnou bruskou. S prací mi občas pomáhá Miroslav Kopecký. Po vyčištění od vrstvy barvy se objevily některé detaily a skrytá poškození sochy. Například vůbec nebyl vidět detail pláště, který je velmi propracován a dává soše eleganci. Také jsem objevil díry, které v soše byly, a byly zakryty pryskyřicí. Uvnitř sochy pak byly naházeny mince, vesměs z dob socializmu, které budou umístěny do místního muzea. Co následovalo dál? Jan Nepomucký měl původně v ruce kříž, dokonce v má v ruce takový žlábek. Navrhl jsem několik křížů a předložil je k posouzení. Jednu z variant radní vybrali. Kříž je tedy hotov, pouze mu chybí dodělat drobné detaily. Další, co musíme vyrobit, a co soše chybělo, je levá ruka, která údajně chybí od války. Tu vymodeluje a následně odlije sochař Jaroslav Marek. Až bude hotová, přivaříme ji na sochu. Přivaříte litinovou ruku? Ano, přivařím ruku i vyvařím díry, které Foto: J. Endler v soše jsou. Litina se vařit dá, ale musím celou sochu zahřát na 450 stupňů Celsia a poté vyvařit. Následně ji necháme pomalu vychladnout. Poté sochu opět natřete barvou? Povrchový nátěr bude proveden černou kovářskou barvou s grafitem. Díky tomu docílíme, že na soše vyniknout i jemné detaily. Poté na sochu naneseme měděnou patinu ve dvou barvách. Klasickou zelenou měděnku a červenou, čímž docílíme toho, že socha získá punc historie. Socha Jana Nepomuckého mívá svatozář, bude mít i harrachovský model tento doplněk? Ano svatozář přiděláme, jen ještě musíme vymyslet, jak přesně bude vypadat. Na mnohých sochách má Jan Nepomucký svatozář s hvězdičkami, my se přikláníme k svatozáři z ploštěné kulatiny. Je znám termín dokončení oprav? Původně měla stát socha na svém místě do prázdnin. Ale vedení města se i na popud občanů rozhodlo, že zkrášlí i okolí sochy a pramenu, aby se k ní snáze dostaly i maminky s kočárky. Mělo by dojít k jistým terénním úpravám. Až budou dokončeny, nainstalujeme sochu. Je socha vaší zatím největší zakázkou? Máte někde dílo, na které jste hrdý? Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky už proto, že jsem místní a všichni 6/2013 Harrachovský zpravodaj 7

8 OSOBNOST moji práci detailně sledují. Na co jsem hrdý? V Rokytnici jsem ze čtyř metráků železa vyrobil dva a půl metru vysoký Vichr z hor. Uživí vás umělecká kovařina? Kdyby mě to mělo živit, musel bych žít někde v nížině, kde si lidé nechávají dělat ploty a různé ozdoby domů od kovářů. Bohužel, tady to tak není. Stává se, že přijede zákazník v luxusním autě a chce vyrobit např. ozdobnou kliku. Představuje si, že mu ji udělám za hubičku. Když se rozejdeme v představách o ceně, jede si ji koupit do hypermarketu od Číňanů a ve finále za ni dá stejně. Bohužel, to je skutečnost dnešní doby, je krize, lidé peníze šetří, netočí je, a tím trpí i lidová řemesla. Naštěstí umím mnoho věcí, dělám svářeče když je třeba, s kamarádem jsme rok svařovali potrubí v Dánsku, občas dělám nějaké interiérovky, korbele, ale i zedničinu. Hodně za mnou chodí stavaři, kteří chtějí tzv. voškrt (sekací nástavec). Foto: J. Endler S prací Janu občas pomáhá Miroslav Kopecký Kdybych si udělal licenci, mohl bych je dělat pro renomované firmy, ale nechci dělat jen voškrty. Chci dělat různé věci, zejména uměleckou kovařinu, ale víte co se říká: Devatero řemesel, desátá bída. Je kovařina těžké řemeslo? Kde berete nástroje na kování? To je otázka, je to řemeslo jako každé jiné. Řekl bych to takto. Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny. Co se týče vercajku, ten si každý kovář vyrábí sám, sice se dají nástroje koupit, ale každý má raději své nástroje. Poznají se kováři odkud jsou? Ano, řemeslo se předává stovky let a každý kraj má svá specifika. Máte nějaké plány co byste rád v budoucnu dělal? Chtěl bych opravit hřbitovní mříže. V současné době jsou tam takové nedůstojné, které kdysi vyrobila místní technická parta. Myslím, že hřbitov by měl mít pěkné mříže, ale uvidíme zda se mi záměr podaří realizovat. J. Endler STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL Atletický čtyřboj Dvě družstva naší ZŠ se v úterý 14. května 2013 zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje v Jablonci nad Nisou. Za družstvo mladších dívek nastoupily: Gabriela Pospíšilová, Karolína Medalová, Adéla Chlupová a Anna Ptáčníková. Chlapce reprezentovali: David Zemek, Daniel Polyák, Mykhaylo Dudash, Láďa Horáček a David Morávek. Obě družstva obsadila shodné 4. místo, když nestačila pouze na družstva z Jablonce nad Nisou a nechala za sebou taková družstva jako ZŠ Desná nebo sportovku z Tanvaldu. V jednotlivcích zaznamenali velmi dobrý výsledek David Zemek a Daniel Polyák, který dokonce dosáhl nejvyššího bodového součtu ze všech mladších chlapců. Našim úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů! Petra Šebelková Den záchranného bezpečnostního systému V pátek 17. května jsme pro žáky naší školy uspořádali Den záchranného bezpečnostního systému. Na tuto akci jsme pozvali Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze stanice Tanvald, místní dobrovolné hasiče, Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje, Městskou policii z Desné a BESIP Team z Liberce. Celá akce se konala v areálu biatlonového kolečka. Program byl rozdělen do dvou částí. Velmi atraktivní první část, práci kynologů při zadržování pachatele a vyprošťování zraněných z vraku havarovaného vozidla (ochotně zapůjčil p. Hlůže ze Semil), sledovali všichni žáci společně. Potom se jednotlivé třídy na stanovištích podrobněji seznamovaly s hasičskou technikou, vybavením sanitky, se základy zdravovědy a s prací kynologů. U stanů společnosti BESIP si pak děti procvičily pravidla silničního provozu, povinnou výbavu kola, správné 8 Harrachovský zpravodaj 6/2013 připoutání v autosedačce a vyzkoušely si jízdu zručnosti. Všichni se postupně vystřídali u ohně připraveného p. Šťástkou a místními hasiči, kde se občerstvili opečenými vuřty a limonádou. I přes nepříliš příznivé počasí se akce vydařila. Děkujeme sponzorům p. Fantovi, p. Denkemu, za pomoc u občerstvení p. Moravcové, p. Pánkovi, p. Denkemu a p. Halamovi. Poděkování patří i SKP Harrachov za zapůjčení areálu. Bervicová, Nechanická Foto: archiv Školy

9 Informace přímo do Vašeho mobilu INZERCE ŽIVOT VE MĚSTĚ Město Harrachov zavedlo pro lepší informovanost svých občanů SMS InfoKanál. Účelem je informovat o aktuálních důležitých událostech ve městě pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města. Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte na webových stránkách města pomocí webového formuláře. Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. Můžete dostávat následující včasné informace: Plánované odstávky vody, informace o vzniklých haváriích a stavu jejich řešení, plánované přerušení dodávek elektrické energie, popř. plynu, uzavírky místních komunikací, termíny mimořádných svozů odpadu, termíny konání zasedání zastupitelstva města, konání kulturních a společenských akcí, mimořádné změny v provozní době úřadu města a další užitečné informace spojené se životem v Harrachově. Tyto SMS zprávy budou zasílány zdarma. Stačí jen odeslat přihlašovací SMS zprávu ve tvaru: REGISTRUJmezeraJME- NOmezeraPRIJMENImeze- raharrachovmezeracis- LOPOPodešlete na číslo SMS InfoKanálu: (Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID) Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: nebo zašlete s žádostí o registraci na: cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. Nabízíme Vám pomoc p i nalézání ešení Klinika Klinina komplexní pé e s. péče r.o. s. r.o. Baarova 50/ Baarova Liberec 1 50/ Liberec 1 6/2013 Harrachovský zpravodaj 9

10 FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY ČERVEN Název měsíce června je odvozen od toho, že v této době dozrávají a tudíž se červenají plody třešní, višní, jahod, malin a rybízu. Pranostiky na tento měsíc: Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. Déšť na Víta - špatná budou žita. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. Významné dny: Mezinárodní den dětí Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Světový den životního prostředí Mezinárodní den oceánů Evropský den židovské kultury Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha Den rovnosti žen a mužů Den květů Den armády 8. června 1992 navrhla Kanada na světovém summitu o životním prostředí v Rio de Janeiru tento den slavit jako Světový den oceánů. Hlavním cílem oslavy tohoto dne je zvýšit povědomí lidstva o nutnosti chránit moře a oceány a podat jim informace o mořském životě a prostředí. Do těchto oslav se každoročně zapojuje a podílí se na nich ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady, muzea, organizace ochrany přírody atd. a snaží se především poukázat např. na nehumánní lov velryb nebo na ničení hlubokomořských ekosystémů a tropických korálových útesů. Např. pobřežní rybolov, který vedl k velkému snížení populace ryb, se postupně přesunul do hlubších vod, kde se na lov používají vlečné sítě tažené po mořském dně. Tímto způsobem se každoročně zničí 15 milionů km2 mořského dna. Evropský den židovské kultury Hlavním cílem akce je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň pomoc při ochraně židovského kulturního dědictví. V České republice se tato akce konala poprvé v roce 2000 a od roku 2001 má svého národního koordinátora, který má za úkol zapojit do akce co nejvíce židovských i nežidovských organizací na území celé republiky. Neměli bychom zapomínat na skutečnost, že i v ČR židovská kultura a historie měla, má a bude mít své místo. Přesvědčit se o tom můžeme na těchto místech: Židovský hřbitov v Turnově Foto: D. Hloušek Židovská modlitebna, kterou můžeme nalézt v budově liberecké knihovny - Stavby smíření. Byla otevřena dne symbolicky při 62. výročí, kdy byla za Křišťálové noci vypálena liberecká synagoga. Je zde umístěna tóra (Pět knih Mojžíšových), která je sice zničená a opálená ohněm, ale je živoucím důkazem doby, která byla k Židům a všemu, co jim patřilo, krutá. Dále zde nalezn me i symbolickou zeď nářků, která je postavena z kamenů původní synagogy. V měsíci červnu máte možnost se v této modlitebně naučit hebrejsky, pořádají tam totiž moderní kurzy hebrejštiny. Synagoga v Turnově, která se nachází v Krajířově ulici, a kde se v měsíci červnu koná např. přednáška Pavly Damohorské s názvem Židovská bohoslužba, nebo Kytarový koncert studentů konzervatoře Jaroslava Ježka. V Turnově se též nachází židovský hřbitov či židovská čtvrť. ZNÁME DOBŘE KRKONOŠE? Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) je rostlinka z čeledi hořcovitých. V ČR se vyskytuje pouze na několika málo místech pohraničních hor. Jedná se o vytrvalou rostlinu cm vysokou, často s fialově zabarvenou lodyhou. Má větvené květenství s 6 20 květy, které jsou velké, modrofialové až ocelově modré, tečkované. Kropenáč můžeme vidět kvést v období června až srpna na horských prameništích a rašelinných loukách v těchto oblastech: Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Krušné hory a Hrubý Jeseník. Vranka obecná (Cottus gobio) Vranka je malá bizarní rybka s širokou tlamičkou, plochým tělem, hnědého skvrnitého zbarvení, která žije na dně čistých chladných vod s kamenitým dnem, kde má dostatek úkrytů. Vzhledem k tomu, že je citlivá na životní podmínky, z mnoha vod vymizela a vyskytla se tak na seznamu chráněných druhů. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á Vranka obecná dorůstá do 10 cm. 10 Harrachovský zpravodaj 6/2013

11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo Měsíc červen 2013 Zdeňka Kučerová Květoslava Sušková Ladislav Mach Jiří Bečvář Jan Dvořák Vlasta Beranová Jitka Suchomelová Josef Novotný Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho radosti, pohody a především pevné zdraví. Populárně naučná kniha: Hnízdil, J. Jak léčit nemoc šílené medicíny Cestopisné reportáže: Jazairiová P. Jediný svět Turistické zajímavosti: Škvárová V. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých Román válečný: Gruber P. Voják Říše a svědomí Romány pro ženy: Garwood J. Sykot; Urbaníková E. Za facku Novela: Stránský J. Balada o pilotovi Povídky: Boučková T. Šíleně smutné povídky Thriller: Child L. Muž na odstřel Román dobrodružný: Cubeca K. Písky času Román kriminální: Macbride S. Krvavá lázeň Romány historické: Simons P. Taťána a Alexandr; Kinkelová T. Ve stínu královny Román autobiografický: Praag M. Štěstí, láska, čokoláda Román milostný: Wolffová I. Obraz mé lásky Román společenský: Lönnaeus O. Velké srdce Mika Larssona Povídky kriminální: Stach J. Komisaři a vrazi Fantasy pro mládež: Jordanová S. Drakie (3) Kniha pro děti: K inney J. Deník malého poseroutky - Páté kolo u vozu Komiks pro děti: Peyo Šmoulinka NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Půjčovní hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tel. číslo: Různé: Prodám pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. Tel: Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompl. souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. bal., jen 800 Kč. I na dobírku. Tel: NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. T: INZERCE Prodáme starší stoly (4 ks á 200,- Kč) a čalouněné židle (10 ks á 50,- Kč). Tel Byty - pronájem: Hledám: Hledám k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 v Harrachově. Tel Nabízím: Dlouhodobě pronajmu dvoulůžkový pokoj, cena za jedno lůžko 120,- korun, za dvě 200,- korun. Tel.: /2013 Harrachovský zpravodaj 11

12 Z REDAKČNÍ POŠTY PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Krkonošská dechovka natáčela v televizi Na pozvání TV Šlágr československé lidové televize se Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou zúčastnila natáčení pořadu Český koláč. To se uskutečnilo v Dubném u Českých Budějovic a dechovka z Krkonoš zahrála celkem 17 skladeb od českých a známých autorů lidovek. Jako sólisté se představili Lenka Miksánková a Josef Šedivý. Natáčení proběhlo v přátelské a klidné atmosféře a zaměstnanci TV Šlágr se ke všem chovali přívětivě a dobrosrdečně. Na závěr natáčení byla široká divácká veřejnost pozvána na akce, kde bude dechovka v tomto roce účinkovat. Tato televizní nahrávka bude vydána na DVD, které si bude možno objednat a zakoupit na adrese TV Šlágr. Televizní pořad Český koláč na TV Šlágr se vysílal na přelomu dubna a května. Krkonošská dechovka děkuje touto cestou sponzorům, kteří přispěli a podíleli se na úhradě dopravy na tuto akci. INZERCE Denně jsme v terénu, natáčíme různé reportáže, pozvánky, mapujeme dění v Libereckém kraji. Celý duben a květen natáčíme seriál o hradech a zámcích našeho kraje, stejně tak si zveme k mikrofonu zajímavé lidi z města pod Ještědem. Ráno začínáme v 5 hodin s moderátory - Tomášem Benešem nebo Honzou Žílou, celé tři hodiny vás čeká informační servis z Libereckého kraje, pozvánky, akce, zprávy každých 20 minut. Zaměřujeme se na Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, ale i Semilsko a další části blízkého okolí. Po 8. hodině se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu Slovo do pranice, kde řešíme téma Za Krkonošskou dechovku Josef Ulrich Foto: dne a vaše názory. Dopolední Expres je plný lidských příběhů, tipů, rad a dobré nálady s Alenou Perkovou. Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou, dvouhodinový blok je plný regionálních soutěží, zajímavých informací, pozvánek na různé akce nejen z Liberecka. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci: Liberec 91,3 FM, Jablonec n. N. a okolí 102,3 FM, Frýdlantsko 97,4 FM, Harrachovsko a Tanvaldsko 107,9 FM. A pozor v neděli 9. června chystáme den otevřených dveří liberecké redakce (dopoledne) a odpoledne se přesunujeme do Lidových sadů, kde proběhne Gody festival s Českým rozhlasem SEVER Liberec. Jste srdečně zváni s celou rodinou! Vstup zdarma PROGRAM AKCÍ ČERVEN 2013 Harrachov * /sobota/ hodin Harrachov Bílý Potok OP mladších žáků, fotbal, 16. kolo * /sobota/ hodin Harrachov Krásná Studánka I. A třída, fotbal, 26. kolo * /pátek neděle/ 3. ročník akce s názvem Happy Weekend neboli Harrachov za polovinu. Návštěvníci Harrachova budou moci využít 50% slev na ubytování, relax, adrenalin, muzea, sportovní aktivity atd. Bližší informace na * /sobota neděle/ Harrachov bez bariér 4. ročník, společný dvoudenní výlet. Pořádá Zrnko naděje, o.s. Okolí: * /sobota/ hodin Dětský den 2013 V Jablonci nad Jizerou se koná Dětský den Připraveny jsou soutěže a velmi zajímavé atrakce. * /pátek sobota/ Rally Krkonoše 2013 Závod se jede jako součást Timeseal Mistrovství ČR ve sprintrally, Poháru ČR v rally a České Trophy Rally pravidelnosti. Zázemí je ve Vrchlabí, zcela nové budou tratě všech rychlostních zkoušek v atraktivním podhorském prostředí. Součástí bude i autogramiáda legend. * /pátek sobota/ 8.00 hodin Krakonošova 100 Dálkový pochod na 100 km za 24 hodin se zrodil v roce Trasa vede poměrně náročným terénem, převýšení na 100 km bylo od začátku přes 3000 metrů. Vychází se z Vrchlabí. Kromě základního okruhu si můžete vybrat i další, méně náročné trasy včetně výletů na kole. * /sobota/ hodin Dvořákův festival Dvořákův festival je hudební festival s obrovskou tradicí a jeho počátky spadají do 50. let 20. století. Vystoupí: Podkrkonošský symfonický orchestr, sólo housle Jakub Sedláček. Zazní skladby Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena. Akce se koná v Jilemnici. * /sobota/ hodin Country festival v Jablonci nad Jizerou Open air festival se opět koná v areálu městského parku v Pilišťatech (u Hájenky) v Jablonci nad Jizerou. Vstupné: děti do 15 let zdarma, penzisté a mládež do 18 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. * /sobota/ 8.00 hodin Kolo pro život Vrchlabí Špindl Tour 2013 Kolo pro život je největší seriál závodů horských kol v České republice, určený pro amatérské i profesionální závodníky. 12 Harrachovský zpravodaj 6/2013

13 INZERCE Stačí zaplatit půlku a můžete vyrazit! Zbytek zaplatíte až za rok. S 0 % úrokem a slevou až Kč. KIA SUV Když víte, co chcete... Chcete SUV, na které se můžete spolehnout na dálnici, ve městě i v terénu? Chcete se v něm pokaždé cítit bezpečně a pohodlně? Vyberte si z SUV modelů KIA Sportage nebo Sorento. 4x4 4x4 KIA SPORTAGE od Kč KIA SORENTO od Kč SAN Plus spol. s r. o. autorizovaný prodejce a servis vozů Kia Financování 0% úrok* Sluneční Česká Lípa tel.: Palackého Jablonec nad Nisou tel.: /2013 Harrachovský zpravodaj 13

14 Z JEDNÁNÍ RM POZVÁNKY HAPPY WEEKEND Příspěvek na turnaj Rada města schválila příspěvek ve výši 4000 korun pro TJ Jiskra Harrachov volejbalový oddíl na uspořádání akce O putovní pohár města Harrachova. Czech Fiat veterán club X1/9 Bertone RM souhlasí s rezervací parkoviště v centru města, které je ve vlastnictví města, na uspořádání akce Sraz veteránů vozidel X1/9 Bertone ve dnech Krajský úřad Libereckého kraje - smlouva RM pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2013 akceschopnost jednotek. Smlouva o spolupráci Liberecký kraj, město Harrachov, Svaz lyžařů ČR, TJ Jiskra. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov o.p.s. v období od do Smlouva bude schválena a projednána na nejbližším ZM. Poštovní spořitelna a.s. Starostka města jednala se zástupci Poštovní spořitelny a.s. o možnostech nabídky služeb pro klienty z Harrachova. Zástupci Poštovní spořitelny a.s. nabídli výhodné podmínky a zajímavé služby, které Poštovní spořitelna a.s. prostřednictvím letáčků a Harrachovského zpravodaje zprostředkuje občanům. Oprava chodníků RM souhlasí s další opravou chodníků. Bude připraven podrobný plán oprav Cyklotoulky RM pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o realizaci projektu Cyklotoulky a podpisem smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spol. EXPRESNET.CZ Plzeň a městem Harrachov. Oprava a údržba komunikací RM souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu chodníků úsek čp. 378 Vila Harrach městský úřad pošta. Rozšíření záruky RM schvaluje rozšíření záruky stroje Carraro ze dvou na tři roky. Výběrové řízení na zimní údržbu RM schválila nařízení č. 1/2013 k zimní údržbě a zároveň vyvěšení záměru vypsání výběrového řízení na zimní údržbu 2013 / Doprovodný program k akci HAPPY WEEKEND Místo konání: Areál penzionu Bílá voda Harrachov vstup zdarma HARRACHOV ZA POLOVINU skupiny VACANCY z Vrchlabí HARRACHOV ZA POLOVINU Každý návštěvník Harrachova bude mít jedinečnou šanci o tomto víkendu zažít adrenalin, zábavu, relax, muzea a další..., za většinou 50% slevy! Více informací na PARTNEŘI AKCE: dh webdesign Níže uvedený program je zdarma krom kreativní dílny Krasohled, kde se platí drobný poplatek za materiál 30,- Kč Časový harmonogram :00-11:45 Bubenická dílna pro děti (6-10 let) v doprovodu rodičů 12:15 13:15 Bubenická dílna pro děti (11 15 let) 13:15 14:00 skupina Vacancy 14:00 14:30 Biketrialová show 14:30 15:00 Dogdancing + dogfrisbee 15:00 15:45 skupina Vacancy 13:00 16:00 malování na obličeje + kreativní dílna Krasohled Více informací na PARTNEŘI AKCE: Biketrialová show Kynologický klub Rokytnice nad Jizerou dh webdesign 14 Harrachovský zpravodaj 6/2013

15 Pro tvorbu Lesoparku Na Slune ní v P íchovicích hledáme P íb hy strom P íb hy lesa které zpracují d ti základních škol. Navštivte jako t ída spole n, ale i jednotliv budoucí Lesopark Na Slune ní v P íchovicích, inspirujte se p írodní scenerií, životem lesa, zpracujte sv j P íb h strom nebo P íb h lesa a doru te do spole nosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. Ko enov 480 (na obecní ú ad Ko enov). Nejlepší práce budou umíst ny v Lesoparku, ostatní na webu Akce se m že zú astnit kdokoliv d ti i dosp lí, turisté, místní, chalupá i i další. Práce je nutné nazvat P íb h stromu nebo P íb h lesa a tento nadpis p ípadn další název uvést se jménem autora na viditelném míst. Práce provád jte ru n (nikoli strojov nebo po íta em) na velikost A4 Informace na telefonu: (p. Plechá ) Realizováno v rámci projektu LESOPARK NA SLUNE NÍ obecn prosp šnou spole ností JIZERKY PRO VÁS Ceník celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/ Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% Novoveský okrašlovací spolek ve spolupráci se spolkem Novovesan si Vás dovoluje pozvat na L E T N Í K O N C E R T CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města. Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel , nebo Rozměry plošné inzerce HZ POZVÁNKY v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou v sobotu 8. června 2013 od hodin. Vystoupí hudební soubor Jablonecká píšťalka a dětský pěvecký sbor Medvíďata z Českého Krumlova. Koncert uvede jako hostitel místní dětský pěvecký sbor Novovesánek. Zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, P. Ebena, J.S. Bacha, W.A. Mozarta a úpravy českých lidových písní z bohatého repertoáru všech souborů. Medvíďata Českokrumlovský dětský sbor (ČDS) existuje od ledna 1995 při ZUŠ Český Krumlov a navštěvuje ho ve 4 sborových odděleních (přípravné sbory Diblíci, Lentilky a Brumlíci, hlavní sbor Medvíďata s nejstarší skupinou Krumbrumchór) přes 200 zpěvaček a zpěváků ve věku od 5 do 18 let. Medvíďata jsou nejstarší sboristé ve věku 12 až 18 let, na koncertě vystoupí jejich mladší část, tedy převážně děti z 5. až 9. tříd ZŠ. Sbormistrem je od počátku Mgr.Lukáš Holec, na klavír doprovází Olga Reichlová. Jablonecká píšťalka Soubor ojedinělý svým složením byl založen r.1988 několika absolventy Dřevěné píšťalky školy hry na zobcové flétny pro děti a rodiče podle projektu profesora Václava Žilky a hrají v něm rodiče s dětmi. Je ojedinělý svým nástrojovým obsazením, věkovým složením, ale i šíří repertoáru, která sahá od renesance až po dnešní populární hudbu. Ke zvuku fléten se v některých skladbách přidává kytara, basa, bicí a další doprovodné nástroje. Jablonecká píšťalka má za sebou četná vystoupení v tuzemsku i zahraničí, pravidelné výroční a vánoční koncerty v divadle či kostele v Jablonci nad Nisou, natočila dvě CD. V roce 2008, kdy soubor oslavil dvacáté výročí od svého založení, proběhl v rámci výročního koncertu pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Původní rekord se podařilo překonat o 27 hráčů (celkem 187 různých fléten) a soubor obdržel certifikát o českém rekordu. Tento rok soubor slaví 25. výročí vzniku. Uměleckými vedoucími jsou Mgr. Olga Frölichová a Mgr. Ctibor Letošník. Dětský pěvecký sbor Novovesánek Sbor byl založen v roce 2009 díky spolku Novovesan. Od jeho počátku je veden nadšenou sbormistryní Mgr. Zuzanou Kubelkovou. Smíšený sbor dívek a chlapců sdružuje děti od 3 do 10-ti let z Nové Vsi nad Nisou. V tomto roce se sbor prvně zúčastnil soutěže dětských pěveckých sborů v Divadle F.X.Šaldy v Liberci a úspěšně postoupil do dalšího kola. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. 1/1 - celá strana x 270 mm (š x v) 1/1 1/2 1/2 1/2 - půl strany na výšku - 95 x 270 mm (š x v) 1/2 - půl strany na šířku x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na výšku - 95 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na šířku x 65 mm (š x v) 1/4 1/4 1/8 1/8 - osmina strany na výšku - 95 x 65 mm (š x v) Podklady inzerce lze zasílat em v elektronické podobě ve formátu pdf, jpg. Rozměr podkladů v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov, čp.150, Harrachov, Redakční rada pracuje ve složení: R. Bališová Zamlarová, D. Hloušek, S. Střelcová, J. Endler. Příspěvky či inzerci zasílejte na adresu redaktora Jiřího Endlera tel ) nebo zanechávejte v podatelně městského úřadu. Lze se obracet i na tajemnici MěÚ R. Bališovou Zamlarovou (tel , Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka červencového čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba D. Hloušek, tisk SURA s.r.o. 6/2013 Harrachovský zpravodaj 15

16 OBRAZEM Foto: Archiv školky čarodějnice z MŠ Kamínek Foto: J. Endler Školní akademie 16 Harrachovský zpravodaj 6/2013

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Předkládáme Vám fakta, díky kterým můžete zhodnotit efektivitu Vaší prezentace.

Předkládáme Vám fakta, díky kterým můžete zhodnotit efektivitu Vaší prezentace. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 16. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016, který se uskutečnil ve dnech 17. 19. března na výstavišti Eurocentrum

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 1, Organizátor: Ski alp club Špindlerův Mlýn ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše. 2, Účast: Závodu se mohou zúčastnit

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 14.04.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření).

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). 1 Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). Na základě dotazů našich hostů na sportovní aktivity, včetně možnosti vypůjčení jízdních kol byla

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více