Školní akademie rodiče nadchla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní akademie rodiče nadchla"

Transkript

1 červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli podívat na vystoupení dětí v rámci školní akademie. Ve více jak dvouhodinovém programu svá nacvičená vystoupení předvedli žáci třídy. Foto: J. Endler

2 AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhodnutí České spořitelny se mi vyvrátit nepodařilo, říká starostka Harrachova Eva Zbrojová Poslední týdny zbývají do uzavření pobočky České spořitelny, a.s., v Harrachově. Na konci dubna jsem zaslechla informace, že vedení spořitelny chce zavřít pobočku v Harrachově. Ihned jsem vyvolala jednání s Českou spořitelnou, které se uskutečnilo 6. května, říká starostka Harrachova Eva Zbrojová, kterou rozhodnutí vedení společnosti rozzlobilo. Jednání se uskutečnilo mezi Evou Zbrojovou a Radkou Froňkovou regionální ředitelkou pobočkové sítě, Region severozápadní Čechy, Česká spořitelna, a.s. Bylo mi sděleno, že v Harrachově zavřou pobočku k bez náhrady, v místě zůstane pouze bankomat. společnosti, jak mi bylo řečeno, je neměnné, sdělila starostka, která i nadále s vedením společnosti jedná, ale ve změnu jejich rozhodnutí příliš nevěří. I proto vstoupila Eva Zbrojová ihned do jednání s ČSOB, jejíž dceřinou společností je Poštovní spořitelna, a která má v Harrachově svoji pobočku. Řada našich spoluobčanů upřednostňuje osobní kontakt na bance, brání se používání internetového bankovnictví, nebo platebním kartám. Má raději hotovostní transakce, a proto jsme vstoupili do jednání s Poštovní spořitelnou, která pro Harrachovany udělala nabídku. Každý, kdo přejde k novému bankovnímu ústavu, bude první rok osvobozen od měsíčních poplatků za vedení účtu. V dalších letech pak například senioři zaplatí za vedení účtu 8,- korun za měsíc. Zároveň jim umožní jeden hotovostní měsíční výběr zdarma, prozradila výsledky jednání s jiným bankovním domem Zbrojová. Noví klienti Poštovní spořitelny budou osloveni prostřednictvím placené inzerce ve zpravodaji a na začátek června je připravena letáková kampaň v Harrachově. Eva Zbrojová ví, že nové řešení není ideální, ale podle ní jde o jednu z posledních možností Harrachovanů, aby nemuseli cestovat do poboček mimo Harrachov. Nejlepší by bylo, kdyby byla pobočka České spořitelny, a.s., zachována, ale bohužel, s rozhodnutím soukromé společnosti nedokáže starosta ani nikdo jiný nic udělat, stejně jako to bylo s rozhodnutím Libereckého kraje se zrušením učiliště. Jsme si vědomi, že to spoluobčanům, kteří jsou imobilní, přinese starosti, ale jedním z ulehčení může být změna bankovního domu, tvrdí Zbrojová. J.Endler Věc: Uzavření pobočky ČS, a.s. v Harrachově Byla jsem rozhořčena postupem společnosti. Myslím, že v takovém případě by vedení města a klienty měla instituce informovat minimálně rok nebo půl roku před tím, než své rozhodnutí učiní, nikoli necelé dva měsíce, jak tomu bylo v tomto případě, pravila starostka. Město v případě zachování pobočky v Harrachově nabízelo České spořitelně, a.s., spolupráci. Upozornila jsem paní ředitelku na to, že zde budeme mít MS v letech na lyžích, že se zde plánuje i výstavba národního sportovního centra, což by mohlo spořitelně navrátit zisky, ovšem rozhodnutí vedení 2 Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: D. Hloušek Vážená paní starostko, chtěli bychom Vám vysvětlit, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro uzavření naší pobočky v Harrachově. Naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí, a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček. Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Harrachově k 30. červnu Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících dnech a sdělíme jim také to, že jejich účty i další

3 AKTUÁLNÍ TÉMA sjednané produkty automaticky převedeme do pobočky v Tanvaldu, na kterou se budou moci obracet v jakýchkoli záležitostech. Obyvatelé Harrachova budou moci i nadále využívat náš bankomat, který je volně přístupný a dostupný 24 hodin denně. Naše bankomaty umožňují vedle výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny. K pohodlnému přístupu ke svému účtu mohou klienti využívat také službu přímého bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon) s nepřetržitým provozem. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny Děkuji za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň. Ing. Froňková Radka regionální ředitelka pobočkové sítě, Region Severozápadní Čechy Česká spořitelna, a.s. Dražba energií se uskuteční v červenci V úterý 14. května se v hotelu Sklář uskutečnila první informativní schůzka občanů Harrachova se zástupci společnosti ecentre, na které byli zájemci informováni o dražbě energií, která se uskuteční v červenci. Na setkání přišlo asi 30 lidí, kteří se ptali na vše co je zajímá, řekla starostka Eva Zbrojová. Nyní mají zájemci, kteří se chtějí zúčastnit dražby, měsíc na to, aby se do aukce přihlásili. Každé pondělí od hodin a úterý od 9 12 hodin bude v obřadní síni městského úřadu pracovník společnosti, který bude evidovat zájemce, kteří v tyto dny musí donést platné smlouvy se současnými dodavateli a poslední vyúčtování, vysvětluje Zbrojová. Poté bude proveden součet všech položek a následně bude společná dražba. Ta bude zcela anonymní a dražit se bude celý objem položek. Nutno dodat, že pokud se nepodaří vysoutěžit nižší cenu některému ze zájemců, nenastane povinnost podepsat pro něj novou smlouvu s novým dodavatelem, upozorňuje Zbrojová. Důležité je, že do dražby mnohou Harrachované přihlásit i nemovitosti, které nejsou v katastru města. Do dražby se mohou hlásit i majitelé nemovitostí v Harrachově, kteří nemají trvalý pobyt ve městě. Výsledky jednotlivých aukcí najdete na: INZERCE Era osobní účet Neplaťte víc, než musíte Ve spolupráci s městem Harrachov jsme pro harrachovské občany připravili výhodnou nabídku finančních služeb. Pokud si založíte v termínu do na poště Harrachov Era osobní účet získáte vedení účtu bez poplatku po dobu 12 měsíců a další výhody ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB 6/2013 Harrachovský zpravodaj 3

4 KRÁTKÉ ZPRÁVY Výstava Ekotvor V rámci environmentálního vzdělávání probíhá v harrachovské základní škole výstava s názvem Ekotvor. Žáci měli za úkol co nejoriginálnějším způsobem zpracovat recyklovatelný materiál a vytvořit abstraktní nebo konkrétní výtvor. Sami žáci ze 7. třídy tuto soutěž popsali takto: Od začátku dubna se děti ze základní školy snažily vytvořit ekologické výrobky. Jejich krásné výtvory můžete vidět na chodbě naproti počítačové učebně a sborovně. K vidění je například výtvor s názvem Socha svobody, Mrakodrap, Jednorožec, Auto Mufíček, Lodě z moře atd. Výstava probíhá v průběhu měsíce května a pro výrobky je možno hlasovat v pracovním týdnu vždy od 8.00 do hodin. Slavnostní vyhlášení se bude konat 31. května na Den dětí v areálu Kempu. Barbora Vocelová Hlídky mladých zdravotníků V úterý 7. května 2013 se v Jablonci nad Nisou konala soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Z 2. stupně naší základní školy se klání zúčastnilo jedno družstvo ve složení E. Krčková, M. Šrámková, S. Ráková, J. Vytrval, O. Biemann a jako náhradnice N. Moravcová. Družstvo mělo za úkol na sedmi připravených stanovištích poskytnout první pomoc zraněným - namaskovaným figurantům. Výkon družstva byl hodnocen body. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na 10. místě, družstvo složené z náhradníků, kde byla i naše náhradnice, se umístilo na 5. místě. I. Bohatý Sv. Jan Nepomucký z Anenského údolí je již u restaurátora Již v loňském roce jsme vás informovali o tom, že se vedení města rozhodlo zrealizovat již potřebnou rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v části zvané Anenské údolí. Dne 24. září 2012 byla za tímto účelem oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně jejího podstavce. Dobrovolným příspěvkem mohou zájemci ještě stále podpořit veřejnou sbírku, a to dvěma způsoby: do pokladničky, která je umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně u Vlaďky Polyákové na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel: Dne 18. května 2013 byla socha odevzdána do rukou harrachovského uměleckého kováře Jana Krajčoviče, díky kterému bude zanedlouho náš sv. Jan opět chloubou Anenského údolí. Všem, kteří přispěli nebo se chystají přispět na tuto opravu - termín ukončení veřejné sbírky je 31. srpen velice děkujeme a věříme, že se už všichni těšíte na okamžik, kdy bude socha odhalena v novém kabátu. A zde je ještě několik informací, které se podařilo nalézt v kronikách města Harrachov (tyto použité údaje jsou přepsány z kroniky doslova): Léčivé prameny Osvěžení na horách způsobují bohaté lesy, které zabírají přes 70 % výměry půdy. Také různé léčivé prameny vytékají z nitra hor. V Harrachově v Anenském údolí u svatého Jana a pod letohradem prýští radioaktivní prameny. Úprava mohyly u sv. Jana Ve dnech 18. až 20. července 1960 byla provedena úprava prostoru u sv. Jana v Anenském údolí. Původní mohyla, která hrozila již sesutím, byla rozbourána, pramen vyčištěn a mohyla byla znovu postavena. Brzy po této úpravě neznámý ctitel natřel celou sošku sv. Jana bílým bronzem. Letní hosté, kteří při opravě procházeli kolem, měli hlavní zájem, zda bude místo zachováno v původním stavu i se soškou sv. Jana, aby stará tradice místa byla zachována. Jejich přání bylo splněno. Práce byla provedena místními občany brigádnicky. Za město Harrachov Lenka Stehlíková Lupič z harrachovské spořitelny dopaden Semilští policisté již znají totožnost muže, který 12. dubna přepadl pobočku České spořitelny v Harrachově. Na základě zveřejnění záběrů průmyslové kamery v médiích byl pachatel vypátrán a zatčen. Nyní je již ve vazbě a čelí obvinění z loupeže a dalších trestných činů. Upozornění občanům Změna při odevzdávání velkoobjemového odpadu Od do je možné odevzdání velkoobjemového odpadu do sběrného dvora pouze prostřednictvím kuponů, které obdržíte při zaplacení místního poplatku za komunální odpad. Na rok 2013 je 100 kg na osobu zdarma. Kupony na rok 2012 jsou neplatné. Provozní doba AVE HARRACHOV a.s. na odevzdávání velkoobjemového odpadu prostřednictvím kuponů: úterý od hod. do hod. sobota od 8.00 hod. do hod. č. ú. je: / Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: D. Hloušek Výměna řidičských průkazů Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do dvaceti pracovních dnů.

5 Cyklobusy letos poprvé vyjely 25. května. Provoz ukončí 29. září 2013 KRÁTKÉ ZPRÁVY V červnu provoz o víkendech, v červenci a srpnu denně, v září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek. Zahájení cyklistické sezony a 10. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhlo 25. května Odjezd cyklobusem z Vrchlabí v 9.15 hod. na Horní Malou Úpu. První milovníci horské cykloturistiky vyjeli s průvodcem z Horní Malé Úpy dlouhým sjezdem do Vrchlabí. Jízdní řády naleznete na na autobusových zastávkách nebo získáte zdarma v krkonošských informačních centrech. Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova, dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Horní Malou Úpu a zpět. Ranní spoj z Harrachova a odpolední z Horní Malé Úpy zajišťuje přepravní společnost autobusem se 45 místy pro cestující a s přívěsem na 38 jízdních kol. Ranní spoj z Horní Malé Úpy a odpolední z Harrachova je zajištěn upraveným dopravním prostředkem pro 30 osob a minimálně 15 kol. Délka jedné trasy je 126 km. V letošním roce cyklobus vzhledem k opravě silnice do poloviny července nezajíždí do Černého Dolu a na Hoffmanovy boudy. Zastávky v Kořenově budou pro nástup obsluhovány na poptávku. * Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je v provozu pouze o letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu. Linkou se ještě více přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomeraci. Turisté ubytovaní v Krkonoších mohou navštívit a poznat zajímavá místa v Podkrkonoší. Jízdní řád je připraven tak, aby byl cestujícím umožněn přestup ve Vrchlabí na páteřní linku Krkonošských cyklobusů na obě strany i do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu. Denně najede linka 312 km. Dopravní společnost nasadila nízkopodlažní autobus upravený pro 15 jízdních kol. * Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa jezdí po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. O sobotách a nedělích a svátcích linka jezdí z Úpice, tím dojde k propojení s územím Svazku obcí Jestřebí hory. V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru Stará Paka), napojeno je i město Žacléř. Jezdí autobus s přívěsem pro 37 jízdních kol. * Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn je protažena na Špindlerovu boudu. Ve Vrchlabí je přestupní místo na ČD směr Hostinné či Stará Paka. Dopravce zajišťuje přepravu autobusem s přívěsem pro 20 kol. * Linka z Jilemnice na Horní Mísečky je obsloužena autobusem s vnitřní úpravou pro přepravu 15 jízdních kol a vyveze cyklisty do nadmořské výšky 1000 m n.m. Foto: D. Hloušek Výzva pro svobodné muže od 20 do 50 let hledající lásku Společnost JOY DEPARTMENT ve spolupráci s TV Prima oslovila město Harrachov o pomoc při výrobě nového televizního pořadu. Připravovaný projekt je první televizní seznamkou svého druhu v České republice. Pořad slavil úspěch již ve více zemích po celé Evropě Francii, Holandsku, Rakousku a výraznou měrou přispěl k propagaci zajímavostí a krás daných států. Cílem projektu je představit rozdílné české oblasti a prezentovat tamní zvyky, pamětihodnosti i přírodní krásy. Hledají se: Zajímavá malebná městečka, vesnice v České republice Svobodní muži (20-50 let), hledající lásku A zde, pro představu, je odkaz na krátký sestřih z francouzské verze pořadu. Harrachov se jistě řadí mezi městečka, která jsou zajímavá nejen přírodní krásou a bohatou historií, ale i širokou nabídkou volnočasových aktivit pro každou věkovou kategorii a pro každé roční období. Takže nyní máme jedinečnou možnost to světu tímto originálním způsobem ukázat, jen nám k tomu chybí ti svobodní muži (20-50 let), kteří by nám v tom pomohli. Pokud splňujete výše uvedená kritéria a chcete nám pomoci Harrachov tímto způsobem zviditelnit a přitom využít šance na seznámení se, pište na harrachov.cz, nebo volejte na tel. č (mapa na int. stránkách města) 6/2013 Harrachovský zpravodaj 5

6 ŽIVOT VE MĚSTĚ Dětský karneval A opět tady byl, aby dětským smíchem žil. Neděle dvanáctého května patřila dětskému karnevalu, který se konal v Music Clubu APACHE v centru města. Když se parket začal plnit dětmi, byl karneval zahájen. Tanec střídaly soutěže, nechyběla bohatá tombola. Překvapením pro děti bylo čtyřicetiminutové vystoupení kouzelníka a jeho pomocníka klauna. Děti je s nadšením sledovaly po celou dobu a byly vtaženy do vtipné a napínavé zábavy. Komise ve složení Kateřina Grulišová, Pavlína Němcová a Soňa Klikarová, vybírala nejkrásnější masky a za zvuku slavnostních famfár se oceňovalo ve třech kategoriích jednotlivců a ve skupinách. Jako skupina loni excelovali černoši, letos běloši. Ale vtipnost a nápaditost se nedala upřít žádné masce a všem patří poklona za jejich vynalézavost. Je velmi těžké najít disko prostor sál, kde by byl taneční parket, technika pro DJ i posezení pro rodiče s možností občerstvení. A tak bych tímto ráda poděkovala panu Lahodovi a panu Michaličkovi, kteří zcela zdarma a ochotně poskytli sál Music Clubu APACHE a nejen to, zajistili na své náklady i DJ, který dětem celé odpoledne hrál. Město prostřednictvím kulturní komise uhradilo bohatou tombolu, dárky pro nejlepší masky, sladkosti, výzdobu, kouzelníka a klauna. Finanční příspěvek na akci věnovala paní Střelcová a paní Vacková. Musím poděkovat všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a skutečně odvést viditelnou práci. A tak už od rána se uklízelo, zdobilo, chystala se tombola, aby na odpoledne bylo vše připraveno. Společně se mnou dopolední maratón příprav absolvovala Vlaďka Polyáková, Alena Benešová, Lenka Stehlíková, Eva Zbrojová,Petr Bališ, Jarda Šťástka, Pepa Tulka, Pavel Sklenář. A celé odpoledne, tedy průběh karnevalu i úklid po něm jsme zvládli v partě já, Vlaďka Polyáková, Ála Benešová, Lucka Remerová, Káťa Grulišová. Ještě jednou velké DĚKUJI patří všem jmenovitě zmíněným, kteří přispěli prací, finančním či jiným příspěvkem. Odměnou za tuto dobrovolnou práci nám je radost dětí, pro které tuto akci každoročně chystám a která by se bez pomoci zmíněných lidí neobešla. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Dne: od hodin Místní část: Od Krnapu k autobusovému nádraží a okolí cesty k Mumlavě Areál Rudných dolů Dne: od hodin Místní část: Od čp. 217 (Hotel Inn) k Čerťáku a okolí kina a zdravotního střediska Dne : od hodin Místní část: Od hotelu Praha k České spořitelně pravá strana Od čp. 217 (Hotel Inn) k Dětské ozdravovně Bývalá Pila Janov Dne: od hodin Místní část: Anenské údolí a Anenský dvůr Sachrův kopec, restaurace Motejlek a dolů podél silnice Foto: R. Konvalinková Radka Bališová Zamlarová Dne: od hodin Místní část: Od benzinové pumpy k hotelu Karolína, muzeum skla a dolů zpět k benzinové p Dne: od hodin Místní část: Pod sklárnou, za sklárnou a celnice Dne: od hodin 6 Harrachovský zpravodaj 6/2013 Foto: P. Kmoníčková Místní část: Klondajk, hasičárna, MěÚ, obchodní centrum, Bílý Hořec a zpět Klondajk Dne: od hodin Místní část: V obvodu Bílý Hořec, penzion Vinkl, Hřebenka a okolí Bílého potoka V případě dotazů kontaktujte tel. linku

7 Jan Krajčovič: Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny OSOBNOST Harrachovský rodák Jan Krajčovič je vyučený umělecký kovář. Školu absolvoval v Hradci Králové. Poté rok studoval na tzv. šperkárně SUPŠ a VOŠ v Turnově. Rok pracoval v Kolíně a následně pracoval v Troskovicích u Michala Marka, syna sochaře Jaroslava Marka. Jste umělecký kovář. Máte v rodině kořeny tohoto řemesla, nebo osud vás k tak trochu čertovskému řemeslu přivál? Kovářské kořeny v rodině nemáme. Ale od malička jsem pomáhal tátovi v dílně, který uměl prakticky všechno a já se od něj mnohé přiučil. Táta je v Harrachově takový všeuměl, kdo něco potřebuje, chodí za ním a on si vždy ví rady. Ke kovařině mě ale přivedl kamarád Vojta Paseka, který chodil na šperkárnu na odlévání kovů. Často jsme se o tom bavili a mě to zaujalo natolik, že jsem se vydal cestou uměleckého kováře. V současné době pracujete na opravě sochy Jana Nepomuckého. Jak jste se k této práci dostal? Rád jezdím na různé workshopy, předváděcí akce kovářů na hrady a zámky a pravidelně jezdím i do Františkova, kde díky Janě Brožové, vedle tradičního dřevosochání již několik let probíhá i setkání kovářů pod názvem kovosochání. Byl jsem osloven referentkou cestovního ruchu v Harrachově Lenkou Stehlíkovou, zda bych v rámci příjezdu Krakonoše nechtěl kovářské řemeslo předvést i v Harrachově. Slovo dalo slovo a letos jsem byl na akci již podruhé. V březnu mě Lenka Stehlíková a část zastupitelů oslovila znovu, zda bych neměl zájem zúčastnit se výběrového řízení na rekonstrukci sochy sv. Jana v Anenském údolí. Přihlásil jsem se tedy. Některé body výběrového řízení jsem předem konzultoval se sochařem Jaroslavem Markem. Spolu s přihláškou do výběrového řízení jsem na městský úřad napsal dopis, ve kterém jsem upozornil na detaily a možná úskalí některých postupů a navrhl alternativní řešení. Výběrové řízení jsem vyhrál. Čím jste rekonstrukci začal? Nejprve jsem musel sochu sejmout z podstavce. Jan Nepomucký byl přidělán šrouby a částečně zabetonován do soklu, takže jsem musel postupovat velmi opatrně. Na místo sice město dalo ceduli, že Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky, říká Jan Krajčovič je socha v rekonstrukci, i tak mnozí spoluobčané volali, že byla socha zcizena, což osobně považuji za velmi dobré, neboť jsem zjistil, že si lidé detailů v Harrachově všímají a nejsou k městu lhostejní. V dílně jsem sochu očistil, sice byl návrh sochu opískovat, ale tím by se litina mohla poškodit, proto jsem celou sochu opatrně čistil drátěným kartáčem a jemnou bruskou. S prací mi občas pomáhá Miroslav Kopecký. Po vyčištění od vrstvy barvy se objevily některé detaily a skrytá poškození sochy. Například vůbec nebyl vidět detail pláště, který je velmi propracován a dává soše eleganci. Také jsem objevil díry, které v soše byly, a byly zakryty pryskyřicí. Uvnitř sochy pak byly naházeny mince, vesměs z dob socializmu, které budou umístěny do místního muzea. Co následovalo dál? Jan Nepomucký měl původně v ruce kříž, dokonce v má v ruce takový žlábek. Navrhl jsem několik křížů a předložil je k posouzení. Jednu z variant radní vybrali. Kříž je tedy hotov, pouze mu chybí dodělat drobné detaily. Další, co musíme vyrobit, a co soše chybělo, je levá ruka, která údajně chybí od války. Tu vymodeluje a následně odlije sochař Jaroslav Marek. Až bude hotová, přivaříme ji na sochu. Přivaříte litinovou ruku? Ano, přivařím ruku i vyvařím díry, které Foto: J. Endler v soše jsou. Litina se vařit dá, ale musím celou sochu zahřát na 450 stupňů Celsia a poté vyvařit. Následně ji necháme pomalu vychladnout. Poté sochu opět natřete barvou? Povrchový nátěr bude proveden černou kovářskou barvou s grafitem. Díky tomu docílíme, že na soše vyniknout i jemné detaily. Poté na sochu naneseme měděnou patinu ve dvou barvách. Klasickou zelenou měděnku a červenou, čímž docílíme toho, že socha získá punc historie. Socha Jana Nepomuckého mívá svatozář, bude mít i harrachovský model tento doplněk? Ano svatozář přiděláme, jen ještě musíme vymyslet, jak přesně bude vypadat. Na mnohých sochách má Jan Nepomucký svatozář s hvězdičkami, my se přikláníme k svatozáři z ploštěné kulatiny. Je znám termín dokončení oprav? Původně měla stát socha na svém místě do prázdnin. Ale vedení města se i na popud občanů rozhodlo, že zkrášlí i okolí sochy a pramenu, aby se k ní snáze dostaly i maminky s kočárky. Mělo by dojít k jistým terénním úpravám. Až budou dokončeny, nainstalujeme sochu. Je socha vaší zatím největší zakázkou? Máte někde dílo, na které jste hrdý? Socha v Harrachově patří mezi mé prestižní zakázky už proto, že jsem místní a všichni 6/2013 Harrachovský zpravodaj 7

8 OSOBNOST moji práci detailně sledují. Na co jsem hrdý? V Rokytnici jsem ze čtyř metráků železa vyrobil dva a půl metru vysoký Vichr z hor. Uživí vás umělecká kovařina? Kdyby mě to mělo živit, musel bych žít někde v nížině, kde si lidé nechávají dělat ploty a různé ozdoby domů od kovářů. Bohužel, tady to tak není. Stává se, že přijede zákazník v luxusním autě a chce vyrobit např. ozdobnou kliku. Představuje si, že mu ji udělám za hubičku. Když se rozejdeme v představách o ceně, jede si ji koupit do hypermarketu od Číňanů a ve finále za ni dá stejně. Bohužel, to je skutečnost dnešní doby, je krize, lidé peníze šetří, netočí je, a tím trpí i lidová řemesla. Naštěstí umím mnoho věcí, dělám svářeče když je třeba, s kamarádem jsme rok svařovali potrubí v Dánsku, občas dělám nějaké interiérovky, korbele, ale i zedničinu. Hodně za mnou chodí stavaři, kteří chtějí tzv. voškrt (sekací nástavec). Foto: J. Endler S prací Janu občas pomáhá Miroslav Kopecký Kdybych si udělal licenci, mohl bych je dělat pro renomované firmy, ale nechci dělat jen voškrty. Chci dělat různé věci, zejména uměleckou kovařinu, ale víte co se říká: Devatero řemesel, desátá bída. Je kovařina těžké řemeslo? Kde berete nástroje na kování? To je otázka, je to řemeslo jako každé jiné. Řekl bych to takto. Umím ze železa udělat to, co jiný z plastelíny. Co se týče vercajku, ten si každý kovář vyrábí sám, sice se dají nástroje koupit, ale každý má raději své nástroje. Poznají se kováři odkud jsou? Ano, řemeslo se předává stovky let a každý kraj má svá specifika. Máte nějaké plány co byste rád v budoucnu dělal? Chtěl bych opravit hřbitovní mříže. V současné době jsou tam takové nedůstojné, které kdysi vyrobila místní technická parta. Myslím, že hřbitov by měl mít pěkné mříže, ale uvidíme zda se mi záměr podaří realizovat. J. Endler STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL Atletický čtyřboj Dvě družstva naší ZŠ se v úterý 14. května 2013 zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje v Jablonci nad Nisou. Za družstvo mladších dívek nastoupily: Gabriela Pospíšilová, Karolína Medalová, Adéla Chlupová a Anna Ptáčníková. Chlapce reprezentovali: David Zemek, Daniel Polyák, Mykhaylo Dudash, Láďa Horáček a David Morávek. Obě družstva obsadila shodné 4. místo, když nestačila pouze na družstva z Jablonce nad Nisou a nechala za sebou taková družstva jako ZŠ Desná nebo sportovku z Tanvaldu. V jednotlivcích zaznamenali velmi dobrý výsledek David Zemek a Daniel Polyák, který dokonce dosáhl nejvyššího bodového součtu ze všech mladších chlapců. Našim úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů! Petra Šebelková Den záchranného bezpečnostního systému V pátek 17. května jsme pro žáky naší školy uspořádali Den záchranného bezpečnostního systému. Na tuto akci jsme pozvali Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze stanice Tanvald, místní dobrovolné hasiče, Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje, Městskou policii z Desné a BESIP Team z Liberce. Celá akce se konala v areálu biatlonového kolečka. Program byl rozdělen do dvou částí. Velmi atraktivní první část, práci kynologů při zadržování pachatele a vyprošťování zraněných z vraku havarovaného vozidla (ochotně zapůjčil p. Hlůže ze Semil), sledovali všichni žáci společně. Potom se jednotlivé třídy na stanovištích podrobněji seznamovaly s hasičskou technikou, vybavením sanitky, se základy zdravovědy a s prací kynologů. U stanů společnosti BESIP si pak děti procvičily pravidla silničního provozu, povinnou výbavu kola, správné 8 Harrachovský zpravodaj 6/2013 připoutání v autosedačce a vyzkoušely si jízdu zručnosti. Všichni se postupně vystřídali u ohně připraveného p. Šťástkou a místními hasiči, kde se občerstvili opečenými vuřty a limonádou. I přes nepříliš příznivé počasí se akce vydařila. Děkujeme sponzorům p. Fantovi, p. Denkemu, za pomoc u občerstvení p. Moravcové, p. Pánkovi, p. Denkemu a p. Halamovi. Poděkování patří i SKP Harrachov za zapůjčení areálu. Bervicová, Nechanická Foto: archiv Školy

9 Informace přímo do Vašeho mobilu INZERCE ŽIVOT VE MĚSTĚ Město Harrachov zavedlo pro lepší informovanost svých občanů SMS InfoKanál. Účelem je informovat o aktuálních důležitých událostech ve městě pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města. Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte na webových stránkách města pomocí webového formuláře. Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. Můžete dostávat následující včasné informace: Plánované odstávky vody, informace o vzniklých haváriích a stavu jejich řešení, plánované přerušení dodávek elektrické energie, popř. plynu, uzavírky místních komunikací, termíny mimořádných svozů odpadu, termíny konání zasedání zastupitelstva města, konání kulturních a společenských akcí, mimořádné změny v provozní době úřadu města a další užitečné informace spojené se životem v Harrachově. Tyto SMS zprávy budou zasílány zdarma. Stačí jen odeslat přihlašovací SMS zprávu ve tvaru: REGISTRUJmezeraJME- NOmezeraPRIJMENImeze- raharrachovmezeracis- LOPOPodešlete na číslo SMS InfoKanálu: (Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID) Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: nebo zašlete s žádostí o registraci na: cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS. Nabízíme Vám pomoc p i nalézání ešení Klinika Klinina komplexní pé e s. péče r.o. s. r.o. Baarova 50/ Baarova Liberec 1 50/ Liberec 1 6/2013 Harrachovský zpravodaj 9

10 FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY ČERVEN Název měsíce června je odvozen od toho, že v této době dozrávají a tudíž se červenají plody třešní, višní, jahod, malin a rybízu. Pranostiky na tento měsíc: Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. Déšť na Víta - špatná budou žita. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. Významné dny: Mezinárodní den dětí Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Světový den životního prostředí Mezinárodní den oceánů Evropský den židovské kultury Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha Den rovnosti žen a mužů Den květů Den armády 8. června 1992 navrhla Kanada na světovém summitu o životním prostředí v Rio de Janeiru tento den slavit jako Světový den oceánů. Hlavním cílem oslavy tohoto dne je zvýšit povědomí lidstva o nutnosti chránit moře a oceány a podat jim informace o mořském životě a prostředí. Do těchto oslav se každoročně zapojuje a podílí se na nich ministerstva životního prostředí, akvária, zoologické zahrady, muzea, organizace ochrany přírody atd. a snaží se především poukázat např. na nehumánní lov velryb nebo na ničení hlubokomořských ekosystémů a tropických korálových útesů. Např. pobřežní rybolov, který vedl k velkému snížení populace ryb, se postupně přesunul do hlubších vod, kde se na lov používají vlečné sítě tažené po mořském dně. Tímto způsobem se každoročně zničí 15 milionů km2 mořského dna. Evropský den židovské kultury Hlavním cílem akce je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň pomoc při ochraně židovského kulturního dědictví. V České republice se tato akce konala poprvé v roce 2000 a od roku 2001 má svého národního koordinátora, který má za úkol zapojit do akce co nejvíce židovských i nežidovských organizací na území celé republiky. Neměli bychom zapomínat na skutečnost, že i v ČR židovská kultura a historie měla, má a bude mít své místo. Přesvědčit se o tom můžeme na těchto místech: Židovský hřbitov v Turnově Foto: D. Hloušek Židovská modlitebna, kterou můžeme nalézt v budově liberecké knihovny - Stavby smíření. Byla otevřena dne symbolicky při 62. výročí, kdy byla za Křišťálové noci vypálena liberecká synagoga. Je zde umístěna tóra (Pět knih Mojžíšových), která je sice zničená a opálená ohněm, ale je živoucím důkazem doby, která byla k Židům a všemu, co jim patřilo, krutá. Dále zde nalezn me i symbolickou zeď nářků, která je postavena z kamenů původní synagogy. V měsíci červnu máte možnost se v této modlitebně naučit hebrejsky, pořádají tam totiž moderní kurzy hebrejštiny. Synagoga v Turnově, která se nachází v Krajířově ulici, a kde se v měsíci červnu koná např. přednáška Pavly Damohorské s názvem Židovská bohoslužba, nebo Kytarový koncert studentů konzervatoře Jaroslava Ježka. V Turnově se též nachází židovský hřbitov či židovská čtvrť. ZNÁME DOBŘE KRKONOŠE? Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) je rostlinka z čeledi hořcovitých. V ČR se vyskytuje pouze na několika málo místech pohraničních hor. Jedná se o vytrvalou rostlinu cm vysokou, často s fialově zabarvenou lodyhou. Má větvené květenství s 6 20 květy, které jsou velké, modrofialové až ocelově modré, tečkované. Kropenáč můžeme vidět kvést v období června až srpna na horských prameništích a rašelinných loukách v těchto oblastech: Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Krušné hory a Hrubý Jeseník. Vranka obecná (Cottus gobio) Vranka je malá bizarní rybka s širokou tlamičkou, plochým tělem, hnědého skvrnitého zbarvení, která žije na dně čistých chladných vod s kamenitým dnem, kde má dostatek úkrytů. Vzhledem k tomu, že je citlivá na životní podmínky, z mnoha vod vymizela a vyskytla se tak na seznamu chráněných druhů. Stranu připravila Lenka Stehlíkov á Vranka obecná dorůstá do 10 cm. 10 Harrachovský zpravodaj 6/2013

11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo Měsíc červen 2013 Zdeňka Kučerová Květoslava Sušková Ladislav Mach Jiří Bečvář Jan Dvořák Vlasta Beranová Jitka Suchomelová Josef Novotný Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho radosti, pohody a především pevné zdraví. Populárně naučná kniha: Hnízdil, J. Jak léčit nemoc šílené medicíny Cestopisné reportáže: Jazairiová P. Jediný svět Turistické zajímavosti: Škvárová V. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých Román válečný: Gruber P. Voják Říše a svědomí Romány pro ženy: Garwood J. Sykot; Urbaníková E. Za facku Novela: Stránský J. Balada o pilotovi Povídky: Boučková T. Šíleně smutné povídky Thriller: Child L. Muž na odstřel Román dobrodružný: Cubeca K. Písky času Román kriminální: Macbride S. Krvavá lázeň Romány historické: Simons P. Taťána a Alexandr; Kinkelová T. Ve stínu královny Román autobiografický: Praag M. Štěstí, láska, čokoláda Román milostný: Wolffová I. Obraz mé lásky Román společenský: Lönnaeus O. Velké srdce Mika Larssona Povídky kriminální: Stach J. Komisaři a vrazi Fantasy pro mládež: Jordanová S. Drakie (3) Kniha pro děti: K inney J. Deník malého poseroutky - Páté kolo u vozu Komiks pro děti: Peyo Šmoulinka NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Půjčovní hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Tel. číslo: Různé: Prodám pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. Tel: Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompl. souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. bal., jen 800 Kč. I na dobírku. Tel: NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku. T: INZERCE Prodáme starší stoly (4 ks á 200,- Kč) a čalouněné židle (10 ks á 50,- Kč). Tel Byty - pronájem: Hledám: Hledám k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 v Harrachově. Tel Nabízím: Dlouhodobě pronajmu dvoulůžkový pokoj, cena za jedno lůžko 120,- korun, za dvě 200,- korun. Tel.: /2013 Harrachovský zpravodaj 11

12 Z REDAKČNÍ POŠTY PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Krkonošská dechovka natáčela v televizi Na pozvání TV Šlágr československé lidové televize se Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou zúčastnila natáčení pořadu Český koláč. To se uskutečnilo v Dubném u Českých Budějovic a dechovka z Krkonoš zahrála celkem 17 skladeb od českých a známých autorů lidovek. Jako sólisté se představili Lenka Miksánková a Josef Šedivý. Natáčení proběhlo v přátelské a klidné atmosféře a zaměstnanci TV Šlágr se ke všem chovali přívětivě a dobrosrdečně. Na závěr natáčení byla široká divácká veřejnost pozvána na akce, kde bude dechovka v tomto roce účinkovat. Tato televizní nahrávka bude vydána na DVD, které si bude možno objednat a zakoupit na adrese TV Šlágr. Televizní pořad Český koláč na TV Šlágr se vysílal na přelomu dubna a května. Krkonošská dechovka děkuje touto cestou sponzorům, kteří přispěli a podíleli se na úhradě dopravy na tuto akci. INZERCE Denně jsme v terénu, natáčíme různé reportáže, pozvánky, mapujeme dění v Libereckém kraji. Celý duben a květen natáčíme seriál o hradech a zámcích našeho kraje, stejně tak si zveme k mikrofonu zajímavé lidi z města pod Ještědem. Ráno začínáme v 5 hodin s moderátory - Tomášem Benešem nebo Honzou Žílou, celé tři hodiny vás čeká informační servis z Libereckého kraje, pozvánky, akce, zprávy každých 20 minut. Zaměřujeme se na Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, ale i Semilsko a další části blízkého okolí. Po 8. hodině se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu Slovo do pranice, kde řešíme téma Za Krkonošskou dechovku Josef Ulrich Foto: dne a vaše názory. Dopolední Expres je plný lidských příběhů, tipů, rad a dobré nálady s Alenou Perkovou. Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou, dvouhodinový blok je plný regionálních soutěží, zajímavých informací, pozvánek na různé akce nejen z Liberecka. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci: Liberec 91,3 FM, Jablonec n. N. a okolí 102,3 FM, Frýdlantsko 97,4 FM, Harrachovsko a Tanvaldsko 107,9 FM. A pozor v neděli 9. června chystáme den otevřených dveří liberecké redakce (dopoledne) a odpoledne se přesunujeme do Lidových sadů, kde proběhne Gody festival s Českým rozhlasem SEVER Liberec. Jste srdečně zváni s celou rodinou! Vstup zdarma PROGRAM AKCÍ ČERVEN 2013 Harrachov * /sobota/ hodin Harrachov Bílý Potok OP mladších žáků, fotbal, 16. kolo * /sobota/ hodin Harrachov Krásná Studánka I. A třída, fotbal, 26. kolo * /pátek neděle/ 3. ročník akce s názvem Happy Weekend neboli Harrachov za polovinu. Návštěvníci Harrachova budou moci využít 50% slev na ubytování, relax, adrenalin, muzea, sportovní aktivity atd. Bližší informace na * /sobota neděle/ Harrachov bez bariér 4. ročník, společný dvoudenní výlet. Pořádá Zrnko naděje, o.s. Okolí: * /sobota/ hodin Dětský den 2013 V Jablonci nad Jizerou se koná Dětský den Připraveny jsou soutěže a velmi zajímavé atrakce. * /pátek sobota/ Rally Krkonoše 2013 Závod se jede jako součást Timeseal Mistrovství ČR ve sprintrally, Poháru ČR v rally a České Trophy Rally pravidelnosti. Zázemí je ve Vrchlabí, zcela nové budou tratě všech rychlostních zkoušek v atraktivním podhorském prostředí. Součástí bude i autogramiáda legend. * /pátek sobota/ 8.00 hodin Krakonošova 100 Dálkový pochod na 100 km za 24 hodin se zrodil v roce Trasa vede poměrně náročným terénem, převýšení na 100 km bylo od začátku přes 3000 metrů. Vychází se z Vrchlabí. Kromě základního okruhu si můžete vybrat i další, méně náročné trasy včetně výletů na kole. * /sobota/ hodin Dvořákův festival Dvořákův festival je hudební festival s obrovskou tradicí a jeho počátky spadají do 50. let 20. století. Vystoupí: Podkrkonošský symfonický orchestr, sólo housle Jakub Sedláček. Zazní skladby Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena. Akce se koná v Jilemnici. * /sobota/ hodin Country festival v Jablonci nad Jizerou Open air festival se opět koná v areálu městského parku v Pilišťatech (u Hájenky) v Jablonci nad Jizerou. Vstupné: děti do 15 let zdarma, penzisté a mládež do 18 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. * /sobota/ 8.00 hodin Kolo pro život Vrchlabí Špindl Tour 2013 Kolo pro život je největší seriál závodů horských kol v České republice, určený pro amatérské i profesionální závodníky. 12 Harrachovský zpravodaj 6/2013

13 INZERCE Stačí zaplatit půlku a můžete vyrazit! Zbytek zaplatíte až za rok. S 0 % úrokem a slevou až Kč. KIA SUV Když víte, co chcete... Chcete SUV, na které se můžete spolehnout na dálnici, ve městě i v terénu? Chcete se v něm pokaždé cítit bezpečně a pohodlně? Vyberte si z SUV modelů KIA Sportage nebo Sorento. 4x4 4x4 KIA SPORTAGE od Kč KIA SORENTO od Kč SAN Plus spol. s r. o. autorizovaný prodejce a servis vozů Kia Financování 0% úrok* Sluneční Česká Lípa tel.: Palackého Jablonec nad Nisou tel.: /2013 Harrachovský zpravodaj 13

14 Z JEDNÁNÍ RM POZVÁNKY HAPPY WEEKEND Příspěvek na turnaj Rada města schválila příspěvek ve výši 4000 korun pro TJ Jiskra Harrachov volejbalový oddíl na uspořádání akce O putovní pohár města Harrachova. Czech Fiat veterán club X1/9 Bertone RM souhlasí s rezervací parkoviště v centru města, které je ve vlastnictví města, na uspořádání akce Sraz veteránů vozidel X1/9 Bertone ve dnech Krajský úřad Libereckého kraje - smlouva RM pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2013 akceschopnost jednotek. Smlouva o spolupráci Liberecký kraj, město Harrachov, Svaz lyžařů ČR, TJ Jiskra. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při financování provozu společnosti Klasický areál Harrachov o.p.s. v období od do Smlouva bude schválena a projednána na nejbližším ZM. Poštovní spořitelna a.s. Starostka města jednala se zástupci Poštovní spořitelny a.s. o možnostech nabídky služeb pro klienty z Harrachova. Zástupci Poštovní spořitelny a.s. nabídli výhodné podmínky a zajímavé služby, které Poštovní spořitelna a.s. prostřednictvím letáčků a Harrachovského zpravodaje zprostředkuje občanům. Oprava chodníků RM souhlasí s další opravou chodníků. Bude připraven podrobný plán oprav Cyklotoulky RM pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o realizaci projektu Cyklotoulky a podpisem smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spol. EXPRESNET.CZ Plzeň a městem Harrachov. Oprava a údržba komunikací RM souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu chodníků úsek čp. 378 Vila Harrach městský úřad pošta. Rozšíření záruky RM schvaluje rozšíření záruky stroje Carraro ze dvou na tři roky. Výběrové řízení na zimní údržbu RM schválila nařízení č. 1/2013 k zimní údržbě a zároveň vyvěšení záměru vypsání výběrového řízení na zimní údržbu 2013 / Doprovodný program k akci HAPPY WEEKEND Místo konání: Areál penzionu Bílá voda Harrachov vstup zdarma HARRACHOV ZA POLOVINU skupiny VACANCY z Vrchlabí HARRACHOV ZA POLOVINU Každý návštěvník Harrachova bude mít jedinečnou šanci o tomto víkendu zažít adrenalin, zábavu, relax, muzea a další..., za většinou 50% slevy! Více informací na PARTNEŘI AKCE: dh webdesign Níže uvedený program je zdarma krom kreativní dílny Krasohled, kde se platí drobný poplatek za materiál 30,- Kč Časový harmonogram :00-11:45 Bubenická dílna pro děti (6-10 let) v doprovodu rodičů 12:15 13:15 Bubenická dílna pro děti (11 15 let) 13:15 14:00 skupina Vacancy 14:00 14:30 Biketrialová show 14:30 15:00 Dogdancing + dogfrisbee 15:00 15:45 skupina Vacancy 13:00 16:00 malování na obličeje + kreativní dílna Krasohled Více informací na PARTNEŘI AKCE: Biketrialová show Kynologický klub Rokytnice nad Jizerou dh webdesign 14 Harrachovský zpravodaj 6/2013

15 Pro tvorbu Lesoparku Na Slune ní v P íchovicích hledáme P íb hy strom P íb hy lesa které zpracují d ti základních škol. Navštivte jako t ída spole n, ale i jednotliv budoucí Lesopark Na Slune ní v P íchovicích, inspirujte se p írodní scenerií, životem lesa, zpracujte sv j P íb h strom nebo P íb h lesa a doru te do spole nosti JIZERKY PRO VÁS, o.p.s. Ko enov 480 (na obecní ú ad Ko enov). Nejlepší práce budou umíst ny v Lesoparku, ostatní na webu Akce se m že zú astnit kdokoliv d ti i dosp lí, turisté, místní, chalupá i i další. Práce je nutné nazvat P íb h stromu nebo P íb h lesa a tento nadpis p ípadn další název uvést se jménem autora na viditelném míst. Práce provád jte ru n (nikoli strojov nebo po íta em) na velikost A4 Informace na telefonu: (p. Plechá ) Realizováno v rámci projektu LESOPARK NA SLUNE NÍ obecn prosp šnou spole ností JIZERKY PRO VÁS Ceník celá strana 1/1 1000,- Kč půl strany 1/2 600,- Kč čtvrt strany 1/4 400,- Kč osmina strany 1/ Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% Novoveský okrašlovací spolek ve spolupráci se spolkem Novovesan si Vás dovoluje pozvat na L E T N Í K O N C E R T CENÍK KOMERČNÍ INZERCE V HARRACHOVSKÉM ZPRAVODAJI Při opakované inzerci ve více vydáních HZ je automaticky poskytována sleva. HZ vychází v počtu 300 kusů a trvale je umístěn na webových stránkách města. Kontakt na redaktora Jiří Endlera: tel , nebo Rozměry plošné inzerce HZ POZVÁNKY v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou v sobotu 8. června 2013 od hodin. Vystoupí hudební soubor Jablonecká píšťalka a dětský pěvecký sbor Medvíďata z Českého Krumlova. Koncert uvede jako hostitel místní dětský pěvecký sbor Novovesánek. Zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, P. Ebena, J.S. Bacha, W.A. Mozarta a úpravy českých lidových písní z bohatého repertoáru všech souborů. Medvíďata Českokrumlovský dětský sbor (ČDS) existuje od ledna 1995 při ZUŠ Český Krumlov a navštěvuje ho ve 4 sborových odděleních (přípravné sbory Diblíci, Lentilky a Brumlíci, hlavní sbor Medvíďata s nejstarší skupinou Krumbrumchór) přes 200 zpěvaček a zpěváků ve věku od 5 do 18 let. Medvíďata jsou nejstarší sboristé ve věku 12 až 18 let, na koncertě vystoupí jejich mladší část, tedy převážně děti z 5. až 9. tříd ZŠ. Sbormistrem je od počátku Mgr.Lukáš Holec, na klavír doprovází Olga Reichlová. Jablonecká píšťalka Soubor ojedinělý svým složením byl založen r.1988 několika absolventy Dřevěné píšťalky školy hry na zobcové flétny pro děti a rodiče podle projektu profesora Václava Žilky a hrají v něm rodiče s dětmi. Je ojedinělý svým nástrojovým obsazením, věkovým složením, ale i šíří repertoáru, která sahá od renesance až po dnešní populární hudbu. Ke zvuku fléten se v některých skladbách přidává kytara, basa, bicí a další doprovodné nástroje. Jablonecká píšťalka má za sebou četná vystoupení v tuzemsku i zahraničí, pravidelné výroční a vánoční koncerty v divadle či kostele v Jablonci nad Nisou, natočila dvě CD. V roce 2008, kdy soubor oslavil dvacáté výročí od svého založení, proběhl v rámci výročního koncertu pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Původní rekord se podařilo překonat o 27 hráčů (celkem 187 různých fléten) a soubor obdržel certifikát o českém rekordu. Tento rok soubor slaví 25. výročí vzniku. Uměleckými vedoucími jsou Mgr. Olga Frölichová a Mgr. Ctibor Letošník. Dětský pěvecký sbor Novovesánek Sbor byl založen v roce 2009 díky spolku Novovesan. Od jeho počátku je veden nadšenou sbormistryní Mgr. Zuzanou Kubelkovou. Smíšený sbor dívek a chlapců sdružuje děti od 3 do 10-ti let z Nové Vsi nad Nisou. V tomto roce se sbor prvně zúčastnil soutěže dětských pěveckých sborů v Divadle F.X.Šaldy v Liberci a úspěšně postoupil do dalšího kola. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. 1/1 - celá strana x 270 mm (š x v) 1/1 1/2 1/2 1/2 - půl strany na výšku - 95 x 270 mm (š x v) 1/2 - půl strany na šířku x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na výšku - 95 x 135 mm (š x v) 1/4 - čtvrt strany na šířku x 65 mm (š x v) 1/4 1/4 1/8 1/8 - osmina strany na výšku - 95 x 65 mm (š x v) Podklady inzerce lze zasílat em v elektronické podobě ve formátu pdf, jpg. Rozměr podkladů v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov, čp.150, Harrachov, Redakční rada pracuje ve složení: R. Bališová Zamlarová, D. Hloušek, S. Střelcová, J. Endler. Příspěvky či inzerci zasílejte na adresu redaktora Jiřího Endlera tel ) nebo zanechávejte v podatelně městského úřadu. Lze se obracet i na tajemnici MěÚ R. Bališovou Zamlarovou (tel , Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka červencového čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba D. Hloušek, tisk SURA s.r.o. 6/2013 Harrachovský zpravodaj 15

16 OBRAZEM Foto: Archiv školky čarodějnice z MŠ Kamínek Foto: J. Endler Školní akademie 16 Harrachovský zpravodaj 6/2013

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj.

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. ZÁPIS z veřejného 104. zasedání (2/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 26. března 2015 v Radvánovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více