Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června SEVA-FLO RA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 8. června 2011 Opravy komunikací Valtice začínají s opravami komunikací Mnohdy neutěšený stav místních komunikací trápí valtickou radnici. Na jaře letošního roku proto nechalo Město Valtice zmapovat rozsah a poškození povrchů jednotlivých ulic, které jsou v jeho majetku. Vznikl tak ucelený materiál, který vypovídá o tom, na které ulici a kde konkrétně jsou výtluky a jaký je předpokládaný rozsah oprav. Následně byly práce odbornou firmou oceněny, a to na bezmála půl milionu korun. V letošním roce uvolní radnice prvních sto padesát tisíc. Jak uvedl starosta Valtic Pavel Trojan, právě v těchto dnech se na površích některých silnic začínají objevovat oranžové čáry, které ohraničují výtluky, jež se budou opravovat. Oprav se tak dočkají první ulice, například Jabloňová, Růžová nebo Česká. Rozhodli jsme se postupovat systematicky, to znamená, že budeme brát postupně jednu ulici za druhou a celou ji opravíme. Pokud se bude v průběhu roku městský rozpočet naplňovat nad rámec očekávaných příjmů je možné, že další ulice opravíme ještě letos, uvedl valtický starosta. Vůbec péče o vzhled města je prioritou následujících čtyř let. Město Valtice proto usiluje o získání dotace na zametací vůz a v těchto dnech se také dokončuje výběrové řízení na novou sekačku. Pokud budeme s dotací úspěšní, věřím, že se nákup zametacího stroje pozitivně odrazí na vzhledu našich komunikací i chodníků, podotkl starosta. Samotný stroj je možné využít i v zimě na umetání chodníků od sněhu, kterého naštěstí v jihomoravských Valticích přece jen není tolik, jako v jiných městech, dodal starosta. Ing. Dalibor Neděla To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze V podvečer 26. května se vinaři a vinařské společnosti, které se již tradičně účastní Valtických vinných trhů a neodchází bez medailí za svá vína, setkali v Praze. Letošním hostitelem této mladé tradice To nejlepší z Valtických vinných trhů se stalo Národní zemědělské muzeum Praha, řízené ředitelem ing. Zdeňkem Novákem. Organizaci tohoto vinařského setkání převzal Mgr. David Šťastný, který akci také uvedl. Poetickou promluvu o vinařství a jeho tradici, jejíž autorem je Bohumil Vurm, přednesl známý herec Vladimír Brabec. V průběhu úvodu večera promluvil Ing. Antonín Šťastný, předseda Společnosti Valtické vinné trhy, který zhodnotil nedávno skončené 44. Valtické vinné trhy a představil nový trend současného vinařství. Ředitel NZM vyzval přítomné přátele vína k prohlídce zemědělského muzea a podotkl, že muzeum má momentálně nové expozice, které mohou také zaujmout i poučit stejně jako dobré víno. U pultíků s chutnými a kvalitními víny diskutovali odborníci i laici. Akce se zúčastnil i generální ředitel největší vinařské firmy u nás BOHEMIA SEKT Josef Vozdecký. Mezi návštěvníky nechyběl ani guvernér České národní banky Miroslav Singer, který pochází ze staré vinařské rodiny, která provozuje vinařství dodnes. Pražští milovníci vína tak mohli ochutnat opravdu to nejlepší z vinařského umění, jehož historie sahá až do dob římských. Pro tuto krásnou ochutnávku nejlepších vín z VVT by měla být naplněna slova Bohumil Vurma: Přejme si, aby se v této nové vinařské tradici každoročně pokračovalo. Lada Rakovská Spolupráce s Kravihorskou republikou V ne zcela příznivém počasí se v sobotu sešla delegace našeho města a Bořetic u podpisu smlouvy o spolupráci a neútočení. Naše delegace byla podpořena Valtickou krojovanou chasou, která dotvořila skvělou náladu při podpisování. Za účasti starosty obce Bořetic, prezidenta Kravihorské republiky a předsedy kulturní komise bylo podepsáno, že si budeme navzájem pomáhat v propagaci obcí a na pravidelných návštěvách podporovat své zájmy vůči okolí. Jednou z prvních akcí, kde by se měla tato spolupráce projevit jsou Vinařské slavnosti, ale především na našem Valtickém vinobraní. Věřím, že bude tato akce přínosem pro obě vinařské obce. Lukáš Najbrt předseda komise pro cestovní ruch a sport SEVA-FLO RA s.r.o. Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 30. května 2011 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 6 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 8 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Milan Sedláček, Ing. Jiří Petrů, Mgr. Ing. Marek Šťastný. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Mgr. Adam Jan Polášek, Ing. Pavlína Vlková. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej části pozemku par.č. 1114/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice panu Jiřímu Kadlecovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej pozemku par.č. 1003/1 ostatní plocha o výměře 384 m2 v k.ú. Valtice paní Janě Ježkové, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej pozemku par.č zastavěná plocha o výměře 153 m2 v k.ú. Valtice manželům Josefu a Bohumile Šrámkovým, za cenu 10,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlasu se zřízením stavby na pozemku par.č. 3035/8 ostatní plocha v k.ú. Valtice na dobu neurčitou v jednorázové částce ,- Kč mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o. a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 1644/2 ostatní plocha v k.ú. Valtice pro realizaci stavby Valtice Josefská ul. kabel VO na dobu neurčitou v jednorázové částce 500,- Kč mezi manžely Miroslavem a Jarmilou Maňákovými a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Uzavření darovací smlouvy na pozemek par.č. 771/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a pozemek par.č. 771/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic, pod výhybnami, mezi panem Zdeňkem Košťálem a Městem Valtice a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Zastupitelstvo města Valtice schvaluje uzavření smlouvy o půjčce z Bytového fondu Valtice, se žadateli uvedenými v Zápise z jednání komise bytového fondu ze dne , v celkové výši Kč , Rozpočtový výhled na rok Uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie stavby Valtice Sobotní autobusové nádraží mezi Městem Valtice a firmou JANČÁLEK s.r.o. a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne na realizaci akce WC pro veřejnost Valtice mezi Městem Valtice a firmou ALKA JUDr. Pavel Kašník a pověření starosty podpisem dodatku. 14. Uzavření smlouvy o příspěvku města ve výši ,- kč/rok na pořádání hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIE mezi Městem Valtice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 15. Provedení tlakové izolace nad klenbou prostor WC pro veřejnost Valtice pro zamezení prosakování dešťových vod do klenby. III. Zastupitelstvo města rozhodlo: 1. O zrušení zadávacího řízení zveřejněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na instalaci komplexního ekonomického a informačního systému města s názvem Ekonomický a informační systém a spisová služba. IV. Zastupitelstvo města pověřuje radu města: 1. Schválením dalších dodatků smlouvy o dílo ze dne na 2 realizaci akce WC pro veřejnost Valtice mezi Městem Valtice a firmou ALKA JUDr. Pavel Kašník a pověření starosty podpisem dodatků. V. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Starostovi města prověřit možnost zákazu stání na místní komunikaci v ulici Růžová u základní školy. 2. Starostovi města předložit na jednání příštího zastupitelstva města přehled cen, za které se prodávají pozemky dle nových zásad. 3. Starostovi města prověřit možnost zakoupení dodávkového automobilu pro sociální účely formou umístění reklamy na tento automobil. 4. Starostovi města ověřit náklady na zprovoznění VW Transporteru užívaného SDH. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta Městská policie informace o činnosti - květen 2011 A začal květen. Podle básníků je to prý měsíc lásky, ale že by to bylo vidět na chování některých lidí, to se říci nedá. Stále v lidech přebývá zloba, závist, nevšímavost k okolí a nejvíce chamtivost. Nevšímavost v tomto městě je obzvlášť zakořeněná. Jak říká jedno rčení co tě nepálí nehas. Jako příklad uvádíme: Na náměstí byla způsobena dopravní nehoda, při které došlo k poškození veřejně prospěšného zařízení. Řidič nákladního auta při couvání zdemoloval stožár veřejného osvětlení a z místa nehody ujel. Nebýt duchapřítomnosti zaměstnanců jisté servisní firmy, kteří tuto nehodu i s podobenkou řidiče zachytili na fotoaparát, mohli bychom tohoto člověka hledat bůhví kde. Přičemž na pořízených snímcích jsou zachyceny osoby, které tuto nehodu sledovaly a vůbec se nesnažily toto poškození nahlásit. Až po dlouhé době se ozvaly tři osoby, ale to už měli strážníci auto i s řidičem, kterého předali k dořešení DI Břeclav. Bylo provedeno měření rychlosti ve městě v rámci BESIP. I přes stálé výzvy, jak v denním tisku tak televizi, si stále hodně řidičů myslí, že jsou nesmrtelní. O tom svědčí i množství vybraných pokut z výše uvedené akce. Bylo také řešeno několik přestupků, porušení dopravního značení B13 (Zákaz vjezdu nad 3,5t), které je umístěno při vjezdu na náměstí. Poslední přistihnutý řidič autobusu se hájil tím, že mu jeden z restauratérů řekl, že do zákazu může vjet. Tak tedy nevíme, jestli řidič profesionál chyběl při zkušebních testech nebo už v tomto státě rozhodují o provozu na pozemních komunikacích někteří jedinci restauratéři. Dále bylo řešeno rušení nočního klidu z jednoho hotelového zařízení, kdy si návštěvníci tohoto zařízení udělali disko na otevřené terase. Vše bylo řešeno v součinnosti s PČR Břeclav. Po varování o zvýšených sankcích za odchyt zatoulaného psa se situace trochu zklidnila, ale i přesto bylo několik zvířat odchyceno. Příště se zaměříme na krásu našeho okolí a města i s fotodokumentací. zpracoval M. Šesták Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ;

3 JAK SE ZBAVUJEME ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Třetina domácností odevzdává stará zařízení k likvidaci Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností. V souvislosti s ekonomickou recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve větší míře je využívají po celou dobu jejich životnosti. Tato a další zjištění vyplývají z průzkumu veřejného mínění, který v roce 2010 pro kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP zpracovala agentura Markent. Stejný průzkum se uskutečnil už v letech 2006 a Zpětný odběr se stal součástí každodenního slovníku K nejdůležitějším zjištěním patří skutečnost, že celých 96 % dotazovaných zástupců českých domácností v průzkumu uvedlo konkrétní vlastní vysvětlení pojmu zpětný odběr. Toto slovní spojení se tedy za pouhých pět let, kdy systém zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo běžnou součástí každodenního slovníku Čechů. Pravdou ovšem je, že představa o tom, co to zpětný odběr je, popsaná v některých odpovědích, stále není tak docela přesná. 42 % dotázaných definovalo pojem zpětný odběr jako předání nefunkčních elektrozařízení k likvidaci. Další se ale domnívají, že se jedná o poplatek za odběr starých spotřebičů, výměnu starých spotřebičů za nové nebo také ekologické zlikvidování drahých přístrojů. Stouplo i povědomí o možnostech materiálového využití Vysoké je také povědomí o možnostech využití surovin získaných z odevzdaných spotře- bičů. Především díky informačním kampaním, kterým dominuje zejména seriál akcí Zatočte s elektroodpadem, se pouhých 5% dotázaných vyslovilo nesouhlasně k výroku z vyřazených elektrozařízení lze použít mnoho surovin pro výrobu nových výrobků. Dalších 24 % účastníků průzkumu s ním spíše nesouhlasí, 39 % spíše souhlasí a 31 % rozhodně souhlasí. Už od roku 2006, kdy byl proveden první ze tří průzkumů, roste kontinuálně podíl respondentů, kteří hodnotí své informace o zpětném odběru elektrozařízení jako dostačující. Letošní průzkum přesto ukázal, že je ještě co zlepšovat i v této oblasti. Přibližně třetina dotázaných si totiž stále myslí, že některé malé spotřebiče patří do běžné popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad. Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu (52 %). S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, jak daleko jsou zákazníci ochotni dojít nebo spíš dojet nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi detailně, kdo v typické domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně důkladně pak zkoumal, kdo rozhoduje o způsobu likvidace po skončení životnosti. Například o nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace vysloužilců se ale tento kolektivní orgán radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti. Sběrná síť je stále hustší Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost do nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně zmenšila: dnes činí 3138 metrů, k nejbližšímu prodejci, který zdarma odebere starý spotřebič, to mají české domácnosti v průměru 2806 metrů. Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes už zahrnuje unikátních sběrných míst. Historicky první místo zpětného odběru bylo otevřeno před pěti lety na Ministerstvu životního prostředí ČR. Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky zpracováno přes 150 tisíc tun elektroodpadu. Více než 1000 tisíc tun z tohoto množství má na kontě ELEKTROWIN. 3

4 Hudební RENDEZ-VOUS ve Valticích ( července 2011) Letos po třiadvacáté, což už lze právem nazvat tradicí, opět navštíví Valtice na 300 účastníků Mezinárodní letní školy staré hudby (www.early.music.cz) všech věkových kategorií od malých dětí až po seniory. Zpěváci, tanečníci i hráči na nejrůznější nástroje budou spěchat valtickými ulicemi ze tříd na koncerty. Ale také si budou užívat pohostinství místních restaurací a cukráren, procházet se v bylinkové zahradě, vyhřívat se na sluníčku v zámeckém parku, nebo šlapat na kole po krásných cyklostezkách. Všichni se už těší, až ochutnají, co že jim zas uchystaly vinohrady nového. Valtice se přátelsky ujaly Letní školy, když musela opustit Kroměříž, kde se konaly její první čtyři ročníky. Opravdu se jí tu díky pohostinné atmosféře, podpoře místní samosprávy i díky inspirativnímu prostředí historických prostor, kde se konají doprovodné koncerty, zalíbilo. Mezinárodní letní škole staré hudby už se mezi účastníky z Čech, ale i jinde ve světě, neřekne jinak než Valtice. A všem je jasné, že to znamená týden úžasné dovolené naplněné pilnou prací, ale také spoustou uměleckých i turistických zážitků, plný setkávání, nových přátelství, inspirace. Pro některé znamená návštěva Mezinárodní letní školy staré hudby i nový směr v životě a začátek slibné kariéry. Je jen škoda, že se školy nezúčastňují také sami Valtičtí. Rádi bychom je přivítali mezi sebou jako studenty. Zvlášť pro děti by to určitě byla zajímavá a zábavná aktivita v prvních prázdninových dnech. Místním dětem poskytujeme zvláštní slevu na kurzovném. Nechce se věřit, že se na zpěvné Moravě nenajdou mladí muzikanti, kteří by si nechtěli zazpívat, zatancovat nebo zahrát v orchestru!. Každým rokem je spolupráce s městem i zámkem hlubší a účinnější. Vždyť už se navzájem dobře známe a všemožně si vycházíme vstříc. V loňském roce pořadatel Letní školy Společnost pro starou hudbu a Státní zámek Valtice (NPÚ Brno) uzavřely smlouvu o spolupráci. SSH se také stala partnerem Zámku Valtice v projektu obnovy Zámeckého divadla. Z toho je zřejmé, že Škola už není jen letním návštěvníkem nádherného Valticko Lednického areálu, ale je tu už doma a stala se tak trochu součástí života města. V letošním roce je pod titulem Hudební RENDEZ VOUS připravena zajímavá řada koncertů a tanečních vystoupení, která jistě přiláká valtické návštěvníky i posluchače ze vzdálenějších míst sobota, 20:30 - Kolonáda Rajstna - Odrazy a doteky baroka - Jiří Stivín - a hosté 3.7. neděle, 20:00 - Farní kostel - Z Valtic do Bamberga a dál - (z díla valtického rodáka Georga Arnoda) Ritornello - a hosté, um. vedoucí Michael Pospíšil 4.7. pondělí, 20:00 - Španělská konírna - Hudba krásného slohu - Hana Blažíková (CR) zpěv, harfa 5.7. úterý, Španělská konírna - Sonáty a kantáty vrcholného baroka I. - Simon Standage (GB) housle, Nancy Hadden (GB) flétna, Irena Troupová (CR) soprán, Jaroslav Rouček (CR)- trubka, Lukáš Vendl (CR)- cembalo 6.7. středa 20:00 - Španělská konírna - Sonáty a kantáty vrcholného baroka II - Noemi Kiss (H) soprán a další 6.7. středa, po setmění (cca 21:30) - Zámecký park Lednice - Lodní hudba na kanálech lednického parku - Marcel Plavec (SR) barokní hoboj - a hosté 7.7. čtvrtek, 18:00 - Amfiteátr v zámeckém parku Valtice - Taneční koncert v amfitheatru - Um. vedení a choreografie: Kateřina Doležalová (CR) 7.7. čtvrtek, 20:00 - Farní kostel - Duchovní hudba baroka - Vokálně instrumentální ansámbly účastníků valtické letní školy Dir.: Lukáš Vendl (CR), Robert Hugo (CR) 8.7. pátek, 19:00 - Farní kostel - Sborový koncert účastníků Mezinárodní letní školy - Dir.: Helmut Franke (D), Robert Hugo (CR) a další 8.7. pátek, 21:00 - Zámecké divadlo Valtice - Ukázky barokních divadelních her se zpěvy - Um. vedení: Lorenzo Charoy (F) 9.7. sobota, 19:00 - Jízdárna zámku Valtice Taneční podívaná v historických kostýmech - Um. vedení: Eva Kröschlová, Kateřina Doležalová, František Dofek 9.7. sobota, 20:00 - Španělská konírna - Závěrečný koncert účastníků Mezinárodní letní školy staré hudby Vstupenky lze zakoupit před každým koncertem v místě konání. Ke každému koncertu bude také vytištěn podrobný program. Už se těšíme na první červencový týden. Pro nás škola nekončí, ale začíná ta letní hudební. A jako každoročně se také těšíme na všechny milé hostitele i posluchače koncertů. Václava Smetáčková Práce na obnově zeleně ve Valticích Práce na obnově zeleně ve Valticích se posunou do vhodnějších agrotechnických lhůt, to znamená, že budou dokončeny započaté terénní úpravy, ale výsev nového trávníku a výsadba keřů bude odsunuta na druhou polovinu srpna až září, kdy se předpokládají vhodnější podmínky pro založení trávníků a výsadbu keřů. Stromy budou vysázeny v plném rozsahu, jsou ze školky připraveny na výsadbu i v tomto pozdním období. Jejich výsadba probíhá v úzké spolupráci a dle pokynů dodavatelské školky. První tři zálivky dle smlouvy provádí dodavatelská firma, poté převezmou zalévání technické služby města. Převzetí vysazených stromů proběhne v měsících září říjnu, kdy už bude dostatečně zřejmé, zda se úspěšně ujaly. Nově vysázené trávníky budou po první seči a zesílení rostlin ošetřeny herbicidem, který potlačí dvouděložné rostliny. Rovně i zde platí, že město přebírá trávník až poté, co se řádně ujal a je prost všech plevelů. Vlastní realizace zahradních úprav začala později z administrativních důvodů - čekalo se na podepsání smlouvy se státním fondem životního prostředí. V průběhu prací se vyskytly další okolnosti, které práce zpozdily jako změna kácení stromů na ošetření v Bezručově aleji, kde byl nalezen výskyt chráněných živočichů. Ošetření stromů musí být provedeno ve vhodné agrotechnické lhůtě, což je polovina srpna až říjen. Dále nebylo možné vypnout elektrické vedení v některých ulicích v plné topné sezóně, což znemožnilo kácení a tím i následné práce. Práce také zpomalila složitost práce v terénu při výsadbě stromů - reálná situace inženýrských sítí je často odlišná než zakreslení sítí ve schválené dokumentaci a změny si vyžadují schválení správců sítí. Hlavním důvodem odložení prací je starost o výsledek, všem zúčastněným jde o kvalitní založení výsadeb dřevin a výsevu trávníku. Přesunutí do optimálních agrotechnických podmínek bude mít zásadní vliv na kvalitu provedených prací a tím i na následnou péči o vegetaci ve Valticích. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. Technický dozor investora TAXI LEV

5 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - červen Diskotéky Termín: , , vždy od 21:00 hod. Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: klub Kinopolis, , Závěrečný koncert absolventů ZUŠ Termín: od hod. Místo konání: státní zámek Valtice - kaple Organizátor: ZUŠ Valtice, Valtický slunovrat Termín: z technických důvodů se nekoná Místo konání: Kolonáda Reistna, vinné sklepy ve Valticích Noc otevřených sklepů Termín: od hod do 8.00 hod. Místo konání: vinařské náměstíčko a Valtické Podzemí Org.: Valtické Podzemí, , PhDr. Miroslav Geršic: Významné osobnosti z rodu Liechtensteinů - přednáška Termín: Místo konání: hotel Apollon salonek, ul. Petra Bezruče 720, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice, Školní akademie Termín: od 18:00 hod. Místo konání: tělocvična ZŠ Valtice Organizátor: ZŠ Valtice Informace: tel.: , Charakteristika: Čím nás děti překvapí? Národní zemědělské muzeum připravilo na červen tyto expozice: Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí - o historii jídla, stravování a stolování v českých zemích Etiketa prodává - výstava vinařských etiket Život v tropech výstava terarijních živočichů Letničky a balkónové květiny - výstava petunií, surfinií, atd. Místo konání: NZM Valtice, nám. Svobody 8, tel.: , www. nzmvaltice.wz.cz Co nového nás čeká či pokračuje v červenci 2011: Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí - výstava NZM Etiketa prodává - výstava NZM Život v tropech terarijní živočichové - výstava NZM Letničky a balkónové květiny - petunie, surfinie, pelargonie atd. - výstava NZM Mezinárodní letní škola staré hudby 23. ročník kurzy staré hudby, večerní koncerty Hospodská zábava vystoupení skupiny Rafael na zahradě hostince Pančava Úvalské hody Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 1. koncert 5. ročníku - Marek Vrábel (SR) varhany, Nao Higano (Japonsko) - zpěv Předhodové zpívání zpívání mužských a ženských sborů Valtické vinařské slavnosti prezentace vinařství, degustace a prodej vín, folklór Pétanque Cup tradiční turnaj v amatérské koulené v letní atmosféře valtického zámku Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 2. koncert 5. ročníku - Martin Strouhal zpěv, Leona Saláková - cembalo Hradišťan a hosté vystoupení známé cimbálové muziky v čele s Jiřím Pavlicou Cestujeme po Moravě Jihomoravský kraj Vážení spoluobčané, S potěšením Vám mohu oznámit, že v květnu letošního roku byla vydána publikace Cestujeme po Moravě Jihomoravský kraj. Můžete ji získat na městských a obecních úřadech, na informačních centrech, muzeích, ZOO... a samozřejmě na naší firmě. A navíc každým rokem můžete navštívit náš stánek na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Lysé nad Labem. Seznam distribučních míst Vám rádi sdělíme. V této publikaci si můžete přečíst o historii či současnosti měst, obcí, tipy na výlety, kulturním a sportovním vyžití v jednotlivých okresech, některých restauracích a ubytovacích kapacitách, ale i o méně známých památkách. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky i turistiky. To vše Vám přiblíží publikace Cestujeme po Moravě. Vydali jsme již všech 14 krajů ČR. Stačí jen vyrazit a poznávat krásy naší České republiky. Ti, kteří raději hledají na internetu si mohou prohlédnout on-line verzi na nebo www. cestujemepocechach.cz Nyní pro vás připravujeme nové, přehlednější webové stránky, které od května budou fungovat jako portál Stavíte, zařizujete podívejte se na naše stránky Dále jsme pro Vás připravili novou službu: Potřebujete pohlídat dítě, odvézt dítě do školky, do kroužku a zpět? Nezvládáte běžný úklid, velký nákup, mytí oken? Dělá vám problémy oběhnout úřady nebo potřebujete odvézt k lékaři? Chcete jet na návštěvu, ale cestování hromadnou dopravou je pro vás obtížné a zdlouhavé? S námi to bude hračka, vše zajistíme. Stačí jen zavolat na tel , více informací na: cz. Sdělíte nám Vaše požadavky a dále se staráme my. Kolektiv firmy Aspida s.r.o. Vám přeje krásné chvíle strávené s publikací Cestujeme po Moravě Jihomoravský kraj. Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno Tel.: , mobil: Znojmo Cestujeme po Moravě Brno Vyškov Lednice Brněnsko Blanensko Břeclavsko Hodonínsko Vyškovsko Znojemsko Macocha Hodonín Jihomoravském kraji Vše, co můžete navštívit v Jihomoravském kraji Dodávky a montáže oplocení pro firmy a velké stavební subjekty Foto: Mgr. František Maršálek Bližší informace v červencovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Jemelkova Brno Starý Lískovec tel./fax: mobil: Jihmorava 2011 obalka.indd :19:27

6 Čas odejít je název filmu žáků 8. ročníku. Žáci 8. třídy společně s PhDr. Petrou Manišovou natočili film o šikaně. S tímto filmem se v pátek 6. května zúčastnili celostátní soutěže amatérské filmové tvorby Zlaté slunce 2011 v Blansku. Jednalo se o zemské postupové kolo, v němž jejich film získal čestné uznání a postup do celostátního kola. Celostátní kolo proběhne ve dnech v Ústí nad Orlicí a reprezentovat třídu a film tam pojede Maria Hiebnerová, Claudia Molčíková, Michal Palička a představitel hlavní role Alex Rajčániy spolu s panem ředitelem Mgr. Michalem Hyčkou. Mgr. Michaela Kostihová MacDonald s Cup okrskové kolo Valtice, 3. května 2011 Kategorie A (1. 3. třída) Valtice Mikulov, Hraničářů 0:7 Valtice Mikulov, Valtická 0:9 Mikulov, Hraničářů Mikulov, Valtická 1:1 Pořadí: 1. Mikulov, Valtická 4 b. 10:1 2. Mikulov, Hraničářů 4 b. 8:1 3. Valtice 0 b. 0:16 Do okresního kola, které se uskutečnilo 9. května postoupilo družstvo ZŠ Mikulov, Valtická. Kategorie B (4. a 5. třída) Moravský Žižkov Mikulov, Valtická 0:2 Sedlec Mikulov, Hraničářů 0:4 Valtice Moravský Žižkov 0:4 Valtice Mikulov, Valtická 0:6 Semifinále Moravský Žižkov Mikulov, Hraničářů 3:2 Mikulov, Valtická Sedlec 4:2 Finále Moravský Žižkov Mikulov, Valtická 1:0 Pořadí: 1. Moravský Žižkov 2. Mikulov, Valtická Mikulov, Hraničářů; Sedlec 5. Valtice Do okresního kola postoupilo družstvo ZŠ Moravský Žižkov. Turnaj odhalil příčiny nezdaru. Naši mladší žáci obou kategorií zaostávali v pohyblivosti. Měli jsme z pěti zúčastněných škol nejvíc chlapců s přebytečnými kilogramy. Zvláště vítězové, žáci z Moravského Žižkova z výrazně menší obce, nás převyšovali v rychlosti, obratnosti i vytrvalosti. Bylo zřetelné, že jsou delší dobu trénováni. Neuspokojivé výsledky našich družstev v nejmladších věkových kategoriích jsou hrozbou negativní perspektivy valtického fotbalu. Žádný příznivec tohoto nejmasovějšího sportu jistě není lhostejný k současnému postavení jednotlivých týmů FK Valtice. Muži A pravděpodobně sestoupí z okresního přeboru, muži B jsou až ve druhé polovině ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE tabulky IV. třídy, stejně tak dorost v nejnižší dorostenecké soutěži. Výkonnost žáků mezi čtyřmi účastníky okresního přeboru taktéž nic moc. Mladší žáci byli loni odhlášeni ze soutěže a přípravka také ukončila činnost. Tato bilance neodpovídá ani velikosti města, ani zářivějším tradicím. Příčin neutěšeného stavu je několik: rozpory mezi funkcionáři, přerušení trenérské práce, nedostatek financí atd. Je paradoxní, že desetkrát menší Sedlec bude hrát v novém ročníku okresní přebor, naši muži III. třídu. Uvedené konstatování je snazší než budoucí řešení. K tomu je potřeba překonat rozpory, sjednotit síly, opět získat fotbalové patrioty, kteří ve Valticích jistě jsou. A to bez ohledu na věk. Takovým příkladem je pan Oldřich Radkovič, který byl asi před dvěma lety odejit, leč nezahořkl a vrátil se v době, kdy obětavost i dalších činovníků nebo trenérů může přinést lepší časy zdejšího fotbalu. Mgr. Miroslav Štěpaňuk, učitel Tv ZŠ Valtice Přehlídka cizích jazyků 3. ročník Během měsíce května si žáci v hodinách anglického, německého a ruského jazyka připravovali vystoupení na další přehlídku. V pondělí všichni její účastníci i další diváci z řad žáků i učitelů měli příležitost bavit se pohádkami, zpěvem a recitačními pásmy. O tom, že je mezi žáky o tuto školní akci zájem, svědčí fakt, že se celkem dvaceti představení zúčastnilo asi sedmdesát žáků. Za přípravu celé akce děkuji vyučujícím Lucii Pražákové, Veronice Jurčekové, Barboře Babičové a Vojtěchu Mackovi. za předmětovou komisi cizích jazyků Yveta Rylichová Nová generace ochotníků Vážení spoluobčané, ti z vás, kdo pravidelně navštěvují divadelní představení ochotnického spolku Basta Fidli, si jistě vzpomenou na postavu Piškytleho - kostelníka v pohádce Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, nebo na Osipa - sluhu podvodníka Chlestakova ve hře Revizor nebo na stařičkého milionáře Osgooda Fieldinga, který se ve hře Někdo to rád horké zamiloval do Dafné - muzikanta převlečeného za ženu. Tyhle a ještě spousta dalších rolí, jsou role, které ztvárnila současná speciální pedagožka zdejší základní školy PhDr. Petra Manišová. Ta se ze své pozice rozhodla vychovávat další generaci mladých divadelníků a s deváťáky ze ZŠ Valtice nacvičila za pouhých 19 dní náročnou hru od Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. S kolegy z divadelního spolku jsme se tedy v pátek vydali do tělocvičny ZŠ Valtice podívat na ty, kteří snad jednou budou našimi následovníky. Náš obdiv a uznání patřil všem mladým hercům především proto, jaké obrovské množství textu se byli v tak krátké době schopni naučit a vtipně předvést. Všichni, kteří představení shlédli si určitě prodloužili svůj život, protože se mohli u této konverzační komedie plné ironie, sarkasmu a paradoxů od srdce zasmát a potleskem přivítat novou generaci ochotníků z Valtic. Za Basta Fidli - Radek Horáček Jak je důležité míti Filipa aneb dílo našich deváťáků se vydařilo! V pátek v odstartovali deváťáci zdejší základní školy premiéru divadelního představení Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wilda. Představiteli hlavních mužských rolí byli Filip Hanes a Petr Kraus, coby Filip John Worthing a Algernon Moncrief. Podání obou těchto herců bylo úžasné, do svého hereckého přednesu promítli trochu svého já a na prknech, co znamenají svět jsme tedy mohli vidět úžasné dialogy, které tito dva herci spolu vedli. V hlavních ženských rolích se nám představily Aneta Lyčková a Žaneta Hniličková, jako Cecílii Cardewová - schovanka Johna Worthinga a Gvendolína, Algernonova sestřenka. To byla také dvojka, na kterou bylo radost se dívat a poslouchat, protože obě tyto dívky, výborné kamarádky, zvyklé se tu a tam trošku pohádat - neměly s nastudováním scénáře a následným hereckým přednesem jediný problém! Výborně se své role Gvendolíniny matky, lady Bracknellové zhostila také Monika Maroušová. Naprosto přesně pochopila svoji roli a zcela se s ní ztotožnila. Že má v krvi divadelní krev naprosto dokonale předvedla také Eva Velecká, coby vychovatelka Cecílie - slečna Prismová. Poklonu je třeba 6

7 vysmeknout i Honzovi Stockmannovi, jež hrál reverenda Dr. Chasubla. Občas by potřeboval ubrat tempu řeči, ale herecký výkon byl taktéž bezchybný. Nejméně textu na naučení a přesto neméně důležitou osobou na scéně byl Radek Vaculík ve dvojroli sluhy Lane a domovníka Merimana, kterému role padla jako ulitá. Myslím, že se mnou všichni zúčastnění budou souhlasit, když ve finále zmíním, pro mnohé z nich nejdůležitější osobu celého divadelního představení, kterou byla Eva Křivánková - nápověda! Je nutné podotknout, že se jednalo o konverzační komedii, takže textu zde bylo opravdu mnoho a vzhledem k tomu, že na nastudování svých rolí měli deváťáci pouhých 19 dní, občas bylo nahození textu nápovědou zapotřebí. Nová dominanta školy v prostoru budované odpočinkové zóny školy Květen, je měsíc plný květů zahrada naší školky taky, konečně sluníčko svítí celé dny a my si můžeme hrát venku ráno i odpoledne. Na začátku měsíce nás pozvali naši valtičtí hasiči do hasičského střediska, kde jsme si prohlédli hasičské auto, výstroj hasičů a také jsme se hasičským autem projeli. No, to byl zážitek. Hasiči vykonávají těžké úkoly a my si jich moc vážíme. představení, které nám zahráli valtičtí školáci. Děkujeme touto cestou valtické škole. Navštívili jsme valtické muzeum, kde na nás vyplazovali jazyk cizokrajní hadi a předvedli se pavouci malí i velcí. Jezdíme do břeclavské plavecké školy na plavání. Byli jsme se podívat do bylinkové zahrádky, kde jsme zalili svými konvičkami květiny i bylinky Jsem na všechny výše zmíněné náležitě pyšná! Jsou to šikulky, kteří neváhali obětovat spoustu svého volného času, aby udělali radost nejen sobě, ale především Vám, drazí diváci! Po odehraném představení napadlo Filipa Hanese, že bychom mohli tuhle hru zkusit odehrát ve zdejším Domově důchodců. Bylo nám také nabídnuto, abychom hráli na půdě Obchodní akademie Břeclav pro tamní studenty a já bych teď ráda pozvala všechny, kteří to neviděli a vidět by chtěli, aby přišli do tělocvičny ZŠ Valtice v sobotu v hodin. Rádi Vás tam uvidíme! Petra Manišová - režisérka Verše o knihách a knihovně Děti rády čtou, k tomu knihy jsou. V knížečkách jsou pohádky, mám jich doma hromádky. Knížečky jsou super, čtu je každý večer. Knížky, ty jsou vždycky prima, ať je léto nebo zima. Knihy jsou jen na čtení, abychom se dověděli, co je dobré a co není. V knize jsou i otázky, pravda nebo nadsázky. Knihovna je místo ke čtení, kniha je obrázková i k vědění. V knihách bývá často rým, ale někdy taky šprým. III. B Touto cestou bych chtěla poděkovat paní knihovnici Janě Vlašicové, která během celého měsíce dubna měla pro žáky ZŠ připraveny besedy o knihách a jejich autorech. Jak se dětem v knihovně líbilo, posuďte sami. Výlet na Janohrad, kam jsme šli pěšky z Lednice se všemi dětmi, malými i velkými, se vydařil. Především od rána svítilo sluníčko, proto jsme si na Janohradě mohli sednout do trávy a sníst nachystaný koláč. A co potom projížďka lodí? Tolik ptáčků a krásné přírody jsme si za jízdy užili až do Lednice a z Lednice zase tradá do naší školky. Byli jsme pozváni do ZŠ na divadelní a ve školce jsme si vařili bylinkový čaj s medem. Měsíc rychle utekl a my se těšíme na další dny, které nás ve školce čekají. Irena Maroušová ředitelka MŠ Taneční klub ZŠ Valtice pod vedením Lady Kománkové působí již 6. rok. Kroužek navštěvuje 22 dětí ve věku 6-16 let, dokonce 2 chlapci. Tak jako každý rok, i letos reprezentovali školu a město Valtice na celorepublikových soutěžích typu Taneční skupina roku a Festival tanečního mládí. Nejcennějšími trofejemi z letošní sezóny jsou zatím 2. pohárové místo mladších dětí ze Zlína, 1. a 2. místo z Mistrovství Moravy v Ostravě a postup na Mistrovství ČR do Prahy, které se bude konat v neděli v Praze a jehož úplné finále znáte z televizních obrazovek TV PRIMA. Děti z Tanečního klubu ZŠ Valtice, stejně jako děti z Mažoretek, Modrásku, Valtičánku a Borověnky budete moci vidět ve Valticích v pátek v 18:00 hodin v hale na Střelecké ulici. Akce Ať žije show III. je již třetím pokračováním tohoto populárního pásma. Připraveno je i vystoupení speciálního hosta. Těšíme se na Vás, Ať žije show!!! Lada Kománková, vedoucí TK ZŠ VALTICE 7

8 8

9 Pěvec Hammerle vyprodal zámeckou kapli Speciální limitovaná edice vín Norbert Adamus Boccius U příležitosti valtické Noci kostelů 27. května vyrobily Valtické vinné sklepy a.s. limitovanou edici vín pozdních sběrů z roku 2009 Sovignon a Modrý Portugal, která má připomenout významná výročí nejen převora Milosrdných bratří, ale také lékaře a biologa Norberta Adamuse Boccia. Valtice a jejich okolí. Věnoval se však také práci šlechtitelské, zakládal ovocné sady ve valtických městských příkopech a zakládal ovocné aleje. Byl ředitelem valtického noviciátu a medicínsko-chirurgické školy. V roce 1794 dal zrenovovat všechny budovy včetně konventního kostela a získal fundace na další lůžka. Byl to všestranný člověk a jeho věhlas překročil hranice našeho města i tehdejšího státu. Proto sponzorské vydání vín s etiketou tohoto významného valtičana u příležitosti Noci kostelů bylo krásným gestem Vinných sklepů Valtice a.s. k významným výročím tohoto velikána. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice V odpoledních hodinách 22. června se uskutečnil koncert rakouského pěvce Martina Hammerleho Bortolotti. Vyslechnout koncert si přijela z Rakouska i nejbližší rodina pěvce a jeho břeclavský fanklub. Zpěvák své nejbližší a nejvěrnější během koncertu odměnil rudými růžemi. Kaple byla vyprodaná již nejméně čtrnáct dní před koncertem a zdá se, že příští koncert by se měl konat ve větších prostorách, aby byli uspokojeni všichni zájemci. Mají ovšem Valtice takové prostory? Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Letos, 15.ledna, uplynulo 280 let od jeho narození v Temešváru a 17. července uplyne 205 let od jeho úmrtí ve Valticích, kde je také pochován na městském hřbitově. Období jeho více jak čtyřicetiletého působení ve Valticích bylo dobou hospodářského rozkvětu i odborného růstu. Boccius zakládal ovocné zahrady, v nichž nechával vyhloubit studny a postavit altány pro rekreační pobyt pacientů. Připomeňme si jen jeho zahradu z valtického podzámčí, jejíž zděné oplocení bylo rozebráno stejně jako altán, který se v jejím středu nacházel. Mimořádného významu dosáhl Boccius jako botanik. Šířil zájem o botaniku, o léčivé rostliny a jejich účinky. Sestavil několik herbářů za účelem studia léčivých rostlin řádovým bratrům, nastávajícím lékařům a lékárníkům. V roce 1766 sestavil kolekci tří herbářů ze sušených lisovaných rostlin s titulem Herbarium vivum, který je nejen nejstarším moravským herbářem, ale i nejrozsáhlejším. Obsahuje totiž 1216 exemplářů. Byl také výborným vychovatelem světově proslulých malířů bratrů Bauerových. Díky titulním listům v jeho malovaných herbářích víme, jak vypadaly v 18. století Henckeovy barokní varhany V letošním létě proběhne ve Valticích 5. ročník prázdninových koncertů Henckeovy barokní varhany. Původní myšlenka akce vychází ze spojení Valtic jako místa, historicky svázaného nejen s kvalitním vínem, ale se stejnou tradicí kvalitní hudební kultury, kterou vytvořili v minulosti Lichtensteinové. Sugestivní atmosféru cyklu propůjčil Chrám Nanebevzetí Panny Marie a tamní historické barokní Henckeovy varhany, po kterých celý cyklus nese své jméno. Pořadatelem je Občanské sdružení Valtice, které již v loňském roce k pořádání přizvalo i NPÚ Brno, Státní zámek Valtice s půvabnou barokní kaplí, vhodnou pro pořádání komornějších akcí. Skladba 5. ročníku zůstane věrná koncepci minulého roku. Jsou připraveny dva komorní koncerty v Zámecké kapli a dva koncerty duchovní hudby na historické varhany ve Farním kostele. Při jeho koncipování jsme byli vedeni snahou výběrem interpretů i dramaturgií oslavit malé půljubileum cyklu. Pozvali jsme - a pozvání přijali interpreti nejenom z Brna, ale i z Bratislavy, z Prahy a z Japonska. Stejně důležitou podmínkou realizace koncertů je i přízeň donátorů, bez jejichž finanční pomoci se kultura neobešla v minulosti a ani nyní. První koncert 16. července ve Farním kostele představí špičkového mladého slovenského varhaníka Marka Vrábela a japonskou sopranistku Nao Higano. V jejich programu zazní skladby Haendla, Bacha, Frobergera, Černohorského, Dvořáka a Gounoda. Pokračováním v Zámecké kapli bude 30. července recitál pražského barytonisty Martina Strouhala za doprovodu cembalistky Leony Salákové. Zazní árie z děl Haendla, Scarlattiho, Calandry, Glucka a dalších. 20. srpna ve Farním kostele vystoupí v sólovém koncertu brněnský varhaník, specialista na chrámovou hudbu, Martin Jakubíček. V jeho podání uslyšíme skladby Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek PASIVNÍ STAVBY profesionalita, rychlost, cena nabídky zdarma Valtice, tel: 736/

10 Frescobaldiho, Bacha, Haendla, Mozarta, Kuchaře a dalších. Poslední komorní koncert, opět v Zámecké kapli, připravilo na 3. září Korngold Quartet. Ambiciózní uskupení, nositel 2. ceny soutěže v Padově 2009 a vítěz Mezinárodní soutěže L.Janáčka 2010, si ke spolupráci přizvalo klarinetistu M.Poláka. Přednesou kvartet W.A-.Mozarta, M.Ravela a kvintet C.M.v.Webera. Všechny koncerty mají začátek v hodin. Rád bych věřil, že cyklus, který si již našel své pravidelné posluchače, osloví letošním programem další přátele krásné hudby. Ing.Josef Menšík Noc v kostele sv. Augustina K jeho poctě zazněl také koncert komorní skupiny sboru Virtuosi di Mikulov. Druhý koncert zazněl k blížícímu se výročí konsekrace kostela sv. Augustina. Právě v tu chvíli přišla bouřka a Valtice zůstaly bez proudu. Do tmy zářil jen bývalý areál Milosrdných bratří a z kůru se nesly libé melodie v podání houslisty RNDr. Miloše Petrů a varhanistky Markéty Melkusové. Byla to náhoda nebo byl to symbol vazby celého areálu směrem vzhůru? Patron Valtic svatý Just Při jednání kulturní, sportovní a turistické komise padla otázka: Proč vlastně máme v červnu něco slavit. Prvního června by jsme tedy mohli či měli oslavovat patrona našeho města sv. Justa. Proč organizovat akci nazvanou Valtický slunovrat to nevím? Neznám žádný historický důvod. Akce byla prezentována jako letní vinařská slavnost s pokusem o renesanci slovanských a keltských zvyků, s otevřením sklepů až do rána. Nikdo nebyl ochoten tuto akci vzít za svou a tak nakonec byla odvolána. Důvod k červnové oslavě však máme. Červen je podle našeho občanského kalendáře především Mezinárodním dnem dětí. Podle křesťanského kalendáře je 1. červen dnem sv. Justina či Justa. A to se právě našeho města velmi dotýká. U dřívější tzv. Vídeňské hradební brány, dnes v prostoru zemědělské školy stával františkánský klášter, jehož součástí byl kostel sv. Michala archanděla. Přišli všichni, kdo byli ochotní naslouchat nejen zpěvu a hudbě, ale se i obohatit o nová poznání. V průběhu večera přišlo více jak 250 lidí se seznámit s historií kostela sv. Augustina, uctít památku významného občana našeho města převora, botanika, lékaře, učitele Adamuse Norberta Boccia. Ing. Josef VLK Stavební projekce Celou akci připravil Muzejní spolek Valtice ve spolupráci s Milosrdnými bratry Brno a místními farníky, především paní Aničkou Režňákovou a Ing. Terezií Lvovou. Díky patří za sponzorství Městu Valtice, Vinným sklepům Valtice a.s., Nemocnici Valtice s.r.o., Pekařství Reistna paní Schneiderové a Zahradnické fakultě Mendělevovy univerzity Lednice. Dobrovolné příspěvky a výtěžek z prodeje vína, perníků a kávy byl zaslán na misijní činnost Milosrdným bratřím do Brna. Šlo o částku 3394,- Kč. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a přispěli tak k průběhu krásného večera, ale i finanční pomoci potřebným. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Kostel byl konsekrován (vysvěcen) 6. června července 1714 byl jeden z oltářů kostela a to oltář sv. Kříže ozdoben ostatky sv. Justa a ten byl prohlášen za ochránce našeho města. Kdo to byl sv. Just? Byl to filozof a mučedník který se narodil asi kolem roku 100. Jeho rodiče patřili k římské aristokracii a vychovávali jej v pohanské víře. Během svého života se věnoval filozofii, rétorice, poezii, dějinám, které studoval v Efesu a v Alexandrii. Kolem roku 130 přijal křesťanskou víru a byl pokládán za prvního křesťanského filozofa. Vyučoval v Římě a napsal spoustu pozoruhodných spisů o křesťanství. Kolem roku 150 poslal své dílo Obranu křesťanského náboženství císaři Antoniu Piovi a jeho dvěma synům Marku Aureliovi a Commodovi, římskému senátu atd. Místo uznání byl však se svými šesti žáky zatčen, uvězněn, bičován a nakonec byli všichni roku 165 veřejně sťati. Justův hrob se nachází v kostele sv. Prudecie v Římě. Odtud byly jeho ostatky přivezeny do Valtic. Františkánský klášter byl zrušen v roce Ostatky sv. Justa byly později slavnostně přeneseny do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsou umístěny dodnes. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 10

11 NAŠE RUCE GELOVÉ NEHTY Všichni už jsme si dobře vědomi toho, jak je v součastné době nutné, pečovat nejen o naše tělo, vlasy, obličej, ale také o naše ruce. Seznámili jsme se již s několika možnými metodami úpravy rukou a především nehtů. Protože právě upravené nehty podtrhují dokonalost ruky. Dnešní doba nám umožňuje upravit si nehty podle naší fantazie a představ do nejrůznějších tvarů, různých délek a všemožných barev s nekonečným množstvím ozdob. To vše je umožněno díky modeláži umělých nehtů, která nabízí nekonečné možnosti. Záleží pouze na stylu a představě zákaznice o svých nehtech. GELOVÁ METODA je další z možností úpravy umělých nehtů. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Gelové nehty se objevily v Evropě v roce Němci v té době objevili gel, který je třeba vytvrdit UV lampou. Jeho aplikace na nehty byla velmi snadná a v krátké době si získala velkou oblibu, především mezi mladými slečnami. Vymodelovat gelové nehty je podstatně jednoduší, než modelovat nehty akrylové. Stává se tedy velmi často, že si ženy pořizují modelovací sady domů a samy si nehty modelují. Gelová metoda patří v součastné době k běžně nabízeným metodám modeláže nehtů v nehtových studiích. Zákaznice má potom možnost volby z více možností modeláže. Záleží také na stavu vlastních nehtů zákaznice, pokud má nehty pružné, ale pevné, je pro ni metoda gelových nehtů správnou volbou. Gelové nehty jsou pružné a částečně prodyšné pro přirozený nehet. Pokud ale mají být nehty pevné a vydržet věší zátěž, musí být vymodelovány v silnější vrstvě, čímž dochází k větší zátěži samotného přírodního nehtu. Také následné doplňování a opravy, jsou mnohem větší zátěží pro přirozené nehty, narozdíl od nehtů akrylových. Často se tedy odborníky doporučuje, využít gelových nehtů pouze příležitostně a pokud chce mít žena udržované nehty s využitím modeláže je mnohem vhodnější akrylová metoda. S využitím gelu a zdobících dekorací, je možné vytvářet nekonečné množství zdobených nehtů, podle přání nebo fantazie zákaznice. Velmi často proto, tyto nehty volí především mladé dívky. Každá žena, na základě vlastní představy o svých nehtech, by měla rozhodnout jak budou její ruce a nehty vypadat. Záleží ale také na stavu vlastních nehtů, podle nichž je nutné zvolit vhodnou modeláž tak, aby nedošlo k poškození přirozeného nehtu. Pokud se rozhodnete pro úpravu nehtů, je vždy dobré poradit se s odborníkem, který je schopen na základě vaší představy a stavu přirozených nehtů doporučit ošetření a vybrat správnou metodu vhodnou pro vás a vaše ruce. Kristýna Bouchnerová Příští téma: Přírodní nehty Perly kniha na pokračování... Cesty a křižovatky Mirek začal vyhledávat Martinu společnost a ona nezůstávala pozadu. Jako kamarádi si vzájemně sdělovali zážitky. On jí vyprávěl o životě s vlastní sestřenicí, kterou do jeho náruče přivedli po vzájemné domluvě rodiče obou. Tak to přece bylo zvykem. I když se s ní oženil, nemiloval ji. Marta to dokázala pochopit. Byli na tom podobně. Ona se mu svěřila, že ji potkal podobný osud, avšak byla ještě ke všemu týrána. Jako žena na to doplácela daleko víc. Ani si nedovedeš představit, Mirku, jak se mi Bándy hnusí. Tak proč mu dovoluješ, aby za tebou jezdil? Co na to říkají vaši? Má na to právo. Jezdí za dětmi. Tomu nemohu a nechci bránit. Je to jejich otec. A také vozí pro ně peníze. Matka s tím nesouhlasí a dává mu to najevo. Nemluví s ním za to, jak se mnou zacházel. Tomu se nedivím. Ale neříkej, že za tebou nejezdí. Tomu nevěřím. Nevěřím, že by nezkoušel tě dostat zpátky. Takovou ženu. To by musel být slepý. O to se nesmí ani pokusit. Dělá se mi špatně, když si vzpomenu na náš manželský vztah. To bych mu nikdy nedovolila. Nikdy neříkej nikdy. Přijde chvíle, kdy podlehneš. Mirku, jak tě může něco podobného napadnout? smutně se zadívala do jeho očí. Jejich pohledy se vpily a ruce se našly k něžnému objetí. Nepozorovali, kdy se jejich vztah změnil. Přeskočila jiskra a kamarádství přerostlo v něžný cit. Oči jim zářily a srdce se chvěla. Na povrch prostupovaly pocity štěstí. Sami tím byli překvapeni. Samotné je to zaskočilo. Utajená něha přerostla ve vášeň. Velmi nebezpečnou vášeň. U jednoho z nich zbořila všechny mosty. Na rozdíl od minulosti byla Marta totiž teď schopna jít za svým štěstím přes mrtvoly. U druhého se prosazovala snaha sladit manželství a vztah tak, aby se nic nemuselo měnit. Mirek byl zajatcem zvyku. Možná si byl vědom, že vášeň v budoucnu skončí. Marta později pochopila, že muži nedokážou řešit citové problémy. Nedokážou pro lásku obětovat klid a pohodlí. Vyrovnala se s tím. Brala vztah takový, jaký jediný byl možný. Jinak to prostě nešlo. A bylo to těžké. Nemohli a nesměli o svých pocitech s nikým mluvit právě pro ty své závazky. Jen museli být sobě co nejvíce nablízku. Po tom toužili oba. *** Mami, našla jsem si jinou práci. Cože? Jakou práci? Vždyť máš dvě. To chceš mít tři? Anebo už nebudeš dělat v nemocnici? Či odejdeš z hospody? Nebudu už ani v hospodě, ani v nemocnici. 11

12 Kam půjdeš? Co budeš dělat? A co peníze? Budu dělat svůj obor. Budu dělat to, na co mám školu. Jsem přece zahradnice. Našla jsem si místo u technických služeb. Mám dobré vyhlídky. Je to práce na plný úvazek, tedy osm hodin denně, volné neděle a slušný plat. Nabízejí mi, abych si udělala řidičák na různé stroje. Mami, já se chci už konečně osamostatnit. Žádám si i o byt. Cože? Byt? Znamená to, že se chceš od nás odstěhovat? Mami, vzpomeň si, že když jsem přišla do Káňova, tak jsme s tím počítali, že dostanu byt. To jsme ale ještě neměli tento domek. Copak je ti s námi zle? A co děti? Uvědomuješ si, že budeš mít větší výdaje? Adélce jsou tři a na podzim půjde z jeslí do školky. Budou s Toníčkem pohromadě. I pro mě to bude jednodušší. Také se více užijeme. Odpoledne i v neděli. Se vším si poradím, neboj. A kdyby, tak mi snad ty nebo sestry pomůžete. Uvědomuješ si, že budou zase problémy s Tondou? Pokud jde o Tondu, to mám vyřešené. To jsi přece už poznala, že mu nedovolím si moc vyskakovat. Chce být občas s rodinou, tak ať je. Ale nic víc. No, jak myslíš. Jen abys nelitovala. V nemocnici je čistá a klidná práce pod střechou. V hospodě si tě také váží a plat navíc ti bude chybět. Pravda, dvě zaměstnání ti zabírají moc času. Jsi ještě mladá a chceš se bavit. To chápu. Jen si to ještě promysli. Já ti bránit nebudu. Ani nemohu. Jsi dospělá. *** Marta si docela dost polepšila. Práce v zahradnictví ji opravdu bavila. Rozuměla jí. A hlavně ji uměla. Brzy si získala úctu a obdiv. Jako nakonec vždy a všude. Naučila se jezdit se všemi jí dostupnými stroji. Byla spokojená, byla šťastná. Určitě i proto, že byla Mirkovi nablízku. Dělali u stejného podniku. A to přece chtěla. Ona i on. Nebyla to jediná změna, kterou procházela. Byl tu také Bándy. Byl tu Tonda. Ten ukončil svůj pobyt v Praze, rozloučil se s milenkou a se vším, co ho spojovalo s hlavním městem. Po dvou letech dojíždění zůstal natrvalo v Káňově. Měl tam přece rodinu. Chtěl být hlavně s dětmi, než mu odrostou. Možná, že se i Marta umoudří Cesta do budoucnosti mu byla naprosto jasná. Jako magnet ho to přitáhlo do technických služeb. Žádná práce na poli, žádná ohnutá záda, dřina a mozoly. Jezdil s traktorem. Moc se mu to líbilo. Pohlížel na svět shora. Pohlížel na vše kolem ze sedla stroje, který se naučil ovládat a který ho poslouchal. Pečoval o něj víc než o ženu. Plat měl slušný, takže příliš na platě nepocítil, že už odlučné ubylo. Nechybělo. A žil se svou rodinou. To považoval za největší zisk. Ještě tak, kdyby byl co nejdál od Justiny. Ta mu totiž nikdy neodpustila. Dávala mu to patřičně znát. Tak toho kdyby nebylo, byl by nadmíru spokojený. Všechno mu vycházelo. Protože se Tonda choval slušně, nenamítala Marta nic proti tomu, aby s nimi žil. Teď stanovila pravidla soužití ona. Byli tedy kompletní rodina. Doufala, že svého rozhodnutí nebude nikdy litovat. Nakonec byli stále ještě manželé a on děti miloval. Co víc si mohla přát? Snad jen byt. *** Máme byt! Máme byt! jásavě sdělovala každému na potkání. Každému, koho znala. Doma se však radovala nejvíc. Před matkou přetančila kuchyň. No, jen se nezblázni, zabručela Justina. Ani si nedovedeš představit, jak moc jsem šťastná. Tobě to nepřijde, protože ty ses stěhovala víckrát. Ale pro mě je to první byt, který patří mně a mé rodině. Já ti ho přeji, ale také se trochu bojím, že budeš v budoucnu zklamaná. Pamatuj si, že lidská povaha se moc nemění. Nemysli si, že bude Tonda lepší. Na to je mu už docela dost let. A jak veliký je to byt? Dva plus jedna. Kuchyň a dvě místnosti. A jak to zařídíte? Vždyť nic nemáte. Neboj. Nějaké peníze jsem našetřila, něco mají na knížkách děti a Tonda také přispěje. No, a hlavně si vezmeme půjčky. Však to nějak zvládneme. Zařizování bytu na nějakou dobu manžele spojilo. Z jedné místnosti zařídili dětem pokojík, do kterého si dala válendu i Marta. Do druhé místnosti koupili sedací soupravu a sekretář. Vyzdobili ji policemi na knihy a spoustou květin. Tonda měl svou válendu v kuchyni. Marta spokojeně procházela bytem. Vše kolem se blýskalo a vonělo čistotou. Všechno bylo podle jejich představ. Bándyovi navenek působili jako velmi šťastná rodina. Rodiče milovali své děti a věnovali jim veškerou péči. Matka přísnou, avšak láskyplnou náročnost a cílevědomost. Otec zaslepenou povolnost. Pokud šlo o manželské soužití, tak to dopadlo přesně podle Mirkových slov. V jednom nestřeženém okamžiku podlehla Marta Tondovi. Tím dosáhl konečně toho, co si přál. Nebyla to však láska. U něj to byl sex a u ní manželská povinnost, co je dále spojovalo. Pouze láska k dětem byla u obou čistá. Po jisté době, kdy se už pořádně zabydleli, kdy jim všechno zevšednělo, dostal se vzájemný vztah Marty a Tondy do vyjetých kolejí. Začali si uvědomovat, že tomu ani nikdy jinak nebylo a určitě nebude. Nikdo jim neviděl do jejich srdcí, nikdo nedokázal číst jejich myšlenky. Záře, která z nich dosud sálala, pomalu uhasínala. Všední starosti se draly na přední místo. Ani Justina, která je z kraje pozorovala přímo ostřížím zrakem, jim nemohla nic vytknout. Až po čase s úděsem zjistila, že se vůbec nic nezměnilo. Všechny modřiny se ukrýt nedaly. Už tě zase bije, Marto? *** Čas běžel jako o závod. Toník už chodil do školy a Adélce už chybělo jenom pár měsíců. Marta byla na své děti hrdá. Slýchala od učitelek jen samou chválu. Přála si vychovat z dětí dobré lidi. Takové, aby si jich každý vážil. Sama si už úctu svého okolí získala. Mám pro vás návrh, paní Bándyová, posaďte se, vyzvala jí paní Nedělová, pracovnice kanceláře technických služeb. Děkuji, posadila se Marta a nespouštěla z úřednice oči. Vím, že máte zemědělskou a rodinnou školu. Jste pracovitá, inteligentní a čistotná žena. To všechno jsou předpoklady pro náš záměr. Jaký záměr? vyděsila se mladá žena. Nelekejte se. Není proč. Chceme pořádat pro cikánské dívky kurzy. No, a vás bychom potřebovali jako lektorku. No, no, já, já já Vy jste mě zaskočila, zakoktala překvapená Marta. Čekala něco pracovního, odborného. A zatím Vy si myslíte, že bych to mohla dělat? Myslíte, že bych na to stačila? Určitě. Bylo by to o velkých prázdninách něco jako tábor nebo škola v přírodě nahoře na Rovinách. Dívky by byly v čistém prostředí, v čistém ovzduší. Zajistili bychom vychovatele. Samozřejmě pokud možno z řad pedagogů. Vy je budete učit osobní hygieně, hospodařit v domácnosti, vařit, šít, látat prádlo, uklízet a jiné ruční a domácí práce. Prostě je budete učit všechno, co budou potřebovat pro manželství. Nebudou mít pocit, že jsou ve škole, takže je to bude víc bavit. Co na to říkáte? Líbí se mi to. Je to skvělý nápad. Snad to zvládnu. Žádné snad. Vy to zvládnete zcela určitě. Jsem přesvědčena, že jste pro tuto věc ten správný člověk. *** Z Marty se stávala tak něco jako buditelka romského etnika. Vyžadovala poctivé a přímé jednání, hygienu, čistotu a zdůrazňovala náročnější vztah k dětem. Snažila se ovlivňovat jejich růst. Příkladně jim ukazovala cestu k životu bez předsudků a pověr, cestu pracovité, rozumné a hospodárné ženy. Byla důsledná, ochotná, náročná k sobě i ke svému okolí. Stala se v Káňově uznávanou osobností. Mami, paní učitelka ti vzkazuje, že máš přijít do školy, vyřizoval jí jednoho dne Toník. Provedl jsi něco? Ne, neprovedl, zrudl chlapec. Paní 12

13 učitelka s tebou potřebuje mluvit. Marta se vypravila do školy hned druhý den. Nerada odkládala vyřizování záležitostí na pozdější dobu. Paní učitelko, prý se mnou potřebujete mluvit. Nějaký problém? Kvůli Toníkovi? Problém ano, ale ne kvůli Toníkovi. Potřebovala bych od vás pomoc. Co byste řekla tomu, kdybyste jela s mou třídou jako vychovatelka na školu v přírodě? Co říkáte? Šlo by to? Oh, to jsem nečekala. Myslíte, že bych to zvládla? Určitě. Jezdíte přece na tábory. Jen pustí-li vás z práce. Zeptám se. Ale nevím, budou-li s tím souhlasit rodiče dětí. Proč by nesouhlasili? Asi vám nerozumím. Jsem přece Cikánka. S tím si nelamte hlavu. Pojede ještě jedna vychovatelka. Dětí je hodně. Já vám věřím a budou-li spokojené děti, rodiče nebudou mít žádné námitky. V práci to dopadlo dobře. Měli pochopení. Marta se na škole v přírodě osvědčila. Dělala dětem programy, jezdila s nimi na výlety a trochu jim pomáhala s učením. Příště jela zase. Už věděla, jak na to. Cikánské tábory a školy v přírodě byly pro Martu dalšími cestami k respektu a prosazování se do společnosti. Táňa Tichá příště: Padnout a vstát Interiér podle zvěrokruhu Zařizujete nebo upravujete si byt a potřebujete poradit s výběrem barev a vhodného nábytku? Většina z vás si určitě ví rady. Pro ty, kteří náhodou narazí na nepřekonatelné problémy, máme poslední záchytnou radu. Nechte si poradit a navrhněte si byt podle vašeho znamení zvěrokruhu. Rak buduje klasické rodinné sídlo ( ) Vodní živel Raka, kterému patří Luna vyjadřující emoce, je silně poután na své zázemí a rodinné příslušníky. Měl by si proto od počátku budovat klasické rodinné sídlo, kde se budou všichni, nejenom on, cítit dobře. Pocity spokojenosti ostatních, jsou pocity spokojenosti jeho. Poněkud starosvětské zařízení částí nábytku není vůbec výjimkou, protože ten báječný stůl po mamince, co jsme se u něho setkávali, je přece tak fantastický a váže se na něj tolik emocí a vzpomínek. Rak potřebuje být bytostně spojen se svým domovem, a tak citlivě vybírá vše, co navozuje především klid v duši a srdci. Žádné ostré hrany, ale oblé, spíš dřevo, hlína, přírodní materiály, len a bavlna, květinové vzory a barvy hnědi, mořské zeleně a tyrkysu v kontrastu s bílou. S kovem by měl Rak šetřit jako se šafránem. Je na něj dost studený. Zato květiny má rád živé, spojené se zimní zahradou, kde se může uplatnit i hezky naaranžovaný kámen. Vůně, jako jemné fialky, šeřík nebo růže u Raka stabilizují optimismus a večer navozují klidné usínání. Pro Raka je rovněž důležitá kuchyň, tady stmeluje rodinu a tady se vesměs rád s rodinou schází. Kuchyň by měla být velká a příjemně podomácku zařízená, včetně dekorací jako je ruční kávomlýnek, kořenky či dečky od maminky. Byt by měl směřovat na jih. Usínat by měl Rak zásadně s hlavou směrující na sever. Bude se tak po probuzení cítit dokonale svěží a odpočatý. zdroj: internet Počítače, internet STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL:

14 Cena času Žena se z práce vrátila pozdě, unavená a podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří. Mami, můžu se tě na něco zeptat? začal syn opatrně. No jistě, copak? Mami, kolik vyděláš za hodinu? Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš? odpověděla matka nazlobeně. Jen to chci vědět. Řekni mi, prosím, kolik si vyděláš za hodinu? Když to musíš vědět, tak je to 100 korun na hodinu. Ach jo, povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. Mami, můžu si půjčit 50 korun? Matka byla bez sebe. Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost. Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet. Možná, že na něco opravdu těch 50 korun potřebuje. A moc často si zas o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. Už spíš? zeptala se. Ne, mami, jsem vzhůru, odpověděl chlapec. Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela, řekla matka. Byl to dlouhý, úmorný den a já si to všechno na tobě vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl. Malý chlapec se posadil a usmál. Ach, mami, moc děkuji, zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš? zabručela matka. Protože jsem neměl dost, ale teď už mám, odpověděl chlapec. Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra dřív. Mohli bychom spolu večeřet. Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě pořád hodně a tvrdě pracují. Nenechme čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterým nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejte sdílet váš čas v hodnotě stovek korun s někým, koho opravdu milujete. Zemřete-li zítra, firma, u které pracujete si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíte, budou cítit ztrátu po zbytek života. Tak hezký červen, nezapomínejte naplánovat volné chvíle s vašimi dětmi a k vysvědčení zkuste být shovívaví. Pavlína Vlková, šéfredaktorka Perličky ze školní lavičky o jídle: Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací včel. Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa. Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. Čeština je stejně krásná Jak se rodí tele? Telením. Jak se rodí kotě? Kotěním. Jak se rodí dítě? Roděním. Jak se rodí vůl?. PS: Víte, jaký je rozdíl mezi současným zřízením a tím, co tu bylo před rokem 1989? Tenkrát to brali politici vážně a lidi si z nich dělali srandu no a teď to berou vážně lidi a srandu si z nich dělají politici. Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2011 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 30. června 2011 "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet červnové číslo, vyšlo

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015 Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc Číslo: 3/2015 Ročník: I. PODZIM 2015 Tento čtvrtletník je vydávaný

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více