FARNÍ ZPRAVODAJ. Kdo je Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. list Korinťanům 5, 17)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ZPRAVODAJ. Kdo je Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. list Korinťanům 5, 17)"

Transkript

1 FARNÍ ZPRAVODAJ srpen 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice Kdo je Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. list Korinťanům 5, 17) Ze starého k novému Každý z nás již ve svém životě něco prožil, každý se podílel, svým způsobem, na dění kolem sebe. Někdy s radostí, jindy s rozčarováním i zklamáním. Dění kolem sebe vidíme každý ze svého úhlu pohledu. Někdy je lépe zastavit se a nechat věci být, jindy zase, začít je dělat jinak. Podívat se na vše s odstupem, pokorou a v novém světle. V novosti je veliká síla. To víme všichni z vlastní zkušenosti. Určitě jste měli někdy chuť přivonět do krabice s novou věcí? Nebo se zkuste zeptat každého dítěte, jak dlouho mu vydrží hrát tutéž počítačovou hru. Asi jen do té doby, než bude ta stejná hra vylepšená. Jakou radost přináší člověku sebemenší změna z vlastního přičinění? Třeba nový byt, jeho vybavení. Lidská bytost má od věků tendence řídit věci kolem sebe dle své svobodné vůle. Někdy však člověka složitosti světa svazují v zajetí vlastního úsudku a ochromují jeho vnímání druhých. Nenechme se tedy svazovat! Svazovat malichernostmi a předsudky. Nechejme se raději pronášet životem, v novosti Kristova světla. Vždyť Bůh je Bohem nových věcí a není omezen pozemskými zákony. Podíváme-li se do Božího Slova, všimneme si, že Bible je plná výroků o tom, že Bůh činí něco nového od stvoření světa z ničeho přes různé popsané zásahy do historie lidstva. Avšak, ani ty staré věci Bůh nezavrhuje, jen nabízí jiný způsob jejich využití. Bůh je skvělý, s ním můžeme i ve starých věcech nacházet nové. Najednou není nic stále stejné. Bůh skrze nás, jakožto součást stvoření, promlouvá. Činí nás tvořivými, schopnými přijímat změny a měnit vše zastaralé. Po parném dni přece také přichází bouře. Někdy ji dokonce i s úlevou vítáme. Když mraky zmizí a obloha se rozjasní, Bůh do našich životů sesílá Ducha svatého, jako čerstvý vánek nového začátku. Nedovolme tedy, aby nás příchod dalšího dusna svazoval, spíše v něm hledejme příslib něčeho nového. Odmítněme myšlenky, že nemá cenu nic řešit, protože se stejně nic nezmění. To nám jen ten zlý napovídá proto, aby nám zabránil začínat znovu, v Ježíši Kristu. Máme-li tedy v životě pochybnosti, svěřme se Bohu v Ježíši Kristu, který sám tvoří ze starého nové. On je tak blízko, pro nás na dosažitelnou vzdálenost. Na vzdálenost jedné modlitby! Modleme se tedy za nové začátky, modleme se za vše, co se před námi otevírá. Vstupujme bez obav, milostí Boží posilováni, z nových začátků

2 k novým cílům. Vždyť On má vše ve svých rukou, s Ním po boku se není čeho obávat. Jak se praví v Písmu: Hle, činím všechno nové. (Zjevení Janovo 21:5). Bůh je Bohem, který tedy činí všechno nové. Všechno! Vysoce to převyšuje naši omezenou představivost. Bůh jde daleko za hranice našeho přemýšlení, úsudku i porozumění. Eva Šebelová Modlitba Tomáše Akvinského ( 1274) Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka, ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, přímé srdce, které nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň. Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který se ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, a důvěru, jež mě učiní zcela tvým. LITURGICKÝ KALENDÁŘ NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM Svátky: 6. srpen = svátek Proměnění Páně 15. srpen = Marie Matky Páně Vážení a milí, bratři a sestry, v neděli 12. července 2015 se uskutečnilo mimořádné shromáždění blanenské farnosti s doplňující volbou členů rady starších. Jménem všech zvolených členů RS vám děkuji za důvěru, kterou jste nám dali svým hlasováním. S Boží pomocí se budeme snažit pracovat tak, abychom byli hrdí na to, že patříme do našeho společenství. Za všechny vám děkuje Dagmar Bačkovská, předsedkyně rady starších MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ V NEDĚLI V HUSOVĚ SBORU V BLANSKU Na neděli po bohoslužbách bylo řádně svoláno mimořádné shromáždění blanenské farnosti. Proběhla volba hlasovacími lístky. Následně se konala první schůze stávajících i nově zvolených členů. Rádi bychom vás seznámili s těmi, kdo naši farnost povedou v dalším období a s posláním, které na sebe vzali: - Mgr. Dagmar Bačkovská byla zvolena předsedkyní rady starších - Mgr. Hana Sležková je místopředsedkyní rady starších

3 - Jitka Alexová finančním zpravodajem, účetní - Eva Šebelová kazatelka je členkou RS - Ivana Fleisingerová je členkou RS - Alena Ševčíková je členkou RS - Jan Nečas je novým kostelníkem - Bedřich Fojt je členem RS - Martin Kopecký farář REVIZNÍ VÝBOR: - Blažena Jabůrková - Lenka Láníčková - Hana Dvořáková - Vladimíra Konečná Obracejte se na nás z důvěrou v rozmanitých věcech naší farnosti a svých přání. Sestra účetní Jitka Alexová nebo bratr kostelník Jan Nečas jsou vám k dispozici v otázce darů, církevní daně i veškerého vyřizování, když v kostele ještě není bratr farář a všechno mu vyřídí i zařídí. S důvěrou se na ně obracejte. Když s námi nebudete v něčem souhlasit, nebo budete mít jakékoliv otázky přijďte kdykoliv za námi. Hana Sležková, místopředsedkyně RS OHLÉDNUTÍ ZA HUSOVSKÝMI SLAVNOSTMI V prvním červencovém týdnu jsme se v našich farnostech prožili slavnostní bohoslužby k památce 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.. V předvečer tohoto výročí se konala také vzpomínková Husova hranice s venkovními bohoslužbami v Lysicích na náměstí a v Rudici u naší Boží muky. V pondělí 6. července 2015 jsme se vydali v 35 C teplotách na pouť do Prahy. Cesta klimatizovaným autobusem rychle utekla. V Praze jsme dopoledne navštívili Václavské náměstí, podívali se k Národnímu divadlu, prošli po Karlově mostě atd. Všude se konalo spoustu akcí k Husovu jubileu. Na Staroměstském náměstí jsme navštívili koncert Hradišťanu, náš kostel sv. Mikuláše, a programy v kostelích. Nejpůsobivější však byla slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli, k níž jste se přidali i mnozí další přes televizní obrazovku. Po slunečném, krásně prožitém dnu, jsme se příjemně unaveni šťastně vrátili domů. Plní zážitků děkujeme Pánu Bohu za ochranu a přízeň. Lidka Hadačová z Vyškova

4 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ SVÁTEK PŘIPADAJÍCÍ NA ČTVRTEK 6. SRPNA 2015 Zvu vás na netradiční prožití tohoto srpnového svátku. Ve Svatém velikonočním týdnu chodíme s dětmi i dospělými venkovní Křížovou cestu v Černé Hoře. Ozývaly se hlasy, že by bylo dobré prožít ji v létě, když je teplo. Proto se ve čtvrtek v 19:00 hodin setkáme na úpatí kopce v Černé Hoře. Projdeme cestu s Ježíšem až ke kapli na kopci, kde budeme slavit venkovní bohoslužby. Večer svátku Proměnění Páně, má zcela mimořádnou atmosféru tohoto dne. Cestu zvládne každý. Zájemci, hlaste se u bratra faráře. SLUŽBA PRO VÁS Ráda bych vám nabídla svoji službu, kterou postupně zavádím v Blansku. Vám starším, kterým už tolik neslouží nohy či zdraví. Máte možnost si kdykoliv zatelefonovat o pomoc. Ráda vám donesu nákup, léky či doprovodím k lékaři. Mladším zase pohlídám děti, když si potřebujete něco vyřídit a nikoho nemáte. Neváhejte se na mne obracet. Kontakt: Eva Šebelová tel Těchto devět zlatých pravidel je naučením, jak máš žít ve světě a jak prospěješ své duši: První zlaté pravidlo: Ten, kdo dá Bohu za svého pozemského života jediný haléř, ten Pánaboha uctí a své duši víc prospěje, než kdyby po smrti tolik zlata dal, jako se vejde mezi nebem a zemí. Druhé zlaté pravidlo: Ten, kdo jediné nespravedlivé slovo vydrží pro Boha, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby o svůj hřbet tolik metel zničil, kolik jich může narůst v největším lese. Třetí zlaté pravidlo: Ten, kdo se vůči slabšímu nebo nižšímu člověku pokoří, ten víc Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby putoval z jednoho konce světa na druhý, a přitom v každé šlépěji zanechal krvavý otisk. Čtvrté zlaté pravidlo: Ten, kdo nechá Boha vládnout všemi svými údy, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby kvůli Bohu po hlavě prochodil celý svět. Páté zlaté pravidlo: Ten, kdo pro své hříchy poctivě prolije jedinou slzu, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby po smrti tak naříkal, že by mu z očí dvě řeky tekly.

5 Šesté zlaté pravidlo: Kdo si váží Pánaboha nade vše stvoření, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby Matka boží se všemi svými svatými za něj prosila. Sedmé zlaté pravidlo: Ten, kdo nikoho nerozumně nesoudí, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby byl jako sv. Vavřinec na rožni upálen. Osmé zlaté pravidlo: Ten, kdo nějakému stvoření učiní pro Boha jakékoli milosrdenství, ten Pánaboha víc uctí a své duši prospěje, než kdyby byl jako apoštol Pavel vytržený do třetího nebe. Deváté zlaté pravidlo: Ten, kdo se neprotiví Boží vůli, ten více Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby svět, kdyby mu patřil, daroval Bohu. Přeji vám všem požehnané léto... Juraj, biskup Naše farnost v Blansku vyhlašuje PRÁZDNINOVOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ Každý dětský účastník prázdninových výletů, který odevzdá obrázek, bude zařazen do soutěže o ceny. Čím větší účast na výletech, tím větší možnost vyhrát!!! Výtvarná dílka na závěr prázdnin zhodnotí Rada starších. CELODENNÍ STŘEDEČNÍ PRÁZDNINOVÉ VÝLETY POKRAČUJÍ Srdečně vás zveme na naše středeční výlety. Informace vám ráda podá jejich pořadatelka Eva Šebelová, v kostele po bohoslužbách nebo na tel Již jsme zažili: ZOO Brno Stvoření světa Punkevní jeskyně putování s Mojžíšem Plavba parníkem na hrad Veveří s Jonášem Zámek Rájec-Jestřebí Samuel Boskovice David a Goliáš V srpnu ještě prožijeme: Blanenská přehrada s Janem Křitelem Hořice s Marií matkou Páně Chlumy s Ježíšovými učedníky

6 DĚTEM (do 101 let vybrala Eva Šebelová) VARHANÍCI NA KURZU V první srpnové dekádě se koná každoroční kurz pro zdokonalení hry na varhany. Letos bude hostitelem Havlíčkův Brod. Naši varhaníci se jej tradičně účastní. Pamatujte na ně modlitbou, ať se jim služba Hospodinu i našemu společenství stává stále větší radostí. M.K.

7 Stvořiteli Náš, dnes Ti otevíráme svá srdce ve svých srpnových přímluvných modlitbách: - Náš Pane, prosíme Tě, posiluj nás ve víře a veď naše kroky návratů z dovolených a prázdnin, po pravých a smysluplných cestách. Otevírej naše srdce pro vnímání Tvého slova a prosycuj jeho učením naše životy na zemi. - Pane Ježíši Kriste, požehnej všemu novému,co jsi nám v našich zážitcích dal poznat Buď nám vzorem a inspirací, buď naším pomocníkem a rádcem. Požehnej nás svým vedením, ačkoli si to nezasluhujeme. - Dej nám sílu prožít svůj úkol na tomto světě, s láskou a vírou v Tebe. S pokorou Tě žádáme, o Tvoji podporu a ochranu. Nechť v našich srdcích vládne láska a úcta k Tvému jménu. Amen. Eva Šebelová BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ SRPEN 2015 Neděle Text: Jan 6,24-35 Píseň: :45 Boskovice Evangelický kostel 8:00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Čtvrtek Proměnění Páně :00 Černá Hora Křížová cesta Pátek :30 Blansko Dřevěný kostel 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle Text: Jan 6, Píseň: :00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně 14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu 15:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 17:30 Blansko Dřevěný kostel Pátek :45 Rudice Kaple sv. Barbory Sobota Marie Matky Páně :00 Brťov Neděle Text: Jan 6,51-58 Píseň: 283 Kaple Marie Matky Páně Pouťová :00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského Pouťová 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova

8 Pátek :30 Blansko Dřevěný kostel 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle Text: Jan 6, Píseň: :00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně 13:00 Lysice Sál úřadu městyse 14:30 Křtiny Kaple sv. Anny 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostel 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle Svátost pokání - veřejná zpověď Požehnání dětem a studentům do nového školního roku Text: Marek 7,1-8, 14-15,21-23 Píseň: :00 Blansko Kaple sv. Rodiny Senior centra 10:45 Brťov Kaple Marie Matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Pro ty, kteří dočetli až do konce, ještě humor za kostelem: Čerstvě vysvěcený kněz měl velký strach před svým prvním kázáním. Ostřílenější farář mu poradil: Než půjdeš na kazatelnu, dej si štamprli, trochu se té trémy zbavíš. Po kázání se mladý ptal, jaké to bylo. Starší to zhodnotil takto: Bylo to dobré, až na několik maličkostí. Já jsem Ti říkal, že si máš dát jednu štamprli proti trémě, a ne půl litru! Věřící je vhodné oslovit Drazí v Kristu a ne jenom čau! Pak sis to trochu prohodil: přikázání je deset a apoštolů dvanáct a ne obráceně. Mojžíš převedl Izraelity Rudým mořem, ne komunistickým. Sedmi pošetilým pannám chyběl olej, ne baterie. Apoštolové osedlali Ježíšovi osla a ne posla. Zmrtvýchvstalý Ježíš vzkázal, že mají jít do Galileje, a ne na galeje. Na konci kázání se říká Amen, ne šmytec. A z kazatelny se chodí po schodech, nesjíždí se po zábradlí. Tvořte s námi náš Zpravodaj čekáme i na vaše příspěvky a náměty. Kontakty: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: , NO Blansko č. účtu /0300 NO Vyškov č. účtu /0800

březen 2015 ročník 18

březen 2015 ročník 18 FARNÍ ZPRAVODAJ březen 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské,

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

Farnost církve Československé husitské v Rudici

Farnost církve Československé husitské v Rudici Farnost církve Československé husitské v Rudici BUĎTE U NÁS VÍTÁNI! Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme dovnitř. Jsme rádi, že jste zavítali na nástěnku naší farnosti. Co vám

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. NEBUĎ RYCHLEJŠÍ NEŽ TVŮJ STRÁŽNÝ ANDĚL Když jsem poprvé ve svém životě slyšel před nějakou cestou radu, abych nebyl rychlejší, než můj strážný anděl, tak jsem se tomu usmál. A možná že jste se tomu teď

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015 Český zápas Cena: 10 Kč Týdeník Církve československé husitské editorial Milí čtenáři, hlavní téma tohoto vydání Architektura našich sborů bylo vybráno tak, aby souznělo

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Úvodní slovo Drazí a Vážení, prázdniny 2013 Čekají Vás klasická témata i překvapivější články, neb ač jsme v čase mezidobí, neznamená

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 ČERVENEC 2012

FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 ČERVENEC 2012 FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Omlenice Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Malonty Blansko Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě ČERVENEC

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červenec, srpen 2014 8. ročník / 7. a 8. číslo Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb...

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... Duchovní obnova Milosrdenství má duši a tělo, jedno nelze bez druhého. 24. 5. 2013

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více