Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a bydlení strana 3 Vzpomínky na Velkou válku Vrcholí soutěž o nejzajímavější příběh našich vojáků v první světové válce strana 5 Vinobraní za dveřmi Letošní ročník slibuje putování za poznáním historie Prahy 2 strana 12 Milí čtenáři, vážení obyvatelé Prahy 2, za pár týdnů skončí čtyřleté období, jemuž jste dali směr volbou svých zástupců na radnici. Vy sami také můžete nejlépe posoudit, co se v Praze 2 za tento čas změnilo, kam se naše městská část posunula a jaké je to dnes místo pro život. Přesto bych se ráda alespoň letmo ohlédla za tím, co považuji za zásadní pro kvalitu života každého obyvatele Prahy 2. Slovo úvodem Myslím, že je to především pocit bezpečí. Jelikož jsme centrální městskou částí, musíme řešit problémy s tím spojené, což nebývá zrovna jednoduché. Oblast bezpečnosti proto patří mezi naše priority. Za největší pozitivum v tomto ohledu považuji vyhlášení války hazardním podnikům, kterou já osobně vedu již od roku Díky nulové toleranci, na níž jsme se shodli s koaličními partnery jako jedna z mála radnic v Praze, se situace v naší městské části rapidně zlepšila. Herny postupně mizí a ulice už ztratily image Las Vegas, které v dobách největšího boomu hazardu připomínaly. K ideálnímu stavu musíme teprve dospět nyní jsou uzavírány poslední zbývající provozovny tak, jak ministerstvo financí zvládá řešit odvolání jejich provozovatelů ve správních řízeních. Podle oficiálních informací byla k 31. červenci 2014 registrována herní zařízení už jen v 37 provozovnách na území Prahy 2. (Podle našich místních šetření to je ale jen 31 provozoven.) Výherní automaty, jejichž provoz závisel na povolení radnice, z naší městské části zmizely už dávno. Věnujeme soustředěnou pozornost bezpečnostní situaci na Karlově náměstí, která je dlouhodobě problematická. V zájmu zlepšení zde byly instalovány další kamery. Dobré výsledky mají systematické razie v parku a jeho okolí, které provádí Policie ČR v koordinaci s Městskou policií. Malé ohlédnutí Snažíme se motivovat Městskou policii prostřednictvím jednorázových odměn i materiální podpory. Jednáme o možnostech jejího personálního posílení tak, aby se zvýšila přítomnost strážníků v ulicích. V důsledku opakovaných stížností obyvatel Nuslí jsme vyvinuli nátlak, vedoucí k uzavření problematické provozovny v této lokalitě. Snažíme se řešit i situaci v oblasti Tylova náměstí a I. P. Pavlova, kam se v důsledku vytlačování z centra města stahují drogově závislí a lidé bez domova. K posilování pocitu bezpečí a sounáležitosti s místem, kde žijeme, rozhodně přispívá oživování veřejného prostoru. Proto všemožně podporujeme aktivity, ubírající se tímto směrem, pokud nejsme přímo jejich pořadateli. Není náhoda, že pouliční festival Zažít město jinak našel živnou půdu právě v Praze 2, že se u nás jako první v Praze zabydlela piana Ondřeje Kobzy, že tento bohémský kavárník úspěšně provozuje kavárnu Neustadt s originálním programem na naší Novoměstské radnici, která nyní prožívá nebývalý rozkvět a je centrem kulturního dění s přesahem daleko za hranice Prahy 2. Jiným příkladem oživování veřejného prostoru je generální obnova Grébovky. V tomto případě můžeme mluvit o zmrtvýchvstání. Vzpomeňme na totální devastaci v době, kdy Praha 2 přebírala park do své péče. Nyní patří k nejoblíbenějším místům Pražanů a poskytuje ideální prostor pro pořádání všemožných aktivit. Vrcholem společenské sezony v Grébovce bývá každoroční vinobraní. To letošní bude i příležitostí seznámit se s vládcem moří Neptunem, který se konečně vrátil na své místo před Grottou a tím symbolicky završil obnovu Havlíčkových sadů. Milí spoluobčané, srdečně vás zvu na Vinobraní na Grébovce, jehož hlavní část se odehraje v sobotu 27. září v prostorách znovuzrozeného parku. Těšíme se na vás i v pátek 26. září odpoledne na náměstí Míru. Jana Černochová, starostka (ODS) PARK OTEVŘEN AŽ DO PŮLNOCI: Od 1. září je Grébovka pro návštěvníky otevřena do půlnoci. Platí zde nový provozní řád, který se v zásadě vrací k režimu fungujícímu před zahájením rekonstrukce parku. Přes léto bude napříště otevřeno od 6:00 do 24:00 namísto stávajících 23:00; od listopadu do března od 6:00 do 22:00. Návratem k původní otevírací době chce městská část vyjít vstříc nájemcům Pavilonu a Viničního altánu a především návštěvníkům oblíbeného pražského parku. Text a foto: len ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE: Téma naší fotografické soutěže inspirovalo mnohé z vás, milí čtenáři, k zachycení nejvyhledávanějšího vinohradského parku, jeho návštěvníků i stálých obyvatel v nejrůznějších podobách. Pestrost námětů a množství snímků nashromážděných na redakčním u dokazují, jak nevyčerpatelným zdrojem inspirace Grébovka může být pro toho, kdo se umí pozorně dívat. Nejpovedenější fotografie se staly součástí kalendáře městské části Praha 2 na rok 2015, který právě vzniká. Jako tento snímek, jehož autorkou je Markéta Butalová. len Volby do Senátu a do zastupitelstev Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev hlavního města Prahy a městské části Praha 2 se konají ve dnech 10. a 11. října Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později, tj. 17. a Volby do Senátu Parlamentu ČR se v Praze 2 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 27, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad (část volebního okrsku č patřící do k. ú. Vyšehrad a volební okrsky č až 2045). Volební obvod č. 27 pro volby do Senátu zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha- -Troja. Dále zahrnuje část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území MČ Praha 6. Volební místnosti se nacházejí na těchto adresách ZŠ Londýnská 34 - volební okrsky č. 2001, 2002, 2021 ZŠ Na Smetance 1 - volební okrsky č. 2003, 2004, 2005 ZŠ Sázavská 5 - volební okrsky č. 2006, 2007, 2008, 2012, 2017, 2018 OA Vinohradská 38 - volební okrsky č. 2009, 2010, 2011 ZŠ Kladská 1 - volební okrsky č. 2013, 2014, 2015, 2016 SOU Belgická 29 - volební okrsky č. 2019, 2020, 2022 ZŠ Jana Masaryka 21 - volební okrsky č. 2023, 2024, 2025, 2026 ZŠ Křesomyslova volební okrsky č. 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 Gymnázium Botičská 1- volební okrsky č. 2032, 2033, 2034, 2035, 2045 ZŠ Štěpánská 8 - volební okrsky č. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040 ZŠ Resslova 10 - volební okrsky č. 2041, 2042, 2043, 2044 Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň tři dny předem, v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Bude-li se konat druhé kolo voleb do Senátu, hlasovací lístky při něm voliči obdrží až přímo ve volební místnosti. Voličský průkaz Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb. Možnost použití voličského průkazu je dosti omezená, jelikož volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Úřad městské části Praha 2 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 27 s trvalým pobytem v Praze 2 k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad. Pokr. na str. 4

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to dne 4. a 18. srpna Radní na svém patnáctém řádném jednání dne projednali 45 usnesení a tři informace, z toho dva návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty. Radní schválili pravidelné body: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 13 dne Radní na svém šestnáctém řádném jednání dne projednali 35 usnesení a dvě informace, z toho dva návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14 dne Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů Praha 2 má nové čestné občany Do galerie čestných občanů naší městské části se zařadí další čtyři osobnosti: Václav Hudeček, Rudolf Rokl (in memoriam), Petr Pavlík a Radim Hladík. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 25. srpna. Slavnostní předání titulů se uskuteční v Novoměstské radnici. Tato tradice sahá do roku 2004, kdy se historicky prvními čestnými občany Prahy 2 stali fotograf Ladislav Sitenský, politik Václav Benda (in memoriam) a spisovatel a dramatik František Langer. Letos byl na čestné občanství navržen in memoriam také politik František Kriegel, na tomto jméně se však zastupitelé neshodli. Václav Hudeček (* ) je houslový virtuos. Jeho nahrávka Vivaldiho Čtvera ročních období je nejúspěšnějším titulem, vydaným po listopadu Pomáhá nastupující mladé generaci interpretů, pořádá letní houslové kurzy. V roce 1967 mu velkou budoucnost předpověděl jeho pozdější učitel David Oistrach, když tehdy patnáctiletého chlapce slyšel hrát s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně. Rudolf Rokl (* , ) byl český skladatel, klavírista a hudební aranžér, dlouholetý spolupracovník Karla Gotta. Počátkem 60. let hrál v divadle Semafor a vystupoval i s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu. Byl členem orchestru Ladislava Štaidla. K jeho nejslavnějším patřily melodie z filmů Kdyby tisíc klarinetů nebo Tři chlapi na cestách. Zemřel předčasně ve věku 56 let. Petr Pavlík (* ) je malíř a kreslíř. Vystavoval v Evropě i ve Spojených státech, jeho dílo je zastoupeno např. ve sbírkách Národní galerie v Praze, v pařížském Muzeé d Art Moderne Centre de George Pompideu, v Puškinově muzeu v Moskvě nebo v národní galerii v Oslo. Je členem volného uskupení 12/15 a SVU Mánes. Vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Radim Hladík (* ) je rockový kytarista, skladatel a producent. Od konce 60. let 20. století je považován za jednoho z nejlepších tuzemských kytaristů. V roce 1968 stál u zrodu skupiny Blue Effect a stal se její vůdčí osobností. Je i výraznou autorskou osobností. Důvěrně se sblížil i s folkovou hudbou a jazzem. Jako producent pomáhá nové generaci rockových kapel. len Společné jmění manželů a dluhy Občanská poradna o. s. Společnou cestou pořádá ve spolupráci s humanitním odborem ÚMČ Praha 2 ve čtvrtek 18. září od 9:00 bezplatný seminář na téma SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A DLUHY. Koná se v zasedacím sále ÚMČ Praha 2 v šestém patře (nám. Míru 20). V průběhu semináře se účastníci seznámí s tím, co se rozumí pod pojmem společné jmění manželů, co do něj spadá či naopak nespadá, a další důležité informace. Historicky první stolek odhalil v 10:30 v prostoru před kostelem sv. Ludmily a spolu s režisérem Janem Hřebejkem si zahrál první partii. Druhý stolek se hned odpoledne objevil před kostelem na Karlínském náměstí. Díky šachovnicím, umístěným ve veřejném prostoru na různých místech Prahy, si kolemjdoucí budou moci zahrát šachy cestou z práce nebo třeba za úplňku. Šachy na ulici jsou zcela běžné v Orientu, na Balkáně, ve Francii a v mnoha dalších zemích. Proč ne u nás, když šachová kultura je tu značně rozšířená? A tak krom náměstí Míru a Karlína budou stolky ještě umístěny také v Grébovce (kousek od horního vchodu směrem k vyhlídce), v Riegrových sadech, na Kampě (zhruba uprostřed), na Karlově náměstí (u kašny směrem k Žitné). Tato místa jsou jen prvními vlaštovkami. Organizátoři doufají, že se šachové iniciativy chytnou nadšenci z dalších měst, požádají o svolení patřičné úřady, zrecyklují nějaký stolek či si z betonu nějaký odlijí. Ondřej Kobza říká: Těšíme se na navazování kontaktu mezi lidmi, leckdo se jistě zastaví, začne kibicovat, dá si pak partičku s vítězem. Věříme, že naše Vandalismus je v obecné rovině chápán jako neúčelné, nekulturní a primitivní ničení majetku soukromého i společného, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro něž zpravidla nemá žádný motiv většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či z potřeby odreagovat se. Je to sociálně patologický jev, charakterizovaný logicky nezdůvodnitelným ničením různých věcných hodnot, obvykle jen pro radost ze zničení či poškození konkrétní věci nebo kvůli vybití agrese. Konkrétní projevy vandalismu nás obklopují prakticky všude, nejčastěji v primitivní formě poškozeného mobiliáře, k němuž často dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. Pokud bychom sestavili jakýsi pořadník výskytu a dopadů vandalismu v parcích, pak v Praze bezkonkurenčně vítězí Riegrovy sady. Přitom městská část vkládá do oprav následků víc energie i prostředků, než je obvyklé jinde. Ničení košů, laviček, návštěvních a provozních řádů, piktogramů, dopravních značek, ochranných oplocení, sochařských děl, stromů a záhonů je zde bohužel na denním pořádku. Co si pomyslet o vandalovi, který v noci Zahrajte si šachy na ulici V pondělí 18. srpna měly na náměstí Míru premiéru Kobzovy šachové stolky. Za účasti starostky Jany Černochové představil inspirátor pian na ulici Ondřej Kobza svůj nový projekt šachy na ulici. akce probudí další zájem o veřejný prostor, který, když už se jmenuje veřejný, tak asi patří veřejnosti a ona má v součinnosti s patřičnými orgány právo jej utvářet. vleze na dětské hřiště a tam zapomenutými dětskými hrabičkami naruší a poničí značný kus čerstvě opraveného gumového povrchu plochy? Smutným případem v Riegrových sadech jsou například nerozbitné betonové koše, jichž bylo v roce 2009 instalováno pomocí jeřábu 52 kusů. Drtivá většina je dnes zcela zdemolována a v havarijním stavu. Náhrady a opravy poničených věcí stojí nemalé finanční prostředky. Nebylo by pro ně lepší využití? Rada městské části na návrh místostarosty Václava Vondráška schválila mimořádné uvolnění finančních prostředků ve výši 150 tisíc korun z rezervy rady na výměnu zcela poškozených betonových odpadkových košů za typ koše mmcité. Policie na vaší straně Další věc je, co s šachovými figurkami Nechat je na šachovnici přes noc a sledovat, co se bude dít, jestli budou mizet a jak rychle, to by mohl být zajímavý sociální experiment, poznamenává Ondřej Kobza. Vše ale vyřešilo navázání partnerství s tradičním českým výrobcem nejen šachových figurek. Firma Detoa z Albrechtic figurky dala darem a budou k dispozici v přilehlých kavárnách blízko každého ze stolků. Je to zhruba rok, kdy byla na pěti místech Prahy rozmístěna piana pro náhodné kolemjdoucí hráče. V tuto chvíli hostí piana, na která si každý může zahrát, třicet českých měst. Poselství organizátorů je jasné: věří na takové pozitivní opičení se. Opice začne napodobovat, co děláte. Podobně i my k tomu chceme vybízet. Rozmísťujte piana, šachové stolky, houpací sítě, veřejné grily, tančete na náměstích, promítejte filmy, vzkazuje Ondřej Kobza. jhr, foto: len Odpadkové koše dráždí vandaly v parcích Tyto koše byly doposud na zkoušku nainstalovány v části parku a lépe se opravují. Leč i tento typ košů bývá v pozornosti vandalů. Je s podivem, že například na Vítkově jsou stejné koše poškozovány daleko méně. Věřme, že tento vstřícný krok zlepší prostředí v Riegrových sadech, které jsou památkově chráněné. Věřme, že hrdinové, kteří se potřebují vybít, se budou chovat kulturně a najdou si jiný způsob sebeuplatnění. Například ve sportovním zápolení v blízkém areálu, kde městská část po dohodě se Sokolem pro veřejnost zajistila po určitý čas v týdnu bezplatné užívání. Věřme, že občané nové koše budou moci využívat jen k určenému účelu po celou dobu výrobcem deklarované životnosti. ště Pozn. red.: V pondělí 18. srpna došlo ve střední části Karlova náměstí u objektu občerstvení k dalšímu vandalismu. Neznámým pachatelem byly zcela zdevastovány dva elektroměrové rozvaděče. Než se opraví, bude vodní prvek okrasný bazén ve střední části parku na Karlově náměstí mimo provoz. Strážníci vypátrali hledaného muže Pozornost policejní hlídky upoutal ve středu 30. července v 02:19 hodin v podchodu metra Karlovo náměstí u výstupu do Zítkových sadů muž, jenž odpovídal popisu hledané osoby. Byl proto vyzván, aby předložil občanský průkaz. Vyšlo najevo, že jde o člověka, který je v policejní databázi hledaných osob. Muž byl vzápětí předveden na služebnu ve Vyšehradské ulici. Zákrok se obešel bez zranění. Muž se vyhýbal zatčení, našli ho v parku Vypátrat další hledanou osobu se podařilo strážníkům ve středu 6. srpna v 07:40 hodin. Při běžné kontrole dodržování veřejného pořádku v Čelakovského sadech si všimli osoby, kolem níž se nacházel nepořádek. Kvůli podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti, kdy vyšlo najevo, že na tuto osobu je vydán příkaz k zatčení, a byli přivoláni policisté. Agresivní muži popíjeli alkohol Na Tylově náměstí si strážníci v sobotu 26. července v 07:22 hodin všimli mužů, kteří popíjeli alkohol na místě, kde je to podle vyhlášky zakázáno. Při zjišťování jejich totožnosti se jeden z mužů, zjevně pod vlivem alkoholu, začal chovat agresivně a neustále strkal do jednoho ze strážníků. Druhý strážník ho zpacifikoval a na pět minut mu nasadil pouta. Zjištěný přestupek hlídka postoupila k řešení příslušnému správnímu orgánu.

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 9 ZÁŘÍ Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb Bydlení v centru Prahy má své výhody i nevýhody. Ovšem patrioti z Vinohrad a Vyšehradu by přísahali na to, že je to nejlepší místo na světě. V současné době probíhá prodej obecních bytů stávajícím nájemníkům, který svým rozsahem nemá v naší městské části obdoby. I spokojenost s bydlením a lokalitou se bude promítat do rozhodování voličů u volebních uren a ovlivní, komu dají svůj hlas. A protože komunální volby se blíží, zeptali jsme se politiků: Co plánujete v příštím volebním období v oblasti majetku a bydlení? ČSSD OSB Téma majetku a bydlení dlouhodobě rezonuje v programech snad všech subjektů zastoupených (nejen) v Praze 2. Aby ne, dotýká se všech skupin obyvatelstva. Přístupy jsou různé některé strany vnímají obec jako podnikatelský subjekt a snaží se na majetku vydělávat bez Je opravdu efektivní současná správa obecního majetku? Michal Tobrman Naše městská část získala a ještě získá prodejem části svého majetku pravděpodobně více než miliardu korun. Tyto finance samozřejmě nesmí být promrhány, což se podařilo minulému vedení radnice v případě rekonstrukce víceméně jen jednoho parku. Na druhou stranu nemá smysl nechat ležet ladem celou částku na běžném účtu a každý rok tak o peníze přicházet. Z prodeje by měli mít užitek všichni občané Prahy 2. Majetek městské části lze rozšířit o instituce, které Praha 2 dlouhodobě postrádá. Jedná se například o nedostačující přestárlé sportovní areály, o jejichž správu se nedostatečně starají místní sokolové. Nebo o zřízení míst na grilování v našich parcích, ale také o vytvoření zón, kde by rodiče, pokud si to budou přát, mohli nechat běhat svoje ratolesti bez rizika. Pro psy lze vytvořit agility hřiště, aby se mohli vyřádit i oni. A lze jít i dál například dát do pořádku zanedbané vnitrobloky, minimálně na příkladu pilotních projektů financovaných obcí. Tady se ukrývá bájný poklad. Každý blok může mít svůj vlastní komunitní prostor. O tom všem by nemělo rozhodnout jen několik vyvolených, ale i my občané formou referend, participativního rozpočtu a dalších nástrojů přímé demokracie. V případě bydlení je zapotřebí zásadním způsobem změnit pravidla sociálního bydlení, aby na dostupné bydlení dosáhlo více našich spoluobčanů, a to především seniorů a mladých rodin, které chtějí zůstat v Praze 2, ale současná bytová situace jim to neumožňuje. Naše obec má dostatek volných bytů, ale zcela nesmyslně je k tomuto účelu nevyužívá. Velkou otázkou je, zda je opravdu efektivní současná správa obecního majetku a zda bychom ji neměli směřovat spíše pod samotnou obec a ne pod vyvolené správní firmy. Nakonec i horkou jehlou šitá pravidla prodeje obecních bytů, která schválila současná koalice, nejspíš nejsou pod tíhou několika pokut od ÚOHS úplně v pořádku a nabízí se otázka, zda není něco shnilého ve státě vinohradském? Martin Jírovec ohledu na občany, jiné chtějí majetek používat pro sociální potřeby obce bez ohledu na to, že objem tohoto majetku je násobně větší, než by bylo opravdu třeba. Oba případy mají společný zájem spravovat majetku co nejvíce, i když je taková správa neefektivní, často ztrátová a poskytuje velký prostor pro plýtvání a případně i korupci. Podle OSB je nejsprávnější cestou, aby obec vlastnila pouze tolik bytů, kolik je a bude nezbytné pro její sociální funkci, tedy byty pro mladé rodiny, seniory, sociálně potřebné. Ostatní domy a byty chceme nabídnout k prodeji stávajícím nájemníkům. Klíčem k úspěchu je dostupná cena, stejná při prodeji po domech i po jednotlivých bytech. Zejména prodej po bytech umožňuje obci ponechat si lukrativní nebytové prostory, z nichž budou plynout příjmy do obecní pokladny. Taková změna bude pro obec přínosem. Zmenší se ztráty z neefektivní správy a díky kontrole spoluvlastníků se zlepší péče o domy. Zmenší se i ztráty z neobsazených nebytových prostorů a z bytů i nebytů, které sice obsazeny jsou, nájemci ale dlouhodobě neplatí nájmy. V samotné oblasti bydlení zastáváme názor, že nejefektivnější je vlastnické bydlení. Chceme proto Obec by měla vlastnit pouze možnost odkoupení nabídnout všem stávajícím tolik bytů, kolik je a bude nezbytné pro její sociální funkci nájemníkům, kteří o to projeví zájem. Ti, kdo zájem mít nebudou, zůstanou v nájemním vztahu s obcí. Jejich byty budou vytvářet bytový fond pro sociální potřeby i pro nájemníky z privátních domů. Chceme zachovat tzv. férové nájemné, a to i v případě přechodu nájmu na rodinného příslušníka, který byt mnohdy desetiletí spoluužíval. Rovněž chceme usnadnit možnost výměn bytů tak, aby například senior, pro kterého je stávající byt už příliš velký, mohl byt vyměnit za menší, ale se stejnou cenou za m 2 a výměna měla z ekonomického pohledu smysl. To vše souvisí s naším přesvědčením, že obec má být k občanům vstřícná, má je respektovat a má jim být rovnocenným partnerem. ODS Zastupitelstvo v tomto volebním období schválilo do prodeje celkem 133 bytových domů, což je přibližně polovina obecního bytového fondu. Do konce volebního období je plánován prodej více než 40 bytových domů s přepokládaným výnosem kolem jedné miliardy. ODS pro následující volební období podporuje dokončení této etapy prodeje v souladu s přijatými pravidly, a to stávajícím nájemníkům. Bohužel v posledních letech došlo k výraznému snížení dotačního vztahu od hlavního města Prahy do rozpočtu Prahy 2. Oproti předchozím rokům činí tento výpadek téměř 50 milionů ročně. Jakýkoliv prodej dalšího obecního majetku musí být činěn velmi obezřetně, neboť do budoucna nelze spoléhat pouze na výnosy z pronájmu nebytových prostor, které dlouhodobě klesají. Pro vyrovnaný rozpočet, bez nutnosti sahat na úspory z minulých let, je třeba počítat i s určitým výnosem z bytů pronajímaných novým nájemcům za tržní nájemné. Jen tento přístup dlouhodobě zabezpečí financování školství, veřejné zeleně, kultury a sociálních služeb včetně TOP 09 Bude-li mít TOP 09 v příštím volebním období možnost, hodlá především pokračovat v převodech bytů ve vlastnictví či správě městské části Praha 2 do soukromého vlastnictví podle pravidel, která byla současnou koalicí schválena, a to za předpokladu, že tím nebude ohrožen zdroj prostředků pro provoz městské části. Chceme prodávat i pozemky pod dříve převedenými obecními domy současným vlastníkům těchto domů. Co se týče majetku, který zůstává ve správě či vlastnictví městské části, pak TOP 09 bude prosazovat investice do tohoto majetku tak, aby se zvyšovala jeho kvalita a tím i výnosy z tohoto majetku. V žádném případě ale nechceme, aby se neúměrně zvyšovaly životní náklady obyvatel naší městské části. Stav některého majetku ale vyžaduje nezbytné investice a díky nastartovanému prodeji bytů by Strana zelených Jsme přesvědčeni, že obec je takový hospodář, jaké je vedení radnice. Chceme jasnou koncepci hospodaření s majetkem, strategický podíl nemovitostí ve vlastnictví a efektivní správu nemovitostí. Obec potřebuje byty pro seniory, byty pro mladé Trvalé výnosy z pronájmu obecního majetku jsou pro rozvoj a fungování obce nezbytné Bohuslav Matuška městská část měla těmito prostředky disponovat. Kromě komerčního majetku (nebytové prostory a byty) se městská část musí starat také o majetek, který zvyšuje kvalitu života v obci a který nelze považovat za komerční např. základní i mateřské školy, Novoměstská radnice, knihovna či hřiště a parky a právě i tento majetek svědčí o úrovni kvality života v dané městské části. Tento majetek má samozřejmě pro členy Budeme investovat do obecního majetku tak, aby se zvyšovala jeho kvalita Jan Vaněk sociálního bydlení. Obecné deklarace o zvyšování kvality bydlení a efektivity správy majetku platí v jakékoliv době. Proto mi dovolte být konkrétní. ODS již v roce 2008 zavedla tzv. aukci volných obecních bytů určených ke komerčnímu pronájmu, které se pronajímají výhradně prostřednictvím veřejně přístupné aukce, nikoliv obálkovou metodou. Zatímco většina obcí využívá elektronické aukce nejčastěji pro nákup energií a spotřebního zboží, tak naše městská část využívá tento nástroj i pro nákup stavebních zakázek a projektových dokumentací. Díky tomuto jednoduchému nástroji, zveřejněnému na webových stránkách úřadu, se od roku 2012, kdy byl zaveden, podařilo ušetřit více než 100 milionů korun z obecního rozpočtu. V tomto trendu hodlá ODS pokračovat. Obec se má starat o své občany, proto bude ODS i v budoucnu podporovat bydlení pro seniory, které umožňuje přestěhování seniorů od soukromého majitele do obecního bytu. ODS bude prosazovat zvýšení investic do bytových domů, které zůstávají v obecním majetku, a to zejména výměny oken za tzv. trojskla v ulicích, kde je zvýšená hluková zátěž, rekonstrukce výtahů a domovních kotelen. TOP 09 svou nepopiratelnou hodnotu a považujeme za nezbytné, aby byl zodpovědně, transparentně a odborně spravován tak, jak předpokládáme, že naši voliči očekávali a nadále očekávají od svých zastupitelů. V době, kdy je třeba přemýšlet nad každým výdajem, zda se jedná o krok správným směrem, se nám v oblasti majetku i rozpočtu podařilo mnoho věcí a v tomto směru bychom rádi pokračovali i nadále i v příštím volebním období. O tom, jestli budeme moci v úspěšně započaté práci pokračovat, ale budou rozhodovat již brzy voliči. Jan Hruška rodiny, byty pro zdravotně postižené, byty pro sociálně potřebné vytvořili jsme Pravidla sociální bytové politiky, ale nemohla by být realizována, pokud by obec neměla žádný obecní bytový fond. Budeme prosazovat, aby podíl veřejného bytového fondu neklesl pod 10 %, aby bylo možné plnit dlouhodobě všechny funkce, které obci přísluší. V již probíhajícím prodeji obecního majetku umožníme koupit celé domy družstvům, kterým byl prodej slíben. Prosadíme, aby současná vlna privatizace byla poslední. Vypovíme smlouvy správním firmám a budeme prosazovat jednodušší správu domů. Budeme prosazovat vytvoření speciálního fondu pro každý obecní dům, kam bude radnice odvádět část z každého měsíčního nájmu. O využití fondu budou spolurozhodovat nájemníci. Nájemníci se tak budou moci podílet na jeho správě a rozvoji a svým rozhodnutím ovlivnit to, zda se bude například instalovat síť proti holubům, pořizovat nový elektrický zámek od domu či se koupí nové poštovní schránky. Je ostudou Prahy, že je v centru města řada domů, které chátrají a hrozí jejich spadnutí. K nejkřiklavěj- Máte právo žít v obci, která umí hospodařit s majetkem ším příkladům patří nádraží Vyšehrad, bývalé lázně v ulici Na Slupi, dům v Neklanově ulici nebo bývalý lazaret v Legerově ulici. Majetek podle české ústavy zavazuje, a proto budeme proti nezodpovědným či spekulativním majitelům nemovitostí postupovat s maximální razancí, kterou nám legislativa umožní. Máte právo mít zastání a jasnou konkrétní osobu s odpovědností ve složitém systému správy bytového fondu. Proto zřídíme funkci bytového ombudsmana, který bude kontaktním bodem pro stížnosti a náměty. Program Strany zelených najdete na adrese:

4 4 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Město a lidé Noviny Prahy 2 Zažijte město jinak a seznamte se se sousedy Ulice jako místo pro muzikanty, divadlo, hovory se sousedy nebo volně pobíhající a hrající si děti. I letos utichne na padesáti místech v Praze provoz, město se naladí na tempo chodců a cyklistů a ožije pod vlivem aktivit jeho obyvatel. To vše díky devátému ročníku sousedské slavnosti Zažít město jinak, která se uskuteční 20. září. Organizuje ji iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s místními. Na oživení ulic se v Praze podílejí desítky místních organizací, spolků, sdružení a podniků. Kromě už tradičního latinskoamerického programu v Americké ulici se na území Prahy 2 přidají nová místa. Ve Vratislavově ulici pořádá slavnost místní farářka z Církve československé husitské a program chce pojmout komornějším způsobem formou posezení na ulici, domácího jídla a hudby. Během celého dne bude před farní budovou venkovní kavárna. V zahradě za farou se uskuteční akce pro děti. Připojí se také farnost sv. Václava v Resslově ulici. Rádi bychom v rámci festivalu Zažít město jinak návštěvníky pozvali na naši soukromou půdu na ochoz kolem kostela sv. Václava na Zderaze. Máme zájem spojit se s dalšími lidmi z Prahy 2 a případně jim nabídnout naše prostory, zve na prohlídku Jarmila Svobodová. Živo bude také v Lublaňské ulici. Chceme ukázat, že i v této lokalitě ve skutečnosti bydlí lidé a že zdánlivě neutěšené místo lze kulturně oživit. Chtěli bychom alespoň na jeden den zpomalit tempo mezi metrem a tramvajemi, nabourat anonymitu místa a poznat zde žijící obyvatele, říká pořadatelka Vanda Zumrová z Kavárny Pražírna. Celý den zde bude probíhat soutěž v latte art kreslení mléčnou pěnou do kávy, divadelní představení, loutkové představení pro děti, výměnný obchod atd. Do slavnosti v Belgické ulici se zapojí místní kavárny a podniky, ale také různé neziskové či zájmové organizace se sídlem v okolí. Kavárna Bio Zahrada při této příležitosti otevře výjimečnou předzahrádku a kadeřnický salon pro návštěvníky připraví zajímavý program. Slavnost každým rokem nabírá na síle. Zatímco v prvních ročnících probíhala vždy na jednom místě v produkci iniciativy Auto*Mat, před čtyřmi lety došlo k výraznému posunu, kdy ji Auto*Mat rozšířil na celou Prahu a přizval k pořádání aktivní jednotlivce a organizace z různých čtvrtí. Akce tím získala neopakovatelný sousedský ráz a do jejího pořádání se každým rokem zapojuje více lidí. Více na red, foto: sun V rámci Evropského týdne mobility se v sobotu 27. září koná Galasova cyklojízda č Sraz je v 10:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem, odjezd v 10:30 po trase Výtoň, Veslařský ostrov (přívoz), Lihovar, Pod Útesy, Prokopské údolí (jezírko), Hůrka, Stodůlky, Zličín, Sobín, Hostivice, Chýně, Chrášťany, Zbuzany, Zadní Kopanina, Radotín (kostel), Lahovická lávka, Maringotka u Shreka. V případě pěkného počasí možnost koupání, plavky s sebou. V cíli možnost opékání buřtů na ohni či cokoliv jiného. Více na Bunkr Folimanka se otevírá veřejnosti Městská část Praha 2 trvale zpřístupní podzemní bunkr Folimanka, který byl vybudován za minulého režimu jako tajný kryt civilní ochrany a o jehož existenci vědělo v té době jen pár zasvěcených. Od září se jednou do měsíce na několik hodin zdarma otevře veřejnosti Pražané tak dostanou unikátní příležitost projít se labyrintem podzemních chodeb a místností se speciální technikou. První prohlídka pro veřejnost za doprovodu průvodce se koná ve středu 10. září od 14:00 do 18:00. Termíny dalších prohlídek budou pokaždé s dostatečným předstihem zveřejněny na webu městské části a v Novinách Prahy 2. Druhá městská část si ověřila, že zájem o prohlídku bunkru je značný. Od jara umožňovala pražským žákům a studentům, aby si labyrint jeho chodeb prohlédli během školních exkurzí. Nabídky využily od letošního března do začátku školních prázdnin desítky základních a středních škol. Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého století jako jeden z největších krytů civilní ochrany na území metropole. Rozlehlé prostory krytu v ulici Pod Karlovem jsou nyní prázdné a bez oken a paprsků denního světla působí stroze. Kryt má kapacitu 1300 osob, rozlohu 1332 m², pancéřové dveře, vlastní studny a vlastní funkční agregát o výkonu 30 kw, je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu. Po dlouhých desetiletích ticha se v něm nyní začnou ozývat lidské hlasy, naštěstí ne proto, že by se naplnil původní účel této podzemní stavby. Chceme do budoucna najít pro bunkr Folimanka nějaké smysluplné využití, rozhodně však ne komerční. Zejména pro školní mládež je to zajímavý pohled na kapitolu našich dějin spojenou s obdobím studené války, prohlásila starostka Prahy 2 Jana Černochová letos v březnu. Svůj slib nyní plní v nejbližší době se v bunkru Folimanka objeví fotografická výstava, jež bude kompletovat všechny větší pražské kryty civilní ochrany. Obsah expozice vzniká postupně ve spolupráci se Speleologickým klubem Praha a Správou služeb hlavního města Prahy, jež pro městskou část zajišťuje údržbu krytu. V hlavním městě je téměř 800 podzemních krytů, které mají různé vlastníky, např. ministerstva, bytová družstva, soukromé firmy či hlavní město Prahu. Krytů civilní ochrany se srovnatelnou kapacitou, jakou má bunkr Folimanka, je v Praze pouhých deset. Do největšího krytu na území metropole v Bryksově ulici v Praze 14 by se vešlo 2800 osob. Text a foto: kla Volby do Senátu a do zastupitelstev městských částí a hlavního města Pokr. ze str. 1 Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č. 104, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do do 16:00. Přenosné volební schránky Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 tel.: , , nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky ve volbách do zastupitelstev obcí, může ve lhůtě do do 16:00 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, podat žádost o zápis do dodatku seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, tj. v Praze 2 do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 2. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu městské části Praha 2 lze žádost podat u odboru správních agend v kanceláři č. 104, 1. patro, tel.: Ověření zápisu ve stálém seznamu voličů Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 104, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích uvedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Prokazování totožnosti a státního občanství Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Způsob hlasování volby do Senátu Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do žluté úřední obálky formátu C5 (v případném II. kole voleb do Senátu do šedé úřední obálky formátu C5) jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Způsob hlasování volby do zastupitelstev Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 tedy 35 kandidátů, tj. každý volič má 35 hlasů (počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 35 hlasů mezi jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, tj. kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 35 kandidátů, získá tak celkem 35 hlasů, je-li na kandidátní listině volební strany např. jen 15 kandidátů, volební strana získá jen 15 hlasů a zbylé hlasy voliče zůstávají nevyužité. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být voleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci, tj. např. při počtu 35 volených zastupitelů volič označí v záhlaví jednu volební stranu a dále v ostatních stranách libovolně vybere 20 kandidátů těchto 20 kandidátů dostane každý po jednom hlasu voliče a každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas, zbylých 15 hlasů dostane prvních 15 kandidátů křížkem v záhlaví označené strany (každý po jednom hlasu) a tedy i tato volební strana. K označení křížkem u jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Z výše popsaného způsobu úpravy hlasovacího lístku vyplývá, že počet hlasů pro volební stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Dále je nutno zdůraznit, že přednostní, resp. preferenční hlasy ve formě, v jaké jsou známy např. z voleb do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí fakticky neexistují. Pořadí kandidátů se mění pouze v případě, že kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je počet hlasů odevzdaných pro volební stranu, dělený počtem kandidátů této strany. Takovýto kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takovýchto kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány. Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva městské části Praha 2 do šedé úřední obálky formátu C4. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Aktuální informace k volbám naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce kde bude rovněž odkaz na mapu volebních okrsků. Ondřej Jícha, odbor správních agend

5 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 9 ZÁŘÍ Naši vojáci na frontách 1. světové války Milí čtenáři, mezi zprávami o současných konfliktech na mnoha místech světa jsme si v polovině prázdnin měli možnost připomenout katastrofu mnohem staršího data, která však nadobro změnila svět. Před sto lety začal na jihu Evropy doutnat konflikt do té doby nepředstavitelných rozměrů. Začal 28. července roku 1914, když Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, a o den později už jeho podunajské loďstvo ostřelovalo Bělehrad. V následujících dnech postupně vstupovaly do válečného konfliktu další země, až se do konce října malý srbský konflikt rozrostl ve světovou válku. Smutnému výročí jsme v Novinách Prahy 2 věnovali seriál na téma Čeští vojáci bojující v zahraničí. Po půl roce ho uzavíráme a děkujeme všem, kteří nám do redakce poslali nebo osobně donesli své rodinné příběhy a fotografie. Náš obdiv si zaslouží každá, i sebestručnější vzpomínka na dávné hrdiny. Mnohdy fotka zapomenutá na dně šuplíku vypoví víc, než dlouhé vyprávění. Mezi tolika příběhy nebylo snadné vybrat. Nakonec jsme jako nejzajímavější vyhodnotili vyprávění těchto tří autorů: 1. místo Ivo Hudec 2. místo Jana Běhounková 3. místo Jan Klička Všichni od nás dostanou zprávu, jakou formou jim bude předána zasloužená odměna. A tady je vítězný příběh Iva Hudce, který měl premiéru v březnovém čísle... Strýc Jaroslav bojoval nejen na Piavě V husté palbě jsme se naloďovali na čluny, abychom dobyli a obsadili druhý břeh Piavy. Nepřítel ale všechny naše čluny palbou ničil. Měl svá děla na prostor naloďování zastřílená, a tak se žádný člun nevrátil zpět. Pak nastal čas, kdy i já jsem se měl nalodit do člunu a jít tak na téměř jistou smrt. V okamžiku, kdy jsem již do člunu nastupoval, byl však rozkaz k útoku odvolán vyprávěl můj strýc o bojích na Piavě. V jeho vzpomínkách byla tato italská řeka vždy jen krvavou Piavou. Do armády byl můj strýc Jaroslav Hudec povolán v roce 1916 ve svých necelých 18 letech. Jeho otec Josef Hudec byl v tu dobu již celý rok v ruském zajetí a mobilizací syna ztratila matka Kateřina svoji poslední oporu, na čtyři další děti tak zůstala sama. Počátkem roku 1917 byl již Jaroslav s 12. feldkompanií na italské frontě, kde sloužil jako spojař u čáslavského 21. pěšího pluku (Infanterie Regiment No 21). Na jaře roku 1918 si strýc začal psát frontový deníček. Jsou to jen stručné, někdy až kusé zápisky, tehdy ještě ani ne dvacetiletého vojáka c. k. mocnářství. Byť jen stručné, snad o to více dnes mohou přiblížit zážitky prostého vojáka z bojů na italské frontě. Ze strýcova válečného deníčku zde vybírám jen hrstku zápisů, a to s původní gramatikou: , Boží hod Do dvou odpoledne ticho. Ve tři započal sváteční binec. Tě hůl. Lítám kol traversy jak kůň. Mina dopadá za minou. Jsem od nich již celý hluchý a od smradu jak otrávený. Votrok sprostý, ze třech stran je sem práská. No jo, je Boží hod, všeho dost. Každý ať si popřeje. K večeru ticho. Kluci talijánští na nás kejvaj a ukazujou chleba. Presenti, napřed plaší minami, člověk běháním vyhladoví, pak, otrok, ukazuje chleba. Sprosťárna! Včera jsem dostal stříbrnou medaili II. třídy. Jak se mluví, jdem dnes večer zas do zákopů. Je to nelidskost od našeho vedení, či chtějí české pluky vybít? Bojí se nás? Ano, měli jsme přijít k rozumu již dávno, my jej zatím nemáme ani dnes. Večer: po několikahodinovém pochodu jsme se utábořili před Tombolínem Prohlídka naší Divize, od Jeho Veličenstva, před Udinou Přehlížela nás jedna Jasnost. Z řeči, kterou suše odbyl, byl obsuřen opravdu pro humary jak stvořený výrok. Totiž: My si v Čechách uděláme pořádek sami! Závěrečný aplaus chudý Asi před třemi dny přišla depeše o nabídce k příměří. První okamžik byl plný radosti a nadšení. Nyní po třech dnech již žádný o tom nechce slyšet a tomu věřit. Naše zklamání je horší, jak kdyby byli hned řekli, že budem ještě rok válčit. Staňkova řeč v poslanecké sněmovně vzbuzuje obdiv, nadšení a souhlas. Nazdar! jeho idejím a našim tužbám. Tak se něco zas hovoří, že půjdeme do zákopů. Zas my? By jsme to ještě k posledu odnesli? S 21. pěším plukem se strýc zúčastnil bojů v Alpách, na řece Soči (Isonza) a poté i dlouhých bojů v Benátské nížině na dolním toku Piavy. Když dnes opětně pročítám jeho deník, dopisy z fronty a vzpomínám na jeho vyprávění, tak se stále více utvrzuji v přesvědčení, že snad jen málokteří čeští vojáci v naší vojenské historii prožívali tak dlouhodobé a těžké boje a je doprovázející válečné utrpení, jako příslušníci oněch několika převážně z českých vojáků tvořených pěších pluků tehdy tam na italské frontě v čase I. světové války. Strýc Jaroslav měl nakonec štěstí, všechny válečné útrapy přežije ve zdraví. Jako Austriják dokonce i zachraňuje život nepříteli Talijánovi, když italskému vojákovi podává svoji pušku a tonoucího jej vytahuje z rozvodněné řeky. Po válce si spolu dlouho dopisují. Po ukončení bojů však Jaroslav nebyl demobilizován, ale jako příslušník jednoho ze dvou nejmladších ročníků v poražené armádě byl novou Československou republikou ponechán ve zbrani. Jeho jednotka tak patří mezi první, která je počátkem listopadu 1918 poslána do pohraničí, shodou okolností na rodné Žatecko, aby zde zamezila snahám o odtržení pohraničních území od vzniklé republiky. Později Jaroslav bojuje i na Slovensku, demobilizován je až v červnu 1919, a teprve tehdy definitivně svléká uniformu a navrací se do civilního života. Ivo Hudec Via Benedictina a beuronské umění Rád bych chodil okna do dálek otvírat, kdybych měl komu Až do 20. září si lze prohlédnout ve výstavním sále Emauzského opatství výstavu beuronského umění. Tematicky je volně spojena s výstavou Via Benedictina / 800 let od příchodu benediktinů Smíchovský klášter sv. Gabriela, pohled přes pole na Broumovsko, jejíž panely zabydlují část křížové chodby. Tato výstava trvá pouze do 13. září, ideální příležitostí k návštěvě obou výstav jsou proto letošní Dny Evropského dědictví (od soboty 6. září, denně kromě neděle od 11 do 17 hodin). Beuronská umělecká škola vznikla v prostředí německé benediktinské kongregace původem z opatství sv. Martina v Beuronu. V Praze k této kongregaci náležely dva kláštery: Emauzy a klášter sv. Gabriela na Smíchově. Oba byly v 80. a 90. letech 19. století opatřeny výzdobou, již koncipoval samotný zakladatel beuronské školy P. Desiderius Lenz ( ). Beuronská škola ve své době spoluurčovala vývoj sakrálního umění po celé Evropě a ovlivnila i řadu umělců náležících k proudům secese a symbolismu. Po 1. světové válce byl klášter u sv. Gabriela zrušen a jeho budovy získal Československý stát, v Emauzích většina beuronské výzdoby zanikla při náletu v roce V důsledku těchto ztrát a v neposlední řadě i kvůli nepřízni minulého režimu vůči umění takto výhradně nábožensky založenému se beuronské umění nedostalo do širšího povědomí. Výstava je tak alespoň malým příspěvkem k vyrovnání tohoto dluhu a pozvánkou k dalšímu objevování jedné polozapomenuté etapy výtvarného umění. šim Dvacet let s vltavskými posluchači Na stanici Českého rozhlasu Vltava existuje již od roku 1994 kontaktní pořad Telefonotéka, v němž se ve studiu střídají zajímaví hosté a posluchači s nimi mohou komunikovat a nechávat jim vzkazy po telefonu, dnes i na mailu. Telefonotéka denně vítá hosty z širokého spektra kultury, ale také z oblasti vědy, medicíny atd. Jedno mají společné, a to kulturní pohled na svět v tom nejširším slova smyslu. V pořadu je tradičně věnován velký prostor znějící hudbě, od května navíc hudbě znějící živě přímo před posluchači. Každou středu se totiž vysílá ze Studia 2 na Vinohradech, kde je k dispozici klavír a pěkné menší auditorium. Tam mohou posluchači Telefonotéky osobně přijít, posadit se a slyšet i vidět své oblíbené umělce naživo a zblízka. TELEFONOTÉKA Pondělí pátek 9:50 11:30 Živě vysílaný hudebně a kulturně-publicistický pořad s nahrávkami především klasické hudby Navštivte živé vysílání Telefonotéky středa 9:50 11:30 ČRo, Studio 2, Vinohradská 12, Praha 2 Každou středu otevíráme dveře studia veřejnosti. Těšit se můžete i na živá hudební vystoupení. Hosté ve vysíláních, která jsou otevřena pro veřejnost St Halina Bertram, klavíristka (moderátorka Eva Ocisková) St Radek Baborák, hornista (moderátorka Markéta Vejvodová) Strýc Jaroslav (stojící vpravo) na italské frontě Na vernisáži ve Würzburku Když před více než dvěma lety musela její maminka odejít do pečovatelského domova, převzala péči o bezmála stoletého otce, malíře Zdeňka Šputu, ona sama. Skoro každý víkend za ním do Prahy přijížděla z bavorského Würzburku, kam se před 36 lety vdala. I když Renata Kimmich kvůli své práci nemohla v Praze zůstat, denně si s tatínkem dlouho telefonovala, starala se, aby měl vždy nějakou společnost, a zařídila mu stálou péči: Klobouk dolů před pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Praha 2, bez ní by to nešlo, pochvalovala si, když jsme se v červnu krátce po smrti jejího otce sešli na Vinohradech. Měl jednu zamilovanou pečovatelku, která se o něj starala. A když jsem já nebyla v Praze, starala jsem se o jeho návštěvy, což nebylo zrovna jednoduché, on dokázal lidi tak trochu stáhnout, jak byl smutný a zoufalý ze života, vzpomíná dcera a vypráví dál Byl to také dokonalý člověk. Co si vzal do hlavy, musel dotáhnout, jak v maličkostech, tak při práci. To nebylo rychlé malování. Na obrazech pracoval měsíce i léta, vracel se ke starým věcem, přemalovával je. Objevila jsem bohužel i spoustu zničených děl, třeba z nich vyřezával kousky a dával je na jiné obrazy Byli tací, kteří si ze zoufalství uřízli ucho, on řezal jen obrazy. I v pokročilém věku měl Zdeněk Šputa svůj vnitřní malířský život, se kterým se pral. Asi tři neděle předtím, než zemřel, řekl své dceři do telefonu: Přijeď, je to vážné, dneska jsem přestal malovat. Pochopila, že to vážné je. Za totality Zdeněk Šputa oficiálně malovat nesměl, nebyl to umělec socialistického realismu, byl příliš moderní. Maloval jenom soukromě, veřejně se upnul více k sochařství, dělal státní zakázky, do kterých si ale prý nenechal mluvit. Jedno jeho dílo emblém v podobě stylizovaného poraněného stromu, který visí na ortopedické klinice na Bulovce se stalo logem ortopedie, připomíná Renata. On byl ale strašně skromný. Naznačovala jsem, že ten reliéf by byl velice zajímavý z hlediska autorských práv. Ale řekl mi, ať to nedělám, že je rád, že ten symbol používá ortopedicka klinika i pro mezinárodní sympózia, a kdo to ví, tak to ví, kdo neví, neví Když v roce 2008 městská část Praha 2 pořádala velkou výstavu svého čestného občana Zdeňka Šputy na Novoměstské radnici, jeho žena Libuše ho k vystavování skoro musela přemlouvat. Prý to tak bylo vždy Pokaždé říkal, že už to chce mít za sebou, i když na druhé straně byl pochopitelně rád. Jenže on se trochu bál lidí a toho všeho kolem a obrázky spíš daroval, což taky pochopila spousta lidí, kteří přišli s lahvinkou do ateliéru a odnesli si obrázek Nebýt maminky, kolikrát by neměli z čeho žít, poznamenává Renata. Když už bylo pro stárnoucího malíře obtížné docházet do ateliéru v Mánesově ulici, přestěhovala mu dcera kus ateliéru do bytu. Nejdřív se mu to nelíbilo, ale pak začal malovat tam. Tři obrazy jsou signovány v letošním roce. Jsou smutné, ale mají nádhernou atmosféru, je v nich ta lidská síla, podotýká. Po příčinách smutku nemusíme dlouze pátrat. Když nahlédneme do deníčku Zdeňka Šputy, mj. se dočteme: Rád bych chodil okna do dálek otvírat, kdybych měl komu. V očích své dcery to byl především nesmírně vzdělaný, sečtělý a kultivovaný člověk. Vlastně bych měla být šťastná, že po sobě zanechal tolik obrazů, ve kterých tu už zůstane navždy, připouští Renata. Když vloni uspořádala otci ve Würzburku poslední výstavu jeho obrazů, připravila mu nesmírně šťastné okamžiky. Jakmile se dozvěděl, co chystám, začal zase malovat. Ty obrázky jsou nádherné, podotýká. Šputovy obrazy visí nejenom v galeriích u nás, v Německu a po celém světě, ale jsou v soukromých sbírkách mezi lidmi. Jeden má Václav Klaus, Foto: Oliver Mack jenže ani umělcova dcera neví, jaký Tatínek říkal, že to byla taková cesta, jenže těch on měl několik, připouští. Na jedné výstavě se Zdeňka Šputy ptali: Které je vaše nejlepší dílo? A on řekl: Moje nejlepší dílo je moje dcera. Ona sama měla vždy krásný vztah k umění, ale nikdy se neodvážila malovat Až tu noc, kdy tatínek zemřel, jsem se postavila k jeho stojanu, jako bych neměla odvahu, dokud žil a ty štětce byly jeho. Obraz jsem pak zničila, ale malování mě přeneslo přes tu noc. Najednou se začalo rozednívat A život jde dál. len

6 6 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dvojka pro seniory Milí senioři, máme tu září a já věřím, že jste pěkně prožili letní dny, odpočinuli si, poznali něco nového, pěkného či zajímavého. Určitě vás vzpomínky na letní dny zahřejí u srdce ve dnech nevlídných. Zatím však stále máme léto, kéž by počasí bylo vlídné, abychom si ještě mohli užít teplých slunečných dnů. V tomto měsíci na vás čeká většina oblíbených aktivit, např. plavání a cvičení v bazénu, jóga, procházky Prahou a pokračují výlety. Na tom zářijovém si užijete přírodních krás a procházek. První zastávkou bude okrasný park s názvem Meditační zahrada nebo také Památník obětem zla, určitě se dozvíte zajímavosti o jeho vzniku. Posledním bodem programu je procházka okolím malebného zámku Žinkovy. Doufám také, že se poslední zářijový víkend uvidíme na oblíbené slavnosti vína, Vinobraní na Grébovce. Mnoho druhů vín, dobrot a pamlsků, pestrý kulturní program, to je jistě lákavá nabídka. Dovolte mi ještě, abych vás, členy klubu Dvojka pro seniory, pozvala jménem naší městské části na plavbu parníkem po Vltavě, kterou jsme pro vás připravili jako dárek k Mezinárodnímu dni seniorů. Jako vždy naleznete podrobné informace k akcím na této straně a na Krásné zážitky v měsíci září vám přeje Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 STOVKA V PLNÉ SVĚŽESTI: V polovině srpna oslavila v kruhu početné rodiny 100. narozeniny paní Marie Fischerová. Mezi gratulanty byla i místostarostka Prahy 2 Kateřina Jechová. Paní Fischerová je jednou z prvních českých žen, které absolvovaly vysokoškolská studia vedle Alice Masarykové, naší první doktorky historické vědy, byla ona první univerzitní absolventkou klasické filologie. Mezi jejími učiteli byl sám T. G. Masaryk. Filologie ji ale neživila, i když se mohla pyšnit např. výbornou znalostí řečtiny. Jak bylo tehdy zvykem, po sňatku se musela plně věnovat rodině. Dnes se jí to mnohonásobně vrací kolem sebe má spoustu vnoučat a pravnoučat a velká rodina je jedním z důvodů jejího spokojeného stáří. Poklidný byt v Moravské ulici na Vinohradech v těchto letních dnech často vymění za posezení s knihou o pět pater níže v krásně zazeleněném vnitrobloku. Marie Fischerová má mezi početným příbuzenstvem také jednoho z prvních vinohradských starostů, Jana Prokopce. Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let! Text a foto: len v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pořádaného APSSČR Srdečně vás zveme do našich zařízení dne 8. října 2014 od 10:00 do 16:00. Máchova 14 domov pro seniory, jídelna pro seniory Máchova 5 zázemí pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby, dopravy k lékaři, půjčovny kompenzačních pomůcek, poradny pro seniory a jejich blízké Jana Masaryka 34 domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba, Domov s hospicovou péčí Pod střechou Záhřebská 15 denní stacionář pro seniory a Klub aktivního stáří Bruselská 9 domácí zdravotní péče Buena znamená španělsky dobrá. Buena je také zkrácené jméno neziskové organizace Buena Vista Vinohrad, která pro dobro, zdraví a krásu DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Žena Buena po šedesátce Buena zpívá na Jarmarku neziskovek žen od šedesáti do sta let zahajuje v září již pátou sezonu pravidelných programů, a to v prostorách studia Itaka v Korunní 35. Cvičení pro zdravá záda, kolena, pánev i krok vede každý čtvrtek fyzioterapeutka Eliška, od 14:00 na židlích, a od 15:15 na podložkách. Energii v těle i duši vám rozproudí tai-chi a čchikung, každou středu od 14:30. V úterky od 13:00 přijďte tančit: profesionální tanečnice Berrak vás v taneční dílně s prvky flamenka, břišního i dervišských tanců povede k sebevyjádření pohybem. A konečně každé úterý od 14:45 přijďte rozhýbat bránici, hlasivky a zazpívat své duši v pěvecké dílně, kde objevujeme méně známé lidové písně, oprašujeme některé ge- Foto: Pavel Ovsík nerační a s městskou knihovnou v Korunní připomínáme svátky v běhu kalendářního roku. Ukázky z našich programů můžete vidět v rámci akce Zažít město jinak v sobotu 20. září v Belgické ulici na parketu před kavárnou Biozahrada od 11:00 do 18:00. Přijďte si rozhýbat kostru hrt Občanské sdružení Seniorfitnes vstupuje do sedmého roku činnosti a zve do tělocvičen, bazénů, učeben i do přírody. Zdravotně rehabilitační cvičení 50+ zahajuje v Praze 2 v úterý 9. září od 10:00 cvičí se v Bugi Fit v Balbínově 6 pod dohledem cvičitelky Boženy Novákové. Další rehabilitační cvičení se koná hned ve středu 10. září v Mateřské škole Na Zbořenci se cvičitelkou Jitkou Hlaváčkovou. Při cvičení v bazénu jsou zapojovány všechny svalové skupiny a jeho blahodárný účinek na celý organismus je všeobecně znám, proto jsme zajistili tyto možnosti: bazén Hotelu Olšanka, středa 10:15 11:30 a nově od 6. října v pondělí 13:45 15:00, cvičitelka H. Borčevská bazén Podolí, každou středu od 11:50 do 13:20, cvičitelka Z. Rybáčková bazén Radlice, každý pátek od 11:45 do 13:00, cvičitelka Z. Rybáčková. Vzdělávací kurzy pro aktivní seniory pořádáme v Centru Seniorfitnes v suterénu polikliniky Petřiny, Praha 6, Stamicova Pokračují výukou angličtiny pro začátečníky 11. září v 8:30, mírně pokročilé v 10:30 a 15. září v 8:30. Začátky výuky jednotlivých skupin upřesní lektoři při zahájení. Nově otevíráme výuku němčiny 17. září v 8:30 (výukové skupiny se utvoří podle počtu zájemců) a kurz výuky na PC pro začátečníky v pondělí 8. září od 9:00. INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je pro vás otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu (s sebou OP), podávat přihlášky na počítačový kurz a získáte zde aktuální informace. BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:00 do 14:45 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Je určena pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky jsou pro vás připraveny první pracovní den v měsíci v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. První lekce se uskuteční v úterý 9. září. PC KURZY Kurzy se konají v budově SPŠE Ječná 30. Kurz je bezplatný a přihlašovat se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku v přízemí budovy MČ Praha 2 a vyplněné včetně telefonního čísla je můžete odevzdat v Informacích tamtéž, nebo osobně každou středu od 9:30 do 11:30. Kurzy začínají od října, přihlášené budeme telefonicky kontaktovat a sdělíme termíny kurzu. JÓGA PRO SENIORY se bude konat od v příjemném prostředí ve Studiu Karma Yoga, Korunní 25, každé úterý a čtvrtek od 13:30 do 14:30. Protáhnete celé tělo, zbavíte se stresu, naučíte se správně dýchat. Připlatíte si 20 Kč. CVIČENÍ SE SENIORFITNES v Balbínově ul. 6 začne ve čtvrtek od 10:15. Komplexní systém cvičení v souladu s dechem a následná relaxace má pozitivní vliv na funkce celého těla a posiluje imunitní systém. Zájemci se mohou přihlásit od na tel.: Hlaste prosím jméno a číslo členské karty. PROCHÁZKY PRAHOU S PIS Co ukrývá pražský Petřín? Procházka zahradou Kinských a částí Petřína, při které objevíme kostelík sv. Michala, zajímavé sochy i historii celého Petřína. Termín: středa 24. září Sraz: ve 14 hodin před kostelem sv. Vavřince (naproti vstupu do Petřínského bludiště). Hlaste se telefonicky ve čtvrtek 18. září od 8:00 do 11:45 na tel.: , uveďte jméno a číslo členské karty. Kapacita osob: 20. VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na zářijový výlet se budou vydávat ve čtvrtek od 7:30 do 8:00 v Informačním koutku pro seniory. Vstup do budovy před 7:30 není možný. Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Jedna osoba může předložit max. dvě klubové karty. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den a na stejném místě mezi 13:00 a 15:30. Poplatek činí 100 Kč. V případě, že se v tuto dobu nezaregistrujete, rezervace sedadla propadá a bude nabídnuta náhradníkům. Důležité upozornění: Upozorňujeme všechny zájemce, že po zaregistrování a zaplacení poplatku, na které je vydáno potvrzení, je každá osoba jmenovitě pojištěna. Potvrzení je proto nepřenosné! V případě, že vám okolnosti zabrání výletu se zúčastnit a je-li to možné, oznamte tuto skutečnost na tel.: , případně v Informacích v přízemí budovy. Dáte tím šanci náhradníkům, a bude vám vrácen poplatek. Je nepřípustné předávat potvrzení jiným osobám. Každý účastník výletu je povinen předložit ke kontrole před vstupem do autobusu potvrzení o zaplacení výletu a členskou kartu klubu Dvojka pro seniory, případně občanský průkaz. Informace o volných místech pro náhradníky a opožděné zájemce budou shromážděny na již uvedeném telefonu Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho pěkných zážitků z dalších výletů. NÁVŠTĚVA VINOHRADU GRÉBOVKA Milovníci vína, pojďte s námi na komentovanou prohlídku vinohradu, provázet vás bude vinař Pavel Bulánek. Kdo tento vinohrad zušlechtil? Kolik odrůd se zde pěstuje? Jakým způsobem se víno sklízí? Vítány jsou i další dotazy. Termín: ve 14:00. Sraz: na terase před Pavilonem, délka prohlídky zhruba půldruhé hodiny. Hlaste se na tel.: ve čtvrtek od 8:00. PARTNER KLUBU Novým partnerem klubu Dvojka pro seniory se stala Knihovna na Vinohradech, Vinohradská ul. 69, Praha 2. Členům klubu nabízí registrační poplatek se slevou 50 %.

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 9 ZÁŘÍ Myslím, že je hezké, když člověk má k místu, kde pracuje, podobný vztah, jako k místu, kde žije, zamýšlí se prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. nad desítkami let, které strávil na dvojce jako student na Albertově a posléze o kousek dál Na Slupi, kam za ním docházejí pacienti a kde řídí Revmatologický ústav, významný nejen v rámci republiky, ale i daleko za našimi hranicemi. Student Karel Pavelka nastoupil na lékařskou fakultu v roce Celý Albertov a přilehlé budovy ústavů jsou tak vlastně spojeny s mým mládím, což člověk hluboce prožívá, alma mater zůstává u každého celoživotně nesmírně důležitou. U mě je ten vztah umocněný i tím, že jsem téměř hned po ukončení školy začal Žijí mezi námi pracovat tady v ústavu. Albertov je krásný a kupodivu se do dnešní doby moc nezměnil, když se díváte na ulici, je téměř identická, jako před mnoha lety. Ale mám to spojeno i s rokem 89, kdy jsme se připojovali ke studentům, takže mi to tu připomíná i úlohu Albertova v historii. Je nám trošku líto, že kampus Albertov, o němž se tady uvažovalo, se zatím nepodařilo zajistit, ale dovedu si představit, že tyto krásné budovy z první republiky by mohly být doplněny o nové a moderní budovy, že by tento studijní komplex byl výraznější. Ale zdá se, že to je na dobré cestě, že se přece jen zrealizuje, což je dobře. Mladý člověk tolik nevnímá revmatické bolesti proč se už tehdy mladý lékař Karel Pavelka rozhodl pro tuto specializaci? Nejsem příliš manuálně zručný, vysvětluje, tak jsem se po škole rozhodl dělat nějakou internu, ale už otec byl revmatolog a i já tak s revmatologií žil od útlého dětství, bylo mi to nějak bližší. Ale musím vám říct, že už tehdy jsem měl pocit, že je to obor budoucnosti, a ukázalo se to být pravdou. Když profesor Pavelka do Revmatologického ústavu nastupoval, potkával na chodbách mnoho pacientů vozíčkářů, chodili o berlích, byli invalidy. Dnes, když tudy procházíte, potkáte je výjimečně. Ale jedna věc je léčit, druhá pak Albertov pocit souznění Jednou větou to, jak se jako pacienti k léčbě stavíme. Co myslíte, je pan profesor po této stránce s námi spokojen? Na to není jednoduchá odpověď, zamýšlí se. Samozřejmě léčba musí být vždy komplexní, tzn. i nefarmakologická a režimová. Například u pacientů s artrózou je dodržování určitého doporučeného režimu zásadní, u bechtěreviků a dalších také, ale pacienti obecně preferují tablety a těch, kteří jsou schopni zhubnout, cvičit a tak dále, není moc. Snažíme se jim pomáhat připravujeme různé edukační materiály, řada pacientů najde cenné rady na internetu. Ale například kouření: jde o jeden z mála faktorů, o kterém víme, že může toto onemocnění vyvolat a že kuřáci mají horší prognózu a méně odpovídají na biologickou léčbu. Přestat kouřit je pro revmatika naprosto zásadní, ovšem jen část pacientů to dokáže. Čili že je nutno se zlepšit, je bez debat. Nejen prací ale živ je člověk a Praha 2 nabízí řadu nádherných zákoutí. Zná je i profesor Pavelka, nebo ho zcela pohlcuje jeho práce? Ovšemže jsme byli s dětmi v botanické zahradě a také se občas rád projdu po albertovských schodech, vždycky se tam malinko zastavím a projdu se, jsem přece jen ve věku, kdy člověk je sentimentálnější a víc se dívá na jemu blízké okolí. Jsem rád, že má fakulta ve zvyku dávat při různých výročích žánrové obrázky z Albertova, které mám doma na čestném místě. Je tu prostě pocit takového souznění. Myslím, že je hezké, když člověk má k místu, kde pracuje, podobný vztah, jako k místu, kde žije. Řada lidí často mění povolání a nejsem si jistý, zda v nich ty moderní kancelářské budovy vyvolávají nějaké přimknutí se, ale jsem přesvědčen, že tady určitě ano. Text a foto: daf Klub skalničkářů Praha pořádá ve dvoře Faustova domu od 8. do 20. září Podzimní výstavu; nejkvalitnější exponát ohodnotí odborná porota Pohárem Karla Čapka. Co všechno lze zažít se psy uvidíte na Psím dnu, který se koná v úterý 30. září od 16:00 do 19:00 na náměstí Míru; k dispozici bude zdarma kynologická poradna se specialisty ochotnými odpovídat na jakékoliv dotazy. V Botanické zahradě Univerzity Karlovy Na Slupi začíná 4. září podzimní výstava Kaktusy a sukulenty (potrvá do 14. září); na ni naváže expozice akvarijních rybek a v posledním zářijovém týdnu kolekce citrusů. Náměstí Míru bude ve středu 3. září patřit Domu dětí a mládeže Praha 2, který na akci Zastávka volný čas představí svá oddělení a zájmové kroužky pro školní rok 2014/2015 s ukázkami; na děti čeká odpoledne plné her, soutěží a výtvarných dílen od 14:00 do 17:00. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory pořádá vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské ulici, se koná v neděli 28. září od 15:00 ve vinárně U Stréců, vstup volný. Až do 5. září lze bez zpozdného vracet knihy zapůjčené v knihovně Institutu Cervantes (Na Rybníčku 536/6) vzhledem k tomu, že celý srpen měla zavřeno; knihovna slouží jako informační, dokumentační a referenční centrum specializované na jazyky a kulturu Španělska a zemí, kde je španělština úředním jazykem. Barevné orchideje, anturie a gerbery můžete zblízka obdivovat 20. a 21. září při Vinobraní na Pražském hradě, kdy se zdarma návštěvníkům otevřou produkční zahrady. Akrobatický rokenrol Pražského Sokola (Žitná 42) otevírá od září školičku pro děti od 6 let (cvičí se v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00); do závodních oddílů přijímá nové členy (děti i dospělé), více na nebo na mobilu Divadlo Neklid upozorňuje, že neformální rozloučení s herečkou Jitkou Foltýnovou se uskuteční 26. září od 18:00 v Divadle v Emauzích. Sdružení AutoMat chystá na září tradiční Velkou podzimní cyklojízdu, společenskou akci na podporu městské cyklistiky a udržitelného rozvoje Prahy; v neděli 14. září startuje odpoledne po 15. hodině z náměstí Jiřího z Poděbrad a přes Mánesovu, Italskou a Seifertovu ulici vyrazí směrem k Vltavě, aby posléze nabrala jižní kurs po Wilsonově, Mezibranské, Sokolské a Nuselském mostě od Státní opery po Vyšehrad s cílem na Pankráci. Dny evropského dědictví 2014 Již více než dvě desetiletí se každým rokem na několik zářijových dní po celé Evropě otevírají brány památek, budov, objektů a dalších zajímavých míst včetně těch, která jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupná. Cílem Dnů evropského dědictví (EHD), které se od roku 1991 konají pod záštitou Rady Evropy, je hledání cest ke kořenům evropské i světové civilizace. K myšlence tohoto velkého kulturního svátku se dnes hlásí 48 zemí evropské kulturní konvence. V rámci EHD se také pořádají různé doprovodné akce jako přednášky, koncerty, městské slavnosti a další programy. Na XXIII. ročník, jehož tématem jsou Návraty ke kořenům, se můžeme těšit ve dnech září. PAMÁTKY OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST NA ÚZEMÍ PRAHY 2 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 320/49) Památka bude přístupná září (kromě neděle) od 11:00 do 17:00 za snížené vstupné 20 Kč. V křížové chodbě probíhá výstava Via Benedictina věnovaná 800. výročí příchodu benediktinů na Broumovsko a benediktinským klášterům na území Čech. Kostel sv. Štěpána (Štěpánská ul.) Památka bude přístupná zdarma 6. září od 10:00 do 18:00 a 7. září od 13:30 do 18:30. Muzeum Policie České republiky (Ke Karlovu 453/1) Památka bude přístupná zdarma 13. a 14. září od 10:00 do 17:00. Podskalská celnice na Výtoni (Rašínovo nábřeží 412) Památka bude přístupná zdarma 7. září od 10:00 do 18:00. Výstava v Podskalské celnici na Výtoni: Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. Vládní salonek Železniční stanice Praha -Hlavní nádraží (Wilsonova 8) Salonek slouží jako čekárna a zázemí pro význačné osobnosti cestující do/z Prahy nebo pro tiskové konference představitelů Českých drah. Památka bude přístupná zdarma 7. září a 13. září od 9:00 do 17:00. Akce: Vycházka mezi dvěma pražskými nádražími 7. září 2014 v 10:00 a v 15:00, sraz v Masarykově salonku v železniční stanici Praha- Masarykovo nádraží. Komentovaná prohlídka v angličtině se koná od 13:30, sraz je ve Vládním salonku v železniční stanici Praha- Hlavní nádraží. Věž Novoměstské radnice (Karlovo náměstí 1/23) Vyhlídková věž bude přístupná září, 10:00 20:00 denně včetně pondělí, vstupné: plné 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč. Přehled doprovodných akcí pořádaných v Novoměstské radnici ve dnech EHD najdete na str. 12. Další informace ke Dnům evropského dědictví 2014 najdete na webových stránkách národního garanta EHD, jímž je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska: sh Hudba a fotografie na Novoměstské Ve Velkém sále Novoměstské radnice se ve čtvrtek 4. září v 19:00 v rámci koncertního cyklu Stylových večerů 2014 koná Večer hudby 20. století. Zároveň zde bude instalována výstava unikátní umělecké techniky. Autorka exponátů, fotografka Eva Hubatová vytvořila při příležitosti Roku české hudby kolekci nazvanou Inspirována hudbou. Ve vnímání okolního světa a pohledu na něj se předmětem zájmu Evy Hubatové stal detail. Do snímků zdánlivě bezvýznamných prvků destruktivních zdí a zašlých zákoutí vkládá svoji fantazii a pomocí počítačové techniky je povyšuje na abstraktní fotografická díla. Pro tuto osobitou uměleckou výpověď zvolila název FOTOINFORMEL, pro který v letošním roce získala ochrannou známku. Její tvorba byla představena na řadě tuzemských výstav, ale také v Německu, Belgii, Britské Kolumbii či Zambii. Výstavu doprovází program, který se tentokrát věnuje hudbě 20. století. Zazní výběr z děl V. Kalabise, B. Martinů, ve skladbě A. Honeggera se jako sólistky předvedou sólohornistka orchestru FOK Zuzana Rzounková a flétnistka Marta Korduljak. Raritou je uvedení skladby Julia Fučíka, který byl svým životem spjatý s Prahou 2. Jde o populárního skladatele pochodové hudby (Vjezd gladiátorů, Marinarella a další), nikoliv o známého komunistického novináře. J. Fučík vystudoval skladbu na pražské konzervatoři, z této doby také pochází Maggiolata, která na koncertě také zazní a která se odlišuje od ostatní skladatelovy tvorby. Koncert uzavře známá Suita z West Side Story Leonarda Bernsteina, zkomponovaná skladatelem Jiřím Temlem. Komorní orchestr Harmony Prague, jehož uměleckým vedoucím je houslista Miroslav Vilímec, bude dirigovat Štefan Britvík. Celý večer sleduje propojení uměleckých vjemů a bude jistě pro návštěvníky příjemným i objevným zážitkem. red Výstavy Za zaniklým Podskalím a jeho rázovitým světem se můžete vypravit do Podskalské celnice na Výtoni, kde Muzeum hlavního města Prahy a spolek Vltavan pod záštitou starostky Prahy 2 Jany Černochové pořádají novou expozici Vltava a Podskalí. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Až do 20. září lze navštívit výstavu beuronského umění ve výstavním sále Emauzského opatství (Vyšehradská 49). Jde o první pražskou expozici umění, které dostalo název podle místa svého vzniku a které dalo podnět moderně. Společně s panely výstavy Via Benedictina / 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko v křížové chodbě (do 13. září) je ideálním tipem na Dny evropského dědictví. Otevřeno denně mimo neděli od 11:00 do 17:00. Netypické plastiky Toma Kůse oživují venkovní prostor Bastionu Novoměstských hradeb. Pokud si neumíte představit objekty z drátů, přijďte se podívat kterýkoliv den mezi 9:00 a 22:00. Koncerty V kostele sv. Václava na Zderaze zazní v neděli 7. září od 17:00 koncert barokní hudby Amor Aeternus. V programu uslyšíte skladby J. S. Bacha, J. D. Zelenky, A. Reichenauera, J. A. Plánického a novodobou premiéru duchovní kantáty G. Reuttera. Letní festival Nebe nad Neustadtem končí 5. září večerem FINÁLE: výlet s překvapením! Jaké to je, zjistíte na nádvoří Novoměstské radnice. Pro všechny, kteří si oblíbili pravidelná hudební dostaveníčka uprostřed Havlíčkových sadů, máme důležitou zprávu. Místo odloženého zářijového koncertu v Gröbeho vile se mohou těšit na dva koncerty v říjnu. Ten první se koná hned 1. října, kdy vystoupí kvartet MIB (lístky k vyzvednutí od v Informační kanceláři). Druhý 29. října se zpěváky Lukášem Bařákem a Eliškou Gattringerovou. Pořádá městská část ve spolupráci s HAMU (lístky od ). Divadla Premiérou rodinného a společenského dramatu Rod Glembayů zahajuje Divadlo na Vinohradech novou divadelní sezonu. Chorvatský autor Miroslav Krleža v něm mistrně odkryl pokřivené vztahy v rodině bankéřských oligarchů v předvečer 1. světové války. Premiérové představení se odehraje v pátek 12. září v 19:00. Detektivní komedii s vtipnou zápletkou Co v detektivce nebylo, jejíž děj se odehrává ve spořádané rodině žijící nedaleko Londýna, uvádí Divadlo U Hasičů v úterý 30. září od 19:00. Hrají P. Nárožný, V. Vydra, J. Boušková v alternaci s J. Švandovou a další. Ve středu 17. září chystá Divadlo D21 představení Kryl Zmrdtvýchstání zažít. Přesvědčíte se, že Krylovy písně a jeho kritické myšlení jsou aktuální i dnes, možná i víc než během jeho života. Začátek v 19:30. Akce Dobročinná kulturní akce Podzim na Nuselských schodech v duchu staročeské tradice se koná 4. října. Můžete se těšit na dopolední divadlo nejen pro děti, vystoupení skupiny Řešeto, Kamily Nývltové, Marcely Holanové a dalších interpretů, dětské soutěže o zajímavé ceny, řemeslnou výrobu s dílničkou, výstavu hasičské a policejní techniky, prohlídku přilehlé kapličky s hudebním programem a mnoho dalšího. Součástí akce bude předání sponzorského daru nadaci pro výcvik slepeckých psů Mathilda. Vstupné dobrovolné. Více na Kurzy řeckých tanců pořádá opět od září v Belgické 29 Martha Elefteriadu, jedna z dvojice zpívajícího dua Řekyň Martha a Tena. Začíná vyučovat 4. září a pak se bude se svými žáky scházet každý čtvrtek v 18:00. Martha Elefteriadu Čechy učí, jak se tančí v zemi jejích předků.

8 8 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Dvojka pro děti a rodiče Prázdniny jsou za námi a náš život se postupně vrací do běžného tempa. Horor, nebo úleva? Myslím, že většina z nás dospělých i dětí, kteří se školou zkušenosti máme, je ráda, že věci mají zase svůj pravidelný řád. V Praze 2 máme letos rekordních 513 prvňáčků a 341 nováčků ve školkách. Existuje nějaký recept na to, jak připravit na ten nápor novot děti, které jdou do školy nebo školky poprvé? Léta praxe potvrzují slova psychologů. Každý, kdo se těší na jakoukoli záležitost, kdo o ní pozitivně přemýšlí a hovoří, ten se s realitou, která přijde, srovná daleko lépe než ten, kdo od samého počátku je nedůvěřivý, pesimistický nebo se bojí. My dospělí si můžeme vzít na pomoc rozumové zdůvodnění, ale děti řeší situaci pouze na základě pocitů. O to je to pro ně těžší. A proto si vám dovoluji připomenout pár osvědčených a vyzkoušených postřehů, jak pomoci dětem, které budou do školky nebo školy vstupovat po prázdninách poprvé. Nikdy děti školou nestrašte, nevyhrožujte. Věty typu Počkej, však tam poznáš Tam budeš muset poslouchat jsou naprostým tabu. O školce a učitelkách mluvte jen dobře. Před dětmi je nikdy nekritizujte, nezpochybňujte i kdybyste si to třeba mysleli. Připomínky sdělte raději přímo učitelkám, které můžou problémy řešit. Právě učitelky budou mít vaše dítě převážnou část dne ve své péči a vlivu! Dítě by je mělo přijímat jako osoby důvěrně známé. Nepochybujte o svých dětech. Nemluvte s nimi předem o pláči, nechuti k jídlu, zvracení a podobně. Neslibujte Když se ti tam nebude líbit, zůstaneš u babičky Bavte se s nimi o kamarádech, výletech a jiných lákavých činnostech, které je čekají. Vytvářejte dětem pravidelný denní režim, měňte jej minimálně. Nenechte se ovlivňovat a vydírat, pokud se dítě vzteká, pláče, protestuje. Tento klid v rámci daných pravidel se vám i dítěti v budoucnu velmi vyplatí, dítě se snáze orientuje v tom, co je a co není pro vás přijatelné. Uvědomte si, že naše dítě nemusí být dokonalým žákem. I když bude trochu zlobit, učení mu moc nepůjde, určitě to není naše chyba. My můžeme jen rozvíjet vlohy, které má už od narození. Vždycky se raději snažte vyzdvihovat to, co jde dítěti nejlépe, a nenechávejte si pochvalná slova pro sebe! Já, která mám se svým dítětem tyto chvíle už pár let za sebou, vám všem držím palce! Vaše Jana Duchková, zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Akce pro členy klubu Návštěva Rezidence primátora hlavního města Prahy Pravidelné konzultační hodiny zaměřené na rodinnou problematiku a výchovu dítěte (ve spolupráci s odborem humanitním, právním a odborem školství ÚMČ Praha 2) Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b Praha 2 Další výhody pro členy - komentovaná prohlídka reprezentačních prostor Termín: září 2014, bude upřesněno, o termínu budou členové informováni mailem Sraz: před budovou Rezidence primátora, Mariánské náměstí 1, Praha 1 Kdy: vždy každou třetí středu v měsíci od 15:00, vzhledem ke složitosti problematiky a možnosti přípravy doporučuji předem zaslat dotaz mailem na adresu: Kde: ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2, 3. patro, kancelář č prohlídka s průvodcem (PhDr. Zdeněk Lochmann) Termín: náhrada za termín zrušený z důvodu špatného počasí Sraz: před bazilikou Náborový festival pro děti Máte doma malého Jágra, Soukalovou nebo Berdycha? Přijďte na Sporťáčka! Ať už vaše dítě sportuje nebo se teprve chystá, určitě jste řešili dilema, jaký sport je ten pravý. Sporťáček, největší náborový festival pro děti do 15 let, již čtvrtým rokem vytváří unikátní prostor, ve kterém naleznete nejširší spektrum všech sportovních disciplín v Praze a blízkém okolí. Dne 6. září 2014 zahájí Sporťáček v areálu HAMR-Braník v Praze 4 Měsíc náborů do sportovních klubů projekt Prahy sportovní. Žádné nudné stánky s letáky, Sporťáček představí na jednom místě sporty tak, aby si je děti mohly v maximální míře vyzkoušet a zároveň se dobře bavily. Rodičům umožní poznat trenéry přímo v akci a získat cenné informace o všem, co ke sportování patří. Nenechte si Sporťáček ujít! Vstupenky lze objednávat již nyní na nebo prostřednictvím Děti do 15 let mají vstupné zdarma. red Soutěž pro všechny, kteří rádi fotí Milí fotografové, děkujeme za vaše snímky na téma ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE a bereme je jako další důkaz, že park na rozmezí Vinohrad a Vršovic představuje nevyčerpatelný zdroj inspirace po celý rok, v každou denní i noční hodinu. Jak jsme předeslali, mnohé z vašich fotografií se stanou součástí nového kalendáře městské části Praha 2 a vybrat z takového množství krásných snímků s omezením pouhých dvanácti měsíců nebylo jednoduché. Omlouváme se těm, kteří na kalendáři městské části Praha 2 na rok 2015 své momentky z Grébovky nenajdou, naše poděkování patří úplně všem soutěžícím. Autoři vybraných fotografií dostanou včas osobní pozvání na slavnostní zahájení Vinobraní na Grébovce v sobotu 27. září ve 14 hodin, kde budou náležitě odměněni. Odměnu si zaslouží již nyní výherci naší čtenářské soutěže ti ji Vraťte se s námi o pár století zpátky a projděte se napříč několika historickými obdobími až do 30. let minulého století, zve na Historické slavnosti a řemeslný trh ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta. V sobotu 4. října od 10:00 do 18:00 budete moci načerpat atmosféru dávných dob prostřednictvím oživených ukázek historických řemesel 15. století či dobového divadla, tanců a písní, které vás spolu s dalším bohatým programem čekají v rozmanitých prostorách Novoměstské radnice. Hned při vstupu do nádvoří se ocitnete ve středověké vesničce Danar, kde pro vás ožijí dobová řemesla jako brašnář, hrnčíř, písař, přadlena či soustružník. Autentické výrobky současných zručných řemeslníků si budete moci zakoupit v kamenném gotickém sále, kde také ochutnáte vína a horkou medovinu. Ve velkém renesančním sále se zbytky nástěnných maleb Profesor Daneš život zasvěcený kráse jazyka Neexistuje snad v současné době bohemista nebo student obecné lingvistiky, který by neznal jméno profesora Františka Daneše a nestudoval z některé jeho knihy. Zatímco v zahraničí je František Daneš znám jako teoretik jazyka a obecný lingvista, doma ho oceňujeme jako jednoho z nejvýznamnějších současných bohemistů. Praha 2, přesněji horní část Vinohrad, se stala v posledních letech místem, kde tento velikán české jazykovědy spolu se svou manželkou žije, proto chceme přiblížit jeho osobnost i čtenářům Novin Prahy 2. František Daneš se narodil roku 1919 v Písku. Po vystudování klasického gymnázia odešel roku 1938 studovat češtinu a angličtinu na Filozofickou fakultu UK do Prahy, kde k jeho učitelům patřili významní představitelé pražské lingvistické školy Vilém Mathesius a Bohumil Trnka. Studium přerušené druhou světovou válkou dokončil v roce 1948 u profesora Bohuslava Havránka. Spolu s ním se podílel na vzniku Ústavu pro jazyk český ČSAV, se kterým spojil svůj život téměř po celé následující půlstoletí. V letech a byl jeho ředitelem, v mezidobí pak psal a vydával své klíčové práce, z nichž jmenujme alespoň monografii Větné vzorce v češtině (1981, 1987) a také Danešův významný podíl na 3. dílu akademické Mluvnice češtiny, zaměřeném na větnou skladbu. Množství dalších prací věnovaných české gramatice, kultuře jazyka a textové syntaxi vycházelo a vychází až dodnes, ať už se jedná o knihy nebo stati v domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Pozornosti nemůže uniknout zejména Danešova rozsáhlá redakční a publikační činnost ve dvou klíčových odborných časopisech v Naší řeči a ve Slově a slovesnosti. František Daneš ovšem nikdy nezůstával uzavřen v akademické sféře a odtržen od praxe. Velkou pozornost věnoval pedagogické práci a též popularizaci češtiny a její jazykové kultury. O tom, že i to mu šlo velmi dobře a že uměl o naší mateřštině psát opravdu poutavě, svědčí například oblíbenost jeho jazykových koutků, které vycházely v padesátých a šedesátých letech v Literárních novinách a později byly uspořádány do knížky Malý průvodce po dnešní češtině. V osmdesátých a devadesátých letech zase přispíval pravidelnými jazykovými sloupky do časopisu Vesmír. Letmé nahlédnutí do archivu tohoto periodika by možná obohatilo i nejednoho současníka, protože například s významovým rozdílem mezi slovesy vytipovat vytypovat, s používáním slov standard a standarta, případně s psaním původně 1. Josef Jiša za snímek V zápalu boje (viz foto) 2. Zuzana Střídová za snímek Grotta 3. Božena Kolářová za snímek Meditace obdrží tradičně poštou. Vyhlašujeme nové soutěžní téma na příští měsíce: KRÁSA ARCHITEKTURY PRAHY 2. Na vaše snímky se těšíme na adrese: Historické trhy poprvé na Novoměstské radnici z 16. století na vás čeká pestrý celodenní program divadelní skeče a písně, renesanční a barokní tance, kapela s repertoárem z 20. let minulého století a jako vrchol dne koncert orchestru Teplické konzervatoře s tematickým názvem Napříč staletími hudby. V přestávkách si budete moci prohlédnout výrobky uměleckého kovářství ze SOŠ uměleckořemeslné a v předsálí vás studenti a průvodci seznámí s dosud živými historickými řemesly, jako je vlásenkář, maskér, pozlacovač či štukatér. Zatančit si renesanční a barokní tance pod odborným vedením lektorů můžete v konšelském salonku, kde se během dne uskuteční hned několik tanečních workshopů. Cestou dál historickými prostorami Novoměstské radnice vám pod nosem zavoní staročeská jídla, připravená speciálně pro tyto slavnosti. Až budete stolovat, můžete již po očku sledovat ukázky historických kuchyní z Muzea gastronomie a poté se zastavit u pana Švece a jeho úctyhodné sbírky kuchyňského vybavení z přelomu 19. a 20. století. Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, kteří si ve tvořivé dílně zkusí vybrané řemeslo na vlastní kůži a ještě si odnesou svůj výrobek domů. Historické slavnosti, které pořádá Novoměstská radnice, příspěvková organizace městské části Praha 2, jsou určeny široké veřejnosti od mladých lidí, rodin s dětmi až po seniory. Více na naj řeckých a latinských předpon di-, dis-, dys- bojuje mnoho (a snad i čím dál více) z nás. Jako pedagog se Daneš neomezoval jen na vysokoškolskou činnost (v roce 1962 se habilitoval na Filosofické fakultě UK, v roce 1992 byl jmenován profesorem). Učil také gymnazisty, spolupracoval na řadě učebnic češtiny pro střední školy a zamýšlel se i nad výukou češtiny pro cizince. Rozsah a význam díla Františka Daneše nezůstal samozřejmě nepovšimnut akademickou obcí, ale ani širší veřejností. V roce 1994 byl Akademií věd ČR oceněn Zlatou plaketou Josefa Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách, roku 1999 obdržel Medaili Josefa Hlávky. V dubnu 2009 se v Praze konala lingvistická konference na počest Danešových devadesátých narozenin, kterou uspořádal Ústav pro jazyk český AV ČR a která se setkala s velkým zájmem domácích i zahraničních lingvistů. U příležitosti konference byl František Daneš oceněn nejvyšší akademickou medailí De Scientia et Humanitate Optime Meritis. V roce 2010 převzal z rukou prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy II. stupně. 23. července 2014 oslavil profesor František Daneš úctyhodné pětadevadesáté narozeniny. K jubileu mu za městskou část Praha 2 přišla pogratulovat místostarostka Kateřina Jechová. Nezbývá než se připojit k přání pevného zdraví a poděkovat za práci, kterou pan profesor věnoval naší rodné řeči. Text a foto: sun

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 9 ZÁŘÍ Psalo se před sto lety Dnes o válečných strastech Na podzim roku 1914 již bylo více než zřejmé, že válečný konflikt během několika týdnů rozhodně neskončí. Lidé v zázemí si postupně zvykali na nové poměry: Dnes, kdy vinohradští vojáci dlí už daleko za horama a udatně hájí interesy říše, teskný klid leží v našich zdech. Překotná práce vnitřního občanského života utichla, dílny a pracovny mlčí opuštěny. Stoly, na nichž pilné ruce ještě před týdnem robily zdatné dílo, pokrývají se prachem. Co skrývají ulice Prahy 2 Je jednou z důležitých komunikací Nového Města pražského, my se však budeme věnovat pouze té části, která leží v katastru Prahy 2, a to mezi Ječnou a Žitnou ulicí. V nejstarší době se ulici říkalo Svatoštěpánská, později Nad Jámou i Nad Louží. Posledně jmenované názvy se odvíjely od té skutečnosti, že tady i v nejbližším okolí byly hluboké jámy, v nichž se držela dešťová i spodní voda. Později se jí říkalo Provaznická, neboť tu krátce po založení Nového Typickým jevem při vypuknutí jakéhokoliv válečného konfliktu bývá shromažďování zásob potravin v domácnostech: Pošetilosti se dopouštějí, kdož zmateni poplachem válečným, hromadí ve svých bytech zásoby životních potřeb a stahují z oběhu drobné peníze. Skutečné problémy se zásobováním se v českých zemích naplno projevily až v dalším průběhu války. Bídu a nedostatek základních životních potřeb, která měla obyvatelstvo v příštích letech postihnout, si většina lidí zatím nedokázala ani představit. Vinohradská městská rada, v rámci zmírnění dopadu války na nejchudší obyvatelstvo, již v prvních měsících války iniciovala nouzové práce pro dlouhodobě nezaměstnané: V pondělí 17. t.m. započato s odkopávkou ulice Lucemburské a třídy Korunní. Tuto nouzovou práci provádějí ti, kdož patří do Král. Vinohrad a nikde jinde práce najíti nemohou. Z dovolených se do města po vyhlášení mobilizace vrátily učitelky všech typů škol a nemnozí nemobilizovaní učitelé. Většina se jich obratem zapojila do práce ve prospěch potřebných: Téměř všichni ochotně nabídli své pomoci v zájmu dobra mládeže i k ostatním humanitním účelům. O mládež pečuje se v útulcích a školách mateřských. Několik učitelů jest ve službách Červeného kříže, řady učitelek šijí prádlo pro vojíny i raněné a ostatní obětují veškeren svůj volný čas písemným pracem na C. k. okresním hejtmanství. Ta zpráva dřív nebo později z bojiště dorazit musela. Po několika týdnech války měly Vinohrady svého prvního mrtvého: Dle úředních zpráv padl na jižním bojišti v 28. roce věku pan Karel Havelka, c. k. nadporučík zdravotního oddělení. Pohřben byl po vojensku v Ujvideku. Prakticky ve stejné době dorazili do vinohradské vojenské nemocnice z fronty první ranění. První zdejší nemocnice byla zřízena poblíž nádraží, ve školním areálu Na Smetance: V noci z úterka na středu dopraveno bylo do Prahy ze severního bojiště 9 raněných důstojníků a 27 vojáků. Pacienti tito byli záchrannou stanicí dovezeni do záložní nemocnice č. 1 a tam vzorně ošetřeni. Ve středu přibyl do Prahy další transport 159 raněných, z nichž část opět dopravena na Král. Vinohrady. Naše město skýtá transportu raněných svůj ambulanční automobil, kočáry, jakož i výborně vycvičený personál zdravotnický. Tyto výjevy se pak na Vinohradech opakovaly prakticky denně s děsivou pravidelností. Postupně se také rozšiřovala síť vinohradských lazaretů. Další byl o pár týdnů později otevřen v budově školy v Perunově ulici: Zařízení toto bude stejně vzorné, jako ve všech ostatních lazaretech, které s příkladnou péčí a obětavostí vypravila obec Král. Vinohrady. Transporty raněných alespoň z počátku poskytovaly vítané zpestření pro různé zvědavce a čumily: V Jungmannově třídě, nad rampou nádraží Františkova, děje se denně přeprava transportů raněných bojovníků. Akce tato skýtá davům nepovolaných a na věci většinou zcela neinteresovaných osob sensační divadlo. Stohlavý zástup zvědavců tísní se po celý den u nádražní mříže a bezúčelně zevluje k překladišti. Ranění se přes město také převáželi ve vozech elektrické dráhy. I zde vznikalo zbytečné pozdvižení: V zájmu převážených pacientů i obecenstva, které stává se mnohdy bezděky svědkem transportu, odporučovalo by se, aby vozy elektrických drah byly z obou stran neprohledně zastřeny. Lidé, přejte raněným klidu! Michal Frankl ŠTĚPÁNSKÁ Města pražského začali provozovat své řemeslo provazníci. Počátkem 16. století se název změnil na Široká ulice u sv. Štěpána, o dvě století později se na krátko prosadilo pojmenování Květonská nebo Kvittanská, nepřesně podle zdejšího domu Na Květoni čp Současné pojmenování se vrací k historickým kořenům a odvíjí se od zde stojícího kostela sv. Štěpána, který vznikl spolu s výstavbou Nového Města pražského a je nepřehlédnutelnou dominantou. Gotická trojlodní stavba s polygonálním závěrem z let s věží v ose západního průčelí se v letech dočkala regotizace podle plánů arch. Josefa Mockera. Do areálu kostela patřil i někdejší hřbitov a farní zahrada, kostel sv. Longina, samostatně stojící zvonice, budova fary a staré školy. V kostele sv. Štěpána byl v roce 1738 pohřben vynikající barokní sochař Matyáš Bernard Braun. Povšimněme si ještě hudební tradice místa. Svého času tady byl ředitelem kůru skladatel Zdeněk Fibich. Dne 17. listopadu 1898 se tu oženil mladý houslista Českého kvarteta Josef Suk ( ) s Otylkou Dvořákovou, dcerou skladatele Antonína Dvořáka. Zároveň s nimi tu měli stříbrnou svatbu i rodiče nevěsty, Anna a Antonín Dvořákovi. V sousedství kostela je volně stojící dvoukřídlá novorenesanční školní budova čp. 1286/8, vystavěná podle plánů stavitele Jindřicha Jechentala v roce Do této, dnes základní školy u sv. Štěpána, chodilo v průběhu času mnoho později slavných osobností, včetně spisovatele Jaroslava Haška. Z dochovaných třídních knih se dozvíme, že jeho spolužáky byli kupříkladu Katz, Dub, Lukáš a Baloun, jejichž jména použil slavný humorista ve svém nesmrtelném románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Dokonce se zde vyskytoval i žák jménem Josef Švejk, podle třídní knihy záškolák se špatným prospěchem. Naproti škole stojí funkcionalistický nájemní dům čp. 573 z roku 1938, který by se mohl zúčastnit pomyslné soutěže o nejužší pražský dům, jeho průčelí má pouze jednu okenní osu. Jeden z rohů Štěpánské a Žitné ulice pak ovládá vrcholně barokní budova z doby kolem poloviny 18. století se zachovalými středověkými sklepy, fara u sv. Štěpána. V současné době zde má svoji obchodní kancelář Španělské velvyslanectví. Text a foto: Josef Hrubeš Archeologové na Vyšehradě přepisují dějiny Přepište dějiny!... Když vykřikoval Robert Záruba toto heslo, nestalo se nic většího, než jen to, že Češi vyhráli v hokeji. Nyní ale čeští archeologové na Vyšehradě skutečně přepisují dějiny. Objev základů kostela postaveného podle byzantinské tradice a byzantinské znalosti mění pohled na dobu raného středověku a na dobu, kdy se formoval český přemyslovský stát. Archeologové odkryli na zahradě Vyšehradské kapituly monumentální stavbu se třemi apsidami, která není známa ani z písemných pramenů. Kostel je datován do druhé poloviny 10. století až první poloviny 11. století. Na Vyšehradě v té době stála největší stavba centrálního půdorysu nejen na území dnešní České republiky, ale i západoslovanské oblasti. Tento kostel je svojí plochou, mohutností a délkou výrazně větší než jiné známé stavby té doby. Archeolog Bořivoj Nechvátal, který se výzkumu na Vyšehradě věnuje od konce 60. let, k tomu uvádí, že podle nalezeného zdiva měla stavba na délku 25 metrů a byla o 40 procent větší než rotunda sv. Víta na Pražském hradě. Nejsem historik, jenom komunální politik, a tak si mohu dovolit historické spekulace. Již na počátku 10. století byl jednoznačně český přemyslovský stát orientovaný na západ, přijal křest z rukou biskupů z Francké říše a začal úspěšně budovat svoji říši a latinskou kulturu. K tomu nepochybně musela patřit i významná mocenská sídla. Po opuštění Levého Hradce se stal takovým sídlem prvních knížat Vyšehrad. Význam Vyšehradu dokládá i velká a velmi významná historická osada, zárodek tehdejšího raně středověkého města. Vykopávky v prostoru nové výstavby na Albertově to jasně dokládají. V první polovině 11. století pevně vládli v české kotlině Archeolog Bořivoj Nechvátal s kanovníkem a farářem Vyšehradské kapituly Janem Kotasem a starostkou Janou Černochovou Foto: Tomáš Jubánek Přemyslovci, kteří již upevnili svoji moc nad ostatními rody (Vyvraždění Slavníkovců na Libici 995). Také dobře etablovali vznikající stát. Ve sporu a podřízenosti vůči sousedům se jasně vymezovali vůči svým tehdejším západním sousedům Bavorům a Sasům jako dědicům říše Karla Velikého. A jak do takového výkladu dějin zapadá rozměrný obrovský byzantinský kostel z doby nejméně o 50 let a možná až 150 let později, než je etablování mocenské struktury Přemyslovců? Asi se opravdu budou přepisovat dějiny. Asi to opravdu nebylo s tou jasnou vazbou na západní křesťanství ještě někdy okolo roku 1000 a později tak jednoduché, jak se rádo vykládá. Však to znáte. Václavova (zavražděn 935) platba celkem 120 volů a 500 hřiven stříbra ročně Frankům vstoupila do legend. Jak to, že se přímo v srdci země, v sídle knížete objevuje kostel, který je zcela jednoznačně inspirován odlišnou stavební technologií, odlišnou podobou? A okolo stavby kostela jsou zcela jistě i stavitelé, kteří mají zkušenosti a znalosti, jaké nemohli čerpat v Cáchách na dvoře Karla Velikého, ale někde v Konstantinopoli, Soluni nebo jinde na východě. A jak je vidět, tak si svoje znalosti, zkušenosti a informace nenechávají pouze pro sebe, ale rovnou dokazují, jak je daleko ve srovnání s Franky, Bavory, Sasy a jinými sousedy vývoj v Byzanci. A okolo kostela byli kněží a jejich věřící. Jaké bohoslužby se asi v takové stavbě odehrávaly? V byzantinské tradici, v tradici staroslovanského ritu z Velké Moravy, nebo latinské tradici západního křesťanství? Dost fantaziím, vraťme se do reality. Je velmi dobře, že Praha 2 rychle zareagovala a na návrh starostky Jany Černochové vyčlenila prostředky na vydání reprezentační publikace, dokládající tento významný objev. Je to průlomový objev nejen z hlediska kapituly na Vyšehradě, z hlediska vývoje Prahy, ale je to objev, který mění pohled na nejstarší české dějiny. Noviny Prahy 2 se budou tomuto tématu podrobně věnovat. V listopadovém čísle přinesou jako hlavní téma zhodnocení tohoto objevu z pohledu archeologů, historiků a dalších povolanějších, než jsem já. Radim Perlín Sto šedesát pět let Královských Vinohrad Královské Vinohrady vznikly v roce 1849 na území téměř neobydlených zemědělských Viničných hor. Jejich výhodná poloha ve vztahu ku Praze způsobila již v 70. letech 19. století jejich prudký stavební vývoj, když se vinohradský katastr stal významným perspektivním místem zejména pro výstavbu obytných domů. Roku 1849 byl vydán zatímní zákon obecní, na jehož základě byly sloučeny gubernálním nařízením ze dne 13. června 1849 čís. 86, usedlosti a pozemky z bývalých Viničných hor za branami Slepou, Žitnou, Koňskou, Novou a Poříčskou, pod historickým místním jménem Vinohrady, v samostatnou obec katastrální. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1867 dostalo se obci vinohradské názvu královská Vinohradská obec, a odtud počalo se říkat a psát Královské Vinohrady. Vynesením Zemského výboru ze dne 16. července 1875, ve srozumění s tehdejším c. k. místodržitelstvím, byla rozdělena královská Vinohradská obec na obce dvě, a to Vinohrady I. díl (nynější Žižkov) a Vinohrady II. díl (nynější Král. Vinohrady). První volby do obecního zastupitelstva vinohradského byly vykonány ve dnech 15. a 16. listopadu Nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. září 1879 byly Královské Vinohrady povýšeny na město, za dalších pět let se staly sídlem nového politického okresu a roku 1890 si vymohly povolení užívat zvláštního znaku. Roku 1843 bylo napočteno na celých tehdejších Vinohradech 68 domů a 169 obyvatel. Po založení nové obce začal o šest let později stavební ruch na tehdejších polích, sadech a vinicích. Roku 1857 měla obec 93 domů s obyvateli a roku 1869 to již bylo 205 domů a obyvatel. Královské Vinohrady tak samostatně rostly jak počtem obyvatel, tak i hospodářsky a společensky. Vzrůst města byl neobyčejný a tak prudký, že v Čechách nemá obdoby. Koncem roku 1880 zde žilo lidí a o deset let později již Při sčítání lidu roku 1900 bylo tady napočteno v 1080 domech obyvatel. Za dalších deset let už tu žilo lidí a v roce 1921 v 1750 domech bylo obyvatel. Nutno podotknout, že soužití Prahy a okolních měst (Královské Vinohrady, Smíchov, Karlín, Žižkov aj.) nebylo mnohdy jednoduché, protože obyvatelé si vyčítali, žalovali na sebe a občas vymýšleli, jak by protivníka poškodili nebo aspoň pozlobili. Pražská obec těžce nesla rozvoj sousedních předměstí, domnívajíc se, že se vzmáhají na její újmu, protože sama se na vlastním území rozšiřovat nemohla. Proto se Praha snažila o připojení předměstí, která však k tomu chuti neměla, protože se obávala větších činžovních daní, které byly v Praze placeny. Pro zajímavost uveďme, že Pražané chtěli Vinohradské potrestat za to, že se nehodlali vzdát své samostatnosti tím, že se usnesli na Staroměstské radnici vypovědět dodávání vody do 36 domů vinohradských, které stály poblíž hranic pražských. Na usnesení pražské odpověděly Královské Vinohrady usnesením o zřízení samostatné vodárny v Podolí, a tak v roce 1882 počala téci na Královských Vinohradech z kohoutků vltavská voda. O historii dnešních pražských Vinohrad by se dalo psát tolik, že by to vydalo na vlastní knihu. Z důležitých faktů uveďme ještě, že Praha si prosadila rozšíření a samostatné Královské Vinohrady s ní splynuly v roce A tak samostatnost Královských Vinohrad trvala od roku 1849 do 1. ledna 1922, ale jako města pouze od roku My si připomínáme budování kdysi samostatného města fotografií z roku 1897 z ještě nezastavěné Korunní třídy. Černobílé fotografii dominují věž Vinohradské vodárny, motorový vůz vinohradské elektrické pouliční dráhy, mající ve skutečnosti tmavě zelenou barvu, jeho pan průvodčí a několik obyvatel kdysi hrdého města. Jan Dvořák

10 Inzerce a oznámení 10 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Prahy Noviny 2 Svoz velkoobjemového odpadu ZÁŘÍ Po Londýnská/Rumunská Po Slezská/Blanická Út Chopinova/Krkonošská Út 9.9. Na Kozačce 12 St Jaromírova/Svatoplukova St Polská 36 (LSD) Ćt Lublaňská/Koubkova Čt Trojanova 7 ŘÍJEN So 3.9. Na Zderaze 7 St nám. Míru (MSD) So Na bojišti Po Sázavská 13 Po Slavojova-park Út Římská/Italská Út Sarajevská/Rejskova St Ostrčilovo nám. Sř Záhřebská/Americká Ćt Chodská/Korunní Ne Pod Slovany/Trojická (MSD) Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nepatří tam živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky (více na nebo na bezplatné lince ). Létající sběrné dvory (LSD) programu Čistá dvojka a mobilní sběrné dvory (MSD) jsou přistaveny od 13:00 do 19:00. Do LSD lze odkládat stavební suť, vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televizory, vysavače), papír, plast, sklo, dřevěný odpad a objemný odpad (včetně nábytku a zařízení domácnosti). Nově jsou přistavovány MSD, kam lze odkládat objemný a dřevěný odpad, kovy, odpad ze zeleně, vyřazená drobná elektrozařízení (vysavače, fény, PC, telefony apod.), kontejner na suť a velké elektro (lednice, sporáky ) zde přistaven nebude! Do LSD i MSD lze odnést obnošené šatstvo a textil i obuv pro humanitární účely Diakonie Broumov. Akrobatický rokenrol Sokol Pražský, Žitná 42 Od září opět otevíráme taneční školičku pro děti od šesti let, každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00. Kluci a holky se naučí základy gymnastiky včetně skoků na trampolínách, rytmiky a rokenrolu. U dětí počítáme s možností pozdějšího přestupu do závodního oddílu. Do závodního oddílu sháníme děti do dívčích formací a párů ve věku 7 30 let. Naše formace a páry se pravidelně účastní celorepublikových soutěží. Ve svých řadách máme i reprezentanty, kteří jsou nominováni na Mistrovství světa a Evropy. Více na nebo na tel.: Centrum sociálních služeb Praha 2 Od jsou naše pracoviště na nových adresách a telefonech Pečovatelská služba Máchova 5, tel.: Domácí zdravotní péče Bruselská 9, tel.: Poradny pro seniory a jejich blízké Máchova 3, tel.: Zápis a Dny otevřených dveří září, pondělí čtvrtek 15:30 18:30 Školka Žofka pro děti od 2 do 6 let. Program pro děti bez přítomnosti rodičů. Program tvoří bloky výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a didaktických aktivit, kombinovaných s volnou hrou a pobytem venku na čerstvém vzduchu. Malý kolektiv maximálně 12 dětí. Útulné rodinné prostředí plné hraček a stavebnic. Program je veden dvěma odbornými lektory. Máme pro vás otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, i v průběhu prázdnin. Můžete nás s dětmi navštěvovat pravidelně i nárazově na 3, 6 nebo 9 hodinové bloky a po osobní domluvě je možná jakákoli časová kombinace. Kroužky pro děti od 3 let, školní děti a mládež hudebně-pohybový keramicko-výtvarný hudební nástroje přípravka dramaticko-výtvarný cvičení s prvky jógy tanečně-pohybový malování s prvky smyslové výchovy keramika s prvky smyslové výchovy. Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, tel.:

11 Inzerce a oznámení ČÍSLO 9 ZÁŘÍ NP2/9/2011/FA Prahy 2 NP2/2004/37/PO NP2/2004/38/PO NP2/2004/36/PO Noviny Plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 3 let v bazénu na Václavském nám. TRUHLÁŘŠTVÍ plovoucí podlahy, skříně na míru, ploty, pergoly, chatky, drobné truhlářské práce, tel.: , NP2/2014/33/PO NP2/2014/41/PO NP2/2004/40/PO NP2/2014/29/PO PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA nově otevíráme ve školním roce 2014/2015 ZDARMA PRO DĚTI: s odkladem školní docházky, se sociálním znevýhodněním, s jiným rodným jazykem než českým, s potřebou individuálního přístupu, před nástupem do školy NP2/2004/35/PO NP2/2014/31/PO Nabízíme: intenzivní přípravu na vstup do 1. třídy základní školy, profesionální vedení předškoláků učiteli speciálními pedagogy, všestranný rozvoj smyslových a poznávacích funkcí s důrazem na trénink grafomotoriky, malý kolektiv, originální a velmi podnětné prostředí v nové třídě, široký výběr kroužků, ranní i odpolední družinu, školní jídelnu v duchu zdravé výživy, nově zrekonstruované sportoviště, venkovní hřiště v areálu. Dále zajišťujeme: používání brýlí a pleoptiky (okluze) podle doporučení očního lékaře, péči ortoptika speciálního pedagoga, cvičení na rozvoj zrakového vnímání v moderní zrakové cvičebně, nácvik řeči s logopedkou, spolupráce s odbornými lékaři. Základní škola pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2 Tel.: , INFOLINKA ULICE PRAHY 2 NP2/2004/39/PO bezplatně na tel.:

12 12 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde můžeme spatřit domovní portál s dvojverším Dům tento byl nově vystavěn pro ošetřování nemocných. Rač, ó Kriste, stánek si učiniti v něm! a jaké významné instituce v souboru budov sídlí? Správná odpověď zní: V těsném sousedství kostela sv. Štěpána a jeho volně stojící zvonice. V objektu sídlí Institut Cervantes. Blahopřejeme výherkyni Věře Krausové a posíláme jí dárek. Fotosoutěž A nyní už k aktuální hádance. V dnešní fotosoutěži si připomeneme jeden z nenápadných, zato však význačných památníků pražské historie. Jeho umístění bylo zvoleno velice dobře, bohužel k němu nevede ani ona pověstná malá pěšinka, a tak zůstává neprávem stranou větší pozornosti. Památník tvoří podstavec, na kterém je stylově umístěn velký valoun. Ten sem byl dopraven z Čertových proudů, jak se říkalo peřejím na horním toku Vltavy. Právě zde, v nejobtížnějším místě plavby, dokazovali při dopravě dlouhých vorů své mistrovství voraři z Podskalí. Čertovy proudy zanikly s výstavbou přehrad. Hlavní část památníku doplňuje nízká zděná kamenná podnož, na níž jsou volně umístěny další kameny. Na podstavci je vše říkající nápis: NA PAMĚŤ PODSKALSKÝCH PLAVCŮ-VORAŘŮ. Na valounu je vyveden znak Vltavanu, který navrhl Karel Svolinský. Autorem památníku je sochař Jan Jiřikovský. Instalace byla provedena u příležitosti 100. výročí založení Vltavanu v roce Staré Podskalí sice zaniklo, ale upomínky na jeho dávnou slávu a historii s pietou uchovává spolek Vltavan, založený již 11. června Soutěžní otázka zní: Kde je zmiňovaný pomník umístěn? Odpovědi posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 24. září Text a foto: Josef Hrubeš Domovní portál poblíž kostela sv. Štěpána Liga proti rakovině Praha vás společně se starostkou městské části Praha 2 Janou Černochovou, která nad akcí převzala záštitu, zve do stanového města na Palackého náměstí ve dnech 9. září, 10:00 18:00 a10. září, 9:00 17:00. Koná se zde putovní výstava na téma prevence rakoviny a také se nabízí možnost preventivních vyšetření a konzultací s lékaři. K dispozici bude poradna s odborníky, nácvik samovyšetření prsu, účastníci budou moci poslat fotovzkaz svým blízkým. Vstup na výstavu a všechna vyšetření je zdarma! skrývat jemný klih šarvátka ženské jméno solmizační slabika iniciály zpěvačky Zemánkové 2. část tajenky vojenská prodejna již sibiřský veletok gestikulace domácí elektronika dědičný základ znaku jméno Chačatur- -jana vodní květ zručnost 1. část tajenky mužské jméno římská šestka povzdech pevná část stroje řadová číslovka procento z vkladu ofenziva soubory fotografií nejmladší oddíl triasu lékaři nedovolená školní pomůcka luxovat Příští měsíc oslaví sedmdesátiny přední osobnost české moderní hudby, která v posledních letech žije v centru Vinohrad. Její jméno objevíte ve správně vyluštěné tajence. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 24. září Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Mácha Marinka (v některých knižních vydáních Márinka). Výherkyni Anně Peškové gratulujeme a posíláme jí dárek. Na Vinobraní vystoupí i Banjo Band Ve dnech 26. a 27. září pořádá městská část Praha 2 osmý ročník nejkrásnějšího vinobraní v Praze. Víno, burčák, divadlo, soutěže nebo umělecké dílny, to vše na vás čeká v pátek na náměstí Míru a v sobotu v Grébovce. Vrcholem sobotního programu bude koncert Banjo Bandu Ivana Mládka. Peníze si nechte hlavně na útratu, vstup je zdarma. Páteční program, který potrvá od 14:00 do 20:00, moderuje Jan Musil. Uvede také tematickou cimbálovou muziku v podání skupiny Lália, od které se dočkáte i známých filmových melodií. Odpoledne zpestří vystoupení dětských souborů z Prahy 2. Lákavá nabídka občerstvení vás však jen navnadí na sobotní hody v Grébovce. Sobotní program nebude jen o skvělé nabídce vín, čerstvém burčáku nebo vybraných lahůdkách a řemeslných výrobcích. Od 14:00 do 22:00 proběhne program na pódiu i v prostoru celého parku Grébovka. Z pódia bude moderovat postava Karla IV., která vás seznámí se zajímavou historií Prahy 2. Historie Prahy 2 je opravdu pestrá. Díky divadelním představením, jako jsou třeba Slované, Husité nebo Čarodějnice, se návštěvníci zábavnou formou dozvědí, jak to s Prahou 2 v průběhu staletí vlastně bylo, říká starostka Jana Černochová. Na pódiu se vystřídají i dvorské tance nebo středověká hudba. Současnost zastoupí revivalový koncert The Beatles, ale především Banjo Band Ivana Mládka. V parku uvidíte husitské ležení, kde se během dne odehrají dvě velké bitvy. Zábavná stezka plná uměleckých dílen vás i vaše děti seznámí s nejzajímavějšími místy Prahy 2. V řemeslném městečku si vyrobíte třeba svíčku, ti odvážnější navštíví kata. Určitě si nenechte ujít komentovanou prohlídku Gröbeho vily. Program Vinobraní na Grébovce je pestrý a radost udělá všem. Navíc je zdarma, není tedy důvod, proč si babí léto neudělat krásnější. ver Svatoludmilská poutní slavnost Městská část Praha 2 se bude podílet na pořádání Svatoludmilské poutní slavnosti, která se uskuteční 16. září v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Pro tento účel poskytne Římskokatolické farnosti u sv. Ludmily dar ve výši 40 tisíc korun. Svatoludmilská poutní slavnost se bude konat na počest sv. Ludmily, babičky svatého Václava, manželky prvního přemyslovského knížete Bořivoje a první české svaté. Slavnostního zahájení se zúčastní starostka Jana Černochová. Poutní bohoslužba začne v 16:30, následovat bude duchovní koncert sakrální hudby v podání smíšeného pěveckého sboru Campanula Jihlava, který se zaměřuje především na sakrální hudbu od 16. století po současnou domácí i zahraniční tvorbu. Těleso pod vedením sbormistra Pavla Jiráka má za sebou řadu koncertních turné po evropských zemích a významných ocenění, např. vítězství na Festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v roce 1995 či zlaté pásmo v soutěži smíšených sborů v Pražských dnech sborového zpěvu Návštěvníci Svatoludmilské pouti budou moci ochutnat posvícenské koláče, upečené právě pro tuto příležitost. Duchovní koncert bude hrazen z finančních prostředků získaných z pražského magistrátu z provozu výherních hracích automatů. Magistrát peníze přerozděluje i těm městským částem, které podobně jako Praha 2 vyhlásily nulovou toleranci hazardu. kla Koncerty pro obnovu varhan v Emauzích Společnost Art Botič, která již třetí sezonu spolupracuje s Emauzským opatstvím, připravila na letošní podzim dva benefiční koncerty na podporu obnovy varhan v klášterním kostele. Oba se konají v refektáři Emauzského kláštera, vždy v 19:30. V pátek 19. září vystoupí Pražské smyčcové trio (Pavel Kirs, Sang-A Kim a David Schill všichni na snímku) a jeho hosté, flétnistka Eva Kordíková a italský pianista Alessandro Rocca. Rovněž v pátek, tentokrát 3. října, se představí italský tenor Guglielmo Callegari a jako hosté arménská sopranistka Anni Vardanjan a flétnistka Eva Kordíková. Na programu budou především italské árie, doplněné o skladby dalších autorů, např. P. I. Čajkovského nebo M. Lašanského. red Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Společná výstava tří generačních souputníků Dvě + 1 (Beldová, Jírová, Šusta jr.) je instalována v galerii v přízemí do 28. září denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Děti i dospělé potěší tradiční výstava Hlavolamy a hry ve dnech září. Deskové hry a mechanické hlavolamy jsou k vidění ve čtvrtek od 8:00 do 18:00, v pátek do 22:00, o víkendu od 10:00 do 18:00. KONCERTY: Klavírní recitál Andrey Vavrušové začíná v pondělí 8. září ve Velkém sále v 19:30, vstupné dobrovolné. Novoměstský letní festival končí v úterý 9. září jazzovým koncertem Bohemia Saxophone Quartet ve Velkém sále ve 20:00. Série koncertů Romantický novoměstský klavír pokračuje v úterý 23. září ve Velkém sále od 19:00 večerem Píseň česká. AKCE: V rámci Dnů evropského dědictví ( září) nabízí Novoměstská radnice prohlídku vyhlídkové věže se stálou expozicí v bývalém bytě věžníka Historie Nového Města a Praha panoramatická a příležitostnou výstavou v Galerii ve věži Elzbieta Grosseová Povrch je obrazem vnitřního světa za zlevněné vstupné. Cena plné vstupenky 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100 Kč. Vstup denně včetně pondělí od 10:00 do 20:00. V těchto dnech si lze rovněž objednat komentovanou prohlídku pro školy zdarma na tel Prohlídky začínají vždy v 16:00 hodin ( září) a v 10:00 hodin ( září). Středověký příběh Bruncvík a lev připravilo pro děti divadlo Minor v rámci Dnů evropského dědictví se slevou za jednotné vstupné 100 korun 6. září od 18:00 a 7. září od 15:00. Bez slevy mimo program Dnů 5. září od 18:00. NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: (nad Libušinou lázní): Do 28. září vystavuje výtvarná skupina TOLERAN- CE 14 obrazy osmi současných výtvarníků a výtvarnic. STARÉ PURKRAB- STVÍ: Do 7. září se v areálu Královské a knížecí akropole bude hrát, malovat a zpívat. Přijďte na 11. ročník VyšeHrátek Loutkové představení Spící království začíná v neděli 14. září v 15:00. Oslavou jídla a pestrých chutí bude vegetariánský festival pro pět smyslů Vegefest. Připraveny budou ochutnávky čaje, kávy, čokolády, burčáku, piva a vína stejně jako ukázky vaření a přednášky o stravování. Koná se 27. a 28. září. MUZEUM POLICIE ČR Pro velký zájem návštěvníků byla prodloužena expozice Víra odcizená a navrácená. Kdo si nestihl prohlédnout zmizelá a opět nalezená díla z českých a moravských kostelů, může tak učinit až do 31. října. Celodenní program pro děti Rozhlédni se!, zaměřený na bezpečnost v silničním provozu, se koná v neděli 7. září od 10:00 do 17:00. Vstup zdarma. Japonské kultuře bude věnován celodenní program Slavnost mečů KA- TANA MATSURI 2014 v sobotu 27. září, začátek v 9:00. Během Dnů evropského dědictví bude 13. a 14. září prohlídka muzea zdarma. Vstup od 10:00 do 17:00. Noviny Prahy 2. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 se sídlem nám. Míru 20, Praha 2, IČO: , pod ev. č. MK ČR E Místo vydávání: Úřad MČ Praha 2, , Praha 2, nám. Míru 20. Vychází 12x ročně. Ročník 16, číslo 9, den vydání Uzávěrka příštího čísla: , expedice Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda Ondřej Černý Šimon Krmenčík Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktorka Martina Klapalová Kontakt na redakci: , , Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Přetisk povolen s vědomím redakce. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Czech Print Center a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Stanovy spolku Bavaria Bohemia e.v. po změně odsouhlasené na shromáždění členů spolku dne 25. 11. 2012

Stanovy spolku Bavaria Bohemia e.v. po změně odsouhlasené na shromáždění členů spolku dne 25. 11. 2012 Stanovy spolku Bavaria Bohemia e.v. po změně odsouhlasené na shromáždění členů spolku dne 25. 11. 2012 1 Název a sídlo spolku, hospodářský rok (1) Spolek se nazývá bavaria bohemia. Spolek je zapsán v registru

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU. Článek 1. Úvodní ustanovení VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Akademický senát FAMU (dále jen senát nebo AS FAMU) a 5 zástupců FAMU v akademickém senátu

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list

Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list Občanství - občan obce (demokracie, volby) Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - demokracie přímá a nepřímá praktické cvičení - volby materiály ke kopírování - hlasovací lístek Obecné

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více