Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a bydlení strana 3 Vzpomínky na Velkou válku Vrcholí soutěž o nejzajímavější příběh našich vojáků v první světové válce strana 5 Vinobraní za dveřmi Letošní ročník slibuje putování za poznáním historie Prahy 2 strana 12 Milí čtenáři, vážení obyvatelé Prahy 2, za pár týdnů skončí čtyřleté období, jemuž jste dali směr volbou svých zástupců na radnici. Vy sami také můžete nejlépe posoudit, co se v Praze 2 za tento čas změnilo, kam se naše městská část posunula a jaké je to dnes místo pro život. Přesto bych se ráda alespoň letmo ohlédla za tím, co považuji za zásadní pro kvalitu života každého obyvatele Prahy 2. Slovo úvodem Myslím, že je to především pocit bezpečí. Jelikož jsme centrální městskou částí, musíme řešit problémy s tím spojené, což nebývá zrovna jednoduché. Oblast bezpečnosti proto patří mezi naše priority. Za největší pozitivum v tomto ohledu považuji vyhlášení války hazardním podnikům, kterou já osobně vedu již od roku Díky nulové toleranci, na níž jsme se shodli s koaličními partnery jako jedna z mála radnic v Praze, se situace v naší městské části rapidně zlepšila. Herny postupně mizí a ulice už ztratily image Las Vegas, které v dobách největšího boomu hazardu připomínaly. K ideálnímu stavu musíme teprve dospět nyní jsou uzavírány poslední zbývající provozovny tak, jak ministerstvo financí zvládá řešit odvolání jejich provozovatelů ve správních řízeních. Podle oficiálních informací byla k 31. červenci 2014 registrována herní zařízení už jen v 37 provozovnách na území Prahy 2. (Podle našich místních šetření to je ale jen 31 provozoven.) Výherní automaty, jejichž provoz závisel na povolení radnice, z naší městské části zmizely už dávno. Věnujeme soustředěnou pozornost bezpečnostní situaci na Karlově náměstí, která je dlouhodobě problematická. V zájmu zlepšení zde byly instalovány další kamery. Dobré výsledky mají systematické razie v parku a jeho okolí, které provádí Policie ČR v koordinaci s Městskou policií. Malé ohlédnutí Snažíme se motivovat Městskou policii prostřednictvím jednorázových odměn i materiální podpory. Jednáme o možnostech jejího personálního posílení tak, aby se zvýšila přítomnost strážníků v ulicích. V důsledku opakovaných stížností obyvatel Nuslí jsme vyvinuli nátlak, vedoucí k uzavření problematické provozovny v této lokalitě. Snažíme se řešit i situaci v oblasti Tylova náměstí a I. P. Pavlova, kam se v důsledku vytlačování z centra města stahují drogově závislí a lidé bez domova. K posilování pocitu bezpečí a sounáležitosti s místem, kde žijeme, rozhodně přispívá oživování veřejného prostoru. Proto všemožně podporujeme aktivity, ubírající se tímto směrem, pokud nejsme přímo jejich pořadateli. Není náhoda, že pouliční festival Zažít město jinak našel živnou půdu právě v Praze 2, že se u nás jako první v Praze zabydlela piana Ondřeje Kobzy, že tento bohémský kavárník úspěšně provozuje kavárnu Neustadt s originálním programem na naší Novoměstské radnici, která nyní prožívá nebývalý rozkvět a je centrem kulturního dění s přesahem daleko za hranice Prahy 2. Jiným příkladem oživování veřejného prostoru je generální obnova Grébovky. V tomto případě můžeme mluvit o zmrtvýchvstání. Vzpomeňme na totální devastaci v době, kdy Praha 2 přebírala park do své péče. Nyní patří k nejoblíbenějším místům Pražanů a poskytuje ideální prostor pro pořádání všemožných aktivit. Vrcholem společenské sezony v Grébovce bývá každoroční vinobraní. To letošní bude i příležitostí seznámit se s vládcem moří Neptunem, který se konečně vrátil na své místo před Grottou a tím symbolicky završil obnovu Havlíčkových sadů. Milí spoluobčané, srdečně vás zvu na Vinobraní na Grébovce, jehož hlavní část se odehraje v sobotu 27. září v prostorách znovuzrozeného parku. Těšíme se na vás i v pátek 26. září odpoledne na náměstí Míru. Jana Černochová, starostka (ODS) PARK OTEVŘEN AŽ DO PŮLNOCI: Od 1. září je Grébovka pro návštěvníky otevřena do půlnoci. Platí zde nový provozní řád, který se v zásadě vrací k režimu fungujícímu před zahájením rekonstrukce parku. Přes léto bude napříště otevřeno od 6:00 do 24:00 namísto stávajících 23:00; od listopadu do března od 6:00 do 22:00. Návratem k původní otevírací době chce městská část vyjít vstříc nájemcům Pavilonu a Viničního altánu a především návštěvníkům oblíbeného pražského parku. Text a foto: len ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE: Téma naší fotografické soutěže inspirovalo mnohé z vás, milí čtenáři, k zachycení nejvyhledávanějšího vinohradského parku, jeho návštěvníků i stálých obyvatel v nejrůznějších podobách. Pestrost námětů a množství snímků nashromážděných na redakčním u dokazují, jak nevyčerpatelným zdrojem inspirace Grébovka může být pro toho, kdo se umí pozorně dívat. Nejpovedenější fotografie se staly součástí kalendáře městské části Praha 2 na rok 2015, který právě vzniká. Jako tento snímek, jehož autorkou je Markéta Butalová. len Volby do Senátu a do zastupitelstev Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev hlavního města Prahy a městské části Praha 2 se konají ve dnech 10. a 11. října Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později, tj. 17. a Volby do Senátu Parlamentu ČR se v Praze 2 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 27, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad (část volebního okrsku č patřící do k. ú. Vyšehrad a volební okrsky č až 2045). Volební obvod č. 27 pro volby do Senátu zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha- -Troja. Dále zahrnuje část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území MČ Praha 6. Volební místnosti se nacházejí na těchto adresách ZŠ Londýnská 34 - volební okrsky č. 2001, 2002, 2021 ZŠ Na Smetance 1 - volební okrsky č. 2003, 2004, 2005 ZŠ Sázavská 5 - volební okrsky č. 2006, 2007, 2008, 2012, 2017, 2018 OA Vinohradská 38 - volební okrsky č. 2009, 2010, 2011 ZŠ Kladská 1 - volební okrsky č. 2013, 2014, 2015, 2016 SOU Belgická 29 - volební okrsky č. 2019, 2020, 2022 ZŠ Jana Masaryka 21 - volební okrsky č. 2023, 2024, 2025, 2026 ZŠ Křesomyslova volební okrsky č. 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 Gymnázium Botičská 1- volební okrsky č. 2032, 2033, 2034, 2035, 2045 ZŠ Štěpánská 8 - volební okrsky č. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040 ZŠ Resslova 10 - volební okrsky č. 2041, 2042, 2043, 2044 Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň tři dny předem, v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Bude-li se konat druhé kolo voleb do Senátu, hlasovací lístky při něm voliči obdrží až přímo ve volební místnosti. Voličský průkaz Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb. Možnost použití voličského průkazu je dosti omezená, jelikož volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Úřad městské části Praha 2 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 27 s trvalým pobytem v Praze 2 k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad. Pokr. na str. 4

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to dne 4. a 18. srpna Radní na svém patnáctém řádném jednání dne projednali 45 usnesení a tři informace, z toho dva návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty. Radní schválili pravidelné body: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 10 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 13 dne Radní na svém šestnáctém řádném jednání dne projednali 35 usnesení a dvě informace, z toho dva návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14 dne Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů Praha 2 má nové čestné občany Do galerie čestných občanů naší městské části se zařadí další čtyři osobnosti: Václav Hudeček, Rudolf Rokl (in memoriam), Petr Pavlík a Radim Hladík. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 25. srpna. Slavnostní předání titulů se uskuteční v Novoměstské radnici. Tato tradice sahá do roku 2004, kdy se historicky prvními čestnými občany Prahy 2 stali fotograf Ladislav Sitenský, politik Václav Benda (in memoriam) a spisovatel a dramatik František Langer. Letos byl na čestné občanství navržen in memoriam také politik František Kriegel, na tomto jméně se však zastupitelé neshodli. Václav Hudeček (* ) je houslový virtuos. Jeho nahrávka Vivaldiho Čtvera ročních období je nejúspěšnějším titulem, vydaným po listopadu Pomáhá nastupující mladé generaci interpretů, pořádá letní houslové kurzy. V roce 1967 mu velkou budoucnost předpověděl jeho pozdější učitel David Oistrach, když tehdy patnáctiletého chlapce slyšel hrát s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně. Rudolf Rokl (* , ) byl český skladatel, klavírista a hudební aranžér, dlouholetý spolupracovník Karla Gotta. Počátkem 60. let hrál v divadle Semafor a vystupoval i s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu. Byl členem orchestru Ladislava Štaidla. K jeho nejslavnějším patřily melodie z filmů Kdyby tisíc klarinetů nebo Tři chlapi na cestách. Zemřel předčasně ve věku 56 let. Petr Pavlík (* ) je malíř a kreslíř. Vystavoval v Evropě i ve Spojených státech, jeho dílo je zastoupeno např. ve sbírkách Národní galerie v Praze, v pařížském Muzeé d Art Moderne Centre de George Pompideu, v Puškinově muzeu v Moskvě nebo v národní galerii v Oslo. Je členem volného uskupení 12/15 a SVU Mánes. Vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Radim Hladík (* ) je rockový kytarista, skladatel a producent. Od konce 60. let 20. století je považován za jednoho z nejlepších tuzemských kytaristů. V roce 1968 stál u zrodu skupiny Blue Effect a stal se její vůdčí osobností. Je i výraznou autorskou osobností. Důvěrně se sblížil i s folkovou hudbou a jazzem. Jako producent pomáhá nové generaci rockových kapel. len Společné jmění manželů a dluhy Občanská poradna o. s. Společnou cestou pořádá ve spolupráci s humanitním odborem ÚMČ Praha 2 ve čtvrtek 18. září od 9:00 bezplatný seminář na téma SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A DLUHY. Koná se v zasedacím sále ÚMČ Praha 2 v šestém patře (nám. Míru 20). V průběhu semináře se účastníci seznámí s tím, co se rozumí pod pojmem společné jmění manželů, co do něj spadá či naopak nespadá, a další důležité informace. Historicky první stolek odhalil v 10:30 v prostoru před kostelem sv. Ludmily a spolu s režisérem Janem Hřebejkem si zahrál první partii. Druhý stolek se hned odpoledne objevil před kostelem na Karlínském náměstí. Díky šachovnicím, umístěným ve veřejném prostoru na různých místech Prahy, si kolemjdoucí budou moci zahrát šachy cestou z práce nebo třeba za úplňku. Šachy na ulici jsou zcela běžné v Orientu, na Balkáně, ve Francii a v mnoha dalších zemích. Proč ne u nás, když šachová kultura je tu značně rozšířená? A tak krom náměstí Míru a Karlína budou stolky ještě umístěny také v Grébovce (kousek od horního vchodu směrem k vyhlídce), v Riegrových sadech, na Kampě (zhruba uprostřed), na Karlově náměstí (u kašny směrem k Žitné). Tato místa jsou jen prvními vlaštovkami. Organizátoři doufají, že se šachové iniciativy chytnou nadšenci z dalších měst, požádají o svolení patřičné úřady, zrecyklují nějaký stolek či si z betonu nějaký odlijí. Ondřej Kobza říká: Těšíme se na navazování kontaktu mezi lidmi, leckdo se jistě zastaví, začne kibicovat, dá si pak partičku s vítězem. Věříme, že naše Vandalismus je v obecné rovině chápán jako neúčelné, nekulturní a primitivní ničení majetku soukromého i společného, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro něž zpravidla nemá žádný motiv většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či z potřeby odreagovat se. Je to sociálně patologický jev, charakterizovaný logicky nezdůvodnitelným ničením různých věcných hodnot, obvykle jen pro radost ze zničení či poškození konkrétní věci nebo kvůli vybití agrese. Konkrétní projevy vandalismu nás obklopují prakticky všude, nejčastěji v primitivní formě poškozeného mobiliáře, k němuž často dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. Pokud bychom sestavili jakýsi pořadník výskytu a dopadů vandalismu v parcích, pak v Praze bezkonkurenčně vítězí Riegrovy sady. Přitom městská část vkládá do oprav následků víc energie i prostředků, než je obvyklé jinde. Ničení košů, laviček, návštěvních a provozních řádů, piktogramů, dopravních značek, ochranných oplocení, sochařských děl, stromů a záhonů je zde bohužel na denním pořádku. Co si pomyslet o vandalovi, který v noci Zahrajte si šachy na ulici V pondělí 18. srpna měly na náměstí Míru premiéru Kobzovy šachové stolky. Za účasti starostky Jany Černochové představil inspirátor pian na ulici Ondřej Kobza svůj nový projekt šachy na ulici. akce probudí další zájem o veřejný prostor, který, když už se jmenuje veřejný, tak asi patří veřejnosti a ona má v součinnosti s patřičnými orgány právo jej utvářet. vleze na dětské hřiště a tam zapomenutými dětskými hrabičkami naruší a poničí značný kus čerstvě opraveného gumového povrchu plochy? Smutným případem v Riegrových sadech jsou například nerozbitné betonové koše, jichž bylo v roce 2009 instalováno pomocí jeřábu 52 kusů. Drtivá většina je dnes zcela zdemolována a v havarijním stavu. Náhrady a opravy poničených věcí stojí nemalé finanční prostředky. Nebylo by pro ně lepší využití? Rada městské části na návrh místostarosty Václava Vondráška schválila mimořádné uvolnění finančních prostředků ve výši 150 tisíc korun z rezervy rady na výměnu zcela poškozených betonových odpadkových košů za typ koše mmcité. Policie na vaší straně Další věc je, co s šachovými figurkami Nechat je na šachovnici přes noc a sledovat, co se bude dít, jestli budou mizet a jak rychle, to by mohl být zajímavý sociální experiment, poznamenává Ondřej Kobza. Vše ale vyřešilo navázání partnerství s tradičním českým výrobcem nejen šachových figurek. Firma Detoa z Albrechtic figurky dala darem a budou k dispozici v přilehlých kavárnách blízko každého ze stolků. Je to zhruba rok, kdy byla na pěti místech Prahy rozmístěna piana pro náhodné kolemjdoucí hráče. V tuto chvíli hostí piana, na která si každý může zahrát, třicet českých měst. Poselství organizátorů je jasné: věří na takové pozitivní opičení se. Opice začne napodobovat, co děláte. Podobně i my k tomu chceme vybízet. Rozmísťujte piana, šachové stolky, houpací sítě, veřejné grily, tančete na náměstích, promítejte filmy, vzkazuje Ondřej Kobza. jhr, foto: len Odpadkové koše dráždí vandaly v parcích Tyto koše byly doposud na zkoušku nainstalovány v části parku a lépe se opravují. Leč i tento typ košů bývá v pozornosti vandalů. Je s podivem, že například na Vítkově jsou stejné koše poškozovány daleko méně. Věřme, že tento vstřícný krok zlepší prostředí v Riegrových sadech, které jsou památkově chráněné. Věřme, že hrdinové, kteří se potřebují vybít, se budou chovat kulturně a najdou si jiný způsob sebeuplatnění. Například ve sportovním zápolení v blízkém areálu, kde městská část po dohodě se Sokolem pro veřejnost zajistila po určitý čas v týdnu bezplatné užívání. Věřme, že občané nové koše budou moci využívat jen k určenému účelu po celou dobu výrobcem deklarované životnosti. ště Pozn. red.: V pondělí 18. srpna došlo ve střední části Karlova náměstí u objektu občerstvení k dalšímu vandalismu. Neznámým pachatelem byly zcela zdevastovány dva elektroměrové rozvaděče. Než se opraví, bude vodní prvek okrasný bazén ve střední části parku na Karlově náměstí mimo provoz. Strážníci vypátrali hledaného muže Pozornost policejní hlídky upoutal ve středu 30. července v 02:19 hodin v podchodu metra Karlovo náměstí u výstupu do Zítkových sadů muž, jenž odpovídal popisu hledané osoby. Byl proto vyzván, aby předložil občanský průkaz. Vyšlo najevo, že jde o člověka, který je v policejní databázi hledaných osob. Muž byl vzápětí předveden na služebnu ve Vyšehradské ulici. Zákrok se obešel bez zranění. Muž se vyhýbal zatčení, našli ho v parku Vypátrat další hledanou osobu se podařilo strážníkům ve středu 6. srpna v 07:40 hodin. Při běžné kontrole dodržování veřejného pořádku v Čelakovského sadech si všimli osoby, kolem níž se nacházel nepořádek. Kvůli podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti, kdy vyšlo najevo, že na tuto osobu je vydán příkaz k zatčení, a byli přivoláni policisté. Agresivní muži popíjeli alkohol Na Tylově náměstí si strážníci v sobotu 26. července v 07:22 hodin všimli mužů, kteří popíjeli alkohol na místě, kde je to podle vyhlášky zakázáno. Při zjišťování jejich totožnosti se jeden z mužů, zjevně pod vlivem alkoholu, začal chovat agresivně a neustále strkal do jednoho ze strážníků. Druhý strážník ho zpacifikoval a na pět minut mu nasadil pouta. Zjištěný přestupek hlídka postoupila k řešení příslušnému správnímu orgánu.

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 9 ZÁŘÍ Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb Bydlení v centru Prahy má své výhody i nevýhody. Ovšem patrioti z Vinohrad a Vyšehradu by přísahali na to, že je to nejlepší místo na světě. V současné době probíhá prodej obecních bytů stávajícím nájemníkům, který svým rozsahem nemá v naší městské části obdoby. I spokojenost s bydlením a lokalitou se bude promítat do rozhodování voličů u volebních uren a ovlivní, komu dají svůj hlas. A protože komunální volby se blíží, zeptali jsme se politiků: Co plánujete v příštím volebním období v oblasti majetku a bydlení? ČSSD OSB Téma majetku a bydlení dlouhodobě rezonuje v programech snad všech subjektů zastoupených (nejen) v Praze 2. Aby ne, dotýká se všech skupin obyvatelstva. Přístupy jsou různé některé strany vnímají obec jako podnikatelský subjekt a snaží se na majetku vydělávat bez Je opravdu efektivní současná správa obecního majetku? Michal Tobrman Naše městská část získala a ještě získá prodejem části svého majetku pravděpodobně více než miliardu korun. Tyto finance samozřejmě nesmí být promrhány, což se podařilo minulému vedení radnice v případě rekonstrukce víceméně jen jednoho parku. Na druhou stranu nemá smysl nechat ležet ladem celou částku na běžném účtu a každý rok tak o peníze přicházet. Z prodeje by měli mít užitek všichni občané Prahy 2. Majetek městské části lze rozšířit o instituce, které Praha 2 dlouhodobě postrádá. Jedná se například o nedostačující přestárlé sportovní areály, o jejichž správu se nedostatečně starají místní sokolové. Nebo o zřízení míst na grilování v našich parcích, ale také o vytvoření zón, kde by rodiče, pokud si to budou přát, mohli nechat běhat svoje ratolesti bez rizika. Pro psy lze vytvořit agility hřiště, aby se mohli vyřádit i oni. A lze jít i dál například dát do pořádku zanedbané vnitrobloky, minimálně na příkladu pilotních projektů financovaných obcí. Tady se ukrývá bájný poklad. Každý blok může mít svůj vlastní komunitní prostor. O tom všem by nemělo rozhodnout jen několik vyvolených, ale i my občané formou referend, participativního rozpočtu a dalších nástrojů přímé demokracie. V případě bydlení je zapotřebí zásadním způsobem změnit pravidla sociálního bydlení, aby na dostupné bydlení dosáhlo více našich spoluobčanů, a to především seniorů a mladých rodin, které chtějí zůstat v Praze 2, ale současná bytová situace jim to neumožňuje. Naše obec má dostatek volných bytů, ale zcela nesmyslně je k tomuto účelu nevyužívá. Velkou otázkou je, zda je opravdu efektivní současná správa obecního majetku a zda bychom ji neměli směřovat spíše pod samotnou obec a ne pod vyvolené správní firmy. Nakonec i horkou jehlou šitá pravidla prodeje obecních bytů, která schválila současná koalice, nejspíš nejsou pod tíhou několika pokut od ÚOHS úplně v pořádku a nabízí se otázka, zda není něco shnilého ve státě vinohradském? Martin Jírovec ohledu na občany, jiné chtějí majetek používat pro sociální potřeby obce bez ohledu na to, že objem tohoto majetku je násobně větší, než by bylo opravdu třeba. Oba případy mají společný zájem spravovat majetku co nejvíce, i když je taková správa neefektivní, často ztrátová a poskytuje velký prostor pro plýtvání a případně i korupci. Podle OSB je nejsprávnější cestou, aby obec vlastnila pouze tolik bytů, kolik je a bude nezbytné pro její sociální funkci, tedy byty pro mladé rodiny, seniory, sociálně potřebné. Ostatní domy a byty chceme nabídnout k prodeji stávajícím nájemníkům. Klíčem k úspěchu je dostupná cena, stejná při prodeji po domech i po jednotlivých bytech. Zejména prodej po bytech umožňuje obci ponechat si lukrativní nebytové prostory, z nichž budou plynout příjmy do obecní pokladny. Taková změna bude pro obec přínosem. Zmenší se ztráty z neefektivní správy a díky kontrole spoluvlastníků se zlepší péče o domy. Zmenší se i ztráty z neobsazených nebytových prostorů a z bytů i nebytů, které sice obsazeny jsou, nájemci ale dlouhodobě neplatí nájmy. V samotné oblasti bydlení zastáváme názor, že nejefektivnější je vlastnické bydlení. Chceme proto Obec by měla vlastnit pouze možnost odkoupení nabídnout všem stávajícím tolik bytů, kolik je a bude nezbytné pro její sociální funkci nájemníkům, kteří o to projeví zájem. Ti, kdo zájem mít nebudou, zůstanou v nájemním vztahu s obcí. Jejich byty budou vytvářet bytový fond pro sociální potřeby i pro nájemníky z privátních domů. Chceme zachovat tzv. férové nájemné, a to i v případě přechodu nájmu na rodinného příslušníka, který byt mnohdy desetiletí spoluužíval. Rovněž chceme usnadnit možnost výměn bytů tak, aby například senior, pro kterého je stávající byt už příliš velký, mohl byt vyměnit za menší, ale se stejnou cenou za m 2 a výměna měla z ekonomického pohledu smysl. To vše souvisí s naším přesvědčením, že obec má být k občanům vstřícná, má je respektovat a má jim být rovnocenným partnerem. ODS Zastupitelstvo v tomto volebním období schválilo do prodeje celkem 133 bytových domů, což je přibližně polovina obecního bytového fondu. Do konce volebního období je plánován prodej více než 40 bytových domů s přepokládaným výnosem kolem jedné miliardy. ODS pro následující volební období podporuje dokončení této etapy prodeje v souladu s přijatými pravidly, a to stávajícím nájemníkům. Bohužel v posledních letech došlo k výraznému snížení dotačního vztahu od hlavního města Prahy do rozpočtu Prahy 2. Oproti předchozím rokům činí tento výpadek téměř 50 milionů ročně. Jakýkoliv prodej dalšího obecního majetku musí být činěn velmi obezřetně, neboť do budoucna nelze spoléhat pouze na výnosy z pronájmu nebytových prostor, které dlouhodobě klesají. Pro vyrovnaný rozpočet, bez nutnosti sahat na úspory z minulých let, je třeba počítat i s určitým výnosem z bytů pronajímaných novým nájemcům za tržní nájemné. Jen tento přístup dlouhodobě zabezpečí financování školství, veřejné zeleně, kultury a sociálních služeb včetně TOP 09 Bude-li mít TOP 09 v příštím volebním období možnost, hodlá především pokračovat v převodech bytů ve vlastnictví či správě městské části Praha 2 do soukromého vlastnictví podle pravidel, která byla současnou koalicí schválena, a to za předpokladu, že tím nebude ohrožen zdroj prostředků pro provoz městské části. Chceme prodávat i pozemky pod dříve převedenými obecními domy současným vlastníkům těchto domů. Co se týče majetku, který zůstává ve správě či vlastnictví městské části, pak TOP 09 bude prosazovat investice do tohoto majetku tak, aby se zvyšovala jeho kvalita a tím i výnosy z tohoto majetku. V žádném případě ale nechceme, aby se neúměrně zvyšovaly životní náklady obyvatel naší městské části. Stav některého majetku ale vyžaduje nezbytné investice a díky nastartovanému prodeji bytů by Strana zelených Jsme přesvědčeni, že obec je takový hospodář, jaké je vedení radnice. Chceme jasnou koncepci hospodaření s majetkem, strategický podíl nemovitostí ve vlastnictví a efektivní správu nemovitostí. Obec potřebuje byty pro seniory, byty pro mladé Trvalé výnosy z pronájmu obecního majetku jsou pro rozvoj a fungování obce nezbytné Bohuslav Matuška městská část měla těmito prostředky disponovat. Kromě komerčního majetku (nebytové prostory a byty) se městská část musí starat také o majetek, který zvyšuje kvalitu života v obci a který nelze považovat za komerční např. základní i mateřské školy, Novoměstská radnice, knihovna či hřiště a parky a právě i tento majetek svědčí o úrovni kvality života v dané městské části. Tento majetek má samozřejmě pro členy Budeme investovat do obecního majetku tak, aby se zvyšovala jeho kvalita Jan Vaněk sociálního bydlení. Obecné deklarace o zvyšování kvality bydlení a efektivity správy majetku platí v jakékoliv době. Proto mi dovolte být konkrétní. ODS již v roce 2008 zavedla tzv. aukci volných obecních bytů určených ke komerčnímu pronájmu, které se pronajímají výhradně prostřednictvím veřejně přístupné aukce, nikoliv obálkovou metodou. Zatímco většina obcí využívá elektronické aukce nejčastěji pro nákup energií a spotřebního zboží, tak naše městská část využívá tento nástroj i pro nákup stavebních zakázek a projektových dokumentací. Díky tomuto jednoduchému nástroji, zveřejněnému na webových stránkách úřadu, se od roku 2012, kdy byl zaveden, podařilo ušetřit více než 100 milionů korun z obecního rozpočtu. V tomto trendu hodlá ODS pokračovat. Obec se má starat o své občany, proto bude ODS i v budoucnu podporovat bydlení pro seniory, které umožňuje přestěhování seniorů od soukromého majitele do obecního bytu. ODS bude prosazovat zvýšení investic do bytových domů, které zůstávají v obecním majetku, a to zejména výměny oken za tzv. trojskla v ulicích, kde je zvýšená hluková zátěž, rekonstrukce výtahů a domovních kotelen. TOP 09 svou nepopiratelnou hodnotu a považujeme za nezbytné, aby byl zodpovědně, transparentně a odborně spravován tak, jak předpokládáme, že naši voliči očekávali a nadále očekávají od svých zastupitelů. V době, kdy je třeba přemýšlet nad každým výdajem, zda se jedná o krok správným směrem, se nám v oblasti majetku i rozpočtu podařilo mnoho věcí a v tomto směru bychom rádi pokračovali i nadále i v příštím volebním období. O tom, jestli budeme moci v úspěšně započaté práci pokračovat, ale budou rozhodovat již brzy voliči. Jan Hruška rodiny, byty pro zdravotně postižené, byty pro sociálně potřebné vytvořili jsme Pravidla sociální bytové politiky, ale nemohla by být realizována, pokud by obec neměla žádný obecní bytový fond. Budeme prosazovat, aby podíl veřejného bytového fondu neklesl pod 10 %, aby bylo možné plnit dlouhodobě všechny funkce, které obci přísluší. V již probíhajícím prodeji obecního majetku umožníme koupit celé domy družstvům, kterým byl prodej slíben. Prosadíme, aby současná vlna privatizace byla poslední. Vypovíme smlouvy správním firmám a budeme prosazovat jednodušší správu domů. Budeme prosazovat vytvoření speciálního fondu pro každý obecní dům, kam bude radnice odvádět část z každého měsíčního nájmu. O využití fondu budou spolurozhodovat nájemníci. Nájemníci se tak budou moci podílet na jeho správě a rozvoji a svým rozhodnutím ovlivnit to, zda se bude například instalovat síť proti holubům, pořizovat nový elektrický zámek od domu či se koupí nové poštovní schránky. Je ostudou Prahy, že je v centru města řada domů, které chátrají a hrozí jejich spadnutí. K nejkřiklavěj- Máte právo žít v obci, která umí hospodařit s majetkem ším příkladům patří nádraží Vyšehrad, bývalé lázně v ulici Na Slupi, dům v Neklanově ulici nebo bývalý lazaret v Legerově ulici. Majetek podle české ústavy zavazuje, a proto budeme proti nezodpovědným či spekulativním majitelům nemovitostí postupovat s maximální razancí, kterou nám legislativa umožní. Máte právo mít zastání a jasnou konkrétní osobu s odpovědností ve složitém systému správy bytového fondu. Proto zřídíme funkci bytového ombudsmana, který bude kontaktním bodem pro stížnosti a náměty. Program Strany zelených najdete na adrese:

4 4 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2014 Město a lidé Noviny Prahy 2 Zažijte město jinak a seznamte se se sousedy Ulice jako místo pro muzikanty, divadlo, hovory se sousedy nebo volně pobíhající a hrající si děti. I letos utichne na padesáti místech v Praze provoz, město se naladí na tempo chodců a cyklistů a ožije pod vlivem aktivit jeho obyvatel. To vše díky devátému ročníku sousedské slavnosti Zažít město jinak, která se uskuteční 20. září. Organizuje ji iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s místními. Na oživení ulic se v Praze podílejí desítky místních organizací, spolků, sdružení a podniků. Kromě už tradičního latinskoamerického programu v Americké ulici se na území Prahy 2 přidají nová místa. Ve Vratislavově ulici pořádá slavnost místní farářka z Církve československé husitské a program chce pojmout komornějším způsobem formou posezení na ulici, domácího jídla a hudby. Během celého dne bude před farní budovou venkovní kavárna. V zahradě za farou se uskuteční akce pro děti. Připojí se také farnost sv. Václava v Resslově ulici. Rádi bychom v rámci festivalu Zažít město jinak návštěvníky pozvali na naši soukromou půdu na ochoz kolem kostela sv. Václava na Zderaze. Máme zájem spojit se s dalšími lidmi z Prahy 2 a případně jim nabídnout naše prostory, zve na prohlídku Jarmila Svobodová. Živo bude také v Lublaňské ulici. Chceme ukázat, že i v této lokalitě ve skutečnosti bydlí lidé a že zdánlivě neutěšené místo lze kulturně oživit. Chtěli bychom alespoň na jeden den zpomalit tempo mezi metrem a tramvajemi, nabourat anonymitu místa a poznat zde žijící obyvatele, říká pořadatelka Vanda Zumrová z Kavárny Pražírna. Celý den zde bude probíhat soutěž v latte art kreslení mléčnou pěnou do kávy, divadelní představení, loutkové představení pro děti, výměnný obchod atd. Do slavnosti v Belgické ulici se zapojí místní kavárny a podniky, ale také různé neziskové či zájmové organizace se sídlem v okolí. Kavárna Bio Zahrada při této příležitosti otevře výjimečnou předzahrádku a kadeřnický salon pro návštěvníky připraví zajímavý program. Slavnost každým rokem nabírá na síle. Zatímco v prvních ročnících probíhala vždy na jednom místě v produkci iniciativy Auto*Mat, před čtyřmi lety došlo k výraznému posunu, kdy ji Auto*Mat rozšířil na celou Prahu a přizval k pořádání aktivní jednotlivce a organizace z různých čtvrtí. Akce tím získala neopakovatelný sousedský ráz a do jejího pořádání se každým rokem zapojuje více lidí. Více na red, foto: sun V rámci Evropského týdne mobility se v sobotu 27. září koná Galasova cyklojízda č Sraz je v 10:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem, odjezd v 10:30 po trase Výtoň, Veslařský ostrov (přívoz), Lihovar, Pod Útesy, Prokopské údolí (jezírko), Hůrka, Stodůlky, Zličín, Sobín, Hostivice, Chýně, Chrášťany, Zbuzany, Zadní Kopanina, Radotín (kostel), Lahovická lávka, Maringotka u Shreka. V případě pěkného počasí možnost koupání, plavky s sebou. V cíli možnost opékání buřtů na ohni či cokoliv jiného. Více na Bunkr Folimanka se otevírá veřejnosti Městská část Praha 2 trvale zpřístupní podzemní bunkr Folimanka, který byl vybudován za minulého režimu jako tajný kryt civilní ochrany a o jehož existenci vědělo v té době jen pár zasvěcených. Od září se jednou do měsíce na několik hodin zdarma otevře veřejnosti Pražané tak dostanou unikátní příležitost projít se labyrintem podzemních chodeb a místností se speciální technikou. První prohlídka pro veřejnost za doprovodu průvodce se koná ve středu 10. září od 14:00 do 18:00. Termíny dalších prohlídek budou pokaždé s dostatečným předstihem zveřejněny na webu městské části a v Novinách Prahy 2. Druhá městská část si ověřila, že zájem o prohlídku bunkru je značný. Od jara umožňovala pražským žákům a studentům, aby si labyrint jeho chodeb prohlédli během školních exkurzí. Nabídky využily od letošního března do začátku školních prázdnin desítky základních a středních škol. Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého století jako jeden z největších krytů civilní ochrany na území metropole. Rozlehlé prostory krytu v ulici Pod Karlovem jsou nyní prázdné a bez oken a paprsků denního světla působí stroze. Kryt má kapacitu 1300 osob, rozlohu 1332 m², pancéřové dveře, vlastní studny a vlastní funkční agregát o výkonu 30 kw, je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu. Po dlouhých desetiletích ticha se v něm nyní začnou ozývat lidské hlasy, naštěstí ne proto, že by se naplnil původní účel této podzemní stavby. Chceme do budoucna najít pro bunkr Folimanka nějaké smysluplné využití, rozhodně však ne komerční. Zejména pro školní mládež je to zajímavý pohled na kapitolu našich dějin spojenou s obdobím studené války, prohlásila starostka Prahy 2 Jana Černochová letos v březnu. Svůj slib nyní plní v nejbližší době se v bunkru Folimanka objeví fotografická výstava, jež bude kompletovat všechny větší pražské kryty civilní ochrany. Obsah expozice vzniká postupně ve spolupráci se Speleologickým klubem Praha a Správou služeb hlavního města Prahy, jež pro městskou část zajišťuje údržbu krytu. V hlavním městě je téměř 800 podzemních krytů, které mají různé vlastníky, např. ministerstva, bytová družstva, soukromé firmy či hlavní město Prahu. Krytů civilní ochrany se srovnatelnou kapacitou, jakou má bunkr Folimanka, je v Praze pouhých deset. Do největšího krytu na území metropole v Bryksově ulici v Praze 14 by se vešlo 2800 osob. Text a foto: kla Volby do Senátu a do zastupitelstev městských částí a hlavního města Pokr. ze str. 1 Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č. 104, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do do 16:00. Přenosné volební schránky Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 tel.: , , nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má zájem hlasovat na území České republiky ve volbách do zastupitelstev obcí, může ve lhůtě do do 16:00 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, podat žádost o zápis do dodatku seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, tj. v Praze 2 do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 2. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu městské části Praha 2 lze žádost podat u odboru správních agend v kanceláři č. 104, 1. patro, tel.: Ověření zápisu ve stálém seznamu voličů Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 104, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích uvedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Prokazování totožnosti a státního občanství Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Způsob hlasování volby do Senátu Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do žluté úřední obálky formátu C5 (v případném II. kole voleb do Senátu do šedé úřední obálky formátu C5) jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Způsob hlasování volby do zastupitelstev Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 tedy 35 kandidátů, tj. každý volič má 35 hlasů (počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 35 hlasů mezi jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, tj. kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 35 kandidátů, získá tak celkem 35 hlasů, je-li na kandidátní listině volební strany např. jen 15 kandidátů, volební strana získá jen 15 hlasů a zbylé hlasy voliče zůstávají nevyužité. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být voleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci, tj. např. při počtu 35 volených zastupitelů volič označí v záhlaví jednu volební stranu a dále v ostatních stranách libovolně vybere 20 kandidátů těchto 20 kandidátů dostane každý po jednom hlasu voliče a každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas, zbylých 15 hlasů dostane prvních 15 kandidátů křížkem v záhlaví označené strany (každý po jednom hlasu) a tedy i tato volební strana. K označení křížkem u jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Z výše popsaného způsobu úpravy hlasovacího lístku vyplývá, že počet hlasů pro volební stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Dále je nutno zdůraznit, že přednostní, resp. preferenční hlasy ve formě, v jaké jsou známy např. z voleb do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí fakticky neexistují. Pořadí kandidátů se mění pouze v případě, že kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je počet hlasů odevzdaných pro volební stranu, dělený počtem kandidátů této strany. Takovýto kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takovýchto kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány. Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva městské části Praha 2 do šedé úřední obálky formátu C4. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Aktuální informace k volbám naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce kde bude rovněž odkaz na mapu volebních okrsků. Ondřej Jícha, odbor správních agend

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Neptun je zpátky Do Grotty v Grébovce se po letech vrátila ztracená socha strana 2

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají. 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Sociální bydlení na dvojce Pravidla sociální bytové politiky usilují o adresnou i sociálně

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Burčák dopit, nastává čas vína Grébovka praskala ve švech. Zájem o vinobraní, burčák

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Měsíc čtenářů Knihovna na Vinohradech h má co nabídnout nejmladším knihomolům i seniorům

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hrdinové Heleny Zmatlíkové Již brzy vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže a výstava

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I září 2014 I ročník 20, číslo 9 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Soutěž Nápady pro Kolín ukončena Otevření divadelního klubu Scapino Cyklotour

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Po volbách Představujeme nové radní Prahy 2 strana 2 Nebojte se, radujte se Tipy,

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více