Den Sušice 99 pátek 4. června hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den Sušice 99 pátek 4. června 16 00 hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan"

Transkript

1 8/ dubna 1999 Cena 4,80 Kč FINÁLE MINIMISS 99 se blíží! Finále letošní soutěže krásy pro dívky základních škol MINI- MISS 99 bude probíhat v sobotu 8. května 1999 od hodin v sušické Sokolovně. Dívky budou soutěžit ve dvou kategoriích I.: třídy ZŠ a II.: třídy ZŠ. Do finále postoupí z každé kategorie šest dívek, které úspěšně prošly výběrovými koly v DDM Sušice. Součástí MINIMISS 99 bude stejně jako v loňském roce divácká soutěž MISS PUBLIKUM. Porota bude hodnotit dívky v těchto disciplínách: 1) úvodní rozhovor 2) praktické dovednosti 3) volná disciplína 4) promenáda v modrém. Diváci se kromě samotné soutěže mohou těšit na další doplňkové programy taneční ukázky Vstupné je 40 Kč, předprodej v kanceláři MKS ihned! Přijďte i vy fandit mladým slečnám v jejich soupeření o titul. Jste srdečně zváni! as Město Sušice ve spolupráci s reklamní agenturou RLA Stallion a Městským kulturním střediskem srdečně zve na sušické náměstí na velký program k zahájení letní sezóny Den Sušice 99 pátek 4. června hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan sobota 5. června celodenní program na velké scéně na náměstí přehlídka všech souborů hudebních, tanečních a pěveckých ze Sušice, jako hosté se představí soubory ze Strakonic, Domažlic, Klatov, Horažďovic a Kašperských Hor, vystoupení profesionálních umělců Od pátku do neděle velké trhy na náměstí s výběrem zboží a občerstvení. Vstup na všechny pořady zdarma. Vzpomínka na dny osvobození v roce 1945 Ve čtvrtek 6. května 1999 v hodin na náměstí u pamětní desky Muzea Šumavy uctí představitelé města spolu s občany památku těch, kteří nám přinesli svobodu. Po skončení slavnostního aktu a doprovodného programu se všichni odeberou k památníku odboje, aby zde jako vzpomínku položili květiny. Zveme srdečně všechny občany! Žáci ZUŠ Sušice uspěli i v oblastním kole Postupující žáci, kteří se výborně umístili v okresním kole soutěže základních uměleckých škol, se ve dnech 26. a 27. března zúčastnili dalšího, oblastního kola v Plzni. V I. kategorii ve hře na housle získala Čestné uznání Magda Kutišová a v VII. kategorii dosáhla na třetí místo Veronika Manová. Blahopřejeme! V létě na tábor s DDM Dům dětí a mládeže v Sušici pořádá, tak jako každým rokem, i letos letní dětské tábory. Můžete své děti přihlásit na tábor do Blatné, v termínu Předpokládaná cena:1200 Kč. Účastníci tábora budou ubytováni v budově DDM Blatná. Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Sušice, informace na tel.: 0187/ U POZOR U POZOR U Pro velký zájem pořádá CK MKS Sušice TŘETÍ ZÁJEZD za kulturními památkami DO VÍDNĚ! Odjíždíme v sobotu 12. června 1999 v 5 00 hodin z nábřeží. Cena zájezdu je stanovena na 450 Kč a zahrnuje dopravu a průvodce. Zájemci, hlaste se v kanceláři MKS Sušice nebo na tel.: 0187/ IHNED! Před časem jsme vás krátce informovali o kácení dřevin ve vybraných lokalitách města. Zároveň bylo slíbeno, že pokácené stromy budou postupně nahrazovány novou výsadbou. K dnešnímu dni vysadili pracovníci TS 11 kulových jasanů a 5 kaštanů, a to v Nádražní ulici (na fotografii) a na sídlišti Sirkařská Hrádecká. Cena jednoho stromu, podle druhu a vzrůstu, se pohybuje od 3 do 5 tis. Kč. Největší škody vandalismem na mladých stromcích jsou pravidelně způsobovány právě podél Nádražní ulice o výši způsobené škody si tedy každý může udělat dost jasnou představu. Další výsadba stromů je plánována na podzimní měsíce letošního roku. text a foto: zb Do mateřských škol se zapsalo 88 nových dětí Ve středu 7. dubna proběhly zápisy dětí do sušických mateřských škol pro následující školní rok. Do MŠ Tylova ul. se zapsalo celkem 55 a do MŠ Smetanova ul. 33 dětí. Ve školním roce 1999/ 2000 bude školky navštěvovat celkem 300 dětí (po 150 v každé z nich), tedy přibližně tolik, jako v roce letošním. Současné stravné pro žáky MŠ činí 19 Kč/den (4 Kč přesnídávka, 11 Kč oběd, 4 Kč svačina). Školné v letošním roce je stanoveno na 30 Kč denně u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (např. 2 dny v měsíci) a 240 Kč měsíčně u ostatních dětí. Způsob stanovení výše poplatku, jeho úhrada a podmínky pro osvobození od placení poplatku jsou dány 19 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a vyhláškou Města Sušice o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Školné je příjmem městského rozpočtu s tím, že třetina vybraných poplatků je po dohodě se Školským úřadem Klatovy využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb. Stanovené školné pokrývá necelých 10 % celkových nákladů na provoz mateřských škol. Výše školného pro školní rok 1999/2000 bude schválena na městském zastupitelstvu letos v červnu. HPO MÚ Postižení válkou potřebují pomoc Český červený kříž ve spolupráci s městskými úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pořádá finanční sbírku na pomoc obětem války na Balkáně. Chcete-li i vy pomoci jakoukoliv peněžní částkou, můžete přispět jednak přímo na městských úřadech, v Sušici je to č. dveří 10 (podatelna), kde váš příspěvek zaevidují, poté odešlou na účet, nebo můžete finanční prostředky zasílat přímo na Fond Humanity ČČK při Komerční bance, číslo účtu: /0100, variabilní symbol: 555, heslo Balkánský konflikt. Všem, kteří se k této výzvě neotočí zády, předem děkujeme. as Základní škola Sušice, Lerchova ulice zřizuje ve školním roce 1999/ třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků Přihlášky do 30. dubna 1999, testy 4. května 1999 (z učiva 2. třídy) a zároveň zřizuje 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na atletiku, tenis a fotbal) Přihlášky do 14. května 1999, testy 18. května 1999 (zákl. sport. dovednosti) Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři školy Informace na tel.: 0187/ Sbor dobrovolných hasičů SUŠICE město pořádá v sobotu 24. dubna 1999 od 7 30 hod. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU v katastru města Sušice. V dopoledních hodinách bude šrot průběžně odvážen ze všech částí města. Máte-li zájem o odvoz odpadu, můžete nahlásit jméno a adresu (místo odvozu) na požární zbrojnici Sušice, tel.: 0187/ PŘEČTĚTE SI v kaleidoskop zajímavostí a připravovaných akcí ve městě v aktuality z Městského úřadu v zajímavosti z historie v dopisy a postřehy našich čtenářů v o filmech, které musíte vidět v sportovní novinky vás zvou na taneční zábavu do Sokolovny sobota 24. dubna ve hodin FASTBIRDS z Prahy UUUUUUUUUUUU MKS spolu s DDM, Gymnáziem a SRPŠ ZŠ Komenského vás zvou v pátek 30. dubna na ČARODĚJNICKÝ REJ Zábavné odpoledne začne v hodin u DDM, kde se můžete účastnit zajímavého programu. Upálení Paní Zimy, opečení vlastních uzenin, vyhodnocení nejlepší masky k tomu všemu vám zahraje country kapela. Vlastníte-li čarodějnici, mága, nebo jen hezkou masku, můžete se spolu s ostatními vydat na průvod městem, který bude zahájen v hodin u Domu dětí a mládeže. Průvod doskotačí až k Sokolovně, kde začne ten pravý rej V hodin zahájíme TA- NEČNÍ REJ v Sokolovně. Do skoku hraje PROSPEKT. Vstup: 50 Kč; masky: 25 Kč.

2 strana 2 Už dlouho přemýšlíte o letošní dovolené a nevíte kudy a kam? Pak nám dovolte předložit naši nabídku pobytových zájezdů, určenou pro kohokoliv z vás Cestovní kancelář MKS Sušice je tu pro vás Zprostředkujeme pro vás pobytové zájezdy s osvědčenými cestovními kancelářemi. Všechny náležitosti vyřídíte přímo v kanceláři MKS, katalogy jsou vám k dispozici. APC Příbram Itálie specialitou jsou pobyty v oblasti PALMOVÉ RIVIÉRY určené zejména rodinám s dětmi, dále nabízí oblíbené Bibione a Lido di Jesolo, zajímavé pobyty ve Španělsku i Chorvatsku. To vše za příjemné ceny Kaleidoskop Dny otevřených dveří u 2. mechanizované brigády v posádkách Písek a Janovice V pátek 23. dubna se můžete od 9 do 14 hodin díky Dnu otevřených dveří v posádkách Písek a Janovice seznámit s nejmodernější bojovou technikou z výzbroje 2. mechanizované brigády. V posádce Písek se jmenovaná akce uskuteční na stadionu DUKLA, v posádce Janovice v objektu kasáren. Můžete si prohlédnout nejen bojovou techniku, ale i spojovací prostředky a techniku, která slouží k zabezpečení života jednotek při výcviku mimo kasárna, vojáci předvedou také svoji výzbroj. Na trenažerech používaných k výcviku u útvarů brigády budete moci vyzkoušet střelbu z ručních zbraní používaných v Armádě České republiky. Jako další doplněk jsou připraveny ukázky výcviku psů a ukázky speciálního výcviku v sebeobraně vojáků. Velitel 2. mechanizované brigády plk. Ing. Rostislav Mazurek zve všechny zájemce do posádek v Písku i Janovicích. as Pressburg Bohemia, s. r. o., Olomouc Zajistí pobyty v nejkrásnějších místech Slovenska, vybrat si můžete z těch nejzajímavějších míst: Vysoké i Nízké Tatry, Slovenský ráj, Malá a Velká Fatra, termální lázně aj. Alexandria Praha Bulharsko, Řecko, Tunisko, Španělsko, Chorvatsko to vše najdete v nabídce této pražské cestovní kanceláře. Zejména Bulharsko je v současné době atraktivní pro české turisty vysoká úroveň poskytovaných služeb, ceny srovnatelné s našimi: jednoduše řečeno, nemusíte si připadat jako chudí příbuzní! Velmi lákavý je i kombinovaný způsob dopravy letadlo a autobus, Alexandria nabízí také velmi zajímavé slevy pro děti až do 16 let! Parkam Holiday s I v této nabídce najdete přístupné Bulharsko, Itálii, zajímavou Sardinii, Rakousko, Řecko, osvědčené Chorvatsko, Španělsko, Tunisko Aby bylo přímo veselo Na Základní škole Komenského jsou velmi pěkné vztahy mezi žáky nižších a vyšších ročníků. V březnu připravili žáci 9. třídy společně se šesťáky pro děti školní družiny maškarní bál. Nechyběla spousta her a samozřejmě ani dobrá zábava. Jednotlivé soutěže zpestřovaly hezké písničky, na které se i tančilo. Poslední soutěž, která se všem líbila, jsme nazvali mumifikování. Do této soutěže se zapojily i paní vychovatelky Fabšicová a Brzáková. Co bylo úkolem? V co nejkratším čase omotat paní vychovatelky toaletním papírem. Za každou soutěž dostávaly děti drobné ceny a úplně na závěr porota oceňovala nejkrásnější a nejoriginálnější masky. Všem se maškarní bál líbil a věříme, že se v příštím roce opět podobná akce uskuteční. Za žáky 9. třídy MICHAL JÍLEK Katalogy všech uvedených cestovních kanceláří dostanete v kanceláři MKS, kde vám rádi poskytneme všechny podrobnější informace při vaší osobní návštěvě! Informovat se můžete také telefonicky na číslech 0187/ , Dárcům krve Pravidelné odběry krve TO Klatovy proběhnou v měsíci dubnu ve stanovených termínech v době od 14 do 17 hodin na těchto místech: Pačejov Janovice Zima opět potrápila nejen motoristy, ale zejména správce komunikací, kteří mají v jarních měsících spoustu práce s jejich opravami. Na snímku pracovníci Technických služeb hodnotí stav kanalizační vpustě před opravou. Kromě poškozených kanalizačních vpustí jsou opravovány i výtluky a propadlé části vozovek místních komunikací. Vzhledem k rozsahu těchto poškození bude jejich odstraňování probíhat nejméně do zahájení letní sezóny. Opravy jsou prováděny postupně směrem k okrajovým částem města. text a foto: zb Čerpací stanice DIESEL SUPER Tenisová škola Jopík pořádá opět jarní tenisový kurz pro začátečníky i pokročilé hráče bez věkového omezení. Kurz bude probíhat v době od 26. dubna do 29. června 1999, vždy jednou týdně, ve skupinách s maximálně čtyřmi hráči. Tenisová škola zdarma zapůjčí rakety! Proč byste to nezkusili také vy? Přihlášky a podrobnější informace na tel.: 0187/ do 25. dubna 1999! Pro milovníky Šumavy a turistiky Již 8. ročník turistického pochodu po Šumavě pro všechny milovníky přírody připravil DDM Sušice ve spolupráci se sdružením Pionýr. Tradičně jsou připraveny 2 trasy kolem Sušice 1) pro rodiče s dětmi po břehu Otavy 4 km 2) Sušice, Zaluží, Rok, Kalovy, Chmelná, Sušice 8 km a dvě trasy mimo Sušici. Je připraven výjezd autobusem do Hartmanic, odkud se můžete vydat na 1) Hartmanický vyhlídkový okruh 10 km 2) Kochánovské pláně km. Pokud se rozhodnete poznávat s námi okolí Hartmanic, hlaste se prosím do 15. května v DDM, na tel.: 0187/ Start pochodu je v době od 8 do 10 hodin u DDM Sušice. Startovné činí 10 Kč; pro účastníky výjezdu pravděpodobný poplatek: děti do 10 let: 30 Kč, starší a dospělí: 40 Kč. as Za kolik nakoupíte pohonné hmoty? SPECIAL NATURAL 95 JOSPA, s. r. o., Sušice 18,00 22,70 21,40 22,30 čerp. st. Horažďovice 18,00 23,10 21,60 22,50 čerp. st. Kašperské Hory 17,60 22,40 20,90 21,90 čerp. st. Dlouhá Ves 17,80 22,50 21,20 22,20 Benzina, s. p., Kolinec 17,80 22,40 21,20 22,10 Šumavská hudební zastavení Vážení hudbymilovní přátelé, jaro je tady a rychle se přibližuje letní sezóna. A my na krásné letní období přicházíme s novým programem, kterým bychom chtěli vám, obyvatelům našeho města a okolí, ale také všem návštěvníkům krásné Šumavy, léto ještě více zpříjemnit. Společně s muzikanty, zpěváky a milovníky hudby všeho druhu jsme přemýšleli, jak bychom v Sušici obnovili tradici pravidelných koncertních pořadů, které vždy přitahovaly místní i hosty a plnily koncertní sál. Naší nabidku tedy máte před sebou, stačí přijít, posadit se, zapomenout na všední starosti a nechat se unášet do líbezného světa hudby. Od června do září, každou sobotu, vás pozveme do Smetanova sálu, na náměstí, do Sokolovny, ale také do kina nebo ke kapli Anděla Strážce a věříme, že v žánrově pestré přehlídce si každý z vás vybere to, co má rád, nebo také třeba zkusí něco nového. čtvrtek 17. června Smetanův sál Jam session SWING QUARTET PRAHA sobota 26. června koncert dechovky na náměstí sobota 3. července sobota 10. července sobota 17. července sobota 24. července sobota 31. července sobota 7. srpna sobota 14. srpna sobota 21. srpna sobota 28. srpna sobota 4. září sobota 11. září koncert dechovky na náměstí Kinosál Studiový orchestr Pohoda Praha oblíbené české písničky i světové evergreeny Smetanův sál Pěvecký recitál Evy Randové písně a operní árie českých i světových autorů koncert dechovky na náměstí Smetanův sál komorní koncert Jany a Petra Novákových z Plzně housle, klavír nádvoří Muzea Šumavy soubor Milvus gotická a renesanční hudba s dobovými nástroji a kostýmy kostel sv. Václava Zdeněk Kopecký zpěv, Martin Kaplan housle, Adam Viktora varhany barokní hudba koncert dechovky na náměstí koncert dechovky na náměstí Kaple Anděla Strážce koncert pěveckého sboru Svatobor Sokolovna Korunovační mše z díla W. A. Mozarta Bohemia Orchestra a pěvecké sbory Nimbostratus a Svatobor sobota 18. září koncert dechovky na náměstí Pro ty, kteří chtějí pravidelně koncerty navštěvovat, nabízíme předplatné na celý cyklus za symbolickou cenu 350 Kč, pro studenty za 300 Kč. Předplatitelé budou mít zajištěna místa na všechny pořady. Předplatné je možné si zajistit již od 15. dubna v kanceláři MKS Sušice (Sokolovna). Věříme, že vám naší nabídkou uděláme radost a přispějeme ke zpestření letní pohody. Na všechny návštěvníky se těší pořadatelé Městské kulturní středisko, Gymnázium a pěvecké sbory v Sušici. sz

3 Zpráva ze 7. jednání městské rady v Sušici dne 12. dubna Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. U Městská rada schválila a doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu v rámci programu přeshraniční spolupráce PHARE na projekt č. CZ Sušice mezi MMR ČR a Městem Sušice. U Městská rada souhlasila s uzavřením smlouvy na výkon funkce TDI s firmou Bytservis, spol. s r. o., Sušice na akci Rekonstrukce tepelné meziobjektové sítě z kotelny PK 856 v Sušici II. etapa. U Městská rada schválila smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a I. N. P., s. r. o., Zahradní 64, Plzeň na vypracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce meziobjektové sítě z plynové kotelny PK 856 větev A stavební část. U Městská rada schválila smlouvu o dílo č. 5/99 mezi Městem Sušice a Termoprojektem Plzeň na dodávku projektové dokumentace Rekonstrukce tepelné meziobjektové sítě z plynové kotelny PK 856 větev A technologická část. U Městská rada doporučila plynofikaci kotelny čp. 275 Na Burince (objekt bývalých VLS) a pověřila Bytservis přípravou podkladů pro výběrové řízení za podmínky, že předmětná stavba nezatíží rozpočet města. U Městská rada doporučila uzavření smlouvy č o po- Zasedání městské rady skytnutí finanční podpory na akci Asanace uzavřené skládky TKO Vrabcov mezi SFŽP Praha a Městem Sušice ve výši dotace Kč a půjčkou tis. Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. U Městská rada doporučila uzavření zástavní smlouvy č Z, jako zástavu za poskytnuté finanční prostředky na akci: Asanace uzavřené skládky TKO Vrabcov mezi SFŽP Praha a Městem Sušice na st ppč a 2985 v k. ú. Sušice (bývalý autokemp). U Městská rada doporučila uzavření zástavní smlouvy, jako zástavu za poskytnuté finanční prostředky na akci: Půdní vestavby obecních bytů v Sušici, mezi OkÚ Klatovy a Městem Sušice, týkající se zástavy bytových domů č.p. 675/III st. p. č a čp. 676/III st. p. č v k. ú. Sušice, Klostermannova ulice. U Městská rada souhlasila s využitím podaných žádostí o investiční dotace: na 10 b. j. v ulici Pod Nebozízkem, 84 b. j. Vojtěška, technická infrastruktura Vojtěška II pro plánované akce výstavby nájemních bytů v uvolňovaných objektech č. 14, 15 a 18 kasáren U nádraží a pověřila starostku a zástupce starostky jednáním o těchto změnách na OkÚ Klatovy a MMR ČR. U Městská rada vzala na vědomí uskutečnění pořadu TV NOVA Rychlý prachy ve dnech na náměstí v Sušici a pověřila starostku podpisem příslušné nájemní smlouvy. U Městská rada vzala na vědomí informaci o stavebně-technickém stavu okrasných bazénů v areálu ZŠ Lerchova ul. a souhlasila se zrušením dvou menších bazénů. U Městská rada schválila obecně závaznou vyhlášku č. 1/1999, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci. U Městská rada schválila přidělení bytu 0+1/IV. kat. Pod Kalichem 66, Sušice, p. Miroslavu Šilingrovi. U Městská rada schválila pronájem velkoobjemových kontejnerů firmě Rumpold-P, s. r. o., Úslavská 27, Plzeň, s platností od U Městská rada projednala vyhodnocení cenových nabídek na zpracování urbanistických studií a doporučila zastupitelstvu zpracování zadaných urbanistických studií a geodetických prací těmito firmami: AS Hysek, s. r. o., Plzeň a SORS, s. r. o., Sušice, US P/6/B Na Kateřince, US Velká Chmelná, EGF, s. r. o., Sušice a GROMA, s. r. o., Plzeň, US 0/15/BZ U Svaté Trojice, US R/3/B Pod Vodojemem U Městská rada schválila nákup reklamních zápalek se znakem města. U Městská rada doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek na činnost Základní kynologické organizace 301 Sušice ve výši Kč, pro hudební skupinu Rytmus ve výši Kč a pro Svaz neslyšících ve výši Kč. U Městská rada souhlasila s vyhlášením soutěže pro zpracování internetových stránek. U Městská rada souhlasila s odprodejem akcií Západočeské energetiky, a. s., po projednání ve finanční komisi městské rady. Doporučila vyčkat výsledků výběrového řízení organizovaného ZETESEM. U Městská rada schválila zápis ze schůze dozorčí rady Sušických městských lesů ze dne U Městská rada souhlasila s uspořádáním programu na zahájení letní sezóny Dny Sušice 99 na sušickém náměstí. U Městská rada souhlasí s přihlášením do výběrového řízení vypsaného správcem konkurzní podstaty, a. s., Sololit s nabídkovou cenou 5 mil. Kč. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Aktuality strana 3 Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci Městská rada v Sušici se usnesla dne 12. dubna 1999 vydat podle 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, a v souladu s ustanovením 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci Ki podle vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění, a dle výměru Ministerstva financí ČR č. 04/99, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu, se určuje pro období od 1. července 1999 do 30. června 2000 ve výši Ki = 1,05 Článek 2 Závěrečná ustanovení 1) Ruší se obecně závazná vyhláška Města Sušice ze dne 11. května 1998 č. 5/1998, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce. 2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července Ing. Petr Kocman, zástupce starosty Oznámení Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem části stavební parcely č. 13 v k.ú. Sušice nad Otavou. 2) Odprodej části stavební parcely č. 215/4 v k.ú. Sušice nad Otavou. Vyvěšeno dne Za Město Sušice 14. dubna 1999 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Upozornění Na základě vyhlášky, která stanoví zásady pro vyřízení žádostí o vzniku nájmů bytů ve vlastnictví města Sušice, upozorňujeme žadatele, že od 3. května 1999 probíhá aktualizace žádostí o byt, které jsou evidovány na MěÚ Sušice, hospodářsko-právním odboru. Aktualizace probíhá do 30. června Po tomto termínu budou neaktualizované žádosti vyřazeny z evidence. HPO MÚ Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, starostka města Sušice Výzva pro majitele tohoto vozidla. Dopustil jste se přestupku ve smyslu porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 19, čl. 2, odst. g) je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen vrak ). Vyzýváme Vás, abyste ve vlastním zájmu vozidlo odstranil do V případě, že vrak nebude odstraněn citace ze Zákona 13/1997 Sb., 19, čl.3: Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice, nebo místí komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Městská policie Sušice

4 strana 4 Společenská kronika VZPOMÍNKY JUBILEA květen 1999 On nezemřel. Jen spí a má krásný sen o těch, které miloval a oni milovali jeho. Dne 24. dubna 1999 uplynou dva smutné roky od úmrtí mého tatínka, pana ŠTEFANA BENCE z Albrechtic a 26. prosince jsme vzpomněli jeho nedožitých 50. narozenin. Vy, kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu prosím, společně s námi, tichou vzpomínku. Syn Daniel s maminkou, Péťou, Járou, Radkem, dědou, rodina Čavojských, Benců a Kubeláků. Dne uplyne rok od úmrtí paní MARIE ŠUTÉ z Horažďovic. Stále vzpomínají manžel a syn s rodinou 75 let Zdenka Pavlíková Sušice 1062/II Josef Mlynařík Volšovy 79 Miroslav Zíka Sušice 157/III Jan Toušek Sušice 970/II Ludmila Rudová Č. Dvorce 4 Václav Krčmář Chmelná 55 Jaromír Kolovratník Sušice 904/II Věra Třasoňová Sušice 663/III Božena Havlíková Sušice 201/III Marie Kalistová Sušice 1037/II 80 let Marie Bejvlová Sušice 481/II Anna Pendlová Sušice 1069/II 85 let Ferdinand Kondrys Sušice 107/III Anna Lešáková Sušice 182/III Stanislav Steininger Sušice 984/II Marie Hambergerová Sušice 983/II Antonín Žitný Sušice 861/II Karel Polomis Sušice 679/II 90 let Aloisie Tůmová Sušice 56/II Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 22. dubna Evženie, Evžena, Raul 23. dubna Vojtěch, Adalbert, Roger 24. dubna Jiří, Debora 25. dubna Marek 26. dubna Ota, Oto 27. dubna Zita, Jaroslav 28. dubna Petr, Vlastislav, Vitalis, Živan, Vitalij 29. dubna Kateřina, Robert 30. dubna Pius, Pia, Blahoslav 1. května Josef, Florina, Floriana, Jeremiáš 2. května Atanas, Zikmund, Elenara 3. května Filip, Jakub, Žakelína, Alexej, Maura 4. května Florián, Květoslav, Květoš, Ada, Silvan 5. května Gothard, Klaudie 6. května Radoslav, Radislav, Radivoj, Jan as V dubnu vzpomínáme U František Gerner narodil se 6. března 1831 ve Lnářích, zemřel 8. dubna 1895 v Sušici, byl učitelem, později ředitelem obecné dívčí školy v Sušici, působil zde též jako sbormistr pěveckého spolku sv. Václav, pro který napsal četné písně. Zkomponoval také Slavnostní kantátu pro mužský sbor a orchestr. U RNDr. Ladislav Seifert narodil se 19. dubna 1883 v Sušici, zemřel 6. února 1956 v Brně; univerzitní profesor, profesor geometrie na přírodovědecké fakultě v Brně, spoluautor učebnice deskriptivní geometrie. U Maxmilián Pirner narodil se 13. února 1854 v Sušici, zemřel 2. dubna 1924 v Praze, byl profesorem Akademie výtvarných umění v Praze, učitelem řady našich významných malířů např. Maxe Švabinského. Obrazy Maxmiliána Pirnera vycházely ze starověkých bájí a pohádek. 93 let Marie Hájková Sušice 546/II 95 let Adolf Blahůt Sušice 620/II Duch Maxe Pirnera nad námi bdí Jiří Doubravický ŠUMAVA Vypadá zadumaně ba umí vyčarovat dumku do tóniny tvého srdce Je to její pradávný hlas v neskončenosti šumění větru Píseň do všech čtyř světových stran Je s tebou i na opačném konci světa na každém kroku posmutněle šumná přes věky i v neslyšném šumění tvé krve Když se chystaly na 13. února 1924 oslavy sedmdesátých narozenin pana profesora, byly to přípravy mnoha známých osobností našeho uměleckého světa. K té příležitosti byl také po 37 letech vyučování (z toho 28 let řádné profesury) jmenován i čestným profesorem Akademie výtvarných umění. Z dalšího uznání se mohl radovat i v březnu, kdy dostal čestnou cenu České akademie věd a umění. A jistě největší radost měl z uznání svých bývalých žáků, z nichž někteří v té době už patřili k předním uměleckým osobnostem. Patřili mezi ně Joža Úprka, Luděk Marold, Jaroslav Špillar, František Bílek, Ludvík Kuba, Adolf Kašpar, Jakub Obrovský, Hugo Boetinger a další. Nedlouho po těchto oslavách ale dostal zánět pohrudnice a 2. dubna 1924 zemřel. Najednou se začal objevovat celý svět Maxe Pirnera, který po své padesátce přestal na veřejnosti svá díla vystavovat. Již v září a říjnu uspořádal Mánes první soubornou posmrtnou výstavu. Podílel se na ní hlavně jeho bývalý žák Vratislav Nechleba (absolvent z roku 1907 a sám profesor Akademie od roku 1918 až do roku 1958). Tehdy se podařilo shromáždit přes 700 jeho děl a mnoho dalších nekatalogizovaných kreseb a výstava se konala ve všech sálech pražského Obecního domu. A tehdy také Moderní galerie zakoupila soubor 40 olejů a 275 studijních kreseb. Výstava ukázala nejen šířku Pirnerova díla, ale také mystickou dumavost, obsahovou hloubku a tvůrčí velikost. Ještě po třiceti letech (když se připomínalo sté výročí Pirnerova narození), napsal všem známý Max Švabinský, že Pirner v českém malířství a zejména v elitním oboru figurálním, dospěl k nejvyšším uměleckým metám. Také Švabinský byl vděčným žákem Maxe Pirnera, absolvoval Akademii pod jeho vedením v roce 1898, a také on se stal dlouholetým profesorem Akademie v letech 1910 až Při smrti Maxe Pirnera byl tedy dlouho už sám známým a uznávaným umělcem a právě on to byl, kdo Pirnera označil za mistra slavného, leč tajně a mezi umělci. Výčet Pirnerových děl, kterými se stal slavný i po své smrti, by byl dlouhý. K mnoha z nich ho poutala láska a věrnost, proto se k nim vracel i několikrát v životě. Tak např. nejznámější cyklus jeho kreseb Démon láska rozvíjel v mládí, pak v osmdesátých letech před návratem do Prahy a pak ještě jednou kolem zlomu století. Druhé zpracování inspirovalo Jaroslava Vrchlického k sepsání básní stejného názvu. A sledujeme-li jeho díla, brzy si všimneme toho, že se na nich objevovaly už v osmdesátých letech témata a prvky, které byly tak charakteristické na zlomu století, kdy vrcholilo období velkého uvolnění a vzepětí ducha a svobody, období, které je krátce označováno slovem secese. Že se Max Pirner v Sušici narodil, byla shoda okolností, neboť jeho otec Jan Pirner přišel do Sušice z Klatov, kde byl předtím radním u magistrátu. Když byl v roce 1850 v Sušici zřízen podkrajský úřad, stal se c. k. zemským radou a soudcem sborového soudu právě Jan Pirner. Koncem května 1855 ale podkrajský úřad a sborový soud v Sušici byly zrušeny a Jan Pirner se odstěhoval do Plzně a pak do Lokte. Tam Max Pirner vystudoval reálku a gymnasium. V roce 1872 byl Max Pirner přijat v Praze na Akademii, kde se spřátelil s Mikolášem Alešem (z té doby známý portrét mladého Aleše), Emanuelem Liškou, Jakubem Schikanedrem, Josefem Mauderem (z 12 dopisů Mauderovi můžeme poznat jeho pozdější život ve Vídni). Na podzim 1874 odešel do Plzně na roční vojenskou službu a v září 1875 pokračoval ve studiu u Josefa Matyáše Trenkwalda ( , pražský rodák a absolvent pražské Akademie), který byl od roku 1865 ředitelem pražské Akademie, ale v roce 1874 odešel do Vídně. Zde se Pirner pracovně seznámil také s Františkem Ženíškem a Josefem Tulkou, když pomáhali Trenkwaldovi podle jeho skic tvořit kartony pro okna Votivního kostela. Když v roce 1879 ukončil Pirner svá studia na vídeňské Akademii, byla vyhlášena soutěž na oponu Národního divadla a zde se opět všichni přátelé sešli se svými návrhy. Pro Pirnerovo životní dílo měl asi značný význam jeho zhruba dvouletý pobyt v Alpách, kde dokumentoval umělecké objekty pro ministerstvo kultury. Nevšední pojetí krajiny je vidět na řadě jeho obrazů. Dokumentační práce prohloubila jeho kreslířskou rutinu, a to mu umožnilo přistoupit už počátkem osmdesátých let tvůrčím způsobem ke knižní ilustraci básnických děl a vytvořit uznávanou výzdobu Heinricha Heineho Knihy písní a dalších pěti svazků jeho díla, podobně jako práce Lessinga a Lenaua. Po tomto období byl povolán do Prahy, aby vyučoval žánrovou malbu. Zde se představil známým obrazem Finis, souborem pastelů, cyklem Démon láska (později zbásnil Jaroslav Vrchlický a zhudebnil Josef Bohuslav Foerster), zanedlouho dalším cyklem velkých pastelů Mytologické mesaliance apod. Při založení České akademie věd a umění v roce 1890 byl zvolen jejím mimořádným členem a vytvořil návrh pamětní medaile k tomuto založení, při zemské jubilejní výstavě v roce 1891 navrhl diplom, v roce 1893 byl zvolen členem komise pro zkoumání a zachování památek v českých zemích, v roce 1896 byl jmenován na Akademii výtvarných umění řádným profesorem, 1898 se stal členem spolku Vídeňská secese, 1899 bylo jeho tvorbě věnováno 10. číslo časopisu Vídeňské secese Ver Sacrum. Také v Praze se stal členem nově založené Jednoty výtvarných umělců, která byla na rozdíl od starší Umělecké Besedy určitou oficiální pražskou secesí. Ale mluvčí tehdejších mladých umělců ve spolku Mánes (Miloš Jiránek) napadl tyto autory a kritizoval jejich romantismus a secesi. To se Pirnera hluboce dotklo a bylo to příčinou toho, že už veřejně přestal vystavovat svá díla. Nám, kteří milujeme Šumavu, zanechal Pirner svou vizi Šumavy. Vytvořil ji, když mu bylo 55 let, tedy v době, kdy vytvořil již stovky přemýšlivých i luzných symbolů pomocí éterických i zemitých ženských těl. Pro tohoto iluzionistu prcha vých okamžiků i vkořeněných povahových rysů se symbolem Šumavy stala dumavě snící žena plných tvarů mezi dalšími skotačícími ženami na kraji rozsáhlé vodní pláně pod hradbou hor. Pandán obrazu Šumava tvoří obraz Krakonoš. A teprve vedle mohutného, ošlehaného, bělovlasého a přísně spravedlivého starce s mohutnýma rukama, klouby a jistě i mozoly, se proměňuje plná žena do hravé dívky, teprve při srovnání těchto obrazů vynikne jemnost a něha vložená do tváře Šumavy. Teprve pak si můžeme uvědomit, jak proměnný a vřelý obrázek své rodné Šumavy nosil Pirner ve svém dospělém srdci. ZDENĚK PAPEŠ

Penzion slaví 4. narozeniny

Penzion slaví 4. narozeniny 9/99 7. května 1999 Cena 4,80 Kč Finanční úřad upozorňuje Vzhledem k blížícímu se termínu zaplacení daně z nemovitosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny takto: 10. 5. 21. 5.: pondělí: 8

Více

Připravenost studentů hodnotí na výbornou

Připravenost studentů hodnotí na výbornou 7/99 9. dubna 1999 Cena 4,80 Kč V září začíná výstavba monobloku nemocnice Na jednání městské rady rozšířené o členy zastupitelstva, 22. března, si Město Sušice potvrdilo priority, jimž se bude v první

Více

Výstavba pokračuje Výstavba Penny marketu v Sušici, jejímž investorem je pražská. programu MKS Sušice POUZE CHLAPCI!

Výstavba pokračuje Výstavba Penny marketu v Sušici, jejímž investorem je pražská. programu MKS Sušice POUZE CHLAPCI! 11/1999 4. června 1999 Cena 4,8 Kč Upozornění Na základě vyhlášky, která stanoví zásady pro vyřízení žádostí o vzniku nájmů bytů ve vlastnictví Města Sušice, upozorňujeme žadatele, že od 3. května 1999

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

4. května 2007 Cena 6,00 Kč

4. května 2007 Cena 6,00 Kč 9/2007 4. května 2007 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, v poslední době stále více přibývá přeplněných nádob na odpad a volně odloženého odpadu u popelnic. Vedle kontejnerů a popelnic se

Více

Sběrna stále nefunguje

Sběrna stále nefunguje 6/2000 24. března 2000 Cena 5,80 Kč Sběrna stále nefunguje Klasický obrázek z posledních týdnů zavřená vrata Sběrných surovin, před nimi se povaluje spousta odpadu. Proč? Jednoduše proto, že sběrna neměla

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté 21/1999 19. listopadu 1999 Cena 5,80 Kč Kupní smlouva na ČOV podepsána! Jak jsme již několikrát naše čtenáře informovali, Město Sušice bylo nuceno zvažovat koupi čistírny odpadních vod a převést ji tak

Více

Městská policie Sušice upozorňuje

Městská policie Sušice upozorňuje 9/2005 Městská policie Sušice upozorňuje Městská policie Sušice upozorňuje na uzavírku náměstí ve dnech konání akce Den Sušice : od čtvrtka 19. května od 20 00 hodin do neděle 22. května do 8 00 hodin.

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech

25. března 2005 Cena 6,00 Kč. Starostové Prácheňska diskutovali. Zejména o svých zkušenostech 6/2005 Kde jsou hranice? V úterý a ve středu ráno se po Sušici objevily letáky (jinak se ta úprava opravdu nedá nazvat) imitující smuteční oznámení za poraženou jedli na sušickém náměstí. Nelze dost dobře

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

konkurz, který byl přijat, bylo také

konkurz, který byl přijat, bylo také 3/99 12. února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně,

Více

3. září 2004 Cena 6,00 Kč

3. září 2004 Cena 6,00 Kč 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané

Více

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří

Více

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry 7/2002 5. dubna 2002 Cena 5,80 Kč Rekonstrukce parku u Základní školy T. G. M. Sušice Vážení čtenáři Sušických novin, dovolte mi, abych vám podala informaci týkající se chystané obnovy parku před Základní

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

Komunální volby potvrdily stávající směr Po čtyřech letech proběhly v České republice pravidelné

Komunální volby potvrdily stávající směr Po čtyřech letech proběhly v České republice pravidelné 19/2014 Aktuálně z radnice VOLBY 2014: Otázka pro starostu Bc. Petra Mottla. Jak hodnotíte výsledky voleb v Sušici? Především bych chtěl poděkovat všem, kteří k volbám přišli. Účast byla téměř poloviční,

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

Znáte ty nejlepší? zavolejte!

Znáte ty nejlepší? zavolejte! 6/2003 21. března 2003 Cena 5,80 Kč Pod věží možná bývala kaple V prosinci loňského roku bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí objektu radnice. Hlavním důvodem celkových úprav prostor je reorganizace

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

Festival duchovní hudby

Festival duchovní hudby 13/1999 2. července 1999 Cena 4,80 Kč Den Sušice 99 ještě jednou V prvním červnovém víkendu se většina z nás potkala na sušickém náměstí při programu na zahájení letní sezóny. Protože jsme Den Sušice propagovali

Více

9. září 2005 Cena 6,00 Kč

9. září 2005 Cena 6,00 Kč 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově

Více

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí 15/98 28. srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě

Více

strategický nástroj pro společná řešení. Jsem ráda, že starostové v tak hojném počtu přijali pozvání na setkání se zástupcem EKO

strategický nástroj pro společná řešení. Jsem ráda, že starostové v tak hojném počtu přijali pozvání na setkání se zástupcem EKO 8/2015 Aktuálně z radnice Na plzeňské radnici proběhl 10. dubna 17. sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Za Sušici se setkání zúčastnil starosta Bc. Petr Mottl. Kromě volby nového vedení se projednávala

Více