Den Sušice 99 pátek 4. června hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den Sušice 99 pátek 4. června 16 00 hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan"

Transkript

1 8/ dubna 1999 Cena 4,80 Kč FINÁLE MINIMISS 99 se blíží! Finále letošní soutěže krásy pro dívky základních škol MINI- MISS 99 bude probíhat v sobotu 8. května 1999 od hodin v sušické Sokolovně. Dívky budou soutěžit ve dvou kategoriích I.: třídy ZŠ a II.: třídy ZŠ. Do finále postoupí z každé kategorie šest dívek, které úspěšně prošly výběrovými koly v DDM Sušice. Součástí MINIMISS 99 bude stejně jako v loňském roce divácká soutěž MISS PUBLIKUM. Porota bude hodnotit dívky v těchto disciplínách: 1) úvodní rozhovor 2) praktické dovednosti 3) volná disciplína 4) promenáda v modrém. Diváci se kromě samotné soutěže mohou těšit na další doplňkové programy taneční ukázky Vstupné je 40 Kč, předprodej v kanceláři MKS ihned! Přijďte i vy fandit mladým slečnám v jejich soupeření o titul. Jste srdečně zváni! as Město Sušice ve spolupráci s reklamní agenturou RLA Stallion a Městským kulturním střediskem srdečně zve na sušické náměstí na velký program k zahájení letní sezóny Den Sušice 99 pátek 4. června hod. country kapela, taneční vystoupení, swingový band, večer ohňostroj, pivní stan sobota 5. června celodenní program na velké scéně na náměstí přehlídka všech souborů hudebních, tanečních a pěveckých ze Sušice, jako hosté se představí soubory ze Strakonic, Domažlic, Klatov, Horažďovic a Kašperských Hor, vystoupení profesionálních umělců Od pátku do neděle velké trhy na náměstí s výběrem zboží a občerstvení. Vstup na všechny pořady zdarma. Vzpomínka na dny osvobození v roce 1945 Ve čtvrtek 6. května 1999 v hodin na náměstí u pamětní desky Muzea Šumavy uctí představitelé města spolu s občany památku těch, kteří nám přinesli svobodu. Po skončení slavnostního aktu a doprovodného programu se všichni odeberou k památníku odboje, aby zde jako vzpomínku položili květiny. Zveme srdečně všechny občany! Žáci ZUŠ Sušice uspěli i v oblastním kole Postupující žáci, kteří se výborně umístili v okresním kole soutěže základních uměleckých škol, se ve dnech 26. a 27. března zúčastnili dalšího, oblastního kola v Plzni. V I. kategorii ve hře na housle získala Čestné uznání Magda Kutišová a v VII. kategorii dosáhla na třetí místo Veronika Manová. Blahopřejeme! V létě na tábor s DDM Dům dětí a mládeže v Sušici pořádá, tak jako každým rokem, i letos letní dětské tábory. Můžete své děti přihlásit na tábor do Blatné, v termínu Předpokládaná cena:1200 Kč. Účastníci tábora budou ubytováni v budově DDM Blatná. Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Sušice, informace na tel.: 0187/ U POZOR U POZOR U Pro velký zájem pořádá CK MKS Sušice TŘETÍ ZÁJEZD za kulturními památkami DO VÍDNĚ! Odjíždíme v sobotu 12. června 1999 v 5 00 hodin z nábřeží. Cena zájezdu je stanovena na 450 Kč a zahrnuje dopravu a průvodce. Zájemci, hlaste se v kanceláři MKS Sušice nebo na tel.: 0187/ IHNED! Před časem jsme vás krátce informovali o kácení dřevin ve vybraných lokalitách města. Zároveň bylo slíbeno, že pokácené stromy budou postupně nahrazovány novou výsadbou. K dnešnímu dni vysadili pracovníci TS 11 kulových jasanů a 5 kaštanů, a to v Nádražní ulici (na fotografii) a na sídlišti Sirkařská Hrádecká. Cena jednoho stromu, podle druhu a vzrůstu, se pohybuje od 3 do 5 tis. Kč. Největší škody vandalismem na mladých stromcích jsou pravidelně způsobovány právě podél Nádražní ulice o výši způsobené škody si tedy každý může udělat dost jasnou představu. Další výsadba stromů je plánována na podzimní měsíce letošního roku. text a foto: zb Do mateřských škol se zapsalo 88 nových dětí Ve středu 7. dubna proběhly zápisy dětí do sušických mateřských škol pro následující školní rok. Do MŠ Tylova ul. se zapsalo celkem 55 a do MŠ Smetanova ul. 33 dětí. Ve školním roce 1999/ 2000 bude školky navštěvovat celkem 300 dětí (po 150 v každé z nich), tedy přibližně tolik, jako v roce letošním. Současné stravné pro žáky MŠ činí 19 Kč/den (4 Kč přesnídávka, 11 Kč oběd, 4 Kč svačina). Školné v letošním roce je stanoveno na 30 Kč denně u dětí, které navštěvují MŠ nepravidelně (např. 2 dny v měsíci) a 240 Kč měsíčně u ostatních dětí. Způsob stanovení výše poplatku, jeho úhrada a podmínky pro osvobození od placení poplatku jsou dány 19 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a vyhláškou Města Sušice o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Školné je příjmem městského rozpočtu s tím, že třetina vybraných poplatků je po dohodě se Školským úřadem Klatovy využívána k nákupu učebních pomůcek a školních potřeb. Stanovené školné pokrývá necelých 10 % celkových nákladů na provoz mateřských škol. Výše školného pro školní rok 1999/2000 bude schválena na městském zastupitelstvu letos v červnu. HPO MÚ Postižení válkou potřebují pomoc Český červený kříž ve spolupráci s městskými úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pořádá finanční sbírku na pomoc obětem války na Balkáně. Chcete-li i vy pomoci jakoukoliv peněžní částkou, můžete přispět jednak přímo na městských úřadech, v Sušici je to č. dveří 10 (podatelna), kde váš příspěvek zaevidují, poté odešlou na účet, nebo můžete finanční prostředky zasílat přímo na Fond Humanity ČČK při Komerční bance, číslo účtu: /0100, variabilní symbol: 555, heslo Balkánský konflikt. Všem, kteří se k této výzvě neotočí zády, předem děkujeme. as Základní škola Sušice, Lerchova ulice zřizuje ve školním roce 1999/ třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků Přihlášky do 30. dubna 1999, testy 4. května 1999 (z učiva 2. třídy) a zároveň zřizuje 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na atletiku, tenis a fotbal) Přihlášky do 14. května 1999, testy 18. května 1999 (zákl. sport. dovednosti) Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři školy Informace na tel.: 0187/ Sbor dobrovolných hasičů SUŠICE město pořádá v sobotu 24. dubna 1999 od 7 30 hod. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU v katastru města Sušice. V dopoledních hodinách bude šrot průběžně odvážen ze všech částí města. Máte-li zájem o odvoz odpadu, můžete nahlásit jméno a adresu (místo odvozu) na požární zbrojnici Sušice, tel.: 0187/ PŘEČTĚTE SI v kaleidoskop zajímavostí a připravovaných akcí ve městě v aktuality z Městského úřadu v zajímavosti z historie v dopisy a postřehy našich čtenářů v o filmech, které musíte vidět v sportovní novinky vás zvou na taneční zábavu do Sokolovny sobota 24. dubna ve hodin FASTBIRDS z Prahy UUUUUUUUUUUU MKS spolu s DDM, Gymnáziem a SRPŠ ZŠ Komenského vás zvou v pátek 30. dubna na ČARODĚJNICKÝ REJ Zábavné odpoledne začne v hodin u DDM, kde se můžete účastnit zajímavého programu. Upálení Paní Zimy, opečení vlastních uzenin, vyhodnocení nejlepší masky k tomu všemu vám zahraje country kapela. Vlastníte-li čarodějnici, mága, nebo jen hezkou masku, můžete se spolu s ostatními vydat na průvod městem, který bude zahájen v hodin u Domu dětí a mládeže. Průvod doskotačí až k Sokolovně, kde začne ten pravý rej V hodin zahájíme TA- NEČNÍ REJ v Sokolovně. Do skoku hraje PROSPEKT. Vstup: 50 Kč; masky: 25 Kč.

2 strana 2 Už dlouho přemýšlíte o letošní dovolené a nevíte kudy a kam? Pak nám dovolte předložit naši nabídku pobytových zájezdů, určenou pro kohokoliv z vás Cestovní kancelář MKS Sušice je tu pro vás Zprostředkujeme pro vás pobytové zájezdy s osvědčenými cestovními kancelářemi. Všechny náležitosti vyřídíte přímo v kanceláři MKS, katalogy jsou vám k dispozici. APC Příbram Itálie specialitou jsou pobyty v oblasti PALMOVÉ RIVIÉRY určené zejména rodinám s dětmi, dále nabízí oblíbené Bibione a Lido di Jesolo, zajímavé pobyty ve Španělsku i Chorvatsku. To vše za příjemné ceny Kaleidoskop Dny otevřených dveří u 2. mechanizované brigády v posádkách Písek a Janovice V pátek 23. dubna se můžete od 9 do 14 hodin díky Dnu otevřených dveří v posádkách Písek a Janovice seznámit s nejmodernější bojovou technikou z výzbroje 2. mechanizované brigády. V posádce Písek se jmenovaná akce uskuteční na stadionu DUKLA, v posádce Janovice v objektu kasáren. Můžete si prohlédnout nejen bojovou techniku, ale i spojovací prostředky a techniku, která slouží k zabezpečení života jednotek při výcviku mimo kasárna, vojáci předvedou také svoji výzbroj. Na trenažerech používaných k výcviku u útvarů brigády budete moci vyzkoušet střelbu z ručních zbraní používaných v Armádě České republiky. Jako další doplněk jsou připraveny ukázky výcviku psů a ukázky speciálního výcviku v sebeobraně vojáků. Velitel 2. mechanizované brigády plk. Ing. Rostislav Mazurek zve všechny zájemce do posádek v Písku i Janovicích. as Pressburg Bohemia, s. r. o., Olomouc Zajistí pobyty v nejkrásnějších místech Slovenska, vybrat si můžete z těch nejzajímavějších míst: Vysoké i Nízké Tatry, Slovenský ráj, Malá a Velká Fatra, termální lázně aj. Alexandria Praha Bulharsko, Řecko, Tunisko, Španělsko, Chorvatsko to vše najdete v nabídce této pražské cestovní kanceláře. Zejména Bulharsko je v současné době atraktivní pro české turisty vysoká úroveň poskytovaných služeb, ceny srovnatelné s našimi: jednoduše řečeno, nemusíte si připadat jako chudí příbuzní! Velmi lákavý je i kombinovaný způsob dopravy letadlo a autobus, Alexandria nabízí také velmi zajímavé slevy pro děti až do 16 let! Parkam Holiday s I v této nabídce najdete přístupné Bulharsko, Itálii, zajímavou Sardinii, Rakousko, Řecko, osvědčené Chorvatsko, Španělsko, Tunisko Aby bylo přímo veselo Na Základní škole Komenského jsou velmi pěkné vztahy mezi žáky nižších a vyšších ročníků. V březnu připravili žáci 9. třídy společně se šesťáky pro děti školní družiny maškarní bál. Nechyběla spousta her a samozřejmě ani dobrá zábava. Jednotlivé soutěže zpestřovaly hezké písničky, na které se i tančilo. Poslední soutěž, která se všem líbila, jsme nazvali mumifikování. Do této soutěže se zapojily i paní vychovatelky Fabšicová a Brzáková. Co bylo úkolem? V co nejkratším čase omotat paní vychovatelky toaletním papírem. Za každou soutěž dostávaly děti drobné ceny a úplně na závěr porota oceňovala nejkrásnější a nejoriginálnější masky. Všem se maškarní bál líbil a věříme, že se v příštím roce opět podobná akce uskuteční. Za žáky 9. třídy MICHAL JÍLEK Katalogy všech uvedených cestovních kanceláří dostanete v kanceláři MKS, kde vám rádi poskytneme všechny podrobnější informace při vaší osobní návštěvě! Informovat se můžete také telefonicky na číslech 0187/ , Dárcům krve Pravidelné odběry krve TO Klatovy proběhnou v měsíci dubnu ve stanovených termínech v době od 14 do 17 hodin na těchto místech: Pačejov Janovice Zima opět potrápila nejen motoristy, ale zejména správce komunikací, kteří mají v jarních měsících spoustu práce s jejich opravami. Na snímku pracovníci Technických služeb hodnotí stav kanalizační vpustě před opravou. Kromě poškozených kanalizačních vpustí jsou opravovány i výtluky a propadlé části vozovek místních komunikací. Vzhledem k rozsahu těchto poškození bude jejich odstraňování probíhat nejméně do zahájení letní sezóny. Opravy jsou prováděny postupně směrem k okrajovým částem města. text a foto: zb Čerpací stanice DIESEL SUPER Tenisová škola Jopík pořádá opět jarní tenisový kurz pro začátečníky i pokročilé hráče bez věkového omezení. Kurz bude probíhat v době od 26. dubna do 29. června 1999, vždy jednou týdně, ve skupinách s maximálně čtyřmi hráči. Tenisová škola zdarma zapůjčí rakety! Proč byste to nezkusili také vy? Přihlášky a podrobnější informace na tel.: 0187/ do 25. dubna 1999! Pro milovníky Šumavy a turistiky Již 8. ročník turistického pochodu po Šumavě pro všechny milovníky přírody připravil DDM Sušice ve spolupráci se sdružením Pionýr. Tradičně jsou připraveny 2 trasy kolem Sušice 1) pro rodiče s dětmi po břehu Otavy 4 km 2) Sušice, Zaluží, Rok, Kalovy, Chmelná, Sušice 8 km a dvě trasy mimo Sušici. Je připraven výjezd autobusem do Hartmanic, odkud se můžete vydat na 1) Hartmanický vyhlídkový okruh 10 km 2) Kochánovské pláně km. Pokud se rozhodnete poznávat s námi okolí Hartmanic, hlaste se prosím do 15. května v DDM, na tel.: 0187/ Start pochodu je v době od 8 do 10 hodin u DDM Sušice. Startovné činí 10 Kč; pro účastníky výjezdu pravděpodobný poplatek: děti do 10 let: 30 Kč, starší a dospělí: 40 Kč. as Za kolik nakoupíte pohonné hmoty? SPECIAL NATURAL 95 JOSPA, s. r. o., Sušice 18,00 22,70 21,40 22,30 čerp. st. Horažďovice 18,00 23,10 21,60 22,50 čerp. st. Kašperské Hory 17,60 22,40 20,90 21,90 čerp. st. Dlouhá Ves 17,80 22,50 21,20 22,20 Benzina, s. p., Kolinec 17,80 22,40 21,20 22,10 Šumavská hudební zastavení Vážení hudbymilovní přátelé, jaro je tady a rychle se přibližuje letní sezóna. A my na krásné letní období přicházíme s novým programem, kterým bychom chtěli vám, obyvatelům našeho města a okolí, ale také všem návštěvníkům krásné Šumavy, léto ještě více zpříjemnit. Společně s muzikanty, zpěváky a milovníky hudby všeho druhu jsme přemýšleli, jak bychom v Sušici obnovili tradici pravidelných koncertních pořadů, které vždy přitahovaly místní i hosty a plnily koncertní sál. Naší nabidku tedy máte před sebou, stačí přijít, posadit se, zapomenout na všední starosti a nechat se unášet do líbezného světa hudby. Od června do září, každou sobotu, vás pozveme do Smetanova sálu, na náměstí, do Sokolovny, ale také do kina nebo ke kapli Anděla Strážce a věříme, že v žánrově pestré přehlídce si každý z vás vybere to, co má rád, nebo také třeba zkusí něco nového. čtvrtek 17. června Smetanův sál Jam session SWING QUARTET PRAHA sobota 26. června koncert dechovky na náměstí sobota 3. července sobota 10. července sobota 17. července sobota 24. července sobota 31. července sobota 7. srpna sobota 14. srpna sobota 21. srpna sobota 28. srpna sobota 4. září sobota 11. září koncert dechovky na náměstí Kinosál Studiový orchestr Pohoda Praha oblíbené české písničky i světové evergreeny Smetanův sál Pěvecký recitál Evy Randové písně a operní árie českých i světových autorů koncert dechovky na náměstí Smetanův sál komorní koncert Jany a Petra Novákových z Plzně housle, klavír nádvoří Muzea Šumavy soubor Milvus gotická a renesanční hudba s dobovými nástroji a kostýmy kostel sv. Václava Zdeněk Kopecký zpěv, Martin Kaplan housle, Adam Viktora varhany barokní hudba koncert dechovky na náměstí koncert dechovky na náměstí Kaple Anděla Strážce koncert pěveckého sboru Svatobor Sokolovna Korunovační mše z díla W. A. Mozarta Bohemia Orchestra a pěvecké sbory Nimbostratus a Svatobor sobota 18. září koncert dechovky na náměstí Pro ty, kteří chtějí pravidelně koncerty navštěvovat, nabízíme předplatné na celý cyklus za symbolickou cenu 350 Kč, pro studenty za 300 Kč. Předplatitelé budou mít zajištěna místa na všechny pořady. Předplatné je možné si zajistit již od 15. dubna v kanceláři MKS Sušice (Sokolovna). Věříme, že vám naší nabídkou uděláme radost a přispějeme ke zpestření letní pohody. Na všechny návštěvníky se těší pořadatelé Městské kulturní středisko, Gymnázium a pěvecké sbory v Sušici. sz

3 Zpráva ze 7. jednání městské rady v Sušici dne 12. dubna Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. U Městská rada schválila a doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu v rámci programu přeshraniční spolupráce PHARE na projekt č. CZ Sušice mezi MMR ČR a Městem Sušice. U Městská rada souhlasila s uzavřením smlouvy na výkon funkce TDI s firmou Bytservis, spol. s r. o., Sušice na akci Rekonstrukce tepelné meziobjektové sítě z kotelny PK 856 v Sušici II. etapa. U Městská rada schválila smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a I. N. P., s. r. o., Zahradní 64, Plzeň na vypracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce meziobjektové sítě z plynové kotelny PK 856 větev A stavební část. U Městská rada schválila smlouvu o dílo č. 5/99 mezi Městem Sušice a Termoprojektem Plzeň na dodávku projektové dokumentace Rekonstrukce tepelné meziobjektové sítě z plynové kotelny PK 856 větev A technologická část. U Městská rada doporučila plynofikaci kotelny čp. 275 Na Burince (objekt bývalých VLS) a pověřila Bytservis přípravou podkladů pro výběrové řízení za podmínky, že předmětná stavba nezatíží rozpočet města. U Městská rada doporučila uzavření smlouvy č o po- Zasedání městské rady skytnutí finanční podpory na akci Asanace uzavřené skládky TKO Vrabcov mezi SFŽP Praha a Městem Sušice ve výši dotace Kč a půjčkou tis. Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. U Městská rada doporučila uzavření zástavní smlouvy č Z, jako zástavu za poskytnuté finanční prostředky na akci: Asanace uzavřené skládky TKO Vrabcov mezi SFŽP Praha a Městem Sušice na st ppč a 2985 v k. ú. Sušice (bývalý autokemp). U Městská rada doporučila uzavření zástavní smlouvy, jako zástavu za poskytnuté finanční prostředky na akci: Půdní vestavby obecních bytů v Sušici, mezi OkÚ Klatovy a Městem Sušice, týkající se zástavy bytových domů č.p. 675/III st. p. č a čp. 676/III st. p. č v k. ú. Sušice, Klostermannova ulice. U Městská rada souhlasila s využitím podaných žádostí o investiční dotace: na 10 b. j. v ulici Pod Nebozízkem, 84 b. j. Vojtěška, technická infrastruktura Vojtěška II pro plánované akce výstavby nájemních bytů v uvolňovaných objektech č. 14, 15 a 18 kasáren U nádraží a pověřila starostku a zástupce starostky jednáním o těchto změnách na OkÚ Klatovy a MMR ČR. U Městská rada vzala na vědomí uskutečnění pořadu TV NOVA Rychlý prachy ve dnech na náměstí v Sušici a pověřila starostku podpisem příslušné nájemní smlouvy. U Městská rada vzala na vědomí informaci o stavebně-technickém stavu okrasných bazénů v areálu ZŠ Lerchova ul. a souhlasila se zrušením dvou menších bazénů. U Městská rada schválila obecně závaznou vyhlášku č. 1/1999, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci. U Městská rada schválila přidělení bytu 0+1/IV. kat. Pod Kalichem 66, Sušice, p. Miroslavu Šilingrovi. U Městská rada schválila pronájem velkoobjemových kontejnerů firmě Rumpold-P, s. r. o., Úslavská 27, Plzeň, s platností od U Městská rada projednala vyhodnocení cenových nabídek na zpracování urbanistických studií a doporučila zastupitelstvu zpracování zadaných urbanistických studií a geodetických prací těmito firmami: AS Hysek, s. r. o., Plzeň a SORS, s. r. o., Sušice, US P/6/B Na Kateřince, US Velká Chmelná, EGF, s. r. o., Sušice a GROMA, s. r. o., Plzeň, US 0/15/BZ U Svaté Trojice, US R/3/B Pod Vodojemem U Městská rada schválila nákup reklamních zápalek se znakem města. U Městská rada doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek na činnost Základní kynologické organizace 301 Sušice ve výši Kč, pro hudební skupinu Rytmus ve výši Kč a pro Svaz neslyšících ve výši Kč. U Městská rada souhlasila s vyhlášením soutěže pro zpracování internetových stránek. U Městská rada souhlasila s odprodejem akcií Západočeské energetiky, a. s., po projednání ve finanční komisi městské rady. Doporučila vyčkat výsledků výběrového řízení organizovaného ZETESEM. U Městská rada schválila zápis ze schůze dozorčí rady Sušických městských lesů ze dne U Městská rada souhlasila s uspořádáním programu na zahájení letní sezóny Dny Sušice 99 na sušickém náměstí. U Městská rada souhlasí s přihlášením do výběrového řízení vypsaného správcem konkurzní podstaty, a. s., Sololit s nabídkovou cenou 5 mil. Kč. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Aktuality strana 3 Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci Městská rada v Sušici se usnesla dne 12. dubna 1999 vydat podle 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, a v souladu s ustanovením 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci Ki podle vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v platném znění, a dle výměru Ministerstva financí ČR č. 04/99, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu, se určuje pro období od 1. července 1999 do 30. června 2000 ve výši Ki = 1,05 Článek 2 Závěrečná ustanovení 1) Ruší se obecně závazná vyhláška Města Sušice ze dne 11. května 1998 č. 5/1998, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce. 2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července Ing. Petr Kocman, zástupce starosty Oznámení Podle 36a odst. 4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem části stavební parcely č. 13 v k.ú. Sušice nad Otavou. 2) Odprodej části stavební parcely č. 215/4 v k.ú. Sušice nad Otavou. Vyvěšeno dne Za Město Sušice 14. dubna 1999 JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Upozornění Na základě vyhlášky, která stanoví zásady pro vyřízení žádostí o vzniku nájmů bytů ve vlastnictví města Sušice, upozorňujeme žadatele, že od 3. května 1999 probíhá aktualizace žádostí o byt, které jsou evidovány na MěÚ Sušice, hospodářsko-právním odboru. Aktualizace probíhá do 30. června Po tomto termínu budou neaktualizované žádosti vyřazeny z evidence. HPO MÚ Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, starostka města Sušice Výzva pro majitele tohoto vozidla. Dopustil jste se přestupku ve smyslu porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 19, čl. 2, odst. g) je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen vrak ). Vyzýváme Vás, abyste ve vlastním zájmu vozidlo odstranil do V případě, že vrak nebude odstraněn citace ze Zákona 13/1997 Sb., 19, čl.3: Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice, nebo místí komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Městská policie Sušice

4 strana 4 Společenská kronika VZPOMÍNKY JUBILEA květen 1999 On nezemřel. Jen spí a má krásný sen o těch, které miloval a oni milovali jeho. Dne 24. dubna 1999 uplynou dva smutné roky od úmrtí mého tatínka, pana ŠTEFANA BENCE z Albrechtic a 26. prosince jsme vzpomněli jeho nedožitých 50. narozenin. Vy, kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu prosím, společně s námi, tichou vzpomínku. Syn Daniel s maminkou, Péťou, Járou, Radkem, dědou, rodina Čavojských, Benců a Kubeláků. Dne uplyne rok od úmrtí paní MARIE ŠUTÉ z Horažďovic. Stále vzpomínají manžel a syn s rodinou 75 let Zdenka Pavlíková Sušice 1062/II Josef Mlynařík Volšovy 79 Miroslav Zíka Sušice 157/III Jan Toušek Sušice 970/II Ludmila Rudová Č. Dvorce 4 Václav Krčmář Chmelná 55 Jaromír Kolovratník Sušice 904/II Věra Třasoňová Sušice 663/III Božena Havlíková Sušice 201/III Marie Kalistová Sušice 1037/II 80 let Marie Bejvlová Sušice 481/II Anna Pendlová Sušice 1069/II 85 let Ferdinand Kondrys Sušice 107/III Anna Lešáková Sušice 182/III Stanislav Steininger Sušice 984/II Marie Hambergerová Sušice 983/II Antonín Žitný Sušice 861/II Karel Polomis Sušice 679/II 90 let Aloisie Tůmová Sušice 56/II Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 22. dubna Evženie, Evžena, Raul 23. dubna Vojtěch, Adalbert, Roger 24. dubna Jiří, Debora 25. dubna Marek 26. dubna Ota, Oto 27. dubna Zita, Jaroslav 28. dubna Petr, Vlastislav, Vitalis, Živan, Vitalij 29. dubna Kateřina, Robert 30. dubna Pius, Pia, Blahoslav 1. května Josef, Florina, Floriana, Jeremiáš 2. května Atanas, Zikmund, Elenara 3. května Filip, Jakub, Žakelína, Alexej, Maura 4. května Florián, Květoslav, Květoš, Ada, Silvan 5. května Gothard, Klaudie 6. května Radoslav, Radislav, Radivoj, Jan as V dubnu vzpomínáme U František Gerner narodil se 6. března 1831 ve Lnářích, zemřel 8. dubna 1895 v Sušici, byl učitelem, později ředitelem obecné dívčí školy v Sušici, působil zde též jako sbormistr pěveckého spolku sv. Václav, pro který napsal četné písně. Zkomponoval také Slavnostní kantátu pro mužský sbor a orchestr. U RNDr. Ladislav Seifert narodil se 19. dubna 1883 v Sušici, zemřel 6. února 1956 v Brně; univerzitní profesor, profesor geometrie na přírodovědecké fakultě v Brně, spoluautor učebnice deskriptivní geometrie. U Maxmilián Pirner narodil se 13. února 1854 v Sušici, zemřel 2. dubna 1924 v Praze, byl profesorem Akademie výtvarných umění v Praze, učitelem řady našich významných malířů např. Maxe Švabinského. Obrazy Maxmiliána Pirnera vycházely ze starověkých bájí a pohádek. 93 let Marie Hájková Sušice 546/II 95 let Adolf Blahůt Sušice 620/II Duch Maxe Pirnera nad námi bdí Jiří Doubravický ŠUMAVA Vypadá zadumaně ba umí vyčarovat dumku do tóniny tvého srdce Je to její pradávný hlas v neskončenosti šumění větru Píseň do všech čtyř světových stran Je s tebou i na opačném konci světa na každém kroku posmutněle šumná přes věky i v neslyšném šumění tvé krve Když se chystaly na 13. února 1924 oslavy sedmdesátých narozenin pana profesora, byly to přípravy mnoha známých osobností našeho uměleckého světa. K té příležitosti byl také po 37 letech vyučování (z toho 28 let řádné profesury) jmenován i čestným profesorem Akademie výtvarných umění. Z dalšího uznání se mohl radovat i v březnu, kdy dostal čestnou cenu České akademie věd a umění. A jistě největší radost měl z uznání svých bývalých žáků, z nichž někteří v té době už patřili k předním uměleckým osobnostem. Patřili mezi ně Joža Úprka, Luděk Marold, Jaroslav Špillar, František Bílek, Ludvík Kuba, Adolf Kašpar, Jakub Obrovský, Hugo Boetinger a další. Nedlouho po těchto oslavách ale dostal zánět pohrudnice a 2. dubna 1924 zemřel. Najednou se začal objevovat celý svět Maxe Pirnera, který po své padesátce přestal na veřejnosti svá díla vystavovat. Již v září a říjnu uspořádal Mánes první soubornou posmrtnou výstavu. Podílel se na ní hlavně jeho bývalý žák Vratislav Nechleba (absolvent z roku 1907 a sám profesor Akademie od roku 1918 až do roku 1958). Tehdy se podařilo shromáždit přes 700 jeho děl a mnoho dalších nekatalogizovaných kreseb a výstava se konala ve všech sálech pražského Obecního domu. A tehdy také Moderní galerie zakoupila soubor 40 olejů a 275 studijních kreseb. Výstava ukázala nejen šířku Pirnerova díla, ale také mystickou dumavost, obsahovou hloubku a tvůrčí velikost. Ještě po třiceti letech (když se připomínalo sté výročí Pirnerova narození), napsal všem známý Max Švabinský, že Pirner v českém malířství a zejména v elitním oboru figurálním, dospěl k nejvyšším uměleckým metám. Také Švabinský byl vděčným žákem Maxe Pirnera, absolvoval Akademii pod jeho vedením v roce 1898, a také on se stal dlouholetým profesorem Akademie v letech 1910 až Při smrti Maxe Pirnera byl tedy dlouho už sám známým a uznávaným umělcem a právě on to byl, kdo Pirnera označil za mistra slavného, leč tajně a mezi umělci. Výčet Pirnerových děl, kterými se stal slavný i po své smrti, by byl dlouhý. K mnoha z nich ho poutala láska a věrnost, proto se k nim vracel i několikrát v životě. Tak např. nejznámější cyklus jeho kreseb Démon láska rozvíjel v mládí, pak v osmdesátých letech před návratem do Prahy a pak ještě jednou kolem zlomu století. Druhé zpracování inspirovalo Jaroslava Vrchlického k sepsání básní stejného názvu. A sledujeme-li jeho díla, brzy si všimneme toho, že se na nich objevovaly už v osmdesátých letech témata a prvky, které byly tak charakteristické na zlomu století, kdy vrcholilo období velkého uvolnění a vzepětí ducha a svobody, období, které je krátce označováno slovem secese. Že se Max Pirner v Sušici narodil, byla shoda okolností, neboť jeho otec Jan Pirner přišel do Sušice z Klatov, kde byl předtím radním u magistrátu. Když byl v roce 1850 v Sušici zřízen podkrajský úřad, stal se c. k. zemským radou a soudcem sborového soudu právě Jan Pirner. Koncem května 1855 ale podkrajský úřad a sborový soud v Sušici byly zrušeny a Jan Pirner se odstěhoval do Plzně a pak do Lokte. Tam Max Pirner vystudoval reálku a gymnasium. V roce 1872 byl Max Pirner přijat v Praze na Akademii, kde se spřátelil s Mikolášem Alešem (z té doby známý portrét mladého Aleše), Emanuelem Liškou, Jakubem Schikanedrem, Josefem Mauderem (z 12 dopisů Mauderovi můžeme poznat jeho pozdější život ve Vídni). Na podzim 1874 odešel do Plzně na roční vojenskou službu a v září 1875 pokračoval ve studiu u Josefa Matyáše Trenkwalda ( , pražský rodák a absolvent pražské Akademie), který byl od roku 1865 ředitelem pražské Akademie, ale v roce 1874 odešel do Vídně. Zde se Pirner pracovně seznámil také s Františkem Ženíškem a Josefem Tulkou, když pomáhali Trenkwaldovi podle jeho skic tvořit kartony pro okna Votivního kostela. Když v roce 1879 ukončil Pirner svá studia na vídeňské Akademii, byla vyhlášena soutěž na oponu Národního divadla a zde se opět všichni přátelé sešli se svými návrhy. Pro Pirnerovo životní dílo měl asi značný význam jeho zhruba dvouletý pobyt v Alpách, kde dokumentoval umělecké objekty pro ministerstvo kultury. Nevšední pojetí krajiny je vidět na řadě jeho obrazů. Dokumentační práce prohloubila jeho kreslířskou rutinu, a to mu umožnilo přistoupit už počátkem osmdesátých let tvůrčím způsobem ke knižní ilustraci básnických děl a vytvořit uznávanou výzdobu Heinricha Heineho Knihy písní a dalších pěti svazků jeho díla, podobně jako práce Lessinga a Lenaua. Po tomto období byl povolán do Prahy, aby vyučoval žánrovou malbu. Zde se představil známým obrazem Finis, souborem pastelů, cyklem Démon láska (později zbásnil Jaroslav Vrchlický a zhudebnil Josef Bohuslav Foerster), zanedlouho dalším cyklem velkých pastelů Mytologické mesaliance apod. Při založení České akademie věd a umění v roce 1890 byl zvolen jejím mimořádným členem a vytvořil návrh pamětní medaile k tomuto založení, při zemské jubilejní výstavě v roce 1891 navrhl diplom, v roce 1893 byl zvolen členem komise pro zkoumání a zachování památek v českých zemích, v roce 1896 byl jmenován na Akademii výtvarných umění řádným profesorem, 1898 se stal členem spolku Vídeňská secese, 1899 bylo jeho tvorbě věnováno 10. číslo časopisu Vídeňské secese Ver Sacrum. Také v Praze se stal členem nově založené Jednoty výtvarných umělců, která byla na rozdíl od starší Umělecké Besedy určitou oficiální pražskou secesí. Ale mluvčí tehdejších mladých umělců ve spolku Mánes (Miloš Jiránek) napadl tyto autory a kritizoval jejich romantismus a secesi. To se Pirnera hluboce dotklo a bylo to příčinou toho, že už veřejně přestal vystavovat svá díla. Nám, kteří milujeme Šumavu, zanechal Pirner svou vizi Šumavy. Vytvořil ji, když mu bylo 55 let, tedy v době, kdy vytvořil již stovky přemýšlivých i luzných symbolů pomocí éterických i zemitých ženských těl. Pro tohoto iluzionistu prcha vých okamžiků i vkořeněných povahových rysů se symbolem Šumavy stala dumavě snící žena plných tvarů mezi dalšími skotačícími ženami na kraji rozsáhlé vodní pláně pod hradbou hor. Pandán obrazu Šumava tvoří obraz Krakonoš. A teprve vedle mohutného, ošlehaného, bělovlasého a přísně spravedlivého starce s mohutnýma rukama, klouby a jistě i mozoly, se proměňuje plná žena do hravé dívky, teprve při srovnání těchto obrazů vynikne jemnost a něha vložená do tváře Šumavy. Teprve pak si můžeme uvědomit, jak proměnný a vřelý obrázek své rodné Šumavy nosil Pirner ve svém dospělém srdci. ZDENĚK PAPEŠ

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více