neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě"

Transkript

1 èíslo 9. roèník XIII, září 2008 Partnerská smlouva uzavřená mezi obcemi Allendorf a Velké Losiny před podpisem Ve dnech srpna 2008 navštívili opět naši obec zástupci hessenského města Allendorf Lumda za účelem projednání dalšího postupu při přípravě smlouvy o partnerství mezi tímto městem a obcí Velké Losiny. V pořadí se jednalo již o páté setkání. Německou delegaci tvořili starosta města Horst Hormann, místostarosta Ernst-Jürgen Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě a prošel řadou zahraničních misí, zájem o setkání s vedoucím Místostarosta města Allendorf p. Bernbeck předává vedoucímu obvodního odd. Policie ČR por. Lubinovi plaketu neprodejné

2 Starostové Velkých Losin a Allendorfu před olomouckým dómem losinského obvodního oddělení Policie ČR, panem Lubomírem Lubinou. Toto setkání se uskutečnilo druhý den v rámci plánované návštěvy Šumperka a Velkých Losin. Při setkání předal p. Bernbeck panu Lubinovi plaketu od policejní asociace z Německa. Poté následovala prohlídka nového Domu s chráněnými byty a krátké setkání německých zástupců s jeho novými obyvateli. V pátek se uskutečnila společná návštěva krajského města Olomouc a ve večerních hodinách závěrečné jednání za účasti všech členů rady naší obce. Na tomto setkání starosta města Allendorf oficiálně oznámil, že jejich zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření partnerské smlouvy s naší obcí. Návrh smlouvy obdržíme v nejbližších dnech a následně bude předán k odsouhlasení Zastupitelstvu obce Velké Losiny. Smlouva o partnerství by měla být podepsána v Německu na přelomu října a listopadu tohoto roku. Od partnerství si obě strany slibují především součinnost mezi místními zájmovými sdruženími a jejich spolky a trvalou výměnu zkušeností z veřejné práce. Předběžně se předpokládá Na návštěvě v Domě s chráněnými byty 2

3 jedna až dvě vzájemná setkání ročně. Nutno uvést, že vzájemné pozice obou stran nejsou rovnocenné, neboť na území města Allendorf s bohatou tradicí působí přes padesát zájmových sdružení a spolků a jak starosta uvedl, on sám je členem dvaadvaceti z nich. Naši republiku i obec prozatím podobný rozvoj zájmové činnosti teprve čeká a prozatím předpokládáme určitou spolupráci mezi našimi a německými hasičskými sbory a tělovýchovnými jednotami. Uzavřením partnerské smlouvy na podzim tak vznikne naší obci první mezinárodní partnerský vztah. MK PODĚKOVÁNÍ PANÍ JIŘINĚ ZOBAČOVÉ V průběhu měsíce srpna ukončila svoji dlouhodobou činnost v losinské střediskové knihovně v souvislosti s odchodem na zasloužilý odpočinek vedoucí knihovny, paní Jiřina Zobačová z Rapotína. Za dobu jejího působení ve vedoucí funkci se naše knihovna stala významným nositelem kulturních a vzdělanostních hodnot naší obce a sloužila nejen našim občanům, ale i mnoha klientům lázní a rekreantům. Výborně plnila úlohu středis- Paní Jiřinka Zobačová se svojí nástupkyní p. Hanou Nyklíčkovou a místostarostkou obce 3

4 kové knihovny v péči o knižní fond v místních knihovnách sousedních obcí, zejména v Loučné, Vernířovicích a v Sobotíně. Naše knihovna patřila vždy k těm nejlépe hodnoceným. Svoji vstřícností, ochotou, nadšením a trpělivostí získala mnoho nových čtenářů a naši knihovnu tak ročně navštívilo více než spokojených návštěvníků. Paní Zobačová se také významně zasloužila o rozvinutí činnosti Informačního centra s provozem veřejného internetu, které bylo obcí v knihovně zřízeno před čtyřmi lety. V závěru měsíce srpna proto paní Zobačovou v souvislosti s jejím ukončením činnosti navštívili Poděkování starosty obce zástupci obce a za její dlouhodobou obětavou práci jí poděkovali s přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let. letem světem o dalších událostech ve Velkých Losinách Výstavba polyfunkčního domu nabírá na obrátkách. Investor stavby - firma SAN-JV ze Šumperka má zájem ještě v letošním roce dostat pod střechu. Dům bude dokončen ve druhé polovině příštího roku, kdy přivítá první majitele nových bytů a podnikatelských prostorů. Stejná společnost se po jednáních s vedením naší obce ujala projektové přípravy spojené s výstavbou nových bytů v lokalitě Vyhlídka. Po prvních jednáních byl upřednostněn větší počet bytů v řadové zástavbě, takže prozatímní celkový počet bytů na sídlišti činí kolem sedmdesáti. Firma předpokládá vyřízení stavebního povolení v průběhu příštího roku, ve kterém současně zahájí tuto výstavbu. 4

5 Celé sídliště by pak mělo být dostavěno v roce V závěru srpna nastoupily vybrané firmy na opravy komunikací v naší obci. Přednost mají především opravy cest po výstavbě kanalizace. Přestože stávající vyhlašované dotační programy příliš nepodporují opravy místních komunikací, podařilo se vedení obce vytvořit dostatečné finanční zdroje na opravy plánované v letošním roce. V těchto dnech probíhá oprava další části střechy kostela sv. Martina v Žárové. Nové dřevěné šindele jsou pokládány s dvojitým překladem, což s nátěrem zaručí neprostupnost a delší trvanlivost střechy. Před opravou byla vyklizena a vyčištěna půda. Málokdo si letos může stěžovat na špatné počasí nebo nedostatek návštěvníků naší obce v letní sezóně. Podle posledních odhadů obec navštívilo zřetelně mnohem více turistů a rekreantů než v letech předchozích. Že by se začalo blýskat na lepší časy? Redakce Oprava komunikací Kostelík Terčem zájmu letošního léta bylo opět obecní termální koupaliště 5

6 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 27. září 2008 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní 167 (býv. Válkovo) 11:20-11:30 Velké Losiny škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u Pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Děkujeme za pochopení. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí, úterý září 2008 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice prodejna potravin Maršíkov prodejna potravin Středa, čtvrtek října 2008 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek p. Mráz) 6

7 Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad, stavební materiál apod. Vážení občané nepřetěžujte přistavené kontejnery!!! Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v obci Velké Losiny a místních částech o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: název firmy, příp. fyzické osoby jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH typ vozidla, kterým bude údržba prováděna doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorový vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do úterý 30. září 2008, kontakt a bližší informace podá p. Emil Kapusta, EK- Opatření proti následkům přívalových dešťů V současné době se podél komunikace ulice Zadní čistí silniční příkopy a opravují se podélné i příčné propustky. Stejně tak bylo zajištěno vyčištění příkop podél ul. Bukovická, kde při posledních silných děštích došlo k zaplavení některých pozemků. Důvodem těchto opatření je, že se poslední dobou stále častěji vyskytují lokální přívalové srážky. Na svažítých pozemcích kolem ul. Bukovická a Zadní, využívaných z velké části jako pastviny, pak vytvoří přívalovou vlnu, kterou příkopy podél cest a stávající vodní díla nejsou schopny svést do potoka. V minulosti byly tyto pozemky zemědělsky využívány jiným způsobem, byly každoročně rozorávány a podél příkop byla vyorána brázda. Byla tak zvýšena schopnost půdy pojmout větší 7

8 množství vody při prudkých děštích a brázda nad silnicí sváděla vodu do míst, kde byly propustky navazující na příkopy do potoka. V současnosti na pastvinách tráva při prudkém dešti slehne a voda velkou rychlostí stéká dolů do obydlených částí obce a způsobuje vážné škody. Velká část vodních děl vytvořených na základě zkušeností mnoha generací původních obyvatel byla současnými vlastníky bohužel zrušena a zasypána. Viníkem následných škod je potom ten, z jehož pozemku voda přitekla, protože povinností vlastníků půdy je zajistit odvedení povrchových vod. Obec Velké Losiny obnovuje nebo udržuje tato díla na svých pozemcích. Obracíme se na majitele nebo nájemce a uživatele problematických pozemků na svazích v obci, aby zajistili svedení povrchových vod do bezpečných míst a předešli tak riziku náhrady škod. Odpadní vody z žumpy, ČOV a septiku Obrací se na nás mnoho občanů s dotazy, jak to vlastně je od nového roku s vypouštěním odpadních vod. Nemohou se totiž ve spoustě zákonů a vyhlášek dobře orientovat. Pokusíme se to tedy stručně vysvětlit. 1) Za jakých podmínek a kam lze odpadní vody vypouštět? V naší obci, kde máme obecní kanalizaci, je povinností každého vlastníka nemovitosti vybudovat si domovní přípojku splaškové kanalizace k této kanalizaci Vypouštět mimo kanalizaci je možné pouze vyčištěnou vodu z domácí čistírny odpadních vod (ČOV), nebo ve výjimečných případech ze septiku, na který je vydáno platné povolení o vypouštění odpadních vod. A to buď do vodního toku (potoka), nebo do trativodu a na to je v každém případě nutné mít povolení od vodoprávního úřadu (tím je pro obec Velké Losiny Odbor životního prostředí MěÚ v Šumperku!). Nebo je možné vyčištěnou!!! vodu rozstřikovat na svém pozemku ale i na to je třeba mít povolení od vodoprávního úřadu. Vypouštění jiným způsobem do příkopu, na vlastní nebo cizí pozemek není přípustné! 2) A co žumpa? Žumpa musí především splňovat technické parametry dané normou. Žumpy vybudované v minulých letech, které nejsou těsné a splaškové vody z nich prosakují do okolí, tyto parametry určitě nesplňují. Vlastník rodinného domu, kde trvale žijí 8

9 3 osoby, který tvrdí, že žumpu o objemu 10 m 3 vyváží 2x ročně, nemluví pravdu nebo mu splaškové vody prosakují a přetékají do okolí. Průměrná spotřeba vody na 1 osobu a rok přesahuje až 40 m 3 a tím je dáno i množství vypouštěných odpadních vod na 1 osobu ročně. Pro 3 osoby je toto množství přes 130 m 3 za rok, což předpokládá vyvážení žumpy o objemu 10 m 3 asi 13x ročně!!! Jediná možnost je vyvážet žumpu firmou, která má k tomu potřebné podnikatelské oprávnění a technické zařízení (fekální vozidlo nebo přívěs) a obsah žumpy odveze do čistírny odpadních vod v Šumperku. Ve vlastním zájmu majitele nemovitosti je, aby si uschovával potvrzení o vyvezení obsahu žumpy (kdo, kdy, co a za kolik vyvezl). 3) Může fekální vozidlo rozstříkat obsah žumpy na vlastním nebo jiném pozemku? Ne, takový způsob je přímým porušením vodního zákona č. 254/2001Sb. A může být pokutován (viz dále)! 4) A co zemědělci, ti mohou obsah žumpy na pozemku (poli) vypustit? Zemědělci mohou na svém nebo pronajatém pozemku rozstřikovat močůvku, nikoliv obsah žumpy!!!, a mají povinnost jí ihned zapracovat do půdy (Vyhláška MZe č. 274/1998Sb.) 5) Proč se močůvka může rozstřikovat a obsah žump ne? Močůvka je čistě biologický produkt, který je v přírodě relativně dobře vstřebatelný rostlinami nebo odbouratelný. Kdežto v žumpě jsou i chemické nečistoty z pračky, myčky nádobí, z kuchyně nebo z koupelny a proto musí projít procesem čistění. 6) Proč se to všechno tak najednou změnilo, když ještě vloni bylo vypouštění odpadních vod ze septiků možné? Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních není nově zavedenou povinností Tuto povinnost ukládal už zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb.. Jde tedy o povinnost, která trvá již přes 50 let. Nyní se jen začíná dohlížet na dodržování toho, co je zákonem nařízeno a trestat to, co je porušením zákona, i když se to dlouhá léta tolerovalo a přehlíželo. 7) Co hrozí tomu, kdo nebude podle zákona postupovat? Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě: - fyzické osoby až Kč - právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až Kč. V poslední době se vyskytly případy, že vlastníci domů vyčerpávají obsah žumpy nebo septiku na zahradu v nočních hodinách a zamořují svoje okolí a sousedy zápachem. 9

10 Občané se nás ptají, co se s tím dá dělat a žádají, aby obecní úřad proti těmto občanům zasáhl. Doporučujeme, aby v tomto případě postižení občané zavolali Policii ČR, která má povinnost řešit narušení veřejného pořádku. Následně by poškozený měl toto narušení, pokud je to možné, nějak zdokumentovat (např. fotografii) a písemně ohlásit obecnímu úřadu, který je předá přestupkové komisi MÚ Šumperk a ta zahájí přestupkové řízení proti narušiteli veřejného pořádku. Vl. Kopal, pracovník OÚ Velké Losiny Ošetření stromořadí lip u hřbitova Poslední srpnový týden letošního roku bylo odbornou firmou ošetřeno stromořadí 12 lip podél jižní strany hřbitova ve Velkých Losinách. Jedná se o stromy s korunami značných rozměrů, výška stromů před ošetřením se pohybovala od 26 do 30 m. S přibývajícím objemem korun a stářím stromů se zvyšuje nebezpečí jejich selhání v místech původních řezů a v místech nasazení kosterních větví. Řada stromů vykazovala před ošetřením defekty kmenů i korun s přítomností plevelných dřevin. Z těchto důvodů přistoupila Obec Velké Losiny k ošetření tohoto stromořadí, které spočívalo v provedení zdravotního řezu stromů spolu s mírnou redukcí obvodu korun o 2 3 m a následnou stabilizací korun stromů vazbou systémem Cobra. Náklady na ošetření tohoto významného stromořadí naší obce jsou ze 70 % hrazeny z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008 a z 30% z rozpočtu obce. Věříme, že toto ošetření prodlouží životnost stromů a zachová je v současné kráse i dalším generacím obyvatel obce. -EK- Christophorus Farnost Velké Losiny Vás srdečně zve na Svatováclavskou zábavu, která se koná v sobotu v sále Lázní Velké Losiny od 20 hod. K tanci i poslechu hraje skupina CANTUS Vstupné: 80 Kč. Dále jsme pro Vás připravili: doprovodný program, bohatou tombolu, občerstvení, tradiční pravý burčák, půlnoční světelnou show a mnoho dalšího 10

11 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Nový školní rok 2008/2009 v číslech Stejně jako v uplynulých školních letech sdružuje i v tomto školním roce Základní škola a mateřská škola Velké Losiny čtyři součásti: základní školu, školní družinu a klub, mateřskou školu (jako svá dvě odloučená pracoviště) a školní jídelnu (se dvěma odloučenými pracovišti výdejnami stravy v obou mateřských školách). V mateřských školách jsou otevřena čtyři oddělení, po dvou ve Sluníčku i ve Veverce, do kterých je přihlášeno celkem 86 dětí, z toho 82 dětí na celodenní a 4 na polodenní docházku. Výchovu a vzdělávání zabezpečuje 6 učitelek, o provozně technický úsek se starají 2 pracovnice. Ve školním roce 2008/2009 je v základní škole otevřeno 9 tříd (o jednu méně než v roce předchozím), 5 tříd na prvním stupni a 4 třídy na druhém stupni školy (od poválečného znovuobnovení české školy ve Velkých Losinách poprvé po jedné třídě v každém ročníku). Školu navštěvuje k 1. září 2008 celkem 176 žáků Ze slavnostního zahájení školního roku. (foto Jitka Čermáková) 11

12 (roční úbytek o 25 dětí), 93 dětí na 1. stupni a 83 dětí na 2. stupni, 88 chlapců a 88 děvčat. Z celkového počtu žáků základní školy bydlí 142 přímo ve Velkých Losinách, z místní částí Maršíkov dojíždí 15 dětí, z Bukovic 7 a ze Žárové 10 dětí, jeden žák každý den cestuje z Rapotína a jeden z Loučné nad Desnou. Jednoduchým dělením zjistíme, že ve třídách základní školy je v průměru 19,6 žáka. Nízký počet dětí je celorepublikovým trendem a bude pravděpodobně ještě několik let pokračovat (i když demografové předpokládají od školního roku 2009/2010 mírný vzestup počtu zapsaných žáků do 1. tříd základních škol). Tuto skutečnost lze demonstrovat na počtu narozených dětí ve Velkých Losinách během posledních deseti let. Od roku 1998 do roku 2007 se narodilo postupně 23, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 14 a 29 občánků, průměrně tedy 21,5 dítěte ročně. Do první třídy bylo přijato 16 žáků. V případě sedmi dětí ředitel školy rozhodl na základě doporučení odborného pedagogického pracoviště a lékaře pro školní nezralost odložit školní docházku o jeden rok. Ve škole vyučuje 15 pedagogů (včetně dvou vychovatelek školní družiny a školního klubu). O technicko-provozní úsek se stará 5 pracovníků. Školní jídelna připravuje v průměru jídla pro 320 klientů denně (kromě obědů se odtud distribuují také dopolední a odpolední svačinky do obou mateřských škol), z toho pro 95 tzv. cizích strávníků v rámci své vedlejší hospodářské činnosti (včetně přípravy jídel pro klienty Penzionu FIT). Je v ní zaměstnáno 5 pracovnic (z toho 4 kuchařky a 1 vedoucí). Ve školní družině a školním klubu pracuje po jednom oddělení. Zatímco do školní družiny směřují nejmenší žáci školy spíše za hrami a odpočinkem, ve školním klubu relaxují jejich starší kolegové při cílených volnočasových činnostech. Kromě výuky a vzdělávání budeme také ve školním roce 2008/2009 pracovat s našimi žáky v rámci mimoškolních aktivit. Opět bude fungovat celá řada zájmových útvarů vedených jak učiteli, tak některými agilními rodiči. Jejich činnost vám budeme pravidelně ve Velkolosinských Pramenech představovat. -JŠ - Zahájení podzimních kurzů v keramické dílně základní školy Keramika pro dospělé: (od 19 let) začíná ve středu 17. září 2008 od do hodin. Cena kurzu je 70,- Kč / 120 minut. Keramika pro dospělé s dětmi: (4-18 let) začíná ve čtvrtek 18. září 2008 od do hodin (resp. do 18:30 hodin). Cena pro dítě s doprovodem dospělé 12

13 osoby je 30,- Kč (resp. 45,- Kč), cena pro dospělého (pokud vyrábí svůj výrobek) a mládež (16-18 let) je 35,- Kč (resp. 55,- Kč). Vchod do dílny je od tělocvičen. Při nepříznivém počasí a v zimním období si prosím noste přezutí nebo návleky. Školní keramické kroužky budou zahájeny 30. září Bližší informace děti obdrží ve škole formou letáčku. Případné dotazy a další informace k volnočasovému tvoření podá paní Lenka Grmelová na tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Lenka Grmelová Místní knihovna informuje: Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. Teplé září říjen se mračí. Knižní novinky: Momčilová, P.: Automatická domácí pekárna jak péct chléb doma Nesvadbová, B.: Pohádkář román pro ženy Burford, T.: Rumunsko turistický průvodce popisuje další z neobyčejných evropských zemí Steve, B.: Templářské dědictví napínavý thriller sahající do doby templářů Growka, K.: Jeseníky mezi vzpomínkou a přítomností výpravná publikace přibližuje největší moravské pohoří Poncová, S.: Nejlepší recepty sladké hrníčkové kuchyně pečení sladkostí pro radost Preinhalterová, H.: Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! magické obřady bengálských žen (dar čtenářky-pacientky lázní) Dětem a mládeži nabízíme: Poučné knihy např. Moře a oceány, Indiáni Severní Ameriky, Atlas starověkých civilizací, Copak to tu kvete - poznej 50 našich nejběžnějších kvetoucích rostlin aj. Informační centrum navštívilo v prázdninových měsících 2261 turistů, z toho bylo 227 cizinců (např. z Francie, Holandska, Německa, Polska). K nejvyhledávanějším patřila návštěva Ruční papírny, Přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, pro cyklisty Čarodějnická cyklotrasa, návštěva zámku, dřevěných kostelíků. 13

14 V IC nabízíme k prodeji brožuru o Pekařově: Obrázky z Pekařova - 45,- Kč Pohlednice Pekařov (historické) 5,- Kč Dřevěné pohlednice (zámek) 27,- Kč Provozní doba: IC a Veřejný internet: pondělí pátek hod. Knihovny: pondělí, středa, pátek hod. Jenom při čtení člověk pochopí, kolik toho ještě nepřečetl. -HN- Raabe SDH Velké Losiny Hasičské zprávy V pátek jsme slavnostně zkolaudovali nové šatny a sociální zařízení v garáži hasičské techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny. Z vybudovaného velmi potřebného zázemí máme velkou radost. Vlastními silami a prostředky jsme se postarali o vybavení lavice, věšáky a pracovní zázemí pro administrativní činnost jednotky. Přizváni byli zástupci Obce Velké Losiny a sboru IZHS Šumperk. Zvláště poděkování za tuto uskutečněnou akci patří starostovi obce Ing. Miroslavu Kopřivovi, CSc., který byl našim provozním potřebám nakloněn. JSDH Velké Losiny 14

15 SDH žárová Pohárová soutěž požárních družstev V. okrsku O pohár povodí Desné" proběhla za krásného sobotního počasí 6. září na hřišti v Žárové. Výsledky: Muži 1. Sobotín 2. Loučná nad Desnou 3. Velké Losiny Ženy 1. Jindřichov 2. Loučná nad Desnou Soutěžící mužstva 3. Žárová Výborná atmosféra, plno lidí a výborná družstva! 15 Zástupci hasičů, starosta obce s poháry pro vítěze

16 TJ Sokol Lázně Velké Losiny Již 10.srpna začal nový ročník soutěží pro muže a dorostence, poslední srpnový víkend byl úvodní pro žáky a přípravku. Muži ještě před začátkem mistrovských bojů odehráli tři zápasy v Poháru ČMFS, kde nejdříve vyřadili Mohelnici v předkole po výsledku 2:1 na jejím hřišti, poté si v 1.kole po výborném výkonu poradili se Zábřehem na vlastním hřišti 2:0 a ve 2. kole prohráli v Boskovicích 0:1. V tomto zápase šlo o účast ve 3.kole Poháru, kde čekal Baník Ostrava. Bohužel se nepodařilo postoupit, a tak si musíme nechat zajít chuť na tento atraktivní duel. Přesto se podařil skvělý start do divizní soutěže. Postupně se naše mužstvo utkalo se Slavičínem doma a vyhrálo 3:0, v Karlovicích nedalo gól a remizovalo 0:0, doma s Porubou vyhrálo 5:2 a s Bystřicí p. H. 3:1, ve Frenštátě opět výhra 4:0 a v Hranicích trochu šťastná výhra 1:0. To vše znamená po šesti odehraných kolech vedení v tabulce s tříbodovým náskokem před Slavičínem a Šumperkem. To je nejlepší pozvánkou na další domácí zápasy, kde nás ještě čekají na podzim Rýmařov, Brumov, Město Albrechtice, Orlová a Havířov. Dorost sehrál zatím pět zápasů se střídavými výsledky, přesto se zatím drží na třetí příčce tabulky. Venku odehrál tři zápasy, po výhře ve Vikýřovicích 2:1 prohrál dva následující zápasy ve Zlatých Horách 0:2 a v Zábřehu s B mužstvem 2:3. Domácí zápasy zatím nemají chybu, po výhře nad mužstvem Zvole 4:0 smetli soupeře z České Vsi málo vídaným výsledkem 17:0!! Žáci odehráli dvě kola mistrovských zápasů, nejdříve starší porazili doma Litovel, výhrou 4:0, mladší přišli k bodům velmi lehce, soupeř se k zápasu nedostavil, a to znamená kontumační výhru našeho mužstva v poměru 3:0. V dalším zápase hráli žáci v Šumperku s B mužstvy a obě mužstva prohrála s favoritem soutěže shodně 0:5. Přípravka odehrála o jedno vložené kolo více než žáci a navazuje zatím na úspěchy v minulých ročnících. V 1.kole domácí výhrou nad Loučnou 8:1, opět doma výhrou nad Sobotínem 11:0 a další výhrou v Rudě n. M. v poměru 9:1 si drží pozici na první příčce tabulky a šance na obhajobu prvenství je stále reálná. Na závěr připomínám datum největšího taháku soutěže mužů 19. října se snad sejdeme na hřišti v Šumperku při velkém derby Šumperk V. Losiny. Zápas začíná v hodin v neděli. Milan Grézl Sekretář TJ 16

17 září 2008 Neděle :00 HORTON vstupné 25 Kč USA 2008 Anim. pohádka, 85, přístupno, dabing Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi i Starosta zasloužilý obyvatel, který má několik desítek roztomilých dcer, spokojený život a před sebou velkolepou oslavu stoletého výročí svého městečka. A je také jediný, kdo slyší Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale naštěstí mu včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném ohrožení. Dostaly se totiž ze svého starého a bezpečného úkrytu a jejich osud teď závisí na tom, jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům pomoci s hledáním nového domova. Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward Hrají: M. Dejdar, P. Rychlý, Z. Svěrák, H. Talpová, L. Hlavica, T. Juřička, Filip Švarc, J. Boušková, H. Ševčíková a další. Neděle :00 Iron Man vstupné 45 Kč USA 2008 Akční sci-fi, 125, příst.od 15, titulky Muž se železnou maskou, občanským jménem Tony Stark, se ke své výjimečnosti poctivě propracoval. Uvozovky jsou namístě, Tony se živí jako VIP výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou armádu a jeho životní filozofii vystihuje věta: Nejlepší zbraní je ta, ze které stačí vystřelit jen jednou. Na cestě z povedené prezentace nejnovější zbraně hromadného ničení pro armádní špičky ho na horké afgánské půdě unese jistá teroristická skupina. Muž, kterému ležela Amerika u nohou, se tak rázem ocitá v držení lidí, kteří po něm chtějí jediné aby začal vyrábět zbraně pro ně. Díky své vynalézavosti, výjimečnému intelektu a schopnosti improvizovat si Tony v zajetí vyrobí brnění, které mu pomůže dostat se na svobodu. Tehdy také dostane nápad tenhle improvizovaný kovový oblek ještě výrazně vylepšit. A tak se zrodí Iron Man. Režie: Jon Favreau Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Terrence Howard ART kino Pátek :00 Venkovský učitel vstupné 45 Kč ČR 2008 Poetické drama, 117, příst. od 15 let, česky Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná statkářka Marie a chlapec, její sedmnáctiletý syn. Marie žije po rozpadu svého manželství smířena s osamělým životem, a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do učitele. Na návštěvu za učitelem přijíždí přítel, který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Režie: Bohdan Sláma Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel, Tereza Voříšková, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot Úterý MŠ Vláček kolejáček vstupné 20 Kč Připravujeme O zlaté rybce, U mě dobrý, Jak ukrást nevěstu, Letopisy Narnie 2, Hancock, Hrnečku vař, Taková normální rodinka 17

18 Pekařovská pouť 2008 Letošní pátá pouť se soustředila na dva významné body. Od loňska je Pekařovská pouť spojována také s flašinetáři, neboť v Pekařově do 2. světové války existovala po desetiletí světoznámá flašinetářská a varhanářská manufaktura Franz Kolb & Söhne, která je i přes svou tehdejší proslulost dnes více méně neznámou firmou. Setkáváním dnešních flašinetářů v Pekařově chceme oživit historii zdejší výroby flašinetů a přiblížit ji současným obyvatelům i návštěvníkům údolí Desné. Druhým významným letošním tématem bylo požehnání oltáři pekařovské kaple. Po pěti letech se podařilo zcela opravit interiér pekařovské kaple a uvést ho do stavu, ve kterém byl po 2. světové válce. Slavnostní mši svaté, při které žehnal oltáři olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička a kanovník Mons. Anton Otte, byli přítomni potomci původních obyvatel Pekařova (mezi nimi i potomek rodu pekařovských výrobců flašinetů a varhan pan Rudolf Kolb). Došlo tedy k unikátnímu setkání původních a současných obyvatel údolí Desné. Došlo k setkání kultur, byť jen k symbolickému, které po staletí žily ve vzájemné symbióze, ve 20. století však silně narušené. Význam Pekařovské poutě je tedy i nadnárodní, neboť tato akce přispívá 18

19 k česko-německému dialogu a vyrovnání se se společnou, ale nejednoduchou historií obou národů. Pekařovská pouť se snaží upozornit na hodnoty kulturního dědictví, které nám zde zanechali původní obyvatelé. Na tyto hodnoty se po 2. světové válce nepodařilo navázat a díky tomu jsou ohrožené zapomenutím. Odrazem této skutečnosti je celkový kulturně duchovní stav regionu. Proto je pro nás povzbuzením, že nacházíme stále větší okruh veřejnosti, která má zájem na zachování kulturního a duchovního odkazu dřívějších dob. Štěpán Pácl člen občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné Upozorňujeme Vás na nově vydanou brožuru Obrázky z Pekařova, která vyšla při příležitosti požehnání oltáři kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a to shodou okolností v roce, kdy uplynulo 180 let od jejího postavení. Publikace je k zakoupení ve Velkých Losinách v místní knihovně, lázních a v ruční papírně, v Šumperku v knihkupectví Duha nebo je možno si ji objednat prostřednictvím internetových stránek 19

20 V měsíci září 2008 slaví své významné životní jubileum tito naši spoluobčané: Anna Hujberová Zdeňka Mildová Božena Drimajová Ludmila Bláhová Dáša Doleželová Jaroslava Horáková Zdeněk Slončík Vlastimil Černoch František Heděnec Jaroslav Laubr Marie Vavrečková Mária Rudolfová Jindřich Kolínek Gizela Sívková Josefa Smékalová Rudolf Hanulík Ladislav Jeřábek Vítězslav Hlavsa Alenka Káčerková Miroslav Příkopa Dana Dočkalová Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let. Za komisi pro občanské záležitosti: předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová Starosta obce: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. Místostarostka: Mgr. Ivana Blažková vaříme pečeme Konopišťské kuřecí medailonky Kuřecí prsa, 1 pór, čerstvé žampiony, smetana (šlehačka), sůl, pepř (všeho podle chuti a potřebných porcí) Kuřecí maso nakrájíme na tenčí plátky, osmahneme po obou stranách, osolíme a opepříme, přidáme nakrájený pór, nakrájené čerstvé žampiony a dusíme. Na závěr přidáme smetanu (šlehačku) a podle potřeby zahustíme jíškou nebo hotovou jíškou KNOR. Výborné s rýží. -IB- 20

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu

Více

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Číslo 1, ročník XV, leden 2012

Číslo 1, ročník XV, leden 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1, ročník XV, leden 2012 Informace z obecního úřadu Kolik zaplatíme v roce 2012 za topení a teplou vodu v pronajatých prostorách v majetku obce Velké Losiny?

Více

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 Svatojánské slavnosti v přípravě Svatojánské slavnosti obce proběhnou již tradičně před svátkem sv. Jana, a to o víkendu 20. 22. června 2008. Program s podrobným členěním

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

PŘEDSTAVUJEME: Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Skaláci, Police nad Metují

PŘEDSTAVUJEME: Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Skaláci, Police nad Metují PŘEDSTAVUJEME: Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Skaláci, Police nad Metují Junák svaz skautů a skautek ČR je hnutím, jehož posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních,

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více