neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě"

Transkript

1 èíslo 9. roèník XIII, září 2008 Partnerská smlouva uzavřená mezi obcemi Allendorf a Velké Losiny před podpisem Ve dnech srpna 2008 navštívili opět naši obec zástupci hessenského města Allendorf Lumda za účelem projednání dalšího postupu při přípravě smlouvy o partnerství mezi tímto městem a obcí Velké Losiny. V pořadí se jednalo již o páté setkání. Německou delegaci tvořili starosta města Horst Hormann, místostarosta Ernst-Jürgen Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě a prošel řadou zahraničních misí, zájem o setkání s vedoucím Místostarosta města Allendorf p. Bernbeck předává vedoucímu obvodního odd. Policie ČR por. Lubinovi plaketu neprodejné

2 Starostové Velkých Losin a Allendorfu před olomouckým dómem losinského obvodního oddělení Policie ČR, panem Lubomírem Lubinou. Toto setkání se uskutečnilo druhý den v rámci plánované návštěvy Šumperka a Velkých Losin. Při setkání předal p. Bernbeck panu Lubinovi plaketu od policejní asociace z Německa. Poté následovala prohlídka nového Domu s chráněnými byty a krátké setkání německých zástupců s jeho novými obyvateli. V pátek se uskutečnila společná návštěva krajského města Olomouc a ve večerních hodinách závěrečné jednání za účasti všech členů rady naší obce. Na tomto setkání starosta města Allendorf oficiálně oznámil, že jejich zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření partnerské smlouvy s naší obcí. Návrh smlouvy obdržíme v nejbližších dnech a následně bude předán k odsouhlasení Zastupitelstvu obce Velké Losiny. Smlouva o partnerství by měla být podepsána v Německu na přelomu října a listopadu tohoto roku. Od partnerství si obě strany slibují především součinnost mezi místními zájmovými sdruženími a jejich spolky a trvalou výměnu zkušeností z veřejné práce. Předběžně se předpokládá Na návštěvě v Domě s chráněnými byty 2

3 jedna až dvě vzájemná setkání ročně. Nutno uvést, že vzájemné pozice obou stran nejsou rovnocenné, neboť na území města Allendorf s bohatou tradicí působí přes padesát zájmových sdružení a spolků a jak starosta uvedl, on sám je členem dvaadvaceti z nich. Naši republiku i obec prozatím podobný rozvoj zájmové činnosti teprve čeká a prozatím předpokládáme určitou spolupráci mezi našimi a německými hasičskými sbory a tělovýchovnými jednotami. Uzavřením partnerské smlouvy na podzim tak vznikne naší obci první mezinárodní partnerský vztah. MK PODĚKOVÁNÍ PANÍ JIŘINĚ ZOBAČOVÉ V průběhu měsíce srpna ukončila svoji dlouhodobou činnost v losinské střediskové knihovně v souvislosti s odchodem na zasloužilý odpočinek vedoucí knihovny, paní Jiřina Zobačová z Rapotína. Za dobu jejího působení ve vedoucí funkci se naše knihovna stala významným nositelem kulturních a vzdělanostních hodnot naší obce a sloužila nejen našim občanům, ale i mnoha klientům lázní a rekreantům. Výborně plnila úlohu středis- Paní Jiřinka Zobačová se svojí nástupkyní p. Hanou Nyklíčkovou a místostarostkou obce 3

4 kové knihovny v péči o knižní fond v místních knihovnách sousedních obcí, zejména v Loučné, Vernířovicích a v Sobotíně. Naše knihovna patřila vždy k těm nejlépe hodnoceným. Svoji vstřícností, ochotou, nadšením a trpělivostí získala mnoho nových čtenářů a naši knihovnu tak ročně navštívilo více než spokojených návštěvníků. Paní Zobačová se také významně zasloužila o rozvinutí činnosti Informačního centra s provozem veřejného internetu, které bylo obcí v knihovně zřízeno před čtyřmi lety. V závěru měsíce srpna proto paní Zobačovou v souvislosti s jejím ukončením činnosti navštívili Poděkování starosty obce zástupci obce a za její dlouhodobou obětavou práci jí poděkovali s přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let. letem světem o dalších událostech ve Velkých Losinách Výstavba polyfunkčního domu nabírá na obrátkách. Investor stavby - firma SAN-JV ze Šumperka má zájem ještě v letošním roce dostat pod střechu. Dům bude dokončen ve druhé polovině příštího roku, kdy přivítá první majitele nových bytů a podnikatelských prostorů. Stejná společnost se po jednáních s vedením naší obce ujala projektové přípravy spojené s výstavbou nových bytů v lokalitě Vyhlídka. Po prvních jednáních byl upřednostněn větší počet bytů v řadové zástavbě, takže prozatímní celkový počet bytů na sídlišti činí kolem sedmdesáti. Firma předpokládá vyřízení stavebního povolení v průběhu příštího roku, ve kterém současně zahájí tuto výstavbu. 4

5 Celé sídliště by pak mělo být dostavěno v roce V závěru srpna nastoupily vybrané firmy na opravy komunikací v naší obci. Přednost mají především opravy cest po výstavbě kanalizace. Přestože stávající vyhlašované dotační programy příliš nepodporují opravy místních komunikací, podařilo se vedení obce vytvořit dostatečné finanční zdroje na opravy plánované v letošním roce. V těchto dnech probíhá oprava další části střechy kostela sv. Martina v Žárové. Nové dřevěné šindele jsou pokládány s dvojitým překladem, což s nátěrem zaručí neprostupnost a delší trvanlivost střechy. Před opravou byla vyklizena a vyčištěna půda. Málokdo si letos může stěžovat na špatné počasí nebo nedostatek návštěvníků naší obce v letní sezóně. Podle posledních odhadů obec navštívilo zřetelně mnohem více turistů a rekreantů než v letech předchozích. Že by se začalo blýskat na lepší časy? Redakce Oprava komunikací Kostelík Terčem zájmu letošního léta bylo opět obecní termální koupaliště 5

6 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 27. září 2008 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní 167 (býv. Válkovo) 11:20-11:30 Velké Losiny škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u Pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Děkujeme za pochopení. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí, úterý září 2008 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice prodejna potravin Maršíkov prodejna potravin Středa, čtvrtek října 2008 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek p. Mráz) 6

7 Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad, stavební materiál apod. Vážení občané nepřetěžujte přistavené kontejnery!!! Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v obci Velké Losiny a místních částech o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: název firmy, příp. fyzické osoby jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH typ vozidla, kterým bude údržba prováděna doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorový vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do úterý 30. září 2008, kontakt a bližší informace podá p. Emil Kapusta, EK- Opatření proti následkům přívalových dešťů V současné době se podél komunikace ulice Zadní čistí silniční příkopy a opravují se podélné i příčné propustky. Stejně tak bylo zajištěno vyčištění příkop podél ul. Bukovická, kde při posledních silných děštích došlo k zaplavení některých pozemků. Důvodem těchto opatření je, že se poslední dobou stále častěji vyskytují lokální přívalové srážky. Na svažítých pozemcích kolem ul. Bukovická a Zadní, využívaných z velké části jako pastviny, pak vytvoří přívalovou vlnu, kterou příkopy podél cest a stávající vodní díla nejsou schopny svést do potoka. V minulosti byly tyto pozemky zemědělsky využívány jiným způsobem, byly každoročně rozorávány a podél příkop byla vyorána brázda. Byla tak zvýšena schopnost půdy pojmout větší 7

8 množství vody při prudkých děštích a brázda nad silnicí sváděla vodu do míst, kde byly propustky navazující na příkopy do potoka. V současnosti na pastvinách tráva při prudkém dešti slehne a voda velkou rychlostí stéká dolů do obydlených částí obce a způsobuje vážné škody. Velká část vodních děl vytvořených na základě zkušeností mnoha generací původních obyvatel byla současnými vlastníky bohužel zrušena a zasypána. Viníkem následných škod je potom ten, z jehož pozemku voda přitekla, protože povinností vlastníků půdy je zajistit odvedení povrchových vod. Obec Velké Losiny obnovuje nebo udržuje tato díla na svých pozemcích. Obracíme se na majitele nebo nájemce a uživatele problematických pozemků na svazích v obci, aby zajistili svedení povrchových vod do bezpečných míst a předešli tak riziku náhrady škod. Odpadní vody z žumpy, ČOV a septiku Obrací se na nás mnoho občanů s dotazy, jak to vlastně je od nového roku s vypouštěním odpadních vod. Nemohou se totiž ve spoustě zákonů a vyhlášek dobře orientovat. Pokusíme se to tedy stručně vysvětlit. 1) Za jakých podmínek a kam lze odpadní vody vypouštět? V naší obci, kde máme obecní kanalizaci, je povinností každého vlastníka nemovitosti vybudovat si domovní přípojku splaškové kanalizace k této kanalizaci Vypouštět mimo kanalizaci je možné pouze vyčištěnou vodu z domácí čistírny odpadních vod (ČOV), nebo ve výjimečných případech ze septiku, na který je vydáno platné povolení o vypouštění odpadních vod. A to buď do vodního toku (potoka), nebo do trativodu a na to je v každém případě nutné mít povolení od vodoprávního úřadu (tím je pro obec Velké Losiny Odbor životního prostředí MěÚ v Šumperku!). Nebo je možné vyčištěnou!!! vodu rozstřikovat na svém pozemku ale i na to je třeba mít povolení od vodoprávního úřadu. Vypouštění jiným způsobem do příkopu, na vlastní nebo cizí pozemek není přípustné! 2) A co žumpa? Žumpa musí především splňovat technické parametry dané normou. Žumpy vybudované v minulých letech, které nejsou těsné a splaškové vody z nich prosakují do okolí, tyto parametry určitě nesplňují. Vlastník rodinného domu, kde trvale žijí 8

9 3 osoby, který tvrdí, že žumpu o objemu 10 m 3 vyváží 2x ročně, nemluví pravdu nebo mu splaškové vody prosakují a přetékají do okolí. Průměrná spotřeba vody na 1 osobu a rok přesahuje až 40 m 3 a tím je dáno i množství vypouštěných odpadních vod na 1 osobu ročně. Pro 3 osoby je toto množství přes 130 m 3 za rok, což předpokládá vyvážení žumpy o objemu 10 m 3 asi 13x ročně!!! Jediná možnost je vyvážet žumpu firmou, která má k tomu potřebné podnikatelské oprávnění a technické zařízení (fekální vozidlo nebo přívěs) a obsah žumpy odveze do čistírny odpadních vod v Šumperku. Ve vlastním zájmu majitele nemovitosti je, aby si uschovával potvrzení o vyvezení obsahu žumpy (kdo, kdy, co a za kolik vyvezl). 3) Může fekální vozidlo rozstříkat obsah žumpy na vlastním nebo jiném pozemku? Ne, takový způsob je přímým porušením vodního zákona č. 254/2001Sb. A může být pokutován (viz dále)! 4) A co zemědělci, ti mohou obsah žumpy na pozemku (poli) vypustit? Zemědělci mohou na svém nebo pronajatém pozemku rozstřikovat močůvku, nikoliv obsah žumpy!!!, a mají povinnost jí ihned zapracovat do půdy (Vyhláška MZe č. 274/1998Sb.) 5) Proč se močůvka může rozstřikovat a obsah žump ne? Močůvka je čistě biologický produkt, který je v přírodě relativně dobře vstřebatelný rostlinami nebo odbouratelný. Kdežto v žumpě jsou i chemické nečistoty z pračky, myčky nádobí, z kuchyně nebo z koupelny a proto musí projít procesem čistění. 6) Proč se to všechno tak najednou změnilo, když ještě vloni bylo vypouštění odpadních vod ze septiků možné? Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních není nově zavedenou povinností Tuto povinnost ukládal už zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb.. Jde tedy o povinnost, která trvá již přes 50 let. Nyní se jen začíná dohlížet na dodržování toho, co je zákonem nařízeno a trestat to, co je porušením zákona, i když se to dlouhá léta tolerovalo a přehlíželo. 7) Co hrozí tomu, kdo nebude podle zákona postupovat? Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě: - fyzické osoby až Kč - právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až Kč. V poslední době se vyskytly případy, že vlastníci domů vyčerpávají obsah žumpy nebo septiku na zahradu v nočních hodinách a zamořují svoje okolí a sousedy zápachem. 9

10 Občané se nás ptají, co se s tím dá dělat a žádají, aby obecní úřad proti těmto občanům zasáhl. Doporučujeme, aby v tomto případě postižení občané zavolali Policii ČR, která má povinnost řešit narušení veřejného pořádku. Následně by poškozený měl toto narušení, pokud je to možné, nějak zdokumentovat (např. fotografii) a písemně ohlásit obecnímu úřadu, který je předá přestupkové komisi MÚ Šumperk a ta zahájí přestupkové řízení proti narušiteli veřejného pořádku. Vl. Kopal, pracovník OÚ Velké Losiny Ošetření stromořadí lip u hřbitova Poslední srpnový týden letošního roku bylo odbornou firmou ošetřeno stromořadí 12 lip podél jižní strany hřbitova ve Velkých Losinách. Jedná se o stromy s korunami značných rozměrů, výška stromů před ošetřením se pohybovala od 26 do 30 m. S přibývajícím objemem korun a stářím stromů se zvyšuje nebezpečí jejich selhání v místech původních řezů a v místech nasazení kosterních větví. Řada stromů vykazovala před ošetřením defekty kmenů i korun s přítomností plevelných dřevin. Z těchto důvodů přistoupila Obec Velké Losiny k ošetření tohoto stromořadí, které spočívalo v provedení zdravotního řezu stromů spolu s mírnou redukcí obvodu korun o 2 3 m a následnou stabilizací korun stromů vazbou systémem Cobra. Náklady na ošetření tohoto významného stromořadí naší obce jsou ze 70 % hrazeny z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008 a z 30% z rozpočtu obce. Věříme, že toto ošetření prodlouží životnost stromů a zachová je v současné kráse i dalším generacím obyvatel obce. -EK- Christophorus Farnost Velké Losiny Vás srdečně zve na Svatováclavskou zábavu, která se koná v sobotu v sále Lázní Velké Losiny od 20 hod. K tanci i poslechu hraje skupina CANTUS Vstupné: 80 Kč. Dále jsme pro Vás připravili: doprovodný program, bohatou tombolu, občerstvení, tradiční pravý burčák, půlnoční světelnou show a mnoho dalšího 10

11 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Nový školní rok 2008/2009 v číslech Stejně jako v uplynulých školních letech sdružuje i v tomto školním roce Základní škola a mateřská škola Velké Losiny čtyři součásti: základní školu, školní družinu a klub, mateřskou školu (jako svá dvě odloučená pracoviště) a školní jídelnu (se dvěma odloučenými pracovišti výdejnami stravy v obou mateřských školách). V mateřských školách jsou otevřena čtyři oddělení, po dvou ve Sluníčku i ve Veverce, do kterých je přihlášeno celkem 86 dětí, z toho 82 dětí na celodenní a 4 na polodenní docházku. Výchovu a vzdělávání zabezpečuje 6 učitelek, o provozně technický úsek se starají 2 pracovnice. Ve školním roce 2008/2009 je v základní škole otevřeno 9 tříd (o jednu méně než v roce předchozím), 5 tříd na prvním stupni a 4 třídy na druhém stupni školy (od poválečného znovuobnovení české školy ve Velkých Losinách poprvé po jedné třídě v každém ročníku). Školu navštěvuje k 1. září 2008 celkem 176 žáků Ze slavnostního zahájení školního roku. (foto Jitka Čermáková) 11

12 (roční úbytek o 25 dětí), 93 dětí na 1. stupni a 83 dětí na 2. stupni, 88 chlapců a 88 děvčat. Z celkového počtu žáků základní školy bydlí 142 přímo ve Velkých Losinách, z místní částí Maršíkov dojíždí 15 dětí, z Bukovic 7 a ze Žárové 10 dětí, jeden žák každý den cestuje z Rapotína a jeden z Loučné nad Desnou. Jednoduchým dělením zjistíme, že ve třídách základní školy je v průměru 19,6 žáka. Nízký počet dětí je celorepublikovým trendem a bude pravděpodobně ještě několik let pokračovat (i když demografové předpokládají od školního roku 2009/2010 mírný vzestup počtu zapsaných žáků do 1. tříd základních škol). Tuto skutečnost lze demonstrovat na počtu narozených dětí ve Velkých Losinách během posledních deseti let. Od roku 1998 do roku 2007 se narodilo postupně 23, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 14 a 29 občánků, průměrně tedy 21,5 dítěte ročně. Do první třídy bylo přijato 16 žáků. V případě sedmi dětí ředitel školy rozhodl na základě doporučení odborného pedagogického pracoviště a lékaře pro školní nezralost odložit školní docházku o jeden rok. Ve škole vyučuje 15 pedagogů (včetně dvou vychovatelek školní družiny a školního klubu). O technicko-provozní úsek se stará 5 pracovníků. Školní jídelna připravuje v průměru jídla pro 320 klientů denně (kromě obědů se odtud distribuují také dopolední a odpolední svačinky do obou mateřských škol), z toho pro 95 tzv. cizích strávníků v rámci své vedlejší hospodářské činnosti (včetně přípravy jídel pro klienty Penzionu FIT). Je v ní zaměstnáno 5 pracovnic (z toho 4 kuchařky a 1 vedoucí). Ve školní družině a školním klubu pracuje po jednom oddělení. Zatímco do školní družiny směřují nejmenší žáci školy spíše za hrami a odpočinkem, ve školním klubu relaxují jejich starší kolegové při cílených volnočasových činnostech. Kromě výuky a vzdělávání budeme také ve školním roce 2008/2009 pracovat s našimi žáky v rámci mimoškolních aktivit. Opět bude fungovat celá řada zájmových útvarů vedených jak učiteli, tak některými agilními rodiči. Jejich činnost vám budeme pravidelně ve Velkolosinských Pramenech představovat. -JŠ - Zahájení podzimních kurzů v keramické dílně základní školy Keramika pro dospělé: (od 19 let) začíná ve středu 17. září 2008 od do hodin. Cena kurzu je 70,- Kč / 120 minut. Keramika pro dospělé s dětmi: (4-18 let) začíná ve čtvrtek 18. září 2008 od do hodin (resp. do 18:30 hodin). Cena pro dítě s doprovodem dospělé 12

13 osoby je 30,- Kč (resp. 45,- Kč), cena pro dospělého (pokud vyrábí svůj výrobek) a mládež (16-18 let) je 35,- Kč (resp. 55,- Kč). Vchod do dílny je od tělocvičen. Při nepříznivém počasí a v zimním období si prosím noste přezutí nebo návleky. Školní keramické kroužky budou zahájeny 30. září Bližší informace děti obdrží ve škole formou letáčku. Případné dotazy a další informace k volnočasovému tvoření podá paní Lenka Grmelová na tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Lenka Grmelová Místní knihovna informuje: Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. Teplé září říjen se mračí. Knižní novinky: Momčilová, P.: Automatická domácí pekárna jak péct chléb doma Nesvadbová, B.: Pohádkář román pro ženy Burford, T.: Rumunsko turistický průvodce popisuje další z neobyčejných evropských zemí Steve, B.: Templářské dědictví napínavý thriller sahající do doby templářů Growka, K.: Jeseníky mezi vzpomínkou a přítomností výpravná publikace přibližuje největší moravské pohoří Poncová, S.: Nejlepší recepty sladké hrníčkové kuchyně pečení sladkostí pro radost Preinhalterová, H.: Ó Matko Lakšmí, dej mi dar! magické obřady bengálských žen (dar čtenářky-pacientky lázní) Dětem a mládeži nabízíme: Poučné knihy např. Moře a oceány, Indiáni Severní Ameriky, Atlas starověkých civilizací, Copak to tu kvete - poznej 50 našich nejběžnějších kvetoucích rostlin aj. Informační centrum navštívilo v prázdninových měsících 2261 turistů, z toho bylo 227 cizinců (např. z Francie, Holandska, Německa, Polska). K nejvyhledávanějším patřila návštěva Ruční papírny, Přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, pro cyklisty Čarodějnická cyklotrasa, návštěva zámku, dřevěných kostelíků. 13

14 V IC nabízíme k prodeji brožuru o Pekařově: Obrázky z Pekařova - 45,- Kč Pohlednice Pekařov (historické) 5,- Kč Dřevěné pohlednice (zámek) 27,- Kč Provozní doba: IC a Veřejný internet: pondělí pátek hod. Knihovny: pondělí, středa, pátek hod. Jenom při čtení člověk pochopí, kolik toho ještě nepřečetl. -HN- Raabe SDH Velké Losiny Hasičské zprávy V pátek jsme slavnostně zkolaudovali nové šatny a sociální zařízení v garáži hasičské techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny. Z vybudovaného velmi potřebného zázemí máme velkou radost. Vlastními silami a prostředky jsme se postarali o vybavení lavice, věšáky a pracovní zázemí pro administrativní činnost jednotky. Přizváni byli zástupci Obce Velké Losiny a sboru IZHS Šumperk. Zvláště poděkování za tuto uskutečněnou akci patří starostovi obce Ing. Miroslavu Kopřivovi, CSc., který byl našim provozním potřebám nakloněn. JSDH Velké Losiny 14

15 SDH žárová Pohárová soutěž požárních družstev V. okrsku O pohár povodí Desné" proběhla za krásného sobotního počasí 6. září na hřišti v Žárové. Výsledky: Muži 1. Sobotín 2. Loučná nad Desnou 3. Velké Losiny Ženy 1. Jindřichov 2. Loučná nad Desnou Soutěžící mužstva 3. Žárová Výborná atmosféra, plno lidí a výborná družstva! 15 Zástupci hasičů, starosta obce s poháry pro vítěze

16 TJ Sokol Lázně Velké Losiny Již 10.srpna začal nový ročník soutěží pro muže a dorostence, poslední srpnový víkend byl úvodní pro žáky a přípravku. Muži ještě před začátkem mistrovských bojů odehráli tři zápasy v Poháru ČMFS, kde nejdříve vyřadili Mohelnici v předkole po výsledku 2:1 na jejím hřišti, poté si v 1.kole po výborném výkonu poradili se Zábřehem na vlastním hřišti 2:0 a ve 2. kole prohráli v Boskovicích 0:1. V tomto zápase šlo o účast ve 3.kole Poháru, kde čekal Baník Ostrava. Bohužel se nepodařilo postoupit, a tak si musíme nechat zajít chuť na tento atraktivní duel. Přesto se podařil skvělý start do divizní soutěže. Postupně se naše mužstvo utkalo se Slavičínem doma a vyhrálo 3:0, v Karlovicích nedalo gól a remizovalo 0:0, doma s Porubou vyhrálo 5:2 a s Bystřicí p. H. 3:1, ve Frenštátě opět výhra 4:0 a v Hranicích trochu šťastná výhra 1:0. To vše znamená po šesti odehraných kolech vedení v tabulce s tříbodovým náskokem před Slavičínem a Šumperkem. To je nejlepší pozvánkou na další domácí zápasy, kde nás ještě čekají na podzim Rýmařov, Brumov, Město Albrechtice, Orlová a Havířov. Dorost sehrál zatím pět zápasů se střídavými výsledky, přesto se zatím drží na třetí příčce tabulky. Venku odehrál tři zápasy, po výhře ve Vikýřovicích 2:1 prohrál dva následující zápasy ve Zlatých Horách 0:2 a v Zábřehu s B mužstvem 2:3. Domácí zápasy zatím nemají chybu, po výhře nad mužstvem Zvole 4:0 smetli soupeře z České Vsi málo vídaným výsledkem 17:0!! Žáci odehráli dvě kola mistrovských zápasů, nejdříve starší porazili doma Litovel, výhrou 4:0, mladší přišli k bodům velmi lehce, soupeř se k zápasu nedostavil, a to znamená kontumační výhru našeho mužstva v poměru 3:0. V dalším zápase hráli žáci v Šumperku s B mužstvy a obě mužstva prohrála s favoritem soutěže shodně 0:5. Přípravka odehrála o jedno vložené kolo více než žáci a navazuje zatím na úspěchy v minulých ročnících. V 1.kole domácí výhrou nad Loučnou 8:1, opět doma výhrou nad Sobotínem 11:0 a další výhrou v Rudě n. M. v poměru 9:1 si drží pozici na první příčce tabulky a šance na obhajobu prvenství je stále reálná. Na závěr připomínám datum největšího taháku soutěže mužů 19. října se snad sejdeme na hřišti v Šumperku při velkém derby Šumperk V. Losiny. Zápas začíná v hodin v neděli. Milan Grézl Sekretář TJ 16

17 září 2008 Neděle :00 HORTON vstupné 25 Kč USA 2008 Anim. pohádka, 85, přístupno, dabing Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi i Starosta zasloužilý obyvatel, který má několik desítek roztomilých dcer, spokojený život a před sebou velkolepou oslavu stoletého výročí svého městečka. A je také jediný, kdo slyší Hortona. I Starosta si nejdřív myslí, že mu v hlavě přeskočilo, ale naštěstí mu včas dojde, že neblázní, a že Kdosice jsou ve vážném ohrožení. Dostaly se totiž ze svého starého a bezpečného úkrytu a jejich osud teď závisí na tom, jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům pomoci s hledáním nového domova. Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward Hrají: M. Dejdar, P. Rychlý, Z. Svěrák, H. Talpová, L. Hlavica, T. Juřička, Filip Švarc, J. Boušková, H. Ševčíková a další. Neděle :00 Iron Man vstupné 45 Kč USA 2008 Akční sci-fi, 125, příst.od 15, titulky Muž se železnou maskou, občanským jménem Tony Stark, se ke své výjimečnosti poctivě propracoval. Uvozovky jsou namístě, Tony se živí jako VIP výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou armádu a jeho životní filozofii vystihuje věta: Nejlepší zbraní je ta, ze které stačí vystřelit jen jednou. Na cestě z povedené prezentace nejnovější zbraně hromadného ničení pro armádní špičky ho na horké afgánské půdě unese jistá teroristická skupina. Muž, kterému ležela Amerika u nohou, se tak rázem ocitá v držení lidí, kteří po něm chtějí jediné aby začal vyrábět zbraně pro ně. Díky své vynalézavosti, výjimečnému intelektu a schopnosti improvizovat si Tony v zajetí vyrobí brnění, které mu pomůže dostat se na svobodu. Tehdy také dostane nápad tenhle improvizovaný kovový oblek ještě výrazně vylepšit. A tak se zrodí Iron Man. Režie: Jon Favreau Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Terrence Howard ART kino Pátek :00 Venkovský učitel vstupné 45 Kč ČR 2008 Poetické drama, 117, příst. od 15 let, česky Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná statkářka Marie a chlapec, její sedmnáctiletý syn. Marie žije po rozpadu svého manželství smířena s osamělým životem, a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do učitele. Na návštěvu za učitelem přijíždí přítel, který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Režie: Bohdan Sláma Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel, Tereza Voříšková, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot Úterý MŠ Vláček kolejáček vstupné 20 Kč Připravujeme O zlaté rybce, U mě dobrý, Jak ukrást nevěstu, Letopisy Narnie 2, Hancock, Hrnečku vař, Taková normální rodinka 17

18 Pekařovská pouť 2008 Letošní pátá pouť se soustředila na dva významné body. Od loňska je Pekařovská pouť spojována také s flašinetáři, neboť v Pekařově do 2. světové války existovala po desetiletí světoznámá flašinetářská a varhanářská manufaktura Franz Kolb & Söhne, která je i přes svou tehdejší proslulost dnes více méně neznámou firmou. Setkáváním dnešních flašinetářů v Pekařově chceme oživit historii zdejší výroby flašinetů a přiblížit ji současným obyvatelům i návštěvníkům údolí Desné. Druhým významným letošním tématem bylo požehnání oltáři pekařovské kaple. Po pěti letech se podařilo zcela opravit interiér pekařovské kaple a uvést ho do stavu, ve kterém byl po 2. světové válce. Slavnostní mši svaté, při které žehnal oltáři olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička a kanovník Mons. Anton Otte, byli přítomni potomci původních obyvatel Pekařova (mezi nimi i potomek rodu pekařovských výrobců flašinetů a varhan pan Rudolf Kolb). Došlo tedy k unikátnímu setkání původních a současných obyvatel údolí Desné. Došlo k setkání kultur, byť jen k symbolickému, které po staletí žily ve vzájemné symbióze, ve 20. století však silně narušené. Význam Pekařovské poutě je tedy i nadnárodní, neboť tato akce přispívá 18

19 k česko-německému dialogu a vyrovnání se se společnou, ale nejednoduchou historií obou národů. Pekařovská pouť se snaží upozornit na hodnoty kulturního dědictví, které nám zde zanechali původní obyvatelé. Na tyto hodnoty se po 2. světové válce nepodařilo navázat a díky tomu jsou ohrožené zapomenutím. Odrazem této skutečnosti je celkový kulturně duchovní stav regionu. Proto je pro nás povzbuzením, že nacházíme stále větší okruh veřejnosti, která má zájem na zachování kulturního a duchovního odkazu dřívějších dob. Štěpán Pácl člen občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné Upozorňujeme Vás na nově vydanou brožuru Obrázky z Pekařova, která vyšla při příležitosti požehnání oltáři kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a to shodou okolností v roce, kdy uplynulo 180 let od jejího postavení. Publikace je k zakoupení ve Velkých Losinách v místní knihovně, lázních a v ruční papírně, v Šumperku v knihkupectví Duha nebo je možno si ji objednat prostřednictvím internetových stránek 19

20 V měsíci září 2008 slaví své významné životní jubileum tito naši spoluobčané: Anna Hujberová Zdeňka Mildová Božena Drimajová Ludmila Bláhová Dáša Doleželová Jaroslava Horáková Zdeněk Slončík Vlastimil Černoch František Heděnec Jaroslav Laubr Marie Vavrečková Mária Rudolfová Jindřich Kolínek Gizela Sívková Josefa Smékalová Rudolf Hanulík Ladislav Jeřábek Vítězslav Hlavsa Alenka Káčerková Miroslav Příkopa Dana Dočkalová Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let. Za komisi pro občanské záležitosti: předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová Starosta obce: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. Místostarostka: Mgr. Ivana Blažková vaříme pečeme Konopišťské kuřecí medailonky Kuřecí prsa, 1 pór, čerstvé žampiony, smetana (šlehačka), sůl, pepř (všeho podle chuti a potřebných porcí) Kuřecí maso nakrájíme na tenčí plátky, osmahneme po obou stranách, osolíme a opepříme, přidáme nakrájený pór, nakrájené čerstvé žampiony a dusíme. Na závěr přidáme smetanu (šlehačku) a podle potřeby zahustíme jíškou nebo hotovou jíškou KNOR. Výborné s rýží. -IB- 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Převoz vazníků V pondělí 14. 8. 2006 bude firma Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, Zlín Louky navážet dlouhé vazníky na strop tělocvičny. Proto bude omezen průjezd

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2003

V Ř E S K O V Á K březen 2003 V Ř E S K O V Á K březen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, počasí se sice tváří, jako by se ho běh času vůbec netýkal a tak by se leckomu mohlo zdát, že čas vlastně neplyne, ale prostý fakt, že držíte

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu.

Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu. Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu. Odpad se již nebude na jednotlivých stanovištích shromažďovat. Žádáme občany, aby ve stanovený čas a na určená

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

STARÁ VES. Vážení spoluobčané,

STARÁ VES. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES Vydává obec Stará Ves Ročník 2011, č.2 Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce. Nastává období prázdnin, dětských táborů a dovolených

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 1997 přeje Zastupitelstvo obce Nové Dvory Vážení spoluobčané! Tak jako každý rok i letos se blíží konec roku. Je třeba se zamyslet nad tím co nám tento rok dal či co nám

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

RO 90. VÝTAH z USNESENÍ z 90. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 22.3.2010 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 22.3.

RO 90. VÝTAH z USNESENÍ z 90. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 22.3.2010 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 22.3. VÝTAH z USNESENÍ z 90. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, MUDr. Petr Bělan,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více