8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV"

Transkript

1 8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV Červený kohout řádil 14. srpna v 19:36h. narušila poklidný chod naší vesnice siréna ohlašující požární poplach. Minutu předtím bylo na telefonní linku 150 Krajského operačního střediska ohlášeno, že hoří stodola na ul. Komenského u rodiny Zbořilových. V I. stupni poplachu spěchají k požáru 4 hasičské jednotky. 3 minuty poté je vyhlášen II. stupeň a vyjíždějí další 3 hasičské jednotky. První jsou na místě profesionální hasiči ze Židlochovic a to ve 14:42 hodin, po rychlém průzkumu natahují první hadice na likvidaci požáru z ulice Komenského přes dvorek rodiny Zbořilových. Jako druzí přijíždí v 19:43 hodin místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů a z ulice Dolní Kroupná natahují hasičskou hadici přes dvůr p. Brabce na střechu jeho nové dílny a tam hasí požár z druhé strany a snaží se chránit okolní stavby - objekt autodílny a zadní stavení rodiny Nádeníčků. V 19:48 hod. přijíždějí profesionální hasiči z Hustopeče a dobrovolní hasiči ze Židlochovic. Židlochovští zasahují z ul. Komenského, kde pomáhají likvidovat požár, doplňují vodu a hlavně hlídají přilehlé zadní stavení rodiny Vodákových. Hustopečtí hasiči v počtu 1+1 za pomoci občanů natahují vysokotlaký proud na půdu zadního stavení rodiny Nádeníčkových, kam se již začínal požár šířit. Ten je rychle uhašen a otvorem ve střeše vytvořeným rozebráním křidlice je půda odvětrána a je umožněn přístup k požáru z druhé strany. To již jsou na místě hasiči z Velkých Němčic, kteří pomáhají z půdy a střechy u Nádeníčků likvidovat požár stodoly. Podaří se odstranit plechový žlab, jež spojoval obě stodoly a zakrýval hořící pozednicový trám. Teď bylo možno hořící trám uhasit. Pak přijíždějí další jednotky z II. stupně poplachu Žabčice ve 20:07 h., Hrušovany ve 20:08 h. Tyto jednotky jsou velitelem zásahu nasazeny z ul. Komenského, kde bylo nutno pro silné zakouření zasahovat v dýchacích přístrojích a byl zde veden hlavní útok na likvidaci požáru. Zásah byl komplikovaný pro velké množství hořícího dřeva, uskladněného ve stodole. Vznikal hustý dým, jež byl vidět hodně daleko. Velkým nebezpečím bylo možné zhroucení značně ohořelé dřevěné vazby, která by s sebou strhla i štíty stodoly. Proto se postupovalo opatrně. I přes nebezpečí bylo nutno nakonec velkou část uskladněného dřeva vynosit ven ze stodoly a tím bylo možno dohasit zbývající ohniska požáru. Kolem půlnoci se začaly jednotky vracet zpět domů. Na místě ještě asi 2hodiny zůstali místní hasiči, kteří místo hlídali. Druhý den místní hasiči na žádost majitele shořelé stodoly vyjeli na místo k odstranění vazby a štítů shořelé stodoly. Byl hlášený velký vítr, jež by mohl štíty neplánovaně shodit a poškodit okolní objekty. Celkem u požáru zasahovalo 54 hasičů z 8 jednotek. Na místě bylo 12 hasičských vozidel z toho 7 cisteren s vodou. Zásah se obešel naštěstí bez zranění. Požárem byla zničena celá střecha, uskladněný materiál a věci ve stodole. Podařilo se ale zachránit většinu drobného zvířectva a taky okolní objekty bez větších škod. Za to patří dík nejen hasičům, ale taky všem občanům, kteří pomohli ještě před příjezdem hasičů, a těm, kteří byli nápomocni při hasebních pracech. Jatel Karel

2 Informace z radnice Než jsme se nadáli, je polovina roku za námi a je na místě krátké zhodnocení. Tak jak jsem již uvedl v únorovém čísle zpravodaje, letošní rok je pln velkých očekávání a snad i dobrých zpráv. Jednou z nich je určitě rozhodnutí o přidělení 92,5% finanční dotace ve výši ,-Kč z evropského dotačního titulu Regionální operační programu Jihovýchod, na realizaci akce Kulturní centrum Nosislav, jinými slovy na dostavbu víceúčelového sálu. Žádosti v rámci třetí výzvy podalo celkem 194 měst a obcí z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Uspokojena byla pouze třetina žadatelů z okresu Brno venkov, mimo nás to byly dále i 1 obec, 1 městys a jedno město. Stavební práce budou zahájeny a budou trvat po celý rok, náklady s tímto spojené se předpokládají kolem 8 mil Kč. Sál bude sloužit jako tělocvična pro MŠ a ZŠ, sportovní kroužky, dále např. vinobraní, vánoční besídky, vystoupení hudebních a divadelních souborů, ale i přes svou nižší oficiálně stanovenou kapacitu 200 míst na košt vín, hody apod. V případě potřeby bude možnost samostatně oddělené přísálí pronajmout pro jubilea, svatby, pohřby, setkání rodáků, schůze spolků, neziskových organizací a jednání zastupitelstva. Určitě je na místě ještě jednou poděkovat těm spoluobčanům, kteří se v rámci dotazníkového šetření nějakým způsobem k dostavbě sálu vyjádřili a pomohli tím k navýšení i tak dobře zpracované žádosti. V době, kdy píšu tento příspěvek, mi bohužel stále ještě není znám výsledek naší další žádosti o dotaci na kanalizaci (cca 120 mil Kč), ale i tady věřím, že to vyjde. Protipovodňová a protierozní opatření Slatina (12 mil Kč rybník, tůň, poldry a vysázení lesoparku) je projekčně zpracován (viz předchozí čísla zpravodaje). Jednání se všemi vlastníky pozemků proběhlo úspěšné a akce je zatím ve stavu, kdy očekáváme pouze souhlas od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro nakládání s jedním jejich pozemkem. Po odsouhlasení se rozeběhne územní řízení. Následovat bude dále pravděpodobně podání žádosti o 90% dotaci, která má v tomto případě a po dosavadních konzultacích na odboru ministerstva obrovskou šanci uspět. Projekt pro Optickou síť Nosislav dostává již konečnou podobu a v podzimních měsících bude požádáno o územní řízení tak, aby se akce mohla realizovat souběžně s kanalizací. Telefonica O2 po mnohých urgencích zahájila v minulých měsících úpravy venkovních telefonních kabelových rozvodů na sloupech. Akci realizuje fi. VEGACOM a potrvá do konce roku. Oddrátněny jsou ul. Nivka, okolí ZŠ, bytovky. Pokračovat se bude v ul. Horní, Dolní Kroupná, Komenského, Masarykova a v dalších místech. Městys požádal o stavební povolení na nový vodovodní řad v ulici Ke Slatině, a to v rámci akce: Prodloužení inženýrských sítí v ul. Ke Slatině (3 milkč). Také PD (projektová dokumentace) na prodloužení 300 m plynu je před dokončením. Všechny dotčené pozemky (na inženýrské sítě a komunikaci) jsou od vlastníků již vykoupeny a více jak polovina dohod o příspěvku na budování inženýrských sítí (30 tiskč/ stavební místo) jsou podepsány. Zbytek dohod bude podepsán koncem roku, v případě, že ne, stavebník se nebude moci na sítě připojit. PD na přeložku trafostanice z Dolní Kroupné, ale i úpravu el. vedení v ul. Krefty (v rámci této akce zmizí všechny el. sloupy, elektřina zemí ), je zatím ve fázi zrodu (pořizuje ji a zajišťuje E.ON), nicméně koncem roku očekávám zahájení stavebního řízení a dokončení celé akce pak do poloviny r Je dokončena PD na novou Hasičskou zbrojnici. Vzhledem k dostavbě sálu budou muset naši hasiči opustit provizorní zbrojnici a dočasně uložit techniku a nářadí jinde. Podle finančních možností zvažuje městys zahájení výstavby nové zbrojnice v příštím a v dalším roce na etapy. Zvažuje se také možnost oslovit spoluobčany s žádostí o výpomoc formou brigád na stavebních pracích, ale toto vše bude ještě pečlivě zvažováno i v návaznosti na případnou kanalizaci a jiné rozsáhlé investice. Jak jsme se nedávno přesvědčili o síle ohnivého živlu (požár stodoly manž. Zbořilových dne 14.8.), nosislavské hasiče (byli mezi prvními na místě samém) stále potřebujeme, nikdy nevíme, zda-li by je byť i jen jeden spoluobčan z městečka potřeboval. Na obecním hřbitově je nově postavena márnice a naplňujeme tak svůj záměr Rozšíření hřbitova. V příštím roce se zrealizují chodníky a společný betonový základ pro všechny nové budoucí hroby tak, aby byla dodržena jejich jednotná niveleta. V polovině roku byla dokončena demolice staré radnice č.p. 23 a provedena stavební úprava vstupu do jednoho ze sklepů. Oba sklepy jsou v relativně dobrém stavu a záměr zrealizovat v nich budoucí vinotéku pod budoucím Domem s chráněným bydlením je určitě reálný. Městys na základě žádosti obdržel dotaci 200tis Kč na nový územní plán. Jeho první projednávání se očekává začátkem nového roku. Digitální plán bude splňovat všechny podmínky dané novým stavebním zákonem a budou zapracovány případné změny a úpravy stávajícího plánu na základě rozhodnutí zastupitelstva. V měsíci červenci byla opravena střecha knihovny a ordinace lékařů. Bylo postaveno nové oplocení obecního dvora a zvýšena ostraha celého objektu. V srpnu byla opravena vodoteč v Kotlích. V ZŠ byla vyměněna všechna dřevěná okna za plastová a byly provedeny další práce pro zvelebení prostředí našich děti. V MŠ byly během prázdnin kompletně vyměněny podlahy ve dvou třídách a školka je připravena na nový školní rok. strana 2

3 Po jednáních se zástupci fi. Kordis a KÚ JMK o spuštění IDS v Nosislavi je současný stav na trase Nosislav Brno a zpět následující. Od se bude z Nosislavi bohužel vždy přestupovat (bus Židlochovice a vlak Hrušovany), nicméně byl navýšen počet spojů na trase Nosislav - Brno ze stávajících čtyřiceti, na konečných 54 a na trase Brno Nosislav, ze třiceti sedmi stávajících, na konečných 53. Byly posíleny spoje v ranních a v odpoledních špičkách, byly nově přidány autobusy v ranních a pozdních nočních hodinách, v pracovní dny a ve svátky, více viz samostatná tabulka nebo více na a Současně s rozběhem IDS bude přejmenována i prostřední zastávka z Nosislav ObÚ na Nosislav, Městečko. Další informace: - Městys Nosislav a ČZS pořádá v sobotu a v neděli 13. a 14. září Vinobraní pod hradbami. V sobotu odpoledne se uskuteční průvod ochotníků a dalších nadšenců po nosislavských vinných sklepech, večer hudební zábava. V neděli odpoledne je připraven bohatý kulturně-společenský program. Těšit se můžeme na divadelníky s novým originálním scénářem, šermíře, cimbálovou muziku, burčák, ukázky řemesel, lukostřelbu atd. Součástí programu bude ochutnávka vín z nosislavské části Výhonu v Lidovém domě. - svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek a sobotu 19. a 20. září ve dvoře ÚM, - sklo vhazujte prosím vždy do zvonů na určených místech (za samoobsluhou a ve dvoře ÚM) a ne mimo ně. Udržujte v okolí sběrných míst pořádek. - připomínám opětovně vlastníkům zaplevelených polností na nutnost pole udržovat bez plevelu, řádně ho alespoň 2x ročně posekat, jinak mohou Vaši sousedé vyžadovat náhradu vzniklé škody. Pavel Fröhlich, starosta městyse CZECHPOINT Úřad městyse v současné době zřizuje pracoviště CzechPOINTu v Nosislavi. Zahájení provozu se předpokládá v podzimních měsících a o přesném datu spuštění budete ještě zavčas informováni (letáky, rozhlas atd.). Spoluobčané tak budou moci přímo na Úřadě městyse Nosislav v pracovní dny získat: - výpis z Katastru nemovitostí - výpis z Obchodního rejstříku - výpis z Živnostenského rejstříku - výpis z Rejstříku trestů Tyto výpisy mají stejnou platnost, jako výpisy pořízené na příslušných rejstřících, jejich vydání bude zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích. Úřad městyse Nosislav Výměna občanských průkazů Připomínáme občanům, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince Žádost o vydání nového OP je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu Výjimku mají občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti bez omezení. Úřad městyse Nosislav Na základě Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách: občanské průkazy vydané do vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2005 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2006 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2007 občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 strana 3

4 Jakubské hody v Nosislavi 2008 Je deštivé sobotní odpoledne a já jsem se rozhodl zpříjemnit si ho shlédnutím DVD z letošních hodů. Věřte, že těch 125minut opravdu zahřeje, a to nejen u srdce. Všechno uteklo nějak rychle. Začalo to stárkovskými schůzemi už někdy v květnu. Tam se mladí Nosislaváci pustili do tančení a zpívání, pro některé z nich bylo vše nové a tak si navzájem pomáhali. Vznikla tak nová skupinka lidí, která si říkala Stárci ročníku V jednu dobu čítala dokonce 21 párů! To se ale díky různým nepříznivým vlivům vytřídilo na 16 párů a 3 sklepníky. Než se kdokoliv nadál, ležely na place obroušené a nazdobené májky a hody byly tu. Těsně po postavení máje u placu se spustil krátký letní déšť, ale ani ten neodradil návštěvníky večerní zábavy se skupinou Panorama. Málokdo z řad sárků si tou dobou stihl uvědomit, že už jsou vlastně hody. V sobotu ráno je už ale čekalo stavění malých májek a odpoledne generálka pochodu. Ten poprvé předvedli večer, kdy nacpaný areál za mostem ladila skupina Modul. V neděli už se od rána zraky všech upínaly na mládež v krojích. Zvládli kostel i průvod po obci. Až s překvapením jsem pozoroval ty všudypřítomné davy lidí. Vždyť taky bylo nad čím žasnout! Věřím, že nejen mě při pohledu na tu masu krojů přecházel mráz po zádech. Častokrát bylo slyšet: Tolik stárků tu snad ještě nebylo! Průvod končil za mostem, kam se všichni přišli podívat na nový pochod a určitě nebyli zklamáni vždyť už jen to, že jdou všichni stejnou nohou je krása. A když už při tom zvládli skoro deset minut různých kombinací, byl potlesk zasloužený. Po večeři dál, nejen k sólům, hráli Blučiňáci a zbývalo jen udělat tečku za dalším povedeným ročníkem hodů. Tečkou byl pochod v převlecích za různé profese. Provázely ho slzy smíchu, křik, tleskání, hrdé pohledy... Za sebe můžu říci, že se mi hody líbily. Patří za to poděkování všem, co jakkoliv pomohli, dále pořadatelům TJ Sokol Nosislav a především stárkům, bez kterých by hody nebyly hody. za KŠSK Martin Burian Letní skautský tábor 2008 a situace v družině V letošním roce se konal každoroční letní skautský tábor. Zúčastnili se ho čtyři skauti z Nosislavi. Pro srovnání, loni na tábor z nosislavské družiny nejel nikdo, v předchozích letech byla účast u skautů relativně srovnatelná. Ve všech případech ale nosislavští členové mají nižší účast nežli oddíly ze Židlochovic a Blučiny. V tomto roce se letní tábor konal nedaleko Letovic, u potoka Křetínka a stejnojmenné vodní nádrže v těsné blízkosti obce Prostřední Poříčí. Skautský tábor trval 14 dní, od do Oproti minulosti byl střediskový, pro všechny členy bez jakýchkoliv rozdílů. Program byl dělen dle věku, nikoliv pohlaví. V současnosti se na něm sešlo prakticky celé středisko, tj. cca 60 členů. Jedná se o malé číslo, před třemi lety byl počet o polovinu vyšší, podobně jako počet členů samotného střediska. Jak bylo v prvém odstavci naznačeno, v minulém roce se oddíl v Nosislavi potýkal s problémy. Organizačně byly zrušeny nejprve skautky. Během velmi krátké chvíle odešla čtyři děvčata z šesti a zbylé dvě jsme se pokusili sloučit do družiny skautů a skautek, což se nakonec pro odpor nosislavských skautů bohužel nepovedlo. Za druhé byla ukončena činnost družiny světlušek a vlčat, pro malý počet členů a rovněž jiné vytížení jejich vedoucí. V Nosislavi tak funguje pouze družina skautů (chlapci ve věku let), kterých je nyní osm, z toho čtyři chodí pravidelně, čtyři již mají skautský slib (dva z nich chodí pravidelně). Činnost družiny se v posledním období krize orientovala pouze na pravidelné schůzky a nepočetné výpravy do okolí. Postupně vedení věří ve zlepšování situace a obnovy vedení i bývalých družin, přijetí mladších skautů a posun dalších dále na stezce. Skautskou družinu nyní převezme vůdce střediska, Ing. Jiří Zapadlo, původně ze Židlochovic, protože současný vůdce družiny odjíždí na povinnou zahraniční stáž. Vůdce střediska a budoucí vůdce družiny skautů v Nosislavi (pro září 2008 únor 2009) prozatím neplánuje náborové akce, protože bohužel nejsou k dispozici vhodní vůdcové pro jednotlivé družiny. Při stavění tábora a v prvním týdnu nepřálo účastníkům počasí. Většina programu byla ve skluzu. Proto členové nezvládli plnit různé zkoušky s takovou intenzitou a zapojením, na které jsme byli dříve zvyklí. V druhém týdnu naopak byl program dynamičtější, i když se postupně rozjížděl s uvedeným zpožděním. Činnost byla ovlivněna sloučením holek a kluků na táboře, program měl prvky pro obě kategorie. Nakonec se vše povedlo a strach z tohoto typu konfliktů byl vystřídán pozitivní reakcí, že se nám na táboře povedlo překonat rozdíly kluci-holky a tým stmelit tak, aby se všichni navzájem motivovali a rozvíjeli své dobré stránky a poznávali a reagovali, sebekontrolovali své špatné stránky. Oproti minulosti vedoucí zvolili častěji rozhovory (zpětné vazby), nežli v minulosti, což nás všechny obohatilo. Zajímavé bylo i rozdělení rolí v rámci družin a následně sebehodnocení činností v družině. Oproti očekávání se skautské družiny i členové na táboře chovali téměř nečekaně dobře. Z Nosislavi se tábora účastnili tito kluci: Petr Nekvapil, Lukáš Rozsypal, Mirek Sedlo a Vojta Válka. Mirek Sedlo se rozhodl na tomto táboře uzavřít skautský slib, po předchozím splnění zkoušek a doporučením vůdců tábora. Z programu tábora bych vypíchl celotáborovou hru skautů a skautek, Cesta na jižní pól, kde se seznamovali s příběhy výprav Amundsena a Scotta; úkolem bylo zachránit výpravu, která uvízla (včetně schopnosti podání první pomoci). Dále jednodenní a dvoudenní pěší výpravu s přespáním (ve stanech z celt, strana 4

5 případně pod širákem), tradiční střediskové polní hry, přespávání ve vlastních podsadových stanech s vlastní kuchyní, hry ringo, lakros apod. Vybraní skauti se podíleli na ekologické brigádě. Lukáš Nevěděl Beseda s válečným veteránem Ve středu jsme měli v 19 hod. na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89 ti letým panem Miloslavem Kratochvílem - plukovníkem v.v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl na návštěvě příbuzných jenom jeden den. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. II. světová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde žijí dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak i v tomto vysokém věku je navštěvuje. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Kratochvílovi Bittonovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Pan plukovník v.v. Miloslav Kratochvíl Bitton byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu Vytvořit dnes pěvecké těleso je poměrně těžké. Každý má svoje starosti, málo času, hodně práce, však to znáte. Jaký je ale potom prožitek z toho, když slyšíte zpívat 80 lidí ve věku,,školáků až po,,starce? Tak tohle jsme mohli i u nás v Nosislavi. Ve dnech 3. 6.srpna 2008 naši obec navštívil Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu ( Německo ). Uskutečnili tady dva koncerty duchovní hudby a zpěvu, jeden v Židlochovicích v římskokatolickém kostele a druhý v Nosislavi v evangelickém kostele. Mohli jsme slyšet nejen hudbu starých mistrů ( Bach, Mozart, Bartholdy), ale i současnou tvorbu ( Vorrath, Gardonyi). Oba koncerty měly mezi posluchači velký ohlas a v Nosislavi i velkou návštěvnost ( asi 160 lidí ). Německým hostům se u nás opravdu líbilo. Nejenže jim vyšlo počasí, ale přivítali i srdečnou atmosféru všech setkání. V pondělí byli na výletě na Macoše, v úterý dopoledne si prohlédli Nosislav, odpoledne někteří shlédli historickou část Brna, někteří dali přednost koupání v Hustopečích. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli nejen ubytování, ale i přispěli na občerstvení, protože se sešlo opravdu hodně. Jsem ráda, že mohu jen kladně hodnotit rozvoj ekumeny u nás v obci. Těším se s Vámi se všemi na další pěkná setkání. Hana Gottfriedová strana 5

6 Vstřícné jednání se musí ocenit Každý, kdo má dítě školou povinné jistě ví, že učení nejde samozřejmě, ale od 1. třídy je nutná každodenní příprava na vyučování. Během minulých let nebylo pro každého známé slovo dyslexie, dysgrafie a další Zkrátka mluvilo se pouze o tom, že učení někomu jde a někomu nejde. I já jsem toho o poruchách učení moc nevěděla do té doby, než mně v Pedagogicko - psychologická poradna v Židlochovicích po krátkém testu s mým synem oznámili, že syn je dyslektik a potřebuje jiný přístup ve vyučování. Začali jsme tedy opravdu s velkou trpělivostí doma a očekávali jsme stejný přístup i ve škole. Ten nastal hned po příchodu nové paní ředitelky ZŠ v Nosislavi Mgr. Moniky Přibylové. Díky jejímu profesionálnímu a odpovědnému přístupu se hned po naší schůzce chopila situace a vytvořila individuální program synovi na míru. Od té doby syn ve škole konečně pocítil radost i z malého úspěchu, a opravdu začal díky trpělivosti a individuálnímu přístupu ve vyučování pracovat s větším zájmem. Za to všechno paní ředitelce velice děkuji a myslím, že se ke mně přidají i ostatní rodiče se stejnou zkušeností. D. Vozdecká Lov ryb na Slatině Cílem nosislavských dětí, mládeže a místních rybářů je již delší dobu i rybníček na Slatině. Ovšem to, co nám v poslední době dělá vrásky, je fakt, že rybník i jeho okolí nezodpovědní návštěvníci ničí a znečišťují. Plastové i skleněné láhve, igelitové tašky a jiný odpad se často hromadí na březích rybníka a okolí. Budeli to takto pokračovat, stane se za několik let ze Slatiny pouze zapáchající kaluž. Nebylo by na škodu, kdyby břehy rybníka občas někdo zkontroloval a vyčistil. Při lovu ryb je nutné především udržovat pořádek a veškerý svůj odpad odnášet domů. Každý rybář si musí uvědomit, že ryby do rybníka sami nepřiplavou, ale musí je tam někdo vysadit případně se vytřít. Malých rybek je v rybníku spousta, ale domů si je můžeme vzít až od určité velikosti. Mluvím teď o rybách jako je třeba kapr, amur, štika, lín nebo sumec. U těchto ryb se musí dodržovat stanovené míry: kapr 40cm, amur 50cm, štika 50cm, sumec 70cm, lín - 25 cm. U plevelných ryb (karas, červenka, atd.) není míra stanovena. Rybky, nedosahující míry, se musí pustit zpět do vody. Bohužel se v poslední době objevují tzv. rybáři, kteří ve velkém počtu loví pouze malé rybky. Co dál s nimi dělají, si mohu pouze domyslet. Narušují tímto dorůstající populaci a může se stát, že žádné lovné ryby ani nebudou. Z tohoto důvodu prosím občany, aby v případě, že budou svědky takovéhoto prohřešku, nezůstali lhostejní a dotyčného vyzvali k navrácení rybek zpět. Dále také chci apelovat na zachování čistoty vodní plochy a přiléhajícího okolí rybníka. Slatina sice není rybářským revírem v pravém slova smyslu, to však neznamená, že si tam každý může dělat co chce. Lukáš Novotný Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Štíplová L. - Venku s koťaty. Leporelo Bull, J. - Prázdninová kniha nápadů Štětinová, D. - Nejhezčí z pohádek staré Evropy Žáček, J. - Krtek v ZOO Jelínková, H. - Obrázkové básničky Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo udělal HÚÚ Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo se tu schovává. Karczewska, K. - Jede, jede mašinka Rudel, I. - Co už vím o dinosaurech Junakovic, S. - Kde je tučňák Pip? Holler, R. - Zachraňte faraona Holler, R. - Co víme o rytířích Awdry, W. - O mašince Tomášovi. 11., 12. OZNÁMENÍ Veřejný internet bude od v půjčovní době knihovny. Půjčovní doba: úterý hod. čtvrtek hod. strana 6 Pro dospělé: Jazairiová, P. - Jižní Afrika Wyler, A. - Fatální omyl Legátová, K. - Želary Legátová, K. - Jozova Hanule Koch, J. - Výchova kojence v rodině Martini, M. - Záře purpurové hory Fielding, J. - Zachráníš mě ráno Gordon, N. - Ranhojič Hislop, V. - Ostrov Drake, S. - Na křídlech touhy Steel, D. - Její královská výsost MacBain, E. - Podpatek Segal, E. - Doktoři Nowak, H. - Byl jsem v ruském zajetí Dainty, S her pro vašeho psa i pro vás Kubešová, B. - Žoržína Erickson, C. - Tajný život císařovny Josefíny Knihovnice Olga Slouková

7 Nářečí nosislavské pajoch zajíc pajzák otvírací nůž párník část stodoly pátec druh účesu (na pěšinku) páza ráhno na upevnění nákladu na voze pěra povidlový knedlík péř pýr pírko mašlovačka, peroutka na maštění plac místo plachta trávnice plescház přípravna na krmivo plkša kdo si vymýšlí podávke druh vidlí podlaha strop pohrabáč cestář polének pelyněk postnica první jarní kopačka na vinohradě prohlábka díra v ledu na řece na nabírání vody pucka hadrový míč rábl roubík na vázání snopů rathás radnice rébizl rybíz richtuvat se chystat se řičica obilní síto řvát - hlasitě plakat sádek dolní část vinohradu, osázená jinou plodinou scánke moč Voda teplá jak moč sečka řezačka sečkovica stroj na řezanku sesílek židlička sesla židle slak, maslak svlačec smítat ořezávat révu spírat se přít se spázet skotačit, nezbedně pobíhat stréček strýc, též každá dospělá osoba mužská střapaté bez čepice střešňa třešeň střešinka třešnička šástí kukuřičné listí škarnátka kornout škařápka skořápka škraně - tváře šporhert sporák štandlík nádoba na sádlo štucovat vrbe obsekávat šufánek naběračka šupňa kůlna šušeň v nosu švirgat šilhat tetinka teta, též každá dospělé osoba ženská tratuár chodník trnke povidla troke - velké necky, obvykle na paření prasat turkeň kukuřice upráš liják vadit, bét vaděné kárat, být napomínán vekládat povídat vevádět, vevest provádět neplechu véměnka výměnek vesvátkuvané svátečně ustrojený vetlákat vytloukat vétržek krátké prudké stoupání vevect provést (nepřístojnost) vévoz úvoz vobměk obleva vobrlicht světlík nad dveřmi do domu zadní stavení hospodářké stavení ve dvoře zákalec pruh sraženého těsta zapackat klopýtnout zhňilé lenošný žingla jehlice na navlékání (bela chudá jak žingla) žlica lžíce poskytnul pan Josef Peša, č.p. 401 Dějiny Želic - pokračování MAJITELÉ ŽELIC: I. díl II. dil?? Bedřich z Blučiny Perchta z Blučiny Ofka z Tvoříhráze Hrzek z ŽeIic Boček z Želic Ofka z Tvoříi hráze Hrzek z Želic Kuník Kolda ze Žampachu KareI z Želic? Jitka, Ofka a Skonka probošt a kapitula Koldovy z Želic sv. Petra v Brně? Bětka z Želic? Pulec z Želic p u s t á v e s Ctibor z Janovic Kuna z Kunštátu zastaveno králem Boček z Kunštátu Ferdinandem I. Jiřímu Žabkovi Havel z Batelova z Limberka Jiří Žabka z Lim. pustá ves Burian Žabka z Lim Albrecht Černohorský Vilém z Pernštejna z Boskovic strana 7

8 Jan z Pernštejna Jan Šembera Černohorský Jaroslav z Pernštejna z Boskovic Vratislav z Pernštejna 1572-? hrabě František Vojtěch z Pernštejna Thurn (della Torre) Vratislav z Pernštejna Jan Ždánský ze Zástřizl? - dále už není zminka 1567-? Jaroš ze Zástřizl ani o pusté vsi Kromě uvedených majitelů této vesnice nebo jejich částí, nalézáme zmínky o dalších osobách, které se buď psaly z Želic nebo z dalších důvodů souvisely se sledovanou obcí. Bratři Boček, Hrzek a Karel z Želic měli ještě sestru Dorotu, psanou z Tvoříhráze, podobně jako Hrzkova dcera Ofka (Ofka Hrzkova 1392). Oba rody byly nepochybně značně spřízněné. Dobré vztahy můžeme sledovat i při výměně obou dílů Želic, kdy Ofka svému otci i strýcům ihned vkládala do desek zemských jim patřící zboží. Naopak potíže nastaly, když Bušek z Nosislavi prodával majetek v Nosislavi, včetně tvrze, Blahutovi z Chrudichrom, ale Hrzek s Karlem tomu odporovali s tvrzením, že jim patří dědictví a ne Blahutovi (r. 1368). Bušek byl zřejmě jejich otcem, ale chtěl přenechat vlastnictví části Nosislavi (asi levně, pro nás zdánlivě cizímu člověku). Proč asi neprotestoval i další bratr Boček? Nepochybně se nemohlo jednat o osobu totožnou s Buškem z Nosislavi, poněvadž tento měl sourozence Adama z Lovčic a možná i Václava z Nosislavi. Z literárních pramenů se dále dozvídáme, že Bočkova manželka Kunka (již jako vdova r. 1398) přenechala nějaký majetek svým bratřím Ješkovi a Výškovi (Víckovi) z Chrudichrom. Blahuta byl pravděpodobně jejich otcem a zároveň tedy Bočkovým tchánem. Při získání dílu Nosislavi by Josef Procinger, Masarykova 426 nar , 60 let Karel Říha, Horní Kroupná 250 nar , 60 let Jitka Pulkrábková, Dolní Kroupná 236 nar , 60 let František Novák, Dolní Kroupná 237 nar , 65 let Anna Luklová, Komenského 186 nar , 70 let Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná 387 nar , 81 let Vladimír Kloupar, Městečko 20 nar , 81 let Anděla Měřínská, Dolní Kroupná 110 nar , 84 let Jubilea se zajisté dostalo i na Bočka jakožto zetě. Proto by neměl zapotřebí odporovat vkladu zboží do desek. Boček se postupně stal majitelem dílu Želic, Nosislavi, dvora v Křepicích, části Slatiny a snad i Želovic. Byl tedy poměrně zámožným a významným šlechticem. Vtipy ze života Mladý frajerský pilot poprvé v životě přistává v noci. Namísto obvyklého ohlášení se dispečerovi ozve z vysílačky: Kdo jsem? No hádej kdo.... Dispečer vypne osvětlení přistávací dráhy letiště a odpoví: Hádej kde Záplavy v Londýně. Voda bouří přede dveřmi lorda Padingtona. Sluha James je otevře a zahuhňá: Vaše Lordstvo, Temže! Anna Vránová, Masarykova 251 nar , 84 let Zdenka Kneslová, Městečko 34 nar , 85 let Alice Hlaváčková, Městečko 53 nar , 86 let Ceny inzerce: A Kč A5-798 Kč A6-399 Kč A7-200 Kč A8-100 Kč Inzerce Květoslava Luklová, Pod Baštou 2 nar , 91 let Poplatek za inzerci je nutné uhradit na obecním úřadě. Zdenka Vránová, Masarykova 202 zemřela ve věku 67 let Úmrtí Omluva Omlouváme se za špatný nadpis pozvánky od p. Gottfriedové na koncert v minulém čísle. Nosislavský Zpravodaj vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Aktuální informace o obci naleznete na Za redakční radu Karel Vodák. Jakékoli podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MKČR E

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 4 duben 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Naši milí spoluobčané, možná až příliš mnoho času trávíme u počítačů, mobilů, tabletů a dalších podobných zařízení, které

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení příznivci obce Radimovice, blíží se nám konec dalšího roku, roku 2007. Je to právě jeden rok co noví zastupitelé zasedli k jednacímu stolu a je jen na

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015 Požární řád města Zastupitelstvo Města Rokytnice v Orlických horách se dne 22.června 2015 usneslo podle 29 odst.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad v, VEREJNA, v VYHL ASKA Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.2009 na stavbu nazvanou "Rodinná dům a garáž

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce DĚTŘICHOV Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 30.03.2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad Formulář projektového listu. 1. Operační program PRV Jihomoravského kraje pro rok 2007 Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice 2. Priorita B

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Obecně závazná vyhláška č.7/2005

Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Zastupitelstvo obce Dobročkovice na základě usnesení č.4/2005 ze dne 31.5.2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007

Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007 Ročník 9 Číslo 2 Vydává Obecní úřad Pašovice Září 2007 Slovo starosty... Vážení občané, za námi jsou už dvě třetiny roku 2007, který je náročný na velké množství investičních akcí prováděných v naší obci.

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více