8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV"

Transkript

1 8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV Červený kohout řádil 14. srpna v 19:36h. narušila poklidný chod naší vesnice siréna ohlašující požární poplach. Minutu předtím bylo na telefonní linku 150 Krajského operačního střediska ohlášeno, že hoří stodola na ul. Komenského u rodiny Zbořilových. V I. stupni poplachu spěchají k požáru 4 hasičské jednotky. 3 minuty poté je vyhlášen II. stupeň a vyjíždějí další 3 hasičské jednotky. První jsou na místě profesionální hasiči ze Židlochovic a to ve 14:42 hodin, po rychlém průzkumu natahují první hadice na likvidaci požáru z ulice Komenského přes dvorek rodiny Zbořilových. Jako druzí přijíždí v 19:43 hodin místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů a z ulice Dolní Kroupná natahují hasičskou hadici přes dvůr p. Brabce na střechu jeho nové dílny a tam hasí požár z druhé strany a snaží se chránit okolní stavby - objekt autodílny a zadní stavení rodiny Nádeníčků. V 19:48 hod. přijíždějí profesionální hasiči z Hustopeče a dobrovolní hasiči ze Židlochovic. Židlochovští zasahují z ul. Komenského, kde pomáhají likvidovat požár, doplňují vodu a hlavně hlídají přilehlé zadní stavení rodiny Vodákových. Hustopečtí hasiči v počtu 1+1 za pomoci občanů natahují vysokotlaký proud na půdu zadního stavení rodiny Nádeníčkových, kam se již začínal požár šířit. Ten je rychle uhašen a otvorem ve střeše vytvořeným rozebráním křidlice je půda odvětrána a je umožněn přístup k požáru z druhé strany. To již jsou na místě hasiči z Velkých Němčic, kteří pomáhají z půdy a střechy u Nádeníčků likvidovat požár stodoly. Podaří se odstranit plechový žlab, jež spojoval obě stodoly a zakrýval hořící pozednicový trám. Teď bylo možno hořící trám uhasit. Pak přijíždějí další jednotky z II. stupně poplachu Žabčice ve 20:07 h., Hrušovany ve 20:08 h. Tyto jednotky jsou velitelem zásahu nasazeny z ul. Komenského, kde bylo nutno pro silné zakouření zasahovat v dýchacích přístrojích a byl zde veden hlavní útok na likvidaci požáru. Zásah byl komplikovaný pro velké množství hořícího dřeva, uskladněného ve stodole. Vznikal hustý dým, jež byl vidět hodně daleko. Velkým nebezpečím bylo možné zhroucení značně ohořelé dřevěné vazby, která by s sebou strhla i štíty stodoly. Proto se postupovalo opatrně. I přes nebezpečí bylo nutno nakonec velkou část uskladněného dřeva vynosit ven ze stodoly a tím bylo možno dohasit zbývající ohniska požáru. Kolem půlnoci se začaly jednotky vracet zpět domů. Na místě ještě asi 2hodiny zůstali místní hasiči, kteří místo hlídali. Druhý den místní hasiči na žádost majitele shořelé stodoly vyjeli na místo k odstranění vazby a štítů shořelé stodoly. Byl hlášený velký vítr, jež by mohl štíty neplánovaně shodit a poškodit okolní objekty. Celkem u požáru zasahovalo 54 hasičů z 8 jednotek. Na místě bylo 12 hasičských vozidel z toho 7 cisteren s vodou. Zásah se obešel naštěstí bez zranění. Požárem byla zničena celá střecha, uskladněný materiál a věci ve stodole. Podařilo se ale zachránit většinu drobného zvířectva a taky okolní objekty bez větších škod. Za to patří dík nejen hasičům, ale taky všem občanům, kteří pomohli ještě před příjezdem hasičů, a těm, kteří byli nápomocni při hasebních pracech. Jatel Karel

2 Informace z radnice Než jsme se nadáli, je polovina roku za námi a je na místě krátké zhodnocení. Tak jak jsem již uvedl v únorovém čísle zpravodaje, letošní rok je pln velkých očekávání a snad i dobrých zpráv. Jednou z nich je určitě rozhodnutí o přidělení 92,5% finanční dotace ve výši ,-Kč z evropského dotačního titulu Regionální operační programu Jihovýchod, na realizaci akce Kulturní centrum Nosislav, jinými slovy na dostavbu víceúčelového sálu. Žádosti v rámci třetí výzvy podalo celkem 194 měst a obcí z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Uspokojena byla pouze třetina žadatelů z okresu Brno venkov, mimo nás to byly dále i 1 obec, 1 městys a jedno město. Stavební práce budou zahájeny a budou trvat po celý rok, náklady s tímto spojené se předpokládají kolem 8 mil Kč. Sál bude sloužit jako tělocvična pro MŠ a ZŠ, sportovní kroužky, dále např. vinobraní, vánoční besídky, vystoupení hudebních a divadelních souborů, ale i přes svou nižší oficiálně stanovenou kapacitu 200 míst na košt vín, hody apod. V případě potřeby bude možnost samostatně oddělené přísálí pronajmout pro jubilea, svatby, pohřby, setkání rodáků, schůze spolků, neziskových organizací a jednání zastupitelstva. Určitě je na místě ještě jednou poděkovat těm spoluobčanům, kteří se v rámci dotazníkového šetření nějakým způsobem k dostavbě sálu vyjádřili a pomohli tím k navýšení i tak dobře zpracované žádosti. V době, kdy píšu tento příspěvek, mi bohužel stále ještě není znám výsledek naší další žádosti o dotaci na kanalizaci (cca 120 mil Kč), ale i tady věřím, že to vyjde. Protipovodňová a protierozní opatření Slatina (12 mil Kč rybník, tůň, poldry a vysázení lesoparku) je projekčně zpracován (viz předchozí čísla zpravodaje). Jednání se všemi vlastníky pozemků proběhlo úspěšné a akce je zatím ve stavu, kdy očekáváme pouze souhlas od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro nakládání s jedním jejich pozemkem. Po odsouhlasení se rozeběhne územní řízení. Následovat bude dále pravděpodobně podání žádosti o 90% dotaci, která má v tomto případě a po dosavadních konzultacích na odboru ministerstva obrovskou šanci uspět. Projekt pro Optickou síť Nosislav dostává již konečnou podobu a v podzimních měsících bude požádáno o územní řízení tak, aby se akce mohla realizovat souběžně s kanalizací. Telefonica O2 po mnohých urgencích zahájila v minulých měsících úpravy venkovních telefonních kabelových rozvodů na sloupech. Akci realizuje fi. VEGACOM a potrvá do konce roku. Oddrátněny jsou ul. Nivka, okolí ZŠ, bytovky. Pokračovat se bude v ul. Horní, Dolní Kroupná, Komenského, Masarykova a v dalších místech. Městys požádal o stavební povolení na nový vodovodní řad v ulici Ke Slatině, a to v rámci akce: Prodloužení inženýrských sítí v ul. Ke Slatině (3 milkč). Také PD (projektová dokumentace) na prodloužení 300 m plynu je před dokončením. Všechny dotčené pozemky (na inženýrské sítě a komunikaci) jsou od vlastníků již vykoupeny a více jak polovina dohod o příspěvku na budování inženýrských sítí (30 tiskč/ stavební místo) jsou podepsány. Zbytek dohod bude podepsán koncem roku, v případě, že ne, stavebník se nebude moci na sítě připojit. PD na přeložku trafostanice z Dolní Kroupné, ale i úpravu el. vedení v ul. Krefty (v rámci této akce zmizí všechny el. sloupy, elektřina zemí ), je zatím ve fázi zrodu (pořizuje ji a zajišťuje E.ON), nicméně koncem roku očekávám zahájení stavebního řízení a dokončení celé akce pak do poloviny r Je dokončena PD na novou Hasičskou zbrojnici. Vzhledem k dostavbě sálu budou muset naši hasiči opustit provizorní zbrojnici a dočasně uložit techniku a nářadí jinde. Podle finančních možností zvažuje městys zahájení výstavby nové zbrojnice v příštím a v dalším roce na etapy. Zvažuje se také možnost oslovit spoluobčany s žádostí o výpomoc formou brigád na stavebních pracích, ale toto vše bude ještě pečlivě zvažováno i v návaznosti na případnou kanalizaci a jiné rozsáhlé investice. Jak jsme se nedávno přesvědčili o síle ohnivého živlu (požár stodoly manž. Zbořilových dne 14.8.), nosislavské hasiče (byli mezi prvními na místě samém) stále potřebujeme, nikdy nevíme, zda-li by je byť i jen jeden spoluobčan z městečka potřeboval. Na obecním hřbitově je nově postavena márnice a naplňujeme tak svůj záměr Rozšíření hřbitova. V příštím roce se zrealizují chodníky a společný betonový základ pro všechny nové budoucí hroby tak, aby byla dodržena jejich jednotná niveleta. V polovině roku byla dokončena demolice staré radnice č.p. 23 a provedena stavební úprava vstupu do jednoho ze sklepů. Oba sklepy jsou v relativně dobrém stavu a záměr zrealizovat v nich budoucí vinotéku pod budoucím Domem s chráněným bydlením je určitě reálný. Městys na základě žádosti obdržel dotaci 200tis Kč na nový územní plán. Jeho první projednávání se očekává začátkem nového roku. Digitální plán bude splňovat všechny podmínky dané novým stavebním zákonem a budou zapracovány případné změny a úpravy stávajícího plánu na základě rozhodnutí zastupitelstva. V měsíci červenci byla opravena střecha knihovny a ordinace lékařů. Bylo postaveno nové oplocení obecního dvora a zvýšena ostraha celého objektu. V srpnu byla opravena vodoteč v Kotlích. V ZŠ byla vyměněna všechna dřevěná okna za plastová a byly provedeny další práce pro zvelebení prostředí našich děti. V MŠ byly během prázdnin kompletně vyměněny podlahy ve dvou třídách a školka je připravena na nový školní rok. strana 2

3 Po jednáních se zástupci fi. Kordis a KÚ JMK o spuštění IDS v Nosislavi je současný stav na trase Nosislav Brno a zpět následující. Od se bude z Nosislavi bohužel vždy přestupovat (bus Židlochovice a vlak Hrušovany), nicméně byl navýšen počet spojů na trase Nosislav - Brno ze stávajících čtyřiceti, na konečných 54 a na trase Brno Nosislav, ze třiceti sedmi stávajících, na konečných 53. Byly posíleny spoje v ranních a v odpoledních špičkách, byly nově přidány autobusy v ranních a pozdních nočních hodinách, v pracovní dny a ve svátky, více viz samostatná tabulka nebo více na a Současně s rozběhem IDS bude přejmenována i prostřední zastávka z Nosislav ObÚ na Nosislav, Městečko. Další informace: - Městys Nosislav a ČZS pořádá v sobotu a v neděli 13. a 14. září Vinobraní pod hradbami. V sobotu odpoledne se uskuteční průvod ochotníků a dalších nadšenců po nosislavských vinných sklepech, večer hudební zábava. V neděli odpoledne je připraven bohatý kulturně-společenský program. Těšit se můžeme na divadelníky s novým originálním scénářem, šermíře, cimbálovou muziku, burčák, ukázky řemesel, lukostřelbu atd. Součástí programu bude ochutnávka vín z nosislavské části Výhonu v Lidovém domě. - svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek a sobotu 19. a 20. září ve dvoře ÚM, - sklo vhazujte prosím vždy do zvonů na určených místech (za samoobsluhou a ve dvoře ÚM) a ne mimo ně. Udržujte v okolí sběrných míst pořádek. - připomínám opětovně vlastníkům zaplevelených polností na nutnost pole udržovat bez plevelu, řádně ho alespoň 2x ročně posekat, jinak mohou Vaši sousedé vyžadovat náhradu vzniklé škody. Pavel Fröhlich, starosta městyse CZECHPOINT Úřad městyse v současné době zřizuje pracoviště CzechPOINTu v Nosislavi. Zahájení provozu se předpokládá v podzimních měsících a o přesném datu spuštění budete ještě zavčas informováni (letáky, rozhlas atd.). Spoluobčané tak budou moci přímo na Úřadě městyse Nosislav v pracovní dny získat: - výpis z Katastru nemovitostí - výpis z Obchodního rejstříku - výpis z Živnostenského rejstříku - výpis z Rejstříku trestů Tyto výpisy mají stejnou platnost, jako výpisy pořízené na příslušných rejstřících, jejich vydání bude zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích. Úřad městyse Nosislav Výměna občanských průkazů Připomínáme občanům, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince Žádost o vydání nového OP je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu Výjimku mají občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti bez omezení. Úřad městyse Nosislav Na základě Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách: občanské průkazy vydané do vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2005 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2006 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2007 občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 strana 3

4 Jakubské hody v Nosislavi 2008 Je deštivé sobotní odpoledne a já jsem se rozhodl zpříjemnit si ho shlédnutím DVD z letošních hodů. Věřte, že těch 125minut opravdu zahřeje, a to nejen u srdce. Všechno uteklo nějak rychle. Začalo to stárkovskými schůzemi už někdy v květnu. Tam se mladí Nosislaváci pustili do tančení a zpívání, pro některé z nich bylo vše nové a tak si navzájem pomáhali. Vznikla tak nová skupinka lidí, která si říkala Stárci ročníku V jednu dobu čítala dokonce 21 párů! To se ale díky různým nepříznivým vlivům vytřídilo na 16 párů a 3 sklepníky. Než se kdokoliv nadál, ležely na place obroušené a nazdobené májky a hody byly tu. Těsně po postavení máje u placu se spustil krátký letní déšť, ale ani ten neodradil návštěvníky večerní zábavy se skupinou Panorama. Málokdo z řad sárků si tou dobou stihl uvědomit, že už jsou vlastně hody. V sobotu ráno je už ale čekalo stavění malých májek a odpoledne generálka pochodu. Ten poprvé předvedli večer, kdy nacpaný areál za mostem ladila skupina Modul. V neděli už se od rána zraky všech upínaly na mládež v krojích. Zvládli kostel i průvod po obci. Až s překvapením jsem pozoroval ty všudypřítomné davy lidí. Vždyť taky bylo nad čím žasnout! Věřím, že nejen mě při pohledu na tu masu krojů přecházel mráz po zádech. Častokrát bylo slyšet: Tolik stárků tu snad ještě nebylo! Průvod končil za mostem, kam se všichni přišli podívat na nový pochod a určitě nebyli zklamáni vždyť už jen to, že jdou všichni stejnou nohou je krása. A když už při tom zvládli skoro deset minut různých kombinací, byl potlesk zasloužený. Po večeři dál, nejen k sólům, hráli Blučiňáci a zbývalo jen udělat tečku za dalším povedeným ročníkem hodů. Tečkou byl pochod v převlecích za různé profese. Provázely ho slzy smíchu, křik, tleskání, hrdé pohledy... Za sebe můžu říci, že se mi hody líbily. Patří za to poděkování všem, co jakkoliv pomohli, dále pořadatelům TJ Sokol Nosislav a především stárkům, bez kterých by hody nebyly hody. za KŠSK Martin Burian Letní skautský tábor 2008 a situace v družině V letošním roce se konal každoroční letní skautský tábor. Zúčastnili se ho čtyři skauti z Nosislavi. Pro srovnání, loni na tábor z nosislavské družiny nejel nikdo, v předchozích letech byla účast u skautů relativně srovnatelná. Ve všech případech ale nosislavští členové mají nižší účast nežli oddíly ze Židlochovic a Blučiny. V tomto roce se letní tábor konal nedaleko Letovic, u potoka Křetínka a stejnojmenné vodní nádrže v těsné blízkosti obce Prostřední Poříčí. Skautský tábor trval 14 dní, od do Oproti minulosti byl střediskový, pro všechny členy bez jakýchkoliv rozdílů. Program byl dělen dle věku, nikoliv pohlaví. V současnosti se na něm sešlo prakticky celé středisko, tj. cca 60 členů. Jedná se o malé číslo, před třemi lety byl počet o polovinu vyšší, podobně jako počet členů samotného střediska. Jak bylo v prvém odstavci naznačeno, v minulém roce se oddíl v Nosislavi potýkal s problémy. Organizačně byly zrušeny nejprve skautky. Během velmi krátké chvíle odešla čtyři děvčata z šesti a zbylé dvě jsme se pokusili sloučit do družiny skautů a skautek, což se nakonec pro odpor nosislavských skautů bohužel nepovedlo. Za druhé byla ukončena činnost družiny světlušek a vlčat, pro malý počet členů a rovněž jiné vytížení jejich vedoucí. V Nosislavi tak funguje pouze družina skautů (chlapci ve věku let), kterých je nyní osm, z toho čtyři chodí pravidelně, čtyři již mají skautský slib (dva z nich chodí pravidelně). Činnost družiny se v posledním období krize orientovala pouze na pravidelné schůzky a nepočetné výpravy do okolí. Postupně vedení věří ve zlepšování situace a obnovy vedení i bývalých družin, přijetí mladších skautů a posun dalších dále na stezce. Skautskou družinu nyní převezme vůdce střediska, Ing. Jiří Zapadlo, původně ze Židlochovic, protože současný vůdce družiny odjíždí na povinnou zahraniční stáž. Vůdce střediska a budoucí vůdce družiny skautů v Nosislavi (pro září 2008 únor 2009) prozatím neplánuje náborové akce, protože bohužel nejsou k dispozici vhodní vůdcové pro jednotlivé družiny. Při stavění tábora a v prvním týdnu nepřálo účastníkům počasí. Většina programu byla ve skluzu. Proto členové nezvládli plnit různé zkoušky s takovou intenzitou a zapojením, na které jsme byli dříve zvyklí. V druhém týdnu naopak byl program dynamičtější, i když se postupně rozjížděl s uvedeným zpožděním. Činnost byla ovlivněna sloučením holek a kluků na táboře, program měl prvky pro obě kategorie. Nakonec se vše povedlo a strach z tohoto typu konfliktů byl vystřídán pozitivní reakcí, že se nám na táboře povedlo překonat rozdíly kluci-holky a tým stmelit tak, aby se všichni navzájem motivovali a rozvíjeli své dobré stránky a poznávali a reagovali, sebekontrolovali své špatné stránky. Oproti minulosti vedoucí zvolili častěji rozhovory (zpětné vazby), nežli v minulosti, což nás všechny obohatilo. Zajímavé bylo i rozdělení rolí v rámci družin a následně sebehodnocení činností v družině. Oproti očekávání se skautské družiny i členové na táboře chovali téměř nečekaně dobře. Z Nosislavi se tábora účastnili tito kluci: Petr Nekvapil, Lukáš Rozsypal, Mirek Sedlo a Vojta Válka. Mirek Sedlo se rozhodl na tomto táboře uzavřít skautský slib, po předchozím splnění zkoušek a doporučením vůdců tábora. Z programu tábora bych vypíchl celotáborovou hru skautů a skautek, Cesta na jižní pól, kde se seznamovali s příběhy výprav Amundsena a Scotta; úkolem bylo zachránit výpravu, která uvízla (včetně schopnosti podání první pomoci). Dále jednodenní a dvoudenní pěší výpravu s přespáním (ve stanech z celt, strana 4

5 případně pod širákem), tradiční střediskové polní hry, přespávání ve vlastních podsadových stanech s vlastní kuchyní, hry ringo, lakros apod. Vybraní skauti se podíleli na ekologické brigádě. Lukáš Nevěděl Beseda s válečným veteránem Ve středu jsme měli v 19 hod. na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89 ti letým panem Miloslavem Kratochvílem - plukovníkem v.v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl na návštěvě příbuzných jenom jeden den. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. II. světová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde žijí dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak i v tomto vysokém věku je navštěvuje. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Kratochvílovi Bittonovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Pan plukovník v.v. Miloslav Kratochvíl Bitton byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu Vytvořit dnes pěvecké těleso je poměrně těžké. Každý má svoje starosti, málo času, hodně práce, však to znáte. Jaký je ale potom prožitek z toho, když slyšíte zpívat 80 lidí ve věku,,školáků až po,,starce? Tak tohle jsme mohli i u nás v Nosislavi. Ve dnech 3. 6.srpna 2008 naši obec navštívil Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu ( Německo ). Uskutečnili tady dva koncerty duchovní hudby a zpěvu, jeden v Židlochovicích v římskokatolickém kostele a druhý v Nosislavi v evangelickém kostele. Mohli jsme slyšet nejen hudbu starých mistrů ( Bach, Mozart, Bartholdy), ale i současnou tvorbu ( Vorrath, Gardonyi). Oba koncerty měly mezi posluchači velký ohlas a v Nosislavi i velkou návštěvnost ( asi 160 lidí ). Německým hostům se u nás opravdu líbilo. Nejenže jim vyšlo počasí, ale přivítali i srdečnou atmosféru všech setkání. V pondělí byli na výletě na Macoše, v úterý dopoledne si prohlédli Nosislav, odpoledne někteří shlédli historickou část Brna, někteří dali přednost koupání v Hustopečích. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli nejen ubytování, ale i přispěli na občerstvení, protože se sešlo opravdu hodně. Jsem ráda, že mohu jen kladně hodnotit rozvoj ekumeny u nás v obci. Těším se s Vámi se všemi na další pěkná setkání. Hana Gottfriedová strana 5

6 Vstřícné jednání se musí ocenit Každý, kdo má dítě školou povinné jistě ví, že učení nejde samozřejmě, ale od 1. třídy je nutná každodenní příprava na vyučování. Během minulých let nebylo pro každého známé slovo dyslexie, dysgrafie a další Zkrátka mluvilo se pouze o tom, že učení někomu jde a někomu nejde. I já jsem toho o poruchách učení moc nevěděla do té doby, než mně v Pedagogicko - psychologická poradna v Židlochovicích po krátkém testu s mým synem oznámili, že syn je dyslektik a potřebuje jiný přístup ve vyučování. Začali jsme tedy opravdu s velkou trpělivostí doma a očekávali jsme stejný přístup i ve škole. Ten nastal hned po příchodu nové paní ředitelky ZŠ v Nosislavi Mgr. Moniky Přibylové. Díky jejímu profesionálnímu a odpovědnému přístupu se hned po naší schůzce chopila situace a vytvořila individuální program synovi na míru. Od té doby syn ve škole konečně pocítil radost i z malého úspěchu, a opravdu začal díky trpělivosti a individuálnímu přístupu ve vyučování pracovat s větším zájmem. Za to všechno paní ředitelce velice děkuji a myslím, že se ke mně přidají i ostatní rodiče se stejnou zkušeností. D. Vozdecká Lov ryb na Slatině Cílem nosislavských dětí, mládeže a místních rybářů je již delší dobu i rybníček na Slatině. Ovšem to, co nám v poslední době dělá vrásky, je fakt, že rybník i jeho okolí nezodpovědní návštěvníci ničí a znečišťují. Plastové i skleněné láhve, igelitové tašky a jiný odpad se často hromadí na březích rybníka a okolí. Budeli to takto pokračovat, stane se za několik let ze Slatiny pouze zapáchající kaluž. Nebylo by na škodu, kdyby břehy rybníka občas někdo zkontroloval a vyčistil. Při lovu ryb je nutné především udržovat pořádek a veškerý svůj odpad odnášet domů. Každý rybář si musí uvědomit, že ryby do rybníka sami nepřiplavou, ale musí je tam někdo vysadit případně se vytřít. Malých rybek je v rybníku spousta, ale domů si je můžeme vzít až od určité velikosti. Mluvím teď o rybách jako je třeba kapr, amur, štika, lín nebo sumec. U těchto ryb se musí dodržovat stanovené míry: kapr 40cm, amur 50cm, štika 50cm, sumec 70cm, lín - 25 cm. U plevelných ryb (karas, červenka, atd.) není míra stanovena. Rybky, nedosahující míry, se musí pustit zpět do vody. Bohužel se v poslední době objevují tzv. rybáři, kteří ve velkém počtu loví pouze malé rybky. Co dál s nimi dělají, si mohu pouze domyslet. Narušují tímto dorůstající populaci a může se stát, že žádné lovné ryby ani nebudou. Z tohoto důvodu prosím občany, aby v případě, že budou svědky takovéhoto prohřešku, nezůstali lhostejní a dotyčného vyzvali k navrácení rybek zpět. Dále také chci apelovat na zachování čistoty vodní plochy a přiléhajícího okolí rybníka. Slatina sice není rybářským revírem v pravém slova smyslu, to však neznamená, že si tam každý může dělat co chce. Lukáš Novotný Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Štíplová L. - Venku s koťaty. Leporelo Bull, J. - Prázdninová kniha nápadů Štětinová, D. - Nejhezčí z pohádek staré Evropy Žáček, J. - Krtek v ZOO Jelínková, H. - Obrázkové básničky Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo udělal HÚÚ Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo se tu schovává. Karczewska, K. - Jede, jede mašinka Rudel, I. - Co už vím o dinosaurech Junakovic, S. - Kde je tučňák Pip? Holler, R. - Zachraňte faraona Holler, R. - Co víme o rytířích Awdry, W. - O mašince Tomášovi. 11., 12. OZNÁMENÍ Veřejný internet bude od v půjčovní době knihovny. Půjčovní doba: úterý hod. čtvrtek hod. strana 6 Pro dospělé: Jazairiová, P. - Jižní Afrika Wyler, A. - Fatální omyl Legátová, K. - Želary Legátová, K. - Jozova Hanule Koch, J. - Výchova kojence v rodině Martini, M. - Záře purpurové hory Fielding, J. - Zachráníš mě ráno Gordon, N. - Ranhojič Hislop, V. - Ostrov Drake, S. - Na křídlech touhy Steel, D. - Její královská výsost MacBain, E. - Podpatek Segal, E. - Doktoři Nowak, H. - Byl jsem v ruském zajetí Dainty, S her pro vašeho psa i pro vás Kubešová, B. - Žoržína Erickson, C. - Tajný život císařovny Josefíny Knihovnice Olga Slouková

7 Nářečí nosislavské pajoch zajíc pajzák otvírací nůž párník část stodoly pátec druh účesu (na pěšinku) páza ráhno na upevnění nákladu na voze pěra povidlový knedlík péř pýr pírko mašlovačka, peroutka na maštění plac místo plachta trávnice plescház přípravna na krmivo plkša kdo si vymýšlí podávke druh vidlí podlaha strop pohrabáč cestář polének pelyněk postnica první jarní kopačka na vinohradě prohlábka díra v ledu na řece na nabírání vody pucka hadrový míč rábl roubík na vázání snopů rathás radnice rébizl rybíz richtuvat se chystat se řičica obilní síto řvát - hlasitě plakat sádek dolní část vinohradu, osázená jinou plodinou scánke moč Voda teplá jak moč sečka řezačka sečkovica stroj na řezanku sesílek židlička sesla židle slak, maslak svlačec smítat ořezávat révu spírat se přít se spázet skotačit, nezbedně pobíhat stréček strýc, též každá dospělá osoba mužská střapaté bez čepice střešňa třešeň střešinka třešnička šástí kukuřičné listí škarnátka kornout škařápka skořápka škraně - tváře šporhert sporák štandlík nádoba na sádlo štucovat vrbe obsekávat šufánek naběračka šupňa kůlna šušeň v nosu švirgat šilhat tetinka teta, též každá dospělé osoba ženská tratuár chodník trnke povidla troke - velké necky, obvykle na paření prasat turkeň kukuřice upráš liják vadit, bét vaděné kárat, být napomínán vekládat povídat vevádět, vevest provádět neplechu véměnka výměnek vesvátkuvané svátečně ustrojený vetlákat vytloukat vétržek krátké prudké stoupání vevect provést (nepřístojnost) vévoz úvoz vobměk obleva vobrlicht světlík nad dveřmi do domu zadní stavení hospodářké stavení ve dvoře zákalec pruh sraženého těsta zapackat klopýtnout zhňilé lenošný žingla jehlice na navlékání (bela chudá jak žingla) žlica lžíce poskytnul pan Josef Peša, č.p. 401 Dějiny Želic - pokračování MAJITELÉ ŽELIC: I. díl II. dil?? Bedřich z Blučiny Perchta z Blučiny Ofka z Tvoříhráze Hrzek z ŽeIic Boček z Želic Ofka z Tvoříi hráze Hrzek z Želic Kuník Kolda ze Žampachu KareI z Želic? Jitka, Ofka a Skonka probošt a kapitula Koldovy z Želic sv. Petra v Brně? Bětka z Želic? Pulec z Želic p u s t á v e s Ctibor z Janovic Kuna z Kunštátu zastaveno králem Boček z Kunštátu Ferdinandem I. Jiřímu Žabkovi Havel z Batelova z Limberka Jiří Žabka z Lim. pustá ves Burian Žabka z Lim Albrecht Černohorský Vilém z Pernštejna z Boskovic strana 7

8 Jan z Pernštejna Jan Šembera Černohorský Jaroslav z Pernštejna z Boskovic Vratislav z Pernštejna 1572-? hrabě František Vojtěch z Pernštejna Thurn (della Torre) Vratislav z Pernštejna Jan Ždánský ze Zástřizl? - dále už není zminka 1567-? Jaroš ze Zástřizl ani o pusté vsi Kromě uvedených majitelů této vesnice nebo jejich částí, nalézáme zmínky o dalších osobách, které se buď psaly z Želic nebo z dalších důvodů souvisely se sledovanou obcí. Bratři Boček, Hrzek a Karel z Želic měli ještě sestru Dorotu, psanou z Tvoříhráze, podobně jako Hrzkova dcera Ofka (Ofka Hrzkova 1392). Oba rody byly nepochybně značně spřízněné. Dobré vztahy můžeme sledovat i při výměně obou dílů Želic, kdy Ofka svému otci i strýcům ihned vkládala do desek zemských jim patřící zboží. Naopak potíže nastaly, když Bušek z Nosislavi prodával majetek v Nosislavi, včetně tvrze, Blahutovi z Chrudichrom, ale Hrzek s Karlem tomu odporovali s tvrzením, že jim patří dědictví a ne Blahutovi (r. 1368). Bušek byl zřejmě jejich otcem, ale chtěl přenechat vlastnictví části Nosislavi (asi levně, pro nás zdánlivě cizímu člověku). Proč asi neprotestoval i další bratr Boček? Nepochybně se nemohlo jednat o osobu totožnou s Buškem z Nosislavi, poněvadž tento měl sourozence Adama z Lovčic a možná i Václava z Nosislavi. Z literárních pramenů se dále dozvídáme, že Bočkova manželka Kunka (již jako vdova r. 1398) přenechala nějaký majetek svým bratřím Ješkovi a Výškovi (Víckovi) z Chrudichrom. Blahuta byl pravděpodobně jejich otcem a zároveň tedy Bočkovým tchánem. Při získání dílu Nosislavi by Josef Procinger, Masarykova 426 nar , 60 let Karel Říha, Horní Kroupná 250 nar , 60 let Jitka Pulkrábková, Dolní Kroupná 236 nar , 60 let František Novák, Dolní Kroupná 237 nar , 65 let Anna Luklová, Komenského 186 nar , 70 let Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná 387 nar , 81 let Vladimír Kloupar, Městečko 20 nar , 81 let Anděla Měřínská, Dolní Kroupná 110 nar , 84 let Jubilea se zajisté dostalo i na Bočka jakožto zetě. Proto by neměl zapotřebí odporovat vkladu zboží do desek. Boček se postupně stal majitelem dílu Želic, Nosislavi, dvora v Křepicích, části Slatiny a snad i Želovic. Byl tedy poměrně zámožným a významným šlechticem. Vtipy ze života Mladý frajerský pilot poprvé v životě přistává v noci. Namísto obvyklého ohlášení se dispečerovi ozve z vysílačky: Kdo jsem? No hádej kdo.... Dispečer vypne osvětlení přistávací dráhy letiště a odpoví: Hádej kde Záplavy v Londýně. Voda bouří přede dveřmi lorda Padingtona. Sluha James je otevře a zahuhňá: Vaše Lordstvo, Temže! Anna Vránová, Masarykova 251 nar , 84 let Zdenka Kneslová, Městečko 34 nar , 85 let Alice Hlaváčková, Městečko 53 nar , 86 let Ceny inzerce: A Kč A5-798 Kč A6-399 Kč A7-200 Kč A8-100 Kč Inzerce Květoslava Luklová, Pod Baštou 2 nar , 91 let Poplatek za inzerci je nutné uhradit na obecním úřadě. Zdenka Vránová, Masarykova 202 zemřela ve věku 67 let Úmrtí Omluva Omlouváme se za špatný nadpis pozvánky od p. Gottfriedové na koncert v minulém čísle. Nosislavský Zpravodaj vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Aktuální informace o obci naleznete na Za redakční radu Karel Vodák. Jakékoli podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MKČR E

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad

Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice. klubovna, obecní sklad Formulář projektového listu. 1. Operační program PRV Jihomoravského kraje pro rok 2007 Dotační titul 1:obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, bod 9 hasičské zbrojnice 2. Priorita B

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: Hosté: Omluveni: Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda Zapsal:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více