Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o základní škole a mateřské školce Hosín."

Transkript

1 Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že podnikne veškeré kroky k výstavbě nové a lepší tělocvičny na školním dvoře Atelier AD zpracoval (zdarma) studii na přístavbu nového víceúčelového pavilonu, kterým měla být zvětšená kapacita školního zařízení. Návrh, který byl vždy interpretován jako víceúčelový pavilon s názvem přístavba tělocvičny, byl zásadně zamítnut paní Magdalénou Dvořákovou, sousedkou čk.78/ Na základě následných jednání vedených s paní Magdalénou Dvořákovou, byla přístavba upravená výškově. Okna byla osazena do výšky 2m nad podlahu a později byla zrušena okna směrem na pozemek 78/3 úplně. Atelier AD zpracoval novou upravenou variantu studie (zdarma). Touto změnou sice došlo k velkému znehodnocení nově vytvořených prostorů školky, protože byla znemožněna možnost přirozeného osvětlení nejdelší strany navrženého pavilonu. Byla vytvořena průchozí varianta, na kterou jsme již získali souhlas od paní Dvořákové. Překvapivě se objevil zásadní nesouhlas vedení ZŠ a MŠ Hosín. Důvodem nesouhlasu byla skutečnost, že přístavbou pavilonu školky byla zrušena převážná část školního dvora. I přes několik jednání s vedením ZŠ a MŠ Hosín, kdy byla škole nabídnuta možnost využití školní zahrady naproti škole, se nepodařilo dojít k dohodě. Pobyt dětí na školní zahradě se jevil jako nepřijatelný a provozně neřešitelný. Dozor dětí by vyžadoval další učitelku, neboť na zahradě chybí sociální zařízení. Vznikla petice občanů bojující proti přístavbě nového pavilonu, se záměrem vystavět školu úplně novou někde jinde například na hřišti pod kulturním domem. I přes vědomí potřeby rozšíření školního zařízení z důvodu navýšení kapacity byla situace neřešitelná. V této době byla stále možnost získání dotací.

2 NÁVRH Z ROKU 2008

3 2010 Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla znovu odsouhlasena možnost zahájit projektové práce a zpracovat projekt nový na přístavbu školky.. Atelier AD zpracoval projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na přístavbu nového pavilonu školky a zajistil inženýrskou činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí (zdarma již 4 varianta) Vydáno územní rozhodnutí na přístavbu MŠ Vzhledem k tomu, že projektové práce a inženýrská činnost provedené zdarma již přesahovaly 150 tis. Kč, obec Hosín vypsala veřejné výběrové řízení na dokončení projektové činnosti s tím, že veškerá dosud zpracovaná dokumentace byla předána zdarma uchazečům o zpracování projektové dokumentace. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 projektových firem. Zapečetěné obálky s nabídkami byly veřejně otevřeny před ostatními uchazeči. Atelier AD byl vybrán z důvodů nejnižší cenové nabídky. březen 2012 duben 2012 Zpracována projektová dokumentace pro stavení povolení a pro realizaci stavby. Zajištěna inženýrská činnost a požádáno o stavební povolení.

4

5 Současnost Kapacita školky je nedostačující. Rodiče nemají kam umístit děti do školky a nemohou nastoupit do zaměstnání. Panuje obecná nespokojenost se současným stavem kapacity. Díky nesouhlasům sousedů, nesouhlasu vedení ZŠ a MŠ Hosín s přístavbou na školním dvoře v roce 2008 a peticí občanů se dostáváme od roku k tomu, že nejrozumnějším řešením je přístavba pavilonu na školním dvoře. V současné době vedení školy již zábor školního dvora nevadí. Většina občanů, která v roce 2009 podepisovala petici proti stavbě na školním dvoře se pro změnu ptá, proč nemáme dostatečnou kapacitu školky. Situace se ale změnila v tom, že v současné době již nejsou na tento typ staveb dotace a bez dotací je výstavba zařízení téměř nereálná. Hledání provizorních a rychlých řešení a) Půdní vestavba. Na tuto variantu je rovněž zpracována projektová dokumentace. (studie půdní vestavby z roku zdarma) Nevýhodou řešení je nevyhovující únosnost stropu. Bylo by nutné vyměnit strop nad učebnami nebo vybudovat strop nový na stropem stávajícím. Vzhledem k valbovým střechám tato varianta vede k tak malému využitelnému prostoru, že se nákladná půdní vestavba nevyplatí.

6

7

8 b) Přístavba pavilonovým způsobem. Nevýhodou tohoto řešení je, vytvoření provizorního řešení cenově blízké zděné konstrukci. Do slibně vypadajících nákladů je nezbytné započítat demolici současného skladu na dvoře, složité řešení odvedení dešťových vod, řešení pro tělesně postižené, kompletní rekonstrukci topení a el. energie ve stávajícím objektu. (Nabídku zdarma zpracoval Ing. Skalický)

9 c) Nově je zvažována možnost rekonstrukce části budovy obecního úřadu v kulturním domě. V kulturním domě se uvolnil jeden byt, který sloučením s prostorem bývalé promítací kabiny může být využit jako další prostor pro zařízení školky.

10 Ekonomická rozvaha a) Rekonstrukce celé stávající budovy Cenově lze odhadnout rekonstrukci stávajícího objektu cca na 6-9 milionů korun podle množství provedených dispozičních změn. Rekonstrukce by měla zahrnout: - zvětšení oken o zalomené ostění a výměnu okenních výplní - výměnu všech dveří včetně vchodových - kompletní zateplení objektu - rekonstrukce a posílení stropů (dle stavebně technického průzkumu) - kompletní řešení odvlhčení spodní části budovy a provedení izolací - kompletní výměna topení se změnou polohy kotle - kompletní výměna rozvodů el.energie - kompletní výměna zdravotní instalace - vyřešení odkanalizování splaškové kanalizace - vyřešení odkanalizování dešťové kanalizace - dořešení prostoru před školou b) Půdní vestavba nad půdorysem 11/22m s výškou 3m Cenově lze odhadnout vestavbu cca na 5 milionů korun + související náklady dle bodu a) Vestavba by měla zahrnout: - výměnu stropu nebo provedení stropu nad stávající podlahou půdy (zvednutím podlahy nad vazné trámy dojde však k zásadnímu úbytku využitelného prostoru). - výměnu nebo přeložení střešní krytiny a uložení tašek na latě a kontralatě - doplnění sociálního zařízení - rekonstrukce schodiště c) Výstavba montovaného pavilonu Cenově lze odhadnout výstavbu samotného pavilonu na cca na 3 milionů korun + související náklady cca 1 milion korun. Celkově tedy včetně rekonstrukce stávajícího objektu ( = 13 mil Kč). d) Přístavba školy Cenově lze odhadnout navrženou přístavbu cca na 5-7 milionů korun. Celkově tedy včetně rekonstrukce stávajícího objektu (9 + 7 = 16 mil Kč). e) Vestavba školky v kulturním domě Cenově lze odhadnout vestavbu na 0,3 0,5 milionů korun.

11 Postoj a záměr obce ve věci ZŠ a MŠ Hosín a) Obecní zastupitelstvo bude usilovat o rozšíření kapacity školky v prostoru kulturního domu. Jedná se o nejrychlejší a nejdostupnější řešení, které může být realizováno do konce tohoto roku (možná i dříve). b) Obecní zastupitelstvo bude usilovat a dělat všechny potřebné kroky k tomu, aby mohla být realizována rekonstrukce stávajícího objektu školy a to i v případě, že nebude možné zajistit dotaci. Nevyhnutelné se jeví výměna oken a zateplení objektu. Rekonstrukci bude nezbytné naplánovat tak, aby navržený rozsah prací mohl být realizovatelný během prázdnin. Nelze uvažovat se zásadnější změnou dispozičního řešení v přízemí ani výměnu některých nevyhovujících stropních konstrukcí. c) Obec v současné době nemůže uvolnit finanční prostředky na kompletní rekonstrukci stávající budovy školy a současně na její přístavbu. V obci je připraveno mnoho dalších projektů, které bude nezbytné realizovat v příštích letech. Je nezbytné počítat s finanční rezervou na rekonstrukce a opravy místních komunikací, azbestového vodovodu, kulturního domu v Hosíně, bývalé školy v Dobřejovicích, bývalé prodejny v Dobřejovicích, doplnění chodníků v obci, dořešení odkanalizování zbývající části Hosína a řada dalších drobnějších investic. Závěrem Již od roku 2007 se snažíme řešit nedostatečnou kapacitu základní školy a mateřské školky. Přestože jsou stále častěji slyšet návrhy na zrušení základní školy, v obecním zastupitelstvu vždy převládal názor na zachování školy. V průběhu posledních pěti let bylo zpracováno mnoho projektů, které byly postupně zmařeny. Někteří občané tak konají se záměrem školu zrušit, jiní z neznalosti věci. Informaci sepsal Ing.arch. J. Daněk

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Zhotovitel: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště Zak. číslo: 3271 Stupeň: investiční

Více

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 17.6.2008 Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 Informace pro zastupitelstvo MČ Praha 14 Současný stav Praha 14 nemá odpovídající multifunkční sál Galerie 14 naplňuje potřeby jen z části Je

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Evidenční číslo programu: 133 310 Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje

Více

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Město Orlová V Orlové dne 31.7.2009 Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Úpravy rozpočtu roku 2009 Zpráva se předkládá: na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více