ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. Vratimovská 689, Ostrava Kunčice Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno 1 z 19

2 2. Identifikace zařízení Název zařízení Závod 2 Strojírny a slévárny Adresa zařízení Vratimovská 689, Ostrava Kunčice Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJD62G Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.4. slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně 5.1. zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t/den Integrované povolení č.j. 8354/ŽPZ/2005/MaD/0004 ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn, až po změnu č. 10 ze dne (nabytí právní moci dne ) Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny Popis změny 2 z 19

3 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 3 z 19

4 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1 Ovzduší ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ (emisní limit, limit) části zařízení (zdroje) Látka/ Skupina látek/ Ukazatel Hodnota uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění Emisní limity a související monitoring pro provoz Slévárna (zahrnuje SO a SŠL) 605 Středofrekvenční pece SF I (pro SO a TZL 20 mg/m 3 11,4 mg/m 3 Protokoly o SŠL) autorizovaném CO 800 mg/m 3 18,0 mg/m 3 měření byly na KÚ 606 Středofrekvenční pece SF II (pro SO TZL 20 mg/m 3 16,3 mg/m 3 MSK zaslány a SŠL) dopisem zn. CO 800 mg/m 3 37,0 mg/m 3 AMEPO/ 2/ŘS / kont. mísič AMD15, kol. mísič, TZL 100 mg/m 3 12,2 mg/m 3 / Lyčka / zásobník fluidní sušky písku - SO 651 vytloukací rošty - SO TZL 100 mg/m 3 0,6 mg/m dne brokový tryskáč PTB5- SO TZL 100 mg/m 3 2,1 mg/m brokový tryskáč WS5 - SO TZL 100 mg/m 3 1,2 mg/m x bruska, brokový tryskač SŠL TZL 100 mg/m 3 12,6 mg/m vytřásací rošt - SŠL TZL 100 mg/m 3 8,7 mg/m mísič č.1 (T36/15), doprava písku k mísiči - SŠL TZL 100 mg/m 3 7,6 mg/m 3 4 z 19

5 663 zpětná trasa písku - SŠL TZL 100 mg/m 3 5,7 mg/m zásobníky mísiče č.2 (T36/15) - SŠL TZL 100 mg/m 3 6,0 mg/m zásobníky mísiče č.3 (T36/25) - SŠL TZL 100 mg/m 3 10,0 mg/m mísič T36/6, zásobník písku pro T36/6 - SŠL TZL 100 mg/m 3 64,1 mg/m elevátor, dopravníkové pásy - SO TZL 100 mg/m 3 1,7 mg/m 3 Protokoly o 656 přípravna formovací směsi - SO TZL 100 mg/m 3 20,7 mg/m 3 autorizovaném měření byly na KÚ 657 chladnička fluidní sušky písku - SD TZL 100 mg/m 3 48,0 mg/m 3 MSK zaslány dopisem zn. 658 elevátor, dopravníkové pásy, TZL 100 mg/m 3 16,7 mg/m 3 AMEPO/ 2/ŘS / 303 příprava grafitu - SŠL / Lyčka / 664 drtič písku regenerační věž -SD TZL 100 mg/m 3 37,4 mg/m dne zásobník regenerovaného písku -SD TZL 100 mg/m 3 2,6 mg/m zásobníky mísiče č.1 (T36/15) - SŠL TZL 100 mg/m 3 37,6 mg/m sušící komora č.1. - SŠL SO mg/m 3 12,0 mg/m 3 CO 800 mg/m 3 14,0 mg/m 3 NO X 500 mg/m 3 17,0 mg/m sušící komora č. 2.a 3. - SŠL SO mg/m 3 mimo provoz CO 800 mg/m 3 mimo provoz NO X 500 mg/m 3 mimo provoz 612 sušící komora č. 4 a 5 - SŠL SO mg/m 3 mimo provoz CO 800 mg/m 3 mimo provoz NO X 500 mg/m 3 mimo provoz 613 sušící komora č. 6 a 7 - SŠL SO mg/m 3 2,0 mg/m 3 Protokol o CO 800 mg/m 3 15,0 mg/m 3 autorizovaném 5 z 19

6 NO X 500 mg/m 3 15,0 mg/m 3 měření byl na KÚ MSK zaslán dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 303 / Lyčka / dne sušící komora č. 3 - SŠL SO mg/m 3 mimo provoz CO 800 mg/m 3 mimo provoz NO X 500 mg/m 3 mimo provoz 623 hlubinná sušící pec č. 6 - SŠL SO mg/m 3 mimo provoz CO 800 mg/m 3 mimo provoz NO X 500 mg/m 3 mimo provoz 624 hlubinná žíhací pec č.5 - SŠL SO mg/m 3 38,0 mg/m 3 Protokol o CO 800 mg/m 3 29,0 mg/m 3 autorizovaném měření byl na KÚ NO X 500 mg/m 3 73,0 mg/m 3 MSK zaslán dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 303 / Lyčka / dne sušící komora č. 1 a 2 - SŠL SO mg/m 3 6,0 mg/m 3 Protokol o CO 800 mg/m 3 8,0 mg/m 3 autorizovaném měření byl na KÚ NO X 500 mg/m 3 13,0 mg/m 3 MSK zaslán dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 255 / Lyčka / dne z 19

7 1.1.2 Emisní limity a související monitoring pro NTD části IP 1.2 Voda (emisní limit, limit) 626 sušící komora č SŠL SO mg/m 3 mimo provoz CO 800 mg/m 3 mimo provoz NO X 500 mg/m 3 mimo provoz 627 žíhací pec č. 1 - SO SO mg/m 3 8,0 mg/m 3 Protokol o CO k 800 mg/m 3 65,0 mg/m 3 autorizovaném měření byl na KÚ NO X 500 mg/m 3 29,0 mg/m 3 MSK zaslán 628 žíhací pec č. 2 - SO SO mg/m 3 9,0 mg/m 3 dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 303 CO 800 mg/m mg/m 3 / Lyčka / NO X 500 mg/m 3 31,0 mg/m dne fluidní suška - SD SO mg/m 3 5,0 mg/m 3 CO 800 mg/m 3 6,0 mg/m 3 NO X 500 mg/m 3 21,0 mg/m 3 Nízkoteplotní desorpce (NTD) TZL 30 mg/m 3 5,6 mg/m 3 Protokol o NO X 500 mg/m 3 66,0 mg/m 3 autorizovaném měření byl na KÚ SO mg/m 3 23,0 mg/m 3 MSK zaslán CO 250 mg/m 3 43,0 mg/m 3 dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 349 TOC 50 mg/m 3 10,0 mg/m 3 / Lyčka / dne části zařízení (zdroje) Látka/ Skupina látek/ Ukazatel Hodnota uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění 7 z 19

8 Závod 2 Strojírny a slévárny Nejsou stanoveny. části IP 1.3 Hluk a vibrace (emisní limit, limit) části zařízení (zdroje) Látka/Sk upina látek/uk azatel Hodnota uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění Závod 2 Strojírny a slévárny Nejsou stanoveny. části IP 1.4 Neionizující záření (emisní limit, limit) části zařízení (zdroje) Látka/Sk upina látek/uk azatel Hodnota uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění Závod 2 Strojírny a slévárny Nejsou stanoveny. části IP 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít a) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části bude předložen krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení. Není plánováno a ani nedošlo k ukončení provozu zařízení 8 z 19

9 b) V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii. Nedošlo k havárii, která by vedla k ukončení činnosti části IP 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady Ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, se povoluje nakládání s nebezpečnými odpady těchto katalogových čísel (viz IPPC Závod 2 Strojírny a slévárny) 3.1 Evidence odpadů zaslána prostřednictvím ISPOP Event. číslo hlášení , číslo dokumentu ISPOP , odesláno Podmínky pro zařízení Sedimentační jímky a homogenizační plochu a pro zařízení Nízkoteplotní desorpce NTD a) Zařízení budou provozována dle PROVOZNÍHO ŘÁDU pro Zařízení nízkoteplotní desorpce a PROVOZNÍHO ŘÁDU pro sedimentační jímky a homogenizační plochu (dále provozní řády z hlediska odpadů ) schválených v části III. výroku integrovaného povolení. b) Kopie provozních řádů z hlediska odpadů budou uloženy u vedoucího provozu zařízení. Příslušní pracovníci budou s provozními řády z hlediska odpadů prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a do provozního deníku bude proveden záznam o každém uskutečněném školení. c) Bude vedena a ohlašována samostatně evidence odpadů přijímaných do zařízení Sedimentační jímky a homogenizační plocha a do zařízení Nízkoteplotní desorpce NTD a o způsobech nakládání s nimi. 3.2 a) 9 z 19

10 3.2 b) 3.2 c) Evidence odpadů zaslána prostřednictvím ISPOP SJ - Event. číslo hlášení ,číslo dokumentu ISPOP , odesláno NTD - Event. číslo hlášení ,číslo dokumentu ISPOP , odesláno Uděluje se souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení a jsou předávány oprávněné osobě Czech Slag Nová Huť, s.r.o. k jejich následnému využití v zařízení pod názvem Úpravárenské zařízení Studený odval umístěném na pozemcích parcelní číslo 3667/1, 3667/17, 3667/23 v k. ú. Slezská Ostrava v tomto rozsahu: a) Souhlas se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad zařazené podle Katalogu odpadů pod katalogová čísla: Nezpracovaná struska Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů b) Souhlas se uděluje do c) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo převládajícího druhu odpadu. 3.3 Evidence odpadů zaslána prostřednictvím ISPOP Event. číslo hlášení , číslo dokumentu ISPOP , odesláno z 19

11 Uděluje se souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady za těchto podmínek: a) Souhlas se vztahuje na odpady zařazené podle Katalogu odpadů pod tato katalogová čísla: Okuje z válcování (O) Okuje z válcování znečištěné škodlivinami (O/N) Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky (N) Kovový kal obsahující olej (brusný kal, honovací hal a kal z lapování) (N) b) Souhlas se uděluje do c) K míšení odpadů bude docházet v zařízení k využívání odpadů Sedimentační jímky a homogenizační plocha umístěném na pozemku parc. č. 1405/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí za účelem homogenizace a předúpravy vsázky. 3.4 Evidence odpadů zaslána prostřednictvím ISPOP SJ - Event. číslo hlášení ,číslo dokumentu ISPOP , odesláno Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě jeho sídla a jsou předávány oprávněné osobě OZO Ostrava s.r.o. k jejich následnému využití pro výrobu certifikovaného produktu v tomto rozsahu: a) Udělený souhlas se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 381/2001 Sb. ) pod katalogová čísla (viz IPPC Závod 2 Strojírny a slévárny) b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo Papírové a lepenkové obaly. c) Souhlas se uděluje do Evidence odpadů zaslána prostřednictvím ISPOP Event. číslo hlášení , číslo dokumentu ISPOP , odesláno z 19

12 části IP 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1 Ovzduší Podmínky pro stavbu stacionárního zdroje Tavící agregát z hlediska ochrany ovzduší: a) před uvedením zdroje do zkušebního provozu ohlásí provozovatel zařízení krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení dle 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci spolu s žádosti o uvedení do zkušebního provozu, b) provozovatel zařízení v žádosti dle bodu a) předloží: - návrh opatření ke snížení emisí TZL u těch zdrojů v rámci zařízení Závod 2 Strojírny a slévárny, které dle autorizovaného měření emisí TZL z roku 2003 (protokol o autorizovaném měření č. 119/2003 a protokol o autorizovaném měření č. 119/2003) překročily emisní koncentraci TZL ve výši 50 mg/m3 tak, aby nedocházelo k překračování této koncentrace, - návrh změny provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší doplněný o nový zdroj "Tavící agregát". Stavba nebyla doposud realizována. 12 z 19

13 Provozovateli zařízení se uděluje časově omezené povolení překročení hygienického limitu hluku v denní a noční době při provozu zařízení v níže uvedených referenčních bodech (chráněných venkovních prostorách staveb) reprezentujících exponované lokality za těchto podmínek: a) Maximální hodnota překročení hygienického limitu hluku v daném roce se povoluje v tomto rozsahu (viz IPPC Závod 2 Strojírny a slévárny). b) Pravidelně do konce listopadu daného roku budou měřením vyhodnocovány ekvivalentní hladiny akustického tlaku v jednotlivých referenčních bodech v denní a noční době dle písmene a) bodu integrovaného povolení. c) Výsledky těchto měření bude provozovatel zařízení vyhodnocovat v návaznosti na předpokládaný meziroční pokles hladiny hluku v jednotlivých referenčních bodech. d) Provozovatel zařízení zpracuje průběžnou zprávu o plnění podmínek b) a c) bodu a tuto předloží Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ), v termínu do daného roku. e) Provozovatel zařízení do , na základě výsledků měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku v období 2010 až 2013, zpracuje aktualizovaný návrh dalších možných akustických úprav na zdrojích hluku v rámci zařízení a předloží jej KHS do téhož termínu. f) O plnění podmínek tohoto časově omezeného povolení překročení hygienického limitu hluku bude provozovatel zařízení informovat krajský úřad v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení. g) Povolení se uděluje do Hluk části IP Příloha č. 1 Vyjádření KHS zn. S-KHSMS 40730/2013/OV/HOK ze dne Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 13 z 19

14 Podmínky nejsou stanoveny. části IP 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Nejsou stanoveny. Podmínky nejsou stanoveny. části IP 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s provozními řády z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska odpadů a v souladu s havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A. tohoto rozhodnutí. Závod 2 - Strojírny a slévárny společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava má zpracován a schválen provozní řád Slévárna, Zařízení nízkoteplotní desorpce a Sedimentační jímky a homogenizační plochy. K žádné havárii v roce 2013 na závodě 2 - Strojírny a slévárny nedošlo. části IP 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 14 z 19

15 V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schválenými provozními řády z hlediska ochrany ovzduší, provozními řády z hlediska odpadů a havarijním plánem. K odlišným situacím od podmínek běžného provozu v roce 2013 na závodě 2 Strojírny a slévárny nedošlo. části IP 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování Všechny úkony spojené s monitoringem prováděné provozovatelem budou zaznamenávány v provozních záznamech o výrobě, a to datum, čas a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr vzorků v rámci monitoringu. 9.1 Ovzduší Četnost měření u znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit je uvedena v části II. bodu 1.1. výroku integrovaného povolení. Četnost měření je dodržována. Viz. Protokoly z měření. Provozovatelem bude zajištěno jednorázové autorizované měření emisí dle následující tabulky v souladu s ustanovením 17, vyhlášky 356/2002 Sb. Středofrekvenční pece SF I a SF II (číslo zdroje 605, 606) PCDD, PCDF, PAH, PCB, Těžké kovy (Cd, Hg, Pb, As) 1x za 3 roky 15 z 19

16 9.1 Ovzduší Ovzduší Voda Protokol o autorizovaném měření byl na KÚ MSK zaslán dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 303 / Lyčka / dne Provozovatelem bude u zdroje Nízkoteplotní desorpce-ntd zajišťováno jednorázové autorizované měření emisí benzenu 1 x za 3 kalendářní roky. Nejsou stanoveny. Protokol o autorizovaném měření byl na KÚ MSK zaslán dopisem zn. AMEPO/ 2/ŘS / 255 / Lyčka / dne Podmínky nejsou stanoveny. části IP 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Opatření nejsou uložena. Opatření nejsou uložena. části IP 16 z 19

17 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. Ustanovení 16, 17, 18, 19 zákona o integrované prevenci zůstávají nedotčena. Viz tento dokument. části IP 12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí Podmínky vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MSK 50316/2006 ze dne , dle zákona č. 100/2001 Sb., které nebyly zahrnuty v předchozích ustanoveních výroku tohoto rozhodnutí: - provozovatel zařízení v žádosti o uvedení stavby Tavící agregát do zkušebního provozu vyhodnotí množství odpadů v souvislosti se zavedením výroby na novém tavícím agregátu. Stavba nebyla doposud realizována. části IP 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Ve vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, č.j. 4384/215.1/03 ze dne , nebyly stanoveny. Podmínky nebyly stanoveny. 17 z 19

18 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) části zařízení Závěry o BAT Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT Látka/Skupina látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Zhodnocení Odkaz na přílohu Emisní limity pro provozy závodu 2 Strojírny a slévárny jsou stanoveny dle 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci není relevantní. Použité podklady Číslo Název 18 z 19

19 Přílohy Číslo Název přílohy Seznam zkratek Zkratka Význam 1 Vyjádření KHS k plnění podmínek hluk 19 z 19

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více