Historie a symboly KP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a symboly KP"

Transkript

1 Historie a symboly KP Cíl disciplíny: Získat základní přehled o kořenech, ze kterých KP vyrostl, o historických okolnostech za kterých se tak stalo. Lépe se pak vyznat v tom proč zastáváme nebo nezastáváme některé názory, v čem se lišíme od Pathfinderu v jiných zemích a co máme naopak společného. Umět zhruba seřadit posloupnost tohoto procesu. Znát význam symbolů důležitých pro KP, umět jej vysvětlit druhým a vhodně je používat. Ověření nabytých znalostí: 1) souhrnný test na procvičení znalostí o událostech, osobnostech a nejvýznamnějších datech. 2) Umět události z historie KP seřadit na časové ose. 3) Vysvětlit, případně nakreslit význam zadaných symbolů. Potřebné pomůcky: psací potřeby, sportovní oblečení (ne všechny testy musí probíhat v učebně ) Studijní materiál naleznete v příloze pro tuto disciplínu devítiboje. Doporučená literatura: publikace Skaustské století, vydaná ke 100 letému výročí skautingu kniha Jana Čáky Junácká symbolika, vydaná v r Přílohy: Stručná historie KP KLUB PATHFINDER V ČR/SR Historie světového KP v datech Význam slova pathfinder

2 Stručná historie KP Kapitola 1. : Mladí misionáři ve století páry 19. století bylo časem velkých zvratů. Technické vynálezy propojují celý svět. Železnice, paroplavba, telegraf, telefon, řiditelné vzducholodě atd. To vše způsobuje u mnoha lidí pocit, že pro lidského ducha neexistují hranice. Člověk se konečně stává pánem světa. Budoucnost má plně ve svých rukách. Už nepotřebuje pomoc z nebe. Sám to nebe dobývá. S Bohem již nemusíme počítat ani v budoucnosti, ani v minulosti. Darwin vydává své dílo O původu druhů, Marx píše o revoluci, která přinese sociálně spravedlivý řád, Nietzsche hlásá, že Bůh je jen berlička pro slabochy. Soupeření o vliv, moc a kolonie přináší mnoho konfliktů. Např. válka prusko-rakouská (nám dobře známá bitva u Hradce Králové), americká občanská válka (Sever proti Jihu), války na Balkáně, jež zapříčiňují rozpad Osmanské říše. V Americe se objevují nová naleziště zlata a ropy. Do země proudí velké množství zlatokopů, dobrodruhů, spekulantů, obchodníků i podvodníků. Přes indiánská území se staví železnice, jsou vybíjena stáda bizonů, všude je plno zbraní a whisky. Není divu, že našince napadají myšlenky: kam ten svět spěje. S biblí v jedné a novinami v druhé ruce, začnete přesvědčovat sebe i druhé o nevyhnutelnosti blížícího se konci světa. Na tomto pozadí a z tohoto podhoubí vzniká i hnutí adventistů. Přes počáteční váhání stojí brzy před výzvou, jak poselství, kterému věří, rozšířit co nejrychleji, co nejdál. Je tu plno mladých lidí, plných energie a nadšení. Jak je seznámit co nejlépe s adventistickým poselstvím, aby jej mohli šířit dál? J. White, přichází s iniciativou, vydávat pro mládež časopis, ve kterém budou formou diskuse představeny klíčové body věrouky a rady pro život podle nich. Časopis dostal název Instruktor mládeže (1852). Tato forma výuky se stala natolik populární, že si ji záhy osvojili i dospělí a Instruktor mládeže se stal předlohou úkolů sobotní školy 1. Nadšení pro misijní činnost je mezi mladými velké. Vyberou mezi sebou prostředky k zakoupení škuneru 2, na kterém mladí misionáři navštěvují ostrovy v jižním Pacifiku a šíří zde adventistické poselství. Loď nese název The Pitcairn, podle ostrova, na kterém žili potomci vzbouřenců z britské lodi HMS Bounty, a kteří se stali adventisty. 3 V tomto duchu a nadšení pro misijní činnost se odvíjela první koncepce práce s mládeží a dětmi. Není proto divu, že první adventistická mládežnická organizace byla Missionary Voluteers (MV) Misijní dobrovolníci (1907) a první dětská organizace Junior Missionary Volunteers (JMV) časopis Instruktor mládeže škuner The Pitcairn 1 Srovnej: Advent, časopis CASD, 3/2007, Advent Orion s.r.o., Praha 2007, s Škuner: rychlá plachetnice rozšířená v britských državách v 18. a 19. st. obvykle vybavena dvěma stěžni a vratiplachtami (tato loď byla pořízena za USD, tehdy jistě nemalé peníze pro tak malé společenství) 3 Srovnej: Caroline Alexandr, Pravdivá historie vzpoury na plachetníku Bounty, BB/art, Praha 2005

3 Kapitola 2. : Hledání identity misionáři nebo skauti? Na počátku 20. Století se objevil nový fenomén pro volnočasové aktivity mládeže a dětí. Skauting(1907) a Woodcraft (1912). Jejich zakladatelé, britský důstojník R. B. Powel a americký spisovatel E. T. Seton se instinktivně trefili do toho, čím žila chlapecká i dívčí duše. Romantika, dobrodružství, kamarádství, hry. Tato hnutí, zejména pak skauting, se rychle šířila po celém světě. V jejich paprscích se brzy chtěli ohřát i mladí adventisté. I oni chtějí jezdit na tábory, chodit do přírody, hrát hry. Tak se objevují první adventistické odborky, stavějí se prázdninové kempy (v této době je poprvé použit název Pathfinder camp, označující tábořiště JMV v Kalifornii,1929), zakládají se dětské kluby, aktivity dětí jsou roztříděny podle věkových kategorií. Ne všichni to však vnímají jako pozitivní posun. Spíše naopak. Vidí v tom posun blíže ke světu, tomu hříšnému Babylonu. Přichází hodina Božího soudu a vy si hrajete v lese? Nyní není čas her, ale čas žně! Je třeba evangelizovat, evangelizovat a znovu evangelizovat Odvádíte mladé lidi od úkolu, který naše církev má! Na některých místech se vedoucí museli potýkat s kázeňskými postihy ve svých sborech, a dětský klub v Santa Anně (1930) musel být dokonce rozpuštěn 4. To další rozvoj adventistických dětských klubů přibrzdilo na několik let. ukázka z první sady odborek pro JMV prvně použitý název Pathfinder (1928) (1929) zakladatel skautingu Robert Baden Powel 4 Srovnej: Klub Pathfinder, Skripta k vůdcovskému kurzu, 1.vydání, 2008, kapitola historie organizace KP (J. Šlosárek), s. 6

4 Kapitola 3. : Zformování Klubu Pathfinder 2. polovina 20. Století se stala zlatou érou Pathfinderu. I přes potíže let 30., semínka romantiky a dobrodružství rostla v srdcích těch, kdo již kluby mládeže a dětí sami prošli. Když se z některých stali po 2. Světové válce kazatelé, s velkou chutí se pustili do práce s dětmi ve svých okrscích. Tak založil John Hancock v letech , v Kalifornii, Pathfinders club. V Severní Americe se tyto kluby staly pojmem. Dospělí si uvědomili, že evangelizovat je nutné i směrem dovnitř církve, zejména právě mladé, v životě ještě nezakotvené, lidi. Tentokrát se věc setkala s pozitivním ohlasem i mezi oficiálními představiteli církve, a již v roce 1950 vyhlásila Generální Konference, jako nejvyšší správní orgán CASD, program klubů Pathfinders za celosvětový program práce s dětmi. Jako o překot vznikaly metodické příručky, ustalovala se podoba symbolů, krojů, hodnostních stupňů a systému odborek, probíhal výcvik vedoucích. Došlo k propojení původní vize JMV a skautských metod a forem. Kluby Pathfinder se rychle šířily do všech světadílů, všude tam, kde CASD působila. Vyvrcholením této cesty bylo 1. Mezinárodní Camporee v Coloredu v USA (1985), kde se snoubila tradice skautských Jamboree a velkých stanových evangelizačních shromáždění, oblíbených u evangelikálních církví. Příručka KP z 50. let 20. st. Kemporáček oficiální podoba kroje KP symbol mezinárodních setkání Nejvyšší ocenění v KP Zlatá medaile ( Gold award ) ukázka změny jakou prošel odznak pro vedoucí

5 Přehled vývoje znaku Klubu Pathfinder 5 Missionary Volunteers Junior Missionary Volunteers JMV Pathfinder camp Hancockovi Pathfinders málo zřetelná, ale cenná ukázka, kde je Nápis MV je nahrazen zkratkou 1946 spojen motiv Misijních dobrovolníků s KP, Adventist Junior Youth název Pathfinder je obměněn za španělské 1979 Conquistadores 1962 V 80.letech došlo k rozčlenění loga podle věkových kategorijí. Advestistická mládež kluby Patfinders kluby Adventurers Kategorie zahrnující věk let kategorie odpovídající přibližně našim Kolibříkům Přes snahu vytvořit celosvětový systém není užívání loga KP jednotné. Odpovídá etapám jeho vývoje, kdy se které země do programu Pathfinders zapojily a jak si jej podle svého cítění upravily. zde ukázka North American Division Pathfinder emblem (1987) 5 Srovnej: (about us - our history)

6 Kapitola 4.: Cesty hledačů cesty v Čechách, na Moravě a Slezku Skautská idea si velmi brzy našla cestu i do našich zemí. Zasloužil se o to A. B. Svojsík, středoškolský učitel tělesné výchovy. Během své několikaměsíční stáže v Británii se se skautikgem důkladně seznámil a již v roce 1911 zorganizoval první skautskou družinu a v létě 1912 uspořádal nedaleko Orlovské myslivny u Lipnice n. Sáz první tábor. Ve svých Základech junáctví přizpůsobil anglicé vzory středoevropskému naturelu. Protože skautští průkopníci u nás nebyli spjati s armádou, jako tomu bylo v mnoha jiných zemích, kde skauting vnímali často jako formu branné výchovy, je v tom českém více ze sítnovské romantiky a méně drilu 6. Skautskými oddíly prošly za 1.republiky tísíce dětí. Mezi nimi i jistý V. Oháňka (Šedý Bobr). Na koci 40. Let 20.st. dokonce vedl skautský vodácký oddíl. Poté co se seznámil s adventistickým poselstvím a přijal jej za své, byla mu nabídnuta možnost studia na teologickém semináři. Jako jeho student zorganizoval letní tábor pro děti z pražských sborů CASD. Proběhl na Březinách ve východních Čechách. Psal se rok Soukolí historie se však v té době u nás netočilo příznivě k takovým aktivitám. Běsnění komustického režimu se stupňovalo. Činnost církve byla na několik let zakázána. Bratr Oháňka se však nenechal odradit a během svého působení na severní Moravě se dál věnoval výchově dětí. Např. vydával samizdatový časopis pro mládež ASD. V něm poutavou formou přenášel ideje skautsgu i křesťanství na mnoho mladých lidí. V atmosféře politického uvolnění konce 60. let byl požádán, aby své zkušenosti předal mladým studentům teologického semináře. Uskutečnila se řada experimentální táborů v Annině údolí v Jeseníkách u říčky Moravice. Zde se adepti na duchovenskou činnost přímo v praxi učili metodám práce s dětmi. Psal se rok V té době k nám pronikly informace o programu klubů Pathfinders ve světě. Motivován tím vším vytvořil br. Oháňka domácí podobu adventistikého skautu, tzv. Stezku písmáka. Sepsal několi velmi hodnotných metodických příruček. Politické klima se však po napadení naší země armádami Varšavkého paktu proměnilo k horšímu. 70. a 80. léta, známá jako období normalizace opět dusilo jakoukoliv státem nekontrolovanou činnost. Semínka zasetá v Annině údolí však již klíčila. Absolventi těchto kurzů se dál věnovali práci s dětmi pod nejrůznějším krytím (mladí ochránci přírody, turistické oddíly mládeže apod.) S pádem komunistického bloku na přelomu 80. a 90. let, se otevřely nové možnosti volnočasových aktivit. Příležitosti vést děti svobodně, podle vlastního přesvědčení využil předně br. Šlosárek (Jerry) a zprostředkoval registraci skupin dětí z CASD v obnoveném Junáku. Přes mnohé výhody, občas spolupráce s Junáky vázla, zejména na místní úrovni, kde někteří noví mladí vedoucí, odkojeni, tu více či méně, 40 lety ateismu, jevili malé pochopení pro adventistický životní styl. Inspirováni programem klubů Pathfinders v zahraničí se Otcové zakladatelé (Šlosárek Jerry, Kašlík Havran, Jonczy Pinďa) rozhodli jít touto cestou. V létě 1994 se konalo 1. Československé unijní camporee a na přelomu roku 1994/95 došlo k zaregistrování občanského sdružení Klub Pathfinder na Ministrstvu vnitra, podle zákona o sdružování občanů. Junácké kořeny jsou však na našem sdružení stále patrné. Proto se v některých ohledech lišíme od jiných Pathfinderů (méně pochodování a více her pozn. autora). Kvalitní práce o.s. KP byla v roce 2008 ohodnocena i Ministerstvem školství. Znovu pak v roce V roce 2014 docází vzhledem ke změně občanského zákoníku k přeregistrování KP z občanského sdružení na zaregisrtrovaný spolek. 6 Srovnej: Kolektiv autorů. Skautské století, Mladá fronta, Praha 2012

7 Je na nás na vás a hlavně tady vlevo na vás 7, jak navážeme na práci otců zakladatelů a bude-li naše sdružení i nadále moci co nabídnout generaci zrozené ve 21. století. Stezka písmáka Junák český skaut Klub Pathfinder (iformace utřídil, zpracoval o odpovědnost za jejich správnost nese Karel B. K4) 7 Citováno z pera největšího českého velikána, Járy Cimrmana

8 KLUB PATHFINDER V ČR 1950 první zdokumentovaný tábor pro děti z CASD (na Březinách vedl V. Oháňka) 1957 časopis pro mládež a děti ASD obsahuje, mimo jiné, i rubriku Stezka písmáka, zaměřenou na studium Bible 1968 první vůdcovský kurz pro studenty teologického semináře (Anino Údolí) ze zahraničí přichází myšlenky JMV Pathfinders club vzniká domácí program Stezka písmáků (V. Oháňka), který přetavuje skautskou činnost do adventistického prostředí Léta nadšení jedinci z řad CASD pořádají poloilegální tábory a kluby dětí a mládeže 1990 zaregistrování střediska Pathfinder v rámci Junáka Pořádají se první oficiální křesťanské dětské tábory (např. na Líšně) 1992 je zorganizována první Múzička (R. Jonczy) 1994 první Česko-Slovenské camporee (Okluky) první vůdcovský kurz založení první oblasti (Východní vítr) 1995 zaregistrováno o. s. Klub Pathfinder (J. Šlosárek, R. Jonczy, M. Kašlík) zaregistrovány první oddíly 1996 vydán zpěvník KP I zřízeno první vlastní tábořiště KP (Jizerky) 1998 první rádcovský kurz 2003 vydána skripta k vůdcovskému kurzu 2009 je vytištěno 1. české vydání Bible pro pathfindery 2012 je dokončena metodická řada příruček pro děti školního věku 7-14 let Změna statutu KP z občanského sdružení na registrovaný spolek Klub Pathfinder má 5 oblastí v Čechách a 7 na Moravě.

9 Historie Klubu pathfidner na Slovensku 1950 první zdokumentovaný tábor pro děti z CASD ( na Březinách - vedl V. Oháňka ) 1957 časopis pro mládež a děti " ASD " obsahuje i rubriku " Stezka písmáka ", zaměřenou na studium bible 1968 první " vůdcovský kurz " studentům teologického semináře ( Anino údolí ) ze zahraničí přicházejí myšlenky Junior Mission Volunteries - Pathfinders club vzniká domácí program " Stezka písmáka " ( V. Oháňka ), který přetavuje skautskou činnost do adventistického prostředí léta nadšeni jednotlivci z řad CASD organizují poloilegální tábory a kluby dětí a mládeže 1990 zaregistrování střediska Pathfinder v rámci českého Junáka Organizují se první oficiální křesťanské dětské tábory 1992 je zorganizována první múzických ( R. Jonczy ) pod vedením vůdců KP z USA se uskutečnil první Flag camp na Slovensku ( prázdninový denní tábor ) 1993 první celorepublikový tábor pro děti - ( v Mlýncích) první školení slovenských vůdců lektory z USA ( konané v Bratislavě ) 1994 první Česko - Slovenské camporre ( Okluky ) první vůdcovský kurz 1995 založení prvních oddílů KP na Slovensku první celoslovenské Camporee oddílů ( na Pacově ) 1996 oficiální zaregistrování o.s. Klub Prieskumník - Pathfinder na Slovensku 1996 První sněm KP na Slovensku ( v Kežmarku ) 2000 první radcovský kurz a Slovensku 2011 je vytištěno 1. slovenské vydání " Bible pro děti a pathfindery " 2014 je vydána kompletní sada odborek ( společná s KP v ČR)

10 Historie světového KP v datech 1852 časopis pro mladé Instruktor mládeže sloužící především k výuce věrouky (J. White) 1890 sobotní škola mládeže zakoupila loď Pitcairn pro účely adventistické misijní služby 1907 založena mládežnická organizace Missionary Volunteers (MV) Misijní dobrovolníci 1909 založena organizace Junior Missionary Voluteers (JMV), za účelem zapojení dětí do misionářské činnosti 1922 práce s dětmi a mládeží byla dále rozčleněna do více skupin, podle věkových kategorií, byla stanovena základní vize dětských klubů 1925 nejstarší dochovaná zmínka o dětském letním táboře adventistů pochází z Austrálie 1928 byla zavedena první sada odborek 1929 na letním táboře mládeže v Idyllwild v Kalifornii poprvé použil John McKim název Pathfinder camp 1930 aktivity blízké skautingu vyvolaly diskusi o duchovní náplni pro dětské kluby v CASD 1946 navržen znak pro Club Pathfinders v Kalifornské Uniji (John Hancock) 1949 Henry Bergh složil pro potřeby Hancockových Pathfinders hymnu Oh we are the pathfinders strong 1950 GK přijala myšlenku klubů Pathfinders jako celosvětový program organizován první vůdcovský kurz 1971 první evropské camporee se konalo ve Švédsku 1972 v Rakousku se konalo první camporee Euroafrické divize, kam patřilo i Českoslovenko 1979 snaha o sjednocení a modernizaci znaku, nápis JMV byl nahrazen AJY (Adventist Junior Youth) 1982 je upravena a schválena podoba znaku KP pro celosvětové použití 1985 první mezinárodní camporee (USA Colorado) Vývoj loga pro mládežnické a dětské kluby v CASD

11 Význam slova pathfinder Pathfinder = hledač stezky Slovo pathfinder má svou srozumitelnost zejména v angloamerické kultuře, a to nejen z jazykového hlediska, ale ve způsobu používání. V dobách osidlování Severní Ameriky evropskými přistěhovalci byly rozlišovány tři skupiny průzkumníků neznámých území. Prospektoři hledali zdroje nerostných surovin, především zlata. Pionýři hledali nová území vhodná k osídlení. Pathfindeři byli ti, kdo hledali schůdné cesty skrz divočinu, které později lovci kožešin (trapeři) a obchodníci využívali k dopravě svého zboží. Typickým příkladem je výprava Alexandra Mackezieho napříč Kanadou, skrz Skalisté hory až k Tichému oceánu. Po 3 letech studia zeměpisu a navigace zahájil cestu. Z jezera Athabaska plul na západ proti proudu Peace River ke Skalistým horám. Podle jeho představ měly mít jeden hřeben. Když se svými muži prodral průrvou ve skalách, zdrtil je pohled na řadu dalších horských hřebenů, jež jim stáli v cestě. Byli promrzlí, hladoví, vyčerpaní. S vypětím sil překonali rozvodí mezi Atlantikem a Pacifikem a po divokých řekách, mezi udivenými indiány, kteří ještě nikdy neviděli bělochy, obtížně sestoupili z hor. A potom konečně spatřili moře. Tichý oceán. Urazili 2500 km. Dodnes je znatelný nápis, který zanechali na skále u moře: Alexander Mackenzie po souši z Kanady, 22.šervence Slovo pathfinder je významově někde na pomezí českých slov průzkumník, objevitel, průkopník. V literatuře a filmu se často setkáváme s překladem stopař, což není ale zcela přesné. prospektor pioneer pathfinder 1 J. Hromádko, Příběhy objevitelů a dobyvatelů, Daranus, Řitka 2007, ISBN

12 Další významnou kapitolu v používání slova pathfinder napsala 2. světová válka. Velká Británie hledala v době, kdy vzdorovala nacistickému Německu sama, způsoby jak za použití malých skupin vojáků ničit německé vojensky významné body a komunikace. Vznikly speciální jednotky vysazované většinou z moře (komandos) či ze vzduchu (parašutisti). Očima a ušima těchto oddílů byly speciálně vycvičení průzkumníci (pathfinders), kteří vyhledávali a zajišťovali přistávací plochy pro výsadek elitních vojáků. Toto názvosloví přejaly pro své průzkumníky i vznikající americké výsadkové jednotky. Pathfinders se proslavili zejména během operace Overlord (invaze spojenců v Normandii). 2 V české vojenské terminologii se pro tento typ průzkumníků setkáme s výrazem značkaři. Rukávové označení průzkumníků britské armády Své pathfinders mělo i RAF (britské královské letectvo). V průběhu války se ukázalo, že značná část bomb svržených na německé vojenské a strategické cíle minula svůj cíl. Bylo to mrhání municí a životy posádek bombardérů. Hledal se proto způsob, jak přesnost bombardování vylepšit. Plukovník Bennet vycvičil jednotku, která pomocí dostupných technologií, dokázala vyhledat zamýšlené cíle bombardování i za snížené nebo nulové viditelnosti s velkou přesností a označit je pomocí speciálních světlic pro nalétávající bombardovací svazy. Přesnost bombardování se skutečně zvýšila a ztráty na životech pilotů i civilistů se snížila. Letci pathfinders byli za své výkony hodnoceni velice vysoko. 3 plukovník Bennet letecký odznak pathfinders 2 M. Ryan, Encyklopedie speciálních jednotek, Svojtka, Praha 2004, ISBN M. D. Bennet, Pathfinder v předvoji bombardérů, Naše vojsko, Praha 2011, ISBN

13 Termín pathfinder ve smyslu průzkumník, průkopník, objevitel našel široké použití i mimo armádní kruhy. Prototyp amerického raketoplánu, terénní automobil apod. Asi nejznámějším a nejúspěšnějším nositelem tohoto jména byla sonda Mars Pathfinder, vyslaná vesmírnou agenturou NASA k průzkumu Marsu v prosinci Sonda přistála na povrchu rudé planety v červenci Vysadila k průzkumu povrchu Marsu planetární vozítko Sojouner, nasbírala a odeslala 2,3 bilionu bitů dat a snímků. Několikanásobně překonala svou předpokládanou životnost. Odmlčela se až v září Z technického a vědeckého hlediska byla tato mise velkým úspěchem. 4 Ilustrace sondy Mars Pathfinder Příběhy o pathfinderech, ať už z dob osidlování Ameriky nebo za 2. svět. války, byly námětem mnoha publikací pro děti a mládež v USA. Není divu, že přímo či nepřímo, ovlivňovaly a motivovaly zakladatelé adventistických dětských klubů v zámoří. Nepřehlédnutelná je také skutečnost, že to byla doba jaderného zbrojení, kdy vidina závěrečného střetu mezi silami dobra a zla vypadala velice reálně a blízce. Více v odstavci o významu loga KP. 4 T. Furniss, Historie kosmických lodí, Naše vojsko, Praha 2006, ISBN

14 Význam loga klubu Pathfinder Nad rovnostranným tojúhelníkem je stuha s nápisem PATHFINDER, jehož význam objasňují výše uvedené informace. Rovnostranný trojúhelník vyjadřuje naši snahu o všetranný rozvoj člověka ve všech stránkách jeho osobnosti. 1. Rozvoj stránky tělesné (fyzické): tělesná kondice, psychomotorické dovednosti, vyvážená životospráva apod. 2. Rozvoj stránky duševní (psychosociální): intelekt, kreativita, empatie, mezilidské vztahy,socializace v dané společnosti, morálněvolní vlastnosti apod. 3. Rozvoj stránky duchovní (metafyzické): vnímání hodnot jako je krása, pravda, láska, víra, naděje, dobro a zlo, rozměru života který přesahuje naši omezenost v čase i prostoru, hledání Boha. Snažíme se vidět člověka v jeho celistvosti. Všechny složky osobnosti jsou vzájemně úzce propjené a nelze je oddělovat jednu od druhé. Ignorovat některou z nich vede k deformaci člověka jako bytosti stvořené k Božímu obrazu. (1.Moj. 1, 26) Rovnoramenný trojúhelník je tak zároveň připomínkou Boží všestrannosti, který o nás pečuje jako nebeský Otec, přišel mezi nás v těle jako Ježíš Kristus, aby byl naším vzorem a vychová naše svědomí jako Duch svatý. Štít a meč uprostřed trojúhelníku poukazují na boj mezi silami dobra a zla, jehož je každý člověk, aniž si to uvědomuje, účastníkem. Pathfindeři si to uvědomují, a proto se do nástávajícího zápasu vybavili štítem víry a mečem Ducha. Víra plodí naději a důvěru, která nám poháhá překonávat těžké chvíle v životě. Chrání nás před ataky zla, jak vyjádřil apoštol Pavel (Ef. 6, 16) Mečem ducha je Boží slovo zaznamenané v bibli (Ef. 6, 17), která nám pomáhá odhalit falešné hodnoty, které jsou lidem podsouvány, rozlišit pravdu od lži, dává nám příklady správného a nesprávného jednání, motivuje k odvaze správně se rozhodovat a jednat. Zkrátka správně rozetnout složitosti života. (Žid. 4, 12) Též použité barvy mají svou symboliku: 1. Červená je barva afektivní, vyvolávající vzrušení citů. Proto je často barvou lásky, ale také revoluce, je barvou boje a prolité krve. Všechny tyto aspekty můžeme v logu KP najít. Boží lásku, vylití Ježíšovi krve, duchovní boj. Ve středověké křesťanské symbolice vyjadřovala červená barva oddané srdce, které je připraveno prolít svou krev pro slovo Boží. 2. Bílá je symbolem čistoty. V přeneseném významu nevinnosti. Bývá vnímána také jako symbol plnosti, dokonalosti (bílé světlo je souhrnem všech barev světelného spektra). Proto například Ježíš a zástup spasených mají v knize Zjevení Jana bílá roucha. V našem případě tedy bílí štít symbolizuje plnost a čistotu víry. 3. Modrá je barva studená, zklidňující. Uvádí do zamyšlené nálady. Používá se jako symbol stálosti, věrnosti, někdy také moudrosti, rozvážnosti, pravdy. Je symbolem duchovnosti

15 (spiruality). Je to barva nebes. Vyjadřuje mírnost a nenásilí. Modrý meč tydy vnímejme jako symbol pravdy a věrnosti. 4. Žlutý nápis a lemování tu není jen pro zvýšení kontrastu, ale má také svůj význam. To co vnímáme očima jako žluté je podle heraldických pravidel vlastně zlaté. Zlatá je symbolem ctnosti a důstojnosti. Zlato je považováno za ušlechtilý kov. Je to tedy barva urozených, vážených osobností (např. králů). Podle křesťanské symboliky je obrazem Božího světla a dokonalosti. 5 Další důležitá loga a symboly mající vzah k činnosti klubu pathfinder Skautská lilie Lilie jako symbol čistoty, tři její listy symbolizují tři základní principy skautské výchovy (úcta k Bohu, k bližnímu, k sobě samému). Prostřední list zároveň ukazuje směr jako střelka kompasu (převzato ze starých námořních map). Dvě pěticípé hvězdičky (dohromady 10 cípů) symbolizují 10 bodů skautského zákona. Lano stočené do kruhu je sybolem kruhu přátelství všech Skautů. Uzel připomíná každodenní povinnost dobrého skutku. Junák český skaut Lilie a trojlístek je spojení chlapeckého a dívčího skautingu. Psí hlava je symbol českého specifika skautingu. (odkaz Chodů, historických strážců hranic) současná modernizovaná podoba znaku českých skutů 5 H. Biedermann, Lexikon symbolů, Beta, Praha 2008, ISBN

16 Woodcraft (Liga lesní moudrosti) Toto hnutí založení spisovatelem E. T. Setonem přineslo do českého skautingu a tím i do pathfinderu více romantiky, hravosti a způsobů táboření, odlišných od běžné skautské praxe jinde ve světě. Jeho symbolem je kruh (dokonalost) se stylizovanými paprsky, šířícími se do 4 světových stran. Každý paprsek je nositelem jednoho z principů výchovy v tomto hnutí. (síla ducha, krása těla, pravda mysli, služba lásky) Lesní moudrost Symbol lesní moudrosti užívaný Tábornickou unií a nejrůznějšími skupinami trempů. Je převzat z indiánské symboliky, šířené Ligou lesní moudrosti. Bílý kruh čistota a dokonalost Bizoní rohy síla, modrá věrnost a pravda Skauting i liga lesní moudrosti vytvořily podhoubí, ze kterého vyrostla jak původní myšlenka Stezky písmáků (br. Voháňka alias Šedý Bobr byl skautský vedoucí), tak současný spolek Klub Pathfinder (br. Šlosárek a mnozí další byli původně skauty nebo trempy). Převzali jsme mnoho z jejich myšlenek, činnosti i forem. Je proto dobré tyto své kořeny znát a rozumět jejich postupnému vývoji. Tím lépe porozumíme sami sobě. Skauti nás považují za svou sesterskou organizaci, což je pro nás čest, a zmiňují se o nás ve svých publikacích, a to celkem pochvalně. Nedělejme proto sami sobě ostudu případnou neznalostí vlastních počátků.

17 Kruh táborového ohně Účast při slavnostním táborovém ohni může být silným zážitkem. Aby tomu tak skutečně bylo, má chování při této příležitosti také svá pravidla. Oheň poskytuje světlo v temnotě. Je jakýmsi symbolem pravdy. Tak jako pravda nemá být něčím znečištěna, je nepřípustné do slavnostního ohně házet a pálit odpad. Ani vaření a opékání něčeho k snědku není vhodné. K tomuto účelu využíváme ohniště užitkové. Kruh kolem ohně je symbolem kruhu našeho přátelství. Tak jako se k přátelům neotáčíme zády, obrazně řečeno, neotáčíme se zády k onomu kruhu kolem ohně, doslovně řečeno. A to, ani když je nám zima na záda. V takové chvíli si raději něco oblečeme nebo nosíme ledvinový pás. Kruh táborového ohně není nějaké promenádní korzo, kudy chodí kdo chce a kam chce. Potřebujete-li se přemístit, zvolte cestu vně kruhu, nejlépe až za lavičkami na kterých sedí vaši kamarádi, abyste jim svou postavou nezacláněli ve výhledu, nenarušovali program apod. Do prostoru kruhu táborového ohně smí vstoupit jen pověřená osoba, tzv. ohnivec. Tedy ten/ta, kdo se o oheň stará. Takový oheň zapalujeme více obřadně, než běžný užitkový. Např. pochodněmi ze 4 světových stran. Ostatní táborníci stojí v kruhu a čekají, až se oheň rozhoří. Teprve na pokyn vedoucího se posadí a začne připravený program. A malá rada na závěr. Pamatujte, že kouř jde na toho, kdo přes den zlobil.

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015 LEDEN Oddělení/Instituce Akce Místo Téma/Sbírka 03.01. so 3.1. Den modlitby a půstu 4.-11.1. Zdraví Zimní tábor zdraví Račková Dolina 07.01. st Teol. seminář Den otevřených dveří Sázava 7.-17.1. 10 dní

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA DOBRODRUŽNÁ LITERATURA Její náplní jsou příběhy o odvaze, hrdinství, smyslu pro spravedlnost, o nebezpečí... Na počátku Národního obrození (konec 18. druhá polovina 19. století) se vyděluje z literatury

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012 Konečná verze schválená Výborem unie LEDEN / JANUÁR ÚNOR / FEBRUÁR Oddělení Akce ČSU Místo Akce GK a EUD Instituce Akce Místo Akce 9.1. ČS Setkání kazatelů ČS -Smíchov 10.1 UV Výchovy 12.1 Setkání tajemníků

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz Vize LLM 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vize... 4 3.1 Současnost... 4 3.2 Budoucnost... 4 3.2.1 Členská základna... 4 3.2.2 Organizační struktura, vedení... 5 3.2.3 Vzdělávání... 5 3.2.4 Woodcraft...

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Obrazy ideologie. Cílová skupina. Cíle. Vzdělávací oblast Dějepis. Časová náročnost

Obrazy ideologie. Cílová skupina. Cíle. Vzdělávací oblast Dějepis. Časová náročnost Obrazy ideologie Originální způsob jak zachytit ideologické soupeření supervelmocí známé jako studená válka je využití karikatur. V rámci politického boje využívaly oba soupeřící bloky moc schematického

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ Výroční 2014 zpráva KMEN BOBRŮ Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo a volby... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy a táboření... 4 Tábor... 5 Plnění

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2005 Wanagi Oyate - kmen Ligy lesní moudrosti Kmen Wanagi Oyate vznikl v březnu roku 2005 a je součástí Ligy lesní moudrosti - The Woodcraft League 1, která je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Světová literatura 2.poloviny 20. stol. I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.3.2010 Mgr. Jitka Riedlová Společensko-historická situace

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU.

Náš příběh. Od APLA Praha k NAUTISU. Náš příběh Od APLA Praha k NAUTISU. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více