Historie a symboly KP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a symboly KP"

Transkript

1 Historie a symboly KP Cíl disciplíny: Získat základní přehled o kořenech, ze kterých KP vyrostl, o historických okolnostech za kterých se tak stalo. Lépe se pak vyznat v tom proč zastáváme nebo nezastáváme některé názory, v čem se lišíme od Pathfinderu v jiných zemích a co máme naopak společného. Umět zhruba seřadit posloupnost tohoto procesu. Znát význam symbolů důležitých pro KP, umět jej vysvětlit druhým a vhodně je používat. Ověření nabytých znalostí: 1) souhrnný test na procvičení znalostí o událostech, osobnostech a nejvýznamnějších datech. 2) Umět události z historie KP seřadit na časové ose. 3) Vysvětlit, případně nakreslit význam zadaných symbolů. Potřebné pomůcky: psací potřeby, sportovní oblečení (ne všechny testy musí probíhat v učebně ) Studijní materiál naleznete v příloze pro tuto disciplínu devítiboje. Doporučená literatura: publikace Skaustské století, vydaná ke 100 letému výročí skautingu kniha Jana Čáky Junácká symbolika, vydaná v r Přílohy: Stručná historie KP KLUB PATHFINDER V ČR/SR Historie světového KP v datech Význam slova pathfinder

2 Stručná historie KP Kapitola 1. : Mladí misionáři ve století páry 19. století bylo časem velkých zvratů. Technické vynálezy propojují celý svět. Železnice, paroplavba, telegraf, telefon, řiditelné vzducholodě atd. To vše způsobuje u mnoha lidí pocit, že pro lidského ducha neexistují hranice. Člověk se konečně stává pánem světa. Budoucnost má plně ve svých rukách. Už nepotřebuje pomoc z nebe. Sám to nebe dobývá. S Bohem již nemusíme počítat ani v budoucnosti, ani v minulosti. Darwin vydává své dílo O původu druhů, Marx píše o revoluci, která přinese sociálně spravedlivý řád, Nietzsche hlásá, že Bůh je jen berlička pro slabochy. Soupeření o vliv, moc a kolonie přináší mnoho konfliktů. Např. válka prusko-rakouská (nám dobře známá bitva u Hradce Králové), americká občanská válka (Sever proti Jihu), války na Balkáně, jež zapříčiňují rozpad Osmanské říše. V Americe se objevují nová naleziště zlata a ropy. Do země proudí velké množství zlatokopů, dobrodruhů, spekulantů, obchodníků i podvodníků. Přes indiánská území se staví železnice, jsou vybíjena stáda bizonů, všude je plno zbraní a whisky. Není divu, že našince napadají myšlenky: kam ten svět spěje. S biblí v jedné a novinami v druhé ruce, začnete přesvědčovat sebe i druhé o nevyhnutelnosti blížícího se konci světa. Na tomto pozadí a z tohoto podhoubí vzniká i hnutí adventistů. Přes počáteční váhání stojí brzy před výzvou, jak poselství, kterému věří, rozšířit co nejrychleji, co nejdál. Je tu plno mladých lidí, plných energie a nadšení. Jak je seznámit co nejlépe s adventistickým poselstvím, aby jej mohli šířit dál? J. White, přichází s iniciativou, vydávat pro mládež časopis, ve kterém budou formou diskuse představeny klíčové body věrouky a rady pro život podle nich. Časopis dostal název Instruktor mládeže (1852). Tato forma výuky se stala natolik populární, že si ji záhy osvojili i dospělí a Instruktor mládeže se stal předlohou úkolů sobotní školy 1. Nadšení pro misijní činnost je mezi mladými velké. Vyberou mezi sebou prostředky k zakoupení škuneru 2, na kterém mladí misionáři navštěvují ostrovy v jižním Pacifiku a šíří zde adventistické poselství. Loď nese název The Pitcairn, podle ostrova, na kterém žili potomci vzbouřenců z britské lodi HMS Bounty, a kteří se stali adventisty. 3 V tomto duchu a nadšení pro misijní činnost se odvíjela první koncepce práce s mládeží a dětmi. Není proto divu, že první adventistická mládežnická organizace byla Missionary Voluteers (MV) Misijní dobrovolníci (1907) a první dětská organizace Junior Missionary Volunteers (JMV) časopis Instruktor mládeže škuner The Pitcairn 1 Srovnej: Advent, časopis CASD, 3/2007, Advent Orion s.r.o., Praha 2007, s Škuner: rychlá plachetnice rozšířená v britských državách v 18. a 19. st. obvykle vybavena dvěma stěžni a vratiplachtami (tato loď byla pořízena za USD, tehdy jistě nemalé peníze pro tak malé společenství) 3 Srovnej: Caroline Alexandr, Pravdivá historie vzpoury na plachetníku Bounty, BB/art, Praha 2005

3 Kapitola 2. : Hledání identity misionáři nebo skauti? Na počátku 20. Století se objevil nový fenomén pro volnočasové aktivity mládeže a dětí. Skauting(1907) a Woodcraft (1912). Jejich zakladatelé, britský důstojník R. B. Powel a americký spisovatel E. T. Seton se instinktivně trefili do toho, čím žila chlapecká i dívčí duše. Romantika, dobrodružství, kamarádství, hry. Tato hnutí, zejména pak skauting, se rychle šířila po celém světě. V jejich paprscích se brzy chtěli ohřát i mladí adventisté. I oni chtějí jezdit na tábory, chodit do přírody, hrát hry. Tak se objevují první adventistické odborky, stavějí se prázdninové kempy (v této době je poprvé použit název Pathfinder camp, označující tábořiště JMV v Kalifornii,1929), zakládají se dětské kluby, aktivity dětí jsou roztříděny podle věkových kategorií. Ne všichni to však vnímají jako pozitivní posun. Spíše naopak. Vidí v tom posun blíže ke světu, tomu hříšnému Babylonu. Přichází hodina Božího soudu a vy si hrajete v lese? Nyní není čas her, ale čas žně! Je třeba evangelizovat, evangelizovat a znovu evangelizovat Odvádíte mladé lidi od úkolu, který naše církev má! Na některých místech se vedoucí museli potýkat s kázeňskými postihy ve svých sborech, a dětský klub v Santa Anně (1930) musel být dokonce rozpuštěn 4. To další rozvoj adventistických dětských klubů přibrzdilo na několik let. ukázka z první sady odborek pro JMV prvně použitý název Pathfinder (1928) (1929) zakladatel skautingu Robert Baden Powel 4 Srovnej: Klub Pathfinder, Skripta k vůdcovskému kurzu, 1.vydání, 2008, kapitola historie organizace KP (J. Šlosárek), s. 6

4 Kapitola 3. : Zformování Klubu Pathfinder 2. polovina 20. Století se stala zlatou érou Pathfinderu. I přes potíže let 30., semínka romantiky a dobrodružství rostla v srdcích těch, kdo již kluby mládeže a dětí sami prošli. Když se z některých stali po 2. Světové válce kazatelé, s velkou chutí se pustili do práce s dětmi ve svých okrscích. Tak založil John Hancock v letech , v Kalifornii, Pathfinders club. V Severní Americe se tyto kluby staly pojmem. Dospělí si uvědomili, že evangelizovat je nutné i směrem dovnitř církve, zejména právě mladé, v životě ještě nezakotvené, lidi. Tentokrát se věc setkala s pozitivním ohlasem i mezi oficiálními představiteli církve, a již v roce 1950 vyhlásila Generální Konference, jako nejvyšší správní orgán CASD, program klubů Pathfinders za celosvětový program práce s dětmi. Jako o překot vznikaly metodické příručky, ustalovala se podoba symbolů, krojů, hodnostních stupňů a systému odborek, probíhal výcvik vedoucích. Došlo k propojení původní vize JMV a skautských metod a forem. Kluby Pathfinder se rychle šířily do všech světadílů, všude tam, kde CASD působila. Vyvrcholením této cesty bylo 1. Mezinárodní Camporee v Coloredu v USA (1985), kde se snoubila tradice skautských Jamboree a velkých stanových evangelizačních shromáždění, oblíbených u evangelikálních církví. Příručka KP z 50. let 20. st. Kemporáček oficiální podoba kroje KP symbol mezinárodních setkání Nejvyšší ocenění v KP Zlatá medaile ( Gold award ) ukázka změny jakou prošel odznak pro vedoucí

5 Přehled vývoje znaku Klubu Pathfinder 5 Missionary Volunteers Junior Missionary Volunteers JMV Pathfinder camp Hancockovi Pathfinders málo zřetelná, ale cenná ukázka, kde je Nápis MV je nahrazen zkratkou 1946 spojen motiv Misijních dobrovolníků s KP, Adventist Junior Youth název Pathfinder je obměněn za španělské 1979 Conquistadores 1962 V 80.letech došlo k rozčlenění loga podle věkových kategorijí. Advestistická mládež kluby Patfinders kluby Adventurers Kategorie zahrnující věk let kategorie odpovídající přibližně našim Kolibříkům Přes snahu vytvořit celosvětový systém není užívání loga KP jednotné. Odpovídá etapám jeho vývoje, kdy se které země do programu Pathfinders zapojily a jak si jej podle svého cítění upravily. zde ukázka North American Division Pathfinder emblem (1987) 5 Srovnej: (about us - our history)

6 Kapitola 4.: Cesty hledačů cesty v Čechách, na Moravě a Slezku Skautská idea si velmi brzy našla cestu i do našich zemí. Zasloužil se o to A. B. Svojsík, středoškolský učitel tělesné výchovy. Během své několikaměsíční stáže v Británii se se skautikgem důkladně seznámil a již v roce 1911 zorganizoval první skautskou družinu a v létě 1912 uspořádal nedaleko Orlovské myslivny u Lipnice n. Sáz první tábor. Ve svých Základech junáctví přizpůsobil anglicé vzory středoevropskému naturelu. Protože skautští průkopníci u nás nebyli spjati s armádou, jako tomu bylo v mnoha jiných zemích, kde skauting vnímali často jako formu branné výchovy, je v tom českém více ze sítnovské romantiky a méně drilu 6. Skautskými oddíly prošly za 1.republiky tísíce dětí. Mezi nimi i jistý V. Oháňka (Šedý Bobr). Na koci 40. Let 20.st. dokonce vedl skautský vodácký oddíl. Poté co se seznámil s adventistickým poselstvím a přijal jej za své, byla mu nabídnuta možnost studia na teologickém semináři. Jako jeho student zorganizoval letní tábor pro děti z pražských sborů CASD. Proběhl na Březinách ve východních Čechách. Psal se rok Soukolí historie se však v té době u nás netočilo příznivě k takovým aktivitám. Běsnění komustického režimu se stupňovalo. Činnost církve byla na několik let zakázána. Bratr Oháňka se však nenechal odradit a během svého působení na severní Moravě se dál věnoval výchově dětí. Např. vydával samizdatový časopis pro mládež ASD. V něm poutavou formou přenášel ideje skautsgu i křesťanství na mnoho mladých lidí. V atmosféře politického uvolnění konce 60. let byl požádán, aby své zkušenosti předal mladým studentům teologického semináře. Uskutečnila se řada experimentální táborů v Annině údolí v Jeseníkách u říčky Moravice. Zde se adepti na duchovenskou činnost přímo v praxi učili metodám práce s dětmi. Psal se rok V té době k nám pronikly informace o programu klubů Pathfinders ve světě. Motivován tím vším vytvořil br. Oháňka domácí podobu adventistikého skautu, tzv. Stezku písmáka. Sepsal několi velmi hodnotných metodických příruček. Politické klima se však po napadení naší země armádami Varšavkého paktu proměnilo k horšímu. 70. a 80. léta, známá jako období normalizace opět dusilo jakoukoliv státem nekontrolovanou činnost. Semínka zasetá v Annině údolí však již klíčila. Absolventi těchto kurzů se dál věnovali práci s dětmi pod nejrůznějším krytím (mladí ochránci přírody, turistické oddíly mládeže apod.) S pádem komunistického bloku na přelomu 80. a 90. let, se otevřely nové možnosti volnočasových aktivit. Příležitosti vést děti svobodně, podle vlastního přesvědčení využil předně br. Šlosárek (Jerry) a zprostředkoval registraci skupin dětí z CASD v obnoveném Junáku. Přes mnohé výhody, občas spolupráce s Junáky vázla, zejména na místní úrovni, kde někteří noví mladí vedoucí, odkojeni, tu více či méně, 40 lety ateismu, jevili malé pochopení pro adventistický životní styl. Inspirováni programem klubů Pathfinders v zahraničí se Otcové zakladatelé (Šlosárek Jerry, Kašlík Havran, Jonczy Pinďa) rozhodli jít touto cestou. V létě 1994 se konalo 1. Československé unijní camporee a na přelomu roku 1994/95 došlo k zaregistrování občanského sdružení Klub Pathfinder na Ministrstvu vnitra, podle zákona o sdružování občanů. Junácké kořeny jsou však na našem sdružení stále patrné. Proto se v některých ohledech lišíme od jiných Pathfinderů (méně pochodování a více her pozn. autora). Kvalitní práce o.s. KP byla v roce 2008 ohodnocena i Ministerstvem školství. Znovu pak v roce V roce 2014 docází vzhledem ke změně občanského zákoníku k přeregistrování KP z občanského sdružení na zaregisrtrovaný spolek. 6 Srovnej: Kolektiv autorů. Skautské století, Mladá fronta, Praha 2012

7 Je na nás na vás a hlavně tady vlevo na vás 7, jak navážeme na práci otců zakladatelů a bude-li naše sdružení i nadále moci co nabídnout generaci zrozené ve 21. století. Stezka písmáka Junák český skaut Klub Pathfinder (iformace utřídil, zpracoval o odpovědnost za jejich správnost nese Karel B. K4) 7 Citováno z pera největšího českého velikána, Járy Cimrmana

8 KLUB PATHFINDER V ČR 1950 první zdokumentovaný tábor pro děti z CASD (na Březinách vedl V. Oháňka) 1957 časopis pro mládež a děti ASD obsahuje, mimo jiné, i rubriku Stezka písmáka, zaměřenou na studium Bible 1968 první vůdcovský kurz pro studenty teologického semináře (Anino Údolí) ze zahraničí přichází myšlenky JMV Pathfinders club vzniká domácí program Stezka písmáků (V. Oháňka), který přetavuje skautskou činnost do adventistického prostředí Léta nadšení jedinci z řad CASD pořádají poloilegální tábory a kluby dětí a mládeže 1990 zaregistrování střediska Pathfinder v rámci Junáka Pořádají se první oficiální křesťanské dětské tábory (např. na Líšně) 1992 je zorganizována první Múzička (R. Jonczy) 1994 první Česko-Slovenské camporee (Okluky) první vůdcovský kurz založení první oblasti (Východní vítr) 1995 zaregistrováno o. s. Klub Pathfinder (J. Šlosárek, R. Jonczy, M. Kašlík) zaregistrovány první oddíly 1996 vydán zpěvník KP I zřízeno první vlastní tábořiště KP (Jizerky) 1998 první rádcovský kurz 2003 vydána skripta k vůdcovskému kurzu 2009 je vytištěno 1. české vydání Bible pro pathfindery 2012 je dokončena metodická řada příruček pro děti školního věku 7-14 let Změna statutu KP z občanského sdružení na registrovaný spolek Klub Pathfinder má 5 oblastí v Čechách a 7 na Moravě.

9 Historie Klubu pathfidner na Slovensku 1950 první zdokumentovaný tábor pro děti z CASD ( na Březinách - vedl V. Oháňka ) 1957 časopis pro mládež a děti " ASD " obsahuje i rubriku " Stezka písmáka ", zaměřenou na studium bible 1968 první " vůdcovský kurz " studentům teologického semináře ( Anino údolí ) ze zahraničí přicházejí myšlenky Junior Mission Volunteries - Pathfinders club vzniká domácí program " Stezka písmáka " ( V. Oháňka ), který přetavuje skautskou činnost do adventistického prostředí léta nadšeni jednotlivci z řad CASD organizují poloilegální tábory a kluby dětí a mládeže 1990 zaregistrování střediska Pathfinder v rámci českého Junáka Organizují se první oficiální křesťanské dětské tábory 1992 je zorganizována první múzických ( R. Jonczy ) pod vedením vůdců KP z USA se uskutečnil první Flag camp na Slovensku ( prázdninový denní tábor ) 1993 první celorepublikový tábor pro děti - ( v Mlýncích) první školení slovenských vůdců lektory z USA ( konané v Bratislavě ) 1994 první Česko - Slovenské camporre ( Okluky ) první vůdcovský kurz 1995 založení prvních oddílů KP na Slovensku první celoslovenské Camporee oddílů ( na Pacově ) 1996 oficiální zaregistrování o.s. Klub Prieskumník - Pathfinder na Slovensku 1996 První sněm KP na Slovensku ( v Kežmarku ) 2000 první radcovský kurz a Slovensku 2011 je vytištěno 1. slovenské vydání " Bible pro děti a pathfindery " 2014 je vydána kompletní sada odborek ( společná s KP v ČR)

10 Historie světového KP v datech 1852 časopis pro mladé Instruktor mládeže sloužící především k výuce věrouky (J. White) 1890 sobotní škola mládeže zakoupila loď Pitcairn pro účely adventistické misijní služby 1907 založena mládežnická organizace Missionary Volunteers (MV) Misijní dobrovolníci 1909 založena organizace Junior Missionary Voluteers (JMV), za účelem zapojení dětí do misionářské činnosti 1922 práce s dětmi a mládeží byla dále rozčleněna do více skupin, podle věkových kategorií, byla stanovena základní vize dětských klubů 1925 nejstarší dochovaná zmínka o dětském letním táboře adventistů pochází z Austrálie 1928 byla zavedena první sada odborek 1929 na letním táboře mládeže v Idyllwild v Kalifornii poprvé použil John McKim název Pathfinder camp 1930 aktivity blízké skautingu vyvolaly diskusi o duchovní náplni pro dětské kluby v CASD 1946 navržen znak pro Club Pathfinders v Kalifornské Uniji (John Hancock) 1949 Henry Bergh složil pro potřeby Hancockových Pathfinders hymnu Oh we are the pathfinders strong 1950 GK přijala myšlenku klubů Pathfinders jako celosvětový program organizován první vůdcovský kurz 1971 první evropské camporee se konalo ve Švédsku 1972 v Rakousku se konalo první camporee Euroafrické divize, kam patřilo i Českoslovenko 1979 snaha o sjednocení a modernizaci znaku, nápis JMV byl nahrazen AJY (Adventist Junior Youth) 1982 je upravena a schválena podoba znaku KP pro celosvětové použití 1985 první mezinárodní camporee (USA Colorado) Vývoj loga pro mládežnické a dětské kluby v CASD

11 Význam slova pathfinder Pathfinder = hledač stezky Slovo pathfinder má svou srozumitelnost zejména v angloamerické kultuře, a to nejen z jazykového hlediska, ale ve způsobu používání. V dobách osidlování Severní Ameriky evropskými přistěhovalci byly rozlišovány tři skupiny průzkumníků neznámých území. Prospektoři hledali zdroje nerostných surovin, především zlata. Pionýři hledali nová území vhodná k osídlení. Pathfindeři byli ti, kdo hledali schůdné cesty skrz divočinu, které později lovci kožešin (trapeři) a obchodníci využívali k dopravě svého zboží. Typickým příkladem je výprava Alexandra Mackezieho napříč Kanadou, skrz Skalisté hory až k Tichému oceánu. Po 3 letech studia zeměpisu a navigace zahájil cestu. Z jezera Athabaska plul na západ proti proudu Peace River ke Skalistým horám. Podle jeho představ měly mít jeden hřeben. Když se svými muži prodral průrvou ve skalách, zdrtil je pohled na řadu dalších horských hřebenů, jež jim stáli v cestě. Byli promrzlí, hladoví, vyčerpaní. S vypětím sil překonali rozvodí mezi Atlantikem a Pacifikem a po divokých řekách, mezi udivenými indiány, kteří ještě nikdy neviděli bělochy, obtížně sestoupili z hor. A potom konečně spatřili moře. Tichý oceán. Urazili 2500 km. Dodnes je znatelný nápis, který zanechali na skále u moře: Alexander Mackenzie po souši z Kanady, 22.šervence Slovo pathfinder je významově někde na pomezí českých slov průzkumník, objevitel, průkopník. V literatuře a filmu se často setkáváme s překladem stopař, což není ale zcela přesné. prospektor pioneer pathfinder 1 J. Hromádko, Příběhy objevitelů a dobyvatelů, Daranus, Řitka 2007, ISBN

12 Další významnou kapitolu v používání slova pathfinder napsala 2. světová válka. Velká Británie hledala v době, kdy vzdorovala nacistickému Německu sama, způsoby jak za použití malých skupin vojáků ničit německé vojensky významné body a komunikace. Vznikly speciální jednotky vysazované většinou z moře (komandos) či ze vzduchu (parašutisti). Očima a ušima těchto oddílů byly speciálně vycvičení průzkumníci (pathfinders), kteří vyhledávali a zajišťovali přistávací plochy pro výsadek elitních vojáků. Toto názvosloví přejaly pro své průzkumníky i vznikající americké výsadkové jednotky. Pathfinders se proslavili zejména během operace Overlord (invaze spojenců v Normandii). 2 V české vojenské terminologii se pro tento typ průzkumníků setkáme s výrazem značkaři. Rukávové označení průzkumníků britské armády Své pathfinders mělo i RAF (britské královské letectvo). V průběhu války se ukázalo, že značná část bomb svržených na německé vojenské a strategické cíle minula svůj cíl. Bylo to mrhání municí a životy posádek bombardérů. Hledal se proto způsob, jak přesnost bombardování vylepšit. Plukovník Bennet vycvičil jednotku, která pomocí dostupných technologií, dokázala vyhledat zamýšlené cíle bombardování i za snížené nebo nulové viditelnosti s velkou přesností a označit je pomocí speciálních světlic pro nalétávající bombardovací svazy. Přesnost bombardování se skutečně zvýšila a ztráty na životech pilotů i civilistů se snížila. Letci pathfinders byli za své výkony hodnoceni velice vysoko. 3 plukovník Bennet letecký odznak pathfinders 2 M. Ryan, Encyklopedie speciálních jednotek, Svojtka, Praha 2004, ISBN M. D. Bennet, Pathfinder v předvoji bombardérů, Naše vojsko, Praha 2011, ISBN

13 Termín pathfinder ve smyslu průzkumník, průkopník, objevitel našel široké použití i mimo armádní kruhy. Prototyp amerického raketoplánu, terénní automobil apod. Asi nejznámějším a nejúspěšnějším nositelem tohoto jména byla sonda Mars Pathfinder, vyslaná vesmírnou agenturou NASA k průzkumu Marsu v prosinci Sonda přistála na povrchu rudé planety v červenci Vysadila k průzkumu povrchu Marsu planetární vozítko Sojouner, nasbírala a odeslala 2,3 bilionu bitů dat a snímků. Několikanásobně překonala svou předpokládanou životnost. Odmlčela se až v září Z technického a vědeckého hlediska byla tato mise velkým úspěchem. 4 Ilustrace sondy Mars Pathfinder Příběhy o pathfinderech, ať už z dob osidlování Ameriky nebo za 2. svět. války, byly námětem mnoha publikací pro děti a mládež v USA. Není divu, že přímo či nepřímo, ovlivňovaly a motivovaly zakladatelé adventistických dětských klubů v zámoří. Nepřehlédnutelná je také skutečnost, že to byla doba jaderného zbrojení, kdy vidina závěrečného střetu mezi silami dobra a zla vypadala velice reálně a blízce. Více v odstavci o významu loga KP. 4 T. Furniss, Historie kosmických lodí, Naše vojsko, Praha 2006, ISBN

14 Význam loga klubu Pathfinder Nad rovnostranným tojúhelníkem je stuha s nápisem PATHFINDER, jehož význam objasňují výše uvedené informace. Rovnostranný trojúhelník vyjadřuje naši snahu o všetranný rozvoj člověka ve všech stránkách jeho osobnosti. 1. Rozvoj stránky tělesné (fyzické): tělesná kondice, psychomotorické dovednosti, vyvážená životospráva apod. 2. Rozvoj stránky duševní (psychosociální): intelekt, kreativita, empatie, mezilidské vztahy,socializace v dané společnosti, morálněvolní vlastnosti apod. 3. Rozvoj stránky duchovní (metafyzické): vnímání hodnot jako je krása, pravda, láska, víra, naděje, dobro a zlo, rozměru života který přesahuje naši omezenost v čase i prostoru, hledání Boha. Snažíme se vidět člověka v jeho celistvosti. Všechny složky osobnosti jsou vzájemně úzce propjené a nelze je oddělovat jednu od druhé. Ignorovat některou z nich vede k deformaci člověka jako bytosti stvořené k Božímu obrazu. (1.Moj. 1, 26) Rovnoramenný trojúhelník je tak zároveň připomínkou Boží všestrannosti, který o nás pečuje jako nebeský Otec, přišel mezi nás v těle jako Ježíš Kristus, aby byl naším vzorem a vychová naše svědomí jako Duch svatý. Štít a meč uprostřed trojúhelníku poukazují na boj mezi silami dobra a zla, jehož je každý člověk, aniž si to uvědomuje, účastníkem. Pathfindeři si to uvědomují, a proto se do nástávajícího zápasu vybavili štítem víry a mečem Ducha. Víra plodí naději a důvěru, která nám poháhá překonávat těžké chvíle v životě. Chrání nás před ataky zla, jak vyjádřil apoštol Pavel (Ef. 6, 16) Mečem ducha je Boží slovo zaznamenané v bibli (Ef. 6, 17), která nám pomáhá odhalit falešné hodnoty, které jsou lidem podsouvány, rozlišit pravdu od lži, dává nám příklady správného a nesprávného jednání, motivuje k odvaze správně se rozhodovat a jednat. Zkrátka správně rozetnout složitosti života. (Žid. 4, 12) Též použité barvy mají svou symboliku: 1. Červená je barva afektivní, vyvolávající vzrušení citů. Proto je často barvou lásky, ale také revoluce, je barvou boje a prolité krve. Všechny tyto aspekty můžeme v logu KP najít. Boží lásku, vylití Ježíšovi krve, duchovní boj. Ve středověké křesťanské symbolice vyjadřovala červená barva oddané srdce, které je připraveno prolít svou krev pro slovo Boží. 2. Bílá je symbolem čistoty. V přeneseném významu nevinnosti. Bývá vnímána také jako symbol plnosti, dokonalosti (bílé světlo je souhrnem všech barev světelného spektra). Proto například Ježíš a zástup spasených mají v knize Zjevení Jana bílá roucha. V našem případě tedy bílí štít symbolizuje plnost a čistotu víry. 3. Modrá je barva studená, zklidňující. Uvádí do zamyšlené nálady. Používá se jako symbol stálosti, věrnosti, někdy také moudrosti, rozvážnosti, pravdy. Je symbolem duchovnosti

15 (spiruality). Je to barva nebes. Vyjadřuje mírnost a nenásilí. Modrý meč tydy vnímejme jako symbol pravdy a věrnosti. 4. Žlutý nápis a lemování tu není jen pro zvýšení kontrastu, ale má také svůj význam. To co vnímáme očima jako žluté je podle heraldických pravidel vlastně zlaté. Zlatá je symbolem ctnosti a důstojnosti. Zlato je považováno za ušlechtilý kov. Je to tedy barva urozených, vážených osobností (např. králů). Podle křesťanské symboliky je obrazem Božího světla a dokonalosti. 5 Další důležitá loga a symboly mající vzah k činnosti klubu pathfinder Skautská lilie Lilie jako symbol čistoty, tři její listy symbolizují tři základní principy skautské výchovy (úcta k Bohu, k bližnímu, k sobě samému). Prostřední list zároveň ukazuje směr jako střelka kompasu (převzato ze starých námořních map). Dvě pěticípé hvězdičky (dohromady 10 cípů) symbolizují 10 bodů skautského zákona. Lano stočené do kruhu je sybolem kruhu přátelství všech Skautů. Uzel připomíná každodenní povinnost dobrého skutku. Junák český skaut Lilie a trojlístek je spojení chlapeckého a dívčího skautingu. Psí hlava je symbol českého specifika skautingu. (odkaz Chodů, historických strážců hranic) současná modernizovaná podoba znaku českých skutů 5 H. Biedermann, Lexikon symbolů, Beta, Praha 2008, ISBN

16 Woodcraft (Liga lesní moudrosti) Toto hnutí založení spisovatelem E. T. Setonem přineslo do českého skautingu a tím i do pathfinderu více romantiky, hravosti a způsobů táboření, odlišných od běžné skautské praxe jinde ve světě. Jeho symbolem je kruh (dokonalost) se stylizovanými paprsky, šířícími se do 4 světových stran. Každý paprsek je nositelem jednoho z principů výchovy v tomto hnutí. (síla ducha, krása těla, pravda mysli, služba lásky) Lesní moudrost Symbol lesní moudrosti užívaný Tábornickou unií a nejrůznějšími skupinami trempů. Je převzat z indiánské symboliky, šířené Ligou lesní moudrosti. Bílý kruh čistota a dokonalost Bizoní rohy síla, modrá věrnost a pravda Skauting i liga lesní moudrosti vytvořily podhoubí, ze kterého vyrostla jak původní myšlenka Stezky písmáků (br. Voháňka alias Šedý Bobr byl skautský vedoucí), tak současný spolek Klub Pathfinder (br. Šlosárek a mnozí další byli původně skauty nebo trempy). Převzali jsme mnoho z jejich myšlenek, činnosti i forem. Je proto dobré tyto své kořeny znát a rozumět jejich postupnému vývoji. Tím lépe porozumíme sami sobě. Skauti nás považují za svou sesterskou organizaci, což je pro nás čest, a zmiňují se o nás ve svých publikacích, a to celkem pochvalně. Nedělejme proto sami sobě ostudu případnou neznalostí vlastních počátků.

17 Kruh táborového ohně Účast při slavnostním táborovém ohni může být silným zážitkem. Aby tomu tak skutečně bylo, má chování při této příležitosti také svá pravidla. Oheň poskytuje světlo v temnotě. Je jakýmsi symbolem pravdy. Tak jako pravda nemá být něčím znečištěna, je nepřípustné do slavnostního ohně házet a pálit odpad. Ani vaření a opékání něčeho k snědku není vhodné. K tomuto účelu využíváme ohniště užitkové. Kruh kolem ohně je symbolem kruhu našeho přátelství. Tak jako se k přátelům neotáčíme zády, obrazně řečeno, neotáčíme se zády k onomu kruhu kolem ohně, doslovně řečeno. A to, ani když je nám zima na záda. V takové chvíli si raději něco oblečeme nebo nosíme ledvinový pás. Kruh táborového ohně není nějaké promenádní korzo, kudy chodí kdo chce a kam chce. Potřebujete-li se přemístit, zvolte cestu vně kruhu, nejlépe až za lavičkami na kterých sedí vaši kamarádi, abyste jim svou postavou nezacláněli ve výhledu, nenarušovali program apod. Do prostoru kruhu táborového ohně smí vstoupit jen pověřená osoba, tzv. ohnivec. Tedy ten/ta, kdo se o oheň stará. Takový oheň zapalujeme více obřadně, než běžný užitkový. Např. pochodněmi ze 4 světových stran. Ostatní táborníci stojí v kruhu a čekají, až se oheň rozhoří. Teprve na pokyn vedoucího se posadí a začne připravený program. A malá rada na závěr. Pamatujte, že kouř jde na toho, kdo přes den zlobil.

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015 LEDEN Oddělení/Instituce Akce Místo Téma/Sbírka 03.01. so 3.1. Den modlitby a půstu 4.-11.1. Zdraví Zimní tábor zdraví Račková Dolina 07.01. st Teol. seminář Den otevřených dveří Sázava 7.-17.1. 10 dní

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2012

Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2012 Výroční zpráva kmene Wanagi Oyate za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Wanagi Oyate kmen Ligy lesní moudrosti... 3 Filozofie woodcraftu... 4 Aktivita kmene... 5 Nejvýraznější a nejvýznamnější akce kmene... 5 Kmenový

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Čl. l - Obecná ustanovení. Čl. 2 - Členství v ČTU

Čl. l - Obecná ustanovení. Čl. 2 - Členství v ČTU Čl. l - Obecná ustanovení 1) Tábornictví je zájmové hnutí orientující se na život v přírodě, poznávání přírody, její aktivní ochranu a s tím spojené tábornické dovednosti a sportovní vyžití v přírodě.

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz 1 Co znamená mezinárodní skauting? www.skaut.cz/mezinárodní international@junak.cz 2 One World-One

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (Jižní Afrika) Učební pomůcky: Viz doplňování slov do textu ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_61 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více