NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015 Z jednání Rady městyse Načeradec v červnu 2015 (2.6., 10.6., a 24.6.) ) RM schvaluje finanční podporu žákyni ZŠ Načeradec na účast na mezinárodním šachovém turnaji Mistrovství Evropy, kam postoupila z národního kola. RM bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy Střediskové knihovny v Načeradci. RM prozatím neschvaluje opravu polní cesty v Dolní Lhotě vzhledem k přijatelné sjízdnosti a malé frekvenci. Jde o cestu přes zatravněný pozemek. RM pověřuje starostu jednáním s firmou BES o vyspravení výtluku před bytovkou v Načeradci. RM souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s Ing. Arch. Krolákem, firma Urbanist.eu, na zhotovení a zpracování územního plánu pro Načeradec a spádové obce. RM bere na vědomí informaci od Michala Krále o průměrném zpeněžení dřevní hmoty ze samovýroby 381,- Kč za 1 m3. RM souhlasí s nákupem žaluzií a sítí do učeben ZŠ Načeradec za částku ,- Kč vč. DPH. RM bere na vědomí informaci ředitelky školy o řešení pojistné události v ZŠ Načeradec. Rozbité čidlo a řídící jednotka klimatizace se musí koupit nová. Cena vč. DPH ,- Kč. Rozdíl mezi plněním od pojišťovny a cenou opravy by dle názoru RM měla uhradit firma, která zateplení realizovala. Událost se stala v loňském roce při zateplovacích pracích na fasádě. RM pověřuje starostu zajistit rozmulčování pozemků kolem obecních komunikací a komunikací ve správě Správy a údržby silnic. RM pověřuje starostu objednat kontrolní rozbory vody v Načeradci, Horní Lhotě, Dolní Lhotě, Daměnicích, Pravěticích a v Řísnici. RM bere na vědomí Osvědčení o úspoře emisí pro městys Načeradec za rok 2014 od EKO-KOM. RM souhlasí s podmínkami majetkoprávního vypořádání s Povodím Vltavy. Týká se stavby Revitalizace toku Horní Lhota. Bude projednáno na ZM dne RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 2015 od Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov. Obdrželi jsme částku ,- Kč. Bude použito na úhradu školního autobusu. RM nesouhlasí s nabídkou na repasi kontejneru (24.500,- Kč) na odpad (na hřbitově), bude pořízen nový kontejner za ,- Kč. RM souhlasí s nákupem venkovních herních prvků do MŠ Načeradec za částku Kč bez DPH (dotace nebyla přidělena).

2 RM souhlasí s nabídkou firmy Stako Jihlava na kovové rošty kolem budovy ZŠ Načeradec (bylo osloveno 6 firem, vybrána byla nejvýhodnější nabídka). RM souhlasí s nabídkou firmy Stavebniny Lukavec na vyčištění příkopů odpovídající technikou směrem na Daměnice (cca 300 metrů). RM souhlasí s provedením rekonstrukce v MŠ (nábytek, obklady v kuchyni, dlažba a oprava el. rozvodu vypadává jistič). Provede se o prázdninách za částku cca 25 tis. Kč. RM souhlasí s objednáním materiálu na opravu hasičárny Slavětín od firmy Status Pacov. Byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Realizovat bude po dohodě pan Hlaváček. S pomocnými pracemi pomůže SDH Slavětín. RM pověřuje starostu zajištěním položení betonových žlabů v místech eroze v Pravěticích. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na drobné památky (kapličky, boží muka atd.). RM souhlasí s jednorázovým uvolněním částky Kč z rozpočtu ZŠ Načeradec na služby školního psychologa. RM bere na vědomí výsledky rozborů pitných vod. V Daměnicích byla voda v době odběru nevyhovující, byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody a situace se řeší tak, aby byl kontaminovaný zdroj vody obnoven. Postup koordinuje KHS Benešov. Kontaminace horní studny je řešena sanačním čerpáním po dobu 2 měsíců. Během tohoto čerpání budou 1x týdně prováděny kontrolní rozbory vody akreditovanou laboratoří. Po uplynutí lhůty 2 měsíců bude další postup prováděn ve spolupráci s vodoprávním úřadem a KHS Benešov. Náklady související s obnovením pitného zdroje ponese viník znečištění. Veřejnost je a nadále bude informována na stránkách městyse, informační tabuli městyse Načeradec, v Načeradských novinách a v úředních hodinách na radnici. Za pomoc děkujeme panu Stanislavu Vítkovi a SDH Načeradec. RM bere na vědomí konečnou fakturu na akci Povodňové škody Pravětice na částku Kč včetně víceprací. Městys se bude podílet částkou cca Kč. RM bere na vědomí přidělení čísla popisného místnímu spolku chovatelů (klubovna se sociálním zařízením). RM pověřuje starostu městyse oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Horní Lhota. RM pověřuje L.Vítka (Daměnice) oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Pravětice. RM pověřuje místostarostku pí. Petru Bartoníčkovou připravit návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Návrh projedná rada a znění bude předloženo k projednání ZM. Firma BES provedla akci Oprava povodňových škod u Židovského hřbitova (vyhrála výběrové řízení). RM bere na vědomí informaci o instalacích informačních tabulí ve spád. obcích (Daměnice, Horní Lhota, Olešná, Dolní Lhota, Slavětín, Vračkovice a Zdiměřice). Instalace v Pravěticích a Řísnici se připravuje. Stav finančních prostředků k běžný účet: ,- Kč účet u ČNB: ,- Kč faktury k proplacení: ,-Kč Zbývá doplatit ČS (úvěr): ,- Kč. **************************************************************************** PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY. Léto, voda, dovolená - To vše patří k prázdninám! Úřad městyse Načeradec přeje všem krásné a slunečné léto a krásnou dovolenou. 2 str., Načeradské noviny, červenec 2015

3 Úřad městyse informuje Společnost EKO-KOM a.s. Praha nám zaslala přehled o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala k využití v roce Děkujeme všem občanům za třídění odpadů. EKOSO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV - Informace o tom, co do velkoobjemových kontejnerů na komunální a biologicky rozložitelné odpady patří a co nepatří. Velkoobjemový kontejner na komunální odpad (šedivý): Co do něj patří: - Objemný komunální odpad = takový, který se nevejde do běžných popelových nádob, např. koberce, lina, nábytek, staré hadry apod. Co do něj nepatří: - Stavební odpady: zemina, stavební suť, cihly, tašky, kusy betonu, kovový odpad, azbestové šablony, dřevo, biologicky rozložitelné odpady - Nebezpečné odpady: lednice, televize, elektronika, akumulátory, tekuté odpady (oleje v kanystrech), léky, zářivky, obaly se zbytky barev, pesticidů a herbicidů, ředidla a kyseliny. - Využitelné složky odpadů: sklo, papír, PET lahve, oblečení, krabice tetrapak - Biologicky rozložitelné odpady: pařezy, tráva, listí, sláma, seno, zbytky ovoce a zeleniny, větve, zbytky potravin, hnůj Velkoobjemový kontejner na bioodpad (zelený): Co do něj patří: - Tráva (čerstvá i stařina), listí, sláma, seno, piliny, hobliny (pouze dřevěné), ovoce, zelenina a jejich zbytky, větve tloušťky do 5 cm, zbytky potravin (pečivo, čajové sáčky), hnůj od drobných chovatelů Co do něj nepatří: - Bioodpad nastrkaný v igelitových pytlích, pařezy, kmeny a větve stromů nad 5 cm, komunální odpady jakéhokoliv druhu, zemina a stavební odpady, tekuté odpady Oznámení objízdné trasy Oznamujeme Vám, že od do povede přes Načeradec, sil. II/1255, obousměrná objízdná trasa na Louňovice pod Blaníkem z důvodu oprav silnic II/125 (staničení km 12,100 13,000) a II/150 (staničení km 18,154 18,387), tj. z Kondrace přes Načeradec do Louňovic pod Blaníkem a zpět. Upozorňujeme Vás na zvýšený provoz motorových vozidel v tomto období přes obec Načeradec. Žádáme občany v Pravěticích, aby v tomto období sucha nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, tj. mytí aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. 3 str., Načeradské noviny, červenec 2015

4 Vaše ambulance s.r.o. (MUDr. Sovják v zastoupení) Vám oznamuje, že ve dnech a (úterý) nebude ordinovat MUDr. Bobuská z důvodu nemoci, zdr. sestra p. Nová bude v ordinaci. Dále Vám oznamujeme, že ve dnech bude mít ordinace dovolenou. Upozorňujeme (OPĚT) na volně pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství Úřad městyse Načeradec vyzývá majitele psů, aby na veřejných prostranstvích venčili své psy výhradně na vodítku. Ne každý pes je vychován a schopen přijít k majiteli na zavolání. Tímto opatřením zvýšíte bezpečnost nejen ostatních, ale i svou vlastní a svého miláčka též (riziko vběhnutí pod projíždějící auto...) Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dalším problémem jsou exkrementy. V tomhle případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde pokuta. Veřejné prostranství jsou ulice, chodníky, náměstí, travnaté plochy, hřiště atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví, pokud jsou veřejně přístupné. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto upozornění. Načeradské služby s.r.o. Sucho, sucho, sucho Opět žádáme občany Načeradce, aby neplýtvali pitnou vodou. Nepoužívejte ji k napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. Děkujeme za spolupráci. Odečty vodoměrů Ve dnech a proběhl odečet vodoměrů a kontrola vodoměrů. Někteří z Vás nám nemohli vodoměry zpřístupnit. Chápeme, že jste v práci nebo z jiných důvodů nejste doma. Proto kontrola vodoměrů proběhne opět při odečtech v září Mateřská škola Načeradec Den dětí V pondělí jsme s dětmi oslavili Den dětí na hřišti v Načeradci. Základní škola pozvala pro děti místní hasiče a policisty. Také se děti dozvěděly hodně nových informací o přírodě prostřednictvím názorných ukázek. Největším zážitkem pro děti bylo smět se posadit do hasičského a policejního auta. Návštěva v první třídě V úterý budoucí školáci z MŠ navštívili v ZŠ prvňáčky, kteří jim předvedli, co se už naučili. Dětem se ukázka líbila a těší se, až se posadí do školních lavic. Pohádková cesta Ve středu jsme pro děti uspořádali s pomocí žáků 8. třídy a manželů Beranových již tradiční cestu do pohádky. Na stanovištích u pohádkových postav děti plnily různé úkoly a u ježibaby a dědka si našly sladkou odměnu. Pohádkovou cestu jsme zakončili posezením s rodiči a opékáním špekáčků u MŠ. Divadlo V úterý nás navštívilo divadlo Kůzle s pohádkou plnou písniček a dobré nálady, která se jmenovala Pohádka s refrénem. Pohádka nám poradila, jak si bezpečně užít prázdniny, na které se všichni už moc těšíme. Jaroslava Koubíková, Jaroslava Lesinová, Bc. Jana Smetanová, učitelky MŠ 4 str., Načeradské noviny, červenec 2015

5 Základní škola Načeradec Den dětí V pondělí oslavily děti ze ZŠ a MŠ Načeradec svůj svátek na hřišti. Byl pro ně připraven preventivní program. Pan Hlinský s panem Maceškou ukázali dětem výstroj a seznámili je s vybavením hasičského auta. Děti si samy mohly vyzkoušet výstroj. Další stanoviště bylo věnováno zdravotní výchově. P. uč. Zhorná zadávala dětem různé úkoly týkající se ošetřování úrazů a přenosu zraněných. Další stanoviště patřilo Mysliveckému sdružení Načeradec. Paní Ing. Vopálka-Melicharová předvedla dětem trofeje zvěře, děti zábavnou formou poznávaly lesní zvěř i dravce. P. uč. Jakubův měl připraven přírodovědný program s praktickými ukázkami. Na dalším stanovišti se děti dozvěděly zajímavé informace o práci policie. Informace a materiály dětem poskytla Policie ČR Čechtice. Stanoviště věnované dopravní výchově a situacím, které ohrožují život člověka, měla na starosti paní Dufková (sociální kurátorka). Poslední stanoviště bylo věnováno dětským hrám. P. uč. Štekerová měla připraveny hry nejenom pro děti ze základní školy, ale i pro mateřskou školu. Poděkování patří p. Hlinskému, p. Maceškovi, p. Ing. Vopálka Melicharové, p. Dufkové, Policii ČR Čechtice a všem pedagogickým pracovníkům za spolupráci při organizování Dne dětí. Mgr. Jana Švárová Dobrých přátel není nikdy dost Jako každý rok se i letos ve dnech 4. a 5. června 8. třída zúčastnila setkání žáků tří škol (Načeradec, Pacov, Lukavec) v rekreačním středisku Sedlice Želivka. Program pobytu byl zaměřen na primární prevenci. Žáky čekaly dva dny plné besed, her a soutěží, (samozřejmě i noční hra), při kterých navázali nová přátelství. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová Děti dětem Dobrý pocit z pomoci a pocit sounáležitosti zažili žáci základní školy Načeradec, kteří se zapojili do mezinárodního humanitárního programu KIDS TO KIDS - Děti dětem. V rámci tohoto programu připravili naši žáci, ve spolupráci se svými rodiči, balíčky pro děti ze zemětřesením postiženého Nepálu. Balíček obsahoval hygienické a školní potřeby, výživnou tyčinku, sušené ovoce či ořechovou směs. Pro povzbuzení nepálských vrstevníků připojily děti pozdravení v anglickém jazyce a hezký obrázek. Cílem programu Kids to Kids je také zprostředkování zpětné vazby a po rozdání balíčků nepálským dětem uspořádají v českých školách besedu s video prezentací. Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili a pomáhali. Mgr. Svobodová Jana CESTA ZA VODNÍKEM žáci 5. třídy vyrazili na pěší školní výlet. Máme před sebou bezchybné léto. Sluníčko, koupání, hry a zábavu hlavně prázdniny, jak mají být. Žáci a žákyně 5. tř. + D. Nováková Pasování čtenářů V úterý 9. Června se vydali naši prvňáčci do místní knihovny v Načeradci na tradiční Pasování čtenářů. Nejprve nás všechny přivítala paní Lapáčková ve společenské místnosti a poté každý předvedl své čtenářské umění. Na závěr byli všichni čtenáři odměněni diplomem, pěknou knížkou a drobnou sladkostí. 5 str., Načeradské noviny, červenec 2015

6 Vážení čtenáři, v pátek 26. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2014/2015 v tělocvičně školy za účasti pozvaných hostů. Při tomto slavnostním ukončení byla vyhodnocena celoroční práce žáků školy. V roce 2014/2015 jsme měli v základní škole 124 žáků. Během školního roku jsme přijali jednoho žáka do 1. třídy. V mateřské škole máme k dnešnímu dni 51 žáků (2 oddělení). Celoročně byl zajištěný školní autobus pro žáky dojíždějící z Vlašimi, Kondrace a okolí. Tento školní autobus byl plně využitý. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Cesta k poznání ve všech třídách. Realizovali jsme různé projekty: v květnu 2015 jsme opět zorganizovali Anglický týden, před vánočními svátky jsme si koledy zazpívali s KLUBEM RÁCHEL, v březnu jsme se připojili k akci Masopustní průvod obcí, Velikonoční besídku spojenou s prodejní výstavou a velmi hezkým vystoupením žáků jednotlivých tříd jsme organizovali v březnu 2015 ve spolupráci se SRPŠ. Realizovali jsme různé projekty např. Barvy podzimu, Jablíčkový den, Poznej Načeradec, Recyklohraní, Čertovské učení, Moje rodina, Čarodějnice, Poznáváme okolí, Co dělám rád. V březnu jsme měli celoškolní projekt Den knihy a potom následovala Noc s Andersenem věnovaná letos spisovateli Janu Drdovi - ve spolupráci s místní knihovnou. Se SPŠ Vlašim jsme byli i letos zapojeni do projektu Podblanické centrum technických oborů, díky kterému žáci 8. a 9. třídy navštěvovali kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání a zúčastnili se výuky přímo na SPŠ. Pro rodiče a veřejnost byla v listopadu 2014 uspořádaná přednáška Bezpečně na internetu. V červnu 2015 jsme ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechnickou zorganizovali přednášku na téma Energetická gramotnost pro žáky 8. a 9. třídy. Den dětí se uskutečnil na hřišti jako preventivní program ve spolupráci s Policií ČR, s Myslivci Načeradec, s Městským úřadem Vlašim (Odbor sociální a zdravotní) a SDH Načeradec. Výuku plavání jsme v letošním školním roce měli v Plavecké škole Benešov, v únoru jsme zorganizovali Lyžařský výcvikový kurz. Naši žáci se zapojili do různých znalostních soutěží, např. krajského kola znalostní soutěže Eurorebus, okresního kola zeměpisné olympiády, školního kola olympiády z anglického jazyka z biologie, z matematiky, z dějepisu, z českého jazyka, astronomické olympiády. Dále školního kola internetové soutěže Finanční gramotnost a soutěžního kvízu 1. ročníku projektu Bezpečný internet. Zúčastnili se i sportovních soutěží v kopané, florbalu, vybíjené, soutěže v plavecko běžeckém poháru. Zapojili jsme se také do projektu Pomoc pro Nepál, Fond Sidus a do sběru hliníku, víček od PET lahví (na podporu postiženým dětem) a starého papíru. Za sběr hliníku byli odměněni Tomáš Trousil, František Jelínek a Adéla Kříženecká, za sběr víček od PET lahví - Natálie Krucká, Maxim Syrvatka, Martin Křemen a za sběr papíru Markéta Smetanová, Milan Kadeřábek, Lucie Ryšková, Maxim Syrvatka, Jana Peclinovská, Jiří Mašek, František Jelínek, Filip Kůra, Markéta Paýrová, Tomáš Trousil, Martin Křemen, Jakub Ctibor, Jan Ctibor. Velkého úspěchu dosáhla v Mistrovství České republiky v šachu Petra Píšová. Získala krásné druhé místo a tím si zajistila účast na Mistrovství Evropy. Za výborný prospěch a reprezentaci školy dostali odměnu Petra Píšová, Filip Kůra, Vojtěch Fišer, Kateřina Svobodová a za činnost v Žákovské samosprávě byly odměněny žákyně 9. třídy Anna Diepoldová a Jana Havelková. Děkuji touto cestou všem jmenovaným žákům za výbornou reprezentaci naší školy, SRPŠ, Městysi Načeradec a všem vedoucím místních spolků za výbornou spolupráci během školního roku. Žáci naší školy se zúčastnili různých testování: KALIBRO (testování znalostí žáků 5. a 9. třídy z Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka), Kvalita školy (opět pro žáky 5. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět) a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Naše škola byla zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků organizovaného Českou školní inspekcí. Žáci 9. ročníku byli testováni ze společenskovědního a přírodovědného přehledu. Deváťáci prokázali v tomto testování dobré znalosti. Pro přípravu k přijímacím zkouškám jsme využili on line testy společnosti SCIO. Zapojili jsme se také do různých vyhlášených projektů: např. jsme získali podporu od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Obědy pro děti. Díky této nadaci a díky místním sponzorům jsme mohli poskytnout obědy dětem, kterým by jinak stravování ve školní jídelně nemohlo být poskytnuto. Celoročně jsme také byli zapojeni do Programu podpory digitalizace škol, do projektu Ovoce a zelenina do škol. V příštím školním roce budeme realizovat projekt s názvem Vzájemnost v srdci podpořený Akademií středoevropských škol. Budeme spolupracovat se dvěma základními školami školou ze Srbska a ze Slovinska. Během celého školního roku budou výše uvedené školy v elektronickém kontaktu, budeme pracovat na společných úkolech a připravovat se na vzájemná setkání. S naší školou se prezentací v tělocvičně rozloučili tito žáci 9. třídy: Jan Ctibor Jana Macešková Anna Čechová Tomáš Postřihač Anna Diepoldová Veronika Přibylová Karel Doubek Jakub Starec Jana Havelková Nikola Šindelářová Marcel Hergesell Petr Švec Martin Křemen Petra Vašková Děkuji jim za příkladné plnění funkce patronů nad žáky první třídy a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším studiu. V příštím školním roce dojde ke změně v pedagogickém sboru. Odchází z naší školy dva pedagogové pan Milan Dvořák, kterému chci poděkovat za práci v naší škole a paní Hana Hajná, které děkuji za její práci a přeji jí hodně štěstí a zdraví do dalších let. I když jsou před námi prázdniny a dovolené, nebude se ve škole zahálet. Tato doba bude využita na rekonstrukci v budově mateřské školy. Děkuji pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za práci v tomto školním roce a přeji všem hezké prožití období dovolených a všem žákům hezké prázdniny. Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 6 str., Načeradské noviny, červenec 2015

7 Ze života farnosti S účinností od se stává novým administrátorem naší farnosti P. Jan Primus se sídlem na faře ve Zdislavicích. V Načeradci bude poprvé sloužit nedělní mši svatou 5. července 2015 v 11 hodin. P. Marcel Timko byl přeložen do Benešova. ŠEVCOVSKÝ STAROČESKÝ JARMARK PODĚKOVÁNÍ V neděli proběhla v Načeradci nádherná kulturní akce. Ševcovský staročeský jarmark se vydařil nad všechna očekávání a mojí milou povinností je učinit důležitou, závěrečnou tečku za proběhlou akcí. Bez obrovské podpory a pomoci spousty dobrovolníků, bez dodávání odvahy vás všech, kteří jste mi věřili, bych nikdy nemohla takovou náročnou slavnost s vámi všemi připravit. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, obětovali jste svůj Sbor dobrovolných hasičů Načeradec 7 str., Načeradské noviny, červenec 2015 volný čas, své síly a pomohli jste k uskutečnění tak náročné akce co nejhlasitěji, co nejsrdečněji vyslovila poděkování. Věřím, že jste již na jarmarku viděli, slyšeli, zažili velmi nadšenou a positivní reakci od návštěvníků. Načeradec má novou tradici, do Načeradce stojí za to přijet. Děkuji, děkuji a ještě jednou vám všem, dobrovolníkům a spolkům z Načeradce a okolí děkuji a samozřejmě děkuji i panu starostovi za jeho vstřícný přístup. Přeji vám krásné léto a těším se na další spolupráci. Hana Stehlíková, MBA 5. června 2015 se konalo okresní kolo hasičů ve Vlašimi, na které se přihlásilo i družstvo mužů z Načeradce. Po 100m s překážkami byli na 3. místě, štafetu 4x100m vyhráli, po mírném zaváhání v útoku skončili na krásném 2. místě. Což je nejlepší výsledek mužů z Načeradce v této soutěži. Muži ve složení: T. Hlinský, M. Maršík, A. Hlinský, R. Vender, J. Janouš, M. Mareš, M. Deré, J. Hergesell, L. Maršík, T. Vosátka. V neděli 21. června 2015 v ranních hodinách vyrazilo družstvo dorostenců a dorostenka na Krajské kolo dorostu v Kolíně. Po disciplíně 100m s překážkami byli dorostenci na 3. místě, testy zvládli bez chyby, štafetu 4x100m měli druhou nejlepší a před požárním útokem byly na průběžném 1. místě. Rozhodoval útok. Zaváhali a skončili celkem na 4. místě. Dorostenci ve složení: P. Švec, L. Maršík, J. Starec, R. Holý, T. Hlinský, M. Hergesell, J. Burda, L. Volalík. Dorostenka Kateřina Čechová běhala 100m s překážkami, testy a dvojboj. Skončila celkem na krásném 2. místě. Všichni úspěšně reprezentovali městys Načeradec.

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v červenci 2015 oslaví František Martínek Načeradec 70 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Karel Soukup, Načeradec ve věku 58 let Jana Křemenová, Vračkovice ve věku 69 let Poděkování Děkuji všem za soustrast, kterou jste vyjádřili celé naší rodině nad bolestnou ztrátou mého manžela pana Karla Soukupa. Srdečně děkuji též za květinové dary, slova útěchy a účast na pohřbu. Jménem rodiny Eva Soukupová, Načeradec Inzerce, pozvánky, poděkování - Hledáme k pronájmu chalupu v Načeradci. Tel Prodám stavební buňku. Prodám nové duté cihly, levně 1500 ks. Tel SDH Slavětín pořádá v sobotu na parketě v Řísnici pouťovou taneční zábavu. Hudba EFEKT Jetřichovec. Začátek ve hodin. Všichni jste srdečně zváni. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Za obsah neodpovídá vydavatel. 8 str., Načeradské noviny, červenec 2015

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více