2/2007 ROČNÍK 16 (10)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2007 ROČNÍK 16 (10)"

Transkript

1 2/2007 ROČNÍK 16 (10)

2 2/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ CHIARA LUBICHOVÁ BYLA PROPUŠTĚNA Z NEMOCNICE BŮH LÁSKA A PSYCHIKA Jaký vliv na psychiku člověka může mít fakt, že ve svém životě objevil hodnotu Boha lásky? Silvio Z psychologického hlediska vede vědomí setkání s tak silnou hodnotou, jakou může být Bůh láska, k velmi důležitým úvahám pro život člověka. Začněme tím, že psychologie ještě dostatečně neprokázala, že nebýt milován a ztratit vědomí příslušnosti se může vrýt do schopnosti milovat. Proto zpráva, že Bůh láska vyzývá tuto vědu, aby překonala jednoduchou tezi být uznáni, tedy milováni druhým člověkem. Vyzývá ji k obratu k dokázat uznat druhého. Nestačí pochopit, odkud pocházíme psychologicky řečeno ale důležité je pochopit, kam jsme nasměrováni, abychom se nedívali jen ne svou více či méně dobrou minulost. Jinými slovy, Bůh láska vede paradigmaticky k hlubokému přehodnocení psychologie a ukazuje se psychologům jako nezbytný příklad jejich každodenní činnosti. Reakcí na to je styl života zaměřený na lásku k druhému stále a v každém případě, navzdory tomu, že to události popírají. Všechna duševní onemocnění od těch nejbanálnějších po nejtěžší, jsou vždy negativní posuzování něčeho. Naopak podstata lásky Boha, který je milosrdenství, znamená přijímat soužení druhých i vlastní ne hlavou, což znamená to posuzovat, analyzovat, komentovat, ale srdcem. Milosrdenství, nadpřirozený způsob lásky, brání tomu, abychom negativně posuzovali věci a události, a podporuje vnitřní pokoj, laskavost, trpělivost, radost. Objev je, že nás Bůh miluje, znamená zkušenost blahodárného uklidnění a autentické prorocké otevřenosti. Zvláště dnes, kdy se zdá obtížnější mít úctu k sobě a k druhému. Proto výzva pro psychology je pochopit, do jaké míry se být uznán druhým pojí s umět uznat druhého, tedy uznat, že můžeme milovat, i když jsme nebyli milováni našimi rodiči. Možná to může být obtížné, ale určitě ne nemožné, jestliže víme, že Bůh je láska. Protože pokud je pravda, že láska je ta největší psychická potřeba, je také odpovědí na všechny naše nejhlubší otázky a staví nás do psychického stavu nezištného darování a sebepřesahování smyslových i rozumových možností, které mnohé psychologické školy označují jako stav seberealizace, ale o kterém často nevědí, jak k němu dojít. PASQUALE IONATA Foto: Domenico Salmaso V minulém čísle jsme informovali o hospitalizaci Chiary Lubichové a máme radost, že nyní můžeme psát o tom, že ve středu odpoledne 3. ledna 2007 se vrátila do svého bydliště v Rocca di Papa, kde je také sídlo mezinárodního centra Hnutí fokoláre. 2. listopadu 2006 byla přijata na jednotku intenzivní péče kvůli dýchacím potížím vyvolaným zápalem plic. Prof. Salvatore Valente, primář plicního oddělení, který sledoval zdravotní stav Chiary Lubichové na svém oddělení, kam byla přemístěna koncem listopadu, při jejím propouštění prohlásil: Bylo dosaženo úplného vyléčení zápalu plic. Dýchání je více než uspokojivé. Byl potvrzen normální stav všech klinických parametrů. Chiara Lubichová a celé Hnutí vyjadřují nesmírnou vděčnost za léčbu vedenou s maximálním nasazením, profesionalitou a lidským přístupem všech lékařů, fyzioterapeutů, ošetřovatelů a zdravotních pracovníků, díky kterým bylo dosaženo překvapujících výsledků rekonvalescence. Při oznámení svého brzkého návratu domů děkovala Chiara Lubichová také za modlitby všem členům Hnutí, jehož je zakladatelkou a prezidentkou. Během těchto dvou měsíců přicházely nepřetržitě projevy solidarity a ujištění o modlitbách za její uzdravení. Chiara dostala také poselství od papeže Benedikta XVI., od státního sekretáře Tarcisia Bertoniho, který ji navštívil v nemocnici, od kardinálů a biskupů, zakladatelů a odpovědných za církevní hnutí a komunity, od osobností různých církví, představitelů veřejného života, od přátel židů, muslimů, buddhistů, hinduistů a rovněž od adherentů Hnutí. Mons. Stanislav Rylko, předseda Papežské rady pro laiky, jí chtěl osobně popřát k Vánocům. Děkoval jí především za plody jejího úsilí ve prospěch společenství mezi církevními hnutími a novými komunitami po velkém setkání hnutí s Janem Pavlem II. v předvečer Letnic v roce Říkal, že pozoroval v různých částech světa, kde se ocitnul naposledy v Brazílii vzájemné uznání a podporu mezi hnutími. Zakladatel Komunity Sant Egidio prof. Andrea Riccardi ji navštívil po návratu z Istanbulu těsně po ukončení cesty papeže do Turecka. Krátce před propuštěním přišel za Chiarou Lubichovou také Walter Veltroni, starosta Říma, jehož je čestnou občankou. REDAKCE Bůh láska a psychika 2/ Yunus Nobelova cena 3/ Indiánské kořeny 4/ Kde není namáhavé 6/ se sejít Rodina a Bůh 8/ Směrem k vlasti 10/ Jedno srdce a jediná ruka 12/ Škola Abba 13/ Slovo života 15/ Život ze slova 16/ OBSAH 2/2007 Citta nuova, projekt bratrství 17/ Předpovídané katastrofy 21/ Sloučení identity a ekonomické činnosti 22/ Lyžovat proti proudu 24/ Komix 25/ Koleje vedoucí do nekonečna 26/ Křížovka 27/ Nádherná mozaika 28/ 2 / NOVÉ MĚSTO

3 YUNUS NOBELOVA CENA MÍRU Muhammad Yunus obdržel Nobelovu cenu míru, protože v sedmdesátých letech minulého století založil Grameen Bank, jednu z nejdůležitějších ekonomických, finančních a občanských novinek v období globalizace. S Grameen Bank úzce souvisí mikroúvěr, který zachraňuje miliony lidí z pasti bídy. Yunusova úvaha byla jednoduchá. Chtěl vytvořit banku, která by místo jednotlivcům půjčovala skupinám, která by se místo převážného zaměření na muže obracela na ženy, která by peníze půjčovala chudým místo tomu, kdo je již má, která by místo požadavku předběžných záruk vytvářela záruky tím, že dá lidem důvěru. A aby to dokázal jak vzpomíná ve své krásné knize Bankéř chudých díval jsem se, jak fungují banky, a udělal jsem to přesně naopak. Proto byl Yunus velkým novátorem, který si zasloužil Nobelovu cenu míru, protože činy ukázal, že rozvoj je nové pojmenování pro mír. Udělení této Nobelovy ceny v sobě nese tři aspekty, které mají podle mne velký kulturní a společenský význam. Yunusovo dílo především ukazuje, že půjčka tedy smlouva je v podmínkách bídy a krajní nouze účinnější a bratrštější než dar. A to, že mikroúvěr vyvolává u toho, kdo ho dostává, reakci a vede ke snaze o jeho splacení, je důsle- FRANCOUZSKÉ MUSLIMKY PROTESTUJÍ PROTI ROZHODNUTÍ VLÁDY OHLEDNĚ ZÁKAZU NOŠENÍ NÁBOŽENSKÝCH SYMBOLŮ. MUHAMMAD YUNUS, DUCHOVNÍ OTEC GRAMEEN BANK, KTERÁ POMOHLA MILIONŮM CHUDÝCH DOSTAT SE Z CHUDOBY. dek reciprocity. Zkušenost Grameen Bank mimo jiné ukazuje, že z extrémní bídy je možné se dostat, jestliže jsme schopni chápat chudobu nejen jako neštěstí, ale také jako rezervu: Yunus dokázal v chudých objevit potenciál a z tohoto nového pohledu vychází jeho sociální revoluce. V této Nobelově ceně je i něco z italské kultury a křesťanského humanismu. Jako první vymysleli mikroúvěr františkáni v patnáctém století, když založili Monti di pietá 1. Františkáni podobně jako Yunus vymysleli tyto instituce, aby vyléčili chudobu, protože jak říkali dokud je jeden chudý ve městě, je nemocné celé město. Jedna otázka na závěr: proč Yunus nedostal Nobelovu cenu za ekonomii, když je ekonom a profesor ekonomie? Yunus je příliš velký novátor, aby byl svými kolegy, současnými ekonomy oceněn. Musela by existovat jiná ekonomická věda, více humánní a společenská, aby bylo možné pochopit, že ekonomický výzkum má i svou občanskou úlohu, když přispívá k blahobytu lidí a k rozvoji národů. LUIGINO BRUNI 1. Ve zbožné Itálii vznikají na obranu proti nedůstojnému žebrání spolky pomáhající svým členům v obtížných sociálních situacích, zakládají se podpůrné instituce s cílem pomáhat lidem obtížnou sociální situaci překonat, ať už formou výhodné půjčky nebo zástavy majetku. Velice zajímavý institut Monti di pietá vzniká v roce 1462 v Perugii, rychle se šíří a končí v moderní době přeměnou na regulérní banky. (Milena Černá, e-bulletin Skok, listopad 2006) ZÁVOJ ANO, ZÁVOJ NE Téma, zda muslimské ženy mají či nemají nosit závoj, zaujímá stále významné místo v kulturní a politické diskusi. 2/2007 Tony Blair: Závoj uvádí lidi, kteří nepatří k určité komunitě, do rozpaků, ale dodává: Nikdo ale nechce říci, že neexistuje právo ho nosit, to by znamenalo, že jsme zašli příliš daleko. Romano Prodi promluvil k muslimským ženám: Nemůžeš svou tvář skrývat. Pokud chceš nosit závoj, dobrá, ale musí být možnost vidět tě. Je to znak porozumění, důležitý pro naši společnost. Nejde o to, jak se kdo obléká, ale zda se někdo skrývá či nikoli. Za těmito názory se skrývá velký problém: složení multietnické společnosti. Otázka je, jaké duchovní a kulturní nástroje máme k dispozici, abychom vyřešili tak citlivou a náročnou věc. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o problém především právního řádu (zákony otevřenější versus zákony striktnější), ani o radikální požadavky národní identity zabarvené nacionalismem minulých dob. Není ani možné ho spojovat s náboženským, a už vůbec ne s civilizačním střetem. Středem, okolo kterého se vše točí, je důstojnost člověka a důstojnost každé kultury. V Evropě zaměření na jednotlivce sdílí jak křesťanská tak světská kultura. Křesťanství radostně hlásá, že každý člověk je Boží tvor, Boží dítě, má tudíž vysokou důstojnost a je subjektem práv a povinností. Dále učí, že každá kultura jako výraz lidské činnosti má být respektována, ne ničena. Také světská kultura uznává důstojnost každého muže a ženy, kteří jsou vybaveni rozumem a nezadatelnými právy a povinnostmi. Ve složení multikulturní společnosti každý návrh pro integraci může mít úspěch jen tehdy, pokud respektuje uvedené principy. Jedná se o sloučení osobního dobra s dobrem společným, dobra jednotlivce s dobrem společenství. Dialog slouží k pochopení toho, co je nutné a co je podružné, co se dotýká svobody a co je možné žádat jako přínos k souladu ve společnosti. V důsledku toho se výměna názorů na toto téma nemůže podobat bitvě rozdílných pohledů, ale společnému hledání změny s nejvyšší vzájemnou ohleduplností, úctou a vážností. Méně vášní a více rozvahy neškodí. VERA ARAUJO NOVÉ MĚSTO / 3 Fota: archiv

4 2/2007 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Už přes dva roky žije v Centru Mariapoli ve Vinoři Rosamar. Zářivý pohled černých očí a její temperament prozrazuje její původ. Na závěr jejího příběhu jsem si pomyslela: jak je ten svět malý. Dáme jí tedy slovo. Narodila jsem se v malém městečku Santa Cruz do Monte Castelona na jihu Brazílie, blízko hranic s Argentinou a Paraguají. Jako dítě jsem nedostala náboženskou výchovu, protože moje maminka pocházela z indiánského prostředí. Babička ještě žila v původní vesnici uprostřed pralesa a od ní se maminka naučila mnoho věcí o přírodě. Můj tatínek nechodil do kostela, vzdálil se od života v církvi. Mám tři sourozence a jako malé děti jsme byli pokřtěni, i když do kostela jsme pak nechodili. Moje maminka měla určitou náboženskou formaci, protože žila osm let v klášteře. Naučila se tam hodně věcí o víře, ale silnější v ní byla indiánská kultura, a tu předala i nám, dětem. Jako děti jsme se Boha báli, protože tatínek byl velmi přísný a stále nám opakoval: Musíte se chovat dobře, protože Bůh nás vidí, jinak nás potrestá. Vyrůstali jsme tedy v této bázni Boží. Tatínek nám sice říkal, jak se máme chovat, ale sám podle toho nejednal. Přesto jsem mu později byla vděčná, že nás vedl k tomu, abychom byli přímí. Teď už si nemyslím, že mě Bůh sleduje jen proto, aby mě trestal, ale vidí mě ve své lásce jako své stvoření. Na farmě jsme mívali mnoho ovoce i zvířat. Když jsem poprvé rozřezala kiwi, žasla jsem nad harmonií uvnitř plodu. A všechny nádherné, barevné, vonící květy jako by mi dokazovaly, že je nemohli vypěstovat jen moji rodiče, že za tím musí být něco jiného. Ale odpověď jsem nenacházela. Často jsem odjela na koni daleko, natáhla jsem se na louce, pozorovala jsem nebe a přírodu a cítila jsem Boží přítomnost. TOUHA PO ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ Maminka ráda vypráví jednu příhodu. Když jsem byla malá, jezdívali jsme na nákup do města. Jednou jsem v obchodě uvi- INDIÁNSKÉ KOŘENY ROSAMAR DE OLIVIERA SALAZAR Foto: Irena Sargánková děla řeholnici, zavěsila jsem se na ni a chtěla s ní za každou cenu odejít. Od toho dne jsem toužila po šatech, jaké nosí sestřičky, a plakala jsem, protože jsem nechtěla ty, které mi vybrala maminka. Když mi bylo dvanáct let, přestěhovali jsme se do města. Začala jsem chodit do školy a zpěv nás učila sestřička. Když jsem ji uviděla, znovu jsem se nadchla a každý den jsem šla na chvilku do kláštera. Doma jsem si stále hrála na sestřičku. Omotala jsem se plachtou, na hlavu jsem si dala svetr obrácený naruby tak, aby napodoboval závoj. Tatínkovi se to vůbec nelíbilo, a když jsem mu tvrdila, že půjdu do kláštera, řekl: Když to uděláš, zapomeň, že jsem tvůj otec. To mě trápilo. Po roce nás tatínek opustil a maminka musela pracovat, aby nás zabezpečila. Hned mě napadlo, že teď bych mohla jít do kláštera, ale to by mi muselo být aspoň patnáct let. Odchod tatínka nás velmi zranil a doma vzniklo mnoho problémů. Uzavřela jsem se, byla jsem smutná doma i ve škole. Původně jsem chtěla vstoupit do nejpřísnější klauzury, ale napadlo mě, že bych nešla do kláštera proto, abych sloužila Bohu nebo druhým, ale abych se uzavřela do sebe. Proto jsem chtěla najít otevřenější kongregaci. Navštívila jsem vincentky a s nimi jsem nosila chudým to, co potřebovali. Pak jsem objevila paulínky. Stýkala jsem se s nimi a v sedmnácti letech jsem k nim chtěla vstoupit. Mamince jsem nic neřekla, jen sestřičkám, které pro mě přijely. Maminka nebyla doma, ale když jsme odcházely, vracela se. Uviděla sestřičky a začala plakat. Představená mi tehdy řekla: Chceš odejít z domova, aniž by ses o tom dohodla s maminkou? Chceš-li k nám opravdu přijít, musíš pro to nejprve získat maminku. Pomyslela jsem si: Získat maminku se mi nikdy nepodaří, takže do kláštera nepůjdu. Zlobila jsem se na maminku, ztropila jsem scénu a schovala se. Maminka mě hledala, ale já jsem neodpovídala. V té době jsem už znala Hnutí fokoláre a snažila jsem se žít podle Slova života. Vzpomněla jsem si, že jedno Slovo života říkalo, že jsme jako farizejové, pokrytci, že nás někdo volá a my neodpovídáme... A uvědomila jsem si, že se právě teď chovám jako pokrytec. Odpověděla jsem mamince, i když jsem se na ni ještě několik dní zlobila. Pak jsme se usmířily a maminka mi vysvětlila, že tolik trpěla, aby nás vychovala, a teď, když můžeme začít pracovat a pomoci jí, všichni odcházíme. Moje sestra totiž už studovala v jiném státě v Brazílii. A tak jsem se rozhodla, že skutečně do kláštera nepůjdu. POVOLÁNÍ DO FOKOLÁRE S Hnutím fokoláre jsem se setkala, když mi bylo třináct let. Během turné po Brazílii měla v našem městě vystupovat dívčí hudební skupina Gen-festa. Všude visely plakáty, jenže vstup byl pro mladé od sedmnácti let, a mně bylo třináct. Ale chtěla jsem se zúčastnit. Lidé, kteří zajišťovali prodej vstupenek, mi opakovali, že to není možné. Ale trvala jsem na svém a poslední den jsem tak naléhala, že mi řekli: Dobrá, můžeš jít, ale stejně ničemu nebudeš rozumět, protože program je pro starší. Opravdu si z toho dne pamatuji jen nádhernou atmosféru pokoje, vše ke mně promlouvalo o Bohu a písně mi v duši zní dodnes. Na koncertě se hovořilo také o tom, že se někteří lidé jednou za měsíc scházejí na faře, aby spolu četli Slovo života. Nevěděla jsem, co to znamená, ale nejbližší neděli jsem přišla. Bylo tam mnoho dospělých a divili se, kde jsem se tam vzala. Příští měsíc jsem přišla znovu, vzala jsem si domů letáček se Slovem života, protože jsem také chtěla podle něj žít. Další měsíc jsem pozvala spolužačky ze třídy. Všichni byli překvapeni, protože se už několik let setkávali, ale vždy jen dospělí, a teď jsme přišly my. Byli rádi, zapojili nás do programu, zpívaly jsme a další měsíc jsme mohly vyprávět zkušenosti. Když mi bylo patnáct, zaznamenala jsem, že se mnozí chystají na letní setkání, mariapoli. Opět platila podmínka: nad sedmnáct let. Ale chtěla jsem jet také, protože ti lidé vypadali tak šťastní! Od nás měly jet dva autobusy. Maminka v té době pracovala u paní, která byla odpovědná za Hnutí v naší oblasti. Chodila jsem mamince pomáhat. Hrá- 4 / NOVÉ MĚSTO

5 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ 2/2007 la jsem si s dětmi a maminka mohla žehlit a dělat svou práci. Opět jsem naléhala i na tuto paní a nakonec jsem mohla jet, protože tam mělo být více mých vrstevníků. Potom jsem chtěla jet na mariapoli pokaždé, a tak jsem celý rok šetřila drobné, které mi maminka dávala do školy na svačinu. Připravovala jsem také sladkosti a prodávala je o přestávce ve škole. Když s námi žil tatínek, měli jsme se po hmotné stránce dobře. Ale pak nás opustil, všechno prodal a zůstalo nám jen to nejnutnější. Neměli jsme tedy dost peněz a já jsem se ze Slova života naučila, že každý musí udělat svou část. Každý rok jsem našetřila dost, abych mohla jet na mariapoli, a ještě něco zbylo, abych mohla přispět dalším, kteří neměli dostatek prostředků. Doma nastaly problémy s mými bratry a zdálo se mi, že v té chvíli bych neměla odvahu opustit maminku a odejít do kláštera. Když se sestra po ukončení studia vrátila domů, začala jsem znovu uvažovat o vstupu do kláštera. V té době se ale vrátil domů do našeho města chlapec, který byl rok a půl v semináři, protože o to biskupa požádala jeho maminka. V semináři měl kontakt s Hnutím a po jeho návratu domů jsme se začali vídat. Byl to velmi čistý a krásný vztah, děkovala jsem Bohu, že mi dal možnost prožít zkušenost s tak krásným, upřímným člověkem. Velmi jsme si rozuměli a měli jsme se rádi. Ale jednou jsem mu řekla, že asi není v pořádku, že ho mám tak ráda, že v mém životě téměř zaujal místo Boha. Myslela jsem si, že lásce k tomu chlapci musí předcházet láska k Bohu, aby to nebyla jen lidská věc, protože manželství je povolání k prožívání rodinných vztahů podle vzoru Trojice. Zdálo se mi, že jsem ho měla ráda kvůli němu, ne pro Boha. Krátce nato jsme jeli na mariapoli a každému z nás byla svěřena skupina mladých mně děvčata, jemu chlapci. Dohodli jsme se, že budeme žít pro druhé, v odstupu jeden od druhého. První den jsme žili podle věty evangelia: Kdo neopustí otce, matku, pole... Když kněz toto slovo komentoval, až jsem plakala, jak potvrzovalo to, co jsem v sobě cítila. Pak vyprávěl svou zkušenost jeden fokolarín, a i když jsem znala život ve fokoláre málo, začalo mě přitahovat svou otevřeností a životem pro druhé. Druhý den bylo Slovo života: Království nebeské se podobá člověku, který hledá vzácnou perlu. Když ji najde, prodá vše, co má, a koupí ji. Kněz vysvětloval, že pro nás je tou perlou Ježíš, pro něj stojí za to vše opustit. Opět jsem plakala, opět to bylo potvrzení toho, co se odehrávalo v mém nitru. Večer jsem se ve skupině měla setkat s tím chlapcem. Těsně předtím jsem šla do kaple. Nikdo v ní nebyl, jen červené ROSAMAR S PŘÍTELKYNÍ. světlo oznamovalo, že ve svatostánku je Ježíš v eucharistii. Řekla jsem mu: Podívej, Ježíši, jestli mě skutečně voláš, dej, ať to ten chlapec pochopí. Další den jsme poslouchali Chiařinu zkušenost, její objev Boha, její povolání. To bylo velmi silné. Mimo jiné řekla mladým: Máte jediný život, prožijte ho dobře. V té chvíli jsem pochopila, že právě to chci dobře prožít jediný život. Opět jsem plakala. Vyšla jsem ze sálu a ve dveřích jsem se setkala s oním chlapcem. Hned se mě ptal: Poslyš, proč pláčeš? Cítila jsi něco? Odpověděla jsem: Proč se ptáš? I ty jsi něco cítil? Přitakal, a když jsme spolu hovořili, cítila jsem, že je to odpověď od Boha. Řekl: Myslím, že máme něco společného. Náš život není manželství, ale fokoláre. V tu chvíli jsem byla tak šťastná! Bylo to potvrzení slov: Proste a bude vám dáno. Další den bylo slovo života: Kdo položí ruku na pluh a otáčí se zpět... říkala jsem si, že rozhodnutí je jasné, už se nemohu otáčet zpět. Mohla bych se přestěhovat do fokoláre, které bylo od našeho města vzdálené šest MAMINKA ROSAMAR (VPRAVO) SE SVOU SESTROU. Fota: archiv Rosamar hodin. Po návratu jsem to řekla mamince. Plakala. Snažila jsem se ji utišit a najednou mě napadlo: Maminko, nemůžeš plakat, protože jsem šťastná, já nezemřu, ale budu žít. Tu poslední větu si maminka stále pamatuje. I ona dostala milost a pochopila, že mě volá Bůh. Ve fokoláre ve městě Curiciba se mi velmi líbilo. Pomáhala jsem s projektem adopce na dálku. Chodily jsme pomát lidem do favelas. Viděla jsem chudé nejen hmotně, ale i hodnotově. Se vší láskou jsme se snažili, aby tito lidé znovu objevili svou důstojnost. Přinášely jsme hmotnou pomoc, ale také jsme je učili, jak uklízet domácnost, jak se stravovat, jak si hrát s dětmi, které se často hrabaly v odpadcích na smetišti. Po určité době se tito lidé měnili, znovu našli sami sebe. Po šesti měsících jsem se musela připravit na odjezd do citadely Ginetta ve státu Sao Paolo, kde probíhá dvouletá formace. Tam mě čekalo překvapení, že po dvou letech pojedu na další školu do Loppiana v Itálii. Musela jsem to říci mamince. Pro nás v Brazílii odjet ze státu už je velká událost, o to víc na jiný kontinent... Před ukončením formace jsem se dověděla, že musím maminku připravit na to, že se nevrátím do Brazílie. Když jsem se dověděla, že půjdu do Česka, tentýž večer jsem to volala mamince. Byl to pro mne velmi silný okamžik, a také zpytování svědomí. Maminka mi řekla: Holčičko moje, celý život jsi mi dělala jen radost, můžeš mi říci cokoliv. Byla jsem dojatá a řekla jsem: Maminko, půjdu do České republiky. Předtím jsem ani nevěděla, kde leží. Maminka byla chvíli tiše a říká: Víš, že hlavní město Česka je Praha? Tam je Pražské Jezulátko, kterému jsem byla celý život oddaná. Obdržela jsem od něj mnoho milostí. Jsem klidná, protože tě bude chránit. Byla jsem překvapená fantazií věčného Otce. Od té doby maminka nikdy neplakala, je stále spokojená. Hned jsem šla Pražskému Jezulátku poděkovat. Zpracovala IRENA SARGÁNKOVÁ NOVÉ MĚSTO / 5

6 2/2007 LIDÉ A UDÁLOSTI NÁSTĚNNÝ OBRAZ Z KOSTELA SV. SOFIE. KDE NENÍ NAMÁHAVÉ SE SEJÍT Iniciativy za aktivní dialog v bývalém Sovětském Svazu v bouřlivém ekonomickém a politickém kontextu. Naděje na harmonické soužití. Národní nezávislost je pro jedny odvěkým snem, pro jiné dramatem, které proběhlo před šestnácti lety. Rozbouřila padesátimiliónovou nesourodou populaci, která od poloviny 17. století žila v ruském impériu a poté ještě sedmdesát let pod sovětským bičem. Hned potom vyšly najevo staré i nové spory mezi nacionalisty a komunisty, mezi často tvrdošíjně protiruským západem a rusky mluvícím východem, mezi pravoslavnými a řeckými katolíky, ale především uvnitř pravoslavné církve samotné. Zdá se, že dnes nenajdete zemi ve východní Evropě, kde by byly tak bolestivé roztržky a tak hluboké jizvy týkající se vyznání. Stačí se podívat na náboženskou mapu: vedle řeckokatolické církve s centrem přesunutým do Kyjeva (což Moskva chápe jako provokaci vůči pravoslaví) existují nejméně tři další ortodoxní církve stejného ritu, které spolu nedokážou ani promluvit. Ta největší je vedená moskevským patriarchátem (kanonická), další patří kyjevskému patriarchátu (jejího vůdce Moskva exkomunikovala), další je autokefalní církev, která také není kanonická, to znamená, že není ve společenství ortodoxních církví. A to nehovoříme o jakkoli symbolické přítomnosti ruské orto- doxní církve v zahraničí, která neuznává ani existenci nezávislé Ukrajiny a sní o návratu do monarchistického Ruska Neexistuje zázračný recept, který by mohl smířit všechny tyto inspirace, ideologie, nacionalismy, střety, vášně a opozice. Schematicky lze hovořit o dvou tendencích, které rozdělují zemi. Jedna je pro integraci postaru pod vedením imperiálního otce, druhá je pro vybudování občanské společnosti, kde by mohly nesmiřitelné síly alespoň nalézt své zákonné místo a přinejmenším na občanské úrovni vzájemně uznat zákonnou existenci. Pouze na základě takového uznání lze učinit velký krok k lidskému, křesťanskému a církevnímu smíření. Protože právě smíření je pravé jméno ekumenismu. Ale i v době rozdělení a roztržek můžeme na Ukrajině najít hodnotné iniciativy, opravdové duchovní a kulturní úsilí, které spojuje vzdálené komunity, iniciativy, které již nyní nesou ovoce. Pomysleme třeba na důležité mezinárodní konference za zdmi Pečorské Lavry v Kyjevě, v samé baště ruského křesťanstva (známého jako velmi málo ekumenického), nebo v chrámu sv. Sofie na Akademii věd, konaných za účasti křesťanů i laiků, tradičních pravoslavných křesťanů i katolíků, kulturních a duchovních osobností. Ale nejpozitivnější je asi fakt, že tato setkání se dějí veřejně před očima téměř tří tisíc studentů teologické akademie, tedy před zraky budoucích duchovních ortodoxní ukrajinské církve, a to nikoliv napůl tajně, ale se schválením a aktivní účastní šéfa kanonické církve, metropolity mons. Vladimira, a za účasti mons. Filareta, metropolity v Minsku. Duch těchto setkání možná našel své ztělesnění v osobě Sergeje Averintseva, ortodoxního člena pontifikální akademie ( ), jednoho z největších ruských vzdělanců a myslitelů naší doby, jednoho z nejoddanějších křesťanů, jaké jsem kdy potkal. Averintsev byl ztělesněním míru mezi neustále rozhádanými stranami (ty mezi sebou vedly studenou válku, která se mohla kdykoli zvrhnout v otevřený konflikt) na rusko-ukrajinské půdě: inteligence a církve, východ a západ, patrioti kontra neobvyklá otevřenost jiným kulturám a vyznáním, něco, co je zvláštní ukázkou ruského univerzalizmu. Tato setkání jsou organizována Evropským centrem humanitních výzkumů, které působí v rámci Akademie Piotra Moghily v Kyjevě, a určitým způsobem probíhají ve znamení této velké osobnosti první poloviny 17. století. Moghila, kyjevský metropolita, autor ortodoxního katechismu (psaného řecky a latinsky), založil v roce 1615 první univerzitu, která se v té době stala nejvýznamnější univerzitou ve východní Evropě, hned po Krakově. Tato univerzita se stala symbolem nejvyšší ukrajinské kultury. Existovala až do ruské revoluce a byla zavřena komunisty a znovu otevřena až v roce Dnes Akademie Svatého Piotra Moghily na rozdíl od jiných ukrajinských univerzit nerecykluje staré pojmosloví, což jí umožňuje nabrat nový dech. Klíčovou postavou této činnosti je mladý profesor filosofie, který přednáší v Kyjevě a v Paříži (někdy i v Itálii), Konstantin Sigov. Sigov organizoval konference a setkání jako například Rodina v postateistické době, Cesty výchovy a svědkové pravdy, Lidská osobnost a tradice, Člověk, dějiny a poselství. Poslední konference v září loňského roku měla název Integrita osobnosti a setkání kultur. Věnovala se situaci křesťanství v době globalizace, v kontextu dialogu se současným světem. Dialog musí mít pochopitelně dva účastníky. Setkání, která se konají po svátku Nanebevzetí Panny Marie (28. srpna podle gregoriánského kalendáře, 15. srpna podle ju- 6 / NOVÉ MĚSTO

7 LIDÉ A UDÁLOSTI 2/2007 Fota: archiv MONS. DUPREY (VLEVO) A VLADIMIR ZELINSKIJ. liánského kalendáře) jsou pod ochranou Panny Marie. Na těchto setkáních se vedle ortodoxních teologů a myslitelů z Ruska, Ukrajiny a zahraničí objevili i představitelé římskokatolické církve. Je třeba zmínit, že stavba těchto kulturních mostů je inspirována kromě profesora Sigova i jeho přáteli z Komise pro křesťanskou jednotu, mons. Pierrem Dupreyem a Paolou Fabrizi. Po více než deseti letech aktivity Evropského centra můžeme mluvit o neobyčejném úspěchu, protože to, co se podařilo na Ukrajině, se dnes zdá v Moskvě jako utopie. Je skutečně těžké najít v Rusku, kde se po náboženském boomu devadesátých let dialog mezi inteligencí a církví téměř přerušil a kde žijí náboženské komunity ve svých kulturních a přírodních rezervacích, prostor, v němž by mohli představitelé různých denominací sdílet své zkušenosti, kde by se setkávali nejen ve svých pozicích a ideologiích, ale především jako lidé víry. Kromě pravidelných konferencí má centrum vlastní vydavatelství Duch i Litera (Duch a slovo), které vydává ročně asi pa- ÚČASTNÍCI KOLOKVIÍ POŘÁDANÝCH NA UKRAJINĚ. desát teologických a filosofických knih v ukrajinštině a ruštině. Navíc se ve vydavatelské činnosti rozvíjí i dialog mezi křesťany a židy, což je v ortodoxní církvi ještě dosti vzácný jev. Není jednoduché najít tak důležité vydavatelství v celém velkém Rusku. Více než polovina knih jsou překlady z evropských jazyků. Minulý rok navštívil kardinál Kasper Kyjev za účelem prezentace své knihy Ježíš Kristus v ukrajinštině. Během několika měsíců by měla vyjít kniha kardinála Etchegaraye, Pravý Bůh a pravý člověk, také ukrajinsky. Ale konference pořádané v Kyjevě a v dalších městech už nestačí. Od roku 2004 funguje v malé vesničce třicet kilometrů od Kyjeva Letní škola teologie, která trvá dva týdny a účastní se jí profesoři ze Spojených států, Francie, Německa. Přednášejí na nejrůznější témata, jako je liturgie, biblistika, právo... Je to významný počin. Neznámá, typicky ukrajinská vesnice, s převážně vesnickými farníky, vedenými neúnavným a horlivým farářem Filaretem Egorovem, mužem obdařeným Duchem Svatým, který každoročně v létě shromažďuje světově proslulé teology, jejichž účast je rok od roku větší. A žáci? Asi padesát ukrajinských a ruských mladých, kteří poslouchají přednášky a starají se o dům. Životní podmínky jsou zde ještě dost spartánské, mládež spí na seně a sama si vaří. Ale na pořadu dne je i nová iniciativa: stavba ekumenického centra, které ponese jméno svatého Klementa, papeže a mučedníka z prvního století, a které se stane místem setkávání ortodoxních i katolických teologů a profesorů. Projekt už dostal požehnání metropolity Vladimira, a zároveň ho schválil i apoštolský nuncius v Kyjevě. Je možné v Evropě najít další místo, kde je taková spolupráce možná? Pokoj může přijít téměř nepoznán, stranou od hluku diskusí a problémů, jako duch smíření mezi lidmi, kulturami, vyznáními a tradicemi. Jednoho dne tento duch zaklepe i na dveře západní Evropy. V Itálii už existuje projekt na stavbu něčeho podobného. Protože Itálie, kde dnes žijí desítky tisíc přistěhovalců z východní Evropy, hlavně z Ukrajiny, se musí stát místem setkávání kultur a zrání křesťanské jednoty. VLADIMIR ZELINSKIJ NOVÉ MĚSTO / 7

8 2/2007 RODINA Sociologové dnes hovoří o smrti rodiny. Pokud rodina ve světě ztroskotala, důvodem je nedostatek lásky. Rodina je soukolí, pokladnice, tajemství lásky. Bůh ji vystavěl jako mistrovské dílo lásky, znak, symbol, vzor každého dalšího svého plánu. Když v srdci členů rodiny hoří tato láska a je živá, nevznikají neřešitelné problémy, neobjevují se nepřekonatelné překážky, neexistují neodčinitelné pády. Rodina tak bude zase krásná a sjednocená, jakou ji zamýšlel Bůh. Chceme přivést rodiny, všechny rodiny, se kterými se setkáme, k oživení lásky, která je pro každou rodinu přirozená, láskou, která je čirým Božím darem. A pokud se to stane, i utrpení, kterému je rodina ve světě vystavena, přinese jako plod nový typ rodiny, jaký si žádá doba. Rodiny tak mají ve světě velkou moc, a mohou být opravdu velmi přitažlivé nejen v naší době, ale ve všech dobách. Protože co přitahuje svět? Štěstí. A kde ho hledá? V lásce. Viděla jsem krásné rodiny. V nich naplno působí svátost i přirozenost, která vede muže k ženě. Je to něco nádherného, ale aby se rodiny stále udržely na této výši, kde láska je nadpři- RODINA A BŮH rozená a zároveň také lidská, kde se prožívá plné štěstí, je třeba milovat Boha nade vše a druhého člověka takovou láskou, která je schopná za něj dát život. Jaká je rodina, která postavila Boha na první místo? Pokud ji pozoruješ lidským pohledem, je to rodina jako každá jiná. Pokud se na ni díváš pohledem nadpřirozeným, pochopíš, že skrývá tajemství: tajemství Boží lásky, protože Kristus je mezi nimi. Je to buňka, která má ve svém středu Boha. Vidíme, že se objevují tyto rodiny, a je jich hodně, které vypadají jako ostatní rodiny, ale ve skutečnosti mají své tajemství lásky, protože žijí ve službě lidstvu, protože v nich jsou členové mezi sebou sjednoceni a zároveň se liší podobně jako v nazaretské rodině. Mezi Marií, Ježíšem a Josefem byla tak hluboká vzájemná důvěra, že téměř nic po mnoho let neproniklo z jejich společného života navenek. Zároveň žádná rodina nebyla pro lidstvo tak otevřena. Ať Pán vede dál vaše rodiny na cestě dokonalosti, která i když je často provázena velkými bolestmi přináší zároveň tak nesmírné radosti, jaké nikdo na světě nemůže pochopit. Právě to potřebujeme: rodiny, které tímto způsobem dosvědčí Boha. CHIARA LUBICHOVÁ v knize Dove la vita si accende (Kde se zapaluje život.) Foto: Giuseppe Distefano ŠŤASTNÍ VE DVOJICI Co je třeba z pohledu psychologa, aby se člověk realizoval a byl šťastný skrze vztah ve dvojici? SILVIE Velký psycholog Viktor Frankl stanovil tři psychologické aspekty lásky páru, které umožňují seberealizaci: vděčnost, okouzlení a zázrak. Píše: V lásce se stane, že jeden člověk je pro druhého nenahraditelný a nepostradatelný, aniž by pro to něco udělal. V lásce tedy nejde o nějakou zásluhu, jak dokážeme realizovat sebe sama, hodnotu své osobnosti. Láska opravdu není zásluha, je to milost. Ale není jen to: je také okouzlení, je kouzlo. Svět je báječný, otevírá milovanému všechny hodnoty, plně ho uspokojuje. Já, které miluje darováním se určitému ty, zakouší vnitřní obohacení, které překoná ono ty. Celé stvoření mu připadá rozsáhlejší, dokonce nesmírné, plné výzev: protože opravdová láska nezaslepuje, ale zvyšuje schopnost zachytit hodnoty světa. Láska znamená ještě třetí věc: je to zázrak. Skrze lásku se naplňuje to, co přesahuje naše chápání: prostřednictvím biologických mechanismů se objeví nový tvor, jedinečný a odlišný od všech: dítě. A přece tato plná, dokonalá láska se často zdá být chimérou a vztahy páru jsou stále křehčí a nejistější. Velký Gandhí k tomu jednou řekl: Vy víte, proč křičíme na druhého člověka, když jsme rozčíleni? Když jsou dva lidé rozzlobení, jejich srdce se velmi vzdálí. Aby se tato vzdálenost překonala, je třeba křičet, abychom se slyšeli. Čím jsou lidé rozzlobenější, tím silněji musí křičet, aby slyšeli jeden druhého. Na druhou stranu, co se stane, když jsou dva lidé zamilováni? Nekři- 8 / NOVÉ MĚSTO

5/2011 ROČNÍK 20 (14)

5/2011 ROČNÍK 20 (14) Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, přijede do České republiky 2 5/2011 ROČNÍK 20 (14) Mnoho církví, avšak jeden lid 22 Návštěva Jeruzaléma 20 Když je i smrt životem Proces blahořečení Renaty Borlone

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Františkovo slovo. č.59

Františkovo slovo. č.59 Františkovo slovo č.59 Svatý otec na sektání se členy Katolické charismatické obnovy Papež František: Jediným v církvi nepostradatelným je Duch svatý Papež František v Ekvádoru 1. den Klíče k budoucnosti

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Letošní jubileum sv. Ignáce,

Letošní jubileum sv. Ignáce, Úvodní slovo Jezuitský rok skončil Letošní jubileum sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského a bl. Petra Fabera dalo příležitost ke dvěma mezinárodním sympoziím: v Loyole o exerciciích a v Římě o konstitucích,

Více

KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři,

KDYŽ KÁMEN MLUVÍ OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI ZÁŘÍ 2002 číslo: 24 ročník: V. - ZDARMA - Vážení a milí čtenáři, trvalo dosti dlouhou dobu než, bylo možné opět vydat nové číslo Svítání. V každém případě je opět na světě,

Více