Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 10 ročník XV listopad 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v předchozím měsíci říjnu se toho událo opravdu mnoho. Víte, že nedám na Slaný dopustit. Mám poměrně dobrý přehled o aktivitách v jiných městech a tvrdím, že se u nás konají mimořádné akce. Jedna z nich však jednoznačně převyšovala ostatní. A tou byla Noc vědců na slánském gymnáziu a městské hvězdárně. Jde o celoevropský projekt zaměřený na popularizaci vědy. V České republice se ho zúčastnilo pouhých devět měst. Plzeň, Praha, Brno, Liberec, České Budějovice, Zlín, Olomouc, Ostrava a Slaný. Jak je z přehledu zřejmé, naše město v počtu obyvatel a velikosti představovalo ve srovnání s ostatními jinou váhovou kategorii. Navíc u nás se na organizaci podílelo sdružení bývalých a současných studentů gymnázia společně s jeho vedením, tzv. Laborky (www.laborky.cz). V jiných sídlech byla tíha organizace především na vysokých školách. Měli bychom být na gymnázium a jeho studenty sdružené v Laborkách patřičně hrdí. To, co předvádějí, elán, který do svých projektů vkládají, jak reprezentují město a jeho gymnázium, je stručně řečeno hodno obdivu. Jsem z těchto mladých lidí nadšený. Nejen jako starosta, ale i jako bývalý vědecký pracovník. A nejde jen o mne. Onu noc si našlo volný čas pro poznání a své poučení na čtyři stovky Slaňáků a jejich dětí. Mohli vyslechnout přednášky o pozorování nanočástic, nejnovějších poznatcích projektu CERN, vyrobit si vlastní nanovlákna, pozorovat střílení vzduchovým dělem, v praxi si vyzkoušet vlastnoručně postavenou 3D tiskárnu se skenerem, zapalovat vodou, rozezvučet světlo, vytvořit plazmu, užasnout při pozorování hořící pěny, pozorovat tropické motýly a projít a prožít celou řadu dalších zajímavostí. Nakonec několik desítek lidí na gymnáziu i přespalo do druhého dne. Určitě nelitovali. Koneckonců Laborky se významně podílejí i na televizním zábavném projektu Záhady přírody. Zatím poslední díl byl promítán v České televizi koncem října a naše uskupení pro pořad zajišťovalo odhadem dvě třetiny pokusů. Pokud jste pořad nesledovali, máte ještě pouhý týden na to, jak si ho vyhledat na internetu. Po čtrnácti dnech totiž končí pořadu mezinárodní licence a musí být z archivu televize vymazán. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném Celostátní výsledky voleb jste dozajista zaznamenali alespoň v některém ze sdělovacích médií. Jak se ale volilo přímo ve Slaném? Volby do zastupitelstva kraje. Volební účast byla 36,28 % (z zapsaných voličů vás přišlo k volbám 4 443). Bylo odevzdáno obálek s platnými hlasy. 290 voličů tedy svou volbu i přes účast nevyužilo. Tady se, mimo jiné, zcela jistě projevil vliv dvojích voleb najednou. Ze sedmnácti občanů města Slaného kandidujících do zastupitelstva kraje uspěli dva, stávající starosta RNDr. Ivo Rubík za ODS a člen zastupitelstva města RNDr. Ladislav Peška za KSČM. Volby do senátu. V prvním kole byla volební účast 35,99 % (z zapsaných voličů vás přišlo k volbám 4 408). Bylo odevzdáno obálek s platnými hlasy. V tomto případě 555! občanů, kteří přišli volit možnost výběru nevyužilo. Ve druhém kole byla volební účast 12,69 % (z zapsaných voličů vás přišlo k volbám 1 554). Bylo odevzdáno obálek s platnými hlasy. V tomto případě tedy již jen 48 občanů, kteří přišli volit možnost výběru nevyužilo. Ve Slaném zvítězil MUDr. Mezian, kterému jste odevzdali 830 hlasů, paní Sachetová ve Slaném získala 676 hlasů. Senátorem za volební obvod č. 29 Litoměřice se tak stal MUDr. Hassan Mezian, člen ČSSD se ziskem hlasů (52,56%), jako poražená pak ze druhého kola odešla paní Jitka Sachetová členka KSČM, která obdržela hlasů. Podrobně zpracované výsledky voleb do krajského zastupitelstva i voleb senátu najdete v přehledných tabulkách na straně 3. Ing. Petr Kolačkovský, tajemním

2 INFORMACE Slaný se prezentovalo na veletrhu Památky Ve dnech 4. až 6. října se v pražských Holešovicích konal teprve první ročník specializovaného veletrhu s názvem Památky. Téma veletrhu zahrnovalo oblast památkové péče, umělecká řemesla, zabezpečení objektů, restaurátorství či stavitelství. Kromě firem, které se zabývají vyjmenovanými aktivitami, se na veletrhu představila i města, pro něž je péče o památky na popředí zájmu. Mezi vystavovateli nechybělo ani Královské město Slaný. Pracovníci městského úřadu a slánského Infocentra Jaroslava Prošková, Petra Vítochová, Jana Neumannová, Zoja Kučerová a Jakub Hložek v jednotlivých dnech poskytovali informace o Slaném a nabízeli propagační materiály. Důraz byl také kladen na představení Stavby roku Středočeského kraje 2012 ve Vinařického ulici. Právě velkoplošná fotografie nově zrekonstruované ulice s historickým mostkem zdobila společně s fotografiemi dalších památek Slánska výstavní prostor. Další příležitost se prezentovat bude mít Slaný v únoru na veletrhu cestovního ruchu HolidayWorld. Ing. Jana Neumannová Upozornění pro podnikatele Upozorňujeme na skutečnost, že častým jevem je, že po vydání živnostenského oprávnění je podnikatel písemně osloven nejmenovanou společností s nabídkou zápisu do tzv. Rejstříku obchodu a živností. Tento zápis je zpoplatněn. Jedná se o nabídku soukromé společnosti, která nabízí reklamu v podobě zveřejnění na svých internetových stránkách, zápis do tohoto rejstříku je naprosto dobrovolný a v žádném případě není pro podnikatele povinný. Mezi základní povinnosti nového podnikatele patří zejména registrace u příslušného Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny. Vydáním živnostenského oprávnění jsou všechna data o podnikateli a jeho podnikatelské činnosti automaticky a zdarma zanesena do informačního systému registru živnostenského podnikání, kde je možné vyhledat informace o jakémkoliv podnikateli, který podniká podle živnostenského zákona. Veřejnou část živnostenského rejstříku naleznete na internetových stránkách Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou pouze obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. L. Ovšonková, vedoucí živnostenského odboru 2 GRANTY PRO ZÁJMOVÉ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE Rada města schválila navrhovaná témata grantů pro rok 2013 Pro zájmové organizace 1) Podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu, čistotě města a ekologii. 2) Podpora spolků a organizací uskutečňujících programy typu výstav, soutěží, festivalu, poutí, plesu a tradic. 3) Pořádání akcí zaměřených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže. 4) Akce, které svým rozsahem a významem přispějí k bohatosti kulturního života města a podpoře kulturních akcí. Pro sportovní organizace 1) Podpora sportovních akcí se zaměřením na děti a mládež a na reprezentaci města. 2) Pořádání sportovních soustředění a tréninkových kempů pro děti a mládež. 3) Oprava, údržba a rozšíření tělovýchovných zařízení na území města Slaného. 4) Pořádání sportovních akcí národního nebo mezinárodního významu na území města Slaného. 5) Podpora vzdělávání trenérů mládeže. Realizace projektu prevence kriminality v letošním roce Vsouladu s Plánem prevence kriminality na léta 2012 až 2015 Město Slaný v lednu 2012 podalo žádost o státní účelové dotace na Odbor prevence kriminality MV ČR. Zpracovali jsme 3 projekty, které jsme chtěli podpořit uvedenou účelovou dotaci v Programu PK na r Podrobně jsme o tom informovali ve Slánské radnici 3/2012 (březnové vydání). Úspěšní jsme nakonec byli pouze v jednom případě a projekt na Zařízení pro digitální záznam a distribuci obrazu byl podpořen. Po splnění všech dalších požadovaných kroků se nám povedlo uvedený projekt realizovat a 25. září 2012 byl předán do užívání. Realizace projektu není vidět na ulici, ve městě, ale je ukryta ve vyhodnocovacím a analytickém centru Městského kamerového systému (MKDS). Tímto projektem se podstatně zjednodušilo, prodloužilo a zkvalitnilo ukládání záznamů ze všech kamer MKDS, což napomůže orgánům činným v trestním řízení při vyhodnocování a objasňování trestných činů a přestupků. Uvedené zařízení je v současné době uzpůsobeno tak, že umožňuje další rozšiřování MKDS. Na realizaci projektu jsme obdrželi státní účelovou dotaci z MV ČR ve výši 160 tisíc Kč. Město Slaný přispělo povinným podílem ve výši Kč. Ing. Ľudovít Šikorský. Prevence kriminality

3 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Kandidátní listina Obdržené platné hlasy m sto Slaný okres Kladno kraj íslo název celkem % celkem % celkem % 70 Ob anská demokratická strana , , ,32 43 Komunistická strana ech a Moravy , , ,57 60 eská strana sociáln demokratická , , ,79 29 TOP 09 a Starostové pro ST 377 9, , ,71 93 eská pirátská strana 116 2, , ,03 77 Strana svobodných ob an 115 2, , ,35 3 "Sdružení nestraník " 102 2, , ,17 51 Strana zelených 101 2, , ,59 91 SPO ZEMANOVCI - eši 77 1, , ,49 83 Komunistická strana eskoslovenska 64 1, , ,81 19 SUVERENITA - blok JB, SZR 59 1, , ,51 68 Koalice KDU- SL, SNK a nez. 57 1, , ,07 80 D lnická strana sociální spravedlnosti 54 1, , ,98 7 Volte Pr.Blok 40 0, , ,55 31 ZM NA , , ,75 88 "UNP-ST EDO EŠI 2012" 31 0, , ,42 52 St edo eši 2012.cz 21 0, , ,80 78 Hn.na podporu dobrovol.hasi 20 0, , ,64 22 Národní socialisté-levice 21.stol. 15 0, , ,25 16 Strana soukromník R 8 0, , ,45 30 V ci ve ejné 8 0, , ,63 Výsledky senátních voleb ve Slaném INFORMACE Výměna řidičských průkazů skupiny C a D Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný obdržel od Ministerstva dopravy ČR informaci o změně zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, týkajících se výměny řidičských průkazů skupin C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E). Změna zákona je účinná od 19. ledna 2013 a spočívá v tom, že řidičům uvedených skupin, kteří zažádají o výměnu řidičského průkazu, bude řidičský průkaz vydán s platností na dobu 5 let. Proto doporučujeme řidičům, kteří nejsou v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), případně držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, aby provedli výměnu řidičského průkazu do konce roku 2012, přičemž jim bude vydán řidičský průkaz pro všechny skupiny s dobou platnosti na 10 let. U řidičů v pracovně právním vztahu a držitelům průkazu profesní způsobilosti řidiče, by výměna postrádala smysl, neboť platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je nastavena na pětiletý cyklus. Bc. Tomáš Černický, vedoucí odboru Slánský VideoMagazín kandidát volební navrhující politická m sto Slaný celý obvod strana strana p íslušnost hlasy % hlasy % Berkovec Stanislav Mgr. TOP+STA N TOP 09 BEZPP , Sachetová Jitka KS M KS M KS M , Vondra Alexandr RNDr. ODS ODS ODS , Mezian Hassan MUDr. SSD SSD SSD , Hartmann Richard Dr. Ing. Svobodní Svobodní Svobodní 219 5, Šlégr Ji í NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC , KDUSZH íha Vladimír MUDr. RM KDU- SL KDU- SL 115 2, P ikryl Ivan JUDr. S.cz S.cz S.cz 62 1, Malý František Ing. SBB SBB SBB 57 1, Jarolím Tomáš VV VV VV 22 0, Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady města Slaného V září se sešli slánští zastupitelé v tomto volebním období již po třinácté. V prvním bloku jednání zastupitelé probrali ekonomické záležitosti. Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí letošního roku ukazuje stav hospodaření města jako uspokojivý. Plnění příjmů je na 46,88%, výdajů na 34,29%, místo plánovaného deficitu je hospodaření zatím v přebytku cca 11 mil. Kč. Nicméně plán některých příjmů, zejména z DPH, se zatím jeví jako nenaplnitelný (u DPH je propad za 1.pololetí ,5 mil. Kč oproti stejnému období roku 2011). U tolik sledované kausy odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů, kde stát zcela změnil v letošním roce systém rozdělování výnosů, se zatím příjmy vyvíjejí tak, že státem předpokládaná částka 10 mil. Kč do kasy města bude cca poloviční. Zastupitelstvo i na základě výše uvedeného přijalo doporučení rady a rozhodlo ponechat v rezervě neplánované příjmy z pokut, vratky DPH a úroků z úvěrů v souhrnné výši cca 5 mil. Kč. Pokračování na straně 5 V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Listopad 2012 Slánské rozhovory Dny francouzské kultury Evropský rok pro aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu: beseda s Květou Fialovou a autobusový výlet po Slaném Modernizace městského kina Volby do krajského zastupitelstva a senátu Oslavy státního svátku videomagazín najdete na 3

4 INFORMACE Vychází sborník z historické konference Historický sborník Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století právě vychází. Regionální historická konference Slaný a Slánsko ve 20. století, která se v našem městě poprvé konala na podzim roku 2008, si klade za dlouhodobý badatelský cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Čtvrtý ročník konference se uskutečnil v listopadu 2011 pod názvem Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století. Téma konference ovlivnilo i 100. výročí úmrtí Josefa Hlaváčka ( ), v letech slánského purkmistra, který následně více než 30 let ( ) zastával funkci slánského okresního starosty a je považován za jednu z nejvýraznějších postav Slánska daného období. Vzhledem k jeho významu byl jmenován čestným občanem města Slaný a roku 1930 bylo na jeho počest pojmenováno náměstí, nesoucí jeho jméno dosud. Názvem konference vymezené časové období je však chápáno poměrně široce, a tak začíná ve druhé polovině předminulého století a končí ve dvacátých letech XX. století. Zahrnuje tedy období, kdy naši předkové byli občany jedné z evropských velmocí Rakouska-Uherska, na jehož území se nacházela nejen města Vídeň, Budapešť či Praha, ale také Krakov, Lvov, Černovice, Temešvár, Zadar, Split, Záhřeb, Lublaň, Terst či Trident. Tato historická epocha se v mnoha odborných publikacích již dočkala podrobného zpracování. Přesto však jednotlivé, zde zveřejněné příspěvky přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace. Proto by sborník, který nyní vychází již šestá publikace z řady Historie Slánska ve XX. století neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Přítomní, kteří nevzpomínají na mrtvé a nemyslí na budoucí, jsou vším jiným spíše než národem. Tato slova Viktora Dyka z roku 1928 obsahoval úvod prvního sborníku výše zmíněné edice. Citát se však svou aktuálností hodí i pro předkládaný sborník. Vždyť období mezi prusko rakouskou válkou v roce 1866 a válkou světovou v letech je pro značnou část našich současníků obdobím, o které se téměř nezajímají. A přitom právě v této době se formovalo téměř vše, co ovlivňuje naše životy i v současnosti. Politická hnutí, pokrokářské myšlenky, industrializace, mobilita, komunikace a další sociální jevy podílející se na vytváření moderní společnosti, ve které žijeme. Budování občanské společnosti, heslo z období po roce 1989, bylo tehdy každodenní realitou. Stejně jako ochota pomoci dobré věci a vůle být mecenášem, když to finanční možnosti dovolovaly. Škoda jen, že mnohá jména tehdejších průkopníků občanské společnosti zůstávají zapomenuta. 4 Jedním z nich je továrník Max Hirsch (1856 v Olomouci ve Slaném). Roku 1884 koupil slánskou strojírnu a slévárnu Bolzano, Tedesco a spol., ve které byl původně konstruktérem. Úspěšná firma se roku 1891 zúčastnila Pražské průmyslové výstavy s vlastní expozicí - zdobným pavilonem s důlním zařízením včetně těžní věže a vedlejším objektem pro těžní stroj. Zatímco hlavní pavilon byl poté přestěhován do Slaného, aby sloužil části slévárenského provozu, vedlejší menší budovu Max Hirsch daroval Krkonošskému spolku včetně částky 200 zlatých na její postavení coby horské chaty. Ta byla po svém dárci pojmenována Maxova chata (Maxhűtte) a od července 1892 sloužila veřejnosti. Osobě ing. Maxmiliana Hirsche a okolnostem vzniku boudy Maxovky je věnován velmi objevný text Antonína Tichého: Objevení pana Hirsche (viz iheit.cz/11-krkonose-mesicnik-o-prirode-a- -lidech/52-objeveni-pana-hirsche.html). Dalším může být MUDr. Ervín Taussig ( ve Slaném v Nisku), předčasně zemřelý příslušník předválečné moderny, futurista a literární teoretik. Absolvent slánského gymnázia (maturoval 1906) a pražské lékařské fakulty ( ), přítel Karla Čapka, Viktora Dyka, S. K. Neumanna či Karla Hugo Hilara. Po vyhlášení války jako záložní důstojník narukoval v srpnu 1914 a ještě v témže měsíci zemřel na úplavici ve vojenském lazaretu v Haliči. Lze k nim řadit i universitního profesora neurologie a psychiatrie na pražské Německé universitě Oskara Fischera ( ve Slaném v Terezíně). V roce 1900 promoval na německé lékařské fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity a o sedm let později publikoval v Monatschrift der Psychiatrie und Neurologie popis 16 případů senilní demence, později nazvané Alzheimerova choroba. Zatímco v zahraničí je považován za osobnost světové medicíny a za korektní je považováno používání termínu Alzheimerova-Fischerova demence, u nás zůstává v podstatě neznámým. A to i přesto, že mezi jeho pacienty patřila například Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka prvního československého presidenta. Šestý svazek edice Historie Slánska ve XX. století, který právě vychází, obsahuje na 168 stranách (včetně obrazového materiálu) následujících osm studií: Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany? Škody od královského vojska pruského způsobené (Prusko-rakouská válka 1866 a Slaný) Jindřich Jaroslav Clam-Martinic a Slánsko Větroplavci nad Slaným a Slánskem (Několik poznámek k balonovým letům v souvislosti s Jubilejní výstavou 1891) Slaný a volby do říšské rady v roce 1907 Bratři František a Josef Durasové (Synové rolníka ze Pcher ve světové válce) Prosincová generální stávka roku 1920 ve Slaném a okolí Počátky skautského hnutí ve Slaném Sborník by nevznikl bez finanční pomoci následujících jednotlivců i organizací, které prokázaly mimořádnou ochotu a míru společenské angažovanosti a patří jim za to výrazné poděkování: Královské město Slaný Nadační fond Kalich Alexandra Vondry Ing. Pavel Bartoníček, Slaný-Otruby Marie Lhotáková z Kladna, vnučka Josefa Durase Radek Štěpán, Praha Rodina Durasova, Velkostatek Tetín Vlastivědné muzeum ve Slaném Květuše Bartoníčková, Slaný-Otruby Město Smečno Ing. Petr Hořejší Superior Plus Mgr. Jiří Hořejší, Praha MUDr. Vladimír Lelek, Slaný Obec Žižice NOVIUS, s.r.o., Praha Miroslav Matocha, Praha Michal Táborský, Praha Alter Ego, Ocelářská 35, Praha 9 Standa Berkovec, Slaný Martin Matoušek, Slaný Město Kralupy nad Vltavou Obec Vinařice Ivo Horňák, Slaný Martin a Jarmila Durasovi, Slaný-Dolín Jaroslav a Eva Durasovi, Benešov Alena Misíkova, Mnichov (SRN) Občanské sdružení WOTRUBIA, a další 4 dárci, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Vydání sborníku a celé edice převzala Knihovna Václava Štecha ve Slaném, kde také můžete sborník zakoupit (cena 150,- Kč). K dostání bude i ve slánském Infocentru pod Velvarskou branou, ve Vlastivědném muzeu a u všech knihkupců v našem městě. Kdo nezná minulost, nemůže pomýšlet na budoucnost. Proto je povzbudivé, že stále existují zájemci o historii a její poznávání. Právě jim je sborník Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století, jehož vydání považuji za významný regionální počin, totiž určen. Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel královského města Slaný a editor sborníku

5 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 INFORMACE, POZVÁNKY Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady města Pokračování ze strany 3 Dále zastupitelé projednali několik rozpočtových opatření, kterými byly do rozpočtu města začleněny různé dotace a přípěvky získané ze zdrojů ministerstev nebo kraje např. 135 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na předávání tzv. Pomocného analytického přehledu do centrálního systému účetních informací státu, 200 tis. Kč na příspěvky na obnovu nemovitých kulturních památek, 1,1 mil Kč pro 3.ZŠ a 0,76 mil Kč pro 1. ZŠ v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jediným výdajovým rozpočtovým opatřením bylo poskytnutí příspěvku pro SK Slaný ve výši 147 tis. Kč na zbudování dvou stožárů umělého osvětlení pro budované tréninkové hřiště v areálu VSH Slaný, na které se podařilo činovníkům SK Slaný získat dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč. Příspěvek města bude uhrazen z ušetřených peněz na provoz správního odboru městského úřadu. Zastupitelstvo města se také vrátilo ke svému usnesení z června letošního roku, kdy se negativně vyslovilo k zamýšlenému projektu výstavby zemědělské bioplynové stanice v areálu firmy OVUS Na Těhuli. Na červnovém zasedání byl tento bod na jednání zařazen až dodatečně na základě iniciativy zastupitele MUDr. Heřmana. Před zastupiteli bylo umožněno vystoupit s prezentací panu Ing. Zlámalovi, takto občanovi města bydlícímu v blízkosti areálu OVUSu. V průběhu následujících týdnů se pak nicméně ukázalo, že ne vše, co bylo v prezentaci obsaženo, odpovídá žádosti firmy OVUS podané v rámci územního a stavebního řízení. I firma sama si uvědomila podcenění potřeby informovanosti osob, zejména těch žijících v bezprostředním okolí provozovny. Proběhla pracovní návštěva zastupitelů Slaného v OVUSu, dále celodenní výjezd za účelem možnosti seznámit se s provozem již fungujících bioplynových stanic (za účasti tří zastupitelů a jednoho občana Hrdlíva, přičemž tato možnost byla nabídnuta jak všem zastupitelům, tak i občanům Hrdlíva a Těhule). Na úřad byla doručena usnesení zastupitelstev obcí Třebichovice, Hrdlíva a Přelíce adresovaná zastupitelům města, obsahující nesouhlas zástupců těchto obcí s výše uvedeným záměrem. V průběhu bouřlivého jednání kromě zastupitelů Slaného vystoupila i řada občanů města, zástupci firmy OVUS i dodavatele stavby bioplynky a navíc bylo umožněno prezentovat stanoviska obce Hrdlív jejím starostou i města Smečna místostarostou. Slovo dostali i přítomní občané Hrdlíva. Závěr diskuse pak již probíhal v omezeném časovém prostoru, když zastupitelstvo v souladu s jednacím řádem omezilo možnost vystoupení pro jednotlivé diskutující na dvakrát dvě minuty. K tomuto opatření bylo přistoupeno opět po několika letech, protože příspěvky diskutujících byly víceméně opakováním již předneseného a žádné další otázky nebyly na přítomné vznášeny. V závěru diskuse byla přímo na zastupitelstvu předána petice Ne bioplynové stanici ve Slaném s 639 podpisy. Zastupitelstvo při závěrečném hlasování návrh na revokaci usnesení nepřijalo a v platnosti tedy zůstalo usnesení z června obsahující nesouhlas se stavbou. Zastupitelstvo se v dalším bodě věnovalo žádosti soukromého investora o odprodej pozemků o celkové výměře cca 1450 m2 v lokalitě u hvězdicové kotelny. Investor (společnost FASTAV DEVELOPMENT AOC, s.r.o. ze Vsetína) připravil záměr výstavby obchodně komerčního centra v areálu bývalého závodu Tatra. Nový přístup do této lokality bude zajištěn z kruhové křižovatky ulic Záfortenské, Smečenské a Žižkovy. Pozemky prodávané městem pro příjezdovou komunikaci jsou v současné době využívány jako plocha pro parkování. Společnost se zavázala, že náhradou za stávající parkoviště bude parkoviště budované u obchodního centra, které získá v rámci kolaudace statut parkoviště veřejného (200 parkovacích míst). Společnost kromě kupní ceny Kč/m 2 poskytne městu dar ve výši 1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo prodej za výše uvedených podmínek schválilo. Nejbližší jednání zastupitelstva se uskuteční 21. listopadu 2012 od 15 hodin v Městském centru Grand. Rada města na svých posledních zasedáních rozhodla mimo jiné o přidělení tří bytů, přičemž jen u jednoho se losovalo za dvou zájemců, u dalších dvou bytů byl vždy jen jeden zájemce. Nájemné u nebytových prostor, pozemků, věcných břemen apod. zůstane i v příštím roce nezměněno. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Wotrubia zve na 55. koncert Tímto jubilejním koncertem, pořádaným občanským sdružením Wotrubia v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub, je tradiční podzimní vystoupení slánského pěveckého sboru Consortium Camerale Slanense v neděli od 15 hodin. Slánský ženský pěvecký sbor, který v našich Lidicích vystoupí již počtvrté, původně vznikl v roce 1996 (bližší informace na ), obnoven byl v září 2004 a nyní je součástí Slánského komorního sdružení (Consortium Camerale Slanense). Dnešní podoba sboru je rozšířena o umělce z nedaleké Prahy a mezi ženskými členkami se pozvolna začínají objevovat i mužské tváře. Komorní těleso, vedené paní Alenou Šandovou, mohli posluchači v tomto roce slyšet například při Velikonočním koncertu ve Dřínově nebo během květnové Noci kostelů ve Sv. Šimonu a Judovi ve slánském Dolíně. Letošní koncert nabídne písně od středověku do současnosti jak lidové písně (ty moravské většinou v úpravě Zuzany Vlčinské), tak skladby renomovaných autorů (např. Karla Jenkinse, Davida Hamiltona či Camille Saint-Saënse). Vstupné na koncert je dobrovolné a jeho výtěžek bude opět věnován na obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. letos kompletně opraveny vstupní dveře do Svatého Jakuba). Těším se na setkání první listopadovou neděli. Pavel Bartoníček, o.s. Wotrubia Koncerty v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub: Neděle od 15 hodin pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense Sobota od 15 hodin vánoční koncert seskupení Léta letoucí Na oba koncerty je vstupné dobrovolné Klub vojenských důchodců informuje Rada Klubu vojenských důchodců ve Slaném ve spolupráci s Krajským Vojenským velitelstvím Praha zve všechny členy klubu bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy na společné setkání, které se koná dne 14. listopadu 2012 od 14 hodin v sále restaurace Na Skalkách ve Slaném. V rámci setkání vyhodnotíme nejen celoroční plnění našeho plánu aktivit, ale i upřesníme další vývoj činnosti pro rok Nedílnou součástí setkání bude předání dárkových balíčků ředitelem KVV Praha těm členům klubu, kteří v uplynulém půlroce oslavili, resp.do konce roku 2012 oslaví významné životní jubileum. Rada KVD se těší jak na hojnou účast členů klubu, tak i na společné a příjemné posezení se všemi přáteli klubu. Ing. Karel Žatečka, předseda KVD 5

6 VOLNÝ ČAS, POZVÁNKY Dům dětí a mládeže Šultysova, Slaný mobil: MEDOVÝ DEN a IV. ročník VÁNOČNÍHO JARMARKU II. Kreativní sobota na Ostrově setkání s včelařem, výroba svíček, medové perníčky, vánoční cukroví a dekorace, lití keramické hmoty do forem, výtvarné techniky. Od 9 do 16 hodin. Vstupné od 20 Kč do 80 Kč za dílničku. Součástí akce je Vánoční jarmark přehlídka výrobků tvořivých lidiček, vstup zdarma. Přijďte se inspirovat a udělat si radost pěkným dárkem. Přihlášky pro vystavující na Informace: P. Libovická, L. Geringová, J. Hrnčířová VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Splňte přání dětem z Dětského domova se školou ve Slaném. Více o této akci na Slavnosti světel a na Informace: Lenka Geringová MIKULÁŠSKÁ NA OSTROVĚ Od na Ostrově. Vzkazy Mikuláši můžete přinést předem. Vstupné 50 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé. Předpokládaný konec v Je třeba se přihlásit do na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL Ostrov Slaný ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaný připravil další ročník Dětského filmového festivalu. Promítat se bude každý den od 16.30, ale již od budou připraveny hry a soutěže. Vstupenky na festival zakoupíte v pokladně kina. Více informací najdete na našich webových stránkách. Vstupné: 50 Kč. Informace: Monika Javoříková KELTOHRANÍ VÝLET K MENHIRU V KLOBUKÁCH Kelti tady u nás, zajímavosti, menhiry, energetické čáry země. Návštěva menhiru Pastýře u Klobuk. Sraz na vlakovém nádraží v 9.00, návrat v cca hodin. Cena 100 Kč. Přihlášky do Informace Alena Špiritová VÝLET VLÁČKEM DO DRÁŽĎAN Sraz ve Slaném na nádraží v Příjezd do Drážďan v Program individuální. Odjezd z Drážďan v 16.00, návrat do Slaného ve V ceně doprava, mapa + informační materiál. Cena na osobu 370 Kč. Počet míst omezen. Přihlášky do na Ostrově. Informace: Jindra Jindřich VÁNOČNÍ BURZA Hračky, knihy, zimní sportovní výstroj a výzbroj. Do prodeje vybíráme funkční zachovalé hračky, dětské knížky, brusle, lyžařské boty, lyže a zimní oblečení. Výběr věcí a prodej probíhá současně: pondělí a úterý od 8.00 do 17.00, středa od 8.00 do Návod jak na to na Informace: Mirka Kaisrlíková, Jitka Blechová řejnost. Informace o dalších akcích najdete na internetové adres 6

7 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 Program: KNIHOVNA Tipy z knihovny Václava Štecha po ádá v sobotu 1. prosince 2012 od 9 hodin Motto: Kniha nejlepší dárek k Vánoc m Tane ní kroužek družina 1. ZŠ Slaný Velká knihovní hra sout ž pro d ti i rodi e Pohádka Sn hová královna Divadélko Kejklí -www.kejklir.cz Velká knihovní hra, literární kvízy a sout že Dobývání knihovny bitva o knihovnu papírovými koulemi Ve vstupní chodb knihovny bude probíhat prodej knih nakladatelství Albatros media a.s. a zárove burza starších d tských knih a asopis. Pro d ti jsou p ipraveny literární sout že a kvízy, lepení váno ního et zu, výroba kníže ek s nejv tším p áním a jejich zav šování na váno ní stromek, malá odm na pro každého sout žícího. Květa Fialová zahájila 5. ročník Setkávání seniorů ve Slaném Květa Fialová, která je patronkou Evropského roku 2012 pro aktivní stárnutí a mezigenerační solidaritu, zahájila již páté Setkávání seniorů ve Slaném Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Sešli jsme se 11. října 2012 ve 14 hodin v prostorách Městského divadla Slaný. Atmosféra byla výborná, paní Fialová si diváky získala svým životním elánem, optimismem i nadhledem. Její rada ostatním - po celý život pomáhá Květě Fialové její filozofie štěstí a budhismus. V závěru setkání ještě rozdala tato vitální herečka, s úsměvem pro ni tak typickým, nesčetně autogramů a ochotně se i s jednotlivými diváky vyfotografovala. Věra Machačová Kolem Kladna za VIRTUAL Cupem Jezdíte rekreačně na kole? ŠKODA AUTO připravuje už 2. rokem unikátní cyklistickou soutěž VIRTUAL Cup. Nejde o klasický závod, nýbrž o možnost poměřit se s ostatními během soukromého sportování, které zaznamenáváte zařízením s GPS. Zaregistrujete se na vyberete si jednu ze 13 tratí o délce kolem 30 km a jedete. Navigace váš čas zaznamená do souboru, který nahrajete zpět na portál a těšíte se na ceny, buď ze ŠKODA Originálního příslušenství nebo od firem, jako například Garmin, Scott či Giro. Ceny jsou náhodně rozmístěny v žebříčku a klidně se může stát, že i průměrným výsledkem vyhrajete kvalitní kolo ŠKODA nebo navigaci! Nejbližší trasa VIRTUAL Cupu je okruh Kolem Kladna se startem před autosalonem ŠKODA u firmy AMOND, spol. s r.o., Smečenská 889, Kladno IV, Provede vás kolem Poldi, cyklostezkou 0017 a možná díky ní objevíte dosud neznámé krásy okolí Kladna. Máte čas až do Setkávání seniorů V. Úterý 6. listopadu ve 14 hodin Vyznáme se v etiketě? Je etiketa vaším samozřejmým společníkem, nebo jste zažili situaci, kdy byla pro vás spíše velkou neznámou? Nad pravidly společenského chování a zásadami vstřícné komunikace a mezilidských vztahů se společně zamyslíme s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. Přijďte do přednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin. Úterý 20. listopadu ve 14 hodin Slaný, Slánsko na pohlednicích Co všechno lze vyčíst z pohlednic nám přijde povědět pan Jiří Popovič, sběratel pohlednic a jiných slanensií. Jeho pohlednice byly již v sedmi kalendářích vydaných antikvářem R. Kabátkem. Přijďte do přednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin. 7

8 8 VOLNÝ ČAS 100. výročí školy Na Hájích Za jedenáct měsíců v září 2013 bude škola Na Hájích slavit 100 let od svého otevření. Stavba nové školní budovy na Hájích byla ve Slaném zahájena v roce V pamětní knize Dívčí školy ve Slaném z let je zapsáno: V tomto roce po šestiletém jednání přikročeno bylo konečně ku stavbě nové školní budovy pro dívky na Hájích. Stavba rozpočtena byla na K 70 h a po slevě 10 % zadána byla staviteli Václavu Müllerovi ze Smečna za K. Poprvé počalo se na staveništi kopati dne 3. června 1912 a již dne 10. června 1912 přistoupeno k vyzdívání základů u tělocvičny. Ježto byly základy hluboké, brala se stavba pomalu kupředu, ale přece do vánočních svátků byla celá stavba pod střechou, ač nebylo příznivého počasí ku stavbě. Jest naděje, že celá stavba ukončena bude v příštích prázdninách, aby počátkem školního roku 1913/1914 mohlo se v ní vyučovati. Školní rok 1913/1914 byl zahájen 16. září 1913 slavným Veni Sancti v 9 hodin v děkanském chrámu Páně. Po bohoslužbě se žákyně v průvodu odebraly k nové školní budově. Ta byla posvěcena místním děkanem Antonínem Frecrem. Poté promluvil starosta města Mgr.Ph. Jan Zoula a předal klíče od budovy řediteli Antonínu Křesinovi. Ten poděkoval všem činitelům za výstavbu nové školy a slíbil za sebe i učitelský sbor, že se budou všemožně přičiňovati, aby vycházela z nové školy mládež v každém ohledu zdárná, která by byla nejen ku cti školní obce, ale i ku prospěchu okresu a vlasti naší. Druhý den začalo několikadenní stěhování. Z historických záznamů je vidno, že stavba školní budovy Na Hájích trvala přibližně rok a 4 měsíce. To nás inspirovalo k tomu, abychom naši tradiční podzimní zahradní slavnost věnovali právě vzpomínce na tuto událost. Dne 2. listopadu vyrazí z náměstí T. G. Masaryka lampionový průvod směrem na Háje. Žáci se svými učiteli dopraví na kopec základní kámen, který bude symbolizovat zahájení stavby školní budovy na Hájích. Kdo by dnes věřil, že za tak krátkou dobu vyroste na kopci nad městem tak krásná škola? Učitelé ZŠ Na Hájích Slánští baráčníci navštívili Bolatice Na čtyři desítky slánský baráčníků společně s Janou Neumannovou referentkou pro vnější vztahy z MěÚ Slaný, pro účely zájezdu v roli průvodkyně, vyrazilo ve středu 26. října brzy ráno na dvoudenní zájezd do spřátelené obce Bolatice na Hlučínsku. Jak jsme vás informovali v minulém čísle Slánské radnice, přání podívat se na oplátku do slezské obce vzešlo v loňském roce při návštěvě bolatických občanů v Královském městě Slaný. Starosta města Slaný RNDr. Ivo Rubík byl této myšlence velmi nakloněn a celou návštěvu pro baráčníky zorganizoval jako poděkování za vzornou spolupráci při kulturních a společenských akcích ve Slaném. Během dlouhé cesty se uskutečnila krátká zastávka ve městě Lipník nad Bečvou, kde měli Slánští společně s průvodcem možnost obdivovat historické centrum. Všichni se již ale těšili na Bolatické. Po příjezdu do místního kulturního domu, kde bylo již všechno připraveno ke slavnostnímu obědu, uvítal slánskou delegaci starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera s manželkou, místostarosta pan Martin Bortlík a členky spolku Seniorku z Bolatic tradičně chlebem a solí. Jakmile se slánští občané ubytovali v nedaleké obci Kravaře, vyrazili zpět do kulturního domu na bohatý program, který pro ně místní pečlivě připravili. Na pódiu se postupně vystřídali malí i velcí žáci základní školy, Seniory z Bolatic i bolatičtí Bobři, jejichž osobité podání ruských tanců měli Slaňáci možnost zhlédnout i na Městském plese. Po uvítacích slovech bolatického pana starosty Pavery a Jany Neumannové předvedli svůj program i slánští baráčníci. Předali hostitelům dary a sladké občerstvení. Po kulturním programu následovala společná večeře. Druhý den byla na programu prohlídka samotné obce návštěva kostela sv. Stanislava, skanzenu a okružní jízda po pamětihodnostech regionu Hlučínsko. Po obědě nastalo loučení s místními, poděkování za příjemně strávené chvíle i srdečnou pohostinnost. Domů se všichni vraceli bohatší o krásné zážitky a ani dlouhá cesta baráčníkům úsměvy z tváří nevzala. -neu- Slánští senioři poznávají krásy naší země Zájemci Místní organizace Svazu důchodců prožili pěkný zářijový den na poznávacím zájezdě severním Plzeňskem. První zastavení se uskutečnilo v Plasích. Průvodkyně nás provedla barokním areálem cisterciáckého kláštera, seznámila s jeho založením ve 12. století a historií, postupným rozšiřováním staveb, zvláště s architektonicky mimořádnými projekty J. Santiniho a K. I. Dientzenhofera z počátku 18. století. Uvnitř jsme si prohlédli freskovou výzdobu chodeb, vzácné obrazy a mobiliář. Nynější rekonstrukce objektu je rozdělena do několika etap vzhledem k finanční náročnosti. Nedaleké Kralovice nás překvapily upraveným náměstím s pestrou obchodní sítí, restauracemi a hotely. Tam jsme se individuálně občerstvili. Pouhé dva kilometry od tohoto města se nachází barokní perla a dominanta krajiny Mariánská Týnice. Kostel Zvěstování Panny Marie byl postaven z popudu plaského kláštera v 18. století podle plánů J. Santiniho. Bývalé poutní místo září novotou, leží v půvabné Kralovické pahorkatině a v údolí potoka, který vtéká do řeky Střely. Vidět toto magické místo je opravdu zážitek. Naše putování jsme ukončili v Kožlanech, rodišti Dr. Edvarda Beneše, prohlídkou místního muzea. Tam jsme měli možnost zasednout do lavic bývalé obecné školy, kterou 2. československý prezident navštěvoval. Zájezd byl zdařilý. Poznali jsme vzácné historické památky, které pro nás nejsou snadno dostupné, znovu jsme si připomněli, kolik kouzelných míst je v naší zemi a stojí za to je spatřit. M. Součková, dopisovatelka a kronikářka MO SD Mariášový turnaj V sobotu 6. října 2012 se v restauraci Na Skalkách ve Slaném uskutečnil 4. ročník turnaje ve čtyřkolém mariáši O putovní pohár Františka Moulise s podporou MěÚ Slaný. Zúčastnil se rekordní počet 50 hráčů téměř z celých Čech. Mezi účastníky byli i vítězové předchozích třech ročníků Stanislav Dušek ze Žatce, Jiří Metlička ze Žatce a Robert Russ z Ústí nad Labem. Nechyběl ani loňský mistr České republiky ve čtyřkolém mariáši Jaroslav Tichý z Nesuchyně. Po pětikolovém klání, které se neslo v přátelském duchu, se vítězem 4. ročníku stal Štefan Boleček z Litvínova před Jiřím Metličkou ze Žatce a Ladislavem Fruhaufem z Milostína. Děkujeme za podporu MěÚ Slaný v čele s tajemníkem panem Ing. Kolačkovským a majitelce restaurace Na Skalkách paní Martě Moulisové s personálem za přípravu kvalitní stravy a občerstvení. Děkujeme také všem účastníkům turnaje za korektní a sportovní přístup ke hře a těšíme se na 5. ročník turnaje v roce Za pořadatele Václav Snop a Pavel Vrzáček

9 MUZEUM, INZERCE Slánská radnice č. 10, listopad 2012 Vlastivědné muzeum ve Slaném v listopadu VÝSTAVA V galerii muzea potrvá do 25. listopadu 2012 výtvarná výstava Snad nad zlato německo-české malířky a sochařky Dagmar Dost-Nolden. Umělkyně vystudovala pražskou Akademii výtvarného umění a v roce 1978 odešla do tehdejšího významného kulturního centra Kolína nad Rýnem, kde dosud trvale žije. Ve výstavní síni muzea pokračuje úspěšná výstava Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku. opět v malé galerii zazní přednáška bývalé ředitelky hřebčína v Kladrubech nad Labem Ing. Lenky Gotthardové, CSc., s názvem Slánský rodák prof. František Bílek a starokladrubští koně. Na přednášce bude současně představena nová kniha o prof. Františku Bílkovi, jmenovci slavného českého sochaře, jemuž byla před dvěma lety na Masarykově náměstí ve Slaném odhalena pamětní deska. PŘEDNÁŠKY Ve středu 7. listopadu 2012 v 17 hodin se v malé galerii muzea uskuteční přednáška Mgr. Milana Hese, PhD., na téma Antisemitismus v minulosti a dnes. Ve středu 28. listopadu v 17 hodin KONCERTY V kapli Zasnoubení Panny Marie bude ve středu 14. listopadu v 19 hodin pod záštitou Kruhu přátel hudby uveden koncert Adamusova Tria. V sobotu 17. listopadu ve hodin v rámci festivalu 46. Slánské jazzové dny proběhne v kapli koncert legendy českého jazzového zpěvu Jany Koubkové. V neděli 18. listopadu v hodin na stejném místě zazní koncert spirituálů slovinského zpěváka a kytaristy Paula Batta a jeho českého kolegy Ondřeje Kříže. V pondělí 26. listopadu v 19 hodin pokračuje program listopadových koncertů v kapli benefičním Předvánočním koncertem Jana Matěje Raka, který pořádá DDŠ Slaný. Sňatky ve Slaném Své ano si v posledních dnech řekli: Július Pokuta, Levoča a Anna Burešová, Slaný Petr Berg, Slaný a Helena Kočková, Slaný Michal Brůža, Mšené-Lázně a Monika Vondráčková, Radešín Taras Khoma, Praha a Natalia Golovkina, Praha Michal Šona, Kladno a Lucie Bertlová, Kladno Václav Kubáček, Slaný a Lea Matoušková, Ořech Luboš Sedláček, Praha 4 a Jitka Mandátová, Praha 4 Novomanželům přejeme hodně štěstí! 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má infocentrum zavřeno. NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY RUČNĚ VYRÁBĚNÁ KERAMICKÁ SLÁNKA S MOTIVEM SLANÉHO První slánku z dílny manželů Březkových jsme obdrželi darem v baličku poštou jako přírůstek do naší velké sbírky slánek. Jejich ručně točená a modelovaná keramika se nám moc zalíbila. Našli jsme si, že k výrobě používají dvakrát pálenou kameninu, přičemž druhý výpal je na stupňů a zdobena je zcela zdravotně nezávadnými glazurami, tím pádem vhodné pro každodenní používání. Hned jsme měli další vhodný a důstojný dárek pro hosty a návštěvníky města a slánkou určitě nikoho neurazíte, pokud jí použijete při reprezentaci města. JUBILEJNÍ 10. STOLNÍ KALENDÁŘ SLANÝ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (s podtitulkem Slaný a okolí) Tento kalendář, který má již svou tradici a vychází nepřetržitě od roku 2004, si budete moci koupit i letos. Upozorňujeme, že pouze ve středu je možné zakoupit tento kalendář s výraznou slevou. Infocentrum nabízí také visací kalendáře Svědci dějin Slánska a Slánské věže. Proto neváhejte a navštivte Infocentrum Pod Velvarskou branou v době od 9 do 16 hodin. Netradičně pojatý pochod s čelovkou a zajímavým cílem SVATOMARTINSKÝ POCHOD SOBOTA Na pochod se sejdeme v 9 hodin u slánského Infocentra Pod Velvarskou branou. Startovné je 65 Kč, děti 6 10 let 20 Kč. Na trase dlouhé 15 km vás čeká nejedna zajímavost. Víte, že Svátek sv. Martina se slaví veselým hodováním. Rok končí, úroda je pod střechou, nastal čas odměnit se. Na sv. Martina kouřívá se z komína. Copak to v kamnech tak krásně voní? Husí pečínka a vandrovnice. Čeládka končí službu a sedlák se selkou je naposledy hostí pod svou střechou a na cestu jim přibalí vandrovnice martinské podkůvky / rohlíky. V noci se nechodí spát tak brzy a je čas zažehnout světýlka lampiónů. Datum s číslem se zdvojenou 1 symbolizovalo rozpustilost a hřích. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2012 Zajímavý dárek pod stromeček, který potěší zejména děti, ale nejen je představíme v Infocentru Slaný další regionální produkt. Tentokrát to budouuzenářské výrobky. Noční procházku s průvodcem vánočně osvětleným městem Slánské jazzové dny VIP vstupenka Navštěvujete rádi Jazzové dny ve Slaném? Jste hrdi na tuto významnou akci? Rádi byste nás podpořili a nevíte jak? Prosíme tedy i vás, milovníky jazzové hudby, abyste přispěli jakoukoli částkou na 46. Slánské jazzové dny. Odměnou firmám nebo i fyzickým osobám bude VIP vstupenka na právě chystaný festival, na kterém budete mít svůj podíl. Příspěvky můžete zasílat na účet: / Děkujeme, váš Jazz Club Slaný. Další informace na telefonu ,nebo na u:

11 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 Význam rodiny u předškolních dětí Na svou profesi se zpravidla připravujeme roky, ale na povolání rodiče neexistují žádné vzdělávací instituce a informace si musíme sehnat sami. Nikdo nás nenaučí, co patří ke správné výchově. Jednoznačné však je, že nejvýznamnější výchovné a vzdělávací prostředí poskytují dítěti rodiče! Domov je jednou z podmínek šťastného dětství. Důležité je vědět, že vliv rodičů bývá z dlouhodobého pohledu nejvýraznější, nejvšestrannější a hlavně trvalý. Každý, kdo pečuje o malé děti, by si měl uvědomit, že se v tomto věku rozhoduje o celém jeho dalším životě. Pro výchovu neexistují žádné šablony, a proto je nejistota rodičů přirozenou věcí. Pro každého se může objevit problém někde jinde. Kuchařku plnou receptů na správnou výchovu dětí nemáme. Existuje ale jeden důležitý předpoklad vytváření pozitivního vztahu s dítětem trávit s ním co nejvíce času a dělat společně maximum aktivit a tak mu dávat co nejvíce podnětů. Pro domov je také charakteristická stálost prostředí. Nejednotnost ve výchově působí na dítě chaoticky. Děti se v rodině učí základním pravidlům soužití učí se, kdy je čas spát, jíst, hrát si. Musí se smířit s tím, že si nebude dělat svá vlastní pravidla, podle kterých se bude rodina řídit. Rodiče, kteří nestanovují žádná pravidla, žádné hranice dětem příliš nepomáhají, spíše je přetěžují. Nezbytná je přirozená autorita rodičů. Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec. INFORMACE, DOTAZNÍK Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec v rámci projektu Zdravý životní styl pořádá v měsíci listopadu tyto přednášky: Zlonice 5. listopadu 2012 v MŠ Tylova 438 Pedagog Slaný v MŠ Hlaváčkovo náměstí 222 Zdravotník O přednáškách v následujících měsících budete informováni v tisku, ve spolupracujících mateřských školách a mateřských centrech. Více informací naleznete na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ Vážení občané města Slaného, dovolujeme si Vás po roce opět oslovit a požádat o spolupráci. Město Slaný se úspěšně ucházelo o dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí dotačního projektu je i proces implementace modelu CAF jako nástroje řízení kvality vytvořeného po potřeby orgánů veřejné správy (obdoba norem ISO pro podnikatelské subjekty). Vyplněný dotazník nám pomůže zjistit trendy a vývoj v námi sledovaných oblastech a jeho odevzdáním napomůžete k procesu zlepšování služeb městského úřadu. Ing.Petr Kolačkovský, tajemník MěÚ DOTAZNÍK NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ ZDE JE MÍSTO PRO DALŠÍ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY 11

12 DOTAZNÍKOVÉ ŠET ENÍ SPOKOJENOSTI NÁVŠT VNÍK M stského ú adu Slaný pro rok 2012 Vaše odpov di prosím ozna te zp sobem školního známkování ( 1 výborn až 4 nevyhovující). U každé otázky vyzna te pouze jednu odpov (nejlépe zakroužkováním). 1. Jak jste spokojeni s jednáním pracovník m stského ú adu p i vy izování Vaší záležitosti: HODNOCENÍ po odborné stránce (znalost problematiky, informovanost, aj.) z hlediska osobního p ístupu (vst ícnost, zdvo ilost, apod.) srozumitelnost sd lení z hlediska rychlosti vy ízení Vašeho jednání (nikoliv Vaší celé žádosti) Jak jste spokojeni s výsledky, které se týkají vy ízení Vašich požadavk v následujících oblastech: HODNOCENÍ doba úplného vy ízení Vaší žádosti kvalita a kvalifikovanost vy ízení Vaší žádosti poskytovaných rad ze strany zam stnance m stského ú adu p i vy izování Vaší žádosti Jak jste spokojeni s prost edím m stského ú adu: HODNOCENÍ orientace v budov.p. 136 (budova M Ú) ozna ení a rozmíst ní kancelá í orientace v budov.p. 160 (býv. Hotel Pošta) ozna ení a rozmíst ní kancelá í služby pro ob any (prostor k vypsání formulá, toalety, osv žení) srovnání prost edí M stského ú adu Slaný s jinými "ú ady" (jiné m stské ú ady, ú ad práce, OSSZ, finan ní ú ad, aj.) Obecné informace Jak asto v pr m ru navšt vujete M stský ú ad Slaný za ú elem ú edního jednání? alespo 1x m sí n asi 1x za p l roku asi 1x ro n mén než 1x ro n Jakým zp sobem jste informování o innosti M stského ú adu Slaný? Slánská radnice ú ední desky internet jiný zdroj (uve te) Jak asto navšt vujete internetové stránky m sta Slaný ()? Jste s t mito stránkami spokojeni (p ehlednost, vyhledávání, aktuálnost )? pravideln ob as výjime n v bec VYPLN NÉ DOTAZNÍKY VHAZUJTE DO OZNA ENÝCH SCHRÁNEK do vestibul M Ú Slaný p ízemí u podatelny budova bývalého Hotelu Pošta p ízemí Dotazník naleznete i na internetových stránkách m sta () 12

13 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 KULTURA (IX.) Slánské rozhovory 2012 O premonstrátském umění nejen na Slánsku Po loňských Slánských rozhovorech věnovaných ruským dějinám a umění ikony jsme se letos vrátili zpět do regionu, abychom si připomněli památky, které vznikly pod patronací kláštera sester premonstrátek v Doksanech. S jejich klášterem jsou na Slánsku přímo spojeny čtyři obce Černuc, Kmetiněves, Ředhošť a Sazená, a nejen to, z nejbližšího okolí Slaného, patrně ze Želevčic, pocházel i významný strahovský opat Zikmund Starý. I o této osobnosti se v refektáři slánského kláštera bosých karmelitánů v úterý 2. října 2012 mluvilo. Pozvání do Slaného přijal strahovský opat mons. Michael Pojezdný, kterého za město přivítal místostarosta Jaroslav Hložek. Úvodní slovo strahovského opatata mons. Michaela Pojezdného O.Praem V úvodním slově podtrhl strahovský opat význam znalosti historie v dnešní době, řekl zapomíná se na to, co bylo, a jestliže člověk nezná historii, nezná dějiny, tak se nedokáže rozhodovat v současné době A v tomto smyslu zdůraznil dosah slánského setkání, na kterém jej překvapila a zjevně potěšila i hojná účast. V úvodním bloku, který byl věnován premonstrátským dějinám a premonstrátské spiritualitě, vystoupili dva řeholníci Filip Milan Suchán a strahovský bibliotékář Evermod Gejza Šidlovský. Pro posluchače bylo zajímavé třeba porovnání působení premonstrátů ve frankofonní oblasti a v našich zemích. V kolébce svého vzniku (Prémontré) byli řádem více monastickým, u nás se přece jen více věnovali duchovní správě na jednotlivých farách. A tak tomu bylo i na Slánsku v případě Kmetiněvse, kterou vlastnil klášter premonstrátek v Doksanech již od roku Další referáty se již přímo týkaly regionu. Vladimír Přibyl (Městský úřad Slaný) postupně připomněl památky doksanského kláštera na Slánsku. Nejprve se zastavil v Černuci, které dominují dva barokní štíty rozlehlého hospodářského dvora čp. 1. Ten dal vystavět doksanský probošt Štěpán Kielmann v letech 1676/1678. V této souvislosti uvažoval i o podílu doksanského kláštera při získání architekta návrhu stavby poutního kostela sv. Isidora v Budeničkách. U kostela sv. Václava v Kmetiněvsi, jenž byl barokně přestavěn v letech 1723/1730, zdůraznil vztah kmetiněvského baroku se stavbami Oktaviána Broggia v Litoměřicích. U kostela sv. Jiljí v obci Ředhošť poukázal na to, že Slánsko se stalo i místem, kam byly z Doksan přeneseny některé starší památky z konventního kostela, které ustoupily nově pořízeným v tomto případě raně barokní oltářní architektura. V Sazené dodnes můžeme obdivovat pietně obnovený mlýn čp. 38 z roku 1762, dal jej postavit poslední doksanský probošt Josef z Wilckenburga. Ten stál patrně také za pozoruhodnou sochařskou výzdobou mostu přes Bakovský potok, která však po roce 1948 téměř zanikla. Dvě skulptury z původní šestice soch můžeme dnes obdivovat v Městském muzeu ve Velvarech, na mostě jsou umístěny kopie. Poté Hedvika Kuchařová (Knihovna strahovského kláštera) doplnila vstupní přednášku o krátké portréty některých osobností, které působily na faře v Kmetiněvsi (Václav Steyer, Urban Vojta, Baltazar Horčička, Benedikt Forst), přičemž zmínila i zaniklou farní knihovnu, kterou rozhojnil Benedikt Forst, jak to dokládá jedna z knižních památek strahovské knihovny. Benedikt Forst stál také za objednávkou významného obrazu sv. Jana Nepomuckého od malíře F. A. Maulbertsche. O tomto pozoruhodném plátnu, které je dnes deponováno ve strahovském klášteře, promluvil Marek Pučalík (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha). Vedle hodnocení jeho významu zaujala přítomné geneze jeho původu, kdy při své cestě na Strahov se Benedikt Forst potkal zcela náhodně s vídeňským mistrem a obdivoval jeho strahovské freskové dílo. A když si povzdychl, že by rád od něj měl nějakou památku, tak mu k překvapení Maulbertsch nabídl, že mu namaluje obraz sv. Jana Nepomuckého, a to zadarmo, jen za režijní poštovní náklady. Druhý den nato odjel do Vídně, ale slib splnil. Obraz poslal z Vídně poštou do Velvar, odkud si jej Benedikt Forst přivezl do Kmetiněvse. Tento příběh o získání obrazu od předního mistra evropské barokní malby pro nevýznamný kostel na Slánsku nás poučuje o tom, jak je někdy vznik uměleckého díla skutečně nevypočitatelný. Kurátor uměleckých sbírek strahovského kláštera Libor Šturc vzpomenul památku významného opata Sigmunda Starého (* 1829, 1905). Důvodem byla nejen skutečnost, že se v roce 1897 zasadil o opravu kostela sv. Václava v Kmetiněvsi, ale i fakt, že si Sigmunda Starého připomínáme jako rodáka z nedalekých Želevčic (tak uvádí zlonická farní kronika), jeho otec tam byl šafářem na dvoře Kinských. Libor Šturc sice naznačil, že písemné důkazy pro to nejsou a že se mohl tento strahovský opat narodit i v nedalekém Bakově, v každém případě bylo jeho rodištěm okolí Slaného. Význam Zikmunda Starého dokládá i skutečnost, že byl v roce 1883 zvolen a potvrzen generálním opatem řádu premonstrátů. Literární historik Miloš Sládek z Památníku národního písemnictví ve svém příspěvku Děj se tedy vůle Boží, ať se ctné křesťanstvo množí, aneb Kázání při sňatku doksanského hejtmana z roku 1696 představil jedno svatební barokní kázání, kterých se v barokní literatuře dochovalo pramálo. Nato vystoupil divadelník, libretista a spisovatel Rostislav Křivánek, který v současné době žije na faře v Kmetiněvsi, aby podal poetické svědectví o životě v mítě zdánlivě všedním, který se stal díky geniu loci fary posléze místem povýtce svátečním; pro posluchače výzva k tomu, abychom si vážili každého dne i zdánlivých maličkostí. Po občerstvení v ambitech slánského kláštera následoval přesun do Doksan, do tamního konventního kostela. V úvodu seznámila přítomné Petra Oulíková (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha) s barokní freskovou výzdobou, principy barokní iluzivní malby a její pozoruhodnou mariánskou ikonografií. Nato S. Alberta představená doksanského konventu sester premonstrátek, který byl obnoven po zrušení v roce 1782 až v roce 1998, poučila účastníky o dnešním životě řeholních sester v doksanském konventu, o jejich poslání v životě modlitby, službě bližním a práci. Po krátkém, ale vynikajícím koncertu Vladimíra Roubala, který zahrál na varhany zdejšího chrámu za doprovodu houslisty Emanuela Ranného, zakončil IX. Slánské rozhovory probošt doksanského kláštera Adrian Zemek O. Praem. Podle ohlasů účastníků, kterých se sešlo na sedmdesát, patřily letošní IX. Slánské rozhovory mezi ty nejpovedenější. Potěšující zpráva, ale i závazek pro pořadatele jubilejních X. Slánských rozhovorů v roce Vladimír Přibyl 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v listopadu 2012 Městská hvězdárna je pro veřejnost v listopadu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování v listopadu: Měsíc je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 17. do 29. listopadu. První čtvrt období s nejlepšími pozorovacími podmínkami nastává 20. listopadu. Planety Jupiter je krátce před opozicí se Sluncem a je na obloze po celou noc. Na ranní obloze svítí planeta Venuše, od druhé poloviny měsíce i Saturn. V úterý nastane konjunkce Venuše se Saturnem, Venuše bude 0,5 jižně. Předpokladem k pozorování je vždy jasné počasí. Pozorování každého objektu je doprovázeno odborným výkladem, v případě nepříznivého počasí je podán výklad k přístrojovému vybavení kopulí. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , Co můžeme pozorovat na listopadové obloze Přehled úkazů podzimního nebe začínám tentokrát tak trochu netradičně viditelností komet. Zasloužila se o to poměrně známá periodická kometa 168P/Hergenrother, které se průběhu svého návratu ke Slunci několikrát skokově zjasnila. Pozornost astronomů kometa poutá již od 13. září, kdy bylo ze snímků dalekohledy patrné, že jasnost komety byla zhruba 27x vyšší oproti očekávání. Nicméně růst jasnosti v následujících dnech strmě pokračoval a 8 dnů poté dosahovala její aktivita 40x vyšší hodnoty, než je u ní obvyklé. Po průchodu kolem Slunce, kdy došlo k dalšímu skokovému zjasnění, přesahuje její jasnost již 250 násobek její očekávané jasnosti! Při svém velice příznivém návratu ke Slunci prolétla kometa 25. září ve vzdálenosti 63 mil. km kolem Země a zamířila vysoko nad obzor. Naskytla se proto výjimečně dobrá příležitost pozorovatelům ze severní polokoule, kteří mohou spatřit kometu v malých dalekohledech či binokulárech na vlastní oči. Kometa 168P/Hergenrother patří do skupiny krátkoperiodických komet, jejichž dráha je pod silným vlivem planety Jupiter. Díky častým přiblížením k této planetě se postupně zmenšuje její minimální vzdálenost od Slunce. Ke Slunci se kometa navrací pravidelně každých 7 let a prolétne kolem něj ve vzdálenosti zhruba stejné, jako obíhá planeta Mars. Každé setkání se Sluncem však kometa draze zaplatí. Materiál jednou uvolněný z jejího jádra vlivem slunečního větru způsobí, že po několika tisících takovýchto návratech se kometa v podstatě rozplyne do prostoru. Skokové zjasnění komety má vlastně za příčinu odtržení větší části jejího jádra a explozí takto uvolněné úlomky potom zazáří ve slunečním světle. Ze současného průběhu aktivity komety lze předpokládat, že minimálně do konce listopadu bude v dosahu malých dalekohledů. Na večerní obloze se v listopadu objevuje největší planeta sluneční soustavy Jupiter. V tomto období nastávají pro Jupiter nejlepší pozorovací podmínky, neboť 3. prosince bude v opozici se Sluncem a pozorovatelný celou noc. Na ranní obloze je nápadná planeta Venuše, od druhé poloviny měsíce Saturn a od 25. listopadu i Merkur. Seskupení Měsíce, Venuše, Spiky a Saturnu bude pozorovatelné ráno na jihovýchodě ve dnech 11. a 12. listopadu. V úterý 27. listopadu nastane konjunkce Venuše se Saturnem, Venuše bude 0,5 jižně. Na ranní obloze budeme moci nízko nad jihovýchodním obzorem pozorovat seskupení Saturnu, Venuše a Merkuru. Pěkný výhled a jasnou oblohu! Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném Astronomická přednáška středa 28. listopadu v 18 hodin AŽ VYBUCHNE SUPERNOVA Přednáší vedoucí Štefánikovy hvězdárny v Praze Mgr. Jakub Rozehnal V souvislosti s údajným koncem světa v roce 2012 je zmiňován výbuch supernovy, která rozsvítí noční oblohu do denního jasu a připraví zemský povrch o vše živé. Je to vůbec možné? A co je to vlastně supernova? Na přednášce poodhalíme fyzikální pozadí výbuchů supernov, zmíníme některé mýty, jež toto téma obestírají, a sestavíme fi ktivní scénář výbuchu blízké supernovy a jeho vlivu na Zemi. Pořady pro děti sobota 24. listopadu v 16 hodin Každý dětský návštěvník akce dostane dárek! Kometa 168P/Hergenrother na snímku z 12. října pořízeného v Městské hvězdárně ve Slaném pomocí dalekohledu (Skywatcher 200/ 1 000) a CCD kamery SBIG ST-9E expozicí 3x120s bez filtru. 14 POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU (10 min) MĚSÍC U KREJČÍHO (30 min)

15 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 HISTORIE Slánský rodák parašutista Karel Svoboda ( ) Před sto lety 18. října 1912 se ve Slaném narodil statečný a odvážný člověk Karel Svoboda, jehož životní cesty ale osudově poznamenaly oba totalitní režimy 20. století nacismus i komunismus. První tím, že v době okupace vyvraždil téměř celou jeho rodinu, druhý tím, že se jej pokusil učinit a částečně i učinil spolupodílníkem svých vlastních vin. Jeho otec Karel ( ) byl majitelem sodovkárny ve Slaném, matka Aloisie ( ), rozená Ziková, byla ženou v domácnosti. Karel Svoboda měl jediného sourozence sestru Alžbětu. Ve Slaném absolvoval obecnou a měšťanskou školu a také dva roky obchodní školy. Poté pracoval jako kancelářský pomocník a nakonec nastoupil do zaměstnání v sodovkárně svého otce. Základní vojenskou službu Karel Svoboda vykonával v letech jako spojař v Trutnově. Do zálohy odešel jako svobodník. V roce 1936 se oženil s Irenou Hájkovou, která pocházela ze Slánska. Při mobilizaci na podzim 1938 nastoupil opět k hraničářskému praporu v Trutnově. Mnichovský diktát však znemožnil vojenskou obranu republiky. Území okupované vlasti Karel Svoboda opustil v noci z 28. na 29. června 1939, kdy se dostal na území tehdy ještě samostatného Polska. Zde podepsal závazek k pětileté službě ve francouzské cizinecké legii a v srpnu 1939 byl dopraven do Alžírska. Po vypuknutí války byl z cizinecké legie propuštěn a 26. září 1939 se v jihofrancouzském městě Adge přihlásil do československé zahraniční armády a byl zařazen k 1. pěšímu pluku jako spojař. V květnu 1940 se zúčastnil společně s dalšími československými vojáky obrany Francie proti postupujícím jednotkám německé armády. Během ústupových bojů mnohokráte osvědčil svoji statečnost. Po porážce Francie byl v hodnosti četaře evakuován do Velké Británie, kam doplul V říjnu 1940 byl povýšen na rotného. V létě 1941 byl Karel Svoboda nadřízenými vybrán pro plnění zvláštních vojenských úkolů. Od 15. srpna do 20. září 1941 absolvoval sabotážní a paradesantní kurs. Na počátku října 1941 byl společně s Jozefem Gabčíkem pověřen přednostou zpravodajského odboru ministerstva národní obrany čs. exilové vlády plukovníkem Moravcem mimořádně závažným úkolem likvidací zastupujícího říšského protektora Heydricha. Ovšem kvůli zranění hlavy, které Karel Svoboda utrpěl během cvičného seskoku z upoutaného balónu při doplňujícím parašutistickém výcviku, byl odvolán z výsadku Anthropoid. Nahrazen byl Janem Kubišem, jenž atentát na Heydricha v Praze vykonal. Atentát na Heydricha, třebaže v té době na území protektorátu Karel Svoboda vysazen nebyl, měl ovšem tragické důsledky pro Karel Svoboda (foto: deník Právo ) jeho nejbližší rodinné příslušníky oba rodiče a manželku Irenu, kteří byli popraveni během stanného práva 1942 a to za podporu a pomoc, kterou poskytli jiným parašutistům. Jména těchto statečných lidí jsou uvedena na pomníku obětem druhé světové války na slánském Hlaváčkově náměstí. Sestra Karla Svobody Alžběta, provdaná Pužanová, byla zatčena v září 1942 a vězněna společně s dalšími příbuznými parašutistů v internačním táboře ve Svatobořicích na Moravě válku ale přežila. Dvouletý syn Karel, který se narodil v manželství Karla a Ireny Svobodových až po odchodu svého otce do zahraničí, byl předán k pěstounské péči do Bavorska. V letech absolvoval Karel Svoboda ve Velké Británii speciální radiokurzy. Jako radista byl v květnu 1944 zařazen do šestičlenné paraskupiny s krycím názvem Wolfram, která měla po svém výsadku v Beskydech organizovat sabotážní činnost. Dne 3. července 1944 Karel Svoboda odletěl společně s ostatními parašutisty z Velké Británie na leteckou základnu v italském Bari, odkud v té době startovala spojenecká letadla k vojenským operacím nad střední Evropou. Členové výsadku Wolfram byli vysazeni na severní Moravě 14. září Karlu Svobodovi však po seskoku nepřálo štěstí, neboť se mu nepodařilo navázat kontakt s ostatními výsadkáři a již o pět dní později byl zatčen německými četníky. Vězněn a vyslýchán byl v Těšíně, v Moravské Ostravě a Brně. Během výslechů uvedl místo úkrytu vysílačky, ale odmítal pod nejrůznějšími záminkami účast na zpravodajských protihrách ve službách gestapa. V lednu 1945 byl proto deportován do koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Dne byl osvobozen americkými vojáky na pochodu smrti u města Cham. Léčil se v americké vojenské nemocnici a po návratu do vlasti také v Praze, kde se setkal se svým pětiletým synem. Již krátce po osvobození se však začala objevovat nepravdivá tvrzení, že v době svého vyšetřování na gestapu se dopustil svými výpověďmi vojenské zrady. Těchto obvinění byl Karel Svoboda zproštěn usnesením polního soudu 1. armádního sboru 3. prosince Bezdůvodného obviňování se však nezbavil ani později. Začátkem roku 1946 byl Karel Svoboda povýšen na podporučíka pěchoty v záloze a oceněn dvěma vojenskými řády. V témže roce se znovu oženil. Po odchodu z armády na podzim 1945 pracoval jako radiotelegrafista na ministerstvu zahraničí, kde působil i po komunistickém převratu v únoru A právě tehdy dochází k událostem, které dosud vrhají otazníky i stíny na jinak hrdinný život Karla Svobody. Dne jej coby zkušeného radistu kontaktoval bývalý štábní kapitán Václav Knotek, který Svobodu chtěl údajně zapojit do protikomunistického odboje. Karel Svoboda se ovšem podle některých zdrojů domníval, že jde o provokaci ze strany komunistické bezpečnosti a o záležitosti informoval StB. Na domluvené schůzce Václava Knotka a Karla Svobody, která byla pod kontrolou bezpečnostních orgánů, pak došlo k zadržení kapitána Knotka, který krátce poté ve vazbě spáchal sebevraždu. Karel Svoboda uvěřil slibu, že schůzka nebude monitorována a nedojde k zatčení Václava Knotka. Karel Svoboda, jenž po předchozím členství v Československé straně lidové vstoupil roku 1948 do KSČ, byl v lednu 1953 získán ke spolupráci se Státní bezpečností, ale výsledky Svobodových zpravodajských aktivit byly nulové a StB tuto spolupráci sama po čtyřech letech ukončila. Po propuštění z místa radisty na MZV pracoval Karel Svoboda od roku 1949 na hydrometeorologické stanici na Ruzyni a následně v Hydrometeorologickém ústavu v Komořanech. Slánský rodák Karel Svoboda, který mohl sehrát v našich dějinách zcela jedinečnou úlohu, zemřel v ústraní a zcela zapomenut 3. dubna 1982 v Praze. Mgr. Zdeněk Víšek, učitel dějepisu na OA Slaný Stať vznikla na základě studie Václava Krůty (Slánský obzor 1998), článku Miroslava Šišky, (Právo ) a internetové stránky wikipedia.org Seznam. čs. parašutistů. 15

16 16 ŠKOLY, ŠKOLKY Zpráva o Lodži Ghetto jménem Baluty Ve středu 10. října 2012 jsme v rámci výuky výtvarné výchovy navštívili výstavu fotografií českého fotografa Karla Cudlína, která se konala ve sborovém domě Církve československé husitské ve Slaném. Baluty byly před druhou světovou válkou zlodějskou čtvrtí. Hned po okupaci Polska zde nacisté zřídili židovské ghetto jménem Baluty, kde čekalo na smrt na židů. Mezi nimi též židé z Čech. Průvodce nás seznámil s tím, jakým způsobem žili židé v koncentračních táborech. Ti, co měli ještě sílu, se snažili pracovat v německých textilních továrnách s tím, že Ukliďme svět Ukliďme svět! zajímavá myšlenka Pokud by však zůstalo jen u slov, vyznívají i sebelépe pronesená či napsaná slova zbytečně a prázdně. Zůstanou jen jakýmsi výkřikem ve tmě. A to rozhodně nechceme. Před 3 roky jsme se poprvé přidali k dobrovolníkům po celé zemi a se skupinou žáků z 8.A jsme se vydali na cestu za očistou našeho města. Od té doby se stala tato mezinárodní akce jednou z tradic naší školy. Jsme rádi, že se k nám postupně přidávají další a další žáci, starší i mladší, protože jsme přesvědčeni, že ten, kdo se naučí starat o své město a vynaloží značné úsilí, aby bylo opět o něco krásnější (a v tomto případě i čistší), si bude svého města, a tedy i životního prostředí v něm, více vážit. Domníváme se, že tudy vede správná cesta - učit děti tvořit, ne bourat a ničit V letošním roce jsme se zapojili do této mezinárodní kampaně již potřetí. (Ve světě však tato akce slaví své dvacáté narozeniny ). mají ještě kapku naděje na propuštění nebo přežití. Ale zmýlili se. Všechny, bez ohledu na věk, na to jak se snažili, poslali do plynu. Z této strašné doby přežilo jen kolem dvou tisíc židů. Pro nás je nepředstavitelné, v jak těžkých podmínkách tam žili v zimě, o hladu. Způsob života obyvatel současné chudinské čtvrti průmyslového města Lodže, které se nachází uprostřed Polska, je poznamenaný bídou, alkoholem a nezaměstnaností. Baluty kdysi a dnes mají bohužel hodně společného. Výstava se nám velice líbila. Šebestová Pavla, 8.A, ZŠ Rabasova Materiálové zázemí naší škole poskytl Český svaz ochránců přírody Vlašim, koordinátor celé kampaně v České republice, a také Odbor životního prostředí MěÚ Slaný, který zabezpečil odvoz nasbíraného odpadu. Velké poděkování patří nejen třídám 4.A, 4.B, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 8.B a 9.A, ale i jejich třídním učitelkám, které žáky do akce zapojily, motivovaly a vedly je při jejich práci. Úklid proběhl dne a do celé akce se zapojilo 174 žáků 3.ZŠ. Naše úsilí nebylo opravdu zbytečné! Uklidili jsme okolí školy, slánského rybníka, sídliště Na Dolíkách a Naučnou stezku Slánské hory. Nasbírali jsme přibližně 25 pytlů odpadků. Myslíme si, že tento skutek byl pro naše žáky mnohem poučnější než desítky hodin ekologické výchovy strávených ve školních lavicích. A také doufáme, že naši žáci budou mít k naší planetě, naší zemi, našemu městu a k naší škole lepší vztah než generace naše a generace minulé. Alespoň se o to stále pokoušíme. Vždyť - není ostuda uklízet, ale ostuda je nepořádek dělat a v nepořádku žít! Ušli jsme alespoň malý kousek na této velmi dlouhé a náročné cestě Pedagogové a žáci 3. ZŠ Slaný Svaz diabetiků ve Slaném zve na Den dia od 9 do 12 hodin v DPS ve Slaném, Na Sadech. Zjištění váhy, obsahu tuku v těle a cukru v krvi. Ochutnávka zdravé výživy a možnost nákupu zdravých produktů. Návštěva dětí ze školky U Divadla v motýláriu slánského gymnázia Podzim nám již klepe na dveře, sluníčko barví listy stromů a dokrresluje červené tváře jablíčkům. Je to pravá podzimní nálada a kdo by tedy čekal MOTÝLA! A ještě k tomu exotického, krásného s modrými křídly? A právě líhnoucí se motýli byli překvapením pro děti z mateřské školy U Divadla. Jedna z našich šikovných maminek, paní Saša Čermáková, které tímto velmi děkujeme, nám zprostředkovala návštěvu ve slánském gymnáziu. Má krásné motýlárium v prostorách školy. Pan ředitel RNDr. Milan Dundr, Csc. A pan Mgr. M. Šturm dětem trpělivě povídali o krásném světě motýlů, o jejich životě, vývoji a zvláštnostech. Děti už jistě vědí, proč noční motýli mají tělíčko i křídla porostlá chloupky. Pokud to nevíte, zeptejte se odborníků. Studenti slánského gymnázia to jistě vědí, stejně tak žáčci z mateřské školy U Divadla. Pan ředitel nás provedl i kabinetem biologie a děti byly nadšené. Vše je zajímalo. Otázek proč bylo opravdu hodně a trpělivost našich průvodců byla bezbřehá. Před budovou gymnázia nám byla vysvětlena činnost vzduchového děla a dostali jsme i zmenšenou pomůcku do školky. Sestřelování papírových kapesníčků bylo zajímavým pokusem a děti názorná ukázka nadchla. Každý měl možnost si to vyzkoušet. Návštěva gymnázia se nám líbila. Hledali jsme způsob, jak poděkovat. Naše paní učitelky Renatu a Evu napadlo, že vyhlásí v našem školkovém časopise, soutěž o nejkrásnějšího motýlka z naší školky. Dílka pak odneseme do gymnázia jako poděkování. Doufáme, že naše snaha bude přijata a těšíme se na další spolupráci, třeba i výtvarnou. Jsme sice ještě malí, ale šikovní. Ještě jednou děkujeme! Pedagogové a děti z MŠ Slaný, Vítězná 1578

17 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 Podzimní hudební svátek Slánské jazzové dny se neúprosně blíží. Tento nejstarší festival svého druhu v České republice připravuje již po šestačtyřicáté Jazz Club Slaný za podpory Středočeského kraje, města Slaného a místních firem. SJD se budou konat tradiční třetí listopadový víkend ( ) a v obvyklém schématu: pátek divadlo, sobota kaple a Grand a neděle kaple vystoupí celkem 12 kapel. Festival zahájí trio mladého klavíristy Martina Brunnera jr. hrajícího vlastní repertoár, z kterého byla v roce 2010 vyhlášena jazzová skladba roku. Hvězdou večera bude Ondřej Havelka se svým orchestrem Melody Makers přesně interpretující dobovou hudbu swingové éry a zabývající se nejen americkými skladbami, ale i raným českým či slovenským džezem. V kapli přivítáme legendu českého jazzového zpěvu Janu Koubkovou se souborem, v jehož nástrojovém obsazení najdeme také akordeon, arabskou loutnu, africké djembé a violoncello. Sobotní večer v Grandu odstartuje JH Big Band z Hradce Králové vedený kapelníkem Jiřím Hasalem a věnující se interpretaci klasického i moderního velkokapelového jazzu. Následující Limbo (electro acoustic) je modifikací akustického souboru, do jehož hudby je nově zařazená elektronika. Nebude tedy nouze ani o groovy či elektronické beaty. Další z hvězd festivalu bude slovenský trumpetista Laco Deczi léta žijící v USA. Ve Slaném se představí se svojí americkou skupinou Celula New York. Za hlavní hvězdu lze považovat Australana Hugo Race, bývalého spoluhráče rockera Nicka Cavea. Race se svojí mezinárodní kapelou The Fatalists hledají neprobádané hudební cesty v oblasti blues. Nedělní dopoledne v kapli představí duo slovinského bluesmana Paula Batto, které vystoupí se svým gospelovým a spirituálovým repertoárem. Mimo uvedené hlavní koncerty vystoupí v přísálí Grandu a na jam sessions kapely Juicy Freak, Rastafidli Orkestra, The Bladderstones a Blue Sugar. Připraven je i prolog festivalu, který budou tvořit samostatné koncerty skupin Petra Vlková Trio v pivovaru Antoš ( ), Sammy Vomáčka Trio v Jazz Cafe Fany (7. 11.), Sato San To v Bat. Music Space ( ) a Los Rumberos Trio v Hugo Bagel Café ( ). SJD bude dále provázet jazzový výchovný koncert pro žáky a studenty, nu jazzová diskotéka v kavárně Na Komendě (9. 11.) a výstavy k 50.výročí vzniku Jazz Clubu a žákovských výtvarných prací na téma jazz. Bližší informace o festivalu lze najít na Jaroslav Čečrdle Mezi příjemné akce, jež se pořádají v prostorách zrenovovaného Zámečku v Ledcích-Šternberku, který patří k místnímu Dětskému domovu, se již dvacetkrát zařadilo i setkávání seniorů při odpoledních Dostaveníčkách. Zámeček, bývalá honosná zahradní restaurace patřící k lázeňskému prostředí, je dnes plně k dispozici dětem a mládeži z dětského domova i blízkého okolí pro volnočasové aktivity. Chodí sem také jednou měsíčně i starší přátelé a příznivci DD Ledce, aby se zúčastnili různých aktivit, zazpívali si a poslechli i věčně zelené melodie v podání harmonikářského dua Ježci ze Slaného. Vždy se na dostaveníčko těším. Potkám známé, zazpíváme si, dozvíme se něco zajímavého. Je to pohodové odpoledne, nám prozradila jedna ze smečenských seniorek. První pomoc, numerologie, beseda s městskou policií, cestopisné povídání o Keni, jarní vínek, Masopustní veselí, Velikonoce s harmonikou, zasazení stromu přátelství, kosmetické okénko, filmové odpoledne věnované ženám (Noc na Karlštejně), výlet spolu s DPS Slaný na Pichlovanku do Smolnice, beseda o historii Slaného, Ledec a Smečna i Malého asijského muzea v Ledcích to je jen krátká ukázka nabídek zámeckých dostaveníček. Následné, na které jste srdečně všichni zváni, je připraveno ve znamení padajícího listí na středu 21. listopadu. Hana Tichá KULTURA, ŠKOLA 46. Slánské jazzové dny 2012 jsou za dveřmi Ve šternberském Zámečku bývá živo Duo harmonik Bohouš a Bohoušek Ježkovi při zářijovém dostaveníčku v Zámečku Ledcích- -Šternberku. (foto: Romana Imramovská) PROGRAM 46. SLÁNSKÝCH JAZZOVÝCH DNŮ PÁTEK 16. LISTOPADU Městské divadlo, Martin Brunner Trio Ondřej Havelka & Melody Makers Restaurace Na Střelnici Šantán, Juicy Freak SOBOTA 17. LISTOPADU Kaple Městského muzea, Jana Koubková Quartet Městské centrum Grand přísálí, Rastafidli Orkestra The Bladderstones Městské centrum Grand velký sál, JH Big Band Hradec Králové Limbo (electro-acoustic) Laco Deczi & Celula New York (USA/CZ) Hugo Race & The Fatalists (AUS/I) Jazz Cafe Fany, Blue Sugar NEDĚLE 18. LISTOPADU Kaple Městského muzea, hodin Paul Batto & Ondřej Kříž Duo (SLO/CZ) Koncerty uvádí Jaromír Jerry Žák Úspěch studentů ze slánského gymnázia S tudenti z gymnázia ve Slaném se probojovali mezi 15 nejlepších v soutěži Zlatý oříšek Středočeského kraje. V Říčanech proběhlo v neděli 7. října 2012 slavnostní vyhlášení soutěže pro talentované děti Zlatý oříšek Středočeského kraje Mezi nejlepších 15 dětí z kraje ve věku 6 14 let se probojovali i studenti tzv. Laborek při gymnáziu ve Slaném, kteří soutěžili v kategorii všestrannost (více oborů - fyzika, chemie, biologie, technika). Nepostoupili sice mezi 3 nejlepší, kteří byli vybráni do finálového kola soutěže, přesto si zaslouží poděkování. Mgr. Adéla Michalová, MěÚ Říčany 17

18 SPORT, INZERCE 3. ZŠ na republikovém finále OVOV v Praze Ve dnech se v Praze uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů zkráceně OVOV. Družstvo naší školy ve složení J. Cibuzar, M. Cafourek, M. Tomeš, F. Šašek, E. Laštůvková, V. Šmejkalová, K. Kemrová, T. Pflégrová pod vedením p. učitelky Marie Kyliesové velmi dobře reprezentovalo školu i město Slaný. Ze 30 základních škol z celé republiky jsme skončili na 16. místě. Žáci získali 2 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové odznaky zdatnosti, které se udělují za příslušný počet bodů ve víceboji. Nejlepšího umístění dosáhl J. Cibuzar 6. místo v soutěži jednotlivců. Soutěž měla vysokou nejen sportovní úroveň, ale zvláště společenskou. Každé družstvo mělo patrona z řad našich olympijských reprezentantů současných i bývalých. Naše družstvo vedla Jarmila Kratochvílová, světová rekordmanka v běhu na 800 m. Žáci 3. ZŠ Slaný Na fotografii v pravo je družstvo 3. ZŠ spolu se světovou rekordmankou J. Kratochvílovou MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY K PRONÁJMU Byt č. 3 o velikosti ve dvorním traktu domu č. p. 58 v Soukenické ulici ve Slaném o celkové podla-hové ploše 116,60 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, haly, předsíně, koupelny, WC a komory. Byt č. 12 o velikosti v č. p v Mírové ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 53,35 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. Byt č. 8 o velikosti v č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,97 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Byt č. 6 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,71 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Byt č. 15 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,71 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Byt č. 4 o velikosti v č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 60,26 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Byt č. 11 o velikosti v č. p. 279 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 74,62 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Byt č. 1 o velikosti v č. p. 560 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 36,95 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 1 pokoje, spíže, předsíně, koupelny s WC a sklepa. Byt č. 23 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,76 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Nájemné za jedno stání je stanoveno ve výši 842 Kč za měsíc včetně DPH. Nebytový prostor (1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 36,60 m 2. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m 2. Nebytové prostory celková výměra 64,01 m 2 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 3 na Masarykově náměstí ve Slaném. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel Odbor správy majetku 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 13. listopadu 2012

19 Slánská radnice č. 10, listopad 2012 FOTOREPORTÁŽ Dny francouzské kultury ve Slaném října 2012 foto: Jiří Jaroch a Ivo Horňák 19

20 FOTOREPORTÁŽ

Zpravodaj č. 11/ 2012

Zpravodaj č. 11/ 2012 Zpravodaj č. 11/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově.

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. Zápis Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci národního projektu spolupráce Kraj živých vod II. (reg.č.12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova,

Více

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing.

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing. 1 Zápis č. 6/2014 z VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 25.9.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více