Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011"

Transkript

1 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011 ÚVODNÍK *Příčinou hříchu je neznalost lepšího Milí čtenáři Děníčku, pohanský filozof Demokritos napsal tuto větu * ( Příčinou hříchu je neznalost lepšího ) v době dávno ještě před Kristem. Zřejmě ho inspirovaly problémy tehdejší doby. Nás, žijící už dávno po Kristu, také zaráží nedostatek čistých ideálů v naší rozvinuté civilizaci. Další z antických myslitelů Archimedes, volal po pevném bodu ve vesmíru, aby mohl pohnout zeměkoulí. Přes tu časovou vzdálenost nelze s jistotou přesně určit, zda jeho problém byl pouze technického charakteru. Určitě se však dá konstatovat, že netrpěl jednostranností. Můžu tedy ve vynálezci postřehnout i básníka, filozofa a snad i teologa, volajícího po Božím Slovu Slovu, o které se dá opřít za účelem pohnout naším vnitřním světem, vychýleným z osy Nevím, zda-li tušíte, že toto volání bylo vyslyšeno. V případě nás pokřtěných se nejen můžeme opřít, ale jsme opravdu neseni a dokonce tažení vzhůru ve jménu Otce, skrze Syna, v Duchu svatém. Pravda víry o Nejsvětější Trojici není spekulací, ale pochází ze základní lidské zkušenosti života v rodině. O co bychom se mohli v životě opřít už od útlého dětství, kdyby zde nebyli dva lidé, které spojovala vzájemná láska? Co myslíte, o koho se mohli opřít ti první rodiče? P. Josef Opluštil CO SE DĚLO Arcidiecézní setkání mládeže aneb na Svatý Kopeček si nejeden poutník rád vyšlápl V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry" (srov. Kol 2,7) Ať už se kdokoliv v pátek 15. dubna ve večerních hodinách pohyboval kolem chrámu Panny Marie Sněžné, určitě si nemohl nepovšimnout několika dobrovolníků ve žlutých vestách pobíhajících kolem velkého davu mladých. Ten se právě vynořil ze zdejšího chrámu po zhlédnutí prvního předprogramu 8. světového dne mládeže, totiž zpívaných pašijových her v podání Litomyšlské schóly. Parádní podívaná se opírala o evangelium sv. Jana a hlavní zpěváci Ježíš a Pilát sklidili obrovské ovace naplněného chrámu. Dav se dále s rozžatými svícemi přemístil do kostela sv. Kateřiny, kde proběhla večerní modlitba za doprovodu zpěvů z Taizé. Po nich se mladí odebrali ke strávení noci na základní škole sv. Voršily. Sobotní den pro nás pořadatele začal brzy. Již 6:30 (což bylo po noci strávené na parketách olomouckého arcibiskupského sálu velmi těžké vstávání) nás čekala společná modlitba a hned potom rychlá snídaně. Vše muselo být ve spěchu, jelikož už v 7 hodin jsme se museli odebrat na svá stanoviště. Například já, jakožto instruktor cesty, jsem postával u olomouckého hlavního nádraží a posílal účastníky k chrámu sv. Václava, kde bylo zahájení celého setkání. Zde měl katechezi náš arcibiskup Jan Graubner a poté se již všechny sešlé děkanáty vydaly na pouť na Svatý Kopeček. Na nás pořadatelích bylo znovu zajistit hladký průběh cesty a obejít se bez zranění, či ztrát na životech. Na klášterním nádvoří Svatého Kopečku se pomalu rozjížděl program, čekalo se na guláš a také na žetony, které byly určeny k možnosti přístupu na odpolední přednášky, či osobní aktivity: Stojí to za to, počkat se sexem až do svatby?; Proč odpouštět? Milovat bližního svého - i když nás zranil?; Duchovní služba AČR a etika vojáků v zahraničních misích; Sex, AIDS a vztahy; Křesťan a hudba; Věda a víra, vznik světa; Obchodování s lidmi, nucená prostituce v Itálii; Umíte se (správně) rozhodovat?; Poznej Boha ve slabostech; Volontariát; Tvořivé dílny; Adorace.

2 Nabité novou energií a poznáním nás nakonec v 15:00 čekal zasloužený finiš, na který se celé společenství mladých těšilo od samého začátku. Mše v bazilice Navštívení Panny Marie sloužená arcibiskupem Janem a biskupem Josefem. Ač je to k neuvěření, 1200 mladých se do chrámu skutečně vešlo, a ještě k tomu se pořadatelům podařilo udržovat stále volné cestičky a průchody lodí. Mší nás provázely hudební zpěvy skupiny Paprsky a celé setkání bylo zakončeno několika bouřlivými ovacemi jak k pořadatelům, tak ke kněžím, tak i samotnému společenství mladých co se sešlo. No zkrátka arcidiecézní setkání na Svatém Kopečku opravdu potěšilo každého poutníka, který neváhal a zavítal, včetně mě (jakožto pořadatele) i našeho otce Josefa. A na co se těšit do budoucna? Co takhle celostátní setkání v příštím roce? Ondřej Nakládal KALENDÁŘ KVĚTEN Pondělí Pondělí Velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Přáslavice mše Velká Bystřice (dům sv.anny) mše 16,00 Kocourovec mše Středa Středa Velikonoční Přáslavice - mše; Velká Bystřice mše Čtvrtek Čtvrtek Velikonoční Bukovany mše Pátek Pátek Velikonoční Hlubočky mše Velká Bystřice mše Setkání katechumenů a kmotrů na faře po mši Sobota Sobota Velikonočního 9,00 Velká Bystřice (fara) šachový kroužek Přáslavice mše s nedělní Neděle II. Neděle Velikonoční + svátek Božího Milosrdenství 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Velká Bystřice (kostel) rytmická mše pro děti a mládež (a jejich rodiče) Pondělí Velká Bystřice (dům sv. Anny) mše Úterý kaple) Středa Přáslavice - mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše (zástup) kaple) Pátek První pátek v měsíci Hlubočky mše Velká Bystřice mše Sobota ,30 Olomouc (katedrála) ocenění zasloužilých farníků 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle III. neděle velikonoční Pozor mimořádně!!!! 9,00 Vel.Bys. mše a slavnost kroje 9,30 Hlubočky mše (zástup) ; 11,00 Bukovany mše (zástup) 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše 19,00 Velká Bystřice pastorační rada Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše (zástup); 18,30 Vel. Bys. mše (zástup) 17,00 Slatinice mše pro mládež (otec Josef) Sobota Svátek sv. Matěj, apoštol 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle IV.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše 15,00 Olomouc (Smetanovy sady) akce pro rodiny s dětmi Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle V.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý kaple) Středa ,30 Přáslavice mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše kaple) Pátek ,00 Hlubočky mše; Pozor mimořádně!!! - 18,00 Vel. Bys. mše, 19,00 Noc Kostelů Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 - Bystrovany mše Pondělí Úterý Svátek Navštívení P.M. 18,30 Velká Bystřice mše za účastníky májových pobožností Středa Památka svatého Justina 16,30 Mrsklesy - mše 17,30 Přáslavice mše Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18,30 Vel.Bystřice mše ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně Začátek devítidenní přípravy na Slavnost Seslání Ducha svatého Pátek První pátek 17,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše 2

3 Sobota ,00 - Velká Bystřice svatební obřad 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Odpoledne - tradiční pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce Změna programu vyhrazena. Sledujte, prosím, nedělní ohlášky! MIMOJINÉ Per Mariam ad iesum! (skrze Marii k Ježíši) Květen nejkrásnější měsíc v roce, měsíc Panny Marie. Po celý měsíc uctíváme blahoslavenou Pannu Marii při májových pobožnostech. Panna Maria nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: Cokoliv vám řekne,učiňte! Poutníče milý, k nebeské vlasti který jdeš cestou bolů a strasti, nechceš-li zbloudit, vůdkyni mívej: Hleď k svaté Panně, budeš-li v hoři, andělů ona veselí tvoří, ve strasti, v bídě, v zármutku zpívej, V trní proč nadarmo hledáš květy? Jeden květ září nade vše světy, Hvězda to mořská, s ní v duchu bývej, Plná jsouc lásky, vybízí tebe: Nemáš-li matky, ve mně ji mívej, Pojď tedy ke mně, pojď se mnou v nebe, Lodička tvá-li tone již taky v životě bouří, ty neumdlívej. Marie hvězdou jest mezi mraky, RV VELKOBYSTŘICKÉ VARHANY Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k vyššímu světu. Konstituce o Posvátné liturgii Kapitola 6, odst.120: Liturgická hudba Aby došlo k naplnění uvedené myšlenky o liturgické hudbě, je nutné o naše varhany pečovat a starat se o ně. ale nejprve mi dovolte něco z historie. První zmínka o existenci varhan v našem farním kostele pochází z roku 1770, kdy skončila velká barokní přestavba. Tehdejší bystřický farář a děkan Matouš Karel Seidl začal s úpravami interiéru kostela, které jsou patrné doposud. Do oprav byly zahrnuty též varhany a celý chrámový kůr. Jak tyto původní varhany vypadaly, nevíme. Jisté je, že již v roce 1783 povolal farář Ondřej Marschoffer varhanáře z Olomouce, Kroměříže a Města Libavá, aby zhodnotili jejich stav. Ti se shodli na tom, že stav je již nevyhovující a bude nutné přistoupit k pořízení nových. Ještě téhož roku byl osloven olomoucký varhanář Jan Haas (původně pocházející ze Sleszka), aby postavil nový nástroj. Nové varhany měly již výrazně rokokové tvary a celé dílo přišlo na 450 zlatých. Měly 12 mutací, tři pedály a devět manuálů (pravděpodobně se jedná o 12 rejstříků, 3 v pedálu a 9 v manuálu pozn.redakce). Podle dochovaných fotografií z 30.let minulého století je patrné, že rokoková podoba je shodná se střední částí současné skříně, na jejímž vrcholu je umístěna postavou andílka. O pořízení varhan se dovídáme rovněž z útržku papírku, který byl ve varhanách při jejich bourání ve 30.letech nalezen. Je na něm napsáno:,, ANNO R.S. MDCCLXXXIII. ANNO REPARATE SALUTIS Pro jeho poškození již nebylo možné další část textu přečíst. Varhany sloužily celkem 150 let. Ukázalo se však, že vlivem klimatických podmínek v kostele a patrně i ne příliš dobrou předchozí údržbou, musí být stále častěji opravovány. Zejména v letech 1880, 1900, 1901 a 1908 si jejich stav vyžádal několik oprav, ale ani ty nebyly dostačující a požadovaný výsledek se opět nedostavil. 3

4 Z těchto důvodů rozhodl farář P.Václav Jakubík v roce 1936 o postavení varhan nových. Za tímto účelem byla vyhlášena soutěž, jejímž výsledkem bylo hned několik návrhů na její realizaci. Rovněž tak se rozhodovalo o tom, jakou mají mít nové varhany podobu. Jednotlivé náčrty je ještě dnes možno shlédnout v našem farním archívu. Nakonec zvítězil návrh firmy Jan Tuček Kutná Hora, který počítal s celkovým nákladem na pokrytí prací ve výši ,-korun. Stávající skříň varhan nebyla odstraněna, ale upravena a rozšířena tak, aby vycházela z podoby té původní. Přesto se názory na její vzhled lišily a staly se i terčem kritiky. Z dnešního pohledu to však bylo jediné možné řešení. Skříň má dnes bílou barvu a je doplněna zlatým zdobením. Co se týká výbavy a rozsahu, má nástroj 2 manuály a 18 rejstříků. Oproti původním, které vyžadovaly pohon šlapáním měchů, jsou tyto již pneumatické na elektrický pohon. Lidský pohon tzv.,,měchošlapy tak definitivně odpadl. Po výstavbě nového nástroje byla provedena jeho kontrola arcidiecézním organologem katechetou Karlem Vlkem a přistoupeno k jejich požehnání 29.srpna Žehnání provedl P.František Spurný, dómský prelát u sv.václava v Olomouci. Jak se ukazuje, jsou varhany opravdu křehkým hudebním nástrojem a proto již v roce 1965 a následně v roce 1988 došlo k jejich opětovným opravám, menšími opravami prošly ještě v 90. letech. (dle zápisu Zdeňka Lakomého) Jak je patrné, současné varhany z dílny varhanáře Jana Tučka z Kutné Hory jsou z roku Jsou to romantické varhany po zvukové stránce typickým produktem oné doby. Varhany jsou pneumatické, výpustkové. Výpustkové varhany mají výhodu v rychlém zaznění tónu od zmáčknutí klávesy. Bohužel mají ale spoustu nevýhod: častá poruchovost, velmi náchylné na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, špatná, a u I. manuálu téměř žádná, přístupnost. Pokud pominu průběžné drobné opravy během roku, je nutné varhany pravidelně opravovat a udržovat každých cca roků odbornou varhanářskou dílnou. Stav varhan v současné době není nejlepší, nehrají některé tóny v oktávovém rejstříku, nefungují některé spojky pedálu s manuálem, pozdní nástup tónů. Jelikož naše varhany jsou součástí nemovité kulturní památky (památkou od , č. rejstř. ÚSKP 38306/8-2013) a jsou památkově chráněny, požádali jsme o zhodnocení stavu arcidiecézního organologa p.jana Gottwalda a pana PhDr.Petra Koukala, PhD organologa z Národního památkového ústavu Praha. Jejich doporučení je jednoznačné: varhany nutně potřebují během 3-5 let generální opravu. Byly předloženy ekonomické a pastorační radě návrhy na jednotlivé možnosti a rozsahy opravy - viz. Organologický nález varhan v kostele Stětí sv.jana Křtitele ve Velké Bystřici a návrhy řešení opravy a rozšíření č.j.22/2010 ORG a 27/2010 ORG. Z těchto 7-mi variant vybrala ekonomická a pastorační rada variantu B. Dovolte mi stručný popis vybrané varianty: Rozšíření stávajícího nástroje ve stávající skříni, přestavba traktury z pneumatické na elektropneumatickou, ponechání stávajícího hracího stolu. - Hrací stůl: elektrifikován za ponechání dekoru a funkčnosti všech pomocných zařízení - Traktura bude nahrazena el.vedením a magnety budou osazeny na finální relé pod vzdušnicemi. (Předností tohoto systému bude trvalejší zachování regulace chodu traktury a odstranění častých závad, které jsou právě pneumatickou trakturou způsobeny. Nástroj bude po celkové stránce spolehlivější a zároveň se zrychlí ozev tónu) - Vzdušnice: kompletní čištění, výměna všech kůží. Nástroj bude rozšířen přídavnou vzdušnicí výpustné konstrukce (popř. jinou vzdušnicí s rejstříkovou kancelou, kuželková apod.) na II manuálu a dále vzdušnicí skříňovou typu UNIT, která bude společná pro I manuál a pedál (event.celá nová vzdušnice pro pedál dle navržené dispozice) - Píšťaly: kompletní čištění, revize intonace, cínařské opravy, revize kůží utěsnění píšťal (zátky), rozšíření píšťal o nové dispozice - Vzduchová soustava: převedení sání vzduch z kostela, kompletní čištění vzduchové soustavy, revize kůží u všech měchů, revize elektroventilátoru - Další: - posunutí a rozšíření stávající hrací skříně, osvětlení, nátěry, konzervace proti dřevokaznému hmyzu, finální regulace traktury, intonace. 4

5 Navržená dispozice (tučnou kurzívou nově přidané hlasy): I. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 1. Bourdon 16 Lg, kryt 2. Principál 8 Zn, Sn, prospekt Zn 3. Flétna dutá 8 Lg, otevřená 4. Gamba 8 Zn, Sn 5. Oktáva 4 Zn, Sn 6. Mixtura 3x Zn, Sn s tercií 7. Trompeta 8 náraz, ozvučny Lg/zn a Sn II. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 8. Principál houslový 8 Zn, Sn 9. Flétna konc. 8 Lg, Sn 10. Salicionál 8 Zn, Sn 11. Aeolina 8 Zn, Sn 12. Vox coelestis 8 bez vlastních rejstříků, kombinace č Hoboj 8 labiální, Zn, Sn 14. Roh lesní 4 Zn, Sn 15. Flétna příčná 4 extenze č Flétna kvint. 2 2/3 Sn, kónická 17. Flétna lesní 2 Sn 18. Tercie flétna 1 3/5 Sn Pedál, C-f1, 30 kláves i píšťal 19. Violonbass 16 Lg, otevřený 20. Subbas 16 Lg, krytý 21. Bourdonbas 16 transmise z č Oktávbas 8 extenze č Krytbas 8 extenze č Violoncello 8 Zn 25. Viola 4 extenze č Pozoun 16 extenze č.7, náraz. ozv. Lg nebo Zn/Sn Z uvedeného je jasné, že po takovéto generální opravě a rozšíření budou naše varhany spolehlivé, zvukově barevnější a velmi důstojné k bohoslužbám i koncertům. A jak k tomuto cíli dojít? Byla stanovena pracovní skupina ve složení: p.jaromír Sláma, p.jan Juráň a p.lubomír Vlk. Ta bude mít na starosti zajištění finančních prostředků, informovanost farníků o stavu financí, rozpracovanost, komunikace, reklama apod. Jelikož předpokládaná investice je kolem 1,5 mil Kč, rozhodla ekonomická rada, že bude zřízen zvláštní účet na opravu varhan. S opravou se započne, až na účtu bude nashromážděna více než polovina předpokládané částky. Na tento účet bude moci přispět jakoukoliv částkou každý z nás, firmy, obce, podnikatelé a to několika způsoby: - Převodem na účet číslo: /0800, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce - Složenkou, která je k dispozici v každé naší kapli a kostele - Finanční částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny anebo otci Josefovi proti dokladu o přijetí Jsme si všichni vědomi, že předpokládaná oprava a investice je velká a odpovídá investicím z roku 1783, 1880 a Věříme však a doufáme, že s pomocí Boží se nám dílo podaří i v letech Zpracoval Lubomír Vlk Fotografická soutěž vyhlášená Arcibiskupstvím olomouckým V r oslavíme 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci r K tomu jubileu připravujeme reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejích dějinách i současném životě. Nosnou část knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži. Soutěžit může každý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papírové formě kancléři kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) do , nebo em na ve formátu jpg a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše fotografované místo). Hodnotí se umělecké a tematické zpracování. 5

6 Okruhy témat: 1. Historie diecéze památky, osobnosti, události. 2. Posvěcená krajina sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením světců či kandidátů blahořečení. 3. Současný život církve liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, život kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv. Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie. POZVÁNKY Domácí církev (Oáza rodin) rodinná větev hnutí Světlo Život Vás zve na letní rodinné rekolekce OÁZA RODIN 2011 Rekolekce jsou určeny křesťanským rodinám. Délka manželství ani počet dětí není rozhodující. Bližší představení proběhne včetně osobního svědectví manželů Petry a Marka Růžičkových na téma: MANŽELSTVÍ CESTA K BOHU v neděli v 18:00 (po mši svaté) v sále na faře ve Velké Bystřici Děti vemte s sebou (program pro děti zajištěn) Předpokládaná délka programu 30 min. Kontaktní osoby: Jitka a Tomáš Krätschmerovi TURNAJ NA FAŘE A OBNOVENÍ ČINNOSTI ŠACHOVÉHO ODDÍLU Během dvou květnových sobot proběhne velkobystřické šachové klání na místní faře.v sobotu se utkají žáci od 9,00 hod.druhé měření sil bude mezi dospělými v sobotu , rovněž od 9,00 hod.vše se bude odehrávat v nové společenské místnosti v přízemí fary ve Velké Bystřici pod laskavou péčí pana Ing. Adolfa Jandy. Pro úplnost je třeba podotknout, že v poslední dubnovou sobotu, dne , šachový oddíl na velkobystřické faře obnovuje po roční přestávce svoji činnost. Začátek od devíti hodin. Bližší informace u pana Ing. Adolfa Jandy mobil Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve Československé husitské ve Velké Bystřici se společně připojují k celostátní akci NOC KOSTELŮ která u nás proběhne v pátek od 17 do 23 hodin. Během večera se budou konat prohlídky se zasvěceným výkladem, v hudební části projektu se tentokrát představí: pěvecký sbor CČSH a děti z biblického Spolča schola farní mládeže se zpěvy z Tajze rozšířený chrámový sbor spolu s příležitostným orchestrem, pod vedením významného olomouckého dirigenta Tomáše Kláska provede skladby W.A.Mozarta a A.Vivaldiho Lenka Černínová (housle) a její oblíbenci Jitka Krätschmerová (housle) a Tomáš Krätschmer (klarinet) spolu s Lubomírem Vlkem (varhany) zahrají Sonátu da chiesa Arcangela Corelliho zpěvačka Milada Umlaufová a její přátelé vokální soubor Misty (dříve Makytaky) zazpívá spirituály, pop i jazz Sledujte plakáty s podrobným programem. Jste srdečně zváni, vezměte také své přátele DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu v olomoucké katedrále. V hodin začíná litaniemi ke sv. Janu, pak následuje pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan Vychází , uzávěrka dalšího čísla Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na Farní webové stránky příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na Redakční rada: Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer, P. Josef Opluštil, Cena výtisku 5,-Kč. 6

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 ÚVODNÍK Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012 ÚVODNÍK Kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce Vy žijete ne podle těla, ale podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 11 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku, na vrcholu podzimní doby máme opět zimní čas. Podle moderního zvyku se o minulém víkendu

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

A nezapomeňme, Boží království je blízko! Naději každému z Vás vyprošuje Váš arcibiskup Jan

A nezapomeňme, Boží království je blízko! Naději každému z Vás vyprošuje Váš arcibiskup Jan Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 2 Rok 2015 ÚVODNÍK Část Pastýřského listu pro první neděli postní 2015 Drazí bratři a sestry, postní doba má pro nás být dobou intenzivního učení

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 7 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 7 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 7 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás ze samotného konce školního roku, na který jistě všichni budeme pamatovat z mnoha důvodů.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Restaurování varhan v Jinošově

Restaurování varhan v Jinošově Restaurování varhan v Jinošově Petr Koukal Dobová zpráva o Jinošovu (1837) Trochu historie Starší dějiny varhan v Jinošově zatím nejsou příliš známé. V roce 1794 stavěl v Náměšti nad Oslavou nové varhany

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 5 Rok 2012

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 5 Rok 2012 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 5 Rok 2012 ÚVODNÍK Milí farníci a zároveň čtenáři Děníčku. Byl jsem požádán, abych Otce Josefa zastoupil i na tomto místě. Chtěl bych se s Vámi

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ MARIE SVATOŠOVÁ AŽ K PROLITÍ KRVE RADOSTNÉ POSELSTVÍ P. MUDR. LADISLAVA KUBÍČKA Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více