Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011"

Transkript

1 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011 ÚVODNÍK *Příčinou hříchu je neznalost lepšího Milí čtenáři Děníčku, pohanský filozof Demokritos napsal tuto větu * ( Příčinou hříchu je neznalost lepšího ) v době dávno ještě před Kristem. Zřejmě ho inspirovaly problémy tehdejší doby. Nás, žijící už dávno po Kristu, také zaráží nedostatek čistých ideálů v naší rozvinuté civilizaci. Další z antických myslitelů Archimedes, volal po pevném bodu ve vesmíru, aby mohl pohnout zeměkoulí. Přes tu časovou vzdálenost nelze s jistotou přesně určit, zda jeho problém byl pouze technického charakteru. Určitě se však dá konstatovat, že netrpěl jednostranností. Můžu tedy ve vynálezci postřehnout i básníka, filozofa a snad i teologa, volajícího po Božím Slovu Slovu, o které se dá opřít za účelem pohnout naším vnitřním světem, vychýleným z osy Nevím, zda-li tušíte, že toto volání bylo vyslyšeno. V případě nás pokřtěných se nejen můžeme opřít, ale jsme opravdu neseni a dokonce tažení vzhůru ve jménu Otce, skrze Syna, v Duchu svatém. Pravda víry o Nejsvětější Trojici není spekulací, ale pochází ze základní lidské zkušenosti života v rodině. O co bychom se mohli v životě opřít už od útlého dětství, kdyby zde nebyli dva lidé, které spojovala vzájemná láska? Co myslíte, o koho se mohli opřít ti první rodiče? P. Josef Opluštil CO SE DĚLO Arcidiecézní setkání mládeže aneb na Svatý Kopeček si nejeden poutník rád vyšlápl V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry" (srov. Kol 2,7) Ať už se kdokoliv v pátek 15. dubna ve večerních hodinách pohyboval kolem chrámu Panny Marie Sněžné, určitě si nemohl nepovšimnout několika dobrovolníků ve žlutých vestách pobíhajících kolem velkého davu mladých. Ten se právě vynořil ze zdejšího chrámu po zhlédnutí prvního předprogramu 8. světového dne mládeže, totiž zpívaných pašijových her v podání Litomyšlské schóly. Parádní podívaná se opírala o evangelium sv. Jana a hlavní zpěváci Ježíš a Pilát sklidili obrovské ovace naplněného chrámu. Dav se dále s rozžatými svícemi přemístil do kostela sv. Kateřiny, kde proběhla večerní modlitba za doprovodu zpěvů z Taizé. Po nich se mladí odebrali ke strávení noci na základní škole sv. Voršily. Sobotní den pro nás pořadatele začal brzy. Již 6:30 (což bylo po noci strávené na parketách olomouckého arcibiskupského sálu velmi těžké vstávání) nás čekala společná modlitba a hned potom rychlá snídaně. Vše muselo být ve spěchu, jelikož už v 7 hodin jsme se museli odebrat na svá stanoviště. Například já, jakožto instruktor cesty, jsem postával u olomouckého hlavního nádraží a posílal účastníky k chrámu sv. Václava, kde bylo zahájení celého setkání. Zde měl katechezi náš arcibiskup Jan Graubner a poté se již všechny sešlé děkanáty vydaly na pouť na Svatý Kopeček. Na nás pořadatelích bylo znovu zajistit hladký průběh cesty a obejít se bez zranění, či ztrát na životech. Na klášterním nádvoří Svatého Kopečku se pomalu rozjížděl program, čekalo se na guláš a také na žetony, které byly určeny k možnosti přístupu na odpolední přednášky, či osobní aktivity: Stojí to za to, počkat se sexem až do svatby?; Proč odpouštět? Milovat bližního svého - i když nás zranil?; Duchovní služba AČR a etika vojáků v zahraničních misích; Sex, AIDS a vztahy; Křesťan a hudba; Věda a víra, vznik světa; Obchodování s lidmi, nucená prostituce v Itálii; Umíte se (správně) rozhodovat?; Poznej Boha ve slabostech; Volontariát; Tvořivé dílny; Adorace.

2 Nabité novou energií a poznáním nás nakonec v 15:00 čekal zasloužený finiš, na který se celé společenství mladých těšilo od samého začátku. Mše v bazilice Navštívení Panny Marie sloužená arcibiskupem Janem a biskupem Josefem. Ač je to k neuvěření, 1200 mladých se do chrámu skutečně vešlo, a ještě k tomu se pořadatelům podařilo udržovat stále volné cestičky a průchody lodí. Mší nás provázely hudební zpěvy skupiny Paprsky a celé setkání bylo zakončeno několika bouřlivými ovacemi jak k pořadatelům, tak ke kněžím, tak i samotnému společenství mladých co se sešlo. No zkrátka arcidiecézní setkání na Svatém Kopečku opravdu potěšilo každého poutníka, který neváhal a zavítal, včetně mě (jakožto pořadatele) i našeho otce Josefa. A na co se těšit do budoucna? Co takhle celostátní setkání v příštím roce? Ondřej Nakládal KALENDÁŘ KVĚTEN Pondělí Pondělí Velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Přáslavice mše Velká Bystřice (dům sv.anny) mše 16,00 Kocourovec mše Středa Středa Velikonoční Přáslavice - mše; Velká Bystřice mše Čtvrtek Čtvrtek Velikonoční Bukovany mše Pátek Pátek Velikonoční Hlubočky mše Velká Bystřice mše Setkání katechumenů a kmotrů na faře po mši Sobota Sobota Velikonočního 9,00 Velká Bystřice (fara) šachový kroužek Přáslavice mše s nedělní Neděle II. Neděle Velikonoční + svátek Božího Milosrdenství 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Velká Bystřice (kostel) rytmická mše pro děti a mládež (a jejich rodiče) Pondělí Velká Bystřice (dům sv. Anny) mše Úterý kaple) Středa Přáslavice - mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše (zástup) kaple) Pátek První pátek v měsíci Hlubočky mše Velká Bystřice mše Sobota ,30 Olomouc (katedrála) ocenění zasloužilých farníků 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle III. neděle velikonoční Pozor mimořádně!!!! 9,00 Vel.Bys. mše a slavnost kroje 9,30 Hlubočky mše (zástup) ; 11,00 Bukovany mše (zástup) 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše 19,00 Velká Bystřice pastorační rada Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše (zástup); 18,30 Vel. Bys. mše (zástup) 17,00 Slatinice mše pro mládež (otec Josef) Sobota Svátek sv. Matěj, apoštol 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle IV.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše 15,00 Olomouc (Smetanovy sady) akce pro rodiny s dětmi Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle V.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý kaple) Středa ,30 Přáslavice mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše kaple) Pátek ,00 Hlubočky mše; Pozor mimořádně!!! - 18,00 Vel. Bys. mše, 19,00 Noc Kostelů Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 - Bystrovany mše Pondělí Úterý Svátek Navštívení P.M. 18,30 Velká Bystřice mše za účastníky májových pobožností Středa Památka svatého Justina 16,30 Mrsklesy - mše 17,30 Přáslavice mše Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18,30 Vel.Bystřice mše ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně Začátek devítidenní přípravy na Slavnost Seslání Ducha svatého Pátek První pátek 17,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše 2

3 Sobota ,00 - Velká Bystřice svatební obřad 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Odpoledne - tradiční pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce Změna programu vyhrazena. Sledujte, prosím, nedělní ohlášky! MIMOJINÉ Per Mariam ad iesum! (skrze Marii k Ježíši) Květen nejkrásnější měsíc v roce, měsíc Panny Marie. Po celý měsíc uctíváme blahoslavenou Pannu Marii při májových pobožnostech. Panna Maria nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: Cokoliv vám řekne,učiňte! Poutníče milý, k nebeské vlasti který jdeš cestou bolů a strasti, nechceš-li zbloudit, vůdkyni mívej: Hleď k svaté Panně, budeš-li v hoři, andělů ona veselí tvoří, ve strasti, v bídě, v zármutku zpívej, V trní proč nadarmo hledáš květy? Jeden květ září nade vše světy, Hvězda to mořská, s ní v duchu bývej, Plná jsouc lásky, vybízí tebe: Nemáš-li matky, ve mně ji mívej, Pojď tedy ke mně, pojď se mnou v nebe, Lodička tvá-li tone již taky v životě bouří, ty neumdlívej. Marie hvězdou jest mezi mraky, RV VELKOBYSTŘICKÉ VARHANY Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k vyššímu světu. Konstituce o Posvátné liturgii Kapitola 6, odst.120: Liturgická hudba Aby došlo k naplnění uvedené myšlenky o liturgické hudbě, je nutné o naše varhany pečovat a starat se o ně. ale nejprve mi dovolte něco z historie. První zmínka o existenci varhan v našem farním kostele pochází z roku 1770, kdy skončila velká barokní přestavba. Tehdejší bystřický farář a děkan Matouš Karel Seidl začal s úpravami interiéru kostela, které jsou patrné doposud. Do oprav byly zahrnuty též varhany a celý chrámový kůr. Jak tyto původní varhany vypadaly, nevíme. Jisté je, že již v roce 1783 povolal farář Ondřej Marschoffer varhanáře z Olomouce, Kroměříže a Města Libavá, aby zhodnotili jejich stav. Ti se shodli na tom, že stav je již nevyhovující a bude nutné přistoupit k pořízení nových. Ještě téhož roku byl osloven olomoucký varhanář Jan Haas (původně pocházející ze Sleszka), aby postavil nový nástroj. Nové varhany měly již výrazně rokokové tvary a celé dílo přišlo na 450 zlatých. Měly 12 mutací, tři pedály a devět manuálů (pravděpodobně se jedná o 12 rejstříků, 3 v pedálu a 9 v manuálu pozn.redakce). Podle dochovaných fotografií z 30.let minulého století je patrné, že rokoková podoba je shodná se střední částí současné skříně, na jejímž vrcholu je umístěna postavou andílka. O pořízení varhan se dovídáme rovněž z útržku papírku, který byl ve varhanách při jejich bourání ve 30.letech nalezen. Je na něm napsáno:,, ANNO R.S. MDCCLXXXIII. ANNO REPARATE SALUTIS Pro jeho poškození již nebylo možné další část textu přečíst. Varhany sloužily celkem 150 let. Ukázalo se však, že vlivem klimatických podmínek v kostele a patrně i ne příliš dobrou předchozí údržbou, musí být stále častěji opravovány. Zejména v letech 1880, 1900, 1901 a 1908 si jejich stav vyžádal několik oprav, ale ani ty nebyly dostačující a požadovaný výsledek se opět nedostavil. 3

4 Z těchto důvodů rozhodl farář P.Václav Jakubík v roce 1936 o postavení varhan nových. Za tímto účelem byla vyhlášena soutěž, jejímž výsledkem bylo hned několik návrhů na její realizaci. Rovněž tak se rozhodovalo o tom, jakou mají mít nové varhany podobu. Jednotlivé náčrty je ještě dnes možno shlédnout v našem farním archívu. Nakonec zvítězil návrh firmy Jan Tuček Kutná Hora, který počítal s celkovým nákladem na pokrytí prací ve výši ,-korun. Stávající skříň varhan nebyla odstraněna, ale upravena a rozšířena tak, aby vycházela z podoby té původní. Přesto se názory na její vzhled lišily a staly se i terčem kritiky. Z dnešního pohledu to však bylo jediné možné řešení. Skříň má dnes bílou barvu a je doplněna zlatým zdobením. Co se týká výbavy a rozsahu, má nástroj 2 manuály a 18 rejstříků. Oproti původním, které vyžadovaly pohon šlapáním měchů, jsou tyto již pneumatické na elektrický pohon. Lidský pohon tzv.,,měchošlapy tak definitivně odpadl. Po výstavbě nového nástroje byla provedena jeho kontrola arcidiecézním organologem katechetou Karlem Vlkem a přistoupeno k jejich požehnání 29.srpna Žehnání provedl P.František Spurný, dómský prelát u sv.václava v Olomouci. Jak se ukazuje, jsou varhany opravdu křehkým hudebním nástrojem a proto již v roce 1965 a následně v roce 1988 došlo k jejich opětovným opravám, menšími opravami prošly ještě v 90. letech. (dle zápisu Zdeňka Lakomého) Jak je patrné, současné varhany z dílny varhanáře Jana Tučka z Kutné Hory jsou z roku Jsou to romantické varhany po zvukové stránce typickým produktem oné doby. Varhany jsou pneumatické, výpustkové. Výpustkové varhany mají výhodu v rychlém zaznění tónu od zmáčknutí klávesy. Bohužel mají ale spoustu nevýhod: častá poruchovost, velmi náchylné na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, špatná, a u I. manuálu téměř žádná, přístupnost. Pokud pominu průběžné drobné opravy během roku, je nutné varhany pravidelně opravovat a udržovat každých cca roků odbornou varhanářskou dílnou. Stav varhan v současné době není nejlepší, nehrají některé tóny v oktávovém rejstříku, nefungují některé spojky pedálu s manuálem, pozdní nástup tónů. Jelikož naše varhany jsou součástí nemovité kulturní památky (památkou od , č. rejstř. ÚSKP 38306/8-2013) a jsou památkově chráněny, požádali jsme o zhodnocení stavu arcidiecézního organologa p.jana Gottwalda a pana PhDr.Petra Koukala, PhD organologa z Národního památkového ústavu Praha. Jejich doporučení je jednoznačné: varhany nutně potřebují během 3-5 let generální opravu. Byly předloženy ekonomické a pastorační radě návrhy na jednotlivé možnosti a rozsahy opravy - viz. Organologický nález varhan v kostele Stětí sv.jana Křtitele ve Velké Bystřici a návrhy řešení opravy a rozšíření č.j.22/2010 ORG a 27/2010 ORG. Z těchto 7-mi variant vybrala ekonomická a pastorační rada variantu B. Dovolte mi stručný popis vybrané varianty: Rozšíření stávajícího nástroje ve stávající skříni, přestavba traktury z pneumatické na elektropneumatickou, ponechání stávajícího hracího stolu. - Hrací stůl: elektrifikován za ponechání dekoru a funkčnosti všech pomocných zařízení - Traktura bude nahrazena el.vedením a magnety budou osazeny na finální relé pod vzdušnicemi. (Předností tohoto systému bude trvalejší zachování regulace chodu traktury a odstranění častých závad, které jsou právě pneumatickou trakturou způsobeny. Nástroj bude po celkové stránce spolehlivější a zároveň se zrychlí ozev tónu) - Vzdušnice: kompletní čištění, výměna všech kůží. Nástroj bude rozšířen přídavnou vzdušnicí výpustné konstrukce (popř. jinou vzdušnicí s rejstříkovou kancelou, kuželková apod.) na II manuálu a dále vzdušnicí skříňovou typu UNIT, která bude společná pro I manuál a pedál (event.celá nová vzdušnice pro pedál dle navržené dispozice) - Píšťaly: kompletní čištění, revize intonace, cínařské opravy, revize kůží utěsnění píšťal (zátky), rozšíření píšťal o nové dispozice - Vzduchová soustava: převedení sání vzduch z kostela, kompletní čištění vzduchové soustavy, revize kůží u všech měchů, revize elektroventilátoru - Další: - posunutí a rozšíření stávající hrací skříně, osvětlení, nátěry, konzervace proti dřevokaznému hmyzu, finální regulace traktury, intonace. 4

5 Navržená dispozice (tučnou kurzívou nově přidané hlasy): I. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 1. Bourdon 16 Lg, kryt 2. Principál 8 Zn, Sn, prospekt Zn 3. Flétna dutá 8 Lg, otevřená 4. Gamba 8 Zn, Sn 5. Oktáva 4 Zn, Sn 6. Mixtura 3x Zn, Sn s tercií 7. Trompeta 8 náraz, ozvučny Lg/zn a Sn II. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 8. Principál houslový 8 Zn, Sn 9. Flétna konc. 8 Lg, Sn 10. Salicionál 8 Zn, Sn 11. Aeolina 8 Zn, Sn 12. Vox coelestis 8 bez vlastních rejstříků, kombinace č Hoboj 8 labiální, Zn, Sn 14. Roh lesní 4 Zn, Sn 15. Flétna příčná 4 extenze č Flétna kvint. 2 2/3 Sn, kónická 17. Flétna lesní 2 Sn 18. Tercie flétna 1 3/5 Sn Pedál, C-f1, 30 kláves i píšťal 19. Violonbass 16 Lg, otevřený 20. Subbas 16 Lg, krytý 21. Bourdonbas 16 transmise z č Oktávbas 8 extenze č Krytbas 8 extenze č Violoncello 8 Zn 25. Viola 4 extenze č Pozoun 16 extenze č.7, náraz. ozv. Lg nebo Zn/Sn Z uvedeného je jasné, že po takovéto generální opravě a rozšíření budou naše varhany spolehlivé, zvukově barevnější a velmi důstojné k bohoslužbám i koncertům. A jak k tomuto cíli dojít? Byla stanovena pracovní skupina ve složení: p.jaromír Sláma, p.jan Juráň a p.lubomír Vlk. Ta bude mít na starosti zajištění finančních prostředků, informovanost farníků o stavu financí, rozpracovanost, komunikace, reklama apod. Jelikož předpokládaná investice je kolem 1,5 mil Kč, rozhodla ekonomická rada, že bude zřízen zvláštní účet na opravu varhan. S opravou se započne, až na účtu bude nashromážděna více než polovina předpokládané částky. Na tento účet bude moci přispět jakoukoliv částkou každý z nás, firmy, obce, podnikatelé a to několika způsoby: - Převodem na účet číslo: /0800, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce - Složenkou, která je k dispozici v každé naší kapli a kostele - Finanční částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny anebo otci Josefovi proti dokladu o přijetí Jsme si všichni vědomi, že předpokládaná oprava a investice je velká a odpovídá investicím z roku 1783, 1880 a Věříme však a doufáme, že s pomocí Boží se nám dílo podaří i v letech Zpracoval Lubomír Vlk Fotografická soutěž vyhlášená Arcibiskupstvím olomouckým V r oslavíme 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci r K tomu jubileu připravujeme reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejích dějinách i současném životě. Nosnou část knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži. Soutěžit může každý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papírové formě kancléři kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) do , nebo em na ve formátu jpg a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše fotografované místo). Hodnotí se umělecké a tematické zpracování. 5

6 Okruhy témat: 1. Historie diecéze památky, osobnosti, události. 2. Posvěcená krajina sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením světců či kandidátů blahořečení. 3. Současný život církve liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, život kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv. Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie. POZVÁNKY Domácí církev (Oáza rodin) rodinná větev hnutí Světlo Život Vás zve na letní rodinné rekolekce OÁZA RODIN 2011 Rekolekce jsou určeny křesťanským rodinám. Délka manželství ani počet dětí není rozhodující. Bližší představení proběhne včetně osobního svědectví manželů Petry a Marka Růžičkových na téma: MANŽELSTVÍ CESTA K BOHU v neděli v 18:00 (po mši svaté) v sále na faře ve Velké Bystřici Děti vemte s sebou (program pro děti zajištěn) Předpokládaná délka programu 30 min. Kontaktní osoby: Jitka a Tomáš Krätschmerovi TURNAJ NA FAŘE A OBNOVENÍ ČINNOSTI ŠACHOVÉHO ODDÍLU Během dvou květnových sobot proběhne velkobystřické šachové klání na místní faře.v sobotu se utkají žáci od 9,00 hod.druhé měření sil bude mezi dospělými v sobotu , rovněž od 9,00 hod.vše se bude odehrávat v nové společenské místnosti v přízemí fary ve Velké Bystřici pod laskavou péčí pana Ing. Adolfa Jandy. Pro úplnost je třeba podotknout, že v poslední dubnovou sobotu, dne , šachový oddíl na velkobystřické faře obnovuje po roční přestávce svoji činnost. Začátek od devíti hodin. Bližší informace u pana Ing. Adolfa Jandy mobil Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve Československé husitské ve Velké Bystřici se společně připojují k celostátní akci NOC KOSTELŮ která u nás proběhne v pátek od 17 do 23 hodin. Během večera se budou konat prohlídky se zasvěceným výkladem, v hudební části projektu se tentokrát představí: pěvecký sbor CČSH a děti z biblického Spolča schola farní mládeže se zpěvy z Tajze rozšířený chrámový sbor spolu s příležitostným orchestrem, pod vedením významného olomouckého dirigenta Tomáše Kláska provede skladby W.A.Mozarta a A.Vivaldiho Lenka Černínová (housle) a její oblíbenci Jitka Krätschmerová (housle) a Tomáš Krätschmer (klarinet) spolu s Lubomírem Vlkem (varhany) zahrají Sonátu da chiesa Arcangela Corelliho zpěvačka Milada Umlaufová a její přátelé vokální soubor Misty (dříve Makytaky) zazpívá spirituály, pop i jazz Sledujte plakáty s podrobným programem. Jste srdečně zváni, vezměte také své přátele DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu v olomoucké katedrále. V hodin začíná litaniemi ke sv. Janu, pak následuje pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan Vychází , uzávěrka dalšího čísla Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na Farní webové stránky příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na Redakční rada: Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer, P. Josef Opluštil, Cena výtisku 5,-Kč. 6

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK Hlasatel radostné zvěsti, duchovní vůdce i partner, který naslouchá... Milí čtenáři, dne 25. června tohoto roku vysvětíme v naší katedrále

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2012 Nenechme si vzít advent Začíná adventní doba a s ní nový liturgický rok. Doba radostného očekávání svátků Narození Páně nás bude provázet téměř celým prosincem.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

RYCHNOVSKÉ VARHANY. Jiří Fuks ÚVOD

RYCHNOVSKÉ VARHANY. Jiří Fuks ÚVOD ORLICKÉ HORY A PODORLICKO 13: 85 138 (2005) 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN 80 86076 40 7 RYCHNOVSKÉ VARHANY Jiří Fuks ÚVOD Německá organologická terminologie používá pro oblasti a města, v nichž se nacházejí

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více