Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011"

Transkript

1 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 5 Rok 2011 ÚVODNÍK *Příčinou hříchu je neznalost lepšího Milí čtenáři Děníčku, pohanský filozof Demokritos napsal tuto větu * ( Příčinou hříchu je neznalost lepšího ) v době dávno ještě před Kristem. Zřejmě ho inspirovaly problémy tehdejší doby. Nás, žijící už dávno po Kristu, také zaráží nedostatek čistých ideálů v naší rozvinuté civilizaci. Další z antických myslitelů Archimedes, volal po pevném bodu ve vesmíru, aby mohl pohnout zeměkoulí. Přes tu časovou vzdálenost nelze s jistotou přesně určit, zda jeho problém byl pouze technického charakteru. Určitě se však dá konstatovat, že netrpěl jednostranností. Můžu tedy ve vynálezci postřehnout i básníka, filozofa a snad i teologa, volajícího po Božím Slovu Slovu, o které se dá opřít za účelem pohnout naším vnitřním světem, vychýleným z osy Nevím, zda-li tušíte, že toto volání bylo vyslyšeno. V případě nás pokřtěných se nejen můžeme opřít, ale jsme opravdu neseni a dokonce tažení vzhůru ve jménu Otce, skrze Syna, v Duchu svatém. Pravda víry o Nejsvětější Trojici není spekulací, ale pochází ze základní lidské zkušenosti života v rodině. O co bychom se mohli v životě opřít už od útlého dětství, kdyby zde nebyli dva lidé, které spojovala vzájemná láska? Co myslíte, o koho se mohli opřít ti první rodiče? P. Josef Opluštil CO SE DĚLO Arcidiecézní setkání mládeže aneb na Svatý Kopeček si nejeden poutník rád vyšlápl V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry" (srov. Kol 2,7) Ať už se kdokoliv v pátek 15. dubna ve večerních hodinách pohyboval kolem chrámu Panny Marie Sněžné, určitě si nemohl nepovšimnout několika dobrovolníků ve žlutých vestách pobíhajících kolem velkého davu mladých. Ten se právě vynořil ze zdejšího chrámu po zhlédnutí prvního předprogramu 8. světového dne mládeže, totiž zpívaných pašijových her v podání Litomyšlské schóly. Parádní podívaná se opírala o evangelium sv. Jana a hlavní zpěváci Ježíš a Pilát sklidili obrovské ovace naplněného chrámu. Dav se dále s rozžatými svícemi přemístil do kostela sv. Kateřiny, kde proběhla večerní modlitba za doprovodu zpěvů z Taizé. Po nich se mladí odebrali ke strávení noci na základní škole sv. Voršily. Sobotní den pro nás pořadatele začal brzy. Již 6:30 (což bylo po noci strávené na parketách olomouckého arcibiskupského sálu velmi těžké vstávání) nás čekala společná modlitba a hned potom rychlá snídaně. Vše muselo být ve spěchu, jelikož už v 7 hodin jsme se museli odebrat na svá stanoviště. Například já, jakožto instruktor cesty, jsem postával u olomouckého hlavního nádraží a posílal účastníky k chrámu sv. Václava, kde bylo zahájení celého setkání. Zde měl katechezi náš arcibiskup Jan Graubner a poté se již všechny sešlé děkanáty vydaly na pouť na Svatý Kopeček. Na nás pořadatelích bylo znovu zajistit hladký průběh cesty a obejít se bez zranění, či ztrát na životech. Na klášterním nádvoří Svatého Kopečku se pomalu rozjížděl program, čekalo se na guláš a také na žetony, které byly určeny k možnosti přístupu na odpolední přednášky, či osobní aktivity: Stojí to za to, počkat se sexem až do svatby?; Proč odpouštět? Milovat bližního svého - i když nás zranil?; Duchovní služba AČR a etika vojáků v zahraničních misích; Sex, AIDS a vztahy; Křesťan a hudba; Věda a víra, vznik světa; Obchodování s lidmi, nucená prostituce v Itálii; Umíte se (správně) rozhodovat?; Poznej Boha ve slabostech; Volontariát; Tvořivé dílny; Adorace.

2 Nabité novou energií a poznáním nás nakonec v 15:00 čekal zasloužený finiš, na který se celé společenství mladých těšilo od samého začátku. Mše v bazilice Navštívení Panny Marie sloužená arcibiskupem Janem a biskupem Josefem. Ač je to k neuvěření, 1200 mladých se do chrámu skutečně vešlo, a ještě k tomu se pořadatelům podařilo udržovat stále volné cestičky a průchody lodí. Mší nás provázely hudební zpěvy skupiny Paprsky a celé setkání bylo zakončeno několika bouřlivými ovacemi jak k pořadatelům, tak ke kněžím, tak i samotnému společenství mladých co se sešlo. No zkrátka arcidiecézní setkání na Svatém Kopečku opravdu potěšilo každého poutníka, který neváhal a zavítal, včetně mě (jakožto pořadatele) i našeho otce Josefa. A na co se těšit do budoucna? Co takhle celostátní setkání v příštím roce? Ondřej Nakládal KALENDÁŘ KVĚTEN Pondělí Pondělí Velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Přáslavice mše Velká Bystřice (dům sv.anny) mše 16,00 Kocourovec mše Středa Středa Velikonoční Přáslavice - mše; Velká Bystřice mše Čtvrtek Čtvrtek Velikonoční Bukovany mše Pátek Pátek Velikonoční Hlubočky mše Velká Bystřice mše Setkání katechumenů a kmotrů na faře po mši Sobota Sobota Velikonočního 9,00 Velká Bystřice (fara) šachový kroužek Přáslavice mše s nedělní Neděle II. Neděle Velikonoční + svátek Božího Milosrdenství 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Velká Bystřice (kostel) rytmická mše pro děti a mládež (a jejich rodiče) Pondělí Velká Bystřice (dům sv. Anny) mše Úterý kaple) Středa Přáslavice - mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše (zástup) kaple) Pátek První pátek v měsíci Hlubočky mše Velká Bystřice mše Sobota ,30 Olomouc (katedrála) ocenění zasloužilých farníků 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle III. neděle velikonoční Pozor mimořádně!!!! 9,00 Vel.Bys. mše a slavnost kroje 9,30 Hlubočky mše (zástup) ; 11,00 Bukovany mše (zástup) 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše 19,00 Velká Bystřice pastorační rada Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše (zástup); 18,30 Vel. Bys. mše (zástup) 17,00 Slatinice mše pro mládež (otec Josef) Sobota Svátek sv. Matěj, apoštol 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle IV.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše 15,00 Olomouc (Smetanovy sady) akce pro rodiny s dětmi Pondělí Úterý Středa ,30 Přáslavice mše Čtvrtek Bukovany mše (zástup) Pátek ,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle V.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 Bystrovany mše Pondělí Úterý kaple) Středa ,30 Přáslavice mše; kaple) Čtvrtek Bukovany mše kaple) Pátek ,00 Hlubočky mše; Pozor mimořádně!!! - 18,00 Vel. Bys. mše, 19,00 Noc Kostelů Sobota ,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8,00 Vel. Bys. mše; 9,30 Hlubočky mše 11,00 Bukovany - mše; 11,00 - Bystrovany mše Pondělí Úterý Svátek Navštívení P.M. 18,30 Velká Bystřice mše za účastníky májových pobožností Středa Památka svatého Justina 16,30 Mrsklesy - mše 17,30 Přáslavice mše Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18,30 Vel.Bystřice mše ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně Začátek devítidenní přípravy na Slavnost Seslání Ducha svatého Pátek První pátek 17,00 Hlubočky mše 18,30 Vel. Bys. mše 2

3 Sobota ,00 - Velká Bystřice svatební obřad 17,30 - Přáslavice mše s nedělní Neděle VI.neděle velikonoční 8.00 Velká Bystřice mše 9.30 Hlubočky mše Bukovany mše Bystrovany mše (otec Rudolf Smahel) Odpoledne - tradiční pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce Změna programu vyhrazena. Sledujte, prosím, nedělní ohlášky! MIMOJINÉ Per Mariam ad iesum! (skrze Marii k Ježíši) Květen nejkrásnější měsíc v roce, měsíc Panny Marie. Po celý měsíc uctíváme blahoslavenou Pannu Marii při májových pobožnostech. Panna Maria nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: Cokoliv vám řekne,učiňte! Poutníče milý, k nebeské vlasti který jdeš cestou bolů a strasti, nechceš-li zbloudit, vůdkyni mívej: Hleď k svaté Panně, budeš-li v hoři, andělů ona veselí tvoří, ve strasti, v bídě, v zármutku zpívej, V trní proč nadarmo hledáš květy? Jeden květ září nade vše světy, Hvězda to mořská, s ní v duchu bývej, Plná jsouc lásky, vybízí tebe: Nemáš-li matky, ve mně ji mívej, Pojď tedy ke mně, pojď se mnou v nebe, Lodička tvá-li tone již taky v životě bouří, ty neumdlívej. Marie hvězdou jest mezi mraky, RV VELKOBYSTŘICKÉ VARHANY Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a k vyššímu světu. Konstituce o Posvátné liturgii Kapitola 6, odst.120: Liturgická hudba Aby došlo k naplnění uvedené myšlenky o liturgické hudbě, je nutné o naše varhany pečovat a starat se o ně. ale nejprve mi dovolte něco z historie. První zmínka o existenci varhan v našem farním kostele pochází z roku 1770, kdy skončila velká barokní přestavba. Tehdejší bystřický farář a děkan Matouš Karel Seidl začal s úpravami interiéru kostela, které jsou patrné doposud. Do oprav byly zahrnuty též varhany a celý chrámový kůr. Jak tyto původní varhany vypadaly, nevíme. Jisté je, že již v roce 1783 povolal farář Ondřej Marschoffer varhanáře z Olomouce, Kroměříže a Města Libavá, aby zhodnotili jejich stav. Ti se shodli na tom, že stav je již nevyhovující a bude nutné přistoupit k pořízení nových. Ještě téhož roku byl osloven olomoucký varhanář Jan Haas (původně pocházející ze Sleszka), aby postavil nový nástroj. Nové varhany měly již výrazně rokokové tvary a celé dílo přišlo na 450 zlatých. Měly 12 mutací, tři pedály a devět manuálů (pravděpodobně se jedná o 12 rejstříků, 3 v pedálu a 9 v manuálu pozn.redakce). Podle dochovaných fotografií z 30.let minulého století je patrné, že rokoková podoba je shodná se střední částí současné skříně, na jejímž vrcholu je umístěna postavou andílka. O pořízení varhan se dovídáme rovněž z útržku papírku, který byl ve varhanách při jejich bourání ve 30.letech nalezen. Je na něm napsáno:,, ANNO R.S. MDCCLXXXIII. ANNO REPARATE SALUTIS Pro jeho poškození již nebylo možné další část textu přečíst. Varhany sloužily celkem 150 let. Ukázalo se však, že vlivem klimatických podmínek v kostele a patrně i ne příliš dobrou předchozí údržbou, musí být stále častěji opravovány. Zejména v letech 1880, 1900, 1901 a 1908 si jejich stav vyžádal několik oprav, ale ani ty nebyly dostačující a požadovaný výsledek se opět nedostavil. 3

4 Z těchto důvodů rozhodl farář P.Václav Jakubík v roce 1936 o postavení varhan nových. Za tímto účelem byla vyhlášena soutěž, jejímž výsledkem bylo hned několik návrhů na její realizaci. Rovněž tak se rozhodovalo o tom, jakou mají mít nové varhany podobu. Jednotlivé náčrty je ještě dnes možno shlédnout v našem farním archívu. Nakonec zvítězil návrh firmy Jan Tuček Kutná Hora, který počítal s celkovým nákladem na pokrytí prací ve výši ,-korun. Stávající skříň varhan nebyla odstraněna, ale upravena a rozšířena tak, aby vycházela z podoby té původní. Přesto se názory na její vzhled lišily a staly se i terčem kritiky. Z dnešního pohledu to však bylo jediné možné řešení. Skříň má dnes bílou barvu a je doplněna zlatým zdobením. Co se týká výbavy a rozsahu, má nástroj 2 manuály a 18 rejstříků. Oproti původním, které vyžadovaly pohon šlapáním měchů, jsou tyto již pneumatické na elektrický pohon. Lidský pohon tzv.,,měchošlapy tak definitivně odpadl. Po výstavbě nového nástroje byla provedena jeho kontrola arcidiecézním organologem katechetou Karlem Vlkem a přistoupeno k jejich požehnání 29.srpna Žehnání provedl P.František Spurný, dómský prelát u sv.václava v Olomouci. Jak se ukazuje, jsou varhany opravdu křehkým hudebním nástrojem a proto již v roce 1965 a následně v roce 1988 došlo k jejich opětovným opravám, menšími opravami prošly ještě v 90. letech. (dle zápisu Zdeňka Lakomého) Jak je patrné, současné varhany z dílny varhanáře Jana Tučka z Kutné Hory jsou z roku Jsou to romantické varhany po zvukové stránce typickým produktem oné doby. Varhany jsou pneumatické, výpustkové. Výpustkové varhany mají výhodu v rychlém zaznění tónu od zmáčknutí klávesy. Bohužel mají ale spoustu nevýhod: častá poruchovost, velmi náchylné na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, špatná, a u I. manuálu téměř žádná, přístupnost. Pokud pominu průběžné drobné opravy během roku, je nutné varhany pravidelně opravovat a udržovat každých cca roků odbornou varhanářskou dílnou. Stav varhan v současné době není nejlepší, nehrají některé tóny v oktávovém rejstříku, nefungují některé spojky pedálu s manuálem, pozdní nástup tónů. Jelikož naše varhany jsou součástí nemovité kulturní památky (památkou od , č. rejstř. ÚSKP 38306/8-2013) a jsou památkově chráněny, požádali jsme o zhodnocení stavu arcidiecézního organologa p.jana Gottwalda a pana PhDr.Petra Koukala, PhD organologa z Národního památkového ústavu Praha. Jejich doporučení je jednoznačné: varhany nutně potřebují během 3-5 let generální opravu. Byly předloženy ekonomické a pastorační radě návrhy na jednotlivé možnosti a rozsahy opravy - viz. Organologický nález varhan v kostele Stětí sv.jana Křtitele ve Velké Bystřici a návrhy řešení opravy a rozšíření č.j.22/2010 ORG a 27/2010 ORG. Z těchto 7-mi variant vybrala ekonomická a pastorační rada variantu B. Dovolte mi stručný popis vybrané varianty: Rozšíření stávajícího nástroje ve stávající skříni, přestavba traktury z pneumatické na elektropneumatickou, ponechání stávajícího hracího stolu. - Hrací stůl: elektrifikován za ponechání dekoru a funkčnosti všech pomocných zařízení - Traktura bude nahrazena el.vedením a magnety budou osazeny na finální relé pod vzdušnicemi. (Předností tohoto systému bude trvalejší zachování regulace chodu traktury a odstranění častých závad, které jsou právě pneumatickou trakturou způsobeny. Nástroj bude po celkové stránce spolehlivější a zároveň se zrychlí ozev tónu) - Vzdušnice: kompletní čištění, výměna všech kůží. Nástroj bude rozšířen přídavnou vzdušnicí výpustné konstrukce (popř. jinou vzdušnicí s rejstříkovou kancelou, kuželková apod.) na II manuálu a dále vzdušnicí skříňovou typu UNIT, která bude společná pro I manuál a pedál (event.celá nová vzdušnice pro pedál dle navržené dispozice) - Píšťaly: kompletní čištění, revize intonace, cínařské opravy, revize kůží utěsnění píšťal (zátky), rozšíření píšťal o nové dispozice - Vzduchová soustava: převedení sání vzduch z kostela, kompletní čištění vzduchové soustavy, revize kůží u všech měchů, revize elektroventilátoru - Další: - posunutí a rozšíření stávající hrací skříně, osvětlení, nátěry, konzervace proti dřevokaznému hmyzu, finální regulace traktury, intonace. 4

5 Navržená dispozice (tučnou kurzívou nově přidané hlasy): I. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 1. Bourdon 16 Lg, kryt 2. Principál 8 Zn, Sn, prospekt Zn 3. Flétna dutá 8 Lg, otevřená 4. Gamba 8 Zn, Sn 5. Oktáva 4 Zn, Sn 6. Mixtura 3x Zn, Sn s tercií 7. Trompeta 8 náraz, ozvučny Lg/zn a Sn II. manuál, C-g3/g4, 56 kláves, 68 píšťal 8. Principál houslový 8 Zn, Sn 9. Flétna konc. 8 Lg, Sn 10. Salicionál 8 Zn, Sn 11. Aeolina 8 Zn, Sn 12. Vox coelestis 8 bez vlastních rejstříků, kombinace č Hoboj 8 labiální, Zn, Sn 14. Roh lesní 4 Zn, Sn 15. Flétna příčná 4 extenze č Flétna kvint. 2 2/3 Sn, kónická 17. Flétna lesní 2 Sn 18. Tercie flétna 1 3/5 Sn Pedál, C-f1, 30 kláves i píšťal 19. Violonbass 16 Lg, otevřený 20. Subbas 16 Lg, krytý 21. Bourdonbas 16 transmise z č Oktávbas 8 extenze č Krytbas 8 extenze č Violoncello 8 Zn 25. Viola 4 extenze č Pozoun 16 extenze č.7, náraz. ozv. Lg nebo Zn/Sn Z uvedeného je jasné, že po takovéto generální opravě a rozšíření budou naše varhany spolehlivé, zvukově barevnější a velmi důstojné k bohoslužbám i koncertům. A jak k tomuto cíli dojít? Byla stanovena pracovní skupina ve složení: p.jaromír Sláma, p.jan Juráň a p.lubomír Vlk. Ta bude mít na starosti zajištění finančních prostředků, informovanost farníků o stavu financí, rozpracovanost, komunikace, reklama apod. Jelikož předpokládaná investice je kolem 1,5 mil Kč, rozhodla ekonomická rada, že bude zřízen zvláštní účet na opravu varhan. S opravou se započne, až na účtu bude nashromážděna více než polovina předpokládané částky. Na tento účet bude moci přispět jakoukoliv částkou každý z nás, firmy, obce, podnikatelé a to několika způsoby: - Převodem na účet číslo: /0800, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce - Složenkou, která je k dispozici v každé naší kapli a kostele - Finanční částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny anebo otci Josefovi proti dokladu o přijetí Jsme si všichni vědomi, že předpokládaná oprava a investice je velká a odpovídá investicím z roku 1783, 1880 a Věříme však a doufáme, že s pomocí Boží se nám dílo podaří i v letech Zpracoval Lubomír Vlk Fotografická soutěž vyhlášená Arcibiskupstvím olomouckým V r oslavíme 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci r K tomu jubileu připravujeme reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejích dějinách i současném životě. Nosnou část knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži. Soutěžit může každý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papírové formě kancléři kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) do , nebo em na ve formátu jpg a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše fotografované místo). Hodnotí se umělecké a tematické zpracování. 5

6 Okruhy témat: 1. Historie diecéze památky, osobnosti, události. 2. Posvěcená krajina sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením světců či kandidátů blahořečení. 3. Současný život církve liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, život kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv. Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie. POZVÁNKY Domácí církev (Oáza rodin) rodinná větev hnutí Světlo Život Vás zve na letní rodinné rekolekce OÁZA RODIN 2011 Rekolekce jsou určeny křesťanským rodinám. Délka manželství ani počet dětí není rozhodující. Bližší představení proběhne včetně osobního svědectví manželů Petry a Marka Růžičkových na téma: MANŽELSTVÍ CESTA K BOHU v neděli v 18:00 (po mši svaté) v sále na faře ve Velké Bystřici Děti vemte s sebou (program pro děti zajištěn) Předpokládaná délka programu 30 min. Kontaktní osoby: Jitka a Tomáš Krätschmerovi TURNAJ NA FAŘE A OBNOVENÍ ČINNOSTI ŠACHOVÉHO ODDÍLU Během dvou květnových sobot proběhne velkobystřické šachové klání na místní faře.v sobotu se utkají žáci od 9,00 hod.druhé měření sil bude mezi dospělými v sobotu , rovněž od 9,00 hod.vše se bude odehrávat v nové společenské místnosti v přízemí fary ve Velké Bystřici pod laskavou péčí pana Ing. Adolfa Jandy. Pro úplnost je třeba podotknout, že v poslední dubnovou sobotu, dne , šachový oddíl na velkobystřické faře obnovuje po roční přestávce svoji činnost. Začátek od devíti hodin. Bližší informace u pana Ing. Adolfa Jandy mobil Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve Československé husitské ve Velké Bystřici se společně připojují k celostátní akci NOC KOSTELŮ která u nás proběhne v pátek od 17 do 23 hodin. Během večera se budou konat prohlídky se zasvěceným výkladem, v hudební části projektu se tentokrát představí: pěvecký sbor CČSH a děti z biblického Spolča schola farní mládeže se zpěvy z Tajze rozšířený chrámový sbor spolu s příležitostným orchestrem, pod vedením významného olomouckého dirigenta Tomáše Kláska provede skladby W.A.Mozarta a A.Vivaldiho Lenka Černínová (housle) a její oblíbenci Jitka Krätschmerová (housle) a Tomáš Krätschmer (klarinet) spolu s Lubomírem Vlkem (varhany) zahrají Sonátu da chiesa Arcangela Corelliho zpěvačka Milada Umlaufová a její přátelé vokální soubor Misty (dříve Makytaky) zazpívá spirituály, pop i jazz Sledujte plakáty s podrobným programem. Jste srdečně zváni, vezměte také své přátele DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu v olomoucké katedrále. V hodin začíná litaniemi ke sv. Janu, pak následuje pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan Vychází , uzávěrka dalšího čísla Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na Farní webové stránky příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na Redakční rada: Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer, P. Josef Opluštil, Cena výtisku 5,-Kč. 6

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZNÍ ORGANOLOG Velké náměstí 35 tel.: +420 607 935 859 500 01 Hradec Králové e-mail: uhlir.varhanik@tiscali.cz Č.j.: 10/2011 Dne: 20. 2. 2011 Kanonie Premonstrátů v Želivě

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou

Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou Ke Kostelu čp. 3, 285 22 Zruč n.s., IČO 46406743, mob. 724092114, e-mail: milan.maxa@janka.cz Restaurování barokních varhan Jana Jiřího Španěla v kostele Povýšení

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 ÚVODNÍK Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 13 Číslo 6 Rok 2012 ÚVODNÍK Kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce Vy žijete ne podle těla, ale podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 5 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 5 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 5 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro tento měsíc, pokud pominu lední hokej nebo výročí konce války, může být

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni

Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni Varhany v Korandově sboru Církve Českobratrské evangelické v Plzni - text z webových stránek www.jandolezel.cz (Varhany měsíce) - Nástroj s neobvyklou dispozicí a pohnutým osudem. Když v roce 1932 varhanář

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 1 Rok ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku.

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 1 Rok ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. ! Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 1 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Zdravím vás všechny na vrcholu kalendářního roku uprostřed horečné přípravy na Vánoce a

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi

METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi 1. Cíl metodického postupu, terminologie 1.1. Cílem metodického postupu je systémově upravit proces slučování, eventuálně rozdělování farností

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce (Jer 31,3)

Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce (Jer 31,3) červen 2010 Zpravodaj farnosti: Říčany Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce (Jer 31,3) Drazí, v měsíci květnu jsme se modlitbou litanií po mši svaté obraceli k Panně Marii.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 6 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 6 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 6 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku! Všechny vás zdravím a dovolte mi začít známou větou odposlouchanou od vzpurných individuí: Až naprší

Více

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I Poučení: Protokol se předává na biskupství ve 3 stejnopisech. Po schválení Biskupstvím litoměřickým se jedna kopie uloží ve spisovně předávané farnosti,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 17. 10. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 396/14/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více