7. září 2008 Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. září 2008 Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 A l m a n a c h v y d a n ý k 5 0. v ý r o č í o t e v ř e n í š k o l y 7. září 1958 Osmiletá střední škola v Havířově III - Jarošova ul. 7. září 2008 Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

2 Zápis z kroniky z let k otevření školy Slavnostní předání školy Slavnostní předání školy se konalo v neděli dne 7. září 1958 ve 14 hodin odpoledne. Průvod vyšel ve 13,30 hodin od školy na ulici Pionýrů. O významu současného školství pohovořil v úvodním projevu předseda Okresního národního výboru soudruh Leopold Fajkus. Pak následoval kulturní program, v němž vystoupili žáci školy a slavnostní předání školy, což provedl předseda Místního národního výboru soudruh František Podoba. V závěru poděkovali za krásnou školu pionýři a ředitel školy soudruh Miloslav Kučírek... Slavnost proběhla v radostné náladě a občané Havířova III odcházeli domů s pocitem uspokojení, že jejich děti již příštím dnem, t.j. 8. září 1958, budou navštěvovat tuto krásnou školu... A tím začíná historie zdejší školy, jejíž úřední název je: Osmiletá střední škola v Havířově III- arošova ul.

3 ZŠ Jarošova v současnosti Za padesát let svého trvání prošla ZŠ Jarošova mnoha proměnami. Dnes lze bez velké nadsázky říci, že se ve staré budově skrývá moderní škola. Má vlastní školní vzdělávací program, který nese název Cesta k dospělosti vyjadřující snahu školy dosáhnout toho, aby její absolventi uměli využívat své schopnosti, měli zájem se v souladu se svými reálnými možnostmi dále vzdělávat, byli schopni komunikovat, rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví. Škola usiluje o dobrou pověst a klima s přátelskou atmosférou. Programově poskytuje výchovné sociální prostředí a vytváří podmínky pro seberealizaci žáků. V trojpodlažní budově školy z roku 1958 stavěné pro 17 tříd. je nyní pro vyučování k dispozici 22 učeben. Součástí objektu školy je přístavba s tělocvičnou, skleníkem, sociálním zázemím tělocvičny, informačním centrem a 2 odbornými učebnami. Materiálně technické podmínky vyučovacího procesu umožňují realizovat vzdělávací program školy. Ve sbírkách kabinetů je přiměřený počet učebních pomůcek umožňujících názorné vyučování a využívání takových metod, které vedou k aktivnímu zapojování žáků do výuky. Škola je dobře vybavena prostředky informačních a komunikačních technologií. Má lokální počítačovou síť připojenou k internetu, která je zavedena do všech učeben a kabinetů. Počítače, které jsou k dispozici žákům, 1

4 se nacházejí v počítačové učebně, ve třídách 1. stupně školy a v informačním centru školy. Multimediální prezentaci učiva umožňují vedle počítačů a videotechniky také dataprojektory a dvě moderní interaktivní tabule. Prostory školy jsou esteticky upraveny. Na jejich vzhledu se podílí ve velké míře žáci a učitelé. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení školy, v roce 2007 rekonstrukce plochých střech přístaveb a v roce 2008 sedlové střechy hlavní budovy. Prostorný venkovní areál, jehož součástí jsou 2 hřiště (z toho 1 travnaté na kopanou) a antuková atletická dráha, byl v roce 2008 doplněn dětským mobiliářem. Tím jsou vytvořeny dobré předpoklady jak pro vyučování tělesné výchovy a relaxaci žáků v době tzv. velké přestávky, tak sportovní vyžití žáků a veřejnosti v době mimo vyučování. Schválená kapacita školy je 620 žáků, kapacita družiny 75 žáků. Ve školním roce 2008/09 má škola 17 tříd ročníku, které k navštěvuje celkem 349 žáků - z toho na 1. stupni (1. 5. ročník) 197, na 2. stupni (6. 9. ročník) 152 žáků. Do školní družiny je zapsáno 42 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě, který v současnosti činí 20,53, umožňuje naplňovat vizi školy poskytovat všem žákům dostatek příležitostí, aby mohli ukázat své přednosti. Organizace zaměstnává celkem 34 zaměstnanců, z toho 26 pedagogických pracovníků. 2

5 Pedagogický sbor v letech Ředitelé školy Kučírek Miloslav Plecháč Josef Sládek Jaroslav Vodička František Vrána Emil , Endlicher Ferdinand Hujer Václav 1997-dosud Zástupci ředitele ZŠ Slezáček Antonín Navrátil Alois Kantorová Jiřina Chadima Josef Kittrichová Jarmila Kolichová Vlasta Vrána Emil Filip Antonín Dvořáková Naděžda Dostálová Zdeňka Kunčická Alena Kučáková Ivana 2006-dosud 3

6 Pedagogičtí pracovníci Adamová Zdeňka Antelová Radka Austová Vlasta Babilonová-Tulejová Lucie , Baráková Anna Baránková Dagmar Bartošová Renáta Belostíková Martina 2005-dosud Belostíková-Nováková Miluše Benešová Věra Berková Eva Bernatíková Gertruda Bezděková Milada Blaha Ferdinand Blachová-Faifková Jiřina Blažková Marie Bogdová Jana Bolková Irena Brokešová Milena Břízová Olga Burgertová Lenka Burianová Eva Burkot Petr 1999-dosud Sekerová Jana Selingerová

7 Cieplá-Macháčová Hana Curzydlová-Křenová Lenka 1990-dosud Cyprichová Anděla Czyžová Barbara Časárová Ludmila Čechová Jitka Černochová Květa Dlouhá Kateřina Dombrovská Jiřina Dostál Jiří Dostálová Zdeňka Drastichová Dana Dušková Daniela Dvořáková Naděžda Dybová Věra Dytko Gustav Endlicher Ferdinand Faifková-Blachová Febrová Irena Febrová Marie dosud Fidlerová Ludmila Figurová Zuzana Filgasová Radka Filip Antonín

8 Franková Lenka Frolík Martin Frýdlová-Kožušníková Jiřina Galatíková I Gašpariková M Gaurová Helena Gebauerová Lea Gelová Marta Glaserová Anna Glaserová Miluše Guňková-Kaňoková Magdalena 1963-dosud Gwoždžová Jarmila Hájek Jaroslav Hanzalová Eva Harazinová Petra Hlavačka Miroslav Hloušová Jiřina Holá Holušová Pavla Homanová Kristina Hrabcová Markéta Hrabovská-Vojtková Lada Hranická Lucie Hromková Jana Hronová Eva Hronská Gizela

9 Hujer Václav 1997-dosud Hujerová Kateřina Chadima Josef Chmelíková Libuše Chodilová Jelena Chytilová-Jacková Jiřina Jacková-Chytilová Jiřina Jakubovská Janda Miloslav Janišová Eva Jánošková-Vavříčková Jana 2003-dosud Janoušková Svatava Jašková Pavlína 2005-dosud Jeleňová Eva Jelínková-Novotná Věra Jendrůlková Marta Kaďůrek Jaroslav Kaifoszová Lenka Kaláb Kalbáč Vilém Kaletová Helena Kaločová Alena Kaločová Jarmila Kalousová Helena Kaňáková Alena

10 Kaňoková-Guňková Magdalena 1963-dosud Kantorová Jiřina Karpalová Iva Kavuloková Zuzana Kavanová Božena Kellerová Marie Kempná Eva Kernová Dana Kittrichová Jarmila Klimešová Marta Kluková-Šodková Jana Kněžínková Anna , Kocurková Lenka Kolichová Vlasta Komaško Viktor Konečná Ivona Konečná Jana Kotasová Jana Koziel Jaroslav Koziorek František Kožejová Jarmila Kožušníková Alena Kožušníková-Frýdlová Jiřina Kraftová Jiřina Kramárová Věra 2005-dosud Křenová-Curzydlová Lenka 1990-dosud Křístková Eva Křižánková Miroslava 1983-dosud 8

11 Kubíčková Eva Kubínová Miroslava Kuča Martin 2000-dosud Kučáková Ivana 2006-dosud Kučírek Miloslav Kudláčková Ludmila Kucharíková Veronika 2007-dosud Kucharská Jana Kunčická Alena 1986-dosud Kurdelová Ingrid Kurková Irena 1992-dosud Kyselovská Jana Lankočí Irena 1989-dosud Lankočí Jiřina Lepíková Věra Liewehrová Květa Macháčová-Cieplá Hana Máchová Eva Malátová Eliška Malinová Helena Mališová Pustelníková Petra 1995-dosud Martiník Zdeněk Matysová Evženie Mazáčová Květoslava Mecová Eliška Mendovská Marie

12 Mičková Jana 2001-dosud Michálková Pavla Michnová Alena 1985-dosud Mikula Jaroslav Mlinarevičová Vlasta Moslerová Magda Motlochová Mráček Jiří Mrázková Šárka Mrhačová Helena Myšková Božena Navrátil Alois Nechvílová Eva Neubergová Anna Nováček Dalibor Nováčková Jitka Nováková Erna Nováková Věra Nováková-Belostíková Miluše Novotná-Jelínková Věra Nytrová Marie Ogrocki Petr 2008 Ončová Martina 2002-dosud Opluštil Libor Opravilová Marie Outrata Bohumil

13 Pacek Ivan Parýzková Anna Paseková Zdeňka Pastrňák Karel Pavelková Jana Paulathová Jana Pazderková Marie Pechalová Emílie Peřinová Vladimíra Peš Václav Petrů Drahomíra Plecháč Josef Pohludková Daniela 2008 Pohludková Pavla Procházková Dana Přečková Renáta , 2008 Pustelníková-Mališová Petra 1995-dosud Puščizna Rostislav Puščiznová Renáta Roupec Miloslav Ruta Přemek Rutová Jiřina Rytychová Ludmila Samková Zdenka Sedláčková Kamila Seidlerová Dagmar

14 Sekerová Jana Selingerová Schindlerová Lenka Schubrtová Martina Sládek Jaroslav Slezáček Antonín Slívová Ludmila Sluková Stašková Marie Stašová Eva Stočesová Dana Stodolová Božena Sumarová Helena Svěráková Erna , Svěráková Hana Svobodová Jelena Szottková Marie Sztablová Danuše Šedová Jolana Šimoníková Ludmila Šodková-Kluková Jana Štefek Edvín Šubová Zdenka 2008 Švrčková Taťána Taszková Miroslava Taxa Vlastimil

15 Taxová Nataša Tesarčíková Zdeňka 1990-dosud Tesarčík Jan Teterová Ticháčková Alena Tomčalová Božena Tomšíková Marie Trávníčková Karla Tulejová-Babilonová Lucie , Uher Antonín Ulrichová Urbanec Alfred Urbancová Jana 2008 Urbánková Alena Vacková Jiřina 1996-dosud Válková Zdenka Valová Marie Vaškovičová Gabriela Vavříčková-Jánošková Jana 2003-dosud Veřmiřovská Magdaléna 2002-dosud Veselá Marie Vodička František Vojtková-Hrabovská Lada Volná Věra Vondrová Jaroslava Vondrová Jaroslava Votipková Květa

16 Vrána Emil Vrbová Marie Vronková Ivana Wenglorzová Marie Zapalačová Šárka 1996-dosud Zelinová Stanislava za padesát let prošlo školou mnoho pedagogů, kteří žákům předávali nejen své znalosti, dovednosti, ale i své životní zkušenosti a rady, a tak se snažili co nejlépe žáky připravit na složitou cestu životem. Někteří na škole působili téměř celý svůj život, někteří se jen,,na okamžik zastavili. Omlouváme se všem, kteří se zde nenašli nebo za možné chyby, ale některé zápisy z kronik se od sebe navzájem liší. Děkujeme všem, kteří nám při zpracování almanachu pomohli. 14

17 Ze žákovského kalamáře...,,u paní učitelky si vážím smysl pro humor,vždycky si ví rady a ráda nám pomůže. Paní učitelka mě udivila, kolik nás za ten rok dokázala naučit.,,já si vážím pana učitele, vážím si na něm jeho skvělý smysl pro humor, dokáže nás všechny rozveselit i když máme špatnou náladu. I když neumíme trochu anglicky, pan učitel přijde a hned máme z pětek jedničky a ještě dobrou náladu.,,učitelé mi dali dost znalostí a zkušeností do života. Myslím si, že jim záleží hodně na známkách žáků. Někdy i více než žákovi samotnému a dokážou ho i více,,dokopat k tomu, aby je měl lepší.,,na paní učitelce se mi líbí, že vždy jak se zasměje, tak je po zbytek hodiny hodná, a když někdo něco neumí, tak mu pomůže, ale i tak se mi na paní učitelce líbí pomalu vše. P.S. Co jí přeju? Ať je zdravá, ať se nezlobí a je milá furt.,,děkuji pane řediteli, že jste mě vzal na tuto školu a mezi dobré kamarády, kterých si vážím i všech učitelů na této škole. P.S. Vážím si vás proto, že jste dobrý ředitel na této škole. 15

18 ,,Učitelé mi toho dali určitě hodně. Hodně vědomostí, které v životě asi budu potřebovat, ačkoliv si to teď neuvědomuji. Spoustu nových názorů a pohledů na svět. Snažili se k nám chovat jako k dospělým, přestože jsme se tak někdy sami nechovali. Naučili nás trpělivosti. Našim spolužákům by měli dát všechno, co dali nám.,,jsem velmi spokojen s přístupem učitelů na škole a přál bych si, aby to tak zůstalo.,,na učitelích si vážím snahu nás něco naučit, trpělivost i odvahu. Přeji všem učitelům hodně štěstí, zdraví, aby byli pořád tak hodní, jak jsou.,,paní učitelka je moc bezva učitelka a i když se někdy naštve, tak je to moc milý člověk!,,dali nám vědomosti, číst, psát, počítat. Naučili nás, jak se chovat ke starším osobám i mladším, že se máme chovat slušně. Taky nás učili samostatnosti a odpovědnosti. Učili nás, abychom se uměli chovat ve společnosti, učili nás srozumitelně se vyjadřovat. Snažili se, aby z nás v dospělosti vyrostli slušní, ochotní, vzdělaní lidé, abychom se uměli o sebe postarat. 16

19 Závěrečné slovo ředitele školy Vážení čtenáři, máte v rukou útlý almanach, který byl vydán u příležitosti 50. výročí otevření naší školy. Neklade si za cíl mapovat její historii. Má ilustrovat, jaká je škola po padesáti letech své existence, a připomenout, že její dobré jméno a úspěchy vytvářelo vedle výsledků žáků úsilí pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy. Padesát let historie školy přímo vybízí jak k ohlédnutí a rekapitulaci, tak k dalším úvahám. Naše škola byla a je školou zejména pro své žáky. Myslím, že i když roky strávené na škole jsou pro všechny její absolventy jen relativně krátkou životní etapou, ovlivnila právě ona významně jejich další život zejména proto, že byla první školou jejich života. Snad není troufalé tvrdit, že se práce školy převážně daří. Svědčí o tom oficiální hodnocení školy i slova absolventů, kteří se do ní rádi vracejí a rádi na ni vzpomínají. Potvrzují tak, že všechna ta mnohdy nelehká práce zaměstnanců školy měla smysl. Jsem potěšen, že mám příležitost se podílet na dalším rozvoji školy. Spolu se všemi pedagogy i ostatními zaměstnanci se budu snažit udělat všechno proto, aby příští léta byla v budoucnu hodnocena co nejlépe. Děkuji při této příležitosti všem učitelům a dalším pracovníkům školy, kteří se v její historii podíleli na jejím dobrém jménu, a přeji škole úspěšné vykročení do druhé padesátky existence. PaedDr. Václav Hujer ředitel školy

20 Další informace o škole a aktivitách školy k 50. výročí najdete na webových stránkách školy na adrese Zpracovali Marie Febrová, Václav Hujer a Šárka Zapalačová Září 2008.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 1984-2014

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 1984-2014 Almanach ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 1984-2014 Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu. Děti, přicházející do školy, jsou zlé, svéhlavé, bludně

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom

Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom ÚVOD Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom pro jeho architekturu, ale i rozvoj. Existují nejenom dějiny města, ale i dějiny intelektuálního vývoje obyvatel. Velice často slyšíme

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážený čtenáři, vybavuje se mi krásný teplý jarní den - 22. květen 2003, kdy jsme slavili poslední kulaté výročí naší školy. Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří procházeli

Více

Vážení přátelé, rodiče, milí žáci.

Vážení přátelé, rodiče, milí žáci. Základní škola Kolín V. Ovčárecká 374 1899 ~ 2009 Vážení přátelé, rodiče, milí žáci. Je to již 110 let, co stojí na Zálabí naše škola. Za 110 let jejího trvání opustilo tuto budovu obrovské množství absolventů,

Více

ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy

ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy 2 Ročenka 2012 Gymnázium F. X. Šaldy Ročenka 2012 3 Obsah Zazvonil zvonec a 5 LIDÉ 7 Zaměstnanci školy 8 Školská rada 10 Jak jsem přežila X ministrů školství 12 Klidná

Více

25 let Základní škola speciální Rooseveltova 1982 2007

25 let Základní škola speciální Rooseveltova 1982 2007 25 let Základní škola speciální Rooseveltova 1982 2007 Slovo na úvod Ve Stromovce Vánoce 2006 Co by mělo zaznít v úvodu tohoto sborníku - představení, vzpomínání, shrnutí, poděkování, nové vize..? To vše

Více

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu

Více

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08)

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) ROČENKA Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) Obsah letošního vydání: Pedagogický sbor ve školním roce 2007/2008...2 Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia...3

Více

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013. čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013. čtyřicítka na krku. průmyslovka v nejlepších letech Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 1973-2013 čtyřicítka na krku průmyslovka v nejlepších letech Slovo úvodem Vážení přátelé, dostává se vám do rukou almanach, který jsme připravili jako

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Učení je jako plavání proti proudu ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli. Čínské přísloví

Více

Vážení přátelé, - 01 -

Vážení přátelé, - 01 - OBSAH Předmluva 1 Z historie školy 2-4 Organizační změny 5 Současnost 6-7 Opsáno ze školních kronik 8-12 Seznam pracovníků školy Ředitelé a řídící učitelé 13 Seznam učitelů obecná škola 14 měšťanská škola

Více

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni - 1 - 70 let zdravotnického školství v Plzni

Více

Almanach k 30. výročí otevření školy

Almanach k 30. výročí otevření školy Almanach k 30. výročí otevření školy Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.. ( J.A. Komenský ) Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 č. j. 146/13 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Naší didaktiky začátkem i koncem budiž: hledati a nalézati způsob, podle něhož by rodiče a učitelé učili méně a ti, kdož

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

Integrovaná Střední Škola

Integrovaná Střední Škola Integrovaná Střední Škola Stránka 1 Osnova Úvodní slovo... 5 FOTOGRAFIE A SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY... 6 Vedení školy... 6 Učitelé teoretických předmětů... 7 Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů humanitního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více