Informace o výstavbě nízkonákladových domků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o výstavbě nízkonákladových domků"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, jsem samozřejmě vždy potěšen, když mi lidé odjinud vyjadřují uznání za Jindřichovice. Za to, kolik akcí se u nás pořádá, jaké máme pěkné internetové stránky a noviny, jak by se k nám nejraději nastěhovali. Ta chvála nepatří mě, ale všem, kteří svou angažovanou činností a prací přispívají k lepšímu životu v obci a tak i jejímu obrazu navenek. Daleko důležitější, než obraz navenek, je však skutečnost, že tomu tak je. Někdy se daří více, někdy méně, ale to patří k životu i veřejné práci. Za sebe chci pochválit vydařený spolkový ples, který letos proběhl v Dolní Řasnici. Nejsem jistě sám, kdo chce vyslovit poděkování a uznání všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Nadchla mě atmosféra a zaplněnost první akce v nově otevřené kavárně s Jaromírem Čajomírem. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit dvoudenního semináře o waldorfské pedagogice, ale téma je to nosné a pro budoucnost našich dětí důležité. Doufám, že se organizátorům podaří zajistit pokračování. V novinách si přečtete podrobnosti o výběrovém řízení na nového ředitele školy. Měli jsme štěstí, přihlásili se do něj dva kvalifikovaní a důstojní uchazeči. Rozhodování nebylo jednoduché, ale věřím, že jsme pro obec, školu i děti vybrali správně, a že se do školy vrátí po delší odmlce jasná vize a řád. Při této příležitosti stojí za zmínku i situace, ke které dochází při zápisu do školky na příští školní rok. Zájem rodičů o umístění dětí do školky přesáhl o několik dětí kapacitu zařízení. Obec trvá na tom, že musí být přijaty všechny děti za standardních podmínek, bude-li to alespoň trochu možné, a je na vedení školy, aby se s touto situací vypořádalo. Do nově dokončených rodinných domků se nastěhovaly první rodiny a rozšířily tak náš počet a potenciál. Přeji jim i nám, aby se tu setkali s přátelským přijetím. Jelikož jsme se přehoupli ze zimy do jara, těším se na pěkné počasí, přírůstky u lidí i zvířat, další akce a hlavně na vás. Váš starosta, Petr Pávek Informace z úřadu Výstavba nízkonákladových domů... 1 Druhý spolkový ples... 1 Vlajka pro Tibet... 2 Zápis z jednání zastupitelstva... 2 Fundraising aneb o dotacích... 4 Společenská rubrika... 5 Spolky Pozvánka na setkání Pěváku... 4 Zima v honitbě MS Kukačka... 5 SDH v roce Rej masek... 6 Podnikatelé Kavárna... 8 Informace o výstavbě nízkonákladových domků Od minulého čísla Jindřichovických listů jsme zase ve výstavbě o něco dál. Ve dvou domcích již bydlí noví obyvatelé a zcela jistě se s nimi již v naší obci potkáváte. Na jiném místě tohoto vydání se s nimi budete mít možnost blíže seznámit. Na třetí dům již byla uzavřena kupní smlouva s p. Trykarem a na poslední ze čtyř domů bude uzavřena kupní smlouva 28. března. Čtrnáctimiliónový úvěr u České spořitelny, který si obec na výstavbu půjčila, se tak najednou poníží o 8,4 miliónů korun. Ve výstavbě posledních třech domů se pilně pokračuje i přes nepřízeň počasí, které stavebníky nijak nešetří. Nyní uzavíráme budoucí kupní smlouvy, které zastupitelstvo schválilo na zasedání 26. února. Jedna je již uzavřena a dvě budou uzavřeny v nejbližší době. O dalším vývoji budete samozřejmě opět v dalším vydání JL informováni. Pavel Novotný, místostarosta 1 Anketa - Ekobrikety / Srub otevřen... 6 Škola Krátce ze školy... 7 Konkurz na ředitele... 7 Usnesení školské rady... 8 Výlet na Kyselku... 9 Sport Rozpis zápasů FK Sokol... 8 Umělka v roce Historie Z historie české školy... 9 Akce Na co jít v dubnu a květnu Děti dětem Druhý spolkový jindřichovický ples V loňském roce obec Jindřichovice pod Smrkem ve spolupráci se spolky a sdruženími uspořádala 1. Jindřichovický spolkový ples. Jednalo se tak trochu o šlápnutí do neznáma, neboť jsme museli tuto tradiční vesnickou akci provést v sousední Horní Řasnici. Obec bohužel stále nemá k dispozici prostory, kde by mohla podobné akce pořádat. Úspěch loňského plesu byl evidentní, takže jsme do toho šli znovu a jindřichovičtí mohli provětrat společenské šaty i v tomto roce. Oproti loňskému roku jsme letošní ples, který se konal , pořádali v Dolní Řasnici, protože tamní obec má k dispozici větší sál, který pro naše taneční kreace bezpodmínečně potřebujeme. K tanci nám hrála osvědčená skupina REGI- ON, která nám přijela zahrát až z Mnichova Hradiště a v čele s leaderem kapely Mirkem Brožem nakonec rozdováděla přítomné tak, že nechtěli domů, a tak si zahráli o něco déle. Nechybělo předtančení v podání Přemysla Rajdla a Libuše...pokračování na straně 4.

2 Vlajka pro Tibet Možná jste si všimli té neobvyklé vlajky, která po celý týden vlála na našem obecním úřadě. A možná jste si i položili otázku, kterou tak často slýcháváme od dětí... Proč? Stejná červenomodrá vlajka s bílou zasněženou horou, která symbolizuje Tibet, vlála od 10. března i v dalších 362 městech a obcích v celé České republice a na nespočetně jiných míst všude po světě. Je to jeden z mála možných způsobů, jak projevit solidaritu s lidmi, kteří přišli o svou rodnou zemi, o svobodu slova a o možnost být skutečným Tibeťanem v Tibetu. Šest měsíců jsem coby dobrovolník žila v indické Dharamsale, kde sídlí tibetská exilová vláda spolu s Dalajlamou a většinou tibetských uprchlíků a měla jsem tu možnost vyslechnout jejich příběhy. Tibeťané, které jsem osobně poznala, pro mě byli zářným příkladem toho, že navzdory těžkým osudům, je možné radovat se ze života. Přes děsivé zážitky plné ztrát, přes mučení kvůli pouhé fotečce milovaného Dalajlámy nebo kvůli dvěma slůvkům Svobodu Tibetu a přes nekonečnou touhu vrátit se domů a potkat svou rodinu, přežila-li...přes to vše dovedou Tibeťané žít s optimismem, vírou a nadějí. O to děsivější je nekonečnost jejich čekání a zprávy o tom, že s 50. výročím Tibetského národního povstání (1959) proti čínské okupaci, která však začala již v roce 1951, čínské úřady v Tibetu zvýšily bezpečnostní kontroly a zatýkání. Další přitvrzení represe ze strany Číny (operace Tvrdý Úder ) vede k úplnému potlačení přístupu médií a tedy k odříznutí od světa, od kterého si ještě před třemi lety všichni Tibeťané, které jsem potkala, slibovali nějakou pomoc. Není-li slyšet a vidět skutečnost, že z šesti miliónů Tibeťanů jich v důsledku čínské okupace zemřelo přes 1,2 miliónu a toto číslo stále nezastavitelně narůstá, něco není v pořádku. A žijeme-li v zemi, kde mnohé, co kupujeme, od česneku až po oblečení, pochází právě z oné daleké Číny, stojí za to o tom vědět a uvědomit si, že i my tímto podporujeme každodenní děsivou realitu Tibeťanů. I když každý má v dnešní době svých starostí dost, takovým aktem solidarity, jako je vyvěšení vlajky, nám starosti nepřibudou a přesto to je, aspoň symbolická, podpora lidem v nouzi, kterou si mnozí těžko dovedeme vůbec představit. Pár sněžných lvů na tibetské vlajce symbolizuje sjednocení duchovního a světského života a to slunce nad nimi radost ze svobody, duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech bytostí žijících v Tibetu. Snad toto poselství dovlálo ze všech těch vlajek tam, kde je zapotřebí. Jana Chválová Zápis jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem konaného dne 26. února 2009 od hodin Přítomní: Pavel Novotný, Jiřina Staščáková, Horst Krause, Ing. Petr Pávek, Ivo Svěrčina, Petr Forman, Lucie Andršová Nepřítomen: Mauer omluven, Bursa-omluven, Přítomno: 15 občanů Program jednání 1. Úvod, zahájení 2. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 3. Prodej nízkonákladových rodinných domů 4. Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP 5. Zpráva o výsledku hospodaření r Rozpočet na rok Různé a) Schválení žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova b) Schválení projektu výstavba dětského hřiště c) Schválení žádosti o koupi cesty stará trať d) Pozemkové úpravy e) Schválení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva f) Vlajka pro Tibet g) Vlk OFŽP - připomínka h) Potvrzení rozhodnutí ZO č. 3/1996 o prodeji pozemků v k. ú. Jindřichovice 8. Závěr 1) Úvod, zahájení Místostarosta provedl zahájení, přivítání účastníků a konstatoval usnášeníschopnost ZO. Ověřovatelé zápisu: Jiřina Staščáková a Lucie Andršová Návrh na doplnění programu o body 7b 7f, a 7h. 2) Prodeje pozemků ve vlastnictví obce Projednání žádosti o odkoupení pozemku v majetku obce v k. ú. Dětřichovec p. č. 57 a p. č. 119/17 p. Skuček (projednání zveřejnění záměru prodeje). V proběhlé diskuzi vzešel návrh na odložení zveřejnění záměru prodeje do ukončení pozemkových úprav, které právě v Dětřichovci probíhají, aby nedošlo ke komplikaci při zpracovávání návrhu pozemkových úprav. Hlasování o odložení prodeje. Informace o stavu nízkonákladových rodinných domů. Zastupitelstvo schválilo svým usnesením 2/2008 ze dne uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních s těmito budoucími kupujícími: a) Andrej a Jana Elešovi, bytem Most b) Klára Heytmánková, bytem Praha 2 c) Daniel Bilík a Ludmila Berenika Bilíková, bytem Ostrava a Rychnov u Jablonce nad Nisou a současně pověřilo starostu k získání nových zájemců a uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních. Starosta na základě tohoto usnesení uzavřel 4. smlouvu s p. Stanislavem Trykarem (učitel ZŠ a MŠ) a nyní se připravují k podpisu poslední tři smlouvy budoucí kupní s následujícími zájemci (bližší podrobnosti o budoucích kupujících obdrželi zastupitelé v přílohách). d) Ondřej a Šárka Zimovi, Děčín e) Roman Kašpar, Dana Najmanová, Děčín f) Veronika Sommerová a Markéta Dolejší, bytem Most a Praha Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu popř. místostarostu k uzavření smluv budoucích kupních a následný prodej nízkonákladových rodinných domů předloženým zájemcům. 3) Žádost o poskytnutí příspěvku OFŽP a) Marie Chudobová, žádost o příspěvek na výměnu oken v jejím rodinném domě, čp. 385 b) Melanie a Štěpán Matějkovi žádost o příspěvek na vybudování topného systému na vytápění dřevní hmotou v jejich rodinném domě, čp. 82 4) Zpráva o výsledku hospodaření r Zastupitelstvu byla předložena zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008 s následujícím výsledkem: a) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2008, vykázala k HV v celkovém objemu ,32 Kč a ZO souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu organizace. b) Výsledek hospodaření AMR Jindřichovice pod Smrkem, př. org. za rok 2008, AMR vykázala k HV v celkovém objemu ,62 Kč a ZO souhlasí s tím, že bude převeden na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. c) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2008 včetně inventur za rok

3 6) Rozpočet na rok 2009 ZO předložen rozpočet na rok 2009 s následujícím návrhem: Rozpočet obce na rok přebytkový. Příjmy Kč. Financování Kč ( dočerpání úvěru na RD). Výdaje Kč + financování (splátky úvěru) Kč. 7) Různé: a) Schválení žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova oprava místních komunikací Obec JpS podává žádost o finanční podporu z Grantového fondu Lib. kraje ve výši Kč na opravu komunikací. S vlastními finančními prostředky ve výši Kč by tak v letošním roce mohla vynaložit na opravu nejvíce poničených cest v obci celkem Kč. Jednalo by se zejména o cesty v úseku od p. Kozlovské Anny k Trávníkovým a o cestu od Řehořů k Bohuňkovým. Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na opravu místních komunikací a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce. Akce je v souladu s Programem obnovy obce, bod Komunikace. b) Schválení žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova na výstavbu dětského hřiště Obec JpS ve spolupráci se skupinou MA 21 podává žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova na výstavbu dětského hřiště (stará školka). Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova na výstavbu dětského hřiště a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl z rozpočtu obce. Akce je v souladu s Programem obnovy obce, bod. 4.2 Kulturní a sociální oblast. Hlasování: Pro: 6 Zdržel se: 1 c) Schválení žádosti o převod pozemků do vlastnictví obce JpS Obec požádala o převod pozemků do vlastnictví obce z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty p. č v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem a pozemku p. č. 208 v k. ú. Dětřichovec (stará trať). Jedná se o důležité přístupové cesty k pozemkům obce a dalším soukromým subjektům. Návrh usnesení: ZO schvaluje převod pozemku p. č v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem a pozemku p. č. 208 v k. ú. Dětřichovec z majetku SŽDC SO do majetku obce Jindřichovice pod Smrkem. d) Schválení plánu společných zařízení v rámci Komplexních Pozemkových Úprav Jindřichovice pod Smrkem (dále jen KPÚ) V rámci KPÚ, které v obci probíhají, byl na základě jednání poz. úřadu, Ateliéru krajinné ekologie, sboru zástupců vlastníků půdy a dalších subjektů vytvořen plán společných zařízení (cesty, vodní plochy apod.). V současné době je PSZ připraven ke schválení ZO. Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ Jindřichovice pod Smrkem. e) Schválení výše odměn neuvolněnému starostovi a předsedům výborů zastupitelstva Na základě Nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, je nutné schválit ZO výši odměn neuvolněnému starostovi a předsedům výborů zastupitelstva. Návrh usnesení: ZO schvaluje výši odměn neuvolněnému starostovi (9.131 Kč před zdaněním) a předsedům výborů zastupitelstva (880 Kč před zdaněním) dle Nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. f) Vlajka pro Tibet Zastupitelstvo obce bylo požádáno občanským sdružením LUNGTA, zda se vyvěšením tibetské vlajky připojí k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet. Touto akcí se připomíná 50. výročí čínské okupace Tibetu. Vyvěšením vlajky naše obec vyjadřuje postoj k nedemokratickým postupům, omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení, a to včetně nezletilých vězňů. Návrh usnesení: ZO schvaluje zapojení obce Jindřichovice pod Smrkem do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet formou vyvěšení tibetské vlajky na budovu obecního úřadu. g) Návrh na úpravu a doplnění podmínek poskytování podpory z Obecního fondu životního prostředí Ing. Zbyněk Vlk předložil k projednání některé připomínky a návrhy změn na poskytování podpory z obecního fondu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se případné změny budou vyžadovat zásah do statutu OFŽP, navrhlo zastupitelstvo jeho odložení na některé z příštích jednání tak, aby byly zastupitelstvu předloženy konkrétní a ucelené změny a doplnění. h) Potvrzení rozhodnutí ZO č. 3/1996 o prodeji pozemků v k. ú. Jindřichovice Zastupitelstvo obce rozhodnutím č. 3/1996 schválilo prodej pozemků p. č. 762/3 a p. č.770/2 ing. Pávkovi. Jednalo se o pozemky před jeho rodinným domem č. p. 45. Rozhodnutí ZO podmínilo prodej dohodou se sousedy, kteří proti němu vznesli námitky. Ing. Pávek následně odkoupil pozemek v sousedství a tento sousedům převedl darem a odstranil tak překážky prodeje. Do současné doby však rozhodnutí o prodeji pozemků, které ZO schválilo, nebylo naplněno. Katastrální úřad zápis do katastru nemovitostí podmínil opětovným schválením prodeje. Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 762/3 o výměře 294 m2 a p. č. 770/2 o výměře 389 m2 Ing. Petrovi Pávkovi a potvrzuje tak rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků usnesením ZO č. 3/1996 ze dne Dotazy občanů: p. Fuchs co obec zamýšlí zakoupením bývalé výtopny na nádraží ČD? Odpověď: Obec se snaží zamezit odkoupení pozemku spekulanty. Následně se nabízí využití pro některé místní soukromé subjekty k rekonstrukci a smysluplnému využití ve prospěch místních občanů. p. Fuch co obec zamýšlí s bývalými prodejními prostory v bývalé Resslově vile? Odpověď: zatím není vypracován konkrétní projekt, ale uvažujeme o rekonstrukci a vybudování bytu. p. Kozlovský lze nějak blíže porovnat topení EKOBRIKET, dřeva a uhlí? Odpověď: Je nutné především vyzkoušet účinnost a spotřebu. EKOBRIKETY není příliš účinné spalovat v klasických kotlech na uhlí. Vyplatí se vyměnit kotel za kotel určený přímo ke spalování dřevních hmot. Důležité jsou i tepelné ztráty domu. Na přestavbu vytápění lze z různých zdrojů získat finanční podporu, např. i z Obecního fondu životního prostředí. Závěr Starosta obce se rozloučil s přítomnými a ZO bylo ukončeno. ZO ukončeno ve hodin. Zapsal: Novotný Pavel Ověřovatelé zápisu: Staščáková Jiřina, Andršová Lucie 3

4 Fundraising aneb něco málo o dotacích Dotace téma, které hýbe nejen neziskovým sektorem a zemědělstvím, ale čím dál víc i domácnostmi a také veřejným míněním. Na první pohled se může zdát, že dotace znamená, že někdo někomu něco dá, že je to dar. Ten pohled je ale zavádějící když dáte někomu dar, nic za to nechcete a je na obdarovaném, jak s ním naloží. Dotace ani není něco jako sociální dávka tu obdržíte, když se dostanete do nouze například po ztrátě zaměstnání. U dotací jde o něco jiného. Dotace je v podstatě platba za veřejnou službu. Tedy vy něco děláte či chcete dělat, co je pro veřejnost užitečné, ale nepřináší to zisk, z něhož by se to dalo zaplatit. Tudíž vám na to společnost může peníze poskytnout ovšem za určitých podmínek Co je takovou veřejnou službou? Například péče o krajinu. Zemědělci nejen produkují mléko, obilí či maso, ale také se starají o krajinu. Díky nim je krajina udržována v kulturním stavu, který je pro ostatní občany příjemný například je posekáno. Nebo jsou založeny meze či tůňky. To vše vede k tomu, že běžný občan, který si vyjde odpoledne do luk za vsí, má z vycházky příjemný pocit, slyší tam ptactvo, které má kde bydlet atd. Zároveň také voda po dešti neodteče hned z krajiny pryč, ale zadrží se v ní a naplní třeba i jeho studnu. Ten občan (stejně jako řada jeho sousedů) nepůjde za nejbližším zemědělcem a nedá mu dvě stovky, ale zprostředkovaně přes stát si tuto službu od zemědělce platí dá státu daně a stát dá zemědělci dotace. Samozřejmě tento stav tak nebyl vždy a ani asi není ideální. Bývaly doby, kdy sedláci hospodařili za svoje a přitom bývali jedněmi z nejbohatších v obci. Takzvané mimoprodukční funkce zemědělství, o nichž jsme výše mluvili, plnili prostě při svém produkčním hospodaření. Proč by to nešlo i nyní? V podstatě by to šlo. Ale musela by se celosvětově jinak nastavit zemědělská politika a ceny. Ceny potravin bez dotací by byly několikanásobné. Za jídlo byste utratili mnohem větší část svého výdělku, než nyní. Ale zase byste platili nižší daně. Ceny zemědělských produktů jsou totiž stlačeny tak nízko, že zemědělcům se nemohou vrátit náklady, které do toho vloží proto potřebují dotace od státu. Stát by mohl přestat dávat dotace, ale musely by to udělat najednou všechny státy na světě protože jinak by se sem dovážely mnohem levnější dotované potraviny odjinud. To je však nejspíše zatím utopie, státy se zřejmě rozhodly, že potraviny mají být levnější a zemědělcům se bude rozdíl dorovnávat placením mimoprodukčních funkcí zemědělství. Je to pro stát i mnohem výhodnější. Zemědělce tak drží pod přímou kontrolou chtějí-li něco dostat, aby přežili, musí vyplňovat řadu různých žádostí a být trvale pod bedlivou kontrolou stav, kterému by hrdí sedláci z knížek J. Š. Baara ani nedokázali uvěřit Jinou formou veřejné služby může být třeba obnova kulturního dědictví, pořádání kulturních akcí či třeba stavba dětského hřiště. I to vše jsou aktivity, které se ekonomicky nevracejí. Musíte do nich vložit mnohem víc peněz, než se vám vrátí. Tyto aktivity však stát, na rozdíl od zemědělství, už nedotuje plošně. Musíte napsat projekt, k němuž přiložíte spoustu podkladů (už to samo vás může stát podle náročnosti vašeho záměru i desítky tisíc), kde zdůvodníte nejen potřebu vašeho konání, ale i užitek pro stát a vaši schopnost tyto své záměry doopravdy uskutečnit a také po dlouhou dobu udržet. I když tento projekt zpracujete a dáte do něj spoustu času a peněz, ještě není jisté, že vám stát dotaci dá. Žadatelů, jako jste vy, je obvykle mnohem více, než je peněz v tom dotyčném fondu. Váš projekt bude tedy úspěšný, jen pokud bude velmi dobrý a často i nějakou dobu trvá, než se to naučíte uspějete třeba až napotřetí či ještě později... Než vám stát (či Evropská unie) dotaci dá, budete muset prokázat, že opravdu zajistíte veřejné služby a to nejlépe takzvaně multiplikačně, tedy hodně výsledků najednou. Například u našeho skanzenu to byly tyto výsledky: Namísto ošklivé skoro spadlé boudy se postaví hezký dům, který dotvoří krajinu. Ten dům je postaven tradiční skoro zapomenutou technologií podstávkového domu, která je typická právě pro tento kraj a bude tudíž sloužit památkářům k výuce a k propagaci podstávkových domů. V domě je muzeum, které slouží návštěvníkům, pro něž je vybudována i naučná stezka a cyklostezka, návštěvníci zde tudíž dostanou kompletní služby a také si odsud odnesou spoustu nových poznatků. Je tu prostor i pro pořádání různých kurzů. Je navázána přeshraniční spolupráce. A také je zajištěno, aby se v Jindřichovicích návštěvníci zdrželi déle a podpořili tak místní ekonomiku například tím, že zajdou na občerstvení do srubu, Čarovny či hospůdky na hřišti nebo si koupí svačinu v místních obchodech. Samozřejmě jsme museli prokázat i to, že se provoz skanzenu v dalších letech sám uživí a že z výsledků projektu bude mít větší díl veřejnost než my sami (např. stále bydlíme v těch samých dvou místnostech s očouzeným stropem jako před deseti lety a stále svítíme svíčkami :-)). Jak je vidět, není prokázání multiplikačního efektu nijak jednoduchou záležitostí. A to už vůbec nemluvíme o průběžných kontrolách a všech administrativních náležitostech, které musíte plnit při a po realizaci projektu. Přesto však se stále více rozšiřuje množství příležitostí, na něž lze žádat o dotace. A zdaleka už to nejsou jen aktivity čistě neziskové. V podstatě i v podnikání nebo v domácnosti už můžete při určitých podmínkách splnit kritéria pro poskytnutí dotace. Příkladem může být třeba Obecní fond životního prostředí, který vychází z filozofie, že podpoří technologie, které vedou ke zlepšení životního prostředí pro nás všechny (bude čistší vzduch nad vaším komínem nebo čistější potok pod vaším domem) což je ta veřejná služba, ať už si tu technologii dáte do muzea, kde bude sloužit veřejnosti (jako kompostér u nás) nebo do vašeho rodinného domku. Obecní fond není zdaleka jediný, který může poskytnout dotace na různá vylepšení. Existuje i Státní fond životního prostředí, různé krajské programy atd., atd. Je čím dál důležitější se v nich vyznat. A i proto třeba za mnou chodí pro rady různí lidé, kteří mají v úmyslu uskutečnit nějaké projekty. Já jim mohu poradit víceméně ze své zkušenosti, jsou ale specializovaná místa, kde můžete dostat podrobnější informace, popřípadě kde vám mohou i pomoct se zpracováním žádostí. Takovým místem je například liberecký krajský úřad, kde se můžete obrátit na některého euromanažera, je jím i frýdlantský Masif. Přímo zde v Jindřichovicích se můžete obrátit na Jirku Bursu, který zpracovává žádosti o dotace nejen občanům, ale i na zakázku od několika obecních úřadů na Frýdlantsku. V dohledné době díky iniciativě místní Agendy proběhne přímo v obci školení k fundraisingu, tedy k možnostem získávání dotací. Zajímá-li vás toto téma, nenechte si tuto šanci určitě ujít. Hodně štěstí Zbyněk Vlk Pozvánka na setkání Pěváku Zveme Vás na setkání Pěváku u příležitosti výročí 50 let od jeho založení. Setkání se koná od hodin. Bližší místo setkání upřesníme na základě počtu přihlášených osob. Pokud se chcete sejít s lidmi, které jste možná dlouho neviděli, a zazpívat si písničky z dob minulých, přihlaste se na tel. číslo (Pavlína Bursová, Jindřichovice pod Smrkem 83) nebo (Věra Olivová, Jindřichovice pod Smrkem 137). Předem vybíráme 200 Kč na občerstvení a nezbytné náklady. Věra Olivová 4

5 Druhý spolkový jindřichovický ples...pokračování ze strany 1. Tenglerové a ačkoliv návštěvníci se do tance následně pustili se stejným nadšením, přece jenom bylo vidět, že nohy i tělo v tanci ovládají o něco lépe a opravdu bylo na co koukat. Atmosféru plesu dokládají i fotografie, ačkoliv úplně přesný obraz by poskytly ty kousky, které zveřejnit nelze. Nezbývá než konstatovat, že ples byl opět úspěšný. Přítomní se bavili, nehádali, neprali a tak jediné, co chybělo, bylo domácí prostředí. Doufejme, že se nám podaří naplnit naši snahu a budeme se moci brzy pobavit ve vlastním společenském sále. Za zmínku stojí i přeprava do Řasnice. I tentokrát nás na místo určení dovezl p. Šeda, který především na zpáteční cestě projevil trpělivost profesionálního řidiče, odolal nabídkám některých rozdováděných tanečníků, kteří chtěli místo něj za volant, a bezpečně nás dovezl domů. Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům plesu, díky kterým mohl být ples částečně financován v podobě tomboly, děkuji přípravnému týmu, který vše připravil, a děkuji i návštěvníkům plesu ať již našim jindřichovickým, řasnickým i přespolním, kteří atmosféru plesu vytvořili... Autoři fotografií: Luboš Salaba, Mirka Kolačná a Pavel Novotný Jsme mladí manželé, Daniel a Berenika Bilíkovi. V červnu loňského roku jsme byli oddáni v rotundě sv. Jakuba a od letošního 1. března obýváme spolu s rezavým kocourkem Oliverem jeden z nových domů u rybníka. Během dubna přinese na naši louku čáp ještě fungl nové Jindřichovičátko. Ahoj, jmenujeme se Jana, Andrej, Jakub a Karolína Elešovi, přistěhovali jsme se z Mostu, protože život v panelovém domě nás neuspokojoval. Jsme velmi rádi, že jsme se stali součástí projektu výstavby nízkonákladových domů, jsme tu velmi šťastní a spokojení, že děti vyrůstají blíže přírodě. Doufáme, že pocit štěstí nám vydrží dlouhá léta a že tu najdeme opravdové přátele. Karolínka Říhová Nové přírůstky do Jindřichovic Dne se narodila Karolínka Říhová (viz foto). Dne se narodila Elizabeth-Eva Vigová. Oběma holčičkám a všem jejich blízkým přejeme pevné zdraví, hodně lásky a radosti do života. Zima v honitbě MS Kukačka, o.s. Letošní pozvolna končící zimní období dalo nám, myslivcům, opravdu zabrat. Zejména doprava krmiv do krmelců byla velmi problematická a mnohdy došlo i na osvědčené saně na ruční pohon. Myslivci věnovali velké úsilí tomu, aby ani při velké sněhové pokrývce a silných mrazech zvěř nestrádala. Že byla zvěř odkázána pouze na krmivo v krmelcích, dokládá přiložené foto. Vše proběhlo nad očekávání dobře, ztráty na zvěři byly evidovány minimální a to zejména vinou střetů s motorovými vozidly a vlaky. Za zimní období bylo naším sdružením předloženo zvěři 42 q jadrného krmiva, 100 q kukuřičné siláže, 180 q řepy cukrovky, 20 q sena a 7 q kaštanů a žaludů. Zima je také hlavní loveckou sezónou lovu jelení zvěře a divokých prasat. Bylo uspořádáno několik společných akcí v podobě naháněk. Tyto akce proběhly velmi dobře po organizační stránce, ale s minimální efektivitou v podobě ulovené zvěře. Lepší výsledky byly dosaženy při individuálním lovu na tzv. čekané. Celkově se dá uplynulý myslivecký rok hodnotit jako dobrý. Práce v honitbě však nekončí a již nyní probíhají přípravy na novou sezónu. Nový myslivecký rok začíná sčítáním zvěře, které proběhlo v naší honitbě ve dnech a Cílem tohoto sčítání je vytvoření plánu odstřelu tak, aby byl zachován poměr pohlaví a aby nedošlo k přemnožení u jednotlivých druhů zvěře. Přemnožená zvěř působí neúměrné škody na zemědělských a lesních porostech. Z výše uvedeného vyplývá, že myslivci nestřílí vše, co jim přijde k posedům či jiným loveckým zařízením, ač si to mnozí myslí, ale pouze redukují stavy zvěře dle plánu chovu a lovu, který schvaluje odbor životního prostředí a pro myslivce je závazný. V jarních měsících nás čekají opravy a údržby všech mysliveckých zařízení v honitbě, úklid a desinfekce krmelců, abychom eliminovali výskyt chorob a parazitů. Dále pak příprava a osetí políček určených pro zvěř a mnoho dalších činností spojených s myslivostí, kterých je skutečně dost. Jiří Hégr 5

6 SDH Jindřichovice v roce 2008 SDH Jindřichovice pod Smrkem zhodnotil uplynulý rok 2008 na výroční valné hromadě, která se uskutečnila v klubovně MS Kukačka. Výbor SDH pracuje již několik let ve stejném složení, starostou sboru je Horst Krause, velitelem a jednatelem je Otto Novotný a funkci člena zastávají Pavel Novotný, Oto Novotný a Martin Vondráček. Přítomným členům SDH a hostům byla přednesena zpráva o činnosti výjezdové jednotky, stavu techniky, sportovního družstva a přehled stavu čerpání financí. Samotná členská základna sboru čítá 38 členů, z nichž je 16 určených do výjezdové jednotky. V průběhu roku se členové jednotky zúčastňovali pravidelných tématicky zaměřených školení, lékařských prohlídek a aktivů Hasebního okrsku Nové Město pod Smrkem. Naše účast byla rovněž při pořádání kulturních a společenských akcí. V předchozích vydání JL se čtenáři mohli seznámit se soutěžními výsledky a se stavem techniky. Dnes vám představíme činnost výjezdové jednotky. Rok 2008 zaznamenal oproti předchozímu roku nárůst událostí. Celkem byla pomoc jednotky vyžadována u devíti případů. Jednalo se o požár (7 případů), technickou pomoc (1 případ) a taktické cvičení (1 případ). Složení jednotky bylo ve většinou ustálené a připravenost jednotlivých členů velmi dobrá. Předepsaný výjezdový a dojezdový čas byl vždy dodržen. Rej masek v Jindřichovicích Po několika letech, kdy se o navrácení masopustu do Jindřichovic pokoušela místní škola, se k tomuto kroku letos odhodlal Klub žen. Snad proto, že má s tradičními akcemi bohaté zkušenosti, zábava to byla mimořádně vydařená. Kromě příjemného občerstvení a hudební produkce skupiny Kamínky organizátoři vyhlásili i soutěž o nejlepší dospěláckou masku. Přitom ale nepočítali, že si tuto akci nenechají ujít hlavně děti, kterých se také sešlo hodně. Zasedací místnost obecního úřadu tak musela pojmout přes čtyřicet návštěvníků!!! Cenu za nejlepší masku si nakonec odnesl Štěpán Matějka, který byl královnou přímo úchvatnou (viz foto). Škoda jen, že fotografie nemůže zachytit jeho ladnou chůzi na několikacentimetrovém podpatku (odkud Štěpán bere, tak dobře padnoucí dámskou obuv?). Tímto tedy organizátorům děkujeme za prima zábavu a pevně věříme, že se nás příští rok na masopustní zábavě sejde ještě víc, třeba už v nějakém toužebně očekávaném reprezentativním sále. Zuzana Svěrčinová (foto: Luboš Salaba) Přehled událostí Požár kontejneru na TKO u bytovek. Jednotka vyjela v počtu 1+2 k nahlášenému požáru kontejneru, který byl úmyslně zapálen. Lokalizaci provedena jedním C proudem Technická pomoc při zasypání olejové skvrny. V počtu 1+5 vyjela jednotka k události. Z poškozeného motoru projíždějícího vozidla unikal olej a znečistil v délce 1 km hlavní komunikaci od Lilků ke Kurčinům. Skvrna byla zasypána sorbmentem Vapex a o konečné dočištění vozovky se postarala KSS LK Požár lesního porostu. V počtu 1+7 vyjela jednotka na likvidaci požáru lesního porostu, který byl pravděpodobně úmyslně zapálen. Ve spolupráci s ostatními jednotkami byla provedena celková lokalizace místa události Opětovný požár lesního porostu. Zásah proveden v počtu 1+6 ve stejné lokalitě. I zde jednalo o úmyslné zapálení lesního porostu, jehož ohnisko bylo o 200 m výše než v předchozím případě Požár klestí. Na ohlášený požár lesního klestí u železniční tratě Srbská vyjela jednotka v počtu 1+3. Lokalizace provedena jednotkou PS Raspenava Požár lesa. Jednotka v počtu 1+6 likvidovala ve spolupráci s ostaními sbory požárem zasažený lesní porost v Novém Městě pod Smrkem. Fotografie požární zbrojnice v JpS okolo roku Požár skládky. Jednalo se o údajný požár bývalé zemědělské skládky v Horní Řasnici. V počtu 1+3 vykonala jednotka dohled nad místem události Taktické cvičení. Plánované taktické cvičení JPO Frýdlantského výběžku bylo situováno do prostor bývalého muničního skladu v Hajništi. Naše jednotka zabraňovala přenesení požáru z lesního porostu na budovu skladu, kterou zároveň ochlazovala Požár rodinného domu. Jednalo se o požár RD v Novém Městě pod Smrkem. Jednotka v počtu 1+3 odvolána cestou k zásahu pro dostatek sil a prostředků na místě. Otto Novotný Ekobrikety - anketa Jako přílohu Jindřichovických listů najdete anketní lístek, který se týká ekobriket. Veškeré podrobnosti jsou uvedené v anketě. V případě zájmu prosím o její vyplnění a odevzdání do anketního boxu na obecním úřadě. Děkuji. Mirka Kolačná Srub u větrných elektráren zahajuje sezónu Zahajujeme provoz občerstvení na srubu od Prozatím bude otevřeno o víkendech, hod. Až bude počasí příznivé, otevírací dobu rozšíříme. Sledujte proto jindřichovické webové stránky. Na návštěvu se těší Zdena Kalousová 6

7 Krátce ze školy Máme po prvním jarním dnu, po zápise do školy, po konkurzu na ředitele školy a po několika povedených akcích. Ty Vás jistě budou zajímat nejvíce. Jako první byl pro děti v rámci projektového dne připraven karneval. Celé dopoledne bylo vyplněno hrami, písněmi, tancem a předváděním masek. Přivítali jsme i účastníky z řad rodičů, kteří nám velmi pomohli při vytváření atmosféry. Dne se zájemci účastnili herního odpoledne v novoměstském plaveckém bazéně. I tam si děti užily příjemné společné chvilky naplněné veselou zábavou. Kromě pravidelných kroužků a dalších již zaběhlých činností se v aule naší školy konala zajímavá přednáška o waldorfské pedagogice. Přednášejícím byl Mojmír Poláček a seminář měl rozdělený do třech částí: Dobrá škola pro moje dítě, vývojové fáze dítěte a praktické ukázky hudebních dílen. Na stodvacettřitisíckrát děkujeme jak jemu, tak Blance Řehořkové za zprostředkování a Zdeně Kalousové za připravené občerstvení. V nejbližší době ještě připravujeme promítání pro děti, výlet do divadla, návštěvu veletrhu dětské knihy, filmový festival Jeden svět pro děti i dospělé a další projektový den. A protože se blíží také Den učitelů, můžete si na nás s nějakým tím hezkým přáním, vzpomenout i Vy. Na závěr jsme pro Vás připravili několik básní, přeji Vám příjemné počtení. Stanislav Trykar Konkurz na ředitele příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Jindřichovice pod Smrkem Dne 16. března 2009 proběhl dlouho avizovaný konkurz na ředitele naší Základní a mateřské školy. Do konkurzu se přihlásili dva uchazeči. Začnu ženou. Byla jí Mgr. Dagmar Vondráčková (35 let) z Raspenavy a druhým uchazečem byl Mgr. Stanislav Trykar (32 let), který v naší škole učí od loňského září. Konkurz na ředitele své příspěvkové organizace vyhlašuje obec, potažmo její zástupce a v našem případě to je starosta. Ten také komisi jmenuje. Složení konkurzní komise, která je z povinnosti sedmičlenná, bylo následující: dva členové komise - zástupci obce, p. Jiřina Staščáková a Ing. Petr Pávek (ten měl svého poradce v podobě Mgr. Salabové) a který byl současně předsedou konkurzní komise. Jedním ze členů komise musí být odborník státní správy v oblasti školství, a tím byl Jindřich Novotný, ředitel ZŠ Nové Město pod Smrkem. Čtyři poslední členové komise jsou delegováni. Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, zástupce České školní inspekce Mgr. U lesa Nalevo je pes napravo je les u studánky mech tají se nám dech Lidé se dívají a vidí jen ty pyšné oči na ocase ne už ty smutné co vskutku na svět dívají se Co se dívají a vidí svět plný pyšných lidí Páv(ek) Pyšný když stojí smutný vstoje na chvostě tisíc očí občas je déšť jak slzy smočí který z nich jsou ty tvoje Lidé se dívají a vidí jen ty pyšné oči na ocase ne už ty smutné co vskutku na svět dívají se Co se dívají a vidí svět plný pyšných lidí Hodinky Pán si nese hodinky na nich běží vteřinky nedoženou nás ještě máme čas Budoucí ředitelka školy, Mgr. Dagmar Vondráčková Karel Bárta, ředitel oblastního inspektorátu České školní inspekce, zástupce pedagogických pracovníků školy Jana Hyxová a posledním členem komise byl zástupce školské rady Ing. Zbyněk Vlk. Již 2. března se komise sešla na svém prvním jednání, kdy musela rozhodnout, zda Pes Byl jeden pes měl rád lesní směs jahody, maliny, ostružiny do hrnku nasbírat není líný když má velký hlad nesní mámu, tátu snad. Had(ek) Uštknul se jednou jeden had ptáte se asi všichni jak on nebyl blázen ani sebevrah a měl jak vy život rád Stala se zkrátka menší chyba had se sám kousl do jazyka znáte to všichni to se může stát a on jak vy měl život rád stáhnout pod ranou směrem k srdci jak první pomoc praví hadu se jaksi nedaří tohle mě bude stát zdraví tady je konec legraci On měl rád život a život zas hada však kdo jinému jámu kopá sám do ní padá Tak zhynul had u lesa v mlází však s čím kdo zachází tím také schází oba uchazeči splňují podmínky vyhlášené zřizovatelem a budou pozváni na druhé konkurzní kolo 16. března. Protože oba uchazeči podmínkám vyhovovali, byli na řízený pohovor před konkurzní komisi pozváni oba. Lze konstatovat, že oba protagonisté palbu otázek ustáli a byli pozitivně hodnoceni i ostřílenými mazáky konkurzních komisí RNDr. Gambou a Mgr. Bártou, kteří se už pár konkurzů zúčastnili. Dle závěrů komise byli oba uchazeči způsobilí k výkonu funkce ředitele škole a o výsledku nakonec rozhodlo hlasování. V něm každý člen komise na připravený lístek napíše pořadí uchazečů tak, v jakém pořadí uchazeče sám vidí. Po vyhodnocení hlasování komise nakonec doporučila starostovi jmenovat do funkce ředitele školy Mgr. Vondráčkovou Dagmar. V případě, že nebude jmenování Mgr. Vondráčkové nic bránit, bude ředitelkou školy jmenována. Mgr. Stanislav Trykar, kterého nelze považovat za poraženého, neboť byl v konkurzu více než důstojným soupeřem, v naší škole zůstane učitelovat a rýsuje se tedy stabilizace pedagogického sboru, která odchodem Mgr. Salabové a Mgr. Golasovské na mateřskou dovolenou utrpěla vážné trhliny. Zbývá tedy už jen popřát zaměstnancům školy, aby se mu pod novým vedením dařilo naplňovat učitelské poslání a naše škola nabrala nový dech. Pavel Novotný, místostarosta 7

8 Usnesení z prvního jednání Školské rady dne Školská rada se v počtu tří členů usnesla takto: Školská rada schvaluje: 1. Zapisovatele: Z. Vlka a ověřovatele zápisu: P. Pávka. 2. Předsedu školské rady: Z. Vlka. 3. Dílčí návrhy na úpravu Jednacího řádu ŠR. 4. Přechod na vyučování angličtiny od příštího školního roku. Školská rada odkládá: 1. Schválení definitivní podoby jednacího řádu na hlasování per rollam. 2. Podrobnější rozpracování tématu slovního hodnocení a přechodu na známky v 5. ročníku. K tomuto tématu se ŠR vrátí až bude znám nový ředitel školy. Školská rada bere na vědomí: Kavárna V polovině března jsme pro vás otevřeli novou kavárnu v budově knihovny se zkušebním provozem. Slavnostní otevření a přestřižení pásky proběhne ve hod. (po uzávěrce Jindřichovických listů, pozn. red.) Již se zde konala první akce, a to čajový seminář poeticky nazvaný Čaj o páté, Čaje vařil a čajových obřadů se chopil naprostý mistr v oboru Jaromír Čajomír Horák (viz foto). Další kulturní záležitosti zde budou probíhat i dále. Naše kavárna vám nabízí velkou škálu nápojů. Od kávy přes horkou čokoládu, čaje, limonády až po pivo, kvalitní víno a jiný alkohol. Těšit se můžete na domácí zákusky a tatranky. Dále nabízíme sortiment esoterických knih, solných lamp, minerálů a vonných tyčinek. 1. Informaci o vydání zřizovací listiny Školské rady, kterou vydá zřizovatel na základě Osvědčení o zvolení jednotlivých členů ŠR. 2. Návrh rozpočtu školy v celkové výši Kč, který škola předloží zřizovateli. 3. Návrh zajistit grant pro školu na knihy a hudební nástroje a informaci zřizovatele, že pokud nebude mít škola dostatek finančních prostředků, může požádat o dofinancování vlastního podílu obec. 4. Informaci o novém dítěti do domácího vyučování při ZŠ a informaci o pravděpodobném podstavu dětí v příštím školním roce (cca o 2 děti). ŠR navrhuje situaci řešit zejm. propagováním domácí školy i pro rodiče odjinud, pokud však stav zajištěn nebude, nehrozí škole podle nových pravidel už zrušení, ale snížení prostředků zejm. na mzdy. Zřizovatel sdělil, že udělá vše pro záchranu školy. 5. Informaci o spolupráci školy a MA21 na projektu dětského hřiště. 6. Informaci o procesní připravenosti školy k využívání tělocvičny a auly jinými zájmovými skupinami schválení pravidel, dohody o hmotné zodpovědnosti a inventáře místností. 7. Informaci o přípravě k festivalu Jeden svět vč. společného promítání pro zdejší školu a Řasničku. 8. Informaci o provizorním řešení výuky angličtiny v tomto školním roce formou dvou kroužků (pro větší a menší děti). 9. Souhlas vedení školy s jiným přístupem k zapisování informací do žákovských knížek. ŽK budou standardně zůstávat ve škole a cca jednou za 2-4 týdny budou poslány s novými zápisy domů, aby je děti nemusely stále nosit. Vedení školy ještě zváží možnost zmenšení, zjednodušení a zpřehlednění diářů již v tomto školním roce. 10. Souhlas vedení školy s určením prostoru ve třídách, kde si děti mohou nechávat vše, co nezbytně nepotřebují s sebou domů, aby se tak snížila váha školních tašek. 11. Informaci o chystané besedě k tématu waldorfské pedagogiky, jíž se škola aktivně zúčastní. 12. Návrh na uspořádání projektového dnu s tématem Pravěká hudba 15. května. 13. Návrh na uspořádání webových stránek školské rady, kdy bude napřed vyplněna rubrika obecnými informacemi o poslání ŠR a na ni budou navazovat konkrétní články, aktuální usnesení apod. 14. Informaci o nutnosti, aby vedení školy doplnilo požadované ekonomické výkazy školy a předalo je zřizovateli. Jaromír Čajomír Horák Zapisovatel: Ing. Zbyněk Vlk Ověřovatel: Ing. Petr Otevírací doba je každý den kromě pondělí od do hod. Budeme se těšit na vaši návštěvu i s dětmi, pro které tu máme hrací koutek. Martin Dušek Rozpis zápasů okresního přeboru fotbalistů FK Sokol Jindřichovice - jaro kolo Jindřichovice Doubí (umělka Slovan) so kolo Hrádek n. N. Jindřichovice (umělka Hrádek) ne kolo Jindřichovice Višňová B so kolo Stráž n. Nisou B - Jindřichovice ne kolo Jindřichovice - Osečná so kolo Bílý Kostel - Jindřichovice so kolo Jindřichovice - Gasservis so kolo Jindřichovice Nová Ves B so kolo Český Dub - Jindřichovice ne kolo Jindřichovice - Dětřichov so kolo Ruprechtice Jindřichovice (umělka Harcov) ne kolo Jindřichovice Bulovka so kolo Raspenava - Jindřichovice so Sezóna 2009 na umělce Pomalu se rozbíhá sezóna na umělce. Prosím, zakupte si permanentky u Hojdarů, v ceně 50 Kč do 15-ti let, dospělí 200 Kč. I v loňské sezóně jsme měli neplatiče, ale doufám, že letos jich bude méně. Naše ceny jsou opravdu lidové, protože např. ve Frýdlantě na kurtech zaplatíte za pouhou hodin 120 Kč. Vybrané peníze se používají na provoz umělky a nákup sportovního náčiní. Uvítali bychom dobrovolníky, kteří by se ujali organizace sportovních turnajů. Na drobné ceny pro vítěze můžeme přispět z vybraných peněz za permanentky. Šárka Hojdarová 8

9 Z historie jindřichovické školy pokračování Z období let nemáme podklady, které by dokumentovaly život školy v Jindřichovicích. České třídy byly zavřené, v budově současné školy byla německá obecná a měšťanská škola, jejíž činnost skončila s druhou světovou válkou. Budova školy nebyla válkou poškozená. Teprve v převratových dnech, kdy sloužila jako vojenská ubikace, došlo k menšímu poškození oken, plotu a vnitřního vybavení. Prvním správcem zdejší české školy byl jmenován Ladislav Uhlíř. Působil zde velmi krátce. Koncem září 1945 byl přeložen do Hejnic. Pravidelné vyučování bylo zahájeno 3. září 1945 v jedné třídě se třemi odděleními. Na začátku školního roku bylo ve škole 21 dětí, na konci 41. V následujícím školním roce bylo ve dvou třídách již 66 dětí a ve školním roce 1947/48 dokonce 76. Od byla otevřena třída mateřské školy s 23-mi zapsanými dětmi. Byla umístěna v budově bývalého Kinderheimu (dětského útulku) dnešní budova knihovny. Jak uvádí v kronice pan řídící Josef Nechvíl, největší problémy působilo dětem vyučování v českém jazyce. Ve třídě byly děti ze smíšených manželství, děti reemigrantů z Polska, Čechů z Volyně, žáci slovenské i bulharské národnosti. Vyučováno bylo náboženství římskokatolické, evangelické, československé i pravoslavné. V prvních poválečných letech bylo jen málo finančních prostředků na pomůcky, knihovny i opravy. Byly využívány pomůcky z inventářů německých škol, které byly ve velmi dobrém stavu. První radiopřijímač byl škole přidělen z Fondu národní obnovy v roce V kronice se píše, že žactvo školy provádělo v prvních dnech měsíce září hledání mandelinky bramborové (vždy s negativním výsledkem) a v květnu sbíralo chrousty. V sále místního hostince se konaly oslavy Dne matek, narozenin prvního prezidenta T.G. Masaryka, 28. října i květnového osvobození, vždy s bohatým programem dětí i místních spolků. Program, který připravovalo učitelstvo, obsahoval recitace jednotlivců i sborové, hudební a pěvecká čísla, prostná cvičení, tanečky a živé obrazy, které se obecenstvu zvlášť líbily. Dětmi oblíbené byly Týdny dětské radosti. V rámci akce byly konány školní výlety, loutková i filmová představení, na závěr pak na zahradě obecního úřadu veselice s bohatým programem. Děti byly pohoštěny a zúčastnily se různých závodů o ceny. Byly zde houpačky, kolotoče i střelnice. Celou akci financovala místní osvětová rada. Marie Žabková údaje jsou čerpány ze školní kroniky let Výlet na Kyselku Zima a první jarní měsíc je na první pohled pro turistiku s malými dětmi mrtvé období, ale děti v Turisťáčku už s námi překonaly nejednu nepřízeň počasí (někteří si možná vzpomenou na loňskou výpravu za Vajíčkovníkem do Řasnice, kdy jsme promrzli až na kost). Letošní první výlet na Kyselku, v neděli , byl z hlediska chladna také docela náročný. I když v Jindřichovicích už sníh neležel, jen co jsme vešli do lesa za Novým Městem, potkávali jsme běžkaře. V kolektivu se ale do kopce ve sněhu šlapalo báječně. Díky silným a zdatným střídajícím se dospělákům jsme dokonce zvládli až ke Kyselce vytlačit kočárek s Vikinkou Svěrčinovou, která po sundání sádry na noze ještě pořádně neběhá. Všichni účastníci - osm dětí, tři maminky, vedoucí Mirka a jedna fena, to nakonec zvládli na jedničku, zvláště závěrečnou návštěvu restaurace Dělnický dům, kde jsme si dali teplou polévku a limču :-) Pevně věříme, že se k nám už konečně sluníčko obrátí svojí vlídnou tváří a že na příští výpravě na bílou sobotu bude trochu tepleji, čímž pádem budeme očekávat zástupy příznivců Turisťáčku, kteří s námi vyrazí za Vajíčkovníkem do Řasnice (viz akce na jiném místě Jindřichovických listů). Zuzana Svěrčinová 9

10 Na co se těšit v dubnu a květnu Vynášení Morany, od školy v hod. Tradiční průvod vychází v hod. od školy, aby se zapálením Morany a jejím vhozením do vody rozloučil se zimou filmový festival Jeden svět, v aule školy Poprvé se Jindřichovice stanou hostitelem festivalu o lidských právech, nazvaného Jeden svět. Celostátně festival pořádá společnost Člověk v tísni, organizátorem jindřichovické části je o.s. Lunaria ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jindřichovice a Místní agendou Jindřichovice. Promítat se bude v aule školy a vstupné je celostátně hlavním organizátorem stanoveno na 60 Kč, přičemž jsme kvůli nedobré ekonomické situaci zde ve výběžku dostali výjimku na 50 Kč za celý večer. Poučení můžete čerpat z těchto filmů: Pátek René Tenkrát II. Sobota I.O.U.S.A The Age of Stupid (Čas hlupáků) Neděle Poison Fire (Jedovatý plamen) Old Man Peter (Poslední šaman) Flow-For Love of Water (Z lásky k vodě) René je sběrný dokument o třicátníkovi, který se od svých 16 let pravidelně vrací za mříže pro krádeže. Tenkrát II. je film o rozpadu Československa jakožto důsledku střetu idealistického a pragmatického pojetí politiky. Film I.O.U.S.A sleduje růst zadlužení USA, jeho příčiny a také důsledky. Může nabídnout odpovědi na otázky po příčinách současné ekonomické krize. Čas hlupáků se sci-fi pohledem z roku 2055 jakoby vrací do současnosti a ukazuje možnosti, které jsme měli, než se v další generaci naplno projevily důsledky globálního oteplování a globalizace. Jedovatý plamen je o aroganci společnosti Shell, která těží ropu u nigerijských vesnic a nenávratně poškozuje místní životní prostředí. Poslední šaman naopak vyvažuje naše emocionální napětí pohledem člověka, který osamoceně a v souladu s přírodou žije v sibiřské tajze. A končit budeme vděčně a pozitivně filmem Z lásky k vodě. Je o vodě skutečné esenci života, podmínce života všeho živého na této planetě. Připravili jsme pro vás i besedu s PhDr. Janem Šolcem, bývalým poradcem Václava Havla, který nás poctí svou návštěvou v sobotu 4. dubna a shlédne s námi oba sobotní dokumenty. O nich, ale i například o filmu Tenkrát II. si budeme povídat. Ale jak pana Šolce znám, můžeme se od těchto témat díky jeho rozhledu dostat ještě mnohem dál... Věřím, že se tedy v první dubnový víkend máme na co těšit. Zbyněk Vlk Humanitární sbírka, od do hod na obecním úřadě Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Klubem žen pořádá humanitární sbírku. Přijímáme: Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu - i poškozená trička, košile, mikiny, tepláky, halenky, kalhoty, kimona Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 1m2 i poškozené Zimní oblečení - jen nepoškozené, bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů Kožené nepoškozené věci - bundy, kabelky, peněženky, pásky Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky Plyšové hračky, spací pytle, knihy - nepoškozené Boty - pouze nové Přikrývky - pouze péřové Nepřijímáme: Svetry, silonové a dederonové oblečení Saka, uniformy, vatové, balónové a šusťákové kabáty Molitanové věci a jakékoliv odřezky Péřové bundy, vatové přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace Lyžařské potřeby, obnošené boty Nebezpečný odpad - lednice, televizory, sporáky, počítače a další elektrospotřebiče Nábytek Domácí potřeby, nádobí, kufry, kočárky, školní potřeby Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně snižují hodnotu humanitární sbírky. Všechny věci balte do pytlů, ne do krabic!!!! Velikonoční dílna, od v jídelně školy Turisťáček nejen pro své členy pořádá Velikonoční dílnu, při které si budeme vyprávět o tradicích Velikonoc a zdobit vajíčka. S sebou vyfouknutá vajíčka. 10

11 Žijící skanzen Základy účetnictví, od hod. v aule školy Skupina MA 21 pro vás připravila seminář k úvodu do účetnictví, přednáší Mgr. Dagmar Vondráčková, vstup zdarma Vajíčkovník, sraz na nádraží v hod. Turisťáček pořádá pro širokou veřejnost výlet za Vajíčkovníkem v Dolní Řasnici. S sebou ozdobené vajíčko, které můžete pověsit na strom Vajíčkovník. Na akci je bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Zpátky se vrátíme vlakem v hod Velikonoční zábava na Sudu, od hod. Skupina Kamínky vás zve na Velikonoční zábavu na Obřím Sudu. Odvoz pro Jindřichovičáky je zajištěn autobusem v hod. ze zastávky autobusu, v hod. nabereme Novoměšťáky na náměstí, zpátky ve 2.00 hod. Cena jízdného je 20 Kč (zpáteční 40 Kč). Vstupné 30 Kč Den Země s Turisťáčkem, sraz v před školou Turisťáček organizuje brigádu pro všechny, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. S sebou si vezměte pracovní rukavice. Postaráme se o úklid školní zahrady, dětského hřiště za starou školkou a dalších míst v Jindřichovicích. Všichni brigádníci si za odměnu můžou opéct buřta a zazpívat u ohně na školní zahradě (pokud nám počasí dovolí). Připomeňme si, že v loňském roce v rámci Dne Země vysázela Maruška Nevečeřalová spolu se Zdenkou Kalousovou čtyři smrčky na Kukačce. Původně tady totiž smrky rostly, jak můžete vidět na fotografii. >>> Vernisáž výstavy Oáza skřítků, ve vestibulu školy Děti i dospělí mohou ovlivnit plánovanou obnovu hřiště za starou školkou svým hlasem pro hrací prvky, které by si na hřišti přáli. Výstava s anketou potrvá do konce dubna Čarodějnice v Jindřichovicích, v u zastávky autobusu V se setkáme u autobusové zastávky, kde místní sbor dobrovolných hasičů postaví májku. Při této příležitosti máme na vás dvě kvízové otázky: 1. Kdy se v Jindřichovicích stavěla májka naposledy? 2. Kdo je ten kluk na fotce, který vylezl na májku? >>> Poté vyrazí průvod malých i velkých čarodějnic (očekáváme kreativitu účastníků) s lampióny a hudebními nástroji směrem na fotbalové hřiště, kde se setměním zapálíme vatru. Vedle velkého ohně rozžehneme i malý pro buřtové labužníky a zábava se rozjede na plné obrátky. Klub na fotbalovém hřišti určitě nachystá spousty lahůdek a dobrého pití a k tomu všemu nám zahraje frýdlantská skupina SP Band Besídka ke dni matek, od hod. v aule školy ZŠ a MŠ zve všechny maminky, tatínky a přátele školy na besídku s básničkami a písničkami. Smrky na Kukačce Loupežnická pěšina Turisťáček se přidá, samozřejmě se všemi svými příznivci a zájemci, k akci turistů v Mníšku u Liberce. Stejně jako loni půjdeme osmikilometrovou trať, kterou vloni ušli i ti nejmenší Kdo je ten kluk na fotce, který vylezl na májku? turisté z oddílu. Podrobnosti k odjezdu (vlakové spojení není dobré, zkusíme posbírat pár aut) dáme včas vědět na webových stránkách a na nástěnce oddílu v přízemí školy Slavnostní otevření Žijícího skanzenu, u Vlků, od Jak jste již na stránkách Jindřichovických listů byli informováni, dokončili jsme v závěru podzimu výstavbu areálu skanzenu. Protože však projekt nebyl dokončen po administrativní stránce, s čímž bylo ještě hodně starostí a protože následovala tuhá zima, rozhodli jsme se uskutečnit slavnostní otevření až v plném jaru. Proto vás zveme na slavnost k otevření Žijícího skanzenu na sobotu 16. května od 15 hodin. Můžete se těšit na vystoupení Pěváku, dua Paradiso (Matějkovi) s hosty Karlou Salabovou a Janou Chválovou a na koncert hradecké miniskupiny Dva a možná i představeníčko hudebního kroužku při jindřichovické škole. A pochopitelně (na to bychom neměli zapomenout) vás čeká i komentovaná prohlídka celého areálu Žijícího skanzenu. Vstupné bude dobrovolné. Bližší informace si přečtete na plakátech a na internetu před akcí. Těšíme se na vaši účast. Zbyněk Vlk a Jana Chválová Kácení májky, u autobusové zastávky, Když už májku postavíme (a snad jí uhlídáme), slavnostně jí také skácíme Dětský den, od u rybníka Klub žen ve spolupráci s Turisťáčkem, skupinou MA 21 a dalšími dobrovolníky organizuje Dětský den. Sejdeme se, jako bývalo zvykem, na příjezdové cestě k rybníku na začátku lesa. Další podrobnosti ale neprozradíme, to bude překvapení. Termíny některých akcí jsou prozatím hodně daleko a z různých důvodů může dojít k organizačním změnám. Sledujte proto webové stránky obce a obecní vývěsky, kde budou ke každé akci aktuální informace. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaši účast. 11

12 Oáza skřítků rekonstrukce dětského hřiště Na základě ankety v rámci projektu MA 21 jsme zjistili, že dětské hřiště ve své současné podobě nevyhovuje požadavkům rodičů. K tomu se přidaly názory dětí, které jsme v podobě obrázků publikovali v minulém vydání Jindřichovických listů v obci jim chybí hlavně bazén, skluzavka a kolotoč. Bazén s dodržením všech hygienických podmínek asi postavit nedokážeme, ale proč ne skluzavku a kolotoč? To byl vlastně počátek projektu Oáza skřítků na rekonstrukci stávajícího dětského hřiště za starou školkou. Chtěli bychom vytvořit prostor, kde by si děti nejen mohli hrát, ale i pozorovat přírodu okolo sebe využít vzrostlých stromů k instalaci některých herních prvků, oddělit jednotlivé herní prostory zelení, umístit zde ptačí budky a schovávačky pro hmyz, myslet i na posezení mládeže, dospělých i seniorů V současné době sháníme finanční prostředky z několika zdrojů, tak nám držte palce, ať se to podaří. Každopádně přípravné fáze mohou probíhat zatím i bez financí. Máme v plánu uspořádat výstavu kreseb s anketou, ze které vyplynou nejpopulárnější herní prvky. Přípravy výstavy jsou již v plném proudu a její vernisáž se uskuteční od v budově školy. V další fázi v rámci kulatého stolu se sejdeme nad plánkem současného hřiště a okolních ploch, které jsou majetkem obce a které jsou pro rozšíření hřiště vhodné. Za účasti architekta nebo jiné technicky odpovědné osoby a zahradnice pak makety či nákresy vybraných herních prvků umístíme do plánku a doplníme je vhodnou zelení. Pak ještě vyběháme potřebné papíry, no a pak už nezbývá než se do toho pustit vlastníma rukama. Nakonec ještě vysvětlení názvu projektu Oáza skřítků. Na našem dětském hřišti totiž několik skřítků přebývá, a když se nám celý záměr podaří, určitě se sem mnoho dalších nastěhuje. Záleží teď na naší fantazii, jak takoví skřítci vypadají. Děti při svých návštěvách v knihovně skřítky malovaly Zuzana Svěrčinová Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 245 PSČ: Liberecký kraj tel fax: mail: sazba a grafická úprava: Petr Bíma, Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 12

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více