Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku"

Transkript

1 Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku VELIKONOCE Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. (sv. Jan Pavel II.) 04/ Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: Nebojte se! Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova Nebojte se!. o. Radek Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: Soutěž: Kolik zvířat čistých a nečistých měl Noe vzít na palubu? Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samici Ale ze zvířat která nejsou čistá, jen po páru, samce se samici / Gn 7,2/

2 S. Cristina Scuccia Narozena: (26 let) Narodila se v.comiso Starala se o chudé děti v Brazílii ještě před tím než vstoupila do řádu Ursuline. Jedna z jejích písniček na youtube: The Voice IT Serie 2 Live 1 Suor Cristina Scuccia canta "What a feeling 04/ Informace Při velké sbírce na opravy oltářů ve Skalici a varhan v Bašce v měsíci březnu se vybralo 8700 Kč. (Sk 4550, Ba 4150). Následující velká sbírka na opravy se bude konat Dne se uskuteční sbírka na Kněžský seminář a v neděli na misii Lowanatom ve Vanuatu. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. Poděkování patří také všem, kteří se zapojili do skupinek určených k zvelebení a úklidu našich chrámů. Díky vám se jistě v kostele můžeme cítit jako doma. A o to vlastně jde, aby atmosféra byla sváteční, je potřebné pro to něco udělat. Když každý přiloží alespoň trochu ruku k dílu, výsledek je ihned poznat. Díky. Zápis intencí mší sv. na rok 2015 je možný v sakristiích kostelů po bohoslužbách. Chcete-li se podílet na obnově misijní školy a internátu pro studenty na ostrově Tanna ve Vanuatu, můžete přispět jakoukoliv částkou na bankovní účet /2010 Děkujeme vám! Sledujte webové stránky farnosti na internetu! Budeme zde informovat o tom, jak váš příspěvek pomáhá při obnově školy a internátu. Benefiční koncert na obnovu misijní školy Tam, kde mluví skutky, není třeba slov pod záštitou Ostravskoopavského biskupa Františka Václava Lobkowicze se uskuteční v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku 17. dubna v hodin.

3 04/ První dopis z Tanna Ahoj mám příležitost na chviličku se připojit na internet - nějací dobrovolníci nám tady půjčili WiFi. Posílám pár fotek, abyste si udělali obrázek. Je to totální zkáza. Tanna byla, jak se zdá, zasažena nejvíce ze všech ostrovů. Škola nebude funkční několik měsíců jak dlouho, to záleží na tom, jak rychle se nám podaří sehnat prostředky na opravu. Většinou to bude záviset na darech dobrých lidí, protože vláda nám těžko pošle cokoli, co by stálo za řeč. Bude třeba zcela vyměnit všechny střechy v celé škole, spoustu oken a některé vnitřní vybavení. Část počítačů z učebny informatiky jsem zachránil a snad i budou funkční. Chvála Bohu domky učitelů přežily bez poškození a tak máme větší štěstí, než 95% obyvatel Tanna - a to že večer leháme do suché postele a nad sebou vidíme střechu a ne oblohu. Bratři přišli prakticky o celý svůj dům a bydlí teď natěsnáni v tom, co zbylo. Zbytek misie není lepší, kostel cyklon z poloviny odnesl. Ve vesnici přežily jen dva domy, většina vesničanů "bydlí" v základní škole, která taktak přežila. S jídlem zatím nemáme problémy, ale nejpozději za pár týdnů na celý ostrov dopadnou důsledky toho, že všechna pole byla zničena a nebude toho moc co jíst. Protože celá ekonomika je tady závislá na tom, co se vypěstuje, bude to perný čas a lidé budou mít nouzi. Spousta určitě nebude mít ani na to poslat děti do školy. Já s jedním dalším učitelem, který nedávno přijel z Francie (a je z povolání medik) pomáháme, jak se dá v nemocnici, já většinou překládám různým organizacím a vojákům a pomáhám s informační technologií (proud máme jen chvílemi kvůli generátoru). Máme tu armádu z Francie a Austrálie snad se podaří a pomůžou nám taky se školou, jinak budeme mít opravdu velké problémy. Bohu díky je tady jen minimum mrtvých, méně než deset podle doktora francouzského námořnictva, se kterým jsem ráno mluvil. Problémem je zmatek a to, že nejde elektřina ani komunikace. I armáda má problém s koordinací a komunikací, jak jsem slyšel. Snad se to v následujících týdnech zlepší. Co se týče mě, doufám, že nebudu nucený z nějakého důvodu odjet. Patřím tady. Chci tu zůstat a pomoct dát dohromady tu zoufalou spoušť a až budeme připraveni, zase učit místní děti. Snad to bude brzo. Myslete na nás a modlete se za nás Miki Proužek: Ty znáš i skryté věci. (Dan 13,42)

4 04/ Soutěž: Kolik měl Jób dětí? Odpovědi piště na: nebo , nezapomeňte se podepsat! Co následuje po smrti Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: jedna je život s Bohem: radost a plnost, druhá je život bez Boha: prázdnota, bezútěšnost, nenaplněnost. Záleží na každém jednotlivci, pro co se rozhodne. "NEBE" "Nebe"je život s Bohem. Jde o naplnění určení člověka. V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být v nebi", žít navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové formy života. Tajemství života s Bohem. "Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují..."(1kor 2,9). "PEKLO" "Peklo"je život bez Boha. Je to "minutí se cílem", kterým je pro člověka život s Bohem. Peklo je stav zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek osobního odmítnutí Boha. Pokud člověk během života ve svém okolí vytváří ostatním lidem i sám sobě "peklo", pokud do středu všeho dění dává jen sebe, pokud nechce pomáhat druhým, nechece ani přijímat pomoc od druhých, pokud žije v permanentní zášti, tak se jeho srdce stává tvrdým, "soběstačným"a neschopným soužití s kýmkoliv, ani s Bohem. Bůh ale během života každému dává šance obrátit se k Němu

5 04/ Lovíme na internetu Vlajka pro Tibet Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci, po kterém zůstalo mrtvých Tibeťanů. V reakci na toto smutné výročí vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let dnes již celosvětová akce Vlajka pro Tibet, ke které se Česká Republika pravidelně připojuje od roku Dohoda z roku 1951, která Tibetu přiznávala autonomii, nebyla ze strany komunistického vedení Číny nikdy dodržena, a tak nenásilný boj za přežití a zachování národní identity pokračuje z velké části právě díky podpoře mezinárodního společenství. Stojí za (ne)pozornost... Národní pochod pro život Praha - V sobotu 21. března 2015 prošel centrem hlavního města již 15. ročník Národního pochodu pro život. Letos se jej podle odhadu Policie zúčastnilo asi 1500 účastníků. Cílem akce bylo upozornit na stále přetrvávající bezpráví, které je pácháno na více než 23 tisících dětech, jež jsou ročně usmrceny umělým potratem. Národní pochod pro život má podporu řady osobností politického a náboženského života a českých i zahraničních organizací. Před Národním pochodem pro život sloužil kardinál Dominik Duka mši svatou ve zcela zaplněném kostele sv. Jiljí v Husově ulici. Vlastní Pochod pro život začal krátce po druhé hodině odpolední na Mariánském náměstí u pražského Magistrátu. V krátkém programu vystoupili např. Jitka Chalánková, Nina Nováková, Tomáš Zdechovský, promluvil též Tomio Okamura. Ten na začátku svého projevu označil ochranu lidského života za samozřejmost a zdůraznil nutnost politické podpory rodiny, založené na manželství muže a ženy. Všichni poděkovali účastníkům za jejich vytrvalé úsilí, se kterým se snaží pomoci ke změně v oblasti umělých potratů.

6 04/ Seznamte se... Bůh má plán (dokonce :-) i s tebou Pokud jste pohlceni tím, co všechno nejste a co nedokážete, podívejte se do zrcadla Bůh má pro vás dobrý plán. Počítá se se všemi talenty, dary a schopnostmi, kterými vás obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co nejste, podívejte se do zrcadla a uvědomte si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí váš potenciál a svou slávu ve vás. Neporovnává vás s člověkem vedle vás, aby si zjistil, zda jsou vaše schopnosti tabulkově srovnatelné. Zajímá ho, jak vy používáte potenciál, který do vás vložil. Odpálkuje každou výmluvu, kterou mu nadhodíte, abyste mohli ignorovat nebo odmítat jeho dary. V Bibli vidíme, že Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy. Někdy povolal lidi, kteří byli na dně, protože se nechali pohltit svým zlým jednáním. Někdy docela často povolává lidi, kteří jsou nízko na společenském žebříčku nebo jsou dokonce ze společnosti vyloučeni. Mnoho z nich by mělo docela dobrou výmluvu, proč nemohou Bohu sloužit, když je povolal. Jednou jsem četl seznam, který začínal takto: Abrahám byl moc starý. Jakub byl lhář. Timotej měl žaludeční vředy. Petr byl zbabělý. Mojžíš koktal a byl vrah. Marek byl nespolehlivý. Ozeáš měl za ženu prostitutku. Noemi a Rút byly vdovy. Jonáš byl neposlušný. Miriam byla drbna. Tomáš pochyboval. Eliáš trpěl depresí. Jan Křtitel se legračně oblékal. Pavel pronásledoval církev. Marta byla příliš úzkostlivá. Zacheus byl moc malý. Maria byla jenom teenager. Lazar byl mrtvý. Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy sami. Volá vás, abyste na něj spoléhali a uvědomovali si, že vám nabízí svou ruku. Volá vás, abyste ve spolupráci s ním mohli přinášet dobré a trvalé plody. Volá vás k naplněnému a smysluplnému životu. w

7 Bohoslužby v Bašce 04/ Neděle, Boží hod velikonoční 10:00 Za + Jaroslava Velkého a rodiče 6.4. Pondělí velikonoční Za dar zdraví pro sestru Salome 8.4. Středa velikonoční 8:00 Na úmysl dárce Pátek velikonoční 18:00 Za + z rodiny Chromjákovy a Cycoňovy neděle velikonoční (udělování svátosti pomazání nemocných) 10:00 Za + Josefa Fabika a manželku Středa 8:00 Volná intence Pátek 18:00 Za + Vlastimila Kovaříka neděle velikonoční 10:00 Za + Alfonse Fišera, manželku a dva syny Středa 8:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní Pátek, Sv. Jiří. 18:00 Děkovná Jana Koloničná neděle velikonoční 10:00 Za + Irenu Guziorovou, sestru a rodiče Středa, Sv. Kateřina Sienská 8:00 Volná intence pátek v měsíci Sv. Josef dělník 18:00 Volná intence sobota v měsíci, sv. Atanáš 8:00 Na poděkování 50 let života Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii a Františka Naisarových 6.5. Středa, Sv. Jan Sarkander 8:00 Růžencová za živé a zemřelé členy 8.5. Pátek, Panna Maria prostřednice všech milostí 18:00 Za + rodinu Repkovou neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii Kohutovou, manžela Viléma a Jana Švrčinu První svaté přijímání bude letos v naší farnosti v neděli v kostele sv. Martina ve Skalici. Připravuje se 14 dětí. Přípravy začaly v březnu a uskuteční se také v tyto neděle: 12.4., 26.4., a vždy po mši svaté v kostele svatého Václava v Bašce. V sobotu bude nácvik na slavnost 1. svatého přijímání a 1. svatá zpověď v hodin v kostele sv. Martina ve Skalici.

8 Bohoslužby ve Skalici 5.4. Neděle Boží hod velikonoční 8:30 Za + Oldřicha Hlostu a rodiny Hlostovy a Kotrmanovy 6.4. Pondělí velikonoční 8:30 Za + rodiče Májovy a živou a + rodinu Kubalovou a Májovou 9.4. Čtvrtek velikonoční 17:00 Za + Libuši a Bohuslava Bezručovy neděle velikonoční (udělování svátosti pomazání nemocných) 8:30 Za + Marii Zubkovou manžela Oldřicha a zemřelé z obou stran Úterý 17:00 Za rodinu Pardubickou a Konšelovou Čtvrtek 17:00 Za + Karla Petra manželku, syna Václava a manželku Emílii Očadlou a za živou rodinu neděle velikonoční 8:30 Za + Jiřího Kozla rodiče, syna Petra, za + Ludmilu Skotnicovou rodiče, bratra a sestru.a za + Josefa Kuboně Úterý 17:00 Za + Františka Bělíka, sestru, tři bratry a rodiče Čtvrtek 17:00 Volná intence neděle velikonoční 8:30 Za + Karla Procházku a rodiče z obou stran, Jaroslava Staše a rodiče Úterý 17:00 Poděkování za dožitých 70 let, za vyprošení Božích milosti a ochrany Panny Marie a zdraví celé rodiny Úklid kostela v tomto měsíci: skupina č pátek v měsíci, Sv.Josef 17:00 Za + rodiče Lišivkovy a Tomíkovy neděle velikonoční 8:30 Za + Olgu Němcovou a Josefa Němce, rodiče a sourozence z obou stran 5.5. Úterý 17:00 Za Jíndřícha Uherka a jeho bratra Augistina a jejich rodiče 7.5. Čtvrtek 17:00 Volná intence neděle velikonoční 8:30 Za + Barboru Míčkovou, manžela Jana a za živé a zemřelé z rodiny Míčkových Římskokatolická farnost Skalice u F-M, Skalice č. 91, , Frýdek Místek 1. Administrátor farnosti: P. Mgr. Radek Drobisz, tel..: , Online na: Určeno pro vlastní potřebu farnosti. Náklad 250ks. Neprodejné. Registrační značka MK ČR E Náklady na jeden výtisk: 7,-Kč Obsah: redakční tým, šéfredaktor: P. Mgr. Radek Drobisz, redakce: Design: Dominik Ramík, Sazba: MS Publisher, Times New Roman a Bookman OldStyle

Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení

Zrníčko. Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11. Popelec Liturgie jednoduchým, strhujícím způsobem. významu udílení Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 03/11-1 - Popelec Liturgie jednoduchým, ale strhujícím způsobem uvádí do významu udílení popelce: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš; a proto se obrať

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Informace pro farnost Vlašim Září 2014 Náklady na tištěné číslo 8 Kč V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil

Více

Zrníčko. Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pražské Jezulátko. Farní časopis pro Skalici a Bašku

Zrníčko. Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pražské Jezulátko. Farní časopis pro Skalici a Bašku Zrníčko Farní časopis pro Skalici a Bašku 06/11-1 - Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2013 Bilancování v našem životě Na konci školního a pracovního roku často hodnotíme a bilancujeme. Právě měsíc červen je tímto typický. Možná také my se můžeme v následujících

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV 29. 3. 6. 4. 2014 K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele Farní listy Velikonoce 2015 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25 Milí farníci, Úvodník vstupujeme do posvátného času Svatého týdne a Velikonoc. Možná nás napadne

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2015 Vstup do tajemství Takto letos charakterizoval velikonoční jitro Svatý otec: jako vstup do tajemství. Tím, jak ženy vešly do hrobky, vstoupily do tajemství Velikonoc.

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 O co Bohu především jde? Tato otázka, která je nepochybně významná, je zajisté velmi aktuální zvláště

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník

duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník 4 duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ JOSEF, VYCHOVATEL Letošní rok je Rokem rodiny. O to důležitější pro nás byla oslava slavnosti sv. Josefa, pěstouna Páně. V

Více