Česká vědeckotechnická společnost spojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká vědeckotechnická společnost spojů"

Transkript

1 Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR rokov ( ) PRAHA, října 2011 Kongresový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

2 Vážení přátelé, dámy a pánové, z důvodu stávky městské hromadné dopravy v červnu tohoto roku v Praze jsme byli nuceni konferenci NoTeS 2011 v původním termínu zrušit. Jsme však rádi, že se nám podařilo zajistit její konáni v náhradním termínu 26. a 27. října Letošní program, který se tradičně bude zabývat novinkami v technice a službách elektronických komunikací, bude zahájen vysoce aktuálním motivem změnami Zákona o elektronických komunikacích. V této souvislosti může být zajímavá i přednáška o normalizaci v oblasti elektronických komunikací. Poté již budou následovat přednášky o aplikacích nových služeb v moderních mobilních sítích i nových metod a druhu měření jejich kvality. Prezentován bude aktuální a výhledový stav a možnosti služeb pevných sítí, vyhodnocení jejich kvality, jakož i uvedení moderních komponentů těchto sítí. Podstatná část jednání se bude zabývat kvalitativními parametry, řízením a využíváním televizního vysílání, mj. i pro osoby s poruchami zraku nebo sluchu. Do programu byly zařazeny i přednášky z oblasti rozhlasového vysílání. Akce bude zvýrazněna výstavkou aktivit vybraných firem. Uvedená obsahová náplň konference by měla být zdůvodněním pozvánky pro management a pracovníky firem a správních orgánů, jejichž pracovní náplň se dotýká elektronických komunikací v jakémkoliv bodě a úrovni. Prezentace z konference budou po jejím skončení uveřejněné na webových stránkách České vědeckotechnické společnosti spojů. Pro bližší vzájemné seznámení účastníků bude po ukončení prvého dne jednání uspořádáno v Klubu techniků ČSVTS společenské setkání s občerstvením. Organizační pokyny, informace a podmínky smlouvy mezi pořadatelem a objednavatelem: 1. Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele akce ČVTSS a vyplněním a odesláním přihlášky závazně objednává zařazení účastníků na akci. 2. Základní cena pro jednoho účastníka akce obsahuje účastnický poplatek včetně občerstvení 3 960,- Kč za účastníka (3 300,- + 20% DPH). Pro členy ČVTSS a SES je poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč, členské vložné tedy činí 3 360,- Kč za účastníka (2 800,- + 20% DPH) 3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku bankovním převodem před konáním akce: - z ČR na účet ČVTSS u ČSOB č /0300 s uvedením variabilního symbolu , - ze SR na účet ČVTSS u ČSOB, IBAN kód: CZ , SWIFT kód: CEKOCZPP, variabilní symbol Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací, v případě jeho neuhrazení je fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky. 5. Pořadatel si vyhrazuje právo částečné změny programu akce. Garant akce: ČVTSS Ing. František Janoušek Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: , fax: web:

3 Program konference NoTeS :00 Zahájení Josef Ptáček ČVTSS 9:15 Implementace nových právních předpisů EU v oblasti elektronických komunikací se zaměřením na Zákon o elektronických komunikacích v ČR Zuzana Chudomelová MPO ČR Implementace revidovaného regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Hlavní body zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a stav jeho projednávání. 09:50 Implementácia revidovaných právnych predpisov EÚ v oblasti elektronických komunikácií do nového zákona o elektronických komunikáciách v SR Michaela Jánošíková - MDVRR SR Prednáška informuje o príprave nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý transponuje smernice regulačného rámca elektronických komunikácií EÚ z novembra Obsah reformy, ktorý sa premietol do návrhu nového zákona o elektronických komunikáciách, má umožniť užívateľom využívať výhody kvalitnejších a lacnejších elektronických komunikačných služieb, posilniť práva spotrebiteľov, aby mali možnosť výberu služieb od viacerých poskytovateľov služieb, podporiť investície do nových komunikačných infraštruktúr, najmä uvoľnením frekvenčného spektra pre mobilné širokopásmové služby, ako aj vytvoriť podmienky na spoľahlivejšie a bezpečnejšie elektronické komunikácie. 10:25 Občerstvení 10:55 Normalizácia v oblasti elektronických komunikácií Miloslava Bagínová MDVRR SR Prednáška Štandardizácia v oblasti elektronických komunikácií je zameraná na význam technickej normalizácie v oblasti elektronických komunikácií a jej vplyv na trend a ďalší vývoj technológií, ich kompatibilitu a praktické využívanie. Zaoberá sa súčasným stavom normalizácie v tejto oblasti na Slovensku, aktivitami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, novelizáciou smernice 98/34/ES a spoluprácou s Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy ako najvýznamnejšou európskou normalizačnou organizáciou v danej oblasti. 11:30 Vývoj technologií a služeb pokročilých generací mobilních sítí Jiří Vodrážka ČVUT v Praze Technologie mobilních sítí 3. generace postupem doby směřují k vyšším přenosovým rychlostem. Zdokonalují se přístupové metody, metody zabezpečení a modulační metody. Přes koncept LTE směřují k mobilním sítím 4. generace. Pro poskytování služeb se uplatňuje koncepce sítí NGN a IMS. Vývoj služeb jde ruku v ruce s rozšiřováním aplikací dostupných prostřednictvím sítě Internet a možnostmi terminálů. Na katedře telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze probíhá vývoj některých specializovaných aplikací mobilních a bezdrátových sítí, které budou rovněž prezentovány.

4 12:05 Internet spôsoby využívania, e-obchod a internetová bezpečnosť v prostredí obyvateľov SR Peter Rozboril - Štatistický úrad SR Prezentácia zhodnotí vývoj vo využívaní internetu v sektore domácností a jednotlivcov v rokoch Ukáže štruktúru vybavenosti domácností jednotlivými typmi pripojení, ako aj bariéry, ktoré bránia v zaobstaraní internetu. Prezentované budú spôsoby využívania internetu nielen na vyhľadávanie informácií, ale aj na aktívnu komunikáciu a elektronický obchod. Významným prvkom v aktívnom využívaní internetu je jeho bezpečnosť. Prieskum ukázal, ako tento fenomén jednotlivci vnímajú. 12:40 Oběd 13:40 Pozice pevné a mobilní přístupové sítě ve společnosti Telefónica Czech Republic Martin Škop Telefónica Czech Republic Požadavky na vysokorychlostní internet každým rokem rostou geometrickou řadou. Roli v tomto datovém boomu budou zastávat mobilní a pevné přístupové sítě. Jejich pozice bude dána především aplikacemi s přenosem dat v reálné čase a investiční politikou telekomunikačních operátorů. 14:15 Analýza atestování SAE/LTE sítí: Testing challenges and turnkey solutions for high capacity LTE, IMS and all IP networks Thomas Zieger EXFO LTE testing challenges and opportunities,impact on Ethernet Backhaul (10G, 40G, 100G), Analysing, Monitoring, Simulation and Traffic Generation, Complete Wrap Around solution for advanced testing. Prezentace bude tlumočena do českého jazyka. 14:50 Integrace přenosových služeb v transportních sítích Roman K. Onderka PROFIcomms Příspěvek je zaměřený na integraci přenosových služeb v transportních sítích a informace o technologiích přepínací ústředny (Cross Connect) a meziuzlové spojky mezi ústřednou a základnovou stanicí mobilní sítě (Mobile Backhaul) pro telekomunikační operátory. Součástí prezentace bude i odborný výklad v angličtině. 15:25 Perspektivní přístupová síť Věra Plodíková OFA S rozvojem nových multimediálních, na přenos stále náročnějších, aplikací se některé typy přístupových sítí potýkají s limity svých přenosových parametrů. Mnoho poskytovatelů služeb tedy hledá perspektivní model sítě poskytující potřebnou šířku pásma, vysokou spolehlivost i flexibilitu při výstavbě. Řešením je budování optických přístupových sítí. 16:00 Mikrovlnné spoje E-Link (71-86 GHz) Pavel Eliáš Raycom Vhodné doplnění optických sítí, překlenutí komplikovaných úseků kde chybí optické vlákno, případně kapacita. Lze také použít pro trvalé spoje a jednoduše začlenit do architektury zbytku sítě. Výrobce E-band přináší novou generaci mikrovlnných spojů point-to-point 70/80 GHz s přenosovou rychlostí až 1,25 Gbps. Vhodné pro přenos většiny 3G/4G služeb. Vyznačují se vysokou přenosovou rychlostí na vrstvě L1, vysokou stabilitou spoje a rychlou montáží. Moderátor: Josef Ptáček ČVTSS Technická podpora: Miloš Schlitter - ČVTSS 16:35 SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM

5 :00 Nové standardy a aplikace strukturované kabeláže Martina Kubalíková - 3M Novinky, trendy a standardy kabelových metalických a optických rozvodů v domech a kancelářských budovách. Vlákno do bytu nebo metalický kabel? Nestíněný nebo stíněný? Na tyto i další otázky se Vám pokusíme přinést odpovědi podpořené referencemi v ČR i ve světě. 9:35 Kvalita poskytovaných služieb a sieťová neutralita v elektronických komunikáciách Milan Kováčik - Výskumný ústav spojov Možnosti hodnotenia kvality služieb v elektronických komunikačných sieťach na základe harmonizovaných, objektívnych a porovnateľných parametrov, efektívneho zberu informácií a spôsob ich zverejnenia. 10:10 Skúšobné rozhlasové vysielanie v systéme DRM+ na Slovensku Marián Felix - Výskumný ústav spojov V súčasnosti sme svedkami procesu digitalizácie prakticky všetkých oblastí elektronických komunikácií. Predpokladá sa, že po ukončení digitalizácie televízneho vysielania príde na rad aj digitalizácia rozhlasu. Cieľom tohto príspevku je informovať o realizácii a dosiahnutých výsledkoch skúšobného rozhlasového vysielania v systéme DRM+ v Bratislave. Slovensko sa tak zaradilo medzi prvé krajiny v Európe i vo svete, v ktorých bol tento rozhlasový systém prakticky odskúšaný. 10:45 Občerstvení 11:10 Stav rozvoje a další perspektivy digitálního televizního vysílání v ČR Jiří Duchač ČTÚ Základní charakteristiky procesu přechodu na digitální vysílání v ČR. Perspektiva ukončení procesu digitalizace, probíhající pilotní test DVB-T2 a budoucí rozvoj digitálního televizního vysílání. Pohledy a přístupy ČTÚ v kontextu správy spektra. 11:45 Súčasný stav digitalizácie na Slovensku Zsolt Nagy Towercom Príspevok sa zaoberá postupujúcim vypínaním analógových TV sietí a nástupom digitálnych technológií v širšom kontexte, t. j. z pohľadu technológií DVB-T, DVB-S a IPTV. Do konca roka 2011 sa plánuje vypnutie analógových TV vysielačov veľkého a stredného výkonu celoplošných vysielateľov. 12:20 Systémy pro zajišťování kvality nabízených služeb Zdeněk Rojka VYDIS Představení možností JDSU systémů pro pasivní i aktivní monitorování kvality připojení a nabízených služeb v 3G/4G sítích. 12:40 Oběd 13:40 Technika R&S pro měření kvality rozvíjejících se mobilních komunikačních sítí a pro jejich údržbu Otto Vodvářka Rohde & Schwarz Systém Romes pro měření mobilních rádiových sítí a technika pro údržbu antén a kabelových rozvodů základnových stanic.

6 14:15 Technologický rozvoj digitální televize Marcel Procházka - České Radiokomunikace Jaká je budoucnost digitální televize v éře rychlého rozvoje služeb založených na internetu. Co bude následovat po HDTV, 3D, mobilní TV. Jaké jsou dnešní technologické možnosti vs. požadavky na služby. 14:50 Služby digitálnej televízie pre osoby s poruchami zraku alebo sluchu Juraj Oravec Výskumný ústav spojov Príspevok sa zameriava na analýzu potrieb osôb s poruchami zraku a sluchu v súvislosti s využívaním služieb digitálnej televízie (DTV). Sú načrtnuté trendy v poskytovaní prístupových služieb v krajinách EÚ a vo svete. Značná pozornosť je venovaná technickým možnostiam systémov DTV v porovnaní so službami analógovej TV. Záver príspevku sa zaoberá problematikou prijímacích zariadení a návrhom opatrení na poskytovanie prístupových služieb v podmienkach Slovenska, a to v nadväznosti na európsky projekt Digitálna TV pre všetkých (DTV4All) a na požiadavky organizácií, zastrešujúce hendikepované osoby na Slovensku. 15:25 Závěr František Janoušek - ČVTSS Moderátor: Vladimír Murín - SES Technická podpora: Miloš Schlitter - ČVTSS Jednací jazyky: čeština a slovenština Během konference budou vystavovat některé ze svých aktivit tyto firmy: PROFiber Networking, 3M, Rohde & Schwarz, Telco Technologies, PROFIcomms, Siemens, VYDIS

7 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI NoTeS Na základě vaší nabídky přihlašujeme na tuto akci účastníky: Jméno a příjmení: Název a adresa vysílající firmy: IČO: DIČ: Kontaktní osoba: tel., fax, Razítko a podpis objednavatele: Přihlášku odešlete faxem, poštou, em nebo on-line na do 20. října ČVTSS Novotného lávka 5, Praha 1 Tel.: , fax: , IČO: , DIČ: CZ POTVRZENÍ O PLATBĚ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU NA KONFERENCI Potvrzujeme, že jsme dne.. uhradili účastnický poplatek na konferenci NoTeS 11 účastnický poplatek 3 960,- Kč/úč. (3 300,- + 20% DPH) nebo zvýhodněné vložné pro členy ČVTSS a SES ve výši 3 360,- Kč/úč. (2 800,- + 20% DPH) celkem Kč z našeho účtu č na účet ČVTSS u ČSOB, a.s., č.ú /0300, variabilní symbol (ze SR na účet ČVTSS u ČSOB, IBAN kód: CZ , SWIFT kód: CEKOCZPP, variabilní symbol ) Datum: Razítko a podpis objednavatele:

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ 7. ROČNÍK PROGRAM KONFERENCE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TELEINFORMATIKA E IK A 2006 ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ STRATEGIE, PRÁVO A REGULACE PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM

RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM RADIOKOMUNIKACE 2014 ÚVODEM Koncem října, letos trochu s předstihem, ve dnech 22.10 24.10. se po téměř roční přípravě uskutečnily tradiční RADIOKOMUNIKACE 2014. Přípravný výbor pod vedením Ing. Gregory

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa

EurOpen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů. Vás zve na. XVIII. konferenci sdružení EurOpen.CZ. 11.-13.6. 2001 Hotel Javor, Dolní Malá Úpa Česká společnost uživatelů otevřených systémů Programový a organizační výbor XVIII. konference EurOpen.CZ Jiří Felbáb, předseda rady EurOpen.CZ, SA&S Praha Edita Lacková, hospodář EurOpen.CZ, EUnet Czechia,

Více

24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTE BRNO

24. - 27. 3. 2015 VÝSTAVIŠTE BRNO telekomunikace informatika technologie aplikace 2015 01 Praktické zkušenosti s průmyslovými optovláknovými spoji str. 8 Témata konference Radiokomunikace 2014 str. 11 Optimalizace datových přenosů přes

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

Základy IDS Slovensko-české vydanie Elektronické mýtne systémy

Základy IDS Slovensko-české vydanie Elektronické mýtne systémy ROČNÍK/YEAR XII Zvláštne vydanie ITS Bratislava 07 INFORMATIKA KOMUNIKÁCIE PODNIKANIE INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Charakteristika dopravnej telematiky Cesta k hodnocení účinnosti ITS Řešení datového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Výběrové řízení na dodavatele školících modulů z oblasti Elektronických komunikací - Datové sítě a vytvoření e-learningového

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

ve společnosti TOSHULIN CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com IFS blíže Řešení Upgrade IFS Aplikací

ve společnosti TOSHULIN CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com IFS blíže Řešení Upgrade IFS Aplikací 1/2013 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com IFS blíže k zákazníkům Řešení portletů v LMC Upgrade IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN IFS v roce 2013 Vážení zákazníci,

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA 2 říjen 2002-3 65. ročník OBSAH Úvaha o zapojení informačních technologií do výuky...3 Rozvoj mediálních kompetencí v zemědělském vzdělávání a výcviku...4 Úspešné

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

AUDITOR 3/2010. Rizika digitální komunikace

AUDITOR 3/2010. Rizika digitální komunikace AUDITOR 3/2010 Obsah AKTUALITY Nároky na členy volených orgánů KA ČR (Eva Rokosová)... 4 Změna termínu pro vyúčtování pohyblivého příspěvku pro rok 2010 (Libuše Šnajdrová)... 6 Evidenční záznam KPV za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

Základní programový dokument ICT Unie

Základní programový dokument ICT Unie Základní programový dokument ICT Unie Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT Vážené kolegyně, vážení kolegové, představuji Vám dokument, který nese tak trochu imaginární a honosný název Strategie ICT

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více