POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)"

Transkript

1 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje (správně): Kap 3-3 Problém s CD mechanikou Kap 3-4 Problém s dálkovým ovladačem na volantu Kap 3-5 Problém se zvukem Kap 4 Problém s tunerem (problém s příjmem rádia) Kap 4-1 Problém s mobilním přehrávačem médií Kap 4-2 Problém s klíčenkou USB Kap 4-3 ipod Kap 4-4 Problém s hudebním diskem CD Kap 4-5 Problém se soubory MP3/WMA na disku CD Kap 4-6 Problém s vysíláním datových proudů Bluetooth Kap 4-7 Problém s režimem Aux Kap 4-8 Problém s kvalitou zvuku Kap 4-9 Problém s navigací Kap 5 Snímač GYRO Kap 5-1 Problém s rychlostí VSP Kap 5-2 Příjem antény GPS Kap 5-3 Problém s telefonem hands-free Kap 6 Kvalita hlasu Kap 6-1 Problém s připojením telefonu Kap 6-2 Problém se stažením telefonního seznamu Kap 6-3 Problém s elektrickým zapojením Kap 7 Problém s připojením VSP Kap 7-1 Problém s připojením světelného signálu Kap 7-2 Problém s připojením signálu zpětnhochodu Kap 7-3 Jiné problémy Kap 8 - Stránka 1 z 9 -

2 2 Přehled a popis kolíků: - Pohled zepředu - - Pohled zezadu Stránka 2 z 9 -

3 3 Obecný funkční problém: 3-1 : Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): a) Zkontrolujte napájení C4-kolík 13 : 12 V trvale C4-kolík 1 : hlavní uzemnění C4-kolík 23 : 12 V při ZAPNUTÉM zapalování b) Vyjměte klíčenku USB c) Zkontrolujte POJISTKY d) Odpojte zařízení, počkejte 10 minut, znovu připojte a znovu zkontrolujte napájení. e) Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení. 3-2 : Nefunkční tlačítka: a) Žádné pípnutí při stisknutí tlačítka a. Vyjměte klíčenku USB. b. Odpojte zařízení a počkejte 10 minut. NEBO b) Pípnutí bez akce. a. Zkontrolujte v uživatelské příručce, zda je toto tlačítko v tomto případě k dispozici. b. Pokud ano, odpojte zařízení během 10 minut. 3-3 : Dotykový displej nefunguje (správně): a) Znovu zkalibrujte dotykový displej (viz příručka vlastníka). Zkuste to znovu. b) Obnovte tovární nastavení zařízení. c) Pokud problém přetrvává, vyměňte zařízení. 3-4 : Problém s CD mechanikou: a) Disk CD nelze vysunout. a. Ověřte, zda je vložen disk CD (světelný indikátor). b. Pokud ano, odpojte zařízení během 30 minut. - Stránka 3 z 9 -

4 NEBO b) Disk CD nelze vložit/načíst a. Ověřte, zda uvnitř není vložen žádný disk D (světelný indikátor). b. Odpojte zařízení, počkejte 10 minut a znovu jej připojte. 3-5 : Problém s dálkovým ovladačem na volantu : a. Zkontrolujte a vyměňte připojení R/C řízení k navigačnímu zařízení. b. Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení 4 Problém se zvukem : C 4-1 : Problém s tunerem (problém s příjmem rádia): a) Zkontrolujte, zda se nacházíte na místě s dobrým příjmem, porovnejte s nejbližším vozidlem. b) Zkontrolujte a vyměňte konektor antény. c) Zkontrolujte napájení z antény vozidla (C8, vývod 1 : tuner +B=12V). d) Obnovte tovární nastavení zařízení. 4-2 : Problém s mobilním přehrávačem médií : a) Zkontrolujte s jiným zařízením. b) Ověřte, zda přehrávač přehrává normálně při odpojení od zařízení. c) Ověřte, zda je podporován typ mediálního souboru. d) Ověřte, zda je mapová struktura podporována a zda se nachází v limitech. e) Ověřte, zda je podporován typ souboru. f) Pokud zařízení funguje s jiným mobilním přehrávačem, obnovte tovární nastavení zařízení. g) Pokud problém přetrvává, vyměňte zařízení. - Stránka 4 z 9 -

5 4-3 : Problém s klíčenkou USB : a) Zkontrolujte za použití jiné klíčenky USB. b) Zkontrolujte a vyměňte kabel USB. c) Naformátujte klíčenku USB v jiném počítači. d) Použijte správný soubor s daty MP3. e) Na klíčence USB používejte pouze soubory mp3 f) Nepoužívejte klíčenku USB s automatickým zaváděním 4-4 ipod: a) Zkontrolujte s jiným zařízením ipod. b) Zkontrolujte verzi softwaru ipod podle seznamu kompatibility c) Ověřte, zda přehrávač ipod přehrává normálně při odpojení od zařízení. d) Zkontrolujte a vyměňte kabel ipod. e) Obnovte tovární nastavení zařízení 4-5 : Problém se zvukovým diskem CD : a) Ověřte, zda disk CD není poškrábaný a očistěte jej. b) Vyzkoušejte disk CD v jiném přehrávači CD. c) Pokud lze disk CD přehrát v jiném přehrávači CD, obnovte tovární nastavení zařízení. 4-6 : Problém se soubory MP3/WMA na disku CD : a) Ověřte, zda je podporován typ souboru (viz příručka vlastníka). b) Ověřte, zda je podporována mapová struktura (viz příručka vlastníka). c) Ověřte, zda disk CD není poškrábaný a očistěte jej. d) Pokud lze disk CD přehrát v jiném přehrávači CD, obnovte tovární nastavení zařízení. - Stránka 5 z 9 -

6 4-7 : Problém s vysíláním datových proudů Bluetooth : Vyzkoušejte tento postup s kompatibilním mobilním telefonem, viz seznam HONDA a) Spárujte správně telefon (viz 6-2). b) Zkontrolujte hlasitost telefonu c) Obnovte tovární nastavení zařízení a zkuste to znovu. 4-8 : Aux a) Zkontrolujte s jiným zařízením. b) Ověřte, zda přehrávač přehrává normálně ři odpojení od zařízení. c) Změňte úroveň vstupu zvuku d) Zkontrolujte a vyměňte kabel zařízení. e) Obnovte tovární nastavení zařízení 4-9 : Problém s kvalitou zvuku : a) Zkontrolujte, zda je hlasitost > 0 b) Zkontrolujte vedení reproduktorů (rezistor musí být cca 4 ohmy). Levý přední reproduktor: změřte rezistor mezi C4- kolíkem 14 a 15 Pravý přední reproduktor: změřte rezistor mezi C4- kolíkem 18 a 19 Levý zadní reproduktor: změřte rezistor mezi C4- kolíkem 2 a 3 Pravý zadní reproduktor: změřte rezistor mezi C4- kolíkem 6 a 7 c) Upravte nastavení ekvalizéru. d) Odpojte zařízení (usb, ) a obnovte tovární nastavení tohoto zařízení. Zkuste to znovu. 5 Problém s GPS a navigací: p 5-1 Snímač GYRO a) Zkontrolujte stav snímače GYRO v nabídce Kontrola systému navigace. b) Snímač GYRO lze aktivovat na zobrazení mapy phybem zařízení vlevo/vpravo. - Stránka 6 z 9 -

7 5-2_ Připojení VSP (rychlostní pulz) a) Zkontrolujte signál VSP v nabídce Kontrola systému navigace. b) Signál VSP lze aktivovat ujetím několika metrů dopředu/dozadu Změřte signál VSP na C4-kolíku 22 (odchylky napětí závisí na rychlosti vozidla) 5-3_ Příjem antény GPS a) Zkontrolujte připojení antény GPS v nabídce Kontrola systému navigace. b) Ověřte a přemístěte anténu GPS. c) Jeďte několik minut (max. 20 min.) v oblasti bez budov nebo hor. d) Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení o 6 Problém s telefonem hands-free: 6-1_Kvalita hlasu a) Ověřte, zda je telefon uveden na seznamu kompatibility b) Upravte příchozí hlasitost telefonu c) Upravte odchozí hlasitost telefon d) Zkontrolujte a vyměňte mikrofon. e) Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení. 6-2_ Problém s připojením telefonu a) Ověřte, zda je telefon uveden na seznamu kompatibility. b) Zkontrolujte nastavení viditelnosti Bluetooth v telefonu d) Zkuste odstranit všechna spárovaná zařízení z tohoto zařízení a z telefonu a zopakujte párování. e) Vyzkoušejte jiný telefon v seznamu kompatibility. - Stránka 7 z 9 -

8 6-3_ Problém se stažením telefonního seznamu a) Ověřte, zda je telefon uveden na seznamu kompatibility. b) V seznam kompatibility zkontrolujte, zda je podporováno stažení telefonního seznamu. d) Zkuste znovu připojit (spárovat) telefon. e) Vyzkoušejte jiný telefon v seznamu kompatibility. u 7 Problém s elektrickým zapojením: 7-1_Připojení rychlostního pulzu vozidla VSP (rychlost) a) Zkontrolujte signál rychlostního pulzu v nabídce Kontrla systému navigace. b) Signál rychlostního pulzu lze aktivovat ujetím několika metrů dopředu/dozadu Změřte signál rychlostního pulzu na C7-kolíku 1 (odchylky napětí závisí na rychlosti vozidla) 7-2_ Problém s připojením světelného signálu a) Zkontrolujte světelný signál v nabídce Kontrola systému navigace. b) Aktivujte světelný signál zapnutím a vypnutím světel. c) Ověřte, zda je jas DAY/NIGHT (DEN/NOC) nastavena na jinou úroveň. d) Změřte světelný signál na konektoru vozidla C4-kolík24 : 12 V e) Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení. 7-3_ Problém s připojením signálu zpětného chodu a) Zkontrolujte signál zpětného chodu v nabídce Kontrola systému navigace. b) Aktivujte signál zpětného chodu zařazením zpátečky. c) Změřte signál zpětného chodu na konektoru vozidla C7-kolík2 : 0 V d) Odpojte zařízení CD/USB a obnovte tovární nastavení zařízení. - Stránka 8 z 9 -

9 8 Jiné problémy: o a) Odpojte zařízení CD / Usb / jiné připojené zařízení. b) Odpojte zařízení a počkejte 10 minut. Zkuste to znovu. c) Obnovte tovární nastavení zařízení. Pokud závada nebyla tímto postupem odstraněna, odešlete zařízení zpět dodavateli - Stránka 9 z 9 -

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60 VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto rychlého průvodce a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více