ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 KONTAKTY předseda: *** jednatel: *** sekretariát: *** hospodář : *** vedoucí rybářské stráže: *** Kemp Vadkovice : *** předseda dozorčí komise: *** předseda zkušební komise ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁT MOST PONDĚLÍ A STŘEDA 9:30 12:00 a 12:30 16:30 hod. 1

2 SLOVO PŘEDSEDY Vážené rybářky, vážení rybáři. Je tu opět listopad a příprava Zpravodaje, který obdržíte při výdeji povolenky. Předpokládám, že většina z Vás, které zajímá pouze lov ryb, a žádných akcí pořádaných organizací se nezúčastňují, byla spokojená a zachytali jste si. Přesto bych Vás všechny rád ve stručnosti seznámil s hlavními body činnosti organizace a výboru MO v letošním roce. V měsíci březnu to byla výroční volební konference organizace. Ta zvolila na čtyřleté volební období nový výbor a novou dozorčí komisi. Výbor organizace nyní pracuje v tomto složení: Adolf Sigmund, Rudolf Magula, Ladislav Trousil, Jiří Jakeš, Aleš Dolejš, Petr Weitz a Slavomír Hrádek. Důležitým bodem jednání byl návrh na zrušení místních skupin. Návrh byl schválen a místní skupiny, jejich výbory a jejich činnost zanikla. Chod organizace tím neutrpěl a celá členská základna je pomocí informací na sekretariátu a webových stránkách informována o všech zásadních záležitostech, které se dějí. Fungují telefony všech členů výboru, a když má někdo zájem se opravdu něco dozvědět, tak si zavolá. Pro ty, kteří rádi komunikují po internetu, máme a webovou adresu O toto vše se perfektním způsobem stará pan Jiří Jakeš. Rozpuštěním místních skupin se pro Vás všechny také změnilo to, že od roku 2015, se každý z Vás, může zúčastnit členské schůze. Ten kdo přijde, bude hlasovat o dění celé organizace. Na výlovu Nemilkova v říjnu tohoto roku jsem již zaslechl informaci jednoho člena, který více vypil a snědl, nežli odpracoval, jak v březnu na členskou schůzi přijde 300 členů, a všechny nás odvolají, jak celý výbor krade a jak to děláme špatně. Na vysvětlenou, do letošní konference bylo z místních skupin navrženo cca 150 delegátů a přítomných bylo vždy tak okolo 100 delegátů. Takže prosím, kdo máte zájem přijít 10. března 2015 na členskou schůzi naší organizace a dozvědět se něco nového máte možnost a určitě přijďte. 2

3 Dalším z důležitých bodů jednání výroční členské schůze bylo schválení K 70. Znamená to, že když od 1. ledna 2015 chytnete kapra 70 cm musíte ho pustit zpět do vody. V měsíci květnu pořádala organizace tradiční rybářské závody na BENEDIKTU, a v měsíci září již 4. ročník rybích slavností na RCHS PAVEL. Obě akce byly velice zdařilé a ukázaly veřejnosti činnost největšího zájmového sdružení Českého rybářského svazu. Výbor organizace pracuje dle plánu práce a schází se pravidelně každý měsíc. Jednání výboru probíhají v našem rybářském domově na RCHS PAVEL. Výbor se z ekonomických důvodů rozhodl zrušit dvě místnosti na sekretariátu v Mostě a také zde upravil pracovní dobu. Dále výbor zabezpečil úpravu obtokové strouhy na RCHS Nemilkov, úpravu RMV Bylany I, úpravu Havraňské soustavy a oplocení RCHS Jiřetín -Brabcovy rybníky. I nadále výbor zajišťuje ošetření smluvních vztahů jak na sportovních revírech, tak i na rybochovných soustavách. Výbor organizace odsouhlasil návrh na odkoupení chovného rybníka ve Skršíně a podepsal smlouvu s obecním úřadem Bečov na Zaječický rybník. Periodickým bodem jednání výboru jsou informace o stavu pozemků s Palivovým kombinátem Ústí, Vršanskou uhelnou a Severní energetickou společností. Prioritou výboru je také ekonomická situace organizace. Po zavedení některých úsporných opatřeních a před přípravou rozpočtu na rok 2015 je rozpočet v kladných číslech. Důležitým zdrojem příjmu bude i prodej Vánočních kaprů, který bude na naší rybochovné soustavě Pavel letos provádět organizace sama. Vážené rybářky, vážení rybáři, sami víte, že bez sponzorů a mecenášů se dnes žádná činnost ani sportovní, ani zájmová neobejde. Rád bych zde poděkoval Ústeckému kraji, Statutárnímu městu Most, Městu Meziboří, Městu Horní Jiřetín, Městu Litvínov, Obci Patokryje,Obci Havraň, Obci Líšnice, ČRS SÚS Ústí nad Labem a dále firmám ALLKON s.ro., Bilbo Šmak s.r.o., Rybářské potřeby u Sobka, Rybářské potřeby u Rybářky, pekařství Kroupa, MESS GEO s.r.o., Cukrárna 3

4 Markétka. Díky sponzorům se nám daří zajistit akce pro mládežnické kroužky a akce pořádané naší organizací. Všem těmto sponzorům a také Vám všem členům naší mostecké organizace přeji pohodové prožití Vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku a nové rybářské sezony, hodně úlovků na našich revírech a pochopitelně hodně, hodně zdravíčka. Za výbor MO předseda Adolf Sigmund ZPRÁVA HOSPODÁŘE MO ČRS MOST Několik slov k hospodaření v rámci MO ČRS Most. V současnosti nadešlo období, kdy je nutné věnovat se obnově technického stavu všech využívaných chovných rybníků, přednostně rybníků ve vlastnictví MO.Systémy v rybnících již zestárly a bude nutno se postupně věnovat jejich opravám. V Nemilkově bylo kompletně opraveno odlovné zařízení pod hrází velkého rybníka a byla opravena obtoková stoka, která nám způsobila nejeden problém. To samé platí i o Havrani, hlavní pozornost musíme věnovat dělící hrázi mezi chovným a sportovním rybníkem, soustavně narušované ondatrami a ve svých důsledcích způsobující únik ryb z chovného rybníka do sportovního, čímž na jedné straně dochází ke zkreslení výsledku hospodaření na chovném rybníce. Hráz už jsme začali opravovat. Na Brabcových rybnících bylo provedeno oplocení, abychom zabránili pytlačení, a hlavně proti zvěři, zejména divokým prasatům. Ani na Pavlu není stav ideální, soustava rybníků vyžaduje rekonstrukci starého vypouštěcího potrubí. Dále by bylo vhodné i oplocení celého areálu z důvodu stáří, poškození a které již neodpovídá k celkovému zabezpečení. Od roku 2008 a počátkem roku 2009 byla rozhodnutím výboru MO zavedena zvláštní sekce pro pstruhové hospodaření. Sekce se věnuje odlovu pstruha obecného na chovných potocích a následnému vysazování do pstruhových vod. V líhni Na Pavlu se nám daří odchov pstruha obecného, sivena a nově štiky 4

5 obecné. Po novele zákona o vodách byla v MO postupně získána i příslušná povolení pro využívání každé RCHS, jako jsou povolení k nakládání s vodami, příslušné manipulační řády, povolení k používání cizorodých látek a krmení ryb. Pro informaci uvedu některé skutečnosti, kolik naši rybáři nachytali v roce (dle statistiky) Druh ryby ks Váha KG KAPR ŠTIKA CANDÁT ,4 AMUR ,5 LÍN ,3 SUMEC ,8 ÚHOŘ ,8 KARAS CEJN ,7 I nadále klesá úlovek okouna. Úlovky karase, jsou také náhodné. Dovolím si tvrdit, že při poctivějším zapisováním všech úlovků by tato statistika byla ještě lepší. Od roku 2009 zjišťuji, při statistice úlovkových listů, co někteří naši rybáři nachytají. 20 členů dokáže nachytat v průměru 2000 ks o váze kg. Tento údaj svědčí o tom, že zarybnění našich vod je dostatečné. Naopak plno členů vrací prázdné úlovkové listy. V letošním roce naše MO nekupovala žádnou násadu kapra. Zakoupen byl pouze pstruh duhový, karas obecný. Snažíme se o vlastní produkci násad. Výlovy Skršín tento výlov byl velice úspěšný, byl sloven K2 o počtu 1467 ks o váze 5

6 679 kg a okoun o váze 50 kg vše nasazeno do Nemilkova a Pavel Sloven byl Kapr, Lín, Br., Amur, Candát. Kapr (K2) 290 ks o váze 220kg Kapr (K1) ks 206 kg Br 46 kg Lín 35 kg Nedošlo k výlovu candáta, bude sloven na jaře 2015, bylo odloveno pouze 310 ks a nasazen do rybníků místního významu. Kapr K2, K1 byl nasazen do Nemilkova a Skršína. Ostatní ryby byly ponechány na Pavlu Nemilkov Kapr K ks o váze kg Kapr K ks 3690 kg Štika 109 ks 103 kg Br ks 85 kg Havraňské rybníky Lín ks 50 kg Lín ks 190 kg Br 1600 ks 68 kg Kapr (Gen) 20 ks 80 kg a Brabcovo rybníky Pstruh obecný 348 ks Pstruh duhový 205 ks Siven americký 312 ks Lipan podhorný 9 ks Vše uloženo na RCHS Pavel k nasazení na jaro do pstruhových revírů. Nasazení revíru /Bílina 6 MO ČRS Most v roce 2014 V letošním roce došlo ke změnám v plánu zarybňování do našich revírů u těchto druhů ryb v rámci SÚS. Snížení - 6

7 KAPR z ks na ks ŠTIKA z ks na ks LÍN Z ks na ks Navýšení - CANDÁT z ks na 9 500ks AMUR z 600 ks na 800 ks k Druh ryb ks Váha/ KAPR ŠTIKA (Š2) 614 (Šr) CANDÁT 9500 Ø 8 10 cm AMUR LÍN ÚHOŘ BÍLÁ RYBA PSTRUH OBECNÝ 700 Ø cm Informace o změnách pomocníků hospodáře Na RCHS Havraň došlo k výměně pomocníka hospodáře pan Vácha byl nahrazen panem Hrnčířem. O Skršín se stará pan Novák. Nemilkov má na starost pan Jakeš. Na Brabcových rybnících zůstává nadále pan Šmach. Upozornění: MO přišla o další rybník Bedřichův Světec (nový vlastník). Za další bych rád upozornil na stále se zhoršující nepořádek okolo našich vod. Všichni bychom si měli uvědomit, že je to jedna z našich vizitek, což může vést i k vypovězení nájemné smlouvy na konkrétní podrevír. Opět žádost o Vytvoření pracovní (lovící skupiny) při MO ČRS Most Vzhledem k situaci, která je okolo našich RBCHS, brigády, výlovy, údržba, je potřeba zejména na výlovy rybníků, vytvořit stálou pracovní skupinu lidí. Tato skupina bude řízena hospodářem MO podle potřeby na jednotlivé práce. Tito lidé, kteří by měli zájem o tuto činnost, se mohou přihlásit na telefonním čísle: (hospodář) nebo (sekretariát). 7

8 Tato skupina lidí bude odměněna finanční částkou, kterou stanoví výbor MO, nebo povolenkou zdarma. Důvod vytvoření lovící skupiny: Na výlovech by měli pracovat stejní lidé, kteří vědí, co tato činnost obnáší, a vědí co při výlovech je potřeba dělat, a né stát a čekat na každý pokyn hospodáře. Také by měli mít kladný přístup k rybám. Důvod vytvoření pracovní skupiny: Na MO jsou kladeny čím dál větší požadavky od vlastníků rybníků, co se údržby okolo těchto vod týče. Je potřeba zapojit více členů na tuto činnost. Ať už se to týká sekání porostů, úklidu, úprava terénu, prořezávání dřevin atd. Toto přeci nemohou zvládnout pouze jedinci. Proto u nás okolo některých vod je vidět ten neuspokojivý stav. Závěrem mé zprávy přeji všem mnoho pěkných chvil u vody a úlovků v příští sezoně. Ladislav Trousil Hospodář MO ČRS Most Nové webové stránky Někteří jste to už zaznamenali, jiní možná ještě ne, ale od letošního jara má naše organizace nové webové stránky na nové adrese Nová adresa se liší jen v příponě, kde je za tečkou EU místo původního CZ. I když nový web není tak graficky propracovaný, má jednu zásadní výhodu, je totiž oproti předešlému webu majetkem naší organizace. Další novinkou na našem webu jsou fotogalerie jednotlivých revírů, které se postupně doplňují. Krom nových webových stránek má naše organizace i oficiální facebookový profil, kterým bychom rádi přiblížili dění v naší organizaci především mladší generaci rybářů. Mě osobně na původním i novém webu chybí jedna podstatná věc a to je historie naší organizace, což je velká škoda. Vzhledem k tomu, že jsem relativně mladý a aktivním členem jsem teprve posledních pár let, nemohu znát souvislosti starších dat, proto bych vás všechny chtěl poprosit o pomoc při shromažďování materiálů a informací z historie naší organizace. Přes zimu mám v plánu ponořit se do materiálů v našem archivu, ale věřím, že mezi rybáři bude mnoho zajímavých fotografií a informací, které stojí za to, aby 8

9 neupadli v zapomnění. Fotografie a jiné listinné materiály, které mi poskytnete, si pouze ofotím do digitální podoby a zase vrátím. S pozdravem Petru zdar Jiří Jakeš správce webových stránek Tel: Nové webové stránky: Oficiální facebookový profil : ZPRÁVA VEDOUCÍHO MLÁDEŽE MO ČRS MOST Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vám pár řádky zbilancoval školní rok za odbor mládeže Místní organizace ČRS Most. V tomto roce pracovalo sedm rybářských kroužků při naší MO Most, které navštěvovalo 57 dětí. Odbor mládeže MO pořádal několik akcí: 3x závody v lovu ryb udicí, halové závody v rybolovné technice, víkendovou akci na Orlíku, rybářské soustředění závodního družstva, úklidové akce okolo našich sportovních vod. Samozřejmě se naši členové zúčastnili akcí pořádaných jak severočeským územním svazem ČRS v Ústí nad Labem tak i Radou ČRS Praha: Krajské kolo Zlatá udice (jeden náš člen postoupil do národního kola za SÚS ČRS Ústí n/l), výletu do Prahy (Pod hladinou Vltavy a do ZOO), všech čtyřech závodů Českého poháru v rybolovné technice, halových závodů v RT, družebního setkání s rybáři ze SRN v Bílině za SÚS ČRS Ústí n/l. Také odbor mládeže se podílí na akcích pořádaných místní organizací ČRS Most, jak lovu ryb udicí na Benediktu tak na Rybích slavnostech na RCHS Pavel. Zároveň mi dovolte, abych touto cestou jako předseda odboru mládeže místní organizace ČRS Most poděkoval všem vedoucím rybářských kroužků, závodníkům, sponzorů za jejich aktivitu, podporu a pomoc naší MO ČRS Most při výchově naší rybářské mládeže. Petr Weitz Vedoucí mládeže ČRS MO Most 9

10 ZPRÁVA RYBÁŘSKÉ STRÁŽE MO MOST V roce 2014 měla RS 20 společných výjezdů na vodách MO Most. Bylo zadrženo 9 povolenek a 6 pytláků. Povolenky byly většinou zadrženy za nedodržení denní doby lovu, lov na tři pruty a porušená míra ryby. Členové RS se opět zúčastnili rybářských závodů na Benediktu a 4. ročníku Rybích slavností na RBSCH Pavel, jako pořadatelé. Dále RS vypomáhá při výlovech MO a úklidu kolem sportovních vod. Také bych chtěl požádat všechny kolegy rybáře, pokud budou mít nějaký problém u vody, anebo uvidí nějaké přestupky ohledně rybářského řádu. Kontaktujte Rybářskou stráž, rádi vám se vším pomůžeme a poradíme. Telefonní číslo vedoucího RS: S pozdravem Petrův zdar Slavomír Hrádek, vedoucí RS MO Most DŮLEŽITÉ TERMÍNY VRÁCENÍ PSTRUHOVÉ POVOLENKY VRÁCENÍ MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY ÚHRADA ČLENSKÉ ZNÁMKY do 15. prosince do 15. ledna do 28. Února RYBÁŘSKÝ PLES MALÉ BŘEZNO - 19:00 2:00 HODINY 100,- KČ VSTUPNÉ BOHATÁ TOMBOLA VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE Medůza Most od 17:00 ČLENSKÁ ZÁKLADNA Položka Dospělí Mládež Dítě Celkem Muž Žena Celkem VÝDEJ POVOLENEK 2015 LEDEN A ÚNOR 2015 RCHS PAVEL Od Pondělí až čtvrtek 9:30 16:30 10

11 PROSINEC 2014 (tj. od do ) sekretariát Most PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK 9:30 16:30 DOVOLENÁ ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁT MOST LEDEN AŽ BŘEZEN PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK 9:30 16:30 PÁTEK POUZE PRO FUNKCIONÁŘE DUBEN AŽ ČERVEN PONDĚLÍ AŽ STŘEDA 9:30 16:30 ČERVEN ŘÍJEN PONDĚLÍ A STŘEDA 9:30 16:30 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK RYBÁŘSKÉ ZÁVODY BENEDIKT RYBÍ SLAVNOSTI OSLAVA 70. VÝROČÍ VZNIKU ORGANIZACE TERMÍNY ZKOUŠEK NOVÝCH RYBÁŘŮ PRO ROK 2015 Zkoušky na sekretariátu MO ČRS Most v Mostě: Čas zkoušek: 14:30 16: a a a a a a a Zkoušky na RCHS Pavel v Litvínově: Čas zkoušek: 15:00 17:00 5. a a a a a a a

12 ALLKON s.r.o. Více informací naleznete na Telefon / Fax :

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 - POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 - MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MOST RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE ŘÍJEN 2010 Kontaktní místo: ČRS MO Most, J. Seiferta bl. 58; TEL: 777

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman

Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011. My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Zpravodaj MO ČRS Božičany 2011 My rybáři a příroda - opravdu ji chráníme??? 17. vydání časopisu Hastrman Telegraficky to nejdůležitější z činnosti ČRS MO Božičany v roce 2010 3. Členská schůze ukládá členům

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME! Rtynský ˇ zpravodaj www.rtynenadbilinou.cz Říjen 2014 - zdarma Úvodní slovo místostarosty Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím letošního prvního zpravodaje, který jsem se vzhledem k časové vytíženosti

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

VRANOVICKÝ. zpravodaj

VRANOVICKÝ. zpravodaj VRANOVICKÝ ČÍSLO 4 SRPEN 2009 DISTRIBUCE ZDARMA zpravodaj Foto: Dagmar Humpolíková Práce na opravě kostela se prodraží Už začátkem června obestavěli řemeslníci kostel lešením aby obnovili jeho fasádu.

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pro nové zastupitelstvo obce začíná první rok práce z čtyřletého funkčního období. Byla zvolena nová 5-ti členná rada. Oba

Více

VRANOVICKÝ. zpravodaj. Obecní web má nejlepší elektronickou službu v kraji

VRANOVICKÝ. zpravodaj. Obecní web má nejlepší elektronickou službu v kraji VRANOVICKÝ ČÍSLO 2 DUBEN 2011 DISTRIBUCE ZDARMA zpravodaj Obecní web má nejlepší elektronickou službu v kraji Vranovický web získal 1. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba v soutěži Zlatý erb.

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6 Staročeský advent Více na str. 26 Rekonstrukce 12 Čtyři roky práce před námi 14 Vítání občánků 23 Krásné prožití vánočních svátků

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

Zdarma Červenec - Srpen 2002

Zdarma Červenec - Srpen 2002 Zdarma Červenec - Srpen 2002 VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU âeské REPUBLIKY VE DNECH 14.A 15.6.2002 Základní údaje o volební účasti obec Nová Role. Okrsek Zpracován Zapsaní Vydané Voleb. Odevzd.

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více