RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE Absolventská práce Filip Vrba, 9.A Školní rok 2014/2015 Vedoucí práce: Jaroslava Sotonová

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autora: Filip Vrba

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat Jaroslavě Sotonové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Ryby a rybníky v České republice byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Moji práci s názvem Ryby a rybníky v České republice jsem si vybral proto, že já sám chytám ryby. Chtěl jsem čtenářům či posluchačům této práce více přiblížit to, co dělám ve svém volném čase a co mě tak baví.

5 Obsah Úvod: Ryby a rybníky Co je to rybník Rozdělení rybníků 6 2. Historie rybářství ve světě Historie rybářství v Čechách - Velká Morava Rybníky na Jindřichohradecku Ryby žijící v našich rybnících Rybářské školy Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace

6 Úvod Ryby a rybníky Rybářství zastává v lidských dějinách i současnosti pozoruhodně významné místo. Prvotním impulzem, proč chytat ryby, byla samozřejmě potrava, která měla zasytit celý kmen. Jejich začátky musely být opravdu těžké, ale jelikož lidé jsou od přírody vynalézaví a dokáží se velice dobře adaptovat, tak postupně svou techniku rybolovu zdokonalovali tak, aby byla lehčí a efektivnější. Důkazem tohoto snažení je například háček s protihrotem. Samozřejmě tyto informace si předávali naši předci mezi sebou ústně a postupně s rozvojem písma se tyto vynálezy zaznamenaly i písemně, což zapříčinilo nezastavitelný rozvoj tohoto odvětví. V dnešní době se rybaření považuje za aktivní způsob trávení volného času, zdroj zábavy i odpočinku a specifickou formu lidského vztahu v přírodě. Já sám považuji rybaření za svůj nejoblíbenější koníček, u kterého se mohu vypnout a mohu si užívat klid a krásu přírody. -5-

7 1.1 Co je to rybník? Rybník je vypustitelná umělá nádrž sloužící k chovu ryb a vodní drůbeže. Z vodohospodářského hlediska jsou rybníky malými vodními nádržemi, které plní také jiné funkce. 1.2 Rozdělení rybníků Naše rybníky jsou víceúčelově k chovu ryb, ale jsou i rybníky ojedinělé, tzv. nebeské, ty nemají stálý přítok vody. Nádrže se třídí podle jejich funkcí a rozdělují na jednoúčelové a víceúčelové. Rybníky se dělí na: třecí, plůdkové, plůdkové výtažníky 1.třídy, plůdkové výtažníky 2.třídy, výtažníky, rybníky hlavní, komory a speciální komory, rybníky matečné, rybníky manipulační, sádky, nádrže karanténní, akvakultury. Ochranné nádrže - poldry a polosuché poldry - akumulační a protierozní - dešťové a infiltrační 2. Historie rybářství ve světě V našich podmínkách se rybolovem zabývali paleolitičtí lovci. Mistrně ovládali bodné oštěpy a šípy, a to i k lovu ryb. Používali kostěné háčky, v době paleolitu ještě bez protiháčku. V mezolitickém období ve středoevropských podmínkách, které trvalo př.kr., byla doba velmi zdatných rybářů. Byly nalezeny udice, bodné nástroje, sítí a srší (košík). Většina mezolitických sídlišť ležela u řek a jezer. V době bronzové, kdy dokázali zpracovat kov, se hlavně v oblasti Východního středomoří objevují nástroje moderního typu, zejména háčky s protihrotem, dvojháčky a vícerobodné nástroje, což je typický rybářský trojzubec.v praxi byly velmi účinné, a tak se rozšířily do západní Evropy. 2.1 Historie rybářství v Čechách - Velká Morava Významná událost pro rozvoj našeho rybářství byl první příchod slovanských kmenů do povodí řeky Odry, Moravy a Labe. Materiální doklady z té doby bylo například rybářské -6-

8 nářadí.to naznačuje, že Slované si ze své pravlasti přinesli schopnost rybolovu, a je zřejmé, že ryby tvořily část jejich potravy. Trvání Velkomoravské říše ( ) se vymezuje dobou vzniku nálezů, nikoli datování rybolovu, který byl trvalý. V období středověku došlo k významným změnám v nahlížení na rybí potravu. Po příchodu křesťanství se stala žádoucí stravou. Tento pohled se prosadil po rozšíření církevního řádu do českých zemí na přelomu desátého a jedenáctého století. Kláštery byly často zakládány tam, kde nebyl vodní tok. Z Francie byla přinesena znalost o praktické dovednosti stavby vodních nádrží, které sloužily ke dvěma účelům: získat pohon ke klášternímu mlýnu a chovu ryb. Od té doby se dělí rybářství na samotná dvě odvětví - na rybářství říční a na rybářství rybníkářské. Rybníkářství a chov ryb v našich podmínkách se týkal zejména chovu kapra. Kapr byl znám svou nesmírnou plodností, díky které bylo možné rychle vyprodukovat hmotnostní přírůstky v rybnících. A další důležitá vlastnost byla, že kapr může žít ve vodním prostředí, které obsahuje nižší procento rozpuštěného kyslíku, což mělo svůj význam při transportu. Rybníky postavené k chovu kaprů a štik byly ve Francii v roce V českých zemích počátek šíření rybníků nastal později. Jak už jsem se zmínil, nejvýznamnější roli měl církevní řád. První rybník s písemně doloženým datem byl rybník Opanský z roku 1263, který patřil klášteru Žďár nad Sázavou. První vlna staveb rybníků byla datována od 12. století a nejspíš přinesla do českých zemích chov kapra. V době Lucemburků za vlády Karla IV. ( ), proběhly další stavby rybníků. Konstrukci se věnovali královští správci, kteří postavili například rybník Bezdězský, Purkrabí, Tista a Velký rybník Doks, který je dnes znám jako Máchovo jezero. Pozadu nezůstali ani světští feudálové. Rybníky v té době sloužily k chovu kapra a jako druhá nejčastější ryba byla štika. Zásadní změnou bylo rozdělení rybníků na takzvané třístupňové. Tato metoda chovu kapra se používá dodnes. Rybníkáři se naučili je rozdělovat podle stáří chovaných ryb, a to na rybníky třecí a výtažníky k chovu násady a nakonec hlavní rybníky pro dospělé ryby. Neví se přesně, kde se tato technika začala používat v Čechách. Po husitských válkách byla vylidněná země a objevily se nové velké prostory pro stavbu rybníků. Český kapr se stal vývozním zbožím. -7-

9 Na konci éry stavění rybníků jich bylo v Čechách asi Nejvýznamnější stavitel byl Jakub Krčín ( ), který postavil pro Viléma z Rožmberka poslední velký rybník Rožmberk. Barokní rybářství jen využilo zkušenosti z existujících rybničních staveb. Ke konci období se rybníky zrušily z důvodu získávání půdy. K rušení rybníků docházelo všude, ale na Třeboňsku se rybníky zachovaly a některé se znovu obnovily. V devatenáctém století se stalo mnoho změn v chovu ryb a díky železniční přepravě se k lidem dostávaly čerstvé ryby. Na odbyt šly hlavně v Praze a ve Vídni. Ve dvacátém století proběhlo několik změn. Po první světové válce chov ryb klesl z 1925 na 1200 tun. Během pozemkové reformy, která proběhla za první republiky se vlastníkem velkých ploch a rybníků stal stát. O rybníky se stát staral velmi dobře, chov ryb z roku 1929 se dostal na 3200 t. Druhá světová válka poškodila rybniční hospodářství. Po válce se majetkem státu stalo rybníků a jejich celkový obsah ha. Produkce ryb byla 3500t, v letech 1958 se dostala na dvojnásobek a na trojnásobek v letech V roce 1989 se provedly zásadní změny.v lednu 1991 vzniklo Rybářské sdružení ČR, které mělo v roce 2011 přesně 70 členů. Jsou nimi zastoupeny všechny rybářské subjekty České republiky včetně rybářských výzkumů, školství a rybářských svazů. Přibližná produkce v současné době je tun ryb. Většina kaprů skončí na vánočním stole. Jakub Krčín: byl jeden z nejznámějších českých rybníkářů. Narodil se v Kolíně v roce 1535 a pocházel z chudé rodiny. Měl nedokončené studium. V letech 1569 se stal regentem rožmberského panství. Roku 1564 budoval nové rybníky na Netolicku a v roce 1571 blízko Třeboně postavil rybník Nevděk, dnes znám jako Svět. V sedmdesátých a osmdesátých letech šestnáctého století vybudoval rybníky: Skutek, Opatovský, Naději, Dvořiště, Zablatský, Horusický, Nevěrný. Spojil Žadov a Ptačí bláto a vytvořil velkou nádrž, kterou pojmenoval Krčín. V roce1584 zahájil stavbu Rožmberka, roku 1590 byl poprvé napuštěn. Hráz byla dlouhá 2430 m, místy široká 50 metrů, její výška u výpusti 10 m. 3.1 Rybníky na Jindřichohradecku Vajgar (50ha) - Nejstarší zmínka o rybníku je z , kde je zmíněn na listině k založení špitálu pro chudé za pánů Heřmana a Jana mladšího z Hradce. Nejdříve tam bylo -8-

10 jakési pleso, které bylo součástí hradu. Vzniklo zde za vlády Vítkovců. Později, když pod hradem vzniklo město, rybník se začal nazývat rybník městský.v dějinách Jindřichova Hradce je zaznamenán z roku V neděli Nanebevzetí Panny Marie byla velká povodeň. Den nato se strhl rybník velký.vznikly velké škody na domech i na paseckých mlýnech. Rybník nemá obvyklou sypanou hráz. Jeho hladina je vzdmutá šesti stavidly usazenými ve skalní úžlabině tzv. Malého Vajgaru. Pro zajištění dostatečného množství vody v okolí zámku byl vybudován výše postavený rybník Mutina. Nad Jindřichovým Hradcem se nachází rybniční soustava hlavních rybníků na Hradeckém potoce - Komorník, Hejtman, Ratmírovský, Krvavý, Muty, Vajgar. Vajgar nesloužil jen k chovu ryb, ale i jako vodní přikop hradu a dodával vodu pro mlýny. Jeho vodu potřebovaly dílny koželuhů, valchařů, barvířů, řezníků, ale i lazebníci do lázní. Fejrar (27ha) - Název rybníku podle Jana Fejrára z Malíkova. První zmínka o tomto rybníce je neobvyklá, jelikož svolení k jeho stavbě dal král. Je o tom doklad z roku Roku 1596 je zmínka o výlovu. V roce 1723 byly provedeny větší opravy - nově posazený čáp, nové schody, nové brlení ve splavu a podložka z prken.v roce1898 byla provedena normace rybníka. Pěněnský(75ha) - V Josefinském katastru byl uváděn o rozloze 130 jiter 585 sáhů. Rybník leží v údolí Pěněnského potoka. Má velkou hráz, která je schopna zadržet velké množství vody. Nejspolehlivější zmínku máme z Stojí v přátelské úmluvě statků mezi Menhartem z Hradce a Janem z Hradce. Další informace se nachází v obecních účtech. Třetí nestarší zpráva je v rybničních účtech z roku Výnosy z rybníku začaly v 17. století klesat, na vině byla dřevěná trouba, která velmi protékala, a v rybníce byl nedostatek vody. Problém s výpustní troubou se objevuje po stoletích. V roce 1737 hradecký tumlíř dal opravit na Pěněnském rybníce rozbitou troubu. V roce 1800 byla postavena nová hranice. V roce 1808 se sesul předek hlavní trouby, a tak ji museli znovu opravovat. V roce 1821 byly položeny dva hlavní spodní prahy do splavu a rybník byl později znám tím, že měl velké kameny. V roce 1878 město Hradec žádalo, jestli si může brát kameny na dlažbu. Sedlo (16ha) - Je řazen mezi nejstarší vodní díla na Jindřichohradecku. Původně měl menší rozlohu a menší hráz. První dochovaná zmínka je z roku 1437 z hradeckého pergamentu. Pozoruhodná informace je, že Sedelský pamatuje Jana Žižku, když se chovával r u mlynáře. Rybník neměl velkou výnosnost. Vrchnost tento rybník používala na způsob obživy. V padesátých letech 19. století se hlavní trouba sesunula a hráz nemohla zadržet -9-

11 přívaly vody, které byly vždy po vydatných deštích. Vadilo to místnímu obyvatelstvu a nejvíce mlynářům, kteří byli závislí na odpadu vody z rybníka. Vrchnost se pustila do oprav, ta se jim ale zdála drahá, a tak nechali rybník ouhořit. Během ouhoření byl rybník pronajat místním sedlákům s tím, že nájem měl pokrýt opravy. Roku 1852 byla celá plocha rozdělena na louky. Oprava však nebyla dokončena, rybník byl částečně zalesněn a zbytek se ponechal na louky. Později se rybník rozprodal a tímto došlo k zániku rybníku Sedelského. Rybník byl znovu obnoven po sto letech v roce Krvavý (137ha) - Má svoji nestarší historii utajenou. Jediné, co víme, je, že původní hráz je v dnešní době velmi dobře znatelná. Byla cca m níže směrem k Ratmírovskému rybníku. Hráz je velmi dlouhá. Nejstarší písemná zmínka o rybníku Krvavém je z roku Dnešní podoba Krvavého rybníka je z doby , kdy došlo k jeho rozšíření Floriánem Pravětickým z Radvanova, nejznámějším rybníkářem a hejtmanem na Telči. Hráz zachycuje vody z větších částí černého bahna pod Člunkem. Nově rozšířený rybník neměl název Krvavý, ale jmenoval se Zármutek na znamení smutku Zachariáše z Hradce, kterému zemřela choť Kateřina z Waldštejna. Název se neujal a lidé mu říkali stále Krvavý nebo Krvavec. Název se zřejmě odvozuje od dna, které je mírně zabarveno do červena. 4. Ryby žijící v našich rybnících Kapr obecný - nejvýznamnější ryba našeho i evropského rybníkářství. Je velmi cennou sportovní rybou a je to mimopstruhová ryba. Pro ozdobu byli vyšlechtěni kapři zlatí a stříbrní. Nemá dobu hájení. Průměrná váha lovených kaprů je 2 kg. -10-

12 Lín obecný vyskytuje se v pomalu tekoucích vodách i stojatých vodách. Je cennou hospodářskou rybou chovanou v kaprových rybnících. Byly vyšlechtěny zlaté a modré barevné odchylky. Průměrná váha lovených línů mezi 0,25-0,40 kg. Amur bílý - pochází z Číny. K nám byl dovezen v r Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících. Je ceněnou hospodářskou i sportovní rybou. Průměrná váha lovených amurů 2-4 kg. Štika obecná - žije ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách s úkryty a vodními porosty. Je cennou rybou hospodářskou i sportovní. Reguluje plevelné ryby. Průměrná váha lovených štik je 2-2,5 kg. -11-

13 Candát obecný - osidluje střední a dolní úseky řek i stojaté vody. Zdržuje se ve volné vodě (dále od břehů). Reguluje počet plevelných ryb. Je hospodářsky a i sportovně cennou rybou. Chrání své jikry. Průměrná váha lovených candátů je mezi 1,5-2,5 kg. Sumec velký - žije v tekoucích vodách hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, vyskytuje se i ve stojatých vodách. Je sportovně i hospodářsky cennou rybou. Reguluje počet plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus (chybí pigment melanin). Průměrná váha ulovených sumců 8-10 kg. Úhoř říční - žije v tekoucích i stojatých vodách. Vyskytuje se i u nás, ale záleží na umělém vysazování. Hospodářsky i sportovně velmi cenný druh. V našich podmínkách se nemůže rozmnožovat. Místo tření úhoře je v oceánu, kde po tření uhoři hynou. Průměrná váha vylovený úhořů je 0,4-0.7 kg. -12-

14 Tolstolobik bílý - nepůvodní druh, k nám dovezen v r Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Je doplňková ryba k hustým osádkám kaprů. Živí se drobným zoo i fytoplanktonem a detritem. Průměrná váha lovených tolstolobiků je mezi 2-3 kg. Tolstolobik pestrý - dovezen k nám poprvé v r Hospodářsky významná ryba k hustým osádkám kapra zejména v teplejších oblastech. U nás se rozmnožuje jen uměle. Byl uměle zkřížen s tolstolobikem bílým. Karas obecný - vyskytuje se především ve stojatých vodách zarostlých a zabahněných, v tůních a rybnících. Bez hospodářského významu. Sportovní rybáři jej používají jako nástražnou rybku. Potrava dravých ryb. Kříží se s kaprem a vzniká kříženec kaprokaras a má dva vousky. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,25-0,40 kg. -13-

15 Karas stříbřitý - rozšířil se u nás v 60. letech. Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách. V rybnících je nežádoucí. Průměrná váha lovených karasů stříbrných je okolo 0.3 kg. U nás se vyskytují převážně samice. Cejn velký - hojná hejnová ryba. Vyskytuje se v dolních tocích řek a ve stojatých vodách. Při nedostatku dravců hrozí jeho přemnožení, což je nežádoucí. Je oblíbeným objektem sportovního rybolovu. Kříží se s ploticí, perlínem a cejnkem malým. Průměrná váha ulovených cejnů 0,5-1 kg. Pstruh duhový - nepůvodní druh, dovezen Uplatnil se v chladnějších rybnících, je průmyslově chován, trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně cenný druh. Průměrná váha lovených pstruhů je mezi 0,30-0,40 kg. -14-

16 Jelec jesen - hejnová ryba, vyskytuje se v mírně tekoucích úsecích středních a dolních toků řek i v některých stojatých vodách. V místech hojného výskytu býval loven sítěmi. Průměrná váha lovených jelců je mezi 0,5-0,8 kg. Síh maréna - nepůvodní druh dovezen v r Je chován v chladnějších kaprových rybnících. Hospodářsky cenný druh. Kříží se se síhem peledí. Průměrná váha lovených síhů je mezi 0,3-0,5 kg. Síh peleď - nepůvodní druh dovezen v r. 1970, je chován podobně jako maréna v chladnějších kaprových rybnících. Cenná hospodářská ryba. Dnes již nejsou u nás čisté populace síha severního ani síha peledě. Z toho důvodu se také samostatně neregistruje. Průměrná váha lovený síhů je mezi kg. -15-

17 Okounek pstruhový - u nás nepůvodní druh, vysazen v roce 1889 do třeboňských rybníků. Chová se na Hluboké a ve Vodňanech. Hospodářský význam zatím malý. Snáší i teplotu 28 stupňů celsia. Průměrná váha není stanovena. Okoun říční vyskytuje se v tekoucích vodách od lipanového pásma až po cejnové pásmo, žije i ve stojatých vodách. V některých vodách se přemnožuje. V kaprových rybnících je považován za plevelnou rybu, v tekoucích vodách je sportovními rybáři hodně ceněn. Průměrná váha lovených okounů je mezi 0,20-0,30 kg. Sumeček americký - nepůvodní druh, dovezen v r Žije ve stojatých vodách s bahnitým dnem (tůně, ramena). Bez většího významu. Místy je loven sportovními rybáři. Jikry ukrývá v jamce. Průměrná váha lovených sumečků je mezi 0,15-0,25 kg. -16-

18 Střevlička východní - nepůvodní druh, byla k nám zavlečena s plůdkem býložravých ryb. Osídlila především stojaté vody. Při větší početnosti konkuruje hospodářsky cenným rybám. Slunka stříbřitá - hojně rozšířený druh mírně tekoucích a stojatých vod. Bez hospodářského významu. Potrava pro dravce i jako nástraha při lovu dravců. Má neúplnou postranní čaru, sameček ochraňuje jikry. Plotice obecná - je velmi přizpůsobivá, najdeme je téměř ve všech typech vod s výjimkou pstruhového pásma, vyskytuje se i v rybnících. Při nedostatku dravých ryb se přemnožuje. Je to naše nejběžnější ryba, chytá se sítěmi i sportovně. Je potravou dravců. Průměrná váha lovených plotic je mezi 0,2-0,3 kg. -17-

19 Pískoř pstruhovaný - žije při dně zabahněných stojatých nebo mírně tekoucích vod též v rybnících. Bývá kořistí sumce. Hospodářský význam nemá. V Červené knize je řazen do kategorie ohrožených druhů. Při nedostatku kyslíku polyká vzduch na hladině do střeva, tzv. střevní dýchaní. Hrouzek obecný - hejnová ryba tekoucích i stojatých vod s písečným až kamenitým dnem. Je vhodnou nástražnou rybkou a je potravou dravců. Kříží se hrouskem běloploutvým. Lidové pojmenování: řízek, hřízek, řezan. Hlavačka mramorová - žije skrytě v tekoucích i stojatých vodách v povodí Dunaje především na Slovensku. V ČR byla zjištěna v Mušovské nádrži na jižní Moravě. Je navrhována k ochraně jako přírodní památka. Nemá postranní čáru. Přední nozdry protaženy v tykadlovité trubičky. Samec chrání jikry. Břišní ploutve jsou srostlé a vytvářejí přísavný terč. Nemá plynový měchýř. Žije nočním životem. Pohybuje se trhavými pohyby. -18-

20 Mřenka mramorovaná - žije v potocích a říčkách pstruhového pásma, setkáváme se s ní i v průtočných rybnících. Je potravou pstruhů. Bez hospodářského významu. Mník jednovousý - žije skrytě ve všech pásmech vod i v rybnících. Hospodářský význam je malý. Je řazen mezi druh vyžadující pozornost. Největší částečně zdokumentovaný úlovek byl zaznamenán na Aljašce. Měřil 180 cm a vážil 27,5 kg. Bohužel chybí údaje o místu a letopočtu. Větší aktivitu vykazuje v noci, při zakalené vodě a v zimě. Průměrná váha lovených mníků je mezi 0,30-0,50 kg. 5. Rybářské školy Významné ekonomické postavení produkčního rybářství v České republice vyvolává potřebu zvláštního vzdělání rybářů z povolání. Úsilí o založení rybářské školy se projevuje již na přelomu 19. a 20. století, jejich založení oddálila první světová válka. Škola byla založena v roce 1921 ve Vodňanech. Od roku 1947 se začalo rybářství vyučovat jako čtyřletý obor. Od roku 1951 působilo v Třeboni rybářské učiliště. V současnosti toto vzdělávací pracoviště nese název Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína. Vysokoškolské vzdělání rybářů zajišťovaly po vzniku samostatné republiky vysoké školy zemědělské, a to v Praze i v Brně. Po druhé světové válce se studovala na VZŠ v Brně. Od roku 1996 byla založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. V září 2009 se stala zakládní součástí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. -19-

21 Závěr Rybaření je záležitost, kterou si mohu dovolit, jen když mám volno, a tak se snažím ty krásné chvíle strávené u vody co nejlépe užít a mít z nich hezký zážitek. Moje zkušenosti s rybařením jsou podle mě zatím malé oproti profesionálním rybářům, kteří se tomu věnují déle, ale doufám, že jednou budu mít také takové zkušenosti jako oni. Tuto činnost bych vám doporučil, když máte hodně volného času a taky trochu toto nadšení do takovéto činnosti, jelikož rybaření není a nikdy nebude činnost, kde by si člověk sednul, nahodil, chytil a odešel. Rybaření spíše slouží, jak už jsem řekl, k relaxaci a k uklidnění. Hodně lidí v dnešní době rybaří na dovolených, ale najdou se i tací, kteří se této činnosti věnují více, třeba jako já. -20-

22 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Adámek Z., Andreska J. a další, Rybářství a rybolov, Praha: Copyright, Český rybářský svaz, 2012 Pokorný J., Vodní hospodářství - Stavby v rybářství, Praha: INFORMATORIUM, 2009 Hule M., Kotyza M., Rybníkářství na Jindřichohradecku, Třeboň: Carpio, 2012 Hule M., Rožmberkův Krčín a Krčínův Rožmberk, Třeboň: Carpio, 2004 Čítek J., Krupauer V., Kubů F., Rybníkářství, Praha: INFORMATORIUM, 1998

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/

Obrázky a základ textu: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/ 1 Patří do skupiny lososovitých, pro které je typická tzv. tuková ploutvička. Vytvořil stálé sladkovodní populace, které přestaly táhnout do moře. Dosahují délky 500 mm hmotnosti až 2 kg. Vyhovují jim

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 27. 05.

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

SWOT analýza rekreačního rybářství

SWOT analýza rekreačního rybářství SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 2.12.2013 12:23:15

Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 2.12.2013 12:23:15 Zvířata ve vodě kdv0177.indd 11 2.12.2013 12:23:15 Pstruh obecný potoční potoční tukovou ploutvičku. Je to měkká ploutvička mezi hřbetní a ocasní ploutví. Délka těla: 20 až 60 cm Hmotnost: až 2,5 kg Pstruh

Více

Rybářské slavnosti 2007

Rybářské slavnosti 2007 Rybářské slavnosti 2007 Třetí ročník rybářských slavností proběhl ve dnech 25.-26.8.2007. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň Hld. a.s. a spoluorganizátorem

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva. platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 SVAZ 1 RYBÁŘŮ SOKOLNICE RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2 a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na rybníku NA NÁVSI v obci SOKOLNICE od 1. ledna 2015 1 V souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., existuje povinnost

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výbor naší organizace se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. V době odevzdávání úlovkových listů tj.do 15.ledna je sekretariát otevřen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries Bohemia centralis 23: 121-127, 1994 DRUHOVÁ DIVERZITA, POČETNOST, BIOMASA A LOV RYB V LABI A JEHO PŘÍTOCÍCH Species diversity, abundance, biomass and yield of fisches in the Elbe River and its Tributaries

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Lenka BADINOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO RYBNÍKÁŘSTVÍ Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D. Olomouc 2007 Prohlašuji,

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

JIHOCESKE RYBNIKY FRANTISEK POUZAR

JIHOCESKE RYBNIKY FRANTISEK POUZAR JIHOCESKE RYBNIKY FRANTISEK POUZAR Osnova Úvod o Proč referát zrovna na rybníky Historie rybníkářství o Jak rybníkářství vzniklo o Jak se rybníkářství vyvíjelo na našem území o Známí i méně známí rybníkáři

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové!

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za uplynulé období, abychom pohovořili o úspěších, ale i o

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003

PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003 Propozice na závody v LRU - přívlač DRUHÁ LIGA 2003 skupina B východní skupina MO ČRS PARDUBICE PARDUBICE - LABE 28. - 29. června 2003 ÚS ČRS v Hradci Králové a MO Pardubice Čestné předsednictvo Funkcionáři

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

Pěšárně Restauraci a Vinárně

Pěšárně Restauraci a Vinárně Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás přivítali v naší Pěšárně Restauraci a Vinárně a nabídli Vám to nejlepší z české a moravské rybí a zvěřinové kuchyně, vždy s nabídkou doporučeného znovínského vína.

Více

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Starověk 4000 let př.n.l. Sumerové ochranné hráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Egypťané závlahové systémy čerpání vody z Nilu

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí

OP Rybářství Opatření 2.1. a 2.4. záměr a), b), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b), e) Přehled schválených Žádostí o dotaci 8. kola přijmu žádostí Oddělení metodiky OP V Praze dne 19. července 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: Ing. Miroslav Gřunděl,

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 Předložená na VČS MO ČRS Stříbro konané dne 17. 3. 2012. 1. Plnění usnesení z VČS 2011 Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. Boženy Němcové 711/IV. 503 51 Chlumec nad Cidlinou MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD (BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA - ODDÍL III POVOLENKY K LOVU) Revír: Štít Kód revíru:

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 KONTAKTY www.rybarimost.eu e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 *** jednatel: 777 910 513 *** sekretariát: 777 910 517 *** hospodář : 777 910 516 *** vedoucí rybářské

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský

Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 6.10.2014 Voblánov, 61 ha Dívčice Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 13.10.2014 Blatec, 98 ha Dívčice Rybářství Hluboká

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Rybářství 1. část - rybářství obecné

Rybářství 1. část - rybářství obecné Rybářství 1. část - rybářství obecné Voda : - voda H 2 O sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku - skupenství kapalné, pevné (led), plynné (vodní pára) - vlastnosti vody : 1. fyzikální : teplota,

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Opatření Záměr. Místo realizace projektu NUTS 3. Osa

Opatření Záměr. Místo realizace projektu NUTS 3. Osa ANAS, spol. s r.o. Vybavení rybářského provozu 2 1 a Středočeský kraj BioFish s.r.o. Zefektivnění chovu ryb v rybnících a jejich výlovu 2 1 a Kraj Vysočina BioFish s.r.o. Modernizace vybavení pro převoz

Více

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 O B S A H str. 1. Obecný popis odvětví 2 2. SWOT analýza odvětví a jeho rozvoje 5 3. Cíle a priority České republiky v rybářství 12 4.

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov 3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov Ve dnech 10.7. 13.7.2014 se pořádají rybářské závody na štěrkovně Koblov v lovu kaprů a amurů. Pořadatel závodů: Tomáš Tichý a spol. Registrace: Příjezd a registrace

Více