RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice RYBY A RYBNÍKY V ČESKÉ REPUBLICE Absolventská práce Filip Vrba, 9.A Školní rok 2014/2015 Vedoucí práce: Jaroslava Sotonová

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autora: Filip Vrba

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat Jaroslavě Sotonové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Ryby a rybníky v České republice byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Moji práci s názvem Ryby a rybníky v České republice jsem si vybral proto, že já sám chytám ryby. Chtěl jsem čtenářům či posluchačům této práce více přiblížit to, co dělám ve svém volném čase a co mě tak baví.

5 Obsah Úvod: Ryby a rybníky Co je to rybník Rozdělení rybníků 6 2. Historie rybářství ve světě Historie rybářství v Čechách - Velká Morava Rybníky na Jindřichohradecku Ryby žijící v našich rybnících Rybářské školy Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace

6 Úvod Ryby a rybníky Rybářství zastává v lidských dějinách i současnosti pozoruhodně významné místo. Prvotním impulzem, proč chytat ryby, byla samozřejmě potrava, která měla zasytit celý kmen. Jejich začátky musely být opravdu těžké, ale jelikož lidé jsou od přírody vynalézaví a dokáží se velice dobře adaptovat, tak postupně svou techniku rybolovu zdokonalovali tak, aby byla lehčí a efektivnější. Důkazem tohoto snažení je například háček s protihrotem. Samozřejmě tyto informace si předávali naši předci mezi sebou ústně a postupně s rozvojem písma se tyto vynálezy zaznamenaly i písemně, což zapříčinilo nezastavitelný rozvoj tohoto odvětví. V dnešní době se rybaření považuje za aktivní způsob trávení volného času, zdroj zábavy i odpočinku a specifickou formu lidského vztahu v přírodě. Já sám považuji rybaření za svůj nejoblíbenější koníček, u kterého se mohu vypnout a mohu si užívat klid a krásu přírody. -5-

7 1.1 Co je to rybník? Rybník je vypustitelná umělá nádrž sloužící k chovu ryb a vodní drůbeže. Z vodohospodářského hlediska jsou rybníky malými vodními nádržemi, které plní také jiné funkce. 1.2 Rozdělení rybníků Naše rybníky jsou víceúčelově k chovu ryb, ale jsou i rybníky ojedinělé, tzv. nebeské, ty nemají stálý přítok vody. Nádrže se třídí podle jejich funkcí a rozdělují na jednoúčelové a víceúčelové. Rybníky se dělí na: třecí, plůdkové, plůdkové výtažníky 1.třídy, plůdkové výtažníky 2.třídy, výtažníky, rybníky hlavní, komory a speciální komory, rybníky matečné, rybníky manipulační, sádky, nádrže karanténní, akvakultury. Ochranné nádrže - poldry a polosuché poldry - akumulační a protierozní - dešťové a infiltrační 2. Historie rybářství ve světě V našich podmínkách se rybolovem zabývali paleolitičtí lovci. Mistrně ovládali bodné oštěpy a šípy, a to i k lovu ryb. Používali kostěné háčky, v době paleolitu ještě bez protiháčku. V mezolitickém období ve středoevropských podmínkách, které trvalo př.kr., byla doba velmi zdatných rybářů. Byly nalezeny udice, bodné nástroje, sítí a srší (košík). Většina mezolitických sídlišť ležela u řek a jezer. V době bronzové, kdy dokázali zpracovat kov, se hlavně v oblasti Východního středomoří objevují nástroje moderního typu, zejména háčky s protihrotem, dvojháčky a vícerobodné nástroje, což je typický rybářský trojzubec.v praxi byly velmi účinné, a tak se rozšířily do západní Evropy. 2.1 Historie rybářství v Čechách - Velká Morava Významná událost pro rozvoj našeho rybářství byl první příchod slovanských kmenů do povodí řeky Odry, Moravy a Labe. Materiální doklady z té doby bylo například rybářské -6-

8 nářadí.to naznačuje, že Slované si ze své pravlasti přinesli schopnost rybolovu, a je zřejmé, že ryby tvořily část jejich potravy. Trvání Velkomoravské říše ( ) se vymezuje dobou vzniku nálezů, nikoli datování rybolovu, který byl trvalý. V období středověku došlo k významným změnám v nahlížení na rybí potravu. Po příchodu křesťanství se stala žádoucí stravou. Tento pohled se prosadil po rozšíření církevního řádu do českých zemí na přelomu desátého a jedenáctého století. Kláštery byly často zakládány tam, kde nebyl vodní tok. Z Francie byla přinesena znalost o praktické dovednosti stavby vodních nádrží, které sloužily ke dvěma účelům: získat pohon ke klášternímu mlýnu a chovu ryb. Od té doby se dělí rybářství na samotná dvě odvětví - na rybářství říční a na rybářství rybníkářské. Rybníkářství a chov ryb v našich podmínkách se týkal zejména chovu kapra. Kapr byl znám svou nesmírnou plodností, díky které bylo možné rychle vyprodukovat hmotnostní přírůstky v rybnících. A další důležitá vlastnost byla, že kapr může žít ve vodním prostředí, které obsahuje nižší procento rozpuštěného kyslíku, což mělo svůj význam při transportu. Rybníky postavené k chovu kaprů a štik byly ve Francii v roce V českých zemích počátek šíření rybníků nastal později. Jak už jsem se zmínil, nejvýznamnější roli měl církevní řád. První rybník s písemně doloženým datem byl rybník Opanský z roku 1263, který patřil klášteru Žďár nad Sázavou. První vlna staveb rybníků byla datována od 12. století a nejspíš přinesla do českých zemích chov kapra. V době Lucemburků za vlády Karla IV. ( ), proběhly další stavby rybníků. Konstrukci se věnovali královští správci, kteří postavili například rybník Bezdězský, Purkrabí, Tista a Velký rybník Doks, který je dnes znám jako Máchovo jezero. Pozadu nezůstali ani světští feudálové. Rybníky v té době sloužily k chovu kapra a jako druhá nejčastější ryba byla štika. Zásadní změnou bylo rozdělení rybníků na takzvané třístupňové. Tato metoda chovu kapra se používá dodnes. Rybníkáři se naučili je rozdělovat podle stáří chovaných ryb, a to na rybníky třecí a výtažníky k chovu násady a nakonec hlavní rybníky pro dospělé ryby. Neví se přesně, kde se tato technika začala používat v Čechách. Po husitských válkách byla vylidněná země a objevily se nové velké prostory pro stavbu rybníků. Český kapr se stal vývozním zbožím. -7-

9 Na konci éry stavění rybníků jich bylo v Čechách asi Nejvýznamnější stavitel byl Jakub Krčín ( ), který postavil pro Viléma z Rožmberka poslední velký rybník Rožmberk. Barokní rybářství jen využilo zkušenosti z existujících rybničních staveb. Ke konci období se rybníky zrušily z důvodu získávání půdy. K rušení rybníků docházelo všude, ale na Třeboňsku se rybníky zachovaly a některé se znovu obnovily. V devatenáctém století se stalo mnoho změn v chovu ryb a díky železniční přepravě se k lidem dostávaly čerstvé ryby. Na odbyt šly hlavně v Praze a ve Vídni. Ve dvacátém století proběhlo několik změn. Po první světové válce chov ryb klesl z 1925 na 1200 tun. Během pozemkové reformy, která proběhla za první republiky se vlastníkem velkých ploch a rybníků stal stát. O rybníky se stát staral velmi dobře, chov ryb z roku 1929 se dostal na 3200 t. Druhá světová válka poškodila rybniční hospodářství. Po válce se majetkem státu stalo rybníků a jejich celkový obsah ha. Produkce ryb byla 3500t, v letech 1958 se dostala na dvojnásobek a na trojnásobek v letech V roce 1989 se provedly zásadní změny.v lednu 1991 vzniklo Rybářské sdružení ČR, které mělo v roce 2011 přesně 70 členů. Jsou nimi zastoupeny všechny rybářské subjekty České republiky včetně rybářských výzkumů, školství a rybářských svazů. Přibližná produkce v současné době je tun ryb. Většina kaprů skončí na vánočním stole. Jakub Krčín: byl jeden z nejznámějších českých rybníkářů. Narodil se v Kolíně v roce 1535 a pocházel z chudé rodiny. Měl nedokončené studium. V letech 1569 se stal regentem rožmberského panství. Roku 1564 budoval nové rybníky na Netolicku a v roce 1571 blízko Třeboně postavil rybník Nevděk, dnes znám jako Svět. V sedmdesátých a osmdesátých letech šestnáctého století vybudoval rybníky: Skutek, Opatovský, Naději, Dvořiště, Zablatský, Horusický, Nevěrný. Spojil Žadov a Ptačí bláto a vytvořil velkou nádrž, kterou pojmenoval Krčín. V roce1584 zahájil stavbu Rožmberka, roku 1590 byl poprvé napuštěn. Hráz byla dlouhá 2430 m, místy široká 50 metrů, její výška u výpusti 10 m. 3.1 Rybníky na Jindřichohradecku Vajgar (50ha) - Nejstarší zmínka o rybníku je z , kde je zmíněn na listině k založení špitálu pro chudé za pánů Heřmana a Jana mladšího z Hradce. Nejdříve tam bylo -8-

10 jakési pleso, které bylo součástí hradu. Vzniklo zde za vlády Vítkovců. Později, když pod hradem vzniklo město, rybník se začal nazývat rybník městský.v dějinách Jindřichova Hradce je zaznamenán z roku V neděli Nanebevzetí Panny Marie byla velká povodeň. Den nato se strhl rybník velký.vznikly velké škody na domech i na paseckých mlýnech. Rybník nemá obvyklou sypanou hráz. Jeho hladina je vzdmutá šesti stavidly usazenými ve skalní úžlabině tzv. Malého Vajgaru. Pro zajištění dostatečného množství vody v okolí zámku byl vybudován výše postavený rybník Mutina. Nad Jindřichovým Hradcem se nachází rybniční soustava hlavních rybníků na Hradeckém potoce - Komorník, Hejtman, Ratmírovský, Krvavý, Muty, Vajgar. Vajgar nesloužil jen k chovu ryb, ale i jako vodní přikop hradu a dodával vodu pro mlýny. Jeho vodu potřebovaly dílny koželuhů, valchařů, barvířů, řezníků, ale i lazebníci do lázní. Fejrar (27ha) - Název rybníku podle Jana Fejrára z Malíkova. První zmínka o tomto rybníce je neobvyklá, jelikož svolení k jeho stavbě dal král. Je o tom doklad z roku Roku 1596 je zmínka o výlovu. V roce 1723 byly provedeny větší opravy - nově posazený čáp, nové schody, nové brlení ve splavu a podložka z prken.v roce1898 byla provedena normace rybníka. Pěněnský(75ha) - V Josefinském katastru byl uváděn o rozloze 130 jiter 585 sáhů. Rybník leží v údolí Pěněnského potoka. Má velkou hráz, která je schopna zadržet velké množství vody. Nejspolehlivější zmínku máme z Stojí v přátelské úmluvě statků mezi Menhartem z Hradce a Janem z Hradce. Další informace se nachází v obecních účtech. Třetí nestarší zpráva je v rybničních účtech z roku Výnosy z rybníku začaly v 17. století klesat, na vině byla dřevěná trouba, která velmi protékala, a v rybníce byl nedostatek vody. Problém s výpustní troubou se objevuje po stoletích. V roce 1737 hradecký tumlíř dal opravit na Pěněnském rybníce rozbitou troubu. V roce 1800 byla postavena nová hranice. V roce 1808 se sesul předek hlavní trouby, a tak ji museli znovu opravovat. V roce 1821 byly položeny dva hlavní spodní prahy do splavu a rybník byl později znám tím, že měl velké kameny. V roce 1878 město Hradec žádalo, jestli si může brát kameny na dlažbu. Sedlo (16ha) - Je řazen mezi nejstarší vodní díla na Jindřichohradecku. Původně měl menší rozlohu a menší hráz. První dochovaná zmínka je z roku 1437 z hradeckého pergamentu. Pozoruhodná informace je, že Sedelský pamatuje Jana Žižku, když se chovával r u mlynáře. Rybník neměl velkou výnosnost. Vrchnost tento rybník používala na způsob obživy. V padesátých letech 19. století se hlavní trouba sesunula a hráz nemohla zadržet -9-

11 přívaly vody, které byly vždy po vydatných deštích. Vadilo to místnímu obyvatelstvu a nejvíce mlynářům, kteří byli závislí na odpadu vody z rybníka. Vrchnost se pustila do oprav, ta se jim ale zdála drahá, a tak nechali rybník ouhořit. Během ouhoření byl rybník pronajat místním sedlákům s tím, že nájem měl pokrýt opravy. Roku 1852 byla celá plocha rozdělena na louky. Oprava však nebyla dokončena, rybník byl částečně zalesněn a zbytek se ponechal na louky. Později se rybník rozprodal a tímto došlo k zániku rybníku Sedelského. Rybník byl znovu obnoven po sto letech v roce Krvavý (137ha) - Má svoji nestarší historii utajenou. Jediné, co víme, je, že původní hráz je v dnešní době velmi dobře znatelná. Byla cca m níže směrem k Ratmírovskému rybníku. Hráz je velmi dlouhá. Nejstarší písemná zmínka o rybníku Krvavém je z roku Dnešní podoba Krvavého rybníka je z doby , kdy došlo k jeho rozšíření Floriánem Pravětickým z Radvanova, nejznámějším rybníkářem a hejtmanem na Telči. Hráz zachycuje vody z větších částí černého bahna pod Člunkem. Nově rozšířený rybník neměl název Krvavý, ale jmenoval se Zármutek na znamení smutku Zachariáše z Hradce, kterému zemřela choť Kateřina z Waldštejna. Název se neujal a lidé mu říkali stále Krvavý nebo Krvavec. Název se zřejmě odvozuje od dna, které je mírně zabarveno do červena. 4. Ryby žijící v našich rybnících Kapr obecný - nejvýznamnější ryba našeho i evropského rybníkářství. Je velmi cennou sportovní rybou a je to mimopstruhová ryba. Pro ozdobu byli vyšlechtěni kapři zlatí a stříbrní. Nemá dobu hájení. Průměrná váha lovených kaprů je 2 kg. -10-

12 Lín obecný vyskytuje se v pomalu tekoucích vodách i stojatých vodách. Je cennou hospodářskou rybou chovanou v kaprových rybnících. Byly vyšlechtěny zlaté a modré barevné odchylky. Průměrná váha lovených línů mezi 0,25-0,40 kg. Amur bílý - pochází z Číny. K nám byl dovezen v r Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících. Je ceněnou hospodářskou i sportovní rybou. Průměrná váha lovených amurů 2-4 kg. Štika obecná - žije ve všech typech vod, především v cejnovém pásmu a ve stojatých vodách s úkryty a vodními porosty. Je cennou rybou hospodářskou i sportovní. Reguluje plevelné ryby. Průměrná váha lovených štik je 2-2,5 kg. -11-

13 Candát obecný - osidluje střední a dolní úseky řek i stojaté vody. Zdržuje se ve volné vodě (dále od břehů). Reguluje počet plevelných ryb. Je hospodářsky a i sportovně cennou rybou. Chrání své jikry. Průměrná váha lovených candátů je mezi 1,5-2,5 kg. Sumec velký - žije v tekoucích vodách hlavně v cejnovém pásmu s členitým dnem, vyskytuje se i ve stojatých vodách. Je sportovně i hospodářsky cennou rybou. Reguluje počet plevelných ryb. U sumců se někdy vyskytuje albinismus (chybí pigment melanin). Průměrná váha ulovených sumců 8-10 kg. Úhoř říční - žije v tekoucích i stojatých vodách. Vyskytuje se i u nás, ale záleží na umělém vysazování. Hospodářsky i sportovně velmi cenný druh. V našich podmínkách se nemůže rozmnožovat. Místo tření úhoře je v oceánu, kde po tření uhoři hynou. Průměrná váha vylovený úhořů je 0,4-0.7 kg. -12-

14 Tolstolobik bílý - nepůvodní druh, k nám dovezen v r Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Je doplňková ryba k hustým osádkám kaprů. Živí se drobným zoo i fytoplanktonem a detritem. Průměrná váha lovených tolstolobiků je mezi 2-3 kg. Tolstolobik pestrý - dovezen k nám poprvé v r Hospodářsky významná ryba k hustým osádkám kapra zejména v teplejších oblastech. U nás se rozmnožuje jen uměle. Byl uměle zkřížen s tolstolobikem bílým. Karas obecný - vyskytuje se především ve stojatých vodách zarostlých a zabahněných, v tůních a rybnících. Bez hospodářského významu. Sportovní rybáři jej používají jako nástražnou rybku. Potrava dravých ryb. Kříží se s kaprem a vzniká kříženec kaprokaras a má dva vousky. Průměrná váha lovených ryb je mezi 0,25-0,40 kg. -13-

15 Karas stříbřitý - rozšířil se u nás v 60. letech. Vyskytuje se v tekoucích i stojatých vodách. V rybnících je nežádoucí. Průměrná váha lovených karasů stříbrných je okolo 0.3 kg. U nás se vyskytují převážně samice. Cejn velký - hojná hejnová ryba. Vyskytuje se v dolních tocích řek a ve stojatých vodách. Při nedostatku dravců hrozí jeho přemnožení, což je nežádoucí. Je oblíbeným objektem sportovního rybolovu. Kříží se s ploticí, perlínem a cejnkem malým. Průměrná váha ulovených cejnů 0,5-1 kg. Pstruh duhový - nepůvodní druh, dovezen Uplatnil se v chladnějších rybnících, je průmyslově chován, trvale se vyskytuje jen v některých tekoucích pstruhových vodách. Hospodářsky i sportovně cenný druh. Průměrná váha lovených pstruhů je mezi 0,30-0,40 kg. -14-

16 Jelec jesen - hejnová ryba, vyskytuje se v mírně tekoucích úsecích středních a dolních toků řek i v některých stojatých vodách. V místech hojného výskytu býval loven sítěmi. Průměrná váha lovených jelců je mezi 0,5-0,8 kg. Síh maréna - nepůvodní druh dovezen v r Je chován v chladnějších kaprových rybnících. Hospodářsky cenný druh. Kříží se se síhem peledí. Průměrná váha lovených síhů je mezi 0,3-0,5 kg. Síh peleď - nepůvodní druh dovezen v r. 1970, je chován podobně jako maréna v chladnějších kaprových rybnících. Cenná hospodářská ryba. Dnes již nejsou u nás čisté populace síha severního ani síha peledě. Z toho důvodu se také samostatně neregistruje. Průměrná váha lovený síhů je mezi kg. -15-

17 Okounek pstruhový - u nás nepůvodní druh, vysazen v roce 1889 do třeboňských rybníků. Chová se na Hluboké a ve Vodňanech. Hospodářský význam zatím malý. Snáší i teplotu 28 stupňů celsia. Průměrná váha není stanovena. Okoun říční vyskytuje se v tekoucích vodách od lipanového pásma až po cejnové pásmo, žije i ve stojatých vodách. V některých vodách se přemnožuje. V kaprových rybnících je považován za plevelnou rybu, v tekoucích vodách je sportovními rybáři hodně ceněn. Průměrná váha lovených okounů je mezi 0,20-0,30 kg. Sumeček americký - nepůvodní druh, dovezen v r Žije ve stojatých vodách s bahnitým dnem (tůně, ramena). Bez většího významu. Místy je loven sportovními rybáři. Jikry ukrývá v jamce. Průměrná váha lovených sumečků je mezi 0,15-0,25 kg. -16-

18 Střevlička východní - nepůvodní druh, byla k nám zavlečena s plůdkem býložravých ryb. Osídlila především stojaté vody. Při větší početnosti konkuruje hospodářsky cenným rybám. Slunka stříbřitá - hojně rozšířený druh mírně tekoucích a stojatých vod. Bez hospodářského významu. Potrava pro dravce i jako nástraha při lovu dravců. Má neúplnou postranní čaru, sameček ochraňuje jikry. Plotice obecná - je velmi přizpůsobivá, najdeme je téměř ve všech typech vod s výjimkou pstruhového pásma, vyskytuje se i v rybnících. Při nedostatku dravých ryb se přemnožuje. Je to naše nejběžnější ryba, chytá se sítěmi i sportovně. Je potravou dravců. Průměrná váha lovených plotic je mezi 0,2-0,3 kg. -17-

19 Pískoř pstruhovaný - žije při dně zabahněných stojatých nebo mírně tekoucích vod též v rybnících. Bývá kořistí sumce. Hospodářský význam nemá. V Červené knize je řazen do kategorie ohrožených druhů. Při nedostatku kyslíku polyká vzduch na hladině do střeva, tzv. střevní dýchaní. Hrouzek obecný - hejnová ryba tekoucích i stojatých vod s písečným až kamenitým dnem. Je vhodnou nástražnou rybkou a je potravou dravců. Kříží se hrouskem běloploutvým. Lidové pojmenování: řízek, hřízek, řezan. Hlavačka mramorová - žije skrytě v tekoucích i stojatých vodách v povodí Dunaje především na Slovensku. V ČR byla zjištěna v Mušovské nádrži na jižní Moravě. Je navrhována k ochraně jako přírodní památka. Nemá postranní čáru. Přední nozdry protaženy v tykadlovité trubičky. Samec chrání jikry. Břišní ploutve jsou srostlé a vytvářejí přísavný terč. Nemá plynový měchýř. Žije nočním životem. Pohybuje se trhavými pohyby. -18-

20 Mřenka mramorovaná - žije v potocích a říčkách pstruhového pásma, setkáváme se s ní i v průtočných rybnících. Je potravou pstruhů. Bez hospodářského významu. Mník jednovousý - žije skrytě ve všech pásmech vod i v rybnících. Hospodářský význam je malý. Je řazen mezi druh vyžadující pozornost. Největší částečně zdokumentovaný úlovek byl zaznamenán na Aljašce. Měřil 180 cm a vážil 27,5 kg. Bohužel chybí údaje o místu a letopočtu. Větší aktivitu vykazuje v noci, při zakalené vodě a v zimě. Průměrná váha lovených mníků je mezi 0,30-0,50 kg. 5. Rybářské školy Významné ekonomické postavení produkčního rybářství v České republice vyvolává potřebu zvláštního vzdělání rybářů z povolání. Úsilí o založení rybářské školy se projevuje již na přelomu 19. a 20. století, jejich založení oddálila první světová válka. Škola byla založena v roce 1921 ve Vodňanech. Od roku 1947 se začalo rybářství vyučovat jako čtyřletý obor. Od roku 1951 působilo v Třeboni rybářské učiliště. V současnosti toto vzdělávací pracoviště nese název Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína. Vysokoškolské vzdělání rybářů zajišťovaly po vzniku samostatné republiky vysoké školy zemědělské, a to v Praze i v Brně. Po druhé světové válce se studovala na VZŠ v Brně. Od roku 1996 byla založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. V září 2009 se stala zakládní součástí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. -19-

21 Závěr Rybaření je záležitost, kterou si mohu dovolit, jen když mám volno, a tak se snažím ty krásné chvíle strávené u vody co nejlépe užít a mít z nich hezký zážitek. Moje zkušenosti s rybařením jsou podle mě zatím malé oproti profesionálním rybářům, kteří se tomu věnují déle, ale doufám, že jednou budu mít také takové zkušenosti jako oni. Tuto činnost bych vám doporučil, když máte hodně volného času a taky trochu toto nadšení do takovéto činnosti, jelikož rybaření není a nikdy nebude činnost, kde by si člověk sednul, nahodil, chytil a odešel. Rybaření spíše slouží, jak už jsem řekl, k relaxaci a k uklidnění. Hodně lidí v dnešní době rybaří na dovolených, ale najdou se i tací, kteří se této činnosti věnují více, třeba jako já. -20-

22 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Adámek Z., Andreska J. a další, Rybářství a rybolov, Praha: Copyright, Český rybářský svaz, 2012 Pokorný J., Vodní hospodářství - Stavby v rybářství, Praha: INFORMATORIUM, 2009 Hule M., Kotyza M., Rybníkářství na Jindřichohradecku, Třeboň: Carpio, 2012 Hule M., Rožmberkův Krčín a Krčínův Rožmberk, Třeboň: Carpio, 2004 Čítek J., Krupauer V., Kubů F., Rybníkářství, Praha: INFORMATORIUM, 1998

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky

pásmo cejnové dolní tok řek (velmi pomalý tok řeky) pásmo parmové střední tok řek pásmo lipanové podhorské potoky a řeky Ryby sladkovodní Sladkovodní ryby žijí jak ve stojatých, tak i tekoucích vodách, které podle rychlosti proudu, teploty a obsahu kyslíku rozdělujeme do čtyř pásem, které jsou pojmenovány podle typického

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Karas stříbřitý. (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I.

Karas stříbřitý. (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I. Karas stříbřitý (Carassius auratus) Libor Mikl, HYDR I. Řád: Máloostní Čeleď: Kaprovití Charakteristika potrava: všežravec délka života: 10 let pohlavní dospělost: 3. rok doba rozmnožování: květen-červenec

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY

O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY VODNÍ O B R A T L O V C I - SLADKOVODNÍ RYBY 1. Kapr obecný Délka: 110 cm, váha: 21 kg, místo nálezu: Španělsko délka života: 40 let pohlavní dospělost: 3-5. rok doba rozmnožování: květen-červen běžná

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Monika Spáčilová

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Monika Spáčilová Nepůvodní druhy ryb v našich vodách Monika Spáčilová Co je to introdukce Člověkem prováděné přemisťování druhů ryb do míst, kde se původně nevyskytovaly, s cílem zachovat je trvale v přírodě nebo k chovu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Každoročně probíhá v Nymburce rybářský tábor, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 3.- 10.července 2016 se uskutečnil pod záštitou DDM Symfonie

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka:

2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: 4. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka: 1. K čemu slouží žaberní aparát ryb: a) k okysličování krve b) k rozmělnění potravy c) k pohybu 2. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: a) úhoř říční b) mník jednovousý c) vranka obecná

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Pravidla pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice Zřizovatel Obec Hrdějovice 1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný

Více

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba

Hřbetní ploutev. Tuková ploutvička. Vousky. Ocasní ploutev. Břišní ploutev. Řitní ploutev. Prsní ploutev. vnější stavba Ryby Hřbetní ploutev Tuková ploutvička Vousky Prsní ploutev Břišní ploutev Řitní ploutev Ocasní ploutev vnější stavba Hlava První část hřbetní ploutve Druhá část hřbetní ploutve Skřele Postranní čára Trup

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Odpovědi na soutěžní otázky:

Odpovědi na soutěžní otázky: Odpovědi na soutěžní otázky: 1. Co tvoří hlavní potravu ryb? Většina našich ryb se živí bezobratlými živočichy, kteří se zdržují převážně v kalné vodě u dna. 2. Jak se měří délka ryb? Od vrcholu rypce

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 Český rybářský svaz,z.s.,územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s 13 odst. 9 zákona

Více

Rybářský řád Dobrovodský rybník

Rybářský řád Dobrovodský rybník Rybářský řád Dobrovodský rybník ÚVOD Dobrovodský rybník v k.ú. Dolní Dobrá Voda je majetkem Obce Dobrá Voda u Hořic (dále jen správce revíru"). Snahou správce revíru je chov ryb a provozování sportovního

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03 Ryby Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová

Nepůvodní druhy ryb v našich vodách. Jana Svobodová Nepůvodní druhy ryb v našich vodách Jana Svobodová Introdukce Člověkem prováděné přemisťování rybích druhů do míst, kde se původně nevyskytovaly. Účel: trvalé zachování nového druhu v přírodě nebo v chovu.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ryby-druhy (prezentace) Třída:

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova

Více

Pstruhové vody Pozn. Rok: 2001

Pstruhové vody Pozn. Rok: 2001 SUMARIZACE ÚLOVKŮ Mimopstruhové vody Pozn. Rok: 2001 Počet docházek 7 608 Kapr obecný 1 063 2 206,1 71 Blaţek R. 107 Hůrek Zb. Lín obecný 169 49,2 Cejn velký 21 25,0 10 12,5 Okoun říční 75 35,9 Parma obecná

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec

MO ČRS Jindřichův Hradec MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 25. 26. dubna 2015 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou v Jindřichově Hradci na řece Nežárce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V ČR

2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V ČR OBSAH PŘEDMLUVA....................................... 9 1 ÚVODEM........................................... 10 1.1 Hydrosféra........................................... 15 2 HISTORICKÝ VÝVOJ RYBNÍKŮ V

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice platný od 1.1.2007 Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o. www.jestrabice.cz Obsah ÚVOD... 3 I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU... 3 II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB...

Více

Str. 6, odst. XI. Doplňky a změny pro rok 2010 (vody mimopstruhové) Ceny celosvazových povolenek k lovu ryb pro rok 2010

Str. 6, odst. XI. Doplňky a změny pro rok 2010 (vody mimopstruhové) Ceny celosvazových povolenek k lovu ryb pro rok 2010 Ceny celosvazových povolenek k lovu ryb pro rok 2010 Druh povolenky Kč dospělí mládež/ztp děti MP 1900,- 1200,- 600,- P 1800,- 1200,- 600,- Ceny celorepublikových povolenek k lovu ryb pro rok 2010 Druh

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.4 Ryby nejpočetnější skupina obratlovců - druhově nejpočetnější skupina obratlovců - stavba těla hlava, trup, ocas - hlava nepohyblivá, pevně srůstá s trupem, v zadní části - skřele - ploutve

Více

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí RNDr. Richard Faina ENKI o.p.s. Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Český rybářský svaz. Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E

Český rybářský svaz. Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E Český rybářský svaz Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 O D B O R M L Á D E Ž E Telefon: 274 811 751 3 (linka 135), FAX: 274 811 754, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz OTÁZKY A ODPOVĚDI k soutěži ZLATÁ UDICE

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Podtřída Dvojdyšní (Dipnoi) 6 Podtřída Lalokoploutví (Crossopterygii) 1 Podtřída Paprskoploutví (Actinopterygii) Nadřád Násadcoploutví

Podtřída Dvojdyšní (Dipnoi) 6 Podtřída Lalokoploutví (Crossopterygii) 1 Podtřída Paprskoploutví (Actinopterygii) Nadřád Násadcoploutví Podtřída Dvojdyšní (Dipnoi) 6 Podtřída Lalokoploutví (Crossopterygii) 1 Podtřída Paprskoploutví (Actinopterygii) 24 000 Nadřád Násadcoploutví (Brachiopterygii) 3 Nadřád Chrupavčití (Chondrostei) 20 Nadřád

Více

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz

PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz PRAVIDLA RYBOLOVU na nádržích Těšany, Ostrov nad Oslavou a Loudilka http://rybarstvi.pmo.cz rybarstvi@pmo.cz Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70890013 Platnost: od 1. května 2016 do 31.

Více

PROPOZICE. Český rybářský svaz MO Hustopeče n.b. ve spolupráci s VÚS pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá mezinárodní pohárový závod LRU v přívlači

PROPOZICE. Český rybářský svaz MO Hustopeče n.b. ve spolupráci s VÚS pro Severní Moravu a Slezsko. pořádá mezinárodní pohárový závod LRU v přívlači Český rybářský svaz MO Hustopeče n.b. ve spolupráci s VÚS pro Severní Moravu a Slezsko pořádá mezinárodní pohárový závod LRU v přívlači PROPOZICE PETRŮV ZDAR! Hustopeče nad Bečvou Bečák J. Pohárový závod

Více

HOSPODAŘENÍ MO ČRS BĚLÁ POD BEZDĚZEM 2011

HOSPODAŘENÍ MO ČRS BĚLÁ POD BEZDĚZEM 2011 HOSPODAŘENÍ MO ČRS BĚLÁ POD BEZDĚZEM 2011 Bohužel se naše revíry v roce 2011 opět nerozšířily a tak i nadále hospodaříme na: a) mimopstruhovém revíru č. 411 005 Malý a velký Slon Hájovna Vodní nádrž Březinka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_04

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili

Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili Vážení přátelé rybáři, sešli jsme se zde opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok, zamysleli se nad tím, co bylo, nebo nebylo, dobré a stanovili si nové úkoly pro rok 2014. Naše organizace Moravského

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB 1.1.2017 Základní informace 1. Zásadní požadavky a) Ochrana fauny a flóry b) Osazení východní

Více

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU": ===================================================== OTÁZKY

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI ZU: ===================================================== OTÁZKY A. OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU": ===================================================== OTÁZKY Stana Počet otázek I. PŘÍRODOVĚDNÉ ZNALOSTI 2-12 81 II. CHOV RYB 13-20 53 III. ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ

Více

Koníček mořský. Jehla velká, hranatá, uzoučká

Koníček mořský. Jehla velká, hranatá, uzoučká Amur bílý - žije v rybnících a řekách - původně z Asie (řeka Amur) - živí se makrovegetací (vodní rostliny, řasy) - v Čechách má délku kolem 1m a hmotnosti 15-20kg - rychle se stal velmi oblíbenou rybou

Více

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU":

OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI ZU: OBSAH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K SOUTĚŽI "ZU": OTÁZKY Stana Počet otázek I. PŘÍRODOVĚDNÉ ZNALOSTI.02-11 81 II. CHOV RYB 12-18 53 III. ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ..19-25 51 IV. STANOVY ČRS..26-28 22 V. ZNALOSTI Z RYBOLOVNÉ

Více

(7) (6) Zkušební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou členů; jmenuje ji ministerstvo.

(7) (6) Zkušební komise se skládá z předsedy a nejméně dvou členů; jmenuje ji ministerstvo. IV. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství

Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků na úseku rybářství Tento dokument je určen pro případ rychlejší orientace v zákonných úpravách. Lze jej využít při kvalifikování protiprávního

Více

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm

Pstruh obecný velikost cm. Kapr obecný velikost cm Kapr obecný velikost 30-70 cm Pstruh obecný velikost 40-100 cm Kapr se za potravou vydává po setmění a je všežravec. Pojídá měkkýše a rostlinnou potravu, kterou nabírá svými vychlípitelnými ústy z bahna

Více