Plzeň. kultury Program projektu. Evropské. Kniha první. hlavní město. zima 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň. kultury Program projektu. Evropské. Kniha první. hlavní město. zima 2013"

Transkript

1 Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury Program projektu Kniha první zima 2013

2 SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV PROJEKTU Obsah brožury Kulturní identita Kreativní inkubátor Business Dobrovolníci Kulturní fabrika Vize Land Art Networking Investice Spolupráce Inspirace Infrastruktura Kreativita Design Architektura Krajina Partnerství Pivo Komunita Prameny Emoce Zapojení Melina Mercouri Hrdost Cestovní ruch Transformace Participace Kulturní turismus Participace Evropa Loutky Kultura Technologie Propojení Cestovní ruch Image Nové impulsy Pilsen, open up! TRASY PROGRAMU Umění a technologie 1/2 Vztahy a city 3/4 Příběhy a prameny 5/6 Tranzit a menšiny 7/8 HLAVNÍ BODY PROGRAMU Velké akce 9/10 Výstavy 11/12 Živé umění 13/14 Nová média 15/16 Světovar 17/18 Veřejný prostor a zapojení obyvatel 19/20 Region 21/22 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? 23/26 JAK VZNIKÁ PROGRAM PRO PLZEŇ /32 ZAPOJTE SE 33 TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z PLZNĚ Katedrála sv. Bartoloměje 37/38 Pivovar 39/40 Velká synagoga 41/42 Zoo a botanická zahrada 43/44 Techmania Science Center 45/46 CESTOVNÍ RUCH 47 ORGANIZAČNÍ TÝM 48 ROZPOČET PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY KONTAKTY 50

3 PLZEŇ JE MĚSTEM PRŮMYSLU A PIVA, JE MĚSTEM NA CESTĚ NA ZÁPAD, MĚSTO, KTERÉ LEŽÍ NA OBCHODNÍ ZLATÉ STEZCE, MĚSTO ČTYŘ ŘEK. Dnes je i městem, které pro rok 2015 získalo prestižní titul Evropské hlavní město kultury. Otevřenost a kreativita, trvalá a udržitelná proměna v respektovanou kulturní metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů, široká účast občanů na životě svého města - to jsou hlavní cíle tohoto projektu. V roce 2015 se Plzeň naplno otevře kulturní Evropě jako hostitel špičkových umělců i jako jejich sebevědomý partner. Jako skrytý poklad pro návštěvníky města, kteří budou moci objevovat příběhy Plzně spojené s architekturou, historickými událostmi nebo průmyslovými areály. V roce 2015 využije Plzeň projekt Evropské hlavní město kultury jako moment změny. Otevře jedinečnou možnost znovu diskutovat o vlastní identitě, stane se příležitostí k léčbě neklidem. Již dnes lze ve městě vycítit novou atmosféru, vždyť o projektu Evropské hlavní město kultury se diskutuje dnes a denně v mnoha souvislostech. Plzeň významně investuje do kulturní infrastruktury. Vzniká nové divadlo, kulturní továrna Světovar, novou tvář získává řada veřejných prostor. Projekt Evropské hlavní město kultury zároveň inspiruje jak tradiční kulturní instituce, tak i nové hráče z řad neziskových organizací a občanské společnosti. Rodí se nové příležitosti k mezinárodní spolupráci a tvorbě nových vzrušujících inscenací, výstav, koncertů, uměleckých intervencí. Ohledávají se nová témata, navazuje komunikace a vztahy. Úlohou umělců je překvapovat, přinášet novou perspektivu, objevovat skryté. Projekt Evropské hlavní město kultury může přispět k proměně pohledu na Plzeň, a to nejen v roce 2015, ale doufejme i do budoucna. V logu projektu Plzeň 2015 je pět teček. Jednotlivé tečky se během příprav jedna k druhé přidávají. Možná to připomíná hrací kostku, my ale stavíme spíše domino. Aby bylo domino zábavné, je třeba poskládat k sobě spoustu dílků, které svým obsahem na sebe navazují a vzájemně komunikují. Domino ukazuje zároveň cestu i stavbu, která vyžaduje trpělivost, cit pro odhad a proporci, vytrvalost a někdy i odvahu, které jsou odměněny krátkým, ale intenzivním zážitkem. Pojďte spolu s námi sledovat, jak k sobě stavíme jednotlivé dílky programu, pojďte se seznámit se všemi, kdo staví s námi, a nechte se vést vzrušující trasou k jedné nenápadné, ale o to zajímavější tečce na mapě Evropy. Představujeme tečky, body, trasy, prolínání a setkávání programu pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.

4 1/2 Trasy programu UMĚNÍ A TECHNOLOGIE Kreativita a inovace, které jsou zdrojem budoucí prosperity Plzně v evropské konkurenci a spolupráci, vyrůstají z živého odkazu velkých tvůrčích osobností, jež v Plzni započaly svoji kariéru. Plzeňští rodáci Jiří Trnka, Josef Skupa, Ladislav Sutnar, ale také řada osobností ze světa průmyslu a technologií jsou inspirací pro ryze současné projekty. Připravujeme takové projekty, které skloubí nové technologie nebo špičkové dovednosti s inovací ve všech směrech, včetně získávání nového publika pro současné umění, design, divadlo, tanec, hudbu, nový cirkus a kombinace žánrů. SEZÓNA NOVÉHO CIRKUSU bude kočovat celý rok 2015 po všech částech města a představí desítku špičkových zahraničních společností tohoto žánru. VÝSTAVA ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY určená pro rodiny s dětmi připomene dílo loutkáře, animátora a výtvarníka pomocí tradičních i nových technologií. V Západočeském muzeu od března do května 2015.

5 Trasy programu 3/4 VZTAHY A CITY Veřejná diskuse, dialog a pozvolná aktivizace společnosti dávají naději na její postupné otevírání. Tento základní cíl projektu Plzeň 2015 je definován nejen sloganem Open Up!, ale i touto programovou linií, která akcentuje nejen potřebu veřejné diskuse a výměny zkušeností v rámci veřejně přístupných konferencí, ale i potřebu obecné kultivace veřejného prostoru v nejširším slova smyslu. K té nemůže dojít, aniž by proběhla reflexe toho, co dnešní situaci předcházelo a co ji formovalo. Proto řada projektů zkoumá dopady totality na společnost a mezilidské vztahy. VÝSTAVA ČESKÁ KULTURA POD TLAKEM DVOU TOTALIT se představí v Západočeské galerii na podzim Již tradiční DEN MELINY MERCOURI rozšiřujeme o velkou sousedskou oslavu, Evropský den sousedů 31. května Oba dny jsou vrcholem dvou měsíců pro veřejný prostor, kdy v květnu a červnu celá Plzeň ožije architektonickými instalacemi, výstavami a dočasnými uměleckými zásahy ve veřejném prostoru. KULTURNÍ FABRIKU SVĚTOVAR 4X4 formujeme jako evropský dům kultur, který bude i místem evropského dialogu.

6 5/6 Trasy programu PŘÍBĚHY A PRAMENY Přihláška, se kterou Plzeň soutěžila o titul Evropské hlavní město kultury, říká: Nejde o nic méně, než o pochopení historie, o všeobecnou nutnost revitalizace v mnoha směrech. Revitalizace principů udržujících živý vztah s minulostí a tradicí, vztahů venkova a města, vztahu ke krajině, revitalizace památek kulturních a industriálních. V rámci tohoto programového proudu budeme nejen hledat skutečnou i subjektivní historii Plzně a Střední Evropy, ale také se věnovat klíčovým událostem 20. století, které definovaly naši společnost. Se zvláštní pozorností se obracíme k Plzeňskému kraji, jeho krajině a vztahu k bohatství barokních památek v evropském kontextu. A nelze pominout, že jedním z nejdůležitějších plzeňských pramenů je ten, který dělá plzeňské pivo takovým, jaké je. Jako záminka ke zkoumání průmyslové identity Plzně poslouží znamenitě. BAROKNÍ BOHATSTVÍ Plzeňského kraje oživí rozsáhlý program Devět týdnů baroka, který od července do srpna 2015 po devět letních týdnů představí devět vynikajících koncertů, tanečních a divadelních produkcí a ve spolupráci s regionálními organizacemi a památkami objeví další poklady západočeského venkova, tradiční i současné. Baroku se bude věnovat i výstava v Západočeské galerii, která bude zahájena v prosinci SKRYTÉ MĚSTO je digitální průvodce Plzní. Pro procházku městem si můžete vybrat jednoho ze sedmi průvodců a nechat se vést jeho subjektivní trasou, která odhalí nejen pamětihodnosti, ale také vzpomínky, příběhy a zážitky, které dotvářejí atmosféru města. Bude pro všechny návštěvníky ke stažení zdarma po celý rok V roce 2015 budou pro širokou veřejnost otevřené nejméně tři rekonstruované interiéry architekta Adolfa Loose. A spolu s nimi možnost objevit příběhy jejich vzniku, jejich majitelů i stále inspirativního autora.

7 Trasy programu 7/8 TRANZIT A MENŠINY Jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě není jen proklamativním a módním souslovím posledních let. Je žitou zkušeností Evropy. Plzeň jako křižovatka na cestě mezi starou a novou Evropou je ideálním místem pro rozvíjení aktivit, které spojují bez ohledu na to, odkud kdo přichází a jaký je. PROJEKT CHALOUPKA STRÝČKA TOMA zapojuje už od konce roku 2013 do tvůrčích dílen cizince žijící v Plzni. BOHUMÍR LINDAUER, plzeňský rodák a malíř, v 19. století odešel na Nový Zéland, kde vytvořil nebývalou kolekci obrazů maorských náčelníků ve stylu dobového portrétu vídeňských měšťanů. Naprosto unikátní sbírka čtyřiceti portrétů, která pro Maory znamená víc, než pro nás Slovanská epopej, poprvé opustí Nový Zéland a představí se na výstavě v Plzni v létě Doprovodný program pak zapojí i současné umělce do dialogu s evropskými minoritami.

8 9/10 Hlavní body programu VELKÉ AKCE Plzeň se jako město představí svým obyvatelům i návštěvníkům při velkých akcích ve veřejném prostoru: 17. ledna 2015 při slavnostním zahájení, v březnu se propojí dříve konkurenční pivovary při slavnostním otvírání Světovaru. Duben otevře velké plzeňské tovární areály při akci Továrny představivosti. V květnu se Plzeň stane dějištěm monumentálních oslav 70. výročí konce války, kdy se připomenutí vojenských událostí propojí s pohledem umělců. Květen a červen budou měsíci pro veřejný prostor se vším, co k tomu patří dočasnými výtvarnými intervencemi, sousedskými slavnostmi, otvíráním neobjevených míst. V létě se můžete těšit na hudební festival Živá ulice ve městě a na 9 týdnů barokního programu v plzeňském regionu rozsáhlý program živých uměleckých akcí v prostředí unikátních barokních památek, které budou velkým evropským turistickým objevem. Září je sezóna divadelních festivalů největší český divadelní festival Divadlo doplní čerstvě založený festival nového cirkusu. V regionu bude vrcholit land artový festival v krajině Re:mind a 9 týdnů industriálních stop. Program pro rok 2015 by neměl být ohraničen koncem, měl by být novým začátkem kulturního života v Plzni. K této příležitosti jsme na 12. prosince 2015 připravili slavnost pulzujících světel, která jasně připomenou polohu Plzně na hlavním tahu do Německa a dál do Evropy. Více však ještě neprozradíme!

9 Hlavní body programu 11/12 VÝSTAVY Prolínání tradice a inovace má v Plzni podobu připomenutí si významných tvůrčích osobností spojených s městem a aktuálním pohledem na jejich odkaz. Je to především výtvarná, loutkářská a architektonická tradice, na kterou můžeme v Plzni navázat. Dílo Jiřího Trnky si připomeneme dvěma výstavami jednou rozsáhlou retrospektivní a jednou určenou rodinám a dětem inspirovanou slavnou Zahradou. Shodou okolností tuto výstavu připravují Trnkův syn Jan a vnuk Matyáš. Západočeská galerie připravila skvělé výstavy: z mnichovských sbírek se představí díla předních malířů moderny, z Nového Zélandu poprvé do Evropy přiveze sbírku portrétů Maorů plzeňského rodáka Bohumíra Lindauera. Západočeské muzeum připravuje zmapování odkazu Ladislava Sutnara, který rozvíjí Fakulta umění a designu Západočeské university. Architekt Adolf Loos zanechal v Plzni své rozsáhlé dílo v podobě unikátních interiérů, z nichž některé budou v roce 2015 zpřístupněny ve speciální prohlídkové trase. Architekturu Plzně přiblíží výstavy přímo na ulicích města. K loutkové tradici se vrátíme v aktuální výstavě loutkářského umění z celé Evropy, která vznikla pod dohledem Matěje Formana. Současné výtvarné umění pomůže otevřít tovární areály. Jedinečnou příležitost jak objevit jeden z nich areál Plzeňského prazdroje vytvoří výstava současného designu za účasti předních světových designérů.

10 13/14 Hlavní body programu ŽIVÉ UMĚNÍ Plzeň je městem divadla, Vendelína Budila, Jiřího Trnky nebo Josefa Skupy. Jedno z nejstarších stálých divadel, Divadlo J. K. Tyla, má rekordní počty předplatitelů, investuje do stavby nového moderního divadla, které se divákům otevře v září Plzeň hostí jeden z největších českých divadelních festivalů. Přípravy na rok 2015, jeho průběh a odkaz by mělo pro divadlo v Plzni znamenat nový impulz: možnost otevřít se světu díky areálu Světovar, založit novou tradici díky festivalu a showcase nového cirkusu ze střední a východní Evropy pod realizačním dohledem Cirqueonu, najít nové publikum pro živé umění díky rozsáhlé sezoně nového cirkusu, která zaplaví celé město a všechny velké i menší městské obvody Plzně. Evropská sezóna současného divadla a tance navíc obohatí program Divadla J. K. Tyla. Těšit se můžete např. na akrobata a provazochodce Davida Dimitriho, francouzský Cirque Trottola nebo na vskutku evropský taneční soubor Les Slovaks. Díky Petru Formanovi se umělci do Plzně nevydají na jeden z mnoha zájezdů, ale na přátelské setkání a odevzdají v Plzni maximum při hledání nového publika pro žánr nového cirkusu a obecně všech nových přístupů k divadlu.

11 Hlavní body programu 15/16 NOVÁ MÉDIA Město je dobrodružným místem pro cestování a objevování hlavně tehdy, když máte dobrého průvodce. Nové technologie nám pomůžou přenést bedekry do mobilních telefonů a na web, ale nezapomeneme ani na staré technologie a ty, kteří se zatím po městě pohybují s klasickou mapou. Jedním z klíčových projektů Plzně 2015 je Skryté město. Sedm postav od studenta, přes veterána 2. světové války po imigrantku představí Plzeň v digitálním průvodci ze svého subjektivního pohledu. Průvodce vzniká při zapojení široké veřejnosti na rozmanitých dílnách. Během roku 2015 bude zdarma ke stažení jako mobilní aplikace pro telefony a tablety. Jeho obsahem budou nejen výjimečné turistické trasy, ale také osobní příběhy, vzpomínky a zážitky z běžně skrytých míst v Plzni. Ve spolupráci s Auto*matem připravujeme plzeňskou verzi Zelené mapy, vznikne trasa po industriálních památkách nejen po Plzni, ale také po Plzeňském kraji, investujeme do pilotních tras Plzeňského architektonického manuálu. Tyto všechny průvodce navíc propojíme se systémem itagů Plzeňského městského dopravního podniku.

12 17/18 Hlavní body programu SVĚTOVAR Světovar je jednou ze zásadních investic města Plzně do projektu Evropské hlavní město kultury a základem pro jeho udržitelnost po roce Měl by se stát Evropským domem kultury, který reflektuje středoevropský prostor živého umění a přináší do něj nové impulzy. Bude stát na čtyřech programových pilířích, možná proto se pro kulturní fabriku v areálu Světovaru vžil název 4x4: na uměleckých rezidencích, na komunitní angažovanosti, na programu živého umění a jako zárodek kreativního inkubátoru. Čtyři variabilní sály budou v roce 2015 hostit divadelní koprodukce s Théâtre le Manège z Monsu a dalšími partnery, evropské festivaly a také otevírat cestu k seznámení se s rozmanitými kulturami. Poskytne zázemí pro umělecké rezidence v oblasti živého a výtvarného umění i pro spolkové aktivity obyvatel městské části Slovany. Světovar je zároveň jedním z industriálních areálů, které plzeňská veřejnost a návštěvníci dostanou díky projektu Plzeň 2015 zpět k dispozici jako živou součást města.

13 Hlavní body programu 19/20 VEŘEJNÝ PROSTOR A ZAPOJENÍ OBYVATEL Veřejný prostor je jedním ze zásadních témat programu a bude se v mnoha aktivitách a ve spolupráci s řadou partnerů prolínat celým rokem 2015 v rámci programového proudu Vztahy a city. Je to téma, které momentálně zajímá Českou republiku, ale i Evropu. Projekt Evropského hlavního města kultury nabízí možnost, jak jej přenést do prostoru celého města. V rámci projektu Město jako výstava se uskuteční dočasné architektonické zásahy i akupunkturní umělecké intervence. Zapojení široké veřejnosti do debaty a péče o veřejný prostor jsou cestami, jak téma otevřít obyvatelům města. Program Pěstuj prostor umožňuje zapojení veřejnosti prostřednictvím jejích návrhů na zlepšení konkrétních míst na webu, v rámci společných dílen a dobrovolnických aktivit. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci je tento projekt realizován i ve školách, kterých se již zapojilo více než deset. Téma aktivismu a participace v architektuře bude předmětem zkoumání a diskuse architektů, například během konference resite nebo při výstavě Městské zásahy. Ekvivalentem veřejného prostoru ve městě je krajina v regionu. Za účasti veřejnosti vzniká land artový Park sv. Jiří v Plzni na Doubravce a ostrovy land artu v Nečtinech, Spáleném Poříčí i v dalších místech Plzeňského kraje. Na téma veřejného prostoru se zaměřuje i jedna z nejintenzivnějších spoluprací s neziskovým sektorem v Plzni sdružení k světu. již v roce 2013 připravilo festival v lodních kontejnerech a dál rozvíjí svoje aktivity například při pořádání plzeňské Pecha Kucha Night nebo přípravách oživení náplavky plzeňských řek. Tématu se budou věnovat také umělci na rezidencích ve Světovaru. A samozřejmě jej ovlivní i přítomnost novocirkusových představení na různých místech města.

14 21/22 Hlavní body programu REGION Evropské hlavní město kultury má za cíl přispět k rozvoji celého regionu, Plzeňského kraje. Tým Plzně 2015 se zaměřil na tři témata pro západní Čechy typická a zároveň ne dostatečně objevená: západočeské baroko, kulturní krajinu a landart a industriální dědictví. 9 TÝDNŮ BAROKA Nepomucko / Jižní Plzeňsko zahájení Klatovsko Stodsko / Chotěšovsko Plánsko / Tachovsko Konstantinolázeňsko/ Stříbrsko Domažlicko Radnicko / Plasy Manětínsko / Nečtinsko Sušicko Území kraje jsme rozdělili na 9 oblastí. Každá z nich nese jiný příběh, každá z nich je jedinečná. Vedle unikátních barokních památek představíme zázračná místa, prameny a madony, historické cesty. Během roku 2015 oživíme těchto 9 lokalit s významnými barokními památkami programem špičkových hudebních, tanečních i divadelních produkcí, zahradních slavností s barokními ohňostroji, výstav i ochutnávek gastronomie a vín. Zároveň se zaměříme i na místní tradice, poutě, procesí. Ve dvou letních měsících zažijete 9 týdnů baroka. Ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví představíme v roce 2015 v rámci festivalu 9 týdnů industriálních stop průmyslové památky Plzeňského kraje. Velkou mezinárodní soutěží krajinářů Recovering landscape budeme iniciovat téma znovuobnovení života ve vysídlených územích. Téma opuštěné krajiny ponese i land artový festival Re:mind. Ve spolupráci s ateliérem prof. akad. soch. Jiřího Beránka Fakulty umění a designu a jeho studenty znovu ožívají opuštěné kostely v sudetském příhraničí, které se tak opět mohou stát oduševnělými místy.

15 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI KULTURNÍMI SÍTĚMI IN SITU prostřednictvím spolupráce s festivalem 4+4 dny v pohybu spolupracujeme s evropskou sítí In Situ, která se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru TRANSEUROPEHALLES společně s Johan Centrem Plzeň se podílíme na přípravách výročního setkání členů sítě TransEuropeHalles v Plzni SPACE naše partnerská organizace Pap-rna se zapojila do projektu Space pro mladé evropské kulturní manažery. V roce 2015 zároveň Plzeň bude spolupořádat jejich výjezdní seminář A SOUL FOR EUROPE spolupráce na přípravě konference v roce 2015 CIRCOSTRADA NETWORK prostřednictvím organizace Cirqueon/Zahrada, o.p.s. připravujeme společné setkání členů sítě pro nový cirkus v Plzni v rámci festivalu nového cirkusu EVROPSKÁ KULTURA V PLZNI Mezinárodní festival DIVADLO Festival Finále Mezinárodní filmový festival Jeden svět Smetanovské dny Mezinárodní festival nového cirkusu Sezóna evropského nového cirkusu Sezóna současného evropského divadla a tance Sezóna výstav v Západočeské galerii Jazz bez hranic Bonjour Plzeň Týden hispánské kultury OSLAVA EVROPSKÉ ROZMANITOSTI Světovar jako dům evropských kultur Zásahy ve veřejném prostoru Plzně se zahraničními partnery, umělci a zapojením veřejnosti Projekt Skryté město digitální platforma ke sdílení paměti města EVROPSKÁ SÍŤ GREENWAYS příprava konference na rok 2015 IFLA EUROPE mezinárodní soutěž krajinářských architektů CIVILSCAPE mezinárodní konference Landscape Forum evropské platformy CIVILSCAPE v roce 2015 resite konference a festival v roce 2015

16 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? OSLAVA EVROPSKÝCH HODNOT Rozmanitost, tolerance, otevřenost, spolupráce, solidarita, dostupnost, inovace a respekt k tradicím, dialog, to jsou hodnoty, na kterých stavíme program Plzně 2015 Doprovodný program k výstavě Bohumíra Lindauera Světovar Spolupráce s festivalem Brave Kids z Vratislavi Chaloupka Strýčka Toma projekt se zapojením minorit a cizinců v Plzni do programu Plzně 2015 Inovace v kreativním inkubátoru na Světovaru Programové linie kulturní krajina a industriální dědictví MĚSTO A OBČANÉ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI Crowdfundingová platforma Everfund Projekty pro zapojení veřejnosti: Skryté město, Chaloupka strýčka Toma, Pěstuj prostor, Město jako výstava, realizace komunitního Parku sv. Jiří Klub strážných andělů ambasadoři, dobrovolníci, stážisté Umění ve veřejném prostoru: Kontejnery k světu Projekty se školami: Kreativní demokratická škola, dílny s Post Bellum, mikrogranty pro školní projekty Fórum pro kreativní Plzeň, konference a platforma pro diskuzi o udržitelnosti výsledků projektu Plzeň 2015 ve městě Arts management vzdělávací program pro neziskové organizace a úředníky města ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI Kulturní fabrika Světovar a kreativní inkubátor Everfund crowdsourcingová platforma Podpora cestovního ruchu speciální mapy a průvodci: Zelená mapa Plzně, Plzeňský architektonický manuál, stezky průmyslového dědictví Krekr projekt inovace ve firmách prostřednictvím uměleckých intervencí ve spolupráci se švédskou společností TILLT Strategické zaměření na západočeské baroko jako marketingovou značku pro regionální cestovní ruch Park svatého Jiří jako land artový park se zapojením veřejnosti síť Synapsis pro kulturní spolupráci v regionu Nová budova Divadla J. K. Tyla - investice do nejmodernější divadelní budovy v ČR KOPRODUKCE Inscenace Un Beau Matin, Aladin společně s Le Théâtre Du Jeu De Paume, Aix-en-Provence Nová inscenace souboru Cirk La Putyka a Cirkus Cirkör Nová site specific inscenace souboru Farma v Jeskyni Nová inscenace Otec Ubu společně s Théâtre Le Manège Mons SPOLEČNÉ PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Bohumír Lindauer Alte Nationalgalerie Berlin & Lindauer Foundation New Zealand Mnichov, zářící metropole umění Villa Stuck Design Meeting Evropské vysoké školy designu Mezinárodní festival nového cirkusu Circostrada, Cirqueon / Zahrada, o.p.s. Baroko společný projekt se zástupci Euroregionu Dunaj-Vltava Městské zásahy, mezinárodní otevřená výzva, výstava (Urban Interventions, Open International Call), spolupráce s Vallo a Sadovský Ostrovy Land artu přeshraniční dílny

17 JAK VZNIKÁ PROGRAM PRO PLZEŇ 2015 Některé projekty připravuje a produkuje sama společnost Plzeň 2015, o.p.s. Je jich ale malé množství ze všech, které se v roce 2015 budou realizovat. Většina projektů vzniká s partnery, s kterými spolupracujeme finančně, konzultacemi, sdílením know how a zapojením do mezinárodních sítí. Spolupracujeme jak s organizacemi z Plzně a Plzeňského kraje, tak s národními a zahraničními partnery. Klíčovým úkolem společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je připravit dlouhodobě udržitelný program, který zachová odkaz projektu Evropské hlavní město kultury pro Plzeň do budoucna. PROJEKT PLZEŇ - EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 VZNIKÁ ZA PODPORY: DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI TAKÉ PROJEKTOVÝM PARTNERŮM! Proto jsme vytvořili Everfund, webovou stránku, která umožňuje podporovat projekty se zapojením individuálních dárců a která funguje na principu crowfundingu. Web Everfund je připraven ke spuštění na začátku roku 2014 a do konce roku 2015 by měl podpořit alespoň 100 tvůrčích projektů. Kromě možnosti získat podporu veřejnosti budeme vybrané projekty doporučovat našim firemním partnerům a zajistíme jim zázemí v podobě konzultací a marketingu. Další projekty a instituce podporují ze svých rozpočtů a prostřednictvím grantů Město Plzeň a Plzeňský kraj. Díky memorandu o spolupráci mezi Městem Plzní, Plzeňským krajem a Plzní 2015 se rozšířily možnosti pro organizace, které připravují projekty pro Plzeňský kraj a které souvisí s projektem Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta umění a designu Západočeské univerzity Západočeská galerie v Plzni ZOO Plzeň Techmania Science Centre Galerie města Plzně Západočeské muzeum v Plzni Plzeňská filharmonie Divadlo Josefa Kajetána Tyla k světu. Bienále kresby Plzeň Dominik centrum Centrum pro komunitní práci Aerofilms Divadlo Alfa Obec sokolská Národní památkový ústav Klub českých turistů Česká komora architektů Nadace Proměny IFLA Europe Civilscape Místní akční skupiny Plzeňského kraje Zahrada o.p.s. 4+4 dny v pohybu Muzeum loutek Plzeňská diecéze Židovská obec Institut Français de Prague British Council Goethe Institut

18 SÍŤ EVROPSKÝCH HLAVNÍCH MĚST KULTURY SMLOUVY O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI Aarhus 2017 Wroclaw 2016 Donostia San Sebastian 2016 Mons 2015 Umeå 2014 Riga 2014 Košice 2013 Marseille-Provence 2013 Guimarães 2012 Tallinn 2011 Ruhr 2010 Linz 2009 Lille 3000 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI - MINIGRANTY Jsme částí Země, o.s. ireport s.r.o. Dominik Centrum, s.r.o. ZČG v Plzni, p.o. Ivo Hucl Biskupství plzeňské Canticorum o.s. Eallin TV s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni ksvětu. PODPORUJEME Centrum pro komunitní práci západní Čechy, o.s. TRK o.s. PaNaMo, o.s. OCET o.p.s. ART Prometheus o.s. KVAS o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Místní akční skupiny Český Západ Místní partnerství Galerie Klatovy / Klenová Centrum španělské kultury a vzdělávání Obec Nečtiny Ponton, občanské sdružení Žonglér, o.s. Gymnázium Františka Křižíka a základní škola s.r.o. Nadační fond Zelený poklad Společenstvo českých knihařů Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o. Plzeňská diplomatická simulace, o.s. Ing. Radek Charvát cojc ggmbh Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Úterské občanské sdružení Bart ENVIC, občanské sdružení Česká společnost Josepha Haydna, o.s. Mikroregion Nepomucko Občanské sdružení Pod Zelenou Horou JOHAN o.s. EduArt, občanské sdružení Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Mgr. Helena Diensbierová Šimicová Markéta Markgraf Hossingerová Mgr. Dagramr Wizovská Dobrovolnická regionální agentura DoRa Cultura Africa, o.s. Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň TANDEM - Centrum česko -německých výměn mládeže 24 o.s. CPKP o.s. Uličník, o.s. Lion s club Výstava fotografií Jeana-Marca Caracci SK Slavia Plzeň Alliance française de Plzeň Excellent Plzeň, s.r.o. Slovensko-český klub, o.s. Jump films JBV Plzeň, s.r.o. Cultura Africa, o.s. Arabfest, o.s. Centrum španělské kultury a vzdělávání Plzeňský fotoklub Škoda Plzně

19 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI České centrum Brusel České centrum Bratislava České centrum Mnichov České centrum Berlin město Regensburg město Liège manège.mons Maison Folie Mons Numédiart Mons DĚKUJEME SPONZORŮM! Nadace ČEZ Milknatu Plzešká teplárenská CS Cargo Veolia Voda - Vodárna Plzeň Metrostav Panasonic Toi Toi Bauhaus MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE: Český rozhlas Plzeň MF Dnes ZAK TV Kulturní měsíčník Žurnál Plzeňský kalendář Pilsen Events Calender L Ecole du Futur Mons Transcultures Mons Centrum Bavaria Bohemia Schönsee Brave Kids Wroclaw aedec Strasbourg Theaterpädagogische Zentrum das Ei + A-BASTA!, o.s. Projekt Evropské hlavní město kultury je investicí do budoucnosti a prosperity nejen Plzně, ale celé České republiky. Dlouhodobý dopad projektu potvrzují zkušenosti z předchozích let a dalších zemí a měst, která projekt využila jako nástroj svého rozvoje a strategické změny. Podpora vzdělávání, inovace a kreativity s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jsou společné cíle s cíli řady firem, které se soustředí na dlouhodobý rozvoj. Staňte se partnerem projektu Plzeň 2015 a spojte se s nejrozsáhlejším kulturním a rozvojovým projektem v České republice a Evropě! EVERFUND DĚKUJEME SPONZORŮM! Everfund představuje nové pojetí webové platformy, která pomáhá na svět unikátním projektům z různých oblastí kultury, kreativních odvětví a sociálního podnikání. Záměrem platformy je startovat a zviditelňovat projekty a tím jim pomoci sehnat nejen potřebné finance ale i jinou formu podpory, např. hmotný dar či přímo spolupracovníky, sponzory a sympatizanty. Ti se mohou zapojit svými schopnostmi, nápady nebo dovednostmi. Kombinací komunitního financování (crowdfundingu) a přímého zapojení lidí se vytváří komunita, díky níž nápady ještě před realizací získávají potřebné zdroje. Kromě nabídky pomoci se zakládáním a plánováním projektů pracuje tým Everfundu také s komerčními partnery. Těm nabízí možnost využít platformu jako nástroj ukazující oblíbenost projektů a preference veřejnosti. Everfund tak ideálně slouží k plnění společenské odpovědnosti firem či cílenému a efektivně mířenému sponzorství.

20 ZAPOJTE SE PLZNĚ, KDE BUDEME VIDĚT STRÁŽNÝ ANDĚL Plzně Evropského hlavního města kultury 2015 figuruje jako zastřešující symbol pro všechny, kteří podporují město Plzeň a pomáhají jeho rozvoji skrze zapojení do projektu Plzeň PODPOROVATEL AMBASADOR Zajímá se o dění kolem projektu Plzeň 2015 a podporuje ho slovy i v myšlenkách a svojí účastí na vybraných akcích. Pomáhá šířit informace, které získává z newsletterů a pozvánek, účastní se akcí podle svého zájmu, zve své přátele a rodinu, cítí sounáležitost s projektem, pomáhá budovat jeho kladnou image a prestiž. DOBROVOLNÍK Podílí se aktivně na hladkém průběhu akcí Plzně Má možnost být přímo u toho! Zapojuje se do aktivit spojených s projektem Plzeň 2015, činnosti mohou být různorodé pořadatelské, hostitelské, administrativní či manuální. Záleží na tom, co Vás baví a zajímá a na vzájemné domluvě. Můžete pomáhat budovat příjemnou atmosféru ve městě, zvelebovat veřejný prostor, podílet se na společenských akcích, tvořit, tančit, smát se, potkávat zajímavé lidi být u toho. STÁŽISTA Je nedílnou součástí týmu Plzeň Podílí se na každodenním chodu organizace. Plzeň 2015, o.p.s. hostí také stážisty, studenty i absolventy různých oborů z ČR i zahraničí. Konkrétní náplň stáže je vždy nastavena individuálně dle potřeb organizace Plzeň 2015 a možností a zájmů stážisty. Plzeň 2015 spolupracuje s různými dobrovolnickými službami, ale nabídky stáží vypisuje i přímo. Rozhodující je motivace, nikoliv věk. MUZEA DIVADLA CESTY PIVOVAR GALERIE ULICE Napište nám na adresu: nebo se přímo zaregistrujte na webových stránkách získejte více informací a staňte se součástí projektu Plzeň 2015.

Otevři si Plzeň. Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Otevři si Plzeň. Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Otevři si Plzeň Aktuální informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Vydání říjen 2013 www.plzen2015.cz / www.facebook.com/pilsen2015 KULTURA EVROPA PLZEŇ 2015 PRESTIŽNÍ TITUL EVROPSKÉ

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 1. Údaje o společnosti... 5 1.1. Kontaktní a identifikační data... 5 1.2. Struktura společnosti... 5 1.3. Informace

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015

otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015 otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015 Prestižní průvodce Lonely Planet řadí Plzeň mezi TOP 10 evropských destinací pro rok 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Otevřete si Plzeň! Přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Ta Plzeň! Něžná, silná, emotivní, Plzeň je žena! Za průmyslové revoluce se vyvázala z korzetu a začala se prát za svoje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Kristýna Cirkovská Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve vybrané lokalitě Bakalářská práce 2015 Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu ve

Více

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

Ekologie duše. Plzeň je žena. Od totality ke kreativitě

Ekologie duše. Plzeň je žena. Od totality ke kreativitě Plzeň je žena Od totality ke kreativitě Ekologie duše Začtěte se do plzeňského projektu, najděte si v něm své místo a neváhejte se zapojit prostřednictvím našich webových stránek: www.pilsen2015.eu 1)

Více

Přehled zpráv 18.12.2014-31.1.2015

Přehled zpráv 18.12.2014-31.1.2015 Západočeské muzeum v Plzni 5plus2 Přehled zpráv 18.12.2014-31.1.2015 Do Plzně míří chodští dudáci, tanečníci i loď... 6 16.1.2015 5plus2 str. 3 Domažlicko a Klatovsko Západočeské muzeum v Plzni (bub) Do

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Od září vyveze popelnice město

Od září vyveze popelnice město ZPRAVODAJ MĚSTA PLZNĚ ROČNÍK XX Duben 2015 Slavnosti svobody budou letos výjimečné strana 2 Památník Díky, Ameriko! vznikl před 20 lety strana 5 Finále zahájí Staré pověsti české strana 7 Od září vyveze

Více

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů

Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kulturních a kreativních průmyslů Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva kultury Sociálně-ekonomický potenciál

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 46/zima 2013 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více