Plzeň. kultury Program projektu. Evropské. Kniha první. hlavní město. zima 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň. kultury Program projektu. Evropské. Kniha první. hlavní město. zima 2013"

Transkript

1 Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury Program projektu Kniha první zima 2013

2 SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV PROJEKTU Obsah brožury Kulturní identita Kreativní inkubátor Business Dobrovolníci Kulturní fabrika Vize Land Art Networking Investice Spolupráce Inspirace Infrastruktura Kreativita Design Architektura Krajina Partnerství Pivo Komunita Prameny Emoce Zapojení Melina Mercouri Hrdost Cestovní ruch Transformace Participace Kulturní turismus Participace Evropa Loutky Kultura Technologie Propojení Cestovní ruch Image Nové impulsy Pilsen, open up! TRASY PROGRAMU Umění a technologie 1/2 Vztahy a city 3/4 Příběhy a prameny 5/6 Tranzit a menšiny 7/8 HLAVNÍ BODY PROGRAMU Velké akce 9/10 Výstavy 11/12 Živé umění 13/14 Nová média 15/16 Světovar 17/18 Veřejný prostor a zapojení obyvatel 19/20 Region 21/22 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? 23/26 JAK VZNIKÁ PROGRAM PRO PLZEŇ /32 ZAPOJTE SE 33 TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z PLZNĚ Katedrála sv. Bartoloměje 37/38 Pivovar 39/40 Velká synagoga 41/42 Zoo a botanická zahrada 43/44 Techmania Science Center 45/46 CESTOVNÍ RUCH 47 ORGANIZAČNÍ TÝM 48 ROZPOČET PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY KONTAKTY 50

3 PLZEŇ JE MĚSTEM PRŮMYSLU A PIVA, JE MĚSTEM NA CESTĚ NA ZÁPAD, MĚSTO, KTERÉ LEŽÍ NA OBCHODNÍ ZLATÉ STEZCE, MĚSTO ČTYŘ ŘEK. Dnes je i městem, které pro rok 2015 získalo prestižní titul Evropské hlavní město kultury. Otevřenost a kreativita, trvalá a udržitelná proměna v respektovanou kulturní metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů, široká účast občanů na životě svého města - to jsou hlavní cíle tohoto projektu. V roce 2015 se Plzeň naplno otevře kulturní Evropě jako hostitel špičkových umělců i jako jejich sebevědomý partner. Jako skrytý poklad pro návštěvníky města, kteří budou moci objevovat příběhy Plzně spojené s architekturou, historickými událostmi nebo průmyslovými areály. V roce 2015 využije Plzeň projekt Evropské hlavní město kultury jako moment změny. Otevře jedinečnou možnost znovu diskutovat o vlastní identitě, stane se příležitostí k léčbě neklidem. Již dnes lze ve městě vycítit novou atmosféru, vždyť o projektu Evropské hlavní město kultury se diskutuje dnes a denně v mnoha souvislostech. Plzeň významně investuje do kulturní infrastruktury. Vzniká nové divadlo, kulturní továrna Světovar, novou tvář získává řada veřejných prostor. Projekt Evropské hlavní město kultury zároveň inspiruje jak tradiční kulturní instituce, tak i nové hráče z řad neziskových organizací a občanské společnosti. Rodí se nové příležitosti k mezinárodní spolupráci a tvorbě nových vzrušujících inscenací, výstav, koncertů, uměleckých intervencí. Ohledávají se nová témata, navazuje komunikace a vztahy. Úlohou umělců je překvapovat, přinášet novou perspektivu, objevovat skryté. Projekt Evropské hlavní město kultury může přispět k proměně pohledu na Plzeň, a to nejen v roce 2015, ale doufejme i do budoucna. V logu projektu Plzeň 2015 je pět teček. Jednotlivé tečky se během příprav jedna k druhé přidávají. Možná to připomíná hrací kostku, my ale stavíme spíše domino. Aby bylo domino zábavné, je třeba poskládat k sobě spoustu dílků, které svým obsahem na sebe navazují a vzájemně komunikují. Domino ukazuje zároveň cestu i stavbu, která vyžaduje trpělivost, cit pro odhad a proporci, vytrvalost a někdy i odvahu, které jsou odměněny krátkým, ale intenzivním zážitkem. Pojďte spolu s námi sledovat, jak k sobě stavíme jednotlivé dílky programu, pojďte se seznámit se všemi, kdo staví s námi, a nechte se vést vzrušující trasou k jedné nenápadné, ale o to zajímavější tečce na mapě Evropy. Představujeme tečky, body, trasy, prolínání a setkávání programu pro Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015.

4 1/2 Trasy programu UMĚNÍ A TECHNOLOGIE Kreativita a inovace, které jsou zdrojem budoucí prosperity Plzně v evropské konkurenci a spolupráci, vyrůstají z živého odkazu velkých tvůrčích osobností, jež v Plzni započaly svoji kariéru. Plzeňští rodáci Jiří Trnka, Josef Skupa, Ladislav Sutnar, ale také řada osobností ze světa průmyslu a technologií jsou inspirací pro ryze současné projekty. Připravujeme takové projekty, které skloubí nové technologie nebo špičkové dovednosti s inovací ve všech směrech, včetně získávání nového publika pro současné umění, design, divadlo, tanec, hudbu, nový cirkus a kombinace žánrů. SEZÓNA NOVÉHO CIRKUSU bude kočovat celý rok 2015 po všech částech města a představí desítku špičkových zahraničních společností tohoto žánru. VÝSTAVA ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY určená pro rodiny s dětmi připomene dílo loutkáře, animátora a výtvarníka pomocí tradičních i nových technologií. V Západočeském muzeu od března do května 2015.

5 Trasy programu 3/4 VZTAHY A CITY Veřejná diskuse, dialog a pozvolná aktivizace společnosti dávají naději na její postupné otevírání. Tento základní cíl projektu Plzeň 2015 je definován nejen sloganem Open Up!, ale i touto programovou linií, která akcentuje nejen potřebu veřejné diskuse a výměny zkušeností v rámci veřejně přístupných konferencí, ale i potřebu obecné kultivace veřejného prostoru v nejširším slova smyslu. K té nemůže dojít, aniž by proběhla reflexe toho, co dnešní situaci předcházelo a co ji formovalo. Proto řada projektů zkoumá dopady totality na společnost a mezilidské vztahy. VÝSTAVA ČESKÁ KULTURA POD TLAKEM DVOU TOTALIT se představí v Západočeské galerii na podzim Již tradiční DEN MELINY MERCOURI rozšiřujeme o velkou sousedskou oslavu, Evropský den sousedů 31. května Oba dny jsou vrcholem dvou měsíců pro veřejný prostor, kdy v květnu a červnu celá Plzeň ožije architektonickými instalacemi, výstavami a dočasnými uměleckými zásahy ve veřejném prostoru. KULTURNÍ FABRIKU SVĚTOVAR 4X4 formujeme jako evropský dům kultur, který bude i místem evropského dialogu.

6 5/6 Trasy programu PŘÍBĚHY A PRAMENY Přihláška, se kterou Plzeň soutěžila o titul Evropské hlavní město kultury, říká: Nejde o nic méně, než o pochopení historie, o všeobecnou nutnost revitalizace v mnoha směrech. Revitalizace principů udržujících živý vztah s minulostí a tradicí, vztahů venkova a města, vztahu ke krajině, revitalizace památek kulturních a industriálních. V rámci tohoto programového proudu budeme nejen hledat skutečnou i subjektivní historii Plzně a Střední Evropy, ale také se věnovat klíčovým událostem 20. století, které definovaly naši společnost. Se zvláštní pozorností se obracíme k Plzeňskému kraji, jeho krajině a vztahu k bohatství barokních památek v evropském kontextu. A nelze pominout, že jedním z nejdůležitějších plzeňských pramenů je ten, který dělá plzeňské pivo takovým, jaké je. Jako záminka ke zkoumání průmyslové identity Plzně poslouží znamenitě. BAROKNÍ BOHATSTVÍ Plzeňského kraje oživí rozsáhlý program Devět týdnů baroka, který od července do srpna 2015 po devět letních týdnů představí devět vynikajících koncertů, tanečních a divadelních produkcí a ve spolupráci s regionálními organizacemi a památkami objeví další poklady západočeského venkova, tradiční i současné. Baroku se bude věnovat i výstava v Západočeské galerii, která bude zahájena v prosinci SKRYTÉ MĚSTO je digitální průvodce Plzní. Pro procházku městem si můžete vybrat jednoho ze sedmi průvodců a nechat se vést jeho subjektivní trasou, která odhalí nejen pamětihodnosti, ale také vzpomínky, příběhy a zážitky, které dotvářejí atmosféru města. Bude pro všechny návštěvníky ke stažení zdarma po celý rok V roce 2015 budou pro širokou veřejnost otevřené nejméně tři rekonstruované interiéry architekta Adolfa Loose. A spolu s nimi možnost objevit příběhy jejich vzniku, jejich majitelů i stále inspirativního autora.

7 Trasy programu 7/8 TRANZIT A MENŠINY Jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě není jen proklamativním a módním souslovím posledních let. Je žitou zkušeností Evropy. Plzeň jako křižovatka na cestě mezi starou a novou Evropou je ideálním místem pro rozvíjení aktivit, které spojují bez ohledu na to, odkud kdo přichází a jaký je. PROJEKT CHALOUPKA STRÝČKA TOMA zapojuje už od konce roku 2013 do tvůrčích dílen cizince žijící v Plzni. BOHUMÍR LINDAUER, plzeňský rodák a malíř, v 19. století odešel na Nový Zéland, kde vytvořil nebývalou kolekci obrazů maorských náčelníků ve stylu dobového portrétu vídeňských měšťanů. Naprosto unikátní sbírka čtyřiceti portrétů, která pro Maory znamená víc, než pro nás Slovanská epopej, poprvé opustí Nový Zéland a představí se na výstavě v Plzni v létě Doprovodný program pak zapojí i současné umělce do dialogu s evropskými minoritami.

8 9/10 Hlavní body programu VELKÉ AKCE Plzeň se jako město představí svým obyvatelům i návštěvníkům při velkých akcích ve veřejném prostoru: 17. ledna 2015 při slavnostním zahájení, v březnu se propojí dříve konkurenční pivovary při slavnostním otvírání Světovaru. Duben otevře velké plzeňské tovární areály při akci Továrny představivosti. V květnu se Plzeň stane dějištěm monumentálních oslav 70. výročí konce války, kdy se připomenutí vojenských událostí propojí s pohledem umělců. Květen a červen budou měsíci pro veřejný prostor se vším, co k tomu patří dočasnými výtvarnými intervencemi, sousedskými slavnostmi, otvíráním neobjevených míst. V létě se můžete těšit na hudební festival Živá ulice ve městě a na 9 týdnů barokního programu v plzeňském regionu rozsáhlý program živých uměleckých akcí v prostředí unikátních barokních památek, které budou velkým evropským turistickým objevem. Září je sezóna divadelních festivalů největší český divadelní festival Divadlo doplní čerstvě založený festival nového cirkusu. V regionu bude vrcholit land artový festival v krajině Re:mind a 9 týdnů industriálních stop. Program pro rok 2015 by neměl být ohraničen koncem, měl by být novým začátkem kulturního života v Plzni. K této příležitosti jsme na 12. prosince 2015 připravili slavnost pulzujících světel, která jasně připomenou polohu Plzně na hlavním tahu do Německa a dál do Evropy. Více však ještě neprozradíme!

9 Hlavní body programu 11/12 VÝSTAVY Prolínání tradice a inovace má v Plzni podobu připomenutí si významných tvůrčích osobností spojených s městem a aktuálním pohledem na jejich odkaz. Je to především výtvarná, loutkářská a architektonická tradice, na kterou můžeme v Plzni navázat. Dílo Jiřího Trnky si připomeneme dvěma výstavami jednou rozsáhlou retrospektivní a jednou určenou rodinám a dětem inspirovanou slavnou Zahradou. Shodou okolností tuto výstavu připravují Trnkův syn Jan a vnuk Matyáš. Západočeská galerie připravila skvělé výstavy: z mnichovských sbírek se představí díla předních malířů moderny, z Nového Zélandu poprvé do Evropy přiveze sbírku portrétů Maorů plzeňského rodáka Bohumíra Lindauera. Západočeské muzeum připravuje zmapování odkazu Ladislava Sutnara, který rozvíjí Fakulta umění a designu Západočeské university. Architekt Adolf Loos zanechal v Plzni své rozsáhlé dílo v podobě unikátních interiérů, z nichž některé budou v roce 2015 zpřístupněny ve speciální prohlídkové trase. Architekturu Plzně přiblíží výstavy přímo na ulicích města. K loutkové tradici se vrátíme v aktuální výstavě loutkářského umění z celé Evropy, která vznikla pod dohledem Matěje Formana. Současné výtvarné umění pomůže otevřít tovární areály. Jedinečnou příležitost jak objevit jeden z nich areál Plzeňského prazdroje vytvoří výstava současného designu za účasti předních světových designérů.

10 13/14 Hlavní body programu ŽIVÉ UMĚNÍ Plzeň je městem divadla, Vendelína Budila, Jiřího Trnky nebo Josefa Skupy. Jedno z nejstarších stálých divadel, Divadlo J. K. Tyla, má rekordní počty předplatitelů, investuje do stavby nového moderního divadla, které se divákům otevře v září Plzeň hostí jeden z největších českých divadelních festivalů. Přípravy na rok 2015, jeho průběh a odkaz by mělo pro divadlo v Plzni znamenat nový impulz: možnost otevřít se světu díky areálu Světovar, založit novou tradici díky festivalu a showcase nového cirkusu ze střední a východní Evropy pod realizačním dohledem Cirqueonu, najít nové publikum pro živé umění díky rozsáhlé sezoně nového cirkusu, která zaplaví celé město a všechny velké i menší městské obvody Plzně. Evropská sezóna současného divadla a tance navíc obohatí program Divadla J. K. Tyla. Těšit se můžete např. na akrobata a provazochodce Davida Dimitriho, francouzský Cirque Trottola nebo na vskutku evropský taneční soubor Les Slovaks. Díky Petru Formanovi se umělci do Plzně nevydají na jeden z mnoha zájezdů, ale na přátelské setkání a odevzdají v Plzni maximum při hledání nového publika pro žánr nového cirkusu a obecně všech nových přístupů k divadlu.

11 Hlavní body programu 15/16 NOVÁ MÉDIA Město je dobrodružným místem pro cestování a objevování hlavně tehdy, když máte dobrého průvodce. Nové technologie nám pomůžou přenést bedekry do mobilních telefonů a na web, ale nezapomeneme ani na staré technologie a ty, kteří se zatím po městě pohybují s klasickou mapou. Jedním z klíčových projektů Plzně 2015 je Skryté město. Sedm postav od studenta, přes veterána 2. světové války po imigrantku představí Plzeň v digitálním průvodci ze svého subjektivního pohledu. Průvodce vzniká při zapojení široké veřejnosti na rozmanitých dílnách. Během roku 2015 bude zdarma ke stažení jako mobilní aplikace pro telefony a tablety. Jeho obsahem budou nejen výjimečné turistické trasy, ale také osobní příběhy, vzpomínky a zážitky z běžně skrytých míst v Plzni. Ve spolupráci s Auto*matem připravujeme plzeňskou verzi Zelené mapy, vznikne trasa po industriálních památkách nejen po Plzni, ale také po Plzeňském kraji, investujeme do pilotních tras Plzeňského architektonického manuálu. Tyto všechny průvodce navíc propojíme se systémem itagů Plzeňského městského dopravního podniku.

12 17/18 Hlavní body programu SVĚTOVAR Světovar je jednou ze zásadních investic města Plzně do projektu Evropské hlavní město kultury a základem pro jeho udržitelnost po roce Měl by se stát Evropským domem kultury, který reflektuje středoevropský prostor živého umění a přináší do něj nové impulzy. Bude stát na čtyřech programových pilířích, možná proto se pro kulturní fabriku v areálu Světovaru vžil název 4x4: na uměleckých rezidencích, na komunitní angažovanosti, na programu živého umění a jako zárodek kreativního inkubátoru. Čtyři variabilní sály budou v roce 2015 hostit divadelní koprodukce s Théâtre le Manège z Monsu a dalšími partnery, evropské festivaly a také otevírat cestu k seznámení se s rozmanitými kulturami. Poskytne zázemí pro umělecké rezidence v oblasti živého a výtvarného umění i pro spolkové aktivity obyvatel městské části Slovany. Světovar je zároveň jedním z industriálních areálů, které plzeňská veřejnost a návštěvníci dostanou díky projektu Plzeň 2015 zpět k dispozici jako živou součást města.

13 Hlavní body programu 19/20 VEŘEJNÝ PROSTOR A ZAPOJENÍ OBYVATEL Veřejný prostor je jedním ze zásadních témat programu a bude se v mnoha aktivitách a ve spolupráci s řadou partnerů prolínat celým rokem 2015 v rámci programového proudu Vztahy a city. Je to téma, které momentálně zajímá Českou republiku, ale i Evropu. Projekt Evropského hlavního města kultury nabízí možnost, jak jej přenést do prostoru celého města. V rámci projektu Město jako výstava se uskuteční dočasné architektonické zásahy i akupunkturní umělecké intervence. Zapojení široké veřejnosti do debaty a péče o veřejný prostor jsou cestami, jak téma otevřít obyvatelům města. Program Pěstuj prostor umožňuje zapojení veřejnosti prostřednictvím jejích návrhů na zlepšení konkrétních míst na webu, v rámci společných dílen a dobrovolnických aktivit. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci je tento projekt realizován i ve školách, kterých se již zapojilo více než deset. Téma aktivismu a participace v architektuře bude předmětem zkoumání a diskuse architektů, například během konference resite nebo při výstavě Městské zásahy. Ekvivalentem veřejného prostoru ve městě je krajina v regionu. Za účasti veřejnosti vzniká land artový Park sv. Jiří v Plzni na Doubravce a ostrovy land artu v Nečtinech, Spáleném Poříčí i v dalších místech Plzeňského kraje. Na téma veřejného prostoru se zaměřuje i jedna z nejintenzivnějších spoluprací s neziskovým sektorem v Plzni sdružení k světu. již v roce 2013 připravilo festival v lodních kontejnerech a dál rozvíjí svoje aktivity například při pořádání plzeňské Pecha Kucha Night nebo přípravách oživení náplavky plzeňských řek. Tématu se budou věnovat také umělci na rezidencích ve Světovaru. A samozřejmě jej ovlivní i přítomnost novocirkusových představení na různých místech města.

14 21/22 Hlavní body programu REGION Evropské hlavní město kultury má za cíl přispět k rozvoji celého regionu, Plzeňského kraje. Tým Plzně 2015 se zaměřil na tři témata pro západní Čechy typická a zároveň ne dostatečně objevená: západočeské baroko, kulturní krajinu a landart a industriální dědictví. 9 TÝDNŮ BAROKA Nepomucko / Jižní Plzeňsko zahájení Klatovsko Stodsko / Chotěšovsko Plánsko / Tachovsko Konstantinolázeňsko/ Stříbrsko Domažlicko Radnicko / Plasy Manětínsko / Nečtinsko Sušicko Území kraje jsme rozdělili na 9 oblastí. Každá z nich nese jiný příběh, každá z nich je jedinečná. Vedle unikátních barokních památek představíme zázračná místa, prameny a madony, historické cesty. Během roku 2015 oživíme těchto 9 lokalit s významnými barokními památkami programem špičkových hudebních, tanečních i divadelních produkcí, zahradních slavností s barokními ohňostroji, výstav i ochutnávek gastronomie a vín. Zároveň se zaměříme i na místní tradice, poutě, procesí. Ve dvou letních měsících zažijete 9 týdnů baroka. Ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví představíme v roce 2015 v rámci festivalu 9 týdnů industriálních stop průmyslové památky Plzeňského kraje. Velkou mezinárodní soutěží krajinářů Recovering landscape budeme iniciovat téma znovuobnovení života ve vysídlených územích. Téma opuštěné krajiny ponese i land artový festival Re:mind. Ve spolupráci s ateliérem prof. akad. soch. Jiřího Beránka Fakulty umění a designu a jeho studenty znovu ožívají opuštěné kostely v sudetském příhraničí, které se tak opět mohou stát oduševnělými místy.

15 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI KULTURNÍMI SÍTĚMI IN SITU prostřednictvím spolupráce s festivalem 4+4 dny v pohybu spolupracujeme s evropskou sítí In Situ, která se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru TRANSEUROPEHALLES společně s Johan Centrem Plzeň se podílíme na přípravách výročního setkání členů sítě TransEuropeHalles v Plzni SPACE naše partnerská organizace Pap-rna se zapojila do projektu Space pro mladé evropské kulturní manažery. V roce 2015 zároveň Plzeň bude spolupořádat jejich výjezdní seminář A SOUL FOR EUROPE spolupráce na přípravě konference v roce 2015 CIRCOSTRADA NETWORK prostřednictvím organizace Cirqueon/Zahrada, o.p.s. připravujeme společné setkání členů sítě pro nový cirkus v Plzni v rámci festivalu nového cirkusu EVROPSKÁ KULTURA V PLZNI Mezinárodní festival DIVADLO Festival Finále Mezinárodní filmový festival Jeden svět Smetanovské dny Mezinárodní festival nového cirkusu Sezóna evropského nového cirkusu Sezóna současného evropského divadla a tance Sezóna výstav v Západočeské galerii Jazz bez hranic Bonjour Plzeň Týden hispánské kultury OSLAVA EVROPSKÉ ROZMANITOSTI Světovar jako dům evropských kultur Zásahy ve veřejném prostoru Plzně se zahraničními partnery, umělci a zapojením veřejnosti Projekt Skryté město digitální platforma ke sdílení paměti města EVROPSKÁ SÍŤ GREENWAYS příprava konference na rok 2015 IFLA EUROPE mezinárodní soutěž krajinářských architektů CIVILSCAPE mezinárodní konference Landscape Forum evropské platformy CIVILSCAPE v roce 2015 resite konference a festival v roce 2015

16 KAM PROJEKTEM PLZEŇ 2015 MÍŘÍME? OSLAVA EVROPSKÝCH HODNOT Rozmanitost, tolerance, otevřenost, spolupráce, solidarita, dostupnost, inovace a respekt k tradicím, dialog, to jsou hodnoty, na kterých stavíme program Plzně 2015 Doprovodný program k výstavě Bohumíra Lindauera Světovar Spolupráce s festivalem Brave Kids z Vratislavi Chaloupka Strýčka Toma projekt se zapojením minorit a cizinců v Plzni do programu Plzně 2015 Inovace v kreativním inkubátoru na Světovaru Programové linie kulturní krajina a industriální dědictví MĚSTO A OBČANÉ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI Crowdfundingová platforma Everfund Projekty pro zapojení veřejnosti: Skryté město, Chaloupka strýčka Toma, Pěstuj prostor, Město jako výstava, realizace komunitního Parku sv. Jiří Klub strážných andělů ambasadoři, dobrovolníci, stážisté Umění ve veřejném prostoru: Kontejnery k světu Projekty se školami: Kreativní demokratická škola, dílny s Post Bellum, mikrogranty pro školní projekty Fórum pro kreativní Plzeň, konference a platforma pro diskuzi o udržitelnosti výsledků projektu Plzeň 2015 ve městě Arts management vzdělávací program pro neziskové organizace a úředníky města ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI Kulturní fabrika Světovar a kreativní inkubátor Everfund crowdsourcingová platforma Podpora cestovního ruchu speciální mapy a průvodci: Zelená mapa Plzně, Plzeňský architektonický manuál, stezky průmyslového dědictví Krekr projekt inovace ve firmách prostřednictvím uměleckých intervencí ve spolupráci se švédskou společností TILLT Strategické zaměření na západočeské baroko jako marketingovou značku pro regionální cestovní ruch Park svatého Jiří jako land artový park se zapojením veřejnosti síť Synapsis pro kulturní spolupráci v regionu Nová budova Divadla J. K. Tyla - investice do nejmodernější divadelní budovy v ČR KOPRODUKCE Inscenace Un Beau Matin, Aladin společně s Le Théâtre Du Jeu De Paume, Aix-en-Provence Nová inscenace souboru Cirk La Putyka a Cirkus Cirkör Nová site specific inscenace souboru Farma v Jeskyni Nová inscenace Otec Ubu společně s Théâtre Le Manège Mons SPOLEČNÉ PROJEKTY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Bohumír Lindauer Alte Nationalgalerie Berlin & Lindauer Foundation New Zealand Mnichov, zářící metropole umění Villa Stuck Design Meeting Evropské vysoké školy designu Mezinárodní festival nového cirkusu Circostrada, Cirqueon / Zahrada, o.p.s. Baroko společný projekt se zástupci Euroregionu Dunaj-Vltava Městské zásahy, mezinárodní otevřená výzva, výstava (Urban Interventions, Open International Call), spolupráce s Vallo a Sadovský Ostrovy Land artu přeshraniční dílny

17 JAK VZNIKÁ PROGRAM PRO PLZEŇ 2015 Některé projekty připravuje a produkuje sama společnost Plzeň 2015, o.p.s. Je jich ale malé množství ze všech, které se v roce 2015 budou realizovat. Většina projektů vzniká s partnery, s kterými spolupracujeme finančně, konzultacemi, sdílením know how a zapojením do mezinárodních sítí. Spolupracujeme jak s organizacemi z Plzně a Plzeňského kraje, tak s národními a zahraničními partnery. Klíčovým úkolem společnosti Plzeň 2015, o.p.s. je připravit dlouhodobě udržitelný program, který zachová odkaz projektu Evropské hlavní město kultury pro Plzeň do budoucna. PROJEKT PLZEŇ - EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 VZNIKÁ ZA PODPORY: DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI TAKÉ PROJEKTOVÝM PARTNERŮM! Proto jsme vytvořili Everfund, webovou stránku, která umožňuje podporovat projekty se zapojením individuálních dárců a která funguje na principu crowfundingu. Web Everfund je připraven ke spuštění na začátku roku 2014 a do konce roku 2015 by měl podpořit alespoň 100 tvůrčích projektů. Kromě možnosti získat podporu veřejnosti budeme vybrané projekty doporučovat našim firemním partnerům a zajistíme jim zázemí v podobě konzultací a marketingu. Další projekty a instituce podporují ze svých rozpočtů a prostřednictvím grantů Město Plzeň a Plzeňský kraj. Díky memorandu o spolupráci mezi Městem Plzní, Plzeňským krajem a Plzní 2015 se rozšířily možnosti pro organizace, které připravují projekty pro Plzeňský kraj a které souvisí s projektem Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta umění a designu Západočeské univerzity Západočeská galerie v Plzni ZOO Plzeň Techmania Science Centre Galerie města Plzně Západočeské muzeum v Plzni Plzeňská filharmonie Divadlo Josefa Kajetána Tyla k světu. Bienále kresby Plzeň Dominik centrum Centrum pro komunitní práci Aerofilms Divadlo Alfa Obec sokolská Národní památkový ústav Klub českých turistů Česká komora architektů Nadace Proměny IFLA Europe Civilscape Místní akční skupiny Plzeňského kraje Zahrada o.p.s. 4+4 dny v pohybu Muzeum loutek Plzeňská diecéze Židovská obec Institut Français de Prague British Council Goethe Institut

18 SÍŤ EVROPSKÝCH HLAVNÍCH MĚST KULTURY SMLOUVY O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI Aarhus 2017 Wroclaw 2016 Donostia San Sebastian 2016 Mons 2015 Umeå 2014 Riga 2014 Košice 2013 Marseille-Provence 2013 Guimarães 2012 Tallinn 2011 Ruhr 2010 Linz 2009 Lille 3000 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI - MINIGRANTY Jsme částí Země, o.s. ireport s.r.o. Dominik Centrum, s.r.o. ZČG v Plzni, p.o. Ivo Hucl Biskupství plzeňské Canticorum o.s. Eallin TV s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni ksvětu. PODPORUJEME Centrum pro komunitní práci západní Čechy, o.s. TRK o.s. PaNaMo, o.s. OCET o.p.s. ART Prometheus o.s. KVAS o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Místní akční skupiny Český Západ Místní partnerství Galerie Klatovy / Klenová Centrum španělské kultury a vzdělávání Obec Nečtiny Ponton, občanské sdružení Žonglér, o.s. Gymnázium Františka Křižíka a základní škola s.r.o. Nadační fond Zelený poklad Společenstvo českých knihařů Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o. Plzeňská diplomatická simulace, o.s. Ing. Radek Charvát cojc ggmbh Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Úterské občanské sdružení Bart ENVIC, občanské sdružení Česká společnost Josepha Haydna, o.s. Mikroregion Nepomucko Občanské sdružení Pod Zelenou Horou JOHAN o.s. EduArt, občanské sdružení Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Mgr. Helena Diensbierová Šimicová Markéta Markgraf Hossingerová Mgr. Dagramr Wizovská Dobrovolnická regionální agentura DoRa Cultura Africa, o.s. Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň TANDEM - Centrum česko -německých výměn mládeže 24 o.s. CPKP o.s. Uličník, o.s. Lion s club Výstava fotografií Jeana-Marca Caracci SK Slavia Plzeň Alliance française de Plzeň Excellent Plzeň, s.r.o. Slovensko-český klub, o.s. Jump films JBV Plzeň, s.r.o. Cultura Africa, o.s. Arabfest, o.s. Centrum španělské kultury a vzdělávání Plzeňský fotoklub Škoda Plzně

19 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI České centrum Brusel České centrum Bratislava České centrum Mnichov České centrum Berlin město Regensburg město Liège manège.mons Maison Folie Mons Numédiart Mons DĚKUJEME SPONZORŮM! Nadace ČEZ Milknatu Plzešká teplárenská CS Cargo Veolia Voda - Vodárna Plzeň Metrostav Panasonic Toi Toi Bauhaus MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE: Český rozhlas Plzeň MF Dnes ZAK TV Kulturní měsíčník Žurnál Plzeňský kalendář Pilsen Events Calender L Ecole du Futur Mons Transcultures Mons Centrum Bavaria Bohemia Schönsee Brave Kids Wroclaw aedec Strasbourg Theaterpädagogische Zentrum das Ei + A-BASTA!, o.s. Projekt Evropské hlavní město kultury je investicí do budoucnosti a prosperity nejen Plzně, ale celé České republiky. Dlouhodobý dopad projektu potvrzují zkušenosti z předchozích let a dalších zemí a měst, která projekt využila jako nástroj svého rozvoje a strategické změny. Podpora vzdělávání, inovace a kreativity s ohledem na dlouhodobou udržitelnost jsou společné cíle s cíli řady firem, které se soustředí na dlouhodobý rozvoj. Staňte se partnerem projektu Plzeň 2015 a spojte se s nejrozsáhlejším kulturním a rozvojovým projektem v České republice a Evropě! EVERFUND DĚKUJEME SPONZORŮM! Everfund představuje nové pojetí webové platformy, která pomáhá na svět unikátním projektům z různých oblastí kultury, kreativních odvětví a sociálního podnikání. Záměrem platformy je startovat a zviditelňovat projekty a tím jim pomoci sehnat nejen potřebné finance ale i jinou formu podpory, např. hmotný dar či přímo spolupracovníky, sponzory a sympatizanty. Ti se mohou zapojit svými schopnostmi, nápady nebo dovednostmi. Kombinací komunitního financování (crowdfundingu) a přímého zapojení lidí se vytváří komunita, díky níž nápady ještě před realizací získávají potřebné zdroje. Kromě nabídky pomoci se zakládáním a plánováním projektů pracuje tým Everfundu také s komerčními partnery. Těm nabízí možnost využít platformu jako nástroj ukazující oblíbenost projektů a preference veřejnosti. Everfund tak ideálně slouží k plnění společenské odpovědnosti firem či cílenému a efektivně mířenému sponzorství.

20 ZAPOJTE SE PLZNĚ, KDE BUDEME VIDĚT STRÁŽNÝ ANDĚL Plzně Evropského hlavního města kultury 2015 figuruje jako zastřešující symbol pro všechny, kteří podporují město Plzeň a pomáhají jeho rozvoji skrze zapojení do projektu Plzeň PODPOROVATEL AMBASADOR Zajímá se o dění kolem projektu Plzeň 2015 a podporuje ho slovy i v myšlenkách a svojí účastí na vybraných akcích. Pomáhá šířit informace, které získává z newsletterů a pozvánek, účastní se akcí podle svého zájmu, zve své přátele a rodinu, cítí sounáležitost s projektem, pomáhá budovat jeho kladnou image a prestiž. DOBROVOLNÍK Podílí se aktivně na hladkém průběhu akcí Plzně Má možnost být přímo u toho! Zapojuje se do aktivit spojených s projektem Plzeň 2015, činnosti mohou být různorodé pořadatelské, hostitelské, administrativní či manuální. Záleží na tom, co Vás baví a zajímá a na vzájemné domluvě. Můžete pomáhat budovat příjemnou atmosféru ve městě, zvelebovat veřejný prostor, podílet se na společenských akcích, tvořit, tančit, smát se, potkávat zajímavé lidi být u toho. STÁŽISTA Je nedílnou součástí týmu Plzeň Podílí se na každodenním chodu organizace. Plzeň 2015, o.p.s. hostí také stážisty, studenty i absolventy různých oborů z ČR i zahraničí. Konkrétní náplň stáže je vždy nastavena individuálně dle potřeb organizace Plzeň 2015 a možností a zájmů stážisty. Plzeň 2015 spolupracuje s různými dobrovolnickými službami, ale nabídky stáží vypisuje i přímo. Rozhodující je motivace, nikoliv věk. MUZEA DIVADLA CESTY PIVOVAR GALERIE ULICE Napište nám na adresu: nebo se přímo zaregistrujte na webových stránkách získejte více informací a staňte se součástí projektu Plzeň 2015.

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.

HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD. HUDBA 07. JE OZNAČENA JEDNA VELKÁ KULTURNÍ AKCE, POMOCÍ KTERÉ SE BRNO PRODÁ VENKU (BENÁTKY - KARNEVAL, CANNES - FILM.FESTIVAL APOD.) 14 29. MĚSTO PODPORUJE NEZŘIZOVANOU SCÉNU 14 10. MĚSTO PŘITAHUJE ZAHRANIČNÍ

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Uvedení nového loga Plzeň 2015 duben Billboard 10 ks; Bigboard 2 ks

Uvedení nového loga Plzeň 2015 duben Billboard 10 ks; Bigboard 2 ks Kampaň Období Mediální nosiče Uvedení nového loga Plzeň 2015 březen 2012 duben 2012 Billboard 10 ks; Bigboard 2 ks 1 Kampaň Období Mediální nosiče Přínosy projektu EHMK Březen 2012 Zastávky MHD 20 ks;

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

7. listopadu 2014 OPEN UP! KD Peklo MgA. Michaela Mixová, MA Ing. Petr Návrat, MSC.

7. listopadu 2014 OPEN UP! KD Peklo MgA. Michaela Mixová, MA Ing. Petr Návrat, MSC. PŘÍPADOVÁ STUDIE KREATIVNÍ INKUBÁTOR PLZEŇ 7. listopadu 2014 OPEN UP! KD Peklo MgA. Michaela Mixová, MA Ing. Petr Návrat, MSC. CÍL KREATIVNÍHO INKUBÁTORU přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji Plzně

Více

Akce pro veřejnost v roce 2012, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery

Akce pro veřejnost v roce 2012, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery Akce pro veřejnost v roce, pořádané společností Plzeň 2015 nebo ve spolupráci s partnery NÁZEV AKCE TERMÍN STRUČNÝ POPISEK ODHADOVANÁ NÁVŠTĚVNOST Světovar otevřeno 21. 3. 20. 4. Otevření bran budoucího

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO NETRADIČNÍ PRŮVODCE PLZNÍ

PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO NETRADIČNÍ PRŮVODCE PLZNÍ PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO NETRADIČNÍ PRŮVODCE PLZNÍ Skryté město realizuje Kvas z.s. (nezisková organizace zaměřující se na realizaci kulturních, uměleckých a vzdělávacích projektů) v koprodukci s Plzeň 2015

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů. Světovaření. Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování

Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů. Světovaření. Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování Plzeň-EHMK 2015 Vyhodnocení rozhovorů Světovaření Mezinárodní konference kreativní komunitní plánování Vyhodnocení workshopu ze 7. 11. 2009 Zpracovala: Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová CpKP západní Čechy

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Česká centrála cestovního ruchu

Česká centrála cestovního ruchu Česká centrála cestovního ruchu _ 24.2.2016 Organizační struktura agentury CzechTourism 24.2.2016 2 Produktové linky CzechTourism Základní produktové linky CzT: Aktivní turismus: - cyklistika, lyže, golf,

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2015/2016

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2015/2016 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2015/2016 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

Veřejný program 2011

Veřejný program 2011 Veřejný program 2011 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 Mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2011 27.11.10 31.01.11 Výstava

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace )

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace ) Produktové aktivity pro letošní rok a baroko 2017 _ Regionální kolečko (aktualizace 12. 5. 2016) 1 2017 Příběh barokní krajiny a jejich stavitelů - Koncept baroko rozeslán - Do 9. 5. finální verze dokumentu,

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+

TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+ TOTEM regionální dobrovolnické centrum PROJEKT ZEITBANK 55+ Co je TOTEM RDC? Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o.

YOUR INCOMING TOUR OPERATOR. True experts for the Pilsen region. nabídka programů a zážitků 2016-2017. pilsenjoy s.r.o. YOUR INCOMING TOUR OPERATOR True experts for the Pilsen region nabídka programů a zážitků 2016-2017 pilsenjoy s.r.o. Poznejte to nejlepší z Plzně během zážitkové prohlídky centra města. Projdete s námi

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt:

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt: Tanec Praha Oblast: Účel: Kultura Profesionální umění Projekt č. 1: Tanec dětem 2016 440 000 Kč Tanec dětem 2016 je pokračováním jedné ze základních aktivit určených speciálně dětem a mládeži na Praze

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz Možnosti podpory KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ v ČR Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012 www.kreativniprumysly.cz PUBLIKACE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V ČR Malý domácí trh Menšinový jazyk NEDOSTATEČNÁ

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015

otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015 otevřete si plzeň! Nabídka pro partnery v cestovním ruchu 2014/2015 Prestižní průvodce Lonely Planet řadí Plzeň mezi TOP 10 evropských destinací pro rok 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Prostory pro komerční pronájem

Prostory pro komerční pronájem Prostory pro komerční pronájem Centrum DOX patří mezi nejprogresivnější kulturní instituce v České republice kromě prezentace současného umění nabízí centrum DOX pronájem jedinečných industriálních prostor,

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více