Regionální operační program NUTS II Severozápad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální operační program NUTS II Severozápad"

Transkript

1 Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1

2 Chrám Chmele a Piva 2

3 3

4 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4

5 Hlavní cíle projektu Revitalizace významných chráněných kulturních památek na území města Žatec pro potřeby rozvoje cestovního ruchu; Revitalizace vybraných unikátních historických chmelařských objektů v Zóně technických památek chmelařství včetně doprovodné infrastruktury pro jejich využití v cestovním ruchu; Využití přírodního a kulturně-historického potenciálu regionu pro cestovní ruch; 5

6 Hlavní cíle projektu Vybudování turistického informačního systému pro celé území Žatecké chmelařské oblasti Prosazení města Žatec jako turistické destinace se specifickými produkty cestovního ruchu evropského významu; Zvýšení přitažlivosti města a Žatecké chmelařské oblasti pro návštěvníky prostřednictvím inovativních produktů a služeb v oblasti cestovním ruchu. 6

7 Specifické cíle projektu Renesance kulturně historického dědictví města Žatce; Oživení historického jádra města Žatce, Vytvoření zázemí pro Informační systém Žatecké chmelařské oblasti; Vytvoření nové turistické destinace pro domácí a zahraniční turisty; Zkvalitnění propagace a informovanosti o regionu v České republice a v zahraničí; 7

8 Specifické cíle projektu Posílení regionální spolupráce na rozvoji oblasti; Využití dosud nedoceněného potenciálu turistických atraktivit; Zachování chmelařské tradice města Žatce a Žatecké chmelařské oblasti; Zvýšení prestiže města a přilehlé Žatecké chmelařské oblasti; Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu; 8

9 Specifické cíle projektu Vytvoření nových produktů a aktivit v cestovním ruchu v Ústeckém kraji; Zvýšení životní úrovně místního obyvatelstva prostřednictvím stabilizace pracovního trhu; Zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro město i soukromé podnikatele v Žatci a v přilehlém regionu zvýšením počtu návštěvníků města a prodloužení průměrné délky jejich pobytu; Zvýšení poptávky po službách v souvislosti s nárůstem počtu návštěvníků města, v důsledku toho pak oživení regionální ekonomiky a tvorba dalších pracovních míst. 9

10 Partneři projektu Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism; Občanské sdružení Chrám Chmele a Piva; Národní památkový ústav; Svaz pěstitelů chmele České republiky; Žatecký pivovar, spol. s r. o. 10

11 Přehled financování projektu Celkové náklady Kč Celkové způsobilé náklady Kč ERDF Státní rozpočet Žadatel způsobilé Žadatel nezpůsobilé Kč Kč Kč Kč Předfinancování projektu v dílčích etapách je zajištěno z rozpočtu města Žatec. 11

12 Přehled financování projektu Financování projektu Nezpůsobilé město Žatec 6,9% Státní rozpočet 7,0% Město Žatec 7,0% EU - ERDF 79,1% 12

13 Způsobilé a nezpůsobilé náklady Financování projektu Nezpůsobilé náklady 7% Způsobilé náklady 93% 13

14 Dílčí podprojekty rojektu budou realizovány následující aktivity/stavební objekty: A B Rekonstrukce historického skladu a Vstupní objekt - rozhledna Technologie atypického výtahu Technologie multimediálních zařízení Revitalizace hospodářského zázemí Jižní zahrada pro děti balírny chmele chmelařského sk 14

15 Harmonogram projektu Etapa č až Etapa č až Etapa č až Etapa č až Etapa č až Etapa č až

16 Dílčí podprojekty SO 005 SO 006 SO 007 SO 008 SO 009 SO 010 Severní dvůr Inženýrské sítě a přeložky Rekonstrukce historických komunikací a náměstí Revitalizace proluky - Expozice česacích strojů chmele Renovace klášterní zahrady Revitalizace bývalé renesanční sladovny č. p

17 17

18 Lokalita projektu Zóna technických památek chmelařství V městské čtvrti Pražské předměstí - Zóně technických památek chmelařství, vyhlášené roku 2003 Ministerstvem kultury ČR (vyhláška č. 108/2003, Sb.), se nachází 85 unikátních historických chmelařských objektů - bývalých balíren, sušáren, sladoven a skladů. Stěžejním cílem projektu je využití některých z nich k rozvoji cestovního ruchu, místního a regionálního podnikání (Pro toto území je podán návrh na zapsaní do seznamu UNESCO). 18

19 Zóna technických památek chmelařství 19

20 Lokalita projektu Bývalá renesanční sladovna č. p. 356 Jedná se o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod evid. číslem rejstříkovým a pod poř. rej./pú Tento dům představuje vzácný a přes vysoký stupeň stavebních úprav a narušení zachovalý příklad renesanční architektury ve městě. 20

21 Lokalita projektu Klášterní zahrada Zahrada na parcelách pozemku č.146 a 148 je součástí kláštera, který je nemovitou kulturní památkou a zároveň se nachází na území městské památkové zóny, vyhlášené v r Zahrada včetně obvodových zdí je kulturní památkou s evid. č. v rejstříku , poř. č

22 Popis projektu SO 001 A Rekonstrukce historického skladu a balírny chmele V tomto objektu najde zázemí Informační centrum Žatecké chmelařské oblasti. Ve vyšších podlažích vznikne expozice zaměřená na netradiční propagaci tohoto regionu s využitím multimediální techniky a tradičních autentických chmelařských rekvizit, nástrojů a strojů. 22

23 Historický sklad a balírna chmele 23

24 Historický sklad a balírna chmele 24

25 Popis projektu SO 001 B Vstupní objekt rozhledna Tento objekt bude plnit funkci vstupního objektu do SO 001A, zároveň však bude hlavním inovačním prvkem projektu. Vnitřní tubus této věže bude sloužit jako výtahová šachta pro atypický výtah (popis funkce viz PD). Funkce atypického výtahu bude zajištěna Provozními soubory PS 001 Technologie atypického výtahu a PS 002 Technologie multimediálních zařízení zahrnujícími propagační filmy o chmelařském regionu). 25

26 Lokalita SO 001 B 26

27 Popis projektu SO 003 Revitalizace hospodářského zázemí chmelařského skladu Nejdůležitějším prvkem tohoto objektu bude malý vzorkový pivovar, funkční ukázka výroby a skladování piva. Vzorky budou nabízeny pouze jako ochutnávka návštěvníkům expozice, a to v malé degustační místnosti. Na tyto prostory navazuje přípravna jídel se zázemím, náklady na realizaci těchto prostor jsou v rozpočtu uvedeny jako nezpůsobilé, vzhledem k problematice veřejné podpory. Jedno podlaží v bývalé sušárně chmele bude věnováno dětským návštěvníkům. 27

28 Hospodářské zázemí chmelařského skladu 28

29 Popis projektu SO 004 Jižní zahrada pro děti - bude sloužit jako dětské hřiště s využitím motivů chmelnice a venkova 29

30 Popis projektu SO 005 SO 006 SO 007 Severní dvůr - bude sloužit jako odpočinkové atrium pro rodiny s dětmi Inženýrské sítě a přeložky Rekonstrukce historických komunikací a náměstí 30

31 Popis projektu SO 008 Revitalizace proluky - Expozice česacích strojů chmele V hale bude umístěn výstavní exponát - česačka chmele typu BRUFF a další chmelařské exponáty SO 009 Renovace klášterní zahrady Renovace zahrady podle dochovaných historických pramenů takovým způsobem, aby mohla sloužit jako odpočinkové relaxační místo pro návštěvníky a obyvatele města, rovněž také jako místo setkávání pro obyvatele blízkého domova důchodců. 31

32 Klášterní zahrada 32

33 Popis projektu SO 010 Revitalizace renesanční sladovny Využití prostor bývalé renesanční městské sladovny je zaměřeno na využití kulturního dědictví pro jeho využití v cestovním ruchu pro návštěvníky a samozřejmě i obyvatele města, s důrazem na funkci výstavních prostor, expozicí a galerií, s prostory pro konání společenských akcí. 33

34 Renesanční sladovna 34

35 Renesanční sladovna 35

36 Anabáze přípravy projektu zpracování a aktualizace projektové dokumentace Autor: Ing. arch. Jiří Vaníček 36

37 Anabáze přípravy projektu 2002 příprava žádosti do Phare příprava a podání žádosti do Phare 2003 (04/2004) 2004 příprava a podání žádosti do SROP, Podopatření Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu (07/2004) příprava a podání žádosti do SROP, Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst (08/2004) 37

38 Anabáze přípravy projektu Příprava a podání žádosti do SROP, Podopatření Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu (06/2005) 2008 Příprava a podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (06/2008) 38

39 Město Žatec Centrum Žatecké chmelařské oblasti 39

40 40

41 D ě k u j i z a p o z o r n o s t. Mgr. Erich Knoblauch starosta města Žatec 41

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ DUBEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více