Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice"

Transkript

1 5/2010 Cena 7,00 Kč Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice Sušický dětský sbor sbírá další úspěchy ve dnech 18. až 21. února se v Praze konal mezinárodní festival Canti veris Praga 2010, který se zaměřuje na soudobou sborovou tvorbu a na dílo Zdeňka Lukáše. Jde o sice mladý, ale tradicí navazující na původní festivaly pod názvem Jaro se otvírá, jichž se skladatel sám zúčastňoval a pěveckým sborům, které provedení některého Lukášova díla předvedly nejlépe, napsal a věnoval svou novou skladbu do dalšího ročníku soutěže. Festivalová přehlídka se konala v centru Prahy, v kostele nedaleko od Staroměstského náměstí. Více v článku Doc. Zdeňka Papeše na straně 3 Hra pro malé, vášeň pro dospělé Že je lego hračkou jen pro děti už dávno neplatí. Tahle skvělá stavebnice, z níž lze postavit model prakticky čehokoliv, si po celém světě získala miliony příznivců bez rozdílu věku. Legendární lego kostička přišla na svět už v roce Název LEGO stvořil zakladatel firmy Leg group O. Christiansen z dánského Leg godt!, což v češtině znamená Hraj si dobře!. Dnes je výroba lega nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí ve Švýcarsku, USA, Jižní Koreji, Maďarsku a také v ČR (Kladno). Celkový roční objem vyrobených kostek je přibližně dvacet miliard, což je 600 dílků za sekundu. A stavitelé lega, i dospělí, se předhánějí v tom, kdo své umění nejvíce zdokonalí. I v Sušici máme jednoho z předních českých stavitelů lega více v rozhovoru Jonáše Bartoše na straně 3 Aktuálně z radnice Silnice, jejich správa a údržba nad tímto stěžejním tématem se setkali ředitel SÚS Klatovy Ing. Jiří Velíšek, starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarosta Ing. Petr Kocman koncem února. Živá diskuse se rozvinula zejména kolem úpravy nábřeží, která by se částečně dotkla také hlavní silnice ve správě SÚS, dále byla projednána rekonstrukce ul. Pod Nebozízkem (vyřešeno napojení kanalizace do společného řadu, uskuteční se v letošním roce), a plán údržby komunikací ve městě ve správě SÚS na letošní rok. Ing. Velíšek informoval o postupu příprav prací na výstavbu silničního obchvatu u Brodu. Ten by mohl být realizován v horizontu zhruba 3 4 let. Co jistě motoristy také potěší, je naděje na kompletní úpravu povrchu komunikace Kolinec Hrádek v letošním roce. Hovořilo se i o běžném provozu, opravách výtluků a nákladech na údržbu silnic a ostatních komunikací, včetně chodníků, po zimě. V souvislosti se zimní údržbou chodníků bych rád poděkoval občanům, jichž se drtivá většina zapojila a chodníky u svých domů udržovala uklizené, uvedl starosta. Novým vedoucím Odboru výstavby a územního plánování města Sušice se, po výběrovém řízení, které se konalo v pondělí 1. března 2010, stala Ing. Lenka Blažková. Do funkce nastoupí 1. dubna letošního roku. Na místo vedoucího odboru se do výběrového řízení přihlásili tři uchazeči. Křížovou cestu na Andělíček, která bude součástí Sušické pavučiny (informovali jsem v minulých SN), budou pro město na zakázku vyrábět kováři ze SŠ Oselce, které svou nabídkou na zpracování zvítězilo ve výběrovém řízení, jež proběhlo rovněž první březnový den. O podrobnostech způsobu provedení křížové cesty podle návrhů Mgr. B. Skrbkové pak diskutovali ředitel učiliště Ing. Václav Bumbička s pedagogy a starosta Bc. Petr Mottl s dalšími zástupci města. Ve středu 3. a 10. března se konalo výběrové řízení na funkci vedoucí Denního stacionáře Klíček v Sušici ambulantní služby Střediska Radost v Merklíně. Předsedkyní komise byla ředitelka střediska Bc. Štěpánka Nozarová, město Sušice zastupovala Mgr. Milena Naglmüllerová. Klíček byl v Sušici otevřen v roce 2007, v současné době poskytuje služby osmi klientům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením. Informace o výsledku VŘ přineseme v následujících SN. Centrum protidrogové terapie a prevence přednese výsledky své činnosti ve městě a jeho okolí v loňském roce ve výroční zprávě, kterou předloží na setkání s vedením města ve středu 17. března. O působení centra jsme již v SN informovali, konkrétní fakta a závěry týkající se dané problematiky přineseme v následujícím vydání SN. Sušické náměstí pokvete a radnice nebude výjimkou. Na plánu letošní květinové výzdoby města a úpravě veřejné zeleně kolem jeho centra se v lednu dohodli Bc. Petr Mottl s Vladislavem Mourečkem, jehož Zahradní centrum výzdobu a údržbu zajistí. Město mimo jiné oživí kvetoucí veřejné osvětlení. red Jaro už se zeptalo Oblíbené Až se zima zeptá. se vztahuje k tomu, co jsme dělali v létě, jak jsme se na zimu připravili, kde jsme uspěli a co jsme podcenili. Podobně se ale můžeme ptát v každém ročním období a zejména nyní, kdy z města mizí poslední zbytky sněhu, je nasnadě, na co by se jaro mohlo zeptat nejdříve: Jak se vypořádáme s nejviditelnějšími následky zimy na silnicích, ulicích a chodnících? V předchozích SN jsme se tématu následků zimy na komunikacích dotkli. Ptáme se nyní konkrétně vedoucího Odboru majetku a rozvoje města Ing. Vladimíra Marka. Letošní pravá šumavská zima, bohatá na sníh, prověřila kvalitu silnic a chodníků. Klimatické podmínky se na mnoha z nich více než negativně podepsaly. Můžete říci, kolik prostředků je v městském rozpočtu vyčleněno na jejich opravy? Máte již zmapováno, kde bude třeba začít nejdříve? Kdo se na opravách bude finančně podílet? M ě s t o v l a s t n í c e l k e m m² komunikací v celkové reálné hodnotě Kč. Při předpokládané životnosti komunikací 80 a více let činí roční odpisy cca 15 mil. Kč. Tato částka je každoroční hodnotou oprav komunikací, abychom je udrželi v provozuschopném stavu po dobu předepsané životnosti. Schopnost rozpočtu bohužel není taková, aby mohl krýt tyto náklady a navíc realizovat kompletní rekonstrukce stávajících MK, nebo nové MK (a toto bohužel platí i pro jiné komodity majetku). Pro letošní rok jsou v rozpočtu vyhrazeny prostředky na opravy MK ve výši Kč. Již z této částky vyplývá, jak jsou stanoveny priority oprav. V první řadě se budou opravovat provozně nejdůležitější komunikace, zejména v centru města. Pokud prostředky stačit nebudou, rozhodne vedení města o přesunu prostředků z jiných kapitol. V zájmu nás všech je opravy provést všechny. Opravy se provádí většinou z prostředků města, v letošním roce navíc využijeme prostředků MMR. Plánuje se pro letošní rok některá z rozsáhlejších rekonstrukcí ulic např. ul. Lerchova je již vylepena tolika záplatami, že by si nový povrch zcela jistě zasloužila; pokud nejsou v plánu zásadnější rekonstrukce, uvažuje město o opravách typu odvodnění vozovky např. v ul T. G. M. namátkou: u hotelu Svatobor (vysoce frekventované místo) nedává za deště mnoho šancí jak se vyhnout hlubokým loužím a následné spršce na chodníku ani řidičům ani chodcům V letošním roce bychom měli realizovat nový povrch v ulici Pod Nebozízkem (včetně kanalizace), Na Příkopech a nábřeží K. Houry. Opravy povrchu letos zaznamenají komunikace ve Volšovech, Dolním Staňkově a Chmelné. V zásobníku akcí jsou připraveny rekonstrukce komunikací v ulici Havlíčkova (dotace ze strukturálních fondů, pokračování rekonstrukce historického centra, již provedena ulice Vodní a Americké armády), Drahelinky (akce spojené s budováním nové kanalizace). V záležitosti péče o kanalizační vpustě na komunikacích státu proběhlo jednání a další je plánováno. Konkrétní řešení odvodnění komunikace v ulici T. G. M by mělo být navrženo v nejbližší době. Má váš odbor připraven plán oprav místních komunikací s dlouhodobějším výhledem? Vzhledem k omezeným prostředků se snaha o koncepční řešení zužuje zejména na střed města a rekonstrukce MK se provádí společně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Dlouhodobé plány oprav je možné připravovat za podmínky, že je v rozpočtu města dostatek prostředků. Ve skutečnosti je možné realizovat opravy komunikací pouze v nejhorším stavu a provozně nejdůležitějších. Návrhy na provedení oprav se předkládají každoročně (opakovaně) při projednání rozpočtu a zůstávají v zásobníku akcí, než na ně přijde řada (tedy plán oprav). V zájmu provedení oprav co možná nejkvalitněji a za minimální náklady se snažíme spojovat opravy do větších celků. Odpadají tak zbytečné náklady na přejezdy techniky a režie firmy. Např. v loňském roce bylo v závěru roku provedeno rozsáhlé asfaltování chodníků v celé šíři (ulice Tichá, Na Hrázi, Pod Kalichem, Pravdova, Sirkařská atd.). as MKS vás zve Nenechte si ujít! pátek 12. března v hod. Smetanův sál Richard Pachman koncert soudobé duchovní hudby v rámci cyklu Piú avanti 13. března v hod. KD Sokolovna Sluha dvou pánů představení ochotnického souboru Kolár Strašín neděle 14. března ve 14. hod. Jarní písničkové odpoledne s Honzou Vondráškem vstupenky na místě před zahájením pátek 12. a 19. března v 17 hod. Husův sál Loutkové pohádky pro nejmenší program na str. 4 pondělí 29. a úterý 30. března Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, sportovních potřeb. Více informací na straně 7. * * * * * pátek 12. března v hod. Sporthotel Pekárna MUDr. V. Dolejšová a MUDr. J. Wankatová přednáška na téma První pomoc v nekonvenční medicíně

2 strana 2 Čisté město bude i letos? Loňská akce probíhající pod názvem čisté město byla, co se týká vzhledu a čistoty města, úspěšná. I pro letošní rok připravila společnost SULES pokračování tohoto projektu, záměr schválila rada města na svém jednání 22. února. Ing. Václava Tomana, jednatele společnosti, jsme se zeptali, co vše projekt zahrnuje a co obnáší z hlediska spolupráce města Sušice s Úřadem práce. Jen v krátkosti pro připomenutí: využíváme nabídky ÚP Klatovy k zaměstnání většího počtu evidovaných nezaměstnaných občanů pro práce při čištění a údržbě města. ÚP vytvoří podmínky Městská policie upozorňuje občany, že bude věnovat zvýšenou pozornost dodržování vyhlášek upravujících pohyb psů po městě. OZV č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí zakazuje ve městě Sušici vodit psa na místa určená pro hraní dětí, volné pobíhání psů na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. Vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit. Výše uvedenou vyhlášku doplňuje OZV 8/2003 o tyto body: Volný pohyb psů bez vodítka na veřejném prostranství v intravilánu města (zastavěném území) je zakázán. Délka vodítka musí pro čerpání dotace na pracovníky, město prostřednictvím SU- LESu zajistí přidělení odpovídající práce těmto zaměstnancům, jejich proškolení, administrativní zúřadování s tím spojené a dofinancování. Pracovníky zaměstnáme po dobu šesti měsíců, od 1. dubna letošního roku. Podmínkou uskutečnění je smluvní zajištění dotace z ÚP Klatovy a vázané finanční prostředky v rozpočtu města. Po zkušenostech z loňského roku jsme letos navrhli zaměstnat celkem 18 pracovníků v systému dvou pracovních skupin, vždy jeden vedoucí skupiny a v ní v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa. Osoba, kterou pes doprovází, je povinna mít psa pod neustálým dohledem. Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem k svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí. Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké. Přesné vymezení hranic intravilánu města najdete na webových stránkách města Sušice v sekci Územní plán. Vzhledem k blížící se cyklistické sezóně upozorňujeme také majitele domácích mazlíčků, že 8 pracovníků. Výběr zaměstnanců provedeme spolu s místním ÚP. Pracovní činností je provádění sezónních prací zametání chodníků a místních komunikací, okopávání plevelů u obrubníků, úklid odpadků a černých skládek ve správním území města, likvidace travní buřeně na nepřístupných místech, hrabání listí, ostatní práce na zlepšení vzhledu města dle aktuální situace. Celkové náklady na zajištění projektu jsou korun, předpokládaná dotace ÚP pokryje Kč, město se pak bude podílet částkou korun (195 tis. + DPH). as Nepořádkem trestáme sami sebe dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích musí vlastník nebo držitel domácích zvířat zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci, tedy i po cyklostezce. Povinností každého držitele psa je uklidit po svém psu jeho exkrementy. Morální povinností každého občana je upozornit na bezohledné držitele psů, kteří takto nekonají. Před uniformovaným strážníkem ve většině případů každý po svém psu uklidí. Pohled na veřejná prostranství však vypovídá o tom, že pokud není strážník v dohledu, ne všichni průvodci psa se chovají zodpovědně. Dokud bude veřejnost k výše uvedeným nešvarům lhostejná, není v silách městské policie jim stoprocentně zabránit. mp, iv Vražda jako experiment Vražda jako experiment se odehrála na jevišti KD Sokolovna v Sušici, kde hartmaničtí ochotníci uvedli v úterý 2. března hru A. Procházky Vraždy a něžnosti. Profesionálnímu výkonu amatérských divadelníků tleskaly tři stovky diváků. Výborná režie Václava Diviše, nasazení i výraz hereckého ansámblu nenechalo nikoho na pochybách, že i prkna na jevišti v sokolovně znamenají svět. Ještě jednou tedy potlesk pro všechny účinkující a celý kolektiv ochotnického spolku Tyl všichni odvedli výbornou práci a my, diváci, se těšíme na další novou hru! Pokud jste nestihli představení v Sušici, máte další možnost 21. března v KD Velhartice, kde vraždy začínají ve 14 hodin as Český Krumlov, otáčivé hlediště 2010 Připomínáme všem divákům, kteří s námi každoročně rádi navštěvují divadelní představení v Českém Krumlově, aktuálnost přihlášek na jednotlivé tituly letošní sezóny. Podrobnou nabídku najdete v SN na str. 7. Zájemce o uplatnění slevy (držitele průkazek ZTP a ZTP/P) upozorňujeme, že tyto slevy lze uplatnit nejpozději do 20. března Po tomto to termínu to již nebude možné. Slevy na vstupném pro děti do 15 let byly od letošní divadelní sezóny zrušeny. Přihlášky a informace na tel , nebo osobně v kanceláři MKS. Těšíme se na váš zájem. Při jednom z hokejových utkání Šumavské ligy došlo na zimním stadionu ke zranění hráče (prudký náraz na mantinel, tržná rána, bezvědomí). Za to, že nezaváhali a poskytli bezchybnou první pomoc zraněnému, děkuji žáku 8. třídy ZŠ Lerchova ul. Tomáši Skolkovi a bývalému hráči TJ Sušice Václavu Pitelovi. Zraněnému poskytovali pomoc až do příjezdu záchranné služby s lékařem. Ještě jednou oběma za jejich pohotovost a ochotu děkuji. VÁCLAV LERCH, vedoucí zimního stadionu v Sušici Kaleidoskop V druhé polovině února byl oficiálně zahájen jubilejní, pátý ročník tradiční, regionální soutěže krásy Dívka Šumavy 2010, dívky se tedy již mohou hlásit. Hostitelem je letos královské město Klatovy, jež slaví významné výročí 750. let založení města. A protože Dívka Šumavy má rovněž malé, páté výročí, rozhodli jsme se s panem starostou naše oslavy spojit, řekla Pavlína Brunclíková, manažerka projektu. Záštitu nad pátým ročníkem převzali rovněž hejtmani obou krajů, Doc. MUDr. Milada Emmerovová, CSc., i Mgr. Jiří Zimola. Soutěž je určena mladým dívkám ve věku 16 24, které mají trvalé bydliště v okresech Klatovy, Domažlice, Plzeň-Jih, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. To jsou víceméně základní podmínky účasti v soutěži. Protože nehledáme profesionálky, modelky, nebo Miss, ale všechny slečny, které mají chuť a ambice nahlédnout do oblasti modelingu, vyzkoušet si profesionální fotografování, ale hlavně získat mnoho nových zkušeností, míry a výšky nejsou zásadními kritérii k přijetí do soutěže. Nejednou se stalo, že chybějící centimetry nahradila jedinečná osobnost slečny, vnitřní krása, která z dívky vyzařovala. Základem úspěchu je určitě příjemný vzhled, vystupování, ale zejména charisma, kterým dívka dokáže zaujmout, upřesňuje Pavlína Brunclíková. Velice lákavá je letos i hlavní cena, dvoutýdenní pobyt v luxusním apartmánu na Floridě v USA, kterou věnuje společnost Florida Dovolena.cz. Kromě toho na dívky čeká opět spousta kosmetiky, šperky, pronájmy osobních automobilů, cesty do zahraničí, fotobooky modelky, poukazy do kosmetických studií, restaurací, víkendové pobyty nejen na Šumavě atd. Dívka Šumavy se každým krokem snaží přibližovat přírodě, býti jiná a originální, jednou z novinek budou letos exkluzivní korunky pro vítězky, které zhotoví umělci z dílny ATELIER ŠPERK, manželé Vetenglovi, originální korunky budou vyrobeny speciálně pro Dívky Šumavy z oceli a pravých přírodních kamenů. Pro dívky, které postoupí do finálové dvanáctky, je připraven opravdu pestrý a nabitý program. Hlavním cílem projektu je propagovat zdravou krásu, přiblížit mladým dívkám prostředí sociálně Staň se pátou královnou Šumavy a získej pobyt na slunné Floridě! V. ročník regionální soutěže Dívka Šumavy 2010 právě zahájen hledá se pátá královna Šumavy! DŠ 2009 Jana Chodová Soutěžte se Sušickými novinami o dvě volné vstupenky na koncert Jaroslava Svěceného Jak pravidelně informujeme, 15. dubna proběhne v KD Sokolovna významná událost z hudebního světa koncert Jaroslava Svěceného v pořadu Historie evropských houslí, za klavírního doprovodu Marie Synkové. Uslyšíme mistrovské skladby, v podání velkého houslisty, který si pro sušické publikum přiveze světovou raritu MRAMOROVÉ HOUSLE. Po koncertě čeká všechny přítomné posluchače pověstná slabších, nikoliv směrovat jejich cesty pouze k lesku hvězd a přehlídkových mol. Vytvářet a každoročně přinášet velkou kulturu do malých měst, pro širokou veřejnost jedinečný kulturní zážitek, večer plný krásných dívek, zajímavých osobností, pro soutěžící dívky akci, ze které si kromě mnoha příjemných cen, či titulů odnesou spoustu zážitků, nových a cenných zkušeností, tzv. základní společenskou výbavu, kterou by měla mít každá mladá dáma. Úzce spolupracuji s profesionální školící agenturou VEREMA, která se ujala vedení přednášek a školení z oblasti společenského vystupování, stolování, etiky, etikety, rétoriky, image a v letošním roce bude s dívkami pracovat ještě intenzivněji, než loni. Děvčata čeká nabitý program, v němž nebude chybět fotografování objektivem Ivana Štefka v krásných prostorách hotelu v extravagantních společenských šatech ateliéru Kirké, v plavkách Axis a také nemohou chybět portréty. Tyto fotografie je pak budou provázet po celou dobu trvání soutěže, kdy budou bojovat o přízeň veřejnosti a titul Dívka Sympatie 10, či Tvář Deníku 10, Dívka Škodateam 10 a další. Finalistky se zúčastní několika akcí po celém regionu, jako například celostátní sraz vozů Škoda, Dny Sušice, tradičně Den dětí v Bystřici, několika akcí v rámci oslav v Klatovech, či APM ADRE- NALIN DAY ve Kdyni, Dny s Deníkem, určitě také letos nebude chybět populární Úklid Šumavy Dívkami Šumavy. Finálový galvečer přinese divákům krásnou podívanou, mnoho zajímavých hostů a určitě i nějaké třešnička na dortu, a to sušický křest DVD Vivaldianno, za účasti celého dětského sboru pod vedením sbormistra Josefa Baierla, který bude i kmotrem tohoto DVD. Protože nás velice těší váš zájem o tento prestižní koncert a křest, rozhodla se pořadatelská agentura Andante Mgr. Ivy Klusalové uspořádat s našimi novinami malou soutěž. Výherce čekají dvě volné vstupenky na tento koncert Soutěžní otázka Kolikáté narozeniny oslaví v roce 2010 pan Jaroslav Svěcený? Správné odpovědi pište mailem na adresu seznam.cz. Soutěž končí 25. března a v Sušických novinách zveřejníme výherce 9. dubna. Držíme vám palce! Dívka Šumavy O Digiboye zájem v Sušici nebyl Již po řadu měsíců avizovaná analogová tma, vypnutí analogového vysílání televizního signálu, nastala v neděli 28. února. Po vysílačích Praha-Žižkov, novinky, jednou z nich, kterou zatím můžeme prozradit, bude nový moderátor, účast nám přislíbil Marek Vašut. Protože se v rámci pátého ročníku budeme snažit o propojení s úspěšnými, známými a populárními šumavskými rodáky, spolupráci nám již nyní přislíbila, na poli soutěží krásy úspěšná, rodačka ze Šumavy, Miss Sympatie ČR 09 Nikol Rišková. Dívky se nyní až do mohou zaregistrovat prostřednictvím odeslat přihlášku s fotografií na a se od 13 hod. v prostorách hotelu Courtyard by Marriott v Plzni uskuteční casting, kam budou zaregistrované dívky pozvány a porota zvolí dvanáct finalistek pro letošní rok. Doufejme, že v letošním roce bude mít ve finálové dvanáctce také Sušice nejméně jednu zástupkyni! tz, red Plzeň-Krašov a Praha-Cukrák je Svatobor již čtvrtým vysílačem velkého výkonu, který nadále vysílá digitálně. Přechod na televizní i rozhlasové digitální vysílání bude v Česku ukončen v roce 2012, kdy má být pokryto zemským digitálním signálem 99,6 procenta populace. Pomyslnou tečkou za analogovým vysíláním bylo i speciální poštovní razítko s motivem maskota digitalizace Digiboye, které označilo balíčky či dopisy podané na sušické poště v neděli 28. února dopoledne. To však příliš velký zájem u veřejnosti nevzbudilo, na poštu si pro Digiboye při šli pouze čtyři občané. tz, as ik

3 Aktuality strana 3 Čtvrté jednání rady města Sušice v letošním roce se konalo 22. února. Rada na svém jednání schválila následující usnesení: RM schválila přidělení zakázky Sušická pavučina křížová cesta uchazeči SŠ Oselce, schválila smlouvu o dílo na tuto akci a pověřila starostu jejím podpisem. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce Příkopy zádlažba a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Bögl a Krýsl, k. s., Dobřany, Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, EURO- VIA Silba, a. s., Plzeň, Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko. RM schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Dagmar, Šímová, Ing. Kateřina Ronová, Ing. Zdeněk Zezula (kontrolní výbor). RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce Redukční a vodoměrná šachta u nového vodojemu a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. RM projednala a schválila Ten moment si dodnes živě vybavuji. Pod vánočním stromečkem jsem uviděl první model, nádhernou pirátskou loď. Skládání autíček, bojových plavidel a nejrůznějších postaviček se brzy stalo mou dětskou vášní. Učitel ZŠ Komenského Milan Reindl si tuto zálibu přenesl i do dospělosti. A vypracoval se mezi přední české stavitele lega. V březnu ho čeká první velká výstava, kde jeho originální modely můžete vidět i vy. Stačí navštívit Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, kde výstava unikátních výtvorů od března do června poběží. Půjde o vernisáž zcela originálních děl. Někdo dělá výstavy z oficiálních setů. To znamená, že ukazuje modely, které si běžně můžete koupit v obchodech. Záměr téhle výstavy je představit věci, které lidé vytvořili pomocí vlastní fantazie, přibližuje Reindl. Modely zde představí lidé sdružující se kolem serveru kostky.org. Fórum má členů, vystavovat jich bude třicet až čtyřicet. Jde o úzký okruh těch nejlepších stavitelů. A těch, co se nebojí, doplňuje sušický pedagog. Nejvíce na výstavě poletí vláčky a obří hrady, postavit však lze téměř cokoliv. Jsem jeden z mála, co bude vystavovat modely z lega technik, na které se specializuji. Mojí láskou jsou letadla a helikoptéry. Loni jsem začal stavět i zvířata, prozrazuje. Za nádherné modely Reindla obdivují kamarádi i studenti, kterým občas své výtvory přinese ukázat do školy. Například jeho šedozelená kudlanka pohybující hlavou a mávající křídly bere dech. Především svou opravdovostí. Člověk až žasne, jak lze z několika obyčejných kostiček vykouzlit reálnou podobu známého hmyzu. Jsou okamžité inspirace, jako třeba právě kudlanka. Ty vznikají řádově za několik hodin. Loni jsem ale dělal letadlo, na kterém mi práce zabrala skoro dva měsíce. Čím komplikovanější model, tím déle mi stavění trvá, popisuje svoji zálibu Reindl. Zasedání rady města usnesení týkající se bytové agendy podle předložených návrhů pronájmy, podnájmy, výměny b. j., smluvní vztahy, převody členských práv, splátkové kalendáře vzniklých dluhů ad. RM nesouhlasila s žádostí Jana Riepla a Pavla Miskowicze a nepovoluje užívání sklepních kójí v domě čp. 1165, ul. Kaštanová, Sušice, za účelem chovu okrasného ptactva. RM nesouhlasila s osazením otopných těles v komorách domu čp. 1159, ul. Kaštanová Sušice. RM schválila dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města, 96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259, a pověřila starostu města podpisem dodatku. RM schválila předloženou smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a firmou SPAK Foods, s. r. o., Sušice, o umístění přípojky vodovodu do pozemkové parcely č. 1911/7 k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila předložené smlouvy o umístění sítí mezi městem Sušice, R. a E. Synkovými a V. Blahoušem, Sušice, o umístění přípojek vodovodu a kanalizace do pozemkové parcely č. 373/16 Stavění z lega mají mnozí spojené spíše s dětským světem. Přesto existuje dost nadšenců, kteří hraním s kostkami podléhají i v dospělosti. A vráží do něj nemalé peníze. Na výstavě bude i jeden blázen, jehož sbírka kostiček má hodnotu přes milión. Asi čtyři lidi mají sbírky kolem pěti set tisíc, upozorňuje Reindl. Jeho kolekce by sama stačila na ojeté auto, čítá asi patnáct tisíc kostiček. V minulosti se na výstavě objevil obrovský model parníku Marka Twaina, který měřil přes dva metry. Na jeho stavbu vysázel zámožný právník přes čtyřicet tisíc korun, dodává. Ještě si myslíte, že z lega staví jen děti? Devětadvacetiletý kantor sní o tom, že by se z jeho koníčku mohlo stát i zaměstnání. Pokud mu bude přát štěstí, z jeho modelů by výrobce lega mohl udělat řadovou sérii. To je můj velký sen. Byla by nádhera, kdybych po sobě mohl zanechat něco takového. Žil bych s tím, že děti po celém světě si hrají se stavebnicemi, které jsem navrhl já, přiznává. k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila licenční smlouvu s Ochrannou asociací zvukařů autorů na užití hudebních děl na zimním stadionu a koupališti a pověřila starostu města podpisem smlouvy. RM schválila provádění paušálních plateb za správu zimního stadionu, koupališti a WC s provedením konečného vyúčtování. RM schválila provedení akce Čisté město 2010 (podrobné info o akci na straně 2). RM souhlasila s použitím znaku města Sušice na propagačních materiálech spojených se soutěží Dívka Šumavy 2010 a zároveň schválila poskytnutí finančního příspěvku na soutěž ve výši Kč. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www. mestosusice. cz. red Příští jednání rady města 22. března, 12. a 26. dubna zastupitelstva města 21. dubna Hra pro malé, vášeň pro dospělé Sušický kantor zve na výstavu lega Tajně pošilhává po místu oficiálního designéra lega. Žádost o práci zatím na centrálu do Dánska neposlal. Stále si nemyslím, že jsem postavil takovou věc, která by se naprosto vyvyšovala. Všechno chce pečlivost a trénink. Čím víc trénuješ, tím to jde líp. Stejně jako třeba ve sportu. Se stavěním lega začal v jedenácti, od čtrnácti nastala doba temna. K legu se vrátil až v pětadvaceti. Nyní svým koníčkem žije, z jeho vyprávění by šly popsat další desítky řádek zajímavého textu. Pokud chcete spatřit Milanovy výtvory naživo, máte skvělou příležitost. Vyjeďte si i s rodinou na výlet do Roztok, kde výstava lega na konci března odstartuje. Nudit se rozhodně nebudete. Čeká na vás zajímavý program včetně soutěží pro děti. Podrobnější informace o výstavě naleznete na internetové adrese www. kostky.org. Galerii modelů Milana Reindla si prohlédněte na adrese cgi-bin/gallery.cgi?m=grohl666. JONÁŠ BARTOŠ Finanční úřad v Sušici informuje Blíží se termín podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob 31. březen. Finanční úřady i letos vychází poplatníkům vstříc tím, že v obcích s rozšířenou působností budou jeden den v březnu úřední hodiny, kdy úředníci FÚ budou přijímat daňová přiznání přímo v obci. V místní příslušnosti FÚ v Sušici budou úřední hodiny v Kašperských Horách 15. března od 14 do 17 hodin v informačním středisku v budově MěÚ a v Kolinci 17. března, také od 14 do 17 hodin, v budově úřadu městyse. Kromě toho FÚ v Sušici rozšíří úřední hodiny od 22. do 31. března, každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Pokladní hodiny budou v tomto období denně od 9.00 do hodin a od do hodin. Nenechávejte však podání přiznání a zaplacení na FÚ na poslední chvíli, ušetříte si tak čekání v případné frontě. Zaplatit je možné na každé poště, kde jsou k dostání daňové složenky, které jsou bez poplatku. Znovu připomínáme, že elektronické podání daňových přiznání na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) umožní přiznání elektronicky vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad, a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Samozřejmě zůstává i možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně. FÚ Sušické děti přivezly zvláštní cenu Zdeňka Lukáše Ve dnech 18. až 21. února se uskutečnil v Praze Mezinárodní festival Canti veris Praga 2010, který se zaměřuje na soudobou sborovou tvorbu a na dílo Zdeňka Lukáše. Dnes patří mezi novější festivaly, i když vlastně svou tradicí navazuje na dřívější mezinárodní festivaly Jaro se otvírá. Také ty se konaly k poctě skladatele Zdeňka Lukáše a jeho díla, a uskutečnilo se jich od roku 1996 deset. I dnes jde o festivaly s cenou Zdeňka Lukáše, ale ta cena Zdeňka Lukáše byla tehdy jiná a nesmírně vzácná pro jejich nositele. Skladatel se totiž festivalů Jaro se otvírá sám zúčastňoval a pěveckým sborům, které provedení některého Lukášova díla předvedly nejlépe, napsal a věnoval svou novou skladbu do dalšího ročníku soutěže. Když Zdeněk Lukáš v roce 2007 zemřel, trvá soutěžení v provedení jeho děl, ale už bez ceny v tom jejím dřívějším pojetí. A na jeho paměť začal v roce jeho nedožitých osmdesáti ten nový festival. Festivalová přehlídka se konala v centru Prahy, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, které bylo již plné zahraničních turistů, ačkoliv byly ještě mrazivé dny. A tak z lehce šumícího náměstí bylo možné přejít do slavnostního ticha jednoho z velkých pražských kostelů. Jeho monumentální rozměry mají pro vokální produkce zvláštní význam. Hlasy se vznášejí do výše a posluchači přesto vše slyší jasně a čistě, jako z blízkosti. Mimochodem, nejde o kostel sv. Salvátora. V katolickém přehledu světců se uvádí celkem osm různých svatých i blahoslavených Salvátorů, ale ani jednomu z nich není kostel zasvěcen. Jeho vznik byl spojen s velikou událostí pro desítky let trvající boje mezi katolíky a na druhé straně českými bratry s luterány a kalvinisty. Když Rudolf I. přenesl císařské sídlo z Vídně do Prahy, ocitl se v centru sporů a v roce 1609 vydal slavný Majestát, kterým povolil náboženskou svobodu a povoloval třem stavům a jejich poddaným tzv. Českou konfesi. Podle Majestátu nesměl být už nikdo proti své vůli nucen k žádnému náboženství. Proto po mnoha letech zákazu české konfese vyrostl už v letech kostel Krista Spasitele. Svou výškou převyšoval široké okolí a byl dokladem veliké radosti nad uzákoněním rovných práv pro celou zemi. Byl to kostel evangelický, proto i ta prostá vnitřní výzdoba. A tak tu z vysoké klenby na zpívající shlíží sám Kristus Ježíš (Spasitel, latinsky Salvátor). Proto se kostelu správně říká U Spasitele či U Salvátora. Na přehlídce se podílely pěvecké sbory: Sušický dětský sbor, Sušice (sbormistři Josef Baierl, Jan Pelech), Canticorum, Plzeň (Stázka Šourová), Omnia, Žilina, SK (Monika Bažíková), Hashira, Novi Sad, Serbia (Vesna Kesić Krsmanović) a také Volný komorní sbor (VOKS) Praha (sbormistři Martina Spiritová a Kryštof Spirit). Jednotlivé sbory si z díla Zdeňka Lukáše vybraly: sušičtí Řemeslníky, plzeňští části Kyrie, Gloria, Sanctus z Missa Brevis, žilinští Slováci Alleluia a novosadští Srbové Dona nobis pacem. SDS si tedy pro soutěž připravil opus Zdeňka Lukáše č. 117 pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie, ale kromě toho zpíval ještě skladby Raymonda Schafera Miniwanka, Aleše Březiny Kyrie a Otmara Máchy Hojaja. Na vystoupení našich dětí bylo pozoruhodné uplatňování pohybových prvků a jemné ladění dynamiky zpěvu, které se přizpůsobovalo pohybovým variacím, resp. je velmi citlivě zvýrazňovalo. Na rozdíl od sušických dětí ostatní sbory vystupovaly v klasické statické formaci. Zdálo se mi, že to přispěje k dobrému umístění našeho souboru. Prof. Kolář ovšem pochválil nejen sušické, ale i ostatní soutěžící sbory. Když komentoval závěrečné hodnocení, řekl, že jednotlivá soutěžní vystoupení překvapila jak velmi dobrou interpretační úrovní, tak i velice zajímavou dramaturgií. Všechny soutěžící muselo potěšit, když slyšeli, že většina sborů by v pásmovém hodnocení získala zlatý diplom. Zaměření festivalu Canti veris Praga jsem zmínil v úvodu, nyní ještě zmínka ke kategoriím účastníků soutěže. Festival je určen pro čtyři kategorie. A dětskou do 16 let, B a C pro sbory nad 25 členů, z toho B pro dívčí, ženské a mužské a C pro smíšené a nakonec kategorie D pro sbory komorní do 25 členů. Jde tedy o velmi široké zaměření vokální soutěže a s tím asi souvisejí i poměrně přesně vymezené možnosti výběru soutěžních skladeb, které by mohly některým sborům naopak možnost přihlášení zužovat. Zmiňuji to proto, abych nám sušickým připomněl, že soutěžit s dospělými a často i teoreticky fundovanými vysokoškolskými sbory, je pro naše sušické děti náročné a ukázaly i se svými oběma dirigenty značnou dávku odvahy. Porota festivalu měla přímo hvězdnou kvalifikaci hodnotitelů. (pokračování příště) Doc. ZDENĚK PAPEŠ

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? 7/2009 3. dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí

Aktuálně z radnice. Chata na Svatoboru je opravená. Čeká nás Otava Cup i Velká cena města Sušice. Květen plný oslav a výročí 10/2009 15. května 2009 Cena 7,00 Kč Květen plný oslav a výročí Aktuálně z radnice Slavnostní vernisáže výstavy dvou českých a dvou německých výtvarnic nazvané Ženy/4/ Frauen se v pátek 1. května v Muzeu

Více

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice

Písek pro všechny? Aktuálně z radnice 13/2010 2. července 2010 Cena 7,00 Kč Zámecká brána se otevřela Oficiální zahájení provozu kulturního, společenského a ubytovacího centra Zámek Hrádek proběhlo ve čtvrtek 24. června za přítomnosti významných

Více

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie 4/2009 20. února 2009 Cena 7,00 Kč Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie Zpátky na místě činu. Anglická mise sušického rodáka, fotbalového útočníka Tomáše Pekharta, na čas skončila. Devatenáctiletý

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

První jednání zastupitelstva v novém roce

První jednání zastupitelstva v novém roce 4/2014 Aktuálně z radnice V klatovském kulturním domě proběhlo 12. února slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce Klatovska za rok 2013. Za Sušici byli oceněni: atletka Martina Brejchová (2. místo), fotbalista

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

4. května 2007 Cena 6,00 Kč

4. května 2007 Cena 6,00 Kč 9/2007 4. května 2007 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, v poslední době stále více přibývá přeplněných nádob na odpad a volně odloženého odpadu u popelnic. Vedle kontejnerů a popelnic se

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

12/2012 15. června 2012 23. ročník

12/2012 15. června 2012 23. ročník 12/2012 15. června 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Král potvrdil městu privilegia Český král Václav IV., syn Karla IV. a vnuk Jana Lucemburského, potvrdil privilegia udělená královskému městu Sušice. Stalo

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Penzion slaví 4. narozeniny

Penzion slaví 4. narozeniny 9/99 7. května 1999 Cena 4,80 Kč Finanční úřad upozorňuje Vzhledem k blížícímu se termínu zaplacení daně z nemovitosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny takto: 10. 5. 21. 5.: pondělí: 8

Více

Hřiště mají i senioři

Hřiště mají i senioři 11/2009 29. května 2009 Cena 7,00 Kč Slavnosti zahájily letní sezónu Jednou z největších květnových celoměstských akcí je už tradičně otevírání letní turistické sezóny. Sušické slavnosti aneb Rozmarné

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země 10/2005 Nenechte se napálit při prodeji akcií! Město Sušice obdrželo od Komise pro cenné papíry upozornění na provádění nevýhodných výkupu akcií, které probíhají v Sušici a v dalších městech. Vyjádření

Více

3. září 2004 Cena 6,00 Kč

3. září 2004 Cena 6,00 Kč 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané

Více

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku

Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku 4/2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně Karolína Galušková je nejúspěšnějším sportovcem roku z radnice Uvnitř čísla Na sušické radnici proběhlo 10. února setkání starosty Petra Mottla s představiteli Sdružení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více