Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro už se zeptalo. Aktuálně z radnice. Hra pro malé, vášeň pro dospělé. Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice"

Transkript

1 5/2010 Cena 7,00 Kč Zvláštní cenu přivezl sbor do Sušice Sušický dětský sbor sbírá další úspěchy ve dnech 18. až 21. února se v Praze konal mezinárodní festival Canti veris Praga 2010, který se zaměřuje na soudobou sborovou tvorbu a na dílo Zdeňka Lukáše. Jde o sice mladý, ale tradicí navazující na původní festivaly pod názvem Jaro se otvírá, jichž se skladatel sám zúčastňoval a pěveckým sborům, které provedení některého Lukášova díla předvedly nejlépe, napsal a věnoval svou novou skladbu do dalšího ročníku soutěže. Festivalová přehlídka se konala v centru Prahy, v kostele nedaleko od Staroměstského náměstí. Více v článku Doc. Zdeňka Papeše na straně 3 Hra pro malé, vášeň pro dospělé Že je lego hračkou jen pro děti už dávno neplatí. Tahle skvělá stavebnice, z níž lze postavit model prakticky čehokoliv, si po celém světě získala miliony příznivců bez rozdílu věku. Legendární lego kostička přišla na svět už v roce Název LEGO stvořil zakladatel firmy Leg group O. Christiansen z dánského Leg godt!, což v češtině znamená Hraj si dobře!. Dnes je výroba lega nadnárodní záležitostí. Kromě dvou továren v Dánském království se vyrábí ve Švýcarsku, USA, Jižní Koreji, Maďarsku a také v ČR (Kladno). Celkový roční objem vyrobených kostek je přibližně dvacet miliard, což je 600 dílků za sekundu. A stavitelé lega, i dospělí, se předhánějí v tom, kdo své umění nejvíce zdokonalí. I v Sušici máme jednoho z předních českých stavitelů lega více v rozhovoru Jonáše Bartoše na straně 3 Aktuálně z radnice Silnice, jejich správa a údržba nad tímto stěžejním tématem se setkali ředitel SÚS Klatovy Ing. Jiří Velíšek, starosta Sušice Bc. Petr Mottl a místostarosta Ing. Petr Kocman koncem února. Živá diskuse se rozvinula zejména kolem úpravy nábřeží, která by se částečně dotkla také hlavní silnice ve správě SÚS, dále byla projednána rekonstrukce ul. Pod Nebozízkem (vyřešeno napojení kanalizace do společného řadu, uskuteční se v letošním roce), a plán údržby komunikací ve městě ve správě SÚS na letošní rok. Ing. Velíšek informoval o postupu příprav prací na výstavbu silničního obchvatu u Brodu. Ten by mohl být realizován v horizontu zhruba 3 4 let. Co jistě motoristy také potěší, je naděje na kompletní úpravu povrchu komunikace Kolinec Hrádek v letošním roce. Hovořilo se i o běžném provozu, opravách výtluků a nákladech na údržbu silnic a ostatních komunikací, včetně chodníků, po zimě. V souvislosti se zimní údržbou chodníků bych rád poděkoval občanům, jichž se drtivá většina zapojila a chodníky u svých domů udržovala uklizené, uvedl starosta. Novým vedoucím Odboru výstavby a územního plánování města Sušice se, po výběrovém řízení, které se konalo v pondělí 1. března 2010, stala Ing. Lenka Blažková. Do funkce nastoupí 1. dubna letošního roku. Na místo vedoucího odboru se do výběrového řízení přihlásili tři uchazeči. Křížovou cestu na Andělíček, která bude součástí Sušické pavučiny (informovali jsem v minulých SN), budou pro město na zakázku vyrábět kováři ze SŠ Oselce, které svou nabídkou na zpracování zvítězilo ve výběrovém řízení, jež proběhlo rovněž první březnový den. O podrobnostech způsobu provedení křížové cesty podle návrhů Mgr. B. Skrbkové pak diskutovali ředitel učiliště Ing. Václav Bumbička s pedagogy a starosta Bc. Petr Mottl s dalšími zástupci města. Ve středu 3. a 10. března se konalo výběrové řízení na funkci vedoucí Denního stacionáře Klíček v Sušici ambulantní služby Střediska Radost v Merklíně. Předsedkyní komise byla ředitelka střediska Bc. Štěpánka Nozarová, město Sušice zastupovala Mgr. Milena Naglmüllerová. Klíček byl v Sušici otevřen v roce 2007, v současné době poskytuje služby osmi klientům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením. Informace o výsledku VŘ přineseme v následujících SN. Centrum protidrogové terapie a prevence přednese výsledky své činnosti ve městě a jeho okolí v loňském roce ve výroční zprávě, kterou předloží na setkání s vedením města ve středu 17. března. O působení centra jsme již v SN informovali, konkrétní fakta a závěry týkající se dané problematiky přineseme v následujícím vydání SN. Sušické náměstí pokvete a radnice nebude výjimkou. Na plánu letošní květinové výzdoby města a úpravě veřejné zeleně kolem jeho centra se v lednu dohodli Bc. Petr Mottl s Vladislavem Mourečkem, jehož Zahradní centrum výzdobu a údržbu zajistí. Město mimo jiné oživí kvetoucí veřejné osvětlení. red Jaro už se zeptalo Oblíbené Až se zima zeptá. se vztahuje k tomu, co jsme dělali v létě, jak jsme se na zimu připravili, kde jsme uspěli a co jsme podcenili. Podobně se ale můžeme ptát v každém ročním období a zejména nyní, kdy z města mizí poslední zbytky sněhu, je nasnadě, na co by se jaro mohlo zeptat nejdříve: Jak se vypořádáme s nejviditelnějšími následky zimy na silnicích, ulicích a chodnících? V předchozích SN jsme se tématu následků zimy na komunikacích dotkli. Ptáme se nyní konkrétně vedoucího Odboru majetku a rozvoje města Ing. Vladimíra Marka. Letošní pravá šumavská zima, bohatá na sníh, prověřila kvalitu silnic a chodníků. Klimatické podmínky se na mnoha z nich více než negativně podepsaly. Můžete říci, kolik prostředků je v městském rozpočtu vyčleněno na jejich opravy? Máte již zmapováno, kde bude třeba začít nejdříve? Kdo se na opravách bude finančně podílet? M ě s t o v l a s t n í c e l k e m m² komunikací v celkové reálné hodnotě Kč. Při předpokládané životnosti komunikací 80 a více let činí roční odpisy cca 15 mil. Kč. Tato částka je každoroční hodnotou oprav komunikací, abychom je udrželi v provozuschopném stavu po dobu předepsané životnosti. Schopnost rozpočtu bohužel není taková, aby mohl krýt tyto náklady a navíc realizovat kompletní rekonstrukce stávajících MK, nebo nové MK (a toto bohužel platí i pro jiné komodity majetku). Pro letošní rok jsou v rozpočtu vyhrazeny prostředky na opravy MK ve výši Kč. Již z této částky vyplývá, jak jsou stanoveny priority oprav. V první řadě se budou opravovat provozně nejdůležitější komunikace, zejména v centru města. Pokud prostředky stačit nebudou, rozhodne vedení města o přesunu prostředků z jiných kapitol. V zájmu nás všech je opravy provést všechny. Opravy se provádí většinou z prostředků města, v letošním roce navíc využijeme prostředků MMR. Plánuje se pro letošní rok některá z rozsáhlejších rekonstrukcí ulic např. ul. Lerchova je již vylepena tolika záplatami, že by si nový povrch zcela jistě zasloužila; pokud nejsou v plánu zásadnější rekonstrukce, uvažuje město o opravách typu odvodnění vozovky např. v ul T. G. M. namátkou: u hotelu Svatobor (vysoce frekventované místo) nedává za deště mnoho šancí jak se vyhnout hlubokým loužím a následné spršce na chodníku ani řidičům ani chodcům V letošním roce bychom měli realizovat nový povrch v ulici Pod Nebozízkem (včetně kanalizace), Na Příkopech a nábřeží K. Houry. Opravy povrchu letos zaznamenají komunikace ve Volšovech, Dolním Staňkově a Chmelné. V zásobníku akcí jsou připraveny rekonstrukce komunikací v ulici Havlíčkova (dotace ze strukturálních fondů, pokračování rekonstrukce historického centra, již provedena ulice Vodní a Americké armády), Drahelinky (akce spojené s budováním nové kanalizace). V záležitosti péče o kanalizační vpustě na komunikacích státu proběhlo jednání a další je plánováno. Konkrétní řešení odvodnění komunikace v ulici T. G. M by mělo být navrženo v nejbližší době. Má váš odbor připraven plán oprav místních komunikací s dlouhodobějším výhledem? Vzhledem k omezeným prostředků se snaha o koncepční řešení zužuje zejména na střed města a rekonstrukce MK se provádí společně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Dlouhodobé plány oprav je možné připravovat za podmínky, že je v rozpočtu města dostatek prostředků. Ve skutečnosti je možné realizovat opravy komunikací pouze v nejhorším stavu a provozně nejdůležitějších. Návrhy na provedení oprav se předkládají každoročně (opakovaně) při projednání rozpočtu a zůstávají v zásobníku akcí, než na ně přijde řada (tedy plán oprav). V zájmu provedení oprav co možná nejkvalitněji a za minimální náklady se snažíme spojovat opravy do větších celků. Odpadají tak zbytečné náklady na přejezdy techniky a režie firmy. Např. v loňském roce bylo v závěru roku provedeno rozsáhlé asfaltování chodníků v celé šíři (ulice Tichá, Na Hrázi, Pod Kalichem, Pravdova, Sirkařská atd.). as MKS vás zve Nenechte si ujít! pátek 12. března v hod. Smetanův sál Richard Pachman koncert soudobé duchovní hudby v rámci cyklu Piú avanti 13. března v hod. KD Sokolovna Sluha dvou pánů představení ochotnického souboru Kolár Strašín neděle 14. března ve 14. hod. Jarní písničkové odpoledne s Honzou Vondráškem vstupenky na místě před zahájením pátek 12. a 19. března v 17 hod. Husův sál Loutkové pohádky pro nejmenší program na str. 4 pondělí 29. a úterý 30. března Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, sportovních potřeb. Více informací na straně 7. * * * * * pátek 12. března v hod. Sporthotel Pekárna MUDr. V. Dolejšová a MUDr. J. Wankatová přednáška na téma První pomoc v nekonvenční medicíně

2 strana 2 Čisté město bude i letos? Loňská akce probíhající pod názvem čisté město byla, co se týká vzhledu a čistoty města, úspěšná. I pro letošní rok připravila společnost SULES pokračování tohoto projektu, záměr schválila rada města na svém jednání 22. února. Ing. Václava Tomana, jednatele společnosti, jsme se zeptali, co vše projekt zahrnuje a co obnáší z hlediska spolupráce města Sušice s Úřadem práce. Jen v krátkosti pro připomenutí: využíváme nabídky ÚP Klatovy k zaměstnání většího počtu evidovaných nezaměstnaných občanů pro práce při čištění a údržbě města. ÚP vytvoří podmínky Městská policie upozorňuje občany, že bude věnovat zvýšenou pozornost dodržování vyhlášek upravujících pohyb psů po městě. OZV č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí zakazuje ve městě Sušici vodit psa na místa určená pro hraní dětí, volné pobíhání psů na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. Vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit. Výše uvedenou vyhlášku doplňuje OZV 8/2003 o tyto body: Volný pohyb psů bez vodítka na veřejném prostranství v intravilánu města (zastavěném území) je zakázán. Délka vodítka musí pro čerpání dotace na pracovníky, město prostřednictvím SU- LESu zajistí přidělení odpovídající práce těmto zaměstnancům, jejich proškolení, administrativní zúřadování s tím spojené a dofinancování. Pracovníky zaměstnáme po dobu šesti měsíců, od 1. dubna letošního roku. Podmínkou uskutečnění je smluvní zajištění dotace z ÚP Klatovy a vázané finanční prostředky v rozpočtu města. Po zkušenostech z loňského roku jsme letos navrhli zaměstnat celkem 18 pracovníků v systému dvou pracovních skupin, vždy jeden vedoucí skupiny a v ní v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa. Osoba, kterou pes doprovází, je povinna mít psa pod neustálým dohledem. Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem k svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí. Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké. Přesné vymezení hranic intravilánu města najdete na webových stránkách města Sušice v sekci Územní plán. Vzhledem k blížící se cyklistické sezóně upozorňujeme také majitele domácích mazlíčků, že 8 pracovníků. Výběr zaměstnanců provedeme spolu s místním ÚP. Pracovní činností je provádění sezónních prací zametání chodníků a místních komunikací, okopávání plevelů u obrubníků, úklid odpadků a černých skládek ve správním území města, likvidace travní buřeně na nepřístupných místech, hrabání listí, ostatní práce na zlepšení vzhledu města dle aktuální situace. Celkové náklady na zajištění projektu jsou korun, předpokládaná dotace ÚP pokryje Kč, město se pak bude podílet částkou korun (195 tis. + DPH). as Nepořádkem trestáme sami sebe dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích musí vlastník nebo držitel domácích zvířat zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci, tedy i po cyklostezce. Povinností každého držitele psa je uklidit po svém psu jeho exkrementy. Morální povinností každého občana je upozornit na bezohledné držitele psů, kteří takto nekonají. Před uniformovaným strážníkem ve většině případů každý po svém psu uklidí. Pohled na veřejná prostranství však vypovídá o tom, že pokud není strážník v dohledu, ne všichni průvodci psa se chovají zodpovědně. Dokud bude veřejnost k výše uvedeným nešvarům lhostejná, není v silách městské policie jim stoprocentně zabránit. mp, iv Vražda jako experiment Vražda jako experiment se odehrála na jevišti KD Sokolovna v Sušici, kde hartmaničtí ochotníci uvedli v úterý 2. března hru A. Procházky Vraždy a něžnosti. Profesionálnímu výkonu amatérských divadelníků tleskaly tři stovky diváků. Výborná režie Václava Diviše, nasazení i výraz hereckého ansámblu nenechalo nikoho na pochybách, že i prkna na jevišti v sokolovně znamenají svět. Ještě jednou tedy potlesk pro všechny účinkující a celý kolektiv ochotnického spolku Tyl všichni odvedli výbornou práci a my, diváci, se těšíme na další novou hru! Pokud jste nestihli představení v Sušici, máte další možnost 21. března v KD Velhartice, kde vraždy začínají ve 14 hodin as Český Krumlov, otáčivé hlediště 2010 Připomínáme všem divákům, kteří s námi každoročně rádi navštěvují divadelní představení v Českém Krumlově, aktuálnost přihlášek na jednotlivé tituly letošní sezóny. Podrobnou nabídku najdete v SN na str. 7. Zájemce o uplatnění slevy (držitele průkazek ZTP a ZTP/P) upozorňujeme, že tyto slevy lze uplatnit nejpozději do 20. března Po tomto to termínu to již nebude možné. Slevy na vstupném pro děti do 15 let byly od letošní divadelní sezóny zrušeny. Přihlášky a informace na tel , nebo osobně v kanceláři MKS. Těšíme se na váš zájem. Při jednom z hokejových utkání Šumavské ligy došlo na zimním stadionu ke zranění hráče (prudký náraz na mantinel, tržná rána, bezvědomí). Za to, že nezaváhali a poskytli bezchybnou první pomoc zraněnému, děkuji žáku 8. třídy ZŠ Lerchova ul. Tomáši Skolkovi a bývalému hráči TJ Sušice Václavu Pitelovi. Zraněnému poskytovali pomoc až do příjezdu záchranné služby s lékařem. Ještě jednou oběma za jejich pohotovost a ochotu děkuji. VÁCLAV LERCH, vedoucí zimního stadionu v Sušici Kaleidoskop V druhé polovině února byl oficiálně zahájen jubilejní, pátý ročník tradiční, regionální soutěže krásy Dívka Šumavy 2010, dívky se tedy již mohou hlásit. Hostitelem je letos královské město Klatovy, jež slaví významné výročí 750. let založení města. A protože Dívka Šumavy má rovněž malé, páté výročí, rozhodli jsme se s panem starostou naše oslavy spojit, řekla Pavlína Brunclíková, manažerka projektu. Záštitu nad pátým ročníkem převzali rovněž hejtmani obou krajů, Doc. MUDr. Milada Emmerovová, CSc., i Mgr. Jiří Zimola. Soutěž je určena mladým dívkám ve věku 16 24, které mají trvalé bydliště v okresech Klatovy, Domažlice, Plzeň-Jih, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. To jsou víceméně základní podmínky účasti v soutěži. Protože nehledáme profesionálky, modelky, nebo Miss, ale všechny slečny, které mají chuť a ambice nahlédnout do oblasti modelingu, vyzkoušet si profesionální fotografování, ale hlavně získat mnoho nových zkušeností, míry a výšky nejsou zásadními kritérii k přijetí do soutěže. Nejednou se stalo, že chybějící centimetry nahradila jedinečná osobnost slečny, vnitřní krása, která z dívky vyzařovala. Základem úspěchu je určitě příjemný vzhled, vystupování, ale zejména charisma, kterým dívka dokáže zaujmout, upřesňuje Pavlína Brunclíková. Velice lákavá je letos i hlavní cena, dvoutýdenní pobyt v luxusním apartmánu na Floridě v USA, kterou věnuje společnost Florida Dovolena.cz. Kromě toho na dívky čeká opět spousta kosmetiky, šperky, pronájmy osobních automobilů, cesty do zahraničí, fotobooky modelky, poukazy do kosmetických studií, restaurací, víkendové pobyty nejen na Šumavě atd. Dívka Šumavy se každým krokem snaží přibližovat přírodě, býti jiná a originální, jednou z novinek budou letos exkluzivní korunky pro vítězky, které zhotoví umělci z dílny ATELIER ŠPERK, manželé Vetenglovi, originální korunky budou vyrobeny speciálně pro Dívky Šumavy z oceli a pravých přírodních kamenů. Pro dívky, které postoupí do finálové dvanáctky, je připraven opravdu pestrý a nabitý program. Hlavním cílem projektu je propagovat zdravou krásu, přiblížit mladým dívkám prostředí sociálně Staň se pátou královnou Šumavy a získej pobyt na slunné Floridě! V. ročník regionální soutěže Dívka Šumavy 2010 právě zahájen hledá se pátá královna Šumavy! DŠ 2009 Jana Chodová Soutěžte se Sušickými novinami o dvě volné vstupenky na koncert Jaroslava Svěceného Jak pravidelně informujeme, 15. dubna proběhne v KD Sokolovna významná událost z hudebního světa koncert Jaroslava Svěceného v pořadu Historie evropských houslí, za klavírního doprovodu Marie Synkové. Uslyšíme mistrovské skladby, v podání velkého houslisty, který si pro sušické publikum přiveze světovou raritu MRAMOROVÉ HOUSLE. Po koncertě čeká všechny přítomné posluchače pověstná slabších, nikoliv směrovat jejich cesty pouze k lesku hvězd a přehlídkových mol. Vytvářet a každoročně přinášet velkou kulturu do malých měst, pro širokou veřejnost jedinečný kulturní zážitek, večer plný krásných dívek, zajímavých osobností, pro soutěžící dívky akci, ze které si kromě mnoha příjemných cen, či titulů odnesou spoustu zážitků, nových a cenných zkušeností, tzv. základní společenskou výbavu, kterou by měla mít každá mladá dáma. Úzce spolupracuji s profesionální školící agenturou VEREMA, která se ujala vedení přednášek a školení z oblasti společenského vystupování, stolování, etiky, etikety, rétoriky, image a v letošním roce bude s dívkami pracovat ještě intenzivněji, než loni. Děvčata čeká nabitý program, v němž nebude chybět fotografování objektivem Ivana Štefka v krásných prostorách hotelu v extravagantních společenských šatech ateliéru Kirké, v plavkách Axis a také nemohou chybět portréty. Tyto fotografie je pak budou provázet po celou dobu trvání soutěže, kdy budou bojovat o přízeň veřejnosti a titul Dívka Sympatie 10, či Tvář Deníku 10, Dívka Škodateam 10 a další. Finalistky se zúčastní několika akcí po celém regionu, jako například celostátní sraz vozů Škoda, Dny Sušice, tradičně Den dětí v Bystřici, několika akcí v rámci oslav v Klatovech, či APM ADRE- NALIN DAY ve Kdyni, Dny s Deníkem, určitě také letos nebude chybět populární Úklid Šumavy Dívkami Šumavy. Finálový galvečer přinese divákům krásnou podívanou, mnoho zajímavých hostů a určitě i nějaké třešnička na dortu, a to sušický křest DVD Vivaldianno, za účasti celého dětského sboru pod vedením sbormistra Josefa Baierla, který bude i kmotrem tohoto DVD. Protože nás velice těší váš zájem o tento prestižní koncert a křest, rozhodla se pořadatelská agentura Andante Mgr. Ivy Klusalové uspořádat s našimi novinami malou soutěž. Výherce čekají dvě volné vstupenky na tento koncert Soutěžní otázka Kolikáté narozeniny oslaví v roce 2010 pan Jaroslav Svěcený? Správné odpovědi pište mailem na adresu seznam.cz. Soutěž končí 25. března a v Sušických novinách zveřejníme výherce 9. dubna. Držíme vám palce! Dívka Šumavy O Digiboye zájem v Sušici nebyl Již po řadu měsíců avizovaná analogová tma, vypnutí analogového vysílání televizního signálu, nastala v neděli 28. února. Po vysílačích Praha-Žižkov, novinky, jednou z nich, kterou zatím můžeme prozradit, bude nový moderátor, účast nám přislíbil Marek Vašut. Protože se v rámci pátého ročníku budeme snažit o propojení s úspěšnými, známými a populárními šumavskými rodáky, spolupráci nám již nyní přislíbila, na poli soutěží krásy úspěšná, rodačka ze Šumavy, Miss Sympatie ČR 09 Nikol Rišková. Dívky se nyní až do mohou zaregistrovat prostřednictvím odeslat přihlášku s fotografií na a se od 13 hod. v prostorách hotelu Courtyard by Marriott v Plzni uskuteční casting, kam budou zaregistrované dívky pozvány a porota zvolí dvanáct finalistek pro letošní rok. Doufejme, že v letošním roce bude mít ve finálové dvanáctce také Sušice nejméně jednu zástupkyni! tz, red Plzeň-Krašov a Praha-Cukrák je Svatobor již čtvrtým vysílačem velkého výkonu, který nadále vysílá digitálně. Přechod na televizní i rozhlasové digitální vysílání bude v Česku ukončen v roce 2012, kdy má být pokryto zemským digitálním signálem 99,6 procenta populace. Pomyslnou tečkou za analogovým vysíláním bylo i speciální poštovní razítko s motivem maskota digitalizace Digiboye, které označilo balíčky či dopisy podané na sušické poště v neděli 28. února dopoledne. To však příliš velký zájem u veřejnosti nevzbudilo, na poštu si pro Digiboye při šli pouze čtyři občané. tz, as ik

3 Aktuality strana 3 Čtvrté jednání rady města Sušice v letošním roce se konalo 22. února. Rada na svém jednání schválila následující usnesení: RM schválila přidělení zakázky Sušická pavučina křížová cesta uchazeči SŠ Oselce, schválila smlouvu o dílo na tuto akci a pověřila starostu jejím podpisem. RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce Příkopy zádlažba a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Bögl a Krýsl, k. s., Dobřany, Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice, Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, EURO- VIA Silba, a. s., Plzeň, Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko. RM schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír Marek, Ing. Dagmar, Šímová, Ing. Kateřina Ronová, Ing. Zdeněk Zezula (kontrolní výbor). RM schválila zadání veřejné zakázky na realizaci akce Redukční a vodoměrná šachta u nového vodojemu a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky a členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. RM projednala a schválila Ten moment si dodnes živě vybavuji. Pod vánočním stromečkem jsem uviděl první model, nádhernou pirátskou loď. Skládání autíček, bojových plavidel a nejrůznějších postaviček se brzy stalo mou dětskou vášní. Učitel ZŠ Komenského Milan Reindl si tuto zálibu přenesl i do dospělosti. A vypracoval se mezi přední české stavitele lega. V březnu ho čeká první velká výstava, kde jeho originální modely můžete vidět i vy. Stačí navštívit Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, kde výstava unikátních výtvorů od března do června poběží. Půjde o vernisáž zcela originálních děl. Někdo dělá výstavy z oficiálních setů. To znamená, že ukazuje modely, které si běžně můžete koupit v obchodech. Záměr téhle výstavy je představit věci, které lidé vytvořili pomocí vlastní fantazie, přibližuje Reindl. Modely zde představí lidé sdružující se kolem serveru kostky.org. Fórum má členů, vystavovat jich bude třicet až čtyřicet. Jde o úzký okruh těch nejlepších stavitelů. A těch, co se nebojí, doplňuje sušický pedagog. Nejvíce na výstavě poletí vláčky a obří hrady, postavit však lze téměř cokoliv. Jsem jeden z mála, co bude vystavovat modely z lega technik, na které se specializuji. Mojí láskou jsou letadla a helikoptéry. Loni jsem začal stavět i zvířata, prozrazuje. Za nádherné modely Reindla obdivují kamarádi i studenti, kterým občas své výtvory přinese ukázat do školy. Například jeho šedozelená kudlanka pohybující hlavou a mávající křídly bere dech. Především svou opravdovostí. Člověk až žasne, jak lze z několika obyčejných kostiček vykouzlit reálnou podobu známého hmyzu. Jsou okamžité inspirace, jako třeba právě kudlanka. Ty vznikají řádově za několik hodin. Loni jsem ale dělal letadlo, na kterém mi práce zabrala skoro dva měsíce. Čím komplikovanější model, tím déle mi stavění trvá, popisuje svoji zálibu Reindl. Zasedání rady města usnesení týkající se bytové agendy podle předložených návrhů pronájmy, podnájmy, výměny b. j., smluvní vztahy, převody členských práv, splátkové kalendáře vzniklých dluhů ad. RM nesouhlasila s žádostí Jana Riepla a Pavla Miskowicze a nepovoluje užívání sklepních kójí v domě čp. 1165, ul. Kaštanová, Sušice, za účelem chovu okrasného ptactva. RM nesouhlasila s osazením otopných těles v komorách domu čp. 1159, ul. Kaštanová Sušice. RM schválila dodatek k mandátní smlouvě na správu bytového fondu města, 96 bytových jednotek, Kaštanová ul., čp. 1257, 1258 a 1259, a pověřila starostu města podpisem dodatku. RM schválila předloženou smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a firmou SPAK Foods, s. r. o., Sušice, o umístění přípojky vodovodu do pozemkové parcely č. 1911/7 k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila předložené smlouvy o umístění sítí mezi městem Sušice, R. a E. Synkovými a V. Blahoušem, Sušice, o umístění přípojek vodovodu a kanalizace do pozemkové parcely č. 373/16 Stavění z lega mají mnozí spojené spíše s dětským světem. Přesto existuje dost nadšenců, kteří hraním s kostkami podléhají i v dospělosti. A vráží do něj nemalé peníze. Na výstavě bude i jeden blázen, jehož sbírka kostiček má hodnotu přes milión. Asi čtyři lidi mají sbírky kolem pěti set tisíc, upozorňuje Reindl. Jeho kolekce by sama stačila na ojeté auto, čítá asi patnáct tisíc kostiček. V minulosti se na výstavě objevil obrovský model parníku Marka Twaina, který měřil přes dva metry. Na jeho stavbu vysázel zámožný právník přes čtyřicet tisíc korun, dodává. Ještě si myslíte, že z lega staví jen děti? Devětadvacetiletý kantor sní o tom, že by se z jeho koníčku mohlo stát i zaměstnání. Pokud mu bude přát štěstí, z jeho modelů by výrobce lega mohl udělat řadovou sérii. To je můj velký sen. Byla by nádhera, kdybych po sobě mohl zanechat něco takového. Žil bych s tím, že děti po celém světě si hrají se stavebnicemi, které jsem navrhl já, přiznává. k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila licenční smlouvu s Ochrannou asociací zvukařů autorů na užití hudebních děl na zimním stadionu a koupališti a pověřila starostu města podpisem smlouvy. RM schválila provádění paušálních plateb za správu zimního stadionu, koupališti a WC s provedením konečného vyúčtování. RM schválila provedení akce Čisté město 2010 (podrobné info o akci na straně 2). RM souhlasila s použitím znaku města Sušice na propagačních materiálech spojených se soutěží Dívka Šumavy 2010 a zároveň schválila poskytnutí finančního příspěvku na soutěž ve výši Kč. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na www. mestosusice. cz. red Příští jednání rady města 22. března, 12. a 26. dubna zastupitelstva města 21. dubna Hra pro malé, vášeň pro dospělé Sušický kantor zve na výstavu lega Tajně pošilhává po místu oficiálního designéra lega. Žádost o práci zatím na centrálu do Dánska neposlal. Stále si nemyslím, že jsem postavil takovou věc, která by se naprosto vyvyšovala. Všechno chce pečlivost a trénink. Čím víc trénuješ, tím to jde líp. Stejně jako třeba ve sportu. Se stavěním lega začal v jedenácti, od čtrnácti nastala doba temna. K legu se vrátil až v pětadvaceti. Nyní svým koníčkem žije, z jeho vyprávění by šly popsat další desítky řádek zajímavého textu. Pokud chcete spatřit Milanovy výtvory naživo, máte skvělou příležitost. Vyjeďte si i s rodinou na výlet do Roztok, kde výstava lega na konci března odstartuje. Nudit se rozhodně nebudete. Čeká na vás zajímavý program včetně soutěží pro děti. Podrobnější informace o výstavě naleznete na internetové adrese www. kostky.org. Galerii modelů Milana Reindla si prohlédněte na adrese cgi-bin/gallery.cgi?m=grohl666. JONÁŠ BARTOŠ Finanční úřad v Sušici informuje Blíží se termín podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob 31. březen. Finanční úřady i letos vychází poplatníkům vstříc tím, že v obcích s rozšířenou působností budou jeden den v březnu úřední hodiny, kdy úředníci FÚ budou přijímat daňová přiznání přímo v obci. V místní příslušnosti FÚ v Sušici budou úřední hodiny v Kašperských Horách 15. března od 14 do 17 hodin v informačním středisku v budově MěÚ a v Kolinci 17. března, také od 14 do 17 hodin, v budově úřadu městyse. Kromě toho FÚ v Sušici rozšíří úřední hodiny od 22. do 31. března, každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Pokladní hodiny budou v tomto období denně od 9.00 do hodin a od do hodin. Nenechávejte však podání přiznání a zaplacení na FÚ na poslední chvíli, ušetříte si tak čekání v případné frontě. Zaplatit je možné na každé poště, kde jsou k dostání daňové složenky, které jsou bez poplatku. Znovu připomínáme, že elektronické podání daňových přiznání na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) umožní přiznání elektronicky vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad, a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Samozřejmě zůstává i možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně. FÚ Sušické děti přivezly zvláštní cenu Zdeňka Lukáše Ve dnech 18. až 21. února se uskutečnil v Praze Mezinárodní festival Canti veris Praga 2010, který se zaměřuje na soudobou sborovou tvorbu a na dílo Zdeňka Lukáše. Dnes patří mezi novější festivaly, i když vlastně svou tradicí navazuje na dřívější mezinárodní festivaly Jaro se otvírá. Také ty se konaly k poctě skladatele Zdeňka Lukáše a jeho díla, a uskutečnilo se jich od roku 1996 deset. I dnes jde o festivaly s cenou Zdeňka Lukáše, ale ta cena Zdeňka Lukáše byla tehdy jiná a nesmírně vzácná pro jejich nositele. Skladatel se totiž festivalů Jaro se otvírá sám zúčastňoval a pěveckým sborům, které provedení některého Lukášova díla předvedly nejlépe, napsal a věnoval svou novou skladbu do dalšího ročníku soutěže. Když Zdeněk Lukáš v roce 2007 zemřel, trvá soutěžení v provedení jeho děl, ale už bez ceny v tom jejím dřívějším pojetí. A na jeho paměť začal v roce jeho nedožitých osmdesáti ten nový festival. Festivalová přehlídka se konala v centru Prahy, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, které bylo již plné zahraničních turistů, ačkoliv byly ještě mrazivé dny. A tak z lehce šumícího náměstí bylo možné přejít do slavnostního ticha jednoho z velkých pražských kostelů. Jeho monumentální rozměry mají pro vokální produkce zvláštní význam. Hlasy se vznášejí do výše a posluchači přesto vše slyší jasně a čistě, jako z blízkosti. Mimochodem, nejde o kostel sv. Salvátora. V katolickém přehledu světců se uvádí celkem osm různých svatých i blahoslavených Salvátorů, ale ani jednomu z nich není kostel zasvěcen. Jeho vznik byl spojen s velikou událostí pro desítky let trvající boje mezi katolíky a na druhé straně českými bratry s luterány a kalvinisty. Když Rudolf I. přenesl císařské sídlo z Vídně do Prahy, ocitl se v centru sporů a v roce 1609 vydal slavný Majestát, kterým povolil náboženskou svobodu a povoloval třem stavům a jejich poddaným tzv. Českou konfesi. Podle Majestátu nesměl být už nikdo proti své vůli nucen k žádnému náboženství. Proto po mnoha letech zákazu české konfese vyrostl už v letech kostel Krista Spasitele. Svou výškou převyšoval široké okolí a byl dokladem veliké radosti nad uzákoněním rovných práv pro celou zemi. Byl to kostel evangelický, proto i ta prostá vnitřní výzdoba. A tak tu z vysoké klenby na zpívající shlíží sám Kristus Ježíš (Spasitel, latinsky Salvátor). Proto se kostelu správně říká U Spasitele či U Salvátora. Na přehlídce se podílely pěvecké sbory: Sušický dětský sbor, Sušice (sbormistři Josef Baierl, Jan Pelech), Canticorum, Plzeň (Stázka Šourová), Omnia, Žilina, SK (Monika Bažíková), Hashira, Novi Sad, Serbia (Vesna Kesić Krsmanović) a také Volný komorní sbor (VOKS) Praha (sbormistři Martina Spiritová a Kryštof Spirit). Jednotlivé sbory si z díla Zdeňka Lukáše vybraly: sušičtí Řemeslníky, plzeňští části Kyrie, Gloria, Sanctus z Missa Brevis, žilinští Slováci Alleluia a novosadští Srbové Dona nobis pacem. SDS si tedy pro soutěž připravil opus Zdeňka Lukáše č. 117 pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie, ale kromě toho zpíval ještě skladby Raymonda Schafera Miniwanka, Aleše Březiny Kyrie a Otmara Máchy Hojaja. Na vystoupení našich dětí bylo pozoruhodné uplatňování pohybových prvků a jemné ladění dynamiky zpěvu, které se přizpůsobovalo pohybovým variacím, resp. je velmi citlivě zvýrazňovalo. Na rozdíl od sušických dětí ostatní sbory vystupovaly v klasické statické formaci. Zdálo se mi, že to přispěje k dobrému umístění našeho souboru. Prof. Kolář ovšem pochválil nejen sušické, ale i ostatní soutěžící sbory. Když komentoval závěrečné hodnocení, řekl, že jednotlivá soutěžní vystoupení překvapila jak velmi dobrou interpretační úrovní, tak i velice zajímavou dramaturgií. Všechny soutěžící muselo potěšit, když slyšeli, že většina sborů by v pásmovém hodnocení získala zlatý diplom. Zaměření festivalu Canti veris Praga jsem zmínil v úvodu, nyní ještě zmínka ke kategoriím účastníků soutěže. Festival je určen pro čtyři kategorie. A dětskou do 16 let, B a C pro sbory nad 25 členů, z toho B pro dívčí, ženské a mužské a C pro smíšené a nakonec kategorie D pro sbory komorní do 25 členů. Jde tedy o velmi široké zaměření vokální soutěže a s tím asi souvisejí i poměrně přesně vymezené možnosti výběru soutěžních skladeb, které by mohly některým sborům naopak možnost přihlášení zužovat. Zmiňuji to proto, abych nám sušickým připomněl, že soutěžit s dospělými a často i teoreticky fundovanými vysokoškolskými sbory, je pro naše sušické děti náročné a ukázaly i se svými oběma dirigenty značnou dávku odvahy. Porota festivalu měla přímo hvězdnou kvalifikaci hodnotitelů. (pokračování příště) Doc. ZDENĚK PAPEŠ

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

vyhlašuje 18. ročník soutěže

vyhlašuje 18. ročník soutěže vyhlašuje 18. ročník soutěže patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Talent o.p.s. Plzeň a Občanské sdružení Talent 4you vyhlašuje 18. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více