ročník 7, květen 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 7, květen 2005"

Transkript

1 05 ročník 7, květen Mít dobrý pocit sám ze sebe Rozhovor se Zdenkem Mertou 9 Star Wars Epizoda III - Pomsta Sithů 12 Here - dobře ošetřený pop Recenze CD 24 DJ Orbith: Rezidentní noc na Flédě

2

3 Oldřich Mikulášek (* v Přerově, Brno) Oldřich Mikulášek se narodil ve stejný den jako Vítězslavem Nezvalem, pouze o deset let později a o nějakých sto dvacet kilometrů dál na severovýchod. V Přerově absolvoval obchodní školu, poté byl fakturistou, správcem cihelny, písařem na železnici, litografem a ve třiadvaceti se stal sportovním redaktorem Obzoru. Jako novinář přišel v roce 1937 do Brna. Nejprve to byly Lidové noviny, kde psal týden co týden své fejetony. Po roce 1945 pracoval v Rovnosti, kde působil i jako vedoucí kulturní rubriky a vlastně objevil Jana Skácela. Pak znovu přesedlal do Lidovek, následoval Československý rozhlas a poté sedm let v Hostu do domu. Byl ale především básníkem. A to básníkem zemitého moravanství a přilnutí k Brnu. Jeho prvotinou byla sbírka Marné milování z roku Následovaly Pulsy (1947), Horoucí zpěvy (1953), Ortely a milosti (1958) a další. Dětem byla určena Pohádka o brněnském krokodýlovi z roku Těžký úraz v roce 1967 způsobil, že ztratil přímý kontakt a konfrontaci se světem. Podtón tragické události je patrný i ve sbírce občanské a milostné lyriky Šokovaná růže (1969) a rovněž v Žebru Adamově z roku Připravil Zdeněk Chmel Kult - kulturně informační měsíčník Brna ročník 7, číslo 05, Vydává BLUE HILL 1620, s.r.o. šéfredaktor a design: Ing. Radek Holík, asistent šéfredaktora: Marta Holíková, redaktoři: Lenka Kosová, Markéta Havelková, Kateřina Mahovská foto: Hora, Vlk, Mrk, sazba a grafika: Ing. Radek Holík a Aleš Luffer redakce: Rybkova 1, Brno, tel.: , fax: , inzerce: tel.: , fax: , nebo distribuce: MoravaPrint, Mediaprint & Kapa presse-grosso, Inform, Hora Styl a 5P Agency, roční předplatné: All Production, 11 čísel za 165 Kč včetně poštovného produkce: Hora Styl, tiskne: ExpoData-Didot Mc 15 Kč / Registrační číslo: MK ČR E Blue Hill 1620, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu Blue Hill 1620, s.r.o. Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění. Květnové číslo vyšlo 25. dubna Redakční uzávěrka červnového čísla je 10. května 2005! Obsah editorial 3 rozhovor 4 Mít dobrý pocit sám ze sebe Rozhovor se Zdenkem Mertou kina / premiéry 8 Star Wars III Soutěž S Kultem do kina divadlo 12 Setkání 2005 Stretnutie galerie / muzea 17 Grete Popper v nové síni Camera gastro 22 hudba 23 Buty jsou tichá parta CD recenze 24 Neomšelé kousky z výprodeje lemury kluby / tipy 25 Orion Hall festival kulturní zařízení 29 vzdělání 31 Výherci soutěží v KULTu 04/05 S Kultem do kina: dubnové číslo Barovjanová Jitka, Brno / Bartošová Marie, Brno / Bednářová Helena, Bedřichovice (Šlapanice) / Benýšková Ilona, Brno / Buchta Antonín, Brno / Hrochová Hana, Ostrava / Chlubná Veronika, Brno / Janoušková Natalie, Brno / Jílková Jitka, Brno / Kříž Martin, Brno / Kuliniová Božena, Brno / Legnerová Jaroslava, Brno / Naušová Helena, Brno / Nečas Roman, Brno / Novotná Eva, Brno / Patrová Lenka, Brno / Ptáčková Nikol, Brno / Romaňáková Marta, Brno / Svobodová Jana, Brno / Trubková Alena, Brno Jedna ze 6 knih: Babky na divoko - správná odpověď: c) na Krétě Blažejová Martina, Ostrava / Jašek Michal, Brno / Kmoníček Josef, Brno / Stronerová Dana, Brno / Velinský Jiří, Brno / Vorel Oldřich, Oslavany Nutno předem ověřit naši přítomnost na tel.: ! 15 Kč

4 4 rozhovor Mít dobrý pocit sám ze sebe Rozhovor se Zdenkem Mertou Zdenek Merta (1951) absolvoval HAMU a řadu zahraničních stáží, byl klávesistou, kapelníkem, libretistou i zpěvákem. Vytvářel repertoár řady popových celebrit, až navázal spolupráci s herečkou a zpěvačkou Zorou Jandovou (dnes také manželkou). Na jeho kontě leží doslova štos muzikálů (nejvíce pro Městské divadlo Brno), hudební komedie, televizní a multimediální balet, klasická opereta, nastudování Bersteinovy Mše a nejnověji opera (La Roulettte), kterou uvádí Státní opera. Co bylo impulsem k napsání prvních not opery Ruleta? Průběžně stále něco píšu, ukládám do krabice a občas se podívám, jaké nápady tam mám. Když jsem to takhle jednou probíral, zdálo se mi u části hudby, že slyším velkou operní árii, která volá po zpracování, a pak začal uvažovat o konkrétním tvaru. Operu jsem chtěl napsat už dávno a jsem rád, že jsem ji nepsal jako zadaný úkol. Že se to stalo, aniž jsem se do toho nutil. Babylon před lety v Brně, je v podstatě tímtéž operním tvarem, jen jsou tam místa technicky dělaná pro mikrofonové zpívání, ale polovina by se dala hrát jako opera v podstatě hned. Existuje zásadní rozdíl mezi prací ve Státní opeře a v Městském divadle? S lidmi v Městském divadle na sebe po 15 letech spolupráce slyšíme a tím vznikají podmínky, které nelze srovnávat. V Opeře cítím od mnoha lidí krásný přístup a vedle toho stojí standardy, které patří k podobnému divadlu je určeno, odkdy dokdy se zkouší Máte nejoblíbenější žánr? Mám rád všechny, které podporují fantazii a jejichž kreativita vzniku inspiruje k dalšímu přemýšlení, a to je v mnoha žánrech. Často se to vyskytuje v dobré literatuře, bývá to moderní tanec body talking, může

5 rozhovor 5 to být i výtvarné umění, je to v hudbě operu nevyjímaje. Jaký je váš vztah ke klasické opeře ve velkých divadlech? Pořádně jsem to začal sledovat až před několika lety na základě obzvlášť v zahraničí shlédnutých inscenací, které mě dostaly. Vždycky mně vadila kvalita operních inscenací a zdálo se mi, že všechny ostatní žánry se dělají na vyšší inscenační úrovni. Pak jsem viděl několik skutečně skvěle udělaných oper a pochopil, že dobře a silně udělaná opera může být tím nejlepším. Nyní tedy stojí u vás operní žánr na nejvyšší příčce? U mě je na nejvyšší příčce vždycky to, co pohladí duši nebo mne posune do sfér, kdy se mi o tom může zdát a není to otázka žánru. Za jakých okolností a kde píšete? Teď se hodně věnuji motivům - sbírám a píšu je třeba na ubrousky, podle toho, kde se zrovna nacházím. Samotné melodie nejlépe vznikají bez nástroje, skládat u piána je limit. Řekl bych, že nejvíc věcí vymyslím doma a bez nástroje. Když to odněkud přinesu, prohlédnu si to, musím si v tom udělat pořádek, zapsat to - takhle jsem se seznámil s počítačem. Umí i třídit a dobře se v něm ukládá. Vždycky vymyslím motivky, utřídím je do nějaké podoby a pak pokračuji u klavíru nebo u počítače. Máte bytostnou potřebu napsat další operu? Mám. Vidím na Ruletě chyby, které už neodstraníme, protože to v tomto provozu nejde. Stačilo by mně, kdybychom ji dělali znovu. Co je pro vás v životě důležité? Myslím, že je důležité, aby měl člověk ze sebe dobrý pocit, a pak, že v životě má být hodně srandy. Jaké jsou vaše další umělecké plány a ambice? Před časem mně hráli zatím jen narychlo symfonii, tak bych byl rád, kdybychom ji udělali na podzim jako velký dobře připravený koncert. Jinak se těším na Zořin autorský muzikál Nahá múza z francouzského prostředí se šansonovými písničkami, který máme připravený, a chci dokončit velkou orchestrální hudbu o Moravě, kterou mám téměř hotovou. Říkáte, že máte rád sečtělé diváky, jaký jste vy sám? Jsem baví-nebaví jako dítě. Vydržím třeba ze slušnosti, ale jiné kritérium než zaujme nezaujme nemám.! Iveta Macková HUDEBNI KOMEDIE Jifií litr / Jifií Such ReÏie: Jana Kali ová Hrají: Petr Gazdík nebo Milan Nûmec, Petr tûpán nebo Ján Jackuliak, Zuzana Kyseºová nebo Ivana VaÀková, Jana Musilová, Jan Apolenáfi nebo Jan Mazák, Stano Slovák nebo Oldfiich Smysl, Petr Brychta nebo Jakub Przebinda, Alan Novotn nebo Jifií Ressler, Igor Ondfiíãek nebo Robert Musialek, Miloslav âíïek nebo Ladislav Koláfi, Tomá Sagher, Zdenûk Bure nebo Karel Jansk, Markéta Sedláãková nebo Johana Gazdíková, Vladimír Voleãko nebo Dalibor âernák, Milan Horsk a dal í. PO CEL KVùTEN V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO Objednávky vstupenek: komerãní oddûlení MdB, Lidická 16, Brno, tel.: ,

6 6 festival kina / festival Filmový festival ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež je nejstarší akcí svého druhu na světě a patří k významným událostem ve světovém festivalovým kalendáři. Letošní 45. ročník se uskuteční ve dnech od 29. května do 4. června 2005 ve Zlíně. Hlavním programem festivalu je mezinárodní soutěž hraných a animovaných filmů pro děti a mládež. V rámci podpory filmové tvorby mladých tvůrců zde existuje mezinárodní soutěž Evropských debutů a studentské filmové setkání Zlínský pes. Každoročně patří do programu také přehlídka dokumentárních filmů pro mládež, retrospektivní a informativní sekce, přehlídka hraných filmů zemí Visegrádu a dny věnované vybrané národní kinematografii, letos zaměřené na skandinávskou a pobaltskou filmovou tvorbu. Mezi letošní významné hosty bude patřit britský herec Michael York, který do Zlína zavítá i se svojí manželkou, americkou fotoreportérkou a spisovatelkou Patricii Yorkovou. Pro mnohé návštěvníky festivalu bude lákadlem setkání s Ellen M. Harrington, členkou Academy of Motion Picture Arts and Science (udělující americké filmové ceny Oskar) během jejích přednášek v rámci doprovodných programů festivalu. Pozvání do Zlína také přijali a do porot zasednou mj. režiséři Juraj Herz a Jiří Svoboda nebo ruský filmař Alexandr Mitta a Maryanne Redpath, programová ředitelka Kinderfilmfestu, jenž je součástí berlínského filmového festivalu Berlinale. Během festivalového týdne je připraven bohatý doprovodný program nejenom pro děti a mládež. Více na webové adrese Brněnské štěk Zlínského psa Těm, kterým nestačí pouze komerční filmová tvorba, přináší Filmová škola ve Zlíně ve spolupráci s Palace Cinemas zpestření v podobě večera Brněnské štěk. Jedná se o zlomek toho, co na konci května připravili studenti Filmové školy ve Zlíně v rámci projektu Zlínský pes. Nejen v Brně, ale i v Praze se uskuteční projekce oceněných snímků z Mezinárodní soutěžní přehlídky studentských filmů Zlínský pes 2004 a tvorby studentů Filmové školy Zlín. Pro ty, kteří se chtějí stát filmaři, bude Brněnské štěk jedinečnou příležitostí seznámit se se studijním programem zlínské školy. Zlínský pes zaštěká v Brně v pondělí 16. května v Palace Cinemas Špalíček ve 20 hodin. Samotná akce Zlínský pes pak proběhne jako součást Filmového festivalu ve Zlíně od 29. května do 3. června. Toto studentské filmové setkání přinese soutěžní přehlídku studentských filmů, nesoutěžní filmové projekce, workshopy domácích a zahraničních filmových profesionálů, divadlo, hudbu, sport a spoustu další zábavy. Více o projektu zlínský pes se dozvíte na internetové adrese Do Brna přijede Kinematovlak Na filmy se můžeme dívat doma v televizi nebo můžeme zajít do kina. A nebo na vlakové nádraží do Kinematovlaku. Pro ty z vás, kteří o poslední možnosti dosud neslyšeli, připravili Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně a České dráhy nezapomenutelné promítání krátkých dětských filmů a večerníčků ve speciálně upraveném vlakovém vagóně. Do Brna přijede tento pojízdný kinosál v doprovodu výstavního a salónního vozu ve čtvrtek 26. června Od 8 do 14 hodin bude dopolední promítání rezervováno pro školy, od 14 do 16 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. Vstup na všechny projekce do kina na kolejích je zcela zdarma. Kromě promítání můžete navštívit výstavní a salónní vůz, ve kterém bude instalována výstava o historii Českých drah a výkresy dětí z výtvarné soutěže vyhlášené Českou televizí S večerníčkem po kolejích do Zlína. Svou pouť po 28 českých a moravských městech zakončí Kinematovlak na 45. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež, který se uskuteční v termínu od 29. května do 4. června 2005.!

7 kina / premiéry tip / program 7 Voníš jako tenkrát????? (ČR 2005) Distribuce Prospero. Drama. 86 minut. Režie: Jitka Němcová. Scénář: Jitka Němcová a Lucie Konečná. Hrají: Michaela Kuklová, Jitka Schneiderová, Jan Budař, David Švehlík, Pavel Řezníček, Jana Hlaváčová, Kamila Magálová, Oldřich Vízner a další. Premiéra: 5. května 2005 Příběh dvou kamarádek, do jejichž přátelství zasáhla žárlivost. Ruth (M. Kuklová) a Magda (J. Schneiderová) byly od dětství nerozlučné kamarádky. Obě se dostaly na vysokou školu a obě se zamilovaly do stejného kluka. V boji o lásku zvítězila Ruth a postavila tak Magdu před nelehké rozhodnutí: vzdát se Adama (J. Budař) a udržet si přátelství Ruth, nebo dát přednost svému srdci? Když Adam získá vysněnou stáž v zahraničí a odjíždí do Rakouska, zatají mu Ruth své čerstvé těhotenství a odmítne odjet s ním. Za čas ale Ruth přemluví Magdu, aby se rozjela za Adamem a pokusila se ho přimět k návratu. Magda však situace zneužije, získá Adama pro sebe a v cizině se za něj provdá. Po letech se Magda vrací domů, staré křivdy ožívají a dávná historie se uzavírá. Film měl být uveden do kin už loňský rok, ale došlo ke ztrátě zvukové stopy, která tak musela být vytvořena zcela od začátku.! Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů????? Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (USA, 2005) Distribuce Bontonfilm. Sci-Fi/Dobrodružný/Akční.. Režie a scénář: George Lucas. Hrají: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Frank Oz, James Earl Jones a další. Premiéra: 19. května V poslední epizodě ságy Star Wars zuří Klonové války, které prohloubily rozpory mezi kancléřem Palpatinem a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker se musí rozhodnout, na čí straně bude stát. Podlehne slibům moci a pokušení Temné strany, vstoupí do služeb zlého Darth Sidiouse a stane se z něj Darth Vader. Sithští lordové se chtějí společně pomstít a prvním krokem jejich plánu je likvidace Jediů. Pouze Yoda a Obi-Wan přežijí a musejí se Sithům postavit, což vede k dramatickému souboji světelnými meči mezi Anakinem a Obi-Wanem, který rozhodne o osudu galaxie. Celá sága začala v roce 1977 filmem Hvězdné války. Po fenomenálním úspěchu následovaly v roce 1980 Impérium vrací úder a v roce 1983 Návrat Jediho. George Lucas se poté rozhodl počkat s natáčením dalších dílů, než mu vývoj počítačové techniky umožní dokonale ztvárnit jeho vize. To se stalo v roce 1999, kdy byl uveden do kin film Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba, v roce 2002 pak navázala Star Wars: Epizoda II - Klony útočí. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů slibuje stát se nejen završením, ale i vyvrcholením celé série.! Scala Moravské nám. 3, Brno, tel.: /5 FVT: Ať žije republika (ČR) 17:00 1/5 Sluneční stát (ČR) 20:00 2-4/5 Sluneční stát (ČR) 17:30 Klan létajících dýk 20:00 5/5 Hra o přežití (USA) 17:30, 20:00 6-8/5 Hra o přežití (USA) 20:00 6/5 FVT: Práče (ČR) 17:30 7/5 FVT: Smrt si říká Engelchen 17:00 8/5 FVT: Tmavomodrý svět (ČR) 17:30 9/5 Hra o přežití (USA) 17: /5 Arsen Lupin - zloděj gentleman (VB/FR) 20: /5 Hra o přežití (USA) 17:30 11/5 Arsen Lupin - zloděj gentleman (VB/FR) 20:00 12/5 Román pro ženy (ČR) 17: /5 Román pro ženy (ČR) 17:30, 20: /5 Bílá pani (ČR) 15:30 16/5 Román pro ženy (ČR) 17:30, 20: /5 Román pro ženy (ČR) 17:30, 20: /5 Rychlý Stripes (USA) 17:30 Pád Třetí říše (NĚM) 20:00 22/5 Světáci (ČR) 15: /5 Pád Třetí říše (NĚM) 17:00 ;Old Boy (KOR) 20:00 24/5 Světáci (ČR) 15:30 25/5 Pád Třetí říše (NĚM) 17: /5 Letec (USA/JAP) 17: /5 Jarmak marnosti (VB/USA) 20: /5 Noc na Karlštejně (ČR) 15: /5 Božská Julie (KAN/VB) 20:30 Lucerna Minská 19, Brno, tel.: /5 Příběhy obyčejného šílenství 18:15 Million Dollar Baby (USA) 20:30 5/5 Román pro ženy (ČR) 20:30 5-8/5 Million Dollar Baby (USA) 17:45 6-8/5 Román pro ženy (ČR) 15:30, 20:30 9/5 Román pro ženy (ČR) 16:30, 20: /5 Dívka s perlou (VB) 18: /5 Román pro ženy (ČR) 20:30 11/5 Mír jejich duší (ČR) 18: /5 Tatínek (ČR) 17: /5 Klan létajících dýk (ČÍN/HONG) 20: /5 Ženy pro měny (ČR) 18: /5 Klan létajících dýk 14:45, 20: /5 Na dotek (USA) 18: (ČÍN) 20: /5 Melinda a Melinda (USA) 18: /5 Smím prosit? (USA) 20: /5 Smím prosit? (USA) 16:15, 20: /5 Hra na schovávanou (USA) 18:15 Sluneční stát (ČR) 20: /5 Skřítek (ČR) 18: /5 Krev zmizelého (ČR) 20: /5 Krev zmizelého (ČR) 16:00, 20: /5 Román pro ženy (ČR) 18:15 Proti zdi (NĚM) 20:30! převzato z nebo

8 8 programy kina / premiéry Art Cihlářská 19, Brno, tel.: /5 FJS: Smrt v Gaze (VB) 20:00 FJS: al-džazíra - jiný úhel pohledu (USA) 17:30 FJS: Za devatero temn. horami 22:00 2-5/5 SšFK: Kruté radosti (SR) 18:45 2/5 FJS: MS - Únosy nevěst v Kyrgyzstánu (KAN) 19:00 FJS: Cesta do Evropy (DÁN) 21:00 FJS: Geneticky modifikovaný život (ŇEM) 16:30 3/5 FJS: Být skinheadem (FR) 21:00 FJS: Afoňka už nechce pást soby 16:30 FJS: MS - Eshq (ČR) 19:00 4/5 FJS: Afghánci neflirtují (NĚM) 16:30 FJS: MS - Mírotvůrci (KAN) 21:00 FJS: MS - Slepá pravda (JUG) 19:00 5/5 FJS: O Bagdádu (USA) 16:30 FJS: Kamarád (ŠV) 21:00 FJS: MS - Fragmenty z Bosny 19:00 6/5 Ray (USA) 17:00, 20:00 7/5 ANIMEFEST od 8:00 8/5 ANIMEFEST do 12:00 V zajetí chuti (FR) 18:00 Ray (USA) 20:00 9/ (HONG) 18:00, 20:30 10/5 Černá kočka, bílý kocour 18: / (HONG) 20:30 11/5 Nebe nad Berlínem (NĚM) 18:00 12/5 Great Divide Race - beseda 18:30 13/5 Život je zázrak (FR) 17:00, 20:00 14/5 Život je zázrak (FR) 17:00 Koktejl a Pustina (ČR) 20:00 15/5 Život je zázrak (FR) 20:00 Koktejl a Pustina (ČR) 18:00 16/5 Život je zázrak (FR) 17:00, 20:00 17/5 Brazil (VB) 18:00, 20:30 18/5 Amélie z Montmártru 18:00, 20:30 19/5 Dogora (FR) 21:00 Mulholland drive (USA/FR) 18: /5 Dogora (FR) 18:45, 21: /5 Přehlídka filmů B. Rychlíka - více na plakátech kina 25/5 Buena vista social club 18:45, 21:00 26/5 Old boy (KOR) 21:00 Kamenolom boží premiéra 18:45 27/5 Buena vista social club (NĚM) 18:45 Old boy (KOR) 21: /5 Old boy (KOR) 18:45, 21: /5 Život Briana (VB) 18:45, 21:00 SšFK: Středoškolský filmový klub FJS: Festival Jeden Svět Jasmín - kinokavárna Kotlanova 7, Brno, tel.: , /5 Sametoví vrazi (ČR) 17: /5 Roboti (USA) 17: /5 Ray (USA) 17: /5 Skřítek (ČR) 17:00 Oldboy!!!!! Ž(J. KOR, 2003) Distribuce Artcam. Akční/Mysteriózní/ Thriller. 120 minut. Režie: Chan-wook Park. Scénář: Jo-yun Hwang, Chun-hyeong Lim. Hrají: Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang, Su-hyeon Kima další. Premiéra: 5. května 2005 films.tartanfilmsusa.com/oldboy Únos Dae-sua se odehraje rovnou před jeho domem, kde dosud poklidně žil se svou rodinou. Kdesi v podivném domácím vězení se dozví z televize, že jeho žena byla mezitím brutálně zavražděna a on je z vraždy podezírán. V tmavé místnosti stráví patnáct let, než se jednoho dne stejně nečekaně probudí na svobodě. Od té chvíle se upne na pomstu neznámému vězniteli. S pomocí mladé Mido jej najde, jenže dotyčný muž ho postupně usvědčí z dávné viny.! Hotel Rwanda!!!!! (KAN/VB/ITA/J. AFR, 2004) Distribuce HCE. Drama/ Válečný. 110 minut. Režie: Terry George. Scénář: Keir Pearson a Terry George. Hrají: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte, Joaquin Phoenix, Cara Seymour a další. Premiéra: 5. května Píše se rok 1993, ve Rwandě vypukla kmenová válka mezi Bhuty a Tutsii. Celý svět v čele s OSN fatálně selhal a nyní jen bezmocně přihlíží prostřednictvím médií jedné z nejkrutějších genocid od konce 2. světové války. Paul Rusesabagin je manažerem hotelu, který za normálních okolností slouží diplomatické smetánce a bohatým cizincům. Bez váhání otevře brány luxusního resortu bezbranným uprchlíkům. Těch se tam až do konce konfliktu postupně tísní Jeden muž tak zmohl tisíckrát víc, než tisíce vojáků mírových vojsk. Konflikt si za pouhé 3 měsíce trvání vyžádal skoro milion lidských životů...! Korsický případ!!!!! L Enquete corse (FRA, 2004) Distribuce Bioscop. Komedie. 92 minut. Režie: Alain Berberian. Scénář: Christian Clavier, Michel Delgado. Hrají: Christian Clavier, Jean Reno, Didier Flamand, Hervé Lassince a další. Premiéra: 5. května 2005 Hlavní postavou svižné komedie je pařížský soukromý detektiv Jack Palmer. Má o sobě velmi uspokojivé mínění a úkol, který dostane totiž najít jakéhosi Ange Leoniho a doručit mu zprávu o dědictví pokládá za rutinu. Jenomže to ještě netuší, že Leoni za prvé žije na Korsice a za druhé je vedoucím tak trochu teroristického hnutí za nezávislost.! Rychlý Stripes!!!!! Racing Stripes (J. AFR/USA, 2005) Distribuce HCE. Dobrodružný/Animovaný. 94 minut. Režie: Frederik Du Chau. Scénář: Michael Samonek, Kirk De Micco. Hrají (hlasy): Frankie Muniz, Michael Rosenbaum, Dustin Hoffman, Joshua Jackson, Patrick Stewart a další. Premiéra: 12. května 2005 racingstripesmovie.warnerbros.com Podobně jako prasátko Babe, které se chtělo stát pasteveckým psem, má sen i Proužek, mládě Zebry omylem opuštěné v bouři potulným cirkusem. Proužek má sen vyhrát dostihy. A to ne ledajaké, ale rovnou nejslavnější dostihový závod světa: Kentucky Derby Open.!

9 kina / premiéry programy 9 Prokletá Argentina!!!!! RImagining Argentina (USA, 2003) Distribuce SPI. Drama/Thriller. 107 minut. Režie: Christopher Hampton. Scénář: Lawrence Thornton, Christopher Hampton. Hrají: Antonio Banderas, Emma Thompson, Rubén Blades, Claire Bloom, Horacio Flash, John Wood a další. Premiéra: 19. května 2005 Píše se rok 1976, Buenos Aires prožívá znepokojení nad přibývajícími únosy osob, které se odvážily postavit proti diktatuře vlády. Ředitel dětského divadla Carlos Rueda se jednoho dne vrací domů a zjišťuje, že jeho žena Cecilia byla unesena za psaní kontroverzních článků v místních novinách. Carlos zoufale pátrá po své ženě, ale stále je o krok pozadu. Mezitím Cecilie plánuje vlastní nebezpečný útěk z vězení.! Zákon přitažlivosti!!!!! Laws of Attraction (USA, 2004) Distribuce Bioscop. Komedie/Romantický. 90 minut. Režie: Peter Howitt. Scénář: Aline Brosh McKenna, Robert Harling. Hrají: Julianne Moore, Pierce Brosnan, Parker Posey, David Wilmot, David Kelly a další. Premiéra: 26. května Audrey Woods a Daniel Rafferty patří v newyorském právnickém světě mezi špičkové specialisty na rozvody. Jednoho dne stanou proti sobě. Daniel zastupuje rockovou hvězdu Thornea, Audrey jeho nespokojenou manželku Serenu. Jejich právníci zachovávají profesionální dekorum maskující bouřlivou antipatii. Co se stane, když se tihle dva profesionálové, kteří neumějí prohrávat, do sebe proti své vůli zamilují?! Tlumočnice!!!!! The Interpreter (VB, 2005) Distribuce Bontonfilm. Drama. 123 minut. Režie: Sydney Pollack. Scénář: Steven Zaillian, Scott Frank, Charles Randolph. Hrají: Nicole Kidman, Sean Penn, Yvan Attal, Jesper Christensen, Adrian Martinez a další. Premiéra: 26. května Řetězec dramatických událostí se spustí ve chvíli, kdy se tlumočnice OSN Silvia Broom (N. Kidman) přizná, že náhodou zaslechla rozhovor v neobvyklém africkém dialektu, jehož obsahem byla plánovaná vražda jistého afrického prezidenta. Silviin život se po tomto doznání obrátí vzhůru nohama, protože se stane terčem neznámých zabijáků. Přestože o její bezpečí začne pečovat agent FBI Tobin Keller (Penn), ohrožení Silvie se paradoxně ještě zvyšuje. Keller totiž začne zkoumat minulost své chráněnky a pomalu v něm narůstá přesvědčení, že by i ona mohla být do spiknutí proti hlavě státu zapletena.! Březnový TOPTEN brněnských kin ( ) Zdroj: UFD Název filmu Premiéra Představení Diváci Tržby 1 Příběhy obyčejného šílenství Jeho fotr, to je lotr! Skřítek Roboti Smím prosit? Million dollar baby Lovci pokladů Letec Slonisko a Medvídek Pú Klan létajících dýk ! převzato z nebo Palace Cinemas Olympia U dálnice 777, Brno - Modřice, tel.: , Začátky představení ověřte na nebo na 1-4/5 V dobré společnosti / xxx: Nová dimenze 5-11/5 Království nebeské 12-18/5 Rychlý Stripes 19-25/5 Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithů 26-31/5 Něco jako láska / Tlumočnice Palace Cinemas Velký Špalíček Mečová 2, Brno, tel.: , 1-4/5 V dobré společnosti / xxx: Nová dimenze 5-11/5 Království nebeské / Hotel Rwanda / Dogora / Oldboy 12-18/5 Rychlý Stripes 19-25/5 Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithů 26-31/5 Něco jako láska / Tlumočnice / Ong-bak Svratka Veslařská 56, Brno - Jundrov, tel.: /5 Krev zmizelého (ČR) 19:30 7/5 Pásmo pohádek pro nejmenší 16:00 Krev zmizelého (ČR) 17: /5 Roboti (USA) 17: /5 Letec (USA/JAP) 19:30 14/5 Letec (USA/JAP) 17:30 14/5 Pásmo pohádek pro nejmenší 16: /5 Dveře v podlaze (USA) 19: /5 Román pro ženy (ČR) 19:30 21/5 Román pro ženy (ČR) 17:30 21/5 Pásmo pohádek pro nejmenší 16:00 22/5 Román pro ženy (ČR) 18: /5 Román pro ženy (ČR) 19: /5 Zostane to medzi nami (SR/ČR) 19:30 28/5 Pásmo pohádek pro nejmenší 16:00 Zostane to medzi nami (SR/ČR) 17:30 31/5 Bokovka (USA) 19:30 S Kultem do kina Chcete-li vidět jakýkoliv film v kině Scala, zašlete vyplněný kupón do 15. května 2005 na adresu redakce časopisu KULT: Rybkova 1, Brno Dvacet výherců získá dvě volné vstupenky za cenu jedné. Výhru si vyzvedněte v redakci. Jméno: Příjmení: Adresa: Datum narození: Podpis:

10 Gustava Meyrinka. Tvůrci tohoto tanečního dramatu jsou Daniel Weisner, Petr Zuzka a Zbyněk Matějů, kteří vytvořili příběh, balancující mezi snem a skutečností, mys- 10 festival / premiéry divadlo / programy Setkání 2005 Stretnutie Městské divadlo Zlín bude od 10. do 14. května hostit 10. ročník mezinárodního divadelního festivalu Setkání 2005 Stretnutie. Mezinárodní divadelní festival má vyhraněnou dramaturgickou koncepci, je orientován na konfrontaci a podporu původní dramatické a inscenační tvorby. Tento festival dramatických novinek je svým zaměřením jediný svého druhu v České republice i na Slovensku a patrně i ve středoevropském kulturním prostoru. Na rozdíl od přehlídek nabízí festival inspirativní a v podstatě pracovně odborný program. Součástí akce budou odborné semináře, setkání dramaturgů, překladatelů i divadelní kritiky. Letošní jubilejní ročník festivalu vzbuzuje výrazný zájem českých a slovenských divadel, ale také pozornost kulturní i odborné divadelní veřejnosti, režisérů, dramaturgů, studentů vysokých škol. Festival je od roku 2003 otevřený účasti zahraničních souborů hosty přehlídky byly již divadelní produkce z Rakouska a z Francie. Se vstupem České republiky do Evropské unie se letos soustředila pozornost na divadelní scény zemí visegrádské čtyřky. Za podpory Visegrádského fondu se přehlídky v roce 2005 zúčastní významná polská divadelní scéna Narodowy Stary Teatr Krakow, a zahájí tak novou programovou etapu přehlídky. Kmotry festivalu budou Zdena Studenková, herečka Slovenského národného divadla Bratislava, a Jiří Štěpnička, herec Národního divadla Praha.!mrk Zbyněk Matějů-Daniel Wiesner-Petr Zuzka: Ibbur aneb Pražské mystérium Balet Národního divadla v Praze uvádí původní český balet Ibbur aneb Pražské mystérium, který vznikl na motivy románu Bezbariérové divadlo Barka Sv. Čecha 35a, Brno, tel.: , , 3+5/5 19:00 (Estamos)En El Aire Jsme v éteru (premiéra) 6/5 19:00 Lužánecké kukátko: Kšandy Strašidlo / Cyranovy boty Vesmírný úlet, Kukla Lóra (premiéra) 7/5 19:00 Setkání mezi městy - Malé taneční seskupení a hosté 9+20/5 19:00 Strašidlo Cantervillské - O. Wilde. 12/5 18:00 How to Make the Theatre aneb Nahlédnutí do herecké kuchyně. V angličtině 14/5 16:00 Trunbezurda a Poměnka - amatérský soubor Tak Jo 19:30 Tři v tom - amatérský divadelní soubor Tak Jo 16+29/5 19:00 Večírek začíná (premiéra) 16/5 14:00 ZUŠ Palackého pro seniory 17/5 19:00 Petr Pařízek - koncert multiinstrumentální hudby 19/5 19:00 Der Besuch der Alten Dame / Rieger Oder 5+5=1 (premiéra). V německém jazyce 23/5 19:00 A Bohavian Fairy Tale (premiéra). V angličtině 24/5 19:00 Cesta domů aneb Návraty k sobě 26-27/5 19:00 A Bohavian Fairy Tale. V angličtině 28/5 19:30 Povídky z postele - Sejček, divadlo Fénix Divadlo Bolka Polívky Jakubské nám. 5, Brno, tel.: , , /5 19:00 Reality Show - autor a režie: J. Nvota (Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída) 10-11/5 8:30, 10:30 Šípková Růženka. Dětské představení agentury J + L 11/5 19:00 Kdes to byl(a) v noci - autor: A. Ayckbourn, režie: J. Menzel (Divadlo bez Zábradlí), hrají: V. Freimanová, L. Krbová (J. Švandová), B. Leichnerová (M. Rojíčková), R. Hrušínský, Z. Žák (I. Řezáč), J. Carda (J. Menzel) 12/5 19:00 Bez předsudku - režie: L. Vymětal (Divadlo Kalich) 16/5 19:00 Noc s Alicí - režie: A. Procházka (Divadlo Radka Brzobohatého - Pierot) 17-19/5 19:00 Garderobiér - R. Harwood, režie: R. Polák (Divadlo Bolka Polívky a Študio L + S) 20/5 19:00 Pánská jízda - autor a režie: D. Gombár (Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída) hrají: J. Pecha, M. Trnavský, R. Novák, D. Rotter 23/5 19:00 Chvála bláznovství - autor: A. Hellstenius (Divadlo Kalich), hrají: M. Dlouhý, V. Dlouhý 25/5 19:00 Královna zpívá blues - režie: N. Slovák (Divadlo West Bratislava), hrají: M. Kramár, J. Hubinská, L. Lužinská, M. Labuda ml. a další 26-27/5 8:30, 10:30 Strašidelný mlýn. Dětské představení agentury J + L 27/5 19:00 Chvilková slabost - autor: D. Churchill, režie: J. Burián (Divadlo Radka Brzobohatého - Pierot) 30/5 19:00 Velká zebra - autor: P. Lassayques, režie: P. Palouš (agentura AP - PROSPER, Praha) 31/5 8:30, 10:30 Kuk a Cuk. Dětské představení 31/5 19:00 Kosa - autor a režie: J. Nvota (Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída)

11 divadlo / programy premiéry 11 Husa na provázku Zelný trh 9, Brno, tel.: , 7/5 19:30 The Best of Posedlost I - V - L. Balák a kol. 9+12/5 19:30 Běsi - Stavrogin je ďábel - F. M. Dostojevskij (9. 5. zadáno!) 10/5 19:30 Kníže Myškin je idiot - F. M. Dostojevskij, režie: V. Morávek 11/5 19:30 Raskolnikov - Jeho zločina a jeho trest - F. M. Dostojevskij 13/5 19:30 Nadsamec - A. Jarry a A. Nathanson. Derniéra! 16/5 10:00, 19:00 Babička podle B. němcové, režie: I. Krobot 17-18/5 19:30 Sherlock Holmes - A. C. Doyle, režie: E. Tálská 19/5 19:30 Zahradní slavnost - V. Havel, režie: P. Scherhaufer 20/5 19:30 Cult Fiction II - Vraždy v ulici Morgue - E. A. Poe 25-26/5 19:00 Nickname, Chat - uvádí: Divadlo Archa 27/5 19:00 Hvězdy nad Baltimore - L. Balák, režie: J. A. Pitínský Sklepní scéna 2+26/5 19:30 Baletky - A. Saalbachová, režie: P. Šimák 8/5 19:30 Posedlost (premiéra) - L. Balák a kol. 20/5 19:30 Autobus na lince 21 - K. Kling, režie: P. Scherhaufer 25/5 19:30 Hromadná vražedkyně a její přátelé - G. Tabori 30/5 19:30 Modrovous - Naděje žen - D. Loher, režie: P. Baďura 31/5 19:30 Já, Feuerbach - T. Dorst, režie: P. Baďura CED - Sklepní scéna 3/5 19:30 Scénické čtení - K. Thuroczi 19:30 Letokruhy - Divadlo Continuo. Velký sál 4/5 19:30 Triglav párty. Setkání s čelnými představiteli moderní slovinské literatury autorská čtení, neformální diskuze, v průběhu večera ochutnávka slovinských vín. Ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny 5/5 19:30 Holan - Divadlo U stolu 6/5 19:30... brněnská scéna? 7/5 19:30 Blahoslavení blízcí. Soubor při Gymnáziu kpt. Jaroše 9/5 19:30 Král Oidipús - Sofokles (Divadlo U stolu) 10/5 19:30 Dům u tonoucí hvězdy - J. Zeyer (Divadlo U stolu) 11/5 19:30 Alchymista - P. Coehlo (Divadlo U stolu) 12/5 19:30 Kytice - Divadlo Neslyším 13/5 19:30 Úlet - Divadlo Neslyším 15/5 19:30 Tragická historie o doktoru Faustovi. Ch. Marlowe 16/5 19:30 Piknik bezdomovců - Kolektiv studentů FF MU 17/5 9:00 O dvanácti měsíčkách - Divadlo Neslyším 19:30 Večer pro Ellen - F. Dűrrenmat - Fyzikové - Studentské divadlo Fakulty informatiky MU 18/5 19:30 Mistero Buffo - D. Fo 19/5 19:30 koncert kapely Doošek 21/5 19:30 Staré pověsti české - pohanská část - A. Jirásek 22/5 19:30 Život je sen - Calderón (Divadlo U stolu) 23/5 19:30 Sen směšného člověka - F. M. Dostojevskij (Divadlo U stolu) 24/5 19:30 Princ Bhadra 18:00 Koncert indické klasické hudby. Dr. Jibendra Narayan Goswami - sitár, Mani Shankar Tripathi - tabla. Velký sál 27/5 19:30 Zelené peří 29/5 19:30 Pojď do mého světa (premiéra) - Divadlo Neslyším tickou vizí a pověstí a zrcadlí křehký svět duševní rovnováhy člověka. Jejich snahou je vyjádřit původní téma moderním choreografickým jazykem prostřednictvím nových režijních postupů.! Stavovské divadlo Hudba: Zbyněk Matějů Libreto: Daniel Weisner Choreografie: Petr Zuzka Režie: Daniel Wiesner a P. Zuzka Scéna: Jan Dušek Kostýmy: Roman Šolc Premiéry: 12. a 14. května 2005, 19:00 Antonín Dvořák: Rusalka Nejkrásnější opera Antonína Dvořáka Rusalka - vstupuje do repertoáru Státní opery Praha. Jaroslava Kvapila k napsání jejího libreta inspirovala pohádka Malá mořská víla z pera dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a právě od jeho narození v dubnu uplynulo rovných 200 let! K nastudování opery byl přizván režisér Zdeněk Troška, který se tímto vrací do SOP již podruhé. Jeho režijní pojetí má nabídnout moderní inscenaci Rusalky jako pohádky, a to v hlavní roli s Evou Urbanovou.! Státní opera Praha Dirigent: Leoš Svárovský Režie: Zdeněk Troška Scéna: Milan Ferenčík Kostýmy: Josef Jelínek Titulní role: Eva Urbanová Premiéry: 5. a 7. května 2005, 19:00 Edgar Allan Poe - Ondřej Klíč: Zlatý Skarabeus Divadlo Polárka nabízí další titul z oblasti her pro mládež Zlatého Skarabea. Jde o divadelní přepis povídek legendárního Edgara Allana Poea, amerického spisovatele 19. století a autora fantastických a mystických příběhů. Detektivní příběh osudovosti a prokletí lidí, kteří propadli vidině bohatství, nás zavede do prostředí opuštěného pobřeží a močálů Jižní Karolíny. Novou inscenaci se souborem nastudoval režisér Miroslav Oščatka, autorkou výpravy je Kateřina Wewiorgová.! Divadlo Polárka Režie: Miroslav Oščatka Hudba: Jan Kyncl & Vít Karlas & Ondřej Klíč Výprava: Kateřina Wewiorgová Premiéra: 5. května 2005, 19:30

12 12 recenze divadlo / programy Karafiátovi Broučci se usídlili v divadle Radost Nové nastudování Broučků nabízí Loutkové divadlo Radost. Autorem dramatizace, hudby a režisérem je Vlastimil Peška. Broučci, kteří jsou obdařeni lidskými starostmi i radostmi, rozehrávají hravý a napínavý příběh svatojánského Broučka od jeho narození po svatbu s Beruškou. Většina postav má hereckého i loutkového představitele, kteří se střídají i během jednotlivých scén. Přidanou postavou je šnek, který komickými vstupy příjemně osvěžuje a ozvláštňuje hru. Děj je zasazen do čtyř ročních období a tomu je podřízena i scéna Jiřího Pitra. Ilda Pitrová vytvořila krásné poutavé loutky a barevné kostýmy, autorem písniček je Jaroslav Wykrent. V premiérovém obsazení se představili konzervatoristé Marek Příkazký (Brouček) a Andrea Nakládalová (Beruška), kteří prokázali, že disponují jak hereckými, tak pěveckými a pohybovými dispozicemi. Nová hodinová inscenace je ideální podívanou pro děti od čtyř až pěti let výše.!im Psáno z premiéry Jeníček s Mařenkou v divadle Polárka Premiéru pohádky bratří Grimmů nastudovalo Divadlo Polárka. Režijní zpracování Jakuba Macečky vychází z předlohy z počátku 19. století. Nabízí příběh dvou dětí, kterým bída vzala maminku a za ni nastoupila zlá macecha. Smutná story, při jejímž hraní možná dospělým tuhne krev v žilách, ovšem malí diváci upínají pozornost spíše na chod scén. Hravými herecky velmi dobře vybavenými představiteli Jeníčka a Mařenky byli o premiéře Sylva Vespalcová a Miroslav Černý, coby ježibaba se představil Jiří Pecha. Ačkoliv Polárka disponuje vcelku malým jevištěm, výprava nepostrádá nápaditost, hravost a důvtip. Ve hře se střídá mluvené slovo s písničkami a tak dobře drží pozornost i těch nejmenších. Pohádka je určena dětem od dvou až tří let po předškoláky a je schopna jejich pozornost udržet.!im Psáno z premiéry Korzár v české premiéře Baletní soubor Národního divadla v Brně od dubna uvádí v české premiéře na jevišti Janáčkova divadla balet Korzár A. Ch. Adama. Autorem libreta, choreografem a režisérem Národní divadlo v Brně ředitelství a předprodej vstupenek: Dvořákova 11, Brno, tel.: , Janáčkovo divadlo 2/5 19:00 Korzár - A. Ch. Adam, V. Medveděv (romantický balet) Představení k Mezinárodnímu dni tance (sk. E/1, E/2) 3/5 19:00 Don Carlos - G. Verdi (opera) Nastudováno v italštině, s titulky českého překladu 4/5 19:00 Dance Performing Art from Toyama, Japonsko - tance Země vycházejícího slunce (tradiční a moderní umění z Toyamy). Představení se uskuteční pod záštitou J. E. Koichi Takahashi, velvyslance Japonska a Japonského kulturního institutu v Praze 5+6/5 19:30 Koncert Státní filharmonie Brno Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul. 7/5 17:00 Káťa Kabanová - L. Janáček (opera) (sk. C) 9/5 19:00 Baletní večer na hudbu českých skladatelů. B. Martinů, H. Litterová - Symfonická fantazie / V. Kaprálová, Z. Prokeš - Partira / A. Dvořák, B. Martinů, L. Janáček, P. Zuska - D. M. J Naposledy v této sezóně; (sk. B/1, B/2) 10/5 19:00 Jakobín - A. Dvořák (opera). Cena diváka /5 19:30 Koncert Státní filharmonie Brno Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul. 14/5 19:00 Romeo a Julie - S. Prokofjev/ Z. Prokeš (balet) (sk. PS/1, PS/2) 17/5 10:00 Sněhurka a sedm trpaslíků - B. Pawlowski/W. Borkowski 20/5 19:00 Rusalka (premiéra) - A. Dvořák (sk. JD/1, JD/2 premiéra) 21/5 19:00 Rusalka - A. Dvořák (opera) (sk. T) 22/5 17:00 Taneční koncert žáků Soukromé taneční a dramatické školy R. + P. Bartůňkových (v rámci oslav 100. výročí povýšení Králova Pole na město) 24/5 19:00 Braniboři v Čechách - B. Smetana (opera) (sk. E/1, E/2) 25/5 19:00 Romeo a Julie - S. Prokofjev/ Z. Prokeš (balet) Naposledy v této sezóně; (sk. R) 26-27/5 19:30 Koncert Státní filharmonie Brno Předprodej vstupenek: Státní filharmonie Brno, Besední ul. 28/5 19:00 Bajadéra - L. Minkus, J. Slavický (balet) Naposledy v této sezóně 29/5 17:00 Rusalka - A. Dvořák (opera) (sk. RP) Malá scéna Mahenova divadla 9/5 19:30 Odile - R. Queneau Láska, surrealismus, krokodýl krok k Odile 11/5 19:30 Na dotek - P. Marber. Romantická komedie a zároveň brutální anatomie moderní lásky, hra o strategii sexu, plná vášně a lidskosti... 14/5 15:00 Zlatovláska - J. Kainar. Pohádka pro děti 21/5 15:00 Jak si spolu hráli - R. Pospíšil. Pohádková féerie 23/5 19:00 Noci letmé lásky - P. Pedrero. Čtyři letmá setkání = čtyři noci lásky, které změní celý život... 24/5 19:30 Účtování v Domě božím - F. Mitterer. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale především tvůrce samého... 28/5 15:00 3 prasátka - M. Čičvák

13 divadlo / programy recenze 13 Mahenovo divadlo 1/5 18:00 Taneční koncert absolventek a žákyň tanečního oboru 3/5 18:00 Treperendy - C. Goldoni 4/5 17:00 Adam Geist - D. Loherová (sk. OP) 5/5 19:00 Marta - F. von Flotow (sk. Dárek 2005/2) 6/5 19:00 Past na myši - A. Christie Nejslavnější detektivní hra všech dob 7/5 17:00 Lucerna - A. Jirásek. Česká pohádková hra 9/5 10:30 Lucerna - A. Jirásek. Česká pohádková hra 10/5 19:00 Taková ženská na krku - G. Feydeau Třeskutá komedie o milostných vztazích 11/5 18:00 Výjimečný darebák (Platonov) - A. P. Čechov 12/5 19:00 Emilia Galotti - G. E. Lessing (tragédie) (sk. Dárek 2005/1) 13/5 19:00 Veselé paničky windsorské - W. Shakespeare 14/5 17:00 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (sk. RP) 16/5 18:00 Osiřelý západ - M. McDonagh (drsná komedie) 18/5 19:00 Taková ženská na krku - G. Feydeau (sk. A/1) 19/5 10:00 Maryša - A. a V. Mrštíkové. Drama z moravské vsi 20/5 19:00 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - J. Drda 21/5 18:00 Kráska a zvíře - F. Hrubín. Lidová pohádka se zpěvy 25/5 19:00 Mnoho povyku pro nic - W. Shakespeare 27/5 19:00 Marta - F. von Flotow (sk. U) 28/5 19:00 Past na myši - A. Christie (sk. PS/1) 30/5 19:00 Nebezpečné vztahy - Ch. Hampton 31/5 19:00 Marta - F. von Flotow (sk. S) HaDivadlo Alfa pasáž, Poštovská 8 d, Brno, tel.: , 2/5 19:30 Domovní requiem (zlá hra), režie: P. Dombrovská /5 19:30 Renata Kalenská, Lidové noviny. Interview aneb Konec světa v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě 4/5 19:30 Hamlet - W. Shakespeare, režie: O. Smilková Inscenace vznikla ve spolupráci s Divadelní fakultou JAMU 7/5 19:30 Incident - N. E. Baehr, režie: M. Huba 9/5 19:30 Smlouva - A. Goldflam, režie O. Elbel (sk. A) 10/5 19:30 Ředitelská lóže - A. Goldflam, režie O. Elbel. Byli jsme blázni, blázni z povolání. Mám tě rád, Rudo 11-12/5 19:30 Já už tě nemám rád (brněnská premiéra) - J. Heller, režie a choreografie: M. Dvořák. Taneční představení 13/5 19:30 Nemoc aneb Moderní ženy - E. Jelinek. Režie: V. Čermáková, (Činoherní studio Ústí nad Labem) 16/5 19:30 Tramvaj do stanice touha - T. Williams, režie: R. Groszmann Dobrý den. Jsem Stellina sestra a budu tady nějakou dobu bydlet. Nevadí vám to? - Divadlo Tramtárie 17+21/5 19:30 Hamlet - W. Shakespeare, režie: O. Smilková 23/5 19:30 Top Dogs - U. Widmer, režie: J. Pokorný Máte padáka! Najděte si práci 24/5 19:30 Yvonna, princezna burgundánská - W. Gombrowicz, režie: V. Schulczová (svižná komedie) 25-26/5 19:30 Hamlet - W. Shakespeare, režie: O. Smilková 29+30/5 19:30 Komediokraft - režie: L. Balák 31/5 19:30 Lidská tragikomedie - L. Klíma, režie: A. Goldflam Sága egosolistního sebezbožnění z pera prokletého titána českého nihilismu je Vasilij Medveděv. Jeho verze čerpá z tradic choreografie 19. století, vychází z původní choreografie Mariuse Petipy, k níž přidává další čísla s cílem odlehčit a otevřít jinak náročné klasické exhibiční pojetí současnému divákovi. Děj vypráví o mořském lupiči a krásné dívce, v inscenaci je mnoho exhibičních scén velkých sborů i sólových či párových výstupů. Scéna malíře a scénografa Borise Kamiského nabízí velkoplošné výtvarné iluze exotických a jiných exteriérů a interiérů. Dobové kostýmy Josefa Jelínka jsou vkusné a účelné. V premiéře vedle špičkových sólistů Stanislava Fečo (Konrád) či Jany Přibylové (Medora) zazářili mj. také mladí tanečníci Helena Hoskovcová (Gulnara) a Karel Audy (Ali). Brněnský Korzár nabízí velkolepou podívanou pro laiky i baletní fajnšmekry.!im Psáno z premiéry Alena Antalová jako NANA Nana - původní muzikál Miloše Štědroně a Milana Uhdeho od dubna uvádí na Hudební scéně Městské divadlo Brno. Uhdeho Nana, inspirovaná stejnojmenným románem Emila Zoly, je příběhem dívky, která se přes bohaté a ctěné muže vypracuje až na samý Olymp společnosti. Režie Petra Kracika vede herce k maximálním výkonům, dokonale využívá a stmeluje všechny složky muzikálového divadla. Štědroňova hudba je jakýmsi mixem inspirovaným i vycházejícím z hudebních motivů a melodií od 17. století po současnost. Podtrhuje, umocňuje a podmalovává divadelní příběh. Postavy Nany se s naprostou hereckou, pěveckou i taneční bravurou shostila Alena Antalová, která zcela věrohodně vyhrává všechny nuance krásné mladé dívky-děvky-dámy v jedné osobě, má citlivé a vnímavé srdce, je mravně neotesaná neznalostí morálky a zároveň svůdná svou mimořádností a ženskostí. Z dalších zaujmou Zdeněk Junák, Karel Janský, Karel Mišurec, Jan Apolenář, Igor Ondříček, Petr Štěpán Velmi živou choreografii se podařilo vytvořit Davidu Strnadovi. Hudební nastudování je dílem Karla Cóna, scéna Jaroslava Milfajta, barevné dobu a postavení osob vykreslující kostýmy Tomáše Krypty. Nana má příběh, náboj i myšlenku. Vynikajícím nastudováním a skvělým obsazením se bezesporu zařadí mezi trháky sezóny.!im Psáno z premiéry

14 14 recenze divadlo / programy Mertova Ruleta se točí ve Státní opeře Světovou premiéru původní opery La Roulette z dílny Zdenka Merty a Stanislava Moši nabízí Státní opera Praha. Dominantou opery je hudba a hudební nastudování Bohumila Gregora a Františka Drse. Mertova hudba je velmi obrazotvorná. Mj. čerpá motivy v přírodě, což jí dává kouzlo a sílu pravdivosti. Zamotaný příběh mladých lidí komíhá mezi snem a realitou, prohrou a výhrou i mezi životem a smrtí. V premiéře se v titulních rolích představili Tomáš Černý (Vít) a Maria Haan (Sára). Mošova režijní koncepce (zároveň autor libreta) žádá maximální pozornost a soustředěnost diváka. Ruleta disponuje atributy velké opery od orchestru s romantickým obsazením rozšířeným o keyboard po množství sólistů, velký smíšený sbor a balet. Její součástí jsou silně oživující taneční kreace (choreografie Vladimír Kloubek), videoprojekce a mnoho dalších scénických doplňků ap. Autorem kostýmů umocňujících příběh je Jan Růžička, scénu s ruletami navrhl.! Daniel Dvořák, Iveta Macková Psáno z premiéry Tříhodinový Sherlock Holmes v Huse na provázku Inscenaci Sherlock Holmes inspirovanou Doylem, nestorem detektivního žánru, nabídlo v dubnu Divadlo Husa na provázku. Po třech letech se s ní za režisérský pult vrátila Eva Tálská. Na dramatizaci se vedle ní podíleli Luboš Balák a Radan Koryčanský. Po úvodních převážně pohybových etudách Sherlocka herecky vynikajícího Luboše P. Veselého se rozbíhá pět různorodých kriminálních příběhů, které plynou za sebou. Kromě představitelů Holmese a dr. Watsona (rovněž herecky skvělý Petr Jeništa) je jednotlivým členům souboru svěřeno vždy několik rolí. Režijní koncepce srší nápady a je charakteristická precizním dotahováním hravých detailů, vtipnými replikami i situacemi Scéna a kostýmy jsou dílem Jany Zbořilové. Režisérka se nebojí na jevišti neustále pohybovat s kulisami, což obstarávají nejmladší externí herci. Titul staví hereckých výkonech a na pohybové a situační komice, z herců čišela hravost a zaujetí.!im Psáno z premiéry Městské divadlo Brno Lidická 16, Brno, tel.: , Činoherní scéna 1/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů (premiéra) - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová 2/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 1) 3/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. C 2) 4/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 3) 5/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. A 4) 6/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 5) 7/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 6) 8/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. E 7) 9/5 19:30 Cabaret - John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff 10/5 19:30 Vydrž miláčku! - R. Cooney, J. Chapman 11/5 19:30 Marná lásky snaha (derniéra) 12/5 19:30 Romance pro křídlovku - F. Hrubín (sk. AB 4) 13/5 19:30 Racek - A. P. Čechov, režie: Z. Černín 14/5 19:30 Racek - A. P. Čechov, režie: Z. Černín (derniéra) 16/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. A 1) 17/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. A 2) 18/5 19:30 My Fair Lady - Alan J. Lerner, Frederick Loewe 19/5 19:30 My Fair Lady - Alan J. Lerner, Frederick Loewe 20/5 19:30 Romance pro křídlovku - F. Hrubín (sk. AB 5) 22/5 19:30 Brouk v hlavě 23/5 18:00 Máj - K. H. Mácha, P. Ulrych, S. Moša (sk. PPP) 24/5 18:00 Máj - K. H. Mácha, P. Ulrych, S. Moša (sk. P 18) 25/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. A 3) 26/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 4) 27/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová 29/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová 30/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová 31/5 19:30 Kdyby tisíc klarinetů - J. Suchý, J. Šlitr, režie: J. Kališová (sk. AB 2) Hudební scéna 2/5 19:30 West Side Story - A. Laurents, L. Bernstein, S. Sondheim 3/5 19:30 West Side Story - A. Laurents, L. Bernstein, S. Sondheim 4/5 19:30 West Side Story - A. Laurents, L. Bernstein, S. Sondheim 5/5 19:30 West Side Story - A. Laurents, L. Bernstein, S. Sondheim 9/5 19:30 Hair (Vlasy) - G. MacDermot, G. Ragni, J. Rado 10/5 19:30 Hair (Vlasy) - G. MacDermot, G. Ragni, J. Rado 12/5 19:30 Hair (Vlasy) - G. MacDermot, G. Ragni, J. Rado 13/5 19:30 Hair (Vlasy) - G. MacDermot, G. Ragni, J. Rado 14/5 19:30 Hair (Vlasy) - G. MacDermot, G. Ragni, J. Rado (derniéra) 27/5 19:30 Bouře (předpremiéra) - W. Shakespeare, režie: Z. Černín (sk. C 5, E 5) 14:00 Bouře (veřejná generálka) - W. Shakespeare, režie: Z. Černín 28/5 19:30 Bouře (premiéra) - W. Shakespeare, režie: Z. Černín (sk. P) 29/5 19:30 Bouře - W. Shakespeare, režie: Z. Černín (sk. D, E 7) 30/5 19:30 Bouře - W. Shakespeare, režie: Z. Černín (sk. A 1, AB 1) 31/5 19:30 Bouře - W. Shakespeare, režie: Z. Černín (sk. E 2, C 2)

15 divadlo / programy soutěž 15 Divadlo G-Studio Kounicova 22, Brno, tel.: , , fax: , 8/5 19:30 Na správné adrese, režie: M. Lorencová 12/5 19:30 Povídky z postele - Divadlo Fénix, režie: J. Bednářová 16-17/5 19:00 Atlantida - Z. Urbanovský, A. Kučera, produkce Parnas 18/5 19: = 3 (jedna a jeden jsou tři) - režie: L. Kolář 19/5 19:30 Nevyplacený Blues - úsměvný písničkový večer 22/5 19:30 Xaver Caffé aneb Talk show Luboše Xavera Veselého 23/5 19:30 Viva Broadway Night To nejlepší z muzikálů, režie: P. Gazdík Divadelní studio V Veveří 133, Brno, tel.: , , 1/5 19:00 Sen noci svatojánské - W. Shakespeare 7/5 15:00 Princezna a loupežníci - J. Glozarová, L. Schmidt (muzikál) 8/5 15:00 Doktorská pohádka - K. Čapek (pohádka s písničkami) 14/5 15:00 Červená Karkulka 15/5 15:00 Sůl nad zlato (slovenská lidová pohádka) 21/5 19:00 Přes přísný zákaz dotýká se sněhu - A. Procházka (komedie) 22/5 15:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký - K. J. Erben, J. Glozarová 28/5 15:00 Nezbedné pohádky - J. Lada (české pohádky) 29/5 17:00 Hrátky s čertem - J. Drda, J. Glozarová, R. Láska (muzikál) Divadlo v 7 a půl - Kabinet múz Sukova 4 (dřívější HaDivadlo), tel.: , , Začátky v 19:30. 1/5 21:00 Gábina Kočí Trio - jazz 2-5/5 Jeden svět (film) 2/5 21:00 Vojtěch Procházka Trio - jazz 7/5 19:30 Jeden den Ivana Děnisoviče - Solženicyn, Růžička 8/5 19:30 Nová Kniha Michala Viewegha - Lehce tvůrčí psaní 9/5 21:00 Nora - Ibsen, J. A. Pitínský 10/5 19:30 Nora - Ibsen, J. A. Pitínský 11/5 19:30 Satanské verše 12/5 19:30 Salome - uvádí Divadlo Čára 13/5 21:00 R&B Emboly (Třebíč) - music-soul 19:30 Útulek č. 55 Tvoje mlčení 14/5 19:30 Královna K. - uvádí Divadlo Čára 16/5 21:00 Samamba dim - jazz 19/5 19:30 Prase balada v láku - Ryšavý, Bezděk 20/5 20:00 Los Banditos (music) 22/5 19:30 Podnebí - Kašparovský, Bořecký, uvádí Divadlo Koule 23/5 19:30 Thelma a Luise (premiéra) - Mojžíšek, Koišová 21:00 Peter Cardarelli Trio - jazz 24/5 19:30 Lolita - Nabokov, Růžička 25/5 19:30 Misionáři - uvádí Divadlo Prádelna 26/5 19:30 Thelma a Louise - Mojžíšek, Koišová 27/5 19:30 Stalker Walker - Strugačtí, Tarkovskij, Štindl 28/5 19:30 Vzpomínky na život a dílo skladatele Foltýna - Divadlo Čára 30/5 19:30 The Big Jazz Jamsession - jazz 31/5 19:30 Podzemníci - Kerouac, Borůvková, Elbel Vyhrajte jednu z 5 knih Růže pro Markétu od Michala Viewegha! Nakladatelství Větrné mlýny vzniklo v roce 1995 v Brně. Od počátku své působnosti se Větrné mlýny zabývají zejména vydáváním divadelní literatury. A právě díky knize Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů mohou čtenáři poznat Michala Viewegha v odlišné roli - totiž jako autora divadelní hry. Ovšem i tentokrát nebude chybět typicky vieweghovská ironie, zručně vystavěné dialogy, přesné psychologické postřehy a v neposlední řadě ani o jeho tradiční schopnost empatie. Kniha je tragikomickým příběhem několika pedagogů a studentů pražské filozofické fakulty, odehrávajícím se za bouřlivých revolučních dnů na sklonku roku Stránky nakladatelství: Otázka: Jak se jmenuje knižní debut Michala Viewegha? a) Názory na vraždu b) Báječná léta pod psa c) Výchova dívek v Čechách Jméno: Příjmení: Adresa: Datum narození: Podpis: Vyplněný kupón zašlete do 15. května 2005 na adresu redakce časopisu KULT: Rybkova 1, Brno, nebo odpovídejte em na adresu a nebo SMS zprávou na číslo Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Větrné mlýny

16 16 tipy / aktuality divadlo / programy Ceny Philip Morris Ballet Flower Award V rámci slavnostního večera Balet Gala v budově Národního divadla v Praze budou 7. května předány ceny Philip Morris Ballet Flower Award. Již po dvanácté vyhlásí odborná porota v čele s předsedou V. Harapesem držitele malé ceny Poupě roku 2004 a vítěze hlavní ceny Nejlepší baletní umělec v oboru klasický tanec za rok 2004.! Ceny Thálie 2004 rozdány! Ceny Thálie 2004 se v březnu již po dvanácté rozdávaly v historické budově Národního divadla v Praze. Průvodkyní slavnostního večera byla brněnská herečka Zdena Herfortová, autorem skleněných múz rozmanitých barev, které si odnášeli ocenění umělci, je architekt Bořek Šípek. Jako první převzal Cenu Thálie 2004 pro umělce do 33 let Filip Čapka. Po té se již spustil maratón cen v hlavních kategoriích. V kategorii Opereta, muzikál a jiné hudební žánry získali cenu Daniela Šinkorová a Dušan Vitázek. Cenu Thálie 2004 v kategorii Balet, pantomima a jiný tanečně dramatický žánr si Cenu odnesli Zuzana Susová a Michal Štípa. Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet byla udělena tanečnici Věře Vágnerové. V kategorii Opera byli oceněni Katarina Jorda Kramolišová a Peter Straka. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru opera obdržela Marie Steinerová. Zvláštní cena kolegia byla udělena Soně Červené. Po té již došlo na oceňování v oblasti činohry, kde Ceny převzali Vanda Hybnerová a Boris Rösner. Cenu za celoživotní mistrovství v této kategorii obdržela Antonie Hegerlíková.!im Večer tradičního a moderního umění Japonska Mimořádný večer tradičního a moderního umění z Toyami připravilo Národní divadlo v Brně ve spolupráci s kulturní a uměleckou asociací prefektury Toyami. Režisérem a choreografem večera, jehož program je složen ze dvou částí, je Haruka Kasai. Nejprve přijde na řadu ukázka nazvaná Čtyři roční období v Japonsku a poté Tance na zvuky. Ve druhé části budou mít diváci možnost shlédnout originální tanec založený na japonském tradičním tanci a lidových písních, navíc ozvláštněný specialitami vystupující taneční skupiny.! Janáčkovo divadlo, hudba: Tamaki Oketani, výtvarník: Hideo Kugo, světla: Kaoru Osawa 4. května 2005, 19:00 Divadlo Polárka Tučkova 34, Brno, tel.: , , 1/5 15:30 Jeníček a Mařenka 3/5 10:15 Jeníček a Mařenka 5/5 19:30 Zlatý skarabeus (premiéra) - scénář: O. Klíč 6+20/5 9:30 Zlatý skarabeus - scénář: O. Klíč, režie: M. Oščatka 13/5 10:15 Ošklivé káčátko 14/5 15:30 Jeníček a Mařenka 16/5 10:15 Aladinova kouzelná lampa /5 9:30 Jánošík 23/5 8:30, 10:15 Jeníček a Mařenka 24/5 8:30, 10:15, 14:15 Jeníček a Mařenka 25/5 10:15 Jeníček a Mařenka 19:30 Zlatý skarabeus - scénář: O. Klíč, režie: M. Oščatka 26/5 9:30 Zlatý skarabeus - scénář: O. Klíč, režie: M. Oščatka 30/5 10:15 Heroin 31/5 8:30, 10:15 Žabka carevna Loutkové divadlo Radost Bratislavská 32, Brno, tel.: , , Nedělní představení - začátky v 10:00 1/5 Princezna na hrášku - P. Polák Představení pro mládež a dospělé - začátky v 19:00 5/5 Prinzezna Sylvestrie aneb Zápas o nevěstu Komorní operka zapomenutého brněnského dirigenta a skladatele z přelomu 19. a 20. století. 10/5 Swing - V. Peška (Malá scéna) Komorní muzikál pro hudebně nadané herce a loutky vypráví o narození Swingu v Americe na začátku 30. let dvacátého století a o jeho vítězném tažení celým světem. Divákům jsou nabízeny výstupy vycházející z charasteristických národních prostředí či tradic 19/5 Po všem hovno, po včelách med - V. Peška, hostuje ochotnické Ořechovské divadlo Studio Marta Bayerova 5, Brno, tel.: , , / / Začátky v 19: /5 Pokusy o její život - M. Crimp /5 Fernando Krapp - T. Dorst 9+29/5 Rodinná oslava - T. Vinterberg, M. Rukov /5 Štastná událost - S. Mrožek 15+24/5 Vznešené vášně - D. Klementová, P. Hoggard (muzikál) 16+23/5 Kéž slunce svítí v nás (muzikálový koncert) 25/5 Výnosné místo - A. N. Ostrovskij 27/5 Átreovci - P. Trtílek, M. Mojžíšek 31/5 Klíče - studentská recese / loučení se studiem

17 galerie / muzea tipy 17 Moravská galerie Husova 18, Brno, tel.: , otevřeno: denně mimo po a út 10:00 až 18:00 hod., ve čt do 19:00 hod. (každý 1. pátek v měsíci vstup do stálých expozic zdarma) do všech výstavních prostor (narozeniny MG). Doprovodné programy na webových stránkách galerie nebo na Pražákův palác Knihovna MG: po, st, čt 10:00-17:30 / út, pá 10:00-15:30 Stálé expozice: Prométheův oheň - Česká moderna první poloviny 20. století. Obraz Prométhea od Antonína Procházky z roku 1911, který patří nejvýznamnějším dílům českého moderného malířství ve sbírce MG Gesto a výraz - České umění druhé poloviny 20. století Expozice se zaměřuje na expresivní linii v českém umění od poloviny 30. let do současnosti. Představuje vybraná díla předních umělců druhé poloviny 20. století ze sbírek MG Výstavy: Jiří Valoch - Dvě instalace a několik projektů, do Tvorba jednoho z předních konceptuálních autorů a teoretiků umění Syrové umění - Sbírka Jana a Evy Švankmajerových, do Kolekce prací spiritistů, africké lidové, surrealistické a imaginativní umění. Prostor pro jedno dílo: Lukáš Makke - Perlustrace, umění a kýč, 2004, do Atrium: Michal Kalhous - Nemaluju, Jednoduchá, ničím nepokřivená podoba věcí. Tak by se daly charakterizovat Kalhousovy velkoplošné fotografie, jež jsou výsledkem průzkumů autorovy přivátní zóny, do Místodržitelský palác Moravské nám. 1a, Brno, tel.: Stálé expozice: Pohled Medúsy - Evropské umění šesti století Výstavy: Štěpán Malovec, reprezentativní přehled autorovy dosavadní tvorby v oblasti grafického designu, do Invenit in Romae - římský klasicismus 17. a 18. století v kresbě, grafice a malbě, do Užitečné a okouzlující. Stříbro ve Vídni a habsburské monarchii v letech Početná kolekce stolního stříbra vídeňské provenience z let ze sbírek Moravské galerie v Brně, doplněná o příklady dobových stříbrnických prací z Prahy, Brna, Olomouce, Štýrského Hradce a Budapešti (vernisáž v 17:00 hodin), Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, Brno, tel.: Stálé expozice: Místo paměti, prostor orientace - Umělecká řemesla, užité umění a design v proměnách historie (2. patro) Výstavy: X let tavené skleněné plastiky - Lhotský, Pelechov, do Síň Camera Grete Popper - Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami, do Twigi.com je projektem, který komunikuje se širší veřejností a snaží se přesáhnout hranice komunity umění. Seznamka twigi.com, tak pokračuje v úsílí Internetové Generace ukázat internet jako svébytný prostor pro umění, umělecké aktivity a v neposlední řadě jako prostor, který umožní veřejnosti snadnější přistup k současnému umění. Jde o plnou verzi seznamovací služby pro umělecký internet, která s sebou navíc přináší některé nestandartní virtuální služby - registrované partnerství, rozvod, tamagochi děti a funkce pro seznamování umělců i vizuální podobu, která cituje českou uměleckou scénu. Vyhledávání vhodného protějšku tak bude možné nejenom podle fyzického vzhledu, náboženského nebo politického vyznání, ale i podle uměleckého zaměření a vztahu k umění. Seznamka funguje na internetu (online). Během výstavy bude prezentována společně s instruktážním materiálem (video a flash). Internetová Generace (IG!) je volným, kurátorsko-tvůrčím seskupením zaměřeným na umění v informační společnosti. Na umělecké scéně začala působit v první polovině roku Myšlenka vytvořit seskupení, které by se věnovalo informační společnosti z hlediska kultury a umění, vzešla od několika absolventů AVU a ČVUT. Převážně studentů, kteří se pohybovali v okruhu ateliéru Nových médií II Veroniky Bromové, ateliéru vizuálních komunikací Jiřího Davida a ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. IG! tvoří Jindřich Červenák, Radek Macke, Jan Jirovec.! Futura, Praha do

18 18 tipy galerie / muzea Strašidelný bazilišek a tajemný jednorožec Historické prameny ukazují, jak významnou úlohu sehrály zkameněliny v mytologii, filozofii, náboženství, umění i vědě a kolik významných osobností se jimi zabývalo (např. Aristoteles, Leonardo da Vinci, Voltaire, Darwin a další). Tyto nálezy byly vysvětlovány způsoby, které odpovídaly tehdejšímu filozofickému chápání světa. Prostřednictvím autentických exponátů je výstava představí jako hříčky přírody, rituální předměty a medikamenty, svědky biblické potopy, ostatky obrů, draků či jednorožců, ba dokonce i svatých. Podklady k výstavě jsou shromážděny z celé Evropy. Mnohé nálezy se projevily i v lidové slovesnosti a staly se zdrojem nejrůznějších pověstí. Jako nejzajímavější exponáty zazáří strašidelný bazilišek z kabinetu kuriozit Strahovského kláštera, roh jednorožce z Přírodovědného muzea v Karlsruhe a ostatky obrů z Košického dómu. Výstava Tajemný jednorožec je pořádána pod záštitou Ministerstva kultury.! Moravské zemské muzeum Dietrichsteinský palác Pasáž Mateje Kréna přináší prostorový zážitek Matej Krén vytváří prostorové objekty z tisíců knih a systému zrcadel. V roce 1994 na Bienále současného umění v Sao Paulu získal Matej Krén za dílo s názvem Idiom Cenu kritiků i Cenu diváků. Od r je tato práce trvale umístěna v Městské knihovně v Praze. Jedná se o ovál z několika tisíc knih vyrovnaných od podlahy ke stropu, který otevírá divákovi pohled do nekonečného prostoru. Nový projekt Pasáž, do nějž lze po úzkém chodníku skutečně vejít, opět nabízí strhující prostorový zážitek, ale současně vyzývá k mimořádnému soustředění, k hlubšímu vnímání prostoru a k tichému zamyšlení nad poselstvími, která se ukrývají v knihách. Pasáž je postupně představována ve spolupořadatelských institucích v roce 2004 v Galerii města Bratislavy a v Muzeu Kampa, v dubnu a květnu 2005 v Domě umění města Brna.! Dům umění města Brna Galerie Jaroslava Krále do Design Centrum ČR Brno Radnická 2, Brno, galerie otevřena po - ne hodin, knihovna otevřena po - pá: hod., tel: , Mladý obal Součastí výstavy bude návštěvnická anketa o nejlepší obal (vernisáž v 17:00 hodin), Dům umění města Brna Malinovského nám. 2, Brno, tel.: , denně mimo po hodin, ve st vstup volný Matej Krén - Pasáž (Galerie Jaroslave Krále), do Jaroslav Brabec a Otakar Jiránek - Banda Aceh (Procházkova síň + 1. patro), do Michal Škoda (1. patro), do Dům pánů z Kunštátu Dominikánská 9, Brno, tel: , otevřeno viz Dům umění Leoš Janáček a Brno. Výstava je zaměřena na Janáčkův život a jeho aktivity ve městě Brně, kam přišel ve svých 11 letech a zůstal mu věrný až do smrti. Stálá expozice MZM (přízemí) Sbírka Audabiac (přednáškový sál), do Použijte modul KK2! - Klub konkretistů II Olomouc a hosté z Brna a Gmundenu (1. patro a nádvoří), do Práce žáků speciální školy pro tělesně postižené na Kociánce (přednáškový sál), (vernisáž v 17 hodin), Galerie G 99 Dominikánská 9 - suterén, Brno, tel: , otevřeno viz Dům umění Petr Štark + Jakub Adamec - Žhavé rty & The Monster (video, tisky, instalace, environment), do Galerie architektury Brno Starobrněnská 16/18, Brno, otevřeno: út - pá: 11:00-18:00, so a ne: 13:00-18:00, tel: , Karneval stylů - Architektura brněnské secese ve fotografii Aleše Ležatky, Výstava představuje brněnskou architekturu v letech , do Galerie Kudrna - Na cestě Bašty 2, Brno, otevřeno: po - pá 9:00-23:00, tel: , , Jeden svět: Libérie. Fotovýstava Jana Šibíka u příležitosti festivalu Jeden svět 2005, do Pyrenejský poloostrov (Španělsko, Portugalsko, Gibraltra a Andorra); fotovýstava V. Skálové a J. Lunera, Galerie Hřebíček Česká 32, Brno, po - pá 9:30-17 hodin, tel: Souborná výstava současného výtvarného umění

19 galerie / muzea tipy 19 Muzeum romské kultury v Brně Bratislavská 67, Brno, tel: , tel. knihovna: , výstavy otevřeny út - pá 10:00-18:00 hod, ne 10:00-17:00 Bacht the balvaj pheňa hin / Štěstí a vítr jedno jsou Fotografie Hany Šebkové, do Lidé kolem nás. Menšiny žijící v Jihomoravském kraji, do Pod jedním nebem. Výstava fotografií P. Zuchnického zobrazujících život ve slovenských romských osdách, do Pořady: Jeseník - Rožnov p. R. - Brno. Přednáška a diskuze z cyklu Kdo jsou Romové? - zkušenosti sociálního pracovníka M. Kročila Začátek v 16:30 hodin. Brněnská muzejní noc. Divadlo, hudba, romská kuchyně, program pro děti, komentované prohlídky muzea. Vernisáž Kal i phuv - parno maro: Černá země - bílý chléb. Program: 16:30-0:30 hodin. Vstup zdarma! Muzeum města Brna Špilberk 1, Brno, tel.: , fax: , otevřeno: út - ne 9:00 až 18:00 hod. Prodej vstupenek končí v 17:00 Grete Popper v nové síni Camera Výstavou Grete Popper zahajuje svou činnost nová výstavní síň Camera, určená k vystavování fotografií. Prezentováno bude sedmdesát fotografií, převážně z třicátých let, ze sbírky Moravské galerie v Brně. Druhá studie je věnována životu a dílu fotografky Grete Popper ( ). Pražská německá autorka Grete Popper ( ) byla neobyčejně mnohostranná a snad vůbec nejvýznamnější fotografka první republiky. Nejcennější součástí jejího díla jsou jedinečné momentky z pražských ulic. Hrad a pevnost Špilberk Kasematy: (poslední vstup v 17:15 hod., tel.: , út-ne 9-18 hod.) Expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby Stálé expozice: (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením) Severní a Západní křídlo hradu, út - ne 9:00 až 18:00 hod. O nové Brno / Špilberk od hradu k pevnosti / Špilberk - Žalář národů / Brno na Špilberku / Od renesance po modernu Výstavy út - ne 9:00 až 18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod.) Nikdy více! John Heartfield v boji proti nacismu (východní křídlo - věž), do Od jantaru k euru (východní křídlo). Výstava představuje vývoj platidel v europském regionu. Do Z brněnské malby 60. let 20. století (západní křídlo II. patro). Výstava malířů B. Matala, B. Laciny, J. Kubíčka a P. Navrátila Dětská dílna: Poznávání brněnských památek, doplňování pověstí, určování historických slohů. Děti mohou zkoušet šaty, skládat skládačky, kostky, kreslit atd. Otevřeno so a ne, ve všední dny pro objednané školy Barokní lékarna, Lapidárium, Rozhledna Otevřeno út až ne od 9:00 do 18:00 hod. (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením) Měnínská brána Měnínská 7, Brno, tel.: , otevřeno: út - ne 9:00-18:00 hod. Brána času - Dlouhodobá archeologická výstava představí významné brněnské archeologické lokality. Na objednávku programy pro školy Vila Tugendhat Černopolní 45, Brno, tel: , otevřeno: st - ne 10:00-18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod.). Vzhledem ke zvýšené návštěvnosti doporučujeme objednat prohlídku předem na tel.: Výstavní síň Camera zahajuje svoji činnost výstavou fotografií z 30. let, ale její dramaturgie by měla být mnohem pestřejší, počítá se s výstavami fotografií od nejstarších dob (19. století) až po současnost. V Cameře by se tedy měly v budoucnu objevit jak výstavy fotografií živnostenské produkce, piktorialismu, avantgardy, tak produkce realizující se ve velkoformátových digitálních tiscích, videoprojekcích a dataprojekcích. Vystavovat by měli jak domácí, tak zahraniční umělci. Pro letošek je naplánována například výstava velšského autora Petera Finnemora, výstava slovenského dokumentaristy Martina Kollára nebo klasika české fotografie Drahomíra Josefa Růžičky. Na příští rok je naplánována výstava raného díla Josefa Sudka, rakouského multimediálního umělce Erwina Wurma a dalších autorů.! Moravské galerie Uměleckoprůmyslové muzeum Výstava potrvá do

20 20 tipy galerie / muzea Filmové klapky poprvé v Brně Že filmové klapky slouží pouze při natáčení filmů? Přijďte se podívat na zajímavou výstavu a přesvědčíte se o opaku. Již osmým rokem oslovuje Filmový festival ve Zlíně na stovku renomovaných umělců z České republiky a ze zahraničí, aby výtvarně pojali filmovou klapku a přetvořili ji ve skutečné umělecké dílo. Expozice klapek je v době před festivalem prezentována na výstavách v zahraničí, v Praze, Brně a samozřejmě ve Zlíně. Závěr festivalu poté tradičně graduje nejen udílením cen, ale i aukcí klapek. Výtěžek slouží na podporu absolventských studentských filmů vznikajících na Filmové škole ve Zlíně. Jedním z nejlépe dražených autorů bývá každoročně výtvarník Libor Vojkůvka. Tradiční se také stala osobní účast samotných autorů na aukci, kteří pozorně a s napětím sledují, jak si v pomyslném žebříčku úspěšně vydražených autorů stojí. Nejvíce sledovaným je souboj Ivy Hüttnerové a Kristiana Kodeta, jejichž klapky přinášejí po Vojkůvkovi nejvyšší sumu v aukci. Mezi dalšími autory najdeme například Josefa Velčovského, Jiřího Dudychu, Václava Duška, Barbaru Issu Wagner, Romana Špidlu, Jiřího Brázdu, Pavla Pardyho nebo Ivana Polcara. Slavnostní vernisáž brněnské výstavy klapek se uskuteční v pondělí 9. května 2005 v hod. v Galerii Dílo na Běhounské ulici. Výstava potrvá do 20. května 2005.! Mendel Museum Mendlovo nám. 1a, Brno, , tel: , otevřeno: květen až říjen denně 10:00-18:00 hod., listopad až duben st - ne 10:00-16:00. V po a út na základě rezervace Gregor Mendel ( ) - Život a dílo opata a otce klasické genetiky (prohlídky s průvodcem v Čj, Aj a Nj na základě rezervace) Soborná výstava současného výtvarného umění Mini Galerie Foma Moravské nám. 13, Brno, po - pá 9-17 hodin, tel: Krajina horizontem Jaroslava Musila, CED - Husa na provázku Zelný trh 9, Brno, tel: ww.dhnp.divadlo.cz, Lucie Nováčková - Život má plán skákat Místo konání: Galerie Katakomby (vernisáž v 17:00 hodin - uvede P. Pokorný), René Senko + Jiří Mičkal - zlé kresby a koláže, Místo konání: Galerie Foyer (vernisáž v 18:00 hodin), Martin Forman - obrazy, Místo konání: Galerie Foyer (vernisáž v 18:00 hodin uvede M. Černý, zahraje Černý Lovec), ŠOA živá paměť Židovská obec Brno spolu s veřejností města Brna a Jihomoravského kraje a díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu si v prvním květnovém týdnu připomene letošní 60. výročí konce druhé světové války projektem nazvaným ŠOA živá paměť. Výchozím záměrem projektu je přiblížit toto výročí především studující mládeži a učitelům. Projekt ŠOA živá paměť bude zahájen v úterý 3. května v 10 hod. v přednáškovém sále Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici, a to přednáškou doc. Jiřiny Šedinové na téma Izraelská literatura. Doc. Šedinová působí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde v rámci Ústavu Blízkého východu a Afriky vede semináře z oboru hebraistika a židovská kultura. Je také autorkou překladu eseje Amose Oze Mír, láska a kompromis či Ozových próz Fima a Panther ve sklepě a dalších. Tentýž den v 17,30 hod. budou mít zájemci možnost vyslechnout na Divadelní fakultě JAMU (Mozartova 1, místnost č. 104) přednášku prof. Bořivoje Srby Divadlo v mezní situaci. Prof. Srba se mnoho let zabývá výzkumem české divadelní avantgardy, českého divadla v době okupace, divadelních aktivit v ghettu Terezín i v koncentračních táborech atd. Napsal na tato témata řadu odborných studií, některé z nich se dočkaly po r i knižního vydání (např. analýza režijních postupů M. Hynšta Umění režie či E. F. Buriana Řečí světla atd.). Ve středu 4. května navazuje v 17,30 přednáška dr. Miroslava Mareše s výmluvným názvem Popírání šoa v ČR po r (Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7). Dr. Mareš dlouhodobě analyzuje historii i současný vývoj politických stran v Evropě a v Československu. Zabývá se zejména problematikou organizovaného zločinu, komunismu a neonacismu. K posledně jmenovanému tématu mu vyšla v r obsáhlá kniha Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Završením projektu ŠOA živá paměť bude stejnojmenný koncert, konaný v neděli 8. května od 10 hod. v Mahenově divadle pod záštitou primátora města Brna Richarda Svobody. V průběhu dopoledne zazní symbolicky skladby dvou významných tzv. terezínských autorů Pavla Haase a Gideona Kleina v podání Igora Ardaševa (klavír) a Daniely Strakové-Šedrlové (zpěv). I další hudební výběr byl tematicky podřízen vzpomínkovému charakteru koncertu. Skladby např. Maxe Brucha, Antonína Dvořáka či Bohuslava Martinů přednesou Jiří Hošek (violoncello), Richard Novák (zpěv) a mužský vokální kvartet Q VOX. Vstup na veškeré akce bude volný.!(dr)

6 ročník 7, červen 2005

6 ročník 7, červen 2005 6 ročník 7, červen 2005 Válka policajtů Boj o moc a postavení 4 9 Värttinä Neztratili jsme svou identitu Vlastimil Harapes Balet jsem nikdy neopustil 12 Radúza Samorostlá rebelka 24 Boban Markovic Orkestar

Více

Vyšel 29. září 2005! ročník 7, listopad 2005. Anděl Páně Nová česká pohádka. Balada pro banditu Legenda se vrací

Vyšel 29. září 2005! ročník 7, listopad 2005. Anděl Páně Nová česká pohádka. Balada pro banditu Legenda se vrací 11 ročník 7, listopad 2005 8 Anděl Páně Nová česká pohádka 16 Balada pro banditu Legenda se vrací Zikmund a Hanzelka Známé i neznámé fotografie 24 Petr Bende 32 Czaldy-Waldy quartet Každý žije ve své vile!

Více

ročník 7, prosinec 2005

ročník 7, prosinec 2005 12 ročník 7, prosinec 2005 10 King Kong Nový film na staré téma 15 Tisíc a jedna noc Aneb zahrada Šahrazád 22 Franz Fiedler Zapomenutý klasik fotografie Traband Deset let na cestě 28 Eva Henychová Holka

Více

ročník 8, únor 2006 Fimfárum 2 Čtyři nové pohádky Ignáciův vzestup Jazzová hra z New Orleans Bydlení ve městě Výstava evropské architektury

ročník 8, únor 2006 Fimfárum 2 Čtyři nové pohádky Ignáciův vzestup Jazzová hra z New Orleans Bydlení ve městě Výstava evropské architektury 2 ročník 8, únor 2006 Fimfárum 2 Čtyři nové pohádky 10 11 Roman Vojtek Ignáciův vzestup Jazzová hra z New Orleans 19 Bydlení ve městě Výstava evropské architektury 23 A Bigger Bang Nová deska Rolling Stones

Více

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na 11 ročník 5 / listopad 03 Robin Jícha nemá zaječí úmysly Marek Vašut a jeho fotobrazy" v Brně Mezipatra stále bobtnají Aktuální program ve Velkém Špalíčku na www.velkyspalicek.cz obsah 1 Kulturní aktuality

Více

GÁBA AL DHÁBBA: Jsem 100% beran

GÁBA AL DHÁBBA: Jsem 100% beran ZÁŘÍ 2006» ROČNÍK 8 09 KINA Jaký je Let číslo 93?» DIVADLA Manon intrikuje v Mahence GALERIE Sochy ozdobí okolí Brněnské přehrady» HUDBA Citadela udává směr HUDBA Armádě špásu to šlape» MENU Restaurant

Více

ročník 6 / červen 04 Milena l Holcová má sklon k neřestem U Bolka se vesele skáče Na hlavu! Bienále grafického designu Sága pokračuje...

ročník 6 / červen 04 Milena l Holcová má sklon k neřestem U Bolka se vesele skáče Na hlavu! Bienále grafického designu Sága pokračuje... 06 ročník 6 / červen 04 Milena l Holcová má sklon k neřestem U Bolka se vesele skáče Na hlavu! Bienále grafického designu Sága pokračuje... více str. 7 obsah 1 Kulturní aktuality 2 Nenechte si ujít 3 Rozhovor

Více

Petra Špalková. Smradi. Tino Kratochvil. Dvakrát o festivalech: Ondřej Havelka. listopad. hraje normální ženskou. výstava o New Yorku

Petra Špalková. Smradi. Tino Kratochvil. Dvakrát o festivalech: Ondřej Havelka. listopad. hraje normální ženskou. výstava o New Yorku kulturně informační měsíčník listopad 11/02 ročník 4 / listopad 02 Petra Špalková Tino Kratochvil výstava o New Yorku hraje normální ženskou Dvakrát o festivalech: Smradi Mezipatra a Natřikrát Ondřej Havelka

Více

10/02 ANITTA. Na scénu přichází. tajemná. Když Kraus lichotí Chýlkové. Od Huascaránu k Everestu. říjen 02. aneb Musím tě svést

10/02 ANITTA. Na scénu přichází. tajemná. Když Kraus lichotí Chýlkové. Od Huascaránu k Everestu. říjen 02. aneb Musím tě svést kulturně informační měsíčník říjen 02 10/02 ročník 4 / říjen 2002 Na scénu přichází tajemná ANITTA Když Kraus lichotí Chýlkové aneb Musím tě svést Od Huascaránu k Everestu Cestování s Miloslavem Druckmüllerem

Více

TOMÁŠ MATONOHA. 1. 5. 10. 2007 Brno Výstaviště NA GYMPLU BYCH UČIT NEMOHL. www.bvv.cz/msv

TOMÁŠ MATONOHA. 1. 5. 10. 2007 Brno Výstaviště NA GYMPLU BYCH UČIT NEMOHL. www.bvv.cz/msv 1. 5. 10. 2007 Brno Výstaviště ZÁŘÍ 2007» ROČNÍK 9 09 KINA Souboj dobrých a zlých upírů pokračuje» DIVADLA Drama tří jednohubek GALERIE Malíř žen Rudolf Kremlička» KNIHY Vonnegutův Hokus pokus HUDBA Traband

Více

Tereza Černochová. Helena Vondráčková 26. 3. 2015 Sono Centrum Brno. Vrah, jehož hledáš, jsi ty! Vivobene Gusto. Koncert Dianne Reeves

Tereza Černochová. Helena Vondráčková 26. 3. 2015 Sono Centrum Brno. Vrah, jehož hledáš, jsi ty! Vivobene Gusto. Koncert Dianne Reeves kult. 02 2015 ročník 17 VAŠE DENNÍ DÁVKA KULTURY A ZÁBAVY ZDARMA, Únor 2015 Vrah, jehož hledáš, jsi ty! více na straně 7 Vivobene Gusto více na straně 9 TÉMA ČÍSLA více na straně 4 Tereza Černochová vydává

Více

MICHAELA SALAČOVÁ MISS A PROFI DÝDŽEJKA HRAJE RÁDA TVRDĚ

MICHAELA SALAČOVÁ MISS A PROFI DÝDŽEJKA HRAJE RÁDA TVRDĚ ČERVEN 2008» ROČNÍK 10 KINA V dnešním světě kompjútrů...» KNIHY Povídky (skoro) jako ze života DIVADLA Schicchi a Komedianti hýbou bránicemi diváků» GALERIE Komiks je víc DĚTI Velká dobrodružství malých

Více

KABÁT. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT Rybkova 1, 602 00 Brno, tel.: 541 148 541, predprodej@kult.cz, www.kult.cz Více str. 9 NA ŽIVO A PĚKNĚ ZOSTRA

KABÁT. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT Rybkova 1, 602 00 Brno, tel.: 541 148 541, predprodej@kult.cz, www.kult.cz Více str. 9 NA ŽIVO A PĚKNĚ ZOSTRA KVĚTEN 2007» ROČNÍK 9 KINA Lars von Trier je zpět» DIVADLA Roztančený Cikánský baron GALERIE Moravští lovci mamutů v Praze» KNIHY Naušová řeší zjizvenou minulost HUDBA Nil pramení na východě Čech» MENU

Více

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT ALENA ANTALOVÁ: V JÁMĚ LVOVÉ. Kalendárium akcí 2007 uvnitř čísla

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT ALENA ANTALOVÁ: V JÁMĚ LVOVÉ. Kalendárium akcí 2007 uvnitř čísla Tento kalendář akcí vytvořený Turistickým informačním centrem města Brna vznikl z podkladů jednotlivých organizací, obecních a městských úřadů, ale i příspěvků aktivních občanů. V průběhu roku může dojít

Více

kult. kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Každý čtvrtek od 20:00 hodin arod jnický mazec Cestovatelská promítání

kult. kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Každý čtvrtek od 20:00 hodin arod jnický mazec Cestovatelská promítání Lorna Byrne Vaše denní dávka kultury a zábavy AUTOGRAMIÁDA divadla, filmy, kina, kluby, koncerty výstavy, hudba... středa 10.4. od 16:00 Joštova 6, Brno kult. Vaše denní dávka kultury a zábavy kult.cz

Více

kult. Joy Fieldingová kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy 4.-7.10.2012 www.sport-life.cz VELKÁ AUTOGRAMIÁDAA Vaše denní dávka kultury a zábavy

kult. Joy Fieldingová kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy 4.-7.10.2012 www.sport-life.cz VELKÁ AUTOGRAMIÁDAA Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy VELKÁ AUTOGRAMIÁDAA DIVADLA, divadla, FILMY, filmy, KINA, kina, KLUBY, kluby, KONCERTY koncerty VÝSTAVY, výstavy, HUDBA... hudba... KNIHY DOBROVSKÝ, Joštova 6, Brno Joy

Více

Kateřina Tučková. A better place for your business. Modrá beruška šíří osvětu. Mesiáš v cyklu Bacha na Mozarta! Nové vánoční trhy v Brně!

Kateřina Tučková. A better place for your business. Modrá beruška šíří osvětu. Mesiáš v cyklu Bacha na Mozarta! Nové vánoční trhy v Brně! kult. 12 2014 ročník 16 VAŠE DENNÍ DÁVKA KULTURY A ZÁBAVY ZDARMA, Prosinec 2014 Modrá beruška šíří osvětu více na straně 10 Mesiáš v cyklu Bacha na Mozarta! více na straně 10 TÉMA ČÍSLA více na straně

Více

10 Nejen o Othellovi s Magdalénou Borovou 13 Inscenace 1789 a postřehy Vladimíra Morávka 30 Dva výjimečné operní projekty

10 Nejen o Othellovi s Magdalénou Borovou 13 Inscenace 1789 a postřehy Vladimíra Morávka 30 Dva výjimečné operní projekty ČÍSLO 3 / LISTOPAD 2014 132. SEZONA 2014 2015 WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ 10 Nejen o Othellovi s Magdalénou Borovou 13 Inscenace 1789 a postřehy Vladimíra Morávka 30 Dva výjimečné operní projekty 1789 (RADÚZ

Více

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště

charlie straight Věci říkáme tak, jak je cítíme www.bvv.cz/msv www.bvv.cz/imt září 2010 ročník 12 zdarma 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště MSV 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů www.bvv.cz/imt 10 13. 17. 9. 2010 Brno Výstaviště září 2010 ročník 12 9 zdarma rozhovor

Více

ANNA K. JSEM STRAŠNEJ PUNTIČKÁŘ

ANNA K. JSEM STRAŠNEJ PUNTIČKÁŘ ŘÍJEN 2008» ROČNÍK 10 KINA One man show Liama Neesona» KNIHY Za tajemstvími lidské psychiky HUDBA A nové Ebeny máš?» DIVADLA Brněnští Mušketýři uchvátili publikum FASHION Speciální příloha nejen o módě»

Více

SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU

SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU SETKÁNÍ 2013 STRETNUTIE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU 23. 25. 5. 2013 PROGRAM FESTIVALU STŘEDA 22. KVĚTNA PŘEDPROGRAM 19.30 Studio Z JESSIE A MORGIANA 20.30 Dílna FRANC ALPA zahřívací

Více

Zdeněk Král. www.kult.cz. Cestovatel Rudolf Švaříček. Brak. Projekt. Klavírní mág. Tamtamy času - Nová Guinea. film o generaci Karla Spěváčka

Zdeněk Král. www.kult.cz. Cestovatel Rudolf Švaříček. Brak. Projekt. Klavírní mág. Tamtamy času - Nová Guinea. film o generaci Karla Spěváčka 01 kulturně informační měsíčník ročník 5 / leden 03 Zdeněk Král Klavírní mág Cestovatel Rudolf Švaříček Tamtamy času - Nová Guinea Brak film o generaci Karla Spěváčka Projekt Český a slovenský exil 20.

Více

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody prázdniny 01 rozhovor ročník 3 / léto 2001 / cena 10, Kč 7 8/01 Shakespeare omládne na Špilberku Svěrákova bitva ve vzduchu i na zemi Letní festivaly na Moravě Řecko - země slunce a pohody www.kult.cz

Více

Richard Müller. vrátí se na koncertní pódia? Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava

Richard Müller. vrátí se na koncertní pódia? Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava ČERVEN 2010 ZDARMA Richard Müller vrátí se na koncertní pódia? Kumšt Jan Tříska na skok v Praze. Zahraje si Na Jezerce Muzeum Gramofonů Devadesát gramofonů z let 1898 až 1938 Agora Nízkorozpočtový historický

Více

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDAR MA 10 2012 2 strana 6 strana 13 strana 14 strana Tyfloart 2012 Ceny dětského festivalu Rohovor s Helen Schargo Úspěchy Cykloteamu Ostrov WWW.DK-OSTROV.CZ ÚVODNÍK OBSAH Vážení spoluobčané,

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Noc divadel poprvé v Pardubicích. O životě a divadle s Václavem Duškem. dojmy milana uhdeho po premiéře balady

Noc divadel poprvé v Pardubicích. O životě a divadle s Václavem Duškem. dojmy milana uhdeho po premiéře balady 11 20 13 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> listopad >>> 104. sezóna 2013/14 Noc divadel poprvé v Pardubicích O životě a divadle s Václavem Duškem dojmy milana uhdeho po premiéře balady Na představení označená abonentní

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

55 LET LATERNY MAGIKY 31. Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Balet Borise Eifmana v Praze. Připravujeme Pád Arkuna

55 LET LATERNY MAGIKY 31. Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Balet Borise Eifmana v Praze. Připravujeme Pád Arkuna ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2014 / 132. SEZONA 2014 2015 / WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ 06 17 24 Rozhovor s ředitelem Národního divadla Janem Burianem Balet Borise Eifmana v Praze Připravujeme Pád Arkuna FOTO: ARCHIV 55

Více