CENÍK PRODUKTŮ platný od vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání"

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od vydání

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege. 2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou Impromat Klima. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující,aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. 6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: CENY 1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. 4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na ovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na VADY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLATIVA 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 2

3 OBSAH CENÍKU 2014 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY Moduly ATW, ACC a ostatní Příslušenství FUJITSU Samostatné venkovní jednotky

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. Série G-LM POWERFUL Low noise ASYG-07LMCA AOYG-07LMCA ,- ASYG-09LMCA AOYG-09LMCA ,- ASYG-12LMCA AOYG-12LMCA ,- ASYG-14LMCA AOYG-14LMCA ,- Série G-LU POWERFUL Low noise ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA ,- ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB ,- ASYG-12LUCA AOYG-12LUC ,- ASYG-14LUCA AOYG-14LUC ,- Série G-LT POWERFUL Low noise ASYG-09LTCA AOYG-09LTC ,- ASYG-12LTCA AOYG-12LTC ,- Série G-LF ASYG-18LFCA AOYG-18LFC ,- ASYG-24LFCC AOYG-24LFCC ,- ASYG-30LFCA AOYG-30LFT ,- Série G-LLC POWERFUL ASYG-09LLCA AOYG-09LLC ,- ASYG-12LLCA AOYG-12LLC ,- 4

5 PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série G-LV Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací ABYG-18LVTB AOYG-18LALL ,- ABYG-24LVTA AOYG-24LALA ,- PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Série G-LR Snadné zapuštění jednotky při montáži pod strop místnosti ABYG-30LRTE AOYG-30LETL ,- ABYG-36LRTE AOYG-36LETL ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LETL ,- Série G-LR Třífázové klimatizační podstropní jednotky ABYG-36LRTA AOYG-36LATT ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LATT ,- ABYG-54LRTA AOYG-54LATT ,- PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série G-LV Malé a velmi tiché parapetní jednotky AGYG-09LVCA AOYG-09LVCA ,- AGYG-12LVCA AOYG-12LVCA ,- AGYG-14LVCA AOYG-14LVCA ,- 5

6 KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série LV a VLB Kazetové jednotky 60x60 AUYG-12LVLB AOYG-12LALL ,- AUYG-14LVLB AOYG-14LALL ,- AUYG-18LVLB AOYG-18LALL ,- AUYG-24LVLA AOYG-24LALA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W 4 300,- Série LB, LR a LC Kazetové jednotky 90x90 AUYG-30LRLE AOYG-30LETL ,- AUYG-36LRLE AOYG-36LETL ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LETL ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LETL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- Série LR Třífázové kazetové jednotky 90x90 AUYG-36LRLA AOYG-36LATT ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LATT ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LATT ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série LM, LL Jednofázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-12LLTB AOYG-12LALL ,- ARYG-14LLTB AOYG-14LALL ,- ARYG-18LLTB AOYG-18LALL ,- ARYG-24LMLA AOYG-24LALA ,- ARYG-30LMLE AOYG-30LETL ,- ARYG-36LMLE AOYG-36LETL ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LETL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-36LMLA AOYG-36LATT ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LATT ,- Série C-LH Třífázové a jednofázové vysokotlaké mezistropní jednotky ARYG-45LHTA AOYG-45LETL ,- ARYG-45LHTA AOYG-45LATT ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LETL ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LATT ,- ARYG-60LHTA AOYG-60LATT ,- ARYG-72LHTA AOYA-72LATL ,- ARYG-90LHTA AOYA-90LATL ,- 7

8 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. Nástěnné jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ASYG-07LMCA , ASYG-09LMCA , ASYG-12LMCA , ASYG-14LMCA , ASYG-18LFCA , ASYG-24LFCC , ASYG-07LUCA ASYG-09LUCA ASYG-12LUCA ASYG-14LUCA , , , ,- Kazetové jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AUYG-07LVLA , AUYG-09LVLA , AUYG-12LVLB , AUYG-14LVLB , AUYG-18LVLB , AUYG-22LVLA , AUYG-24LVLA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W ,- Mezistropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ARYG-07LLTA , ARYG-09LLTA , ARYG-12LLTB , ARYG-14LLTB , ARYG-18LLTB , ARYG-22LMLA , ARYG-24LMLA ,- 8

9 Podstropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ABYG-14LVTA , ABYG-18LVTB , ABYG-22LVTA , ABYG-24LVTA ,- Parapetní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AGYG-09LVCA , AGYG-12LVCA , AGYG-14LVCA ,- VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek. Série G-LA Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek AOYG-14LAC , AOYG-18LAC , AOYG-18LAT , AOYG-24LAT , AOYG-30LAT , AOYG-45LAT ,- Série D-LA Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT ,- 9

10 SYSTÉM VRF V-II, J-II a VR-II Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS Venkovní jednotky AJY-040LCLAH , AJY-045LCLAH , AJY-054LCLAH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II Venkovní jednotky AJYA-40LALH , AJYA-45LALH , AJYA-54LALH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení AJYA-72LALH , AJYA-90LALH , AJY-108LALH , AJY-126LALH , AJY-144LALH ,- 10

11 VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II Venkovní jednotky Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové) AJYA-72GALH , AJYA-90GALH , AJY-108GALH , AJY-126GALH , AJY-144GALH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x AUB-04GALH , AUB-07GALH , AUB-09GALH , AUB-12GALH , AUB-14GALH , AUB-18GALH , AUB-24GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UFYC-W 4 300,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x AUD-18GALH , AUD-24GALH , AUA-30GALH , AUA-36GALH , AUA-45LALH , AUA-54GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 11

12 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky ARB-07GALH , ARB-09GALH , ARB-12GALH , ARB-14GALH , ARB-18GALH ,- Mezistropní jednotky Nové střednětlaké mezistropní jednotky ARA-24GBLH , ARA-30GBLH , ARA-36GBLH , ARA-45GBLH ,- Mezistropní jednotky Štíhlý mezistropní typ ARD-04GALH , ARD-07GALH , ARD-09GALH , ARD-12GALH , ARD-14GALH , ARD-18GALH , ARD-24GALH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtlaku až 300 Ma ARC-36GATH , ARC-45GATH , ARC-60GATH , ARC-72GATH , ARC-90GATH ,- 12

13 Podstropně-parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace ABYA-12GATH , ABYA-14GATH , ABYA-18GATH , ABYA-24GATH , ABYA-30GATH , ABYA-36GATH , ABYA-45GATH , ABYA-54GATH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV ASYA-04GACH , ASYA-07GACH , ASYA-09GACH , ASYA-12GACH , ASYA-14GACH , ASYA-18GACH , ASYA-24GACH , ASYA-30GACH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV ASYE-04GACH , ASYE-07GACH , ASYE-09GACH , ASYE-12GACH , ASYE-14GACH ,- 13

14 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. Moduly řady ATW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-INV-G Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter AOYG UTI-INV-HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , UTI-GD Ovládání inverteru s regulací teploty ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ: Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW , VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW ,- Doplňky pro moduly řady ATW-C: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx UTI-ETSI Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - interiérové UTI-ETSO Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - venkovní UTI-USB2 ATW software a kabel USB 2m 900,- 900,- 800, , UTI-ATWD Ovládací panel k ATW-C-INV český displej UTI-ATWD-EN Ovládací panel k ATW-C-INV anglický displej UTI-EP Expandér I/O pro T v2 UTI-ATW-NET Převodník RS232 - Ethernet UTI-CW-YUD Připojovací interface pro ovladač YUD 4 700, , , ,- 300,- Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ACC-RS (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 UTI-ACC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet UTI-ACC-IR ACC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním UTI-ACC-WIRE ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním 6 300, , , ,- 14

15 Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ERRIR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-ERRW kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě UTI-BSUIR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 1 800, , , , UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 2 700, UTI-BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním ETERNÍM SIGNÁLEM 1 000, UTI-BVRF (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 2 300,- Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-W2IR Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům UTI-SN2W-RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. UTI-DCFSIM Simulátor DC motoru UTI-ERV Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY 2 800, , , ,- Sada pro komunikaci po optickém kabelu - inverterové splity: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-FIN Komunikace po optickém kabelu - na vnitř. jedn , UTI-FOUT Komunikace po optickém kabelu - na venk. jedn ,- Sada pro komunikaci VRF po optickém kabelu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-LON Komunikace po optickém kabelu pro VRF (nutné 2ks) , UTI-ACDC24 Zdroj 24VDC pro převodník LRW-102PP (nutné 2ks) 4 300,- 15

16 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-A054A Rozdělovač chladiva UTY-LRHGA2 UTY-LRHGM UTY-LRHA2 UTY-LRHM UTZ-NCA UTY-RLRY IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA Ochranná síťka pro LLC modely Drátový ovladač UTY-ALG UTY-PLGR1 UTY-PLGA1 UTY-PLGE R USB UTB-YWC UTD-RS100 UTP-A090A UTP-A180A UTP-A567A UTP-B090A UTP-B180A UTP-B567A UTP-C567A UTP-D567A UTP-J0906A UTP-J0908A UTP-J1806A UTP-J1808A UTP-R01AH UTP-R01BH UTP-R01CH UTP-R04BH UTR-EV09B UTR-EV14B UTR-H0906L UTR-H0908L UTR-H1806L System Controller Lite Rozpočítání poplatků za elektřinu Řízení úspory energie Dálkové centralizované řízení ECHELON LONWORKS Adapter IR čidlo pro mezistropní jednotky Dálkové teplotní čidlo pro mezistropní jednotky Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový RB jednotka RB jednotka RB jednotka RB jednotka Expanzní ventil do 9kBTU Expanzní ventil nad 12kBTU Hřebenový rozdělovač 6x Hřebenový rozdělovač 8x Hřebenový rozdělovač 6x -, - -, - -, - -, - -, - 600,- -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 100,- 100, , , ,- 16

17 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTR-H1808L UTY-ABG UTY-AMG UTY-APG UTY-ASG UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGY UTY-LNHY UTY-LRHYB1 UTY-PEG UTY-RHKY UTY-RNRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-TEK UTY-VGGZ1 UTY-VLG UTY-VSGZ1 UTZ-VAA UTZ-VGA UTD-ECS5A UTD-GSA-W UTD-GSB-W UTD-GSC-W UTD-LF25NA UTD-LF60KA UTD-RF204 UTD-SF045T UTG-AGDA-W UTG-AGEA-W UTG-AGYA-W UTG-BGYA-W UTP-PY02A UTP-PY03A Hřebenový rozdělovač 8x BACnet Gateway (software) Web Monitoring Tool (Software) System Controller (Software) Service Tool (Software) Skupinový dálkový ovladač Centrální dálkový ovladač Dotykový centrální ovladač Bezdrátový dálkový ovladač IR čidlo pro kazetové jednotky Energy Management Software Jednoduchý dálkový ovladač Dotykový drátový ovladač Drátový ovladač Jednoduchý dálkový ovladač Externí spínací ovladač Síťový konvertor Síťový konvertor (BMS/LonWorks) Zesilovač signálu VRF Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j. Externí ovládací sada Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (7-14) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (18) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ(24) Filtr s dlouhou životností AR25-45F/U/L Filtr s dlouhou životností ARY45L/54L/60 (RAC) Příruba pro AR25-45 Příruba pro AR Přídavný dekorační kryt pro AU12-AU18 Přídavný dekorační kryt pro AU25-AU54 Široký panel pro AUYA30/36LB Distanční panel Branch Box - multi pro 8 místností Branch Box - multi pro 8 místností 5 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 17

18 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-S248A UTR-DPB241 UTR-DPB24T UTR-RTLA UTR-STA UTR-YDZB UTR-YDZC UTY-DMMYM UTY-LRHYA2 UTY-LRHYM UTY-RNNYM UTY-RSNYM UTY-RVNYM UTY-TWBF UTY-CBE UTY-CBZ1 UTY-SZ UTY-WZ UTY-WZZ2 UTY-WZZ3 UTY-WZZ4 UTY-WZZ5 UTZ-KGA UTZ-KGB UTZ-KGC UTZ-P1BBA UTZ-P1NBA UTZ-RLA UTP-S236A UTP-S254A UTP-S354A J-RC-KN-1i FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-WIFI-1 UTY-CBZ2 Rozdělovač chladiva - multi pro 8 místností Čerpadlo kondenzátu (300mm) Čerpadlo kondenzátu (500mm) Sběrač pro multiinverter Sada pro částečné zapuštění pro AGYF Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ Záslepka výdechu pro kazetový typ Centrální dálkový ovladač - multi pro 8 místností IR přijímací sada pro 3 fázový kazetový typ IR přijímací sada - multi pro 8 místností Drátový dálkový ovladač - multi pro 8 místností Jednoduchý dálkový ovladač - multi pro 8 místn. Drátový dálkový ovladač Komunikační kit pro LT/LU nástěnný typ Adaptér pro kompaktní nástěnný typ Komunikační kit - multi pro 8 místností Čidlo pro štíhlý mezistropní typ Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada - LU/LT Izolační sada pro vysokou vlhkost - kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - slim kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - komp. kazet. Čerpadlo kondenzátu - kompaktní mezistropní Čerpadlo kondenzátu - mezistropní typ Držák dálkového ovladače pro LLC modely Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva KN převodník Modbus převodník Wi-Fi převodník Adaptér pro připojení drát. ovladače 2 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , , , , , , ,- 18

19 CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady ATW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-07LMCA , AOYG-09LMCA , AOYG-12LMCA , AOYG-14LMCA , AOYG-14LALL , AOYG-18LALL , AOYG-24LFCC , AOYA-30LETL , AOYA-36LFTL , AOYG-45LETL ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT AOYG-60LATT AOYA-72LATL AOYA-90LATL , , , ,- ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15 C, případně -20 C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty. Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně 5 500,- Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU ,- V ceně je zahrnuta upravená řídící deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným technikem. Cena neobsahuje cestovné technika. 19

20

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od 6.4.2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na

Více

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství. CENÍK 2 / 2015 (PLATNÝ OD 1. 6. 2015) OBSAH KONDENZAČNÍ JEDNOTKY pro VZT včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 02 03 SPLIT JEDNOTKY INVERTER, TEPELNÁ ČERPADLA, CHILLERY včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 04 10 VRF SYSTÉM včetně

Více

Air Conditioner Controller

Air Conditioner Controller Air onditioner ontroller Systém příslušenství a přídavných zařízení rozšiřujících aplikační možnosti klimatizačních jednotek FUJITSU GEERA www.impromat.cz Dálková správa klimatizačních jednotek A-P ontroller

Více

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM Ceník 2007 (2.díl) Klimatizační zařízení Toshiba Vydáno 1. dubna 2007. Ceny sklad Praha, procleno. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Doporučené ceny pro koncového zákazníka v ČR. VRF MiNi-SMMS VRF SUPER

Více

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller)

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller) KLIMA KLIMA Jsme oficiální velkoobchodní zástupce FUJITSU-GENERAL pro Českou republiku. Naším hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzduchotechniky a dalšího příslušenství

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU Teplovzdušné automaty Odvlhčovače Tepelná čerpadla Klimatizační zařízení Kvalita se systémem KLIMA TEPLO NOVÉ ENERGIE VYSOUŠENÍ Prostorové klimatizační přístroje Mobilní klimatizační

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Apache Eko s.r.o. VRF BUSINNES R410A Systémy pro velké aplikace. ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda

Apache Eko s.r.o. VRF BUSINNES R410A Systémy pro velké aplikace. ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Apache Eko s.r.o. Lumírova 23/90 128 00 Praha 2 Mobil.: 602 304156 Email: apache@apacheeko.cz Založena roku 1995 www.apacheeko.cz IČO: 63996952 zaps. u Obch. Soudu pro Prahu 1, odd C, vl. 39623 DIČ: CZ63996952

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

CENÍK 2015. Obsah. kategorie RAC... 3. kategorie FJM... 6. kategorie CAC... 14. kategorie DVM S... 28. kategorie ERV... 48. kategorie EHS...

CENÍK 2015. Obsah. kategorie RAC... 3. kategorie FJM... 6. kategorie CAC... 14. kategorie DVM S... 28. kategorie ERV... 48. kategorie EHS... Ceník 2015 Obsah kategorie RAC... 3 kategorie FJM... 6 kategorie CAC... 14 kategorie DVM S... 28 kategorie ERV... 48 kategorie EHS... 50 kategorie Controls &... 55 2 Best series (Smart WiFi) AR-9000 (IR

Více

STRUKTURA KONTROLNÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ OVLADAČ SYSTEMU ŘÍZENÍ BUDOVY APLIKACE SYSTÉM OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

STRUKTURA KONTROLNÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ OVLADAČ SYSTEMU ŘÍZENÍ BUDOVY APLIKACE SYSTÉM OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ STRUKTURA KONTROLNÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ OVLADAČ SYSTEMU S-NET 3 S-NET MINI DMS2 Centrální ovladač Individuální ovládání ŘÍZENÍ BUDOVY Systém řízení budovy Hotelové aplikace APLIKACE SYSTÉM OVLÁDÁNÍ

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice Kupní smlouva číslo : 140015 Prodávající Firma: TEZAS servis a.s. Sídlo: Panelová289/6 IČO: 24765180 DIČ: CZ24765180 Rg. MS Praha, OR oddíl B/16656

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více