CENÍK PRODUKTŮ platný od vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání"

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od vydání

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege. 2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou Impromat Klima. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující,aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. 6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: https://web.impromat.cz/klima CENY 1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. 4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na ovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na https://web.impromat.cz/klima VADY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLATIVA 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 2

3 OBSAH CENÍKU 2014 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY Moduly ATW, ACC a ostatní Příslušenství FUJITSU Samostatné venkovní jednotky

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. Série G-LM POWERFUL Low noise ASYG-07LMCA AOYG-07LMCA ,- ASYG-09LMCA AOYG-09LMCA ,- ASYG-12LMCA AOYG-12LMCA ,- ASYG-14LMCA AOYG-14LMCA ,- Série G-LU POWERFUL Low noise ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA ,- ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB ,- ASYG-12LUCA AOYG-12LUC ,- ASYG-14LUCA AOYG-14LUC ,- Série G-LT POWERFUL Low noise ASYG-09LTCA AOYG-09LTC ,- ASYG-12LTCA AOYG-12LTC ,- Série G-LF ASYG-18LFCA AOYG-18LFC ,- ASYG-24LFCC AOYG-24LFCC ,- ASYG-30LFCA AOYG-30LFT ,- Série G-LLC POWERFUL ASYG-09LLCA AOYG-09LLC ,- ASYG-12LLCA AOYG-12LLC ,- 4

5 PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série G-LV Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací ABYG-18LVTB AOYG-18LALL ,- ABYG-24LVTA AOYG-24LALA ,- PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Série G-LR Snadné zapuštění jednotky při montáži pod strop místnosti ABYG-30LRTE AOYG-30LETL ,- ABYG-36LRTE AOYG-36LETL ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LETL ,- Série G-LR Třífázové klimatizační podstropní jednotky ABYG-36LRTA AOYG-36LATT ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LATT ,- ABYG-54LRTA AOYG-54LATT ,- PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série G-LV Malé a velmi tiché parapetní jednotky AGYG-09LVCA AOYG-09LVCA ,- AGYG-12LVCA AOYG-12LVCA ,- AGYG-14LVCA AOYG-14LVCA ,- 5

6 KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série LV a VLB Kazetové jednotky 60x60 AUYG-12LVLB AOYG-12LALL ,- AUYG-14LVLB AOYG-14LALL ,- AUYG-18LVLB AOYG-18LALL ,- AUYG-24LVLA AOYG-24LALA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W 4 300,- Série LB, LR a LC Kazetové jednotky 90x90 AUYG-30LRLE AOYG-30LETL ,- AUYG-36LRLE AOYG-36LETL ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LETL ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LETL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- Série LR Třífázové kazetové jednotky 90x90 AUYG-36LRLA AOYG-36LATT ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LATT ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LATT ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série LM, LL Jednofázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-12LLTB AOYG-12LALL ,- ARYG-14LLTB AOYG-14LALL ,- ARYG-18LLTB AOYG-18LALL ,- ARYG-24LMLA AOYG-24LALA ,- ARYG-30LMLE AOYG-30LETL ,- ARYG-36LMLE AOYG-36LETL ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LETL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-36LMLA AOYG-36LATT ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LATT ,- Série C-LH Třífázové a jednofázové vysokotlaké mezistropní jednotky ARYG-45LHTA AOYG-45LETL ,- ARYG-45LHTA AOYG-45LATT ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LETL ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LATT ,- ARYG-60LHTA AOYG-60LATT ,- ARYG-72LHTA AOYA-72LATL ,- ARYG-90LHTA AOYA-90LATL ,- 7

8 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. Nástěnné jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ASYG-07LMCA , ASYG-09LMCA , ASYG-12LMCA , ASYG-14LMCA , ASYG-18LFCA , ASYG-24LFCC , ASYG-07LUCA ASYG-09LUCA ASYG-12LUCA ASYG-14LUCA , , , ,- Kazetové jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AUYG-07LVLA , AUYG-09LVLA , AUYG-12LVLB , AUYG-14LVLB , AUYG-18LVLB , AUYG-22LVLA , AUYG-24LVLA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W ,- Mezistropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ARYG-07LLTA , ARYG-09LLTA , ARYG-12LLTB , ARYG-14LLTB , ARYG-18LLTB , ARYG-22LMLA , ARYG-24LMLA ,- 8

9 Podstropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ABYG-14LVTA , ABYG-18LVTB , ABYG-22LVTA , ABYG-24LVTA ,- Parapetní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AGYG-09LVCA , AGYG-12LVCA , AGYG-14LVCA ,- VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek. Série G-LA Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek AOYG-14LAC , AOYG-18LAC , AOYG-18LAT , AOYG-24LAT , AOYG-30LAT , AOYG-45LAT ,- Série D-LA Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT ,- 9

10 SYSTÉM VRF V-II, J-II a VR-II Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS Venkovní jednotky AJY-040LCLAH , AJY-045LCLAH , AJY-054LCLAH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II Venkovní jednotky AJYA-40LALH , AJYA-45LALH , AJYA-54LALH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení AJYA-72LALH , AJYA-90LALH , AJY-108LALH , AJY-126LALH , AJY-144LALH ,- 10

11 VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II Venkovní jednotky Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové) AJYA-72GALH , AJYA-90GALH , AJY-108GALH , AJY-126GALH , AJY-144GALH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x AUB-04GALH , AUB-07GALH , AUB-09GALH , AUB-12GALH , AUB-14GALH , AUB-18GALH , AUB-24GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UFYC-W 4 300,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x AUD-18GALH , AUD-24GALH , AUA-30GALH , AUA-36GALH , AUA-45LALH , AUA-54GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 11

12 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky ARB-07GALH , ARB-09GALH , ARB-12GALH , ARB-14GALH , ARB-18GALH ,- Mezistropní jednotky Nové střednětlaké mezistropní jednotky ARA-24GBLH , ARA-30GBLH , ARA-36GBLH , ARA-45GBLH ,- Mezistropní jednotky Štíhlý mezistropní typ ARD-04GALH , ARD-07GALH , ARD-09GALH , ARD-12GALH , ARD-14GALH , ARD-18GALH , ARD-24GALH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtlaku až 300 Ma ARC-36GATH , ARC-45GATH , ARC-60GATH , ARC-72GATH , ARC-90GATH ,- 12

13 Podstropně-parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace ABYA-12GATH , ABYA-14GATH , ABYA-18GATH , ABYA-24GATH , ABYA-30GATH , ABYA-36GATH , ABYA-45GATH , ABYA-54GATH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV ASYA-04GACH , ASYA-07GACH , ASYA-09GACH , ASYA-12GACH , ASYA-14GACH , ASYA-18GACH , ASYA-24GACH , ASYA-30GACH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV ASYE-04GACH , ASYE-07GACH , ASYE-09GACH , ASYE-12GACH , ASYE-14GACH ,- 13

14 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. Moduly řady ATW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-INV-G Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter AOYG UTI-INV-HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , UTI-GD Ovládání inverteru s regulací teploty ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ: Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW , VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW ,- Doplňky pro moduly řady ATW-C: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx UTI-ETSI Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - interiérové UTI-ETSO Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - venkovní UTI-USB2 ATW software a kabel USB 2m 900,- 900,- 800, , UTI-ATWD Ovládací panel k ATW-C-INV český displej UTI-ATWD-EN Ovládací panel k ATW-C-INV anglický displej UTI-EP Expandér I/O pro T v2 UTI-ATW-NET Převodník RS232 - Ethernet UTI-CW-YUD Připojovací interface pro ovladač YUD 4 700, , , ,- 300,- Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ACC-RS (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 UTI-ACC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet UTI-ACC-IR ACC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním UTI-ACC-WIRE ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním 6 300, , , ,- 14

15 Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ERRIR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-ERRW kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě UTI-BSUIR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 1 800, , , , UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 2 700, UTI-BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním ETERNÍM SIGNÁLEM 1 000, UTI-BVRF (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 2 300,- Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-W2IR Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům UTI-SN2W-RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. UTI-DCFSIM Simulátor DC motoru UTI-ERV Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY 2 800, , , ,- Sada pro komunikaci po optickém kabelu - inverterové splity: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-FIN Komunikace po optickém kabelu - na vnitř. jedn , UTI-FOUT Komunikace po optickém kabelu - na venk. jedn ,- Sada pro komunikaci VRF po optickém kabelu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-LON Komunikace po optickém kabelu pro VRF (nutné 2ks) , UTI-ACDC24 Zdroj 24VDC pro převodník LRW-102PP (nutné 2ks) 4 300,- 15

16 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-A054A Rozdělovač chladiva UTY-LRHGA2 UTY-LRHGM UTY-LRHA2 UTY-LRHM UTZ-NCA UTY-RLRY IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA Ochranná síťka pro LLC modely Drátový ovladač UTY-ALG UTY-PLGR1 UTY-PLGA1 UTY-PLGE R USB UTB-YWC UTD-RS100 UTP-A090A UTP-A180A UTP-A567A UTP-B090A UTP-B180A UTP-B567A UTP-C567A UTP-D567A UTP-J0906A UTP-J0908A UTP-J1806A UTP-J1808A UTP-R01AH UTP-R01BH UTP-R01CH UTP-R04BH UTR-EV09B UTR-EV14B UTR-H0906L UTR-H0908L UTR-H1806L System Controller Lite Rozpočítání poplatků za elektřinu Řízení úspory energie Dálkové centralizované řízení ECHELON LONWORKS Adapter IR čidlo pro mezistropní jednotky Dálkové teplotní čidlo pro mezistropní jednotky Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový RB jednotka RB jednotka RB jednotka RB jednotka Expanzní ventil do 9kBTU Expanzní ventil nad 12kBTU Hřebenový rozdělovač 6x Hřebenový rozdělovač 8x Hřebenový rozdělovač 6x -, - -, - -, - -, - -, - 600,- -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 100,- 100, , , ,- 16

17 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTR-H1808L UTY-ABG UTY-AMG UTY-APG UTY-ASG UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGY UTY-LNHY UTY-LRHYB1 UTY-PEG UTY-RHKY UTY-RNRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-TEK UTY-VGGZ1 UTY-VLG UTY-VSGZ1 UTZ-VAA UTZ-VGA UTD-ECS5A UTD-GSA-W UTD-GSB-W UTD-GSC-W UTD-LF25NA UTD-LF60KA UTD-RF204 UTD-SF045T UTG-AGDA-W UTG-AGEA-W UTG-AGYA-W UTG-BGYA-W UTP-PY02A UTP-PY03A Hřebenový rozdělovač 8x BACnet Gateway (software) Web Monitoring Tool (Software) System Controller (Software) Service Tool (Software) Skupinový dálkový ovladač Centrální dálkový ovladač Dotykový centrální ovladač Bezdrátový dálkový ovladač IR čidlo pro kazetové jednotky Energy Management Software Jednoduchý dálkový ovladač Dotykový drátový ovladač Drátový ovladač Jednoduchý dálkový ovladač Externí spínací ovladač Síťový konvertor Síťový konvertor (BMS/LonWorks) Zesilovač signálu VRF Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j. Externí ovládací sada Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (7-14) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (18) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ(24) Filtr s dlouhou životností AR25-45F/U/L Filtr s dlouhou životností ARY45L/54L/60 (RAC) Příruba pro AR25-45 Příruba pro AR Přídavný dekorační kryt pro AU12-AU18 Přídavný dekorační kryt pro AU25-AU54 Široký panel pro AUYA30/36LB Distanční panel Branch Box - multi pro 8 místností Branch Box - multi pro 8 místností 5 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 17

18 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-S248A UTR-DPB241 UTR-DPB24T UTR-RTLA UTR-STA UTR-YDZB UTR-YDZC UTY-DMMYM UTY-LRHYA2 UTY-LRHYM UTY-RNNYM UTY-RSNYM UTY-RVNYM UTY-TWBF UTY-CBE UTY-CBZ1 UTY-SZ UTY-WZ UTY-WZZ2 UTY-WZZ3 UTY-WZZ4 UTY-WZZ5 UTZ-KGA UTZ-KGB UTZ-KGC UTZ-P1BBA UTZ-P1NBA UTZ-RLA UTP-S236A UTP-S254A UTP-S354A J-RC-KN-1i FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-WIFI-1 UTY-CBZ2 Rozdělovač chladiva - multi pro 8 místností Čerpadlo kondenzátu (300mm) Čerpadlo kondenzátu (500mm) Sběrač pro multiinverter Sada pro částečné zapuštění pro AGYF Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ Záslepka výdechu pro kazetový typ Centrální dálkový ovladač - multi pro 8 místností IR přijímací sada pro 3 fázový kazetový typ IR přijímací sada - multi pro 8 místností Drátový dálkový ovladač - multi pro 8 místností Jednoduchý dálkový ovladač - multi pro 8 místn. Drátový dálkový ovladač Komunikační kit pro LT/LU nástěnný typ Adaptér pro kompaktní nástěnný typ Komunikační kit - multi pro 8 místností Čidlo pro štíhlý mezistropní typ Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada - LU/LT Izolační sada pro vysokou vlhkost - kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - slim kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - komp. kazet. Čerpadlo kondenzátu - kompaktní mezistropní Čerpadlo kondenzátu - mezistropní typ Držák dálkového ovladače pro LLC modely Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva KN převodník Modbus převodník Wi-Fi převodník Adaptér pro připojení drát. ovladače 2 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , , , , , , ,- 18

19 CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady ATW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-07LMCA , AOYG-09LMCA , AOYG-12LMCA , AOYG-14LMCA , AOYG-14LALL , AOYG-18LALL , AOYG-24LFCC , AOYA-30LETL , AOYA-36LFTL , AOYG-45LETL ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT AOYG-60LATT AOYA-72LATL AOYA-90LATL , , , ,- ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15 C, případně -20 C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty. Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně 5 500,- Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU ,- V ceně je zahrnuta upravená řídící deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným technikem. Cena neobsahuje cestovné technika. 19

20

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A 2-trubkové a 3-trubkové modulární systémy PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM

Více

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL pro byty, rodinné domy a kanceláře LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti LUXART, s.r.o. (divize lighting) platné od 17.06.2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti LUXART, s.r.o. (divize lighting) platné od 17.06.2015 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydala a zveřejnila společnost LUXART, s.r.o., se sídlem Měnín 263, okres Brno-venkov, PSČ 664 57, IČO: 25566989, DIČ: CZ25566989, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Řídící systémy Rychlý přehled ovladačů

Řídící systémy Rychlý přehled ovladačů Řídící systémy Rychlý přehled ovladačů INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Kabelový ovladač Standardní Zjednodušený Zjednodušený hotelový Premium dotykový Infra ovladač AC Ez AC Smart Premium / AC Smart IV CENTRÁLNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2015 - Chlazení - Větrání Platný od 1. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2015 Část Chlazení Větrání Instrukce k používání ceníku 2015: 1. Elektronický ceník Grundfos

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

Adresa elektronické pošty: info@rpair.cz

Adresa elektronické pošty: info@rpair.cz Obchodní podmínky a reklamační řád obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., IČ 03554376, sp.zn. C 233606 vedená u Městského soudu v Praze 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2015 / 16 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2 I TOSHIBA CONTROLS Lokální ovladače TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: 467 09 053 se sídlem Provodín 165, 471 67 Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) zveřejňuje

Více

IZOL94, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 22.11.2014)

IZOL94, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 22.11.2014) IZOL94, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 22.11.2014) I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více