CENÍK PRODUKTŮ platný od vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání"

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od vydání

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege. 2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou Impromat Klima. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující,aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. 6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: https://web.impromat.cz/klima CENY 1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. 4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na ovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na https://web.impromat.cz/klima VADY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLATIVA 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 2

3 OBSAH CENÍKU 2014 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY Moduly ATW, ACC a ostatní Příslušenství FUJITSU Samostatné venkovní jednotky

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. Série G-LM POWERFUL Low noise ASYG-07LMCA AOYG-07LMCA ,- ASYG-09LMCA AOYG-09LMCA ,- ASYG-12LMCA AOYG-12LMCA ,- ASYG-14LMCA AOYG-14LMCA ,- Série G-LU POWERFUL Low noise ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA ,- ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB ,- ASYG-12LUCA AOYG-12LUC ,- ASYG-14LUCA AOYG-14LUC ,- Série G-LT POWERFUL Low noise ASYG-09LTCA AOYG-09LTC ,- ASYG-12LTCA AOYG-12LTC ,- Série G-LF ASYG-18LFCA AOYG-18LFC ,- ASYG-24LFCC AOYG-24LFCC ,- ASYG-30LFCA AOYG-30LFT ,- Série G-LLC POWERFUL ASYG-09LLCA AOYG-09LLC ,- ASYG-12LLCA AOYG-12LLC ,- 4

5 PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série G-LV Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací ABYG-18LVTB AOYG-18LALL ,- ABYG-24LVTA AOYG-24LALA ,- PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Série G-LR Snadné zapuštění jednotky při montáži pod strop místnosti ABYG-30LRTE AOYG-30LETL ,- ABYG-36LRTE AOYG-36LETL ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LETL ,- Série G-LR Třífázové klimatizační podstropní jednotky ABYG-36LRTA AOYG-36LATT ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LATT ,- ABYG-54LRTA AOYG-54LATT ,- PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série G-LV Malé a velmi tiché parapetní jednotky AGYG-09LVCA AOYG-09LVCA ,- AGYG-12LVCA AOYG-12LVCA ,- AGYG-14LVCA AOYG-14LVCA ,- 5

6 KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série LV a VLB Kazetové jednotky 60x60 AUYG-12LVLB AOYG-12LALL ,- AUYG-14LVLB AOYG-14LALL ,- AUYG-18LVLB AOYG-18LALL ,- AUYG-24LVLA AOYG-24LALA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W 4 300,- Série LB, LR a LC Kazetové jednotky 90x90 AUYG-30LRLE AOYG-30LETL ,- AUYG-36LRLE AOYG-36LETL ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LETL ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LETL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- Série LR Třífázové kazetové jednotky 90x90 AUYG-36LRLA AOYG-36LATT ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LATT ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LATT ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série LM, LL Jednofázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-12LLTB AOYG-12LALL ,- ARYG-14LLTB AOYG-14LALL ,- ARYG-18LLTB AOYG-18LALL ,- ARYG-24LMLA AOYG-24LALA ,- ARYG-30LMLE AOYG-30LETL ,- ARYG-36LMLE AOYG-36LETL ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LETL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-36LMLA AOYG-36LATT ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LATT ,- Série C-LH Třífázové a jednofázové vysokotlaké mezistropní jednotky ARYG-45LHTA AOYG-45LETL ,- ARYG-45LHTA AOYG-45LATT ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LETL ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LATT ,- ARYG-60LHTA AOYG-60LATT ,- ARYG-72LHTA AOYA-72LATL ,- ARYG-90LHTA AOYA-90LATL ,- 7

8 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. Nástěnné jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ASYG-07LMCA , ASYG-09LMCA , ASYG-12LMCA , ASYG-14LMCA , ASYG-18LFCA , ASYG-24LFCC , ASYG-07LUCA ASYG-09LUCA ASYG-12LUCA ASYG-14LUCA , , , ,- Kazetové jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AUYG-07LVLA , AUYG-09LVLA , AUYG-12LVLB , AUYG-14LVLB , AUYG-18LVLB , AUYG-22LVLA , AUYG-24LVLA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W ,- Mezistropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ARYG-07LLTA , ARYG-09LLTA , ARYG-12LLTB , ARYG-14LLTB , ARYG-18LLTB , ARYG-22LMLA , ARYG-24LMLA ,- 8

9 Podstropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ABYG-14LVTA , ABYG-18LVTB , ABYG-22LVTA , ABYG-24LVTA ,- Parapetní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AGYG-09LVCA , AGYG-12LVCA , AGYG-14LVCA ,- VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek. Série G-LA Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek AOYG-14LAC , AOYG-18LAC , AOYG-18LAT , AOYG-24LAT , AOYG-30LAT , AOYG-45LAT ,- Série D-LA Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT ,- 9

10 SYSTÉM VRF V-II, J-II a VR-II Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS Venkovní jednotky AJY-040LCLAH , AJY-045LCLAH , AJY-054LCLAH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II Venkovní jednotky AJYA-40LALH , AJYA-45LALH , AJYA-54LALH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení AJYA-72LALH , AJYA-90LALH , AJY-108LALH , AJY-126LALH , AJY-144LALH ,- 10

11 VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II Venkovní jednotky Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové) AJYA-72GALH , AJYA-90GALH , AJY-108GALH , AJY-126GALH , AJY-144GALH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x AUB-04GALH , AUB-07GALH , AUB-09GALH , AUB-12GALH , AUB-14GALH , AUB-18GALH , AUB-24GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UFYC-W 4 300,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x AUD-18GALH , AUD-24GALH , AUA-30GALH , AUA-36GALH , AUA-45LALH , AUA-54GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 11

12 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky ARB-07GALH , ARB-09GALH , ARB-12GALH , ARB-14GALH , ARB-18GALH ,- Mezistropní jednotky Nové střednětlaké mezistropní jednotky ARA-24GBLH , ARA-30GBLH , ARA-36GBLH , ARA-45GBLH ,- Mezistropní jednotky Štíhlý mezistropní typ ARD-04GALH , ARD-07GALH , ARD-09GALH , ARD-12GALH , ARD-14GALH , ARD-18GALH , ARD-24GALH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtlaku až 300 Ma ARC-36GATH , ARC-45GATH , ARC-60GATH , ARC-72GATH , ARC-90GATH ,- 12

13 Podstropně-parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace ABYA-12GATH , ABYA-14GATH , ABYA-18GATH , ABYA-24GATH , ABYA-30GATH , ABYA-36GATH , ABYA-45GATH , ABYA-54GATH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV ASYA-04GACH , ASYA-07GACH , ASYA-09GACH , ASYA-12GACH , ASYA-14GACH , ASYA-18GACH , ASYA-24GACH , ASYA-30GACH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV ASYE-04GACH , ASYE-07GACH , ASYE-09GACH , ASYE-12GACH , ASYE-14GACH ,- 13

14 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. Moduly řady ATW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-INV-G Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter AOYG UTI-INV-HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , UTI-GD Ovládání inverteru s regulací teploty ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ: Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW , VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW ,- Doplňky pro moduly řady ATW-C: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx UTI-ETSI Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - interiérové UTI-ETSO Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - venkovní UTI-USB2 ATW software a kabel USB 2m 900,- 900,- 800, , UTI-ATWD Ovládací panel k ATW-C-INV český displej UTI-ATWD-EN Ovládací panel k ATW-C-INV anglický displej UTI-EP Expandér I/O pro T v2 UTI-ATW-NET Převodník RS232 - Ethernet UTI-CW-YUD Připojovací interface pro ovladač YUD 4 700, , , ,- 300,- Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ACC-RS (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 UTI-ACC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet UTI-ACC-IR ACC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním UTI-ACC-WIRE ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním 6 300, , , ,- 14

15 Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ERRIR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-ERRW kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě UTI-BSUIR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 1 800, , , , UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 2 700, UTI-BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním ETERNÍM SIGNÁLEM 1 000, UTI-BVRF (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 2 300,- Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-W2IR Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům UTI-SN2W-RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. UTI-DCFSIM Simulátor DC motoru UTI-ERV Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY 2 800, , , ,- Sada pro komunikaci po optickém kabelu - inverterové splity: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-FIN Komunikace po optickém kabelu - na vnitř. jedn , UTI-FOUT Komunikace po optickém kabelu - na venk. jedn ,- Sada pro komunikaci VRF po optickém kabelu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-LON Komunikace po optickém kabelu pro VRF (nutné 2ks) , UTI-ACDC24 Zdroj 24VDC pro převodník LRW-102PP (nutné 2ks) 4 300,- 15

16 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-A054A Rozdělovač chladiva UTY-LRHGA2 UTY-LRHGM UTY-LRHA2 UTY-LRHM UTZ-NCA UTY-RLRY IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA Ochranná síťka pro LLC modely Drátový ovladač UTY-ALG UTY-PLGR1 UTY-PLGA1 UTY-PLGE R USB UTB-YWC UTD-RS100 UTP-A090A UTP-A180A UTP-A567A UTP-B090A UTP-B180A UTP-B567A UTP-C567A UTP-D567A UTP-J0906A UTP-J0908A UTP-J1806A UTP-J1808A UTP-R01AH UTP-R01BH UTP-R01CH UTP-R04BH UTR-EV09B UTR-EV14B UTR-H0906L UTR-H0908L UTR-H1806L System Controller Lite Rozpočítání poplatků za elektřinu Řízení úspory energie Dálkové centralizované řízení ECHELON LONWORKS Adapter IR čidlo pro mezistropní jednotky Dálkové teplotní čidlo pro mezistropní jednotky Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový RB jednotka RB jednotka RB jednotka RB jednotka Expanzní ventil do 9kBTU Expanzní ventil nad 12kBTU Hřebenový rozdělovač 6x Hřebenový rozdělovač 8x Hřebenový rozdělovač 6x -, - -, - -, - -, - -, - 600,- -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 100,- 100, , , ,- 16

17 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTR-H1808L UTY-ABG UTY-AMG UTY-APG UTY-ASG UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGY UTY-LNHY UTY-LRHYB1 UTY-PEG UTY-RHKY UTY-RNRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-TEK UTY-VGGZ1 UTY-VLG UTY-VSGZ1 UTZ-VAA UTZ-VGA UTD-ECS5A UTD-GSA-W UTD-GSB-W UTD-GSC-W UTD-LF25NA UTD-LF60KA UTD-RF204 UTD-SF045T UTG-AGDA-W UTG-AGEA-W UTG-AGYA-W UTG-BGYA-W UTP-PY02A UTP-PY03A Hřebenový rozdělovač 8x BACnet Gateway (software) Web Monitoring Tool (Software) System Controller (Software) Service Tool (Software) Skupinový dálkový ovladač Centrální dálkový ovladač Dotykový centrální ovladač Bezdrátový dálkový ovladač IR čidlo pro kazetové jednotky Energy Management Software Jednoduchý dálkový ovladač Dotykový drátový ovladač Drátový ovladač Jednoduchý dálkový ovladač Externí spínací ovladač Síťový konvertor Síťový konvertor (BMS/LonWorks) Zesilovač signálu VRF Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j. Externí ovládací sada Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (7-14) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (18) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ(24) Filtr s dlouhou životností AR25-45F/U/L Filtr s dlouhou životností ARY45L/54L/60 (RAC) Příruba pro AR25-45 Příruba pro AR Přídavný dekorační kryt pro AU12-AU18 Přídavný dekorační kryt pro AU25-AU54 Široký panel pro AUYA30/36LB Distanční panel Branch Box - multi pro 8 místností Branch Box - multi pro 8 místností 5 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 17

18 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-S248A UTR-DPB241 UTR-DPB24T UTR-RTLA UTR-STA UTR-YDZB UTR-YDZC UTY-DMMYM UTY-LRHYA2 UTY-LRHYM UTY-RNNYM UTY-RSNYM UTY-RVNYM UTY-TWBF UTY-CBE UTY-CBZ1 UTY-SZ UTY-WZ UTY-WZZ2 UTY-WZZ3 UTY-WZZ4 UTY-WZZ5 UTZ-KGA UTZ-KGB UTZ-KGC UTZ-P1BBA UTZ-P1NBA UTZ-RLA UTP-S236A UTP-S254A UTP-S354A J-RC-KN-1i FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-WIFI-1 UTY-CBZ2 Rozdělovač chladiva - multi pro 8 místností Čerpadlo kondenzátu (300mm) Čerpadlo kondenzátu (500mm) Sběrač pro multiinverter Sada pro částečné zapuštění pro AGYF Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ Záslepka výdechu pro kazetový typ Centrální dálkový ovladač - multi pro 8 místností IR přijímací sada pro 3 fázový kazetový typ IR přijímací sada - multi pro 8 místností Drátový dálkový ovladač - multi pro 8 místností Jednoduchý dálkový ovladač - multi pro 8 místn. Drátový dálkový ovladač Komunikační kit pro LT/LU nástěnný typ Adaptér pro kompaktní nástěnný typ Komunikační kit - multi pro 8 místností Čidlo pro štíhlý mezistropní typ Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada - LU/LT Izolační sada pro vysokou vlhkost - kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - slim kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - komp. kazet. Čerpadlo kondenzátu - kompaktní mezistropní Čerpadlo kondenzátu - mezistropní typ Držák dálkového ovladače pro LLC modely Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva KN převodník Modbus převodník Wi-Fi převodník Adaptér pro připojení drát. ovladače 2 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , , , , , , ,- 18

19 CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady ATW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-07LMCA , AOYG-09LMCA , AOYG-12LMCA , AOYG-14LMCA , AOYG-14LALL , AOYG-18LALL , AOYG-24LFCC , AOYA-30LETL , AOYA-36LFTL , AOYG-45LETL ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT AOYG-60LATT AOYA-72LATL AOYA-90LATL , , , ,- ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15 C, případně -20 C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty. Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně 5 500,- Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU ,- V ceně je zahrnuta upravená řídící deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným technikem. Cena neobsahuje cestovné technika. 19

20

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od 6.4.2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na

Více

SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY. Samostatné venkovní jednotky Automatická rychlost ventilace. Auto restart.

SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY. Samostatné venkovní jednotky Automatická rychlost ventilace. Auto restart. CENÍK PRODUKTŮ 2016 platný od 30. 5. 2016 OBSAH SPLIT SYSTÉMY... 3-6 MULTI SPLIT SYSTÉMY... 7-8 VRF SYSTÉMY... 9-12 Samostatné venkovní jednotky... 13 LEGENDA Senzor lidské pøítomnosti Výkonný reim Automatická

Více

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General PŘEHLED JEDNOTEK Klimatizace Fujitsu General Seznam jednotek Split a Multi Split Split Výkon (kw) 2,0 Kód modelu 7 2,6 3,5 4,1 5,3 9 12 14 18 Podstropněnástěnný AWYZ14LB AWYZ18LB Vysoké COP Účinné topení

Více

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ SPLIT SYSTÉMY Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Výkon kw (chl. / top.) NÁSTĚNNÉ ASF 9Ui - LLC RSG09LLCC ROG09LLCC 2,50 / 3,20 21 173 Kč AS 12Ui - LLC RSG12LLCC ROG12LLCC 3,50 / 4,00 23 265 Kč ASF 7Ui

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Systém klimatizace velkých

Systém klimatizace velkých Systém klimatizace velkých budov Velkokapacitní systém VRF Kompresor s DC inverterem Vysoce účinné chladivo R410A Koncepce systému dlouhého propojovacího potrubí Vysoce spolehlivý systém klimatizace budov

Více

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové Nástěnná AvAnt Invertor ( v ceně) RAS-077SKV-E5 RAS-077SAV-E5 2,0 / 2,5 21 300 820 RAS-107SKV-E5 2,5 / 3,2 RAS-107SAV-E5 filtrace vzduchu 3:1, 22 600 870 RAS-137SKV-E5 úspora

Více

Ceník FUJI ELECTRIC 2007

Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Označení Výkon Cena Kč (bez DPH) Modely split Nástěnné modely AS7F 2KW 16 900 pouze chlazení AS9F 2,6KW 18 900 AS12F 3,5KW 20 900 AS14F 4,1KW 28 900 AS17F 4,95KW 32 700 AS24F 7KW

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Air Conditioner Controller

Air Conditioner Controller Air onditioner ontroller Systém příslušenství a přídavných zařízení rozšiřujících aplikační možnosti klimatizačních jednotek FUJITSU GEERA www.impromat.cz Dálková správa klimatizačních jednotek A-P ontroller

Více

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství. CENÍK 2 / 2015 (PLATNÝ OD 1. 6. 2015) OBSAH KONDENZAČNÍ JEDNOTKY pro VZT včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 02 03 SPLIT JEDNOTKY INVERTER, TEPELNÁ ČERPADLA, CHILLERY včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 04 10 VRF SYSTÉM včetně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort.

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort. FCX Parapetní, podstropní nebo kanálová fan-coilová jednotka. Možnost v opláštěném nebo neopláštěném provedení (dvoutrubkové, resp. čtyřtrubkové provedení). Jednotky jsou vybaveny ionizačním filtrem. 1

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Klasická kroková regulace. Regulace GREE. Frekvence DC Inverter motoru

Klasická kroková regulace. Regulace GREE. Frekvence DC Inverter motoru Tepelné čerpadlo Produktová řada VRF systémů s proměnným průtokem chladiva. Široká škála kompresorů o různém výkonu a typů vnitřních jednotek zabezpečuje nezávislé chlazení a topení v oddělených místnostech.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Platnost: 1.3.2010-28.2.2011 Zastoupení v ČR: AIR-Matyáš, s.r.o. RAS Split systém, pouze chladící - DOPRODEJOVÉ MODELY jednotky chladící chlazení bez DPH bez DPH RAS-10GKP-ES2

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor VRF systémy Multi systém pro klimatizaci velkých budov Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor Vše pro komfort Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860, E-mail: info@mantaplus.cz, www.toshiba-klimatizace.cz

Více

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013 CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Místnost (m 3 ) Jungfrau Flagship (K-Series) Icy cave colour Full HD 90 filtr, S-Plasma ion filtr, 3D Wind

Více

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace SYSTÉMY Uživatelsky snadné ovládání Integrovaný systém ovládání Ovládací systémy Haier umožnují společné řízení jednotek MRV (VRF) a Super Match (single a multi). Není tedy nutné systémy ovládání dělit

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM Ceník 2007 (2.díl) Klimatizační zařízení Toshiba Vydáno 1. dubna 2007. Ceny sklad Praha, procleno. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Doporučené ceny pro koncového zákazníka v ČR. VRF MiNi-SMMS VRF SUPER

Více

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY Ceník klimatizační techniky 2011 - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - hydrofobizované hliníkové lamely snížení namrzání oproti bežným jednotkám PracovnÍ

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA (odbočky, rozdělovače)

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouvu dle ustanovení 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Kupní smlouvu dle ustanovení 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Dnešního dne uzavřeli: Prodávající: Jméno: Ing. Jiří Pokorný JIP-TECH obchodní rejstřík: Obvodní soud pro Prahu 1., oddíl A, vložka č. 9017 Sídlo: U silnice 35, 161 00 Praha 6 IČO: 60455268 DIČ: CZ6311110718

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SMLOUVA O DÍLO č.: I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO č.: I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO č.: 061009-1 I. SMLUVNÍ STRANY 1. Dodavatel: Název: Plachý EMZET Chýnov s.r.o. Sídlo: Gabrielovo nám. 460, 391 55 Chýnov, Česká republika IČO: 25169505 DIČ: CZ25169505 Bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

CENÍK KLIMATIZACE Platnost od Výkon. Akustický. Akustický Typ. Rozměry vnitřní. tlak vnitřní. jednotky topný. š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)

CENÍK KLIMATIZACE Platnost od Výkon. Akustický. Akustický Typ. Rozměry vnitřní. tlak vnitřní. jednotky topný. š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) Rozměry NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY ROCKY DC INVERTER SERIE ASH-09AIR3 2,5 / 2,8 R410A 28-38 790x265x174 / 9,0 50 776x540x320 / 27,0 13 200 15 972 ASH-12AIR3 3,2 / 3,4 R410A 28-39 790x265x174 / 9,0 51 842x596x320

Více

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla 2015 / 16 CENÍK Klimatizace a tepelná čerpadla Platnost ceníku: 1. březen 2015 29. únor 2016 Případné změny, typové rozdíly a tiskové chyby vyhrazeny. RESIDENTIAL RAS PŘEHLED vnitřní jednotky....................................................................

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany Kupující

Kupní smlouva. Smluvní strany Kupující Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Prodávající Smluvní strany Kupující Č. smlouvy I I I I I I I I I I Z + M Partner, spol. s r.o. Č. smlouvy 16171' 11 Islol'

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ

KUPNí SMLOUVA. Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická KUPNí SMLOUVA Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306 Bankovní

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Ceník SAMSUNG 2014 doporučené ceny

Ceník SAMSUNG 2014 doporučené ceny ceny RAC - nástěnné jednotky RAC AR09FSFPKGMNZE SET RS485 Maldives + 1Ø 2,5kW Nástěnná jednotka - EOL 826 22 632 Kč RAC AR12FSFPKGMNET SET RS485 Maldives + 1Ø 3,5kW Nástěnná jednotka - EOL 723 19 810 Kč

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790 CENÍK 2015 Ceník klimatizační techniky Platný od: dubna 2015 Záruka: 3 roky RAC splity nástěnné Chlaz. / top.(kw) Místnost (m 3 ) Provedení NÁSTĚNNÉ Econo - invertor Cena EUR E09EM 2,5/3,2 65 21 090 703

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

CENÍK - VRF 2009 / 2010

CENÍK - VRF 2009 / 2010 CENÍK - VRF 2009 / 2010 Autorizované zastoupení pro ČR Provozovna a sklad: S. K. Neumanna 271, Pardubice, areál Inventy Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860

Více

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 2015 / 2016 Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016 RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře RAV LIGHT COMMERCIAL - kanceláře, obchody a průmyslové objekty VRF BUSINESS R410A

Více

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter Venkovní jednotky Technologie DC Inverter umožňuje komfortní regulaci teploty v místnosti Energetická třída A Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 7 modelů venkovních jednotek výkon 4,1 až 10,5 kw Možnost připojení

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO - - KUPNí SMLOUVA Číslo: 201/ 002Cj/ Ao/ÓO Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie.

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie. klimatizační jednotky KTLOG 20/2015 Fuji Furukawa Engineering & Construction splní akční plán EU 20/20/20 do roku 2020 20% méně Zvýšit energetickou účinnost o 20% Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering

Více

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller)

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller) KLIMA KLIMA Jsme oficiální velkoobchodní zástupce FUJITSU-GENERAL pro Českou republiku. Naším hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzduchotechniky a dalšího příslušenství

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více