CENÍK PRODUKTŮ platný od vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání"

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od vydání

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege. 2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou Impromat Klima. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující,aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. 6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího: https://web.impromat.cz/klima CENY 1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. 4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na ovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při registraci v dealerské sekci na https://web.impromat.cz/klima VADY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLATIVA 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. 2

3 OBSAH CENÍKU 2014 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY Moduly ATW, ACC a ostatní Příslušenství FUJITSU Samostatné venkovní jednotky

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. Série G-LM POWERFUL Low noise ASYG-07LMCA AOYG-07LMCA ,- ASYG-09LMCA AOYG-09LMCA ,- ASYG-12LMCA AOYG-12LMCA ,- ASYG-14LMCA AOYG-14LMCA ,- Série G-LU POWERFUL Low noise ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA ,- ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB ,- ASYG-12LUCA AOYG-12LUC ,- ASYG-14LUCA AOYG-14LUC ,- Série G-LT POWERFUL Low noise ASYG-09LTCA AOYG-09LTC ,- ASYG-12LTCA AOYG-12LTC ,- Série G-LF ASYG-18LFCA AOYG-18LFC ,- ASYG-24LFCC AOYG-24LFCC ,- ASYG-30LFCA AOYG-30LFT ,- Série G-LLC POWERFUL ASYG-09LLCA AOYG-09LLC ,- ASYG-12LLCA AOYG-12LLC ,- 4

5 PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série G-LV Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací ABYG-18LVTB AOYG-18LALL ,- ABYG-24LVTA AOYG-24LALA ,- PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Série G-LR Snadné zapuštění jednotky při montáži pod strop místnosti ABYG-30LRTE AOYG-30LETL ,- ABYG-36LRTE AOYG-36LETL ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LETL ,- Série G-LR Třífázové klimatizační podstropní jednotky ABYG-36LRTA AOYG-36LATT ,- ABYG-45LRTA AOYG-45LATT ,- ABYG-54LRTA AOYG-54LATT ,- PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série G-LV Malé a velmi tiché parapetní jednotky AGYG-09LVCA AOYG-09LVCA ,- AGYG-12LVCA AOYG-12LVCA ,- AGYG-14LVCA AOYG-14LVCA ,- 5

6 KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série LV a VLB Kazetové jednotky 60x60 AUYG-12LVLB AOYG-12LALL ,- AUYG-14LVLB AOYG-14LALL ,- AUYG-18LVLB AOYG-18LALL ,- AUYG-24LVLA AOYG-24LALA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W 4 300,- Série LB, LR a LC Kazetové jednotky 90x90 AUYG-30LRLE AOYG-30LETL ,- AUYG-36LRLE AOYG-36LETL ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LETL ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LETL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- Série LR Třífázové kazetové jednotky 90x90 AUYG-36LRLA AOYG-36LATT ,- AUYG-45LRLA AOYG-45LATT ,- AUYG-54LRLA AOYG-54LATT ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série LM, LL Jednofázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-12LLTB AOYG-12LALL ,- ARYG-14LLTB AOYG-14LALL ,- ARYG-18LLTB AOYG-18LALL ,- ARYG-24LMLA AOYG-24LALA ,- ARYG-30LMLE AOYG-30LETL ,- ARYG-36LMLE AOYG-36LETL ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LETL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC ARYG-36LMLA AOYG-36LATT ,- ARYG-45LMLA AOYG-45LATT ,- Série C-LH Třífázové a jednofázové vysokotlaké mezistropní jednotky ARYG-45LHTA AOYG-45LETL ,- ARYG-45LHTA AOYG-45LATT ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LETL ,- ARYG-54LHTA AOYG-54LATT ,- ARYG-60LHTA AOYG-60LATT ,- ARYG-72LHTA AOYA-72LATL ,- ARYG-90LHTA AOYA-90LATL ,- 7

8 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. Nástěnné jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ASYG-07LMCA , ASYG-09LMCA , ASYG-12LMCA , ASYG-14LMCA , ASYG-18LFCA , ASYG-24LFCC , ASYG-07LUCA ASYG-09LUCA ASYG-12LUCA ASYG-14LUCA , , , ,- Kazetové jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AUYG-07LVLA , AUYG-09LVLA , AUYG-12LVLB , AUYG-14LVLB , AUYG-18LVLB , AUYG-22LVLA , AUYG-24LVLA ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky: UTG-UFYD-W ,- Mezistropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ARYG-07LLTA , ARYG-09LLTA , ARYG-12LLTB , ARYG-14LLTB , ARYG-18LLTB , ARYG-22LMLA , ARYG-24LMLA ,- 8

9 Podstropní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena ABYG-14LVTA , ABYG-18LVTB , ABYG-22LVTA , ABYG-24LVTA ,- Parapetní jednotky Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena AGYG-09LVCA , AGYG-12LVCA , AGYG-14LVCA ,- VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek. Série G-LA Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek AOYG-14LAC , AOYG-18LAC , AOYG-18LAT , AOYG-24LAT , AOYG-30LAT , AOYG-45LAT ,- Série D-LA Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT ,- 9

10 SYSTÉM VRF V-II, J-II a VR-II Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS Venkovní jednotky AJY-040LCLAH , AJY-045LCLAH , AJY-054LCLAH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II Venkovní jednotky AJYA-40LALH , AJYA-45LALH , AJYA-54LALH ,- VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení AJYA-72LALH , AJYA-90LALH , AJY-108LALH , AJY-126LALH , AJY-144LALH ,- 10

11 VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II Venkovní jednotky Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové) AJYA-72GALH , AJYA-90GALH , AJY-108GALH , AJY-126GALH , AJY-144GALH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x AUB-04GALH , AUB-07GALH , AUB-09GALH , AUB-12GALH , AUB-14GALH , AUB-18GALH , AUB-24GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UFYC-W 4 300,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x AUD-18GALH , AUD-24GALH , AUA-30GALH , AUA-36GALH , AUA-45LALH , AUA-54GALH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky UTG-UGYA-W 4 300,- 11

12 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky ARB-07GALH , ARB-09GALH , ARB-12GALH , ARB-14GALH , ARB-18GALH ,- Mezistropní jednotky Nové střednětlaké mezistropní jednotky ARA-24GBLH , ARA-30GBLH , ARA-36GBLH , ARA-45GBLH ,- Mezistropní jednotky Štíhlý mezistropní typ ARD-04GALH , ARD-07GALH , ARD-09GALH , ARD-12GALH , ARD-14GALH , ARD-18GALH , ARD-24GALH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtlaku až 300 Ma ARC-36GATH , ARC-45GATH , ARC-60GATH , ARC-72GATH , ARC-90GATH ,- 12

13 Podstropně-parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace ABYA-12GATH , ABYA-14GATH , ABYA-18GATH , ABYA-24GATH , ABYA-30GATH , ABYA-36GATH , ABYA-45GATH , ABYA-54GATH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV ASYA-04GACH , ASYA-07GACH , ASYA-09GACH , ASYA-12GACH , ASYA-14GACH , ASYA-18GACH , ASYA-24GACH , ASYA-30GACH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV ASYE-04GACH , ASYE-07GACH , ASYE-09GACH , ASYE-12GACH , ASYE-14GACH ,- 13

14 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. Moduly řady ATW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-INV-G Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter AOYG UTI-INV-HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , UTI-GD Ovládání inverteru s regulací teploty ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ: Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW , VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW ,- Doplňky pro moduly řady ATW-C: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx UTI-ETSI Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - interiérové UTI-ETSO Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - venkovní UTI-USB2 ATW software a kabel USB 2m 900,- 900,- 800, , UTI-ATWD Ovládací panel k ATW-C-INV český displej UTI-ATWD-EN Ovládací panel k ATW-C-INV anglický displej UTI-EP Expandér I/O pro T v2 UTI-ATW-NET Převodník RS232 - Ethernet UTI-CW-YUD Připojovací interface pro ovladač YUD 4 700, , , ,- 300,- Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ACC-RS (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 UTI-ACC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet UTI-ACC-IR ACC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním UTI-ACC-WIRE ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním 6 300, , , ,- 14

15 Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-ERRIR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-ERRW kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě UTI-BSUIR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 1 800, , , , UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě 2 700, UTI-BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním ETERNÍM SIGNÁLEM 1 000, UTI-BVRF (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 2 300,- Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-W2IR Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům UTI-SN2W-RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. UTI-DCFSIM Simulátor DC motoru UTI-ERV Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY 2 800, , , ,- Sada pro komunikaci po optickém kabelu - inverterové splity: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-FIN Komunikace po optickém kabelu - na vnitř. jedn , UTI-FOUT Komunikace po optickém kabelu - na venk. jedn ,- Sada pro komunikaci VRF po optickém kabelu: Katalogové číslo Název, popis Cena UTI-LON Komunikace po optickém kabelu pro VRF (nutné 2ks) , UTI-ACDC24 Zdroj 24VDC pro převodník LRW-102PP (nutné 2ks) 4 300,- 15

16 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-A054A Rozdělovač chladiva UTY-LRHGA2 UTY-LRHGM UTY-LRHA2 UTY-LRHM UTZ-NCA UTY-RLRY IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód IR čidlo SADA Ochranná síťka pro LLC modely Drátový ovladač UTY-ALG UTY-PLGR1 UTY-PLGA1 UTY-PLGE R USB UTB-YWC UTD-RS100 UTP-A090A UTP-A180A UTP-A567A UTP-B090A UTP-B180A UTP-B567A UTP-C567A UTP-D567A UTP-J0906A UTP-J0908A UTP-J1806A UTP-J1808A UTP-R01AH UTP-R01BH UTP-R01CH UTP-R04BH UTR-EV09B UTR-EV14B UTR-H0906L UTR-H0908L UTR-H1806L System Controller Lite Rozpočítání poplatků za elektřinu Řízení úspory energie Dálkové centralizované řízení ECHELON LONWORKS Adapter IR čidlo pro mezistropní jednotky Dálkové teplotní čidlo pro mezistropní jednotky Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový Rozdělovač - třítrubkový RB jednotka RB jednotka RB jednotka RB jednotka Expanzní ventil do 9kBTU Expanzní ventil nad 12kBTU Hřebenový rozdělovač 6x Hřebenový rozdělovač 8x Hřebenový rozdělovač 6x -, - -, - -, - -, - -, - 600,- -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 100,- 100, , , ,- 16

17 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTR-H1808L UTY-ABG UTY-AMG UTY-APG UTY-ASG UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGY UTY-LNHY UTY-LRHYB1 UTY-PEG UTY-RHKY UTY-RNRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-TEK UTY-VGGZ1 UTY-VLG UTY-VSGZ1 UTZ-VAA UTZ-VGA UTD-ECS5A UTD-GSA-W UTD-GSB-W UTD-GSC-W UTD-LF25NA UTD-LF60KA UTD-RF204 UTD-SF045T UTG-AGDA-W UTG-AGEA-W UTG-AGYA-W UTG-BGYA-W UTP-PY02A UTP-PY03A Hřebenový rozdělovač 8x BACnet Gateway (software) Web Monitoring Tool (Software) System Controller (Software) Service Tool (Software) Skupinový dálkový ovladač Centrální dálkový ovladač Dotykový centrální ovladač Bezdrátový dálkový ovladač IR čidlo pro kazetové jednotky Energy Management Software Jednoduchý dálkový ovladač Dotykový drátový ovladač Drátový ovladač Jednoduchý dálkový ovladač Externí spínací ovladač Síťový konvertor Síťový konvertor (BMS/LonWorks) Zesilovač signálu VRF Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j. Externí ovládací sada Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (7-14) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (18) Dekorační kryt pro slim mezistropní typ(24) Filtr s dlouhou životností AR25-45F/U/L Filtr s dlouhou životností ARY45L/54L/60 (RAC) Příruba pro AR25-45 Příruba pro AR Přídavný dekorační kryt pro AU12-AU18 Přídavný dekorační kryt pro AU25-AU54 Široký panel pro AUYA30/36LB Distanční panel Branch Box - multi pro 8 místností Branch Box - multi pro 8 místností 5 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 17

18 Katalog. číslo Systém Název Popis Cena RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS VRF J-II VRF V-II UTP-S248A UTR-DPB241 UTR-DPB24T UTR-RTLA UTR-STA UTR-YDZB UTR-YDZC UTY-DMMYM UTY-LRHYA2 UTY-LRHYM UTY-RNNYM UTY-RSNYM UTY-RVNYM UTY-TWBF UTY-CBE UTY-CBZ1 UTY-SZ UTY-WZ UTY-WZZ2 UTY-WZZ3 UTY-WZZ4 UTY-WZZ5 UTZ-KGA UTZ-KGB UTZ-KGC UTZ-P1BBA UTZ-P1NBA UTZ-RLA UTP-S236A UTP-S254A UTP-S354A J-RC-KN-1i FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-WIFI-1 UTY-CBZ2 Rozdělovač chladiva - multi pro 8 místností Čerpadlo kondenzátu (300mm) Čerpadlo kondenzátu (500mm) Sběrač pro multiinverter Sada pro částečné zapuštění pro AGYF Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ Záslepka výdechu pro kazetový typ Centrální dálkový ovladač - multi pro 8 místností IR přijímací sada pro 3 fázový kazetový typ IR přijímací sada - multi pro 8 místností Drátový dálkový ovladač - multi pro 8 místností Jednoduchý dálkový ovladač - multi pro 8 místn. Drátový dálkový ovladač Komunikační kit pro LT/LU nástěnný typ Adaptér pro kompaktní nástěnný typ Komunikační kit - multi pro 8 místností Čidlo pro štíhlý mezistropní typ Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada Externí indikační sada - LU/LT Izolační sada pro vysokou vlhkost - kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - slim kazetový Izolační sada pro vysokou vlhkost - komp. kazet. Čerpadlo kondenzátu - kompaktní mezistropní Čerpadlo kondenzátu - mezistropní typ Držák dálkového ovladače pro LLC modely Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva Rozdělovač chladiva KN převodník Modbus převodník Wi-Fi převodník Adaptér pro připojení drát. ovladače 2 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 300, , , , , , , ,- 18

19 CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady ATW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-07LMCA , AOYG-09LMCA , AOYG-12LMCA , AOYG-14LMCA , AOYG-14LALL , AOYG-18LALL , AOYG-24LFCC , AOYA-30LETL , AOYA-36LFTL , AOYG-45LETL ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena AOYG-36LATT , AOYG-45LATT , AOYG-54LATT AOYG-60LATT AOYA-72LATL AOYA-90LATL , , , ,- ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15 C, případně -20 C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty. Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně 5 500,- Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU ,- V ceně je zahrnuta upravená řídící deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným technikem. Cena neobsahuje cestovné technika. 19

20

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od 6.4.2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na

Více

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ SPLIT SYSTÉMY Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Výkon kw (chl. / top.) NÁSTĚNNÉ ASF 9Ui - LLC RSG09LLCC ROG09LLCC 2,50 / 3,20 21 173 Kč AS 12Ui - LLC RSG12LLCC ROG12LLCC 3,50 / 4,00 23 265 Kč ASF 7Ui

Více

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General PŘEHLED JEDNOTEK Klimatizace Fujitsu General Seznam jednotek Split a Multi Split Split Výkon (kw) 2,0 Kód modelu 7 2,6 3,5 4,1 5,3 9 12 14 18 Podstropněnástěnný AWYZ14LB AWYZ18LB Vysoké COP Účinné topení

Více

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové Nástěnná AvAnt Invertor ( v ceně) RAS-077SKV-E5 RAS-077SAV-E5 2,0 / 2,5 21 300 820 RAS-107SKV-E5 2,5 / 3,2 RAS-107SAV-E5 filtrace vzduchu 3:1, 22 600 870 RAS-137SKV-E5 úspora

Více

Systém klimatizace velkých

Systém klimatizace velkých Systém klimatizace velkých budov Velkokapacitní systém VRF Kompresor s DC inverterem Vysoce účinné chladivo R410A Koncepce systému dlouhého propojovacího potrubí Vysoce spolehlivý systém klimatizace budov

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Ceník FUJI ELECTRIC 2007

Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Označení Výkon Cena Kč (bez DPH) Modely split Nástěnné modely AS7F 2KW 16 900 pouze chlazení AS9F 2,6KW 18 900 AS12F 3,5KW 20 900 AS14F 4,1KW 28 900 AS17F 4,95KW 32 700 AS24F 7KW

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství. CENÍK 2 / 2015 (PLATNÝ OD 1. 6. 2015) OBSAH KONDENZAČNÍ JEDNOTKY pro VZT včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 02 03 SPLIT JEDNOTKY INVERTER, TEPELNÁ ČERPADLA, CHILLERY včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 04 10 VRF SYSTÉM včetně

Více

Air Conditioner Controller

Air Conditioner Controller Air onditioner ontroller Systém příslušenství a přídavných zařízení rozšiřujících aplikační možnosti klimatizačních jednotek FUJITSU GEERA www.impromat.cz Dálková správa klimatizačních jednotek A-P ontroller

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Platnost: 1.3.2010-28.2.2011 Zastoupení v ČR: AIR-Matyáš, s.r.o. RAS Split systém, pouze chladící - DOPRODEJOVÉ MODELY jednotky chladící chlazení bez DPH bez DPH RAS-10GKP-ES2

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor VRF systémy Multi systém pro klimatizaci velkých budov Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor Vše pro komfort Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48

Více

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM Ceník 2007 (2.díl) Klimatizační zařízení Toshiba Vydáno 1. dubna 2007. Ceny sklad Praha, procleno. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Doporučené ceny pro koncového zákazníka v ČR. VRF MiNi-SMMS VRF SUPER

Více

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013 CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Místnost (m 3 ) Jungfrau Flagship (K-Series) Icy cave colour Full HD 90 filtr, S-Plasma ion filtr, 3D Wind

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860, E-mail: info@mantaplus.cz, www.toshiba-klimatizace.cz

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY Ceník klimatizační techniky 2011 - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - hydrofobizované hliníkové lamely snížení namrzání oproti bežným jednotkám PracovnÍ

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA (odbočky, rozdělovače)

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla 2015 / 16 CENÍK Klimatizace a tepelná čerpadla Platnost ceníku: 1. březen 2015 29. únor 2016 Případné změny, typové rozdíly a tiskové chyby vyhrazeny. RESIDENTIAL RAS PŘEHLED vnitřní jednotky....................................................................

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Ceník SAMSUNG 2014 doporučené ceny

Ceník SAMSUNG 2014 doporučené ceny ceny RAC - nástěnné jednotky RAC AR09FSFPKGMNZE SET RS485 Maldives + 1Ø 2,5kW Nástěnná jednotka - EOL 826 22 632 Kč RAC AR12FSFPKGMNET SET RS485 Maldives + 1Ø 3,5kW Nástěnná jednotka - EOL 723 19 810 Kč

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter Venkovní jednotky Technologie DC Inverter umožňuje komfortní regulaci teploty v místnosti Energetická třída A Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 7 modelů venkovních jednotek výkon 4,1 až 10,5 kw Možnost připojení

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790 CENÍK 2015 Ceník klimatizační techniky Platný od: dubna 2015 Záruka: 3 roky RAC splity nástěnné Chlaz. / top.(kw) Místnost (m 3 ) Provedení NÁSTĚNNÉ Econo - invertor Cena EUR E09EM 2,5/3,2 65 21 090 703

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

2 0 1 3 / 1 4. Klimatizace

2 0 1 3 / 1 4. Klimatizace 2 0 1 3 / 1 4 Ceník Klimatizace Preisliste AIRCONDITIONING 2 I TOSHIBA Podmínky měření pro klimatizační jednotky Toshiba: Chlazení: Topení: Rozvod chladiva: Hladina akust. tlaku *: vnitřní teplota 27 C

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

CENÍK PRO ČR. CENÍK KLIMATIZACE Platnost od 2.3.2015 KLIMATIZACE MODEL

CENÍK PRO ČR. CENÍK KLIMATIZACE Platnost od 2.3.2015 KLIMATIZACE MODEL NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY ROCKY DC INVERTER SERIE ASH-09AIR 2,5 2,8 R410A 28-38 50 790x265x174 776x540x320 14 420 17 448 ASH-12AIR 3,2 3,4 R410A 28-39 51 790x265x174 842x596x320 15 220 18 416 ELEMENT DC INVERTER

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller)

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller) KLIMA KLIMA Jsme oficiální velkoobchodní zástupce FUJITSU-GENERAL pro Českou republiku. Naším hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzduchotechniky a dalšího příslušenství

Více

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie.

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie. klimatizační jednotky KTLOG 20/2015 Fuji Furukawa Engineering & Construction splní akční plán EU 20/20/20 do roku 2020 20% méně Zvýšit energetickou účinnost o 20% Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 2015 / 2016 Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016 RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře RAV LIGHT COMMERCIAL - kanceláře, obchody a průmyslové objekty VRF BUSINESS R410A

Více

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013)

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) CENÍK 2012/2013 2012 Ceník tepelných čerpadel (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) V1.4 www.zubadan.cz 2012/2013 www.zubadan.cz 1/14 Obsah Kompletní systémová řešení Splitové

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

CENÍK - VRF 2009 / 2010

CENÍK - VRF 2009 / 2010 CENÍK - VRF 2009 / 2010 Autorizované zastoupení pro ČR Provozovna a sklad: S. K. Neumanna 271, Pardubice, areál Inventy Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Síla ovládání ve Vašich rukou

Síla ovládání ve Vašich rukou Síla ovládání ve Vašich rukou Systém inteligentního ovládání Samsung je nejpohodlnějším způsobem ovládání Vašeho klimatizačního zařízení. Kontrolní systém se dalším krokem ve vývoji stal lehčeji použitelným

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC Připojovací sada pro začlenění výparníků AHU jednotek do systémů SANYO (řady: PAC-i, BigPac a VRF mini ECO-i, ECO-i a GHP) pro provoz v režimech chlazení nebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy objednatele: K 640 013 500 15 č. smlouvy dodavatele: Kupující: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více