CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2011 I."

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti DHL Express. 2. Poplatky za spediční služby společnosti DHL Express jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r.o., nestanoví-li dohoda jinak. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. CENY 1. Ceny uvedené v ceníku neobsahují dohodnutou obchodní slevu s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy, atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH. Uvedené ceny v Kč platí, u splitů, pro celé sady (vnitřní jednotka, venkovní jednotka, ovladač, popř. gril). PLTEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. VDY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY N ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NBYTÍ VLSTNICKÉHO PRÁV Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLTIV 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTNOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

3 OBSH CENÍKU 2011 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY strana 4-9 strana VRF - J SYSTÉM VRF - V II. SYSTÉM strana strana Příslušenství FUJITSU Moduly TW, CC a ostatní + ceník samostatných venkovních jednotek Fujitsu strana strana Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Výše ceny je pro koncového zákazníka.

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. NOVINK Série G-LE POWERFUL Low noise Nová série jednotek s jednoduchým designem a energetickou úsporou SYG-07LEC OYG-07LEC ,- SYG-09LEC OYG-09LEC ,- SYG-12LEC OYG-12LEC ,- SYG-14LEC OYG-14LEC ,- CLSS LL NOVINK Série G-LU Nová série jednotek s výrazným tenkým designem POWERFUL SYG-07LUC OYG-07LUC ,- SYG-09LUC OYG-09LUC ,- SYG-12LUC OYG-12LUC ,- SYG-14LUC OYG-14LUC ,- Low noise CLSS NOVINK Série G-LT POWERFUL Low noise Nová série jednotek s výrazným tenkým designem a vysokým COP CLSS SYG-09LTC OYG-09LTC ,- SYG-12LTC OYG-12LTC ,- NOVINK Série G-LF Nové inverterové jednotky s elegantním designem CLSS LL Vnitní jednotka Venkovní jednotka Chlazení [kw] Topení [kw] Cena SYG-18LFC OYG-18LFC ,- SYG-24LFC OYG-24LFL ,- SYG-30LFC OYG-30LFL ,- 4

5 Série LG Osvědčené inverterové jednotky s elegantním designem CLSS SY-07LGC OYR-07LGC ,- SY-09LGC OYR-09LGC ,- SY-12LGC OYR-12LGC ,- SY-14LGC OYR-14LGC ,- Série LE a LF Ostatní modely inverterových jednotek CLSS SY-18LEC OYR-18LEC ,- SY-24LFC OYR-24LFL ,- SY-30LFC OYR-30LFT ,- Série US Osvědčené modely jednotek s ON/OFF kompresorem ON/OFF KOMPRESOR SY-7USBCW OY-7USNC ,- SY-9USCCW OY-9UFCC ,- SY-12USCCW OY-12USCC ,- SY-14USBC OY-14USBC ,- SY-18UBBN OY-18UNBNL ,- SY-24UBBN OY-24UNBNL ,- SY-30UBBJ OY-30UNBDL ,- 5

6 PODSTROPNĚ NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu pod strop kanceláří, tak i obytných prostor. Série Z-LB 8 let rekordních úspěchů, klimatizace s automatickým čistěním filtrů CLSS LL WYZ-14LBC OYZ-14LBL ,- WYZ-18LBC OYZ-18LBL ,- WYZ-24LBC OYZ-24LBT ,- PODSTROPNĚ PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série F-LB Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací CLSS LL BYF-18LBT OY-18LLL ,- BYF-24LBT OY-24LLL ,- Série -LB a -LC Snadné zapuštní jednotky při montáži pod strop místnosti CLSS LL BY-30LBT OY-30LFTL ,- BY-36LBT OY-36LFTL ,- BY-45LCT OY-45LBTL ,- Série D-LC Třífázové klimatizační podstropní jednotky CLSS LL BY-36LCT OYD-36LTT ,- BY-45LCT OYD-45LTT ,- BY-54LCT OYD-54LTT ,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série L, LB a LC Jednofázové mezistropní jednotky s technologií LL- CLSS LL RYF-12LLU OY-12LCL ,- RYF-14LLU OY-14LCL ,- RYF-18LBLU OY-18LLL ,- RYF-24LBTU OY-24LLL ,- RY-30LBTU OY-30LFTL ,- RY-36LBTU OY-36LFTL ,- RY-45LCTU OY-45LBTL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií LL- RY-36LCTU OYD-36LTT ,- RY-45LCTU OYD-45LTT ,- Série L J Osvědčené jednofázové mezistropní jednotky CLSS RY-45LUK OY-45LJBYL ,- RY-54LUK OY-54LJBYL ,- Série C-LC Třífázové vysokotlaké mezistropní jednotky RYC-45LCTU OYD-45LTT ,- RYC-54LCTU OYD-54LTT ,- Série UM a TP RY-60 Vysokotlaké mezistropní jednotky s ON/OFF kompresorem RY-90 ON/OFF KOMPRESOR RY-60UUK OY-60UMYT ,- RY-90TLC3 OY-90TPC3L ,- 7

8 KZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série L a LB Kazetové jednotky 60x60 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UYF-12LL OY-12LLL ,- UYF-14LL OY-14LLL ,- UYF-18LBL OY-18LLL ,- UYF-24LBL OY-24LLL ,- Série LB, LC a LU Kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-30LBLU OY-30LFTL ,- UY-36LBLU OY-36LFTL ,- UY-45LCLU OY-45LBTL ,- UY-54LUS OY-54LJBYL ,- Série LC Třífázové kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-36LCLU OYD-36LTT ,- UY-45LCLU OYD-45LTT ,- UY-54LCLU OYD-54LTT ,- PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série L Malé a velmi tiché parapetní jednotky CLSS LL GYF-09LC OYV-09LC ,- GYF-12LC OYV-12LC ,- GYF-14LC OYV-14LC ,- 8

9 OKENNÍ JEDNOTKY Výkonné klimatizační jednotky, okenního typu. Série UB a U ON/OFF KOMPRESOR Výkoné okenní jednotky s ON/OFF kompresorem KY-9UBSSW , MY-12USW , FY-16UNW ,- REKUPERČNÍ JEDNOTKY Výkonné rekuperátory s nízkou hlučností vhodné do jakýchkoliv prostor. Série BX a BD Kompaktní a velmi tiché rekuperátory FUJITSU Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena UTZ-BX m 3/hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BD m /hod , ČISTIČKY VZDUCHU Čističe vzduchu, malých rozměrů s vysokou účinností, značky FUJITSU. Série DSY Účinná čistička vzduchu se světovou technologií filtrace Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena DSY-30S až 3 m 3/hod 9 700,- CLSS LL 9

10 VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek. CLSS LL NOVINK Série G-L Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek OYG-14LC , OYG-18LC , OYG-18LT , OYG-24LT , OYG-30LT , OYG-45LT ,- Jednotka řady 14L*2 Série -L Jednofázové inverterové venkovní jednotky OY-14LC , OY-18LC , OY-18LT , OY-24LT ,- Jednotka řady 18-24L*2(3) Série LM Osvědčená série jednofázových inverterových venkovních jednotek OY-18LMK , OY-24LMM , OY-30LMW ,- Jednotka řady 30-45L*4(8) Série D-L Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace OYD-36LTT , OYD-45LTT , OYD-54LTT ,- Jednotka řady D36L-D54L 10

11 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. NOVINK NOVINK Nástěnné jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena SYG-07LJC , SYG-09LJC , SYG-12LLJC , SYG-18LFC , SYG-24LFC , SY-07LCM , SY-09LCM , SY-12LCM , SY-14LCM , SY-18LCM , SY-07LBCM , SY-09LBCM , SY-12LBCM , SY-24LBJ ,- Kazetové jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena UYG-07LVL , UYG-09LVL , UYG-12LVL , UYG-14LVL , UYG-18LVL , UYF-09LL , UYF-12LL , UYF-14LL , UYF-18LBL , UYF-22LBL , UYF-24LBL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYB-W ,- NOVINK Mezistropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena RYG-07LLT , RYG-09LLT , RYG-12LLT , RYG-14LLT , RYG-18LLT , RYF-09LBLU , RYF-12LBLU , RYF-18LBLU , RYF-22LBTU , RYF-24LBTU , RYF-09LLU ,- Parapetní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena GYG-09LVC , GYG-12LVC , GYG-14LVC , GYF-09LC , GYF-12LC , GYF-14LC ,- Podstropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena BYG-14LVT , BYG-18LVT , BYF-14LT , BYF-18LBT , BYF-22LBT , BYF-24LBT ,- 11

12 SYSTÉM VRF -J Malý VRF systém s průběžnou regulací toku chladiva, jenž je rozváděno pomocí pátřního Cu potrubí. CLSS LL Venkovní jednotka Jednotka s možností připojení až 8 vnitřních jednotek JY-54LCLR ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - J Připojení vniřních jednotek pomocí páteřního rozvodu na jednotku venkovní. Vnitřní jednotka neobsahuje EEV! Mezistropní jednotky Kompaktní metistropní jednotky s externím EEV RX-07LLR , RX-09LLR , RX-12LLR , RX-14LLR , RX-18LBLR , RXB-25LTR , RXB-30LTR ,- Mezistropní jednotky Výkonné mezistropní jednotky s externím EEV R-25UFR , R-30UFR , R-36UFR , R-45UFR ,- 12

13 Malé kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x 60 s externím EEV U-7UFR , U-9UFR , U-12UFR , U-14UFR , U-18UFR ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UDYD-W 1 000,- Velké kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x 90, vetn dekoraních panel s externím EEV U-20UFRR , U-25UFRR , U-30UFRR , U-36UFSR , U-45UFSR , U-54UFSR ,- Malé nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV S-7UFDR , S-9UFDR , S-12UFDR , S-14UFDR ,- Velké nástěnné jednotky Výkonné nástěnné jednotky s externím EEV S-18UFJR , S-24UFJR , S-30UFJR ,- 13

14 SYSTÉM VRF - V II. Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Jednotky v základních 5 výkonnových řadách je možno skládat za sebe, až do celkého výkonu 150kW LL Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení JY-72LLH , JY-90LLH , JY-108LLH , JY-126LLH , JY-144LLH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x UXB-07LLH , UXB-09LLH , UXB-12LLH , UXB-14LLH , UXB-18LLH , UXB-24LLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYC-W 1 600,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x UXD-18LLH , UXD-24LLH , UX-30LLH , UX-36LLH , UX-45LLH , UX-54LBLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UGY-W 1 400,- 14

15 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky RXB-07LLH , RXB-09LLH , RXB-12LLH , RXB-14LLH , RXB-18LLH , RXB-24LTH , RXB-30LTH , RXB-36LTH , RXB-45LTH ,- Mezistropní jednotky Mezistropní jednotky v tenkém designu RX-24LTH , RX-30LTH , RX-36LTH , RX-45LTH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení, dosahující výtlaku až 300 Mpa RXC-36LTH , RXC-45LTH , RXC-60LTH , RXC-72LTH , RXC-90LTH ,- Podstropně parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky, s možností vertikální instalace (12L až 24L) BY-12LTH , BY-14LBTH , BY-18LTH , BY-24LBTH , BY-30LBTH , BY-36LBTH , BY-45LBTH , BY-54LBTH ,- 15

16 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV SY-07LCH , SY-09LCH , SY-12LCH , SY-14LCH , SY-18LCH , SY-24LCH , SY-30LCH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV SYE-07LCH , SYE-09LCH , SYE-12LCH , SYE-14LCH ,- ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství zajišťuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro systém VRF - J Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTR-EV2XL EEV pro jednotky do 30BTU 1 100, UTR-EV3XL EEV pro jednotky nad 30BTU 1 100, UTR-BP054X Rozdělovač chladiva 1 600, UTR-HD546U Hřebenový rozdělovač 4 700, UTB-YPB Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 200, UTR-YGC Převodník pro centrální ovladač , UTB-YR Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 200, UTB-YD Skupinový ovladač 4 400, UTB-YDB Skupinový ovladač 5 500, UTB-YUB Drátový ovladač 2 800, UTB-YVB Bezdrátový IR ovladač 2 500, UTB-YW IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 000,- 16

17 Příslušenství pro systém VRF - V II. Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTY-DTGY Centrální dotykový ovladač , UTY-LNHY Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-RNKY Drátový ovladač 2 200, UTY-RSKY Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 600, UTY-RHKY Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 600, UTY-SGX SW - Servis Tool , UTY-PGX SW - Systémový ovladač , UTY-VLGX Převodník LONWORKS , UTY-CGGY Malý centrální ovladač 5 500, UTY-VGGX Síťový převodní (pro ovladač nebo SPLIT) , UTB-YWB IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 100, UTY-BGX Převodník BCNET , UTY-MGX SW - Web Tool , UTY-TEKX Převodník pro externí kontaktní řízení 2 800, UTY-VSGX Zesilovač signálu komunikace , UTY-LRHYB1 IR čidlo do dekoračního panelu kazety 1 500, UTR-BP090X Rozdělovač chladiva 2 000, UTR-BP180X Rozdělovač chladiva 2 400, UTR-BP567L Rozdělovač chladiva 5 700, UTR-CP567X Rozdělovač chladiva - venkovní jednotka 7 900, UTR-H0908L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 700, UTR-H0906L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 700, UTR-H1806L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 900, UTR-H1808L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 900, R USB ECHELON LONWORKS adaptér 8 700, UTR-EV09XB EEV pro jednotky do 9BTU 1 100, UTR-EV14XB EEV pro jednotky do 12BTU 1 100,- NOVINK Příslušenství pro MULTI SPLIT systém (typ pro 8 místností) Katalogové číslo Název Popis Cena UTG-UFYD Dekorační panel UYG 1 400, UTP-PY02 Branch Box pro 2 jednotky 9 800, UTP-PY03 Branch Box pro 3 jednotky , UTP-SX248 Rozdělovač chladiva 1 900, UTY-DMMYM Centrální ovladač "Home Controller" 8 200, UTY-RSNYM Hotelový drátový ovladač 2 600, UTY-LRHYM Bezdrátový IR ovladač 4 700, UTY-RNNYM Drátový ovladač 2 200, UTY-LNHYM Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-XCBXZ1 daptér pro nástěnné jednotky pro drátový ovladač 1 700, UTY-LRJY1 Bezdrátový IR ovladač (pro jednotky s C motorem) 4 700,- 17

18 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství umožňuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro SPLIT a MULTI SPLIT systémy Katalogové číslo Název Popis Cena Určeno pro UTB-YN Bezdrátový IR ovladač 2 500,- RY, BY, UY UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 1 100,- RY UTB-YUD Drátový ovladač 2 800,- RY, BY, UY UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900,- SPLIT UTD-LF25N Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTR-RTL Sběrač chladiva 2 000,- OY30L UTP-SX236 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX254 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX354 Rozdlovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTD-LF270 Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTD-LF60K Filtr s dlouhou životností 3 300,- RY UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky 1 400,- RY UTG-GE-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 90x UTG-GY-W Široký dekorační panel (doplnní rastru) 3 600,- UY 90x UTG-BGY-W Distanční panel 1 400,- UY UTG-UEY-W Snižovací panel 5 500,- UY UTG-UDYD-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFY-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFYB-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UYF UTG-GD-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 60x UTG-UGY Pohledový dekorační panel pro kazety 90x ,- UY UTD-BC200 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 6 300,- RY UTH-3T16 Drátový ovladač 2 800,- SY34-30L UTY-LRHY1 IR čidlo pro mezistropní jednotky v. ovladae 4 700,- RY UTY-LRHY1 IR čidlo pro kazetové jednotky vč. ovladače 4 700,- UY UTD-ECS5 Sada konektorů pro externí připojení 1 000,- RY UTR-DPB241 čerpadlo kondenzátu (30cm) 3 600,- BY UTR-DPB24T čerpadlo kondenzátu (50cm) 3 600,- BY UTZ-PX1BB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTZ-PX1NB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTR-YDZB Záslepky pro kazety 60x ,- UY* UTR-YDZC Záslepky pro kazety 90x ,- UY UTR-F08 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTR-FB03 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTY-XCBXE Převodník pro připojení drátového ovladače 2 800,- SY UTY-XWZX Externí výstupy 2 800,- SPLIT UTZ-KXG Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- UY* UTZ-KXGB Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- SLIM UYF UTY-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY UTZ-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY* 90x UTZ-VX Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 5 500,- UY* 60x UTR-ST Sada pro polozakrytí 2 800,- UY UTG-UFYC Přídavný dekorační panel 1 600,- UYF

19 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Moduly řady TW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek : Katalogové číslo Název, popis Cena OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R Komunikační modul pro venkovní jednotky s kompresorem fixed-speed OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R2 Komunikační modul pro OY90E, OY90T s ovládáním výkonu % OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYR Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OYR OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYD Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter OYD OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , , , , , ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ : Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW , ,- Ethernet RED L Val BivL N WEH BivH 0,4 1,6 0,4 TW-C-EXP ON2 N C L ON ERR DEF 1,6 0,4 0,4 C O O O O 0 O O O O O 1 : : : TW-C-INV2 TW-D ETHERNET TW-NET CC-TW O O O O O 13 H O O O O TH RS232 ON H/C +12 TH OUT IN OUT IN OUT IN 19

20 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Doplňky pro moduly řady TW-C : 20 Katalogové číslo Název, popis Cena TW-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx TW-ETS IN Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - interiérové TW-ETS OUT Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - venkovní SW+CBLE TW-C (hw + sw) Kabel a software pro připojení PC k modulům TW-C-xxx TWD-CONTROL PNEL TW (CZ) Ovládací panel k TW-C-INV český displej TWD-CONTROL PNEL (EN) Ovládací panel k TW-C-INV anglický displej CC - TOUCH PNEL Barevný dotykový ovládací panel pro TW-C moduly TW-C-EXP Expandér I/O pro T v2 WT-SIM Tester modul TW typ OY TW-NET Převodník RS232 - Ethernet 900,- 900,- 800,- 800, , , , , , ,- Moduly řady CC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení : Katalogové číslo Název, popis Cena CC-PC CONTROLLER VRF-J NET (hw + sw) Centrální ovládání a monitorování základních funkcí vnitřních jednotek CC-RS(hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 CC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet CC-IR CC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním CC-WIRE CC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním , , , , ,- Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu : Katalogové číslo Název, popis Cena ERROUT-IR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním ERROUT-WIRE kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BSU-IR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním BSU-WIRE (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním EXTERNÍM SIGNÁLEM VRF-BU (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 1 800, , , , , ,-

21 Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment : Katalogové číslo Název, popis Cena Wire2IR - YUB Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům NL2WIRE - YUB Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF J NL2WIRE - RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. NL2WIRE - YUD Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro splity FSIM --fan motor simulator Simulátor motoru 2 800, , , , ,- CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady TW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OY*-07L , OY*-09L , OY*-12L , OY*-14L , OY*-14L , OY*-18L , OY*-24L , OY*-30L , OY*-36L , OY*-45L , OY*-54L ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OYD-36L , OYD-45L , OYD-54L ,- 21

22 ISO 9001 ISO Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a designu bez předcházejícího upozornění. Obraťte se na svého regionálního distributora. Výkon při chlazení a topení byl stanoven při následujících podmínkách: Chlazení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 27 C DB / 19 C WB 35 C DB / 24 C WB Topení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 20 C DB / 15 C WB 7 C DB / 6 C WB Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Thailand ) Co., Ltd. ISO 9001 ISO Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Shanghai ) Co., Ltd. Distribuce: ZLÍN T. T. Bati 5267, reál Svit, 41. budova tel.: fax: PRH U Hellady 4 tel.: fax:

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A 2-trubkové a 3-trubkové modulární systémy PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM

Více

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL pro byty, rodinné domy a kanceláře LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Ceník. Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla

Ceník. Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Ceník Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Rok 2013-2014 Obsah: Základní podmínky LG - KLIMATIZACE -nástěnné split jednotky ART COOL - MULTI SPLIT - sortiment vnitřních a venkovních jednotek - příslušenství

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2015. Vytápění - Chlazení - Větrání. Platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2015 - Chlazení - Větrání Platný od 1. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2015 Část Chlazení Větrání Instrukce k používání ceníku 2015: 1. Elektronický ceník Grundfos

Více

Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Vodní hospodáøství Prùmysl Dávkování Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Vodní hospodáøství Prùmysl Dávkování Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2013 Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Vodní hospodáøství Prùmysl Dávkování Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH Ceník Grundfos 2013 Souhrnný ceník Instrukce k používání ceníku

Více

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH

GRUNDFOS CENÍK 2013. Vytápìní - Chlazení - Vìtrání. Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH GRUNDFOS CENÍK 2013 Vytápìní - Chlazení - Vìtrání Platný od 1. 1. 2013 Ceny jsou uvedeny v a bez DPH Ceník Grundfos 2013 Část Chlazení - Větrání Instrukce k používání ceníku 2013: 1. Elektronický ceník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

Svítidla KATALOG LED

Svítidla KATALOG LED Svítidla KATAOG ED Přehled svítidel ED svítidla P236/P258 ED 2 Atomic ED 4 přisazená verze Atomic ED 5 vestavná verze yra W ED 6 Carella ED 7 Aries W ED 8 Arietis W ED 9 Acciaio ED 10 S102 ED 12 Crater

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více