CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2011 I."

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti DHL Express. 2. Poplatky za spediční služby společnosti DHL Express jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r.o., nestanoví-li dohoda jinak. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. CENY 1. Ceny uvedené v ceníku neobsahují dohodnutou obchodní slevu s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy, atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH. Uvedené ceny v Kč platí, u splitů, pro celé sady (vnitřní jednotka, venkovní jednotka, ovladač, popř. gril). PLTEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. VDY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY N ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NBYTÍ VLSTNICKÉHO PRÁV Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLTIV 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTNOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

3 OBSH CENÍKU 2011 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY strana 4-9 strana VRF - J SYSTÉM VRF - V II. SYSTÉM strana strana Příslušenství FUJITSU Moduly TW, CC a ostatní + ceník samostatných venkovních jednotek Fujitsu strana strana Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Výše ceny je pro koncového zákazníka.

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. NOVINK Série G-LE POWERFUL Low noise Nová série jednotek s jednoduchým designem a energetickou úsporou SYG-07LEC OYG-07LEC ,- SYG-09LEC OYG-09LEC ,- SYG-12LEC OYG-12LEC ,- SYG-14LEC OYG-14LEC ,- CLSS LL NOVINK Série G-LU Nová série jednotek s výrazným tenkým designem POWERFUL SYG-07LUC OYG-07LUC ,- SYG-09LUC OYG-09LUC ,- SYG-12LUC OYG-12LUC ,- SYG-14LUC OYG-14LUC ,- Low noise CLSS NOVINK Série G-LT POWERFUL Low noise Nová série jednotek s výrazným tenkým designem a vysokým COP CLSS SYG-09LTC OYG-09LTC ,- SYG-12LTC OYG-12LTC ,- NOVINK Série G-LF Nové inverterové jednotky s elegantním designem CLSS LL Vnitní jednotka Venkovní jednotka Chlazení [kw] Topení [kw] Cena SYG-18LFC OYG-18LFC ,- SYG-24LFC OYG-24LFL ,- SYG-30LFC OYG-30LFL ,- 4

5 Série LG Osvědčené inverterové jednotky s elegantním designem CLSS SY-07LGC OYR-07LGC ,- SY-09LGC OYR-09LGC ,- SY-12LGC OYR-12LGC ,- SY-14LGC OYR-14LGC ,- Série LE a LF Ostatní modely inverterových jednotek CLSS SY-18LEC OYR-18LEC ,- SY-24LFC OYR-24LFL ,- SY-30LFC OYR-30LFT ,- Série US Osvědčené modely jednotek s ON/OFF kompresorem ON/OFF KOMPRESOR SY-7USBCW OY-7USNC ,- SY-9USCCW OY-9UFCC ,- SY-12USCCW OY-12USCC ,- SY-14USBC OY-14USBC ,- SY-18UBBN OY-18UNBNL ,- SY-24UBBN OY-24UNBNL ,- SY-30UBBJ OY-30UNBDL ,- 5

6 PODSTROPNĚ NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu pod strop kanceláří, tak i obytných prostor. Série Z-LB 8 let rekordních úspěchů, klimatizace s automatickým čistěním filtrů CLSS LL WYZ-14LBC OYZ-14LBL ,- WYZ-18LBC OYZ-18LBL ,- WYZ-24LBC OYZ-24LBT ,- PODSTROPNĚ PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série F-LB Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací CLSS LL BYF-18LBT OY-18LLL ,- BYF-24LBT OY-24LLL ,- Série -LB a -LC Snadné zapuštní jednotky při montáži pod strop místnosti CLSS LL BY-30LBT OY-30LFTL ,- BY-36LBT OY-36LFTL ,- BY-45LCT OY-45LBTL ,- Série D-LC Třífázové klimatizační podstropní jednotky CLSS LL BY-36LCT OYD-36LTT ,- BY-45LCT OYD-45LTT ,- BY-54LCT OYD-54LTT ,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série L, LB a LC Jednofázové mezistropní jednotky s technologií LL- CLSS LL RYF-12LLU OY-12LCL ,- RYF-14LLU OY-14LCL ,- RYF-18LBLU OY-18LLL ,- RYF-24LBTU OY-24LLL ,- RY-30LBTU OY-30LFTL ,- RY-36LBTU OY-36LFTL ,- RY-45LCTU OY-45LBTL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií LL- RY-36LCTU OYD-36LTT ,- RY-45LCTU OYD-45LTT ,- Série L J Osvědčené jednofázové mezistropní jednotky CLSS RY-45LUK OY-45LJBYL ,- RY-54LUK OY-54LJBYL ,- Série C-LC Třífázové vysokotlaké mezistropní jednotky RYC-45LCTU OYD-45LTT ,- RYC-54LCTU OYD-54LTT ,- Série UM a TP RY-60 Vysokotlaké mezistropní jednotky s ON/OFF kompresorem RY-90 ON/OFF KOMPRESOR RY-60UUK OY-60UMYT ,- RY-90TLC3 OY-90TPC3L ,- 7

8 KZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série L a LB Kazetové jednotky 60x60 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UYF-12LL OY-12LLL ,- UYF-14LL OY-14LLL ,- UYF-18LBL OY-18LLL ,- UYF-24LBL OY-24LLL ,- Série LB, LC a LU Kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-30LBLU OY-30LFTL ,- UY-36LBLU OY-36LFTL ,- UY-45LCLU OY-45LBTL ,- UY-54LUS OY-54LJBYL ,- Série LC Třífázové kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-36LCLU OYD-36LTT ,- UY-45LCLU OYD-45LTT ,- UY-54LCLU OYD-54LTT ,- PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série L Malé a velmi tiché parapetní jednotky CLSS LL GYF-09LC OYV-09LC ,- GYF-12LC OYV-12LC ,- GYF-14LC OYV-14LC ,- 8

9 OKENNÍ JEDNOTKY Výkonné klimatizační jednotky, okenního typu. Série UB a U ON/OFF KOMPRESOR Výkoné okenní jednotky s ON/OFF kompresorem KY-9UBSSW , MY-12USW , FY-16UNW ,- REKUPERČNÍ JEDNOTKY Výkonné rekuperátory s nízkou hlučností vhodné do jakýchkoliv prostor. Série BX a BD Kompaktní a velmi tiché rekuperátory FUJITSU Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena UTZ-BX m 3/hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BD m /hod , ČISTIČKY VZDUCHU Čističe vzduchu, malých rozměrů s vysokou účinností, značky FUJITSU. Série DSY Účinná čistička vzduchu se světovou technologií filtrace Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena DSY-30S až 3 m 3/hod 9 700,- CLSS LL 9

10 VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek. CLSS LL NOVINK Série G-L Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek OYG-14LC , OYG-18LC , OYG-18LT , OYG-24LT , OYG-30LT , OYG-45LT ,- Jednotka řady 14L*2 Série -L Jednofázové inverterové venkovní jednotky OY-14LC , OY-18LC , OY-18LT , OY-24LT ,- Jednotka řady 18-24L*2(3) Série LM Osvědčená série jednofázových inverterových venkovních jednotek OY-18LMK , OY-24LMM , OY-30LMW ,- Jednotka řady 30-45L*4(8) Série D-L Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace OYD-36LTT , OYD-45LTT , OYD-54LTT ,- Jednotka řady D36L-D54L 10

11 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. NOVINK NOVINK Nástěnné jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena SYG-07LJC , SYG-09LJC , SYG-12LLJC , SYG-18LFC , SYG-24LFC , SY-07LCM , SY-09LCM , SY-12LCM , SY-14LCM , SY-18LCM , SY-07LBCM , SY-09LBCM , SY-12LBCM , SY-24LBJ ,- Kazetové jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena UYG-07LVL , UYG-09LVL , UYG-12LVL , UYG-14LVL , UYG-18LVL , UYF-09LL , UYF-12LL , UYF-14LL , UYF-18LBL , UYF-22LBL , UYF-24LBL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYB-W ,- NOVINK Mezistropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena RYG-07LLT , RYG-09LLT , RYG-12LLT , RYG-14LLT , RYG-18LLT , RYF-09LBLU , RYF-12LBLU , RYF-18LBLU , RYF-22LBTU , RYF-24LBTU , RYF-09LLU ,- Parapetní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena GYG-09LVC , GYG-12LVC , GYG-14LVC , GYF-09LC , GYF-12LC , GYF-14LC ,- Podstropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena BYG-14LVT , BYG-18LVT , BYF-14LT , BYF-18LBT , BYF-22LBT , BYF-24LBT ,- 11

12 SYSTÉM VRF -J Malý VRF systém s průběžnou regulací toku chladiva, jenž je rozváděno pomocí pátřního Cu potrubí. CLSS LL Venkovní jednotka Jednotka s možností připojení až 8 vnitřních jednotek JY-54LCLR ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - J Připojení vniřních jednotek pomocí páteřního rozvodu na jednotku venkovní. Vnitřní jednotka neobsahuje EEV! Mezistropní jednotky Kompaktní metistropní jednotky s externím EEV RX-07LLR , RX-09LLR , RX-12LLR , RX-14LLR , RX-18LBLR , RXB-25LTR , RXB-30LTR ,- Mezistropní jednotky Výkonné mezistropní jednotky s externím EEV R-25UFR , R-30UFR , R-36UFR , R-45UFR ,- 12

13 Malé kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x 60 s externím EEV U-7UFR , U-9UFR , U-12UFR , U-14UFR , U-18UFR ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UDYD-W 1 000,- Velké kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x 90, vetn dekoraních panel s externím EEV U-20UFRR , U-25UFRR , U-30UFRR , U-36UFSR , U-45UFSR , U-54UFSR ,- Malé nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV S-7UFDR , S-9UFDR , S-12UFDR , S-14UFDR ,- Velké nástěnné jednotky Výkonné nástěnné jednotky s externím EEV S-18UFJR , S-24UFJR , S-30UFJR ,- 13

14 SYSTÉM VRF - V II. Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Jednotky v základních 5 výkonnových řadách je možno skládat za sebe, až do celkého výkonu 150kW LL Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení JY-72LLH , JY-90LLH , JY-108LLH , JY-126LLH , JY-144LLH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x UXB-07LLH , UXB-09LLH , UXB-12LLH , UXB-14LLH , UXB-18LLH , UXB-24LLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYC-W 1 600,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x UXD-18LLH , UXD-24LLH , UX-30LLH , UX-36LLH , UX-45LLH , UX-54LBLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UGY-W 1 400,- 14

15 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky RXB-07LLH , RXB-09LLH , RXB-12LLH , RXB-14LLH , RXB-18LLH , RXB-24LTH , RXB-30LTH , RXB-36LTH , RXB-45LTH ,- Mezistropní jednotky Mezistropní jednotky v tenkém designu RX-24LTH , RX-30LTH , RX-36LTH , RX-45LTH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení, dosahující výtlaku až 300 Mpa RXC-36LTH , RXC-45LTH , RXC-60LTH , RXC-72LTH , RXC-90LTH ,- Podstropně parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky, s možností vertikální instalace (12L až 24L) BY-12LTH , BY-14LBTH , BY-18LTH , BY-24LBTH , BY-30LBTH , BY-36LBTH , BY-45LBTH , BY-54LBTH ,- 15

16 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV SY-07LCH , SY-09LCH , SY-12LCH , SY-14LCH , SY-18LCH , SY-24LCH , SY-30LCH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV SYE-07LCH , SYE-09LCH , SYE-12LCH , SYE-14LCH ,- ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství zajišťuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro systém VRF - J Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTR-EV2XL EEV pro jednotky do 30BTU 1 100, UTR-EV3XL EEV pro jednotky nad 30BTU 1 100, UTR-BP054X Rozdělovač chladiva 1 600, UTR-HD546U Hřebenový rozdělovač 4 700, UTB-YPB Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 200, UTR-YGC Převodník pro centrální ovladač , UTB-YR Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 200, UTB-YD Skupinový ovladač 4 400, UTB-YDB Skupinový ovladač 5 500, UTB-YUB Drátový ovladač 2 800, UTB-YVB Bezdrátový IR ovladač 2 500, UTB-YW IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 000,- 16

17 Příslušenství pro systém VRF - V II. Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTY-DTGY Centrální dotykový ovladač , UTY-LNHY Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-RNKY Drátový ovladač 2 200, UTY-RSKY Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 600, UTY-RHKY Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 600, UTY-SGX SW - Servis Tool , UTY-PGX SW - Systémový ovladač , UTY-VLGX Převodník LONWORKS , UTY-CGGY Malý centrální ovladač 5 500, UTY-VGGX Síťový převodní (pro ovladač nebo SPLIT) , UTB-YWB IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 100, UTY-BGX Převodník BCNET , UTY-MGX SW - Web Tool , UTY-TEKX Převodník pro externí kontaktní řízení 2 800, UTY-VSGX Zesilovač signálu komunikace , UTY-LRHYB1 IR čidlo do dekoračního panelu kazety 1 500, UTR-BP090X Rozdělovač chladiva 2 000, UTR-BP180X Rozdělovač chladiva 2 400, UTR-BP567L Rozdělovač chladiva 5 700, UTR-CP567X Rozdělovač chladiva - venkovní jednotka 7 900, UTR-H0908L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 700, UTR-H0906L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 700, UTR-H1806L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 900, UTR-H1808L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 900, R USB ECHELON LONWORKS adaptér 8 700, UTR-EV09XB EEV pro jednotky do 9BTU 1 100, UTR-EV14XB EEV pro jednotky do 12BTU 1 100,- NOVINK Příslušenství pro MULTI SPLIT systém (typ pro 8 místností) Katalogové číslo Název Popis Cena UTG-UFYD Dekorační panel UYG 1 400, UTP-PY02 Branch Box pro 2 jednotky 9 800, UTP-PY03 Branch Box pro 3 jednotky , UTP-SX248 Rozdělovač chladiva 1 900, UTY-DMMYM Centrální ovladač "Home Controller" 8 200, UTY-RSNYM Hotelový drátový ovladač 2 600, UTY-LRHYM Bezdrátový IR ovladač 4 700, UTY-RNNYM Drátový ovladač 2 200, UTY-LNHYM Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-XCBXZ1 daptér pro nástěnné jednotky pro drátový ovladač 1 700, UTY-LRJY1 Bezdrátový IR ovladač (pro jednotky s C motorem) 4 700,- 17

18 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství umožňuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro SPLIT a MULTI SPLIT systémy Katalogové číslo Název Popis Cena Určeno pro UTB-YN Bezdrátový IR ovladač 2 500,- RY, BY, UY UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 1 100,- RY UTB-YUD Drátový ovladač 2 800,- RY, BY, UY UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900,- SPLIT UTD-LF25N Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTR-RTL Sběrač chladiva 2 000,- OY30L UTP-SX236 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX254 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX354 Rozdlovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTD-LF270 Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTD-LF60K Filtr s dlouhou životností 3 300,- RY UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky 1 400,- RY UTG-GE-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 90x UTG-GY-W Široký dekorační panel (doplnní rastru) 3 600,- UY 90x UTG-BGY-W Distanční panel 1 400,- UY UTG-UEY-W Snižovací panel 5 500,- UY UTG-UDYD-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFY-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFYB-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UYF UTG-GD-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 60x UTG-UGY Pohledový dekorační panel pro kazety 90x ,- UY UTD-BC200 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 6 300,- RY UTH-3T16 Drátový ovladač 2 800,- SY34-30L UTY-LRHY1 IR čidlo pro mezistropní jednotky v. ovladae 4 700,- RY UTY-LRHY1 IR čidlo pro kazetové jednotky vč. ovladače 4 700,- UY UTD-ECS5 Sada konektorů pro externí připojení 1 000,- RY UTR-DPB241 čerpadlo kondenzátu (30cm) 3 600,- BY UTR-DPB24T čerpadlo kondenzátu (50cm) 3 600,- BY UTZ-PX1BB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTZ-PX1NB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTR-YDZB Záslepky pro kazety 60x ,- UY* UTR-YDZC Záslepky pro kazety 90x ,- UY UTR-F08 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTR-FB03 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTY-XCBXE Převodník pro připojení drátového ovladače 2 800,- SY UTY-XWZX Externí výstupy 2 800,- SPLIT UTZ-KXG Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- UY* UTZ-KXGB Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- SLIM UYF UTY-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY UTZ-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY* 90x UTZ-VX Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 5 500,- UY* 60x UTR-ST Sada pro polozakrytí 2 800,- UY UTG-UFYC Přídavný dekorační panel 1 600,- UYF

19 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Moduly řady TW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek : Katalogové číslo Název, popis Cena OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R Komunikační modul pro venkovní jednotky s kompresorem fixed-speed OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R2 Komunikační modul pro OY90E, OY90T s ovládáním výkonu % OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYR Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OYR OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYD Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter OYD OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , , , , , ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ : Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW , ,- Ethernet RED L Val BivL N WEH BivH 0,4 1,6 0,4 TW-C-EXP ON2 N C L ON ERR DEF 1,6 0,4 0,4 C O O O O 0 O O O O O 1 : : : TW-C-INV2 TW-D ETHERNET TW-NET CC-TW O O O O O 13 H O O O O TH RS232 ON H/C +12 TH OUT IN OUT IN OUT IN 19

20 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Doplňky pro moduly řady TW-C : 20 Katalogové číslo Název, popis Cena TW-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx TW-ETS IN Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - interiérové TW-ETS OUT Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - venkovní SW+CBLE TW-C (hw + sw) Kabel a software pro připojení PC k modulům TW-C-xxx TWD-CONTROL PNEL TW (CZ) Ovládací panel k TW-C-INV český displej TWD-CONTROL PNEL (EN) Ovládací panel k TW-C-INV anglický displej CC - TOUCH PNEL Barevný dotykový ovládací panel pro TW-C moduly TW-C-EXP Expandér I/O pro T v2 WT-SIM Tester modul TW typ OY TW-NET Převodník RS232 - Ethernet 900,- 900,- 800,- 800, , , , , , ,- Moduly řady CC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení : Katalogové číslo Název, popis Cena CC-PC CONTROLLER VRF-J NET (hw + sw) Centrální ovládání a monitorování základních funkcí vnitřních jednotek CC-RS(hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 CC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet CC-IR CC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním CC-WIRE CC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním , , , , ,- Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu : Katalogové číslo Název, popis Cena ERROUT-IR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním ERROUT-WIRE kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BSU-IR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním BSU-WIRE (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním EXTERNÍM SIGNÁLEM VRF-BU (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 1 800, , , , , ,-

21 Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment : Katalogové číslo Název, popis Cena Wire2IR - YUB Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům NL2WIRE - YUB Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF J NL2WIRE - RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. NL2WIRE - YUD Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro splity FSIM --fan motor simulator Simulátor motoru 2 800, , , , ,- CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady TW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OY*-07L , OY*-09L , OY*-12L , OY*-14L , OY*-14L , OY*-18L , OY*-24L , OY*-30L , OY*-36L , OY*-45L , OY*-54L ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OYD-36L , OYD-45L , OYD-54L ,- 21

22 ISO 9001 ISO Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a designu bez předcházejícího upozornění. Obraťte se na svého regionálního distributora. Výkon při chlazení a topení byl stanoven při následujících podmínkách: Chlazení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 27 C DB / 19 C WB 35 C DB / 24 C WB Topení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 20 C DB / 15 C WB 7 C DB / 6 C WB Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Thailand ) Co., Ltd. ISO 9001 ISO Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Shanghai ) Co., Ltd. Distribuce: ZLÍN T. T. Bati 5267, reál Svit, 41. budova tel.: fax: PRH U Hellady 4 tel.: fax:

CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání

CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od 1. 4. 2014 1. vydání OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím

Více

Air Conditioner Controller

Air Conditioner Controller Air onditioner ontroller Systém příslušenství a přídavných zařízení rozšiřujících aplikační možnosti klimatizačních jednotek FUJITSU GEERA www.impromat.cz Dálková správa klimatizačních jednotek A-P ontroller

Více

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM Ceník 2007 (2.díl) Klimatizační zařízení Toshiba Vydáno 1. dubna 2007. Ceny sklad Praha, procleno. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Doporučené ceny pro koncového zákazníka v ČR. VRF MiNi-SMMS VRF SUPER

Více

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství. CENÍK 2 / 2015 (PLATNÝ OD 1. 6. 2015) OBSAH KONDENZAČNÍ JEDNOTKY pro VZT včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 02 03 SPLIT JEDNOTKY INVERTER, TEPELNÁ ČERPADLA, CHILLERY včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 04 10 VRF SYSTÉM včetně

Více

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller)

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller) KLIMA KLIMA Jsme oficiální velkoobchodní zástupce FUJITSU-GENERAL pro Českou republiku. Naším hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzduchotechniky a dalšího příslušenství

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ (NE) /65 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ /66 2CESTNÁ KZETOVÁ /67 VYSOKOTLKÁ

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

LG Electronics CZ s.r.o.

LG Electronics CZ s.r.o. Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení není možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU Teplovzdušné automaty Odvlhčovače Tepelná čerpadla Klimatizační zařízení Kvalita se systémem KLIMA TEPLO NOVÉ ENERGIE VYSOUŠENÍ Prostorové klimatizační přístroje Mobilní klimatizační

Více

Ceník. Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla

Ceník. Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Ceník Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Rok 2013-2014 Obsah: Základní podmínky LG - KLIMATIZACE -nástěnné split jednotky ART COOL - MULTI SPLIT - sortiment vnitřních a venkovních jednotek - příslušenství

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Venkovní jednotky DVM S /83 Venkovní jednotky DVM S Mini /95 4cestná kazetová S /97 4cestná kazetová Mini S /99 Slim 1cestná kazetová /101 2cestná

Venkovní jednotky DVM S /83 Venkovní jednotky DVM S Mini /95 4cestná kazetová S /97 4cestná kazetová Mini S /99 Slim 1cestná kazetová /101 2cestná Venkovní jednotky DVM S /83 Venkovní jednotky DVM S Mini /95 4cestná kazetová S /97 4cestná kazetová Mini S /99 Slim 1cestná kazetová /101 2cestná kazetová /102 Vysokotlaká kanálová /103 Strednotlaká kanálová

Více

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU Teplovzdušné automaty Odvlhčovače Tepelná čerpadla Klimatizační zařízení TEPLO VYSOUŠENÍ NOVÉ ENERGIE KLIMA Teplovzdušné topné systémy Mobilní a stacionární topné automaty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Apache Eko s.r.o. VRF BUSINNES R410A Systémy pro velké aplikace. ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda

Apache Eko s.r.o. VRF BUSINNES R410A Systémy pro velké aplikace. ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Apache Eko s.r.o. Lumírova 23/90 128 00 Praha 2 Mobil.: 602 304156 Email: apache@apacheeko.cz Založena roku 1995 www.apacheeko.cz IČO: 63996952 zaps. u Obch. Soudu pro Prahu 1, odd C, vl. 39623 DIČ: CZ63996952

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

CENÍK 2015. Obsah. kategorie RAC... 3. kategorie FJM... 6. kategorie CAC... 14. kategorie DVM S... 28. kategorie ERV... 48. kategorie EHS...

CENÍK 2015. Obsah. kategorie RAC... 3. kategorie FJM... 6. kategorie CAC... 14. kategorie DVM S... 28. kategorie ERV... 48. kategorie EHS... Ceník 2015 Obsah kategorie RAC... 3 kategorie FJM... 6 kategorie CAC... 14 kategorie DVM S... 28 kategorie ERV... 48 kategorie EHS... 50 kategorie Controls &... 55 2 Best series (Smart WiFi) AR-9000 (IR

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice Kupní smlouva číslo : 140015 Prodávající Firma: TEZAS servis a.s. Sídlo: Panelová289/6 IČO: 24765180 DIČ: CZ24765180 Rg. MS Praha, OR oddíl B/16656

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy

CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A. PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi. 2-trubkové a 3-trubkové modulární VRF systémy CENÍK 2015 / 16 BUSINESS R410A 2-trubkové a 3-trubkové modulární systémy PRO STŘEDNÍ A VELKÉ PROJEKTY produktové řady MiNi-SMMS, S-MMSi, S-HRMi DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více