CENÍK PRODUKTŮ 2011 I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ 2011 I."

Transkript

1 CENÍK PRODUKTŮ 2011 I. vydání, platný od

2 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMT KLIM spol. s r.o. ÚVODNÍ USTNOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami. PODMÍNKY PLNĚNÍ 1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti DHL Express. 2. Poplatky za spediční služby společnosti DHL Express jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r.o., nestanoví-li dohoda jinak. 3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme. 4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce kupující, aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání. 5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. CENY 1. Ceny uvedené v ceníku neobsahují dohodnutou obchodní slevu s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např. sezónní slevy, množstevní slevy, atd.). 2. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH. Uvedené ceny v Kč platí, u splitů, pro celé sady (vnitřní jednotka, venkovní jednotka, ovladač, popř. gril). PLTEBNÍ PODMÍNKY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. 2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky. 3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady poskytnuté plnění. VDY ZBOŽÍ 1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách. 2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.: - zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží - množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech 3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu. NEBEZPEČÍ ŠKODY N ZBOŽÍ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. NBYTÍ VLSTNICKÉHO PRÁV Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. LEGISLTIV 1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh. 2. Společnost Impromat Klima spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F ZÁVĚREČNÁ USTNOVENÍ Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

3 OBSH CENÍKU 2011 SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY strana 4-9 strana VRF - J SYSTÉM VRF - V II. SYSTÉM strana strana Příslušenství FUJITSU Moduly TW, CC a ostatní + ceník samostatných venkovních jednotek Fujitsu strana strana Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Výše ceny je pro koncového zákazníka.

4 NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor. NOVINK Série G-LE POWERFUL Low noise Nová série jednotek s jednoduchým designem a energetickou úsporou SYG-07LEC OYG-07LEC ,- SYG-09LEC OYG-09LEC ,- SYG-12LEC OYG-12LEC ,- SYG-14LEC OYG-14LEC ,- CLSS LL NOVINK Série G-LU Nová série jednotek s výrazným tenkým designem POWERFUL SYG-07LUC OYG-07LUC ,- SYG-09LUC OYG-09LUC ,- SYG-12LUC OYG-12LUC ,- SYG-14LUC OYG-14LUC ,- Low noise CLSS NOVINK Série G-LT POWERFUL Low noise Nová série jednotek s výrazným tenkým designem a vysokým COP CLSS SYG-09LTC OYG-09LTC ,- SYG-12LTC OYG-12LTC ,- NOVINK Série G-LF Nové inverterové jednotky s elegantním designem CLSS LL Vnitní jednotka Venkovní jednotka Chlazení [kw] Topení [kw] Cena SYG-18LFC OYG-18LFC ,- SYG-24LFC OYG-24LFL ,- SYG-30LFC OYG-30LFL ,- 4

5 Série LG Osvědčené inverterové jednotky s elegantním designem CLSS SY-07LGC OYR-07LGC ,- SY-09LGC OYR-09LGC ,- SY-12LGC OYR-12LGC ,- SY-14LGC OYR-14LGC ,- Série LE a LF Ostatní modely inverterových jednotek CLSS SY-18LEC OYR-18LEC ,- SY-24LFC OYR-24LFL ,- SY-30LFC OYR-30LFT ,- Série US Osvědčené modely jednotek s ON/OFF kompresorem ON/OFF KOMPRESOR SY-7USBCW OY-7USNC ,- SY-9USCCW OY-9UFCC ,- SY-12USCCW OY-12USCC ,- SY-14USBC OY-14USBC ,- SY-18UBBN OY-18UNBNL ,- SY-24UBBN OY-24UNBNL ,- SY-30UBBJ OY-30UNBDL ,- 5

6 PODSTROPNĚ NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu pod strop kanceláří, tak i obytných prostor. Série Z-LB 8 let rekordních úspěchů, klimatizace s automatickým čistěním filtrů CLSS LL WYZ-14LBC OYZ-14LBL ,- WYZ-18LBC OYZ-18LBL ,- WYZ-24LBC OYZ-24LBT ,- PODSTROPNĚ PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech. Série F-LB Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací CLSS LL BYF-18LBT OY-18LLL ,- BYF-24LBT OY-24LLL ,- Série -LB a -LC Snadné zapuštní jednotky při montáži pod strop místnosti CLSS LL BY-30LBT OY-30LFTL ,- BY-36LBT OY-36LFTL ,- BY-45LCT OY-45LBTL ,- Série D-LC Třífázové klimatizační podstropní jednotky CLSS LL BY-36LCT OYD-36LTT ,- BY-45LCT OYD-45LTT ,- BY-54LCT OYD-54LTT ,- 6

7 MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu. Série L, LB a LC Jednofázové mezistropní jednotky s technologií LL- CLSS LL RYF-12LLU OY-12LCL ,- RYF-14LLU OY-14LCL ,- RYF-18LBLU OY-18LLL ,- RYF-24LBTU OY-24LLL ,- RY-30LBTU OY-30LFTL ,- RY-36LBTU OY-36LFTL ,- RY-45LCTU OY-45LBTL ,- Třífázové mezistropní jednotky s technologií LL- RY-36LCTU OYD-36LTT ,- RY-45LCTU OYD-45LTT ,- Série L J Osvědčené jednofázové mezistropní jednotky CLSS RY-45LUK OY-45LJBYL ,- RY-54LUK OY-54LJBYL ,- Série C-LC Třífázové vysokotlaké mezistropní jednotky RYC-45LCTU OYD-45LTT ,- RYC-54LCTU OYD-54LTT ,- Série UM a TP RY-60 Vysokotlaké mezistropní jednotky s ON/OFF kompresorem RY-90 ON/OFF KOMPRESOR RY-60UUK OY-60UMYT ,- RY-90TLC3 OY-90TPC3L ,- 7

8 KZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY Klimatizační jednotky FUJITSU GENERL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor. Série L a LB Kazetové jednotky 60x60 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UYF-12LL OY-12LLL ,- UYF-14LL OY-14LLL ,- UYF-18LBL OY-18LLL ,- UYF-24LBL OY-24LLL ,- Série LB, LC a LU Kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-30LBLU OY-30LFTL ,- UY-36LBLU OY-36LFTL ,- UY-45LCLU OY-45LBTL ,- UY-54LUS OY-54LJBYL ,- Série LC Třífázové kazetové jednotky 90x90 včetně pohledového krytu UTG CLSS LL UY-36LCLU OYD-36LTT ,- UY-45LCLU OYD-45LTT ,- UY-54LCLU OYD-54LTT ,- PRPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor. Série L Malé a velmi tiché parapetní jednotky CLSS LL GYF-09LC OYV-09LC ,- GYF-12LC OYV-12LC ,- GYF-14LC OYV-14LC ,- 8

9 OKENNÍ JEDNOTKY Výkonné klimatizační jednotky, okenního typu. Série UB a U ON/OFF KOMPRESOR Výkoné okenní jednotky s ON/OFF kompresorem KY-9UBSSW , MY-12USW , FY-16UNW ,- REKUPERČNÍ JEDNOTKY Výkonné rekuperátory s nízkou hlučností vhodné do jakýchkoliv prostor. Série BX a BD Kompaktní a velmi tiché rekuperátory FUJITSU Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena UTZ-BX m 3/hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BX m /hod , UTZ-BD m /hod , ČISTIČKY VZDUCHU Čističe vzduchu, malých rozměrů s vysokou účinností, značky FUJITSU. Série DSY Účinná čistička vzduchu se světovou technologií filtrace Katalogové číslo Jednotka Výměna vzduchu Cena DSY-30S až 3 m 3/hod 9 700,- CLSS LL 9

10 VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek. CLSS LL NOVINK Série G-L Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek OYG-14LC , OYG-18LC , OYG-18LT , OYG-24LT , OYG-30LT , OYG-45LT ,- Jednotka řady 14L*2 Série -L Jednofázové inverterové venkovní jednotky OY-14LC , OY-18LC , OY-18LT , OY-24LT ,- Jednotka řady 18-24L*2(3) Série LM Osvědčená série jednofázových inverterových venkovních jednotek OY-18LMK , OY-24LMM , OY-30LMW ,- Jednotka řady 30-45L*4(8) Série D-L Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace OYD-36LTT , OYD-45LTT , OYD-54LTT ,- Jednotka řady D36L-D54L 10

11 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split. NOVINK NOVINK Nástěnné jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena SYG-07LJC , SYG-09LJC , SYG-12LLJC , SYG-18LFC , SYG-24LFC , SY-07LCM , SY-09LCM , SY-12LCM , SY-14LCM , SY-18LCM , SY-07LBCM , SY-09LBCM , SY-12LBCM , SY-24LBJ ,- Kazetové jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena UYG-07LVL , UYG-09LVL , UYG-12LVL , UYG-14LVL , UYG-18LVL , UYF-09LL , UYF-12LL , UYF-14LL , UYF-18LBL , UYF-22LBL , UYF-24LBL ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYB-W ,- NOVINK Mezistropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena RYG-07LLT , RYG-09LLT , RYG-12LLT , RYG-14LLT , RYG-18LLT , RYF-09LBLU , RYF-12LBLU , RYF-18LBLU , RYF-22LBTU , RYF-24LBTU , RYF-09LLU ,- Parapetní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena GYG-09LVC , GYG-12LVC , GYG-14LVC , GYF-09LC , GYF-12LC , GYF-14LC ,- Podstropní jednotky Nové i stávající modely jednotek Katalogové číslo Jednotka Třída [kw] Cena BYG-14LVT , BYG-18LVT , BYF-14LT , BYF-18LBT , BYF-22LBT , BYF-24LBT ,- 11

12 SYSTÉM VRF -J Malý VRF systém s průběžnou regulací toku chladiva, jenž je rozváděno pomocí pátřního Cu potrubí. CLSS LL Venkovní jednotka Jednotka s možností připojení až 8 vnitřních jednotek JY-54LCLR ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - J Připojení vniřních jednotek pomocí páteřního rozvodu na jednotku venkovní. Vnitřní jednotka neobsahuje EEV! Mezistropní jednotky Kompaktní metistropní jednotky s externím EEV RX-07LLR , RX-09LLR , RX-12LLR , RX-14LLR , RX-18LBLR , RXB-25LTR , RXB-30LTR ,- Mezistropní jednotky Výkonné mezistropní jednotky s externím EEV R-25UFR , R-30UFR , R-36UFR , R-45UFR ,- 12

13 Malé kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x 60 s externím EEV U-7UFR , U-9UFR , U-12UFR , U-14UFR , U-18UFR ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UDYD-W 1 000,- Velké kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x 90, vetn dekoraních panel s externím EEV U-20UFRR , U-25UFRR , U-30UFRR , U-36UFSR , U-45UFSR , U-54UFSR ,- Malé nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV S-7UFDR , S-9UFDR , S-12UFDR , S-14UFDR ,- Velké nástěnné jednotky Výkonné nástěnné jednotky s externím EEV S-18UFJR , S-24UFJR , S-30UFJR ,- 13

14 SYSTÉM VRF - V II. Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení vícero vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov. VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Jednotky v základních 5 výkonnových řadách je možno skládat za sebe, až do celkého výkonu 150kW LL Venkovní jednotky Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení JY-72LLH , JY-90LLH , JY-108LLH , JY-126LLH , JY-144LLH ,- VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 60 x UXB-07LLH , UXB-09LLH , UXB-12LLH , UXB-14LLH , UXB-18LLH , UXB-24LLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UFYC-W 1 600,- Kazetové jednotky Jednotky s rozměry 90 x UXD-18LLH , UXD-24LLH , UX-30LLH , UX-36LLH , UX-45LLH , UX-54LBLH ,- Dekorační panel pro kazetové jednotky : UTG-UGY-W 1 400,- 14

15 Mezistropní jednotky Nízkotlaké mezistropní jednotky RXB-07LLH , RXB-09LLH , RXB-12LLH , RXB-14LLH , RXB-18LLH , RXB-24LTH , RXB-30LTH , RXB-36LTH , RXB-45LTH ,- Mezistropní jednotky Mezistropní jednotky v tenkém designu RX-24LTH , RX-30LTH , RX-36LTH , RX-45LTH ,- Mezistropní jednotky Vysokotlaké mezistropní zařízení, dosahující výtlaku až 300 Mpa RXC-36LTH , RXC-45LTH , RXC-60LTH , RXC-72LTH , RXC-90LTH ,- Podstropně parapetní jednotky Výkonné podstropní jednotky, s možností vertikální instalace (12L až 24L) BY-12LTH , BY-14LBTH , BY-18LTH , BY-24LBTH , BY-30LBTH , BY-36LBTH , BY-45LBTH , BY-54LBTH ,- 15

16 VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF - V II. Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjeném prostředí. Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV SY-07LCH , SY-09LCH , SY-12LCH , SY-14LCH , SY-18LCH , SY-24LCH , SY-30LCH ,- Nástěnné jednotky Malé kompaktní jednotky s externím EEV SYE-07LCH , SYE-09LCH , SYE-12LCH , SYE-14LCH ,- ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství zajišťuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro systém VRF - J Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTR-EV2XL EEV pro jednotky do 30BTU 1 100, UTR-EV3XL EEV pro jednotky nad 30BTU 1 100, UTR-BP054X Rozdělovač chladiva 1 600, UTR-HD546U Hřebenový rozdělovač 4 700, UTB-YPB Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 200, UTR-YGC Převodník pro centrální ovladač , UTB-YR Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 200, UTB-YD Skupinový ovladač 4 400, UTB-YDB Skupinový ovladač 5 500, UTB-YUB Drátový ovladač 2 800, UTB-YVB Bezdrátový IR ovladač 2 500, UTB-YW IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 000,- 16

17 Příslušenství pro systém VRF - V II. Katalogové číslo Název Popis Cena UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky RY , UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900, UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky RY , UTY-DTGY Centrální dotykový ovladač , UTY-LNHY Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-RNKY Drátový ovladač 2 200, UTY-RSKY Hotelový ovladač (se změnou režimu) 2 600, UTY-RHKY Hotelový ovladač (bez změny režimu) 2 600, UTY-SGX SW - Servis Tool , UTY-PGX SW - Systémový ovladač , UTY-VLGX Převodník LONWORKS , UTY-CGGY Malý centrální ovladač 5 500, UTY-VGGX Síťový převodní (pro ovladač nebo SPLIT) , UTB-YWB IR čidlo pro mezistropní jednotky 2 100, UTY-BGX Převodník BCNET , UTY-MGX SW - Web Tool , UTY-TEKX Převodník pro externí kontaktní řízení 2 800, UTY-VSGX Zesilovač signálu komunikace , UTY-LRHYB1 IR čidlo do dekoračního panelu kazety 1 500, UTR-BP090X Rozdělovač chladiva 2 000, UTR-BP180X Rozdělovač chladiva 2 400, UTR-BP567L Rozdělovač chladiva 5 700, UTR-CP567X Rozdělovač chladiva - venkovní jednotka 7 900, UTR-H0908L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 700, UTR-H0906L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 700, UTR-H1806L Hřebenový rozdělovač 6 vývodů 4 900, UTR-H1808L Hřebenový rozdělovač 8 vývodů 4 900, R USB ECHELON LONWORKS adaptér 8 700, UTR-EV09XB EEV pro jednotky do 9BTU 1 100, UTR-EV14XB EEV pro jednotky do 12BTU 1 100,- NOVINK Příslušenství pro MULTI SPLIT systém (typ pro 8 místností) Katalogové číslo Název Popis Cena UTG-UFYD Dekorační panel UYG 1 400, UTP-PY02 Branch Box pro 2 jednotky 9 800, UTP-PY03 Branch Box pro 3 jednotky , UTP-SX248 Rozdělovač chladiva 1 900, UTY-DMMYM Centrální ovladač "Home Controller" 8 200, UTY-RSNYM Hotelový drátový ovladač 2 600, UTY-LRHYM Bezdrátový IR ovladač 4 700, UTY-RNNYM Drátový ovladač 2 200, UTY-LNHYM Bezdrátový IR ovladač 2 600, UTY-XCBXZ1 daptér pro nástěnné jednotky pro drátový ovladač 1 700, UTY-LRJY1 Bezdrátový IR ovladač (pro jednotky s C motorem) 4 700,- 17

18 ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU Originální příslušenství umožňuje rozšíření možností připojitelnosti jednotek Fujitsu. Příslušenství pro SPLIT a MULTI SPLIT systémy Katalogové číslo Název Popis Cena Určeno pro UTB-YN Bezdrátový IR ovladač 2 500,- RY, BY, UY UTD-RF204 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 1 100,- RY UTB-YUD Drátový ovladač 2 800,- RY, BY, UY UTD-RS100 Externí čidlo prostorové teploty 1 900,- SPLIT UTD-LF25N Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTR-RTL Sběrač chladiva 2 000,- OY30L UTP-SX236 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX254 Rozdělovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTP-SX354 Rozdlovač chladiva 1 600,- INV - Simul UTD-LF270 Filtr s dlouhou životností 2 800,- RY UTD-LF60K Filtr s dlouhou životností 3 300,- RY UTD-SF045T Hranatá příruba pro mezistropní jednotky 1 400,- RY UTG-GE-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 90x UTG-GY-W Široký dekorační panel (doplnní rastru) 3 600,- UY 90x UTG-BGY-W Distanční panel 1 400,- UY UTG-UEY-W Snižovací panel 5 500,- UY UTG-UDYD-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFY-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UY UTG-UFYB-W Pohledový dekorační panel pro kazety 60x ,- UYF UTG-GD-W Přídavný dekorační panel 3 600,- UY 60x UTG-UGY Pohledový dekorační panel pro kazety 90x ,- UY UTD-BC200 Kruhová příruba pro mezistropní jednotky 6 300,- RY UTH-3T16 Drátový ovladač 2 800,- SY34-30L UTY-LRHY1 IR čidlo pro mezistropní jednotky v. ovladae 4 700,- RY UTY-LRHY1 IR čidlo pro kazetové jednotky vč. ovladače 4 700,- UY UTD-ECS5 Sada konektorů pro externí připojení 1 000,- RY UTR-DPB241 čerpadlo kondenzátu (30cm) 3 600,- BY UTR-DPB24T čerpadlo kondenzátu (50cm) 3 600,- BY UTZ-PX1BB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTZ-PX1NB čerpadlo kondenzátu 4 200,- RY UTR-YDZB Záslepky pro kazety 60x ,- UY* UTR-YDZC Záslepky pro kazety 90x ,- UY UTR-F08 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTR-FB03 Vzduchový filtr 1 400,- SY UTY-XCBXE Převodník pro připojení drátového ovladače 2 800,- SY UTY-XWZX Externí výstupy 2 800,- SPLIT UTZ-KXG Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- UY* UTZ-KXGB Izolační sada pro provoz ve vysoké vlhkosti 2 800,- SLIM UYF UTY-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY UTZ-VXG Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 6 800,- UY* 90x UTZ-VX Sada pro přisávání čerstvého vzduchu 5 500,- UY* 60x UTR-ST Sada pro polozakrytí 2 800,- UY UTG-UFYC Přídavný dekorační panel 1 600,- UYF

19 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Moduly řady TW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek : Katalogové číslo Název, popis Cena OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R Komunikační modul pro venkovní jednotky s kompresorem fixed-speed OVLÁDÁNÍ REG. TW-C-90R2 Komunikační modul pro OY90E, OY90T s ovládáním výkonu % OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OY Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OY OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYR Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter OYR OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP OYD Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter OYD OVLÁDÁNÍ INVERTERU TYP HP Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER , , , , , , ,- Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ : Katalogové číslo Název, popis Cena VRF-KIT DO 28KW Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW VRF-KIT DO 45KW Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW , ,- Ethernet RED L Val BivL N WEH BivH 0,4 1,6 0,4 TW-C-EXP ON2 N C L ON ERR DEF 1,6 0,4 0,4 C O O O O 0 O O O O O 1 : : : TW-C-INV2 TW-D ETHERNET TW-NET CC-TW O O O O O 13 H O O O O TH RS232 ON H/C +12 TH OUT IN OUT IN OUT IN 19

20 PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMT Řídící moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMT KLIM spol. s r.o. Doplňky pro moduly řady TW-C : 20 Katalogové číslo Název, popis Cena TW-ETS Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx TW-ETS IN Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - interiérové TW-ETS OUT Přídavné teplotní čidlo pro moduly TW-C-xxx - venkovní SW+CBLE TW-C (hw + sw) Kabel a software pro připojení PC k modulům TW-C-xxx TWD-CONTROL PNEL TW (CZ) Ovládací panel k TW-C-INV český displej TWD-CONTROL PNEL (EN) Ovládací panel k TW-C-INV anglický displej CC - TOUCH PNEL Barevný dotykový ovládací panel pro TW-C moduly TW-C-EXP Expandér I/O pro T v2 WT-SIM Tester modul TW typ OY TW-NET Převodník RS232 - Ethernet 900,- 900,- 800,- 800, , , , , , ,- Moduly řady CC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení : Katalogové číslo Název, popis Cena CC-PC CONTROLLER VRF-J NET (hw + sw) Centrální ovládání a monitorování základních funkcí vnitřních jednotek CC-RS(hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232 CC-NET (hw + sw) Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet CC-IR CC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním CC-WIRE CC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním , , , , ,- Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu : Katalogové číslo Název, popis Cena ERROUT-IR kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním ERROUT-WIRE kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BSU-IR (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním BSU-WIRE (Block & Status Unit) kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě ı BIR (BLOKOVÁNÍ IR) Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním EXTERNÍM SIGNÁLEM VRF-BU (BLOKOVÁNÍ VRF) Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J 1 800, , , , , ,-

21 Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment : Katalogové číslo Název, popis Cena Wire2IR - YUB Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům NL2WIRE - YUB Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF J NL2WIRE - RNKY Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II. NL2WIRE - YUD Převodník 0-10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro splity FSIM --fan motor simulator Simulátor motoru 2 800, , , , ,- CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady TW-C. Jednofázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OY*-07L , OY*-09L , OY*-12L , OY*-14L , OY*-14L , OY*-18L , OY*-24L , OY*-30L , OY*-36L , OY*-45L , OY*-54L ,- Třífázové invertery Katalogové číslo Model Chlazení [kw] Topení [kw] Cena OYD-36L , OYD-45L , OYD-54L ,- 21

22 ISO 9001 ISO Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a designu bez předcházejícího upozornění. Obraťte se na svého regionálního distributora. Výkon při chlazení a topení byl stanoven při následujících podmínkách: Chlazení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 27 C DB / 19 C WB 35 C DB / 24 C WB Topení Vnitřní teplota: Venkovní teplota: 20 C DB / 15 C WB 7 C DB / 6 C WB Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Thailand ) Co., Ltd. ISO 9001 ISO Certified number: Certified number: Fujitsu General ( Shanghai ) Co., Ltd. Distribuce: ZLÍN T. T. Bati 5267, reál Svit, 41. budova tel.: fax: PRH U Hellady 4 tel.: fax:

CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání

CENÍK PRODUKTŮ 2014. platný od 1. 4. 2014. 1. vydání CENÍK PRODUKTŮ 2014 platný od 1. 4. 2014 1. vydání OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím

Více

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General PŘEHLED JEDNOTEK Klimatizace Fujitsu General Seznam jednotek Split a Multi Split Split Výkon (kw) 2,0 Kód modelu 7 2,6 3,5 4,1 5,3 9 12 14 18 Podstropněnástěnný AWYZ14LB AWYZ18LB Vysoké COP Účinné topení

Více

Systém klimatizace velkých

Systém klimatizace velkých Systém klimatizace velkých budov Velkokapacitní systém VRF Kompresor s DC inverterem Vysoce účinné chladivo R410A Koncepce systému dlouhého propojovacího potrubí Vysoce spolehlivý systém klimatizace budov

Více

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ

SPLIT SYSTÉMY. Výkon kw (chl. / top.) Orientační MOC Schiessl bez DPH. Označení Vnitřní jednotka Venkovní jednotka NÁSTĚNNÉ PARAPETNÍ PODSTROPNÍ SPLIT SYSTÉMY Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Výkon kw (chl. / top.) NÁSTĚNNÉ ASF 9Ui - LLC RSG09LLCC ROG09LLCC 2,50 / 3,20 21 173 Kč AS 12Ui - LLC RSG12LLCC ROG12LLCC 3,50 / 4,00 23 265 Kč ASF 7Ui

Více

SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY. Samostatné venkovní jednotky Automatická rychlost ventilace. Auto restart.

SPLIT SYSTÉMY MULTI SPLIT SYSTÉMY VRF SYSTÉMY. Samostatné venkovní jednotky Automatická rychlost ventilace. Auto restart. CENÍK PRODUKTŮ 2016 platný od 30. 5. 2016 OBSAH SPLIT SYSTÉMY... 3-6 MULTI SPLIT SYSTÉMY... 7-8 VRF SYSTÉMY... 9-12 Samostatné venkovní jednotky... 13 LEGENDA Senzor lidské pøítomnosti Výkonný reim Automatická

Více

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové

Ceník klimatizační techniky Toshiba SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové SPLITOVÉ JEDNOTKY (RAS) bytové Nástěnná AvAnt Invertor ( v ceně) RAS-077SKV-E5 RAS-077SAV-E5 2,0 / 2,5 21 300 820 RAS-107SKV-E5 2,5 / 3,2 RAS-107SAV-E5 filtrace vzduchu 3:1, 22 600 870 RAS-137SKV-E5 úspora

Více

Ceník FUJI ELECTRIC 2007

Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Ceník FUJI ELECTRIC 2007 Označení Výkon Cena Kč (bez DPH) Modely split Nástěnné modely AS7F 2KW 16 900 pouze chlazení AS9F 2,6KW 18 900 AS12F 3,5KW 20 900 AS14F 4,1KW 28 900 AS17F 4,95KW 32 700 AS24F 7KW

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Air Conditioner Controller

Air Conditioner Controller Air onditioner ontroller Systém příslušenství a přídavných zařízení rozšiřujících aplikační možnosti klimatizačních jednotek FUJITSU GEERA www.impromat.cz Dálková správa klimatizačních jednotek A-P ontroller

Více

Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima. Klimatizace Fujitsu General

Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima. Klimatizace Fujitsu General Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima KTLOG NOVÝCH MODELŮ 2011 Klimatizace Fujitsu General Novinky Vysoká účinnost a moderní design Nástěnný typ Rozsah 2,0 ~ 4,2 Vysoký COP Štíhlý a elegantní design

Více

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort.

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort. FCX Parapetní, podstropní nebo kanálová fan-coilová jednotka. Možnost v opláštěném nebo neopláštěném provedení (dvoutrubkové, resp. čtyřtrubkové provedení). Jednotky jsou vybaveny ionizačním filtrem. 1

Více

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství. CENÍK 2 / 2015 (PLATNÝ OD 1. 6. 2015) OBSAH KONDENZAČNÍ JEDNOTKY pro VZT včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 02 03 SPLIT JEDNOTKY INVERTER, TEPELNÁ ČERPADLA, CHILLERY včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ... 04 10 VRF SYSTÉM včetně

Více

2 0 1 3 / 1 4. Klimatizace

2 0 1 3 / 1 4. Klimatizace 2 0 1 3 / 1 4 Ceník Klimatizace Preisliste AIRCONDITIONING 2 I TOSHIBA Podmínky měření pro klimatizační jednotky Toshiba: Chlazení: Topení: Rozvod chladiva: Hladina akust. tlaku *: vnitřní teplota 27 C

Více

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba

Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Ceník klimatizačních jednotek Toshiba Platnost: 1.3.2010-28.2.2011 Zastoupení v ČR: AIR-Matyáš, s.r.o. RAS Split systém, pouze chladící - DOPRODEJOVÉ MODELY jednotky chladící chlazení bez DPH bez DPH RAS-10GKP-ES2

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM

S-MMS SUPER MODULAR MULTI SYSTEM VRF S-HRM SUPER HEAT RECOVERY MULTI SYSTEM Ceník 2007 (2.díl) Klimatizační zařízení Toshiba Vydáno 1. dubna 2007. Ceny sklad Praha, procleno. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Doporučené ceny pro koncového zákazníka v ČR. VRF MiNi-SMMS VRF SUPER

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor

VRF systémy. Multi systém pro klimatizaci velkých budov. Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor VRF systémy Multi systém pro klimatizaci velkých budov Multi systém pro klimatizaci domácností a malých komerčních prostor Vše pro komfort Špičkový elegantní design Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Klimatizace CENÍK 2008. Nástěnné split jednotky NEO plasma - Sady S09AHP(ES-H0964DM*) S09AH (ES-H096***) 717/481/228 S12AHP(ES-H1264DM*)

Klimatizace CENÍK 2008. Nástěnné split jednotky NEO plasma - Sady S09AHP(ES-H0964DM*) S09AH (ES-H096***) 717/481/228 S12AHP(ES-H1264DM*) Klimatizace Bernako spol.s r.o., Cukrovarnická 21, 162 00 Praha 6, DIČ: CZ4966 Kancelář a sklad: Bavorská 8, 1 41 Praha 5 Stodůlky (areál Mototechny), Tel.: 222 22 01, Fax: 222 001 E-mail: klimatizace@bernako.cz,

Více

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY

PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY - NÁSTĚNNÉ MULTI-SPLITY - KAZETOVÉ SPLITY Ceník klimatizační techniky 2011 - PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PŘEHLED NABÍDKY KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY ON - OFF SPLIT SYSTÉM - hydrofobizované hliníkové lamely snížení namrzání oproti bežným jednotkám PracovnÍ

Více

CENÍK KLIMATIZACE Platnost od Výkon. Akustický. Akustický Typ. Rozměry vnitřní. tlak vnitřní. jednotky topný. š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)

CENÍK KLIMATIZACE Platnost od Výkon. Akustický. Akustický Typ. Rozměry vnitřní. tlak vnitřní. jednotky topný. š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) Rozměry NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY ROCKY DC INVERTER SERIE ASH-09AIR3 2,5 / 2,8 R410A 28-38 790x265x174 / 9,0 50 776x540x320 / 27,0 13 200 15 972 ASH-12AIR3 3,2 / 3,4 R410A 28-39 790x265x174 / 9,0 51 842x596x320

Více

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Platný od: května 2013 CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY SAMSUNG RAC nástěnné splitové jednotky s invertorem a bez invertoru Místnost (m 3 ) Jungfrau Flagship (K-Series) Icy cave colour Full HD 90 filtr, S-Plasma ion filtr, 3D Wind

Více

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2008 / 2009 Autorizované zastoupení pro ČR Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860, E-mail: info@mantaplus.cz, www.toshiba-klimatizace.cz

Více

Klasická kroková regulace. Regulace GREE. Frekvence DC Inverter motoru

Klasická kroková regulace. Regulace GREE. Frekvence DC Inverter motoru Tepelné čerpadlo Produktová řada VRF systémů s proměnným průtokem chladiva. Široká škála kompresorů o různém výkonu a typů vnitřních jednotek zabezpečuje nezávislé chlazení a topení v oddělených místnostech.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA (odbočky, rozdělovače)

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla

2015 / 16 CENÍK. Klimatizace a tepelná čerpadla 2015 / 16 CENÍK Klimatizace a tepelná čerpadla Platnost ceníku: 1. březen 2015 29. únor 2016 Případné změny, typové rozdíly a tiskové chyby vyhrazeny. RESIDENTIAL RAS PŘEHLED vnitřní jednotky....................................................................

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2011 Klimatizace typu Multi-Split

PRODUKTOVÝ KATALOG 2011 Klimatizace typu Multi-Split Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima PROUKTOVÝ KTLOG 0 Klimatizace typu MultiSplit Multi Split Řídí několik vnitřních jednotek pomocí jedné venkovní jednotky. uduje optimální systém, po kterém toužíte.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

CENÍK RAV PRO KOMERČNÍ PROSTORY 2009 / 2010

CENÍK RAV PRO KOMERČNÍ PROSTORY 2009 / 2010 CENÍK RAV PRO KOMERČNÍ PROSTORY 2009 / 2010 Autorizované zastoupení pro ČR Provozovna a sklad: S. K. Neumanna 271, Pardubice, areál Inventy Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466

Více

CENÍK RAS MULTI BYTOVÉ 2009 / 2010

CENÍK RAS MULTI BYTOVÉ 2009 / 2010 CENÍK RAS MULTI BYTOVÉ 2009 / 2010 Autorizované zastoupení pro ČR Provozovna a sklad: S. K. Neumanna 271, Pardubice, areál Inventy Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233,

Více

INVERTER ARTCOOL GALLERY

INVERTER ARTCOOL GALLERY zařízení Single Split jednotky Výkon ( kw ) prostor š / v / h hluku proud bez název chladící topný cca (m3) ( mm ) ( db(a) ) ( kw / A ) DPH Nástěnné split jednotky ARTCOOL GALLERY - Sady A09AH (D,M) 2,7

Více

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ (NE) /65 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ /66 2CESTNÁ KZETOVÁ /67 VYSOKOTLKÁ

Více

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter Venkovní jednotky Technologie DC Inverter umožňuje komfortní regulaci teploty v místnosti Energetická třída A Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 7 modelů venkovních jednotek výkon 4,1 až 10,5 kw Možnost připojení

Více

Doktor. Klimatizace. profesionální chlazení. Ceník 2015-1.2

Doktor. Klimatizace. profesionální chlazení. Ceník 2015-1.2 Klimatizace DOKTOR, s.r.o. Květnového povstání 18. 103 00. Praha 10 Provozovna: Široká 1783. 251 01 Říčany Tel/fax:00420 323602001, tel:00420 323603968, mobilní tel: 721 722 412, 724 208 315 IČ:25766309,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace SYSTÉMY Uživatelsky snadné ovládání Integrovaný systém ovládání Ovládací systémy Haier umožnují společné řízení jednotek MRV (VRF) a Super Match (single a multi). Není tedy nutné systémy ovládání dělit

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Pro domácnosti a malé komerční

Pro domácnosti a malé komerční Pro domácnosti a malé komerční Série AIRSTAGE J-II se vyznačuje špičkovou technologií. Byla pečlivě navržena, aby poskytovala nejen energetické úspory a komfort, ale také jednoduchý design, instalaci a

Více

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790

CENÍK 2015 Tel.: +420 733 213 790 CENÍK 2015 Ceník klimatizační techniky Platný od: dubna 2015 Záruka: 3 roky RAC splity nástěnné Chlaz. / top.(kw) Místnost (m 3 ) Provedení NÁSTĚNNÉ Econo - invertor Cena EUR E09EM 2,5/3,2 65 21 090 703

Více

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky

MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-HRM - Venkovní jednotky OBSAH: MiNi-SMMS - VENKOVNÍ JEDNOTKY Venkovní jednotky PMW Kit - snížení hlučnosti vypařování S-MMS, S-HRM - VENKOVNÍ JEDNOTKY S-MMS - Venkovní jednotky S-HRM - Venkovní jednotky PRVKY ROZVODŮ CHLADIVA

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller)

KLIMA FUJITSU-GENERAL FUJITSU-GENERAL ACC moduly (Air Conditioner Controller) KLIMA KLIMA Jsme oficiální velkoobchodní zástupce FUJITSU-GENERAL pro Českou republiku. Naším hlavním cílem je prodej klimatizací, tepelných čerpadel, chillerů, fancoilů, vzduchotechniky a dalšího příslušenství

Více

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ

VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KAZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S /45 VENKOVNÍ JEDNOTKY DVM S ECO /57 DVM S HYDRO /59 4CESTNÁ KZETOVÁ S /61 4CESTNÁ KZETOVÁ MINI S /63 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ (NE) /65 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ /66 2CESTNÁ KZETOVÁ /67 VYSOKOTLKÁ

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

C E N Í K 2 0 1 4 / 1 5 Klimatizace a tepelná čerpadla a tepelná čerpadla

C E N Í K 2 0 1 4 / 1 5 Klimatizace a tepelná čerpadla a tepelná čerpadla 2014 / 15 CENÍK Klimatizace a tepelná čerpadla Podmínky měření pro klimatizační jednotky TOSHIBA Chlazení: Topení: Rozvod chladiva: Akustický tlak: venkovní teplota +35 C TK Prostorová teplota: +27 C

Více

Ceník 2016 E12EM 0,9-4,0 0,9-5, *292* / 33 / 25 / / 33 / 25 / 20

Ceník 2016 E12EM 0,9-4,0 0,9-5, *292* / 33 / 25 / / 33 / 25 / 20 Klimatizace Bernako, spol. s r.o.,bavorská 856, 155 41 Praha 5 Stodůlky (areál Mototechny), Tel.: 222 722 017, 222 711 001, 222 712 001, Fax: 222 714 001, e-mail: klimatizace@bernako.cz, http://www.bernako.cz

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie.

Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering & Construction mají vysokou účinnost s nízkou spotřebou elektřiny a nízkým využitím primární energie. klimatizační jednotky KTLOG 20/2015 Fuji Furukawa Engineering & Construction splní akční plán EU 20/20/20 do roku 2020 20% méně Zvýšit energetickou účinnost o 20% Produkty společnosti Fuji Furukawa Engineering

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost

MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost 24 DC HYBRID INVERTOR CHLDIVO R-410 MULTI-SPLIT PRO 2,3,4 Ž 5 MÍSTNOSTÍ Velký výběr vnitřních jednotek MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost Vysoká spolehlivost a nízká spotřeba Velmi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

CENÍK - VRF 2009 / 2010

CENÍK - VRF 2009 / 2010 CENÍK - VRF 2009 / 2010 Autorizované zastoupení pro ČR Provozovna a sklad: S. K. Neumanna 271, Pardubice, areál Inventy Sídlo: Pernštýnská 276, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon/fax: 466 921 233, 466 921 860

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

CAC - KOMERČNÍ KLIMATIZACE 2014

CAC - KOMERČNÍ KLIMATIZACE 2014 CAC - KOMERČNÍ KLIMATIZACE 2014 LG invertorová technologie redukuje spotřebu elektrické energie Společnost LG se může pochlubit vyvinutím nové, vysoce účinné invertorové technologie, díky níž dosahuje

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C

MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C Funkce autoochrany Nezávislé odvlhčování Mikroprocesorové ovládání Rotační kompresor Výměnný fi ltr 24 hodinový časovač Ohleduplné k životnímu prostředí Záruční doba 2 roky

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

CENÍK PRO ČR. CENÍK KLIMATIZACE Platnost od 2.3.2015 KLIMATIZACE MODEL

CENÍK PRO ČR. CENÍK KLIMATIZACE Platnost od 2.3.2015 KLIMATIZACE MODEL NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY ROCKY DC INVERTER SERIE ASH-09AIR 2,5 2,8 R410A 28-38 50 790x265x174 776x540x320 14 420 17 448 ASH-12AIR 3,2 3,4 R410A 28-39 51 790x265x174 842x596x320 15 220 18 416 ELEMENT DC INVERTER

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany Kupující

Kupní smlouva. Smluvní strany Kupující Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Prodávající Smluvní strany Kupující Č. smlouvy I I I I I I I I I I Z + M Partner, spol. s r.o. Č. smlouvy 16171' 11 Islol'

Více

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře

2015 / 2016. Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016. RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK 2015 / 2016 Platný od 1.3.2015 do 28.2.2016 RAS RESIDENTIAL - byty, rodinné domy a kanceláře RAV LIGHT COMMERCIAL - kanceláře, obchody a průmyslové objekty VRF BUSINESS R410A

Více

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ

KUPNí SMLOUVA. Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická KUPNí SMLOUVA Číslo: JOIG/ OO..{q/IIO/OJ 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306 Bankovní

Více

FREE JOINT MULTI /10 AR9000 /12 AR7000 /13 AR5000/1 /14 AR5000/2 /15 MALDIVES + /16 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /18 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ /20 MSP

FREE JOINT MULTI /10 AR9000 /12 AR7000 /13 AR5000/1 /14 AR5000/2 /15 MALDIVES + /16 4CESTNÁ KAZETOVÁ MINI S /18 SLIM 1CESTNÁ KAZETOVÁ /20 MSP FREE JOINT MULTI /10 R9000 /12 R7000 /13 R5000/1 /14 R5000/2 /15 MLDIVES + /16 4CESTNÁ KZETOVÁ MINI S /18 SLIM 1CESTNÁ KZETOVÁ /20 MSP KNÁLOVÁ /21 SLIM KNÁLOVÁ /22 PRPETNÍ /23 Venkovní jednotky Jedna venkovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouvu dle ustanovení 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Kupní smlouvu dle ustanovení 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Dnešního dne uzavřeli: Prodávající: Jméno: Ing. Jiří Pokorný JIP-TECH obchodní rejstřík: Obvodní soud pro Prahu 1., oddíl A, vložka č. 9017 Sídlo: U silnice 35, 161 00 Praha 6 IČO: 60455268 DIČ: CZ6311110718

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7

Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Podklady... 2 3. Technické řešení... 2 3.1. Klimatizace České pošty... 2 3.2. Klimatizace bytů 4.- 6.NP... 4 3.3. Klimatizace serveroven 7. 9.NP... 6 4. Kontrola hluku... 6 5. Nároky

Více

CENÍK 2016 / 17. Klimatizace a tepelná čerpadla » COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

CENÍK 2016 / 17. Klimatizace a tepelná čerpadla » COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « CENÍK 2016 / 17 Klimatizace a tepelná čerpadla» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « Platnost ceníku: 1. březen 2016-28. únor 2017 Případné změny, typové rozdíly a tiskové chyby vyhrazeny. RESIDENTIAL

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více