KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO"

Transkript

1 Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA ČESKÁ REPUBLIKA RAKOUSKO Cílem projektu je v nových podmínkách partnerství Jihočeského kraje a Dolního Rakouska podporovat rozšiřování trhu práce v základní rozvojové ose Vídeň České Budějovice. Na této ose byly vyhledávány a analyzovány rozvojové záměry, které by v případě realizace mohly přinést nová pracovní místa nejen při výstavbě, ale zejména dlouhodobě v průběhu provozu. Druhou fází bylo zpracování marketingové strategie pro vybrané lokality a příležitosti, která popisuje možnosti podpory lokalit a jejich propagace. Projekt podporuje vytváření příhraničního partnerství s vazbami na agentury a firmy zabezpečující v příhraničí poradenství související s jeho udržitelným rozvojem. V závěru projektových prací se při využití možností transferu technologií a know-how vymění systémy s informacemi dolnorakouské a jihočeské strany k naplnění sítě informačních systémů o vybraných lokalitách. Strategie: Sdružení stavebnictví a územního rozvoje (SSUR) tímto projektem navázalo na realizaci úspěšně dokončených projektů věnovaných rozvoji stavebnictví. Jeho hlavním cílem je podpora rozvojových zón na území Jihočeského kraje, příprava komplexních služeb pro investory a developery, především v oblasti staveb pro rekreační a volnočasové aktivity, a přivedení finančních prostředků do příhraničních oblastí Jihočeského regionu Novohradska a Šumavy. Projekt probíhal ve spolupráci s rakouskými partnery ze zrcadlového projektu StandOrt:Aktiv věnovanému rozvoji hospodářských zón Dolního Rakouska. Proto jsou za sledovaná území vybrané lokality okresů České Budějovice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec. Jaká území byla sledována: Projektem byla sledována podpora vybraných rozvojových zón a investičních příležitostí v příhraničí Jihočeského kraje s Dolním Rakouskem. Rozhodným parametrem pro získání podpory byla územní poloha, která zahrnuje okresy sousedící s Dolním Rakouskem do hloubky cca 40 km. Na ni navazují další parametry minimální plošné výměry lokality stanovené na 0,5 ha nebo finančního vyjádření investiční příležitosti či podnikatelského záměru částkou 300 tis. Euro. Osu sledovaných území v Jižních Čechách tvoří města Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) Program iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika Rakousko

2 Nová Bystřice Jindřichův Hradec Třeboň České Budějovice Český Krumlov - 2 -

3 Frymburk Podklady: Základním zdrojem informací pro jednotlivé etapy projektu byla dostupná územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji. Zjištěné údaje byly doplněny o informace z mapových podkladů, z konzultací s rozvojovými pracovníky měst a obcí, z konzultací s místními investory, realitními kancelářemi a developery a z poznatků analýzy přímo v terénu. Lokality byly vymezovány plošně v území bez zjišťování konkrétních vlastníků, aktuální stav vybraných lokalit byl fotograficky dokumentován. Při výběru byl důležitý též účel projektu, tj. zjistit takové aktivity v jednotlivých lokalitách, které ve svém důsledku přinášejí pracovní příležitosti do území v případě výstavby plánovaného projektu a dále při naplňování jeho cílů. jednání nad územně plánovací dokumentací Časový průběh projektu: V aktivitách projektů jsou zahrnuta vzájemná jednání českých a rakouských projektových partnerů, zástupců veřejné správy i podnikatelů v rámci výměny zkušeností a navázání kontaktů k případně možné spolupráci. Listopad 2004 registrace projektové žádosti Leden 2006 zahájení administrace projektu Únor 2006 jednání řídící skupiny o rozsahu sledovaných území Březen 2006 sledování územních možností dle územně plánovacích dokumentací Duben 2006 prezentace aktivit projektu na konferenci v Groß Siegharts Květen 2006 uzavření smlouvy o projektu s místem podpory Červen 2006 jednání s řídící skupinou projektu Standort:Aktiv v Hluboké nad Vltavou, průběžná zpráva místům podpory, poptávka firem ke zpracování Analýzy lokalit - 3 -

4 Červenec 2006 uzavření smlouvy se zpracovatelem Analýzy rozvojových lokalit JčK Srpen 2006 jednání projektového týmu, konzultace rozpracovanosti Analýzy lokalit Září 2006 představení Analýzy lokalit na jednání projektovém týmu Standort:Aktiv, jednání řídící skupiny projektu k zadání marketingové strategie Říjen 2006 jednání projektového týmy k marketingové strategii, prezentace aktivit projektu v regionálním tisku Listopad 2006 kooperativní setkání dolnorakouských a jihočeských podnikatelů v Groß Siegharts, uzavření smlouvy se zpracovatelem marketingové strategie, prezentace projektu na shromáždění členů SSUR JHK Prosinec 2006 zpracování marketingové strategie, prezentace projektu ve zpravodaji SSUR Leden 2007 prezentace projektu ve zpravodaji JHK, průběžná zpráva místům podpory Únor 2007 workshop k projektu Hluboká nad Vltavou Březen 2007 jednání zástupců řídících skupin partnerských projektů v Groß Siegharts možnosti šíření prezentačních materiálů Duben 2007 předání prezentačního materiálu projektu Standort:Aktiv, zadání výroby prezentačního materiálu českého projektu Květen 2007 prezentace obou projektů při konferenci v Groß Siegharts Spolupráce přes hranice: Jednání s projektovým týmem zrcadlového projektu Standart:Aktiv se sídlem v Groß Siegharts. Ta se odvíjí jak při setkání v Jižních Čechách i Dolním Rakousku. prezentace projektu v Groß Siegharts při konferenci společné jednání projektových týmů Hluboká nad Vltavou - 4 -

5 představení milníku Analýza lokalit na PSG v Groß Siegharts předání elektronické verze Analýzy lokalit rakouskému partneru setkání podnikatelů, projektových týmů a hostů v Groß Siegharts společné jednání partnerů projektu české a rakouské strany v Č. Budějovicích - 5 -

6 diskuze se zástupci realitních kanceláří v Groß Siegharts Z jednání projektového týmu české strany zahájení činnosti projektového týmu workshop k aktivitám projektu diskuse aktivit projektu s primátorem města Č. Budějovice - 6 -

7 diskuse k územním možnostem Jihočeského kraje workshopy k realitám společná jednání projektového týmu, rady SSUR JHK - 7 -

8 z diskuse k projektu s rektorem VŠTE Č. Budějovice jednání řídící skupiny projektového týmu Města a obce zařazená do prezentací: Okres České Budějovice České Budějovice Lokalita kasáren Čtyři Dvory potenciál podnikatelských aktivit, občanské vybavenosti, bydlení - 8 -

9 České Budějovice Lokalita Okružní ulice potenciál města pro provozy související s výrobou, skladováním, spedicí apod. Planá u Českých Budějovice Lokalita Krajské letiště ČB a Planá u ČB doprava, spedice, služby Nové Hrady Buquoyská rezidence, Tereziiny lázničky rozvoj lázeňství, souvisejících služeb, rekreace a turistiky - 9 -

10 Okr. Č. Krumlov Český Krumlov Domoradice průmyslová zóna Frymburk Kovářov lokalita Lipenska pro rozvoj rekreace a turistiky Přední Výtoň lokalita Lipenska pro rozvoj rekreace a turistiky s akcentací trvalého bydlení jako zázemí služeb v místě. Kaplice lokalita pro doplnění průmyslové zóny a souvisejících provozů

11 Okr. J. Hradec Jindřichův Hradec lokalita Jarošovská ulice doplňování hospodářských provozů s možností bydlení Třeboň lokalita Pražské předměstí doplnění průmyslové zóny a souvisejících provozů České Velenice akcentace rozvoje stávajícího hospodářského parku Pokračování aktivit projektu: Červen 2007 konference k uzavření projektu v Č. Budějovicích, zveřejnění prezentačního materiálu na webu JHK, německá mutace distribuována prostřednictvím řídící skupiny projektu Standort:Aktiv Výsledky projektu Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí JčK/Dolní Rakousko budou dále využity v projektech Investiční příležitosti v Jihočeském kraji

12 Dotazy případných zájemců a investorů k jednotlivým lokalitám rádi zodpoví a informace poskytnou členové řídící skupiny projektového týmu: Ing. Jan Nedvěd, vedení projektu tel: ; Ing. Jaroslav Hodina, manažer projektu tel: ; RNDr. Vladimír Kostka, člen projektového týmu tel: ;

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové,

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové, Slovo ministra Vážené dámy, vážení pánové, program předchozího programovacího období INTERREG IIIA si kladl za cíl posílit a zkvalitnit obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU KRAJE. - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ JIHOČESKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU KRAJE. - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012 - Zhodnocení roku 2011 - Plán na rok 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Fouňová, dne 28. února 2012 Kontroloval, schválil: Ing. Jiří Strásky, dne 28. února 2012 Obsah a) Poskytování poradenských a konzultačních

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 www.eazk.cz Leden 2008 1 Založení agentury a její orgány Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více