Souhrnná teritoriální informace Uganda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Uganda"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu Ugandská republika The Republic of Jamhuri ya 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 35,8 mil. Hustota na km 2 : 137,1 obyvatel Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 % 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3,4 % Demografické složení: 49,5 % muži 50,5 % ženy 1.5. Národnostní složení Obyvatelstvo tvoří z 99 % přes 20 černošských kmenů dvou základních etnických skupin: bantuské (jih země) a nilotské (sever). Mezi hlavní bantuské kmeny, které představují zhruba dvě třetiny obyvatelstva, patří Gandové, Sogové, Nyorové a Nkolové. Hlavní nilotské kmeny jsou Itesové, Acholiové, Langiové a Karamajongové. V zemi byla nepočetná, avšak ekonomicky významná asijská menšina; Aminova vláda ji v r z převážné části vypudila Náboženské složení křesťanství (65 %) islám (15 %) animismus (20 %) 2/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

3 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Úřední jazyk: angličtina Ostatní používané jazyky: svahilština lugandština 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Administrativně správní členění: 111 distriktů Hlavní město: Kampala - 1,2 mil. obyv. Další velká města: Mbale Tororo Jinja Administrativní oblasti: Uganada je rozdělena do čtyř administrativních regionů - Severní, Východní, Centrální (království Buganda) a Západní. Základní jednotkou jsou distrikty, které se dále dělí na sub-distrikty, okresy (counties), sub-okresy, farnosti a vesnice Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn ugandský šilink - USh (kurz : 1USD = 2514,98 USh) Používání jiných měn: není běžné Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Státní svátky: 1. leden: Nový rok 26. leden: výročí vládní strany (Hnutí - Movement) 8. březen: Den žen březen/duben: Velký pátek + Velikonoční pondělí 1. květen: Svátek práce 3. červen: Den mučedníků (Martyr s Day) 9. červen: Den hrdinů (Hero s Day) 8. září: Veřejný svátek (pohřeb krále Busoga Henry Wako Muloki) 9. říjen: Den nezávislosti (Independence Day) 3/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

4 25. prosinec: Svátek Vánoc 26. prosinec: Boxing Day Kromě uvedených svátků se slaví ještě muslimský svátek Idd-Fitr, který je 31. dnem od začátku muslimského půstního měsíce ramadánu (přesné datum je každoročně různé). Pracovní doba: státní úřady po pá: 9:00 16:00 banky po pá: 9:30 15:00 soukromé firmy po pá: 9:00 17: Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty V obchodním styku v Ugandě je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země. Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka. Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20% z původní nabídky toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených.) Smlouvá se o všem o ceně výrobků, služeb, odměně apod. Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou odměnu. Právní řád vychází z anglického zvykového práva. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Pro občany ČR má vízový styk pro všechny druhy pasů. Vízum je možné získat na velvyslanectví Ugandy v Berlíně, ale i na všech leteckých, silničních, železničních a námořních resp. jezerních hraničních přechodech do Ugandy. Poplatek je 50 USD. Ugandské celní předpisy nepovolují vývoz (ale i převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení. 4/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

5 Ugandské úřady nevyžadují žádné povinné očkování, doporučená očkování jsou žloutenka A, žlutá zimnice a břišní tyfus. Na většině území Ugandy se rovněž doporučuje užívat antimalarika Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi Doposud ne zcela bezpečnou oblastí pro návštěvu je sever země, kde mohou nárazově operovat povstalci z tzv. Lord s Resistance Army, ačkoliv jejich působiště se přesunulo na západ na pomezí Konžské demokratické republiky, Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Sever země lze považovat za více rizikový také vzhledem k napětí mezi oběma Súdány Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města ČR nemá v Ugandě diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v etiopské Addis Abebě. Adresa ZÚ: Embassy of the Czech Republic Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289, Addis Ababa P. O Tel.: ( ) , ( ) Fax: ( ) Mobil po pracovní době: (+251) (konzul) Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) Žádná z českých institucí nemá v Ugandě zastoupení Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Policie / záchranka / hasiči 999 Kód pro volání: Internetové informační zdroje všeobecné info o zemi - portál ugandské vlády - Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstvo cestovního ruchu, obchodu a průmyslu - Ministerstvo energetiky a minerálů - Ministerstvo veřejných prací a dopravy 5/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

6 - Investment Authority - Revenue Authority New Vision - ugandský deník (vládní) Monitor - ugandský deník (nezávislý) - East African Standard - regionální deník vydávaný v Keni Adresy významných institucí National Chamber of Commerce and Industry Plot 1A, Kiira Road. Mulago Kampala, Tel: +256 (0) Fax: +256 (0) / web: Allied Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Internetový odkaz: 6/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

7 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Politický systém: Podle ústavy z roku 1995 je republikou v čele s prezidentem, který je šéfem exekutivy. Prezident Yoweri Museveni (předseda vládnoucího Hnutí národního odporu National Resistence Movement) je u moci od roku 1986, opakovaně zvolen v letech 1996, 2001,2006 a Výsledky prezidentských voleb v letech 2006 a 2011 byly kritizovány opozicí i mezinárodními pozorovateli. Nejdůležitější politické strany: Hnutí národního odporu (National Resistence Movement - NRM) současného prezidenta Museveniho; zvítězilo v občanské válce a v r se ujalo moci Fórum pro demokratickou změnu (Forum for Democratic Change) Demokratická strana (Democratic Party) Ugandský lidový kongres ( People`s Congres); v letech vládnoucí strana bývalého prezidenta Oboteho Konzervativní strana (Conservative Party) Ugandské vlastenecké hnutí ( Patriotic Movement) Hlavní politické události: Po získání nezávislosti v r se dostal k moci nejprve Milton Obote, kterého r svrhl jeho velitel armády Idi Amin. Hrůzovláda Amina (odhaduje se zavražděných) trvala do r. 1979, kdy byl nucen uprchnout po nezdařeném vojenském dobrodružství v Tanzanii. Následné zmanipulované volby pak navrátily vládu Oboteho, který však stejně jako Amin upřednostňoval určité kmeny a v perzekucích si nijak s Aminem nezadal. Jedna ze stran poražených ve volbách (pod vedením Yoweriho Museveniho, následně zformovaná v Národní odbojové hnutí, později pouze Hnutí) se uchýlila k partyzánské činnosti, která poté, co byl Obote svržen v r armádou, vyústila v lednu r ve vojenské vítězství a obsazení hlavního města. Byl zaveden systém vlády "Hnutí", jehož základním článkem byly volené odbojové rady na místní úrovni. Politické strany byly zrušeny. Ústavní referendum v r však zrušilo předchozí 19-leté omezení činnosti politických stran a zároveň zrušilo omezení počtu prezidentských mandátů. V březnu 2006 se konaly prezidentské volby, pro které si úřadující prezident Yoweri Museveni nechal změnit ústavu, aby mohl opět kandidovat. Samotné volby proběhly v klidu, předvolební období však bylo poznamenáno perzekucí prezidentského kandidáta Kizzy Besigyeho, hlavního rivala Museveniho. Besigye kvůli ní nemohl rozvinout náležitou volební kampaň, naopak Museveni a jeho Hnutí využili k předvolební kampani veškerých dostupných státních prostředků (TV, většina tisku, automobily, ale i rozmístění armády po celé zemi v době voleb) k jistému vítězství. V prezidentských a parlamentních volbách v r opět zvítězil Yoweri Museveni a jeho Hnutí národního odporu (NRM). Museveni obdržel 68 % hlasů oproti 26 % pro Kizzu Besigyeho. Opozice odmítla uznat výsledky voleb a zahájila vlnu protestů, které byly často násilně potlačovány. Předseda nejsilnější opoziční strany Fórum pro demokratickou změnu Kizza Besigye byl opakovaně zatčen. Západní a vyspělé země reagovaly hlasitou kritikou a pohrozily omezením rozvojové pomoci. V poslední době opozice proti prezidentovi Musevenimu narůstá a to včetně jeho vlastní strany NRM. Rovněž pověst demokratického státníka, které se Museveni těšil v 90. letech se vytrácí. Přesto je prezidentova pozice i nadále neotřesitelná, jakkoliv částečně ztratil Museveni dřívější politický kredit. Nejvýznamnějším zahraničněpolitickým angažmá Ugandy je účast ugandských jednotek v operaci AMISOM v Somálsku. 7/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

8 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence) Hlava státu (jméno, kompetence): Yoweri Kaguta Museveni, prezident a velitel ozbrojených sil Gilbert Balibaseka Bukenya, viceprezident 2.3. Složení vlády předseda vlády: Amama Mbabazi první místopředseda vlády pověřen záležitostmi východní Afriky: Eriya Kategaya druhý místopředseda vlády: Henry Kajura Muganwa třetí místopředseda vlády pověřen národním řízením a informacemi: Moses Ali Ministři: zahraničních věcí: Sam Kutesa obrany: Crispus Kiyonga bezpečnosti: Wilson Muruuli Mukasa všeobecné služby (kancelář ministerského předsedy): Mukwaya Janat pro rovnoprávnost žen, práce a sociálního rozvoje: Syda Bbumba obchodu a průmyslu: Amelia Anne Kyambadde vodního hospodářství a životního prostředí: Maria Mutagamba zemědělství, živočišné výroby a rybářství: Tress Buchanayandi připravenosti na živelné pohromy: Steven Mallinga územního rozvoje, bydlení a urbanizace: Daudi Migereko zdravotnictví: Christine Androa školství a sportu: Jessica Alupo energetiky a nerostného rozvoje: Irene Muloni spojů a informačních technologií: Ruhaka Rugunda informací a národního poradenství: Mary Karooro Okurut místní vlády: Adolf Mwesigye bez portfolia: Nasser Ssebagala financí, plánování a ekonomického rozvoje: Maria Kiwanuka spravedlnosti a ústavních záležitostí: Kahinda Otafiire v úřadu prezidenta: Kabakumba Matsiko 8/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

9 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních Členství v mezinárodních organizacích: OSN Mezinárodní měnový fond Světová banka Světová obchodní organizace Commonwealth of Nations Členství v regionálních uskupeních: Africká unie (AU) Východoafrické společenství (EAC) Společný trh východní a jižní afriky (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) Mezivládní úřad pro rozvoj (Inter-Governmental Authority for Development - IGAD) se výrazně angažuje v rámci hybridní mise OSN a Africké unie AMISOM v Somálsku a obecně bezpečnostně-politických otázkách v regionu Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách S ohledem na své hospodářské zájmy se angažuje zejména ve Východoafrickém společenství (EAC) Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Bártrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky (zastoupenou Federálním ministerstvem zahraničního obchodu) a vládou Ugandské republiky ( ) Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Ugandské republiky o vědecko-technické spolupráci ( ) Dohoda mezi Československou socialitickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ( ) Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným království Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsanžm v Londýně /23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

10 4. Ekonomická charakteristika země je z pohledu ekonomického jednou z nejlépe vybavených zemí Afriky. Země oplývá velkým nerostným bohatstvím, vedle nově objevených a stále objevovaných zásob ropy (nyní cca barelů/den) také zásobami mědi a kobaltu. Současně však má vysoké procento úrodné půdy a pravidelné vodní srážky a je také obdařena soustavou vodních toků a má dvě velká africká jezera (Albertovo, Viktoriino). Největším exportním artiklem je stále káva, ale posledních letech již byl procentuálně výše na tvorbě celkového HDP sektor služeb s nadpolovičním podílem. Průmysl je v současnosti soustředěn na sektory stavebnictví (výroba cementu, železných prutů apod. pro stavby, střešní krytiny atd.). Dále na výrobu spotřebního a potravinářského zboží (plasty, pivo, nealkoholické nápoje). Dalším výrazným zdrojem příjmů jsou remitance Uganďanů ze zahraničí, které v roce 2010/11 dosáhly výše700 mil. USD. V poslední době také řada těchto v cizině žijících obyvatel země začíná investovat do malého a středního podnikání Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Ugandská ekonomika rostla v 90. Letech průměrným tempem 6,5 % a po roce 2000 potom průměrně 7 % ročně (Vzhledem k rychlému růstu populace rostl HDP reálně přibližně o 4 % ročně). Nepříznivý vývoj však zaznamenala inflace, kterou se centrální vládě nedaří důsledně kontrolovat (jedná se především o růst cen potravin). V roce 2011 vzrostl HDP Ugandy o 6,4 %, avšak míra inflace dosáhla 15,7 %, což znamenalo trojnásobný nárůst oproti předešlému roku. Nejvýznamnějším odvětvím zůstává zemědělství s tradičními vývozními komoditami kávou (největší vývozce v Africe) a čajem. V posledních letech byly nalezeny výrazné zásoby ropy a ugandská vláda podepsala na přelomu 2011/2012 s irskou společností Tullow Oil novou dohodu o těžbě ropy a výstavbě domácí ropné rafinérie. Na hospodářském poli se vláda v roce 2011 snaží o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj soukromého sektoru a zahraničních investic. I přes kolísající ceny kávy na světovém trhu ekonomika nadále poroste vysokým tempem zejména díky vysokým cenám dalších exportních komodit a rozvoji terciárního sektoru. Vláda také úspěšně bojuje se snižováním počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby, která dnes činí 24,5 %. také splnila, či do roku 2015 splní, řadu Millenium Development Goals Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) HDP skutečný přírůstek (%; MMF) ,4 8,7 7,2 5,2 6,4 Míra inflace (%; dle SB) /23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

11 4,4 12,05 12,3 4,2 15,7 Míra nezaměstnanosti: neoficiální odhady jsou % 4.3. Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Průmyslová výroba se podílí na tvorbě HDP 26,1 %. Většina výroby je spjata se zpracováním zemědělské produkce kávy, bavlny, cukrové třtiny a obilí. Velkokapacitní průmysl zahrnuje průmysl textilní, tabákový, dále nápoje, výrobky ze dřeva a papíru, stavební materiály a chemikálie Stavebnictví Zásadní podíl představuje státní stavba silnic, údržba letišť a vodních děl. Soukromé firmy se zaměřují na výstavbu komerčních a bytových objektů. Sektor je v zásadě nerozvinutý a nestačí krýt požadavky, které jsou na něj kladeny. Rovněž domácí výroba stavebních materiálů, přes svůj nesporný rozvoj v posledních letech (cement, zpevňující tyče, střešní krytiny), není dostačující Zemědělství vývoj, struktura je agrární země disponující úrodnou půdou a relativním dostatkem srážek. Zemědělský sektor zaměstnává čtyři pětiny pracovní síly, podílí se dvěma pětinami na tvorbě HDP a je zdrojem 85 % příjmů z vývozu. Hlavní vývozní položky jsou káva, jejímž je největším africkým vývozcem, čaj, květiny a bavlna. Země se zvyšováním podílu ostatních produktů snaží omezit svoji jednostrannou závislost na kávě, jejíž cena na světových trzích neustále kolísá. Sektor je ovšem podstatně závislý na klimatických podmínkách: dvě období dešťů do roka, jejichž pravidelnost a rovnoměrnost zásadním způsobem ovlivňuje konečné výsledky. Důležité jsou rovněž rybolov a lesnictví. Počty domácích zvířat se odhadují na 5,8 milionů hovězího dobytka, 6 milionů koz, 1 milion ovcí a 1,5 milionu prasat Služby V sektoru bankovnictví je snaha vlády o vytvoření systému založeného na tržních vztazích. Sektor cestovního ruchu byl do r. 1971, kdy se dostal k moci diktátor Idi Amin, třetím klíčovým zdrojem příjmů (po kávě a bavlně). Pak rychle poklesl téměř na nulu, avšak od počátku 90. let je opět na vzestupu. V roce 2010 navštívilo Ugandu 946 tisíc turistů, z nichž tři čtvrtiny byly z Afriky (převážně Keni) a 180 tisíc bylo z Evropy a USA či Kanady Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika z toho jaderná) Silniční síť je značně poškozená v důsledku náročných klimatických podmínek a v současnosti probíhají opravy, financované převážně donory. Země má přibližně km asfaltových silnic, km štěrkových a km prašných silnic. Železniční síť o délce km pochází ještě z koloniální éry (rozchod mm); jako vnitrozemský stát je silně závislá na dopravě zboží do keňské Mombasy. Nyní je zvažována výstavba regionálního dopravního koridoru a energovodu z hlavního města Jižního Súdánu Juby do severokeňského přístavu Lamu (LAPSSET). V budoucnu je plánováno prodloužení tohoto koridoru do Ugandy. Mezinárodní letiště je v Entebbe, které leží 30 km od hlavního města Kampaly. Má přímé spojení s Evropou (SN Brussels, British Airways) a prostřednictvím etiopské Addis Abeby a keňského Nairobi s většinou hlavních afrických a světových metropolí. 11/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

12 V Ugandě, stejně jako v celém východoafrickém regionu, doznaly prudkého rozmachu mobilní telekomunikace, kdy je díky konkurenčnímu prostředí (v zemi působí tři mobilní operátoři) pokryto signálem téměř celé území. Pevné linky jsou naproti tomu velmi nespolehlivé. Elektrická energie je stále generovaná hlavně z hydroelektráren, ovšem většina obyvatelstva včetně městského má k elektřině omezený přístup. Navíc tam, kde elektřina zavedena je, jsou vzhledem ke špatnému stavu sítě časté výpadky. Energetický sektor zaznamenává dynamický růst související s průzkumnými pracemi a nálezy ropy a zemního plynu, což následně přitahuje zahraniční investice Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc je typickým příjemcem rozvojové pomoci a je na ní také silně závislá. Museveniho vláda se snaží vyhovět požadavkům donorů a je tak jimi pozitivně hodnocena. V roce 2010 registrovala Světová Banka projekty oficiální rozvojové pomoci ve výši mil. USD. Z toho jsou především aktivní projekty na rozvoj venkova, program na vytvoření sociálního fondu, doplňkové základní vzdělání a další. 12/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

13 5. Finanční a daňový sektor 5.1. Státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo (mld. USh, MMF) (odhad) příjmy 3,62 3,80 4,58 5,136 6,33 výdaje 3,89 4,54 5,26 6,87 9,30 saldo - 0,27-0,742-0,72-1,73-2, Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let) Běžný účet a růst HDP (MMF) HDP (odhad) Běžný účet HDP - 0,367-0,451-1,238-1,490 (mld. USD) HDP (mld. USD) Běžný kap. účet (BoP, mld. USD) - 1, 313-1, 064-1, 739-1, Zahraniční zadluženost, dluhová služba Celková zadluženost Zahraniční zadluženost (MMF, USh mld.) ,93 5,52 6,69 8,14 8, Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) Centrální banka: BANK OF UGANDA 37/43 Kampala Rd. P. O. Box 7120 Kampala Tel.: (+25641) Fax: (+25641) Komerční banky: BANK OF BARODA (U) Ltd. 18 Kampala Rd. P. O. Box 7197 Kampala Tel.: (+25641) Fax: (+25641) BARCLAYS BANK OF UGANDA Ltd. 16 Kampala Rd. P. O. Box 2971 Kampala Tel.: (+25641) Fax: (+25641) NILE BANK LTD. 13/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

14 22 Jinja Rd., Spear Hse P. O. Box 2834 Kampala Tel.: (+25641) Fax: (+25641) Pojišťovny: ALLIANCE INSURANCE Co. Ltd. Kampala Rd., Diamond Trust Bldg. P. O. Box 7787 Kampala Tel.: (+25641) , Fax: (+25641) EAST AFRICA UNDERWRITERS Ltd. 30 Kampala Rd., Greenland Towers P. O. Box Kampala Tel: (+25641) , Fax: (+25641) EAST AFRICA GENERAL INSURANCE Co. Ltd. Plot 14, Kampala Rd., Insurance Hse P. O. Box 1392 Kampala Tel.: (+25641) , Fax: (+25641) Daňový systém Daň z přidané hodnoty (VAT) platí každý obchodník, jehož roční obrat činí USD nebo více a investor, jehož roční prodeje budou představovat USD nebo více. Dále jsou ode všech podnikatelů vybírány daň z příjmu a firemní daň (Income tax, Corporate tax). Pro aktuální informace doporučujeme web Revenue Authority (www.ura.go.ug). 14/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

15 6. Zahraniční obchod země 6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo tabulka Obchodní bilance za pro roky vývoz, dovoz, saldo (EU DG Trade, mld. EUR) vývoz 1,2 1,1 1,3 dovoz 3,1 2,0 2,5 saldo - 1,9-0,9-1, Teritoriální struktura postavení v (k) EU Import Export (mil. EUR; EU ) 1EU27 466,4 18,6% 1EU27 351,6 26,4% 2Keňa 430,0 17,1% 2Súdán 207,7 15,6% 3SAE 356,4 14,2% 3Keňa 138,0 10,4% 4Čína 214,1 8,5% 4Rwanda 115,0 8,6% 5Indie 206,6 8,2% 5KDR 105,1 7,9% 6JAR 156,3 6,2% 6SAE 104,7 7,9% 7Japonsko 149,0 5,9% 7USA 42,1 3,2% 8KSA 80,2 3,2% 8Burundi 38,0 2,8% 9USA 78,1 3,1% 9Tanzanie 25,3 1,9% 10Tanzanie 46,9 1,9% 10JAR 23,3 1,8% 11Bahrajn 39,3 1,6% 11Čína 18,5 1,4% 12Rusko 24,0 1,0% 12Republika 18,4 1,4% Kongo (Brazzaville) 13Ukrajina 22,4 0,9% 13Rusko 13,2 1,0% 14Swazijsko 20,6 0,8% 14Pakistán 11,4 0,9% 15Egypt 20,5 0,8% 15Hong Kong 10,0 0,8% 6.3. Komoditní struktura Ve vývozu je na prvním místě káva, dále jsou významnými položkami exportu ryby a rybí výrobky, čaj, bavlna, zelenia, ovoce, řezané květiny, zlato. Dováží se zejména kapitálové vybavení, vozidla, ropné výrobky, zdravotnické potřeby, elektronika, obiloviny Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu Dovozní režim v Ugandě je liberální. Až na položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně, neexistuje systém dovozních licencí. Regulován nebo zakázán je např. dovoz zbraní, výbušnin, pornografie apod. Celní odbavování je však značně zdlouhavý byrokratický proces. Dovozci si však v praxi nejvíc stěžují na to, že si celnice nachází jiné důvody pro prodlužování celního odbavení, které má často za cíl obdržet od dovozce příslušnou odměnu. Dovoz většiny zboží podléhá v souladu s rozhodnutím ugandské vlády tzv. předexpediční kontrole (Preshipment Inspection) před vlastní expedicí v zemi dodavatele. Této inspekci podléhá všechno zboží 15/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

16 v hodnotě vyšší než USD Inspekční společnost vydává doklad Clean Report of Finding, který zpravidla bývá také jedním z inkasních dokumentů Ochrana domácího trhu V důsledku liberalizovaného hospodářství je ochrana domácího trhu zajišťována pouze úpravou celních sazeb Zóny volného obchodu Podle informace Investment Authority je v procesu výstavby celkem 22 průmyslových a obchodních zón. Největší z nich je Kampala Industrial and Business Park. Pro bližší informace doporučujeme web Investment Authority: index.php 16/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

17 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 7.1. Smluvní základna 7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let tabulka Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních pět let (USD tis., dle ČSÚ) vývoz dovoz saldo Komoditní struktura českého vývozu/dovozu Obchodní bilance ČR/ (2011, tis. USD, ČSÚ) Vývoz z ČR Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst.) Výrobky nožířské 348 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 225 Letadla a zařízení související, lodě kosmické, 156 rakety Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky 131 periferní Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro 124 zázn.,reprod.zvuku,obrazu Hřebíky, šrouby, matice, svorníky, nýty ap. kovové 113 Pneumatiky pryžové a duše 90 Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, 82 hlízy aj. Traktory 69 Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící jn. 62 Vývoz z Ugandy Káva a náhražky kávové 154 Letadla a zařízení související, lodě kosmické, 111 rakety Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory 83 píst.) Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, 64 hlízy aj. Suroviny rostlinného původu jn. (bambus, semena 30 ap.) Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro 26 zázn.,reprod.zvuku,obrazu Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky 18 periferní Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo 15 zmrazené 17/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

18 Rudy, koncentráty kovů drahých, odpad, šrot, smetky Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu) Perspektivními sektory pro české exportéry jsou energetika a obnovitelné zdroje energie (zejména vodní a solární energie), obranný a bezpečnostní průmysl, stavebnictví, zpracování zemědělské produkce, kožedělný a obuvnický průmysl, pivovarnictví Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce V Ugandě není žádné česko-ugandské joint venture Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci Vzhledem ke skutečnosti, že ZÚ Addis Abeba je nerezidentním ZÚ, jsou poptávky po českém zboží na ZÚ ojedinělé. Roste však tendence poptávek českých firem po vývozu zboží do Ugandy Zahraniční rozvojová spolupráce V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci. V oblasti operuje humanitární organizace ADOPCE NA DÁLKU, která byla založena Arcidiecézní charitou Praha (ADCH Praha). Unikátním projektem v tomto směru je Česko-slovensko-ugandská nemocnice sv. Karla Lwandy v oblasti Buikwe. V rámci oficiální zahraniční rozvojové spolupráce ČR byl v roce 2010 realizován v Ugandě jeden rozvojový projekt. Jednalo se o projekt Rozvoj PC gramotnosti a práce s internetem v hodnotě 427 tis. Kč, který realizovalo Ministerstvo vnitra ČR Vzájemná výměna v oblasti služeb Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 18/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

19 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej Dovozy všech druhů zboží se většinou uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník. Přímé nákupy uskutečňují firmy s maloobchodními řetězci Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil Cizinec nemůže v Ugandě vykonávat výdělečnou činnost bez pracovního povolení. To se vydává jen na základě ověřených podkladů o vzdělání a praxi. I když ugandské zákony přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se pracovní povolení cizincům (a zvláště Evropanům) vydávají pouze pro specializované obory (lékaři, konzultanti, vedoucí pracovníci firem s převážným podílem zahraničního kapitálu a různí experti). Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se však uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovněprávního sporu podkladem pro soudní jednání Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku Zákon o společnostech (Company Law) je kombinací zvykového práva a občanského zákoníku. Vstoupil v platnost v r a v podstatě kopíroval zákon anglický. Zřízení firmy je nákladnou a časově náročnou záležitostí. Doporučuje se využít služeb místního zástupce Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP) Je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku Způsoby řešení obchodních sporů Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s ugandskými partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání Režim zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace/registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni už přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce. V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutné, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury) Problémy a rizika místního trhu je stále hodnocena jako země s vysokými riziky. Rostoucí napětí na politické scéně a nespokojenost obyvatelstva s vysokými životními náklady rizika spíše zvyšují. 19/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

20 8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi Obvyklé platební podmínky, platební morálka V případě nového obchodního kontaktu se doporučuje užívat platbu předem nebo neodvolatelný akreditiv. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům. Někteří dodavatelé ovšem na základě zkušeností se svými tradičními odběrateli poskytují až 6měsíční úvěry Významné veletrhy a výstavy v teritoriu Hlavním veletrhem v zemi je mezinárodní všeobecný veletrh International Trade Fair, který se koná každoročně začátkem října (pro rok 2012, ). Organizátorem akce je Ugandský svaz výrobců. Počet vystavovatelů i zahraniční účasti má plynule stoupající tendenci a od prvních let konání veletrhu se zhruba ztrojnásobil. Pro více informací doporučujeme web Manufacturers Association: uganda-international-trade-fair-ugitf 20/23 Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni 01.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 19.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Bahamy

Souhrnná teritoriální informace Bahamy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 27.03.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Súdán

Souhrnná teritoriální informace Súdán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Egyptě ke dni 28.09.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Samoa

Souhrnná teritoriální informace Samoa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Kinshasa)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Kinshasa) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji ke dni 30.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E

Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Velvyslanectví ČR Canberra & Generální konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E N O V Ý Z É L A N D aktualizace k 1. 10. 2009 O B S A H 2 Strana 1. Základní informace

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 01.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v u ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Katar

Souhrnná teritoriální informace Katar Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Šalamounovy ostrovy

Souhrnná teritoriální informace Šalamounovy ostrovy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013

Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 1 Souhrnná teritoriální informace Turecká republika k 30.9.2013 Zpracovali: A. Kareš (kapitoly 1, 5, 7, 8, 9, 10) M. Lubojacký (kapitoly 2, 3) P. Buchta (kapitoly 4, 6) V. Michalík (kapitola 1) Schválil:

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E aktualizace k 1.10.2014 I. Základní informace o teritoriu I.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV

Více

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013)

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Indonésie

Souhrnná teritoriální informace Indonésie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě ke dni 25.03.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA. Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31.

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA. Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31. ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA Souhrnná teritoriální informace vypracovaná a aktualizovaná Zastupitelským úřadem ČR v Teheránu ke dni 31. března 2009 Zpracoval: Ing. Jan Kouřil VOEÚ ZÚ ČR v Teheránu Zodpovědná

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Kapverdy

Souhrnná teritoriální informace Kapverdy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu ke dni 03.09.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 18.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Venezuela

Souhrnná teritoriální informace Venezuela Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 28.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu ke dni 01.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více