Program Copernicus. Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Copernicus. Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D."

Transkript

1 Program Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

2 Hlavní informační zdroje GEO/Copernicus v České republice

3 Program Copernicus dříve GMES (Global Monitoring for Environment and Security) cíl programu poskytování informací pro podporu rozhodování v rámci životního prostředí a bezpečnosti hlavní uživatelé tvůrci politik a orgány veřejné správy Evropská komise řízení programu Evropská kosmická agentura provoz a vývoj vesmírné komponenty Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) provoz vesmírné komponenty Evropská agentura pro životní prostředí koordinace in-situ komponenty Implementace jednotlivých služeb: Evropská agentura pro životní prostředí panevropská a lokální komponenta služby monitorování území Společné výzkumné středisko EK (JRC) služba krizového řízení a globální komponenta služby monitorování území Evropské centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) služby atmosféra a změna klimatu Mercator Ocean monitorování mořského prostředí

4 Řízení programu v ČR gestorem programu v ČR je Ministerstvo životního prostředí, zajištění koordinace programů GEO a Copernicus v ČR má na starosti Národní sekretariát GEO/Copernicus, zřízený příkazem ministra životního prostředí, Hlavní úkoly Národního sekretariátu: Koordinace zajištění meziresortní koordinace, informování určených útvarů řádných členů NS, účast na vybraných mezinárodních akcích v rámci GEO a Copernicus, vypracovávání společných pozic pro oblasti GEO a Copernicus za ČR, Podpora uživatelů sledování využívání dat a aplikací pozorování Země v jednotlivých rezortech, podpora spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službám pozorování Země, sledování a vyhodnocování potřeb v ČR v souvislosti s využitím dat pozorování Země, organizování osvětových a propagačních akcí k GEO a Copernicus.

5 Řízení programu v ČR Zastoupení ve výborech v EU Výbor Delegát Alternát Copernicus Committee Copernicus User Forum Security Board Ing. Kateřina Nedbalová Ministerstvo životního prostředí Ing. Jana Bašistová, Ph.D. CENIA Ing. Vladimír Petera Národní bezpečnostní úřad Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy Národní sekretariát GEO/Copernicus Řádný člen Organizace Mimořádný člen Organizace Mgr. Lukáš Pokorný tajemník Ministerstvo životního prostředí Mgr. Kristýna Leimerová Česká kosmická kancelář Ing. Kateřina Nedbalová Ministerstvo životního prostředí Ing. Vladimír Petera Národní bezpečnostní úřad Ing. Ondřej Šváb Ministerstvo dopravy RNDr. Eva Kubátová Ministerstvo vnitra Ing. Jana Bašistová, Ph.D. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Ing. Vilém Veselý Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr. Jindřich Šťástka Český hydrometeorologický ústav Ing. Roman Vodný Ministerstvo pro místní rozvoj JUDr. Jan Buriánek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Tereza Gimunová Ing. Petr Dvořáček Ministerstvo zemědělství Zeměměřický úřad

6 Komponenty programu Copernicus Kosmická komponenta Služby Copernicus In-situ komponenta Družice Sentinel Přispěvatelské mise Pozemní segment

7 Kosmická komponenta Družice Sentinel Název Start Hlavní účel Sentinel 1 Sentinel 2 Sentinel 3 Sentinel 4 Sentinel 5 S1A S1B S1B S2B 2Q/2016 S3A S3B na MTG-S S5A 2020 na MetOp-SG S5B 2027 na MetOp-SG sledování pevniny a moří, zejména monitorování mořského ledu, oceánských vod, mořského pobřeží i polárních oblastí monitoring krajinného pokryvu, změn v území a využití ploch; mapování lesních porostů, obsahu chlorofylu a zdravotního stavu; vegetační indexy optická i radarová data středního rozlišení, monitoring a měření teploty pevniny a oceánů, mapování povrchu moří a mořského a pevninského ledu a radarovná měření pobřežních pásem a vnitrozemských vodních nádrží geostacionární družice pro sledování složení atmosféry, monitoring stopových plynů, zejména O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů zjišťování chemického složení atmosféry, podpora monitorování klimatu, monitoring O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů Sentinel 5P S5P 2016 zjišťování chemického složení atmosféry, podpora monitorování klimatu, monitoring O 3, NO 2, SO 2, HCHO a aerosolů

8 Kosmická komponenta Nová generace družic Sentinel od roku 2015 začala s EK s přípravou na vývoj nové generace družic Sentinel studie sběr uživatelských požadavků Smysl studie: vyjádření uživatelů ke stávajícím službám, požadavky na služby (co mají dodávat za informace, dostupnost služby, budoucí podoba ) EK hledá nový přístup ke službám cíl: nárůst počtu uživatelů. vaše názory, návrhy, zpětnou vazbu a vstupy zasílejte na adresy: předáme do EK

9 Kosmická komponenta Nová generace družic Sentinel Harmonogram přípravy nové generace družic Sentinel 1Q/2017 dokončení studie 6/2017 odeslání výsledků ESA 3Q/2017 proběhnou konzultace s ESA ohledně nových družic technologický před-vývoj v ESA 2019 ministerská rada ESA program na přípravu nové generace od cca 2026 starty družic nové generace

10 Kosmická komponenta Přispěvatelské mise přibližně 30 existujících či plánovaných družicových misí: ESA a jejich členské státy, EUMETSAT, Evropské subjekty (např. soukromé společnosti), mezinárodní subjekty. poskytování dat z těchto misí je v souladu s pravidly třetích stran (tzn. z velké části nejsou volně přístupná všem jako data z družic Sentinel) Výčet misí: CALIPSO, Cosmo-SkyMed, CryoSat, Deimos-2, DMC-3, EarthExplorer, EnMAP, EnviSat, ERS-2, HiROS, Jason-2, Jason-3, MERLIN, Meteosat, MetOp, Meteosat Second Generation, Pléiades, PRISMA, PROBA-V, Radarsat-2, RapidEye, SARAL/Altika, SEOSAR/PAZ, SEOsat/Ingenio, SPOT-4, SPOT-5, TanDEM-X, TerraSAR-X, UK-DMC, UK- DMC-2, VENµS,...

11 Služby Copernicus Základní služby (Core services) základní služby jsou poskytovány zdarma, každou službu koordinuje pověřená organizace pod dohledem Evropské komise, využívány především k vyhodnocování plnění evropských politik, Oblasti poskytování základních služeb: Navazující služby (Downstream services) specificky orientované služby, jejich podkladem budou Základní služby, vytvářené na základě uživatelské poptávky, budou řešit speciální zadání a budou hrazené zadavatelem.

12 Data dostupná v rámci programu Copernicus Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

13 Data dostupná v rámci programu Družicové snímky Sentinel 1 Sentinel 2 Sentinel 3 Sentinel 4 Sentinel 5 Služby Copernicus Datová politika programu Copernicus zaručuje přímý a otevřený přístup k datům a informacím programu

14 Přístup k datům Sentinels Scientific Data Hub přístup všech uživatelů k datům z družic Sentinel, pro stažení snímků stačí jednoduchá registrace, v současnosti jsou dostupná data z družic Sentinel 1 a Sentinel 2. Copernicus Space Component Data Access hlavním vstupním bodem do uživatelské zóny, komplexně shrnuje nabídku, přístup ke všem přispěvatelským misím a informuje i o stavu poskytování dat z těchto misí, pro přístup k přispěvatelským misím Copernicus jsou definovány kategorie uživatelů: účastníci projektů FP7 pro základní služby Copernicus, evropské instituce, veřejné instituce, mezinárodní a nevládní organizace, široká veřejnost. Collaborative Ground Segment účelem je zvýšení dostupnosti aktuálních dat z "živé části archivu", vyhrazené přímé spojení s centrálním archivem, pro každou členskou zemi je vyčleněno právě jedno připojení. Nyní v jednání jak bude fungovat International Access Hub účelem je zvýšení dostupnosti aktuálních dat z "živé části archivu", vyhrazené přímé spojení s centrálním archivem, přístup omezen na mezinárodní partnery, kteří mají uzavřenou dohodu s Evropskou komisí.

15 Sentinels Scientific Data Hub Úvod Rozhraní Registrace Vyhledávání Výběr Detail Stažení

16 Data ke stažení Sentinel 1 Družice Sentinel 1 Start 3. dubna 2014 (S1A), 25. dubna 2016 (S1B) Dráha polární slunečně synchronní (18:00 AN), inklinace 98,18, výška 693 km Perioda jedna družice: 175 oběhů za 12 dní,obě družice: rovník 6 dní, Evropa a Kanada 1-3 dny Životnost 7 let, palivo na 12 let Charakteristika senzoru C-Band SAR (Synthetic Aperture Radar) Typ dat radarová Typ senzoru jednofrekvenční Počet frekvenčních pásem 1 (5404 MHz) Prostorové rozlišení Záběr senzoru km (v závislosti na módu) Polarizace VV+VH, HH+HV Úhel pohledu Možnost programování 5-40 m (v závislosti na módu), přesnost výškových měření až 3 mm Strip map mode (rozlišení 5 m; šíře 80 km), Interferometric mode (5x20 m; 250 km), Extra-wide mode (20x40 m; 400 km), Wave mode (5x5 m; 20x20 km)

17 Data ke stažení Sentinel 1 Level 0 surová data Level 1 georeferencovaná data za využití referenčního elipsoidu Level 2 systematicky vytvářené produkty pro oblasi oceánů a moří obsahující informace o rychlosti větru, vlnách a proudech Sentinel 1A Střední Evropa

18 Data ke stažení Sentinel 2 Družice Sentinel 2 Start 23. června 2015 (S2A), 07/2016 (S2B) Dráha polární slunečně synchronní (10:30 DN), inklinace 98,5, výška 786 km Perioda Životnost Charakteristika senzoru Typ dat Typ senzoru Počet spektrálních pásem Prostorové rozlišení Záběr senzoru jedna družice: 10 dní; obě družice: rovník 5 dní, Evropa a Kanada 2-3 dny 7 let, palivo na 12 let MSI (Multi Spectral Instrument) optická multispektrální 13 ( nm; 4 VIS, 6 NIR, 3 SWIR) m (v závislosti na spektrálním pásmu) 290 km

19 Data ke stažení Sentinel 2 Sentinel 2A Drážďany Level 0 surová data Level 1B zářivost z vrchní vrstvy atmosféry v geometrii senzoru Level 1C odrazivost z vrchní vrstvy atmosféry, transformováno do kartografického zobrazení Level 2A odrazivost ze spodní vrstvy atmosféry zpracování na straně uživatele pomocí Sentinel 2 toolboxu Formát dat dlaždice 100 x 100 km zobrazení UTM/WGS84 formát SAFE (jednotlivé dlaždice JPEG 2000) metadata ve formátu INSPIRE

20 Data ke stažení služby Copernicus Základní služby (Core services) základní služby jsou poskytovány zdarma, každou službu koordinuje pověřená organizace pod dohledem Evropské komise, využívány především k vyhodnocování plnění evropských politik, Oblasti poskytování základních služeb:

21 Služba pro monitorování území Globální komponenta bio-geofyzikální produkty o stavu a vývoji zemského povrchu v globálním měřítku monitorování vegetace, vody, a energie. Panevropská komponenta pan-evropská složka poskytuje informace o krajinném pokryvu a využití území Lokální komponenta zaměření na oblasti, které jsou náchylné na konkrétní environmentální problémy, poskytovat konkrétní a podrobnější informace, které doplňují informace získané prostřednictvím pan-evropské složky. In-situ data celoevropská referenční data

22 Služba pro monitorování území Globální složka po registraci data volně ke stažení Vegetace (PROBA-V, SPOT 300m, 1 km) NDVI (Normalizovaný vegetační index) indikátor zelenosti biomasy LAI (Leaf Area Index) kvantifikuje mocnost vegetačního pokryvu FAPAR (podíl absorbovaného fotosynteticky aktivního slunečního záření) FCover (podíl plochy pokryté zelenou vegetací) VPI (Vegetation Productivity Index) kondice vegetace porovnáním historických řad NDVI VCI (Vegetation Condition Index) DMP (Dry Matter Productivity) popisuje přírůstky biomasy Burnt Area mapa spálených území Voda Vnitrozemské vodní plochy SWI (Soil Water Index) půdní vlhkost v různých hloubkách (denní půlroční syntézy) (MetOp 50 km) Energie Albedo Povrchová teplota Podíl odraženého záření

23 Služba pro monitorování území Pan-evropská složka po registraci data volně ke stažení CORINE Land Cover perioda 6 let měřítko 1: (mapovací jednotka 25 ha) 44 tříd krajinného pokryvu malá přesnost v lokálním měřítku pro potřeby srovnání regionů příliš generalizované High Resolution Layers prostorové rozlišení 20 a 100 m perioda 3 roky vrstvy o nepropustnost povrchu o hustota lesního porostu o lesní druh o trvalé vodní plochy o mokřady o travnaté porosty EU-DEM, EU-Hydro, Mapa osídlení CLC 2012 HRL 2012 Zdroj: EEA Zdroj: EEA

24 Služba pro monitorování území Lokální složka Urban Atlas perioda 6 let měřítko 1: (mapovací jednotka 0,25 ha) 27 tříd krajinného pokryvu od r vytvářena pro aglomerace s více než 50 tis. Obyvatel (dříve 100 tis. obyv.) Riparian zones (Břehové oblasti) měřítko 1: dostupná vrstva pro období podpora naplňování dokumentů: o Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES o Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin o Evropská strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 Natura 2000 krajinný pokryv pro převážně travnaté oblasti Natury 2000 bude se rozšiřovat Urban Atlas 2012 Riparian zones Zdroj: EEA Zdroj: EEA

25 Služba pro monitorování území In-situ složka LUCAS databáze referenční data pro validaci služeb Copernicus a družicových dat 1 km grid fotky na 4 světové strany

26 Služba pro monitorování atmosféry přístup k datů po registraci Hlavní tematické oblasti služby kvalita ovzduší a složení atmosféry, působení klimatu, ozonová vrstva a UV záření, sluneční záření, emise. v téměř reálném čase analýzy pro čtyřdenní předpovědi, Předpověď koncentrace CO opakované analýzy kvality ovzduší nad Evropou 2 v Evropě emisní inventury, které slouží jako vstup do atmosférických modelů odhad čistých toků CO 2 a CH 4 u zemského povrchu monitorování a opakované vyhodnocování dat o skleníkových plynech a aerosolech využívání sluneční energie přesné informace o slunečním záření na zemském povrchu

27 Služba krizového řízení poskytuje data organizacím, které pomáhají při řešení přírodních i člověkem způsobených katastrof a humanitárních krizích, v provozu od dubna 2012, koordinována Společnym výzkumnym střediskem Evropské komise (JRC), Produkty služby: urgentní režim pro činnosti krizového řízení bezprostředně po krizové události a podpůrný režim pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. Oprávnění aktivovat: pouze autorizovaní uživatelé, za ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru s jejich pomocí tak mohou učinit i přidružení uživatelé. Součástí jsou: EFAS - Evropský systém varování před povodněmi EFFIS - Evropský informační systém pro lesní požáry

28 Služba krizového řízení k dispozici všechny dřívější aktivace služby Obsah map: družicová data analýza dat podkladová data dostupná z in-situ složky podkladová data dodaná při aktivaci služby Zaplavené území jižního okraje Prahy při povodních v červnu 2013 Hotové mapy, pořízené v rámci aktivace služby

29 Copernicus služby v oblasti bezpečnosti Tři prioritní oblasti: ostraha hranic, námořní dohled, podpora opatření zahraniční politiky EU. Služba Copernicus pro oblast bezpečnosti ve fázi vývoj prostřednictvím pilotních projektů, přechod služby do ostrého provozu je plánován v průběhu roku 2016

30 Služba Copernicus pro změny klimatu Služba bude poskytovat přístup k: indikátorům klimatu nárůstu teploty stoupání mořské hladiny tání ledovců zvyšování teplot oceánů) indexům klimatu založené na záznamech teploty srážek sucha Odchylka od globální průměrné teploty únor 2016 Produkty služby globální zpětné analýzy klimatických dat souhrnný systém regionálních zpětných analýz vytvoření systému pro zabezpečení kvality hlavních klimatologických proměnných, zpřístupnění naměřených a simulovaných dat o klimatu vytvoření souboru nástrojů pro vytváření klimatických indikátorů.

31 Využití dat Copernicus pro hodnocení životního prostředí Mgr. Zbyněk Stein Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

32 Krajinný pokryv a využití krajiny Lokální složka Urban Atlas perioda 6 let měřítko 1: (mapovací jednotka 0,25 ha) 27 tříd krajinného pokryvu od r vytvářena pro aglomerace s více než 50 tis. obyvatel (dříve 100 tis. obyv.) Příroda a krajina Riparian zones (Břehové oblasti) měřítko 1: dostupná vrstva pro období podpora naplňování dokumentů: o o o vodní rámcová směrnice 2000/60/ES směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Evropská strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 CORINE Land Cover v budoucnu bude zpřesněno Urban Atlas 2012 Riparian zones Zdroj: EEA Zdroj: EEA

33 Příroda a krajina Povrchová těžba nerostů x Rekultivace určení rozsahu povrchové těžby na základě analýzy družicových snímků analýza rozsahu a stavu vegetace v oblasti rekultivace kontrola rozsahu vodních ploch a kvality vody v oblasti rekultivace Indikátory vývoj rozsahu, % změna povrchové těžby, změna využití krajiny v oblasti těžby indikátor Využití území, Těžba nerostných surovin (Zpráva o životním prostředí, SPŽP) Oblast povrchové těžby hnědého uhlí Mostecko Sentinel 2, nepravé barvy, Zdroj: ESA

34 Příroda a krajina Biodiverzita Zachování funkcí krajiny identifikace přírodních liniových prvků (ochrana biodiverzity) přirozené bio-koridory fragmentace krajiny identifikace přírodních liniových prvků důležitých pro zachování ekosystémových služeb hodnocení kulturního charakteru krajiny Indikátory Fragmentace krajiny (Zpráva o životním prostředí, SPŽP, NAP adaptace), Ekologická stabilita krajiny, Retenční schopnost krajiny (SPŽP) Zemědělská krajina (Leczyca, Polsko) identifikace liniových krajinných prvků

35 Vegetace Druhová skladba lesů družice Sentinel 2 (rozlišení 10 m) High Resolution Layers (rozlišení 20 m) Zdroj: Národní geoportál INSPIRE geoportal.gov.cz Kombinace spektrálních pásem z družice Sentinel 2 pro analýzu vegetace (okolí Drážďan ) Služba Copernicus pro monitorování území High Resolution Layers Lesní druh (2012)

36 Lesní hospodářství kalamity požáry polomy Detekce holin z dat družice Landsat 5 Vegetace Zdroj: ÚHUL

37 Vegetace Vývojové fáze vegetace výpočet vegetačních indexů zemědělství produkce biomasy fenologie Zdroj: ESA Stres vegetace indikace zdravotního stavu sucho škůdci znečištění Mapa vegetačních indexů v lednu a červenci 1992

38 Vegetace Identifikace různých typů vegetace funkce krajiny biodiverzita Indikátory liniová vegetace meze, remízky, Fragmentace krajiny (Zpráva o životním prostředí, SPŽP, NAP adaptace), Ekologická stabilita krajiny, Retenční schopnost krajiny (SPŽP) Klasifikace lučních společenstev v Krkonoších (diplomová práce PřF UK)

39 Půda Vlhkost půdy Monitoring mokřadů Využití rozsah říčních niv rozsah rašelinišť sezónní výkyvy vlhkosti půdy zdrojová data Sentinel 1 zpracovaná data Půdní vlhkost výsledná mapa Sezónní rozsah mokřadů Radarová data za každého počasí den i noc rozlišení 5 x 20 m (Sentinel 1) Indikátory indikátor Využití území (Zpráva o životním prostředí, SPŽP), Retenční schopnost krajiny (SPŽP, NAP adaptace) Zdroj: ESA

40 Voda Základní úlohy rozsah vodních ploch kvalita vody eutrofizace obsah sedimentů průhledná hloubka rozpuštěné látky znečištění (ropné produkty) rozsah povodní

41 Voda Obsah chlorofylu Obsah rozpuštěných sedimentů Kvalita vody v jezeře Balaton v březnu 2012 Zdroj: ESA - Envisat prostorové rozlišení v ukázce 300 m Envisat stejné možnosti Sentinel 3 (300 m) a Sentinel 2 (10 m) tvorba časových řad vývoj ve vegetačním období, v koupací sezoně Indikátory indikátory Jakost vody Kvalita koupacích vod (Zpráva o životním prostředí)

42 Voda Vymezení rozsahu povodní rozsah rozlivu při povodních detekce na základě radarových i optických dat prostorové rozlišení až 5 m (Sentinel 1, Radarsat, TerraSAR-X) Rozsah rozlivu vody na soutoku Vltavy a Labe v roce 2002 (Radarsat) Indikátory indikátory: plošný rozsah povodní, rozdíl skutečného rozsahu povodně od vymezených záplavových území 5, 20, 100-leté vody, od aktivní zóny záplavového území pro Q100, atd. indikátory NAP adaptace Zdroj: GISAT s.r.o.

43 Rozsah zastavěného území CORINE Land Cover (aktualizace každých 6 let) Urban Atlas (aktualizace každých 6 let) High Resolution Layers (aktualizace každé 3 roky) nepropustnost povrchu Urbánní oblasti Zdroj: EEA, CENIA CORINE Land Cover 2012 Urban Atlas 2012 High Resolution Layers 2012 nepropustné povrchy

44 Urbánní oblasti Městská zeleň mapována evropská města s více než obyvateli velikost nejmenší mapovací jednotky 0,25 ha Indikátory vývoj plochy městské zeleně, % městské zeleně na celkové ploše města a její vývoj indikátory Zeleň v sídlech (SPŽP, NAP adaptace), Využití území (Zpráva o životním prostředí, SPŽP) Urban Atlas 2012 Zdroj: EEA, CENIA

45 Urbánní oblasti Tepelný ostrov města teplota povrchu je jednou z klíčových charakteristik pro hodnocení zdravotního stavu ekosystémů a určování změn evapotranspirace určení povrchové teploty města a okolní krajiny vliv městské zeleně Tepelný ostrov města (Paříž) nasnímaný družicí Envisat Centrum Prahy (2010) nasnímané termálním pásmem senzoru družice Landsat 5 Družice Landsat 5-8 (60 m) Sentinel 3 (1 km) Zdroj: DPZ v ochraně přírody, UK v Praze Zdroj: ESA

46 Klima a ovzduší Monitoring kvality ovzduší Troposféra O 3, O 2, NO 2, CO 2, SO 2,CH 4, BrO a aerosoly (včetně PM) Stratosféra O 3, O 2,, NO 2, NO 3, N 2 O, CO, CO 2, CH 4, H 2 O, a BrO Družice ERS-2 (GOME) 320x40 km Envisat (Sciamachy) 16x32 km Aura (OMI) 13x24 km MetOp-A (GOME-2) MetOp-B (GOME-2) 80x40 km Sentinel 5 Precursor (TROPOMI) 7x7 km Sentinel 5 (UVN) 5 15 km Indikátory kvalita ovzduší, imisní limity Průměrná koncentrace NO 2 v období 01/ /2004 data z družice Envisat indikátor Kvalita ovzduší z hlediska lidského zdraví (Zpráva o životním prostředí, SPŽP)

47 Klima a ovzduší Monitoring kvality ovzduší ve městech sledování koncentrací znečišťujících látek (NO 2, SO 2, PM, skleníkové plyny) při doplnění družicových dat daty z měřicích stanic a atmosférických modelů lze sledovat v lokálním/regionálním měřítku v reálném čase Družice ERS-2 (GOME) 320x40 km Envisat (Sciamachy) 16x32 km Aura (OMI) 13x24 km MetOp-A (GOME-2) MetOp-B (GOME-2) 80x40 km Sentinel 5 Precursor (TROPOMI) 7x7 km Sentinel 5 (UVN) 5 15 km Průměrné koncentrace NO 2 v Bruselu v roce 2007 Indikátory kvalita ovzduší v sídlech, indikátor Kvalita ovzduší z hlediska lidského zdraví (Zpráva o životním prostředí, SPŽP)

48 Děkuji za pozornost

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Geoinformace ve veřejné správě

Více

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí 3. české uživatelské fórum Copernicus

Více

Data a služby programu Copernicus

Data a služby programu Copernicus Data a služby programu Copernicus Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Videokonference se zástupci krajských úřadů Praha,

Více

Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR

Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR 25.5.2017 Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR Ondřej Šváb vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací ondrej.svab@mdcr.cz Ministerstvo dopravy Struktura kosmické komponenty Copernicus Kosmický

Více

Sentinel Collaborative Ground Segment

Sentinel Collaborative Ground Segment Sentinel Collaborative Ground Segment Ondřej Šváb vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací ondrej.svab@mdcr.cz Ministerstvo dopravy ČR Účel programu Zajistit nepřetržitý, nezávislý a spolehlivý

Více

Copernicus Masters. Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lenka Hladíková CENIA. Seminář Gate2Space Praha, 9. 12.

Copernicus Masters. Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lenka Hladíková CENIA. Seminář Gate2Space Praha, 9. 12. Copernicus Masters Lenka Hladíková Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí CENIA Oddělení mapových služeb Seminář Gate2Space Praha, 9. 12. 2014 1 Osnova prezentace 1) Evropský

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ Josef Šobra - Odbor pozorování Země Česká kosmická kancelář, o.p.s. sobra@czechspace.cz ČESKÁ REPUBLIKA JE 18. ČLENSKÝM STÁTEM Období 2004

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

CORINE LAND COVER. Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 3. české uživatelské fórum Copernicus.

CORINE LAND COVER. Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 3. české uživatelské fórum Copernicus. CORINE LAND COVER Jana Bašistová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Jana Bašistová 3. české uživatelské fórum Copernicus Praha, 10. 6. 2014 CENIA Oddělení mapových služeb 1 Osnova prezentace

Více

Copernicus v ČR vize 2016+

Copernicus v ČR vize 2016+ Copernicus v ČR vize 2016+ Ondřej Šváb vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací ondrej.svab@mdcr.cz Ministerstvo dopravy p r o s t ř e d k y c í l Kosmická komponenta - družice pozorování Země

Více

Možnosti projektů v GMES Space Component ESA

Možnosti projektů v GMES Space Component ESA Možnosti projektů v GMES Space Component ESA Česká kosmická kancelář, o.p.s. Kateřinská 10 128 00 Praha 2 Josef Šobra Odbor pozorování Země sobra@czechspace.cz 733 695 367 Struktura přednášky Stručné představení

Více

Global Monitoring for Environment and Security - GMES

Global Monitoring for Environment and Security - GMES Global Monitoring for Environment and Security - GMES 24. 11. 2009 Ondřej Mirovský Česká kosmická kancelář Technologické Centrum AV ČR Struktura prezentace Co to je GMES? Proč GMES? Vývoj GMES Struktura,

Více

Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad. Petr Lukeš

Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad. Petr Lukeš Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad Petr Lukeš Obsah 1. Vegetace, fenologie, časové řady a jejich analýza 2. Sentinel 2 jako zdroj časových řad vysokého prostorového rozlišení 3. Hodnocení

Více

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789 Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr

Více

GMES. Global Monitoring for Environment and Security. Ondřej Mirovský Česká kosmická kancelář Technologikcé Centrum AV ČR

GMES. Global Monitoring for Environment and Security. Ondřej Mirovský Česká kosmická kancelář Technologikcé Centrum AV ČR GMES Global Monitoring for Environment and Security Ondřej Mirovský Česká kosmická kancelář Technologikcé Centrum AV ČR Struktura prezentace Co to je GMES? Proč GMES? Vývoj GMES Struktura, organizace a

Více

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077 DPZ Dálkový průzkum Země Lukáš Kamp, KAM077 Dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, která s těmito zkoumanými

Více

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ) GIS a pozemkové úpravy Data pro využití území (DPZ) Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Geodata Hlavní poskytovatelé map Státní a resortní (byť

Více

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu Zbyněk Stein specialista GIS Simona Losmanová specialista GMES Konference ISSS Hradec Králové, 3.4.2012 Obsah 1. Dostupnost dat DPZ 2. Archivy družicových

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

Programy pozorování Země ESA. Martin Šunkevič Česká kosmická kancelář, o.p.s.

Programy pozorování Země ESA. Martin Šunkevič Česká kosmická kancelář, o.p.s. Programy pozorování Země ESA Martin Šunkevič Česká kosmická kancelář, o.p.s. 1990 2000 2010 Programy pozorování Země ESA METEOSAT M-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ERS-1, -2 METEOSAT Second Generation MSG -1, -2,

Více

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze Použití radarových dat pro mapování povodní Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze 1 Porovnání 2002 x 2013 Dvě největší povodně během posledních 100 let v Praze 2

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Mgr. Jana Součková. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze. jana.souckova@natur.cuni.cz

Mgr. Jana Součková. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze. jana.souckova@natur.cuni.cz Mgr. Jana Součková Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze jana.souckova@natur.cuni.cz Obsah Envisat RADAR letecké senzory shuttle mise satelitní senzory Sentinel

Více

GMES aktivity v oblasti monitorování krajinného pokryvu (land monitoring)

GMES aktivity v oblasti monitorování krajinného pokryvu (land monitoring) GMES aktivity v oblasti monitorování krajinného pokryvu (land monitoring) Datové zdroje ze stávajících aktivit, výhled Jan Kolomazník, Tomáš Soukup GISAT Inspirujme se spoluprací, Průhonice 24.-25. listopadu

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo v potřebném

Více

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus Filip Hájek Forest Management Institute Czech Republic hajek.filip@uhul.cz 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, 29.

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země

Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země Petr Lukeš, Marek Mlčoušek, Štěpán Křístek a kol. Hlavní cíl 1. Zpracování

Více

Priority Národního kosmického plánu 2014-2019 v oblasti pozorování Země

Priority Národního kosmického plánu 2014-2019 v oblasti pozorování Země Priority Národního kosmického plánu 2014-2019 v oblasti pozorování Země Ondřej Šváb vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací Ministerstvo dopravy Národní kosmický plán na roky 2014-2019 Strategický

Více

Mapování v krizovém řízení - rok od spuštění první služby programu Copernicus

Mapování v krizovém řízení - rok od spuštění první služby programu Copernicus Mapování v krizovém řízení - rok od spuštění první služby programu Copernicus Simona Losmanová CENIA Oddělení mapových služeb Geoinformace ve veřejné správě 2013 Novotného lávka, Praha 27. 5. 2013 Obsah

Více

Úvod do předmětu Meteorologická měření

Úvod do předmětu Meteorologická měření 1/12 Úvod do předmětu Meteorologická měření Agroklimatologie Vyučující: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Ing. Lenka Bartošová, PhD (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF) Přednášky: učebna A26 (úterý 9-11)

Více

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra Pasivní mikrovlnné snímání Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra Pasivní mikrovlnné snímání Těmito metodami je měřena přirozená dlouhovlnná energie vyzářená objekty na zemském povrchu. Systémy

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Milan Kaděra oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Význam kosmických aktivit pro ČR Tradice, dlouhodobé zapojení

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Aplikace DPZ v územním plánování Data z evropské služby GMES Land

Aplikace DPZ v územním plánování Data z evropské služby GMES Land Aplikace DPZ v územním plánování Data z evropské služby GMES Land Tomáš Soukup GISAT Aplikace dálkového průzkumu Země v územním plánování a krizovém řízení 26. září 2012 Přírodovědecká fakulta UK v Praze,

Více

Přístupy k tvorbězpráv oživotním prostředív České republice Stav životního prostředívčr vroce2015

Přístupy k tvorbězpráv oživotním prostředív České republice Stav životního prostředívčr vroce2015 Přístupy k tvorbězpráv oživotním prostředív České republice Stav životního prostředívčr vroce2015 Tereza Ponocná 25. května 2017, Bratislava Hodnoceníživotního prostředív ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Služby Copernicus Land: Přehled aktuálního stavu zpracování

Služby Copernicus Land: Přehled aktuálního stavu zpracování GIO + land Služby Copernicus Land: Přehled aktuálního stavu zpracování Tomáš Soukup, Jan Kolomazník (GISAT, ETCSIA partner) tomas.soukup@gisat.cz, jan.kolomaznik@gisat.cz 3. české uživatelské fórum Copernicus,

Více

Vážení čtenáři, Přejeme Vám příjemné čtení a krásné podzimní dny! Za Národní sekretariát GEO/Copernicus. Lenka Hladíková, CENIA

Vážení čtenáři, Přejeme Vám příjemné čtení a krásné podzimní dny! Za Národní sekretariát GEO/Copernicus. Lenka Hladíková, CENIA Vážení čtenáři, podzimní číslo zpravodaje GEO/Copernicus se nese ve znamení Sentinelu 2 družice, která byla na oběžnou dráhu vypuštěna letos v červnu, dokončuje svou fázi uvedení do provozu a v nejbližších

Více

Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)

Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ) Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ) 1 Co je GIS Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data data o geografické

Více

Fyzikální podstata DPZ

Fyzikální podstata DPZ Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Adaptace budov na změnu klimatu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Praha, 14. prosince 2016 Jakub Horecký odbor obecné ochrany přírody a krajiny Národní adaptační strategie Strategie

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Obsah přednášky 1. Přehled základních pojmů 2. Tvorba

Více

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk Žalud Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i (CzechGlobe) Konference GIS ESRI v ČR Praha, ZMĚNA

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Climate Change Initiative CLIMATE CHANGE INITIATIVE 6/26/2012. Kristýna Leimerová

Climate Change Initiative CLIMATE CHANGE INITIATIVE 6/26/2012. Kristýna Leimerová 6/26/ CLIMATE CHANGE INITIATIVE Kristýna Leimerová Česká kosmická kancelář, o.p.s. Climate Change Initiative Oficiální název: Global Monitoring of Essential Climate Variables Element programu Earth Watch

Více

GEOSS/GMES aktuální stav a vývoj Jaromír Adamuška

GEOSS/GMES aktuální stav a vývoj Jaromír Adamuška GEOSS/GMES aktuální stav a vývoj Jaromír Adamuška Česko-slovenský info den k 6. výzvě FP7 SPACE + GMES a klimatické změny Brno, Odbor školství KÚ JmK 27. června 2012 Obsah Základní informace o GMES a GEOSS

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo v potřebném

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Využití optických a radarových dat DPZ v dopravě

Využití optických a radarových dat DPZ v dopravě Využití optických a radarových dat DPZ v dopravě Jan Kolomazník, GISAT s.r.o. 3. České uživatelské fórum COPERNICUS Praha, 11.6.2014 OBSAH Projekt na vyhodnocení využitelnost dat DPZ v dopravě Data Zaměření

Více

Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015

Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015 Hodnocení životního prostředí ČR jako součást SOER 2015 Tereza Ponocná NRC SoE CENIA, česká informační agentura životního prostředí 10. 6. 2015, Evropský dům, Zastoupení Evropské komise v ČR European Environment:

Více

VODA V KRAJINĚ. Praha, Voda v krajině v kontextu změny klimatu

VODA V KRAJINĚ. Praha, Voda v krajině v kontextu změny klimatu VODA V KRAJINĚ Praha, 14. 4. 2016 Voda v krajině v kontextu změny klimatu Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí KRAJINA

Více

Systémy dálkového průzkumu Země

Systémy dálkového průzkumu Země Lucie Kupková, Přemysl Štych Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze E-mail: lucie.kupkova@gmail.com, stych@natur.cuni.cz Systémy dálkového průzkumu Země O čem bude přednáška Co

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země

Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země Petr Lukeš Centrum výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i. Ústav hospodářské úpravy lesa 1. Dálkový průzkum Země a Czechglobe / ÚHÚL 2. Svobodná data 3.

Více

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více

Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin. Vojtěch Lukas a kol.

Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin. Vojtěch Lukas a kol. Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin Vojtěch Lukas a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie (MENDELU) B G R Red edge NIR Úvod Dálkový průzkum Země (DPZ) Distanční

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

VaV v GMES, finance, FP7 projekty

VaV v GMES, finance, FP7 projekty VaV v GMES, finance, FP7 projekty Ondřej Mirovský člen NS GEOSS/GMES; NCP SPACE Česká kosmická kancelář, Technologické centrum AV ČR Struktura prezentace role MŠMT a TC AV ČR benefity GMES financování

Více

INSPIRE INSPIRE. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách. K čemu vlastně INSPIRE. Směrnice INSPIRE. . a stavět geoportály 2.12.

INSPIRE INSPIRE. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách. K čemu vlastně INSPIRE. Směrnice INSPIRE. . a stavět geoportály 2.12. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách INSPIRE Jitka Faugnerová 1 2 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Zákon 123/1998 Sb., Směrnice INSPIRE INSPIRE Směrnice 2007/2/ES o právu na informace

Více

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná 31. 5. 2015, KÚ Pardubický kraj Hodnocení životního prostředí v ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Verze ( ) - Prioritní výzkumné cíle MŽP pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON TA ČR

Verze ( ) - Prioritní výzkumné cíle MŽP pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON TA ČR Verze (6. 3. 2017) - Prioritní výzkumné cíle pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON TA ČR Podprogram 2 Energetika a materiály (1) (2) (3) (4) (5) Prioritní výzkumný cíl Tvůrce Vazba na strategické dokumenty

Více

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM) Plánování města Územní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Dálkový průzkum Země Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Analogová a digitální data Fotografický snímek vs. digitální obrazový záznam Elektromagnetické záření lze zaznamenat

Více

DRUŽICOVÁ DATA. distribuovaná společností ARCDATA PRAHA, s.r.o.

DRUŽICOVÁ DATA. distribuovaná společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. DRUŽICOVÁ DATA distribuovaná společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. Již téměř půl století se lidé snaží získávat snímky Země i jiných vesmírných těles. Důvodem je především jejich aktuálnost, které běžné papírové

Více

Indikátory zranitelnosti

Indikátory zranitelnosti Indikátory zranitelnosti Koncept indikátorů zranitelnosti pro NAP, diskuse jednotlivých skupin indikátorů Miroslav Havránek miroslav.havranek@czp.cuni.cz Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity

Více

Přehled nových družicových dat

Přehled nových družicových dat Přehled nových družicových dat Marie Háková Praha, leden 2008 Rozdělení družicových dat podle prostorového rozlišení Družicová data s nízkým a středním rozlišením v řádu 1 km pro nízké rozlišení v řádu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha.

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ Družicové systémy Oběžné dráhy družic - a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha. Dráha se Sluncem synchronní Přelety podle místního času Družice v rovníkové

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň 1/12 Úvod do předmětu Meteorologická měření Agroklimatologie Vyučující: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Ing.

Více

Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací

Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací Pavel Doubrava, Jiří Kvapil, Tereza Ponocná, Lenka Rejentová, Jaroslav Řeřicha, Zbyněk Stein Možnosti využití

Více

Gisat. Družicová data. Přehled dostupných dat a jejich využití

Gisat. Družicová data. Přehled dostupných dat a jejich využití Gisat Družicová data Přehled dostupných dat a jejich využití Družicové snímky se v posledním desetiletí staly jedním z nejčastěji využívaných zdrojů geografické informace v mnoha oborech lidské činnosti.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha

Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha Životní prostředí Aktuálně otevřené výzvy 6. září 2011, Praha Jana Čejková TC AV ČR SPECIFICKÉ PROGRAMY 7. RP (rozpočet v mld. ) SPOLUPRÁCE společný výzkum (32,4) 10 tematických priorit... 2. Potraviny,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více