Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze"

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XIX. Duben 2013 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás velikonočním pozdravem: Kristus vstal z mrtvých! Je mnoho důvodů k radosti. Slavíme Velikonoce, máme nového papeže, věřím, že většina z nás je obnovena svátostí smíření. Všechny tyto radosti jsme dostali, nejsou z nás. Bůh nás tak miloval, že poslal svého Syna, to jsou Velikonoce; leží mu na srdci osud církve, kterou jeho Syn postavil na apoštolech, to je radost z papeže. Ptali jsme se, proč papež Benedikt odstoupil, a najednou je tato otázka zapomenuta a my se radujeme z nového projevu Boží přízně. Možná bychom mohli namítnout, že na velikonoční svátosti smíření přece také máme podíl, že jsme se na ni museli připravit. Ano podíl máme, protože kdybychom neměli hřích, nebyla by ani svátost smíření. Ale to, co je na této svátosti tak požehnané, nepochází z nás. Bůh je ten dobrý Otec, který vyhlíží ztraceného syna a dává pokyn k veselí. My máme zásluhu jen na hříchu. Ve světle Božího milosrdenství ovšem hovoříme o blahoslavené vině, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký. Bůh si umí poradit se vším, i s mými hříchy. Tato zkušenost je mnohem srozumitelnější pro toho, kdo své hříchy poznal. Po odpuštění tedy můžeme dokonce říci: díky za tuto zkušenost, která nám ovšem přináší také zodpovědnost, abychom si tuto radost nenechali jen pro sebe. Přeji vám tedy mnoho úspěchů v prožívání radosti a v růstu této radosti předáváním druhým lidem. Na zdroji radosti sice nemáme podíl, ale jsme zváni k podílu z jejího prožívání. A tady je možnost změny smýšlení v otevření svého srdce pro Boha i pro bližního. Máme proč se radovat. Aleluja! menší bratr Antonín

2 Z FARNOSTI Bratře Regaláte, přejeme Vám k padesátinám stálost zdraví, radosti, Božího požehnání a ochrany Panny Marie, ale i mnoho trpělivosti s námi se všemi. Rádi s Vámi prožíváme františkánské události, kterých nebylo poslední dobou málo. Přejeme, aby žití opravdového františkánství Vám dlouho vydrželo a stále se upevňovalo. Přejí farníci od Panny Marie Sněžné. Setkání farnosti se bude konat v úterý 16. dubna od hodin v Klubu. Sejdeme se již na mši sv. v hod. Poté bude setkání pokračovat v Klubu. Můžete přijít až do Klubu, přineste něco dobrého s sebou ke kávě a čaji. Duchovní obnova farnosti V minulém zpravodaji jste jistě četli článek Čím je pro mě společenství církve? V závěru se psalo o obnově v Duchu svatém. Duchovní obnova se uskuteční začátkem května. Těšíme se na vás. Podrobnosti na plakátku na vedlejší straně. Simona Krutská, br. Jakub Kurz pro lektory se koná v sobotu 13. dubna od 9.00 do v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Školení lektorů povedou P. Michal Němeček a paní Marie Fišerová. Součástí programu je výuka správného přednesu biblických textů při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, ale i ti, kdo soukromě pracují s Božím slovem. Přihlašování není nutné. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci Návštěvu kurzu doporučujeme všem z naší farnosti, kdo čtou texty při bohoslužbách, i vám, kteří byste se rádi do čtení zapojili. Hra na flétnu Nabízím výuku na zobcovou i příčnou flétnu pro začátečníky i pokročilé. Začít je možné kdykoli, výuka je individuální. Marcela

3 Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze duben

4 Hospodaření farnosti v roce 2012 Příjmy Hlavní část příjmů farnosti tvoří nedělní sbírky a dary z pokladniček v kostele. Z pokladniček pocházejí i příjmy za tisk. Dary na nové varhany jsou ukládány na samostatném transparentním účtu. Výdaje Z přijatých neúčelových sbírek se odvádí 10 % arcidiecézi a 25 % Provincii bratří františkánů, která hradí opravy kostela. Účelové sbírky se odvádějí celé. V položce hudba při bohoslužbách je zahrnuta odměna varhaníka a údržba varhan. Výdaje na varhany v kapli sv. Michaela tvoří pořízení provizorních varhan a návrh nových varhan od Milivoje Husáka. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny, také ornáty, dalmatiky a alby pořízené ke slavnosti blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Jediným zaměstnancem farnosti je bratr Pacifik jako kostelník, farář a pastorační asistentka dostávají plat od pražské arcidiecéze. Položka společenství farnosti zahrnuje náklady na přípravu Noci kostelů a na občerstvení při některých farních akcích. Do režie jsou zahrnuty například úklidové prostředky, kancelářské potřeby a další drobné výdaje. František Jirsa Příjmy Výdaje Sbírky běžné Odvody ze sbírek Sbírky účelové Hudba při bohoslužbách Dary Varhany v kapli Dary na varhany Bohoslužebné výdaje Tisk Tisk Tříkrálová sbírka Zaměstnanec (kostelník) Upomínkové předměty Počítače, projektor Pronájmy Dary Ostatní Elektřina a plyn Upomínkové předměty Společenství farnosti Zabezpečovací systém Telefony Režie Bankovní poplatky Ostatní výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem

5 Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze duben

6 Z DIECÉZE Nechme ji, ať ukáže, co umí! O zkušenost mnišské modlitby se podělí P. Karel Satoria. Čtyři zastavení nad vnitřní modlitbou se budou konat v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6, vždy ve středu 3., 10., 17. a v hodin. Jarní procházka okolo kaplí poutní cesty do Hájku se koná v sobotu od 9.30 hod. po II. etapě poutní cesty do Hájku. Zkontrolujeme stav kaplí po zimě, provedeme mírný úklid v jejich okolí a zodpovíme případné otázky týkající se historie této cesty. Sraz účastníků v 9.30 na konečné tramvaje č. 22 na Bílé Hoře. Půjdeme původní trasu po Karlovarské silnici, pokud to bude bezpečné a možné. Cílem cesty jsou Hostivice, odkud je možný návrat autobusem zpět na Bílou Horu či na Zličín nebo vlakem na Masarykovo nádraží. Ekologická sekce České křesťanské akademie zve: na besedu Klimatické změny - realita, mýtus, ideologie? Úvodní slovo pronese Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc (vicepresident ČKA, z katedry meteorologie MFF UK). Beseda se koná v úterý od v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49); na ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země v úterý v v kostele Nejsv. Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním poslouží br. kazatel Jáchym Gondáš z Bratrské jednoty baptistů, zpívat bude pěvecký soubor Gabriel. Po bohoslužbě následuje beseda s P. RNDr. Markem O. Váchou, zaměřená k letošnímu tématu "Život se rodí ze smrti". Oslava svátku svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, patrona pražské arcidiecéze, bude v úterý od v katedrála sv. Víta. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP. Exercicie pro manželské páry budou v Jiřetíně pod Jedlovou. Exercitátor: P. MUDr. Jiří Korda. Pokoje pro manželské páry s vodou na pokoji. Koupelna a WC společné. Cena Kč pro manžele. Přihlášky na tel Pořádá Centrum pro rodinu při AP. Milý Otče v nebesích, pohleď na nás jako na své děti, které žijí pod Tvou ochranou a od Tebe mají svou životní sílu. Zachovej nás v jistotě své lásky a dobrotivosti uprostřed tohoto světa, plného boje a pokušení. Dovol nám napomáhat k tomu, aby Tvé jméno na zemi bylo slavné a Tvá spása se šířila po celém světě. Aby naděje, kterou jsi nám dal, stávala se světlem a silou pro náš vlastní život i pro všechny, které miluješ. Christian Blumhardt 6

7 Chatky na jihu - nové letní ubytování pro farníky u Třeboně Uprostřed jihočeských lesů a rybníků, 15 km od Třeboně, na dohled je Lužnice, nabízíme příjemný pobyt v bývalém letním táboře v CHKO Třeboňsko. Říkáme mu Chatky na jihu 12 chatek a 3 velké sruby se 4 pokoji, 2 kuchyněmi a několika klubovnami, celkem pro 70 lidí. Ubytování je jednoduché, čisté, místnosti jsou obloženy dřevem, sociálky jsou úplně nové. Cíleně k nám zveme farníky všech církví z celé České republiky. Rádi bychom, aby se sem opět vrátily děti na farní tábory. Pobyt u nás lze také zkombinovat s léčebnými procedurami v blízkých lázních Třeboň. Vše je připravené pro skupiny i jednotlivé rodiny. Chatky na jihu jsou dobrou základnou pro cyklovýlety po rovinkách v okolí. Je tu možnost koupání v pískovnách, vodáctví, rybaření, houbaření, sběru borůvek... Rok 2012 byl naší první zkušební sezónou. Přijeďte se podívat, máme letos ještě volno. Prosím, řekněte o nás i svým přátelům. Doposud nenabízíme naše Chatky na jihu široké veřejnosti. Informace o cenách (3.900Kč za 4lůžkovou chatku s kuchyňkou na týden) a volných termínech najdete na našich stránkách tel Iva Neumannová MYŠLENKY Nový zákon dává dvě odpovědi na otázku, co se žádá od člověka, aby mohl být spasen. Evangelium nám na jedné straně říká, že "stačí milovat", a na druhé straně, že "stačí věřit". Avšak obě tato vysvětlení vyjadřují postoj vyjití ze sebe, jímž se člověk začíná zbavovat egoismu a blíží se k druhému. Proto právě druhý člověk, "bližní", je zkušebním kamenem pro opravdovost naší duchovní dispozice. Skrze lidské "ty" přichází k člověku inkognito - Boží "Ty". Přesto však, že prvním "Božím inkognitem" je pro nás náš bližní, Bůh si může vybrat i jiné prostředky a nejrozmanitější okolnosti, ať už rázu náboženského nebo světského, které mohou pro člověka být výzvou a pomocí k spásonosnému činu vyjití ze sebe a překonání sebe. (Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI.) Mnich Cyril říkával o Bohu: Bůh je jako motýl. Čím víc se ho snažíte uchopit, tím víc vám uniká. Jestliže ale věrně a trpělivě čekáte, najednou se vám posadí přímo na nos. Být křesťanem je žít celý týden na úrovni neděle. (Pavel Kosorin) Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze duben

8 Dva pouštní otcové spolu jednou rozmlouvali o Slunci a Měsíci. Koneckonců, řekl jeden: Měsíc je mnohem důležitější než Slunce. Jak to myslíš, zeptal se druhý. No, přeci Měsíc ozařuje noc, čehož máme ve tmě opravdu zapotřebí. Slunce naproti tomu svítí ve dne, když to nijak zvlášť nepotřebujeme. (R. Kern: Čemu se smáli mniši) Bohoslužba není jen setkáním s Bohem, ale i s lidmi, s lidem Božím. Ježíš vždy dával lidi dohromady, přichází nejen, aby nás vedl k Bohu, ale také smířil jednoho s druhým. Pokud nemám zájem o druhé, jsem nepoužitelný. Jsou-li mi druzí lhostejní, kdo by mohl stát o mne, nemám, co bych jim dal. Pokud druhými pohrdám, jsem hoden opovržení. Nejen neúcta k Ježíši, ale i neúcta a přezíravost ke společenství Ježíšových sester a bratří je velikým proviněním. Co jste komukoliv prokázali nebo neprokázali, mně jste prokázali nebo neprokázali, říká Ježíš v podobenství o posledním soudu. (Mt 25,31-46) (Dva odstavce od P. Václava Vacka) Po Milánském ediktu v roce 313 byl alexandrijský biskup pozván, aby v jednom městě asistoval při otevírání soudního dvora. Místní soudci biskupovi hned ukazovali velké vyobrazení Ukřižovaného, zavěšené nad soudní stolicí. Na něco jste ale zapomněli, řek jim biskup. Pod ten zavěšený kříž jste měli dát nápis se slovy Páně: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Myšlenky zasílá Charles Tvrzník K ROKU VÍRY PORTA FIDEI Vybráno z Apoštolského listu Benedikta XVI. k vyhlášení Roku víry 10. Rád bych nyní načrtnul cestu, jež nám má pomoci porozumět lépe nejen obsahu víry, ale také samotnému aktu, jímž se v naprosté svobodě rozhodujeme odevzdat se plně Bohu. Existuje totiž hluboká jednota mezi aktem, jímž věříme, a obsahem, jemuž dáváme svůj souhlas. Vstoupit do této reality nám pomáhá také svatý Pavel, když píše: Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse" (Řím 10, 10). Srdce naznačuje, že první akt, jímž se člověk přibližuje k víře, je Božím darem a působením milosti, která jedná v nitru člověka a přetváří jej. V tomto ohledu slouží jako zvláště výmluvný příklad Lýdie. Svatý Lukáš vypráví, že když byl Pavel ve Filipech, šel v sobotu hlásat evangelium některým ženám. Byla mezi nimi i Lýdie a Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem" (Sk 16, 14). Význam tohoto 8

9 prohlášení je důležitý. Svatý Lukáš tu ukazuje, že nestačí znát obsah toho, čemu se má uvěřit. Srdce, skutečný svatostánek skrytý uvnitř člověka, se musí otevřít milosti, jež očím umožňuje, aby viděly pod povrch, a člověk tak mohl pochopit, že to, co se hlásá, je Boží slovo. Vyznání ústy zase naznačuje, že k víře nutně patří také veřejně vydávané svědectví a angažovanost. Křesťan nikdy nesmí přemýšlet o víře jako o soukromé záležitosti. Víra znamená rozhodnutí být s Pánem a žít s ním. Toto bytí s Pánem" ukazuje na nutnost porozumět důvodům, proč věřit. Právě proto, že jde o svobodný akt, vyžaduje víra společenskou odpovědnost za to, v co se věří. Tento veřejný rozměr víry a její odvážné hlásání všem lidem předvedla církev zcela jednoznačně při Letnicích. Je to dar Ducha Svatého, který nás uschopňuje k misijnímu poslání a posiluje naše svědectví, aby bylo upřímné a nebojácné. Vyznání víry je aktem osobním a zároveň společným. Prvním předmětem víry je totiž církev. Ve víře celého křesťanského společenství dostává jedinec křest, skutečné znamení vstupu mezi věřící lid, aby získal spásu. Jak čteme v Katechismu katolické církve:,věřím' (apoštolské vyznání víry): to je víra církve, kterou osobně vyznává každý věřící, zvláště při křtu.,věříme' (nicejsko-cařihradské vyznání víry v řeckém originále): to je víra církve, kterou vyznávají biskupové shromáždění na koncilu nebo liturgické společenství věřících v běžném životě.,věřím': tak také církev, naše matka, odpovídá Bohu svou vírou a učí nás říkat,věřím',,věříme'." Je zřejmé, že k tomu, aby člověk mohl dát svůj souhlas, tedy aby výslovně a úplně svým rozumem a vůlí přilnul k tomu, co církev předkládá, je nutné poznat obsah víry. Toto poznání uvádí do plnosti Bohem zjeveného spásonosného tajemství. Dát svůj souhlas dále znamená, že když člověk věří, svobodně přijímá celé tajemství víry, protože garantem jeho pravdivosti je Bůh, který se zjevuje a dovoluje nám, abychom poznali tajemství jeho lásky. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že v našem kulturním kontextu existuje množství lidí, kteří v sobě sice nerozpoznávají dar víry, upřímně však hledají nejvyšší smysl a konečnou pravdu svého života i celého světa. Toto hledání je skutečnou preambulí" k víře, neboť vede lidi po cestě směřující k tajemství Boha. Lidský rozum v sobě nese vrozenou potřebu toho, co platí a trvá vždycky." Tato potřeba pak zakládá trvalé a do lidského srdce nesmazatelně vepsané nutkání jít a nalézt toho, jehož bychom nikdy nehledali, kdyby nám už předtím nevyšel naproti. Víra nás k tomuto setkání zve a plně nás pro ně otevírá. Kráceno, pokračování příště Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze duben

10 Noc kostelů 2013 V loňském roce zaznamenala Noc kostelů opět veliký ohlas. Letos se kostely otevřou v pátek 24. května Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem. Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení, tak jako tomu bylo i v minulých letech. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky se připravuje průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály. Od loňského roku je pro uživatele iphonů a ipadů k dispozici také zdarma dostupná aplikace ikostel, díky níž budou moci v pátek 24. června poznávat krásy a bohatství kostelů, modliteben a sborů bez tištěné brožury, navíc s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu. Jak za organizační tým pražské arcidiecéze připomíná P. Miloš Szabo, význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Otevřením našich kostelů a modliteben, stejně jako vzájemnou spoluprací při organizaci Noci kostelů, totiž můžeme symbolicky ukázat otevřenost našich církví a křesťanských sborů pro dialog se světem a zároveň ochotu všech křesťanů o sjednocení nejen mluvit, ale něco společně také podniknout, říká žižkovský farář. Mottem letošního ročníku je úryvek z knihy proroka Zacharjáše 14, 7: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila hranice a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny ve 199 městech a obcích České republiky. Otevřeno bylo 418 kostelů a zaznamenáno bylo celkem čtvrt milionu návštěvnických vstupů. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1200 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než návštěvnických vstupů. V pražské arcidiecézi otevřelo své brány 222 kostelů, kaplí a modliteben z jedenácti křesťanských církví. Soudě podle reakcí návštěvníků i médií se loňský ročník těšil velkému zájmu nejširší veřejnosti. Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem. Často se ozývalo, že jde o událost, která představuje skvělý způsob, jak představit bohatství křesťanské víry také ostatní společnosti. Více na Aleš Pištora Převzato z redakčně kráceno 10

11 Program Hájeckých poutí na rok 2013 Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, , , jáhenská služba, klub: bratr Eliáš Tomáš Paseka OFM, pastorační asistentka: S. Mgr. Lucie Pospíšilová OSF, Úřední hodiny na faře: Po, Út 14 17; St , ; Čt ; Pá Aktuální informace najdete na internetu: Redakce Sněženky: Ludmila a František Jirsovi, nám. Bratří Synků 347, Praha 4, Příští uzávěrka je Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8 Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze duben

12 ZE ŽIVOTA FARNOSTI Společenství v naší farnosti nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství Lucián Anděl Lucián je každou neděli při mši pro rodiny s dětmi a připravuje pro děti i jiné programy. Alenka Brožová, Jana Sixtová, Jana Štěpančíková Setkání ministrantů V neděli po mši sv. pro rodiny, cca od do hod. bratr Eliáš OFM Setkání katechumenů (příprava dospělých na křest). Pondělí v 19.00, sraz před farou. Katechetka Marie Hlaváčová P. Antonín Klaret OFM Společenství seniorů Úterý od 9.00 v Klubu. Setkání při čaji a kávě po ranní mši svaté, začíná v Jiří Petrus Modlitby matek Úterý od do 19.30, sraz na nádvoří. Modlitby otců Středa od do 20.30, sraz na nádvoří. Biblická katecheze pro dospělé Ve středu od na faře. Sraz na nádvoří před kostelem. Katechetka Simona Skřivánková. Společenství pro 15 35leté Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry ve čtvrtek od na faře, každý čtvrtý čtvrtek je moderovaná adorace s hudbou v kapli sv. Michaela od Adorace Čtvrtek v kapli; každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není večerní adorace tichá, ale moderovaná s hudbou. Výuka dětí náboženství pro děti od 5. tř. ve středu od s katechetkou Mgr. S. Skřivánkovou pro děti tř. v pátek od s katechetkou Mgr. T. Lenfeldovou Vchod do malého refektáře je z Františkánské zahrady. Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 7.00, 8.00, (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9.00, (pro rodiny s dětmi), 11.30, denně: modlitba růžence čtvrtek: tichá adorace v kapli sv. Michaela 12

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Říjen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, konečně se přiblížilo datum blahořečení našich 14 mučedníků, Bedřicha Bachsteina

Více

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben 2013 21. ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Říjen 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, rád bych vám připomenul, že měsíc říjen nás vždy vrací k modlitbě růžence. I

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XVII. Duben 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, v dubnu oslavíme Velikonoční svátky, vítězství našeho Pána nad hříchem

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 11 Ročník XV. Listopad 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v měsíci listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. Přitom navštěvujeme

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 5 Ročník XII. Květen 2006 Bezprostřední působení při utváření spravedlivého uspořádání společnosti je přednostně věcí laiků. Jako občané

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Duben 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, děkuji Vám za všechny modlitby, které přinášíte za naše katechumeny. Neměl

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Poctivá inventura svého času. Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník IX. Prosinec 2003 Poctivá inventura svého času. Čemu jej věnujeme? Jak nakládáme s volným časem? Zastavme se také u toho, čím

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 3 březen 2011 19. ročník ÚVODNÍK Půst neznamená zachmuřenost Ježíš je věrohodný tím, že se ničemu lidskému kromě hříchu nevyhnul. Prožíval úzkosti, vzrušení i vypjaté reakce,

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Z FARNOSTI. Helena Podlahová

Z FARNOSTI. Helena Podlahová Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 9 Ročník XIII. Září 2007 Den otevřených dveří Milí farníci, tak nám skončily prázdninové dny a začíná nový školní rok, mohli bychom říci

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více