NÍK NÍK NÍK. To nejlepší před námi LEDEN 2014 ČÍSLO BŮH MEZI HRNCI UDÁLOSTI ROKU 2013 PROMĚNA SV. AUGUSTINA CO POSKVRŇUJE ČLOVĚKA LEGENDA O CEDRECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÍK NÍK NÍK. To nejlepší před námi LEDEN 2014 ČÍSLO BŮH MEZI HRNCI UDÁLOSTI ROKU 2013 PROMĚNA SV. AUGUSTINA CO POSKVRŇUJE ČLOVĚKA LEGENDA O CEDRECH"

Transkript

1 LEDEN 2014 ČÍSLO P ŘÍ V O Z 1 NÍK NÍK NÍK Z O B S AH U : BŮH MEZI HRNCI UDÁLOSTI ROKU 2013 PROMĚNA SV. AUGUSTINA CO POSKVRŇUJE ČLOVĚKA LEGENDA O CEDRECH To nejlepší před námi Bogdan Stępień, OSPPE Končí se jeden rok, začíná další. Kolikrát už to tak bylo? A kolikrát to tak bude? Jedna milá farnice často po nějakých akcích říkávala: Už to máte za sebou. Jednou budeme mít celý ten pozemský život za sebou. A co před námi? Kéž nás povzbudí příběh jisté ženy u níž byla diagnostikována rakovina. Lékař jí řekl, ať se připraví na smrt, neboť jí nezbývají více než tři měsíce. Hned kontaktovala svého faráře, a řekla mu jaký chce mít pohřeb. Co se má zpívat, co číst, jak bude oblečená a ještě jiné instrukce. Než odešla, řekla: Ještě jedná věc. Jaká? zeptal se farář. Chci byt pohřbená s vidličkou v pravé ruce. Duchovní nevěděl, co má na to říct. Na vysvětlenou pověděla, že se velice ráda zúčastnila jednoho večírku s občerstvením. Když se po hlavním chodu k ní naklonil člověk sbírající talíře a tiše řekl: Můžete si nechat svoji vidličku, věděla, že teď přijde něco skvělého, dort nebo koláč, žádné umělé želé. Tak chtěla, aby všichni kdo ji budou vidět na pohřbu s tou vidličkou věděli, že teď pro ni přijde to pravé ořechové. To není den porážky, ale oslavy, oslavy spolu s Kristem. Máme se na co těšit. To nejlepší je teprve před námi!

2 Novinky v kostele Sbírka z neděle , určená na redakce potřeby diecéze, vynesla Do kostela byl zakoupen nový koberec. 4641,- Kč. Pán Bůh zaplať. Zatím je jen v presbytáři, ale v teplejších Členové živého růžence měsících bude položen i k oltářům. Nahradil se sejdou v neděli již nevyhovující původní koberec, který byl po ranní mši svaté. pořízen v devadesátých letech. Cena koberce byla téměř 40 tisíc korun Byla také dokončena rekonstrukce zvonů. budeve dnech probíhat Tříkrálová Jejich spouštěcí mechanismus byl delší dobu sbírka. V naší diecézi vyjde velmi nespolehlivý a bylo nutné investovat do do ulic na osm tisíc jeho opravy. Cena oprav by měla být dle koledníků. Zájemci o rozpočtu 90 tisíc korun. Vše je hrazeno z pomoc s koledováním se mohou hlásit na faře. farních zdrojů. Dne začne v našem kostele ekumenickou bohoslužbou v 18:00 redakce Alianční týden modliteb. Společně do Říma Ve dnech 10. až 18. února 2014 bude náš otec biskup spolu s ostatními biskupy naší země putovat do Říma Ad limina apostolorum K prahům apoštolů. Návštěva Ad limina je výrazem sounáležitosti místní církve v naší zemi s církví univerzální. Je dobré, aby biskupy na této pouti doprovázeli také věřící jejich diecézí. Proto je přáním našeho otce biskupa, aby i věřící z ostravsko-opavské diecéze putovali spolu s ním k hrobům apoštolů. Cena pouti je ,- Kč a přihlásit se je možné elektronicky na nebo telefonicky na čísle Součástí programu je kromě prohlídek krypt také audience u Svatého otce. Zveme na dokumentární film Poslední vrchol o životě madridského kněze Pabla Domíngueze, který se bude promítat v kinu Art v 17:00 a 19:30. Od soboty se modlitbou novény budeme připravovat na pouť ke sv. Pavlu, prvnímu poustevníku, která bude v neděli Týden modliteb za jednotu křesťanů je

3 Bůh mezi hrnci připravil Tomáš Pinďák Co se změnilo tak zásadního od doby Mojžíšovy, že si já, důchodkyně bez teologického vzdělání, mohu s Bohem povídat doma v kuchyni, v pantoflích, s tváří nezahalenou, a ještě u toho škrábat brambory? Vím bezpečně, kdo se nezměnil nezměnil se Bůh. O něm je psáno, že je stejný včera, dnes i navěky. Změnili jsme se my? Nemáme už k Bohu tu úctu a respekt, jaké měl Mojžíš? Kde bereme odvahu mluvit s ním od rána do večera o všem, co nás napadne? A co když to není z naší strany odvaha a dětská důvěra, ale rouhání a nehorázná drzost? Máme vůbec právo obtěžovat Boha svými malichernostmi a starostmi? Čtyřicet krátkých úvah nad Písmem je vlastně čtyřicet velmi osobních rozhovorů autorky s Bohem o nejrůznějších záležitostech každodenního života. Učí nás žít z víry v naší všednodennosti, doslova i mezi hrnci, jak to vyjádřila kdysi Terezie z Avily. MUDr. Marie Svatošová (1942) je zakladatelka Sdružení Ecce homo. Stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci a v současnosti je prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a neúnavnou propagátorkou hospicového hnutí v ČR. Napsala také řadu článků a publikací. Známá je její knížka Hospice a umění doprovázet. Úspěšnými se staly i její knížky krátkých úvah O naději s Marií Svatošovou, Něco nad námi musí být a Normální je věřit. Škola křesťanského života a evangelizace Na konci ledna proběhne již čtrnácté setkání Školy křesťanského života a evangelizace. Přestože Škola probíhá již čtvrtým rokem a pravidelně se jí zúčastňují desítky,,studentů", bude také lednové setkání, jako i ta předchozí, otevřeno novým zájemcům, kteří by chtěli tento šestiletý formační kurz absolvovat. Svou víru začít, upevnit, prohloubit či posunout na ní můžete díky tematicky navazujícím přednáškám, společným modlitbám a sdílení. Jak se přihlásit? Novinkou bude internetové přihlašování skrze připravovanou novou verzi stránek školy Ta bude spuštěna v průběhu ledna, ovšem již teď na ní naleznete více info o Škole.

4 pro děti. Události roku 2013 katecheze Na Biskuppřipravil Tomáš Pinďák ském gymnáziu se uskutečnil jarní víkend Opět v naší farnosti proběhla Školy křesťanského života Tříkrálová sbírka. a evangelizace V našem kostele proběhlo setkání Proběhlo Aliančního týdne modliteb. v našem kostele Svatodušní Mši na paulínské pouti sloužit P. Kamil bdění. Strak Již čtvrtou Noc Zimní víkend Školy kostelů u nás navštívilo křesťanského života a evangelizace. 430 lidí Uskutečnil se víkend pro děti Víkend pro děti - Za pokladem krále březen Návštěvníci bohoslužeb v našem Davida. kostele začali využívat nově vybudovaného sociálního zařízení Proběhla v našem kostele adorace ve spojení březen Pastorační asistenti seznamovali děti se Svatým otcem. nejen přívozských základních a mateřských škol s křesťanským poselstvím Velikonoc Otec Michal se Zprávu o naději a radosti slyšelo na tři sta dětí. rozloučil s naší farností. Jeho novým působištěm březen duben Schola Přyvozacy si na je farnost v Čenstochové. Velikonoce a dobu velikonoční přichystala koncertní hudebně dramatické pásmo Letní tábor autorský příběh o posledních dnech pro šestnáct dětí se a vzkříšení Ježíše Krista. uskutečnil v Třemešné ve Slezsku. duben V naší farnosti opět začaly Večery chval jako součást mše svaté červenec Škole za uzdravení, smíření a odpuštění. křesťanského života a evangelizace Marie Otec Bogdan pořádá seminář z Nazaretu, Matky obnovy v Duchu svatém pro muže církve, byla schválena na Velehradě. evropská dotace v rámci mikroprojektu Euroregionu květen Při dopoledních nedělních mších Silesia. svatých pokračují původně velikonoční

5 červenec Sestry Matky Terezy uspořádaly pro děti letní "minitábory" Letní setkání Školy křesťanského života a evangelizace v Koclířově Třetí farní pěší pouť z Ostravy do Čenstochové. srpen Uskutečnily se výlety dětí na Svatý Kopeček a na Velehrad Společně jsme slavili svátek Matky Terezy v řeholním domě u sester Začínají v naší farnosti celonárodní Kurzy Alfa Exercicie na moři vedl otec Bogdan Setkání dětí po táboře "Potáborko" se konalo v Melči Na náměstí Svatopluka Čecha se konalo Pokojné shromáždění Barevná Ostrava Účastníci Kurzů Alfa strávili víkendový program na Gruni Podzimní víkend Školy křesťanského života a evangelizace Víkend pro muže na Velehradě Cesta obrácení vede otec Bogdan. prosinec Končí Kurzy Alfa. prosinec Do chodu jsou uvedeny opravené zvony a položen nový koberec v presbytáři Adventní koncert pěveckého sdružení Quo Vadis. Také naší farnosti se dotkly ať už pokojné, nebo nepokojné říjnové demonstrace.

6 Proměna sv. Augustina legenda Jednou sloužil biskup Augustin ve své biskupské kapli mši svatou. Když se díval na proměněný chléb, který před ním ležel, zdálo se mu, jako by chléb k němu mluvil: Nyní k tobě přijdu jako chléb, abys mne mohl jíst. Nemohu se s tebou spojit důvěrněji než tak, že mne přijmeš jako pokrm. Tu začal Augustin v srdci hovořit s Ježíšem: Řekni mi, co mi to pomůže, že tě přijmu jako chleba? Mé tělo promění tento svatý chléb ve mne, a to není nic dobrého, protože já jsem ubohý, slabý a hříšný. Když se proměníš v moje tělo, budeš taky chudý, slabý a hříšný jako já. Augustin mlčel a čekal na odpověď. Najednou pocítil zcela zřetelně: Můj Duch je mocný. Tvé tělo mě nikdy nemůže proměnit v sebe. Naopak: můj všemohoucí Duch promění tebe ve mne! Augustin kroutil hlavou: Tomu nerozumím. Já tě mám jíst, ale ty mne proměníš? Ano, tak je to, hovořil hlas v jeho nitru. Ale jak budu vypadat, až mne proměníš? ptá se Augustin. Budeš vypadat tak, jak vypadáš teď. Já neproměním tvé tělo, ale tvého ducha. Tvého nesvatého ducha proměním v Ducha Svatého. Děkuji ti za ten velký dar! řekl Augustin a hluboce se uklonil. Děkuji ti, můj dobrý Pane! Tu biskup uslyšel přísný hlas: Augustine, mýlíš se! Já tě neproměním pro tebe! Proměním tě, abys měl milující srdce pro druhé! Ano, Pane, odvětil Augustin polekaně. Milující srdce pro všechny! Ano, Pane. Dobré srdce! Ano, Pane. Srdce, které hledá a šíří pokoj. Ano, Pane. Augustin hleděl upřeně na svatou hostii. Teď už věděl, co od něj Pán očekává. V jeho vlastním srdci k němu promluvil Ježíš.

7 Co poskvrňuje člověka Tomáš Špidlík Němec ze severu jde po jižním italském městě. Obdivuje staré pláce a pohoršuje se na tom, jak je ulice špinavá. Ital se ušklíbne: "Není potřeba mít čistou ulici, ale srdce. Nestojí to tak v evangeliu?" Není to ostatně jenom v evangeliu. Čistota srdce je všeobecně náboženský pojem. Podle toho, jak silný je v různých náboženstvích pocit viny, vyjadřuje se i potřeba očištění. Vědomí lidské slabosti pak pomáhá ke vzniku očistných ritů, obřadů. Avšak k pravému očištění od zla nestačí pouhá vnější ceremonie. Pravé očištění člověka se děje ctnostným životem. I křesťanství klade požadavek čistoty srdce. Dokonalá láska k Bohu je neslučitelná s poskvrněným srdcem. Proto věříme v očišťování i ve smrti, v očistec. Tím spíš se musíme očišťovat zde na zemi. Ti, kdo z východních otců vidí cíl života v kontemplaci, rozjímání, rádi opakují větu Izáka Syrského: "Duše vidí Boha podle toho, jak má čisté srdce." Přirovnávají duši ke studánce, která odráží nebe, je-li voda průzračná. "Co tedy k tomu cíli vede," tj. k čistotě srdce, píše Kasián, "toho se chopme všemi silami; co od toho cíle odvádí, před tím utíkejme jako před nebezpečím i škodou." Není tedy divu, že se tou otázkou zabývá i Ježíš v evangeliu. Píše: V denním životě nás mnoho vnějšího poskvrňuje: prach, bláto, dotyk se stěnou. Proto se umýváme a vyměňujeme šaty, abychom dokázali, že se nás špína netýká, že my sami jsme čistí. V obrazném smyslu nás poskvrní i špatné řeči, pomluvy. Ale i v tomto případě se umíme hájit nebo alespoň doufáme, že řeči přestanou, že pravda zase vyjde najevo. Horší je tomu však při takových vlivech, kterým říkáme pokušení. Vidíme obraz, ten budí myšlenku, zrodí se chuť provést něco, co je proti Božímu zákonu. Peněženka leží na podlaze, je to něco vnějšího, a přece myšlenka přivlastnit si cizí peníze pronikne do srdce. Právě proto se vyhýbáme příležitostem ke hříchu, špatnému prostředí, abychom neupadli. Poskvrňuje nás tedy něco vnějšího? Zdá se, že ano. "Kdo pohlédl na ženu, už v srdci zhřešil..." (srov. Mt 5, 28). Tak to vysvětlovali starověcí stoikové. Ale křesťané si jsou dobře vědomi, že ten proces není mechanický. Aby myšlenka z vnějšku se stala naší vlastní, musíme uvnitř dobrovolně souhlasit. Teprve tento vnitřní souhlas ke zlu nás poskvrní. Člověk nepodléhá mechanicky vlivům zvenčí. Navazuje se skutečností styk, dialog. Dítě se nejdřív ptá: "Co je to?" Ale hned nato přijde další otázka: "Nač je

8 to? Co s tím mohu udělat?" Potom teprve přijde rozhodnutí. Sv. Maxim Vyznavač vysvětluje tento proces příkladem podobným tomu s peněženkou na zemi. Nejsou zlé peníze. Neposkvrní mě ani myšlenka, co by se s penězi dalo udělat. Ta přišla jakoby sama, když jsem peníze uviděl. Je tedy pořád ještě zvenčí. Ale jenom zvnitřku srdce může vyjít rozhodnutí peníze ukrást. To rozhodnutí pak poskvrní člověka, i kdyby se mu třeba nepodařilo zlý skutek provést. Jeden východní mnich to vyjádřil výstižně. Stěžoval si mu mladík, že je tuze citlivý, že má mnoho dojmů a že se bojí, aby jim nepodlehl. Uslyšel radu: "Neboj se dojmů, boj se rozhodovat pod jejich vlivem!" V tom smyslu platí výrok Ježíšův: "Z nitra, ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky." Na první pohled je tato věta evangelia v rozporu s tím, co jsme doposud řekli, že totiž špatné myšlenky přicházejí zvenčí, zevnitř je souhlas. Ale tak tomu je v prvním stadiu. Kdo už jednou zlou myšlenku dobrovolně do srdce vpustil, ta tam zapustí kořeny a rozroste se jako plevel v dobré půdě. Pseudo Makarius píše, že zlé myšlenky jsou hadi. Pustíš-li je do ráje srdce, usadí se tam a udělají si tam hnízdo líhně. Psychologicky tento proces uměl mistrovsky vylíčit Shakespeare ve svých dramatech. Tak např. Othello, benátský mouřenín tam vystupuje jako čestný a věrný muž. Ale uvěřil zlému našeptavači, který nařknul Othellovu manželku z nevěry. Žárlivost ho mučí, vztek ho dusí, stane se nakonec vrahem své vlastní ženy. Vášeň, která oslabí a nakonec zničí člověka, má obyčejně takové malé a bezvýznamné počátky. Proto už staré latinské přísloví říká: "Vzdoruj začátkům! Pozdě se hledá lék, když se zlo časem rozmnožilo." Zdroj: radiovaticana.cz Legenda o cedrech W. Hoffsümmer V krásném libanonském lese rostly tři cedry. Jak víme, cedr roste velmi pomalu, a tak měly tři cedry hodně času na to, aby přemýšlely o životě, o smrti, o poměrech a o lidech. Byly svědky mnoha událostí: viděly královnu ze Sáby, jak putovala se svým doprovodem a s dary ke králi Šalomounovi. Později viděly, jak se země pokryla krví, když Izraelité válčili s Asyřany. Znaly Jezabel a proroka Eliáše nepřátele na život a na smrt. Byly u toho, když lidé vynalézali písmo, a pozorovaly karavany, které putovaly kolem, obtíženy barevnými látkami. Jednoho dne začaly cedry hovořit o své budoucnosti. Po tom všem, co jsem viděl, pravil první strom, bych chtěl, aby se ze mne stal trůn mocného krále, který by vládl nad celou zemí. Mně by se líbilo, abych byl součástí něčeho, co každé zlo promění v dobro, vysvětloval druhý

9 cedr. Pokud jde o mne, přál bych si, aby lidé pokaždé, když se na mne podívají, si vzpomněli na Boha, připojil odpověď třetí strom. Po nějakém čase se objevili dřevorubci. Cedry pokáceli a naložili na loď, která je odvezla. Každý ze stromů měl své přání, ale skutečnost málokdy odpovídá snům. Z prvního stromu udělali lidé chlév pro zvířata a ze zbytků dřeva vyrobili žlab na seno. Z druhého stromu se stal jednoduchý stůl, který si koupil obchodník s nábytkem. Dřevo třetího stromu nenašlo žádného kupce, a tak z něj udělali trámy, které nechali ve skladu. Stromy byly nešťastné a naříkaly: Naše dřevo bylo výborné, jaké krásné výrobky se z nás mohly stát! Ale použili nás na tak obyčejné věci! Já jsem mohl být trůnem, a teď jsem chlévem s dřevěným žlabem, zanaříkal první strom. Já jsem snil o tom, že budu pomáhat, aby se každé zlo proměnilo v dobro, a teď jsem jen obyčejným stolem, smutně pronesl druhý. A já jsem si přál, aby si lidé při pohledu na mne vždycky vzpomněli na Boha. Ale teď? Vždyť jsou ze mne obyčejné trámy. Copak ty mohou připomenout Boha? zabědoval třetí strom. Litovali se, a čas běžel. Jedné noci plné hvězd se do přístřešku vyrobeného z prvního stromu uchýlila dvojice muž a žena která nenašla nikde jinde místo. Na ženu přišly v tu noc porodní bolesti. Narodil se jí syn a položila ho do dřevěných jeslí vystlaných senem. V tu chvíli první cedr pochopil, že jeho sen se splnil. Dítě, která zde přišlo na svět, bylo největším z králů, kteří se kdy na zemi zrodili. Uběhlo pár desetiletí. V jednom skromném domě sedělo několik mužů kolem stolu vyrobeného z druhého cedru. Jeden z mužů, než začali jíst, řekl zvláštní slova o chlebě a víně, které měli před sebou. Toto je moje tělo, řekl, když žehnal chléb. Pak pozvedl číši s vínem a řekl: Toto je moje krev, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Vtom druhý strom pochopil, že se zde uzavírá smlouva mezi člověkem a Bohem, která má moc proměnit každé zlo v dobro, a že jeho sen se také splnil. Následujícího dne vytáhli nějací lidé ze skladu dva trámy z třetího cedru a spojili je do tvaru kříže. Kříž nechali v rohu místnosti. Za několik hodin ho vložili na ramena strašně zbitého člověka. Toho člověka pak přibili na kříž. Strom byl zachvácen hrůzou a plakal nad osudem, který ho stihl. Po třech dnech však ten člověk, který na něm byl ukřižován, vstal z mrtvých! Jeho učedníci tu zprávu roznesli do celého světa. Kříž už nebyl symbolem smrti, ale vítězství! Všem třem libanonským cedrům se splnil sen, o kterém snily, ale úplně jinak, než si to představovaly. To se v životě stává moc často! Přeložila M. Špačková

10 Ježíš je světlem světa Když Maria a Josef poprvé přinesli Ježíše do chrámu, nazval ho stařec Simeon světlem k osvícení pohanů. Prorokyně Anna vyprávěla o tom Dítěti všem, kdo očekávali spásu. I dnešní svět potřebuje poznat Ježíše a dozvědět se, že jedině On může lidi zachránit - spasit. Ale kdo jim to řekne? Pán Ježíš spoléhá na nás. Říká nám slova, která objevíš, když vybarvíš všechna políčka s tečkou: TAJENKA:.

11 Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek. Mše sv. v 8:00, 10:30 a v 17:00 hodin Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve První pátek v měsíci První sobota v měsíci. Večeřadlo v 15:00 hodin Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek. Mše sv. v 7:00 a v 17:00 hodin Svátek Křtu Páně Slavnost Sv. Pavla, prvního poustevníka Svátek Panny Marie, Královny poustevníků Památka sv. Antonína, opata Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Pouť sv. Pavla, prvního poustevníka Památka sv. Eusébia Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola Den modlitby a postu za farnost a její společenství, modlitba 24/ Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka sv. Jana Boska, kněze. Někdy se stává, že zlý duch v nás probouzí velké a chvályhodné touhy, abychom se věnovali jim a zanedbávali to, co bychom mohli učinit ke slávě Boží. sv. Terezie z Avily PŘÍVOZNÍK měsíčník Římskokatolické farnosti Ostrava-Přívoz Tomáš Pinďák, Jan Košárek, Magda Šlachtová, Bogdan Stępień vydavatel: ŘKF Ostrava-Přívoz /0800 náklady na výrobu 8,- Kč registrován MK ČR E PONDĚLÍ Den modlitby a postu (2) 7:00 mše sv. 10:00 společenství seniorů 14:30 družinka pro děti 17:00 mše sv. pro rodiny (6) ÚTERÝ 6:45 mše sv. (6) 17:00 mše sv., nešpory 18:00 společenství mužů STŘEDA 8:30 mše sv. pro děti CZŠ odpoledne výuka náboženství 17:00 mše sv., nešpory 18:00 společenství CHO 18:00 gregoriánská schola (4) ČTVRTEK 17:00 mše sv., adorace 18:30 modlitební společenství PÁTEK 8:00 návštěva nemocných (1) 17:00 mše sv., adorace (1) 18:00 společenství 18:30 mše za uzdravení (7) SOBOTA 14:30 mše sv. (5) 15:00 večeřadlo (1) 17:00 mše sv. NEDĚLE 8:00 mše sv. 8:00 zkouška scholy 10:30 mše sv. 14:30 mše sv. (6) 17:00 mše sv. 19:00 společenství kněží (3) (1) první v měsíci (2) poslední v měsíci (3) sudý týden (4) co dva týdny (5) domov seniorů (6) dům sester M. Terezy (7) druhý v měsíci

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 Rozhovor s Arthu rem Bienerem em III. Ná vštěvava Joachim a ka rdinál a Meis snera Nová výs tava ve Svat atohor orsk ském pou outn tním muzeu u Dobr á kniha Dívat se srd rdce cem

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

SPOLEČENSTVÍ. Zacílení BŘEZEN 2006 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVII. č. 3 5. března 2006 Cena 7 Kč. z obsahu. Zacílení

SPOLEČENSTVÍ. Zacílení BŘEZEN 2006 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVII. č. 3 5. března 2006 Cena 7 Kč. z obsahu. Zacílení BŘEZEN 2006 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVII. č. 3 5. března 2006 Cena 7 Kč Zacílení Co nás napadne při vyslovení slova půst? Myslím, že většinou je to něco negativního, nepříjemného

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 52 Únor - Březen SLOVO OTCE MARIUSZE Roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty. (Jl 2,13). Milí moji, těmito a podobnými slovy starozákonních proroků

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více