Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé"

Transkript

1

2

3 Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Oznámení o rozsahu součinnosti města při propagaci politických subjektů pro volby do Evropského parlamentu Hledá se název! Zn. BIOGRAF!...4 Schubertova soutěž hořce druhá? Restaurant Day v Jeseníku...5 Jesenický šnek Tipy na výlety...8 EGYPT, dar Nilu...10 Soutěžte s Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky...10 VMJ pořádá výstavu Historické cukrárny...11 VMJ pořádá exkurzi Známým i neznámým Jeseníkem.. 11 Slavná Moliérova komedie se chystá do Jeseníku...12 Jesenicko v katalogu Znamení vertikál...12 Historický šotek...13 Děti navštívily školku Retro...15 Programová nabídka Výstavy...20 Vlastivědné muzeum Jesenicka...21 Priessnitzovy léčebné lázně a. s Kino Pohoda...26 Jaký byl 18. ročník Jesenické divadelní Žatvy?...30 SERIÁL: Jesenická hudební COOLNA...34 SERIÁL: Kaple sv. Anny a sv. Marty v Horním Údolí Zabijačka, dožinky a narkomani v divadle...37 Pozvánky:...38 Kontakty...44 Na první straně obálky: Michal Horáček Foto: Tomáš Zelený Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Lubomíra Macháčková, Jiří Juráš, František Surmík, Mgr. Jiří Glabazňa, Tomáš Vlazlo, Mgr. Michaela Neubauerová, Mgr. Bohumila Tinzová Redaktor: Mgr. Věra Janků Prodejní cena: 12 Kč Počet výtisků: 800 ks Předtisková příprava: Valle Verde s.r.o. Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Redakce neodpovídá za obsah dodaných textů. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé Lázeňská sezona je opět za dveřmi. Letos bude samotné zahájení naprosto výjimečné! Díky výborné spolupráci města a lázní, která se díky paní starostce Ing. Marii Fomiczewové a pana předsedy představenstva Priessnitzových léčebných lázní a.s. Ing. Vladimíra Odehnala výrazně zefektivnila, se letos mohou obyvatelé Jeseníku a návštěvníci z širokého okolí těšit na opravdové lahůdky. Samotné zahájení lázeňské sezóny je koncipováno tak, aby návštěvníci nebyli nuceni vybírat mezi jednotlivými nabídkami na různých místech. Program na náměstí v Jeseníku začíná v pátek odpoledne vystoupením různých kapel z partnerských měst, které bude doplněno o širokou nabídku doprovodného programu přímo na pódiu. Páteční den vyvrcholí večerním vystoupením Petra Bendeho a jeho kapely. Sobota bude pokračovat na Masarykově náměstí, kam se lidé mohou přesunout po slavnostním příjezdu historického vlaku Vincenze Priessnitze, který bude ozdobou letošního zahájení. Slavnostní akt zahájení pak proběhne na náměstí v a hlavně v samotných lázních, kde se letošní sezóna otevře stylově za účasti samotného Vincenze Priessnitze ve 14 hodin. Od tohoto okamžiku bude další část programu probíhat jen v lázních, a to žehnáním pramenům, dětským dnem, soutěžemi, hudbou či českopolskými toulkami. Vyvrcholením letošního lázeňského programu pak bude vystoupení kapely ČECHOMOR. Do pozdních večerních hodin bude hrát YES BLUES. Nedělní program bude již spíše komorně lázeňský. Za pozvání stojí slavnostní otevření Fontány Dr. Reinholda a také nového FitParku Vincenze Priessnitze. Spolupráce města s lázněmi se opravdu slibně rozvíjí a zcela jistě to bude vidět na cestovním ruchu a návštěvnosti regionu v letošním roce. Mgr. Tomáš Rak, Obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní a.s. 1 Jeseník, město a lázně - 5/2014

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Matrika V měsíci březnu se v jesenické nemocnici narodilo celkem 22 dětí, z toho 7 dětí rodičům žijícím v Jeseníku. Blahopřejeme. Jsou to: Natálie Jákimová, Anežka Arabaszová, Mia Ella Majewská, Michal Janáček, Anna Straková, Pavel Petřkovský, Adam Posker. V březnu zemřeli: Otevřel Květoslav Trubačík Antonín Burďáková Jaromíra Pejchotová Genowefa Havlíček Jiří Valachová Františka Procházková Ilona Pečenková Josefa 81 let 67 let 63 let 96 let 80 let 92 let 72 let 82 let Stomatologická pohotovost MDDr. Hamrlíková Gabriela Denisova 1123/7, Jeseník MUDr. Kaňovská Sylva Velká Kraš 94, Velká Kraš MUDr. Kolčavová Marie Dukelská 456/13, Jeseník MUDr. Kováčová Dagmar Tovární 234, Jeseník MDDr. Leškovský Vladimír Lipovská 101, Jeseník MUDr. Michálka Karel Míru č. 355, Javorník Oznámení o rozsahu součinnosti města při propagaci politických subjektů pro volby do Evropského parlamentu Pro všechny kandidující subjekty bude od v ulici V Oblouku (naproti hotelu Praděd) umístěna plakátovací plocha pro politickou prezentaci a výlep předvolebních materiálů. Každý subjekt bude mít samostatnou přidělenou plochu (rozměr 120x75 cm). Výlep budou provádět subjekty samostatně a bude zdarma. Podrobnější informace na tel. č nebo Na plakátovací plochy ve správě Městských kulturních zařízení Jeseník bude možné po předchozí domluvě na tel. č vylepovat pouze pozvánky na jednorázové předvolební politické akce, mítinky, shromáždění a podobné akce, popř. mítinky konané politickými subjekty (max. rozměr A3, max. 5 ks), a to nejdříve 14 dní před konáním akce samotné. Výlep bude proveden za úhradu dle standartního ceníku MKZ Jeseník. 3.Předvolební politické akce, mítinky, shromáždění apod. se oznamují správnímu odboru MěÚ Jeseník, který prověří, zda plánované veřejné prostranství není již zadáno pro jinou, dříve nahlášenou, akci. V případě, že by se měly předvolební politické akce konat dne na Masarykově náměstí v Jeseníku, musí subjekty jejich konání dopředu projednat s Městskými kulturními zařízeními Jeseník, která mají na tento den Masarykovo náměstí vyhrazeno pro konání významné městské akce. Podrobnější informace na tel. č Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Jeseník, město a lázně - 5/2014 2

5 Zákon č. 565/1990 Sb. asi málo komu něco řekne, ale když se řekne Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (dále jen poplatek), tomu rozumíme víceméně všichni, ať ti, kdo se na cestách ubytujeme, nebo ti, kteří nám ubytování poskytují, nebo správci tohoto poplatku, tedy obce. Maximální sazba tohoto poplatku je 15 Kč a pro obec jej od hostů vybírá ubytovatel. Rozlišuje se poplatek za lázeňský či rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Vzhledem k tomu, že na tento poplatek Ministerstvo financí od roku 1990 zapomnělo, rozhodlo se nyní s tímto opomenutím něco udělat. V současné době je na Úřadě vlády připravena novelizace, která by měla tento poplatek zvýšit na dvojnásobek. Asociace hotelů a restaurací ČR s takovým navýšením nesouhlasí. Výhrady mají nejen ke 100% navýšení poplatků, ale také k netransparentnosti vybírání a následnému využití těchto finančních prostředků k rozvoji cestovního ruchu. Bohužel opět se zde ukazuje, jak moc nám chybí zákon o cestovním ruchu, jehož návrh je několik let připraven a odpočívá na Úřadě vlády. Jeho schválení je spojeno s přesně specifikovaným přerozdělením finančních prostředků získaných i z výše uvedených poplatků do rozvoje cestovního ruchu. Tím by došlo k vyjmutí financí z rozpočtu jiných ministerstev, jako třeba zdravotnictví, dopravy a práce a sociálních věcí. Všechny rozpočty těchto ministerstev obsahují zásadní položky mandatorních výdajů státního rozpočtu, a proto se zatím žádná vláda neodvážila tento zákon schválit. Lze tedy očekávat, že navýšení poplatků za lázeňské a rekreační pobyty systémový rozvoj cestovního ruchu nevyřeší. Navíc lze očekávat, že kolem poplatků bude ještě rušno, snad ku prospěchu věci. Tipy na výlety Jeseník je neodmyslitelně spjat s osobností Vincenze Priessnitze a jeho zázračnou vodou, za kterou jezdily hlavy pomazané, výjimečné i prosté. Tato voda začíná své putování po zemském povrchu prameny a za těmi bychom vás rádi pozvali. Lázeňský vrch tyčící se nad Jeseníkem, rodištěm vodního doktora je protkán pavučinou stezek spojených s prameny a pomníčky, které vystavěli Priessnitzovi vděční pacienti. Mezi tyto stezky patří i dvě, na jejichž budování se podílelo Hnutí Brontosaurus Jeseníky (HBJ). Na Stezce Vincenze Priessnitze můžete navštívit 12 pramenů a 4 památky a její délka je 6 km. Trasa je značena kapkou turistkou. Stezka živé vody vytváří okruh na Studničním vrchu, kde na cestě je celkem 10 zastavení s informačními panely a fotografiemi vodních krystalů. Setkáme se zde i s dřevěnými sochami přírodních bytostí z pohádek, mýtů a legend. Trasa je značena modrou sněhovou vločkou. Další možnost na výlet nás zavede do Mikulovic, do bývalého vojenského areálu zvaný MUNA, který dlouho nebyl přístupný veřejnosti a kde vzniklo několik stezek. První ze stezek vás zavede do historie, popis cesty je vyznačen na panelech a společnost vám budou dělat sochy bojovníků, se kterými se občas potkáte. Druhá stezka vede mimo asfaltové stezky a je zaměřena na přírodu. Při průzkumu se zde objevilo několik kriticky ohrožených druhů jako rak říční a čolek velký, jak uvádí Alena Bajerová z HBJ. Stezka má celkem 13 zastavení a s malým průvodcem v ruce si můžete vyzkoušet i některé z aktivit, které jsou na ni připravené. Do třetice je zde neviditelná stezka. Na sedmi zastaveních si návštěvník postupně luští tajenku, která ho zavede až k pokladu. Stezka není značena v terénu, ale byl vytvořen průvodce, který vám cestu k pokladu pomůže najít. Pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli, doporučujeme si nenechat ujít toto zajímavé místo. Díky své odlehlosti a dříve i uzavření má opravdu co nabídnout. Průvodce si můžete vyzvednout v HBJ a IC Jesenicka v Jeseníku. Krásné dny a hodně nových objevených míst vám přeje IC Jesenicka. Marcel Šos, Martina Brožková Informační centrum Jesenicka: tel.: , 3 Jeseník, město a lázně - 5/2014

6 Hledá se název! Zn. BIOGRAF! Foto: J. Juráš Schubertova soutěž hořce druhá? Atraktivita venkovních promítání pod širým nebem a úspěch loňských, letních filmových projekcí na Masarykově náměstí nás přivedl na myšlenky si takovéto mobilní plátno s příslušenstvím pořídit za finanční podpory města Jeseníku. Všichni společně se tedy můžeme těšit na jedinečnou atmosféru teplých letních nocí s filmovými projekcemi venku. Ať už na náměstí či jiných místech podle toho, jak se naučíme s plátnem a příslušenstvím pracovat. V loňském roce jsme spolupracovali s BIOGRAFEM LÁSKA a velmi rádi bychom nějak zajímavě pojmenovali i naše letní kino. Máte nějaký nápad, jak by se mohlo jmenovat jesenické letní kino? Jaký název by mu slušel? Neváhejte a své náměty posílejte do 5. května na ovou adresu Následně vybereme 10 návrhů, které se nám budou nejvíce líbit. O vítězi pak necháme rozhodnout vás prostřednictvím hlasování. Na všechny náměty se už teď velmi těšíme! MKZ Jeseník Och, jaká hořce druhá? Co to píšu, já, který celý život kopu za optimisty! Ale, jak se to vlastně seběhlo? V loňském roce dosáhla Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua, která je jak známo bienále, 35 let trvání na hudební scéně. Stále si uchovává výjimečnost a tak příznivce nenapadlo nic víc, ba ani méně a navrhli soutěž na Cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury. Slovutná komise OK neměla stejný názor, a tak doporučila naši soutěž k hlasování veřejnosti na internetu. Nutno říci, že hlasování na webových stránkách OK je programově ošetřeno proti chronickým hlasovačům, jak je známe z Jeseníku. Takže z jedné ové adresy lze hlasovat pouze jednou. Bohužel se nezopakovalo nadšení, které jsme zaznamenali, když soutěžily jiné subjekty z našeho okresu v minulých letech, navíc letos provázel hlasování malý zájem. Hlasovalo jen obyvatel Olomouckého kraje. Hlasování bylo pro 10 událostí, které se staly v roce Podíváme-li se pouze na navržené hudební události, tak hlasování dopadlo takto 2. místo Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku 387 hlasů, 4. místo Folklorní festival V zámku a podzámčí 2013 v Přerově 223 hlasů, 7. místo Mezinárodní festival flamenga a španělské kultury v Olomouci 159 hlasů, 9. místo Cyklus koncertů Klasika Viva v Šumperku 118 hlasů, 10. místo Mezinárodní varhanní festival 2013 v Olomouci 44 hlasů. Takže proč ono hořce? Protože jen jeden mohl stát na pódiu 9. dubna v Městském divadle v Prostějově, aby převzal zmíněnou CENU. Na straně druhé mohou být pořadatelé s umístěním spokojeni. Za námi zůstaly v hlasování akce, které se těší významnější podpoře, včetně větší podpory finanční. Svým způsobem to může pořadatele potěšit a povzbudit a možná to může být určitým vodítkem těm, co točí finančními kohouty. Ale to už jsem se vznesl hodně vysoko! Hrdličky tak vysoko nelétají! Miroslav Hrdlička, ředitel MKZ Jeseník, město a lázně - 5/2014 4

7 2. Restaurant Day v Jeseníku aneb Pojďme zase oživit starý autobusák! Sníte o tom mít svou vlastní restauraci? Chcete ochutnat originální domácí dobroty? Zúčastněte se ojedinělé sousedské akce v Jeseníku, která se v tento den koná v dalších 50 zemích světa! Co je Restaurant Day? Restaurant Day je karneval dobrého jídla a pití. V den jeho konání si kdokoliv může otevřít svou vlastní kavárnu nebo restauraci kdekoliv chce, na zahradě, v parku, Nebo se může přidat k nám na náměstí Svobody (starém autobusáku) v Jeseníku. Kdy se koná? , nám. Svobody, Jak vytvořit vlastní restauraci? Jakou restauraci v Jeseníku postrádáte? Vytvořte ji sami! Vymyslete originální restauraci, kterou byste sami rádi navštívili a lahůdky, které byste rádi ochutnali. Uvařte s rodinou nebo partou (pomoc se vám určitě bude hodit a je to pak větší zábava). Přineste vyrobené jídlo na náměstí Svobody a nachystejte ho na stolečky, deky, do kufru auta... Fantazii se meze nekladou! Jedinou podmínkou je, že jídlo musí být doma připravené, žádný polotovar! Improvizace, barevné deky, slunečníky, to je ta pravá atmosféra Restaurant Day! Co je cílem akce? Cílem Restaurant Day je šířit dobrou náladu a společně se radovat z jídla připraveného s láskou. Ceny za jídlo by měly být orientační, hlavně aby pokryly vaše náklady. Komu bude chutnat, určitě rád přispěje víc! Ale hlavně získáte novou zkušenost s provozováním vlastní restaurace, super pocit, když vás někdo pochválí za vaši pochoutku, a taky nové přátelství a nápady do budoucna. Co je hodnotnější? Jak se přihlásit k účasti? Do je třeba potvrdit svou účast prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod textem. Pokud umíte hrát na nějaký nástroj a chcete se předvést nebo to umíte s dětmi a znáte nějakou dobrou hru, také se přihlaste. Pokud vyrábíte domácí marmelády a podobné dobroty nebo umíte namalovat nebo vyrobit originální věci, jste vítáni! Jenom pozor na alkohol, jeho konzumace na veřejných prostranstvích je zakázána. Co na závěr? Únorový Restaurant Day se moc podařil, za pár hodin bylo vyprodáno! Ten květnový proběhne ve stejný den, jako zahájení lázeňské sezóny. Proto čekáme více lidí a tak potřebujeme více kuchařů. Seberte odvahu, přesvědčte kamarády nebo rodinu a splňte si vlastní kulinární sen. Zúčastnit se Restaurant Day je snadné, a přitom tak zábavné! Kontakt: Martina Seidlerová, tel , f: www: Martina Seidlerová 5 Jeseník, město a lázně - 5/2014

8 Co vás čeká a nemine ve 20. ročníku regionálního cyklistického seriálu Jesenický šnek 2014 Jesenický šnek letos slaví kulaté 20. narozeniny a je na co těšit. Své výplety kol protočí silniční cyklisté již na prvního máje ve Vidnavě. Počasí je cyklistice letos nakloněno, a proto věříme, že budou závodníci obzvláště připraveni, stejně jako pořadatelé jednotlivých závodů. Sestavení letošního kalendáře šlapalo jako na drátkách, můžeme se těšit celkem na 6 silničních závodů a 9 na kolech horských. Silniční část se nám jako první rozjede tradičně ve Vidnavě Vidnavskými okruhy, přičemž závod je současně i prvním závodem Moravského poháru. Druhý v pořadí je závod Na Jedenáctku z Oskavy na Rabštejn. Tradiční Buldočí časovka v Rapotíně je závodem třetím, další cykloboj svedou závodníci opět ve Vidnavě, tentokrát na stejné trati budou kroužit naopak a znovu současně v soutěži Moravský pohár. Do Jesenického šneku se po letech navrací oblíbený závod Okolo Uničova, současně také v rámci Moravského poháru, přičemž závodníci nejen z Uničovska a Litovelska jsou hojnými účastníky našeho seriálu závodů. Silniční část závodů uzavře Okolo Vápenné, závod s dlouhou tradicí, kterým bude Jesenický šnek významně obohacen. A máme tu přehled závodů na horských kolech. Tradičně se zaboří drapáky plášťů do blátíčka na Rychlebské 30 MTB v Javorníku, 3 dny po té na MTB Po Jesenické magistrále v Rýmařově. Společným závodem i s Šumperským pohárem bude závod třetí Mrtvý muž ve Vikýřovicích. O další dění se postará Šumná jízda v Jeseníku a v Domašově Čas-OFF-kA na Šerák, která je zařazena mezi sportovní akce Sportuj s námi za podpory ČUS (Česká unie sportu). Závodem šestým a zároveň Mistrovstvím Olomouckého kraje bude Zlatohorská časovka na Bišovku. Dalším společným závodem se Šumperským pohárem je O cenu Rapotína, tradiční bike-svátek po půli letních prázdnin. Jako osmá v pořadí vstupuje na konci prázdnin do dění Hornolipovská desítka, závod se zaměřením na celou rodinu. Kruh se uzavírá závodem devátým v Horním Údolí Zlatohorská magistrála, jenž bude poslední možností, jak v roce 2014 změřit své síly a ovlivnit tak konečné pořadí, a kde budou slavnostně vyhlášeny konečné výsledky dětského seriálu Jesenický šneček Tradiční a důstojnou tečku za celým 20. ročníkem pak v říjnu obstará Poslední vyjížďka šneků v Horní Lipové. Vlivem zaneprázdněnosti pořadatelů se v letošním roce nebude konat závod Priessnitz MTB. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti ovšem předpokládáme, že bude tento závod v dalších letech obnoven. Aby to však účastníkům nebylo líto, věříme, že právě závody v Horní Lipové a Horním Údolí budou dostatečnou záplatou na vaše cyklistické duše. Další podstatnou novinkou je samostatné hodnocení Jesenického šnečka. Celkové výsledky našich ratolestí budou tentokrát hodnoceny samostatně na holky a kluky. Celkem se děti mohou utkat na každém ze závodu z části MTB a bonusově také na Buldočí časovce. Děti se tedy mají na co těšit, celkem je čeká 10 závodů. Pro dospělé jsme nachystali také změny. Ženy budou spolu zápolit ve 2 kategoriích, a to ve věku do 40 let a od 40 let výše. Věříme tak letos v hojnou účast něžného pohlaví. Mysleli jsme také na naše stárnoucí matadory, od 60 let budou mít svou oldies kategorii E. Jednotliví pořadatelé mají dále možnost pro volnočasové cyklisty otevřít volné kategorie, kterými chceme potěšit jezdce nezávodního charakteru. A ještě na jednu novinku se mohou účastníci seriálu těšit. Na webu soutěže bude spuštěn nový přehlednější výsledkový systém. Veškeré informace jako je kalendář závodů, pravidla soutěže, videa, fotky, pravidelné reporty, odkazy na FB a další sledujte na Těšíme se na Vás na prvních závodech! Jan Machala, Kamil Osladil, Ladislav Chmelař, Marek Chuděj a Jiří Kalabis Jeseník, město a lázně - 5/2014 6

9 7 Jeseník, město a lázně - 5/2014

10 Tipy na výlety Niská svatojakubská cesta Znáte Cestu svatého Jakuba, která již od raného středověku přivádí poutníky ze všech koutů Evropy k ostatkům svatého Jakuba do katedrály ve španělském Santiagu de Compostela? Dnes je tato pouť oblíbenou možností aktivní dovolené. Trasy inspirované historickými poutními směry jsou po celé Evropě značeny moderním turistickým značením. Od roku 1993 je dokonce svatojakubská cesta zapsána na seznam světového dědictví. Věděli jste, že na tuto poutní cestu navazuje Niská svatojakubská cesta? Opolské vojvodství je partnerským regionem autonomní oblasti Galicie, jejímž hlavním městem je právě Santiago de Compostela cíl evropské sítě svatojakubských cest. Mnoho míst spjatých s uctíváním apoštola sv. Jakuba Staršího na Odře a Kladské Nise svědčí o tom, že ono partnerství není nahodilé. Většina se jich nalézá u hlavních řek regionu, tedy u historických obchodních stezek, protože sv. Jakub Starší se kdysi považoval za patrona všech poutníků. Je tomu tak v případě cesty vedoucí podél Odry, někdejší Via Regia, čili historické stezky z Rusi přes Krakov, Strzelce, Opole, Brzeg, Vratislav, Lipsko, Kolín do Paříže. Podobně i u Kladské Nisy, která kdysi byla osou obchodních stezek propojujících Wrocław s Nisou a dál s Moravou. Proto Niská svatojakubská cesta, navazující na někdejší cesty mezi hlavním městem Slezska a slezským Římem, vede z větší části údolím řeky Kladská Nisa. Cesta propojuje pramen sv. Jakuba u Głuchołazů, baziliku sv. Jakuba v Nise a kostel (kdysi nemocnici) sv. Jakuba v Skorogoszczi zde se napojuje na Svatojakubskou cestu Via Regia. Pro péči o poutníky vznikaly útulky a nemocnice. Jedno z takových zařízení se nacházelo v starém městě v Nise nemocnice založena 1239 rytířským Řádem Božího Hrobu. Na Niské svatojakubské cestě míjíte například kostel sv. Vavřince v Głuchołazích s raně gotickým portálem a bohatě vybaveným barokním interiérem, zavede vás také do obce Koperniky, odkud podle legendy pocházeli rodiče astronoma a matematika Mikuláše Koperníka. Přivede vás k vesnici Siestrzechowice, která leží na jižním břehu Niského jezera. Ve vesnici se nachází bývalý palác vratislavských biskupů s krásnými nástěnnými malbami. Dále pokračuje jezerním valem k Nise, odkud se můžeme kochat nádhernými pohledy k horám a jezerům. Nelze se nezastavit ani u kouzelného poutního kostelíka v Mroczkowé anebo u jednoho ze tří funkčních benediktinských klášterů v Polsku (Biskupów). Více se o Niské svatojakubské cestě dozvíte na nebo Délka Niské svatojakubské cesty Głuchołazy Nysa - Skorogoszcz: 106 km. vj/www.camino.net.pl Tajemství zaniklé sklárny a osady Josefová Vydejte se s námi za historií jedné z nejstarších horských osad v Jeseníkách. Lokalita skýtá dosud viditelné pozůstatky dávno zaniklých hutí a skláren v nadmořské výšce 800 m n. m., v údolí říčky Hučavy. Výlet k pozůstatkům bývalé osady Josefová můžete začít ze dvou míst. První varianta vede z osady Františkov, jenž se nachází 3 km od obce Branná. Odtud se vydejte 4 km po lesní silničce po proudu říčky Hučavy. Po cestě narazíte na vodní plochu tvořenou umělou hrází, která dříve sloužila k zadržování vody pro následné splavování dřeva do údolí. Druhá varianta je napojit se na zelenou značku, po níž vede naučná stezka Pasák z Branné. První objekt, na který po příchodu z Františkova narazíte, je stavba bývalé hájovny. Jako jediná nebyla srovnána se zemí armádou na počátku 60. let. Dnes slouží k rekreačním účelům. Poblíž Há- Jeseník, město a lázně - 5/2014 8

11 jovny se nachází průzračný rybníček napájený říčkou Hučavou. Poblíž naleznete také 34 m vysoký a 150 až 200 let starý památný smrk, jenž pamatuje založení i zánik místní úzkokolejné železnice. Od rybníčku se vydejte po zelené značce směrem do Branné. Asi po sto metrech narazíte na zrekonstruované základy jednoho z původních domů. V místě vzniká díky Lesům ČR naučná stezka, která bude návštěvníky přímo na místě informovat o historii zdejší osady. Podél cesty narazíte také na nově zrekonstruované kapličky a asi čtyři sta metrů od hájovny se před vámi zjeví zrekonstruovaný mostek lesní železnice. Náspy nacházející se v lese jsou zcela původní. Zrekonstruována byla mostní konstrukce s ukázkou kolejního systému. V dobách provozu železnice se v okolí nacházelo až 21 km těchto tratí s různými parametry a systémy přepravy. Obec měla dokonce i vlastní školu prvního stupně. Druhý stupeň školní docházky už ale vyžadoval každodenní sestup do Kolštejna, což v zimních měsících představovalo mnohdy náročný úkol. Na místě osady stála původně sklárna založená roku 1732 a uzavřená roku Ještě dnes můžeme nalézt v potoce nebo na přilehlých haldách stopy po sklářské výrobě v podobě malých barevných úlomků. Pokud se projdete jen o kousíček dále po zelené značce směrem do Branné, narazíte na Josefovské skály. Podobné soustavy skalních útvarů najdete rozesety po celém hřebeni, jenž se nachází nad bývalou osadou a nabízí nádherný výhled jak do údolí, tak i na hřebeny Jeseníků. Po lese můžete nalézt také pár roztroušených, dobře zachovalých hraničních kamenů. Kolik toho v místních lesích naleznete, záleží pouze na vaší zvídavosti a odvaze. Bývalá osada se dá nalézt v mapách, případně zadáním souřadnic Zrekonstruovaná kaplička. do GPS : N, E. Vyhládlým a vyčerpaným turistům přijde zajisté vhod chutné občerstvení. Nedaleký penzion zapojený do iniciativy Ochutnejte Jeseníky, která si klade za úkol vrátit do jídelníčků jesenických restaurací původní recepty zdejších horalů za použití místních surovin, nabízí širokou škálu domácích dobrůtek. Lenka Dusová, Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Říčka Hučava. Fota: Jeseníky Sdružení cestovního ruchu 9 Jeseník, město a lázně - 5/2014

12 EGYPT, dar Nilu Vlastivědné muzeum Jesenicka připravuje pro své návštěvníky novou exotickou výstavu s názvem Egypt, dar Nilu. Tato výstava bude ke zhlédnutí v hlavním výstavním sále Vodní tvrze v Jeseníku od 13. května do 31. srpna Expozice zapůjčená ze soukromých sbírek slovenského sběratele Jana Hertlíka nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s jednou z největších a nejstarších civilizací, která vzkvétala na březích řeky Nil a přenést se na chvíli do dob starověkého Egypta, krásné Nefertiti a slavného Tutanchamona. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více jak 360 staroegyptských replik, mezi kterými nebude chybět ani slavná Tutanchamonova zlatá pohřební maska, busta nejkrásnější ženy starověku Nefertiti, sošky písařů, bohů, zvířat, služebníků vešebtů a mnoho dalších zajímavých předmětů, které přiblíží starověký Egypt. Výstava provede návštěvníky všemi časovými obdobími staroegyptské civilizace od dob sjednocení Egypta panovníkem Narmerem, přes pyramidy velkolepé příbytky věčnosti tyčící se v písku, až po období, kdy Římská říše ukončila jednu etapu egyptských dějin. Přestože slavné památky starověkého Egypta vznikly před několika tisíci lety, zajímají a udivují nás dodnes. Impozantní výtvory jako sfingy, pyramidy, hrobky v Údolí králů a velkolepé chrámy v Luxoru a Karnaku jsou důkazem vyspělosti a moci této civilizace. Součástí výstavy bude také prodejní stánek s egyptskými náramky, korálky, soškami, papyrem apod. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 13. května od hodin. V rámci vernisáže vystoupí Studio orientálních tanců Aysun, které svými tanci podpoří egyptskou atmosféru. Prohlídku Vlastivědného muzea Jesenicka si letos poprvé mohou návštěvníci zpříjemnit posezením v kavárně na nádvoří Vodní tvrze. Vstupné na výstavu je 40 Kč / 20 Kč. Mgr. Marie Horáčková, kurátorka výstavy, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. Soutěžte s Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky Při příležitosti 45. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vyhlašuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci s městem Králíky a Klubem Na Střelnici Králíky 3. ročník soutěže o nejzajímavější film na téma Člověk v krajině včera, dnes a zítra. Soutěž bude součástí jednodenní akce, které se zúčastní veřejnost, převážně školní mládež z místní školy a která proběhne v listopadu v malebném městečku pod Králickým Sněžníkem v Králíkách. Dopoledne budou promítány filmy, které se umístily v soutěži Ekofilm, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí, a odpoledne budou promítány filmy přihlášené do naší soutěže. Poté komise složená z dospělých neodborníků, ale i odborníků soutěžní filmy vyhodnotí a večer předá filmařům oceněných snímků hodnotné ceny. Snímky přihlášené do soutěže musí být max. 15 minut dlouhé ve formátu 35 mm, nebo na DVD. Každý autor předloží stručný životopis, případně poznámku, proč a jaké téma zpracoval. Přihlášku do soutěže zašlete na adresu AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, Jeseník nebo a to do 1. října Vlastní filmy je potřeba zaslat do 1. listopadu Další informace budou přihlášeným účastníkům soutěže průběžně zasílány. Jana Lantorová, AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky Jeseník, město a lázně - 5/

13 Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádá výstavu Historické cukrárny ( ) V květnu letošního roku se ve Vlastivědném muzeu Jesenicka zabydlí putovní výstava s názvem Historické cukrárny. Návštěvníky jistě okouzlí vůně prostupující Vodní tvrzí, jež se bude linout ze sladkých lahůdek instalovaných v nových místnostech galerie ve druhém patře. Výstava nám připomene historii cukráren v období konce 19. a první poloviny 20. století a bude doplněna o poznatky k vývoji cukrárenského řemesla i cukrárenského pohostinství na Jesenicku. Návštěvníci se mohou těšit na stylizované interiéry historické cukrárny, obchodu i výrobny s lákavými dorty podle vzorníku používaného ve 30. letech 20. století. Seznámí se s původními cukrářskými nástroji a pomůckami i historickými obaly na čokoládu či sáčky na bonbóny. Odkud pochází čokoláda, kdo vynalezl lízátko, kde se vzal nugát, jak se dříve vyráběla zmrzlina? Chcete- -li znát odpovědi na tyto i další otázky, přijďte nás ve dnech navštívit. Vernisáž proběhne 6. května od 18 hodin za doprovodu stylové hudby 30. a 40. let v podání swingového tria Marek and his BLUE STAR. Otevírací doba: úterý-neděle: 9-17 hodin. Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč; v den vernisáže zdarma. K výstavě se váží také speciální doprovodné akce. Můžete se těšit na prezentace cukrářské výroby regionálních firem, v rámci nichž budou k zakoupení cukrovinky a káva za mimořádně snížené ceny: okusíte cukrovinky Střední odborné školy gastronomie a potravinářství v Jeseníku, představí své výrobky Pekárna a cukrárna Kuchyně K&K a se bude prezentovat caffe&shop Ennea. Dále jsou pro děti od 6 do 11 let připraveny dvě dílny, v nichž se naučí zdobit perníčky: proběhne těsně před Dnem matek dílna pod názvem Perníkové srdce pro maminku v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí dílna Děti dětem. Maximální naplnění dílen je vždy 10 dětí. Mgr. Jarmila Peňázová a Bc. Kamil Tomášek, kurátoři výstavy Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádá exkurzi Známým i neznámým Jeseníkem ( ) Trasa exkurze nás provede historií města Jeseník s jeho významnými i zapomenutými dominantami. Zaměříme se především na severovýchodní část města a jeho historické centrum. Podíváme se na zoubek základním otázkám, jako je původ názvu Jeseník, zmíníme však také zajímavosti s městem spojené. Sejdeme se v 8.00 před Kinem Pohoda u autobusového nádraží a budeme pokračovat Smetanovými sady k vilám rodiny Regenhartů, Reymannů či zaměstnanců jejich textilky. Připomeneme si také některá jména z pomníků na městském hřbitově, odkud se pozvolna obrátíme zpět do centra Jeseníku. Nevynecháme základní body, jako jsou kostel, tvrz či Masarykovo náměstí, kde se vydáme po stopách jesenického štamgasta na přelomu 19. a 20. století. V odpoledních hodinách exkurzi ukončíme na autobusovém nádraží. Exkurzi povede Mgr. Jarmila Peňázová. Cena exkurze: 30 Kč Mgr. Jarmila Peňázová 11 Jeseník, město a lázně - 5/2014

14 Slavná Moliérova komedie se chystá do Jeseníku Komedie Zdravý a nemocný se odehrává kolem chorobného hypochondra a lakomce Argana, který je typický hypochondr, egoistický, bolestínský a svoje dcery by nejraději provdal za doktory, aby měl doživotní lékařskou péči hezky pěkně gratis. Tu nejmladší dal do kláštera a až doroste, provdá ji taky za doktora. A s tou starší, která je už na vdávání se rozhodne to udělat hned. Co na tom, že její srdce hoří pro jiného. Bezplatný klystýr je bezplatný klystýr! A když jich někdo potřebuje pětadvacet za den, to už se panečku vyplatí obětovat člena rodiny. Služebná Tonička je čistá duše a s mužskou rýmečkou má své zkušenosti a tak se rozhodne dát věci do pořádku! Zda se jí to povede, posoudí nejlépe právě ženy samy při návštěvě divadelní hry snad nejznámějšího francouzského herce, režiséra a dramatika Moliéra. Hra ukazuje, jak člověk zaměřený jen na sebe a své problémy znepříjemňuje život druhým i sobě a nakonec sklidí jen posměch a pohrdání. Milé dámy, nezapomeňte vzít s sebou do divadla své muže, ona je ta rýmečka hned přejde, pobízí režisér šumperské inscenace Konrád Popel. Mladý, svěží, a lehce popový, divadelní kabaret o muži, který tak dlouho stonal, že by sám mohl být doktorem, je ironickým pohledem na svět, kde všichni rozumí všemu, aniž by věděli, o co vlastně jde. V titulní úloze se představí zřejmě nejpopulárnější herec šumperského ansámblu Petr Komínek. V roli jeho bratra Beralda ztvární hostující brněnský herec Miroslav Černý. Dále se diváci mohou těšit na herecké koncerty zkušených umělkyň Dany Růžičkové, Venduly Novákové a Olgy Kaštické. Divadlo P. Bezruče v Jeseníku uvede komedii 26. května pro školy v 11 hodin a pro předplatitele v 19 hodin. Luba Macháčková Jesenicko v katalogu Znamení vertikál Stejnojmennou výstavu ve Slezském zemském muzeu v Opavě doprovodil katalog, který nabízí pohled na církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po 1. světovou válku očima muzejních a archivních depozitářů. Velkoformátovou knihu o 556 stranách za redakce doc. Pavla Šopáka připravil kolektiv autorů z různých slezských regionů, Jesenicko nevyjímaje. Státní okresní archiv Jeseník zde prezentuje ze svých fondů stavební plán kostela sv. Martina v Ondřejovicích, soubor soukromých rukopisných modlitebních knih z konce 18. století, fotografii Katolického tovaryšského spolku v Jeseníku z r. 1905, kdy jeho předseda prelát Josef Neugebauer obdržel Řád Františka Josefa. Tento řád mohou čtenáři vidět spolu s dalšími vyznamenáními zasloužilého jesenického faráře, protože na výstavu je zapůjčil farní úřad římskokatolické církve spolu s obrazem sv. Voršily z kostela Nanebevzetí P. Marie v Jeseníku. I v jiných institucích se našly zajímavé artefakty původem z Jesenicka. Pořadatelská organizace Slezské zemské muzeum vystavilo dřevěný model kaple sv. Anny na Křížovém vrchu včetně chaty z r. 1904, sadu poutních obrázků z Vřesové studánky a plastický obraz poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Fara při dnešním poutním místě zapůjčila na výstavu votivní obraz s prosbou o uzdravení, který byl po válce nalezen pohozený v lese a vrátil se zpět po desítkách let. Numismatické pracoviště Slezského zemského muzea vystavilo unikátní biřmovací medaili Terezy Springerové z Mikulovic z r Zemský archiv v Opavě nabídl návrhy na novogotickou úpravu kaple na zámku Jánský Vrch v Javorníku, listinu vratislavského biskupa kardinála Friedricha Hessenského, kterou r potvrdil zlatohorským měšťanům jejich privilegia, a fotografie dnes nezvěstné portrétní galerie farářů ve Jeseník, město a lázně - 5/

15 Vidnavě. Protože se Vlastivědné muzeum Jesenicka tohoto projektu nezúčastnilo, zastoupilo ho Muzeum v Bruntále, které vystavilo několik maleb na skle s náboženskými motivy, díla anonymních tvůrců ze Západního Slezska, tedy i Jesenicka. Poprvé zde jsou publikovány kresebné návrhy na kazatelny a oltář sochaře Bernarda Kutzera z Horního Údolí, které doplňují jesenické muzejní a archivní sbírky. Výstavu obohatily i předměty ze soukromých sbírek, např. fotografie a dokumenty teologického semináře ve Vidnavě. Již v pořadí třetí ediční svazek projektu Slezsko: Lidé a země je bohatou přehlídkou pestrosti náboženského života lidu ve Slezsku. Dodejme, že Jesenicko jako součást vratislavské diecéze je zde zastoupeno více než reprezentativně. Již nyní lze s nadějí očekávat čtvrté pokračování projektu, tentokráte pod názvem Země a její pán. K. Growka Model Kaple sv. Anny na Křížovém vrchu. Historický šotek Foto: autor Císař Ferdinand I. udělil Priessnitzovi Velkou c. k. zlatou medaili za zásluhy, kterou ještě nikdo před ním nedostal. Na hruď mu ji pověsil v květnu 1846 opavský krajský hejtman. Damašek z vyhlášené jesenické textilní továrny Regenhart&Raymann byl dodáván i na vídeňský císařský dvůr. Zakladatel firmy a průkopník manufakturní textilní výroby na Jesenicku Josef Raymann se narodil 18. května května 1780 se v Jeseníku narodil Johann Nepomuk rytíř von Raimann ( ), uznávaný lékař, dvorní rada ve Vídni a děkan lékařsko-chirurgické fakulty na vídeňské univerzitě. Se známým rodem textiláků Raymannů nebyl příbuzný, jak ostatně naznačuje jeho příjmení. V roce 1838 se Priessnitz rozhodl postavit velký léčebný dům. Stavbu, která měla už dvě patra, však 29. května strhl prudký vítr a na následky zranění zahynulo pět dělníků. Ale už o rok později byl na místě katastrofy otevřen lázeňský dům Hrad. 13 Jeseník, město a lázně - 5/2014

16 Děti navštívily školku Děti z Krtečkovy miniškolky si užívají krásného počasí. Mají moc rády výlety a poznávání něčeho nového. Často chodí do přírody, kde pozorují kytičky, probouzející se broučky i poletující včelky. Rády také jezdí autobusem k rybníčku na kačenky a vždy jim přinesou nějaké dobroty. Ruku na srdce, občas jim něco uzobnou, protože venku přece chutná lépe i suchý rohlík. S radostí jsme uvítali Den otevřených dveří v MŠ Dittersdorfova. Děti se těšily na starší kamarády a hlavně hračky. Přivítala nás usměvavá paní učitelka Zuzka a provázela nás třídami plnými hraček. Nejtěžší bylo rozhodnout se, s čím si pohrát. Malí montéři byli uchváceni auty a nářadím, zatímco holčičky lákaly pokojíčky, kočárky s panenkami a kuchyňky. Společně se poté sešli u obchůdku s cinkající pokladnou. A co teprve ty krásné postýlky, které zářily žlutými sluníčkovými peřinkami. Tam by se to, pane, spinkalo. Najednou jsme zaslechli hlasy dětí vracejících se z vycházky. Společně jsme se posadili ve třídě a předvedli si navzájem, co už umíme zazpívat. Pravda, máme se ještě co učit, ale my to všechno doženeme. Vždyť je nám teprve 2,5 roku. A na to jsme opravdu moc šikovní. Jako velcí školáci jsme navštívili poprvé i kino. Trošku jsme se lekli tmy, ale nikdo z nás neplakal. A věřte nebo ne, dokázali jsme se na pohádky dívat až do konce. Den dětí z Miniškolky v Mateřském centru Krteček je nejen plný dětských dobrodružství, ale také písniček, výtvarného tvoření a veselých společných her. Dagmar Grosičová Den otevřených dveří v MŠ Dittersdorfova. Jeseník, město a lázně - 5/2014 Foto: autorka 14

17 Jesenický archiv uchovává hned několik desítek vzácných fotografií, které zachycují průvody jesenických obyvatel na 1. máje. Poprvé byl vyfotografován pochodující dav slavnostně oděných (leckdy i krojovaných) jesenických občanů 1. května 1946, autor tehdy zachytil průvod jdoucí Lipovskou ulicí směrem k náměstí a tribunu, která tehdy stála před jižní branou radnice. Ať žije prezident Beneš a Sláva soudruhu Gottwaldovi byla hesla, která se v rukou lidí objevovala asi nejčastěji. Již tehdy byly důležitou součástí průvodu ozdobené vozy (často jen koňské povozy) s hesly, obřími výtvarně zpracovanými transparenty, případně kostýmovanými lidmi na valníku tzv. alegorické vozy. Pro diváky atraktivní součást prvomájových oslav postupně nabývala na důležitosti i rozmanitosti. Vozy byly zprvu dekorovány jen pentlemi, větvičkami, transparenty, případně názvem podniku, který reprezentoval za ním jdoucí pracující. Propracovanější alegorické vozy se kvůli své nákladnosti objevovaly zřídka, i tak již v roce 1947 najdeme na dobových fotografiích vůz i s továrnou a jeho komínem, nebo obrovskou republiku s nápisem: Co Čech to družstevník. Nejzajímavější snímky alegorických vozů byly patrně pořízeny v roce Pár dní před 1. májem se odehrály dvě události celosvětového významu, které jeseničtí hned aktuálně použili: let prvního člověka do vesmíru - Jurije Gagarina ( ) a porážku invaze kubánských exulantů do Zátoky sviní na Kubě ( ), která měla svrhnout Castrův režim. Slavnostně vyzdobené tatrovky proto vezly např. zmenšeninu rakety Vostok 1, planetu s holubicí na severním pólu, portrét Gagarina nebo alegorii kubánských událostí v podobě studentů převlečených za revolucionáře s Fidelem Castrem v čele, jak dokládá i publikovaná fotografie. Vozu kromě tehdejších kubánských představitelů dominuje národní vlajka a transparent se známým výrokem Ernesta Che Guevary: Patria o Muerte! ( Vlast, nebo smrt! ). Není bez zajímavosti, že podobně dekorovaný alegorický vůz i se stejnými lidmi se objevil o rok dříve, tentokrát s transparentem: Viva Cuba Libre! a s Afričany po boku, kteří hlásali: Svobodu národům Afriky. V roce 1961 byla ovšem potřeba si připomenout i další důležitá výročí: 40 let od vzniku KSČ a 30. výročí tzv. Frývaldovské stávky ta byla zobrazena poměrně působivě: děti oblečené jako dospělí dělníci s vlajkou a transparentem: Práci a chléb!, četníkem a zastřelenými kameníky u jejich nohou. Zlaté období alegorických vozů ovšem v 60. letech patrně kvůli nákladnosti a náročnosti postupně končilo, v 70. a 80. letech převládly bezobsahové dekorace, mávátka a ozdobené větvičky, jen hesla a portréty potentátů zůstaly. (neu) Alegorický vůz s kubánskými představiteli v prvomájovém průvodu, Zdroj: SOkA Jeseník. 15 Jeseník, město a lázně - 5/2014

18 Programová nabídk a 5/2014 čtvrtek 1. května v 19 hodin...zrcadlový sál KOMORNÍ KONCERT Mimořádná nabídka!!! Trio doc. Eliška NOVOTNÁ, klavír, Lenka VÍTKOVÁ, housle a Lukáš NO- VOTNÝ, violoncello pro nás připravilo koncert z děl světových autorů J. Haydna, B. Martinů a A. Dvořáka. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s. čtvrtek 1. května v hod...blue-s klub KONCERT: RENE TROSSMAN TRIO (USA/CZ/SK) Další neobyčejný hudební zážitek. Jazz do Regionu tentokrát přiváží do Jeseníku špičkového bluesmana z Chicaga. Nenechte si ujít! Vstupné 100 Kč. Vstupenky ve všech místech prodejního systému MKZ Jeseník. Rezervace míst k sezení nutná předem přímo v Blue-s klubu! Pořádají MKZ Jeseník. pátek 2. května v 17 hodin...kaple 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Představí se absolventi ze třídy Jarmily Gieckové. Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. sobota 3. května v 16 hodin... Výstavní síň Divadla P. Bezruče SVĚT MÝMA OČIMA Vernisáž výstavy obrazů rodačky z Jesenicka, žijící v Německu, Elišky Kurz. Výstava potrvá do 30. května. Otevřeno po-čt 9-12 a 13-16, pá 9-12 hodin a při akcích v divadle. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník. pondělí 5. května v 19 hodin...zrcadlový sál KOMORNÍ KONCERT Představí se Jesenický smíšený pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Jitky Melicheríkové, v novém obsazení a s novým atraktivním repertoárem. Vstupné 60 Kč. Pořádají PLL a. s. úterý 6. května v 17 hodin...kaple 2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. čtvrtek 8. května v hodin...divadlo P. Bezruče MEZI NÁMI - MICHAL HORÁČEK Nový obrozenecký program písní, básní a otázek, jehož ambicí je navštívit zastrčené štace a být rád, že nás na jevišti tam těch pár lidí v hledišti nevypíská, jsem nazval MEZI NÁMI. MICHAL HORÁČEK. Účinkují Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml, Matej Benko a další. Více na Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě pak 280 Kč. Předprodej ve všech místech rezervačního systému MKZ Jeseník. Pořádají MKZ Jeseník. Jeseník, město a lázně - 5/

19 pátek 9. května od 20 hodin....hotel Slovan**** TANEČNÍ VEČER S KAPELOU MELODIC Účinkuje kapela Melodic s Josefem Kubáněm. Po celý večer akční ceny na vybrané míchané nápoje! Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek v recepci hotelu Slovan nebo na telefonu Pořádá Hotel Slovan. sobota 10. května ve hodin... Kongresový sál KONCERT K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU Slavnostní koncert Ženského pěveckého sboru pod vedením Dr. Hany Zápecové se stálým hostem, jedinečným Tomášem Zápecou, housle, zpěv. Vzácným hostem bude také Smíšený pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka v čele s dirigentem Luďkem Klimešem. Vstupné dobrovolné. Pořádá Ženský pěvecký sbor a PLL a. s. pondělí 12. května v 19 hodin...zrcadlový sál HUDBA V DŘEVĚ ZAKLETÁ Nejlepší světová xylofonistka Bena Havlů, dlouhodobě působící v Indočíně, v Číně, na královském dvoře v Thaisku, v Hongkongu, v Šanghaji, si každoročně najde čas pro koncert v Zrcadlovém sále PLL. Nebude tomu jinak i letos. Představí světové autory J.S. Bacha, Ch. Gounoda, A. Stamice, T.R. Kuru, R. Roda, F. Krügera, P. Ditricha O. Seeleho, ale představí i národní písně a čardáše. Vstupné 80 Kč. Pořádají PLL a.s. pondělí 12. května a úterý 13. května od 13 do 17 hodin...zuš Jeseník PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO HUDEBNÍHO, VÝTVARNÉHO A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Přijímací řízení do hudebního oboru se koná na ZUŠ Jeseník ul. 28. října 873, O. Březiny 45, v Lipové-lázních 456, v Mikulovicích Hlavní 346 (budova ZŠ) a v České Vsi Makarenkova 414 (budova ZŠ), do výtvarného a lit. dram. oboru jen na ZUŠ Jeseník 28. října 873. Pořádá ZUŠ Jeseník. úterý 13. května v 17 hodin...kaple KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD JIŘÍHO DVOŘÁKA, VERONIKY PAVELKOVÉ A JIŘÍHO SVOBODY Uslyšíme žáky ve hře na zobcovou flétnu, klavír, el. kláv. nástroj a zpěv. Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. čtvrtek 15. května v 17 hodin...kaple 3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. čtvrtek 15. května v hodin...středisko volného času DUHA Jeseník, místnost č. 3 PŘEDNÁŠKA: CÍRKEVNÍ PAMÁTKY NA JAVORNICKU II. Další malé zastavení v Javorníku a jeho blízkém okolí. Pokračování minulé přednášky na téma církevních staveb na Javornicku.Přednášku povede Milan Rychlý, pracovník VMJ. Vstupné 20,- Kč. Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka. pátek 16. neděle 18. května... Masarykovo náměstí, areál PLL a.s. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2014 Tradiční slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku. Připraven bohatý program na náměstí a lázních v průběhu celého víkendu. Kompletní program na zvláštních plakátech. Více na webech a Pořádá MKZ Jeseník a PLL a.s. 17 Jeseník, město a lázně - 5/2014

20 sobota 17. května od 20 hodin...hotel Slovan**** KARIBSKÁ PÁRTY HOTELU SLOVAN Účinkuje DJ MIKE SOLAR. Těšte se na speciální výzdobu a soutěže o drinky s panem ředitelem! Po celý večer akční ceny na vybrané míchané nápoje! Vstupné 25 Kč. Pořádá Hotel Slovan. pondělí 19. sobota 24. května areál PLL a.s. CIRKUS YOUNG Věhlasný cirkus přijíždí do lázní. Více na zvláštních plakátech a webu Pořádají PLL a.s. pondělí 19. května v hodin...hala sanatoria Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK Představí se žáci D. Kaňkové, klavír a R. Jeřábkové, keyboard. Pořádají PLL a. s. pondělí 19. května a úterý 20. května od 13 do 17 hodin...zuš Jeseník PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO HUDEBNÍHO, VÝTVARNÉHO A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Přijímací řízení do hudebního oboru se koná na ZUŠ Jeseník ul. 28. října 873, O. Březiny 45, v Lipové-lázních 456, v Mikulovicích Hlavní 346 (budova ZŠ) a v České Vsi Makarenkova 414 (budova ZŠ), do výtvarného a lit. dram. oboru jen na ZUŠ Jeseník 28. října 873. Pořádá ZUŠ Jeseník. středa 21. května v 19 hodin...divadlo P. Bezruče ŠEST STATEČNÝCH- SCREAMERS Nový pořad oblíbené travesti skupiny Screamers má název Šest statečných. Na diváky čeká spousta scének a vtipných gagů a originální ztvránění zpěvaček a zpěváků. Vstupné 250 Kč v předprodeji, v rezervačním systému MKZ Jeseník, v den konání 280 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. čtvrtek 22. května v 17 hodin...kaple 4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ JESENÍK Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. pátek 23. května od 20 hodin...hotel Slovan**** HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI Těšte se na oldies diskotéku 70., 80. Let Bee gees, Modern Talking, Boney M a další. K poslechu a tanci hraje DJ Jester. Po celý večer akční ceny na vybrané míchané nápoje! Vstup 50 Kč, v dobovém kostýmu zdarma! Pořádá Hotel Slovan. pátek 23. května v 17 hodin....kaple KONCERT ŽÁKŮ Z KLAVÍRNÍ TŘÍDY JARMILY GIECKOVÉ Pořádá ZUŠ Jeseník se Sdružením přátel umění. pátek 23. května v hodin...hala sanatoria Priessnitz PODVEČERNÍ KONCERT ZUŠ JESENÍK Představí se vokální skupina Campanula pod vedením Václava Dvořáka. Pořádají PLL a. s. Jeseník, město a lázně - 5/

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2014

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2014 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA KVĚTEN 2014 čtvrtek 1. května v 19 hodin Zrcadlový sál KOMORNÍ KONCERT Mimořádná nabídka!!! Trio doc. Eliška NOVOTNÁ, klavír, Lenka VÍTKOVÁ, housle a Lukáš NOVOTNÝ, violoncello

Více

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM BŘEZEN 2010 Úterý 2. března ve 13 hodin...kaple SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo soutěže MŠMT ČR. Pátek 5. března v 17 hodin...kaple

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA ŘÍJEN 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DNY SENIORŮ V JESENÍKU OD 2. DO 7.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA

OBRAZY - GRAFIKA, PALIČKOVANÁ KRAJKA Výstava: Údolí řeky Doubravy datum začátku akce: 08.06.2012 datum ukončení akce: 09.09.2012 čas začátku akce: v otevírací době místo konání: městské muzeum - zámek stručný popis akce: Výstava seznamuje

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více