Perucký. rozcestník. Naše pusa je jako hlaveň kulometu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perucký. rozcestník. Naše pusa je jako hlaveň kulometu"

Transkript

1 . áte ív č -K 1 sník ča e Ob že Zlon 7 ti b e, o ř e b n í c e n a 10, 1 zen 20 r 16 Myslím, že všichni správně tušíme, kde se ta líheň nachází a kdo je za tu líheň zodpovědný. Dokud se nenaučím ovládat své myšlenky a nezkrotím je, slova z pusy lítat budou. Tam už je těžko zadržím. Někdo sice radí kousnout se v takovém případě do jazyka, ale to bych ho za chvíli měla nadranc. Účelnější a účinnější bude - i když jistě m rnos čn í k Ročíslo 6 vý Možná si to neradi přiznáváme, ale na celkovém zlu ve světě se všichni nějak podílíme. Občas i konkrétními skutky, častěji možná jenom slovy, která nám z pusy vyletí a už nejdou vrátit zpátky. Ta naše pusa za to nemůže. Jazyk, patro, zuby, dásně, rty - to jsou jenom mluvidla, orgány, ve kterých se slovo zformuluje a vystřelí. Pusa je v tomto případě něco jako hlaveň kulometu. Naštěstí občas vystřelí i slovo dobré a strefí se jím, kam je právě třeba. Bohu díky za to. Teď mám ale na mysli slova ošklivá, zraňující, která zraňují hned dvakrát. Toho, do koho se strefila, ale i toho, kdo je ze svého kulometu neuváženě vypálil - pokud mu ovšem aspoň trochu funguje svědomí. Nemůže-li za to pusa, kdo tedy? Kde se ty náboje, bročky, broky a někdy dokonce dělové koule vlastně berou? Kde se líhnou? uje Naše pusa je jako hlaveň kulometu Děk Perucký rozcestník fa ic Stránka nejen pro děti ři p r avi del n ě p sp

2 během na dlouhou trať - pustit se do vytrvalé a trpělivé krotitelské práce. Ta si v ničem nezadá s náročnou prací cirkusových krotitelů divokých šelem. I tady je to boj o život. Buď zvítězím já, nebo ta šelma. Není lhostejné, čím vyplňuji svůj myšlenkový svět. Není to lhostejné a jsem za to plně zodpovědná. z knihy Jak to vidí Marie Svatošová Popelec Sypání popela na hlavu je prastarý, přesněji řečeno starozákonní projev kajícnosti. V katolické liturgii zůstal jako symbolické jednání: při bohoslužbě na Popeleční středu je věřící označován na čele nepatrným posypáním požehnaným popelem Kněz tento akt doprovází slovy: Pomni, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš anebo Čiňte pokání a věřte evangeliu. Ten, kdo toto znamení popela přijímá, tím dává najevo, že nastupuje čtyřicetidenní cestu pokání. Proto se ona středa, kterou začíná postní doba a uděluje se toto znamení (popelec), nazývá Popeleční. Redakce časopisu Perucký rozcestník Pavla Čandrlová (PVC), Naďa Liebscherová (PID), Petr Mecl (PM) Externí spolupracovníci: Šuplík, šotek a jiní dobrodinci nedělí, objeví se Vám řada dalších hezkých témat. A postačí vám na to necelá hodina! Doporučte, jak tematizovat postní dobu, z dětských příprav typu jeden dobrý skutek...už jsem vyrostla a dospěle to uchopit ještě neumím. Drzá odpověď: tři dobré skutky! A teď vážně: zvolit si jenom jedno poměrně snadné téma, které se bude vytrvale uskutečňovat. Tak třeba malý úryvek z Písma každý (druhý) den. Nebo každý den dvě minuty tiše stát před Bohem. Nebo 2 x do týdne připravím jednu malou dobrotu pro manžela (aby bylo jasné, že i na něj myslím). Co mám s postem dělat, když je mi čtrnáct let? Slova o přípravě na Velikonoce mi opravdu nic neříkají, stále se v kostele na něco připravujeme... Myslím, že v tomhle věku se člověk má především něco naučit nebo něco nového poznat. Co kdyby bylo třeba tvým programem pro půst podrobné poznání jednoho nebo dvou evangelií? Adresa: Náměstí Emila Filly 11, Peruc , Kontakty: Kněz P. Ing. Mgr. Michal Kimák Věřím, že i my jsme zde mohli Už delší dobu cítím v sobě Pastorační asistentka Pavla Čandrlová najít inspiraci a odpověď na naše zvláštní neklid a vím, že se potřebuju zastavit, modlit se a být s otázky Rozhovor Pánem. Pořád se mi ale vnucují věci, které se zdají být důležitější a naléhavější. Co byste mi doporučil v této postní době? Nikdy jsem ještě dlouhodobější půst nedržela a moc nevím, jak se to dělá. Dlouhodobým postem asi nic ve své situaci nevyřešíte. Zastavit se je dobré. Třeba jen na pět minut. Ale spíš každý den než jednou za týden. Postní dobu vnímám i jako šanci, výzvu a kladu si otázku, jak bych měl postní dobu prožít coby Evropan 21. století, otec několika dětí, zaměstnanec v dynamické firmě, pod náporem médií a konzumismu atd. Máte pravdu, jako barokní vesničan ji těžko prožijete. Mohu-li vás k něčemu povzbudit, tak k třeba soukromé četbě liturgických textů postních dní. Mluví k našemu životu a mluví jinak než všechno to, co na nás denně doráží. Najdete je v misálku, ale také na

3 Také nevíte, co si počít s postní dobou? Aleš Opatrný (*1944) - soustružník, strojní inženýr, kněz, doktor teologie, monsignore. Zakladatel a dlouholetý ředitel Pastoračního střediska v Praze, biskupský vikář pro pastoraci, pedagog na Katolické teologické fakultě UK odpovídal na otázky ohledně postu na portálu Některé otázky a odpovědi jsme převzali pro naše čtenáře. * Účastni se liturgického života Význam postní doby příliš nechápu. Jak mě ještě dnes může smíření... své farnosti: křížové cesty, bohoslužby někdo každý rok nutit k sebezáporu a podobným věcem? Má to * Snaž se o dobré myšlenky, jsou * Přinášej páteční oběť - může mít předpokladem každého rozvoje. různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této pá- nějaký význam? Vždyť je to moje věc! Není to spíše již přežitek z Modlitbou už je vědomý život v teční oběti ušetřeno, by mělo přijít k minulosti, který tak nějak dnes Boží přítomnosti. dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční v církvi dožívá a zachovává se, oběti odpovídají také různé formy aby se neřeklo? osobní a společné modlitby stejně práci s tím, že si v klidu v misálku jako služba a pomoc druhým. 14 Všechny výzvy církve, které při- přečtete liturgické texty postních 3 náší liturgie, můžeme chápat jako nabídku, výzvu, radu a nebo také nucení. Samozřejmě, že to poslední je nejméně příjemné. Často ovšem vzniká z nedostatku informací a pochopení. A tak tomu může být i u vás. Stručně řečeno: postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu, ale jak říká jeden církevní text: příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Nebo méně vznešenými slovy: doba, která mi pomůže, abych z velikonočních svátků měl radost a užitek, a která mi také pomůže k pravdivému poznání, že v mém životě je potřebné i možné ledacos změnit. Postní doba je pro katechumeny vrcholem jejich příprav k přijetí křtu, biřmování a eucharistie. Pro ty, kdo byli pokřtěni, je přípravou k obnově křestního slibu. To můžeme rozvést jako přípravu k plnějšímu ano vůči Bohu a jeho darům a také jako cestu, na které si uvědomíme, jak velkým obdarováním je celá naše křesťanská existence. To samozřejmě není ještě z náplně postní doby všechno. Dáte-li si Několik rad... Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní. Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět. * Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. * Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech. * Čti Bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. * Vyprávěj o Bohu dětem. Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe... * Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... * Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso. Víme...?

4 * Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící Zřeknutí znamená, když k nutkání muset mít řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. * Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. * Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. * Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest Smíření musí být slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti. * Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. * Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. * Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - objevuj v druhém to dobré - vzpomeň na vše společné pěkné. Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky neplodné a lživé. Rozpis bohoslužeb na měsíc březen den datum čas místo sobota Klobuky - mše svatá * Připravuj se na smíření v myšlenkách. 4 Smíření není především něco, co musí být protrpěno, ale něco, co 13 neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle Vraný - mše svatá Zlonice - mše svatá Peruc - mše svatá Černochov - mše svatá Vraný - bohoslužba slova Zlonice - mše svatá Peruc - bohoslužba slova Klobuky - mše svatá Klobuky - mše svatá Vraný - bohoslužba slova Zlonice - mše svatá Peruc - bohoslužba slova Černochov - bohoslužba slova Vraný - bohoslužba slova Zlonice - mše svatá Peruc - mše svatá Na Popeleční středu 9. března bude mše svatá v ve Zlonicích. V ostatních kostelích se bude popelec udílet následující neděli. Ve všední dny budou pravidelné bohoslužby opět ve středu v ve Zlonicích a ve čtvrtek v v Peruci (na faře). V postní době se budeme před bohoslužbami modlit křížovou cestu.

5 Liturgický kalendář - březen 3. březen Sv. Kunhuta 6. březen 9. neděle v mezidobí 7. březen Sv. Perpetua afelicita 8. březen Sv. Jan z Boha 9. březen Popeleční středa Sv. Františka Římská 10. březen Sv. Jan Ogilvie 13. březen 1. neděle postní 17. březen Sv. Patrik 18. březen Sv. Cyril Jeruzalémský 19. březen Sv. Josef slavnost 20. březen 2. neděle postní 24. březen Sv. Kateřina Švédská 25. březen Zvěstování Páně slavnost 27. březen 3. neděle postní Zasmějte se s námi... Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře. Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka - A neprojevuje se to na chuti? - Nevím, ještě jsme žádné nechytili!... Přijde pan Novák do lékárny a povídá lékárníkovi: Chtěl bych něco na zub. Ale to jste zde špatně, musíte vedle Rok svaté Anežky České Ve středu 2. března 2011 v hodin při mši svaté zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka OP v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu rok sv. Anežky České. Oslavy, jejichž součástí bude vědecká konference, koncerty, soutěže a další aktivity, vyvrcholí unikátní výstavou o sv. Anežce. Od narození dcery českého krále Přemysla Otakara I. si letos připomínáme 800 let. Životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam této mimořádné postavy našich dějin je v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnost. Její osobnost a dílo hovoří zároveň k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice postavou 13. století, tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její svatořečení nejenom časově (12. listopadu 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality. níků s červenou hvězdou, mužský řád, který vznikl ze špitálního bratrstva založeného právě sv. Anežkou. Součástí oslav, které začínají v den, kdy si připomínáme úmrtí sv. Anežky, budou také koncerty duchovní hudby či mezinárodní vědecká konference pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK. Celý svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu Uspořádání této výstavy, jejíž přípravy jsou již v plném proudu, se ujalo Arcibiskupství pražské a Národní galerie v Praze. Program bohoslužeb a kulturních akcí je průběžně doplňován na stránkách speciálně určených tomuto roku K připomenutí tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních, tak necírkevních. Těmi, kdo stojí oslavám 12 do lahůdkářství. nejblíže, je kromě Arcibiskupství pražského také Rytířský řád křižov- 5

6 Příběhy jehňátka Agnes Nechce se mi Den byl, jako když ho namaluje nejlepší pan malíř. Alespoň Agnes to tak připadalo. Akorát vyrazit někam se podívat. Třeba Chlupáč bude mít nějaký nápad. Bylo by potřeba shrabat listí na zahradě, nabízel tatínek při snídani práci, ale Agnes byla příliš zaměstnána rohlíkem a máslem, než aby ho poslouchala. Musím dnes něco zařídit s Pavlem, pokračoval s tím, že bude mít tedy čas až odpoledne. Agnes se tentokrát velmi zajímala o marmeládu. Je přece tolik lepších zábav, než je listí na zahradě, napadlo ji. A pak to přišlo! Mám nápad! prohlásil tatínek, vždyť my tu máme velkou pomocnici! a lišácky mrkl na Agnes. Snažila se sice ukrýt za hrnek s kakaem, ale nepovedlo se. Třeba by to počkalo do zítřka, až budeš doma, snažila se smlouvat, ale bezúspěšně. Když mně se dneska moc nechce Podívej, jak ti na to bude sluníčko pěkně svítit. Co když zítra nevyleze z mračných peřin? žer- i, nejdříve, aby se prý tak neulejval. Agnes sklidila věci ze stolu, aby maminka mohla umýt nádobí. Vrátila se do pokoje a s povzdechem vykoukla z okna. Sluníčko bude určitě svítit i zít ra, napadlo jí, když uviděla tatínka, jak připravuje hrábě a kolečko, ale na rozloučenou mu zamávala. Plyšákům na posteli pak vyložila, že každá práce se musí pořádně promyslet. Aspoň tak to říkává tatínek, dodala významně a na to přemýšlení si sedla pěkně k nim. Než to Agnes vymyslí, můžeme si my promyslet: Př 24, 30-34; Př 31, 27. Petr Mecl Odešel hrdina 20. století Ve věku 94 let zemřel 27. února ve večerních hodinách přední český teolog mons. Oto Mádr, kanovník Vyšehradské kapituly a šéfredaktor Teologických textů. z rozhodnutí normalizačních státních orgánů z fakulty opět propuštěn. V roce 1975 byla zrušena jeho soudní rehabilitace a původní rozsudek potvrzen se sníženou sazbou. O tři roky později mu byl odebrán tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské služby a až do roku 1989 pracoval jako významný organizátor katolického samizdatu. Pracoval také na překladu všech dokumentů 2. vatikánského koncilu. Vydával a redigoval časopis Teologické texty, knižní edici Duch a život, publicistickou sérii Orientace, a několik dalších časopisů. Vedl tajné teologické přednášky a zajišťoval bytové přednášky zahraničních teologů a filozofů. Po roce 1989 byl mimo jiné členem rady České křesťanské akademie Praha a členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů. Oto Mádr se narodil v Praze 15. února V roce 1942 byl vysvěcen na kněze. Na Gregoriánské univerzitě v Římě dosáhl doktorátu z morální teologie. V roce 1951 byl za činnost v katolickém hnutí vysokoškolských studentů zatčen a po dvou letech odsouzen za velezradu a špionáž k trestu smrti, Nejen autoři církevních dějin, který mu byl potom změněn na ale všichni historici, pokud budou doživotí. Po podmínečném propuštění psát o 20. století a dějinách v roce 1966 pracoval jako vlády totality v naší zemi, nebudou sanitář v nemocnici a správce muzejního moci vynechat jméno ThDr. depozitáře. Rehabilitován Oto Mádra, říká pražský arcibiskup byl v roce 1969 a nastoupil na teologickou Dominik Duka. 6 toval tatínek a slíbil, že se vrátí co fakultu. Zakrátko byl ale 11

7 Aktuality Valná hromada Spolku na záchranu kostela Poslední únorovou sobotu nezářila světla za okny perucké fary zcela výjimečně pro dětské setkání. V klubovně se tentokrát na své valné hromadě sešly členky Spolku na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Peruci. Kostel byl vybudován v letech z popudu zbožného šlechtice Alexandra Johanna z Ledeburu stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. V současné době však chrámová klenba nutně potřebuje zpevnění, protože vlivem podmáčení klesá a bortí se. Kostelu hrozí stejný osud, jaký potkal již několik dalších v našem kraji. Zřícení. Hlavní problém je rovněž stejný - totální nedostatek financí. Řešení tohoto problému si předsevzal spolek při svém vzniku. Jednatelka Pavla Čandrlová nás tedy především seznámila se stavem účtu. Příjmy spolku v roce 2010 plynuly z členských příspěvků a především z kulturních akcí. Bohužel však stále nejsou takové, abychom se mohli pustit do zásadní opravy, kterou kostel nutně potřebuje. Co nás tedy čeká v tomto roce? Především intenzivní úsilí o získání dalších finančních prostředků na opravu kostela a aspoň malý krok na cestě k jeho záchraně, totiž oprava střechy. Pokud by se mezi čtenáři Rozcestníku našel někdo, komu není osud našeho chrámu lhostejný, rádi ho mezi sebou uvítáme jako člena spolku. A kdyby se někdo rozhodl přispět byť jen malou finanční částkou na opravu kostela, může tak učinit na účet číslo /0300. (Poznámka na závěr: perucký spolek není výlučně dámskou záležitostí, to jen mužská část členské základny zůstala tentokrát doma.) Daniela Pletichová, Čaj o páté... Při peruckém únorovém čaji jsme si povídali o starostech všedních dní. Také jsme si přečetli evangelium následující neděle. Ve Vrbně jsme si upletli košíky z novinového papíru. Aktuality Příště se sejdeme v Peruci ve čtvrtek v a ve Vrbně v pátek v Obě setkání zahájíme bohoslužbou slova. 10 7

8 Světec roku Sv. Anežka Česká - 1. část Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Adlétu zpět na královský dvůr a Konstancii dočasně poslal pryč z Pražského hradu. Roku 1205 byla Markéta, dcera Přemysla a Adléty, provdána za dánského krále Waldemara II. Téhož roku se Konstancii narodil syn budoucí král Václav I., přičemž Přemysl Otakar I. definitivně zapuzuje svou ženu Adlétu. Je obnoven spor o platnost jejich manželství, který je nakonec ukončen Adlétinou smrtí 2. února Datum Anežčina narození Datum narození svaté Anežky není nikde zaznamenáno. Nejpřesnějším historickým pramenem o životě světice je latinsky psaná legenda z let Vzhledem k tomu, že tato legenda upadla v zapomenutí, byly mnohé údaje o Anežčině životě brány z podstatně mladších a velmi nepřesných pramenů. Tak se stalo, že za Anežčin rok narození byl mylně stanoven rok 2005, později Ani jedna z těchto variant nemá historicky doložený důkaz, ale v některých publikacích se tento omyl objevuje dodnes. Fridricha II., bylo jí čtrnáct let. Bezpečně víme, že tato událost se stala v roce Z toho vyplývá, že Anežka se narodila v roce Dětství a mládí Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a sv. Hedviky, a proto byly poslány na vychování do tamního kláštera cisterciaček, který sv. Hedvika založila. Za tři roky se však Anežka vrací domů, protože syn vévody, s nímž byla zasnoubena, zemřel. Po krátkém pobytu na Pražském hradě je poslána do kláštera premonstrátek v Doksanech, protože zdejší klášter byl vyhledáván jako centrum výchovy a vzdělání pro dívky z významných šlechtických rodů. Anežka zde zůstala asi rok a půl. Pobyt v klášteře cisterciaček pod dohledem sv. Hedviky v polské Třebnici a následná výchova v klášteře premonstrátek v Doksanech dala základy její pozdější duchovní hloubce. Konstancie se stala manželkou Přemyslovou v roce 1199, když pražský biskup Daniel prohlásil předchozí manželství krále Přemysla s Adlétou Míšeňskou za neplatné. Adléta se odvolala proti rozsudku k papeži Inocenci III., ovšem Přemysl Otakar neváhal Netrvalo dlouho a Anežka byla a rovněž napsal do Říma. Manželský zasnoubena Jindřichovi, synu císaře spor byl téměř neřešitelný. Přemysl podepřel zneplatnění manželství saře byla poslána ve svých osmi letech Fridricha II. Na přání samotného cí- Původní latinská legenda byla nalezena až v roce 1896 v Miláně, u nás argumenty, které měly jistou právní do Vídně, aby zde byla vychována na ji poprvé publikoval Jan Kapistrán hodnotu (např. příbuzenství čtvrtého vévodském dvoře jako budoucí císařovna. Pobyt ve Vídni, kde se při- S. M. Ludmila Pospíšilová, OSF Vyskočil, OFM (1932). Autor legendy píše, že když se Anežka vracela do stupně atd.), ale bylo více než zřejmé, že se jen chce zbavit stárnoucí ženy. pravovala na budoucí manželství s Čech z Rakouska po zrušeném zasnoubení s Jindřichem, synem císaře (pokračování příště) V roce 1204 přijal Přemysl na krátko Jindřichem, poodhalil Anežce velmi 8 nevázaný život u dvora. Podle legen- 9 dy však Anežka zůstala věrnou svým křesťanským zásadám. Lidské plány s jejím životem však narušila další nečekaná událost: Kníže Leopold VI., na jehož dvoře Anežka žila, dosáhl v roce 1225 skrze politické intriky zrušení zasnoubení Jindřicha s Anežkou a jeho následného sňatku se svou dcerou Markétou. Lze předpokládat, že Anežka přijala zrušení zasnoubení s Jindřichem spíše jako vysvobození, ale rozhořčený otec Přemysl Otakar I. vedl po jejím návratu domů neúspěšnou válečnou výpravu proti Rakousku probíhala další jednání o zasnoubení Anežky s anglickým králem Jindřichem III. Roku 1228 dostala česká princezna první nabídku k sňatku od císaře Fridricha II., kterou císař zopakoval ještě v roce Avšak zkušenost u rakouského dvora v ní povzbudila přesvědčení, že moc a sláva za cenu úplné mravní zkaženosti jsou velmi prázdnou hodnotou. Pověst císařovy povahy neslibovala vskutku nic pěkného. Anežka proto poslala list papeži Řehoři IX., v němž prosí o jeho ochranu, aby se mohla zasvětit Kristu a odmítnout sňatek s císařem. Papež jí odpověděl listem, v němž ji přijal za svou duchovní dceru, a poslal jí četné dary.

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň BŘEZEN 2014 Zkus v postní době ze svého života odstranit to, co ti bere čas a co není tak

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

02/2011. Zpr vy z farnosti

02/2011. Zpr vy z farnosti Zpr vy z farnosti 02/2011 Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, 412 531 582 e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ strana 2 Úmysly Apoštolátu modlitby

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2015 Číslo 3 Ročník 21 Úvodník - P. Marek Glac Liturgický kalendář Slovo z Charity Světec měsíce Maltézáci oslavili čtvrtý rok 2015 Rok zasvěceného života Rosteme ve

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 11 Ročník XV. Listopad 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v měsíci listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. Přitom navštěvujeme

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více