ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA"

Transkript

1 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str let Ing. Václava Němce str. 6 Fotoklub Jaroměř opět boduje str. 13 Sobota 10. ledna, hod. MYSLIVECKÝ PLES kontakt: Jaromír Baše, tel Sobota 17. ledna, hod. PLES KLUBU PŘÁTEL JOSEFOVA kontakt: Ing. Vratislav Čermák, tel Sobota 24. ledna, hod. PLES KUŽELKÁŘŮ JOSEFOV kontakt: Markéta Zapadlová, tel Sobota 7. února, hod. DĚLOSTŘELECKÝ BÁL kontakt: Knihkupectví Traxler, tel Neděle 15. února, hod. DĚTSKÝ KARNEVAL kontakt: DDM Klíč Josefov, tel Sobota 21. února, hod. DIVADELNÍ PLES kontakt: MKS Jaroměř, tel Pátek 27. února, hod. PLES ZŠ NA OSTROVĚ A ZUŠ JAROMĚŘ kontakt: ZŠ Na Ostrově, tel ZUŠ Jaroměř, tel Pátek 6. března, hod. PLES GYMNÁZIA A SOŠ JAROMĚŘ kontakt: Gymnázium Jaroměř tel , Sobota 21. března, hod. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY kontakt: Věra Bajerová, tel Sobota 28. března, hod. PYŽAMOVÝ PLES kontakt: DDM Klíč Josefov, tel Vydává Městský úřad Jaroměř jako měsíčník Cena 5,- Kč

2 strana 2 R A D N I C E 1/2009 Výběrové řízení Město Jaroměř vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení na pracovní místo referent obecního živnostenského úřadu (kontrola) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř. Nabízíme: platové zařazení - 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, možnost nástupu do pracovního poměru od , zajímavou a odpovědnou práci v příjemném kolektivu, možnost seberealizace, vzdělávání a profesní perspektivu. Obec Rychnovek Nová průmyslová zóna Rychnovek V letošním roce vznikla v Rychnovku nová průmyslová zóna v bývalém vojenském areálu, jehož výstavba byla zahájena v roce 1955 a poslední haly byly dostavěny v roce Vojenský areál sloužil jako sklad proviantního materiálu a zařízení a jako sklady zdravotnického materiálu. Byly zde polní pekárny, zařízení pro zpracování masa, polní kuchyně, polní nemocnice a řada dalšího materiálu. Však mnozí starší občané jistě pamatují na Rychnovek, jak sem chodili na vojenská cvičení. Činnost tohoto vojenského zařízení byla ukončena Usnesením vlády ČR ze dne byl schválen převod tohoto dnes již nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví obce Rychnovek. Žel, vinou armády, se převod tohoto majetku neúměrně protahoval a převzetí bylo uskutečněno až Převod a znovuoživení tohoto prostoru organizují obec Rychnovek a akciová společnost Asangeo, která již má s převody vojenských areálů zkušenosti. Dnes již v části areálu připravuje svoje aktivity firma H.P.P. spol. s.r.o. Bohuslavice a zemědělská farma Zolman z Rychnovka. Nabízíme vám možnosti odkoupení či pronájmu zbývající části areálu, který svou variabilitou nabízí nejrůznější možnosti využití. Josef Malíř REVITALIZACE VOJENSKÉHO MAJETKU - Rychnovek Požadujeme: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, znalost jednacího jazyka, bezúhonnost, vstřícnost, spolehlivost a smysl pro zodpovědnost, vzdělání min. střední s maturitou, zkoušky odborné způsobilosti výhodou, praxe ve veřejné správě vítána, znalost práce s PC, osobní iniciativu, schopnost samostatné práce, dobrou komunikativnost s lidmi, časovou flexibilitu a řidičský průkaz skupiny B. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu nebo mobilu, číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. K přihlášce dále nutno doložit: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se vypisované pracovní pozice, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání. Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do (výhradně poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemníka ing. Josefa Cejnara, nám. ČSA 16, Jaroměř. Obálku označte konkurz - referent OŽÚ - neotvírat. V Jaroměři dne Ing. Josef Cejnar tajemník MěÚ Jaroměř Pečovatelská služba Jaroměř Děkujeme všem svým klientům, spolupracovníkům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a MPSV za podporu při realizaci sociálních služeb a do nadcházejícího roku 2009 přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Pečovatelská služba Jaroměř Jaroměřský a josefovský z p r a v o d a j č. 1/2009, vychází registrační číslo: MK ČR E 11964; vydává: Město Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř, IČ: ; náklad: 1700 kusů; kontakt: Redakce Jaroměřského a josefovského zpravodaje, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel.: /163, fax: , toto číslo sestavily: Ing. Svatava Nováková, Lenka Bendová; redakční rada: Ing. Svatava Nováková, Lenka Bendová, Akademický malíř Jiří Škopek, PhDr. Jiří Uhlíř, Helena Holečková, Mgr. Vladimíra Traxlerová, Mgr. Lucie Kubálková Kalhousová, Mgr. Radka Hejnová; tisk: Eduard Paseka, Tiskárna Paseka; uzávěrka: 20. v měsíci; příspěvky: max. 40 řádků; pozn.: Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archív. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

3 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 3 RM Investice, regionální rozvoj RM bere na vědomí - předloženou zprávu o stavu poškození podzemních chodeb v Korunních hradbách v Josefově a ukládá vedoucím OV a OŽP obeslat vlastníky pozemků, ve kterých jsou vyústění kanalizačních potrubí do podzemních chodeb, za účelem zjištění zda tyto vyústění jsou v jejich vlastnictví a zda je vědomě využívají. RM ukládá - vedoucí OIRR předložit na jednání ZM dne v elektronické podobě zprávu o dokumentaci stavu podzemních chodeb v Korunních hradbách v Josefově a zajistí přítomnost p. RNDr. Radko Táslera. Majetkové záležitosti RM schvaluje - Smlouvu č. OS/OSMM-0427/2008 (OS/OSMM- 72/2008) o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Jaroměř a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - úplný odpis promlčeného závazku Města Jaroměř vůči firmě Pramen Trutnov ve výši 511,- Kč bez evidence na podrozvahovém účtu - úplný odpis promlčeného závazku Města Jaroměř vůči firmě Oděvy Hradec Králové ve výši 362,- Kč bez evidence na podrozvahovém účtu - úplný odpis promlčeného závazku Města Jaroměř vůči firmě CZ COM s.r.o. ve výši 1 198,- Kč bez evidence na podrozvahovém účtu - na základě VŘ přidělení bytu č. 208, č.p. 228, U Mlýna, v Jaroměři-Josefově pro A. Gorolovou, Jaroměř-Josefov, za vydražené čisté měsíční nájemné 3.899,- Kč včetně náhradníků M. Krištofíka, Martin za vydražené čisté měsíční nájemné 2.700,- Kč a R. Žílové, Běluň 4, Heřmanice n.l. za vydražené čisté měsíční nájemné 2.170,- Kč - na základě VŘ přidělení bytu č. 203, č.p. 67, ul. Jiráskova, v Jaroměři-Josefově pro R. Čurejovou, Jaroměř za vydražené čisté měsíční nájemné 4.600,- Kč včetně náhradníků A. Gorolové, Jaroměř-Josefov za vydražené čisté měsíční nájemné 4.052,- Kč a V. Csonky, Smiřice za vydražené čisté měsíční nájemné 3.685,- Kč - na základě VŘ přidělení bytu č. 401, č.p. 207, Tyršova, v Jaroměři-Josefově pro R. Žílovou, Běluň 4, Heřmanice n.l. za vydražené čisté měsíční nájemné 3.670,- Kč včetně náhradníků A.Gorolové, Jaroměř-Josefov za vydražené čisté měsíční nájemné 3.526,- Kč a F. Hermana, Trutnov za vydražené čisté měsíční nájemné 3.520,- Kč - na základě VŘ přidělení bytu č. 104, č.p. 39, Duškova, v Jaroměři-Josefově pro R. Čurejovou, Jaroměř za vydražené čisté měsíční nájemné 4.700,- Kč včetně náhradníků A. Gorolové, Jaroměř-Josefov za vydražené čisté měsíční nájemné 4.101,- Kč a V. Csonky, Smiřice za vydražené čisté měsíční nájemné 3.565,- Kč Školství, kultura RM schvaluje - příspěvek ve výši Kč na úhradu výdajů souvisejících s financováním aktivit vyplývajících z Partnerské smlouvy s britským městem Warrington - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,-- Kč na podporu projektu MK Rozmarýnek Šikovný Rozmarýnek z částky určené v rozpočtu města pro zájmové organizace RM ukládá - ved. OŠKT paní Mgr. Květě Simonové předložit aktuální stav připravované knihy Osobnosti Jaroměře od pana PhDr. Jiřího Uhlíře, včetně navrženého obsahu a vyjádření kulturní komise RM vyjadřuje poděkování - za dobrovolnou práci při zastupování města ve školských radách základních škol v minulém VÝBĚR Z USNESENÍ RM A ZM volebním období A. Žáčkové, M. Bartoňové, Mgr. S. Formánkové a ing. M. Fejtkové Finanční záležitosti RM schvaluje - smlouvu čj. OS/OPF-0430/2008 mezi Městem Jaroměř a Orlobus a.s., Nové Město nad Metují RM bere na vědomí - dílčí zápis č.1 o přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2008 ze dne od auditorské organizace AV-AUDITING Pardubice. Životní prostředí RM schvaluje - udělení výjimky z právního předpisu města Jaroměř č. 8 Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu na realizaci projektu Implementace technologie čárových kódů pro sledování a evidenci svozu odpadů pro ICS Identifikační systémy, a.s. RM ukládá - vedoucímu OŽP informovat KŽPR o pracech na obnově Riegrova náměstí v Josefově - vedoucímu OŽP předložit KŽPR zprávu o plnění požadavků AOPK k protipovodňové ochraně Různé RM bere na vědomí - protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Technických služeb města Jaroměře RM Životní prostředí RM schvaluje - Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí RM Investice, regionální rozvoj RM schvaluje - návrh hodnotící komise veřejné zakázky na řízení a závěrečné vyhodnocení pro poskytovatele dotace projektu Oživení areálu Retranchement No. XVIII v pevnosti Josefov - výjimku z výběrového řízení dle právního předpisu č. 8 na akci: Městské divadlo, Dukelských hrdinů 240, Jaroměř - část objektu RM ukládá - vedoucí OIRR vypracovat projekt na výstavbu garáží v Bavlnářské ul. v Jaroměři - pozemky parc. č. 1700/1, 1700/2 a 1700/3 Majetkové záležitosti RM schvaluje - záměr odprodeje pozemků parc.č. 1373, 1374 a 1375 v k.ú. Jaroměř. Nejnižší kupní cena je stanovena na 600,- Kč/m2. - záměr odprodeje části pozemku parc.č v k.ú. Jaroměř - záměr odprodeje pozemku parc.č. 570/3 v k.ú. Jaroměř. Nejnižší kupní cena je stanovena na 600,- Kč/m2. - likvidaci majetku uvedeného v bodě 1 písm. a) - k) zápisu z jednání ÚIK 4/2008 včetně formy jeho likvidace - prodej majetku uvedeného v bodě 2 písm. a) zápisu z jednání ÚIK 4/ Výsledky inventarizace majetku Města Jaroměř k příloha zápisu z jednání ÚIK 4/ vstup Města Jaroměř do Státního integračního programu - Varianta II A - rok 2009 za majitele Město Jaroměř - vstup Města Jaroměř do Státního integračního programu - Varianta II A - rok 2009 za majitele pronajímané nemovitosti ul. Engeho čp. 13 v Jaroměři - Josefově pana J. Koudelku - smlouvu o využití sloupů veřejného osvětlení č. OS/OSMM-0440/2008 mezi Městem Jaroměř a Karlem Brendlem - PROST, Velichovky, s tím, že čl.v. smlouvy doplnit textem: Dodržovat ust. 25 zákona o pozemních komunikacích - záměr odprodeje objektu na pozemku parc.č. 62/7 a pozemku parc.č. 62/7 v k.ú. Josefov u Jaroměře RM ukládá - vedoucímu odboru správy majetku města vypovědět stávající nájemní smlouvy na užívání pozemků - vedoucímu OSMM uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, dvou kanceláří v 1. poschodí hospodářské budovy v bývalé nemocnici Jaroměř, Národní 83 s panem T. Lustigem, Jaroměř - uzavřít nájemní smlouvu s panem J. Novákem, Jaroměř na pronájem části pozemku parc. č. 2074/2 v k. ú. Jaroměř pod garáží, která je jeho vlastnictvím RM bere na vědomí - průběh stavebních oprav a úprav v areálu Koupaliště Na Úpě v Jaroměři Školství, kultura RM schvaluje - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- - Kč na podporu projektu ČSOP Puštíci z částky určené v rozpočtu města pro zájmové organizace - poskytnutí finančního příspěvku na vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem ve výši Kč, z odvětví kultury - finanční příspěvek z prostředků RM ve výši Kč na akci Klubu přátel vína v Jaroměři - finanční příspěvek Kč z prostředků RM na pořádání charitativní akce Davida Novotného Večer pro dobrou věc, pořádané v divadle v Jaroměři v březnu poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč pro ZO Českého svazu včelařů v Jaroměři na dofinancování nákladů na vydání Jaroměřského včelařského almanachu z částky určené v rozpočtu města pro zájmové organizace - uzavření nájemní smlouvy mezi MŠ Lužická 321 Jaroměř a MUDr. Lenkou Šmídovou, na nebytové prostory v MŠ Tyršova ul. v Josefově s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou RM ukládá - vedoucí OŠKT a ředitelce MŠ Lužická o předložení vyčíslení případných nákladů na provedené opravy a technické zhodnocení pronajatých prostor MUDr. Šmídové, a to za celou dobu trvání nájemního vztahu v termínu do vedoucí OŠKT předložit na projednání RM návrh kritérií o přijímacím řízeení MŠ Lužická pro školní rok RM bere na vědomí - výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy F.A. Šporka, výroční zprávu DDM Klíč, vlastní hodnocení školy - Mateřská škola Jaroměř, Lužická hodnocení činnosti zpracované organizacemi: Městská knihovna, Městské muzeum, Školní jídelna Na Karlově - informaci o plnění usnesení č OSKT-RM o stanovení příspěvku od okolních obcí na úhradu neinvestičních výdajů za děti umístěné v Mateřské škole Jaroměř, Lužická předběžný heslář osobností do připravované publikace Osobnosti Jaroměře a Jaroměřska Různé RM schvaluje - členy výběrové komise a jejich náhradníky, za účelem výběru vhodného dodavatele speciální vany pro Pečovatelskou službu Jaroměř Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kompletní zápisy naleznete na městských stránkách - úřední deska - usnesení RM - usnesení ZM

4 strana 4 I N F O R M A C E 1/2009 Čestné občanství Ohlédnutí za vánočním trhem Dne udělilo Zastupitelstvo města čestné občanství za významný podíl o rozvoj Města Jaroměře, především o zachování a rozvoj Městských lesů Jaroměř panu Ing. Václavu Němcovi. Tak zase za rok, pane řediteli! (Lucie ze ZUŠ F. A. Šporka na Vánočním trhu) Tyršovu mostu byl navrácen jeho původní vzhled. Byl na něj zpět umístěn čtvrtý pylon, který byl na lehkoatletickém stadionu TJ Sokol. Akci provedl kameník pan Josef Šraibr. Navrácení pylonu na Tyršův most

5 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 5 Vážení spoluobčané, rok 2008 má už namále. Brzy už jen budeme vzpomínat na všechno, co nám dal, i co nám vzal. Něco končí, a hle, něco nového tu raší! Každý konec s sebou přináší i jakési nostalgické zamyšlení o tom, jak jsme vlastně celý ten rok prožili, jaký byl. A zároveň je tu i obvyklá lidská zvědavost: co bude dál, co ten nový rok přinese? Někteří budou tiše tesknit, že zase bude dráž jídlo, nájem, energie a kdovíco ještě. Jiní, co na to mají, mávnou rukou a nalijí si další skleničku, a někteří se nebudou vůbec ptát. Nikdo jim nic nedá, a tak nemají o co přijít. Člověk je přeci jenom zvědavý tvor a doptává se, jak to s tím příštím rokem bude. Proto i různí hvězdopravci, věštci, či jak se jim vůbec dnes říká, mají zelenou. Jejich klientela jen kvete. Kdo však uvěří Boží moudrosti, která nepřichází se žádným podfukem, nikoho nemanipuluje a dokonce za své služby nechce ani žádné peníze? Marně si s tím lámu hlavu. Člověk je dnes schopen spíš uvěřit tomu, že na jeho zahradě hrají kopanou mimozemšťané než tomu, kdo ho stvořil. Kdo dal zákony světu okolo nás. Kdo poslal svého Syna do našeho světa, aby nás zachránil pro věčný život. Toho, jehož narození si každoročně okázale připomínáme. Toho, kdo nás svou čistotou a nevinností odmítnutého dítěte dojímá. Vánoce, zahaleny tajemstvím narození malého Ježíška. Všechno má svůj čas. Vánoce uplynou. Zvláštní kouzlo, které s sebou přinášejí, se rozplyne. Bouřlivý příchod nového roku a... Co dál? Někomu zůstane zvláštní prázdno v srdci. V někom se zrodí právě letos Kristus. Přemýšlejme o tom! Ještě je čas. Z celého srdce vám všem, moji milí spoluobčané, přeji požehnaný nový rok Kéž právě vy najdete přízeň Boží, která vám dá všechno, co potřebujete ke svému životu lásku, pokoj a mír. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1. list Janův 4/9 Mgr. Alena Fabiánová - farářka Branka bilancovala Dne 25. listopadu se v krásném prostředí Pellyho domů v Polici nad Metují konala valná hromada Svazu cestovního ruchu Branka. Cílem setkání bylo posoudit efektivitu aktivit společnosti v roce 2008 a připravit plán činnosti pro rok Valná hromada konstatovala, že plán roku 2008 byl splněn. Podařilo se realizovat zejména následující aktivity: vydání tištěných propagačních materiálů v rámci projetu Cyklobusy Kladským pomezím: leták s jízdními řády a mapkou - použito na jízdní řády CDS a do MHD v H. Králové, skládačka s jízdními řády, Z dopisů našich čtenářů plánky tras cyklobusů - v IC, u ubytovatelů či pokladnách turisticky významných míst, tisk skládaček s tipy na výlety pro 8 měst - k dispozici u řidičů autobusů a v IC Katalog ubytování v Kladském pomezí 2008 elektronická podoboba spolupráce na projektu české centrály cestovního ruchu Czech Tourism Podpora medializace domácího cestovního ruchu - výsledkem spolupráce je propagace turistické oblasti Kladského pomezí doplňování a obnova www stránky s doménou kladskepomezi, soustřeďování nabídek regionálních turistických zajímavostí, tvorba elektronické informační databáze, možnost prezentace pro subjekty cestovního ruchu propagace práce Branky, o.p.s v tisku - zpravodaje měst, deník Náchodska, ECHO. účast na veletrzích Varšava - Veletrh TT, Hradec Králové - Infotour-cykloturistrika, Regiontour Brno spolupořadatelství na akci Okruh Boženy Němcové Rozpočet Svazu cestovního ruchu Branka i Branka, o.p.s je plněn dle daných podmínek, členské příspěvky zůstavají pro rok 2009 beze změn. Ve druhé části jednání byly nastíněny náměty činnosti pro rok Předsedkyně správní rady Branka, o.p.s. Mgr. Ida Seidlmanová informovala přítomné o projektu Úprava lyžařských tras v Kladském pomezí - pro rok schváleny celkové náklady na projekt ,- Kč, žádost o poskytnutí finanční podpory z grantového programu Královéhradeckého kraje ,- Kč, poskytnutá dotace ,- Kč. Pro rok náklady na projekt ,- Kč, schváleno ,- Kč. Doposud bylo hrazeno z obcí dobrovolně. Na schůzce bylo dohodnuto finanční dotaci rozdělit po sezoně dle najetých km (kontrola - pravidelné zveřejňování na polických internet. stránkách). Předseda Svazu cestovního ruchu Ing. Jaroslav Rohulán seznámil přítomné s přípravou projektu Rozhledny v Kladském pomezí. Jedná se o stavbu 4 rozhleden v obcích Vysoká Srbská, Teplice n. Metují, Slavíkov a Žernov. Během měsíce prosince bylo jednání s CEP Hradec Králové o přípravě žádosti podání do jarního kola Dále informoval o projektu 48 výletů za poznáním Kladského pomezí - základem projektu je materiál na výlety po Kladském pomezí, který bude k dispozici v IC, na veletrzích CR v ČR i zahraničí a u ubytovatelů kde bude sloužit jako nabídka pro celotýdenní výlety pro ubytované. Výkonná ředitelka Branka, o.p.s Marcela Štěpánková informovala o připravovaném projektu regionálních turistických novin Léto v Kladském pomezí,jehož cílem je připravit vzorové 1. vydání zpravodaje, zaměřeného na letní sezonu Tento projekt položí obsahové, personální a organizační základy pro každoroční vydávání turistických novin a především pravidelné, tištěné, sezonní informace pro návštěvníky regionu. Další informace se týkala pozvání na veletrh Regiontour Brno Turistická oblast Kladské pomezí se bude prezentovat v rámci expozice s názvem Královéhradecký kraj. Pro zástupce jednotlivých informačních center jsou objednány pultíky, kde budou prezentovat svá města. Po celou dobu veletrhu bude k dispozici výčep pivovaru Náchod a stánek města Hronov, který bude prezentovat formou propagačního panelu firmu WIKOV MGI a.s., Jiráskův Hronov - festival amatérského divadla a dále formou anketního kvízu budou připomenuti slavní rodáci města Hronova. Členové Svazu CR byli vyzváni, aby do schvalující valné hromady, která se bude konat v 1. čtvrtletí 2009, zaslali další náměty na činnost společnosti. Závěrem bych chtěla poděkovat vedení měst a obcí, všem členům Svazu cestovního ruchu Branky, pracovníkům informačních center a partnerům za spolupráci v roce Věřím, že je na poli podpory cestovního ruchu na co navazovat a předkládat návštěvníkům regionu Kladské pomezí zajímavé programy. Marcela Štěpánková, Branka o.p.s. Stomatologická pohotovost O r d i n a č n í h o d i n y: sobota, neděle, svátek 8:00-10:00 hodin L E D E N leden MUDr. Olga Záplatová Husovo nám. 36, Česká Skalice Tel.: leden MUDr. Kalfus Petr Patrného 191, Jaroměř Tel.: leden MUDr. Marta Marková Husova 931, Jaroměř Tel.: leden MUDr. Anna Slavíková Patrného 191, Jaroměř Tel.: Ú N O R 1. únor MUDr. Anna Slavíková Patrného 191, Jaroměř Tel.:

6 strana 6 S P O L E Č N O S T 1/2009 Jaroměř bohaté město Galerie, lapidárium, podzemní chodby, Městské muzeum, v Josefově muzeum vojenské, železniční a teď nové Muzeum magie. V tisku a ČT proběhly zprávy, že v Jaroměři vzniká originální muzeum magie, jako jediné v republice. A tak se nabízí otázka, proč právě v Jaroměři? Jaroměř je kolébkou českého kouzelnictví. Její magická historie začíná před 200 lety, kdy zde vzniklo první české kouzelné divadlo v Evropě, divadlo M.S.Patrčky, který je pochován v kostele sv. Jakuba, kde stojí jeho památník. Druhým byl Jindřich Balzar z Josefova, uznávaný světový manipulátor, který projel všechny kontinenty světa jako hvězda světových varieté. Třetí Jaroslav Zach, profesionál, držitel mnoha vyznamenání, který zpracoval historii kouzelných divadel v publikaci Mistři české magie a věnoval svoji sbírku pro muzeum, které na své náklady postavil. Muzeum magie předává Magické lóži, kterou v Jaroměři založil a které bude sloužit i městu v rozvoji turistického ruchu. Jde o určitou zvláštnost, raritu, se kterou se může město chlubit a jak bude využito, ukáže čas. A samotný obsah muzea? Je koncipován do tří částí: 1. Vznik kouzel, magie, čarodějnictví, promísené pověrami a falešnými představami. Ukázky medijních kreseb, inspirovaných dopisů, andělské a čertovo vejce pro zahánění nemocí, okultní literatura, odznak spiritistů ap. Tato část okultismu je oddělena od kouzelnictví, které slouží pro pobavení diváků, což je mnohdy směšováno. 2. Mistři české magie. Doklady, fotografie, plakáty, rekvizity. Historie nejlepších a nejznámějších českých kouzelných divadel. 3. Doplněním jsou výtvarná díla s tématikou magie a kouzelnictví pro chvilku zamyšlení. Koláže, asambláže a intarsie. Součástí je odborná knihovna, videa světových mistrů magie a celý objekt bude sloužit jako odborné a rekreační středisko kouzelníků. Slavnostně bude otevřeno v květnu 2009 a pro veřejnost v letních měsících v sobotu od do hodin nebo po telefonické dohodě. Jaroslav Zach Elvis Presley další vydařená akce Klubu přátel Josefova V neděli zažila Jaroměř hudební svátek. V městském divadle vystoupil nejlepší český a druhý nejlepší evropský imitátor Elvise Presleyho pan Vladimír Lichnovský se svou kapelou Elvis Presley Revival Band. Po rozjezdovém začátku hned druhá skladba Blue Suede Shoes rozpohybovala zaplněné městské divadlo. Jaroměřští diváci spontánně přivítali Elvise a ten se jim za to náležitě odměnil. Až nevídané pohybové kreace, perfektní kostýmy ušité přímo na zakázku americkou firmou B&K Enterprises, jenž šila přímo pro Elvise, bohaté světelné efekty, profesionální zvuk, vyvážené vokály. Taková byla atmosféra v jaroměřském divadle, kde bylo skutečně hodně lidí, kteří si při vystoupení Elvise podupávali do rytmu. To nemá chybu, To se Vám opravdu povedlo, Perfektní, Fakt pěkné, Vrátili jsme se do dob svého mládí, Tak to tu ještě nebylo to byly nejčastější věty, které bylo slyšet o přestávce vystoupení ve foyeru divadla. A to už jsme věděli, že první akce Klubu přátel Josefova v Jaroměři se vydařila. Dokonce jsem už dostal několik dotazů, zda se bude vystoupení ještě někdy opakovat. S Vladimírem máme více než standardní vztahy, opakování koncertu tedy není vyloučené. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Městského kulturního střediska za jejich vstřícnost a ochotu, technikům za dobře odvedenou práci, firmě Solar s.r.o. Jaroměř za jejich významnou finanční podporu a členům Klubu přátel Josefova za kompletní zorganizování akce. Ing. Vratislav Čermák, předseda Klubu přátel Josefova 80 let Ing. Václava Němce, lesního rady Městských lesů Jaroměř Jaroměř V sobotu 17. ledna 2009 se dožívá v plné duševní svěžesti 80 let Ing. Václav NĚMEC, lesní rada, jednatel společnosti Městské lesy Jaroměř, odborný lesní hospodář, znalec pro lesnictví a myslivost, emeritní středoškolský lesnický pedagog, autor učebnic, odborných a vlastivědných knižních publikací, majitel pamětní medaile města Jaroměře ( ), čestný občan obce Rychnovek-Zvole u Jaroměře ( ). Václav Němec se narodil dne 17. ledna 1929 v obci Zvole u Jaroměře v rodině stavebního technika. Vychodil pět tříd Smíšené obecní školy ve Zvoli ( ), pět tříd Reálného gymnasia v Jaroměři ( ). V roce 1945 byl přijat na nově založenou Státní vyšší lesnickou školu v Trutnově, kterou po povinné předškolní lesnické praxi ( ) úspěšně absolvoval v letech Po maturitě nastoupil do zaměstnání u Lesní správy města Jaroměře jako lesní adjunkt, kde pracoval až do nástupu základní vojenské služby ( ), kterou jako politicky nespolehlivý konal u Pomocných technických praporů vojenských táborů nucených prací v dolech na Ostravsku ( ). Od byl lesníkem na Pěstebním středisku Starý Sedloňov LZ Dvůr Králové n.l., polesný polesí Zvičina ( ) tamtéž. Pak působil jako středoškolský lesnický pedagog odborných předmětů Lesnické mistrovské školy ve Šluknově ( ), odkud v září 1960 byl přeložen na Střední lesnickou školu do Trutnova ( ), kde působil jako středoškolský profesor, zástupce ředitele školy a učitel pověřený praktickou výukou do roku 1991, kdy odešel do důchodu. V roce 1964 ukončil studium na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze (VŠZ, vysokoškolská kvalifikace lesní inženýr). Zkoušku učitelské způsobilosti složil na VŠZ v Brně. Jako pedagog patřil mezi poctivé a svědomité učitele. V letech je autorem a spoluautorem 22 vytištěných a rozmnožených učebních textů, zejména lesní těžby, bezpečnosti a hygieny práce, řetězových motorových pil, učebních praxí ap. Ing. V. Němec se po listopadu 1989 významně zasloužil o navrácení lesního majetku městu Jaroměři k a tehdy se stal vedoucím lesní správy Proruby, odborným lesním hospodářem (do ), potom technikem společnosti Městské lesy Jaroměř (MLJ, dosud na zkrácenou pracovní dobu 24 hodin týdně). Do roku 2001 bydlel v Trutnově, později v Jaroměři, do zaměstnání dojíždí. Dne 17. ledna 2004 udělila Rada města Jaroměře lesmistru Ing. Václavu Němcovi stavovský titul lesní rada, a to zcela zaslouženě. Majetek postupně za jeho éry se zveleboval, zmnožoval a město Jaroměř jako vlastník lesů za jeho působení bohatlo. Významná je též jeho činnost publikační. V roce 2004 vydal dvě vlastivědné historické knížky, a to 115 let Sboru dobrovolných hasičů ve Zvoli a Zvole u Jaroměře, vlastivěda obce. A posléze vynikající odbornou monografii Minulost a současnost lesů města Jaroměře. K 15. výročí navrácení lesního majetku městu Jaroměři podle zákona 172/1991 Sb. (2006, 216 stran, 61 obrázků, 12 tabulek, 9 grafů, 2 mapky), o níž Lesnická práce v prosinci 2006, s. 693, přinesla recenzi. Nyní jubilant připravil k vydání vlastivědu obce Rychnovek na Jaroměřsku. Náš jubilant jako senior vůbec nezahálí a je stále činný i v městě Jaroměři jako předseda Klubu seniorů, pro nějž iniciuje mnoho kulturních užitečných akcí. Na závěr přejeme agilnímu osmdesátníkovi panu lesnímu radovi Ing. Václava Němcovi hodně zdraví, spokojenosti a radosti z dobře vykonaného životního díla pro české lesnictví, lesnické školství a vlastivědu. PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, Jaroměř čtvrtek

7 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 7 Který soukromý dům v Josefově byl postaven jako první? První vojenskohistorické muzeum M. Frosta Jaroměř - Josefov Každé město na světě muselo mít zákonitě svůj soukromý první dům, ale který to byl, se nedá spolehlivě určit. Výjimku tvoří Josefov a možná i Terezín. V plánech vojenské pevnosti se počítalo s civilní částí a soukromé domy začínaly popisným číslem 23. První civilní dům postavil v roce 1790 zednický mistr Ehrmann pro mistra kamenického Jana Rumpelmayera, který přišel v roce 1781 stavět vojenskou pevnost Ples z Prešpurku dnešní Bratislavy. Brzy na sebe upozornil svou dovedností a ještě ve stejném roce se stal nadřízeným osmi kameníků. Těšil se dobré pověsti a vážnosti. Když se likvidovalo vnitřní zařízení románského kostelíka sv. Jiljí, obdržel obraz Panny Marie Czestochowské. Později se stal reprezentantem a právním zástupcem města. Nad vchodem do prvního civilního domu v Josefově se zachovala a nedávno byla odborně restaurovaná kamenná deska. Dům zdobí další tři pamětní desky připomínající význačné josefovské rodáky Arnošta Heidricha, Zdeňka Němečka a Blahoslava Hrubého. Narodil se zde ale pouze diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Další desky budou přemístěny na protější budovy, až se podaří obnovit jejich fasády. Majitel prvního civilního domu v Josefově Jan Rumpelmayer byl autorem základního kamene posádkového kostela a postavil podle návrhu Josefa Bergera na náměstí kašnu. Své ženě Kateřině, která se dožila jen čtyřicetičtyř let, vytvořil vkusný náhrobek s hodnotnou sochařskou výzdobou. Představuje čtyři postavy v dobovém oblečení kolem empírové urny, Jana Rumpelmayera s truchlící rodinou. Pomník z kvalitního kamene byl restaurován v roce Majitel prvního civilního domu v Josefově zemřel 4. září Foto a text: Václav Novák Dobročinný koncert: Naděje pro Bangladéš V sobotu v 19 hodin se v jaroměřském divadle pod záštitou starosty města Jaroměře, Ing. Jiřího Klepsy, uskutečnil dobročinný koncert nazvaný Naděje pro Bangladéš. Vystoupila na něm česko-moravská pěvecká skupina Naděje (se sólistou panem Miroslavem Königem) a své autentické svědectví o cestách a pomoci v jihovýchodní Asii podal pan Pavel Voltr. O lékařské misi a svých zkušenostech z Bangladéše promluvil i MUDr. Ivan Pařízek. Celým koncertem procítěně a s profesionalitou provázel moderátor Českého rozhlasu pan Karel Sladký. Koncert se nesl ve vánočním duchu, naplnil všechny přítomné sváteční atmosférou a pohladil emotivními písněmi a básněmi. Díky obětavosti a dobrým srdcím diváků se podařilo v Jaroměři pro chudou Bangladéš získat ,- Kč. Tentýž koncert proběhl i v Novém Bydžově, v Jiráskově divadle pod záštitou starosty, Ing. Pavla Loudy. Výtěžek z toho koncertu činil ,-Kč. Pod dojmem obou koncertů se rozhodli další dobří lidé, kterým není utrpení druhých lhostejné, přispět na prezentované projekty a věnovali na chudé dalších ,-Kč. Celková částka pro Bangladéš tedy činí: ,-Kč. Chceme poděkovat všem ochotným dárcům, chceme poděkovat oběma pánům starostům za záštitu, městu Jaroměř i městu Nový Bydžov za ochotné zapůjčení divadel a velmi vstřícný přístup ředitelů J. Horáčka a P.Kruliše. Chceme poděkovat Českému rozhlasu za mediální podporu, panu Karlu Sladkému, členům skupiny Naděje, všem dětem i studentům za pomoc při prodeji vstupenek a personálu obou divadel za asistenci při přípravách na vystoupení. Vážíme si pomoci lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na samotném koncertu i všech, kteří se dokázali rozdělit o své prostředky s trpícími a s dětmi, vzdálenými od nás 11 tisíc kilometrů. Všem těmto dobrodincům přejeme krásné prožití Vánočních svátků a v Novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí, lásky a vše potřebné k šťastnému a spokojenému životu. Za Help for life o.s. Jana Voltrová Ve dnech 25. a 26. listopadu 2008 se uskutečnila cesta do slovenského města Michalovce. Pozvání zaslal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (oblastní výbor Michalovce) na oslavy 64. výročí osvobození města Michalovce. 25. listopadu po sedmé hodině ranní jsme se vydali na cestu a v podvečer jsme dorazili na místo určení, kde nás čekal představitel zvací organizace a po přijetí v kanceláři svazu nás doprovodil do ubytovny, kde pro nás zajistili nocleh. Druhý den, 26. listopadu, jsme se po snídani dostavili zpět do kanceláře Svazu, zde jsem obdržel pamětní medaili Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V devět hodin přijeli z nedalekého Užhorodu tři ukrajinští generálové se svým doprovodem. Po krátkém a milém přijetí jsem obdržel čtyři vojenská vyznamenání a dekrety, z nichž dva byly určeny přímo Prvnímu vojenskohistorickému muzeu M. Frosta Jaroměř Josefov, a další osobní dary. Od ukrajinských generálů nám bylo tlumočeno pozvání na vojenské oslavy v Užhorodě, které se budou konat v únoru Toto pozvání se týká dvou osob, tak jak bylo doporučeno vojenským vedením ukrajinské armády. V 10 hod. jsme společně položili kytice u pomníku na hřbitově Sovětské armády v Michalovcích. Na pozvání od primátora města jsme se dostavili na radnici, kde jsem obdržel pamětní plaketu primátora města. Na oplátku jsem p. primátorovi, zástupcům města a členům SZPB předal pamětní medaile našeho muzea. Po velmi vřelé debatě jsme zakrátko odešli a nastoupili zpáteční cestu. Do Jaroměře jsme dorazili okolo 22. hodiny. Dne 27. listopadu 2008 Miroslav Frost První vojenskohistorické muzeum M. Frosta Jaroměř Josefov přeje do nového roku 2009 všem svým návštěvníkům a příznivcům mnoho životních a pracovních úspěchů.

8 strana 8 K U L T U R A 1/2009 NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI Muzejní rok 2008 Ve Wenkeově domě jsme přivítali zhruba o návštěvníků více než v předcházejícím roce (celkem 4.115). Výstava Pojďte si hrát do muzea vzbudila velký zájem i v řadách těch, kteří muzeum nezařadili do svého pravidelného programu. To je potěšitelné, neboť právě v letošním roce jsme si připomněli 125. výročí založení této instituce v Jaroměři. Uspořádali jsme výstavu muzejních exponátů, prázdninové měsíce ovládly Slavné vily Královéhradeckého kraje, k vyhledávaným patřila prezentace tvorby Jiřího a Markéty Škopkových. Brožura k výročí muzea vyjde na začátku roku Byla opravena střecha na budově vedle muzea a provedly se vnitřní úpravy nově získaných místností. Poslouží jako knihovna, badatelna či šatna pro účinkující. Již letos poskytly útulné zázemí pro volební okrsek. Do muzea v josefovské radnici přišlo takřka o jeden tisíc více turistů (celkem 4.256). Návštěvnost podzemních chodeb ale poklesla asi o dva tisíce (celkem ). V současné době se připravují tzv. balíčky pro školy a firmy. Jejich cílem je vytvořit program složený nejen z prohlídky podzemí a muzeí, ale dopřát zájemcům dostatek dalších atrakcí a zábavy, aby jejich návštěva patřila k neopakovatelným zážitkům. Připravujeme na únor: Muzeum ve spolupráci s Veteran Car Club ve Dvoře Králové nad Labem chystá potěšení pro pánské duše výstavu historických motorek. Pozvánka na výstavy Kampak to spěcháte, pastuškové Vážení přátelé, nepospíchejte a zastavte se v muzeu. Uvidíte, až na několik výjimek, v Jaroměři dosud nevystavené betlémy ze dřeva, keramiky, moduritu, vosku i šustí. Nejstarší vystavený deskový betlém od neznámého autora je z konce 18. století. Dominantu výstavy představuje šestimetrový betlém s figurami vysokými až 45 centimetrů. Pochází z dřevěného kostela v Liberku (vesnice nedaleko Rychnova nad Kněžnou). V polovině 19. století jej vytvořili František Kučera a Amanth Kroph. Pěkný betlém (autor Antonín Bouček) z doby první republiky zapůjčil Pavel Jelínek z Josefova. Soudobou betlémářskou tvorbu zastupují Jiří a Markéta Škopkovi, Milan Sofilkanič, dosud málo známý řezbář z Jaroměře Michael Prokš, Karel a Kristián Richterovi ze Dvora Králové nad Labem ad. Betlémy byly dále zapůjčeny z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Městského muzea v Dobrušce, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a Třebechovického muzea betlémů, Třebechovice pod Orebem. Braunův betlém ve fotografiích Jiřího Šourka Harley-Davidson Tuto stránku pro Vás připravila: Olga Mertlíková Betlém v Žírči je zajímavé vidět ve všech ročních obdobích. Váš výlet na běžkách může obsahovat poetickou prohlídku kamenného díla M. B. Brauna i zastávku v populární kukské hospůdce. Při špatném počasí se nechte pozvat do muzea na výstavu fotografií Braunova betléma pořízených v letech broumovským rodákem Jiřím Šourkem. Absolvent oboru užité fotografie na Grafické škole v Praze ( ), pracoval jako fotoreportér a obrazový redaktor v ČTK ( ), v roce 1990 založil nakladatelství Artfoto, v němž vydal řadu fotografických publikací a kalendářů. Ve své tvorbě se J. Šourek zabývá pražskou tématikou, tvoři cykly přírody a architektury z rodného kraje a cest po Evropě. Černobílá fotografie se stala jeho trvalou inspirací. Věnuje se také abstraktní malbě a fotografickým kolážím. Výstavy budou otevřeny do 9. ledna. Otevřeno: úterý až pátek: od 9 do 17 hodin.

9 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Domov sv. Josefa Domov sv. Josefa oslaví sedmé narozeniny /Žireč u Dvora Králové/ V neděli by zahořelo 7 svíček na pomyslném dortu představujícím dobu trvání existence Domova sv. Josefa přístavu pro nemocné roztroušenou sklerózou, stále jediného lůžkového zdravotnického a sociálního zařízení v České republice, poskytujícího odbornou pomoc těmto vážně nemocným lidem. Životní jubileum oslavili Rozálie Hellerová Anna Novotná Věra Brunnerová Vladimír Štefl Anna Machová Milada Šípková Irena Křičenská Josef Haštaba Věra Škutchanová Karel Fries Marie Josefi Ludmila Zajíčková Josef Hrubý Marie Jarkovská 88 let 87 let 85 let 85 let 87 let 89 let 85 let 88 let 85 let 87 let 86 let 85 let 89 let 94 let Hodně zdraví, lásky a pěknou pohodu po celý příští rok. Zdroj: SPOZ Sedm uplynulých let představuje řady (stovky) spokojených klientů, kteří prošli jeho branami. Pacienti absolvovali zdravotní a sociální pobyty zaměřené na rehabilitaci a nácvik sebeobsluhy, stejně tak využili všech služeb, které zde nabízíme přes vodoléčbu, arteterapii, ergoterapii, psychoterapii skupinovou i individuální, duchovní podporu, a v neposlední řadě i kulturu, která představuje celou šňůru návštěv divadelních představení, kin, výletů, trhů apod. Za dobu sedmi let se naše interiéry, ale i exteriéry změnily k nepoznání. Historii můžeme vidět už jen na fotografiích nebo ze vzpomínek pamětníků, kteří ještě pamatují socialistický domov důchodců. Investice do modernizace budovy a přilehlého okolí byla značná, rozčleněná a realizovaná na etapy. Za finanční pomoc vděčíme jak státním a veřejnoprávním institucím, tak i velkým firmám, menším podnikatelům i obyčejným lidem. Velice si ceníme obětavé práce všech našich zaměstnanců, bez jejichž vysoce odborného a lidského přístupu k pacientům by ani významná finanční podpora naší činnosti neznamenala nic. V současné době investujeme do okolí samotné budovy a parku a do nákupu rehabilitačních pomůcek. V červenci byla dokončena rekonstrukce Domu v Zahradě včetně fasády a nově vzniklých ubytovacích prostor v jeho podkroví, nově zrekonstruovány byly cestičky v parku, zakoupeny lavičky s odpadkovými koši. Nyní probíhá úprava prostranství za Domovem, kde vznikne nová odpočinková zóna nejen pro klienty, ale i pro veřejnost. Díky výtěžku z největší benefiční akce, Svatoanenských zahradních slavností, jsme mohli zakoupit stavěcí vozík, z jiných darů dále lymfoven, na vodoléčbu byly pořízeny koupelové a masážní oleje, chystá se instalace odvětrávání v místnosti vanových koupelí. Největší odměnou pro nás je, když přijede pacient už poněkolikáté se slovy: dobří holubi se vracejí Jitka Holcová, fundraising a P. R. Domov sv. Josefa Klub důchodců - seniorů V úterý 20. ledna 2009 uspořádá Klub důchodců-seniorů v klubovně Domu s pečovatelskou službou od 15,00 hodin besedu se členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje Františkem Vrabcem, místostarostou města Jaroměř na téma Nové cíle a úkoly Královéhradeckého kraje. Zveme všechny zájemce! Klub důchodců-seniorů má možnost zdarma uspořádat kurz - pro začátečníky s prací na počítači (naučíte se např. psát dopisy, odesílat a přijímat y, využívat internetovou poštu, psát zprávy, vyhledávat různé informace, hrát hry, nakupovat a prodávat po internetu, zhotovit si výtisky, používat jízdní řády a řadu dalších možností). Zájemci se mohou přihlásit u ing. Václava Němce, na telefonu nebo nejpozději do 20. ledna Využijte této příležitosti k rozšíření možnosti širší komunikace s přáteli, úřady, různými institucemi. Ing. Václav Němec Církev československá husitská Jaroměř Kolumbárium Otevřeno 9 16 hod. út, čt, so, ne Máte-li zájem, je možné uložit urnu v kolumbáriu za roční poplatek 100,-- Kč po podepsání smlouvy. Dohoda možná v úřední den, příp. po telef. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou, nebo UPOZORNĚNÍ pro pronajímatele míst na uložení urny v kolumbáriu Protože uplynula platnost smluv v kolumbáriu, probíhá v současné době uzavírání nových smluv. Je tedy třeba, aby se každý pronajímatel osobně dostavil na faru k podepsání smlouvy nové. Podmínky zůstávají stejné. Pokud někdo nemůže v úřední den, je možná telefonická dohoda. OZNAMUJEME v 15 hod. bohoslužba ve Velichovkách ve škole Bohoslužby se zde budou konat každých 14 dní. BOHOSLUŽBY Římskokatolická farnost v Jaroměři Pondělí 8:00 hod. v kapli na děkanství Úterý - 18:00 hod. v kapli na děkanství Středa 8:00 hod. v kapli na děkanství Čtvrtek 18:00 hod. v kapli na děkanství Pátek 18:00 hod. v kostele sv. Mikuláše Sobota bohoslužby se konají dle rozpisu na vývěsce Neděle 8:30 hod. v kostele sv.mikuláše 10:15 hod. ve Velichovkách V zimním období je začátek večerních bohoslužeb v 17:00 hod. Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou oznámeny na vývěsce. Římskokatolická farnost v Josefově neděle - pravidelně v 9:30 v kostele Nanebevstoupení Páně středa - v 17:00 v kapli fary v Josefově pátek - v 17:00 v kapli fary v Josefově kontakt: kdykoliv Českobratrská církev evangelická Semonice - Chrám Páně Pravidelné bohoslužby v 9.00 v neděli Jaroměř - Milíčův dům Bohoslužby v druhou a čtvrtou neděli v měsíci. Církev adventistů sedmého dne Pravidelné bohoslužby každou sobotu 9,00 11,30 14,00 15,15 Pravoslavná církev V pravoslavném chrámu sv. Jiljí (Josefov na šancích) se koná každou druhou neděli v měsíci pobožnost od 9:45 hodin. Rádi Vás uvítáme! S láskou v Kristu: Prot. Mgr. M.A.Jareš ( ) Církev československá husitská Jaroměř úterý 9 11 a hod. úřední den hod. dětský klub Jónatan středa 15,00 hod. biblická hodina v PD Zavadilka 1x za 14 dní pátek 13,30 hod. nad Písmem DD Černožice neděle 10,00 hod. bohoslužby

10 strana 10 M L Á D E Ž 1/2009 PS Za Vodou Mikulášský turnaj v deskových hrách Byla sobota, 6. prosince 2008, a v prostorách josefovské klubovny pionýrské skupiny Za Vodou se odehrával tradiční Mikulášský turnaj v deskových hrách. Tento turnaj proběhl ve spolupráci s Městem Jaroměř v rámci projektu prevence kriminality mládeže a za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Na osmi hracích stolech mezi sebou soupeřili účastníci ve čtyřech věkových kategoriích. Celkem se turnaje zúčastnilo 40 soutěžících a pořadatelů. Turnaj se odehrával v osvědčených a vyzkoušených hrách, jakými jsou například Carcassonne, Blokus nebo Dračí poklad, ale samozřejmě si zde soutěžící vyzkoušeli i úplné novinky, které se objevily teprve nedávno na našem trhu např. hru s vše říkajícím názvem Bláznivá Zoo. Dále se v kůži badatelů vydali do džungle a v karetní hře Relikt sbírali tak potřebné drahokamy. Po odehrání turnaje získali všichni zúčastnění sladkou odměnu a v každé kategorii si hráči na prvních třech místech odnesli domů pod stromeček novou deskovou hru. Tak co myslíte, nestojí za to se příště také zúčastnit? Za PS Za Vodou Josefov Ivana Vejvodová Výsledky: Kategorie třída: 1. Kristýna Jiráčková 2. Nikola Kohlová 3. Lucie Kalendová Kategorie třída: 1. Anežka Freislebenová Jakub Dostál, Martin Jecha Kategorie třída: 1. Veronika Voborníková Anna Freislebenová, Jan Valkoun Kategorie let: 1. Lenka Holubová 2. Ivoš Plecháč 3. Kateřina Vejvodová PS Pohoda ZŠ Na Ostrově SLOVO ŘEDITELE ZŠ NA OSTROVĚ Vážení rodiče předškoláků, stojíte před rozhodnutím, které ovlivní život vašeho dítěte na dalších několik let. Při té příležitosti bych Vám rád v několika odstavcích představil školu, kterou mám tu čest řídit. Domnívám se, že jsme v uplynulém období společně (žáci, učitelé a rodiče) odvedli kus dobré práce, a že by bylo škoda neupozornit na skutky a jevy, které nás opravňují počítat se, při vší skromnosti, mezi školy nadprůměrné. Tradiční hodnotou ZŠ Na Ostrově je kvalita poskytovaného vzdělávání. Každoročně ji ověřujeme republikovými i mezinárodními srovnávacími testy. Těší nás úspěšnost žáků 5. a 9. ročníků při přijímacích zkouškách na další stupeň škol. Malý příklad: v přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium, kam se hlásilo celkem 57 žáků ze základních škol celého regionu, neuspěl letos pouze jeden žák a ve dvanáctce nejlepších se umístilo pět Ostrováků, což je naprostá většina těch, kteří projevili zájem o tento typ studia. Stejnou váhu jako kvalitě vzdělávání přičítáme i kvalitě vztahů. Důležitým pilířem našeho školního vzdělávacího programu je vytvoření bezpečného, vstřícného a přátelského prostředí pro každého, budováním pozitivních vztahů mezi žáky počínaje, přes otevřené partnerství s rodiči a dobrou partou kantorů konče. Mohl bych dlouho vychvalovat kvalitu materiálních a prostorových podmínek školy a školní družiny, širokou vybavenost nejmodernější didaktickou technikou (v každém okamžiku může většina tříd školy pracovat s dataprojektory, interaktivními tabulemi, ve všech třídách je zřízeno připojení k internetu), pestrou paletu nepovinných předmětů a kroužků, širokou škálu školních i mimoškolních akcí, slavností a rituálů, kvalitní a pečlivě vybrané učebnice a učební pomůcky... Jako dlouholetý kantor a ředitel školy však vím, že rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj každého dítěte je učitel. Učitel, který umí žáky zaujmout, využívá výukové metody přiměřené jejich potřebám a věku, dokáže efektivně využívat moderní didaktickou techniku, má pro děti pochopení, je vstřícný k rodičům, kantořina pro něj není jen povoláním... a takové u nás vaše děti najdou. A to nejen na prvním, ale i na druhém stupni školy. Nechci své lidi přechválit. Nerad bych, aby zpychli. Ale pokud se podívám na kvalitu každého z učitelů, kteří se připravují k nástupu do prvních tříd, mohu říci jediné: Každému z nich bych bez obav svěřil vlastního syna. Nechceme o sobě prohlašovat, že jsme dokonalí a skvělí nebo se dokonce nazývat průkopníky. Vždy však máme velkou radost z pozitivního hodnocení. Velmi nás těší každé ocenění od našich žáků a rodičů. To je ale třeba vždy vnímat jako subjektivní. Nejobjektivnější a nejucelenější prověrkou kvality školy je komplexní kontrola České školní inspekce, která se ve všech školách republiky opakuje přibližně jednou za čtyři roky. Ta poslední proběhla v naší škole v září a říjnu letošního roku, z jejich závěrů jsme měli velikou radost. Nikterak jsme nezaostali za výbornými hodnoceními školy z uplynulých let, spíš naopak. Konečně přesvědčit se můžete sami na webových adresách nebo zpravy.csicr.cz. Mgr. Miloš Tomek ZÁPIS DO 1. TŘÍD se koná v úterý a ve středu vždy od do hodin v budově ZŠ Na Ostrově

11 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 11 ZŠ Josefov Jak bylo v lese ZUŠ F. A. Šporka Advent 2008 Na konci listopadu jsme se vypravili do lesa. Nasedli jsme do vlaku a zanedlouho jsme pozorovali stromy ne v lese skutečném, ale studiovém. V prostorách ekologického střediska Sever v Hradci Králové jsme se dozvěděli tolik nového a poučného. Nejdříve jsme si na koberci povídali o významu lesa, jeho ohrožování a ochraně. Pak jsme v pracovních skupinách poznávali jednotlivé dřeviny podle listů a plodů. Následoval dialog v kruhu, kdy každý z nás uvedl nějaké výrobky ze dřeva. A závěr byl pro nás nezapomenutelný. Vždyť jsme si sami mohli vyrobit recyklovaný papír, který použijeme na zhotovení vánočního přáníčka. A na jaře se budeme opět těšit na další zajímavou návštěvu. Žáci 2.B ZŠ - Josefov Sedmihlásek v muzeu Pěvecký sbor Sedmihlásek ze ZŠ v Josefově se již tradičně řadu let zapojuje do adventního zpívání v jaroměřském muzeu. Nejinak tomu bylo i letos Pro rodiče a další návštěvníky muzea si připravil víc jak půlhodinové pásmo vánočních skladeb a veršů. Zazněly nejen známé české koledy, ale i vánoční písně cizích národů, a to i v angličtině a francouzštině (dívky ze školního kroužku francouzštiny). Do programu se zapojily i starší dívky ze středních škol, bývalé členky Sedmihlásku. Vystoupení ZŠ v Josefově mělo u posluchačů příznivý ohlas. Sedmihlásek se chystá na řadu dalších vánočních vystoupení (zpívání ve prospěch konta Pomozte dětem, pro josefovskou MŠ a pro Základní školu speciální v Jaroměři). Advent 2008 v Základní umělecké škole F. A. Šporka začala Černá adventní hodinka ve středu 3. prosince. Program hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru obohatila tradiční návštěva Barbor, Lucií, čertů, Mikuláše a anděla. Předvánoční vystoupení žáků školy pokračovala programem v Městském muzeu a v dalších dnech návštěvou Domova důchodců ve Dvoře Králové, Koncertem pro Klub seniorů, vystoupením v Léčebně pro dlouhodobě nemocné a Domě s pečovatelskou službou v Jaroměři, v Domově sv. Josefa v Žirči, vystoupením na Vánočním trhu a v Husově sboru, Vánočním koncertem a 17. prosince účinkováním Komorního pěveckého sboru Bel Canto v programu koncertu Ave Maria - Vánoce 2008 v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Poděkování za přípravu a věnovaný čas patří všem učitelům a žákům, kteří se právě v tento ne pro každého veselý čas, snaží rozdávat radost právě hudbou. Jarka Holasová

12 strana 12 M L Á D E Ž 1/2009 OS Stáj Paradiso Mikulášský závod pro děti ZŠ B. Němcové Pohádkový zápis do prvních ročníků na ZŠ Boženy Němcové Mikulášská neděle patřila v jezdeckém areálu Paradiso především dětem. Připraveny pro ně byly soutěže jízdy zručnosti, při kterých děti předvedly rodičům, co se již naučily a jak si dokáží poradit s takovým velkým tvorem, jako je kůň. Zároveň si vyzkoušely pravou závodní atmosféru. Vstupenkou do soutěže byly dobrůtky pro koníky (mrkvička, jablíčka, sušené pečivo). Soutěžily děti od 6 ti let. Trať závodu, ač vypadala velmi jednoduše, přinesla soutěžícím spoustu legrace, ale i trápení např. přesvědčit koníka, aby proběhl slalom, nebylo mnohdy vůbec jednoduché. Děti jsou ale velcí bojovníci a závod braly velmi vážně a zodpovědně. Přihlížející diváci je obrovsky povzbuzovali. S těmi nejméně zkušenými se zapojili rodiče. A aby přihlížejícím nebylo líto, že se nemohou zúčastnit, měli šanci proběhnout si trať osobně po svých a této příležitosti využili všichni. Všechny děti byly oceněny kokardami a drobnými dárečky. Celé dopoledne se velmi vydařilo a děti se těší na jarní odvetu, kdy budou opět o trochu zkušenější, ale jistě přibudou i noví zájemci. Tímto zveme i další zájemce o výuku ježdění na koni, k nám do jezdeckého areálu v Josefově. Všichni budou vítáni. Za OS Stáj Paradiso Fassati Gabriela Máte doma šikovného a nadšeného budoucího prvňáčka? Líbí se Vám náš přípravný program Školička? Chcete pro své dítě jen to nejlepší? V tom případě přijďte 27. nebo 28. ledna 2009 mezi 14. a 17. hodinou na Pohádkový zápis do budovy prvního stupně ZŠ Boženy Němcové v Knappově ulici. Vemte si s sebou prosím občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Na své prvňáčky se již těší Mgr. Lenka Diheneščiková a Mgr. Jiří Havrda. DEN PLNÝ PŘÁNÍ Úterý 9. prosince se zdálo být jako každé jiné, ale bylo to opravdu jen zdání. Děti z Malé Boženky se na tento den moc těšily a od rána o ničem jiném nemluvily. A o čem? O tom, jak pošlou své přáníčko přímo do oblak Ježíškovi! Proto se od rána ve třídách stříhalo, lepilo, malovalo a krasopisně sepisovalo. Co přání to originál. Když byla všechna přání napsána, namalována a pečlivě zalepena, nastal čas k jejich odeslání. Pro všechny žáky byly pod dohledem profesionála připraveny balónky naplněné heliem, na které děti s pomocí svých učitelů svá přáníčka připevnily. Společně pak všichni poslali balónky se svými přáníčky Ježíškovi. Některá přání byla ale tak těžká, že jen pomalu stoupala vzhůru a zaostávala v letu za svými kamarády. A jaká přání děti měly? To nikdo neví. Byla přece tajná a tajemství ke kouzlu Vánoc neodmyslitelně patří! Helena Holečková Hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2009 přejí zaměstnanci a ředitelství ZŠ Boženy Němcové

13 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 13 Fotoklub Jaroměř Fotoklub Jaroměř opět boduje, tentokrát v Náchodě na prestižní mezinárodní výstavě FOTOGRAFIE 2008 Významnou akcí otevřenou fotografům z České republiky i jiných zemí je tradiční přehlídka fotografické tvorby. Jako již každoročně i letos se jí účastnili aktivní členové FOTOKLUBU JAROMĚŘ ing. Podvalský, ing. Podvalská, Mgr.Málek, Oliva a Klíž. Tématicky nebyla akce omezena, přijaty byly fotografie výtvarné, dokumentární, reportážní, zpracované libovolnou technikou. Odborná porota, jmenovaná pořadatelem, vybírala fotografie pro výstavní kolekci. Předseda poroty Petr Moško při předávání vybraných fotografií řekl: Jury byla velmi překvapena vysokou úrovní fotografií, které byly do FOTOGRAFIE 2008 zaslány. Byli jsme však limitováni výstavním prostorem, a tedy i počtem vystavených fotografií, museli jsme vyřazovat i fotografie, které by měly být zveřejněny. V rámci česko-polského fotografického léta byla dne 6. září 2008 zahájena ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě vernisáž výstavy. Po celou dobu výstavy měli diváci možnost formou anketních lístků dát svůj hlas třem fotografiím, které je zaujmou. A jaké byly výsledky FOTOGRAFIE 2008 po sečtení pořadí? Nejvíce hlasů obdržela Iva Pavlátová- Nové Město nad Metují, za snímek AKT, na druhém místě je Petr Šulc-Náchod za snímek NEKO- NEČNOST ILUZE a třetí místo patří Vladimíru Olivovi, z Fotoklubu Jaroměř za snímek VZPOMÍNKA, Vladimír Oliva získal i v loňském ročníku této soutěže nádherné první místo. Anketa diváků je anonymní, a proto i umístění autorů jsou v této konkurenci opravdu zasloužená. Vladimír Oliva dle podkladů Rudolfa Němečka FOTO: Vzpomínka - oceněná fotografie V. Olivy TJ Sokol Jaroměř Úspěch gymnastek Oddíl sport. gymnastiky TJ SOKOL Jaroměř se zúčastnil republikové soutěže MALÝ TEAM GYM, v kategorii dětí do 11 let v disciplínách akrobacie na koberci a skoky z trampolínky dne v Praze. Do finále soutěže se probojovalo 8 družstev a naše gymnastky obsadily 3. místo. Soutěžily: Paclíková, Valášková, Bardisová, Pačutová, Hustáková, Holečková, Hofírková, Šebestová pod vedením trenéra Mgr. Kloučka a vedoucí Růžičkové. Šachy Krajský přebor družstev dospělých v polovině Po odehraných pěti kolech krajského přeboru družstev (což není přesná polovina, ale pět a půl utkání se nehraje) došlo k málokdy vídané věci. V již poměrně dost rozehrané soutěži mají čtyři družstva na vedoucích místech tabulky stejně bodů. Dokonce to vypadá tak, že 5 mužstev bude hrát o postup do 2. ligy, 2 celky v klidném středu a 5 mužstev bude bojovat o záchranu. Nejdříve ale pár vět k 2. lize, kde máme 3 zástupce, kteří mohou ovlivnit počet sestupujících z krajského přeboru. O kvalitách Šachklubu AD Jičín A a Slavie Hradec Králové B není třeba pochybovat, hrát o udržení jistě nebudou. Zcela jiné je to se Sklípkem Vrchlabí, který po 4. kole obsazuje se ziskem tří bodů 11. místo. Dle názoru jednoho zkušeného funkcionáře (ze středu druholigové tabulky) mají naději na udržení jen 20%. Zkušenosti z minulých let však ukazují něco jiného. Hráči Vrchlabí si už zvykli na to, že jim jsou předkládány sestupové starosti každý rok a oni to vždy vyvrátí. Jistě, postup Jičína do 2. ligy znamenal jejich oslabení. Je také jasné, že ani plánované 3 výhry nemusí k záchraně stačit, protože již došlo k některým překvapením. Mužstvo je však složeno z velkých bojovníků a proto jim pisatel těchto řádků dává naději na udržení 50-60%. Nyní ke krajskému přeboru. Vedoucí ŠK Lípa A má 12 bodů a je největším favoritem postupu. Hodně posilněný celek však bude stát cesta k úspěchu ještě mnoho fyzických i psychických sil. Velice dobře hrají na 3. a 6. šachovnici Fiedler s Pavlíčkem (4/5 a 4,5/5). Na 2. místě má ŠŠ Panda Veolia ESAB RWT Rychnov n. Kn. B stejný počet bodů. Vzhledem k tomu, že dává příležitost nadějným, ještě málo zkušeným hráčům, je její dosavadní umístění až překvapivě výborné. Nejvíce se daří na 4. šachovnici T.Kracíkovi (3,5/4) a na 7. šachovnici Jonášovi (4,5/5). TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší na 3. místě také se ziskem 12 bodů patří již druhý rok k nejlepším celkům. Na postup to zřejmě ještě letos stačit nebude, ale obhájení bronzové medaile je hodně pravděpodobné. Nejvíce bodů získali na 2. a 7. šachovnici Matonoha s Rusnákem (oba 4/5). Na 4.místě se shodným počtem bodů jako vedoucí celek, je Sněžka TJ Náchod A. Těžce vydřenou výhrou v Rychnově n.kn. se opět dostala do hry o ligový návrat. Není hlavním favoritem postupu, ale to nemusí být nevýhodou. Má vyrovnaný celek, ve kterém se nejvíce daří na posledních šachovnicích základní sestavy Janu Novotnému a Pinkavovi (oba 3,5/5). Na 5. místě Slavia Hradec Králové C má 10 bodů a ještě není bez nadějí bojovat o příčky nejvyšší. Skvěle hraje první náhradník Marek (4/5). Rovněž výkony Jezbery s Tichým na 1. a 4. šachovnici jsou kvalitní (oba 3,5/5). Horní polovinu tabulky uzavírá na 6. místě se ziskem 9 bodů Šachklub AD Jičín B. V základní sestavě, posílené ještě dobře hrajícím Šnorkem, by se ztěží hledal v krajském přeboru přemožitel. Výborně hraje Urban (3,5/4), který odehrál vše na 1. šachovnici a solidně Kohout na 8. šachovnici (3,5/5). Druhé polovině tabulky kraluje Slovan Broumov, který nasbíral 6 bodů. Podařilo se mu dostat A i B družstvo do soutěží, po kterých dlouho toužil, ale v disciplíně má stále ještě co zlepšovat. Nejvíce se daří Hradeckému se Štěpánem na 3. a 4. šachovnici (oba 3/5) a Rakowieckému na 7. šachovnici (2,5/4). TJ Dvůr Králové na 8. místě má také 6 bodů. Poráží družstva ohrožená sestupem a tak jistě vládne spokojenost. Ve výborné formě hrají náhradníci, především Svída (4/5) a Uverič (3/5). TJ Jiskra Jaroměř získala na 9. místě 4 body. Stále nedokáže vyhrávat vyrovnaná utkání. Za poslední jeden a půl sezóny sehrála 7 utkání rozdílem jednoho bodu a z toho byla pouze 1x úspěšná. Dobře hraje náhradník Bém (3/4) a daří se také na 5. a 7. šachovnici Rutter a Pultarovi (oba 3/5). Průběžné 10. místo obsazuje se ziskem 3 body Sněžka TJ Náchod B. Nedaří se jí v důležitých utkáních, kdy se body počítají dvakrát a pokud budou sestupovat 2 celky, tak je vzhledem k těžkému vylosování její pozice velice obtížná. Příjemným překvapením je výsledek Kubce na 3. šachovnici (3/4). Také náhradník Zaňka hraje dobře (2/3). Zkušení hráči (Bažant, Hejzlar, Jánský) mají shodně 2,5/5. ŠK Polymar Lípa B na 11. místě má také 3 body, ale ty může považovat za zlaté. Družstvo bude určitě silnější, až se zapojí do hry Duczynski. Nejlepší výsledek má náhradník Splítek (2/4). Ostatní mají úspěšnost většinou okolo 40%. Na 12. místě bez bodu je NIKI TJ Náchod C. Přestože jeho naděje na udržení přeboru jsou minimální, bojuje v každém utkání jako o život. Výborně hraje na 7. šachovnici nestárnoucí Kánský (3/5) a solidně s těžkými soupeři na 1. šachovnici Palij (1,5/4). Protože příliš dlouhý článek by nikdo nečetl, tak si na závěr pisatel těchto řádků dovolí popřát všem šachistům i jejich rodinám klidné vánoční svátky a pokud přece jen dojde k nějaké nervozitě, tak je třeba si uvědomit, že když nejde o život, tak vlastně nejde o nic. Miroslav Martinovský

14 strana 14 Jaroměřský a josefovský zpravodaj 1/2009 Kalendář akcí - leden 2009 středa, Třídní koncert žáků Nikoly Hájkové a Barbory Machkové - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin sobota, Vločka - první tradiční výprava do zimní přírody - sraz v 9:00 hodin u lékárny pod náměstím - pořadatel: ČSOP Puštíci sobota, Myslivecký ples - sál Důstojnické besedy v Josefově, 20:00 hodin - pořadatel: MS Paseky, J. Baše středa, Třídní koncert žáků Markéty Kočí, Kateřiny Krčmové, Ivy Mačejovské - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin čtvrtek, Třídní koncert žáků Martina Brunnera - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin sobota, Ples Klubu přátel Josefova - sál Důstojnické besedy v Josefově, 20:00 hodin - pořadatel: Klub přátel Josefova neděle, Dlouhý, Široký a Bystrozraký - známý pohádkový příběh s veselými písničkami - divadlo A. Dvořáka, Příbram - velký sál Městského divadla, 15:00 hodin - pořadatel: MěKS pondělí, Tvořivá dílna Jarky Holasové - učebna LDO v ZUŠ, 15:00 hodin - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek pondělí, Třídní koncert žáků Zuzany Jiráskové, Pavla Linhy, Fr. Schejbala a Petra Slezáka - koncertní sál ZUŠ, 18:30 hodin úterý, Klavírní recitál Martin Vojtíšek abonentní koncert KPH - malý sál Městského divadla, 19:00 hodin - pořadatel: MěKS úterý, Koncert kapely Hot Rock - velký sál Městského divadla, 10:00 hodin úterý, Třídní koncert žáků Martina Havla - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin středa, Třídní koncert žáků Jiřího Pukla - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin čtvrtek, Třídní koncert žáků Vlastimila Kováře - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin pátek, J. Machulski: Sexmise - I. hra v předplatném, sk. A Metropolitní divadlo Praha - velký sál Městského divadla, 19:00 hodin - pořadatel: MěKS sobota, Koncert žáků pěveckého oddělení - Husův sbor v Jaroměři, 18:00 hodin sobota, L. Olšovský: Den na zkoušku - I. hra v předplatném, sk. B Divadelní společnost Háta Praha - velký sál Městského divadla, 19:00 hodin - pořadatel: MěKS sobota, Ples kuželkářů Josefov - sál Důstojnické besedy v Josefově, 20:00 hodin - pořadatel: Klub kuželkářů neděle, Líný Honza - loutková pohádka - Boučkovo loutkové divadlo, 13:30 a 15:00 hodin - pořadatel: LS BOĎI pondělí, Zpívánky - hudební tvůrčí dílna Pavla Linhy - koncertní sál ZUŠ, 9:30 hodin - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek pondělí, Cesta k míru a vzestupu - přednáška Ing. Jiřina Slámová, Pyramida centrum harmonie v Chrudimi - Městské divadlo učebna Suterén, 18:00 hodin - pořadatel: MěKS úterý, Třídní koncert žáků Romana Horského - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin středa, Zpívánky - hudební tvůrčí dílna Martiny Zemkové - koncertní sál ZUŠ, 15:15 hodin - pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek středa, Koncert vítězů školního kola soutěže - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin čtvrtek, Třídní koncert žáků kytarového oddělení - koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin pátek, Brass Orchestra a Mažoretky Carmen - velký sál Městského divadla, 19:00 hodin

15 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 15 MS Českého červeného kříže Vážení čtenáři, začátkem roku mi dovolte, abych Vás seznámila s plánem práce pro rok I letos bude probíhat kontinuální příprava členů 2x do měsíce. Jedná se o výuku dle rámcového ročního plánu. Tato výuka bude od ledna do března rozšířena o trénink na soutěž záchranářských týmů Rozkoš Rescue, která se koná v dubnu. Během roku pro Vás připravujeme pravidelné pásmo přednášek pro dospělé. Jeho náplní budou základy první pomoci aneb nebojme se poskytnout první pomoc a pásmo přednášek zaměřené na civilizační choroby. V náplni místní skupiny je i nabídka zdravotnického zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí, komerční i nekomerční výuka první pomoci. Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu za činnost pro místní skupinu. V novém roce všem čtenářům popřát zdraví, štěstí a poděkovat za lidský přístup ke všem každodenním problémům. Kontakty: Věra Mášová, předseda MS ČČK Jaroměř Žloutenka = virová hepatitida - II. díl Opakování z prvního dílu Virová hepatitida, nebo li také infekční žloutenka, je závažné nakažlivé onemocnění. Nejčastěji bývá vyvoláno viry hepatitidy. Napadají převážně játra a vedou k jejich poškození. Hepatitida nebo-li zánět jater je většinou vyvolán některými druhy bakterií a parazitů, ale také může být způsoben alkoholem, drogami či některými léky, tzv. neinfekční zánět jater. Rozeznáváme celkem pět typů virů způsobujících infekční žloutenku. O žloutence typu A jsme hovořili v minulém díle, dnes si povíme o žloutenkách typu B, C, D, a E Virová hepatitida - typu B a C Původcem žloutenky typu B je virus hepatitidy B, žloutenky typu C je virus hepatitidy C. Oba typy virů jsou velice odolné vůči jevům ze zevního prostředí. V kapce zaschlé krve přežívají několik týdnů, zmrazením se neničí. Tyto viry lze zničit pouze 5 minutovým varem nebo působením dezinfekčních prostředků. Inkubační doba je dní, tzv. doba od nákazy do vzniku prvních příznaků. Žloutenku přenáší nakažený člověk Přenos se děje krví, například u narkomanů aplikací injekčních drog použitými injekčními stříkačkami. U zdravotníků při neopatrné manipulaci s krví pacientů. U těhotných žen, kde může dojít k přenosu z matky na plod a používáním stejných osobních pomůcek například zubní kartáčky, holící strojky, atd... Mezi další cesty šíření žloutenky typu B a C patří přenos pohlavním stykem a poševním spermatem. Virová hepatitida typu B a C, se projevuje bolestmi hlavy, zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, únavou, bolestmi svalů a kloubů, zažívacími obtížemi jako jsou nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa, nadýmání, říhání, také může docházet k zežloutnutí kůže a bělma v oku. Žloutenka může být i bez zevních příznaků tzv. skrytá. Doba léčby je dlouhodobá a nemusí dojít k úplnému uzdravení. Ze 2/3 viry žloutenek typu B a C v těle přetrvávají a dále poškozují jaterní buňky. Je tu velké riziko vzniku jaterní cirhózy tzv. ztvrdnutí jater, stav, kdy je část jaterní tkáně v důsledku zvýšeného odbourávání buněk nahrazena nefunkčním vazivem.významným lékem poslední doby je interferon, dále je nutné dodržovat dietu a vyhýbat se alkoholu. A jak žloutence typu B a C předcházet? Používáním výhradně pouze svých osobních pomůcek (zubní kartáček, holící strojek), chránit se před stykem s kontaminovanou krví a tělesnými sekrety, např. u poskytování první pomoci. Dále provozovat chráněný pohlavní styk a narkomany vést k výměně a používání čistých injekčních jehel, NEJLÉPE ABY DROGY VŮBEC NEUŽÍVALI!!! Proti žloutence typu B existuje očkování. Povinně jsou od roku 2001 očkovány všechny děti v 1. a 12. roce života. Dále jsou očkováni zdravotníci a osoby poraněné neznámou jehlou. Proti žloutence typu C NEEXISTUJE OČKOVÁNÍ!!! Virová hepatitida - typu D a E Žloutenka typu D se vyskytuje pouze se žloutenkou typu B. Výskyt je velice ojedinělý. Žloutenka typu E se u nás v České republice vůbec nevyskytuje, pouze v zemích s nízkou hygienickou úrovní. Autor: Jana Lábusová, člen MS ČČK Jaroměř TJ Sokol Josefov Cvičení pro rok 2009 CVIČENÍ PRO ŽENY NA VELKÝCH GYMNASTICKÝCH MÍČÍCH Vhodné pro všechny věkové kategorie, nezatěžuje klouby, posílíte a protáhnete všechny důležité svalové partie. Každé pondělí a středa hod. Pod vedením Dis. B. Schejbalové v tělocvičně TJ Sokol Josefov (vchod vedle samoobsluhy Pescer, 1 patro). Nezapomeňte sportovní oblečení, obuv na přezutí do tělocvičny, pití, popř. podložku na cvičení. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ MAMINKY Během cvičení budou maminky posilovat všechny svalové skupiny např.: Zádové svaly v bederní oblasti (odstranění bolesti v kříži) Břišní svaly (úměrně ke stupni těhotenství) Prsní svaly (zvětšuje se objem - svalstvo je oslabováno a vytahováno) Svaly pánevního dna (jejich posílení a vědomé ovládání) Svalstvo nožní klenby (zabránit vzniku plochých nohou vlivem nárůstu hmotnosti) Vždy každou středu od hod TJ SOKOL JOSEFOV Jiráskova 41, Jaroměř - Josefov (v Sokolově- vchod vedle potravin Pescer, 1.patro) Cvičitelka: Dis. B. Shejbalová Organizační pracovník: Eva Shejbalová Tel.: KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY Kurz trvá dvanáct týdnů a tvoří ho jednou týdně hodina cvičení a hodina s vyhodnocením celotýdenní stravy (počítačovým programem), měření tuků a vody v těle, analýza stravy. V této terapii se odnaučíme chybnému chování a myšlení. Odměny, ochutnávky, materiály jako pomůcky k hubnutí. Cílem činnosti kurzu je váhový úbytek týdně 0,5 1 kg - změna stravovacích a pohybových návyků - lepší pocit ze sebe samého - hubneme pomalu, ale jistě bez jo-jo efektu Cena kurzu je měsíčně cca 550,-Kč/os. Kurz je určen pro početně omezenou skupinu žen. Schůzky budou pravděpodobně vždy v pondělí v malé tělocvičně TJ Sokol Josefov. Podle zájmu může následovat i kurz pokračovací. Bližší informace a přihlášky na tel.: , D. Škodová. Tento kurz pod vedením Markéty Žahourové již opakovaně úspěšně několik let probíhá v Novém Městě n.met a v Josefově je to již 6 běh. PŘÍJEMNĚ STRÁVÍTE ČAS VE SPOLEČNOSTI LIDÍ MAJÍCÍ STEJNÝ CÍL. KDY: První informační schůzka pondělí 19. ledna 2009 v 17 hod. KDE: Tělocvična TJ SOKOL Josefov, 1. patro, naproti prodejně hraček

16 strana 16 S P O R T 1/2009 Sportovní zpravodajství leden 2009 Fotbal muži A se zúčastní zimního turnaje SK Trutnov první kolo v Trutnově. Turnaj věnných měst: 2. místo Jiskra Jaroměř : Chrudim 2:2 Jiskra Jaroměř : Nový Bydžov (Chlumec.n.C.) 2:2 Jiskra Jaroměř : Hradec Králové 2:0 Jiskra Jaroměř : Vysoké Mýto 5:2 Jiskra Jaroměř : Trutnov 1:0 Poděkování všem hráčům za reprezentaci města Jaroměř na 3. ročníku turnaje O putovní pohár věnných měst v kopané. Opět jsme neprohráli. Troška smůly při zápase s Chrudimí, vyrovnávací gól jsme dostali v poslední minutě. Proti Chlumci jsme vyrovnali ze stavu 0:2. Po minulém turnaji v Chrudimi, tento turnaj se hrál v hale SOU Hlušice, malá tělocvična, lehký a skákavý míč, hrálo se na stranách o mantinely. Většinou se nehrál fotbal, ale nakopávaná. Výkop od brankáře ze hry mohl přes půlku. Nám vyhovuje spíše kombinační fotbal po zemi. V těchto podmínkách se smazávaly rozdíly mezi technikou a nakopávanou. V tak malé tělocvičně není čas na zpracování skákavého míče. Sestava: Hofman Lukáš, Pácalt Martin, Hanusik Tomáš, Petiška Vojta, Stehlík Štěpán, Grmela Miroslav, Smotlacha Jakub, Khýrová Míša. Nejlepší střelec turnaje: Grmela Miroslav 9 branek. Zimní Stěžerská liga starší přípravky Neděle Jiskra Jaroměř 2000 : Sokol Stěžery 5:4 (2:1) Sestava: Mertlík Tomáš, Pácalt Martin, Hanusik Tomáš, Petiška Vojta, Křičenský Jan, Stehlík Štěpán, Grmela Miroslav, Smotlacha Jakub, Khýrová Míša, Hejzlar Tomáš. Branky: Grmela Miroslav 3, Khýrová Míša, Petiška Vojta Naše první vystoupení na zimní lize dopadlo nad míru dobře, na poslední chvíli zaskočil v brance za nemocného Hofmana Lukáše, Mertlík Tomáš. Dařila se nám hra při vhazování autů, kde jsme mohli vstřelit daleko více branek. Stolní tenis II. liga ženy - muži Utkání hrané v jaroměřské herně Lužická ulice - ROK Sobota 17.ledna 2009 ženy 10,30 Pardubice 15,00 Ústí n.o. A Sobota 14.února 2009 ženy 10,30 Ústí n.o. B ženy 15,00 Montas Hradec Králové Sobota 14.března 2009 ženy 10,30 Dobré B TJ JISKRA Jaroměř Volejbal Před vánocemi byly dohrány první části mistrovských soutěží mužů hrajících Krajský přebor I. třídy a žen hrajících II. ligu. Družstvo mužů, po problémech s malým počtem hráčů v minulé sezóně a téměř sestupovým umístěním, bylo posíleno hostováním hráčů z Černčic. Došlo tak k rozšíření hráčského kádru a to se projevilo i na výsledcích. Družstvo předvádí pěkný volejbal, ovšem někdy jsou výkony značně nevyrovnané. Muži dokáží porazit favorita soutěže TJ Dvůr Králové, ale ztrácejí zbytečně body, což předvedli zejména v posledních domácích zápasech se Slavií Hradec Králové B, kdy podali dva naprosto odlišné výkony. Jaroměř si drží poklidné místo ve středu tabulky a pokud zopakuje výkony i v jarní části, nemůže mít s postavením v tabulce problémy. Výsledky: Tabulka: V2 P1 body Rubena Náchod - Jaroměř 2:3 3:0 1. Dvůr Králové Jaroměř - Sokol Malšovice 3:2 2:3 2. Baník Vamberk A Červený Kostelec A - Jaroměř 3:1 3:2 3. Červený Kostelec A Červený Kostelec B - Jaroměř 0:3 0:3 4. Sokol Malšovice Jaroměř - INTOP Mladé Buky 3:0 3:0 5. Janské Lázně Janské Lázně - Jaroměř 3:1 3:1 6. Jiskra Jaroměř Jaroměř - Dvůr Králové 2:3 3:2 7. Rubena Náchod Baník Vamberk A- Jaroměř 3:1 3:1 8. Intop Mladé Buky Jaroměř - Slavia Hradec Král.B 3:0 0:3 9. Slavie Hradec Král. B Červený Kostelec B Za Jaroměř hrají Petr Novotný, Roman Máša, Vladislav Hynek, Martin Jílek, Kamil Řezníček a hostující Jaromír Marek, Robert Pokorný, Tomáš Richter, Petr Štěpán, Petr Tláskal, Ladislav Tylš a Přemek Zelený. Družstvo žen ve své první sezóně II. ligy, třetí nejvyšší soutěži České republiky, bylo zařazeno do skupiny 2-Z-B. Zahájení soutěže bylo velmi dobré. Získané body na hřištích favoritů soutěže SKP Ústí nad Labem a Lokomotivy Liberec, povinné vítězství nad druhým nováčkem soutěže Sokolem Mnichovo Hradiště dávaly velkou naději na dobré umístění v tabulce. Zbytečná prohra v Děčíně, technická chyba v zápase se Slavií Hradec Králové, která zvrátila vyhraný zápas a zejména prohra se Sokolem Zbečník v domácím prostředí nás připravily o tři body a tím i o existenční jistotu a lepší postavení v tabulce. I tak se dá říci, že průběh soutěže, s ohledem na oslabení družstva o nahrávačku Zuzanu Cejnarovou, jejíž návrat se očekává v průběhu jarní části, je dobrý. Pozitivní je, že na domácí zápasy chodí diváci, což není úplně obvyklé. Výsledky: Tabulka: V2 P1 body SKP Ústí nad Labem Jaroměř 3:0 1:3 1. Spartak Ústí nad L Jaroměř - Sokol Mnichovo Hradiště 3:2 3:2 2. SKP Ústí nad L Lokomotiva Liberec Jaroměř 3:0 2:3 3. Lokomotiva Liberec Slavia Děčín Jaroměř 3:0 1:3 4. SK Záměl Jaroměř Slavia Hradec Král. A 1:3 2:3 5. Sokol Pardubice A Sokol Pardubice A Jaroměř 3:2 2:3 6. Slavia Hradec Král. A Jaroměř Spartak Ústí nad Labem 0:3 0:3 7. Jiskra Jaroměř SK Záměl Jaroměř 3:0 3:0 8. Sokol Zbečník A Jaroměř Sokol Zbečník A 2:3 3:1 9. Slavia Děčín SČE A Sokol Mnich.Hradiště Za Jaroměř hrají Zuzana Cejnarová, Michaela Paulusová, Lenka Prokopová, Kamila Havrdová, Zuzana Cejnarová ml., Martina Čekalová, Zuzana Valešová, Martina Suchá, hostující Petra Čimerová, Pavla Široká, Radka Skácelová a jaroměřské žákyně Pavla Hušková, Lucie Mikulková a Sylvie Faltusová. V současné době je družstvo oslabeno o nahrávačku Zuzanu Cejnarovou ml. a blokařky Valešovou a Suchou. Hrát tuto finančně náročnou soutěž nám svými příspěvky umožnily sponzoři Město Jaroměř, Královéhradecký kraj, Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, Energetika s.r.o. Jaroměř, Ladislav Rund a.s., Rudolf Polák Jaroměř, Jiří Neuman Nechanice, Stavibet s.r.o. České Meziříčí, Václav Rejchrt Těžká mechanizace Rasošky. Oddíl volejbalu využívá této možnosti a všem sponzorům děkuje. Další domácí zápasy v lednu 2009 Muži KP I: ,00 a 13,00 Jaroměř Rubena Náchod ,00 a 13,00 Jaroměř - Červený Kostelec A Ženy II. liga: ,00 a 15,00 Jaroměř SKP Ústí nad Labem ,00 a 15,00 Jaroměř Lokomotiva Liberec Podrobné informace o volejbale v Jaroměři najdete na stránkách Ivan Paulus Zároveň všem občanům města Jaroměř přeje TJ Jiskra Jaroměř v Novém roce hodně zdraví a štěstí a našim sportovcům ty nejlepší výkony. TJ Jiskra Jaroměř

17 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 17 Kapitáni pod palbou Martin Jecha, Dominik Dorr a Vít Paclík jsou kapitáni družstev (97, 98, 96) josefovských Baskeťáků. Všichni tři byli u úspěchu Baskeťáků v Ostravě. V letošní sezoně však každý z nich zodpovídá za svůj tým a tak mě napadlo se jich zeptat na pár otázek. # Jak vzpomínáš na MČR v Ostravě? M. J. Určitě skvělý zážitek. Úspěch byl jen to, že jsme se tam dostali. Třetí místo už bylo navíc, i když jsem myslel na zlato. Pardubice a Písek byly lepší. Děkuju všem fanouškům. D. D. Vzpomínám na to rád, bylo to napínavé a chtěl bych si to zopakovat. V. P. Nejdřív jsme si mysleli, že nemáme žádné velké šance na vítězství, a tak jsme si chtěli aspoň zkusit jak se dá hrát se silnými soupeři z celé republiky. A první zápas nám opravdu nevyšel. Potom jsme ale nastoupili proti těžkému domácímu týmu NH Ostrava, a začalo se dařit. Nakonec jsme v tomto zápase zvítězili. Vyhráli jsme dokonce základní skupinu a postoupili jsme mezi osm nejlepších týmů. Ale ani jsem to ten den moc neprožíval, spíš jsem se chtěl dobře připravit na druhý den na zápas proti týmu BK Pardubice, s kterými rád hraju. Měl jsem ale trošku pocit, že si náš tým nevěřil a zbytečně se bál. Pardubice jsme sice neporazili, ale celkem snadno jsme vyhráli s družstvem Chomutova, takže bylo jasné, že budeme hrát o bronzovou medaili. To už byl veliký úspěch a zároveň velké nervy. Šli jsme to oslavit do Tesca do cukrárny. Třetí den byl nejdůležitější, protože jsme bojovali o medaili s družstvem Kroměříže. Zápas byl do poslední chvíle vyrovnaný. Celá hala nám fandila, dokonce i Pardubice. Nakonec se nám povedlo vyhrát a měli jsme velkou radost z medailí. Nejlepší bylo, že jsme nemuseli druhý den do školy. # Navázali jste na úspěch z Ostravy? M. J. Začátek sezony byl trošku horší, mohlo to být silnými soupeři, ale teď si myslím, že máme na to úspěch zopakovat i zlepšit. D. D. Ano, na turnajích, např. Mikulášský turnaj v Pardubicích, kde jsme zvítězilli. V. P. Už před mistrovstvím v Ostravě se nám dařilo a měli jsme velký úspěch, že jsme dvakrát zvítězili v play-off s týmem Přelouče a pak doma jednou poprvé s Pardubicemi. Povedl se nám doma na turnaji zápas s BK Příbor. Od té doby se nám hraje o něco líp. Baskeťáci # Jak si vede tvoje družstvo teď? M. J. Jsme na druhém místě v tabulce 97 takže docela dobře. D. D. Zatím si vede dobře, jsme na druhém místě oblastní soutěže devadesát osmiček hned za družstvem BK Pardubice. V. P. Po mistrovství ČR jsme se zlepšili jak individuálně, tak týmově. A myslím, že si umíme více věřit. V zápaseh se nám zlepšila střelba i obrana. Držíme první místo v tabulce 96. # Co tě čeká v nejbližší době? M. J. Teď se těším na vánoce, v basketu mám volno. D. D. Vánoce a zápasy a taky vánoční turnaj. V. P. Turnaj v Praze # Jak myslíš, že letos dopadne tvoje družstvo? M. J. Myslím, že máme na to loňský úspěch zopakovat. D. D. Myslím si, že budeme na druhém místě. V. P. Myslím do play-off. # Máš čas ještě na něco jiného než na basket? M. J. Ano mám. Hraji Dračí doupě, což je hra v DDM a chodím na Bimbrlata, to jsou ochránci přírody. Taky hraju na počítači. D. D. Ano mám, na ochranářský kroužek OSADNÍCI i na kamarády. V. P. Mám, na kroužek Dračí doupě v DDM v Josefově, PC hry a čtení knížek. # Na co bys nalákal nové zájemce o basket do vašeho oddílu? M. J. Určitě na to, že si tu najdou nové kámoše, naučí se nový zajímavý sport a taky na to, že si tu nejen zahrají, ale půjdou na pochod, opečou si buřta na táboráku a zadovádí si i na jiných akcích. D. D. Basket je prima hra, lepší než fotbal nebo hokej, tam se moc strkají. Je tam taky sranda. V. P. Na super akce trenéra Lukáše nejen na hřišti. Například Bambiriáda. # Kdo tě trénuje? M. J. Trénuje mě Jiří Zajíček, Libor Svoboda a v úterý někdy pan Trojan. D. D. Lukáš Zajíček, Libor Svoboda, Ladislav Trojan a Jiří Zajíček. V. P. Libor Svoboda, Lukáš Zajíček, Ladislav Trojan a Jiří Zajíček # Jaká jste parta? M. J. Dobrá. V šatně si máme o čem povídat a je legrace. D. D. Jsme dobrá parta, nehádáme se a pomáháme si navzájem, až na drobné výjimky. V. P. Ujde to. # Proč jsi se dal na basket? M. J. Na basket mě nalákal kamarád Kuba Dostál a začal mě bavit. D. D. Abych sportoval a nenudil se doma. V. P. Protože jsem odešel z jiného kroužku a basketbal jsem viděl u mého bratrance. # Co by jsi chtěl v basketu dokázat? M. J. Chtěl bych se dostat do Mattoni NBL, ale musel bych si zahrát. Nechci hrát 1 minutu za zápas. D. D. Dostat se do MATTONI NBL. V. P. Hrát nějakou prestižní ligu. # Co by jsi chtěl dokázat v životě? M. J. Rád bych udělal vysokou školu a taky chci umět něco na počítači. D. D. Být dobrým basketbalistou a fajn člověk. V. P. Vzdélání, sport atd. # Tvůj basketbalový vzor M. J. Míra Soukup a hvězdy NBA D. D. Libor Svoboda. V. P. Hráči NBA # Nejoblíbenější jídlo a pití M. J. Jídlo určitě palačinky a k pití mám rád ovocné džusy. D. D. Koprovka s vajíčkem a hruškový džus. V. P. Pití sprite, jídlo kuřecí řízek # Kam chodíš do školy M. J. Chodím na gymnázium v Jaroměři D. D. Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři. V. P. ZŠ Boženy Němcové # Podporují tě rodiče v basketbalu? M. J. Ano podporují. Táta dělá baskeťácký web D. D. Jasně, vozí mě na zápasy, turnaje... taky nám fandí. V. P. Ano, nejenom mí rodiče, ale i ostatních hráčů. # Chceš ještě něco zmínit? M. J. Ano. Chtěl bych poděkovat všem trenérům a fanouškům. D. D. Ne. To už by bylo na mě moc. V. P. ne L. Zajíček Nejmladší Baskeťáci zlatí a ještě mladší stříbrní O víkendu měli josefovští Baskeťáci náročný víkend, který se jim nadmíru podařil. V sobotu odjelo družstvo nejmladších minižáků (roč. 98) na turnaj do Pardubic. Po jednoznačných výhrách s družstvy Pardubic, Prostějova a Nové Paky si Josefováci odvezli zasloužené zlaté medaile a další pohár. Naladěni z výkonů svých spoluhráčů vyrazili v neděli na svůj první turnaj v životě hráči přípravky (roč a mladší) Vzhledem k tomu, že družstvo tvořili hráči z letošního náboru, odjíždělo se především pro zkušenosti. Obzvláště, když soupeři josefovských nadějí byla družstva z basketbalových měst Prahy, Prostějova a Pardubic. Po úvodním zápasu, který Baskeťáci výrazně prohráli s domácími Pardubicemi, už nezaváhali a přehráli jak družstvo z Prahy, tak i Prostějova. Díky výhrám obsadili vynikající druhé místo a odvezli si domů své první medaile a pohár. Na obou turnajích josefovská družstva předváděla nádhernou hru plnou hezkých kombinací a využila všech svých hráčů. Kvality nejmladších Baskeťáků potvrdilo i zastoupení dvou hráčů v All star týmu v obou turnajích a v sobotu i zisk nejlepšího střelce turnaje. Poděkování patří všem hráčům za vynikající reprezentaci našeho města, rodičům za podporu a v neposlední řadě trenérce přípravky Janě Čechové za vynikající přípravu dětí. Podrobnosti na L. Zajíček

18 strana 18 V O L N Ý Č A S 1/2009 PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA Mediálním partnerem Městského kulturního střediska v Jaroměři je Hitrádio Magic 92,8 94,7 95,1 97,0 107,3 FM LEDEN 2009 Neděle 18. ledna 2009 v 15 hod. Městské divadlo - Velký sál Divadlo A. Dvořáka Příbram DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ Děti i dospělí se mohou těšit na známý příběh, který nepostrádá napětí, komiku i nečekané zvraty, je provázen veselými písničkami a v mnohém připomíná osudy slavných Dumasových Tří mušketýrů. Přijďte se k nám do divadla společně s našimi hrdiny zasmát, zazpívat si a zafandit jim. Úterý 20. ledna 2009 v 19 hod. Městské divadlo Malý sál 318. abonentní koncert KPH KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTIN VOJTÍŠEK V centru zájmu Martina Vojtíška stojí dílo F. Chopina, které celé provedl na svých koncertech a které postupně nahrává na kompaktní disky. Účinkuje: Martin Vojtíšek klavír Pátek 23. ledna 2009 v 19 hod. Městské divadlo Velký sál I. hra v předplatném, sk. A Metropolitní divadlo, Praha Juliusz Machulski SEXMISE Zatím nejslavnější polská komedie, ve které se hlavní hrdinové, dobrovolníci Max a Albert, po experimentu zmrazení probouzejí o něco později, než vědecký pokus plánoval. Režie: Stanislav Fišer Hrají: M. Maděrič, J. Schwarz/J. Monczka, S. Nálepková/R. Slováčková, M. Dolinová/D. Čárová, P. Oliva/P. Skřípal, D. Bartůňková/E. Režnarová, B. Benešová, S. Prasková. Sobota 24. ledna 2009 v 19 hod. Městské divadlo Velký sál I. hra v předplatném, sk. B Divadelní spol. Háta, Praha Lumír Olšovský DEN NA ZKOUŠKU Něžná komedie s písničkami herce Lumíra Olšovského. Režie: Lumír Olšovský Hrají: M. Absolonová, R. Valenta, L. Něrgešová, J. Maxián. Neděle 25. ledna 2009 ve a 15 hod. Boučkovo loutkové divadlo LÍNÝ HONZA Loutková pohádka v podání členů LS BOĎI Jaroměř. Pondělí 26. ledna 2009 v 18 hod. Městské divadlo Učebna Suterén CESTA K MÍRU A VZE- STUPU Nalezení vlastního klidu znamená léčit zklamání z minulosti balzámem porozumění. Je třeba ukončit vnitřní boje a přestat plýtvat životní energií, což umožní zvýšení vibrací a vede k duchovnímu vzestupu. Poselství archanděla Galmiela. Přednáší: Ing. Jiřina Slámová Pyramida centrum harmonie v Chrudimi. Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel , Předprodej vstupenek tel , Předprodej vstupenek na jednotlivé pořady je vždy zahájen 3 týdny před konáním akce, zamluvené vstupenky je vždy nutné vyzvednout v prvním týdnu prodeje. Pozvání na ples Klubu přátel Josefova Už devatenáctý Josefovský ples se uskuteční v sobotu dne 17. ledna 2009 v sále Důstojnické Besedy v Josefově. Pořadatelé z Klubu přátel Josefova opět připravili velice zajímavý a netuctový program. O zahájení plesu se tradičně postarají mažoretky Carmen z Domu dětí a mládeže Klíč v Josefově a po nich bude následovat pestrá přehlídka světových a domácích hvězd pop music s plejádou světových hitů v podání brněnské kapely Las Vegas. Výjimečnost skupiny Las Vegas spočívá v zaručeně živé produkci bez play-backů a v přímém kontaktu s návštěvníky. Není to jen kvalitní muzika, ale je to především úžasná podívaná a super zábava. Je to proud humoru, zábavy a hudby k tanci i poslechu. Formace Las Vegas vznikla v roce 1992 a šest let vířila prach na všech možných pódiích západní Evropy. Na ples Klubu přátel Josefova přijedou s velkolepou hudebně kostýmovou show, která paroduje a imituje hvězdy světové i české pop music. Cílem však není přesně napodobit interprety, ale s humorem, hudebně a vizuálně přiblížit známé písničky a pobavit hosty plesu. Na pódiu se neustále děje něco zajímavého. V průběhu této show je možné tančit, zpívat, či jinak spolupracovat s účinkujícími, nebo se jen dívat a poslouchat. Las Vegas bavili mimo jiné hosty plesu TV Nova na Barrandově nebo hosty plesu Armády ČR na Pražském hradě, včetně prezidenta republiky Václava Klause. V průběhu plesu dále vystoupí vicemistři České republiky ve stepu, hradecká skupina Tap Dance Company Avalanche. Na vystoupení této skupiny tanečníků je jasně vidět, že je step nesmírně baví. Letos budou mít tu čest reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa v německé Riese. Na plesu Klubu přátel Josefova je tradičně bohatá tombola. Loňští držitelé první ceny jeli na zájezd do Paříže, předtím dostali velkou barevnou televizi, nebo zájezd na Kanárské ostrovy. Vstupenky na tento ples budou v předprodeji od v prodejně Auto Krásný na náměstí TGM v Josefově a v prodejně květin a dárkových předmětů u paní Nováčkové na náměstí ČSA v Jaroměři. Ing. Vratislav Čermák předseda Klubu přátel Josefova MS PASEKY RASOŠKY pořádá dne 10. ledna 2009 v sále DŮSTOJNICKÉ BESEDY v Josefově 11. MYSLIVECKÝ PLES začátek ve 20,00 hodin vstupné 130,- Kč hudba: p. Chytráček. Dvůr Králové nad Labem - TRUBAČI - PŘEDTANČENÍ - ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA - - ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY - Vstupenky v předprodeji od v květince Hany Malé v Josefově (bývalé oděvy).

19 1/2009 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 19 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - Předplatné JARO 2009 SKUPINA A I. hra v předplatném Pátek 23. ledna 2009 v hod. Metropolitní divadlo Praha Juliusz Machulski SEXMISE Zatím nejslavnější polská komedie ve které se hlavní hrdinové, dobrovolníci Max a Albert, po experimentu zmrazení probouzejí o něco později, než vědecký pokus plánoval. Jejich šok je dvojnásobný: muži na Zemi vyhynuli a ženy se staly zcela soběstačnými. Navíc - silnější pohlaví bylo označeno za úhlavního nepřítele. Max a Albert jsou považováni za jakési nepohodlné vykopávky a hrozí jim buď smrt, anebo naturalizace v ženy... Podaří se jim vrátit věci zpátky podle přírody? Režie: Stanislav Fišer Hrají: M. Maděrič, J. Schwarz/J. Monczka (člen Varšavského národního divadla), S. Nálepková/ R. Slováčková, M. Dolinová/D. Čárová, P. Oliva/P. Skřípal, D. Bartůňková/E. Režnarová, B. Benešová, S. Prasková. II. hra v předplatném Pátek 13. února 2009 v hod. Divadlo Kompanyje, Praha Ray Cooney = 3 Děj se odehrává v Londýně. Taxikář John Brown je ženatý se dvěma ženami - samozřejmě z donucení. I když nemá chvilku odpočinku, zatím všechno zvládá díky úzkostlivě dodržovanému dennímu harmonogramu. Jednoho dne se však, vinou půlhodinového zdržení, celý jeho plán zhroutí jako domeček z karet. John neví, kudy z toho ven, a jak se zachovat, aby vyvázl alespoň se zdravou kůží... Režie: Roman Štolpa Hrají: J. Révai/T. Turek, A. Kulovaná/R. Rychlá/M. Plánková, Z. Dřízhalová/P. Špindlerová, O. Kallus/J. Pejchal, T. Valík/P. Veselý, M. Mejzlík/L. Trojan. III. hra v předplatném Pátek 6. března 2009 v hod. Divadlo R. Brzobohatého, Praha M. Horníček, P. Dostál DVA NA SMETIŠTI Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech i pádech, lásce, ale i o zklamání, prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli klavíristy, se poprvé setká na jevišti - v roli stárnoucího herce - Radek Brzobohatý. Režie: Jan Burian Hrají: R. Brzobohatý, O. Brzobohatý a I. Máchová IV. hra v předplatném Pátek 3. dubna 2009 v hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Dale Wasserman PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM Dramatizace slavného románu K. Keseyho. Příběh až příliš svobodomyslného Mac Murphyho, který se ocitne v péči jistého ústavu pro duševně choré, jemuž vládne přísný řád a v němž každý projev svobodného myšlení a jednání je ve smyslu tohoto řádu tvrdě potlačován. Možná si také připomenete oscarový film Miloše Formana. Režie: Milan Schejbal Hrají: V. Senič, R. Tyleček, J. Weingärtner, K. Fixová, D. Štolbová, Z. Kalina, V. Záveský, L. Typlt, S. Jiránek j.h., J. Novák, J. Vojta j.h., F. Blažek j.h. a další V. hra v předplatném Pátek 24. dubna 2009 v hod. DS Vrchlický, Jaroměř Alois Jirásek LUCERNA Svou Lucernou dal Jirásek českému divadlu věno nejkrásnější. V této líbezné pohádce se vyznal ze své vroucí lásky k vlasti, k našemu lidu - a lidé si ji rázem zamilovali. Lucerna se stala jednou z nejmilejších her na našich jevištích. Letos je to 190 let od počátku ochotnického divadla v Jaroměři. Režie: Helena Holečková Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř Změna programu vyhrazena!!! Ceny abonentních vstupenek: křesla 735,- Kč I. místa a balkon 705,- Kč II. místa 675,- Kč Stálým předplatitelům rezervujeme jejich oblíbená místa do 15. ledna SKUPINA B I. hra v předplatném Sobota 24. ledna 2009 v hod. Divadelní společnost Háta, Praha Lumír Olšovský DEN NA ZKOUŠKU Něžná komedie s písničkami herce Lumíra Olšovského o praštěné Veronice (Monika Absolonová), která chce svého vyvoleného doopravdy poznat. Rozhodne se s ním prožít den obyčejného života. Jenomže je tady někdo, kdo všechno komplikuje! Její neviditelné druhé já (Laďka Něrgešová). Stejný problém má i On, její vyvolený. Snad se oba dva (vlastně všichni čtyři!) během onoho jediného dne poznají natolik, že se budou moci do sebe konečně opravdu zamilovat. Každý občas mluvíme do prázdna, jenomže se nesmíme chovat jako blázni! Režie: Lumír Olšovský Hrají: M. Absolonová, R. Valenta, L. Něrgešová, J. Maxián. II. hra v předplatném Sobota 14. února 2009 v hod. Divadlo Pavla Trávníčka, Praha Joan Shirley VRAŽDA SEXEM Hlavní postavou skvěle napsané tak trochu feministické komedie je muž, který nemůže najít sám sebe. Kdežto jeho žena doktorka uvažuje racionálně a řeší každodenní problémy. Slovy klasika: Největší předností některých mužů je jejich žena. Režie: Pavel Trávníček Hrají: P. Trávníček, P. Jindová, U. Kluková, K. Kornová, H. Tunová, V. Mareš a M. Fialková. III. hra v předplatném Sobota 7. března 2009 v hod. Slezské divadlo Opava Emmerich Kálmán ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA Čardášová princezna je příběh postavený na lásce kabaretní zpěvačky z Budapešti a mladého knížete z Vídně, tedy na střetu dvou světů, který Kálmán hudebně vystavěl na maďarském čardáši a vídeňském valčíku. Taneční melodie protkávají celou operetu a jsou symbolem nejen dvou národností, ale také symbolem podřízenosti a nadřazenosti národů a jednotlivých společenských vrstev. Režie: Jana Andělová - Pletichová Hrají: D. Hrda/P. Soós, Š. Maršálová/O. Procházková, A. Vovk/M. Vojta, T. Kavecká/Z. Mervová, Z. Kapl/P. Murcek, K. J. Kramolišová/I. Kaplová, E. Trupar, M. Šujan/R. Cimbál, P. Soós/M. Šujan, V. Marek, J. Velička, spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava. IV. hra v předplatném Sobota 4. dubna 2009 v hod. Divadlo Palace, Praha Marc Camoletti A DO PYŽAM! Brilantní komedie o tom, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, když milenka a hospodyně Vašeho přítele nosí stejné jméno a jeho žena pro vás není pouze jeho ženou... Množství vtipných situací, zvratů, slovní komiky a vynikajícího herectví Jiřího Langmajera a ostatních protagonistů slibují opravdu dobrou zábavu. Režie: Petr Hruška Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, M. Válková/ K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachovcová/N. Boudová, G. Filippi/E. Čížkovská, M. Hruška V. hra v předplatném Sobota 25. dubna 2009 v hod. DS Vrchlický, Jaroměř Alois Jirásek LUCERNA Svou Lucernou dal Jirásek českému divadlu věno nejkrásnější. V této líbezné pohádce se vyznal ze své vroucí lásky k vlasti, k našemu lidu - a lidé si ji rázem zamilovali. Lucerna se stala jednou z nejmilejších her na našich jevištích. Letos je to 190 let od počátku ochotnického divadla v Jaroměři. Režie: Helena Holečková Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř Změna programu vyhrazena!!! Ceny abonentních vstupenek: křesla 735,- Kč I. místa a balkon 705,- Kč II. místa 675,- Kč Stálým předplatitelům rezervujeme jejich oblíbená místa do 15. ledna 2009.

20 Dobrý rok 2009 přeje svým čtenářům redakce spolu s redakční radou Zpravodaje Kresby: Jiří Škopek

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova UČÍME SE FILMEM V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona není tato veřejná

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více