Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SLME 00/00/00/00/00 excellence in hot water CZ 9/00

2 OBSAH ÚVOD Komu je návod určen Symboly Doporučení Normativní odkazy Upozornění Obsah dodávky POPIS Popis konstrukce Příklady použití Popis funkce TECHNICKÉ PARAMETRY Parametry zásobníků Dodávky teplé vody POKYNY PRO INSTALACI Rozměry Umístění Schéma elektrického zapojení Připojení k otopné soustavě Připojení užitkové vody 9 UVEDENÍ DO PROVOZU 0 Plnění zásobníku 0 Zkontrolujte před uvedením do provozu 0 Nastavení termostatu 0 ÚDRŽBA Pravidelné kontroly uživatelem Roční servisní prohlídka Vypouštění zásobníku SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ CZ

3 ÚVOD KOMU JE NÁVOD URČEN Tento návod pro instalaci, obsluhu a údržbu je určen pro: - pracovníky projekčních kanceláří - montážní firmy - uživatele - servisní pracovníky SYMBOLY V tomto Návodu jsou použity následující symboly: l Před prováděním jakýchkoli prací je nezbytné zásobník vypnout a odpojit od elektrického napájení. l Uživatel se nesmí dotýkat částí uvnitř zásobníku. NORMATIVNÍ ODKAZY Zařízení je držitelem certifikátu CE v souladu s normami platnými v různých zemích. Nezbytné pro správnou funkci. Nezbytné pro osobní bezpečnost a ekologii. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí popálení. UPOZORNĚNÍ Tyto pokyny jsou nedílnou součástí dodávky zařízení, na které se vztahují a uživatel musí obdržet jedno vyhotovení. Výrobek musí být instalován a uveden do provozu kvalifikovaným technikem v souladu se současnými předpisy. Veškeré opravy mohou provádět pouze odborně vyškolení pracovníci servisních organizací. ACV nemůže akceptovat finanční závazky způsobené poškozením z důvodu nesprávné instalace nebo použití součástí a vybavení nespecifikovaných ACV. Nesplněním některého z následujících pokynů týkajícího se instalace a postupu jejiho provádění, může mít za následek způsobení úrazu. DOPORUČENÍ Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické parametry a provedení svých výrobků bez předchozího upozornění. Dostupnost jednotlivých verzí a jejich Příslušenství se mohou lišit dle zemí prodeje. l Před instalací zásobníku a jeho uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte tento Návod. l Je zakázáno provádět jakékoli vnitřní úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce. l Instalaci a údržbu výrobku musí provádět kvalifikovaný technik podle platných norem. l Instalace musí být provedena podle předpisů v této příručce a v souladu se zákony a normami platnými pro ohřev teplé vody. OBSAH DODÁVKY Zařízení jsou expedována v lepenkových krabicích, jsou přezkoušena a připravena k instalaci. Dodávka obsahuje: l Nerezový zásobníkový ohřívač vody. l Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. l Jakékoli porušení pokynů týkajících se zkoušek a jejich postupu může zapříčinit zranění nebo riziko znečištění. l Aby byla zajištěna bezpečná a správná činnost zařízení, je důležité, aby byla prováděna jeho údržba a jednou ročně ho prohlédl kvalifikovaný servisní pracovník. l V případě poruchy kontaktujte servisního technika. l Součásti zásobníku mohou být nahrazeny pouze originálními náhradními díly. Seznam náhradních dílů je součástí tohoto manuálu. CZ

4 POPIS KONSTRUKCE Systém Tank-in-Tank Tank in Tank je zásobníkový ohřívač vody unikátní konstrukce, která sestává ze dvou soustředných zásobníků: vnitřní zásobník obsahuje užitkovou vodu a vnější zásobník obsahuje vodu topnou, která cirkuluje mezi těmito dvěma zásobníky a předává teplo užitkové vodě. Zásobník teplé vody Vnitřní zásobník je srdcem zařízení: je vystaven působení užitkové vody, vysokého tlaku a kolísání teplot. Zásobník je vyroben z masivní nerezové oceli (nerezová ocel 0 nebo duplex ), plně svařen v ochranné argonové atmosféře za využití T.I.G. (Tungsten Inert Gas) technologie. Před kompletací jsou klenutá dna povrchově upravena pro zajištění prodloužení životnosti a odolnosti proti korozi. Vlastní těleso zásobníku je v celé své výšce zvlněné za použití špičkové výrobní technologie. Tato konstrukce zajišťuje velkou odolnost proti působení tlaku a omezuje míru usazování vápence roztahováním a stahováním zásobníku. Topná spirála Spirála z uhlíkaté oceli je vložena do spodní části zásobníku. Velká teplosměnná plocha s odolností proti vysokém tlaku umožňuje použití několika zdrojů tepla současně. Umomožňuje oddělení ústředního vytápění od solární energie případně tepelného čerpadla. Vnější zásobník Vnější zásobník, který obsahuje topnou vodu, je vyroben z uhlíkaté oceli STW. Tepelná izolace Tepelná izolace zásobníku je tvořena 0 mm silnou vrstvou polyuretanové pěny bez obsahu freonu. Opláštění K opláštění zásobníku je použito plastového materiálu z polymerpolypropylenu, který vyniká vysokou odolností vůči nárazům a má velmi příjemný a atraktivní vzhled. Elektrická topná spirála Do dolní části vnějšího zásobníku mezi solární spirálu a vnitřní nerezový zásobník je možno umístit elektrickou topnou spirálu Spirála je vybavena vlastním provozním termostatem (funguje nezávisle na regulačním termostatu zásobníku). Napětí Ampéry Výkon Kód x 0 V kw 0000 x 00 V + N. kw 0000 PŘÍKLADY POUŽITÍ Rozdělení ústředního topení Solární panely Kotel na tuhá paliva Tepelné čerpadlo HEAT PUMP POMPE A CHALEUR CZ

5 POPIS POPIS FUNKCE Pracovní cyklus Termostat spouští nabíjecí čerpadlo, které dodává topnou vodu do zásobníku. Tato topná voda cirkuluje kolem vnitřního zásobníku a tak ohřívá užitkovou vodu. Když je dosaženo požadované teploty, termostat odstaví nabíjecí čerpadlo z provozu. Studená voda Teplá voda Topná voda Vypnuto Natápění Natopeno Odběr TV. Horní víko z polypropylenu.. Opláštění z polypropylenu.. Nerezový zásobník (vnitřní).. Dolní víko z polypropylenu.. Ruční odvzdušňovací ventil.. Izolace z polyuretanu.. Jímka termostatu.. Ocelový zásobník (vnější). 9. Elektrická topná tyč (na přání). 0. Spirála z oceli.. PVCC trubka. Izolace polyuretanová pěna. Izolace víka CZ

6 TECHNICKÉ PARAMETRY Parametry zásobníků Celkový objem Objem topné vody Objem teplé vody Objem spirály Průtok topné vody Průtok spirálou Tlaková ztráta topná voda Tlaková ztráta spirála Teplosměnná plocha zásobníku Teplosměnná plocha spirály Maximální provozní tlak (topná voda) Maximální provozní tlak (teplá voda) Maximální provozní tlak (spirála) Maximální teplota Hmotnost L L 9, 9 L 99 L, 0 L/h L/h mbar 0 0 mbar 0 m,,,9,90, m,,0,0,0,00 bar bar bar C kg Dodávky teplé vody: zdroj tepla = spirála Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při C Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při C Špičkový výkon při 0 C Trvalý výkon při 0 C Trvalý výkon při C Trvalý výkon při 0 C Doba ohřevu Max.výkon spirály při C teplé vody L/0 0 L/0 L/0 0 L/0 9 L/ L/0 0 0 L/h 0 99 L/h L/h 0 minutes kw, 9 9 Dodávky teplé vody: zdroj tepla = externí kotel Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při C Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při 0 C Špičkový výkon při C Špičkový výkon při 0 C Trvalý výkon při 0 C Trvalý výkon při C Trvalý výkon při 0 C Doba ohřevu Max.výkon spirály při C teplé vody L/0 9 L/0 90 L/0 0 0 L/0 0 L/ L/ L/h L/h 0 9 L/h minutes 9 0 kw Topná voda: C Teplota studené vody: 0 C Kvalita vody l Chloridy: l ph < 0 mg/l (0 nerezová ocel) CZ

7 POKYNY K INSTALACI ROZMĚRY SLME 00 SLME , 0 0,, 9, 9, 9 0, SLME SLME SLME UMÍSTĚNÍ Tento zásobník nesmí být instalován na místech, kde by mohl být vystaven vlivům počasí (venkovnímu prostředí). Vyberte nejvhodnější polohu instalace zásobníku, v blízkosti odběrných míst užitkové vody pro snížení teplotních a tlakových ztrát rozvodů potrubí užitkové vody. Instalace pouze vertikálně na podlahu. Schéma elektrického zapojení (provozní termostat) SLME 00/00/00/00. Havarijní termostat s ručním odblokováním (0 C).. Provozní termostat (0 90 C). c t t c Br Y/Gr W Bk R Or L N T T S Bk. Černý Br. Hnědý Or. Oranžový R. Červený W. Bílý Y/GR Žluto/Zelený S T T N L Y/Gr L N/O N/C CZ

8 POKYNY K INSTALACI PŘIPOJENÍ K OTOPNÉ SOUSTAVĚ ROZMĚRY POTRUBÍ Model Topení Spirála Elektrická topná tyč SLME 00 Ø [F] Ø [M] Ø / [F] SLME 00 Ø [F] Ø [M] Ø / [F] SLME 00 Ø [F] Ø [M] Ø / [F] SLME 00 Ø [F] Ø [M] Ø / [F] SLME 00 Ø [M] Ø [M]. Vstup topné vody.. Výstup topné vody.. Vstup spirála.. Výstup spirála.. Vstup topné vody.. Výstup topné vody.. Jímka čidla spirály.. Jímka čidla nejnižší teploty zásobníku. 9. Připojení elektrické topné tyče. 0. Upevňovací bod pro umístění hydraulické sady. SLME SLME 00 / 00 / 00 SLME CZ

9 TECHNICKÉ PARAMETRY PŘIPOJENÍ UŽITKOVÉ VODY ROZMĚRY POTRUBÍ Model Studená/teplá voda Cirkulace SLME 00 Ø / [M] Ø / [F] SLME 00 Ø / [M] Ø / [F] SLME 00 Ø / [M] Ø / [F] SLME 00 Ø / [M] Ø / [F] SLME 00 Ø "/ [M] Ø "/ [M]. Uzavírací ventil.. Odvzdušňovací ventil.. Tlakový redukční ventil.. Termostatický směšovací ventil.. Zpětná klapka. 9. Cirkulační čerpadlo.. Expanzní nádoba. 0. Odběrné místo.. Pojistný ventil.. Uzemnění nerezového zásobníku.. Vypouštěcí ventil Vstup studené vody.. Vstup cirkulace.. Výstup teplé vody. Instalace bezpečnostní skupiny je povinná. Zabraňte úniku vody na zásobník. Doporučujeme bezpečnostní skupinu umístit mimo zásobník. Třetí výstup TUV můžete použít pro návrat teplé vody cirkulační smyčky. Vstup vody do zásobníku musí být zabezpečen dle místních předpisů. Z důvodu nebezpečí vzniku koroze nerezového zásobníku je povinnost jej uzemnit. SLME 00 SLME Doporučení l Přívodní potrubí studené vody musí obsahovat minimálně následující příslušenství: - uzavírací ventil () - zpětná klapka () - pojišťovací ventil () nastavený na hodnotu menší < 0 barů - expanzní nádoba vhodné velikosti l Pokud je tlak na vstupu vody do zásobníku vyšší jak barů musí být na vstup instalován tlakový redukční ventil () seřízený na, baru. SLME 00 SLME 00 Univerzální připojovací sada teplé vody A. Termostatický směšovací ventil. B. Výstup teplé vody do systému. C. Vstup studené vody. D. Odvod z pojistné skupiny. E. Připojení expanzní nádoby. S. Pojistný ventil. TH. Výstup teplé vody ze zásobníku. TC. Vstup studené vody do zásobníku. l Připojení je doporučené provést pro snadné odpojení. Vhodné je nevodivé připojení a proti elektrochemické korozi se vyvarovat přítomnosti oddílných kovů jako je měď a pozinkováná ocel. l Instalace expanzní nádoby zabrání tlakovým rázům v okruhu TUV. l Doporučená velikost expanzní nádoby TUV: litrů pro následující modely 00/00 litrů pro následující modely 00 litrů pro následující modely 00/00 B E S A TH TC C D Přesnou velikost expanzní nádoby určí projektant dle místních podmínek instalace. Podrobnější informace najdete v technickém manuálu výrobce expanzní nádoby. CZ 9

10 UVEDENÍ DO PROVOZU Před napuštěním zásobníku topné vody (primární okruh) musíte nejprve natlakovat zásobník TUV (sekundární okruh). Před použitím přístroje musí být naplněny oba zásobníky (zásobník TUV a zásobník topné vody). Elektrická spirála je osazena v topné vodě!!! PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU Zásobník užitkové vody. Uzavřete vypouštěcí ventil [] v okruhu TUV.. Opatrně otevřete ventily [] okruhu TUV a zásobník napusťte.. Vypusťte vzduch z rozvodu přes odběrnou baterii [0]. Zásobník plňte až do okamžiku dosažení stabilního průtoku na odběrném místě.. Zavřete odběrné místo (0). 9 ZKONTROLUJTE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU l Pojistné ventily užitkové a topné vody jsou správně nainstalovány a odpad je zapojen do kanalizačního systému. l Zásobník teplé užitkové vody a okruh topné vody jsou naplněny vodou. l Okruh topné i užitkové vody je odvzdušněn. l Odvzdušňovací ventily jsou uzavřeny. l Teplá a studená užitková voda jsou správně připojeny k zásobníku. l Vstup i výstup topné vody jsou k zásobníku správně připojeny. l Elektrické připojení je v pořádku. Výstup UV je uzemněn. l Regulační termostat je nastaven podle níže uvedených pokynů. l Zkontrolovat těsnost všech spojů. NASTAVENÍ TERMOSTATU 0 PŘEDNASTAVENÍ Termostat na zásobníku SMART je ve výrobním závodě přednastaven na doporučenou minimální hodnotu, poloha nastavení je možná mezi 0 a 90 C. Zvýšení teploty: otočte knoflík ve směru hodinových ručiček. Snížení teploty: otočte knoflík proti směru hodinových ručiček. Když nastavujete regulační termostat, ujistěte se, že teplota topné vody je alespoň o 0 C vyšší než teplota nastavená na regulačním termostatu. Vnější zásobník (topná voda). Uzavřete vypouštěcí ventil [] na topné části zásobníku.. Otevřete uzavírací ventily [] na okruhu ústředního topení připojeného ke kotli.. Odvzdušněte topnou část zásobníku ručním odvzdušňovacím ventilem umístěného v horní části zásobníku.. Další instrukce jsou dodány s kotlem pro vytápění.. Když je zásobník naplněn a odvzdušněn, uzavřeme odvzdušňovací ventil. 0 Zkontrolujte, že odvzdušňovací ventil je řádně uzavřen.. Jestliže je v topné vodě potřebná nemrznoucí směs, tato musí být slučitelná s hygienickými předpisy a nesmí být toxická. Doporučený je Propylen Glycol. Poraďte se s výrobcem, že nemrznoucí směs je vhodná pro materiál použitý na výrobu zásobníku. Doporučení Pokud teplota v zásobníku a v rozvodném potrubí nedosahuje alespoň 0 C může dojít ke kontaminaci vody baktérií Legionella pneumophila". Nebezpečí popálení horkou vodou! Společnost ACV doporučuje používání termostatického směšovacího ventilu, který sníží teplotu vytékající vody na C nebo na ještě menší hodnotu. l Při praní, mytí nádobí nebo jiných činnostech při kterých se používá horká voda může dojít k závažnému popálení. l Děti, starší lidé, nemocní nebo tělesně postižení jsou nejvíce ohroženi popálením způsobeným horkou vodou. Nikdy je nenechávejte samotné v koupelně nebo ve sprše. Nikdy nedovolte malým dětem otevírat kohoutek s teplou vodou nebo napouštět vanu. l Nastavte teplotu teplé užitkové vody na přiměřenou hodnotu, v souladu se zamýšleným použitím a charakterem rozvodů. Jestliže se opakovaně odpustí malé množství teplé vody, může nastat v zásobníku její vrstvení. Horní vrstva teplé vody se potom může dostat na velmi vysokou teplotu. Pokud nechcete, aby se horká voda dostala až k samotným odběrným místům doporučujeme používání termostatického směšovacího ventilu. Nikdy nepoužívejte nemrznoucí směs pro automobily nebo nemrznoucí směs neředěnou. Toto může způsobit závažné poranění, smrt nebo poškození zařízení. CZ 0

11 ÚDRŽBA PRAVIDELNÉ KONTROLY UŽIVATELEM l Zkontrolujte na manometru tlak v otopné soustavě: doporučujeme tlak mezi 0, až, bar. l Jednou za měsíc proveďte vizuální kontrolu ventilů, připojení a dodaných součástí, zda nedochází k únikům vody nebo nejsou poškozeny. l Pravidelně kontrolujte odvzdušňovací ventil umístěný v horní části zásobníku a ujistěte se, zda nedochází k úniku vody. l Jestliže zpozorujete něco neobvyklého, kontaktujte servisní nebo montážní firmu. Zásobník topné vody Vypouštění primárního okruhu:. Odpojte zásobník od elektrického napájení.. Zavřete uzavírací ventily [] na primárním okruhu.. Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu [].. Otevřete vypouštěcí ventil [] a vypusťte topnou vodu.. Chcete-li urychlit vypouštění, otevřete odvzdušňovací ventil v horní části zásobníku.. Po dokončení vyprazdňování znovu uzavřete vypouštěcí kohout a odvzdušňovací ventil. ROČNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA Jednou za rok, provede servisní technik roční údržbu, která musí zahrnovat následující: l Kontrola odvzdušňovacího ventilu: Odvzdušněte topnou část zásobníku a řádně uzavřete odvzdušňovací ventil. Zkontrolujte tlak v otopné soustavě. l Ručně otevřete pojišťovací ventil TUV. Při této operaci bude vytékat teplá voda. 0 Před odpouštěním teplé vody z pojistného ventilu, se ujistěte, že je voda vypouštěna přímo do odpadu a vyvarujte se nebezpečí popálení nebo způsobení hmotné škody. l Odvod z bezpečnostní skupiny, napojený do kanalizačního systému, doporučujeme nechat spojený s venkovním prostorem. l Jestliže dochází k odkapávání vody z bezpečnostní skupiny, může toto být způsobeno problémem s expanzní nádobou TUV nebo zanesením ventilu. l Následuje běžná údržba podle pokynů. l Zkontrolujte, že ventily, kohouty, připojení a elektrické součásti správně fungují (Bezpodmínečně sledujte pokyny výrobce). Zásobník teplé užitkové vody Vypouštění zásobníku TUV: VYPOUŠTĚNÍ Doporučení Vypusťte zásobník v zimě, pokud hrozí riziko mrazů. Pokud na zimu vyřazujete zásobník z provozu a bude vystaven teplotám pod bodem mrazu vypusťte ze zásobníku veškerou vodu.. Odpojte zásobník od elektrického napájení.. Zavřete uzavírací ventily [].. Připojte hadici k vypouštěcímu ventilu [].. Otevřete vypouštěcí ventil [] a odvzdušňovací ventil [].. Nechte vodu vytéct do odpadu.. Po ukončení vypouštění přestavte všechny ventily do jejich původních pozic. Pro účely vypouštění platí, že vypouštěcí ventil [) musí být instalován v nejnižším bodě zásobníku. Pokud obsahuje topná voda v primárním okruhu nemrznoucí směs, stačí ze zásobníku vypustit pouze užitkovou vodu (sekundární okruh). 9 Před vypuštěním užitkové vody nejprve upusťte topnou vodu (primární okruh) tak, aby její tlak v systému klesl pod bar, aby nemohlo dojít k deformaci vnitřního zásobníku. 0 Pokud topná voda neobsahuje nemrznoucí směs musíte vypustit oba okruhy (nejdříve primární, poté sekundární). POZOR! Nebezpečí popálení horkou vodou. CZ

12 SLME B0 Horní víko SLME A0 Horní víko 000 Izolace víka 90 Jímka termostatu A0 Trubka PVC A0 Jímka termostatu 9B00 Trubka PVC 000 Izolace-opláštění A0 Dolní víko A0 9B00 9B0 9B0 9B00 A0 9B000 9B000 9B00 9B000 A A0 9B0 9B000 9B000 9B Odvzdušňovací ventil. Ovládací panel Termostat regulační. Kolečko termostatu. Havarijní termostat kompletní. s ručním odblokováním. CZ

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013 cz Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort-E 100-10 - 10-210 - 20 1/201 OSAH cz ÚVOD Poznámky Certifikace normy Obsah dodávky EZPEČNOSTNÍ INFORMACE Použité symboly Doporučení POPIS ZAŘÍZENÍ Provoz

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu HR i 320-600 - 800 A1002237-661Y1300 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...3 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...4 Označování energetické účinnosti... 4 Výrobní

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line SL & SLEW A Y1700 D

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS. pro uživatele a údržbu. SMART Line SL & SLEW A Y1700 D NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 A1002426-661Y1700 D OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...4 Označování energetické účinnosti... 5 Výrobní

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ

KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ OCELOVÉ NÁDRŽE NÁDRŽE ST-500MCS, ST-500MC H E A T P U M P S kombinované akumulační NÁDRŽE VODY ST-500MC, ST-500MCS Obsah 1. Popis zařízení...4 1.1. Objem nádrže...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RGC 300/SOL1 STDC a RGC 300/SOL2 SRS3 Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.2 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY R2DC 200 a R2DC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY R2DC 160, R2DC 200, R2DC 250 a R2DC 300 CZ verze 1.3 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost R2DC (dále jen zásobník)

Více

Zásobníky Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Objem 58 až 200 litrů Stacionární i závěsné provedení Ochrana proti korozi Minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RGC 120H Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku...

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy WS 220, WS 300, WS 400 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU. SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300. SLE Plus 210-240 - 300. Smart Line SLE - SLE Plus : 661Y2100 A NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU SMART Line SLE 130-160 - 210-240 - 300 SLE Plus 210-240 - 300 OBSAH UŽIVATELSKÝ NÁVOD...5 Ovládací panel... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY...7 Hlavní

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 Datum výroby:... Výrobní číslo:... Kontrola:... CZ verze 1.2 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY RDC 160, RDC 200 a RDC 300 CZ verze 1.1 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY SE ZVĚTŠENÝM TOPNÝM HADEM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY SE ZVĚTŠENÝM TOPNÝM HADEM Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY SE ZVĚTŠENÝM TOPNÝM HADEM RBC 200HP, RBC 300HP, RBC 400HP, RBC 500HP, RBC 750HP, RBC 1000HP CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A )

SI- 50-80-100-120-150. Popis ohřívače ( Fig A ) Popis ohřívače ( Fig A ) SI- 50-80-100-120-150 a) Plastický ( polypropylen ) vrchní kryt b) Teploměr c) Značka d) Indikátor e) Plastický ( polypropylen ) spodní kryt f) Inspekční kryt g) Regulátor h) Výstup

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC

Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC technický popis zásobníků Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů 60/S, 60/Z, 100/S a 100 S/B je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70 verze VIH CK 70, unistor VIH R 0 až 00, VIH CQ 0/0, VIH Q 0 až 00, VIH 00 až 00 0-O Zásobník VIH CK 70 Charakteristika výrobku určený pro závěsné kotle stejné barevné provedení a design jako závěsné kotle

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) Návod k montáži a použití CZ. UB INOX 80 ErP. UB INOX 120 ErP. UB INOX 200 ErP

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) Návod k montáži a použití CZ. UB INOX 80 ErP. UB INOX 120 ErP. UB INOX 200 ErP Návod k montáži a použití CZ NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) UB INOX 80 ErP UB INOX 120 ErP UB INOX 200 ErP ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí a výběr zařízení od firmy IMMERGAS, jednoho

Více

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů. List technických údajů VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Akumulační zásobník topné vody s ohřevem pitné vody Objem 750 a 950 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 340-M Typ SVKA Multivalentní akumulační

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR (300-1000)

Modelová řada MultiVal ERR (300) ERR (400) ERR (500) ERR (800) ERR (1000) Přírubová elektrická topná vložka pro MultiVal ERR (300-1000) pro multivalentní ohřev Popis produktu ČR. 0. 0 Hoval MultiVal ERR (00, 00, 00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním smaltované topné vložky z hladkých trubek, pevně vevařené - spodní pro

Více

HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÉHO TLAKU, série 548

HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÉHO TLAKU, série 548 HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÉHO TLAKU, série 548 Popis: Toto zařízení se skládá z několika různých funkčních komponent, z nichž každý splňuje jisté specifické požadavky, typické pro okruhy použité v

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200 PR, 750/200 PR a 1000/200 PR CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M

VIESMANN VITOCELL 340 /360 M. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 340 M VITOCELL 360 M VIESMANN VITOCELL 340 /360 M Akumulační zásobník na topnou vodu s ohřevem pitné vody objem 750 a 1000 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

Více

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny

Více

Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval CombiVal CR ( ) Hoval CombiVal CR ( )

Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval CombiVal CR ( ) Hoval CombiVal CR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CR (200-000) nerezový ohřívač plochý nerezový tepelný výměník z hladkostěnných trubek, pevně vestavěný tepelná izolace ze 80 mm polyesterové

Více

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI AKUMULAČNÍ Hercules NÁDOBY U26 AkuECONOMY Návod 200 k obsluze L AkuECONOMY 300 L AkuECONOMY 500 L AkuECONOMY 800 L AkuECONOMY 1000 L AkuECONOMY 1500 L AkuECONOMY 2000 L NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Obsah:

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Hoval Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Ohřívač teplé vody Modul-plus

Hoval Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Ohřívač teplé vody Modul-plus Ohřívač pro přípravu teplé vody olejovým/plynovým kotlem Popis výrobku ČR. 0. 0 Ohřívač teplé vody Modul-plus ohřívač z nerezové oceli ocelový plášť topné vody výměník sestaven ze sériově zapojených modulů

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO E 390/130 P0, DUO E 390/130 P1 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH Q 75 B actostor VIH QL 75 B aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH pro závěsné

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE IVARMTGDS05 3/4" M x 1" F IVAR.MTGDS15 3/4" M x 1" F propoj. 230 mm

KÓD TYP SPECIFIKACE IVARMTGDS05 3/4 M x 1 F IVAR.MTGDS15 3/4 M x 1 F propoj. 230 mm 1) Výrobek: KIT BEZPEČNOSTNÍ SKUPINY K ZÁSOBNÍKŮM TV 2) Typ: IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 IVAR.MTGDS05 IVAR.MTGDS15 3) Charakteristika použití: Nový integrovaný systém IVAR.MTGDS spojuje bezpečnostní funkce

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY S 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci výrobku po

Více

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela Popis/Použití Soustava ThermoClean představuje kompaktní a efektivní

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v

Více

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 Nepřímotopné zásobníky TUV unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev užitkové vody zásobníky jsou vhodné

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E, PS 750 E a PS 1100 E

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E, PS 750 E a PS 1100 E Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E, PS 750 E a PS 1100 E CZ verze 1.2 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSONÍKOVÉ OHŘÍVAČ TPLÉ VODY 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 CZ verze 1.1 OSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČ TPLÉ VODY RBC 200, RBC 300, RBC 400, RBC 500, RBC 750, RBC 1000, RBC 1500, RBC 2000, RBC 2500, RBC 3000 CZ verze 1.6 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová

Více

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality HAKL BSv/h Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody HAKL BS patří do produktové řady

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČ TPLÉ VODY 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 CZ verze 1.6 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu 30 / 0 / 20 / 240 / 300 00 / 30 / 0 / 20 / 240 CZ OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV 10777/A1.01 10421/A1.01 10521/A1.01 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO E 380/120 G0, DUO E 380/120 G1 DUO E 380/120 G2 Typ: DUO E 380/120 G0 DUO E 380/120 G1 DUO

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití Kód: 14072 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 PR CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 600 SMART a PS 900 SMART

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 600 SMART a PS 900 SMART Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 600 SMART a PS 900 SMART CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná místa

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Hoval CombiVal ESSR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (400, 500)

Hoval CombiVal ESSR ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (400, 500) Hoval CombiVal ESSR (00-000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR 0.. 009 Hoval zásobníkový ohřívač CombiVal ESSR (00, 00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním zdvojená topná

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více