PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015"

Transkript

1 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce sešlo ke třem společným jednáním. Ve dvou případech se jednalo o pracovní poradu. Jednou se zastupitelstvo obce sešlo na veřejném zasedání. Na těchto jednáních zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo: Pracovní porada zastupitelstva obce č. 2/2015: Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využí- vání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Na tomto jednání zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaslání návrhu textu vyhlášky k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR. Cenové nabídky bioodpady. Zastupitelstvo obce diskutovalo předložené cenové nabídky na likvidaci bioodpadu. Posuzovány byly dvě nabídky (skládka TKO Bytíz SVZ Centrum s.r.o. a RUMPOLD-P Plzeň). Zastupitelstvo obce (pokračování na str. 2) Podlesí zvládlo šlágr jara a vyzkouší si I. A třídu Předposlední kolo fotbalové I.B třídy určilo postupujícího ze skupiny E. V přímém souboji dvou aspirantů na první příčku zvítězilo Podlesí nad Hostomicemi 4:1 a mohlo začít slavit. Prvních dvacet minut byly Hostomice lepší. Měly míč, zatímco my jsme si téměř nebyli schopni přihrát, přiznal těžký vstup do utkání chytající předseda klubu Radim Černohorský. Na utkání přišlo tři sta třicet platících diváků. Někteří naši kluci hráli před takovou návštěvou vůbec poprvé a bylo to vidět. Byli nervózní, vidí důvod špatného začátku. V prvních deseti minutách měli Hostomičtí dvě velké šance po centrech, ale hlavičkující útočníci nemířili přesně. A tak to nakonec byli domácí, kteří se ujali vedení, když Sedláček poslal míč přesně k tyči. Poté Černohorský nadvakrát likvidoval střelu z hranice šestnáctky. Těsně před přestávkou přišel zřejmě rozhodující moment celého šlágru. Rozhodčí totiž nařídil penaltu za zákrok na pro- nikajícího Kubu a navíc vyloučil faulujícího Maršálka z Hostomic. Mluvil jsem po zápase s několika lidmi, kteří stáli za bránou, a nedostal jsem jednoznačnou odpově. Jedni tvrdí, že penalta byla, jiní si nejsou jistí. Vašek (Kuba pozn. red.) mi tvrdí, že kontakt tam byl, delegát říkal, že rozhodčí nechyboval, shrnul penaltový okamžik Radim Černohorský. Nařízenou penaltu Riegel proměnil a Podlesí vedlo 2:0. Po změně stran pak posunul skóre Kuba, když z malého vápna doklepával do prázdné branky přihrávku aktivního Sedláčka. Hostomice snížily po chybě Kadlece, ale poslední slovo měli domácí. Růžek se uvolnil přes dva obránce a uzavřel skóre na 4:1. Myslím, že se nám podařilo soupeře překvapit změnou v sestavě, kdy Riegel šel hrát stopera a Soukup středního záložníka. Výsledek je pro nás určitě lepší, než naše hra. Byli jsme nervózní a viditelně pod psychickým tlakem, přestože jsme na kluky nijak netlačili. Nešli jsme do zápasu s tím, že musíme za každou cenu vyhrát. Ale je to tam! radoval se Černohorský. A na závěr prozradil, že možnost postupu do I.A třídy využije. Hodně jsme o tom přemýšleli a výš půjdeme. Uvidíme, co v nás je. Když to nepůjde, tak se prostě za rok vrátíme, dodal Radim Černohorský. Podlesí Hostomice 4:1 (2:0) Branky: 39. Sedláček, 42. Riegel z pk, 62. Kuba, 89. Růžek 87. Kačírek. Podlesí: R. Černohorský Vojtíšek (83. Jaroš), Růžek (89. P. Černohorský), Soukup, Kuba (76. Mezera), Pacina, Sedláček (80. Janát), Kadlec, Gabriel (72. Soucha), Kocourek, Riegel. Jan Hájek (zdroj:

2 Informace z jednání zastupitelstva obce (dokončení ze str. 1) dalo přednost společnosti RUMPOLD-P Plzeň. Ve spolupráci s touto společností byly po obci rozmístěny čtyři kontejnery hnědé barvy na tento druh odpadu. Komunikace Drmlovo Pole. Zastupitelstvo obce se seznámilo se zpracovanou kalkulací nákladů na vybudování této komunikace. Jako podklad pro výpočet této orientační ceny byla použita projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V tomto bodě starosta informoval zastupitelstvo obce o novelizaci uvedeného nařízení vlády, které upravuje odměňování členů zastupitelstva obce. Tato novela umožňuje provést jejich navýšení. Po diskuzi zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat odměny ve stávající výši. Nabídka spolupráce E-aukční portál s.r.o. Tuto nabídku zastupitelstvo obce odmítlo. Stavební řízení splašková kanalizace Nové Podlesí. Starosta zastupitelstvo obce informoval o vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Po uplynutí 15 denní lhůty nabylo toto povolení právní moci. Starosta s místostarostkou informovali zastupitelstvo obce o průběhu školení Dotace EU pro školy. Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu. Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu setkání představitelů obcí ORP Příbram. Marcela Dušková místostarostka obce diskutovala na téma úprav v obecní knihovně. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015: Výsledky hospodaření obce k Celkové příjmy obce k tomuto datu dosáhly částky Kč ,36. Celkové výdaje pak částky Kč ,31. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Toto rozpočtové opatření reaguje na aktuální naplňování rozpočtu obce ve výdajové části rozpočtu. Návrh závěrečného účtu obce. Účetní závěrku obce za rok Účetní závěrku Mateřské školy Podlesí za rok Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o realizaci přezkoumání hospodaření obce za rok Zprávu finančního výboru. Starosta informoval, že naše žádost o dotaci z Fondů Středočeského kraje prošla formální kontrolou a je v pořádku. Na základě sdělení ředitelky mateřské školy, starosta zastupitelstvo obce informoval, že mateřská škola uspěla se svou žádostí o dotaci z programu OPŽP na akci Přírodní učebna MŠ Podlesí. Nabídku aktualizace pojištění majetku obce a pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné moci. Zastupitelstvo obce schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podlesí. Zastupitelstvo obce jmenovalo likvidační komisi. Pracovní porada č. 3/2015 Tato pracovní porada byla věnována přípravě plánované schůzky s občany na téma komunikace obytná skupina Drmlovo Pole. Milan Kříž, starosta PODZIMNÍ SVOZ ODPADU Podzimní kolo svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je připraveno na sobotu 26. září Ve stejný den provedou členové Sboru dobrovolných hasičů Podlesí svoz kovového odpadu. Bližší informace k uvedeným svozům budou zveřejněny před jejich provedením v dostatečném předstihu v obci obvyklým způsobem. POPLATEK ZE PSŮ Milan Kříž, starosta JAK JE TO TEDY S TÍM BIOODPADEM? Od ledna letošního roku patří mezi další povinnosti obce také zajištění sběru bioodpadu. Naše obec se na základě konzultací s okolními obcemi i nadřízenými organizacemi rozhodla pro umístění prozatím čtyř hnědých kontejnerů. Tyto kontejnery budou umístěny na stejných místech jako ostatní barevné kontejnery, tj. Nové Podlesí u lesního divadla, Staré Podlesí u prodejny Coop, na tzv. plácku a na Drmlově Poli naproti veterinární ambulanci. Vyváženy budou v termínu od 1. dubna do 31. října. V tuto chvíli tedy všichni občané mohou třídit nejen plasty, papír, sklo, kovošrot a elektroodpad, ale i tzv. bioodpad. Je to možnost hlavně pro obyvatele, kteří si nechtějí na svých zahradách a zahrádkách zřizovat svůj kompost. Pro občany, kteří by měli zájem o svou vlastní hnědou popelnici, je možnost zapůjčení této popelnice od svozové firmy. Platba za svoz je 865 Kč za 31 svozů u popelnice o objemu 120 l a Kč za 31 svozů za popelnici o objemu 240 l. Na závěr bych pouze připomněla, které konkrétní odpady do těchto kontejnerů patří a nepatří. PATŘÍ - tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví. NEPATŘÍ - zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, celé větve nebo pařezy, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a samozřejmě veškerý komunální odpad a další biologicky nerozložitelné odpady. ZÁROVEŇ ŽÁDÁM VŠECHNY OBČANY O DALŠÍ NÁMĚTY, ZDA JIM VYHOVUJE TOTO ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ apod. Děkuji. Simona Ž ánská, zastupitelka obce Podlesí Jedná se o místní poplatek, který musí platit držitel psa každý rok. Poplatek se hradí za psa staršího 3 měsíců. Výše poplatku pro rok 2015 je v naší obci stanovena následovně: 1. za prvního psa 100 Kč 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč 3. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 0 Kč Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č /0600 vedeného u GE Money Bank. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo poplatníka nebo číslo popisné rodinného domu. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. strana 2 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

3 MATEŘSKÁ ŠKOLKA Průřez rokem 2014/2015 V letošním školním roce jsme opět pracovali tvrdě a poctivě. Začali jsme adaptačním kurzem pro naše maláčky, který se nám opět osvědčil, a přivítali jsme podzim v kostýmech. Pan Chmel nám vyrobil neuvěřitelný totem na zahradu. V měsíci říjnu jsme podnikli velké lesní putování, úžasnou senojádu, pouštění draků, jezdili jsme do solné jeskyně, užili jsme si dýňový den a návštěvu základní školy. Paní Matulová pro nás připravila skvělý pohádkový les se svými studenty, Svatý Martin přinesl akci uspávání broučků, kdy jsme pro vás připravili kopu martinských rohlíčků, večerní ohnivou show a hledání broučků s lampiónky. Nejkrásnější období roku jsme zahájili adventem ve školce, kdy jsme pro vás připravili občerstvení, betlém ze sena a děti měly připravené neuvěřitelné vystoupení s velmi těžkými písněmi. Nesmíme zapomenout na vánoční jarmark, který opravdu stál za to. S čerty přišlo velké čertování v pivovaru, kdy jsme připravili celoodpolední program pro děti, ve školce nás také navštívil čert a Mikuláš a nadílka byla obrovská. Začali jsme jezdit na plavání, poznali jsme autorku dětských knih Elišku Polaneckou a nesmíme zapomenout na bohatého Ježíška ve školce s nocováním a ranním pečením vánoček. Ani jsme se nestačili rozkoukat a spousta akcí byla za námi a Nový rok před námi. Krmili jsme zvířátka a ptáčky, užili si zimní radovánky a veselý karneval. Protože jsme věděli, že se blíží zatmění slunce, objednali jsme dětem pojízdné planetárium, aby pochopily, co se při zatmění děje. Školáci celé zatmění pozorovali přes ochranná sklíčka, která jsme měli samozřejmě nachystaná. Mobilní dopravní hřiště nejenom potěšilo všechny děti, ale také přineslo mnoho poučného z hlediska bezpečnosti a dopravní výchovy. Zimu jsme ukončili vynášením Moreny a velikonočním jarmarkem. Děti si užily velikonoční řádění s odměnou. Začátkem jara pan Srch vyrobil pro děti skvělou pětimetrovou klouzačku na zahradu. Paní Klemerová s panem Václavem nám připravili úžasnou přednášku o hadech s živou ukázkou. Pokusili jsme se o získání grantu na rekonstrukci zahrady ve výši Kč a PODAŘILO SE! Děti se po prázdninách dočkají nové zahrady. Duben nám končí a na zahradu přilétly čarodějnice, aby pro děti připravily těžké čarodějnické zkoušky, ale také mnoho dobrot. Maminky oslavily svůj den netradičně s pedagogikou Franze Ketta, keramickým motýlkem a skvělým pohoštěním. Počasí nám přálo, tak jsme s dětmi vyrazili za permoníky na důl Anna. Pan Bartůněk a dobrovolní hasiči z Březových Hor nám zapůjčili a v nedělním volném odpoledni postavili velký vojenský stan. S dětmi jsme si užili putování skřítka Jehličky a spaní ve stanu, nechyběly ani buřtíky a kytara. Na Den dětí se všechny děti proměnily ve včeličky a plnily těžké úkoly. Letošní celodenní výlet byl opravdu velmi akční. Pěšky na vlak, vlakem do Březnice, pěšky na zámek, kde na nás čekala pohádka O Bajajovi, pěšky do Martinic na koníčky a zpět autobusem. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže u hasičů a vyhráli jsme první a druhé místo. Abychom nezapomněli na tatínky, připravili jsme pro ně tatínkovskou olympiádu. Každý školní rok končí loučením a bohužel to není jiné ani u nás. Rozloučení se školáky připravují holky ze školky v duchu velké klauniády. A protože jsme i na konci roku plné sil a protože už nevíme, co pro děti pěkného připravit, vyrážíme na závěrečný týden na školu v přírodě, kde si jako lovec Pampalini procestujeme celý svět. Po celý školní rok nás navštěvovalo divadélko Dráček a přijede za námi i na školu v přírodě. Také jsme navštívili divadlo v Příbrami a připravili vánoční besídku. Školáci se celý rok připravovali na přechod na základní školu, pracovali jsme s programem Maxík, Elkonin. Děti se naučily neskutečně mnoho písní a básní, vyrobily spoustu věcí a nakreslily krásné obrázky, které si na konci roku odnesly domů, abyste vy rodiče posoudili, jak jsme pracovali. Školáci dostávali každý týden domácí úkoly a spolu s pracovními listy ze školky si odnesli vše domů na památku. Všechny holky ze školky pracovaly na plný pln a také to bylo na všech akcí vidět. Moc jim za všechnu ochotu děkuji a hlavně a vydrží i přes to, že se někdy ze strany rodičů stále setkáváme s něčím, co si vůbec nezasloužíme. Ale jak se říká:,,není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Děkujeme všem rodičům, zastupitelům obce v čele s panem starostou M. Křížem, paní Jechurové a paní Hlouchové za celoroční pomoc a spolupráci. Krásné slunečné léto, mnoho smíchu, lásky, kamarádů a pohody všem přejí HOLKY ZE ŠKOLKY (pokračování na str. 4) PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 3

4 Mateřská škola (dokončení ze str. 3) A na co se můžete těšit? OSLAVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 55 LET PŘIJĎTE JÍ POPŘÁT VŠECHNO NEJLEPŠÍ. HOLKY ZE ŠKOLKY, RODIČE A DĚTI CHYSTAJÍ VELKOU ZAHRADNÍ SLAVNOST SE SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM NOVÉ ZAHRADY, PODZIMNÍM JARMARKEM, VYSTOUPENÍM DĚTÍ, DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SAMOZŘEJMĚ OBČERSTVENÍM. TĚŠÍME SE NA VÁS. HOLKY ZE ŠKOLKY HASIČI PODLESÍ SBĚR KOVOVÉHO ODPADU V sobotu 23. května byl sběr kovového odpadu. Celé dopoledne jsme sváželi kovový odpad traktorem do kontejneru umístěného u hasičské zbrojnice. Další členové našeho sboru poklízeli a urovnávali věci ve skladu v hasičské zbrojnici. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za připravený odpad. Milan Kolařík, velitel SDH Podlesí Soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje V sobotu 13. června se konal na Kardavci již II. ročník soutěže O pohár hejtmana Středočeského kraje v požárním útoku dle starých pravidel. Tzn. vedení požárního útoku se postupně rozhazuje nikoli roztahuje a veškerý materiál se nese ze startovní čáry (kromě požární stříkačky). Každé družstvo mělo 2 pokusy, při kterých se oba časy sčítaly. Náš sbor reprezentovali: Willy Hohl ml., Petr Štefl, Milan Kolařík, Zdeněk Kolařík ml., Tomáš Říha, David Šobora a Tereza Kolaříková. Po sečtení obou časů jsme skončili na 6. místě. Soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje V doplňkové soutěži, ve které se jednalo o to, který tým nejrychleji uklidí po útoku veškerý materiál zpět na startovní čáru, jsme vyhráli 1. místo. Tereza Kolaříková, členka SDH Podlesí STAVĚNÍ MÁJE Tradice stavění máje a pálení čarodějnic proběhlo i v Podlesí. Ve čtvrtek 30. dubna byla postavena 16 metrů vysoká máj u Pivovaru Podlesí, kterou jsme postavili za pomoci pana Sýkory s následným hlídáním do ranních hodin. Milan Kolařík, velitel SDH Podlesí strana 4 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

5 CELKOVÉ VÝSLEDKY celoroční hry PLAMEN 2015 okresu Příbram - kategorie starší Výlet do Písku Milan Vůcha, vedoucí MH Podlesí Na závěr ročníku hry Plamen jsme si dopřáli výlet do historického centra města Písku. Navštívili jsme mimo jiné Křižíkovu vodní elektrárnu, Kamenný most s galerií pískových soch a zážitkové výstavy i galerii fotografií v bývalé Sladovně. Po výtečném obědě jsme nahlédli do Děkanského kostela, vyfotili se u sochy našeho patrona sv. Floriána, prošli jsme i všechny expozice Prácheňského muzea a historické centrum města. Před zpáteční cestou jsme se posilnili pravými americkými hamburgery a hot dogy. Unavení, ale spokojení jsme se v osm večer vrátili osobáčkem zpátky do Příbrami. SDH Podlesí PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 5

6 SPORTOVCI mongeopodlesi.wgz.cz 6. sezóna dorostu Podlesí - r. 2014/15 Již 6. ročník v 1.A.tř. krajské soutěže, který dorost Podlesí hraje, dospěl do svého závěru a dá se říci, že jsme si vedli opět velmi dobře. Po velmi dobré podzimní části, v které jsme podávali vyrovnané výkony, jsme skončili s minimálním odstupem za vedoucím triem mužstev - Votic, Let a Milína. Proto jsme se snažili směřovat přípravu na jarní část co nejvíce na herní projev, což se projevilo vcelku v dobré výsledky u přípravných zápasů - (viz článek - Podleský zpravodaj 1. čtvrtletí 2015). Ovšem od začátku jara jsme se potýkali s dlouhodobými zraněními a marodkami, takže výsledky nebyly takové, v jaké jsme doufali. Přesto v konečné fázi na nás opět zbyla jen - tzv. "bramborová medaile" za 4. místo. Je to ale pěkný úspěch, když si vzpomeneme, jak dlouho hrajeme za ty roky v popředí soutěže. Chybělo trochu i toho štěstíčka. Vše jsme završili na hřišti v Podlesí - "dokopnou" po posledním zápase s Milínem. Rozloučili jsme se s hráči r Jirkou Trakalem, Vojtou Jandou, Lá ou Ďurišem a Martinem Novákem (nemocen) a popřáli jim, aby se jim vedlo i v mužstvu dospělých, v kterých budou hrát, nebo v běžném životě. Zároveň jsme jim předali upomínkové předměty. Odměnili jsme nejlepšího střelce - (tentokrát byli dva - Lá a Ďuriš a Tibor Németh) a brankáře - Patrika Nového za výbornou sezónu v bráně. Zároveň musíme poděkovat za obětavou práci a elán Ing. Zdeňku Stránskému, který se staral po celá ta léta o chod mužstva dorostu - jakožto "vedoucí mužstva", a který v této funkci končí. Nemůžeme opomenout ani další členy realizačního týmu - Zdeňka Krejzu - trenér, Petr Soukup - kustod, Jakub Horáček - kustod, kteří se taktéž zasloužili o to, jak mužstvo celá ta léta funguje. Musíme poblahopřát - "A" týmu Podlesí, kteří si vybojovali postup do 1.A.tř. po vítězství ve své skupině - (což je v této kategorii také největší úspěch klubu). Věřme proto, že i v další sezóně - r. 2015/16, kterou dorost opět bude hrát v 1.A.tř., budou výsledky co nejlepší a budou odpovídat danému stavu v mužstvu. To přeji i realizačnímu týmu... Za fan club Ing. Zdeněk Stránský BLAHOPŘÁNÍ Chtěl bych touto cestou poblahopřát k historickému úspěchu fotbalistům Tělovýchovné jednoty MONGEO Podlesí (dříve TJ Sokol), kteří po vítězství v I. B třídě postupují do I. A třídy. Toto blahopřání patří hráčům, realizačnímu týmu a všem, kteří se podleským fotbalem zabývají. Milan Kříž, starosta POZVÁNÍ NA ZÁBAVU V sobotu 18. července 2015 od 20 hodin pořádá TJ Mongeo Podlesí zábavu v areálu na hřišti. Hrát bude živá hudba PROSTATIC BAND. Radim Černohorský, předseda klubu DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V neděli proběhly na Kášově rybníku dětské rybářské závody. Startovalo a závod dokončilo 14 soutěžících. Každý závodník soutěžil podle předem daných pravidel. Jak už to ve sportu bývá, někomu se daří lépe, někomu méně. Důležité ale je, že závod proběhl ve sportovním duchu a děti si den užily. Pro vítěze byly připraveny poháry a pro všechny ostatní soutěžící balíček dobrot. Marcela Dušková, místostarostka obce strana 6 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

7 7. ročník Xterra triatlon Brdonoš Podlesí Pro někoho sedmička š astné číslo, pro jiného jen číslo. Věřte, že pro mě je to magické číslo, protože vím, co se pod ním schovává. Vím, že se opět po roce sejdu se sportovci, nadšenci, kamarády a společně oslavíme tento ročník. A už jste na straně závodníků nebo pořadatelů, věřte, že 7. ročník bude stát za to. Tra, která prověří vaši celoroční přípravu a nebo vaše odhodlání poprat se s jejími nástrahami, vás jistě nezklame. A není to o tom, že mám nebo nemám natrénováno. Je to o vašem odhodlání, o radosti z pohybu, o síle, touze překonat sám sebe. Dokázat si, že díky tréninku se vyhoupnu na stupně vítězů a nebo díky velkému sportovnímu srdci se porvu s každým metrem plavecké, cyklistické či běžecké části, abych na konci hrdě protnul cílovou čáru. A už stojíte na bedně nebo jste na chvostu celkového pořadí, máte můj obdiv, na který se ale můžete vykašlat, protože především ve vás, uvnitř vás, budete mít ten jedinečný, magický pocit ze zdolání 7. ročníku Xterra triatlonu Brdonoš Podlesí, a ten vás bude živit ještě dlouho po té. Důležité body: , Podlesí u Příbrami 2. Snížené startovné pouze do konce června (pak už je to za pořádný ranec) 3. Stanové městečko 4. After party - DJ Tomáš team + živá kapela JZD + ohňostroj 5. Dětské dopoledne - duatlon + skákací hrad, malování na obličej, soutěže 6. Doprovodný program - spousta soutěží o hodnotné ceny 7. Občerstvení - Pivovar Podlesí, který nabídne pivo roku 2015 Moc se na vás, tady v Podlesí, hlavním městě Brdské vrchoviny, těšíme. Brdonoš Marcel Louèení s prázdninami Sobota 29. srpna 2015 od hodin na fotbalovém hřišti v Podlesí Co bude pro všechny pøipraveno? soutěže pro děti ukázka výcviku psů ukázka hasičské techniky ukázka historických vojenských vozidel další program táborák POZVÁNKA na Výcvik psù všech plemen od 6. záøí 2015 v 9.00 hodin v areálu Kynologického klubu Pøíbram UZÁVĚRKA Podleského zpravodaje na 3. čtvrtletí Své příspěvky posílejte na PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 7

8 DIVADELNÍ SOUBOR S KA L K A Lesní divadlo Na Skalce v Novém Podlesí uvede hru Věroslava Parkana ZLATÁ VODA Hra z prostředí lázní Svaté Kateřiny Trochu historie, života i humoru pátek 3. července 2015 sobota 4. července neděle 5. července Začátek představení vždy ve 21 hodin Naši milí přátelé a příznivci ochotnického divadla, letošní hra se zde na Skalce v lesním divadle nikdy nehrála, a abych se přiznal, nenašel jsem ani v přístupných materiálech zmínku, že by hra byla hrána jiným ochotnickým souborem. Myslím si, že autor, který byl výborným překladatelem z francouzštiny, hru napsal nejspíše pro místní ochotnický soubor. Dějově mně osobně velmi vzdáleně připomíná Jiráskovu Lucernu, tam se bojovalo o lípu, zde o pramen léčivé vody. Autor využil skutečných historických postav i dějů ze šestnáctého století. Ovšem jak dopadne historie v našem provedení, to bude překvapením možná i pro nás ochotníky. bs Režie a zvuk - Josef Hudeček Zvuk - Jiří Kryll Osvětlení - Radek Šeffl Scéna - Bohouš Svoboda a ostatní Divadlo Za Vodou Čenkov Vás zve do lesního divadla Na Skalce v Novém Podlesí na divadelní hru BÍLÁ PANÍ, která se bude hrát v pátek 14. srpna 2015 a v sobotu 15. srpna vždy od hodin a v neděli 16. srpna od hodin zahrajeme pro děti pohádku KOUZLO NA DRAKA Divadlo Za Vodou pátrá po paranormálních jevech Oddělení paranormálních jevů Divadla Za Vodou zjistilo paranormální aktivitu v přírodním amfiteátru Skalka u Nového Podlesí. Bílá paní byla viděna, jak se prochází po skalních útvarech a strašně smutně zpívá. Dále několik místních obyvatel mluví o drakovi, který přilétá každé nedělní odpoledne. Paranormální jev Bílé paní budeme zkoumat v pátek a v sobotu 14. a vždy od hodin a draka se pokusíme zahlédnout v rámci projektu Kouzlo na draka od hodin v neděli Na všechny výzkumné akce je zvána široká veřejnost pro zajištění dostatku důkazního materiálu. Tak si to pro jistotu zopákneme: hrad Točník H-index hod Vacíkov H-index amfiteátr Skalka Bílá paní amfiteátr Skalka Bílá paní amfiteátr Skalka Kouzlo na draka 15:00 Za vědecký tým Divadla Za Vodou František Brnušák strana 8 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

9 OSOBNOSTI V rubrice Osobnosti bychom Vám rádi postupně představili nejrůznější osoby osobnosti žijící v současné době v naší obci. Měli by to být lidé, kteří nějakým způsobem více či méně vyčnívají ve svém okolí. Věnují se například zajímavým koníčkům, vynikají ve sportu, vynikají ve svém oboru. Žijí v našem okolí a často ani nevíme, jak úžasné a šikovné lidi, a třeba i děti, v Podlesí máme. Přivítáme také Vaše tipy, koho bychom měli v dalších číslech představit - bez rozdílu věku, pohlaví a profese. Ale jsou něčím hodně zajímaví. Představit bychom chtěli například manžele Posovy a jejich čarověníky, nebo Jitku Lavičkovou, ředitelku podleské školky, která dokázala školku proměnit v úžasnou pohádku a te se jí ještě povedlo získat peníze na školkovskou zahradu. I hospoda na návsi ožila a díky ní se v centru obce schází lidé, poznávají se, povídají si. Zajímavé by určitě bylo poznat i paní Stlukovou, která léta píše Podleskou kroniku, nebo Marcela Forejta, který letos se svým týmem chystá již 7. ročník sportovního závodu Brdonoš. To je jen pár ukázek z těch, které znám. Myslím, že se všichni máme na co těšit. Prvním zpovídaným bude moje sousedka Simona Karešová. Jednak ji mám prostě nejblíž a právě ona je příkladem toho, jak málo známe své okolí. Netušila jsem, že tahle dvanáctiletá nohatá dívka, má již na svém sportovním kontě spoustu úspěchů a myslím, že spoustu jich má ještě před sebou. SIMONA KAREŠOVÁ Simonce je 12 let, chodí do 6. třídy, bydlí v Podlesí a má bráchu Honzu. S plaváním začala ve čtyřech letech. Od té doby je také členkou Plaveckého klubu Příbram a nyní pod vedením trenéra Honzy Zikmunda začíná sbírat první úspěchy. Plavání má navíc v genech. Její maminka Míla byla velkou plaveckou nadějí, ale těžký úraz její kariéru přerušil. Jaké byly Simčo tvoje začátky? Hodně těžké. Začínala jsem s neúspěchy. Když jsem byla na svých prvních závodech, tak jsem vždycky byla ráda, že jsem dostala alespoň medaili útěchy. Byla jsem vždycky úplně vyřízená. Potom jsem se začala lepšit a v Nymburku jsem třeba ukořistila pět medailí. Takže Nymburk je město, kde jsem poprvé stála na bedně. Pak jsem začala pořádně plavat a mohla už jsem i začít plavat motýlka. To je i dneska můj hlavní styl. Ještě jsem také plavala stylem prsa a i to je dnes můj hlavní styl. Krátké tratě mi nejdou a ani kraul. Jsem dálková. Co znamená, že jsi dálková? Plavu víc a plavu na výdrž. Krátké tratě jsou na čas a dlouhé, třeba 800 m, 1000 m a podobně, jsou také na čas, ale hlavně na výdrž. Trénuji každý den, někdy i 2x denně. Te jsem právě na závodech reprezentovala svoji školu a byla jsem první na okrese i ve Středočeském kraji v disciplině, která se mi hodně líbila, ale v plaveckém světě neexistuje. Byl to aquatlon, což je běh a plavání. Běhám hodně ráda, takže to mi hodně vyhovovalo a bavilo mě to. Ale i v plaveckých závodech jsem nyní hodně zabodovala umístila jsem se na 13. místě v republice. Zbývá ti čas i na jiné koníčky? Moc ne, ale když zvládám školu, tak ještě chodím do hasičského kroužku. Strašně ráda chytám ryby, takže až budu mít čas, tak určitě ještě půjdu na nějaké rybářské závody. I se svojí budoucností má Simonka jasno. Bude policistkou. Takže jí držíme palce, aby se jí dařilo nejen v plavání, ale i v chytání ryb a myslím, že se můžeme těšit na výbornou policistku, která má své priority jasně srovnané. Ve všem, co dělá a bude dělat, chce být vynikající. Str Procházka po obci Vzhledem k tomu, že jsem v současné době na mateřské dovolené, chodím často s kočárem a psem po obci a pozoruji, co se kde děje či neděje. Některé cesty už vynechávám, protože z nich nemám dobrý pocit. Konkrétně se jedná o cestu kolem plotu p. Soukupa, kde na mě většinou vybafne pes, který vrčí přes rozpadající se plot. Možná je to rodinný mazlíček, který by nikomu vlásek na hlavě nezkřivil. To ovšem nikdo zvenku nemůže vědět. Další místo je kolem hájenky, kde v rohu plotu vykoukne veliká psí hlava. Logicky si vysvětluji, že to nemůže přeskočit, ale stejně tuto uličku radši příště vynechám. A poslední místo, které mě mrzí úplně nejvíc, je okolí Kášova rybníku. Tady se mi několikrát stalo, že jsem najela na ne jedno, ale několik psích lejn. A to se celou dobu koukám pod kolečka. Vždycky si říkám, že nemůžu být sama, komu to vadí. Proto bych ráda poprosila zcela veřejně: Zajistěte si prosím své psy a sbírejte po nich vše, co z nich vypadne. Oni za to nemohou. Děkuji. Simona Ž ánská, zastupitelka obce PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 9

10 JUBILANTI V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podleských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. Jubilanti v dubnu Hrdina František 84 let Šupka Emil 71 let Kysilková Jindřiška 84 let Štochl Karel 82 let Málková Věra 77 let Kabíček Jaroslav 78 let Ferková Irma 70 let Vaňouček Jaroslav 72 let Ježková Marie 74 let Kohoutová Květuše 85 let Zeman Jaroslav 75 let Tintěrová Marie 75 let Jubilanti v květnu Pohořský Pavel 72 let Šemnická Miroslava 72 let Soukup Jaroslav 82 let Stejskal Jiří 77 let Humlová Jiřina 77 let Kuchařová Helena 80 let Jeništová Věra 78 let Hrdina Oldřich 74 let Rotyková Margita 91 let Málek Milan 82 let Jubilanti v červnu Rejnart Antonín 81 let Kašpar František 75 let Stluková Irena 72 let Štvánová Věra 90 let Drobná Hana 73 let Urbanová Marie 82 let Trnečková Marcela 71 let Bambas Zdeněk 86 let Kuba František 78 let NAROZENÍ V dubnu se narodili Lukáš Svoboda Štěpán Falcník V květnu se narodili Daniel Hála Adéla Synková Blahopřejeme rodičům k narození jejich štěstíčka. Rozloučili jsme se... V dubnu: Jindřiška Holíková ve věku 93 let V květnu: Václav Štochl ve věku nedožitých 77 let rodák z Podlesí Jaroslav Kabíček ve věku 78 let Upřímnou soustrast. Vítání občánka V pátek, , mi bylo, jménem zastupitelstva obce, potěšením přivítat mezi podleské občany Annu Hrubcovou. Malé Aničce přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a rodičům mnoho radostných chvil. Marcela Dušková, místostarostka obce TEXTIL, DROGERIE, HRAČKY, KVĚTINY nabízíme také ovocné stromky, okrasné keře či drobné dárky PRODEJNÍ DOBA: Po - Pá h. So 8:00 11:00 h. Telefon: Marie a Zdeněk Cigánkovi Podlesí 116, Příbram Kompletní KOSMETICKÉ SLUŽB UŽBY Bohdana Janoš áková Provozovna: Obecní úřad Podlesí Podlesí 81, Příbram 1. patro Mobil: strana 10 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

11 Víte, že... Většina z nás asi ví, že jen kousek od naší obce, v Orlově, se nachází Ekologické centrum Orlov, o.p.s. Jen málokdo ale ví, že součástí tohoto centra je i Museum Sphingidae (vyslovuje se Sfingidaj ). Toto muzeum je zajímavé tím, že vlastní druhou největší sbírkou lišajů na světě. Co do rozsahu ho předčí pouze Muzeum přírodních věd v Londýně. V současné době můžete v muzeu Sphingidae vidět druhů a celkově více jak exemplářů. Zakladatelem muzea je český entomolog Tomáš Melichar (člen České společnosti entomologické při Akademii věd České republiky). Odborný tým muzea se snaží přispět k celosvětovému vědeckému monitorování výskytu hmyzu a objevovat nové dosud nepopsané druhy. Dále předává poznatky širší veřejnosti a poskytuje diskusní platformu odborníkům z oboru a zveřejňuje výsledky jak práce muzea, tak i těch sběratelů, kteří nemají možnost své poznatky publikovat. Muzeum se věnuje také ediční činnosti. Ekologické centrum vydává odborný časopis The European Enthomologist. Časopis obsahuje popisy nových druhů, studie týkající se revizí systematiky čeledí hmyzu a výsledné zprávy z expedic. Některé z vás možná bude zajímat, že muzeum pořádá pro veřejnost přednášky o metodách zachovávání neporušitelnosti muzeálních sbírek hmyzu, způsobu odchytu a dalších formách analýz odchycených vzorků. Přednášky jsou připraveny diferencovaně z hlediska hloubky výkladu témat a jsou vhodné jak pro školky, základní školy, pro školy vyšší, tak i pro širší veřejnost, kterou věda o hmyzu zajímá. Věda zabývající se studiem hmyzu, se nazývá entomologie. Připraveny jsou tyto přednášky: Metodika sběru vzorků neboli jak si chytit lišaje smrtihlava, DNA analýza vzorků kdo je kdo ve světě hmyzu a Indický deštný prales. Martina Kolaříková, zastupitelka obce Kontakt: Ekologické centrum Orlov o.p.s. Sphingidae museum Příbram - Orlov 79 Tel Webové stránky: POZOR ZMĚNA Od druhého čtvrtletí tohoto roku došlo ke změně zpracovatele Podleského zpravodaje. Nově bude tisk a grafickou úpravu provádět Příbramská tiskárna. Nastala také změna u, na který můžete zasílat své příspěvky: Uzávěrka je vždy 20. den třetího měsíce v každém čtvrtletí. Čtvrtletí korespondují s kalendářním rokem. Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání zřídilo pro účely Podleského zpravodaje redakční radu. V čele redakční rady je Martina Kolaříková, dalšími členy jsou Milan Kříž, Simona Ž ánská a Marcela Dušková. OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ HODINY PRO VEŘEJNOST Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin KONTAKTY Starosta: Milan Kříž tel , Místostarostka: Marcela Dušková tel Sekretariát: Věra Jechurová tel Facebook: Nově najdete obec Podlesí i na Facebooku. Stačí zadat Podlesí - okres Příbram, Středočeský kraj OBECNÍ KNIHOVNA Místnost Obecní knihovny sídlí v 1. patře Obecního úřadu. V knihovně najdete přes 3000 svazků knih - naučné literatury pro děti, mládež i dospělé čtenáře, pohádky, detektivky, encyklopedie, beletrie... Další možností v naší knihovně je zapůjčení časopisů. Knihovna využívá pro doplnění nabídky knih z vlastního knihovního fondu výměnný fond svazků knih Knihovny Jana Drdy Příbram. Zapůjčení těchto knih je vždy na dobu půl roku. Výpůjční doba: každé úterý hodin (v červenci a v srpnu není knihovna v provozu) Zapůjčování knih: zdarma PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 11

12 PODÍVEJTE SE, JAK SE ŽILO V OBCI PODLESÍ... Foto zaslala místostarostka obce Marcela Dušková. Pokud byste i vy zachytili v obci nějaký zajímavý okamžik, zašlete svoji fotografii elektronicky na redakční adresu. PODLESKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník Své příspěvky zasílejte na adresu Uzávěrka vždy 20. den třetí měsíc v každém čtvrtletí Vydává v počtu 160 výtisků obec Podlesí Korektura Martina Kolaříková Grafická úprava Kateřina Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC

ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC ZPRAVODAJ MĚSTYSE STÁDLEC pro Hájky, Křídu, Slavňovice, Stádlec a Staré Sedlo 4/2014 Dub Vážení spoluobčané! Duben 2014 2014 5. ročník Naše volební období se zvolna chýlí do závěrečné cílové rovinky, proto

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více