PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015"

Transkript

1 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce sešlo ke třem společným jednáním. Ve dvou případech se jednalo o pracovní poradu. Jednou se zastupitelstvo obce sešlo na veřejném zasedání. Na těchto jednáních zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo: Pracovní porada zastupitelstva obce č. 2/2015: Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využí- vání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Na tomto jednání zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaslání návrhu textu vyhlášky k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR. Cenové nabídky bioodpady. Zastupitelstvo obce diskutovalo předložené cenové nabídky na likvidaci bioodpadu. Posuzovány byly dvě nabídky (skládka TKO Bytíz SVZ Centrum s.r.o. a RUMPOLD-P Plzeň). Zastupitelstvo obce (pokračování na str. 2) Podlesí zvládlo šlágr jara a vyzkouší si I. A třídu Předposlední kolo fotbalové I.B třídy určilo postupujícího ze skupiny E. V přímém souboji dvou aspirantů na první příčku zvítězilo Podlesí nad Hostomicemi 4:1 a mohlo začít slavit. Prvních dvacet minut byly Hostomice lepší. Měly míč, zatímco my jsme si téměř nebyli schopni přihrát, přiznal těžký vstup do utkání chytající předseda klubu Radim Černohorský. Na utkání přišlo tři sta třicet platících diváků. Někteří naši kluci hráli před takovou návštěvou vůbec poprvé a bylo to vidět. Byli nervózní, vidí důvod špatného začátku. V prvních deseti minutách měli Hostomičtí dvě velké šance po centrech, ale hlavičkující útočníci nemířili přesně. A tak to nakonec byli domácí, kteří se ujali vedení, když Sedláček poslal míč přesně k tyči. Poté Černohorský nadvakrát likvidoval střelu z hranice šestnáctky. Těsně před přestávkou přišel zřejmě rozhodující moment celého šlágru. Rozhodčí totiž nařídil penaltu za zákrok na pro- nikajícího Kubu a navíc vyloučil faulujícího Maršálka z Hostomic. Mluvil jsem po zápase s několika lidmi, kteří stáli za bránou, a nedostal jsem jednoznačnou odpově. Jedni tvrdí, že penalta byla, jiní si nejsou jistí. Vašek (Kuba pozn. red.) mi tvrdí, že kontakt tam byl, delegát říkal, že rozhodčí nechyboval, shrnul penaltový okamžik Radim Černohorský. Nařízenou penaltu Riegel proměnil a Podlesí vedlo 2:0. Po změně stran pak posunul skóre Kuba, když z malého vápna doklepával do prázdné branky přihrávku aktivního Sedláčka. Hostomice snížily po chybě Kadlece, ale poslední slovo měli domácí. Růžek se uvolnil přes dva obránce a uzavřel skóre na 4:1. Myslím, že se nám podařilo soupeře překvapit změnou v sestavě, kdy Riegel šel hrát stopera a Soukup středního záložníka. Výsledek je pro nás určitě lepší, než naše hra. Byli jsme nervózní a viditelně pod psychickým tlakem, přestože jsme na kluky nijak netlačili. Nešli jsme do zápasu s tím, že musíme za každou cenu vyhrát. Ale je to tam! radoval se Černohorský. A na závěr prozradil, že možnost postupu do I.A třídy využije. Hodně jsme o tom přemýšleli a výš půjdeme. Uvidíme, co v nás je. Když to nepůjde, tak se prostě za rok vrátíme, dodal Radim Černohorský. Podlesí Hostomice 4:1 (2:0) Branky: 39. Sedláček, 42. Riegel z pk, 62. Kuba, 89. Růžek 87. Kačírek. Podlesí: R. Černohorský Vojtíšek (83. Jaroš), Růžek (89. P. Černohorský), Soukup, Kuba (76. Mezera), Pacina, Sedláček (80. Janát), Kadlec, Gabriel (72. Soucha), Kocourek, Riegel. Jan Hájek (zdroj:

2 Informace z jednání zastupitelstva obce (dokončení ze str. 1) dalo přednost společnosti RUMPOLD-P Plzeň. Ve spolupráci s touto společností byly po obci rozmístěny čtyři kontejnery hnědé barvy na tento druh odpadu. Komunikace Drmlovo Pole. Zastupitelstvo obce se seznámilo se zpracovanou kalkulací nákladů na vybudování této komunikace. Jako podklad pro výpočet této orientační ceny byla použita projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V tomto bodě starosta informoval zastupitelstvo obce o novelizaci uvedeného nařízení vlády, které upravuje odměňování členů zastupitelstva obce. Tato novela umožňuje provést jejich navýšení. Po diskuzi zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat odměny ve stávající výši. Nabídka spolupráce E-aukční portál s.r.o. Tuto nabídku zastupitelstvo obce odmítlo. Stavební řízení splašková kanalizace Nové Podlesí. Starosta zastupitelstvo obce informoval o vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Po uplynutí 15 denní lhůty nabylo toto povolení právní moci. Starosta s místostarostkou informovali zastupitelstvo obce o průběhu školení Dotace EU pro školy. Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu. Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu setkání představitelů obcí ORP Příbram. Marcela Dušková místostarostka obce diskutovala na téma úprav v obecní knihovně. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015: Výsledky hospodaření obce k Celkové příjmy obce k tomuto datu dosáhly částky Kč ,36. Celkové výdaje pak částky Kč ,31. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Toto rozpočtové opatření reaguje na aktuální naplňování rozpočtu obce ve výdajové části rozpočtu. Návrh závěrečného účtu obce. Účetní závěrku obce za rok Účetní závěrku Mateřské školy Podlesí za rok Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o realizaci přezkoumání hospodaření obce za rok Zprávu finančního výboru. Starosta informoval, že naše žádost o dotaci z Fondů Středočeského kraje prošla formální kontrolou a je v pořádku. Na základě sdělení ředitelky mateřské školy, starosta zastupitelstvo obce informoval, že mateřská škola uspěla se svou žádostí o dotaci z programu OPŽP na akci Přírodní učebna MŠ Podlesí. Nabídku aktualizace pojištění majetku obce a pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné moci. Zastupitelstvo obce schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podlesí. Zastupitelstvo obce jmenovalo likvidační komisi. Pracovní porada č. 3/2015 Tato pracovní porada byla věnována přípravě plánované schůzky s občany na téma komunikace obytná skupina Drmlovo Pole. Milan Kříž, starosta PODZIMNÍ SVOZ ODPADU Podzimní kolo svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je připraveno na sobotu 26. září Ve stejný den provedou členové Sboru dobrovolných hasičů Podlesí svoz kovového odpadu. Bližší informace k uvedeným svozům budou zveřejněny před jejich provedením v dostatečném předstihu v obci obvyklým způsobem. POPLATEK ZE PSŮ Milan Kříž, starosta JAK JE TO TEDY S TÍM BIOODPADEM? Od ledna letošního roku patří mezi další povinnosti obce také zajištění sběru bioodpadu. Naše obec se na základě konzultací s okolními obcemi i nadřízenými organizacemi rozhodla pro umístění prozatím čtyř hnědých kontejnerů. Tyto kontejnery budou umístěny na stejných místech jako ostatní barevné kontejnery, tj. Nové Podlesí u lesního divadla, Staré Podlesí u prodejny Coop, na tzv. plácku a na Drmlově Poli naproti veterinární ambulanci. Vyváženy budou v termínu od 1. dubna do 31. října. V tuto chvíli tedy všichni občané mohou třídit nejen plasty, papír, sklo, kovošrot a elektroodpad, ale i tzv. bioodpad. Je to možnost hlavně pro obyvatele, kteří si nechtějí na svých zahradách a zahrádkách zřizovat svůj kompost. Pro občany, kteří by měli zájem o svou vlastní hnědou popelnici, je možnost zapůjčení této popelnice od svozové firmy. Platba za svoz je 865 Kč za 31 svozů u popelnice o objemu 120 l a Kč za 31 svozů za popelnici o objemu 240 l. Na závěr bych pouze připomněla, které konkrétní odpady do těchto kontejnerů patří a nepatří. PATŘÍ - tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví. NEPATŘÍ - zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, celé větve nebo pařezy, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a samozřejmě veškerý komunální odpad a další biologicky nerozložitelné odpady. ZÁROVEŇ ŽÁDÁM VŠECHNY OBČANY O DALŠÍ NÁMĚTY, ZDA JIM VYHOVUJE TOTO ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ apod. Děkuji. Simona Ž ánská, zastupitelka obce Podlesí Jedná se o místní poplatek, který musí platit držitel psa každý rok. Poplatek se hradí za psa staršího 3 měsíců. Výše poplatku pro rok 2015 je v naší obci stanovena následovně: 1. za prvního psa 100 Kč 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč 3. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 0 Kč Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č /0600 vedeného u GE Money Bank. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo poplatníka nebo číslo popisné rodinného domu. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. strana 2 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

3 MATEŘSKÁ ŠKOLKA Průřez rokem 2014/2015 V letošním školním roce jsme opět pracovali tvrdě a poctivě. Začali jsme adaptačním kurzem pro naše maláčky, který se nám opět osvědčil, a přivítali jsme podzim v kostýmech. Pan Chmel nám vyrobil neuvěřitelný totem na zahradu. V měsíci říjnu jsme podnikli velké lesní putování, úžasnou senojádu, pouštění draků, jezdili jsme do solné jeskyně, užili jsme si dýňový den a návštěvu základní školy. Paní Matulová pro nás připravila skvělý pohádkový les se svými studenty, Svatý Martin přinesl akci uspávání broučků, kdy jsme pro vás připravili kopu martinských rohlíčků, večerní ohnivou show a hledání broučků s lampiónky. Nejkrásnější období roku jsme zahájili adventem ve školce, kdy jsme pro vás připravili občerstvení, betlém ze sena a děti měly připravené neuvěřitelné vystoupení s velmi těžkými písněmi. Nesmíme zapomenout na vánoční jarmark, který opravdu stál za to. S čerty přišlo velké čertování v pivovaru, kdy jsme připravili celoodpolední program pro děti, ve školce nás také navštívil čert a Mikuláš a nadílka byla obrovská. Začali jsme jezdit na plavání, poznali jsme autorku dětských knih Elišku Polaneckou a nesmíme zapomenout na bohatého Ježíška ve školce s nocováním a ranním pečením vánoček. Ani jsme se nestačili rozkoukat a spousta akcí byla za námi a Nový rok před námi. Krmili jsme zvířátka a ptáčky, užili si zimní radovánky a veselý karneval. Protože jsme věděli, že se blíží zatmění slunce, objednali jsme dětem pojízdné planetárium, aby pochopily, co se při zatmění děje. Školáci celé zatmění pozorovali přes ochranná sklíčka, která jsme měli samozřejmě nachystaná. Mobilní dopravní hřiště nejenom potěšilo všechny děti, ale také přineslo mnoho poučného z hlediska bezpečnosti a dopravní výchovy. Zimu jsme ukončili vynášením Moreny a velikonočním jarmarkem. Děti si užily velikonoční řádění s odměnou. Začátkem jara pan Srch vyrobil pro děti skvělou pětimetrovou klouzačku na zahradu. Paní Klemerová s panem Václavem nám připravili úžasnou přednášku o hadech s živou ukázkou. Pokusili jsme se o získání grantu na rekonstrukci zahrady ve výši Kč a PODAŘILO SE! Děti se po prázdninách dočkají nové zahrady. Duben nám končí a na zahradu přilétly čarodějnice, aby pro děti připravily těžké čarodějnické zkoušky, ale také mnoho dobrot. Maminky oslavily svůj den netradičně s pedagogikou Franze Ketta, keramickým motýlkem a skvělým pohoštěním. Počasí nám přálo, tak jsme s dětmi vyrazili za permoníky na důl Anna. Pan Bartůněk a dobrovolní hasiči z Březových Hor nám zapůjčili a v nedělním volném odpoledni postavili velký vojenský stan. S dětmi jsme si užili putování skřítka Jehličky a spaní ve stanu, nechyběly ani buřtíky a kytara. Na Den dětí se všechny děti proměnily ve včeličky a plnily těžké úkoly. Letošní celodenní výlet byl opravdu velmi akční. Pěšky na vlak, vlakem do Březnice, pěšky na zámek, kde na nás čekala pohádka O Bajajovi, pěšky do Martinic na koníčky a zpět autobusem. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže u hasičů a vyhráli jsme první a druhé místo. Abychom nezapomněli na tatínky, připravili jsme pro ně tatínkovskou olympiádu. Každý školní rok končí loučením a bohužel to není jiné ani u nás. Rozloučení se školáky připravují holky ze školky v duchu velké klauniády. A protože jsme i na konci roku plné sil a protože už nevíme, co pro děti pěkného připravit, vyrážíme na závěrečný týden na školu v přírodě, kde si jako lovec Pampalini procestujeme celý svět. Po celý školní rok nás navštěvovalo divadélko Dráček a přijede za námi i na školu v přírodě. Také jsme navštívili divadlo v Příbrami a připravili vánoční besídku. Školáci se celý rok připravovali na přechod na základní školu, pracovali jsme s programem Maxík, Elkonin. Děti se naučily neskutečně mnoho písní a básní, vyrobily spoustu věcí a nakreslily krásné obrázky, které si na konci roku odnesly domů, abyste vy rodiče posoudili, jak jsme pracovali. Školáci dostávali každý týden domácí úkoly a spolu s pracovními listy ze školky si odnesli vše domů na památku. Všechny holky ze školky pracovaly na plný pln a také to bylo na všech akcí vidět. Moc jim za všechnu ochotu děkuji a hlavně a vydrží i přes to, že se někdy ze strany rodičů stále setkáváme s něčím, co si vůbec nezasloužíme. Ale jak se říká:,,není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Děkujeme všem rodičům, zastupitelům obce v čele s panem starostou M. Křížem, paní Jechurové a paní Hlouchové za celoroční pomoc a spolupráci. Krásné slunečné léto, mnoho smíchu, lásky, kamarádů a pohody všem přejí HOLKY ZE ŠKOLKY (pokračování na str. 4) PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 3

4 Mateřská škola (dokončení ze str. 3) A na co se můžete těšit? OSLAVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 55 LET PŘIJĎTE JÍ POPŘÁT VŠECHNO NEJLEPŠÍ. HOLKY ZE ŠKOLKY, RODIČE A DĚTI CHYSTAJÍ VELKOU ZAHRADNÍ SLAVNOST SE SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM NOVÉ ZAHRADY, PODZIMNÍM JARMARKEM, VYSTOUPENÍM DĚTÍ, DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SAMOZŘEJMĚ OBČERSTVENÍM. TĚŠÍME SE NA VÁS. HOLKY ZE ŠKOLKY HASIČI PODLESÍ SBĚR KOVOVÉHO ODPADU V sobotu 23. května byl sběr kovového odpadu. Celé dopoledne jsme sváželi kovový odpad traktorem do kontejneru umístěného u hasičské zbrojnice. Další členové našeho sboru poklízeli a urovnávali věci ve skladu v hasičské zbrojnici. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za připravený odpad. Milan Kolařík, velitel SDH Podlesí Soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje V sobotu 13. června se konal na Kardavci již II. ročník soutěže O pohár hejtmana Středočeského kraje v požárním útoku dle starých pravidel. Tzn. vedení požárního útoku se postupně rozhazuje nikoli roztahuje a veškerý materiál se nese ze startovní čáry (kromě požární stříkačky). Každé družstvo mělo 2 pokusy, při kterých se oba časy sčítaly. Náš sbor reprezentovali: Willy Hohl ml., Petr Štefl, Milan Kolařík, Zdeněk Kolařík ml., Tomáš Říha, David Šobora a Tereza Kolaříková. Po sečtení obou časů jsme skončili na 6. místě. Soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje V doplňkové soutěži, ve které se jednalo o to, který tým nejrychleji uklidí po útoku veškerý materiál zpět na startovní čáru, jsme vyhráli 1. místo. Tereza Kolaříková, členka SDH Podlesí STAVĚNÍ MÁJE Tradice stavění máje a pálení čarodějnic proběhlo i v Podlesí. Ve čtvrtek 30. dubna byla postavena 16 metrů vysoká máj u Pivovaru Podlesí, kterou jsme postavili za pomoci pana Sýkory s následným hlídáním do ranních hodin. Milan Kolařík, velitel SDH Podlesí strana 4 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

5 CELKOVÉ VÝSLEDKY celoroční hry PLAMEN 2015 okresu Příbram - kategorie starší Výlet do Písku Milan Vůcha, vedoucí MH Podlesí Na závěr ročníku hry Plamen jsme si dopřáli výlet do historického centra města Písku. Navštívili jsme mimo jiné Křižíkovu vodní elektrárnu, Kamenný most s galerií pískových soch a zážitkové výstavy i galerii fotografií v bývalé Sladovně. Po výtečném obědě jsme nahlédli do Děkanského kostela, vyfotili se u sochy našeho patrona sv. Floriána, prošli jsme i všechny expozice Prácheňského muzea a historické centrum města. Před zpáteční cestou jsme se posilnili pravými americkými hamburgery a hot dogy. Unavení, ale spokojení jsme se v osm večer vrátili osobáčkem zpátky do Příbrami. SDH Podlesí PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 5

6 SPORTOVCI mongeopodlesi.wgz.cz 6. sezóna dorostu Podlesí - r. 2014/15 Již 6. ročník v 1.A.tř. krajské soutěže, který dorost Podlesí hraje, dospěl do svého závěru a dá se říci, že jsme si vedli opět velmi dobře. Po velmi dobré podzimní části, v které jsme podávali vyrovnané výkony, jsme skončili s minimálním odstupem za vedoucím triem mužstev - Votic, Let a Milína. Proto jsme se snažili směřovat přípravu na jarní část co nejvíce na herní projev, což se projevilo vcelku v dobré výsledky u přípravných zápasů - (viz článek - Podleský zpravodaj 1. čtvrtletí 2015). Ovšem od začátku jara jsme se potýkali s dlouhodobými zraněními a marodkami, takže výsledky nebyly takové, v jaké jsme doufali. Přesto v konečné fázi na nás opět zbyla jen - tzv. "bramborová medaile" za 4. místo. Je to ale pěkný úspěch, když si vzpomeneme, jak dlouho hrajeme za ty roky v popředí soutěže. Chybělo trochu i toho štěstíčka. Vše jsme završili na hřišti v Podlesí - "dokopnou" po posledním zápase s Milínem. Rozloučili jsme se s hráči r Jirkou Trakalem, Vojtou Jandou, Lá ou Ďurišem a Martinem Novákem (nemocen) a popřáli jim, aby se jim vedlo i v mužstvu dospělých, v kterých budou hrát, nebo v běžném životě. Zároveň jsme jim předali upomínkové předměty. Odměnili jsme nejlepšího střelce - (tentokrát byli dva - Lá a Ďuriš a Tibor Németh) a brankáře - Patrika Nového za výbornou sezónu v bráně. Zároveň musíme poděkovat za obětavou práci a elán Ing. Zdeňku Stránskému, který se staral po celá ta léta o chod mužstva dorostu - jakožto "vedoucí mužstva", a který v této funkci končí. Nemůžeme opomenout ani další členy realizačního týmu - Zdeňka Krejzu - trenér, Petr Soukup - kustod, Jakub Horáček - kustod, kteří se taktéž zasloužili o to, jak mužstvo celá ta léta funguje. Musíme poblahopřát - "A" týmu Podlesí, kteří si vybojovali postup do 1.A.tř. po vítězství ve své skupině - (což je v této kategorii také největší úspěch klubu). Věřme proto, že i v další sezóně - r. 2015/16, kterou dorost opět bude hrát v 1.A.tř., budou výsledky co nejlepší a budou odpovídat danému stavu v mužstvu. To přeji i realizačnímu týmu... Za fan club Ing. Zdeněk Stránský BLAHOPŘÁNÍ Chtěl bych touto cestou poblahopřát k historickému úspěchu fotbalistům Tělovýchovné jednoty MONGEO Podlesí (dříve TJ Sokol), kteří po vítězství v I. B třídě postupují do I. A třídy. Toto blahopřání patří hráčům, realizačnímu týmu a všem, kteří se podleským fotbalem zabývají. Milan Kříž, starosta POZVÁNÍ NA ZÁBAVU V sobotu 18. července 2015 od 20 hodin pořádá TJ Mongeo Podlesí zábavu v areálu na hřišti. Hrát bude živá hudba PROSTATIC BAND. Radim Černohorský, předseda klubu DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V neděli proběhly na Kášově rybníku dětské rybářské závody. Startovalo a závod dokončilo 14 soutěžících. Každý závodník soutěžil podle předem daných pravidel. Jak už to ve sportu bývá, někomu se daří lépe, někomu méně. Důležité ale je, že závod proběhl ve sportovním duchu a děti si den užily. Pro vítěze byly připraveny poháry a pro všechny ostatní soutěžící balíček dobrot. Marcela Dušková, místostarostka obce strana 6 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

7 7. ročník Xterra triatlon Brdonoš Podlesí Pro někoho sedmička š astné číslo, pro jiného jen číslo. Věřte, že pro mě je to magické číslo, protože vím, co se pod ním schovává. Vím, že se opět po roce sejdu se sportovci, nadšenci, kamarády a společně oslavíme tento ročník. A už jste na straně závodníků nebo pořadatelů, věřte, že 7. ročník bude stát za to. Tra, která prověří vaši celoroční přípravu a nebo vaše odhodlání poprat se s jejími nástrahami, vás jistě nezklame. A není to o tom, že mám nebo nemám natrénováno. Je to o vašem odhodlání, o radosti z pohybu, o síle, touze překonat sám sebe. Dokázat si, že díky tréninku se vyhoupnu na stupně vítězů a nebo díky velkému sportovnímu srdci se porvu s každým metrem plavecké, cyklistické či běžecké části, abych na konci hrdě protnul cílovou čáru. A už stojíte na bedně nebo jste na chvostu celkového pořadí, máte můj obdiv, na který se ale můžete vykašlat, protože především ve vás, uvnitř vás, budete mít ten jedinečný, magický pocit ze zdolání 7. ročníku Xterra triatlonu Brdonoš Podlesí, a ten vás bude živit ještě dlouho po té. Důležité body: , Podlesí u Příbrami 2. Snížené startovné pouze do konce června (pak už je to za pořádný ranec) 3. Stanové městečko 4. After party - DJ Tomáš team + živá kapela JZD + ohňostroj 5. Dětské dopoledne - duatlon + skákací hrad, malování na obličej, soutěže 6. Doprovodný program - spousta soutěží o hodnotné ceny 7. Občerstvení - Pivovar Podlesí, který nabídne pivo roku 2015 Moc se na vás, tady v Podlesí, hlavním městě Brdské vrchoviny, těšíme. Brdonoš Marcel Louèení s prázdninami Sobota 29. srpna 2015 od hodin na fotbalovém hřišti v Podlesí Co bude pro všechny pøipraveno? soutěže pro děti ukázka výcviku psů ukázka hasičské techniky ukázka historických vojenských vozidel další program táborák POZVÁNKA na Výcvik psù všech plemen od 6. záøí 2015 v 9.00 hodin v areálu Kynologického klubu Pøíbram UZÁVĚRKA Podleského zpravodaje na 3. čtvrtletí Své příspěvky posílejte na PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 7

8 DIVADELNÍ SOUBOR S KA L K A Lesní divadlo Na Skalce v Novém Podlesí uvede hru Věroslava Parkana ZLATÁ VODA Hra z prostředí lázní Svaté Kateřiny Trochu historie, života i humoru pátek 3. července 2015 sobota 4. července neděle 5. července Začátek představení vždy ve 21 hodin Naši milí přátelé a příznivci ochotnického divadla, letošní hra se zde na Skalce v lesním divadle nikdy nehrála, a abych se přiznal, nenašel jsem ani v přístupných materiálech zmínku, že by hra byla hrána jiným ochotnickým souborem. Myslím si, že autor, který byl výborným překladatelem z francouzštiny, hru napsal nejspíše pro místní ochotnický soubor. Dějově mně osobně velmi vzdáleně připomíná Jiráskovu Lucernu, tam se bojovalo o lípu, zde o pramen léčivé vody. Autor využil skutečných historických postav i dějů ze šestnáctého století. Ovšem jak dopadne historie v našem provedení, to bude překvapením možná i pro nás ochotníky. bs Režie a zvuk - Josef Hudeček Zvuk - Jiří Kryll Osvětlení - Radek Šeffl Scéna - Bohouš Svoboda a ostatní Divadlo Za Vodou Čenkov Vás zve do lesního divadla Na Skalce v Novém Podlesí na divadelní hru BÍLÁ PANÍ, která se bude hrát v pátek 14. srpna 2015 a v sobotu 15. srpna vždy od hodin a v neděli 16. srpna od hodin zahrajeme pro děti pohádku KOUZLO NA DRAKA Divadlo Za Vodou pátrá po paranormálních jevech Oddělení paranormálních jevů Divadla Za Vodou zjistilo paranormální aktivitu v přírodním amfiteátru Skalka u Nového Podlesí. Bílá paní byla viděna, jak se prochází po skalních útvarech a strašně smutně zpívá. Dále několik místních obyvatel mluví o drakovi, který přilétá každé nedělní odpoledne. Paranormální jev Bílé paní budeme zkoumat v pátek a v sobotu 14. a vždy od hodin a draka se pokusíme zahlédnout v rámci projektu Kouzlo na draka od hodin v neděli Na všechny výzkumné akce je zvána široká veřejnost pro zajištění dostatku důkazního materiálu. Tak si to pro jistotu zopákneme: hrad Točník H-index hod Vacíkov H-index amfiteátr Skalka Bílá paní amfiteátr Skalka Bílá paní amfiteátr Skalka Kouzlo na draka 15:00 Za vědecký tým Divadla Za Vodou František Brnušák strana 8 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

9 OSOBNOSTI V rubrice Osobnosti bychom Vám rádi postupně představili nejrůznější osoby osobnosti žijící v současné době v naší obci. Měli by to být lidé, kteří nějakým způsobem více či méně vyčnívají ve svém okolí. Věnují se například zajímavým koníčkům, vynikají ve sportu, vynikají ve svém oboru. Žijí v našem okolí a často ani nevíme, jak úžasné a šikovné lidi, a třeba i děti, v Podlesí máme. Přivítáme také Vaše tipy, koho bychom měli v dalších číslech představit - bez rozdílu věku, pohlaví a profese. Ale jsou něčím hodně zajímaví. Představit bychom chtěli například manžele Posovy a jejich čarověníky, nebo Jitku Lavičkovou, ředitelku podleské školky, která dokázala školku proměnit v úžasnou pohádku a te se jí ještě povedlo získat peníze na školkovskou zahradu. I hospoda na návsi ožila a díky ní se v centru obce schází lidé, poznávají se, povídají si. Zajímavé by určitě bylo poznat i paní Stlukovou, která léta píše Podleskou kroniku, nebo Marcela Forejta, který letos se svým týmem chystá již 7. ročník sportovního závodu Brdonoš. To je jen pár ukázek z těch, které znám. Myslím, že se všichni máme na co těšit. Prvním zpovídaným bude moje sousedka Simona Karešová. Jednak ji mám prostě nejblíž a právě ona je příkladem toho, jak málo známe své okolí. Netušila jsem, že tahle dvanáctiletá nohatá dívka, má již na svém sportovním kontě spoustu úspěchů a myslím, že spoustu jich má ještě před sebou. SIMONA KAREŠOVÁ Simonce je 12 let, chodí do 6. třídy, bydlí v Podlesí a má bráchu Honzu. S plaváním začala ve čtyřech letech. Od té doby je také členkou Plaveckého klubu Příbram a nyní pod vedením trenéra Honzy Zikmunda začíná sbírat první úspěchy. Plavání má navíc v genech. Její maminka Míla byla velkou plaveckou nadějí, ale těžký úraz její kariéru přerušil. Jaké byly Simčo tvoje začátky? Hodně těžké. Začínala jsem s neúspěchy. Když jsem byla na svých prvních závodech, tak jsem vždycky byla ráda, že jsem dostala alespoň medaili útěchy. Byla jsem vždycky úplně vyřízená. Potom jsem se začala lepšit a v Nymburku jsem třeba ukořistila pět medailí. Takže Nymburk je město, kde jsem poprvé stála na bedně. Pak jsem začala pořádně plavat a mohla už jsem i začít plavat motýlka. To je i dneska můj hlavní styl. Ještě jsem také plavala stylem prsa a i to je dnes můj hlavní styl. Krátké tratě mi nejdou a ani kraul. Jsem dálková. Co znamená, že jsi dálková? Plavu víc a plavu na výdrž. Krátké tratě jsou na čas a dlouhé, třeba 800 m, 1000 m a podobně, jsou také na čas, ale hlavně na výdrž. Trénuji každý den, někdy i 2x denně. Te jsem právě na závodech reprezentovala svoji školu a byla jsem první na okrese i ve Středočeském kraji v disciplině, která se mi hodně líbila, ale v plaveckém světě neexistuje. Byl to aquatlon, což je běh a plavání. Běhám hodně ráda, takže to mi hodně vyhovovalo a bavilo mě to. Ale i v plaveckých závodech jsem nyní hodně zabodovala umístila jsem se na 13. místě v republice. Zbývá ti čas i na jiné koníčky? Moc ne, ale když zvládám školu, tak ještě chodím do hasičského kroužku. Strašně ráda chytám ryby, takže až budu mít čas, tak určitě ještě půjdu na nějaké rybářské závody. I se svojí budoucností má Simonka jasno. Bude policistkou. Takže jí držíme palce, aby se jí dařilo nejen v plavání, ale i v chytání ryb a myslím, že se můžeme těšit na výbornou policistku, která má své priority jasně srovnané. Ve všem, co dělá a bude dělat, chce být vynikající. Str Procházka po obci Vzhledem k tomu, že jsem v současné době na mateřské dovolené, chodím často s kočárem a psem po obci a pozoruji, co se kde děje či neděje. Některé cesty už vynechávám, protože z nich nemám dobrý pocit. Konkrétně se jedná o cestu kolem plotu p. Soukupa, kde na mě většinou vybafne pes, který vrčí přes rozpadající se plot. Možná je to rodinný mazlíček, který by nikomu vlásek na hlavě nezkřivil. To ovšem nikdo zvenku nemůže vědět. Další místo je kolem hájenky, kde v rohu plotu vykoukne veliká psí hlava. Logicky si vysvětluji, že to nemůže přeskočit, ale stejně tuto uličku radši příště vynechám. A poslední místo, které mě mrzí úplně nejvíc, je okolí Kášova rybníku. Tady se mi několikrát stalo, že jsem najela na ne jedno, ale několik psích lejn. A to se celou dobu koukám pod kolečka. Vždycky si říkám, že nemůžu být sama, komu to vadí. Proto bych ráda poprosila zcela veřejně: Zajistěte si prosím své psy a sbírejte po nich vše, co z nich vypadne. Oni za to nemohou. Děkuji. Simona Ž ánská, zastupitelka obce PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 9

10 JUBILANTI V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podleských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. Jubilanti v dubnu Hrdina František 84 let Šupka Emil 71 let Kysilková Jindřiška 84 let Štochl Karel 82 let Málková Věra 77 let Kabíček Jaroslav 78 let Ferková Irma 70 let Vaňouček Jaroslav 72 let Ježková Marie 74 let Kohoutová Květuše 85 let Zeman Jaroslav 75 let Tintěrová Marie 75 let Jubilanti v květnu Pohořský Pavel 72 let Šemnická Miroslava 72 let Soukup Jaroslav 82 let Stejskal Jiří 77 let Humlová Jiřina 77 let Kuchařová Helena 80 let Jeništová Věra 78 let Hrdina Oldřich 74 let Rotyková Margita 91 let Málek Milan 82 let Jubilanti v červnu Rejnart Antonín 81 let Kašpar František 75 let Stluková Irena 72 let Štvánová Věra 90 let Drobná Hana 73 let Urbanová Marie 82 let Trnečková Marcela 71 let Bambas Zdeněk 86 let Kuba František 78 let NAROZENÍ V dubnu se narodili Lukáš Svoboda Štěpán Falcník V květnu se narodili Daniel Hála Adéla Synková Blahopřejeme rodičům k narození jejich štěstíčka. Rozloučili jsme se... V dubnu: Jindřiška Holíková ve věku 93 let V květnu: Václav Štochl ve věku nedožitých 77 let rodák z Podlesí Jaroslav Kabíček ve věku 78 let Upřímnou soustrast. Vítání občánka V pátek, , mi bylo, jménem zastupitelstva obce, potěšením přivítat mezi podleské občany Annu Hrubcovou. Malé Aničce přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a rodičům mnoho radostných chvil. Marcela Dušková, místostarostka obce TEXTIL, DROGERIE, HRAČKY, KVĚTINY nabízíme také ovocné stromky, okrasné keře či drobné dárky PRODEJNÍ DOBA: Po - Pá h. So 8:00 11:00 h. Telefon: Marie a Zdeněk Cigánkovi Podlesí 116, Příbram Kompletní KOSMETICKÉ SLUŽB UŽBY Bohdana Janoš áková Provozovna: Obecní úřad Podlesí Podlesí 81, Příbram 1. patro Mobil: strana 10 PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015

11 Víte, že... Většina z nás asi ví, že jen kousek od naší obce, v Orlově, se nachází Ekologické centrum Orlov, o.p.s. Jen málokdo ale ví, že součástí tohoto centra je i Museum Sphingidae (vyslovuje se Sfingidaj ). Toto muzeum je zajímavé tím, že vlastní druhou největší sbírkou lišajů na světě. Co do rozsahu ho předčí pouze Muzeum přírodních věd v Londýně. V současné době můžete v muzeu Sphingidae vidět druhů a celkově více jak exemplářů. Zakladatelem muzea je český entomolog Tomáš Melichar (člen České společnosti entomologické při Akademii věd České republiky). Odborný tým muzea se snaží přispět k celosvětovému vědeckému monitorování výskytu hmyzu a objevovat nové dosud nepopsané druhy. Dále předává poznatky širší veřejnosti a poskytuje diskusní platformu odborníkům z oboru a zveřejňuje výsledky jak práce muzea, tak i těch sběratelů, kteří nemají možnost své poznatky publikovat. Muzeum se věnuje také ediční činnosti. Ekologické centrum vydává odborný časopis The European Enthomologist. Časopis obsahuje popisy nových druhů, studie týkající se revizí systematiky čeledí hmyzu a výsledné zprávy z expedic. Některé z vás možná bude zajímat, že muzeum pořádá pro veřejnost přednášky o metodách zachovávání neporušitelnosti muzeálních sbírek hmyzu, způsobu odchytu a dalších formách analýz odchycených vzorků. Přednášky jsou připraveny diferencovaně z hlediska hloubky výkladu témat a jsou vhodné jak pro školky, základní školy, pro školy vyšší, tak i pro širší veřejnost, kterou věda o hmyzu zajímá. Věda zabývající se studiem hmyzu, se nazývá entomologie. Připraveny jsou tyto přednášky: Metodika sběru vzorků neboli jak si chytit lišaje smrtihlava, DNA analýza vzorků kdo je kdo ve světě hmyzu a Indický deštný prales. Martina Kolaříková, zastupitelka obce Kontakt: Ekologické centrum Orlov o.p.s. Sphingidae museum Příbram - Orlov 79 Tel Webové stránky: POZOR ZMĚNA Od druhého čtvrtletí tohoto roku došlo ke změně zpracovatele Podleského zpravodaje. Nově bude tisk a grafickou úpravu provádět Příbramská tiskárna. Nastala také změna u, na který můžete zasílat své příspěvky: Uzávěrka je vždy 20. den třetího měsíce v každém čtvrtletí. Čtvrtletí korespondují s kalendářním rokem. Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání zřídilo pro účely Podleského zpravodaje redakční radu. V čele redakční rady je Martina Kolaříková, dalšími členy jsou Milan Kříž, Simona Ž ánská a Marcela Dušková. OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ HODINY PRO VEŘEJNOST Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin KONTAKTY Starosta: Milan Kříž tel , Místostarostka: Marcela Dušková tel Sekretariát: Věra Jechurová tel Facebook: Nově najdete obec Podlesí i na Facebooku. Stačí zadat Podlesí - okres Příbram, Středočeský kraj OBECNÍ KNIHOVNA Místnost Obecní knihovny sídlí v 1. patře Obecního úřadu. V knihovně najdete přes 3000 svazků knih - naučné literatury pro děti, mládež i dospělé čtenáře, pohádky, detektivky, encyklopedie, beletrie... Další možností v naší knihovně je zapůjčení časopisů. Knihovna využívá pro doplnění nabídky knih z vlastního knihovního fondu výměnný fond svazků knih Knihovny Jana Drdy Příbram. Zapůjčení těchto knih je vždy na dobu půl roku. Výpůjční doba: každé úterý hodin (v červenci a v srpnu není knihovna v provozu) Zapůjčování knih: zdarma PODLESKÝ ZPRAVODAJ I 2. čtvrtletí 2015 strana 11

12 PODÍVEJTE SE, JAK SE ŽILO V OBCI PODLESÍ... Foto zaslala místostarostka obce Marcela Dušková. Pokud byste i vy zachytili v obci nějaký zajímavý okamžik, zašlete svoji fotografii elektronicky na redakční adresu. PODLESKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník Své příspěvky zasílejte na adresu Uzávěrka vždy 20. den třetí měsíc v každém čtvrtletí Vydává v počtu 160 výtisků obec Podlesí Korektura Martina Kolaříková Grafická úprava Kateřina Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z PODLESKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2011 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2011

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 24 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2014 CENA 10,-

čtěte uvnitř ROČNÍK 24 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2014 CENA 10,- ROČNÍK 24 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2014 CENA 10,- Statečné psí srdce z Rokytnice V Rokytnici máme hrdinu. Je to téměř čtyřletý pes rasy labradorský retrívr a jmenuje se Endy. Svého pána Jaroslava Macháčka zachránil

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč 28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč ZASEDÁNÍ OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí 11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:

Více

zpravodaj Vratislavický www.vratislavice.cz Měsíčník Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Červen 2015 TOVÁRNU NA SÍDLIŠTI NECHCEME

zpravodaj Vratislavický www.vratislavice.cz Měsíčník Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Červen 2015 TOVÁRNU NA SÍDLIŠTI NECHCEME www.vratislavice.cz Vratislavický 6 zpravodaj Měsíčník Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Červen 2015 TOVÁRNU NA SÍDLIŠTI NECHCEME OPRAVILI JSME DALŠÍ KOMUNIKACE ZAHRADY MŠ V PŘÍRODNÍM STYLU

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ÚNOR 2015

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ÚNOR 2015 To, že naše hasičky jsou šikovné a krásné holky, ví v okolí jistě každý. Ale už jste viděli jejich hasičský kalendář na tento rok? Nafotila ho Dominika Chválová a je se opravdu na co koukat! Přinášíme

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více