Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet: /7940

2 Úvod Úvodní slovo Vážení přátelé Proutku, jestliže rok 2006 pro nás byl rokem prudkého rozvoje, pak rok 2007 byl rokem, kdy se nové věci usazovaly, nacházely svou tvář a zlepšovaly svou kvalitu. Rok 2007 byl rokem, kdy jsme mohli začít sklízet to, co jsme v letech předchozích zaseli, rokem, kdy jsme se mohli radovat z úspěchů naší práce. V neposlední řadě byl rok 2007 také rokem, kdy jsme na této radosti a úspěších mohli začít budovat další vize a plány. Těší nás, že díky tomuto roku má naše práce s lidmi s postižením a naše snaha umožnit jim svobodný a zodpovědný život uprostřed běžné společnosti světlé vyhlídky. V roce 2007 jsme, stejně jako v letech předchozích, intenzivně pociťovali přízeň našich partnerů, sponzorů a dárců, všech těch, kteří společně s námi sdílejí hodnoty jako rozmanitost, tolerance, podpora slabších, sounáležitost s ostatními. Díky jejich přízni jsme mohli prožít úspěšný rok, o jehož náplni se dozvíte na následujících stránkách. Každé setkání s takovými lidmi je pro nás velkou vzpruhou do naší další práce. Přeji Vám hezké čtení. Mgr. Jan Kostečka Ředitel o.s. Proutek Chod sdružení a poskytování služeb zajišťovali v roce 2007 tito zaměstnanci: Mgr. Jan Kostečka ředitel sdružení Jitka Strouhalová zástupce ředitele, projektová manažerka, vedoucí chráněné dílny Hana Hřebíková fundraiser Bc. Věra Petráková vedoucí chráněného bydlení Růžena Blažková fi nanční manažerka Zuzana Albrechtová, Jana Drahníková, Ondřej Ferdan asistenti ve chráněném bydlení Denisa Novotná, Roman Urban mistři ve chráněné dílně 2

3 Chráněné bydlení Posláním Chráněného bydlení Proutek, jakožto poskytovatele sociální služby, je umožňovat dospělým lidem s mentálním postižením žít co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem, a to za pomoci týmu asistentů, v přirozeném prostředí vesnického statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Chráněné bydlení Chráněné bydlení má za sebou čtvrtý rok své existence. Na počátku roku 2007 byly v chráněném bydlení po důkladném nácviku a plánování zrušeny noční služby. Tato změna byla dalším krokem k samostatnosti obyvatelů chráněného bydlení. V noci se tým asistentů střídá v pohotovostech na telefonu, je tak nápomocen obyvatelům v případech, kdy si sami v určitých situacích neví rady. Obyvatelé se velmi brzy na tuto změnu zadaptovali a více se osamostatnili v činnostech s tím spojených (např. telefonování z mobilního telefonu, zvládání krizových situací, péče o domácnost a dům apod.). Od ledna do dubna 2007 službu chráněného bydlení využívali tři obyvatelé, v dubnu k nám přišla další nová obyvatelka. Od té doby máme plně obsazenou kapacitu a naší službu využívají dva muži a dvě ženy. Provoz chráněného bydlení je podpořen MPSV v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb. 3

4 Chráněná dílna Chráněná dílna Chráněná dílna v Plasné nabízí zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří by nemohli pracovat na běžném trhu práce. Zapojení do práce a odměna za vykonanou práci jsou výraznými prvky, které podporují vědomí vlastní důležitosti lidí s postižením a přispívají k rozvoji jejich schopností a dovedností. Zaměstnanci pracují pod vedením 2 pracovních mistrů. Úkolem pracovních mistrů je naučit zaměstnance pracovní dovednosti a pomáhat jim s těmi, které sami nezvládnou. Zaměstnanci chráněné dílny pracují na snížený pracovní úvazek, většinou 12 hodin týdně, a mají odpovědnost za kvalitu práce, pracovní výkon. Za odvedenou práci pobírá každý zaměstnanec mzdu. Samostatnost při práci je ohodnocena zvláštní odměnou. V textilní dílně a dřevodílně se vyrábí například látkový medvěd plněný ovčí vlnou, dřevěný bubínek, tkaný koberec, batikovaná taška, nealergický polštář nebo stojánek na ubrousky či látkové panenky, Výjezdní program chráněné dílny zahrnuje úklid fi remních areálů, údržbu sadů, zeleně, sekání trávy, hrabání listí a jiné. V roce 2008 chráněná dílna realizovala 44 zakázek pro fi rmy, vyráběla přes 70 druhů výrobků, které prodávala také na trzích a fyzickým osobám. Katalog výrobků je k nahlednutí na V roce 2007 jsme v chráněné dílně realizovali projekt Rozšíření tréninkových pracovních míst, podpořený Evropskou unií a Jihočeským krajem. V rámci tohoto projektu našli v chráněné dílně zaměstnání další 4 lidé s mentálním postižením z Domova sociálních služeb v Pístině. Na konci toku 2007 tak chráněná dílna zaměstnává 14 lidí s mentálním postižením. 4

5 Benefiční akce Benefiční akce jsou pro nás místem pro setkání s našimi příznivci a podporovateli a zdrojem financí pro naši činnost. Přinášejí nám radost z ocenění naší práce lidmi z venku. Benefiční akce Koledování s Proutkem Novinkou mezi našimi benefi čními aktivitami se stala velikonoční sbírka. Koledníci s kasičkami chodili na koledu ve městě Kardašova Řečice a obcích Pluhův Žďár, Plasná, Klenov, Mnich a Nitovice. Díky šikovnosti koledníků, jejich mrštným pomlázkám a štědrosti místních obyvatel se podařilo vybrat více než korun na provoz a rozšiřování chráněného bydlení v Plasné. Jihočeská AKCE CIHLA 2007 Již čtvrtým rokem jsme pořádali naši největší benefiční akci jihočeskou část Akce cihla. Letošní ročník zavítal již tradičně do Jindřichova Hradce, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova. Nově se cihly prodávaly také v Třeboni. Tradiční zahájení akce proběhlo v Českých Budějovicích za účasti bubenického orchestru Hakuna Matata. Celkem si obyvatelé a návštěvníci Jihočeského kraje letos zakoupili 3387 benefičních cihel. Výtěžek se vyšplhal k rekordním Kč, díky kterým jsme mohli rozšířit kapacitu chráněného bydlení v Plasné o další místo a nakoupili jsme vybavení do nových chráněných bytů v Jindřichově Hradci. Jihočeská Akce cihla probíhá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Festival Zachraňte se! Krásnou, slunečnou sobotu 15. září se konal tradiční benefi ční festival Zachraňte se. Program zahájila nejmladší ostřílená undergroundová skupina PIVO ze Studené, dále se představila jindřichohradecká stálice Z bláta do louže a z louže pod okap a pražské alternativní kvarteto HM Hvězdou večera byla, stejně jako v loňském roce, skupina -123 minut, která svou roli splnila na výbornou. Závěr patřil punkové jemnické partě Die blaue Trottle Parade. 5

6 Benefiční akce V přestávkách mezi hudebními vystoupeními jsme promítali fi lmy o právech lidí s mentálním postižením, které vznikly v rámci projektu I MY občanského sdružení Portus Praha. Festival kromě příjemného večera přinesl našemu sdružení korun, které jsme použili na dofi nancování provozu chráněného bydlení v Plasné. Koloběhání Benefi ční závod na koloběžkách jsme letos uspořádali ve spolupráci s trvalkovou školkou Florianus z Jindřichova Hradce a Českým nadačním fondem pro vydru jako oslavu mezinárodního Dne bez aut. Závod se konal v Jindřichově Hradci v parku Husovy sady. Děti závodily na koloběžkách od fi rmy Mibo, a v mezičasech se učily poznávat byliny nebo hrály naučné hry. Za každou závodící dvojici přispěli sponzoři akce celkem 50 korunami na naši činnost. Celkem děti pro Proutek vyjezdily Kč. Otevřený dvůr Pátý ročník předvánočního trhu Otevřený dvůr se konal 1. prosince 2007 ve dvoře našeho statku v Plasné. Návštěvníci mohli užívat plnými doušky pohodovou atmosféru a kromě nákupů u stánků s výrobky nejen z chráněných dílen zhlédnout například představení loutkového divadla Já to jsem, rytmickou smršť orchestru Hakuna Matata, překvapivou dovednost mistra kejklíře i divoké představení kapely Unifi c- tion. Vánoční náladu dokreslila Martina Kučerová se sborem a jejich zpěv vánočních koled, a samozřejmě i občerstvení v podobě svařeného vína, medoviny nebo teplých housek z naší pece. Několik stovek návštěvníků se tak mohlo přesvědčit, že mezi výrobky z chráněných dílen a od běžných výrobců není žádný rozdíl. Do sbírkové kasičky se sešlo 9616,50 korun jako výtěžek akce, který jsme použili na provoz chráněného bydlení. 6

7 Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek Jako dynamicky se rozvíjející organizace neustále pracujeme nejen na rozvoji vlastních programů, ale také na budování kapacit pro řízení našich projektů a aktivit. V červenci 2007 jsme proto začali realizovat projekt, jehož cílem bylo zlepšení finančního řízení a posílení řídící kapacity naší organizace. Díky tomuto projektu se náš tým rozrostl o finanční manažerku, která se v Proutku stará o finanční řízení všech našich činností. Na počátku projektu proběhl vstupní fi nanční a řídící audit, který nám ukázal slabá místa ve fi nančním řízení organizace a ukázal nám cesty k dalšímu zlepšování v této oblasti. Neméně důležitou součástí projektu bylo i vytvoření strategického plánu pro roky , který udává směr našeho dalšího rozvoje. Poslední důležitou součástí tohoto projektu bylo vzdělávání pracovníků Proutku v oblastech managementu a práce s klienty. Projekt bude pokračovat do května Projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů z prostředků Globálních grantů administrovaných Nadací rozvoje občanské společnosti. Konzultace, školení a supervize Služby pro další poskytovatele sociálních služeb nám umožňují šířit naši dobrou praxi mezi ostatní poskytovatele a přispívat tak k rozvoji kvality v sociálních službách na území celé ČR. V roce 2007 poskytoval konzultace, školení a supervize sehraný tým tvořený jak lektory zaměstnanci o.s. Proutek, tak externisty. Realizovali jsme celkem 251 hodin školení v tématech spojených se standardy kvality sociálních služeb a vedením týmů, 30 hodin konzultací a 68 hodin supervizí. Nejvýznamější zakázkou, do které jsme byli zapojeni, bylo vzdělávání Průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. V rámci této zakázky jsme školili v roce 2007 celkem 60 účastníků tohoto programu v tématech Standardy kvality a metody jejich zavádění do praxe, Role průvodce, Řízení projektového cyklu a řízení změny a Vedení konzultačního procesu. Konzultace, školení a supervize Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek 7

8 Puťák a Puťáček Puťák V letošním roce se na táboře sešlo 40 lidí, z nichž zhruba polovina byli lidé s různým stupněm a druhem postižení a druhou polovinu tvořili asistenti-dobrovolníci. Novohradské kopce, rokle a výmoly nebyly překážkou ani pro několik vozíčkářů. Letní prázdniny se přehouply přes polovinu, když pro partu mladých lidí začalo velké dobrodružství a čtrnáct dní plných nevšedních zážitků, tvůrčí spolupráce a přátelské atmosféry. Putovní tábor v srdci Novohradských hor, jehož atmosféru posouvá za hranice všedních dní nejen celotáborová legenda letos starověké Řecko, ale i kouzelná příroda, večerní ohně, společný zpěv, spaní v tee-pee i deštivé počasí, kterému není vyhnutí. Bohům, kterým se táborníci zavázali za dar ohně sehnat lektvar nesmrtelnosti, se není radno zprotivit. Proto se musí shánět ingredience a podstoupit nelehké zkoušky. Pravidelnou součástí tábora je čtyřdenní putování krajem Novohradska. Táborníci secvičili bajku Bohabojná zvěř a se vší slávou s ní vystoupili v Konírně v Nových Hradech. Odměnou jim byl velký potlesk a příjemný pocit slávy a uspokojení. Puťáček Puťáček je místem pro kontinuitu přátelství i pro nová setkání. 8 Na víkendové akci zvané Puťáček se letos dvakrát setkali minulí i budoucí účastníci letního tábora Puťáku. V květnu navštívili Jindřichův Hradec, svezli se úzkokolejkou a prošli se po okolí. V listopadu se podívali do Pelhřimova, kde opět pilně nacvičovali bajku Bohabojná zvěř, aby se mohla v Praze uskutečnit repríza tohoto představení.

9 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v roce 2007 podpořili a zároveň se omlouváme těm, na které jsme v tomto seznamu zapomněli Poděkování -123 minut, AB-normal, realitní kancelář Č. Budějovice, AB-RAKO s.r.o., Adventura -Teambuilding, AGRICO s.r.o., AGRO-LA spol. s r.o., AGROZET Č. Budějovice a. s., Ája Novotná, Aleš Císař-WIP Reklama, ANGLO-ČESKÁ s.r.o, Anička Nedbalová, AR SERVIS spol. s r.o., Arno Music, ARSTAV s.r.o., ART CAFFÉ, AUTOKONTAKT Neidrovi, AUTOŠKOLA Möhwaldovi, AVE-CZ Jindřichův Hradec s.r.o., AVZ logistik s.r.o., BAPON-ŠTEPON s.r.o., BAR 69, Barbora Koubová, BELIS s.r.o., Betka Berková, BIKE SPORT JOMA s.r.o., BORA s.r.o., Brož Jaroslav, Bylinka, CARRIER Transicold ČR spol. s r.o., Copycentrum KS, CZECH PROMOTION s.r.o., ČALOUNICTVÍ Miloš Hummel, Černohubý Jan, ČESKÁ SPOŘITELNA Jindřichův Hradec, ČESKÁ TELEVIZE redakce Tábor, Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek a Majka Packová, ČESKÝ ROZHLAS Č. Budějovice, ČPP a.s. Č. Budějovice, ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSOB Jindřichův Hradec, Danča Kaiseršotová, DELTA K. Řečice a.s., Denisa a Klára Novotných, Die blaue Trottle Parade, DK OPEN spol. s r.o., Dům dětí Jindřichův Hradec, Dominika Prejdová, DSS Pístina, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice, ELEKTRO Kovář K. Řečice, ELEKTRO PESTRO s.r.o., ELEKTRO-instalační materiál Jaroslava Bočková, ELPE s.r.o., EUROTEST s.r.o. Č. Budějovice, Eva Peřinová, Evička Marvanová, FIERA s.r.o., Filip Čermák, FILUNA s.r.o. Filip Klíma, FIRE-COM spol. s r.o., FLORIANUS - trvalková školka, FOKUS Tábor, FOPO II s.r.o., FOTO-Körner, Frank Karel, FRUKO-SCHULZ s.r.o., GEMINI plus v.o.s., GLAZING - autodíly, autosklo, Hájková Eva, Hanka Zeinerová, HARUDA s.r.o., HZS J. Hradec - plk. Oldřich Pánek, HM..., Honza Hána, Honza Rudolf, HOUSAROVI s.r.o., Hřídel Petr, HVP a.s. Č. Budějovice, HYDROPLAST Ladislav Šimek, HYGIENICKÁ STANICE J. Hradec, Chásákovi z Klenova, CHEMIA systém GEO s.r.o., Chytka-net, I. ZŠ J. Hradec - Mgr. Petr Nechvátal, II. ZŠ J. Hradec - Mgr. Jiří Vodáček, INFOCENTRUM Č. Krumlov, Ing. Hana Štefl ová, Ing. Jan Macků, Ing. Jiřina Soukupová, Ing. Oldřich Máca, ZEPO Ing. Radim Šperl, Ing. Vladimír Hajný, Ing. Vladimíra Nejedlá, INTEMO s.r.o., Irena Sedlačíková, Ivo Bánovčan, ISOLITE spol. s r.o., Jack a HAKUNA MATATA, Jan Kroupa, Jana Dvořáková Husqvarna, Jana Rychtaříková, Jandová Helena, Janička, Jaruška Paštiková, Jeremy Cuce, JH COMP s.r.o., JH markt a.s. Obchodní dům, JH TRUCK s.r.o., JH-OIL Martin Andrusiv, JH-Trans servis-františek Dočekal, Jihočeský kraj - Krajský úřad, kancelář hejtmana, Jindřichohradecká TV, JINOS-AGRO s.r.o., Jirka Kurovský, Jirsa Pavel, Jiří Hrádek JH-SOLAR s.r.o., Jiří ŠMEJKAL, výroba dřevité vlny, Jiřina Šubrová, Josef Štěrba, JPS J. Hradec s.r.o., Judr. Josef Holub, Julka Vondrušková, JUPITER-s.c., s.r.o., Karel Zaviačič a ZŠ Kardašova Řečice, KASALOVA PILA s.r.o., kastelán zámku Hluboká nad Vlt. pan Pavlíček, Katka Pixová, Kejklíř Slávek, Klára Hesounová-Měkutová, Knihkupectví OP spol. s r.o., KORANDA Pavel, KOSTKA JH s.r.o., Kristýna Hájková, Kytlica Aleš, Langrovi, LAŠTOVKA & GEIST barvy-laky, Ledvinová Michaela, Lékárna U NEMOCNICE spol. s r.o., Lenka Krátká, LESOSTAVBY Třeboň a.s., LESY Český Rudolec, LINKA BS spol. s r.o., loutkové divadlo Já to jsem, Luboš Hanzl, Lucka Michnerová, Lukáš Vodička, MADETA Agro a.s., Majka Strouhalová, Mára, 9

10 Poděkování Marika Picková - odbor sociálně-právní ochrany MěÚ J. Hradec, Martin Hadrava, Martin Heger, Martin Hesoun, Maruška Holoubková, MASO UZENINY Karel Loskot, Matouš Janda, MEINDL spol. s r.o., MESADA o.s. J. Hradec, měsíčník NEON, MĚSTO Kardašova Řečice, Městská charita Č. Budějovice, MEŠ, Michal Kandl, Milan Černý, Mirka a Lucka Šandovy, MK FINECO s.r.o., MONZO kuchyňské studio, MPSV ČR, MUDr. Elexhauserová - Ossz J. Hradec, MUDr. Jaroslava Vaníčková, NÁBYTEK Charvát Č. Budějovice, Naďa Štěrbová-REHABILITACE Na Baště, Nadační Fond Veolia, Nazaret Trhové Sviny, NEPTUN Čerpadla Č. Budějovice, Neuwirth František, NROS, OBEC Pluhův Žďár, OKNA & DVEŘE Klečka, Ondřej Kopal, PALEČEK CZ spol. s r. o., pan Mikeš, paní Novotná DDM, paní Prušáková, P-atelier JH s.r.o., Pavel Jan, Penzion a restaurace GENTLEMAN, Petr Kostečka, Petra Urbánková, PIVO, PIZZERIA PADRINO, PK MONT s.r.o., PLYNOSERVIS Ivan Schmeister, PNEUSERVIS Tomáš Pavlíček, POLICIE Č. Krumlov, PORTUS Praha o. s., POSTELE pro zdravý spánek s.r.o. Č. Budějovice, PROFES-COM s.r.o., PROFILES Miroslav Petrák, PROGRES PSV s.r.o., PRO-INVEST s.r.o., PROTYNA s.r.o., PS Logistik, PVT Kontakt spol. s r.o., PW keramika s.r.o., RAAB KARCHER staviva Jindřichův Hradec, Radek Havlín zeměměřická a obchodní kancelář, Radim Vojta, Radka Nováková, RAIN tiskárna, RESTAURACE Střelnice, ROLNIČKA Soběslav, Rudolfovi, RYBÁŘSTVÍ K. Řečice, SAG a.s., Samuel Neduha, Sassmann Pavel, SBD Jindřichův Hradec, SEDLAČÍK s.r.o., SELKO Praha s.r.o., SETERM CB a.s., SIKO koupelny, SHAPE DESIGN s.r.o., SKANSKA CZ a.s., SOME s.r.o., SONNING Praha a.s.- v.z. SONIT, SOS Kubeš spol. s r.o., STAVISERVIS spol. s r.o., Sylva Nováková, SYMBIO Digital, s. r. o., Šárka Šimandlová, Ševčík Ivan, Štěpánka Hrbková - Úřad práce J. Hradec, TBC Čechy a Morava a.s., TELEHIT s.r.o., Tereza Staníková, The Prague Concert Co s.r.o., Tomáš Bína-General Sound, Tomáš Rajnoch, Tomáš Satrapa, TRUHLÁŘSTVÍ Bejda, U+M Servis s.r.o., UNIFICTION, UNIPEX s.r.o., ÚSP J. Hradec, VELKOOBCHOD Luděk Kulhánek, VELKOOBCHOD PNEU Vladimír Máca s.r.o., Vítězslav Malý, Vltava-Labe, a.s., VM nábytek s.r.o., VN nářadí, VODNÍ ENERGIE s.r.o., Waldviertler Sparkasse von 1842, Z bláta do louže a z louže pod okap, ZD Radelo, Zdeněk Růžička, Zdeněk VELÍŠEK, soukromá pekárna, Zdeňka Dvořáková, ZDRAVÁ VÝŽIVA M. Pražáková, ZDRAVÉ POHODLÍČKO, Železářství MAZDOS, Zemědělská společnost Ostrov spol. s r.o., ZD Horusice, ZD Pluhův Žďár, ZEPPY, ZOOBUTIK chovatelské potřeby Adriana Kocmánková, ZŠ Kardašova Řečice, Zuzka Pavouková a mnoho dalších bezejmenných dárců, kteří si koupili benefi ční cihlu. 10

11 Výkaz zisku a ztráty k Náklady v Kč Výnosy v Kč Výrobní spotřeba ,00 Výkony ,00 Spotřeba materiálu ,51 Změna stavu zvířat 1 500,00 Spotřeba energie ,63 Úroky 2 388,72 Opravy a udržování ,97 Přijaté příspěvky ,82 Cestovné ,80 Provozní dotace ,00 Náklady na reprezentaci 5 878,50 Výnosy celkem ,54 Ostatní služby ,58 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Ostatatní sociální náklady 500,00 Ostatní daně a poplatky ,00 Úroky ,18 Jiné ostatní náklady ,32 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 Náklady celkem ,49 Výsledek hospodaření ,00 z t o h o Poděkování Výsledek hospodaření bude použit na investice a plánované aktivity v roce

12 Hospodaření Struktura nákladů 2007 Struktura výnosů 2007 Několik čísel z roku 2007 v Proutku Služba chráněné bydlení byla poskytnuta 4 lidem. Ve chráněné dílně pracovalo 14 lidí s mentálním postižením. Tréninkem ve chráněné dílně prošlo 13 lidí. Zaměstnanci o. s. Proutek odpracovali hodin. Vydali jsme ks propagačních tiskovin. Podpořilo a pomohlo nám 40 brigádníků a dobrovolníků. Obrat našeho sdružení byl ,54 Kč. Podpořilo nás 180 dárců a sponzorů. Benefi ční cihly si koupilo lidí. 12

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz Výroční zpráva 2008 Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice www.proutek.cz telefon: 384 382 028 proutek@proutek.cz sbírkový účet: 9000028661/7940 ÚVODNÍ SLOVO V uplynulém roce jsem

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 Vážení přátelé, rádi bychom Vám představili činnost našeho občanského sdružení v roce 2005. Jsme velmi rádi, že se nám činnost sdružení

Více

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná Výroční zpráva 2011 obsah, úvodní slovo 2 3 4 5 6 9 12 14 16 úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Milí přátelé a příznivci Proutku,

Milí přátelé a příznivci Proutku, Výroční zpráva 2014 Milí přátelé a příznivci Proutku, rok 2014 byl pro Proutek rokem výročním již 10 let poskytujeme lidem s mentálním postižením podporu v chráněném bydlení. Toto výročí jsme oslavili

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

POMOC Týn nad Vltavou. Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz

POMOC Týn nad Vltavou. Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz POMOC Týn nad Vltavou Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz POMOC Týn nad Vltavou Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. zaměstnanci: zaměstnanci: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Úvodní slovo V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření dopadá především na sociální služby.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012

Výroční zpráva 2012  Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Výroční zpráva 2012 Rekondiční pobyt v Beskydech 2012 Statutární zástupce: Výbor sdružení: Dozorčí výbor: Odborná garance: Administrativa: Spolupracující: Členská základna: Bc.Vörösová Marcela předsedkyně

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. byla založena 20.11.2012 a zapsána u Krajského soudu dne 15. ledna 2013

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více