Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet: /7940

2 Úvod Úvodní slovo Vážení přátelé Proutku, jestliže rok 2006 pro nás byl rokem prudkého rozvoje, pak rok 2007 byl rokem, kdy se nové věci usazovaly, nacházely svou tvář a zlepšovaly svou kvalitu. Rok 2007 byl rokem, kdy jsme mohli začít sklízet to, co jsme v letech předchozích zaseli, rokem, kdy jsme se mohli radovat z úspěchů naší práce. V neposlední řadě byl rok 2007 také rokem, kdy jsme na této radosti a úspěších mohli začít budovat další vize a plány. Těší nás, že díky tomuto roku má naše práce s lidmi s postižením a naše snaha umožnit jim svobodný a zodpovědný život uprostřed běžné společnosti světlé vyhlídky. V roce 2007 jsme, stejně jako v letech předchozích, intenzivně pociťovali přízeň našich partnerů, sponzorů a dárců, všech těch, kteří společně s námi sdílejí hodnoty jako rozmanitost, tolerance, podpora slabších, sounáležitost s ostatními. Díky jejich přízni jsme mohli prožít úspěšný rok, o jehož náplni se dozvíte na následujících stránkách. Každé setkání s takovými lidmi je pro nás velkou vzpruhou do naší další práce. Přeji Vám hezké čtení. Mgr. Jan Kostečka Ředitel o.s. Proutek Chod sdružení a poskytování služeb zajišťovali v roce 2007 tito zaměstnanci: Mgr. Jan Kostečka ředitel sdružení Jitka Strouhalová zástupce ředitele, projektová manažerka, vedoucí chráněné dílny Hana Hřebíková fundraiser Bc. Věra Petráková vedoucí chráněného bydlení Růžena Blažková fi nanční manažerka Zuzana Albrechtová, Jana Drahníková, Ondřej Ferdan asistenti ve chráněném bydlení Denisa Novotná, Roman Urban mistři ve chráněné dílně 2

3 Chráněné bydlení Posláním Chráněného bydlení Proutek, jakožto poskytovatele sociální služby, je umožňovat dospělým lidem s mentálním postižením žít co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem, a to za pomoci týmu asistentů, v přirozeném prostředí vesnického statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Chráněné bydlení Chráněné bydlení má za sebou čtvrtý rok své existence. Na počátku roku 2007 byly v chráněném bydlení po důkladném nácviku a plánování zrušeny noční služby. Tato změna byla dalším krokem k samostatnosti obyvatelů chráněného bydlení. V noci se tým asistentů střídá v pohotovostech na telefonu, je tak nápomocen obyvatelům v případech, kdy si sami v určitých situacích neví rady. Obyvatelé se velmi brzy na tuto změnu zadaptovali a více se osamostatnili v činnostech s tím spojených (např. telefonování z mobilního telefonu, zvládání krizových situací, péče o domácnost a dům apod.). Od ledna do dubna 2007 službu chráněného bydlení využívali tři obyvatelé, v dubnu k nám přišla další nová obyvatelka. Od té doby máme plně obsazenou kapacitu a naší službu využívají dva muži a dvě ženy. Provoz chráněného bydlení je podpořen MPSV v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb. 3

4 Chráněná dílna Chráněná dílna Chráněná dílna v Plasné nabízí zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří by nemohli pracovat na běžném trhu práce. Zapojení do práce a odměna za vykonanou práci jsou výraznými prvky, které podporují vědomí vlastní důležitosti lidí s postižením a přispívají k rozvoji jejich schopností a dovedností. Zaměstnanci pracují pod vedením 2 pracovních mistrů. Úkolem pracovních mistrů je naučit zaměstnance pracovní dovednosti a pomáhat jim s těmi, které sami nezvládnou. Zaměstnanci chráněné dílny pracují na snížený pracovní úvazek, většinou 12 hodin týdně, a mají odpovědnost za kvalitu práce, pracovní výkon. Za odvedenou práci pobírá každý zaměstnanec mzdu. Samostatnost při práci je ohodnocena zvláštní odměnou. V textilní dílně a dřevodílně se vyrábí například látkový medvěd plněný ovčí vlnou, dřevěný bubínek, tkaný koberec, batikovaná taška, nealergický polštář nebo stojánek na ubrousky či látkové panenky, Výjezdní program chráněné dílny zahrnuje úklid fi remních areálů, údržbu sadů, zeleně, sekání trávy, hrabání listí a jiné. V roce 2008 chráněná dílna realizovala 44 zakázek pro fi rmy, vyráběla přes 70 druhů výrobků, které prodávala také na trzích a fyzickým osobám. Katalog výrobků je k nahlednutí na V roce 2007 jsme v chráněné dílně realizovali projekt Rozšíření tréninkových pracovních míst, podpořený Evropskou unií a Jihočeským krajem. V rámci tohoto projektu našli v chráněné dílně zaměstnání další 4 lidé s mentálním postižením z Domova sociálních služeb v Pístině. Na konci toku 2007 tak chráněná dílna zaměstnává 14 lidí s mentálním postižením. 4

5 Benefiční akce Benefiční akce jsou pro nás místem pro setkání s našimi příznivci a podporovateli a zdrojem financí pro naši činnost. Přinášejí nám radost z ocenění naší práce lidmi z venku. Benefiční akce Koledování s Proutkem Novinkou mezi našimi benefi čními aktivitami se stala velikonoční sbírka. Koledníci s kasičkami chodili na koledu ve městě Kardašova Řečice a obcích Pluhův Žďár, Plasná, Klenov, Mnich a Nitovice. Díky šikovnosti koledníků, jejich mrštným pomlázkám a štědrosti místních obyvatel se podařilo vybrat více než korun na provoz a rozšiřování chráněného bydlení v Plasné. Jihočeská AKCE CIHLA 2007 Již čtvrtým rokem jsme pořádali naši největší benefiční akci jihočeskou část Akce cihla. Letošní ročník zavítal již tradičně do Jindřichova Hradce, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova. Nově se cihly prodávaly také v Třeboni. Tradiční zahájení akce proběhlo v Českých Budějovicích za účasti bubenického orchestru Hakuna Matata. Celkem si obyvatelé a návštěvníci Jihočeského kraje letos zakoupili 3387 benefičních cihel. Výtěžek se vyšplhal k rekordním Kč, díky kterým jsme mohli rozšířit kapacitu chráněného bydlení v Plasné o další místo a nakoupili jsme vybavení do nových chráněných bytů v Jindřichově Hradci. Jihočeská Akce cihla probíhá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Festival Zachraňte se! Krásnou, slunečnou sobotu 15. září se konal tradiční benefi ční festival Zachraňte se. Program zahájila nejmladší ostřílená undergroundová skupina PIVO ze Studené, dále se představila jindřichohradecká stálice Z bláta do louže a z louže pod okap a pražské alternativní kvarteto HM Hvězdou večera byla, stejně jako v loňském roce, skupina -123 minut, která svou roli splnila na výbornou. Závěr patřil punkové jemnické partě Die blaue Trottle Parade. 5

6 Benefiční akce V přestávkách mezi hudebními vystoupeními jsme promítali fi lmy o právech lidí s mentálním postižením, které vznikly v rámci projektu I MY občanského sdružení Portus Praha. Festival kromě příjemného večera přinesl našemu sdružení korun, které jsme použili na dofi nancování provozu chráněného bydlení v Plasné. Koloběhání Benefi ční závod na koloběžkách jsme letos uspořádali ve spolupráci s trvalkovou školkou Florianus z Jindřichova Hradce a Českým nadačním fondem pro vydru jako oslavu mezinárodního Dne bez aut. Závod se konal v Jindřichově Hradci v parku Husovy sady. Děti závodily na koloběžkách od fi rmy Mibo, a v mezičasech se učily poznávat byliny nebo hrály naučné hry. Za každou závodící dvojici přispěli sponzoři akce celkem 50 korunami na naši činnost. Celkem děti pro Proutek vyjezdily Kč. Otevřený dvůr Pátý ročník předvánočního trhu Otevřený dvůr se konal 1. prosince 2007 ve dvoře našeho statku v Plasné. Návštěvníci mohli užívat plnými doušky pohodovou atmosféru a kromě nákupů u stánků s výrobky nejen z chráněných dílen zhlédnout například představení loutkového divadla Já to jsem, rytmickou smršť orchestru Hakuna Matata, překvapivou dovednost mistra kejklíře i divoké představení kapely Unifi c- tion. Vánoční náladu dokreslila Martina Kučerová se sborem a jejich zpěv vánočních koled, a samozřejmě i občerstvení v podobě svařeného vína, medoviny nebo teplých housek z naší pece. Několik stovek návštěvníků se tak mohlo přesvědčit, že mezi výrobky z chráněných dílen a od běžných výrobců není žádný rozdíl. Do sbírkové kasičky se sešlo 9616,50 korun jako výtěžek akce, který jsme použili na provoz chráněného bydlení. 6

7 Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek Jako dynamicky se rozvíjející organizace neustále pracujeme nejen na rozvoji vlastních programů, ale také na budování kapacit pro řízení našich projektů a aktivit. V červenci 2007 jsme proto začali realizovat projekt, jehož cílem bylo zlepšení finančního řízení a posílení řídící kapacity naší organizace. Díky tomuto projektu se náš tým rozrostl o finanční manažerku, která se v Proutku stará o finanční řízení všech našich činností. Na počátku projektu proběhl vstupní fi nanční a řídící audit, který nám ukázal slabá místa ve fi nančním řízení organizace a ukázal nám cesty k dalšímu zlepšování v této oblasti. Neméně důležitou součástí projektu bylo i vytvoření strategického plánu pro roky , který udává směr našeho dalšího rozvoje. Poslední důležitou součástí tohoto projektu bylo vzdělávání pracovníků Proutku v oblastech managementu a práce s klienty. Projekt bude pokračovat do května Projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů z prostředků Globálních grantů administrovaných Nadací rozvoje občanské společnosti. Konzultace, školení a supervize Služby pro další poskytovatele sociálních služeb nám umožňují šířit naši dobrou praxi mezi ostatní poskytovatele a přispívat tak k rozvoji kvality v sociálních službách na území celé ČR. V roce 2007 poskytoval konzultace, školení a supervize sehraný tým tvořený jak lektory zaměstnanci o.s. Proutek, tak externisty. Realizovali jsme celkem 251 hodin školení v tématech spojených se standardy kvality sociálních služeb a vedením týmů, 30 hodin konzultací a 68 hodin supervizí. Nejvýznamější zakázkou, do které jsme byli zapojeni, bylo vzdělávání Průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. V rámci této zakázky jsme školili v roce 2007 celkem 60 účastníků tohoto programu v tématech Standardy kvality a metody jejich zavádění do praxe, Role průvodce, Řízení projektového cyklu a řízení změny a Vedení konzultačního procesu. Konzultace, školení a supervize Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek 7

8 Puťák a Puťáček Puťák V letošním roce se na táboře sešlo 40 lidí, z nichž zhruba polovina byli lidé s různým stupněm a druhem postižení a druhou polovinu tvořili asistenti-dobrovolníci. Novohradské kopce, rokle a výmoly nebyly překážkou ani pro několik vozíčkářů. Letní prázdniny se přehouply přes polovinu, když pro partu mladých lidí začalo velké dobrodružství a čtrnáct dní plných nevšedních zážitků, tvůrčí spolupráce a přátelské atmosféry. Putovní tábor v srdci Novohradských hor, jehož atmosféru posouvá za hranice všedních dní nejen celotáborová legenda letos starověké Řecko, ale i kouzelná příroda, večerní ohně, společný zpěv, spaní v tee-pee i deštivé počasí, kterému není vyhnutí. Bohům, kterým se táborníci zavázali za dar ohně sehnat lektvar nesmrtelnosti, se není radno zprotivit. Proto se musí shánět ingredience a podstoupit nelehké zkoušky. Pravidelnou součástí tábora je čtyřdenní putování krajem Novohradska. Táborníci secvičili bajku Bohabojná zvěř a se vší slávou s ní vystoupili v Konírně v Nových Hradech. Odměnou jim byl velký potlesk a příjemný pocit slávy a uspokojení. Puťáček Puťáček je místem pro kontinuitu přátelství i pro nová setkání. 8 Na víkendové akci zvané Puťáček se letos dvakrát setkali minulí i budoucí účastníci letního tábora Puťáku. V květnu navštívili Jindřichův Hradec, svezli se úzkokolejkou a prošli se po okolí. V listopadu se podívali do Pelhřimova, kde opět pilně nacvičovali bajku Bohabojná zvěř, aby se mohla v Praze uskutečnit repríza tohoto představení.

9 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v roce 2007 podpořili a zároveň se omlouváme těm, na které jsme v tomto seznamu zapomněli Poděkování -123 minut, AB-normal, realitní kancelář Č. Budějovice, AB-RAKO s.r.o., Adventura -Teambuilding, AGRICO s.r.o., AGRO-LA spol. s r.o., AGROZET Č. Budějovice a. s., Ája Novotná, Aleš Císař-WIP Reklama, ANGLO-ČESKÁ s.r.o, Anička Nedbalová, AR SERVIS spol. s r.o., Arno Music, ARSTAV s.r.o., ART CAFFÉ, AUTOKONTAKT Neidrovi, AUTOŠKOLA Möhwaldovi, AVE-CZ Jindřichův Hradec s.r.o., AVZ logistik s.r.o., BAPON-ŠTEPON s.r.o., BAR 69, Barbora Koubová, BELIS s.r.o., Betka Berková, BIKE SPORT JOMA s.r.o., BORA s.r.o., Brož Jaroslav, Bylinka, CARRIER Transicold ČR spol. s r.o., Copycentrum KS, CZECH PROMOTION s.r.o., ČALOUNICTVÍ Miloš Hummel, Černohubý Jan, ČESKÁ SPOŘITELNA Jindřichův Hradec, ČESKÁ TELEVIZE redakce Tábor, Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek a Majka Packová, ČESKÝ ROZHLAS Č. Budějovice, ČPP a.s. Č. Budějovice, ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSOB Jindřichův Hradec, Danča Kaiseršotová, DELTA K. Řečice a.s., Denisa a Klára Novotných, Die blaue Trottle Parade, DK OPEN spol. s r.o., Dům dětí Jindřichův Hradec, Dominika Prejdová, DSS Pístina, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice, ELEKTRO Kovář K. Řečice, ELEKTRO PESTRO s.r.o., ELEKTRO-instalační materiál Jaroslava Bočková, ELPE s.r.o., EUROTEST s.r.o. Č. Budějovice, Eva Peřinová, Evička Marvanová, FIERA s.r.o., Filip Čermák, FILUNA s.r.o. Filip Klíma, FIRE-COM spol. s r.o., FLORIANUS - trvalková školka, FOKUS Tábor, FOPO II s.r.o., FOTO-Körner, Frank Karel, FRUKO-SCHULZ s.r.o., GEMINI plus v.o.s., GLAZING - autodíly, autosklo, Hájková Eva, Hanka Zeinerová, HARUDA s.r.o., HZS J. Hradec - plk. Oldřich Pánek, HM..., Honza Hána, Honza Rudolf, HOUSAROVI s.r.o., Hřídel Petr, HVP a.s. Č. Budějovice, HYDROPLAST Ladislav Šimek, HYGIENICKÁ STANICE J. Hradec, Chásákovi z Klenova, CHEMIA systém GEO s.r.o., Chytka-net, I. ZŠ J. Hradec - Mgr. Petr Nechvátal, II. ZŠ J. Hradec - Mgr. Jiří Vodáček, INFOCENTRUM Č. Krumlov, Ing. Hana Štefl ová, Ing. Jan Macků, Ing. Jiřina Soukupová, Ing. Oldřich Máca, ZEPO Ing. Radim Šperl, Ing. Vladimír Hajný, Ing. Vladimíra Nejedlá, INTEMO s.r.o., Irena Sedlačíková, Ivo Bánovčan, ISOLITE spol. s r.o., Jack a HAKUNA MATATA, Jan Kroupa, Jana Dvořáková Husqvarna, Jana Rychtaříková, Jandová Helena, Janička, Jaruška Paštiková, Jeremy Cuce, JH COMP s.r.o., JH markt a.s. Obchodní dům, JH TRUCK s.r.o., JH-OIL Martin Andrusiv, JH-Trans servis-františek Dočekal, Jihočeský kraj - Krajský úřad, kancelář hejtmana, Jindřichohradecká TV, JINOS-AGRO s.r.o., Jirka Kurovský, Jirsa Pavel, Jiří Hrádek JH-SOLAR s.r.o., Jiří ŠMEJKAL, výroba dřevité vlny, Jiřina Šubrová, Josef Štěrba, JPS J. Hradec s.r.o., Judr. Josef Holub, Julka Vondrušková, JUPITER-s.c., s.r.o., Karel Zaviačič a ZŠ Kardašova Řečice, KASALOVA PILA s.r.o., kastelán zámku Hluboká nad Vlt. pan Pavlíček, Katka Pixová, Kejklíř Slávek, Klára Hesounová-Měkutová, Knihkupectví OP spol. s r.o., KORANDA Pavel, KOSTKA JH s.r.o., Kristýna Hájková, Kytlica Aleš, Langrovi, LAŠTOVKA & GEIST barvy-laky, Ledvinová Michaela, Lékárna U NEMOCNICE spol. s r.o., Lenka Krátká, LESOSTAVBY Třeboň a.s., LESY Český Rudolec, LINKA BS spol. s r.o., loutkové divadlo Já to jsem, Luboš Hanzl, Lucka Michnerová, Lukáš Vodička, MADETA Agro a.s., Majka Strouhalová, Mára, 9

10 Poděkování Marika Picková - odbor sociálně-právní ochrany MěÚ J. Hradec, Martin Hadrava, Martin Heger, Martin Hesoun, Maruška Holoubková, MASO UZENINY Karel Loskot, Matouš Janda, MEINDL spol. s r.o., MESADA o.s. J. Hradec, měsíčník NEON, MĚSTO Kardašova Řečice, Městská charita Č. Budějovice, MEŠ, Michal Kandl, Milan Černý, Mirka a Lucka Šandovy, MK FINECO s.r.o., MONZO kuchyňské studio, MPSV ČR, MUDr. Elexhauserová - Ossz J. Hradec, MUDr. Jaroslava Vaníčková, NÁBYTEK Charvát Č. Budějovice, Naďa Štěrbová-REHABILITACE Na Baště, Nadační Fond Veolia, Nazaret Trhové Sviny, NEPTUN Čerpadla Č. Budějovice, Neuwirth František, NROS, OBEC Pluhův Žďár, OKNA & DVEŘE Klečka, Ondřej Kopal, PALEČEK CZ spol. s r. o., pan Mikeš, paní Novotná DDM, paní Prušáková, P-atelier JH s.r.o., Pavel Jan, Penzion a restaurace GENTLEMAN, Petr Kostečka, Petra Urbánková, PIVO, PIZZERIA PADRINO, PK MONT s.r.o., PLYNOSERVIS Ivan Schmeister, PNEUSERVIS Tomáš Pavlíček, POLICIE Č. Krumlov, PORTUS Praha o. s., POSTELE pro zdravý spánek s.r.o. Č. Budějovice, PROFES-COM s.r.o., PROFILES Miroslav Petrák, PROGRES PSV s.r.o., PRO-INVEST s.r.o., PROTYNA s.r.o., PS Logistik, PVT Kontakt spol. s r.o., PW keramika s.r.o., RAAB KARCHER staviva Jindřichův Hradec, Radek Havlín zeměměřická a obchodní kancelář, Radim Vojta, Radka Nováková, RAIN tiskárna, RESTAURACE Střelnice, ROLNIČKA Soběslav, Rudolfovi, RYBÁŘSTVÍ K. Řečice, SAG a.s., Samuel Neduha, Sassmann Pavel, SBD Jindřichův Hradec, SEDLAČÍK s.r.o., SELKO Praha s.r.o., SETERM CB a.s., SIKO koupelny, SHAPE DESIGN s.r.o., SKANSKA CZ a.s., SOME s.r.o., SONNING Praha a.s.- v.z. SONIT, SOS Kubeš spol. s r.o., STAVISERVIS spol. s r.o., Sylva Nováková, SYMBIO Digital, s. r. o., Šárka Šimandlová, Ševčík Ivan, Štěpánka Hrbková - Úřad práce J. Hradec, TBC Čechy a Morava a.s., TELEHIT s.r.o., Tereza Staníková, The Prague Concert Co s.r.o., Tomáš Bína-General Sound, Tomáš Rajnoch, Tomáš Satrapa, TRUHLÁŘSTVÍ Bejda, U+M Servis s.r.o., UNIFICTION, UNIPEX s.r.o., ÚSP J. Hradec, VELKOOBCHOD Luděk Kulhánek, VELKOOBCHOD PNEU Vladimír Máca s.r.o., Vítězslav Malý, Vltava-Labe, a.s., VM nábytek s.r.o., VN nářadí, VODNÍ ENERGIE s.r.o., Waldviertler Sparkasse von 1842, Z bláta do louže a z louže pod okap, ZD Radelo, Zdeněk Růžička, Zdeněk VELÍŠEK, soukromá pekárna, Zdeňka Dvořáková, ZDRAVÁ VÝŽIVA M. Pražáková, ZDRAVÉ POHODLÍČKO, Železářství MAZDOS, Zemědělská společnost Ostrov spol. s r.o., ZD Horusice, ZD Pluhův Žďár, ZEPPY, ZOOBUTIK chovatelské potřeby Adriana Kocmánková, ZŠ Kardašova Řečice, Zuzka Pavouková a mnoho dalších bezejmenných dárců, kteří si koupili benefi ční cihlu. 10

11 Výkaz zisku a ztráty k Náklady v Kč Výnosy v Kč Výrobní spotřeba ,00 Výkony ,00 Spotřeba materiálu ,51 Změna stavu zvířat 1 500,00 Spotřeba energie ,63 Úroky 2 388,72 Opravy a udržování ,97 Přijaté příspěvky ,82 Cestovné ,80 Provozní dotace ,00 Náklady na reprezentaci 5 878,50 Výnosy celkem ,54 Ostatní služby ,58 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Ostatatní sociální náklady 500,00 Ostatní daně a poplatky ,00 Úroky ,18 Jiné ostatní náklady ,32 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 Náklady celkem ,49 Výsledek hospodaření ,00 z t o h o Poděkování Výsledek hospodaření bude použit na investice a plánované aktivity v roce

12 Hospodaření Struktura nákladů 2007 Struktura výnosů 2007 Několik čísel z roku 2007 v Proutku Služba chráněné bydlení byla poskytnuta 4 lidem. Ve chráněné dílně pracovalo 14 lidí s mentálním postižením. Tréninkem ve chráněné dílně prošlo 13 lidí. Zaměstnanci o. s. Proutek odpracovali hodin. Vydali jsme ks propagačních tiskovin. Podpořilo a pomohlo nám 40 brigádníků a dobrovolníků. Obrat našeho sdružení byl ,54 Kč. Podpořilo nás 180 dárců a sponzorů. Benefi ční cihly si koupilo lidí. 12

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz

Výroční zpráva 2008. Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice. www.proutek.cz Výroční zpráva 2008 Proutek, občanské sdružení Plasná 3 378 21 Kardašova Řečice www.proutek.cz telefon: 384 382 028 proutek@proutek.cz sbírkový účet: 9000028661/7940 ÚVODNÍ SLOVO V uplynulém roce jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina

2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina 2. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina Pořadatel: Spolek Klíčava (www.klicava.webnode.cz) Podpora:,, Marek Fichtner, ENTITY WORLD s.r.o., Mgr. Zdeněk Roller, Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Poskytnuto k

Poskytnuto k Kap. 10 - Odbor dopravy 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč ČSAD Jindřichův Hradec - příspěvek na MHD 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč Kap. 14 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 30 134

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec Farní charita Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2011 FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999 Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Název objektu IČO Adresa Telefon E-mail WWW

Název objektu IČO Adresa Telefon E-mail WWW AAC&S 28065531 Otín 116, Jindřichův Hradec AC Corporate a.s. 25485491 Růžová 7, Jindřichův Hradec ALU - INOX 26087901 Tovární 171, Nová Bystřice 37833 Antonín Kaška 11326581 Dělnická 259/III, Jindřichův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Organizace Funkce Zástupce organizace Náhradník zástupce organizace 1. MŠMT - Sekce řízení operačních programů (řídicí orgán OPVVV) předseda PKP PhDr. Mgr.

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí

Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí Kategorie: Ženy handicapovaní s mentálním postižením Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí Beránková Petra 1991 OKNA 16,57 3. 180 2. 12,68 2. 01:41,5 3.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná Výroční zpráva 2011 obsah, úvodní slovo 2 3 4 5 6 9 12 14 16 úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010 VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010 Základní údaje Název: Vodicí pes, O.S. Právní forma: občanské sdružení Datum vzniku: 16.srpna 2004 Sídlo: Bezručova 2, 679 04 Adamov Klubovna: Cejl 68, 602 00

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

1. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA. Výsledková listina

1. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA. Výsledková listina 1. ročník amatérského běhu pro celou rodinu ZBEČENSKÁ KACHNA Výsledková listina Sponzoři:, Marek Fichtner, ENTITY WORLD s.r.o., Mgr. Zdeněk Roller, Pavel Med, JUDr. Václav Macháček, Hostinec U Blínů, Restaurace

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost!

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Projekty 2012 Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost! Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 Vážení přátelé, rádi bychom Vám představili činnost našeho občanského sdružení v roce 2005. Jsme velmi rádi, že se nám činnost sdružení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

POMOC Týn nad Vltavou. Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz

POMOC Týn nad Vltavou. Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz POMOC Týn nad Vltavou Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz, tel: +420 777 709 101 www.pomoc-tyn.cz POMOC Týn nad Vltavou Jiří Netík, předseda sdružení E-mail: jiri.netik@farma410.cz,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více