Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ telefon: IČO: sbírkový účet: /7940

2 Úvod Úvodní slovo Vážení přátelé Proutku, jestliže rok 2006 pro nás byl rokem prudkého rozvoje, pak rok 2007 byl rokem, kdy se nové věci usazovaly, nacházely svou tvář a zlepšovaly svou kvalitu. Rok 2007 byl rokem, kdy jsme mohli začít sklízet to, co jsme v letech předchozích zaseli, rokem, kdy jsme se mohli radovat z úspěchů naší práce. V neposlední řadě byl rok 2007 také rokem, kdy jsme na této radosti a úspěších mohli začít budovat další vize a plány. Těší nás, že díky tomuto roku má naše práce s lidmi s postižením a naše snaha umožnit jim svobodný a zodpovědný život uprostřed běžné společnosti světlé vyhlídky. V roce 2007 jsme, stejně jako v letech předchozích, intenzivně pociťovali přízeň našich partnerů, sponzorů a dárců, všech těch, kteří společně s námi sdílejí hodnoty jako rozmanitost, tolerance, podpora slabších, sounáležitost s ostatními. Díky jejich přízni jsme mohli prožít úspěšný rok, o jehož náplni se dozvíte na následujících stránkách. Každé setkání s takovými lidmi je pro nás velkou vzpruhou do naší další práce. Přeji Vám hezké čtení. Mgr. Jan Kostečka Ředitel o.s. Proutek Chod sdružení a poskytování služeb zajišťovali v roce 2007 tito zaměstnanci: Mgr. Jan Kostečka ředitel sdružení Jitka Strouhalová zástupce ředitele, projektová manažerka, vedoucí chráněné dílny Hana Hřebíková fundraiser Bc. Věra Petráková vedoucí chráněného bydlení Růžena Blažková fi nanční manažerka Zuzana Albrechtová, Jana Drahníková, Ondřej Ferdan asistenti ve chráněném bydlení Denisa Novotná, Roman Urban mistři ve chráněné dílně 2

3 Chráněné bydlení Posláním Chráněného bydlení Proutek, jakožto poskytovatele sociální služby, je umožňovat dospělým lidem s mentálním postižením žít co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem, a to za pomoci týmu asistentů, v přirozeném prostředí vesnického statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Chráněné bydlení Chráněné bydlení má za sebou čtvrtý rok své existence. Na počátku roku 2007 byly v chráněném bydlení po důkladném nácviku a plánování zrušeny noční služby. Tato změna byla dalším krokem k samostatnosti obyvatelů chráněného bydlení. V noci se tým asistentů střídá v pohotovostech na telefonu, je tak nápomocen obyvatelům v případech, kdy si sami v určitých situacích neví rady. Obyvatelé se velmi brzy na tuto změnu zadaptovali a více se osamostatnili v činnostech s tím spojených (např. telefonování z mobilního telefonu, zvládání krizových situací, péče o domácnost a dům apod.). Od ledna do dubna 2007 službu chráněného bydlení využívali tři obyvatelé, v dubnu k nám přišla další nová obyvatelka. Od té doby máme plně obsazenou kapacitu a naší službu využívají dva muži a dvě ženy. Provoz chráněného bydlení je podpořen MPSV v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb. 3

4 Chráněná dílna Chráněná dílna Chráněná dílna v Plasné nabízí zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří by nemohli pracovat na běžném trhu práce. Zapojení do práce a odměna za vykonanou práci jsou výraznými prvky, které podporují vědomí vlastní důležitosti lidí s postižením a přispívají k rozvoji jejich schopností a dovedností. Zaměstnanci pracují pod vedením 2 pracovních mistrů. Úkolem pracovních mistrů je naučit zaměstnance pracovní dovednosti a pomáhat jim s těmi, které sami nezvládnou. Zaměstnanci chráněné dílny pracují na snížený pracovní úvazek, většinou 12 hodin týdně, a mají odpovědnost za kvalitu práce, pracovní výkon. Za odvedenou práci pobírá každý zaměstnanec mzdu. Samostatnost při práci je ohodnocena zvláštní odměnou. V textilní dílně a dřevodílně se vyrábí například látkový medvěd plněný ovčí vlnou, dřevěný bubínek, tkaný koberec, batikovaná taška, nealergický polštář nebo stojánek na ubrousky či látkové panenky, Výjezdní program chráněné dílny zahrnuje úklid fi remních areálů, údržbu sadů, zeleně, sekání trávy, hrabání listí a jiné. V roce 2008 chráněná dílna realizovala 44 zakázek pro fi rmy, vyráběla přes 70 druhů výrobků, které prodávala také na trzích a fyzickým osobám. Katalog výrobků je k nahlednutí na V roce 2007 jsme v chráněné dílně realizovali projekt Rozšíření tréninkových pracovních míst, podpořený Evropskou unií a Jihočeským krajem. V rámci tohoto projektu našli v chráněné dílně zaměstnání další 4 lidé s mentálním postižením z Domova sociálních služeb v Pístině. Na konci toku 2007 tak chráněná dílna zaměstnává 14 lidí s mentálním postižením. 4

5 Benefiční akce Benefiční akce jsou pro nás místem pro setkání s našimi příznivci a podporovateli a zdrojem financí pro naši činnost. Přinášejí nám radost z ocenění naší práce lidmi z venku. Benefiční akce Koledování s Proutkem Novinkou mezi našimi benefi čními aktivitami se stala velikonoční sbírka. Koledníci s kasičkami chodili na koledu ve městě Kardašova Řečice a obcích Pluhův Žďár, Plasná, Klenov, Mnich a Nitovice. Díky šikovnosti koledníků, jejich mrštným pomlázkám a štědrosti místních obyvatel se podařilo vybrat více než korun na provoz a rozšiřování chráněného bydlení v Plasné. Jihočeská AKCE CIHLA 2007 Již čtvrtým rokem jsme pořádali naši největší benefiční akci jihočeskou část Akce cihla. Letošní ročník zavítal již tradičně do Jindřichova Hradce, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova. Nově se cihly prodávaly také v Třeboni. Tradiční zahájení akce proběhlo v Českých Budějovicích za účasti bubenického orchestru Hakuna Matata. Celkem si obyvatelé a návštěvníci Jihočeského kraje letos zakoupili 3387 benefičních cihel. Výtěžek se vyšplhal k rekordním Kč, díky kterým jsme mohli rozšířit kapacitu chráněného bydlení v Plasné o další místo a nakoupili jsme vybavení do nových chráněných bytů v Jindřichově Hradci. Jihočeská Akce cihla probíhá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Festival Zachraňte se! Krásnou, slunečnou sobotu 15. září se konal tradiční benefi ční festival Zachraňte se. Program zahájila nejmladší ostřílená undergroundová skupina PIVO ze Studené, dále se představila jindřichohradecká stálice Z bláta do louže a z louže pod okap a pražské alternativní kvarteto HM Hvězdou večera byla, stejně jako v loňském roce, skupina -123 minut, která svou roli splnila na výbornou. Závěr patřil punkové jemnické partě Die blaue Trottle Parade. 5

6 Benefiční akce V přestávkách mezi hudebními vystoupeními jsme promítali fi lmy o právech lidí s mentálním postižením, které vznikly v rámci projektu I MY občanského sdružení Portus Praha. Festival kromě příjemného večera přinesl našemu sdružení korun, které jsme použili na dofi nancování provozu chráněného bydlení v Plasné. Koloběhání Benefi ční závod na koloběžkách jsme letos uspořádali ve spolupráci s trvalkovou školkou Florianus z Jindřichova Hradce a Českým nadačním fondem pro vydru jako oslavu mezinárodního Dne bez aut. Závod se konal v Jindřichově Hradci v parku Husovy sady. Děti závodily na koloběžkách od fi rmy Mibo, a v mezičasech se učily poznávat byliny nebo hrály naučné hry. Za každou závodící dvojici přispěli sponzoři akce celkem 50 korunami na naši činnost. Celkem děti pro Proutek vyjezdily Kč. Otevřený dvůr Pátý ročník předvánočního trhu Otevřený dvůr se konal 1. prosince 2007 ve dvoře našeho statku v Plasné. Návštěvníci mohli užívat plnými doušky pohodovou atmosféru a kromě nákupů u stánků s výrobky nejen z chráněných dílen zhlédnout například představení loutkového divadla Já to jsem, rytmickou smršť orchestru Hakuna Matata, překvapivou dovednost mistra kejklíře i divoké představení kapely Unifi c- tion. Vánoční náladu dokreslila Martina Kučerová se sborem a jejich zpěv vánočních koled, a samozřejmě i občerstvení v podobě svařeného vína, medoviny nebo teplých housek z naší pece. Několik stovek návštěvníků se tak mohlo přesvědčit, že mezi výrobky z chráněných dílen a od běžných výrobců není žádný rozdíl. Do sbírkové kasičky se sešlo 9616,50 korun jako výtěžek akce, který jsme použili na provoz chráněného bydlení. 6

7 Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek Jako dynamicky se rozvíjející organizace neustále pracujeme nejen na rozvoji vlastních programů, ale také na budování kapacit pro řízení našich projektů a aktivit. V červenci 2007 jsme proto začali realizovat projekt, jehož cílem bylo zlepšení finančního řízení a posílení řídící kapacity naší organizace. Díky tomuto projektu se náš tým rozrostl o finanční manažerku, která se v Proutku stará o finanční řízení všech našich činností. Na počátku projektu proběhl vstupní fi nanční a řídící audit, který nám ukázal slabá místa ve fi nančním řízení organizace a ukázal nám cesty k dalšímu zlepšování v této oblasti. Neméně důležitou součástí projektu bylo i vytvoření strategického plánu pro roky , který udává směr našeho dalšího rozvoje. Poslední důležitou součástí tohoto projektu bylo vzdělávání pracovníků Proutku v oblastech managementu a práce s klienty. Projekt bude pokračovat do května Projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů z prostředků Globálních grantů administrovaných Nadací rozvoje občanské společnosti. Konzultace, školení a supervize Služby pro další poskytovatele sociálních služeb nám umožňují šířit naši dobrou praxi mezi ostatní poskytovatele a přispívat tak k rozvoji kvality v sociálních službách na území celé ČR. V roce 2007 poskytoval konzultace, školení a supervize sehraný tým tvořený jak lektory zaměstnanci o.s. Proutek, tak externisty. Realizovali jsme celkem 251 hodin školení v tématech spojených se standardy kvality sociálních služeb a vedením týmů, 30 hodin konzultací a 68 hodin supervizí. Nejvýznamější zakázkou, do které jsme byli zapojeni, bylo vzdělávání Průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb. V rámci této zakázky jsme školili v roce 2007 celkem 60 účastníků tohoto programu v tématech Standardy kvality a metody jejich zavádění do praxe, Role průvodce, Řízení projektového cyklu a řízení změny a Vedení konzultačního procesu. Konzultace, školení a supervize Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek 7

8 Puťák a Puťáček Puťák V letošním roce se na táboře sešlo 40 lidí, z nichž zhruba polovina byli lidé s různým stupněm a druhem postižení a druhou polovinu tvořili asistenti-dobrovolníci. Novohradské kopce, rokle a výmoly nebyly překážkou ani pro několik vozíčkářů. Letní prázdniny se přehouply přes polovinu, když pro partu mladých lidí začalo velké dobrodružství a čtrnáct dní plných nevšedních zážitků, tvůrčí spolupráce a přátelské atmosféry. Putovní tábor v srdci Novohradských hor, jehož atmosféru posouvá za hranice všedních dní nejen celotáborová legenda letos starověké Řecko, ale i kouzelná příroda, večerní ohně, společný zpěv, spaní v tee-pee i deštivé počasí, kterému není vyhnutí. Bohům, kterým se táborníci zavázali za dar ohně sehnat lektvar nesmrtelnosti, se není radno zprotivit. Proto se musí shánět ingredience a podstoupit nelehké zkoušky. Pravidelnou součástí tábora je čtyřdenní putování krajem Novohradska. Táborníci secvičili bajku Bohabojná zvěř a se vší slávou s ní vystoupili v Konírně v Nových Hradech. Odměnou jim byl velký potlesk a příjemný pocit slávy a uspokojení. Puťáček Puťáček je místem pro kontinuitu přátelství i pro nová setkání. 8 Na víkendové akci zvané Puťáček se letos dvakrát setkali minulí i budoucí účastníci letního tábora Puťáku. V květnu navštívili Jindřichův Hradec, svezli se úzkokolejkou a prošli se po okolí. V listopadu se podívali do Pelhřimova, kde opět pilně nacvičovali bajku Bohabojná zvěř, aby se mohla v Praze uskutečnit repríza tohoto představení.

9 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v roce 2007 podpořili a zároveň se omlouváme těm, na které jsme v tomto seznamu zapomněli Poděkování -123 minut, AB-normal, realitní kancelář Č. Budějovice, AB-RAKO s.r.o., Adventura -Teambuilding, AGRICO s.r.o., AGRO-LA spol. s r.o., AGROZET Č. Budějovice a. s., Ája Novotná, Aleš Císař-WIP Reklama, ANGLO-ČESKÁ s.r.o, Anička Nedbalová, AR SERVIS spol. s r.o., Arno Music, ARSTAV s.r.o., ART CAFFÉ, AUTOKONTAKT Neidrovi, AUTOŠKOLA Möhwaldovi, AVE-CZ Jindřichův Hradec s.r.o., AVZ logistik s.r.o., BAPON-ŠTEPON s.r.o., BAR 69, Barbora Koubová, BELIS s.r.o., Betka Berková, BIKE SPORT JOMA s.r.o., BORA s.r.o., Brož Jaroslav, Bylinka, CARRIER Transicold ČR spol. s r.o., Copycentrum KS, CZECH PROMOTION s.r.o., ČALOUNICTVÍ Miloš Hummel, Černohubý Jan, ČESKÁ SPOŘITELNA Jindřichův Hradec, ČESKÁ TELEVIZE redakce Tábor, Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek a Majka Packová, ČESKÝ ROZHLAS Č. Budějovice, ČPP a.s. Č. Budějovice, ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSOB Jindřichův Hradec, Danča Kaiseršotová, DELTA K. Řečice a.s., Denisa a Klára Novotných, Die blaue Trottle Parade, DK OPEN spol. s r.o., Dům dětí Jindřichův Hradec, Dominika Prejdová, DSS Pístina, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice, ELEKTRO Kovář K. Řečice, ELEKTRO PESTRO s.r.o., ELEKTRO-instalační materiál Jaroslava Bočková, ELPE s.r.o., EUROTEST s.r.o. Č. Budějovice, Eva Peřinová, Evička Marvanová, FIERA s.r.o., Filip Čermák, FILUNA s.r.o. Filip Klíma, FIRE-COM spol. s r.o., FLORIANUS - trvalková školka, FOKUS Tábor, FOPO II s.r.o., FOTO-Körner, Frank Karel, FRUKO-SCHULZ s.r.o., GEMINI plus v.o.s., GLAZING - autodíly, autosklo, Hájková Eva, Hanka Zeinerová, HARUDA s.r.o., HZS J. Hradec - plk. Oldřich Pánek, HM..., Honza Hána, Honza Rudolf, HOUSAROVI s.r.o., Hřídel Petr, HVP a.s. Č. Budějovice, HYDROPLAST Ladislav Šimek, HYGIENICKÁ STANICE J. Hradec, Chásákovi z Klenova, CHEMIA systém GEO s.r.o., Chytka-net, I. ZŠ J. Hradec - Mgr. Petr Nechvátal, II. ZŠ J. Hradec - Mgr. Jiří Vodáček, INFOCENTRUM Č. Krumlov, Ing. Hana Štefl ová, Ing. Jan Macků, Ing. Jiřina Soukupová, Ing. Oldřich Máca, ZEPO Ing. Radim Šperl, Ing. Vladimír Hajný, Ing. Vladimíra Nejedlá, INTEMO s.r.o., Irena Sedlačíková, Ivo Bánovčan, ISOLITE spol. s r.o., Jack a HAKUNA MATATA, Jan Kroupa, Jana Dvořáková Husqvarna, Jana Rychtaříková, Jandová Helena, Janička, Jaruška Paštiková, Jeremy Cuce, JH COMP s.r.o., JH markt a.s. Obchodní dům, JH TRUCK s.r.o., JH-OIL Martin Andrusiv, JH-Trans servis-františek Dočekal, Jihočeský kraj - Krajský úřad, kancelář hejtmana, Jindřichohradecká TV, JINOS-AGRO s.r.o., Jirka Kurovský, Jirsa Pavel, Jiří Hrádek JH-SOLAR s.r.o., Jiří ŠMEJKAL, výroba dřevité vlny, Jiřina Šubrová, Josef Štěrba, JPS J. Hradec s.r.o., Judr. Josef Holub, Julka Vondrušková, JUPITER-s.c., s.r.o., Karel Zaviačič a ZŠ Kardašova Řečice, KASALOVA PILA s.r.o., kastelán zámku Hluboká nad Vlt. pan Pavlíček, Katka Pixová, Kejklíř Slávek, Klára Hesounová-Měkutová, Knihkupectví OP spol. s r.o., KORANDA Pavel, KOSTKA JH s.r.o., Kristýna Hájková, Kytlica Aleš, Langrovi, LAŠTOVKA & GEIST barvy-laky, Ledvinová Michaela, Lékárna U NEMOCNICE spol. s r.o., Lenka Krátká, LESOSTAVBY Třeboň a.s., LESY Český Rudolec, LINKA BS spol. s r.o., loutkové divadlo Já to jsem, Luboš Hanzl, Lucka Michnerová, Lukáš Vodička, MADETA Agro a.s., Majka Strouhalová, Mára, 9

10 Poděkování Marika Picková - odbor sociálně-právní ochrany MěÚ J. Hradec, Martin Hadrava, Martin Heger, Martin Hesoun, Maruška Holoubková, MASO UZENINY Karel Loskot, Matouš Janda, MEINDL spol. s r.o., MESADA o.s. J. Hradec, měsíčník NEON, MĚSTO Kardašova Řečice, Městská charita Č. Budějovice, MEŠ, Michal Kandl, Milan Černý, Mirka a Lucka Šandovy, MK FINECO s.r.o., MONZO kuchyňské studio, MPSV ČR, MUDr. Elexhauserová - Ossz J. Hradec, MUDr. Jaroslava Vaníčková, NÁBYTEK Charvát Č. Budějovice, Naďa Štěrbová-REHABILITACE Na Baště, Nadační Fond Veolia, Nazaret Trhové Sviny, NEPTUN Čerpadla Č. Budějovice, Neuwirth František, NROS, OBEC Pluhův Žďár, OKNA & DVEŘE Klečka, Ondřej Kopal, PALEČEK CZ spol. s r. o., pan Mikeš, paní Novotná DDM, paní Prušáková, P-atelier JH s.r.o., Pavel Jan, Penzion a restaurace GENTLEMAN, Petr Kostečka, Petra Urbánková, PIVO, PIZZERIA PADRINO, PK MONT s.r.o., PLYNOSERVIS Ivan Schmeister, PNEUSERVIS Tomáš Pavlíček, POLICIE Č. Krumlov, PORTUS Praha o. s., POSTELE pro zdravý spánek s.r.o. Č. Budějovice, PROFES-COM s.r.o., PROFILES Miroslav Petrák, PROGRES PSV s.r.o., PRO-INVEST s.r.o., PROTYNA s.r.o., PS Logistik, PVT Kontakt spol. s r.o., PW keramika s.r.o., RAAB KARCHER staviva Jindřichův Hradec, Radek Havlín zeměměřická a obchodní kancelář, Radim Vojta, Radka Nováková, RAIN tiskárna, RESTAURACE Střelnice, ROLNIČKA Soběslav, Rudolfovi, RYBÁŘSTVÍ K. Řečice, SAG a.s., Samuel Neduha, Sassmann Pavel, SBD Jindřichův Hradec, SEDLAČÍK s.r.o., SELKO Praha s.r.o., SETERM CB a.s., SIKO koupelny, SHAPE DESIGN s.r.o., SKANSKA CZ a.s., SOME s.r.o., SONNING Praha a.s.- v.z. SONIT, SOS Kubeš spol. s r.o., STAVISERVIS spol. s r.o., Sylva Nováková, SYMBIO Digital, s. r. o., Šárka Šimandlová, Ševčík Ivan, Štěpánka Hrbková - Úřad práce J. Hradec, TBC Čechy a Morava a.s., TELEHIT s.r.o., Tereza Staníková, The Prague Concert Co s.r.o., Tomáš Bína-General Sound, Tomáš Rajnoch, Tomáš Satrapa, TRUHLÁŘSTVÍ Bejda, U+M Servis s.r.o., UNIFICTION, UNIPEX s.r.o., ÚSP J. Hradec, VELKOOBCHOD Luděk Kulhánek, VELKOOBCHOD PNEU Vladimír Máca s.r.o., Vítězslav Malý, Vltava-Labe, a.s., VM nábytek s.r.o., VN nářadí, VODNÍ ENERGIE s.r.o., Waldviertler Sparkasse von 1842, Z bláta do louže a z louže pod okap, ZD Radelo, Zdeněk Růžička, Zdeněk VELÍŠEK, soukromá pekárna, Zdeňka Dvořáková, ZDRAVÁ VÝŽIVA M. Pražáková, ZDRAVÉ POHODLÍČKO, Železářství MAZDOS, Zemědělská společnost Ostrov spol. s r.o., ZD Horusice, ZD Pluhův Žďár, ZEPPY, ZOOBUTIK chovatelské potřeby Adriana Kocmánková, ZŠ Kardašova Řečice, Zuzka Pavouková a mnoho dalších bezejmenných dárců, kteří si koupili benefi ční cihlu. 10

11 Výkaz zisku a ztráty k Náklady v Kč Výnosy v Kč Výrobní spotřeba ,00 Výkony ,00 Spotřeba materiálu ,51 Změna stavu zvířat 1 500,00 Spotřeba energie ,63 Úroky 2 388,72 Opravy a udržování ,97 Přijaté příspěvky ,82 Cestovné ,80 Provozní dotace ,00 Náklady na reprezentaci 5 878,50 Výnosy celkem ,54 Ostatní služby ,58 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Ostatatní sociální náklady 500,00 Ostatní daně a poplatky ,00 Úroky ,18 Jiné ostatní náklady ,32 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 Náklady celkem ,49 Výsledek hospodaření ,00 z t o h o Poděkování Výsledek hospodaření bude použit na investice a plánované aktivity v roce

12 Hospodaření Struktura nákladů 2007 Struktura výnosů 2007 Několik čísel z roku 2007 v Proutku Služba chráněné bydlení byla poskytnuta 4 lidem. Ve chráněné dílně pracovalo 14 lidí s mentálním postižením. Tréninkem ve chráněné dílně prošlo 13 lidí. Zaměstnanci o. s. Proutek odpracovali hodin. Vydali jsme ks propagačních tiskovin. Podpořilo a pomohlo nám 40 brigádníků a dobrovolníků. Obrat našeho sdružení byl ,54 Kč. Podpořilo nás 180 dárců a sponzorů. Benefi ční cihly si koupilo lidí. 12

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná Výroční zpráva 2011 obsah, úvodní slovo 2 3 4 5 6 9 12 14 16 úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

výroční zpráva 2012 Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti.

výroční zpráva 2012 Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti. výroční zpráva Lidé s postižením jsou přirozenou a hodnotnou součástí naší společnosti. obsah Obsah výroční zprávy, Struktura organizace 3 Úvodní slovo předsedkyně 4 Poslání a vize organizace 5 Cesta do

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou Zpráva o činnosti 2013 Mít život ve svých rukou OBSAH Jeden z řady článků informující o práci Českého západu

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S.

VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S. VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S. Shýbáš se u cesty pro oblázek a kdo Ti o tom poví kamínky země této jsou balvany Sisyfovy A co Ti říci pěkného aby ten svět byl snazší laskavá slova jsou vrabčáčci ptáčkové

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích 12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích Vize Vizí Diakonie ČCE - Střediska v Litoměřicích je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti. Poslání Posláním Diakonie

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více