DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 16 LISTOPAD 2010 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Významná výročí 2 Informace ze ZŠ a MŠ 5-8 Kronika událostí 8-12 Naši senioři 13 Sport a kultura 13-16

2 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2010 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2010 v těchto termínech: prosinec , 15. Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2010 v tomto termínu: prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat: v Hasičské zbrojnici, Holoubkovská 323 od 15,00 h. Listopadová výstava Od začátku listopadu vystavuje svá díla ve vestibulu radnice Ilona Volfová. Na výstavě můžete vidět sádrové tašky zdobené ubrouskovou metodou. Výstava je prodejná a potrvá do konce měsíce. OŠKZ Distribuce Hlasatele Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo pište na Významná výročí 11. listopadu 2010 oslavili manželé Marie a Antonín Vosáhlovi z Hostivaře významné životní jubileum 50 let společného života ZLATOU SVATBU. Hodně štěstí, zdraví a dík za vychování přeje dcera Renata s rodinou. MČ Praha 15 vyhlašuje nabídkové řízení na obsazení volných bytů Odbor majetku ÚMČ Praha 15 oznamuje záměr pronajmout formou nabídkového řízení volné byty: byt č. 13, 6. patro, 3+1, Livornská 426, Praha 10 byt č. 8, 4. patro, 3+1, Livornská 426, Praha 10 byt č. 9, 3. patro, 3+1, Milánská 417, Praha 10 byt č. 12, 4. patro, 3+1, Milánská 410, Praha 10 byt č. 23, 7. patro, 3+1, Milánská 410, Praha 10 Prohlídky bytů - Livornská 426/8: , Livornská 426/13: , Milánská 417/9: , Milánská 410/12: , Milánská 410/23: , Termín podání nabídek do do podatelny ÚMČ Praha 15. Podrobnosti nabídkových řízení jsou zveřejněny na úřední desce u budovy ÚMČ Praha 15 a webových stránkách Informace podá OM ÚMČ Praha 15, tel Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů!!! POZOR ZMĚNA!!! Kontejnery budou přistavovány pouze na 1 den, dopoledne budou umístěny na stanoviště, odvezeny budou druhý den ráno. Kontejnery jsou určeny pouze pro domovní objemný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, vybavení koupelen a WC, apod.) 19. listopadu 2010 ulice V Aleji u č. p. 162 parkoviště v ul. Na Křečku u ul. Parmské ulice Nad Přehradou na parkovišti u č. p. 408 parkoviště mezi Veronským nám. a ulicí Boleveckou Milánská proti č. p. 461 parkoviště v Janovské ulici u č. p. 398 parkoviště v Neapolské ulici ulice Kaznějovská proti trafostanici ulice Řepčická u ul. Hornoměcholupské 3. prosince 2010 parkoviště v Kozmíkové ul. u č. p. 1103/7 křižovatka ulic Nad Botičem a Zápotoční v Bruslařské ulici mezi ul. Tenisovou a Gercenovou křižovatka ulic Kytínská a Plk. Mráze v ulici Proti Proudu u ul. Kobylákové křižovatka ulic Gercenova a U Dvojdomů U Továren (u tenis. kurtů) u křižovatky ulic U Branek a Štěrboholská v Miranově ulici proti pekárně 17. prosince 2010 u křižovatky ulic Hostivařská a U Břehu parkoviště v Záveské ulici Umístění dalších kontejnerů na obnošený textil Oznamujeme, že na území MČ Praha 15 přibyly další kontejnery na obnošený textil. V současné době jsou k dispozici tři kontejnery v areálu OC park Hostivař (Interspar) - jeden vedle zadního vchodu a dva v blízkosti hlavního vchodu. Další dva kontejnery byly U Průseku x Strašnická parkoviště v ulici Pražská u ul. Azalková křižovatka ulic Kozinova x Selská v Mračnické ulici u ul. Chudenické u č. p. 1053/4 parkoviště ve Vajdově ulici u č. p. 2 parkoviště u ulic Na Košíku a K Horkám plocha u kotelny mezi Chudenickou a Přeštickou Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběr. dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla) nebo v Teplárenské ul. č. 5 Praha - Dolní Počernice, Bečovské 939 v Praze 22 Uhřiněvsi či jiného sběrného dvora hl. m. Prahy nebezpečného odpadu (např. lednice, monitory TV a PC, různé chemikálie a barvy, včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a monitorů), nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ s. r. o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic), či ve sběr. dvorech uvedených výše (zde je možno odevzdat také lednice či monitory) veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Upozornění: uvedená místa přistavení jsou pouze orientační (v závislosti na momentálním nejbližším volném místě). Případné dotazy zodpoví Ing. Šmídková na tel přistaveny u Taškentu v blízkosti prodejny Albert (pod schody na poštu) při ulici Plk. Mráze. Do kontejneru lze odkládat čisté šatstvo, boty, kabelky vždy zabalené či uložené v tašce. OŽP ÚMČ Praha 15 Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová; Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 9/2010 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 10/2010 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 9. prosince Hlasatel Listopad 2010

3 Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 15 Celkový počet mandátů v zastupitelstvu obce připadající jednotlivým volebním stranám celkem za všechny obvody: Strana zelených Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Občanská demokratická strana NEZÁVISLÍ Věci veřejné Strana Svobodných občanů TOP Volební strana Hlasy Zastupitelé abs. v % abs. v % Strana zelených ,61 0 0,00 Česká strana sociálně demokratická , ,57 Komunistická strana Čech a Moravy ,99 0 0,00 Občanská demokratická strana , ,14 NEZÁVISLÍ , ,71 Věci veřejné ,40 0 0,00 Strana svobodných občanů 552 0,89 0 0,00 TOP , ,57 Odbor občansko správních agend Připravované změny ve vedení MHD od Organizace ROPID připravuje ve spolupráci s městskými částmi k termínu zavedení nové autobusové linky číslo 296 (Nádraží Horní Počernice CČM Kyje Hostavice Dolní Počernice Štěrboholy Dolní Měcholupy Horní Měcholupy - Hostivař Sídl. Na Groši Skalka Sídl. Skalka), která mimo jiné zajistí přímé spojení Štěrbohol, Dolních Měcholup a sídliště Na Groši s Úřadem MČ Praha 15, jakož i přímé napojení na obchodní centrum Černý Most, obchodní centrum ve Štěrboholích a na Skalce (zastávka Michelangelova). Dále také zajistí dopravní obsluhu ze sídl. Na Groši ke stanici metra A Skalka. V tomto úseku nahradí linku 101, která bude ve směru od Záběhlic nově ukončena v zastávce Nádraží Hostivař. Linka č. 296 bude provozována midibusem. K lince č. 296 budou nově zřízeny zastávky na ul. Pražská (u ul. Švehlova k přestupu na tramvajové a autobusové linky) a na ul. Hornoměcholupská (u základní školy). Podrobnější informace o provozu této linky a o dalších připravovaných změnách ve vedení autobusových linek PID na území MČ Praha 15 budou zveřejněny v dalším čísle. Zdeněk Havel, ved. OD Narozeninová párty Oslav narozeniny v novém pirátském Detském svete! Malá Lollipop oslava do deseti detí / Velká Lollipop oslava do dvaceti detí Zajistíme: výzdobu místnosti, korunky pro všechny děti, frkačky, trumpetky, pozvánky, drobné občerstvení, dort, balonky, fotku na památku, dětské šampaňské a hostesku, která se o děti postará. DalSí sluzby na prání: občerstvení pro děti, klaun, kouzelník, karikaturista, video, loutkové divadlo, facepainting, tvarování balonků, výtvarná dílna či pohádková postavička Listopad Hlasatel 3

4 Projekt Dobrovolnická služba V minulých číslech Hlasatele jsme informovali o dobrovolnících, kteří na naší městské části pomáhají seniorům. dobrovolnice z řad občanů a jako třešinka na dortu mezinárodní dobrovolníci z Evropy. Přesto je pro nás nejvýznamnější práce s žáky našich základních škol, protože jejich přímá aktivita se seniory je přínosem nejen pro naše starší občany, ale i pro rozvoj osobnosti mladé generace. Základní škola Veronské náměstí vypracovala svůj vlastní projekt, který byl zaměřen především na rozvoj žáků v oblasti psychosociální, tj. na odstraňování sociálních rozdílů mezi lidmi, k překonávání generačních bariér a rozvoji emoční inteligence. Paní učitelka Blanka Ptáčková společně s žáky devátých ročníků navštěvovala pravidelně v hodinách rodinné výchovy Sociálně ošetřovatelskou jednotku našeho Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Žáci na vlastní kůži poznávali život seniorů zblízka, jejich problémy Podařilo se nám jako jediným pravděpodobně v celém Česku vypracovat projekt, který se skládal ze čtyř oblastí. Zúčastnili se ho žáci ze Základní školy Veronské náměstí, studenti středních škol, a radosti chodili s nimi na procházky, hráli s nimi společenské hry, četli jim knihy a časopisy, rozmlouvali s nimi o jejich rodině. Postřehy některých žáků z realizace projektu: Nečekal bych, že je to tak namáhavé. Myslím, že je dobrý, že někomu pomáháme. Já jsem se měl starat o moc milou babičku, která si ráda povídá. Často bývá lepší jen poslouchat, a když přestane povídat, položit další otázku. Babička, kterou jsem si vybral byla šťastná V tom jejich domově je to moderní. Přišlo mi to smutný, jak jsou ti lidé bezmocní, ale líbilo se mi, že měli radost, když jsem si s nimi povídala Myslím si, že ty lidi byli opravdu vděční, že za nimi někdo přijde Chtělo se mi brečet, když jsem odcházela Pravidelnou účastí žáků základní školy v sociálním zařízení jejich činnost nekončí. Sociální vztahy, které případně vzniknou, pokračují. Základní škola podporuje další návaznost: návštěvy žáků školy u seniorů i v době osobního volna, tedy i o víkendech, kdy při rozhovorech, četbě a v neposlední řadě i při pobytu venku vznikají další možnosti osobní realizace, kdy mohou do budoucna působit jako dobrovolníci v sociálních službách. MČ Praha 15 oceňuje iniciativu Základní školy Veronské náměstí, kterou věnovala zmíněnému projektu jeho realizaci a podpoře. A co ta třešinka na dortu? Městská část uspořádala letos v létě workcamp pro dobrovolníky z evropských států. Přijelo šest studentů z Itálie, Švýcarska, Polska a Francie. Vážně to byl zážitek, jak se zahraniční studenti snažili, aby to byla legrace a oživení pro všechny zúčastněné. Hráli pantomimu, kreslili obrázky a brzo se prolomily všechny 4 Hlasatel Listopad 2010 bariéry a senioři doslova rozkvetli. Měli zábavu a také novou práci naučit ty mladé legrační studenty něco o nás o naší zemi o našem městě. Hlavy si najednou začaly oživovat dávno zapomenuté jazyky a staroušci nejen museli, ale hlavně chtěli aktivně žít. No a to je to hlavní, co tento projekt (nebo můj záměr ) měl za cíl. Co na závěr? jen přání, aby se našli lidé, kteří chtějí aktivně a bez nároku na odměnu pomoci potřebným. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty

5 Rozhovor s Ing. Alenou Marečkovou - ředitelkou Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, Praha Paní ředitelko, zanedlouho oslaví Vaše škola 20 let působení. Můžete nám ji představit? Právě v příštím roce oslavíme 20. výročí školy, což je významný mezník v životě školy, který také dokazuje naši konkurenceschopnost a kvalitu. V současné době nabízíme jak denní, tak dálkovou formu studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který připravuje budoucí učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Druhým oborem je poměrně mladý a zajímavý obor Pedagogické lyceum. Ten je určený pro žáky, kteří zatím nemají svou konkrétní profesní představu, ale uvažují o svém působení v oblasti vzdělávání, výchovy a v dalších humanitních směrech. Kdybych já měla na prahu dospívání tu možnost znovu volit své další studium, tak přiznávám, že tento obor by byl tou první volbou. 2. Čím je výjimečná Vaše škola? Naší předností je její velikost (do 200 žáků) a individuální přístup k žákům. Já osobně znám každého žáka školy. Naší snahou je budovat otevřenou atmosféru ve škole. Právě ta velikost školy nám umožňuje vše, co přináší školní život, řešit osobně Lyžování v Alpách Informace ze ZŠ a MŠ tady a teď. Snažíme se v každém našem žákovi vidět člověka s jeho jedinečností. Úspěšnost této snahy snad dokládá, že se k nám často vrací naši absolventi, aby se s námi podělili o své úspěchy nejen profesní, ale i životní. 3. Kterých úspěchů si ceníte? Teď se neustále hovoří o nové státní maturitě, o srovnávání studentů. Naši studenti nejsou nijak excelentní ve srovnání všeobecně vzdělávacích Futurum předmětů, tam se řadíme k průměru, i když samozřejmě někteří jednotlivci jsou výrazně lepší. Ale silná stránka našich žáků je právě v jejich odbornosti. A ta se nikde netestuje. Až praxe a život sám ji prověří. A tam naši absolventi vyhrávají na plné čáře. Cítím uspokojení, když mi volají ředitelky MŠ a chtějí zaměstnávat naše absolventky, protože mají s nimi kladné zkušenosti z odborné praxe. Když za mnou přijde čerstvá absolventka a řekne, že je v MŠ moc šťastná, že si získala respekt u rodičů a děti ji milují. Pak cítíte, že vaše škola to,,,piplané dítě, má smysl. Navíc naši absolventi také úspěšně pokračují ve studiu na Projektový den VOŠ a VŠ. Posledním úspěchem školy je získání certifikátu kvality od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 4. O soukromých školách se občas tvrdí, že nejsou příliš kvalitní. Jak se s tímto názorem vyrovnáváte? Proč by zájemci měli volit právě Vaši školu? Myslím si, že vzdělávací trh se již vykrystalizoval a nekvalitní školy vesměs zanikly. Soukromá škola se vždy musí snažit nabídnout takovou službu, za kterou si rodiče budou ochotni připlatit. Na naší škole dostanou příležitost i žáci, jejichž cesta vzdělávacím systémem nebyla přímočará. Když je jim ale dán prostor a podpora učitelů, žáci často objeví své předpoklady a společně rozvineme potenciál k jejich osobnostnímu rozvoji. Největší terno spatřuji v kvalitním pedagogickém sboru. Právě za vysokou odbornou a pedagogickou hodnotou svých kolegů si stojím. Když vidím chuť učitelů na sobě dále pracovat a zapojovat moderní formy výuky, tak mám prostě radost. Personální podmínky také nadstandardně hodnotila Česká školní inspekce. Jak jsem se již zmínila, velkým úspěchem školy je získání certifikátu kvality od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, která je také prokazatelným potvrzením, že námi zvolená cesta k předávání kvalitního vzdělávání je správná. Děkujeme za rozhovor. Redakce Angličtina na ZŠ Hornoměcholupská Co je nového ve výuce angličtiny na ZŠ Hornoměcholupská? Pro prvňáčky, kteří se nemohou angličtiny dočkat, na rozdíl od některých žáků devátých tříd, kteří by se s ní už rádi rozloučili, je tady jednou týdně kroužek anglického jazyka. Děti zde při hře zvládnou základní anglická slovíčka. A ještě jedna novinka.všichni žáci prvních tříd se s angličtinou seznamují v předmětu pracovní činnosti. Děti se naučí názvy barev, svých výrobků a pomůcek, se kterými pracují. Pro borce ze čtvrté a páté třídy, kterým výuka mimo angličtinu nestačí česky, se připravují pracovní listy, ve kterých bude slovní zásoba a úkoly částečně odpovídat učivu probíranému ve vlastivědě. Na jaře se pro deváté ročníky pořádá soutěž se zadáním v angličtině v historickém centru Prahy (po důkladné přípravě ve třídě). V loňském školním roce to i přes strašlivé počasí nikdo nevzdal, nikdo se také neztratil, všichni dorazili k cíli a dokonce (!) splnili zadané úkoly. No, myslíme si, že škola se snažila dost, a teď se zase musí snažit žáci. Přejeme jim hodně štěstí.good luck! Vyučující angličtiny na škole Z výuky anglického jazyka ve škole Foto: Jiří Doutnáč 2010 Listopad Hlasatel 5

6 Den stromů na ZŠ Křimická Historicky první Den stromů proběhl roku 1872 v americké Nebrasce a od té doby se slaví vysazováním nových stromů v řadě zemí celého světa. Na našem území byl svátek připomínán již na počátku minulého století. Itento rok se dvacet sedm žáků naší školy společně s pedagogickým doprovodem vydalo prověřit si své znalosti anglického jazyka. Poznávací zájezdy do Anglie se u nás pomalu stávají tradicí, ten letošní se uskutečnil ve dnech října. Poštěstilo se nám poznat hlavní město Spojeného království na vlastní oči. Seznámili jsme se nejen s historií a současností Anglie, ale také se způsobem života Angličanů, v jejichž rodinách jsme byli ubytováni a kde jsme ochutnali tradiční anglickou kuchyni. Po dobrodružné cestě autobusem a následně trajektem přes kanál La Manche nás čekala londýnská metropole v celé své kráse. Během okružní V České republice byla tato tradice obnovena v roce Den stromů 20. října společně oslavili také naši prvňáčci. Prostřednictvím pohádky se seznámili s proměnami stromů během čtyř ročních období a naučili se o nich básničky. ZŠ Křimická opět v Londýně! kopule katedrály. Během výstupu jsme zdolali tisíc schodů, za což jsme byli odměněni ohromujícím výhledem na Londýn a řeku Temži. Naší pozornosti neuniknul ani nejznámější londýnský most Tower Bridge a samotný Tower, královská pevnost na řece Temži, jež byla v minulosti nejen slavnou věznicí, ale také královským palácem, hvězdárnou, zbrojnicí či zvěřincem. V dnešní době je známá Pozorováním přírody, mícháním podzimních barev a obtiskáváním listů a kůry stromů se učili vnímat rozmanitost krásy. Pochopili, že stromů si musíme vážit a chránit je. ZŠ Křimická zvláště jako místo úschovy britských korunovačních klenotů a místo, kde je turistům promítán záznam slavnostních okamžiků korunovace současné královny Alžběty II. V rámci celodenního výletu jsme se vydali k megalitické stavbě Stonehenge, pravděpodobně svatyní z doby bronzové, následovala prohlídka pozůstatků středověkého hradiště známých jako Old Sarum a prohlídka historického centra města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Anglii. Na úplný závěr našeho výletu jsme se rozloučili s Londýnem pohledem z ptačí perspektivy z obřího ruského kola London Eye, projížďkou vyhlídkovou lodí po řece Temži a návštěvou londýnského předměstí Greenwich s nultým poledníkem, kde jsme stanuli zároveň na východní i západní polokouli. Na zpáteční cestě nás zmohla únava, ale ničeho jsme nelitovali, jelikož jsme se vraceli obohaceni o spoustu nových zážitků, dětem zářily oči štěstím a nadšením. Všichni se těšíme, že se nám v příštích letech opět podaří uskutečnit poznávací zájezd do Anglie, kam se budeme vždy s radostným očekáváním vracet. Mgr. Petra Nedvědová projížďky po městě jsme zhlédli nejvýznamnější památky jako Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus a v neposlední řadě jsme se rovněž stali svědky ceremoniálu střídání stráží před Buckinghamským palácem. Po nejrušnějších tepnách centrálního Londýna jsme se svezli červeným dvoupatrovým double deckrem. Nezapomenutelným zážitkem byla bezpochyby návštěva Britského muzea, kde nás čekaly rozmanité expozice. I další dny byly plné nevšedních zážitků, absolvovali jsme prohlídku nově postaveného Shakespearova divadla The Globe, svou monumentalitou a okázalostí nás ohromilo životní dílo nejslavnějšího anglického stavitele a architekta sira Christophera Wrena katedrála Sv. Pavla, kde jsme si prohlédli krypty s hrobkami nejvýznamnějších britských osobností a vystoupali jsme na samý vrchol 6 Hlasatel Listopad 2010

7 Družinka Nad Přehradou a jablíčko z Evropy Tak jsme v září vyrazily.nejen do školy, ale také s družinou Letem světem nebojte se, budeme chodit stále do školy, ale budeme poznávat různé části světa. Začaly jsme v září vzpomínkou na krásná místa naší země, která jsme navštívily o prázdninách. V říjnu jsme se nechaly vést podzimním ovocem jablíčkem, které se kutálí po celém středu Evropy od nás na všechny strany. Povídaly jsme si o ovoci, vitamínech a o zdraví. Poprvé jsme letos přivítaly rodiče v tvořivé dílně naší družiny a společně jsme vykrajovaly a vyřezávaly z jablek umělecká dílka. A aby se nám lépe pracovalo, uspořádaly jsme i díky rodičům jablečné hody mňam! Také nás čekala Jabkiáda, kde se soutěžilo v netradičních disciplínách, např. hod jablkem do košíku, kutálení jablíček kolem Evropy a nebo třeba okusování jablek na čas. A kam nás zavede měsíc listopad? To se nechte překvapit, ale určitě vám o tom zase příště napíšeme. Děti a paní vychovatelky ze ŠD Nad Přehradou Postřehy a zážitky žáků ze školy v přírodě Tak jsme se dočkali. Konečně je před námi tábor Star Line v Hrachově. Nejdřív se objevuje golfové hřiště a poté marodka. Je to tu hezčí než na fotkách, pomyslí si všichni v autobusu. Za chvíli tu stojíme s kufry a autobus odjíždí. Otvírají se dveře do jídelny a na velkou verandu vyjde jedna z našich vedoucích. Vede nás do jídelny, poté nám dává instrukce a jdeme se ubytovat. Jsme natřeseni na dobrodružství celotáborové hry, kdy budeme pomáhat králi Artušovi najít svatý grál a přemoci zlou čarodějnici Morganu. Naštěstí nad námi stojí a pomáha nám hodný čaroděj Merlin. Je to napínavé. Nakonec se nám podařilo grál sestavit a krále Artuše osvobodit. Na večerní diskotéce byl znát smutek, že škola v přírodě končí. Ale přece jen Praha 15 je Praha 15. Adam Krejčí, VII. A ZŠ Nad Přehradou Když jsme přijeli, byli jsme rádi, že už tam jsme. Naše vychovatelka byla hodná. Jídlo bylo docela dobré, bylo lepší a lepší. Celotáborová hra byla skvělá. Pomáhali jsme králi Artušovi porazit zlou Morganu. Hru provázela videa natočená samotnými vedoucími a pomocníky. Každé ráno jsme se učili, četli knihy, které jsme si přivezli, dělali různé soutěže spojené s matematikou. Když jsme se doučili, hráli jsme různé hry v přírodě. Večer jsme se dvakrát bavili na diskotéce. Když jsme se zabydleli, museli jsme balit. Všichni by tam určitě ještě rádi zůstali. Byla to super škola v přírodě. Matouš Beránek, VII. A ZŠ Nad Přehradou 2010 Listopad Hlasatel 7

8 8. A ze ZŠ Veronské náměstí ve Středisku výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených dveří. Sešlo se tam mnoho nevidomých lidí, kteří přišli se svými čtyřnohými pomocníky. Prohlédli jsme si kotce se psy, kteří jsou právě teď ve výcviku, dozvěděli jsme se o jejich výchově mnoho zajímavostí. Viděli jsme ukázku výcviku i chůzi se psem mezi překážkami. Tu Cestou s podzimními skřítky Podzim patří mezi nejhezčí a nejbarevnější roční období. Také v naší mateřince jsme se s ním důkladně a průběžně seznamovali jak v přírodě, tak prostřednictvím literatury, výtvarných činností či obrazového materiálu. Naše snaha vyvrcholila podzimní slavností na školní zahradě. Všechny děti si vyrobily skřítky Javoráčky. Jeden pondělní podvečer jsme se s rodiči a dětmi sešli na zahradě MŠ. Děti přišly s lampionky, v kostýmech podzimních skřítků a s Javoráčky zavěšenými na krku. Paní jsme si mohli i vyzkoušet, ale odvahu měli jen Lukáš a Petr. Pro oba to byl zajímavý zážitek. Uvědomili jsme si, s kolika problémy se musí nevidomí vyrovnávat. Jana Churáňová, třídní 8. A ředitelka seznámila všechny zúčastněné s programem slavnosti a na konci slíbila překvapení. Na malé skřítky čekala různá stanoviště, na kterých prověřily paní učitelky jejich znalosti i pohybové dovednosti: třídění ovoce a zeleniny, zpěv a hádání písniček, pohádkové hádanky či slalom mezi světýlky. Na každém stanovišti obdrželi malí soutěžící hvězdičku na Javoráčka i sladkou odměnu. Po skončení soutěží a her nastal ten správný okamžik na slíbenou odměnu. Podzimní slavnost byla Kronika událostí zakončena velkolepým ohňostrojem, který byl tou správnou tečkou za hezky prožitým podvečerem. Za kolektiv MŠ HOROLEZECKÁ Outletové centrum splnilo své sliby Největší outletové centrum v České republice Fashion Arena bylo dokončeno a dne 14. října 2010 v 11:00 hodin byl slavnostním přestřižením pásky zahájen provoz druhé fáze centra. Dalších 37 nových obchodů na ploše o velikosti cca m 2 doplnilo již 79 existujících obchodů první fáze. Celkově nabídne Fashion Arena 116 obchodů se značkovým zbožím, zlevněným o 30 až 70 %. Za necelé tři roky od otevření (listopad 2007) tam zavítalo již 4,5 miliónu zákazníků. Pro velký zájem nájemců byl počet obchodů navýšen ještě o 11 malometrážních jednotek ve vnitřním oválu. V příštím roce se chceme zaměřit na širší spádovou oblast, aby nabídku centra využili zákazníci ze vzdálenějších míst České republiky. Chceme také přilákat více turistů, kteří mohou návštěvu hlavního města spojit s nákupy u nás, uvedl Thomas H. Villadsen, generální ředitel TK Development. Na závěr slavnostního okamžiku byly vypuštěny desítky balonků s vouchery, nebo-li poukázkami na zboží v různých hodnotách. Šťastní nálezci je mohou vyžít k nákupům v outletovém centru denně od 10:00 do 20:00 hodin. Text a foto: Marie Zdeňková 8 Hlasatel Listopad 2010

9 Lukostřelci uzavřeli sezónu Sobotní odpoledne 9. října přilákalo spoustu diváků na školní hřiště ZŠ Veronské náměstí. Někteří přišli vědomě, jiní určitě ze zvědavosti, ale všichni se dobře bavili. Oddíl lukostřelby SK RAPID Praha pořádal již 4. zábavní odpoledne pro širokou veřejnost při příležitosti ukončení lukostřelecké sezóny 2009/10. Aby byl program co nejpestřejší, pořadatel přizval i taneční soubory ze ZŠ a Klubu seniorů, nabídl možnost vyzkoušet si různá řemesla, představil historické tance a souboje, country kapelu KNOT a samozřejmě poskytl možnost vyzkoušet si střelbu z luků. Oslava státního svátku v Praze 15 Dne 27. října, v předvečer státního svátku, uspořádala Společnost Antonína Švehly, jako již tradičně, vzpomínkové setkání k uctění památky našeho slavného rodáka, prvorepublikového ministerského předsedy Antonína Švehly. Oslava proběhla za slunného počasí a za účasti široké veřejnosti. Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Pavel Černý položením květin a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Po přečtení zdravic mj. z Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, ministra zemědělství SR Zsolta Simona, ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy, našeho nového senátora Milana Pešáka, poslance PSP ČR Waltera Bartoše, vystoupil Filip Benda, který tlumočil pozdrav ministra obrany ČR Alexandra Vondry. Za naši městskou část se ujala slova zástupkyně starosty Helena Lukasová, která vyzdvihla mimořádnou osobnost Antonína Švehly a jeho přínos pro dnešek. Zároveň vyjádřila poděkování naší Společnosti za šíření a propagaci myšlenek našeho rodáka širší veřejnosti. Dalšími řečníky byli předseda Svazu vlastníků půdy ČR František Janda, předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr. Posledním vystupujícím byl zástupce obce Dlouhá Loučka nedaleko Olomouce Jaroslav Brachtl, který vážil k nám dlouhou cestu a ve svém projevu zejména vyzdvihnul vztah Antonína Švehly k Dlouhé Loučce, kde nově existuje ulice Švehlova, stejně jako v Praze 15. Program poté pokračoval neformálním posezením v příjemném prostředí restaurace Karolína s diskuzí a občerstvením. Mgr. Pavel Černý Text a foto: Marie Zdeňková Foto: Marie Zdeňková 2010 Listopad Hlasatel 9

10 Přehrada zažila unikátní výlov Ochystaném odbahnění a revitalizaci Hostivařské přehrady jsme již několikrát informovali. Od 11. října se začala vodní nádrž kompletně vypouštět a 23. října byl Českým rybářským svazem Územním svazem města Prahy zahájen výlov. S napětím se očekávaly ryby větších rozměrů a jak je vidět na snímcích, přehrada vydala ze svých hlubin skutečně kapitální kousky. Po opadnutí vody se odhalily také zbytky Mouchova mlýna, který majestátně vévodil bývalému údolí. Marie Zdeňková Hostivařští rybáři slovili Foto: Ladislav Kučera (4) a Marie Zdeňková (2) V neděli 3. října dopoledne slovili hostivařští rybáři nádrž zvanou Výtahy, na Hornoměcholupském sídlišti. I když bylo chladno, naši rybáři si s výlovem poradili rychle a zručně, jak je vidět na snímcích. Text a foto: Marie Zdeňková 10 Hlasatel Listopad 2010

11 Paní učitelky Mgr. Milena Kožová a Mgr. Alena Smržová připravily svým žákům ze 3. A a 3. B ze ZŠ Hornoměcholupská praktickou výuku prvouky. Děti navštívily radnici 29. září obě třídy navštívily pana starostu, redakci Hlasatele, paní kronikářku a seznámily se s prací odborů a vším, co se pro občany na radnici dělá. Z otázek dětí bylo patrné, že se o dění kolem sebe zajímají a touto praktickou výukou si lépe umějí představit, co znamená pojem radnice. Obchodní centrum Europark je známé unikátními projekty, o nichž průběžně informujeme. Během měsíce října zažila premiéru akce nazvaná Druhé Vánoce, kdy návštěvníci mohli denně vyhrávat ceny v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Soutěž, která začala 1. října, měla velké finále v neděli 24. října V pravé poledne Druhé Vánoce v Praze 15 vypukla zábavná show, moderovaná Leošem Marešem a jeho pomocníkem sobem. Přestože se losovaly velké výhry a finále bylo pořádně napínavé, nechyběl humor. Marešův výkon plný vtipu a dobré nálady byl o to obdivuhodnější, že v sobotu i v neděli moderoval televizní přímé přenosy z Bratislavy, mezi nimiž si odskočil do pražského Text a foto: Marie Zdeňková Europarku. Vylosovaní finalisté byli telefonicky vyzváni na pódium, ale protože řada z nich nebyla přítomna, přecházela výhra na Nadaci Naše dítě. Adventní kalendář, sob, andělé a vánoční strom navodily tu správnou vánoční atmosféru, takže Druhé Vánoce jen o chvíli předběhly ty pravé, které jsou za dveřmi Text a foto: Marie Zdeňková 2010 Listopad Hlasatel 11

12 V Praze 15 je nová škola Vneděli dne proběhlo slavnostní otevření školního areálu DINO SCHOOLS OF PRAGUE za přítomnosti ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ve svém projevu ministr zahraničí vyzdvihl důležitost jazykového vzdělávání a poukázal na možnosti kvalitního vzdělávání žáků v dnešní době. Bývalá polygrafická škola v Bellově ulici prošla kompletní rekonstrukcí a nově, pod názvem Dino Schools of Prague, nabízí prostory pro mateřskou školu, základní školu a soukromé osmileté gymnázium. Text a foto: Marie Zdeňková Oslavy vzniku České státnosti v Praze 15 Již tradičně organizuje Český svaz bojovníků za svobodu Prahy 15 pietní akt u pomníků padlých z první světové války na čestném pohřebišti v Hostivaři i v Horních Měcholupech. Oba tyto akty jsou slavnostnější tím, že se jich účastní žáci základních škol Kozinova a Křimická. Nejen, že oslaví tradiční výročí, ale vlastním programem celou událost rozjasní. Mladá generace má možnost dozvědět se nové netradiční informace od přímých účastníků odboje. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Foto: Světlana Vojtová Výstava dua Neprakta Švandrlík VChodovské tvrzi byla 2. listopadu 2010 zahájena ve Velké galerii souborná výstava společného díla kreslíře, karikaturisty, ilustrátora a humoristy Jiřího Wintera Neprakty a spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka k 50. výročí počátku spolupráce této autorské dvojice. Na výstavě je k vidění výběr toho nejlepšího z jejich díla, mimo jiné originální černobílé kresby k románu Černí baroni, ilustrace k románu Krvavý Bill a viola, jenž byl jejich první společnou prací, nebo kreslené náměty Miloslava Švandrlíka. Výstavu, která potrvá do , příjemně zahájil Jiří Suchý. Na místě lze zakoupit jak katalog, tak jejich společné knihy. Otevřeno je denně mimo pondělí od do hodin. Text a foto: Marie Zdeňková 12 Hlasatel Listopad 2010

13 Hlavní město Praha Vás co nejsrdečněji zve na 15. ročník výstavy Schola Pragensis 2010 která se uskuteční ve dnech listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha čt, pá 9 18 hodin so 9 16 hodin Vstup zdarma Těšíme se na Vaši účast. Naši senioři Senior akademie Městské policie hl. m. Prahy Městská část Praha 15 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy uspořádaly pro naše seniory akademii. Je to cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, kde je vždy na jedné přednášce probíráno podrobněji jedno konkrétní téma např. prevence osobního bezpečí, ochrana osob a zabezpečení majetku, základy první pomoci, domácí násilí apod. Cílem je naučit seniory, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane. Tato forma preventivních programů umožňuje seniorům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku. Senior akademie sestává celkem z 13 přednášek. Součástí je také návštěva Muzea policie ČR, psího domova v Tróji a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy. Po skončení akademie obdrží senioři pamětní list o jejím absolvování, a dále každý účastník obdrží předměty k zabezpečení bytu, osobní alarm a brožury týkající se této problematiky. Městská část celou akademii zaštiťuje. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Kurz sebeobrany pro dívky Vrámci prevence a při nedávných událostech únosů mladých dívek připravili v klubu SKBu Hostivař speciální kurz sebeobrany pro náctileté dívky. Zkušení instruktoři naučí dívky řešit krizové situace. Kurz je určen pro dívky let a bude veden formou srozumitelnou pro mládež. Dívky se naučí základům sebeobrany, naučí se zacházet s technickými prostředky individuální ochrany, zejména tzv. tekutá střela, osvojí si základní návyky pro pohyb v noční městské aglomeraci, komunikaci s cizím člověkem a jednání v konfliktu, seznámí se se základy psychologie konfliktu a jejich prevence. Tento intenzivní kurz s omezenou kapacitou začíná a to vždy v úterý a čtvrtek 17,00 19,00 v centru bojových umění na Trhanovském náměstí. Veškeré informace na Sport a kultura 2010 Listopad Hlasatel 13

14 Nábor do oddílu dívčího volejbalu Ani ve středoevropské metropoli, jako je Praha, nejsou vzácností poměrně exotická zvířata, a to zdaleka ne jen v zoologické zahradě. S přinejmenším neobvyklými klienty se poměrně často setkávají zaměstnanci Útulku pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech a jejich kolegové z odchytové služby. Na svém kontě mají pavouky, ještěry, dravce, ale například i aligátora či žraloka. Měcholupský útulek funguje už od roku 2003, záchytná stanice pro ostatní zvířata, která k útulku patří, pak pracuje pět let. Útulek v Měcholupech slouží především k ubytování a péči o opuštěné kočky, přičemž je schopen postarat se až o 230 koček. Dalších sto míst je vyhrazeno pro volně žijící, exotická a další zvířata. Za dobu existence útulku se tady vystřídalo přes jedenáct tisíc zvířat. Většinou šlo o kočky, nicméně odchytová služba už měla co do činění zhruba s devadesáti živočišnými druhy a zdejší útulek také. Už jsme tu ubytovali i koně, vzpomíná Radek Bogdan, zástupce vedoucího Útulků pro opuštěná zvířata, a doplňuje: V rámci výjezdů jsme již řešili odchyt aligátora, ale lidé volali strážníky také ke žralokovi, který plaval ve Vltavě. Vyhodili ho tam z jedné pražské restaurace. Poměrně nedávno jsme si také jeli na jedno pražské nádraží pro dvě terária se štíry. K zaměstnancům měcholupského útulku patří také péče o zvířata týraná. Nejčastěji jde opět o kočky, letos na jaře nicméně strážníci našli například týraného hroznýše, který strávil přibližně půl roku stočený v koši na prádlo a bez potravy. Všem příchozím zvířatům poskytuje útulek tu nejlepší možnou péči včetně léčby nemocí a zranění. A stejnou péči věnují zaměstnanci nejen měcholupského útulku také výběru nového majitele. S každým, kdo si k nám pro nové zvíře přijde, se snažíme mluvit, doporučit mu, které by pro něj bylo nejvhodnější a jak by o něj měl správně starat. Během jejich pobytu u nás zvířata poznáme, víme, jaké mají zdravotní předpoklady a potíže a známe také jejich povahové rysy. To může výběr zájemců významně ovlivnit, vysvětluje Radek Bogdan. Zaměstnanci útulku se tak snaží upozornit lidi na to nejdůležitější že zvíře není hračka, ale závislý tvor potřebující péči a zodpovědné zacházení. Každý by si proto měl pořízení nového čtyřnohého kamaráda řádně rozmyslet. Lidé by měli přestat brát zvířata jako hračky nebo nevhodné dárky pro V SKBu Hostivař na Trhanovském náměstí působí již řadu let oddíl dívčího volejbalu. Dívky, které s volejbalem začínaly jako úplné začátečnice, nyní úspěšné hrají Pražský přebor ve věkových kategoriích kadetky a juniorky. Kromě pravidelných tréninků 3x týdně a soutěžních turnajů se také každoročně zúčastňují letního soustředění společně s karatisty a hrají na dalších doplňkových turnajích. Od listopadu 2010 otevírá SKBu Hostivař nový oddíl dívčího volejbalu pro dívky narozené v roce 1999 a mladší. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Hornoměcholupská v úterý a čtvrtek 16,00 17,30. V letních měsících budou dívky trénovat na venkovním volejbalovém hřišti na Trhanovském náměstí. Dívky, které mají zájem o výkonnostní volejbal, mají možnost nezávazně si trénink vyzkoušet. Přijďte rozšířit řady volejbalistek v Hostivaři!!! Informace Michal Strnad Dolnoměcholupský útulek je útočištěm i pro cizokrajná zvířata pobavení. Majitelem by se měl stát jen ten, kdo si plně uvědomuje svou zodpovědnost. Zvířata jsou totiž na lidech stoprocentně závislá, uzavřel první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetencí práce městské policie spadá. Barbora Mocová Servis počítačů, notebooků a tiskáren. Diagnostika ZDARMA. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL.: Koupím byt, rodinný dům, pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL: , nebo Vyměním nájemní byt s lodžií v Praze 10 u Hostivařské přehrady, velmi slunný, plastová okna, možnost odkoupení do osobního vlastnictví, nyní nájemní byt smlouva na dobu neurčitou za či dvougarsoniéru okolo 50 m 2 po rekonstrukci v Petrovicích, Horních Měcholupech a okolí nebo okolí parku Jezerka na Praze 4. Tel , Nevolat RK. Výměna 1 + 1, 1. kat., koupelna s vanou, WC zvlášť, P 8 Karlín (M Křižíkova) za event. 2 + k. k., Praha 10 Horní Měcholupy Petrovice. Tel.: Nabízím byt 1 + 1, I. Kategorie, Vršovice v osobním vlastnictví. Plocha předsíň 8,5 m 2, Koupelna 2,7, WC 0,9, pokoj 18,5. Tento byt se nachází ve III. patře 6ti patrového cihlového domu. Kuchyň i pokoj jsou orientovány na jih do zahrady vnitrobloku. Požaduji 2 + 1, I. kategorie, Praha 10 - Hostivař v osobním vlastnictví po celkové revitalizaci bytu i domu II. III. patro s výtahem. Koupelna a WC oddělené, orientace bytu na východ, jih, západ. Spojení: 14 Hlasatel Listopad 2010

15 Akce pro veřejnost v listopadu a prosinci na Toulcově dvoře DIVADÉLKO FRYDOLÍN Sezóna 2010/2011 Začátek představení v 16 h. (pokud není stanoveno jinak). Pokladna otevřena od Vstupné 35 Kč listopad Cesta za duhou Kašpárek si staví domeček - premiéra Křemílek a Vochomůrka Ledová chaloupka prosinec Pohádka o vánočním stromku a zpívání koled CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ pondělí h Tělocvičná jednota Sokol Hostivař Švehlova sokolovna, U Branek 674, Praha 10, Nabízíme k pronájmu společenský sál (10 x 20 m) na konference, plesy, narozeninové oslavy. zdravotní cvičení a kondiční cvičení pro každý věk úterý h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu středa h cvičení na nářadí Kruhové peklo čtvrtek h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK Otevřeno: pondělí úterý až pátek (přezůvky s sebou) Co vás u nás čeká: - tělocvična s různými prolézačkami, skluzavkami, trampolínou - opravená herna se spoustou hraček, které průběžně doplňujeme a se skluzavkou a bazénem plným kuliček - výtvarný koutek s vodovými barvami a s připravenými šablonami na vymalování, které každý týden měníme - v 11 hod. loutkové představení pro nejmenší např. Ledová chaloupka, O veliké řepě, O sněhulákovi aj. - zpívání a povídání říkanek s bubínky a tamburínami - hraní s velkým barevným padákem v tělocvičně - příjemné posezení při dobré kávě nebo čaji z naší kavárničky - v objektu sokolovny se také můžete nechat zkrášlit na kosmetice CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Začínáme v týdnu od 13. září. Pondělí 9 10 hod hod hod. Čtvrtek hod. Říjnové ohlédnutí II. ročník běhu - Memoriálu Jana Kocourka a IX. Hostivařská loutkárna Sobota , Perníková sobota Pečení a zdobení vánočních perníků tradičními i novými způsoby. Neděle , Konopné odpoledne II Konopné pečení chleba, vyrábění konopných výrobků a setkání s odborníkem. Sobota , Betlém ze šustí Přírodní materiály provázejí lidstvo odnepaměti. Neděle , od 15:00 Hudba mlynářů a králů Předvánoční setkání s muzikantskými i výtvarnými skvosty. Pondělí , 13:30 15:30 a 16:30 18:30 Adventní věnce Výroba a dekorace adventních věnců. Bude probíhat ve dvou termínech. Úterý , 16:00 19:30 Pečení Biovánoček Přijďte si na Toulcův dvůr napéct vánočku z celozrnné mouky a bioingrediencí. Středa , 16:30 18:30 Medvědů není nikdy dost Umíte si představit dětství bez medvídka? Na Toulcově dvoře si jej můžete sami vyrobit. Středa , 18:00 20:00 Předvánoční smaltování Výtvarná dílna zaměřená na výrobu originálních šperků technikou sypaného smaltování Zvyky adventu a vánoční doby (vánoční výstava) Na výstavě uvidíte tajemné postavy adventu, dárky k Mikuláši, betlémy a jiné dobové zvyky a předměty. Sobota , 10:00 16:30 Staročeský mikulášský jarmark Tradiční předvánoční jarmark, při kterém bude možnost zakoupit dárky, zpříjemnit si chvíle starými řemesly, zahřát se medovinou a setkat se s dobovými postavami, které se na vsi v adventu pohybovaly. Úterý , 16:00 19:30 Pečení Biovánoček Přijďte si na Toulcův dvůr napéct vánočku z celozrnné mouky a bioingrediencí. Čtvrtek , 16:00 19:30 Velká andělská dílna Vánoční naladění s vyráběním andělů. Andělé quillingovou technikou, z vizovického těsta či z papíru. Pondělí , 14:00 18:00 Vánoce na statku ve znamení lidových ozdob Tvořivé odpoledne plné vánoční atmosféry při výrobě svíček, ozdob, přání či perníčků. Úterý neděle , 13:00 17:00 Vánoční výstava Betlémů Výstava betlémů v barokních stájích navodí překrásnou vánoční atmosféru. Rezervace programů na tel a u Místo konání a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel ; URL: Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov (C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky Toulcův dvůr Foto: Jana Jandovská Pohybové hry, cvičení na nářadí, s gymbalóny, padákem, míči, pro děti od 2 do 6 let. DÍLNY - WORKSHOPY (pro dospělé a děti od 8 let) Podrobnější informace na internetových stránkách nebo na tel Místa je nutné předem rezervovat! - v mc Frydolínek - na internetu - sms na tel Monika Cibulková 20. listopadu 9-12 h. Malování triček (50 Kč za tričko) 28. listopadu 9-12 h. Vánoční motání (výroba vánočních dekorací a věnců) (190 Kč) 28. listopadu h. Vánoční motání (výroba vánočních dekorací a věnců) (190 Kč) 11. prosince 9-12 h. Vánoční dílna pro rodiče s dětmi (Na několika stanovištích si vyrobíte přáníčka, hvězdičky, andílky a další.) (200 Kč rodič + dítě, dítě 70 Kč, dospělý 160 Kč) SOBOTNÍ DÁMSKÁ JÍZDA S JÓGOU 20. listopadu od 10 h. Sobotní dopoledne s cvičením powerjógy. (cena 210 Kč) GALERIE V CHODBĚ od 12. listopadu do 28. února 2011 Tomáš Polívka: Light and Sound (výstava fotografií) Bezstarostná jízda Prahou Na frekvenci 92,6 FM Český Rozhlas Regina každý všední den , ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím proud dopravních informací bez zpoždění zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole, vy - naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné každý všední den jeden z vás, kdo zavoláte seriozní dopravní informaci na linku , získá poukázku na pohonné hmoty za 1000,- Kč od společnosti OMV 2010 Listopad Hlasatel 15

16 Společnost DUHA Centrum denních služeb Vás srdeãnû zve na Den otevfien ch dvefií v sobotu hod Nabídneme Vám: nákup vánoãních dárkû tvûrãí dílny zamûfiené na v robu vánoãních ozdobiãek hudební pfiekvapení vystoupení klientû CDS seznámení s dûním a novinkami v CDS foto prezentace bohaté obãerstvení adventní kalendáfi pro nejmen í a mnoho dal ího Na setkání se těší klienti i zaměstnanci Společnosti DUHA Bolevecká 468, Praha 15 Horní Mûcholupy 16 Hlasatel Listopad 2010

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 17 ZÁŘÍ 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 "Tento způsob léta zdá se

Více

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta ZDARMA ČÍSLO 8 ROČNÍK 16 ŘÍJEN 2010 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5, 11-13 Investiční akce 2006-2010 6-11 Významná výročí 12 Vítání občanků 12 Informace ze ZŠ a MŠ 14-15 Kronika událostí 16-17 Naši

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí 11-13 Naši senioři 13 Sport a

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str. 11 22 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Daruj krev 2 Lukáši Pešku, gratulujeme! 2 Europass - cesta za prací a studiem 4 Soutěž mladých automechaniků 5 Bitva u

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Hlasatel 1.08.qxp 8.1.2008 7:57 Stránka 1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Štěstí, zdraví... 2 Vítání občánků 2 Infocentrum otevřeno 4 Domovem se stává místo...

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku -

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Zabijačka mezi paneláky

Zabijačka mezi paneláky březen http://umo1.plzen.eu Zabijačka mezi paneláky SLOVO STAROSTY MGR. MIROSLAVA BRABCE Zabijačka patří mezi staré slavnosti a obvykle se koná v období od prosince do března. Městský obvod Plzeň 1 připravil

Více

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004 12Listy/Obálka 24.11.2004 13:24 Stránka 1 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 12/2004 Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014 20. VÝROČÍ ČASOPISU JUBILEJNÍ 190.ČÍSLO NEVIDITELNÉ STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY více na str. 9 12 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Jihoměstští hasiči nacvičovali záchranu v seniorských domech

Jihoměstští hasiči nacvičovali záchranu v seniorských domech KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jihoměstští hasiči nacvičovali záchranu v seniorských domech Tradiční akce Plavecké závody již pošesté Blatenské podzimní posvícení Časopis klíč ročník

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více