DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 16 LISTOPAD 2010 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Významná výročí 2 Informace ze ZŠ a MŠ 5-8 Kronika událostí 8-12 Naši senioři 13 Sport a kultura 13-16

2 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2010 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2010 v těchto termínech: prosinec , 15. Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2010 v tomto termínu: prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat: v Hasičské zbrojnici, Holoubkovská 323 od 15,00 h. Listopadová výstava Od začátku listopadu vystavuje svá díla ve vestibulu radnice Ilona Volfová. Na výstavě můžete vidět sádrové tašky zdobené ubrouskovou metodou. Výstava je prodejná a potrvá do konce měsíce. OŠKZ Distribuce Hlasatele Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo pište na Významná výročí 11. listopadu 2010 oslavili manželé Marie a Antonín Vosáhlovi z Hostivaře významné životní jubileum 50 let společného života ZLATOU SVATBU. Hodně štěstí, zdraví a dík za vychování přeje dcera Renata s rodinou. MČ Praha 15 vyhlašuje nabídkové řízení na obsazení volných bytů Odbor majetku ÚMČ Praha 15 oznamuje záměr pronajmout formou nabídkového řízení volné byty: byt č. 13, 6. patro, 3+1, Livornská 426, Praha 10 byt č. 8, 4. patro, 3+1, Livornská 426, Praha 10 byt č. 9, 3. patro, 3+1, Milánská 417, Praha 10 byt č. 12, 4. patro, 3+1, Milánská 410, Praha 10 byt č. 23, 7. patro, 3+1, Milánská 410, Praha 10 Prohlídky bytů - Livornská 426/8: , Livornská 426/13: , Milánská 417/9: , Milánská 410/12: , Milánská 410/23: , Termín podání nabídek do do podatelny ÚMČ Praha 15. Podrobnosti nabídkových řízení jsou zveřejněny na úřední desce u budovy ÚMČ Praha 15 a webových stránkách Informace podá OM ÚMČ Praha 15, tel Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů!!! POZOR ZMĚNA!!! Kontejnery budou přistavovány pouze na 1 den, dopoledne budou umístěny na stanoviště, odvezeny budou druhý den ráno. Kontejnery jsou určeny pouze pro domovní objemný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, vybavení koupelen a WC, apod.) 19. listopadu 2010 ulice V Aleji u č. p. 162 parkoviště v ul. Na Křečku u ul. Parmské ulice Nad Přehradou na parkovišti u č. p. 408 parkoviště mezi Veronským nám. a ulicí Boleveckou Milánská proti č. p. 461 parkoviště v Janovské ulici u č. p. 398 parkoviště v Neapolské ulici ulice Kaznějovská proti trafostanici ulice Řepčická u ul. Hornoměcholupské 3. prosince 2010 parkoviště v Kozmíkové ul. u č. p. 1103/7 křižovatka ulic Nad Botičem a Zápotoční v Bruslařské ulici mezi ul. Tenisovou a Gercenovou křižovatka ulic Kytínská a Plk. Mráze v ulici Proti Proudu u ul. Kobylákové křižovatka ulic Gercenova a U Dvojdomů U Továren (u tenis. kurtů) u křižovatky ulic U Branek a Štěrboholská v Miranově ulici proti pekárně 17. prosince 2010 u křižovatky ulic Hostivařská a U Břehu parkoviště v Záveské ulici Umístění dalších kontejnerů na obnošený textil Oznamujeme, že na území MČ Praha 15 přibyly další kontejnery na obnošený textil. V současné době jsou k dispozici tři kontejnery v areálu OC park Hostivař (Interspar) - jeden vedle zadního vchodu a dva v blízkosti hlavního vchodu. Další dva kontejnery byly U Průseku x Strašnická parkoviště v ulici Pražská u ul. Azalková křižovatka ulic Kozinova x Selská v Mračnické ulici u ul. Chudenické u č. p. 1053/4 parkoviště ve Vajdově ulici u č. p. 2 parkoviště u ulic Na Košíku a K Horkám plocha u kotelny mezi Chudenickou a Přeštickou Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběr. dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla) nebo v Teplárenské ul. č. 5 Praha - Dolní Počernice, Bečovské 939 v Praze 22 Uhřiněvsi či jiného sběrného dvora hl. m. Prahy nebezpečného odpadu (např. lednice, monitory TV a PC, různé chemikálie a barvy, včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a monitorů), nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ s. r. o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic), či ve sběr. dvorech uvedených výše (zde je možno odevzdat také lednice či monitory) veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Upozornění: uvedená místa přistavení jsou pouze orientační (v závislosti na momentálním nejbližším volném místě). Případné dotazy zodpoví Ing. Šmídková na tel přistaveny u Taškentu v blízkosti prodejny Albert (pod schody na poštu) při ulici Plk. Mráze. Do kontejneru lze odkládat čisté šatstvo, boty, kabelky vždy zabalené či uložené v tašce. OŽP ÚMČ Praha 15 Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová; Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 9/2010 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 10/2010 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 9. prosince Hlasatel Listopad 2010

3 Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 15 Celkový počet mandátů v zastupitelstvu obce připadající jednotlivým volebním stranám celkem za všechny obvody: Strana zelených Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Občanská demokratická strana NEZÁVISLÍ Věci veřejné Strana Svobodných občanů TOP Volební strana Hlasy Zastupitelé abs. v % abs. v % Strana zelených ,61 0 0,00 Česká strana sociálně demokratická , ,57 Komunistická strana Čech a Moravy ,99 0 0,00 Občanská demokratická strana , ,14 NEZÁVISLÍ , ,71 Věci veřejné ,40 0 0,00 Strana svobodných občanů 552 0,89 0 0,00 TOP , ,57 Odbor občansko správních agend Připravované změny ve vedení MHD od Organizace ROPID připravuje ve spolupráci s městskými částmi k termínu zavedení nové autobusové linky číslo 296 (Nádraží Horní Počernice CČM Kyje Hostavice Dolní Počernice Štěrboholy Dolní Měcholupy Horní Měcholupy - Hostivař Sídl. Na Groši Skalka Sídl. Skalka), která mimo jiné zajistí přímé spojení Štěrbohol, Dolních Měcholup a sídliště Na Groši s Úřadem MČ Praha 15, jakož i přímé napojení na obchodní centrum Černý Most, obchodní centrum ve Štěrboholích a na Skalce (zastávka Michelangelova). Dále také zajistí dopravní obsluhu ze sídl. Na Groši ke stanici metra A Skalka. V tomto úseku nahradí linku 101, která bude ve směru od Záběhlic nově ukončena v zastávce Nádraží Hostivař. Linka č. 296 bude provozována midibusem. K lince č. 296 budou nově zřízeny zastávky na ul. Pražská (u ul. Švehlova k přestupu na tramvajové a autobusové linky) a na ul. Hornoměcholupská (u základní školy). Podrobnější informace o provozu této linky a o dalších připravovaných změnách ve vedení autobusových linek PID na území MČ Praha 15 budou zveřejněny v dalším čísle. Zdeněk Havel, ved. OD Narozeninová párty Oslav narozeniny v novém pirátském Detském svete! Malá Lollipop oslava do deseti detí / Velká Lollipop oslava do dvaceti detí Zajistíme: výzdobu místnosti, korunky pro všechny děti, frkačky, trumpetky, pozvánky, drobné občerstvení, dort, balonky, fotku na památku, dětské šampaňské a hostesku, která se o děti postará. DalSí sluzby na prání: občerstvení pro děti, klaun, kouzelník, karikaturista, video, loutkové divadlo, facepainting, tvarování balonků, výtvarná dílna či pohádková postavička Listopad Hlasatel 3

4 Projekt Dobrovolnická služba V minulých číslech Hlasatele jsme informovali o dobrovolnících, kteří na naší městské části pomáhají seniorům. dobrovolnice z řad občanů a jako třešinka na dortu mezinárodní dobrovolníci z Evropy. Přesto je pro nás nejvýznamnější práce s žáky našich základních škol, protože jejich přímá aktivita se seniory je přínosem nejen pro naše starší občany, ale i pro rozvoj osobnosti mladé generace. Základní škola Veronské náměstí vypracovala svůj vlastní projekt, který byl zaměřen především na rozvoj žáků v oblasti psychosociální, tj. na odstraňování sociálních rozdílů mezi lidmi, k překonávání generačních bariér a rozvoji emoční inteligence. Paní učitelka Blanka Ptáčková společně s žáky devátých ročníků navštěvovala pravidelně v hodinách rodinné výchovy Sociálně ošetřovatelskou jednotku našeho Centra sociální a ošetřovatelské pomoci. Žáci na vlastní kůži poznávali život seniorů zblízka, jejich problémy Podařilo se nám jako jediným pravděpodobně v celém Česku vypracovat projekt, který se skládal ze čtyř oblastí. Zúčastnili se ho žáci ze Základní školy Veronské náměstí, studenti středních škol, a radosti chodili s nimi na procházky, hráli s nimi společenské hry, četli jim knihy a časopisy, rozmlouvali s nimi o jejich rodině. Postřehy některých žáků z realizace projektu: Nečekal bych, že je to tak namáhavé. Myslím, že je dobrý, že někomu pomáháme. Já jsem se měl starat o moc milou babičku, která si ráda povídá. Často bývá lepší jen poslouchat, a když přestane povídat, položit další otázku. Babička, kterou jsem si vybral byla šťastná V tom jejich domově je to moderní. Přišlo mi to smutný, jak jsou ti lidé bezmocní, ale líbilo se mi, že měli radost, když jsem si s nimi povídala Myslím si, že ty lidi byli opravdu vděční, že za nimi někdo přijde Chtělo se mi brečet, když jsem odcházela Pravidelnou účastí žáků základní školy v sociálním zařízení jejich činnost nekončí. Sociální vztahy, které případně vzniknou, pokračují. Základní škola podporuje další návaznost: návštěvy žáků školy u seniorů i v době osobního volna, tedy i o víkendech, kdy při rozhovorech, četbě a v neposlední řadě i při pobytu venku vznikají další možnosti osobní realizace, kdy mohou do budoucna působit jako dobrovolníci v sociálních službách. MČ Praha 15 oceňuje iniciativu Základní školy Veronské náměstí, kterou věnovala zmíněnému projektu jeho realizaci a podpoře. A co ta třešinka na dortu? Městská část uspořádala letos v létě workcamp pro dobrovolníky z evropských států. Přijelo šest studentů z Itálie, Švýcarska, Polska a Francie. Vážně to byl zážitek, jak se zahraniční studenti snažili, aby to byla legrace a oživení pro všechny zúčastněné. Hráli pantomimu, kreslili obrázky a brzo se prolomily všechny 4 Hlasatel Listopad 2010 bariéry a senioři doslova rozkvetli. Měli zábavu a také novou práci naučit ty mladé legrační studenty něco o nás o naší zemi o našem městě. Hlavy si najednou začaly oživovat dávno zapomenuté jazyky a staroušci nejen museli, ale hlavně chtěli aktivně žít. No a to je to hlavní, co tento projekt (nebo můj záměr ) měl za cíl. Co na závěr? jen přání, aby se našli lidé, kteří chtějí aktivně a bez nároku na odměnu pomoci potřebným. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty

5 Rozhovor s Ing. Alenou Marečkovou - ředitelkou Střední pedagogické školy Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, Praha Paní ředitelko, zanedlouho oslaví Vaše škola 20 let působení. Můžete nám ji představit? Právě v příštím roce oslavíme 20. výročí školy, což je významný mezník v životě školy, který také dokazuje naši konkurenceschopnost a kvalitu. V současné době nabízíme jak denní, tak dálkovou formu studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který připravuje budoucí učitelky MŠ a vychovatelky ŠD. Druhým oborem je poměrně mladý a zajímavý obor Pedagogické lyceum. Ten je určený pro žáky, kteří zatím nemají svou konkrétní profesní představu, ale uvažují o svém působení v oblasti vzdělávání, výchovy a v dalších humanitních směrech. Kdybych já měla na prahu dospívání tu možnost znovu volit své další studium, tak přiznávám, že tento obor by byl tou první volbou. 2. Čím je výjimečná Vaše škola? Naší předností je její velikost (do 200 žáků) a individuální přístup k žákům. Já osobně znám každého žáka školy. Naší snahou je budovat otevřenou atmosféru ve škole. Právě ta velikost školy nám umožňuje vše, co přináší školní život, řešit osobně Lyžování v Alpách Informace ze ZŠ a MŠ tady a teď. Snažíme se v každém našem žákovi vidět člověka s jeho jedinečností. Úspěšnost této snahy snad dokládá, že se k nám často vrací naši absolventi, aby se s námi podělili o své úspěchy nejen profesní, ale i životní. 3. Kterých úspěchů si ceníte? Teď se neustále hovoří o nové státní maturitě, o srovnávání studentů. Naši studenti nejsou nijak excelentní ve srovnání všeobecně vzdělávacích Futurum předmětů, tam se řadíme k průměru, i když samozřejmě někteří jednotlivci jsou výrazně lepší. Ale silná stránka našich žáků je právě v jejich odbornosti. A ta se nikde netestuje. Až praxe a život sám ji prověří. A tam naši absolventi vyhrávají na plné čáře. Cítím uspokojení, když mi volají ředitelky MŠ a chtějí zaměstnávat naše absolventky, protože mají s nimi kladné zkušenosti z odborné praxe. Když za mnou přijde čerstvá absolventka a řekne, že je v MŠ moc šťastná, že si získala respekt u rodičů a děti ji milují. Pak cítíte, že vaše škola to,,,piplané dítě, má smysl. Navíc naši absolventi také úspěšně pokračují ve studiu na Projektový den VOŠ a VŠ. Posledním úspěchem školy je získání certifikátu kvality od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 4. O soukromých školách se občas tvrdí, že nejsou příliš kvalitní. Jak se s tímto názorem vyrovnáváte? Proč by zájemci měli volit právě Vaši školu? Myslím si, že vzdělávací trh se již vykrystalizoval a nekvalitní školy vesměs zanikly. Soukromá škola se vždy musí snažit nabídnout takovou službu, za kterou si rodiče budou ochotni připlatit. Na naší škole dostanou příležitost i žáci, jejichž cesta vzdělávacím systémem nebyla přímočará. Když je jim ale dán prostor a podpora učitelů, žáci často objeví své předpoklady a společně rozvineme potenciál k jejich osobnostnímu rozvoji. Největší terno spatřuji v kvalitním pedagogickém sboru. Právě za vysokou odbornou a pedagogickou hodnotou svých kolegů si stojím. Když vidím chuť učitelů na sobě dále pracovat a zapojovat moderní formy výuky, tak mám prostě radost. Personální podmínky také nadstandardně hodnotila Česká školní inspekce. Jak jsem se již zmínila, velkým úspěchem školy je získání certifikátu kvality od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, která je také prokazatelným potvrzením, že námi zvolená cesta k předávání kvalitního vzdělávání je správná. Děkujeme za rozhovor. Redakce Angličtina na ZŠ Hornoměcholupská Co je nového ve výuce angličtiny na ZŠ Hornoměcholupská? Pro prvňáčky, kteří se nemohou angličtiny dočkat, na rozdíl od některých žáků devátých tříd, kteří by se s ní už rádi rozloučili, je tady jednou týdně kroužek anglického jazyka. Děti zde při hře zvládnou základní anglická slovíčka. A ještě jedna novinka.všichni žáci prvních tříd se s angličtinou seznamují v předmětu pracovní činnosti. Děti se naučí názvy barev, svých výrobků a pomůcek, se kterými pracují. Pro borce ze čtvrté a páté třídy, kterým výuka mimo angličtinu nestačí česky, se připravují pracovní listy, ve kterých bude slovní zásoba a úkoly částečně odpovídat učivu probíranému ve vlastivědě. Na jaře se pro deváté ročníky pořádá soutěž se zadáním v angličtině v historickém centru Prahy (po důkladné přípravě ve třídě). V loňském školním roce to i přes strašlivé počasí nikdo nevzdal, nikdo se také neztratil, všichni dorazili k cíli a dokonce (!) splnili zadané úkoly. No, myslíme si, že škola se snažila dost, a teď se zase musí snažit žáci. Přejeme jim hodně štěstí.good luck! Vyučující angličtiny na škole Z výuky anglického jazyka ve škole Foto: Jiří Doutnáč 2010 Listopad Hlasatel 5

6 Den stromů na ZŠ Křimická Historicky první Den stromů proběhl roku 1872 v americké Nebrasce a od té doby se slaví vysazováním nových stromů v řadě zemí celého světa. Na našem území byl svátek připomínán již na počátku minulého století. Itento rok se dvacet sedm žáků naší školy společně s pedagogickým doprovodem vydalo prověřit si své znalosti anglického jazyka. Poznávací zájezdy do Anglie se u nás pomalu stávají tradicí, ten letošní se uskutečnil ve dnech října. Poštěstilo se nám poznat hlavní město Spojeného království na vlastní oči. Seznámili jsme se nejen s historií a současností Anglie, ale také se způsobem života Angličanů, v jejichž rodinách jsme byli ubytováni a kde jsme ochutnali tradiční anglickou kuchyni. Po dobrodružné cestě autobusem a následně trajektem přes kanál La Manche nás čekala londýnská metropole v celé své kráse. Během okružní V České republice byla tato tradice obnovena v roce Den stromů 20. října společně oslavili také naši prvňáčci. Prostřednictvím pohádky se seznámili s proměnami stromů během čtyř ročních období a naučili se o nich básničky. ZŠ Křimická opět v Londýně! kopule katedrály. Během výstupu jsme zdolali tisíc schodů, za což jsme byli odměněni ohromujícím výhledem na Londýn a řeku Temži. Naší pozornosti neuniknul ani nejznámější londýnský most Tower Bridge a samotný Tower, královská pevnost na řece Temži, jež byla v minulosti nejen slavnou věznicí, ale také královským palácem, hvězdárnou, zbrojnicí či zvěřincem. V dnešní době je známá Pozorováním přírody, mícháním podzimních barev a obtiskáváním listů a kůry stromů se učili vnímat rozmanitost krásy. Pochopili, že stromů si musíme vážit a chránit je. ZŠ Křimická zvláště jako místo úschovy britských korunovačních klenotů a místo, kde je turistům promítán záznam slavnostních okamžiků korunovace současné královny Alžběty II. V rámci celodenního výletu jsme se vydali k megalitické stavbě Stonehenge, pravděpodobně svatyní z doby bronzové, následovala prohlídka pozůstatků středověkého hradiště známých jako Old Sarum a prohlídka historického centra města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Anglii. Na úplný závěr našeho výletu jsme se rozloučili s Londýnem pohledem z ptačí perspektivy z obřího ruského kola London Eye, projížďkou vyhlídkovou lodí po řece Temži a návštěvou londýnského předměstí Greenwich s nultým poledníkem, kde jsme stanuli zároveň na východní i západní polokouli. Na zpáteční cestě nás zmohla únava, ale ničeho jsme nelitovali, jelikož jsme se vraceli obohaceni o spoustu nových zážitků, dětem zářily oči štěstím a nadšením. Všichni se těšíme, že se nám v příštích letech opět podaří uskutečnit poznávací zájezd do Anglie, kam se budeme vždy s radostným očekáváním vracet. Mgr. Petra Nedvědová projížďky po městě jsme zhlédli nejvýznamnější památky jako Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus a v neposlední řadě jsme se rovněž stali svědky ceremoniálu střídání stráží před Buckinghamským palácem. Po nejrušnějších tepnách centrálního Londýna jsme se svezli červeným dvoupatrovým double deckrem. Nezapomenutelným zážitkem byla bezpochyby návštěva Britského muzea, kde nás čekaly rozmanité expozice. I další dny byly plné nevšedních zážitků, absolvovali jsme prohlídku nově postaveného Shakespearova divadla The Globe, svou monumentalitou a okázalostí nás ohromilo životní dílo nejslavnějšího anglického stavitele a architekta sira Christophera Wrena katedrála Sv. Pavla, kde jsme si prohlédli krypty s hrobkami nejvýznamnějších britských osobností a vystoupali jsme na samý vrchol 6 Hlasatel Listopad 2010

7 Družinka Nad Přehradou a jablíčko z Evropy Tak jsme v září vyrazily.nejen do školy, ale také s družinou Letem světem nebojte se, budeme chodit stále do školy, ale budeme poznávat různé části světa. Začaly jsme v září vzpomínkou na krásná místa naší země, která jsme navštívily o prázdninách. V říjnu jsme se nechaly vést podzimním ovocem jablíčkem, které se kutálí po celém středu Evropy od nás na všechny strany. Povídaly jsme si o ovoci, vitamínech a o zdraví. Poprvé jsme letos přivítaly rodiče v tvořivé dílně naší družiny a společně jsme vykrajovaly a vyřezávaly z jablek umělecká dílka. A aby se nám lépe pracovalo, uspořádaly jsme i díky rodičům jablečné hody mňam! Také nás čekala Jabkiáda, kde se soutěžilo v netradičních disciplínách, např. hod jablkem do košíku, kutálení jablíček kolem Evropy a nebo třeba okusování jablek na čas. A kam nás zavede měsíc listopad? To se nechte překvapit, ale určitě vám o tom zase příště napíšeme. Děti a paní vychovatelky ze ŠD Nad Přehradou Postřehy a zážitky žáků ze školy v přírodě Tak jsme se dočkali. Konečně je před námi tábor Star Line v Hrachově. Nejdřív se objevuje golfové hřiště a poté marodka. Je to tu hezčí než na fotkách, pomyslí si všichni v autobusu. Za chvíli tu stojíme s kufry a autobus odjíždí. Otvírají se dveře do jídelny a na velkou verandu vyjde jedna z našich vedoucích. Vede nás do jídelny, poté nám dává instrukce a jdeme se ubytovat. Jsme natřeseni na dobrodružství celotáborové hry, kdy budeme pomáhat králi Artušovi najít svatý grál a přemoci zlou čarodějnici Morganu. Naštěstí nad námi stojí a pomáha nám hodný čaroděj Merlin. Je to napínavé. Nakonec se nám podařilo grál sestavit a krále Artuše osvobodit. Na večerní diskotéce byl znát smutek, že škola v přírodě končí. Ale přece jen Praha 15 je Praha 15. Adam Krejčí, VII. A ZŠ Nad Přehradou Když jsme přijeli, byli jsme rádi, že už tam jsme. Naše vychovatelka byla hodná. Jídlo bylo docela dobré, bylo lepší a lepší. Celotáborová hra byla skvělá. Pomáhali jsme králi Artušovi porazit zlou Morganu. Hru provázela videa natočená samotnými vedoucími a pomocníky. Každé ráno jsme se učili, četli knihy, které jsme si přivezli, dělali různé soutěže spojené s matematikou. Když jsme se doučili, hráli jsme různé hry v přírodě. Večer jsme se dvakrát bavili na diskotéce. Když jsme se zabydleli, museli jsme balit. Všichni by tam určitě ještě rádi zůstali. Byla to super škola v přírodě. Matouš Beránek, VII. A ZŠ Nad Přehradou 2010 Listopad Hlasatel 7

8 8. A ze ZŠ Veronské náměstí ve Středisku výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených dveří. Sešlo se tam mnoho nevidomých lidí, kteří přišli se svými čtyřnohými pomocníky. Prohlédli jsme si kotce se psy, kteří jsou právě teď ve výcviku, dozvěděli jsme se o jejich výchově mnoho zajímavostí. Viděli jsme ukázku výcviku i chůzi se psem mezi překážkami. Tu Cestou s podzimními skřítky Podzim patří mezi nejhezčí a nejbarevnější roční období. Také v naší mateřince jsme se s ním důkladně a průběžně seznamovali jak v přírodě, tak prostřednictvím literatury, výtvarných činností či obrazového materiálu. Naše snaha vyvrcholila podzimní slavností na školní zahradě. Všechny děti si vyrobily skřítky Javoráčky. Jeden pondělní podvečer jsme se s rodiči a dětmi sešli na zahradě MŠ. Děti přišly s lampionky, v kostýmech podzimních skřítků a s Javoráčky zavěšenými na krku. Paní jsme si mohli i vyzkoušet, ale odvahu měli jen Lukáš a Petr. Pro oba to byl zajímavý zážitek. Uvědomili jsme si, s kolika problémy se musí nevidomí vyrovnávat. Jana Churáňová, třídní 8. A ředitelka seznámila všechny zúčastněné s programem slavnosti a na konci slíbila překvapení. Na malé skřítky čekala různá stanoviště, na kterých prověřily paní učitelky jejich znalosti i pohybové dovednosti: třídění ovoce a zeleniny, zpěv a hádání písniček, pohádkové hádanky či slalom mezi světýlky. Na každém stanovišti obdrželi malí soutěžící hvězdičku na Javoráčka i sladkou odměnu. Po skončení soutěží a her nastal ten správný okamžik na slíbenou odměnu. Podzimní slavnost byla Kronika událostí zakončena velkolepým ohňostrojem, který byl tou správnou tečkou za hezky prožitým podvečerem. Za kolektiv MŠ HOROLEZECKÁ Outletové centrum splnilo své sliby Největší outletové centrum v České republice Fashion Arena bylo dokončeno a dne 14. října 2010 v 11:00 hodin byl slavnostním přestřižením pásky zahájen provoz druhé fáze centra. Dalších 37 nových obchodů na ploše o velikosti cca m 2 doplnilo již 79 existujících obchodů první fáze. Celkově nabídne Fashion Arena 116 obchodů se značkovým zbožím, zlevněným o 30 až 70 %. Za necelé tři roky od otevření (listopad 2007) tam zavítalo již 4,5 miliónu zákazníků. Pro velký zájem nájemců byl počet obchodů navýšen ještě o 11 malometrážních jednotek ve vnitřním oválu. V příštím roce se chceme zaměřit na širší spádovou oblast, aby nabídku centra využili zákazníci ze vzdálenějších míst České republiky. Chceme také přilákat více turistů, kteří mohou návštěvu hlavního města spojit s nákupy u nás, uvedl Thomas H. Villadsen, generální ředitel TK Development. Na závěr slavnostního okamžiku byly vypuštěny desítky balonků s vouchery, nebo-li poukázkami na zboží v různých hodnotách. Šťastní nálezci je mohou vyžít k nákupům v outletovém centru denně od 10:00 do 20:00 hodin. Text a foto: Marie Zdeňková 8 Hlasatel Listopad 2010

9 Lukostřelci uzavřeli sezónu Sobotní odpoledne 9. října přilákalo spoustu diváků na školní hřiště ZŠ Veronské náměstí. Někteří přišli vědomě, jiní určitě ze zvědavosti, ale všichni se dobře bavili. Oddíl lukostřelby SK RAPID Praha pořádal již 4. zábavní odpoledne pro širokou veřejnost při příležitosti ukončení lukostřelecké sezóny 2009/10. Aby byl program co nejpestřejší, pořadatel přizval i taneční soubory ze ZŠ a Klubu seniorů, nabídl možnost vyzkoušet si různá řemesla, představil historické tance a souboje, country kapelu KNOT a samozřejmě poskytl možnost vyzkoušet si střelbu z luků. Oslava státního svátku v Praze 15 Dne 27. října, v předvečer státního svátku, uspořádala Společnost Antonína Švehly, jako již tradičně, vzpomínkové setkání k uctění památky našeho slavného rodáka, prvorepublikového ministerského předsedy Antonína Švehly. Oslava proběhla za slunného počasí a za účasti široké veřejnosti. Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Pavel Černý položením květin a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Po přečtení zdravic mj. z Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, ministra zemědělství SR Zsolta Simona, ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy, našeho nového senátora Milana Pešáka, poslance PSP ČR Waltera Bartoše, vystoupil Filip Benda, který tlumočil pozdrav ministra obrany ČR Alexandra Vondry. Za naši městskou část se ujala slova zástupkyně starosty Helena Lukasová, která vyzdvihla mimořádnou osobnost Antonína Švehly a jeho přínos pro dnešek. Zároveň vyjádřila poděkování naší Společnosti za šíření a propagaci myšlenek našeho rodáka širší veřejnosti. Dalšími řečníky byli předseda Svazu vlastníků půdy ČR František Janda, předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr. Posledním vystupujícím byl zástupce obce Dlouhá Loučka nedaleko Olomouce Jaroslav Brachtl, který vážil k nám dlouhou cestu a ve svém projevu zejména vyzdvihnul vztah Antonína Švehly k Dlouhé Loučce, kde nově existuje ulice Švehlova, stejně jako v Praze 15. Program poté pokračoval neformálním posezením v příjemném prostředí restaurace Karolína s diskuzí a občerstvením. Mgr. Pavel Černý Text a foto: Marie Zdeňková Foto: Marie Zdeňková 2010 Listopad Hlasatel 9

10 Přehrada zažila unikátní výlov Ochystaném odbahnění a revitalizaci Hostivařské přehrady jsme již několikrát informovali. Od 11. října se začala vodní nádrž kompletně vypouštět a 23. října byl Českým rybářským svazem Územním svazem města Prahy zahájen výlov. S napětím se očekávaly ryby větších rozměrů a jak je vidět na snímcích, přehrada vydala ze svých hlubin skutečně kapitální kousky. Po opadnutí vody se odhalily také zbytky Mouchova mlýna, který majestátně vévodil bývalému údolí. Marie Zdeňková Hostivařští rybáři slovili Foto: Ladislav Kučera (4) a Marie Zdeňková (2) V neděli 3. října dopoledne slovili hostivařští rybáři nádrž zvanou Výtahy, na Hornoměcholupském sídlišti. I když bylo chladno, naši rybáři si s výlovem poradili rychle a zručně, jak je vidět na snímcích. Text a foto: Marie Zdeňková 10 Hlasatel Listopad 2010

11 Paní učitelky Mgr. Milena Kožová a Mgr. Alena Smržová připravily svým žákům ze 3. A a 3. B ze ZŠ Hornoměcholupská praktickou výuku prvouky. Děti navštívily radnici 29. září obě třídy navštívily pana starostu, redakci Hlasatele, paní kronikářku a seznámily se s prací odborů a vším, co se pro občany na radnici dělá. Z otázek dětí bylo patrné, že se o dění kolem sebe zajímají a touto praktickou výukou si lépe umějí představit, co znamená pojem radnice. Obchodní centrum Europark je známé unikátními projekty, o nichž průběžně informujeme. Během měsíce října zažila premiéru akce nazvaná Druhé Vánoce, kdy návštěvníci mohli denně vyhrávat ceny v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Soutěž, která začala 1. října, měla velké finále v neděli 24. října V pravé poledne Druhé Vánoce v Praze 15 vypukla zábavná show, moderovaná Leošem Marešem a jeho pomocníkem sobem. Přestože se losovaly velké výhry a finále bylo pořádně napínavé, nechyběl humor. Marešův výkon plný vtipu a dobré nálady byl o to obdivuhodnější, že v sobotu i v neděli moderoval televizní přímé přenosy z Bratislavy, mezi nimiž si odskočil do pražského Text a foto: Marie Zdeňková Europarku. Vylosovaní finalisté byli telefonicky vyzváni na pódium, ale protože řada z nich nebyla přítomna, přecházela výhra na Nadaci Naše dítě. Adventní kalendář, sob, andělé a vánoční strom navodily tu správnou vánoční atmosféru, takže Druhé Vánoce jen o chvíli předběhly ty pravé, které jsou za dveřmi Text a foto: Marie Zdeňková 2010 Listopad Hlasatel 11

12 V Praze 15 je nová škola Vneděli dne proběhlo slavnostní otevření školního areálu DINO SCHOOLS OF PRAGUE za přítomnosti ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ve svém projevu ministr zahraničí vyzdvihl důležitost jazykového vzdělávání a poukázal na možnosti kvalitního vzdělávání žáků v dnešní době. Bývalá polygrafická škola v Bellově ulici prošla kompletní rekonstrukcí a nově, pod názvem Dino Schools of Prague, nabízí prostory pro mateřskou školu, základní školu a soukromé osmileté gymnázium. Text a foto: Marie Zdeňková Oslavy vzniku České státnosti v Praze 15 Již tradičně organizuje Český svaz bojovníků za svobodu Prahy 15 pietní akt u pomníků padlých z první světové války na čestném pohřebišti v Hostivaři i v Horních Měcholupech. Oba tyto akty jsou slavnostnější tím, že se jich účastní žáci základních škol Kozinova a Křimická. Nejen, že oslaví tradiční výročí, ale vlastním programem celou událost rozjasní. Mladá generace má možnost dozvědět se nové netradiční informace od přímých účastníků odboje. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Foto: Světlana Vojtová Výstava dua Neprakta Švandrlík VChodovské tvrzi byla 2. listopadu 2010 zahájena ve Velké galerii souborná výstava společného díla kreslíře, karikaturisty, ilustrátora a humoristy Jiřího Wintera Neprakty a spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka k 50. výročí počátku spolupráce této autorské dvojice. Na výstavě je k vidění výběr toho nejlepšího z jejich díla, mimo jiné originální černobílé kresby k románu Černí baroni, ilustrace k románu Krvavý Bill a viola, jenž byl jejich první společnou prací, nebo kreslené náměty Miloslava Švandrlíka. Výstavu, která potrvá do , příjemně zahájil Jiří Suchý. Na místě lze zakoupit jak katalog, tak jejich společné knihy. Otevřeno je denně mimo pondělí od do hodin. Text a foto: Marie Zdeňková 12 Hlasatel Listopad 2010

13 Hlavní město Praha Vás co nejsrdečněji zve na 15. ročník výstavy Schola Pragensis 2010 která se uskuteční ve dnech listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha čt, pá 9 18 hodin so 9 16 hodin Vstup zdarma Těšíme se na Vaši účast. Naši senioři Senior akademie Městské policie hl. m. Prahy Městská část Praha 15 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy uspořádaly pro naše seniory akademii. Je to cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, kde je vždy na jedné přednášce probíráno podrobněji jedno konkrétní téma např. prevence osobního bezpečí, ochrana osob a zabezpečení majetku, základy první pomoci, domácí násilí apod. Cílem je naučit seniory, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane. Tato forma preventivních programů umožňuje seniorům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku. Senior akademie sestává celkem z 13 přednášek. Součástí je také návštěva Muzea policie ČR, psího domova v Tróji a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy. Po skončení akademie obdrží senioři pamětní list o jejím absolvování, a dále každý účastník obdrží předměty k zabezpečení bytu, osobní alarm a brožury týkající se této problematiky. Městská část celou akademii zaštiťuje. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Kurz sebeobrany pro dívky Vrámci prevence a při nedávných událostech únosů mladých dívek připravili v klubu SKBu Hostivař speciální kurz sebeobrany pro náctileté dívky. Zkušení instruktoři naučí dívky řešit krizové situace. Kurz je určen pro dívky let a bude veden formou srozumitelnou pro mládež. Dívky se naučí základům sebeobrany, naučí se zacházet s technickými prostředky individuální ochrany, zejména tzv. tekutá střela, osvojí si základní návyky pro pohyb v noční městské aglomeraci, komunikaci s cizím člověkem a jednání v konfliktu, seznámí se se základy psychologie konfliktu a jejich prevence. Tento intenzivní kurz s omezenou kapacitou začíná a to vždy v úterý a čtvrtek 17,00 19,00 v centru bojových umění na Trhanovském náměstí. Veškeré informace na Sport a kultura 2010 Listopad Hlasatel 13

14 Nábor do oddílu dívčího volejbalu Ani ve středoevropské metropoli, jako je Praha, nejsou vzácností poměrně exotická zvířata, a to zdaleka ne jen v zoologické zahradě. S přinejmenším neobvyklými klienty se poměrně často setkávají zaměstnanci Útulku pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech a jejich kolegové z odchytové služby. Na svém kontě mají pavouky, ještěry, dravce, ale například i aligátora či žraloka. Měcholupský útulek funguje už od roku 2003, záchytná stanice pro ostatní zvířata, která k útulku patří, pak pracuje pět let. Útulek v Měcholupech slouží především k ubytování a péči o opuštěné kočky, přičemž je schopen postarat se až o 230 koček. Dalších sto míst je vyhrazeno pro volně žijící, exotická a další zvířata. Za dobu existence útulku se tady vystřídalo přes jedenáct tisíc zvířat. Většinou šlo o kočky, nicméně odchytová služba už měla co do činění zhruba s devadesáti živočišnými druhy a zdejší útulek také. Už jsme tu ubytovali i koně, vzpomíná Radek Bogdan, zástupce vedoucího Útulků pro opuštěná zvířata, a doplňuje: V rámci výjezdů jsme již řešili odchyt aligátora, ale lidé volali strážníky také ke žralokovi, který plaval ve Vltavě. Vyhodili ho tam z jedné pražské restaurace. Poměrně nedávno jsme si také jeli na jedno pražské nádraží pro dvě terária se štíry. K zaměstnancům měcholupského útulku patří také péče o zvířata týraná. Nejčastěji jde opět o kočky, letos na jaře nicméně strážníci našli například týraného hroznýše, který strávil přibližně půl roku stočený v koši na prádlo a bez potravy. Všem příchozím zvířatům poskytuje útulek tu nejlepší možnou péči včetně léčby nemocí a zranění. A stejnou péči věnují zaměstnanci nejen měcholupského útulku také výběru nového majitele. S každým, kdo si k nám pro nové zvíře přijde, se snažíme mluvit, doporučit mu, které by pro něj bylo nejvhodnější a jak by o něj měl správně starat. Během jejich pobytu u nás zvířata poznáme, víme, jaké mají zdravotní předpoklady a potíže a známe také jejich povahové rysy. To může výběr zájemců významně ovlivnit, vysvětluje Radek Bogdan. Zaměstnanci útulku se tak snaží upozornit lidi na to nejdůležitější že zvíře není hračka, ale závislý tvor potřebující péči a zodpovědné zacházení. Každý by si proto měl pořízení nového čtyřnohého kamaráda řádně rozmyslet. Lidé by měli přestat brát zvířata jako hračky nebo nevhodné dárky pro V SKBu Hostivař na Trhanovském náměstí působí již řadu let oddíl dívčího volejbalu. Dívky, které s volejbalem začínaly jako úplné začátečnice, nyní úspěšné hrají Pražský přebor ve věkových kategoriích kadetky a juniorky. Kromě pravidelných tréninků 3x týdně a soutěžních turnajů se také každoročně zúčastňují letního soustředění společně s karatisty a hrají na dalších doplňkových turnajích. Od listopadu 2010 otevírá SKBu Hostivař nový oddíl dívčího volejbalu pro dívky narozené v roce 1999 a mladší. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Hornoměcholupská v úterý a čtvrtek 16,00 17,30. V letních měsících budou dívky trénovat na venkovním volejbalovém hřišti na Trhanovském náměstí. Dívky, které mají zájem o výkonnostní volejbal, mají možnost nezávazně si trénink vyzkoušet. Přijďte rozšířit řady volejbalistek v Hostivaři!!! Informace Michal Strnad Dolnoměcholupský útulek je útočištěm i pro cizokrajná zvířata pobavení. Majitelem by se měl stát jen ten, kdo si plně uvědomuje svou zodpovědnost. Zvířata jsou totiž na lidech stoprocentně závislá, uzavřel první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetencí práce městské policie spadá. Barbora Mocová Servis počítačů, notebooků a tiskáren. Diagnostika ZDARMA. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL.: Koupím byt, rodinný dům, pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL: , nebo Vyměním nájemní byt s lodžií v Praze 10 u Hostivařské přehrady, velmi slunný, plastová okna, možnost odkoupení do osobního vlastnictví, nyní nájemní byt smlouva na dobu neurčitou za či dvougarsoniéru okolo 50 m 2 po rekonstrukci v Petrovicích, Horních Měcholupech a okolí nebo okolí parku Jezerka na Praze 4. Tel , Nevolat RK. Výměna 1 + 1, 1. kat., koupelna s vanou, WC zvlášť, P 8 Karlín (M Křižíkova) za event. 2 + k. k., Praha 10 Horní Měcholupy Petrovice. Tel.: Nabízím byt 1 + 1, I. Kategorie, Vršovice v osobním vlastnictví. Plocha předsíň 8,5 m 2, Koupelna 2,7, WC 0,9, pokoj 18,5. Tento byt se nachází ve III. patře 6ti patrového cihlového domu. Kuchyň i pokoj jsou orientovány na jih do zahrady vnitrobloku. Požaduji 2 + 1, I. kategorie, Praha 10 - Hostivař v osobním vlastnictví po celkové revitalizaci bytu i domu II. III. patro s výtahem. Koupelna a WC oddělené, orientace bytu na východ, jih, západ. Spojení: 14 Hlasatel Listopad 2010

15 Akce pro veřejnost v listopadu a prosinci na Toulcově dvoře DIVADÉLKO FRYDOLÍN Sezóna 2010/2011 Začátek představení v 16 h. (pokud není stanoveno jinak). Pokladna otevřena od Vstupné 35 Kč listopad Cesta za duhou Kašpárek si staví domeček - premiéra Křemílek a Vochomůrka Ledová chaloupka prosinec Pohádka o vánočním stromku a zpívání koled CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ pondělí h Tělocvičná jednota Sokol Hostivař Švehlova sokolovna, U Branek 674, Praha 10, Nabízíme k pronájmu společenský sál (10 x 20 m) na konference, plesy, narozeninové oslavy. zdravotní cvičení a kondiční cvičení pro každý věk úterý h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu středa h cvičení na nářadí Kruhové peklo čtvrtek h orientální tanec h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK Otevřeno: pondělí úterý až pátek (přezůvky s sebou) Co vás u nás čeká: - tělocvična s různými prolézačkami, skluzavkami, trampolínou - opravená herna se spoustou hraček, které průběžně doplňujeme a se skluzavkou a bazénem plným kuliček - výtvarný koutek s vodovými barvami a s připravenými šablonami na vymalování, které každý týden měníme - v 11 hod. loutkové představení pro nejmenší např. Ledová chaloupka, O veliké řepě, O sněhulákovi aj. - zpívání a povídání říkanek s bubínky a tamburínami - hraní s velkým barevným padákem v tělocvičně - příjemné posezení při dobré kávě nebo čaji z naší kavárničky - v objektu sokolovny se také můžete nechat zkrášlit na kosmetice CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Začínáme v týdnu od 13. září. Pondělí 9 10 hod hod hod. Čtvrtek hod. Říjnové ohlédnutí II. ročník běhu - Memoriálu Jana Kocourka a IX. Hostivařská loutkárna Sobota , Perníková sobota Pečení a zdobení vánočních perníků tradičními i novými způsoby. Neděle , Konopné odpoledne II Konopné pečení chleba, vyrábění konopných výrobků a setkání s odborníkem. Sobota , Betlém ze šustí Přírodní materiály provázejí lidstvo odnepaměti. Neděle , od 15:00 Hudba mlynářů a králů Předvánoční setkání s muzikantskými i výtvarnými skvosty. Pondělí , 13:30 15:30 a 16:30 18:30 Adventní věnce Výroba a dekorace adventních věnců. Bude probíhat ve dvou termínech. Úterý , 16:00 19:30 Pečení Biovánoček Přijďte si na Toulcův dvůr napéct vánočku z celozrnné mouky a bioingrediencí. Středa , 16:30 18:30 Medvědů není nikdy dost Umíte si představit dětství bez medvídka? Na Toulcově dvoře si jej můžete sami vyrobit. Středa , 18:00 20:00 Předvánoční smaltování Výtvarná dílna zaměřená na výrobu originálních šperků technikou sypaného smaltování Zvyky adventu a vánoční doby (vánoční výstava) Na výstavě uvidíte tajemné postavy adventu, dárky k Mikuláši, betlémy a jiné dobové zvyky a předměty. Sobota , 10:00 16:30 Staročeský mikulášský jarmark Tradiční předvánoční jarmark, při kterém bude možnost zakoupit dárky, zpříjemnit si chvíle starými řemesly, zahřát se medovinou a setkat se s dobovými postavami, které se na vsi v adventu pohybovaly. Úterý , 16:00 19:30 Pečení Biovánoček Přijďte si na Toulcův dvůr napéct vánočku z celozrnné mouky a bioingrediencí. Čtvrtek , 16:00 19:30 Velká andělská dílna Vánoční naladění s vyráběním andělů. Andělé quillingovou technikou, z vizovického těsta či z papíru. Pondělí , 14:00 18:00 Vánoce na statku ve znamení lidových ozdob Tvořivé odpoledne plné vánoční atmosféry při výrobě svíček, ozdob, přání či perníčků. Úterý neděle , 13:00 17:00 Vánoční výstava Betlémů Výstava betlémů v barokních stájích navodí překrásnou vánoční atmosféru. Rezervace programů na tel a u Místo konání a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel ; URL: Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov (C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky Toulcův dvůr Foto: Jana Jandovská Pohybové hry, cvičení na nářadí, s gymbalóny, padákem, míči, pro děti od 2 do 6 let. DÍLNY - WORKSHOPY (pro dospělé a děti od 8 let) Podrobnější informace na internetových stránkách nebo na tel Místa je nutné předem rezervovat! - v mc Frydolínek - na internetu - sms na tel Monika Cibulková 20. listopadu 9-12 h. Malování triček (50 Kč za tričko) 28. listopadu 9-12 h. Vánoční motání (výroba vánočních dekorací a věnců) (190 Kč) 28. listopadu h. Vánoční motání (výroba vánočních dekorací a věnců) (190 Kč) 11. prosince 9-12 h. Vánoční dílna pro rodiče s dětmi (Na několika stanovištích si vyrobíte přáníčka, hvězdičky, andílky a další.) (200 Kč rodič + dítě, dítě 70 Kč, dospělý 160 Kč) SOBOTNÍ DÁMSKÁ JÍZDA S JÓGOU 20. listopadu od 10 h. Sobotní dopoledne s cvičením powerjógy. (cena 210 Kč) GALERIE V CHODBĚ od 12. listopadu do 28. února 2011 Tomáš Polívka: Light and Sound (výstava fotografií) Bezstarostná jízda Prahou Na frekvenci 92,6 FM Český Rozhlas Regina každý všední den , ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím proud dopravních informací bez zpoždění zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole, vy - naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné každý všední den jeden z vás, kdo zavoláte seriozní dopravní informaci na linku , získá poukázku na pohonné hmoty za 1000,- Kč od společnosti OMV 2010 Listopad Hlasatel 15

16 Společnost DUHA Centrum denních služeb Vás srdeãnû zve na Den otevfien ch dvefií v sobotu hod Nabídneme Vám: nákup vánoãních dárkû tvûrãí dílny zamûfiené na v robu vánoãních ozdobiãek hudební pfiekvapení vystoupení klientû CDS seznámení s dûním a novinkami v CDS foto prezentace bohaté obãerstvení adventní kalendáfi pro nejmen í a mnoho dal ího Na setkání se těší klienti i zaměstnanci Společnosti DUHA Bolevecká 468, Praha 15 Horní Mûcholupy 16 Hlasatel Listopad 2010

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více