Živé tradice v Regionu Zlínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živé tradice v Regionu Zlínsko"

Transkript

1 Živé tradice v Regionu Zlínsko Zlín - Vizovice - Lípa - Zádveřice-Raková - Lukov Spytihněv - Fryšták - Lukoveček - Luhačovice Vlčková - Držková - Trnava - Kašava Březnice - Slušovice - Všemina

2 Členské obce a města svazku Regionu Zlínsko leží na území Valašska, Slovácka a Luhačovského Zálesí. Tyto oblasti vynikaly v minulosti svými typickými prvky kroji, lidovými zvyky, muzikou, písněmi i kuchyní. I v dnešní době se plno těchto tradic daří udržovat. Zásluhu na tom mají lidové soubory, které předvádějí kroje, písně a tance, řemeslníci, kteří předávají svůj rukodělný um mladé generaci či pořádání tradičních akcí a setkání k významným událostem v roce.

3 Tradiční svátky Fašank neboli Masopust - lidové veselí s průvodem masek, kterým začíná doba masopustu. Pořádá se 40 dní před Velikonocemi, tedy v měsíci únoru. Při této příležitosti se pořádají zábavy, které se nazývají končiny, karnevaly, vodění medvěda i pochovávání basy. Masopustem končí doba možnosti veselit se a začíná období postění se před velikonočními svátky. Pořádají: Trnava, Lukoveček, Kašava, Vlčková, Lukov, Držková, Fryšták, Všemina Vynášení Mařeny - zakončení zimního období se symbolickým utopením Moreny a vítání nastávajícího jara - znovuzrození přírody (březen) Pořádají: Spytihněv, Kašava Velikonoce - pořádání velikonočního jarmarku na náměstí Míru ve Zlíně patří již mnoho let k tradici města Zlína. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně se každoročně uskutečňuje velikonoční předvádění, při kterém je možno zhlédnout i vyzkoušet si některá tradiční řemesla - pletení ze slámy, paličkování, barvení kraslic apod. Stavění a kácení máje - tradice stavění májek je typickým lidovým zvykem, který se hojně udržuje. Je spojen s pořádáním zábavy a soutěžemi mezi sousedními obcemi o co nejkrásnější májku. Pořádají: Trnava, Spytihněv, Držková, Lukoveček, Kašava, Vlčková, Lukov, Březnice, Všemina, Slušovice Otevírání a svěcení pramenů - každoroční slavnost na zahájení lázeňské sezony v největších moravských lázních Luhačovicích se koná pravidelně v měsíci květnu. Patří k němu akt posvěcení pramenů knězem, mše svatá v kostele Svaté Rodiny, slavnostní průvod městem a doprovodný program, který zajišťují lidové soubory.

4 Otevírání Baťova kanálu - slavnostní zahájení plavební sezony se koná každoročně na začátku května v obci Spytihněv. Hody a poutě Pořádání hodů či poutí bylo v minulosti spojováno vždy s významným datem dané oblasti. Ve Všemině se v měsíci květnu koná pouť na svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona místního kostela. Pouť k výročí vysvěcení kostela Navštívení panny Marie se koná každoročně již po dobu téměř 100 let v obci Trnava v měsíci červnu. Luhačovická pouť s prodejním jarmarkem řemeslnických výrobků se rok co rok koná v měsíci červenci. Poslední srpnová neděle patří vždy v obci Březnice Bartolomějské pouti. Obec Spytihněv každoročně pořádá druhou říjnovou neděli Slovácké hody s právem na počest završení pracovního roku. Hodovou zábavu na sv. Kateřinu pořádá tradičně obec Kašava. Vánoce Pořádání vánočních trhů či jarmarků se stalo v mnoha místech tradicí. Jejich náplní je předvádění tradičních lidových řemesel a prodej řemeslných výrobků, mnohdy spojených s ochutnávkou místních lidových specialit i možností si některá řemesla přímo vyzkoušet. Pořádají: Zlín, Fryšták, Zádveřice-Raková S Vánocemi se také pojí výstavy betlémů. Každoročně se betlémy vystavují v základní škole ve Fryštáku či v zámecké kapli ve Vizovicích. Ukázku Živého betlému pořádá obec Držková a město Slušovice.

5 Folklórní soubory Tradice a lidové zvyky, charakteristické pro území obcí Regionu Zlínsko, jsou udržovány a předávány z generace na generaci také působením mnoha folklórních souborů. Lidové písně, kroje, tance či zvyky předvádějí jejich zástupci při nejrůznějších akcích a významných událostech či setkáních. Spytihněv: Rosenka - dětský folklórní soubor Chlapčiska ze Spytinova - mužský pěvecký sbor Babčice - ženský pěvecký sbor, zpívá lidové písně z celé Moravy Fryšták: Fryštáček - dětský folklórní soubor Prameny - cimbálová muzika dospělých Pramének - dětská cimbálová muzika Fryštácká Javořina - lidový hudební soubor Kašava: Valašský soubor Kašava - má své kořeny v obci Kašava, ačkoliv má už dlouhá léta místo svého působení v krajském městě Zlín jako umělecká složka Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA. Nedílnou součástí Valašského souboru Kašava je Cimbálová muzika Kašava. Mladá Kašava - folklórní soubor mladých Kašavjánek, Maryjánek - dětské lidové soubory Kašavská gajdošská - předvádí gajdošské a hudecké písně a tance a hru na netradiční valašské nástroje Vizovice: Vizovjánek - folklórní soubor Malý Vizovjánek - dětský folklórní soubor cimbálová muzika Juráš a Jurášek Lukov: Lukovjánek - dětský folklorní soubor Zlín: Folklórní soubory: Vonica, Bartošův soubor, Kašava Dětské folklórní soubory: Malá Vonica, Bartošův dětský soubor, Vonička, Valášek Cimbálové muziky: Vonica, Máj, Zlínská cimbálová muzika, Valašica, Linda, Juráš, Paléska, Dubina Dětské cimbálové muziky: Malá Vonica, Bartošáček, Strunečka, Strunka

6 Tradiční lidová řemesla Dalším charakteristickým prvkem daného území je provozování tradičních lidových řemesel, která se stejně jako písně a hudba předávají z generace na generaci. Předvádění těchto řemesel je spojeno s řadou akcí, které se již tradičně pořádají v jednotlivých obcích a městech. Fryšták: žáci základní školy již tradičně předvádějí při Vánočním jarmarku pletení ozdob ze slámy, paličkování krajek, zdobení perníků, drátkování či řezbářské dovednosti. Vizovice: město je již 200 let pověstné tvorbou tradičního vizovického pečiva, které má svůj původ v historii. Šlo o pečivo obřadní, které nebylo nikdy určeno k jídlu a jeho tvary vyjadřovaly symboliku - lásku, sílu, zdraví apod. Ve městě se také udrželo barvení kraslic speciální voskovou batikou. Toto řemeslo má pokračování v mladých členech Valašského krůžku. Další lidovou tradicí je pečení valašských frgálů, pletení košíků a drátkování. Rozvinuté je také sklářské řemeslo, které prezentuje sklárna Glass Atelier Moravia a soukromá sklárnička Jogs. V obci Kašava se již po několik generací udržuje výroba tradičních metlí z proutí a výrobků tzv. valašské keramiky, což jsou vařečky, kvedlačky i další dřevěné pomůcky do kuchyně. Nelze opomenout ani výrobu dřevěného nářadí - hrábě, násadka na kosy, topůrka apod. Březnice: v obci se dodnes uchovala výroba tradiční valašské obuvi - krpců, metlí z březových proutků i malovaných kraslic. K životu na Valašsku a Slovácku patřilo mnoho typických činností, které se pojily s každodenním životem obyvatel. Mezi ty, které se dodnes udržují, patří pálení slivovice, ovocnářství a chov ovcí či koní. Lukoveček: v obci je významně rozvinuto již po několik desítek let ovocnářství a místní ČZS ve spolupráci s ČZS Nedakonice pořádá již tradičně v měsíci září výstavu ovoce a zeleniny. V obci také každoročně probíhá pověstný košt slivovice, na kterém se schází více než 25 vzorků z regionu.

7 Také obec Vlčková se může pochlubit svou pálenicí, která produkuje pověstný valašský mok již více než sto let. Vyhlášená pěstitelská pálenice se nachází také v obci Březnice. Vizovice: Příkladem udržování tradice, která přerostla ve světovou popularitu, je firma Rudolf Jelínek Vizovice. Více než 100 let dodává na trh značkové ovocné destiláty. Pro návštěvníky vybudovala projekt Distillery Land, jehož cílem je přiblížit tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní fabriky, kde se snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie. Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy, stáčírnu a degustační místnost. Součástí prohlídky je ochutnávka výrobků. Exkurzní trasa je bezbariérová. V areálu se koná v průběhu roku celá řada kulturních akcí. Mezi nejznámější patří tradiční Vizovické Trnkobraní. V obci Lípa se každoročně pořádá pověstná Hubertova jízda, která je zakončením jezdecké sezony. Setkávají se na ní rančeři z farem a stájí zlínského regionu. Slušovice: v roce 1981 byl slavnostně otevřen dostihový areál, v němž se od roku 1983 pořádají dostihy. Je to jediné závodiště s klopenými oblouky v Česku. Od října 2007 se konají dostihy pod záštitou města Slušovice. Ve městě se také každým rokem koná již tradiční košt slivovice

8 Lázeňství Lázeňská léčba v největších moravských lázních Luhačovicích má více než třistaletou tradici. Je založena na využití přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Je zaměřena především na onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Na území města vyvěrá 17 minerálních pramenů, které jsou využívány k pitným kúrám, inhalacím i minerálním koupelím. Léčebné prameny v místě dnešní části Zlína Kostelci byly objeveny již v polovině 18. století. Později vybudované lázně sloužily nejprve vrchnosti, časem se z nich stalo moderní lázeňské středisko. Provoz lázní byl několikrát přerušen. V současnosti se zde léčí zejména choroby revmatické, kožní, dále arthroza a choroby pohybového aparátu. Hasičské tradice V mnoha obcích zlínského regionu existují hasičské dobrovolné sbory. Ukázky jejich umění a techniky bývají každoročně důvodem k pořádání přehlídek, soutěžení i zavzpomínání si na staré časy. V obci Zádveřice-Raková probíhá každým rokem okrsková soutěž, které se účastní všechny hasičské sbory z okolních obcí. U této příležitosti probíhá také den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a předvádění hasičského veterána. Na pověstnou Máňu se těší především děti a mladší generace. Setkání hasičských sborů se koná také každoročně v obci Vlčková a v obci Lukov. I tady předvádějí jednotlivé skupiny hasičskou techniku a soutěží v hasičských disciplínách. Již 11 let od roku 1997 mají hasiči z Kašavy přátelskou družbu s hasiči z Daruvaru v Chorvatsku.

9 Tradiční akce v obcích a městech Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Krojový ples - Spytihněv - večerní setkání s lidovými písněmi a tancem ve slováckých krojích. Maškarní ples - Březnice - taneční zábava v maskách. Fašank - Spytihněv - obchůzka maškarního průvodu po obci s večerní zábavou a pochováváním basy, jako symbolem ukončení možnosti veselit se, hrát a tancovat před nastávajícím čtyřicetidenním půstem. Lukovské končiny - Lukov - masopustní zábava s programem, kterou začíná doba půstu před velikonočními svátky. Vodění medvěda - Kašava - obchůzka po vsi s medvědem, maskami a hudbou, večer končinová zábava. Končiny s voděním medvěda - Trnava - obchůzka po dědině s maskou medvěda s tancem a muzikou a večerní zábava před velikonočním půstem. Košt slivovice ve Slušovicích - je pořádán každoročně a získal si velkou oblibu. Končiny s voděním medvěda - Všemina - členové sboru dobrovolných hasičů v různých maskách a s maskou medvěda obchází dědinu. Doprovází je muzikanti, kteří jedou na ozdobeném voze taženém koňmi. Košt vína a slivovice - Spytihněv - je pořádán každoročně u příležitosti svátku sv. Josefa Českým svazem zahrádkářů v obci. Košt slivovice - Lukoveček - více než 25 vzorků valašského moku z okolních obcí soutěží o nejlepší ocenění. Velikonoční předvádění - Muzeum Zlín - ukázky barvení vajíček různými technikami, pletení košíků, velikonočních tatarů, výroba velikonočních ozdob ze slámy, papíru apod. s možností si některé techniky vyzkoušet. Velikonoční jarmark - Zlín - koná se tradičně na nám. Míru ve Zlíně. Je možné zde vidět i zakoupit tradiční velikonoční ozdoby, perníky, keramiku nebo ochutnat místní speciality. Součástí je ukázka lidových řemesel - košíkářství, řezbářství apod. Dostihy - Slušovice - pořádá se několik dostihových dnů, které začínají v měsíci dubnu a končí v měsíci říjnu. Stavění a kácení máje - v mnohých obcích a městech regionu. Otevírání Baťova kanálu - Spytihněv - slavnostní zahájení plavební sezóny na Baťově kanále je spojeno s vystoupením lidových souborů a kapel. Otevírání pramenů - Luhačovice - v tento den začíná oficiálně každoročně nová lázeňská sezóna.

10 Uskutečňuje se posvěcení pramenů knězem, mše svatá v kostele Svaté Rodiny, slavnostní průvod městem a doprovodný program, který zajišťují lidové soubory. Všeminská pouť - u příležitosti svátku patrona farního kostela sv. Jana Nepomuckého. Červen: Hudecké a gajdošské slavnosti - Kašava - přehlídka folklórních souborů a muzik, které předvádějí lidové valašské písně a tance a hru na netradiční valašské nástroje.návštěvníci mají také možnost ochutnat tradiční valašská jídla, např. zašmůraný regiment, zelníky či pohančenů kašu. Pouť - Trnava - každoročně je pořádána k výročí vysvěcení kostela Navštívení panny Marie. Pro děti bývají připraveny atrakce. Červenec: Luhačovická pouť - Luhačovice - spojená s prodejním jarmarkem řemeslných výrobků a atrakcemi pro děti Srpen: Tradiční výstava ovoce - Lukoveček - setkání zahrádkářů i široké veřejnosti již více než 20 let pořádá ČSZ Lukoveček ve spolupráci s ČZS Nedakonice. Vizovické trnkobraní - Vizovice - patří mezi největší kulturně společenské akce ve Zlínském kraji a na Valašsku. Hlavní náplní je návrat k tradicím, které se na Valašsku dochovaly a oslava švestky ve všech podobách. Festival hostí každým rokem spoustu kapel a známých umělců domácích i zahraničních, stálým účinkujícím je valašský král Bolek Polívka. Zajímavostí je již tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Září: Písní a tancem - Luhačovice - mezinárodní festival dětských folklórních souborů. Kejklířský jarmark - Zlín - ukázky i prodej lidových řemeslných výrobků s doprovodným programem, např. vystoupení mažoretek, kejklířů, ukázky šermířských soubojů apod. Hubertova jízda - Lípa - setkání rančerů k zakončení jezdecké sezony. Svatováclavský promenádní koncert - Březnice - oblíbené setkání u muziky. Výstava drobného hospodářského zvířectva - Slušovice - pořádá český svaz chovatelů ve Slušovicích za účasti hojného počtu návštěvníků. Říjen: Slovácké hody s právem - Spytihněv - pořádané každoročně na počest završení pracovního roku - předvádění tanců, písní a zvyků Slovácka s ochutnáváním tradičních lidových specialit, např. vdolečků, zabijačky i vína. Právo pořádat hody bylo v minulosti udělováno panovníkem, který vládl danému území. Ševcovská pouť - Zlín - předvádění ševcovského řemesla v Obuvnickém muzeu spojené s výstavou a prodejem rukodělných výrobků

11 z kůže, např. pásků, měšců, náramků apod. Součástí je doprovodný kulturní program a výtvarná soutěž pro děti. Listopad: Den řemesel - zámek Zlín - pořádaný u příležitosti svátku sv. Martina. V tento den měli v minulosti námezdní řemeslníci volno, a proto měli důvod k oslavě a veselí. Předvádění lidových řemesel veřejnosti je také oslavou zručnosti našich předků, která se mnohdy přenáší z generace na generaci. Lidový jarmark - Zádveřice-Raková - předvádění lidových řemesel s možností zakoupení výrobků jako jsou keramika, perníky, vánoční ozdoby. Lukovské hodování - Lukov - večerní setkání s dobrou muzikou a tancem, doplněné pestrým programem. Prosinec: Vánoce v muzeu - zámek Zlín - výstava vánočních lidových tradic doplněná o doprovodné dílny. Vánoční beseda u cimbálu - Fryšták - povídání, tancování a zpívání za doprovodu folklórních souborů z Fryštáku. Živý betlém - Slušovice - zpěvy koled spojené s prodejem drobných výrobků vyrobených místními skauty. Vánoční trhy - Fryšták - ukázka a prodej výrobků lidových řemesel - keramiky, perníků, vánočních ozdob či výrobků z proutí. Živý betlém - Držková - krátké divadelní představení.

12

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Strážnice 2011 2 Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje Kalendář vzdělávacích akcí 2013 Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 24. září 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Přehled kulturních

Více

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada.

Resort životního prostředí a zemědělství. Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada. Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje 2015 Kalendář vzdělávacích akcí Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 8 - 29 - R O K 2 0 0 8 Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak pražské jaro roku 1989. Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky STRÁŽNICKO MAS STRÁŽNICKO Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí STRÁŽNICE Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky www.straznicko.cz TASOV HROZNOVÁ LHOTA TVAROŽNÁ LHOTA KNĚŽDUB

Více

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje 1 2 Občanské sdružení STUDNICE 69980934 Festival "Divadlení pod Jabloní" Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň 22670611 Vánoční defilé Představit

Více

kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2013

kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2013 kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2013 Zveme Vás k návštěvě Táborská setkání 22. ročník festivalu Tábor Meetings Táborer Treffen Les Rencontres de Tábor 13. 15. 9. 2013

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

LÁZEŇSKÉ LISTY. Lázeňská léčba po operaci kloubních náhrad. Lázeňský statut? Nic není zadarmo, přispět musejí všichni. UNESCO a Luhačovice

LÁZEŇSKÉ LISTY. Lázeňská léčba po operaci kloubních náhrad. Lázeňský statut? Nic není zadarmo, přispět musejí všichni. UNESCO a Luhačovice LÁZEŇSKÉ LISTY LUHAČOVICE 2/2013 ROČNÍK XVII založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz Lázeňský statut? Nic není zadarmo, přispět musejí všichni O změnách, kterými prochází aktuálně lázeňství, jsme již

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK 7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ. HOMÉR SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK

Více

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Rok 2007 rok zážitků pro 7 smyslů Evropská unie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. Informační noviny Váš nezávislý průvodce nejen po Království léto/podzim 2007 cena: do

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje,

Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje, 2015 TOP AKCE Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje, do rukou se Vám dostává Kulturní kalendář na rok 2015, který pro Vás každoročně připravujeme. Najdete v něm nejvýznamnější akce tohoto regionu z

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

www.cesky-raj.info Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje, ÚNOR BŘEZEN LEDEN

www.cesky-raj.info Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje, ÚNOR BŘEZEN LEDEN 2014 TOP AKCE Milí návštěvníci a obyvatelé Českého ráje, LEDEN ÚNOR BŘEZEN do rukou se Vám dostává Kulturní kalendář na rok 2014, který pro Vás každoročně připravujeme. Najdete v něm nejvýznamnější akce

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2011

kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2011 Česky kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí Tábor a okolí 2011 kulturní kalendář 2011 zveme vás k návštěvě Galerie U Radnice expozice výtvarného umění, pravidelné vánoční a velikonoční

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka ročník XX. září 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Food Festival Cestou z luhačovického mlýna Zámecká galerie Lanové centrum Tři zlaté medaile Josefa Vlka Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

DNY MAS. www.nsmascr.cz. Kalendář akcí pořadaných členy sítě v regionech Leader. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

DNY MAS. www.nsmascr.cz. Kalendář akcí pořadaných členy sítě v regionech Leader. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Č E S K É R E P U B L I K Y DNY MAS Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2012 Kalendář akcí pořadaných členy sítě v regionech Leader www.nsmascr.cz Č E S K É R E P U B L I K Y DNY

Více

1. Obec a její koncepční dokumenty

1. Obec a její koncepční dokumenty O B E C M Ř Í Č N Á 512 04 Mříčná čp. 211, IČO 275 930, tel. 481 543 283, 724 180 838, www.mricna.cz 1. Obec a její koncepční dokumenty Obec Mříčná s rozlohou 1005 ha a nadmořskou výškou 450 m.n.m.se rozkládá

Více